Zakładanie konta. 1. Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk "Załóż konto" rys.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie konta. 1. Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk "Załóż konto" rys."

Transkrypt

1 Zakładanie konta Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk "Załóż konto" rys. 1 Rys. 1 Wyświetlił nam się następujący widok: Rys. 2 Na górze wybieramy jedną z trzech dostępnych ról: - Rolnik - Wystawca - Rolnik + Wystawca Następnie musimy uzupełnić pola formularza rejestracyjnego: - Login - unikalna nazwa użytkownika, jest to twój identyfikator - Hasło - ciąg znaków który będziesz wpisywał za każdym razem aby dostać się na swoje konto (nie podawaj nikomu hasła!) - Telefon komórkowy i stacjonarny - Imię, Nazwisko oraz PESEL - - adres elektronicznej skrzynki pocztowej - Województwo, powiat, gmina - Adres - nasz adres domowy Oraz pola adresu gospodarstwa. Jeżeli adres gospodarstwa jest taki sam jak właściciela to wystarczy kliknąć na kwadrat aby zatwierdzić. e-doradca poradnik Strona 1

2 Rys. 3 Poniżej wypełniamy pola gospodarstwa. - Ogólną powierzchnię gospodarstwa - Z rozwijanej listy wybieramy rodzaj opodatkowania oraz główną gałąź produkcji. - Przyciskiem "Dodaj gałąź produkcji" możemy dodać inne rzeczy które są wytwarzane w naszym gospodarstwie. - (opcjonalnie) Dodajemy osobę która przeszła kurs chemizacyjny oraz datę wygaśnięcia kursu. - (opcjonalnie) Dodajemy datę atestu opryskiwacza. - W polu uprawy możemy wybrać wiele roślin - Wielkość ekonomiczna Musimy też zgodzić się na regulamin korzystania z serwisu. W tym celu klikamy na pole zaznaczone czerwoną strzałką. Ostatni krok to kliknięcie na niebieski przycisk "Rejestracja". Jeżeli wszystko poszło dobrze wyświetli nam się komunikat o pomyślnym utworzeniu konta. e-doradca poradnik Strona 2

3 Logowanie Rys. 1 Jeżeli udało nam się stworzyć konto to możemy przejść do logowania. W tym celu w górnym pasku musimy wpisać login oraz hasło podane przy rejestracji. W pola oznaczone strzałkami wpisz swój login oraz hasło. Przy wpisywaniu hasła zamiast tekstu pojawią się czarne kropki. Jest to zabezpieczenie przed niechcianym udostępnieniem hasła osobom trzecim. Nie pamiętam hasła Aby przypomnieć hasło musimy kliknąć na link "Nie pamiętam hasła" z lewej strony od pól loginu i hasła. Po kliknięciu pokaże nam się taki widok: Teraz wystarczy podać swój login lub adres wpisany przy rejestracji. Następnie klikamy zielony przycisk "Przypomnij hasło". Na adres przyjdzie link w który musimy kliknąć. Przeniesie nas na stronę ustawienia nowego hasła. Wypełniamy pola nowego hasła i zatwierdzamy. e-doradca poradnik Strona 3

4 Twoje konto Gdy jesteśmy już zalogowani to aby zmienić hasło lub zarządzać swoimi danymi np. zmienić numer telefonu, adres czy inne dane musimy wejść w zakładkę "Twoje konto". Rys.1 Na stronie możemy zmienić wszystkie dane swojego konta - te które podawaliśmy przy rejestracji. Wystarczy że klikniemy na pole ze swoimi danymi np. "Jan" i skasujemy to co w nim jest a następnie zastąpimy nową treścią. Rys.2 Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć na zielony przycisk "Aktualizuj" Rys.3 Poniżej mamy też możliwość zmiany hasła. Wystarczy że w pole "Aktualne hasło" wprowadzimy nasze hasło którym się logujemy. Następnie wprowadzamy Nowe hasło w pole o tej samej nazwie oraz potwierdzamy je wpisując ponownie w pole "Powtórz hasło". Aby zatwierdzić zmianę hasła klikamy na zielony przycisk "Zmień hasło" e-doradca poradnik Strona 4

5 Pasek nawigacyjny Rys.1 Strona główna - informacje o projekcie e-doradca ziemi łódzkiej. Aktualności - tematyczne wiadomości regionalne. Gospodarstwo - dane gospodarstwa, administracja działek, stanem magazynu, budynkami, kalkulacjami. Zakładka pomocnicza przy organizacji wydatków oraz zarządzaniu pracą. Notowania - ceny towarów na rynkach, targowiskach, zakładach oraz hurtowniach. Kalkulatory - formularze pomagające w niezbędnych obliczeniach. Np. bilansu substancji organicznej w glebie lub potrzebnego stężenia środków ochrony roślin. Znajdź doradcę - umożliwia wyszukanie doradcy odpowiedzialnego za nasz region. Wystawy - podstawowe informacje o najbliższych wystawach. Data, miejsce oraz powierzchnia. Przeglądaj formularze - różne formularze do pobrania i druku. Wiadomości - twoja wewnątrz-serwisowa skrzynka odbiorcza. Możesz tutaj pisać oraz odbierać wiadomości od ludzi mających konta w serwisie e-doradca. e-doradca poradnik Strona 5

6 Notowania Aby sprawdzić ceny towarów którymi jesteśmy zainteresowani wchodzimy w zakładkę "Notowania" a następnie: Rys.1 Wybieramy kategorię z rozwijanej listy i interesujące nas targowisko/zakład. Automatycznie pokażą nam się najbardziej aktualne ceny z danego miejsca. Datę notowań zawsze możemy sprawdzić. Wystarczy że spojrzymy z prawej strony formularza do wyboru targowiska/zakładu. e-doradca poradnik Strona 6

7 Kalkulatory Obliczanie dawek stężenia środków ochrony roślin 1) Rys.1 Aby skorzystać z kalkulatora musimy zaznaczyć pole które chcemy obliczyć 1) a następne wpisać w dwa pozostałe pola wartości potrzebne do wyliczenia trzeciego. Standardowa produkcja (SO) Rys.2 Wystarczy wpisać w pole "Dane ilościowe i powierzchni upraw i pogłowiu zwierząt" i przejść kursorem do następnego pola. Zawartość składników w nawozach organicznych Rys.3 Trzeba uzupełnić ilość zwierząt w odpowiedniej kategorii. Obliczanie objętości zbiorników na nawozy płynne i powierzchni płyt obornikowych e-doradca poradnik Strona 7

8 Uzupełniamy pole DJP oraz zatwierdzamy odpowiednie pola aby z prawej strony otrzymać wyniki. Bilans substancji organicznej w glebie Rys.5 3. Najpierw musimy wybrać rodzaj gleby z listy rozwijanej. Następnie z listy "Dodaj nowy wpis" wybieramy interesujący nas temat Na koniec klikamy przycisk "Dodaj" i do tabelki powyżej dodaje nam się ilość substancji. Przeliczanie DJP Rys.6 Aby obliczyć DJP wystarczy wpisać odpowiednią liczbę zwierząt. Liczba DJP dla zwierząt wyświetla się z prawej strony w tej samej tabeli a dla kategorii wyświetla się na dole tabelki. Jeżeli chcemy obliczyć łączne DJP dla całego gospodarstwa to musimy zjechać na sam dół i spojrzeć z lewej strony tabeli - Rys. 7. e-doradca poradnik Strona 8

9 Rys. 7 e-doradca poradnik Strona 9

10 Znajdź doradcę Aby znaleźć doradcę w swoim regionie wystarczy ze klikniemy w zakładkę "Znajdź doradcę" a następnie: Rys.1 Wybieramy województwo, powiat oraz gminę z rozwijanej listy. Klikamy zielony przycisk "Wyszukaj". Poniżej wyświetlą nam się doradcy przypisani do naszego regionu. Jeżeli nic się nie pokaże to znaczy że żaden doradca nie został przypisany do danego regionu. e-doradca poradnik Strona 10

11 Wystawy Przegląd wystaw Wchodzimy w zakładkę "Wystawy" Widzimy tabelę składającą się z trzech kolumn. a. Pierwsza kolumna to data wydarzenia b. Druga kolumna to Miejscowość w którym odbędzie się wystawa c. Trzecia kolumna to poglądowa mapa obszaru wydarzenia e-doradca poradnik Strona 11

12 Wiadomości Wysyłanie wiadomości 1) 2) 3) 4) 5) Aby wysłać wiadomość: Wybieramy "Skrzynka nadawcza" Z rozwijanych list wybieramy odbiorcę wiadomości 3. Wpisujemy Tytuł oraz treść wiadomości 4. (opcjonalnie) Dodajemy plik klikając na przycisk "Dodaj plik" 5. Klikamy na przycisk "Wyślij" Odbieranie wiadomości Aby odebrać wiadomości musimy kliknąć na "Skrzynka odbiorcza" Pokaże nam się lista wiadomości. Wystarczy kliknąć na wiadomość z listy aby ją wyświetlić. e-doradca poradnik Strona 12

13 Gospodarstwo Administrowanie danymi gospodarstwa oraz różne narzędzia pomagające w zarządzaniu pracą, wydatkami i stanem magazynu znajdują się w tej zakładce. Opis zakładek narzędzia do zarządzania gospodarstwem Rys. 1 Dane gospodarstwa - możemy tutaj edytować informacje o naszym gospodarstwie np. adres, powierzchnia, gałęzie produkcji, atesty itd. Działki ewidencyjne - Dodawanie i edycja działek ewidencyjnych. 3. Działki rolne - dodawanie i edycja działek rolnych na działkach ewidencyjnych. 4. Prace polowe - dodawanie prac takich jak sianie, zbiory, nawożenie. 5. Budynki - ewidencja budynków. 6. Maszyny - ewidencja maszyn. 7. Magazyn - ewidencja posiadanych zasobów. Automatyczna zmiana wartości jednostek - np. jeżeli mamy 1000kg pszenicy na magazynie i dodamy pracę polową "Wysiew 600kg pszenicy" to w magazynie automatycznie zostanie nam tylko 400kg pszenicy. 8. Historia upraw - historia wszystkich operacji jakie wykonywaliśmy na danej działce rolnej np. wysiew, zbiór itd. 9. Sezony - Dodawanie i usuwanie sezonów. Sezon to okres czasu od posadzenia rośliny aż do zbioru - może trwać od kilku dni do kilku lat. 10. Kalkulacje - Kalkulatory różnych wartości. Np. ilości potrzebnego środka ochrony roślin względem powierzchni pola. 1 SMS - Możliwość zapisania się do grup tematów nas interesujących. Wtedy będziemy dostawać SMSy z informacją na dany temat np. informacja o wygaśnięciu atestu opryskiwacza, zagrożeniach meteorologicznych itd.. Początek korzystania z narzędzia do zarządzania gospodarstwem Ważne jest aby pierwszy raz wykonać kroki w tej kolejności: Dodać sezon Dodać działki ewidencyjne 3. Dodać działki rolne 4. Uzupełnić stan magazynu Następnie możemy normalnego korzystania tzn. przejść do dodania prac, przeglądania historii upraw oraz kalkulacji. e-doradca poradnik Strona 13

14 Sezony Dodawanie sezonu Wpisujemy nazwę. Klikamy w pole "Data rozpoczęcia". Pojawi nam się kalendarzyk. Wybieramy z kalendarza datę, można nawigować po kalendarzu strzałkami u góry. Wybieramy datę klikając na odpowiedni dzień w kalendarzu. Wybieramy "Datę zakończenia". Klikamy zielony przycisk "Dodaj". Dodano sezon Jeżeli pomyślnie dodano sezon powinniśmy go zobaczyć na liście: e-doradca poradnik Strona 14

15 Działki ewidencyjne Na początku trzeba dodać działkę, aby to zrobić klikamy na zielony przycisk "Dodaj działkę" Rys. 1 Pokaże nam się okno: Rys Standardowo wybieramy województwo, powiat i gminę w której działka się znajduje. Nazwę działki - najlepiej taką która będzie jednoznacznie określała która to działka. Nr obrębu, nazwa obrębu, nr arkusza mapy, nr działki ew. - są to dane które należy przepisać z dokumentów. Objaśnienie skrótów: a. ONW - Obszar o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania b. OSN - Obszar Szczególnie Narażony c. RS - Rolnośrodowiskowy Powierzchnia - Należy podać rozmiar działki w hektarach. Typ - pole określa czy działka jest własnościowa czy dzierżawiona. Następnie klikamy zielony przycisk "Zapisz". Jeżeli wszystko poszło dobrze to powinniśmy dostać komunikat o dobrze wykonanej operacji a na liście powinna się znaleźć nowa działka. Rys. 3 Edycja działki Aby zmienić dane działki wystarczy że na liście w kolumnie "Akcja" w wierszu z daną działką klikniemy na przycisk "Edytuj" e-doradca poradnik Strona 15

16 Edycja działki Aby zmienić dane działki wystarczy że na liście w kolumnie "Akcja" w wierszu z daną działką klikniemy na przycisk "Edytuj" Rys.4 Usunięcie działki Musimy wejść w tryb edycji działki a następnie kliknąć na czerwony przycisk w prawym dolnym rogu "Usuń". Kopiowanie działki Jeżeli dodajemy dużo działek o podobnych parametrach możemy skopiować działkę przyciskiem "Kopiuj" w kolumnie "Akcja" już utworzonej działki a następnie w trybie edycji zmienić tylko niektóre pola. e-doradca poradnik Strona 16

17 Działki rolne Dodawanie działki rolnej. Dodajemy działkę klikając na zielony przycisk "Dodaj działkę" Z listy wybierz na jakiej działce ewidencyjnej będzie ta działka rolna (może być na kilku działkach ewidencyjnych). Wpisz powierzchnię działki rolnej a następnie przycisk "Dodaj do działki rolnej" - powierzchnia do przydzielenia z działki ewidencyjnej zostanie automatycznie odebrana. Wybierz co będziesz uprawiać na tej działce rolnej (z upraw wybranych w zakładce "Dane gospodarstwa"). Kliknij przycisk "Zapisz" Edycja działki rolnej e-doradca poradnik Strona 17

18 Kliknij na zielony przycisk "Edytuj" przy działce którą chcesz zmienić. Zmień wybrane pola. 3. Kliknij na zielony przycisk "Zapisz". Usuwanie działki rolnej Kliknij na zielony przycisk "Edytuj" przy działce którą chcesz zmienić. Zmień wybrane pola. 3. Kliknij na czerwony przycisk "Usuń". e-doradca poradnik Strona 18

19 Magazyn Dodawanie do magazynu zasobów Wybieramy co ma być dodane/wyświetlane np. Materiał siewny Wybieramy nazwę zasobów do dodania. Np. pszenica Uzupełniamy lub zostawiamy puste pole "Odmiana" Wybieramy jednostkę Wpisujemy ilość towaru Wybieramy czy towar jest własny czy pochodzi z zakupu Wpisujemy wartość towaru Opcjonalnie dodajemy komentarz do towaru Klikamy na zielony przycisk "Dodaj" Dodaliśmy nasz towar do listy: Usuwanie z magazynu Jeżeli towar został sprzedany itd. Możesz chcieć usunąć go z magazynu. Aby to zrobić wpisujesz ilość towaru do usunięcia i klikasz na czerwony przycisk "-": Poniżej w historii operacji widzimy że towar został usunięty. e-doradca poradnik Strona 19

20 Prace polowe Dodawanie pracy polowej "Ochrona roślin" 1) 3) 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Najpierw wybieramy "Sezon" z tych które wcześniej dodaliśmy. Wybieramy z listy "Działkę rolną". Wybieramy z listy jaki zabieg zrobiliśmy na polu np. "Ochrona roślin". Klikamy w pole "Data" i wybieramy z kalendarza datę pracy. Podajemy liczbę godzin. Wybieramy środek ochrony roślin (musi być dostępny w magazynie). Wpisujemy ilość zużytego środka Opcjonalnie dodajemy komentarz Klikamy na zielony przycisk "Dodaj" W zakładce magazyn widzimy że z ubyło nam środka ochrony roślin: Dodawanie pracy polowej "Zbiór" Najpierw wybieramy "Sezon" z tych które wcześniej dodaliśmy. Wybieramy z listy "Działkę rolną". Wybieramy z listy jaki zabieg zrobiliśmy na polu np. "Zbiór". Klikamy w pole "Data" i wybieramy z kalendarza datę pracy. Podajemy liczbę godzin spędzonych na pracy. Wybieramy plon główny (zostanie automatycznie dodany do magazynu). Wpisujemy ilość plonu głównego Wybieramy plon poboczny (zostanie automatycznie dodany do magazynu). Wpisujemy ilość plonu pobocznego Opcjonalnie dodajemy komentarz Klikamy na zielony przycisk "Dodaj" W zakładce magazyn widzimy że przybyło nam zasobów: e-doradca poradnik Strona 20

21 Historia upraw Przeglądanie historii upraw W tej zakładce widzimy wszystkie prace które do tej pory wykonaliśmy. Ograniczenia wyświetlania historii upraw Możemy wyświetlić tylko takie zabiegi które nas interesują. W tym celu należy: 3. Wybrać z jakiej działki rolnej chcemy widzieć operacje Wybrać jaki zabieg nas interesuje Wybrać z jakiego sezonu prace chcemy zobaczyć e-doradca poradnik Strona 21

22 Kalkulacje Dodawanie kalkulacji Wybieramy kalkulację - jeżeli nie mamy żadnej to zostawiamy wartość "Nowa". Wpisujemy nazwę np. "Koszty uprawy pszenicy 2014/2015" Wybieramy działkę dla której chcemy obliczyć koszty Oraz sezon w którym były wykonywane prace na tej działce Wyświetlą nam się szczegóły: Pokazała nam się tabela na której widzimy wartość zebranych plonów, koszty nawożenia, koszty siewu itd. Możemy zapisać tabelę aby później ją szybko odtworzyć z listy. W tym celu u góry klikamy na zielony przycisk "Zapisz" e-doradca poradnik Strona 22

23 e-doradca poradnik Strona 23 SMS Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia na telefon komórkowy musisz: Dodać swój numer telefonu do swojego konta (Górny pasek/twoje konto) Wybrać grupy tematyczne które Cię interesują (tak jak poniżej) Aby wybrać grupy wystarczy zaznaczyć tak jak na rysunku a następnie kliknąć na zielony przycisk "Zapisz zmiany".

24 Budynki Dodawanie budynku/budowli 3. Podajemy nazwę budynku klikając w pole "Nazwa". Gdy pojawi nam się kursor możemy pisać. Uzupełniamy pola rok budowy, powierzchnia, kubatura oraz komentarz Klikamy na zielony przycisk "Dodaj" Budynek powinien automatycznie pojawić się na liście. Aby dodać budowlę postępuj analogicznie. e-doradca poradnik Strona 24

25 Maszyny Dodawanie maszyny 3. Pola nazwa, rok produkcji, typ wypełniamy z klawiatury. Aby dodać parametr techniczny: a. Wpisz z klawiatury parametr b. Kliknij na zielony przycisk "+" c. Możesz dodać następny parametr Kliknij na zielony przycisk "Dodaj" Maszyna powinna zostać dodana do listy. e-doradca poradnik Strona 25

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu CMS

Instrukcja Użytkownika systemu CMS Instrukcja Użytkownika systemu CMS podportal.sochaczew.pl firmy webstruments.pl Page 1 of 45 Spis treści 1. Wprowadzenie do CMS.... 3 a. Logowanie.... 4 b. Menu części CMS.... 5 2. Ustawienia.... 7 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wellcommerce Poradnik Szybki start

Wellcommerce Poradnik Szybki start Well Poradnik Szybki start 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo