IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci"

Transkrypt

1 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2006 nr 11 IBM Portlet Factory IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci Zarządzanie serwerami IBM System x. Przegląd narzędzi R2płatnikPRO jedna z pierwszych polskich aplikacji przeniesiona z MsSQL na bazę DB2 Nowinki technologiczne Migracja HACMP i systemu AIX

2 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 2 OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, po gorącym okresie związanym z końcem roku i zamykaniem najpilniejszych projektów czas odreagować. Przed nami kolejny, obiecujący rok, kolejne plany i... kolejny IIC Magazine. Aktualny numer IIC Magazine rozpoczyna się interesującym wprowadzeniem do szybkiego prototypowania i budowania aplikacji portalowych przy wykorzystaniu narzędzia IBM Portlet Factory. W artykule Rafał Skirzyński przytacza prosty przykład tworzenia portletu komunikującego się z zewnętrzym Web Service. W ramach cyklu Innowacje Marcin Panasiuk prezentuje narzędzie programistyczne IBM Load Balancer, którego zadaniem jest dzielenie ruchu sieciowego dla danej usługi. Dzięki prostej instalacji i obsłudze narzędzie z powodzeniem nadaje się do użytku w firmach, gdzie szybki i stały dostęp do informacji jest priorytetem. W swoim kolejnym artykule do naszego kwartalnika Michał Stryga zawarł bardzo przydatny przewodnik po narzędziach wspomagających zarządzanie serwerami System x wraz z przykładami ich zastosowania. To kompletne zestawienie danych, które pozwali szybko i bezbłędnie wybrać właściwe narzędzie, a tym samym sprawnie wykonywać wszelkie podstawowe czynności administracyjne. SPIS TREŚCI 3 IBM Portlet Factory 6 IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci 8 Zarządzanie serwerami IBM System x. Przegląd narzędzi 13 R2płatnikPRO jedna z pierwszych polskich aplikacji przeniesiona z MsSQL na bazę DB2 15 Nowinki technologiczne 16 Migracja HACMP i systemu AIX W rubryce Z perspektywy Partnera Handlowego Tomasz Tymański, programista z firmy Reset2, ujawnia szczegóły jednej z pierwszych w Polsce zakończonych sukcesem migracji dużej aplikacji opartej o MsSQL na bazę danych DB2. Na zakończenie polecam artykuł Migracja HACMP i systemu AIX, w którym Igor Zacharjasz i Paweł Krawczyk poruszają najważniejsze zagadnienia procesu upgrade'u i migracji AIX-a do wersji 5.3 i HACMP 5.3, w tym m.in. backup/restore systemu operacyjnego i HACMP (snapshot), podniesienie mikrokodu serwera, instalację nowych binariów HACMP i migrację samego systemu. Co ciekawe, artukuł powstał na podstawie scenariusza prawdziwego projektu przeprowadzonego w IBM Innovation Center. Jeżeli lubicie być na bieżąco, nie przegapcie działu z Nowinkami technologicznymi, a w nim wzmianki o zorientowanym na zadania interfejsie dla Eclipse o nazwie Mylar, który bez wątpienia stanowi nowatorskie podejście do problemu nadmiaru informacji w narzędziach programistycznych. Po przeczytaniu całego numeru nie zapomnijcie też odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe, a następnie wypełnijcie ankietę i odeślijcie na wskazany numer faksu. Dla wszystkich, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi, mamy sympatyczne upominki z logo IBM Innovation Center. Jak co kwartał czekam na Wasze artykuły i informacje do rubryki Nowinki technologiczne. Najciekawsze z nich mają szansę ukazania się już w kolejnym numerze IIC Magazine. Jeżeli chcielibyście podzielić się z nami swoimi uwagami lub komentarzami na temat aktualnego wydania magazynu, piszcie do nas. Aneta Dąbrowska Okładka: Fot. Maciej Przepiórka Redaktor prowadząca

3 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 3 Rafał Skirzyński IBM Portlet Factory Wstęp Wraz z wydaniem ostatniej wersji WebSphere Portal firma IBM wprowadziła do swojej oferty nowy produkt do szybkiego budowania aplikacji portalowych. Portlet Factory bo o nim mowa to framework oraz graficzne narzędzie developerskie, pozwalające budować skomplikowane rozwiązania, bez jednej linijki kodu. Typowe podejście do pisania tego typu aplikacji zakłada ręczne pisanie całej wymaganej funkcjonalności, względnie wspomagane dostępnymi bibliotekami. Do rozważenia pozostają kwestie dostępu do źródeł danych (np. korzystania z baz danych, ejb, Web Services), przetwarzania, wyświetlania wyników zapytań, integracji z pozostałymi systemami w przedsiębiorstwie, komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami planowanej aplikacji. Nie bez znaczenia pozostają nierzadko zagadnienia zróżnicowania funkcjonalności w zależności od uprawnień użytkownika. To wszystko sprawia, że trudne jest szybkie prototypowanie aplikacji, jak również jej późniejsze utrzymanie i zmiany. Ogólna koncepcja Koncepcja Portlet Factory jest inna i opiera się na kilku podstawowych pojęciach. Każdy z samodzielnych komponentów nazywany jest modelem. Funkcjonalność każdego z modeli uzyskuje się poprzez złożenie funkcjonalności generowanej przez buildery podstawowe klocki odpowiedzialne za tworzenie elementów gui, wyświetlanie tekstu, pobieranie danych, integrację z portalem itd. Działanie każdego z builderów zależy od konfiguracji jego wejść parametrów. Wartości parametrów mogą być ustalone statycznie, podczas pisania aplikacji, bądź przyjmować wartości dynamiczne. Ta koncepcja nosi nazwę profilowania. Korzyści trudno przecenić np. raz napisany portlet może zaadaptować wewnętrzną logikę, język, w jakim wyświetla tekst lub prezentowaną zawartość w zależności np. od uprawnień/preferencji użytkownika portalu. Dołączone do frameworku graficzne narzędzie developerskie nosi nazwę WebSphere Portlet Factory Designer i może zostać zainstalowane jako plugin w dowolnym, opartym na środowisku Eclipse, IDE np. RAD, RSA lub waniliowym Eclipse. Pełna integracja z IDE pozwala na tworzenie, testowanie oraz automatyczne wdrażanie stworzonych portletów na WebSphere Portal. Głębsze spojrzenie na technologię Wspomniany powyżej model to po prostu lista builderów oraz ich parametry wywołania. Lista wewnętrznie reprezentowana jest przez deskryptor xml-owy, przetwarzany podczas regeneracji. Engine Portlet Factory analizuje deskryptor, sekwencyjnie uruchamia buildery, zbiera wytworzony przez nie kod (metody java, strony jsp, fragmenty html itd.) oraz generuje niezbędne klasy, zasoby statyczne. Dla developera przygotowano około 120 builderów. Najprostsze służą do wyświetlania tekstu (Text Builder), osadzania już istniejących stron html, jsp (Imported Page, Imported Directory, Linked Java Object), tworzenia elementów html (Button, Image, Link, List), tworzenia metod (Method, Method Call, Action List), dostępu do danych (SQL Call, EJB Call, Web Service Call, JMS Session, JMS Message) aż po pełną, bezproblemową integrację z systemami: Domino (Domino View and Form, People Awareness, Attachment, Formula), SAP (SAP Function Call, SAP Help Values), PeopleSoft (np. PeopleSoft Interface Builder), Siebel (Siebel Business Component, Siebel View and Page). Dane pobrane z zewnętrznych źródeł mogą zostać poddane wstępnemu przetwarzaniu np. sortowaniu, filtrowaniu, a następnie wyświetleniu. W tradycyjnym modelu programistycznym jedną z najbardziej czasochłonnych, często spotykanych i najmniej kreatywnych czynności jest tworzenie formatek CRUD czy przeglądu master-detail. Realizacja tych czynności w Portlet Factory sprowadza się np. do użycia View and Form Builder czy Data Page. Obecna jest również idea SOA: korzystając z buildera Service Definition, można pisać modele służące za usługi oraz korzystać z wystawionych przez nie metod za pomocą Service Consumer Builder 1. Oczywiście każda ze zdefiniowanych usług może zostać wystawiona dla klientów przez Web Service (Web Service Enable). Oprócz obowiązkowej integracji z portalem (Portlet Adapter, udostępniający model w postaci portletu) istnieje szereg możliwości implementacji komunikacji pomiędzy portletami: poprzez zmienne dzielone, definicję zdarzeń i ich procedur obsługi czy np. wykorzystanie mechanizmu C2A (Click-to-Action) udostępnianego przez WebSphere Portal. Rys. 1 WebSphere Portlet Factory Designer narzędzie developerskie Zgodny ze standardami J2EE (w szczególności zaś z JSR168) kod generowany jest automatycznie na podstawie builderów w każdym z modeli. Wykorzystywanie gotowych komponentów pozwala na znaczne zmniejszenie nakładów pracy programisty oraz gwarantuje, że kod będzie bez błędów. Last, but not least unikalną, niespotykaną w żadnym innym produkcie, koncepcją jest profilowanie. Każdy z parametrów konfiguracyjnych buildera może zostać jej poddany. Profile mogą być łączone w zestawy kombinacji, a programista może sterować logiką profilowania i tworzyć różne wersje tej samej aplikacji, bez zbędnego duplikowania kodu. Oznacza to np. możliwość dynamicznej zmiany wyglądu portletu dla managera i szeregowego pracownika, zmiany źródeł danych, które są prezentowane, jak również zmianę całego procesu biznesowego 1 Możliwa jest także praca z zaślepkami dla zewnętrznych systemów (Service Stub). 3

4 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 4 IIC MAGAZINE IV kwartał 2006 (11) wartości, prostą stronę html (Page Builder) oraz listę akcji do wykonania (Action List) w tym sczczególnym przypadku stworzona metoda main wywołuje stronę page1 (wartości parametrów: Name=main, ActionList=[page1]). 3. W miejscu tagu <span name="namedtag"> umieszczone zostanie pole do wpisywania tekstu skorzystam z buildera Text Area. Najważniejsze parametry to: Page=page1, Tag=namedTag, ReplaceTagContents=true 4. Skorzystanie z Web Service wymaga podania adresu WSDL oraz parametrów wywołania. Na potrzeby demo wartość parametru translationmode została ustalona na en_de (tłumaczenie angielski-niemiecki), zaś wartość parametru sourcedata będzie automatycznie pobierana z elementu znajdującego się na stronie page1 w miejscu tagu <span name="namedtag"> a zatem z pola tekstowego. Ważne również, aby w sekcji Advanced odznaczyć pole Generate main method metoda main została już utworzona w kroku 2. Strona html, na której prezentowane będą wyniki, zostanie wygenerowana automatycznie z nazwą DataViewPage. Rys. 2 Portlet Factory integracja z portalem Portal przechwytuje żądanie przychodzące od klienta. Generując stronę, wywołuje kolejno portlety. W momencie gdy sterowanie trafia do portletu zbudowanego z wykorzystaniem Portlet Factory, jest przekazywane do wbudowanego kontrolera (WebAppRunner), odpowiedzialnego za stworzenie wszystkich elementów. Przykład Proste demo, jakie opiszę poniżej, powinno rozwiać ewentualne niejasności. Krok po kroku pokażę, jak zbudować portlet korzystający poprzez Web Service z internetowej usługi Altavista Babel Fish Translation. Rys Aby wszystko złożyć w całość, dodam dwa przyciski (Button Builder), które będą służyć do nawigacji pomiędzy stronami źródłową i wynikową. Rys. 3 Prosta aplikacja 1. Pierwszą czynnością po stworzeniu projektu Portlet Factory i skonfigurowania połączenia z serwerem WebSphere Portal jest utworzenie pustego Modelu. 2. Aby złożyć podstawowy szkielet aplikacji, do modelu dodajemy, akceptując domyślne Rys

5 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 5 IBM PORTLET FACTORY Rys Jeżeli aplikacja działa dobrze, można osadzić ją w portalu za pomocą Portlet Adapter. Użyte parametry wejściowe: Name=adapter, PortletTitle=PF4-translate. Działanie pozostanie bez zmian. Rys. 6 Podsumowanie Powyższe demo pokazało, że w ciągu minut można utworzyć portlet o sporej funkcjonalności. Ręczne kodowanie wszystkich operacji zajęłoby średnio kilkakrotnie więcej czasu. Ta prawidłowość sprawdza się niemal zawsze automatyzacja Portlet Factory zwiększa produktywność programisty i pozwala na szybkie wdrażanie aplikacji. Rafał Skirzyński pracuje od ponad roku jako specjalista IBM Software Group. Zajmuje się głównie tematyką WebSphere i zagadnieniami integracji systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań J2EE. Kontakt: 5

6 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 6 Marcin Panasiuk IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci W czasach gdy usługi internetowe stały się podstawowym medium komunikacyjnym, konieczne jest wyjście naprzeciw problemom związanym z ich zwiększoną dostępnością. Tu z pomocą przychodzi narzędzie o nazwie IBM Load Balancer. To rozwiązanie programistyczne, którego zadaniem jest dzielenie ruchu sieciowego dla danej usługi. Dzielenie ruchu na kilka serwerów powoduje, że możliwe jest obsłużenie dużo większej ilości żądań klienckich. Jednocześnie takie żądania są sprawniej obsługiwane, ponieważ możliwe jest ustalanie metryk dla poszczególnych serwerów, które zapewniają przekierowywanie ruchu sieciowego do serwera szybciej obsługującego dane żądania. W niniejszym artykule postaram się przedstawić podstawowe cechy tego narzędzia, jak również schemat jego działania. Load Balancer zawiera pięć komponentów, z których najszerzej wykorzystywany jest komponent o nazwie Dispatcher. Jemu też poświęcę swoją uwagę w niniejszym artykule. Dispatcher oferuje trzy metody przekierowywania ruchu: MAC forwarding, NAT/NAPT forwarding oraz CBR forwarding. Metoda MAC forwarding polega na przekierowaniu żądania od klienta do jednego z grupy serwerów, który będzie mógł najsprawniej obsłużyć żądanie. Istotne jest jednak to, że odpowiedź serwera nie jest kierowana do Dispatchera, ale bezpośrednio do klienta. To bardzo wydajne rozwiązanie, ponieważ zmniejsza ruch sieciowy, a co za tym idzie, umożliwia sprawniejsze obsługiwanie kolejnych zapytań klienckich. Pozostaje tylko jeden warunek do spełnienia wszystkie serwery biorące udział w balansowaniu muszą należeć do tej samej podsieci, do której należy Dispatcher. Schemat takiego działania przedstawia Rys. 1. Metoda NAT forwarding zezwala na balansowanie serwerami z różnych podsieci. Klient wysyłając żądanie, jest obsługiwany przez Dispatcher, ale następuje tu nadpisanie nagłówka IP adresu źródłowego, jak i docelowego. Rys. 2 Schemat działania metody NAT/NAPT forwarding Rys. 1 Schemat działania metody MAC forwarding Adres źródłowy (klienta) nadpisywany jest adresem IP Dispatchera, a adres docelowy adresem serwera, na który będzie przekierowane żądanie. W tej sytuacji pakiet może być 6

7 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 7 INNOWACJE przekierowany na balansowany serwer, nawet jeśli nie jest on w tej samej podsieci. Odpowiedź do klienta w tej metodzie powraca również przez Dispatchera, ponieważ konieczne jest ponowne nadpisanie nagłówków IP przed wysłaniem do klienta. Metoda ta zezwala również na przekierowywanie portów (NAPT). Innymi słowy, port skonfigurowany na klastrze nie musi być tym samym portem po stronie serwera. Jeśli mamy do czynienia ze zdalnymi serwerami, konieczne jest podanie adresu IP routera, aby znany był adres powrotu. Metoda Content Based Routing forwarding w komponencie Dispatcher pozwala na przekierowanie żądań opartych na protokołach HTTP oraz HTTPS. W przypadku HTTP połączenie bazuje na nagłówkach. W przypadku HTTPS połączenie bazuje na ID sesji SSL. Informacje na temat sesji utrzymywane są w cache u i dlatego też możliwe jest nawiązanie nowego połączenia z wykorzystaniem poprzednich parametrów kluczy i algorytmów kodowania. Dzięki temu żądanie będzie szybciej obsłużone. Load Balancer może działać na systemach AIX, Linux oraz Windows. Jego instalacja na wszystkich omawianych systemach jest bardzo intuicyjna, dlatego też pominę ją w niniejszym artykule. Konfiguracja Load Balancingu możliwa jest za pomocą linii komend, prostego interfejsu graficznego lub za pomocą skryptów. Tak przeprowadzona konfiguracja Dispatchera i serwerów powoduje rozpoczęcie balansowania. Balansowanie między serwerami może być ustawiane ręcznie, za pomocą ustalania metryk dla poszczególnych serwerów. Drugą metodą balansowania jest instalacja na serwerach końcowych serwera metryk, który sam oblicza metryki, biorąc pod uwagę obciążenie procesora i użycie pamięci operacyjnej. Domyślnie balansowanie obsługiwane jest za pomocą funkcji o nazwie advisor. Funcja ta co pewien ustalony czas wysyła określone dla danej usługi pakiety i zapisuje czas, jaki minie do momentu odpowiedzi serwera. Dzięki tym informacjom obliczana jest metryka za pomocą kolejnej funkcji: manager. W celu zapewnienia wysokiej dostępności Dispatchera uruchamia się jego kopię na drugiej maszynie. Przykładowa konfiguracja sieciowa pokazana jest na Rys. 4. Pierwszy Dispatcher wykonuje load balancing dla wszystkich klientów ruchu sieciowego, natomiast drugi monitoruje tylko stan działania tego pierwszego i przenosi balansowanie w momencie, gdy wykryje awarię. Rys. 4 Przykładowy schemat backupu Dispatchera Rys. 3 Schemat sieci z wykorzystaniem metody MAC forwarding Na przykładzie schematu sieci zamieszczonego na Rys. 3 przedstawię procedurę konfiguracyjną, wykorzystując do tego linię komend. Procedura konfiguracyjna dotyczy metody MAC forwarding. dscontrol executor start dscontrol cluster add primaryhost dscontrol cluster set proportions dscontrol executor configure en dscontrol port add reset no dscontrol server add address Na zakończenie chciałbym podsumować korzyści, jakie oferuje przedstawione powyżej rozwiązanie, a są to: a) skalowalność możliwość dynamicznego dodawania kolejnych serwerów do określonej grupy, co zwiększa możliwości ilościowe żądań klienckich; b) wydajne wykorzystanie sprzętu polegające na optymalnym użyciu urządzeń; c) prosta integracja używanie protokołów TCP/IP oraz UDP/IP sprawia, że implementacja aplikacji nie wymaga fizycznych zmian w sieci oraz jest prosta w instalacji i konfiguracji; d) niskie koszty użycia używanie prostej metody MAC forwarding wymaga tylko przekierowania ruchu klient-serwer. Nie jest potrzebne nasłuchiwanie ruchu serwer-klient. Redukuje to kolizje sieciowe i zwiększa wydajność sieci. e) wysoka dostepność stosowanie drugiego Load Balancera, który w każdej chwili jest gotowy przejąć zadania tego pierwszego, sprawia, że usługa staje się wysokodostępna, eliminując serwer jako pojedynczy punkt awarii. dscontrol server add address dscontrol manager start manager.log dscontrol advisor start http 80 http80.log dscontrol manager report Kolejną czynnościa, jaką należy wykonać, jest ustawienie loopbacka na dwóch balansowanych serwerach. Poniższa procedura dotyczy serwerów z systemem Linux. Marcin Panasiuk pracuje w zespole IIC od kilku miesięcy i zajmuje się tematyką związaną z Java, Rational i WebSphere oraz inżynierią oprogramowania. Kontakt: ifconfig lo: netmask up 7

8 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 8 Michał Stryga Zarządzanie serwerami IBM System x Przegląd narzędzi Wprowadzenie Każdy administrator zarządzający większą liczbą serwerów i mający pod swoją opieką systemy zainstalowane w różnych, odległych od siebie lokalizacjach wie, jak trudne i czasochłonne jest to zadanie. Koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą teleinformatyczną są często pomijane podczas decyzji o zakupie serwerów, lecz dają o sobie znać już na etapie wdrożenia. Konieczność aktualizacji mikrokodów, konfiguracji parametrów i instalacji systemów operacyjnych na wielu serwerach wymaga sporego zaangażowania personelu IT lub kosztów, gdy zlecamy to specjalistycznej firmie. Serwery IBM System x (wcześniej xseries) od zawsze wyposażone były w rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie i umożliwiające zdalne monitorowanie ich pracy. Do dyspozycji mamy bardzo szeroki wachlarz rozwiązań, począwszy od dostępnych standardowo w każdej maszynie, jak: procesor BMC, diagnostyka diodami LED (Light Path Diagnostics), mechanizm przewidywania awarii (Predictive Failure Analysis), po zaawansowaną kartę Remote Supervisor Adapter II. Podobnie z oprogramowaniem. Wraz z serwerem otrzymujemy aplikacje wspomagające instalację: ServerGuide, ServeRAID Support CD, ale również stację zarządzania IBM Director. Wszystkie te narzędzia wymagają poświęcenia odrobiny czasu, by zapoznać się ze sposobem ich działania i przystosować je do realizacji naszych zadań. Gorąco zachęcam do podjęcia tego wysiłku, gdyż jest to inwestycja, która zacznie bardzo szybko procentować, a może kiedyś przyczynić się do realizacji projektu w terminie, czy nawet do powodzenia projektu. Znajomość narzędzi wspomagających zarządzanie, konfigurację i instalację serwerów może być też dodatkowym atutem dla firm świadczących usługi informatyczne i stale opiekujących się infrastrukturą swoich klientów. Będą w stanie zaproponować lepszy poziom usług, zdalny monitoring systemów klientów z proaktywnym reagowaniem na awarie lub konkurencyjne stawki ze względu na oszczędności w dojazdach do klientów oraz możliwość obsługi większej liczby systemów bez konieczności poszerzania zespołu IT. W artykule postanowiłem opisać w sposób dosyć ogólny chyba wszystkie podstawowe narzędzia do zarządzania serwerami System x. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam zorientowanie się w funkcjach poszczególnych narzędzi i pomoże wybrać te, które są w stanie ułatwić wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych. Advanced Settings Utility (ASU) ASU dla Windows: ASU dla Linux: ASU umożliwia modyfikacje ustawień mikrokodów z linii poleceń. Przy użyciu tego narzędzia możecie modyfikować parametry serwera, takie jak ustawienia BIOS oraz Power On Self Test, bez potrzeby restartu maszyny i korzystania z menu dostępnego pod klawiszem F1. ASU dostępne jest dla Windows, Linux oraz DOS. Przykład użycia Wyświetlenie parametrów i ich aktualnej konfiguracji: asu show all Zmiana kolejności urządzeń, z których serwer startował będzie system operacyjny (boot order): asu set CMOS_PrimaryBootDevice1 Network asu set CMOS_PrimaryBootDevice2 Hard Disk 0 asu set CMOS_PrimaryBootDevice3 Diskette Drive 0 asu set CMOS_PrimaryBootDevice4 CD ROM Komendy ASU można wykonywać w trybie wsadowym: asu batch nazwa_pliku Uzupełnienie funkcjonalności ASU o nowe definicje ustawień mikrokodów: asu patchadd nazwa_pliku.def Automatic Server Restart ASR restartuje serwer, gdy brak jest aktywności ze strony systemu operacyjnego. W ten sposób redukuje przestoje spowodowane błędem aplikacji lub systemu operacyjnego. Baseboard Management Controller To standardowy procesor serwisowy, który realizuje podstawowe zadania związane z zarządzaniem i monitorowaniem pracy serwera. Procesor BMC lub mini-bmc wbudowany jest we wszystkie serwery IBM System x (poza x3100). Nieustannie monitoruje system i powiadamia użytkownika o możliwych awariach, ostrzega o zmianach temperatury systemu, napięcia, działaniu nadmiarowych wentylatorów, pracy pamięci i twardych dysków. Udostępnia także funkcje wspomagające zarządzanie konfiguracją, takie jak: zdalne aktualizacje firmware, zdalne sterowanie zasilaniem i automatyczny restart serwera (Automatic Server Restart). Dynamic System Analysis To narzędzie pomocne zwłaszcza w diagnozowaniu problemów oraz w komunikacji z serwisem IBM. Dostarcza kompleksowej informacji o całym systemie, prezentując wynik w formie spójnego raportu. DSA zbiera informacje o: konfiguracji systemu zainstalowanych aplikacjach i poprawkach sterownikach ustawieniach interfejsów sieciowych sprzęcie zainstalowanym w serwerze wersjach firmware konfiguracji SCSI i kontrolerów ServeRAID loginach systemów operacyjnych ServeRAID i procesorów serwisowych. DSA umożliwia także porównanie zainstalowanego firmware z aktualnie znajdującym się na płytach UpdateXpress. Aplikacja DSA występuje w trzech wersjach: IBM Dynamic System Analysis Bootable Edition startowe CD IBM Dynamic System Analysis Portable Edition wersja niewymagająca instalacji IBM Dynamic System Analysis Installable Edition wersja instalacyjna. 8

9 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 9 ZARZĄDZANIE SERWERAMI IBM SYSTEM X. PRZEGLĄD NARZĘDZI Za pomocą MPCLI możecie monitorować pracę i zarządzać serwerem in-band poprzez sterowniki do procesora serwisowego lub out-of-band poprzez IP oraz RS-485. MPCLI umożliwia również stosowanie skryptów oraz przechwytywanie wyników do pliku tekstowego. Przykład użycia Logowanie się do procesora serwisowego i odczytanie prędkości wentylatora nr 1: logonip -hostname userid USERID -password PASSW0RD getfan -speeds 1 Przykład użycia Uruchomienie DSA Portable Edition i stworzenie raportu w formie plików HTML w utworzonym przez aplikacje folderze c:\dsa: ibm_utl_dsa_200p_windows_anycpu.exe -v -c -d C:\DSA OpenIPMI Narzędzie umożliwiające dostęp do procesorów serwisowych spod systemów operacyjnych Linux. OpenIPMI zostało włączone do dystrybucji: Red Hat Enterprise Linux 4 Update 2 i SuSE Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3. OpenIPMI jest konieczny, by skorzystać pod Linuksem z takich narzędzi, jak ASU. Więcej informacji na IPMItool Służy do zarządzania urządzeniami wspierającymi Intelligent Platform Management Interface wersja 1.5 (IBM eserver xseries) i 2.0 (IBM System X). Umożliwia między innymi wgląd do logów systemowych, informacji o FRU oraz zdalną kontrolę zasilania. Więcej informacji na Light Path Diagnostics To technologia, która umożliwia skrócenie czasu serwisowania, oświetlając diodami LED niesprawny podzespół i sygnalizując problem na panelu informacyjnym. Jednym z elementów LPD jest dioda identyfikacyjna niebieskiego koloru, którą można sterować poprzez procesor BMC lub moduł zarządzania IBM BladeCenter. W ten sposób można wskazać personelowi IT pracującemu w odległej lokalizacji właściwy serwer, w którym należy przeprowadzić akcję serwisową. Remote Supervisor Adapter II To opcjonalny element serwerów IBM System x (standardowy w x3950), który uzupełnia funkcjonalność procesora BMC. RSA II jest komputerem w serwerze dającym pełną zdalną kontrolę nad maszyną i dostępnym niezależnie od tego, czy serwer działa, czy nie. Warunkiem jest tylko dostarczenie zasilania. Remote Supervisor Adapter II umożliwia między innymi w pełni sprzętowe przekierowanie konsoli graficznej serwera niezależnie do stanu systemu operacyjnego oraz obsługuje wirtualny napęd CD/DVD i napęd dyskietek. Z kartą możemy komunikować się za pośrednictwem interfejsu WWW, linii poleceń i za pomocą protokołu SNMP. Karta instalowana jest w dedykowanym slocie i pozostaje dostępna przez wydzielony port ethernet. x3650 ze wskazanym portem System Management ServerGuide CD To CD wspomagające konfigurację serwerów IBM System x. Przewodnik prowadzący użytkownika przez kolejne etapy procesu instalacji od konfiguracji sprzętu po instalację systemu operacyjnego wraz ze sterownikami. Wystarczy uruchomić serwer z CD i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. ServerGuide Scripting Toolkit ServerGuide Scripting Toolkit to zbiór narzędzi i skryptów instalacyjnych ułatwiających instalację systemów operacyjnych i oprogramowania na serwerach IBM System x. Panel informacyjny LPD w serwerze System x3650 Management Processor Command-Line Interface Utility MPCLI: MPCLI to interfejs linii poleceń dla procesorów serwisowych takich, jak: ISMP, ASM, BMC, RSA, RSAII oraz IBM BladeCenter Management Module i Advanced Management Module. Przy użyciu ServerGuide Scripting Toolkit możecie, między innymi: wykrywać typ, model, numer seryjny i inne informacje o sprzęcie kasować partycje i dane z dysków serwerów aktualizować BIOS aktualizować mikrokody IBM ServeRAID konfigurować kontrolery RAID i HBA instalować systemy operacyjne Windows i Linux instalować sterowniki instalować BM Director Agent for Windows. SMBridge To oprogramowanie służące do zdalnego zarządzania serwerem out-of-band 9

10 IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 10 IIC MAGAZINE IV kwartał 2006 (11) poprzez port LAN lub port szeregowy. W trybie serwerowym zapewnia dostęp do procesorów serwisowych BMC za pomocą klienta Telnet. Na ekranie zobaczymy POST i inne informacje wyświetlane przez serwer. Przykład użycia SMBridge Zarządzanie zasilaniem serwera: C:\Program Files\SMBridge>smbridge.exe -ip u USERID -p PASSW0RD power status power status wyświetla aktualny status power off [-force] wyłącza serwer z zamknięciem systemu operacyjnego [bez zamknięcia systemu] power on włącza serwer power cycle wyłącza, a za chwile włącza serwer power reset resetuje serwer Serial Over LAN umożliwia również zdalny dostęp do BIOS serwera, kontrolerów RAID i HBA oraz konsoli tekstowej systemów operacyjnych. Włączenie diody identyfikacyjnej na 10 sek. w SMBridge w trybie serwerowym: C:\>telnet localhost 623 OSA System Management Bridge (SMBridge), Version Copyright (c) 2004 OSA Technologies, an Avocent Company. All Rights Reserved. SMBridge>connect -ip u USERID -p PASSW0RD SMBridge>identify on -t 10 Serial Over LAN Korzystając z narzędzia SMBridge, BMC i protokołu Serial Over LAN, można uzyskać dostęp do konsoli tekstowej serwera. W tym celu należy: 1. Skonfigurować porty szeregowe: Serial Port A Auto-configure Serial Port B Auto-configure 2. Włączyć przekierowanie konsoli: Remote Console Active Active Remote Console Text Emulation VT100/VT220 Remote Console Keyboard Emulation VT100/VT220 Remote Console Active After Boot Enabled Remote Console Flow Control Hardware 3. Przełączyć PXE na drugi interfejs; Planar Ethernet 1 PXE Disabled Planar Ethernet 2 PXE Enabled Planar Ethernet PXE/DHCP Planar Ethernet 2 Run PXE only on Selected Planar NIC Enabled 4. W Advanced Options i Baseboard Management Controller (BMC) włączyć współdzielenie portu szeregowego z BMC i przełączyć na tryb dedykowany: System-BMC Serial Port Sharing Enabled BMC Serial Port Access Mode Dedicated Po restarcie łączymy się z BMC serwera, korzystając z SMBridge zainstalowanego na naszej stacji roboczej, i otwieramy sesję konsoli: c:\telnet localhost 623 Na witrynie internetowej IBM znajduje się artykuł opisujący, jak uzyskać dostęp do Special Administration Console systemu Windows 2003: UpdateXpress CD UXCD: UpdateXpress CD to zestaw płyt zawierających uaktualnienia mikrokodów do: BIOS, diagnostyki, procesorów serwisowych, kontrolerów RAID i SCSI, kart sieciowych. Pierwsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich serwerów poza blade i systemów Microsoft Windows, druga jest dla systemów Linux, a trzecia dla serwerów IBM BladeCenter. RemoteUX command-line utility RemoteUX to interfejs wiersza poleceń dla Microsoft Windows command-line utility umożliwiający zdalną aktualizację serwerów System x. RemoteUX jest dostarczony razem z UpdateXpress i działa tylko z systemami operacyjnymi Windows, korzystając z udziałów sieciowych C$, ADMIN$. UpdateXpress Server To centralne repozytorium dla sterowników i mikrokodów IBM. UpdateXpress for BladeCenter UpdateXpress Firmware Update Scripts for BladeCenter to zestaw skryptów do aktualizacji komponentów IBM BladeCenter, takich jak przełączniki LAN i SAN czy moduły zarządzania. Skrypty są dołączone do CD3 UpdateXpress. Online update packages (wflash/lflash) To narzędzia dla Windows i Linux umożliwiające aktualizację firmware spod systemów operacyjnych, bez konieczności restartu maszyny. Wflash można uruchomić z GUI lub w trybie linii poleceń. PRAID To idealna aplikacja do masowej i automatycznej konfiguracji kontrolerów RAID. Umożliwia przechwytywanie i powielanie konfiguracji kontrolerów. Skryptuje interfejsy innych narzędzi do konfiguracji IBM ServeRAID: IPSSEND: ServeRAID-4H, 4Mx, 4Lx, 5i, 6M, 6i, 6i+, 7k ACU i ACUSAS (odpowiednia wersja dla kontrolera): ServeRAID-7t, ServeRAID-8i, ServerRAID-8e-SAS ACUAHCI: ServeRAID-8e SATA ACUICHSV: ServeRAID-7e SATA RAIDSEL: ServeRAID-7e SCSI 10

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. I kwartał 2006 nr 8

IIC MAGAZINE. I kwartał 2006 nr 8 IIC MAGAZINE I kwartał 2006 nr 8 Virtual I/O Server Migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami VMware ESX Nowinki technologiczne Serwer dla Klienta Integracja danych na poziomie SQL OD REDAKCJI Drodzy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management

Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager. IBM Tivoli Storage Manager Tape Management IIC MAGAZINE II kwartał 2007 nr 13 Narzędzia testujące IBM Rational Robot i IBM Rational TestManager IBM Tivoli Storage Manager Tape Management Funkcje HA i DRS w VMware Virtual Infrastructure Nowinki

Bardziej szczegółowo

IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE. II kwartał 2006 nr 9

IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE. II kwartał 2006 nr 9 IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE II kwartał 2006 nr 9 Tivoli Storage Manager, TDP oraz LAN-free Bioinformatyka genom człowieka w bazie danych DB2 Nowinki technologiczne RFID Radio

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 IBM Newsletter.qxd 1/10/06 1:01 PM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 ENTERPRISE LINUX & IBM TOTALSTORAGE MULTIPATH NMON I NMON ANALYSER JAVA EMITTER TEMPLATES (JET) GENEROWANIE KODU JAVA IBM Newsletter.qxd

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo