Instrukcja obsługi serwisu internetowego KALENDARIUM WYDARZEŃ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi serwisu internetowego KALENDARIUM WYDARZEŃ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi serwisu internetowego KALENDARIUM WYDARZEŃ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

2 Spis treści: Czym jest Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego... 3 Logowanie oraz obsługa serwisu Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego... 4 Dodawanie Instytucji do bazy portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego... 6 Dodawanie Wydarzeń do Kalendarium przez Organizatora... 8 Aktualizacja Wydarzeń w Kalendarium przez Organizatora Dodawanie Relacji z Wydarzenia w Kalendarium przez Organizatora Rola Moderatora w serwisie Kalendarium

3 Czym jest Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego Słownik terminów Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego, zwane dalej Kalendarium, jest serwisem internetowym prowadzonym we współpracy MKiDN i CEA, w którym promowane są Wydarzenia artystyczne z zakresu szkolnictwa artystycznego. Wydarzenie, czyli impreza artystyczna zgłaszana przez Organizatora do Kalendarium, adresowane do uczniów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, pedagogów oraz studentów uczelni artystycznych, odbywające się na terenie RP. Organizator to podmiot zgłaszający dane Wydarzenie do Kalendarium, który realizuje i odpowiada za dane Wydarzenie. Organizatorem może być zarówno szkoła artystyczna, uczelnia artystyczna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot działający na rzecz szkolnictwa artystycznego. Moderator osoba, która dokonuje weryfikacji treści Wydarzenia, również zgłaszanych aktualizacji danych, zanim zostaną opublikowane na stronie Kalendarium. Relacja z Wydarzenia to podsumowanie Wydarzenia informacja z przebiegu Wydarzenia, wnioski i refleksje Organizatora, a także dokumentacja zdjęciowa. Relację dodaje Organizator po zakończeniu Wydarzenia. Dostęp do Kalendarium Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego wchodzi w skład portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego i jest dostępne pod adresem: Ponadto do Kalendarium prowadzą linki zamieszczone na stronie MKiDN: oraz CEA: 3

4 Logowanie oraz obsługa serwisu Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego Wszystkie szkoły i uczelnie artystyczne umieszczone w bazie dostępnej na portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego posiadają już konta i korzystają z hasła i loginu utworzonego w momencie dodania instytucji do ww. bazy. Pozostałe instytucje jak np. fundacje i stowarzyszenia aby móc korzystać z serwisu muszą założyć konto (zobacz rozdział Dodawanie Instytucji do bazy portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego). Aby zalogować się do Kalendarium wchodzimy na stronę a następnie przechodzimy do zakładki LOGOWANIE i wpisujemy wymagane login i hasło. Po zalogowaniu się na konto organizator może edytować swoją Instytucję, zmienić swoje hasło, dodać Wydarzenie, edytować złożone Wydarzenia oraz przeglądać złożone Wydarzenia. Przy każdym złożonym Wydarzeniu pokazuje się jego aktualny status wraz z datą zmiany statusu. Możliwe statusy to: - czeka na moderację Wydarzenie zostało dodane do Kalendarium i czeka na weryfikację przypisanego do niego Moderatora; - wyświetlane Wydarzenie zostało zaakceptowane i jest już wyświetlane na stronie Kalendarium; - odrzucone Wydarzenie zostało odrzucone przez Moderatora. 4

5 Ponadto przy każdym Wydarzeniu mogą się wyświetlić z prawej strony 4 opcje (polecenia): - PODGLĄD umożliwia podgląd Wydarzenia w widoku, który jest dostępny na stronie Kalendarium; - EDYTUJ WYDARZENIE umożliwia edycję Wydarzenia czyli wprowadzanie aktualizacji; - USUŃ polecenie dostępne jedynie gdy wcześniej Wydarzenie zostało odrzucone przez Moderatora; - PODGLĄD ZMIAN MODERATORA umożliwia podgląd zmian, które w Wydarzeniu wprowadził Moderator. Zmiany są zaznaczone kolorem zielonym. Edycja Wydarzenia z tego poziomu jest niemożliwa; - DODAJ/EDYTUJ RELACJĘ umożliwia dodanie oraz edycję Relacji z Wydarzenia. Liczba pojawiających się Poleceń zależy od statusu jaki posiada dane Wydarzenie. Nowo złożone Wydarzenie (o statusie Czeka na moderację) będzie miało jedynie możliwość PODGLĄDU. Wydarzenie zaakceptowane przez Moderatora (o statusie wyświetlane) oprócz PODGLĄDU będzie miało także możliwość EDYCJI WYDARZENIA. Polecenie PODGLĄD ZMIAN MODERATORA będzie dostępny jedynie w przypadku gdy Moderator dokonał w Wydarzeniu jakichkolwiek zmian. Relację z Wydarzenia można dodać jedynie po zakończeniu Wydarzenia. 5

6 Dodawanie Instytucji do bazy portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego Aby dodać nową instytucję wchodzimy na stronę portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego Przechodzimy do zakładki DODAJ INSTYTUCJĘ a następnie w przypadku gdy nie jest to szkoła ani uczelnia artystyczna klikamy INNE i wypełniamy formularz z danymi nowej instytucji: 6

7 Porady: - po wpisaniu danych adresowych i kontaktowych w celu znalezienia lokalizacji siedziby na mapie Google należy kliknąć ZNAJDŹ LOKACJĘ - pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia; - po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu ZAPISZ ZMIANY formularz zostaje wysłany do Moderatora, który zatwierdza nową instytucję. Po pozytywnej weryfikacji instytucja zostaje dodana do bazy a Organizator może przystąpić do dodawania Wydarzeń ze swojego konta. Organizator jest powiadamiany drogą mailową o kolejnych etapach rejestracji instytucji; - do jednego konta możemy dodać więcej niż jednego Organizatora. Podczas dodawania Wydarzenia każdorazowo będzie możliwość wybrania konkretnego Organizatora. 7

8 Dodawanie Wydarzeń do Kalendarium przez Organizatora Podstawowe informacje o zamieszczaniu Wydarzeń w Kalendarium Dodanie Wydarzenia do Kalendarium możliwe jest za pośrednictwem portalu internetowego Mapa Szkolnictwa Artystycznego, do którego Organizator musi posiadać własne konto użytkownika. Organizator dodaje Wydarzenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, z dbałością o rzeczowość, rzetelność i czytelność informacji oraz poprawność językową. Zgłoszenie o nowym Wydarzeniu wpływa do Moderatora, który weryfikuje jego treść i ostatecznie zezwala na publikację na stronie internetowej w zakładce Kalendarium. Po opublikowaniu Wydarzenia w Kalendarium Organizator jest zobowiązany do aktualizacji danych, które pojawiły się po zamieszczeniu Wydarzenia w Kalendarium, tak aby prezentowane informacje były zawsze bieżące i aktualne. Jeden Organizator może zgłosić dowolną liczbę Wydarzeń do Kalendarium. Po zakończeniu Wydarzenia Organizator przygotowuje i przesyła Relację z Wydarzenia do Kalendarium. Informacje podlegają weryfikacji treści przez Moderatora. Moderator może dokonać edycji zamieszczonego tekstu w dowolnym momencie procesu przygotowywania informacji o Wydarzeniu na stronę internetową. O zmianach wprowadzonych przez Moderatora Organizator zostanie powiadomiony drogą ową. W przypadku, gdy zgłaszane treści są niepoprawne lub niepełne Moderator może odrzucić Wydarzenie. W przypadku rażących niedopatrzeń, błędów czy stwierdzenia nieprawdy Wydarzenie może być usunięte z Kalendarium. Moderator może dokonać porównania informacji zawartych w zgłoszonym Wydarzeniu z informacjami umieszczonymi w innych dostępnych źródłach. Preferowane rodzaje Wydarzeń Organizatorzy mogą zgłaszać do Kalendarium różnorodne wydarzenia artystyczne: kursy, warsztaty, konkursy, plenery, festiwale, spotkania, sesje naukowe, seminaria, jubileusze, przeglądy, przesłuchania. Preferowane są Wydarzenia o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Prosimy nie zgłaszać imprez szkolnych oraz Wydarzeń o zasięgu lokalnym, a jedynie te, które Organizator uważa za ważne i cenne dla szkolnictwa artystycznego. Dodawanie Wydarzeń Aby dodać Wydarzenie logujemy się i wchodzimy na swoje konto na portalu Mapa Szkolnictwa Artystycznego. Widok konta Organizatora: następnie klikamy DODAJ WYDARZENIE i pojawi się formularz, który zawiera pola do wypełnienia: 8

9 9

10 Porady: - przed wypełnieniem formularza warto zgromadzić np. w osobnym pliku wordowskim wszystkie potrzebne dane w tym opisy merytoryczne Wydarzenia (opis syntetyczny Wydarzenia, Cele Wydarzenia, Proponowani wykładowcy, jury, artyści, zespoły, Zakres merytoryczny/wykonywany program, Warunki uczestnictwa (odpłatność)/adresaci Wydarzenia); - proponujemy przygotować także wcześniej 2 pliki graficzne np. w formacie jpg, z których 1. powinien być orientacji poziomej (landscape) zaś 2. do wyboru. Sugerujemy aby pierwsze zdjęcie było szczególnie starannie dobrane i w dobrej jakości gdyż będzie ono wyświetlane na stronie Kalendarium w formie pokazu slajdów oraz w informacji przy Wydarzeniu (drugie zdjęcie będzie można zobaczyć tylko w informacji przy Wydarzeniu, zdjęciem tym może być np. plakat imprezy). Każde ze zdjęć nie może przekraczać wielkości 3 MB dlatego prosimy o odpowiednie zmniejszenie jego wielkości za pomocą dostępnych programów graficznych. Organizator ponosi odpowiedzialność za upublicznianie wizerunku uczestników Wydarzenia i powinien uzyskać stosowną pisemną zgodę w powyższym zakresie; - jeżeli adres Wydarzenia jest inny niż siedziba Organizatora należy wybrać odpowiednie pole w tym przypadku pole NIE a następnie wypełnić poniższy formularz: 10

11 Po wpisaniu danych adresowych należy kliknąć w ZNAJDŹ LOKACJĘ. System podpowie wtedy gdzie na mapie Google znajduje się dana lokalizacja. Zawsze można ją poprawić klikając myszką w mapę; - ponieważ do jednego konta można przypisać więcej niż 1 Organizatora podczas dodawania Wydarzenia trzeba dokonać wyboru spośród Organizatorów: Przy 1 Organizatorze nie trzeba dokonywać wyboru gdyż domyślnie pojawia się on w polu wyboru; - w polu Rodzaj Organizatora zawsze dokonujemy wyboru rodzaju Organizatora z rozwijanej listy wyboru: - zapisywanie wersji roboczej wypełniając formularz Wydarzenia możemy pracować nad nim dłuższy czas bez wysyłania formularza. Wybieramy wtedy polecenie ZAPISZA JAKO KOPIĘ ROBOCZĄ. Pozwala ona zapisać Wydarzenie w wersji roboczej jednakże wszystkie wymagane pola muszą zostać wypełnione przynajmniej częściowo: Aby ponownie wejść do zapisanej wersji roboczej należy kliknąć polecenie Edytuj Wydarzenie; - po 90 minutach system automatycznie dokona wylogowania zalogowanej osoby - pola zaznaczone * są obligatoryjne do wypełnienia. W przypadku niewypełnienia któregoś z pól i próby zapisu Wydarzenia system zaznaczy kolorem czerwonym niewypełnione pola; - po dodaniu Wydarzenia wyświetli się okienko z informacją potwierdzającą przesłanie Wydarzenia do Moderatora oraz przesłany będzie na konto Organizatora oraz na konto osoby podanej do kontaktu w danym Wydarzeniu: - dodawanie Historii Wydarzenia. W przypadku Wydarzeń cyklicznych proponujemy skorzystać z opcji dodawania Historii Wydarzenia. Dzięki tej opcji we wszystkich pojedynczych Wydarzeniach wchodzących w skład cyklu pojawi się identycznie brzmiąca Historia. Widok z ukrytą Historią: Widok z pokazaną Historią: 11

12 Przełączanie między widokami polega na klikaniu przycisku POKAŻ/UKRYJ HISTORIĘ. Jak dodać Historię Wydarzenia? Aby dodać Historię klikamy przycisk POKAŻ/UKRYJ HISTORIĘ. Następnie wpisujemy tekst Historii oraz nadajemy jej nazwę. Nazwa ta będzie identyfikować dodaną Historię. Historia zapisze się w momencie zapisywania całego Wydarzenia czyli po kliknięciu przycisku ZAPISZ ZMIANY/DODAJ WYDARZENIE. Jeżeli zajdzie potrzeba dodania zapisanej wcześniej Historii do kolejnej edycji danego Wydarzenia wystarczy znaleźć ją w polu wyboru i wybrać po nazwie. Historię można edytować tak jak każde Wydarzenie zaaprobowane przez Moderatora. Edycja zapisów Historii już przypisanej do danego Wydarzenia powoduje analogiczną zmianę we wszystkich jej wystąpieniach. - dane osoby odpowiedzialnej za Wydarzenie i kontakt z Moderatorem serwisu Kalendarium nie są wyświetlane na stronie Kalendarium a służą jedynie Moderatorowi do kontaktu z Organizatorem w sprawie zgłoszonego Wydarzenia; - Kultura Dostępna. W przypadku gdy jedno lub kilka wydarzeń w ramach realizowanego projektu (np. koncert, wystawa, wykład itp.) spełnia założenia Kultury Dostępnej (wydarzenie bezpłatne lub nie droższe niż 20 zł) prosimy o zaznaczenie tego faktu checkboxem pn. WYDARZENIE SPEŁNIA KRYTERIA KULTURY DOSTĘPNEJ: Założenia Kultury Dostępnej opisane są szczegółowo na stronie https://kulturadostepna.pl/projekt. Jednocześnie zachęcamy do dodania Państwa Wydarzeń bezpośrednio do serwisu Kultura Dostępna. 12

13 Aktualizacja Wydarzeń w Kalendarium przez Organizatora Prowadzącym serwis Kalendarium bardzo zależy na tym aby prezentowane Wydarzenia były jak najbardziej aktualne. Dlatego do obowiązków Organizatora należy dbałość o stałe aktualizowanie umieszczonych w serwisie Wydarzeń. Proponujemy aby w przypadku jakichkolwiek zmian, o których wiadomo Organizatorowi, niezwłocznie zostały dokonane adekwatne aktualizacje w serwisie Kalendarium. Aktualizacji Wydarzeń dokonujemy poprzez wejście na swoje konto w serwisie Kalendarium a następnie w TWOJE WYDARZENIA. Ukaże się wtedy lista Wydarzeń Organizatora złożonych do Kalendarium, ułożonych według Terminu Wydarzenia Od (od najnowszych do najstarszych). Lista przykładowych testowych Wydarzeń: Organizator wybiera Wydarzenie, które ma zostać zaktualizowane i kilka polecenie EDYTUJ WYDARZENIE. Otwiera się wtedy wypełniony przez Państwa na etapie dodawania Wydarzenia formularz, który należy uzupełnić o aktualne dane. Następnie w celu przesłania zaktualizowanego Wydarzenia do Moderatora klikamy ZAPISZ ZMIANY/DODAJ WYDARZENIE. Zgłoszenie o zmianach Wydarzenia wpływa do Moderatora, który weryfikuje jego treść i ostatecznie zezwala na publikację w Kalendarium. Zmiany dokonane przez Organizatora zaznaczone są na zielono przez co są widoczne są dla Moderatora. Organizator jest powiadamiany drogą mailową o kolejnych etapach akceptacji zmian Wydarzenia. 13

14 Dodawanie Relacji z Wydarzenia w Kalendarium przez Organizatora Po realizacji Wydarzenia w terminie 1 miesiąca od jego końca należy dodać Relację z Wydarzenia. W tym celu logujemy się na swoje konto, wchodzimy w Twoje Wydarzenia a następnie klikamy polecenie DODAJ/EDYTUJ RELACJĘ (system pozwala także na późniejsze edytowanie zmiany w złożonej Relacji z Wydarzenia). Otwiera się formularz, który należy wypełnić a następnie złożyć poprzez kliknięcie polecenia DODAJ RELACJĘ. Zgłoszenie o dodaniu Relacji z Wydarzenia wpływa do Moderatora, który weryfikuje jego treść i ostatecznie zezwala na publikację w Kalendarium. Organizator jest powiadamiany drogą mailową o kolejnych etapach akceptacji Relacji z Wydarzenia. Polecenie DODAJ/EDYTUJ RELACJĘ jest aktywne dopiero po zakończeniu się Wydarzenia. 14

15 Rola Moderatora w serwisie Kalendarium Serwis Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego obsługiwany jest przez 8 Moderatorów zatrudnionych w Centrum Edukacji Artystycznej oraz Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. Poniżej prezentujemy listę Moderatorów oraz ich zakresy. Lista Moderatorów serwisu Kalendarium oraz ich zakresy: Lp. Moderator Instytucja telefon 1 Ewelina Kliczkowska CEA (22) Fatima Brańka CEA (22) Ewa Rułka CEA (22) Wojciech Myjak CEA (22) Ewa Żebrowska- Kowalska 6 Małgorzata Borowiec CEA CEA (22) (22) Paweł Stułka MKiDN/DEK (22) Wioletta Laszczka-Bubień MKiDN/DEK (22) Zasięg Rodzaj Wydarzenia Adresaci Wydarzenia Zakres ogólnopolski regionalny festiwale, konkursy, spotkania, forum festiwale, konkursy, spotkania, forum uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego ogólnopolski punkty konsultacyjne uczniowie oraz nauczyciele szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego ogólnopolski, regionalny ogólnopolski, regionalny regionalny ogólnopolski międzynarodowy, transgraniczny międzynarodowy, ogólnopolski kursy, konferencje, sesje naukowe, warsztaty, sympozja, seminaria konkursy, plenery, przeglądy plastyczne, wystawy, warsztaty przesłuchania muzyczne kursy, festiwale, forum, konferencje, konkursy, seminaria, sesje naukowe, spotkania, warsztaty, sympozja wszystkie wszystkie uczniowie oraz nauczyciele szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego uczniowie i nauczyciele szkół plastycznych uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego uczniowie szkół baletowych, nauczyciele szkolnictwa baletowego uczniowie szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego studenci uczelni filmowej, muzycznych, plastycznych, teatralnych szkolnictwo artystyczne stopnia podstawowego i średniego wyższe szkolnictwo artystyczne Po dodaniu Wydarzenia system automatycznie przydziela Wydarzenie Moderatorowi, który zajmuje się danym zakresem. Co może Moderator? Moderator po otrzymaniu wiadomości o nowym Wydarzeniu może wykonać jedną z 3 czynności: - zaakceptować Wydarzenie; - edytować Wydarzenie (także w późniejszym momencie); - odrzucić Wydarzenie. Po każdym działaniu Moderatora system automatycznie wysyła powiadomienie na skrzynkę mailową Organizatora oraz osoby podanej do kontaktu w danym Wydarzeniu. Administrator serwisu Kalendarium W przypadku problemów natury technicznej prosimy o kontakt z Administratorem serwisu panem Pawłem Stułką 15

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

serwis instrukcja obsługi

serwis instrukcja obsługi serwis e-isbn instrukcja obsługi Spis treści Jak się zarejestrować 4 działalność wydawniczą 5 12 Jak wygląda praca w aplikacji 17 Jak nadawać numery ISBN 18 Praca online opis skrócony 18 Praca online opis

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ dotyczących wyrobów, wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) Niezbędne oprogramowanie Jeśli czytacie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo