BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Dla kogo? Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu! Dzięki temu kierunkowi: zostaniesz specjalista z zakresu, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego; dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe; będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi; zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem. Nie czekaj i rozpocznij studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Sam zdecyduj, w czym chcesz się specjalizować: administracja bezpieczeństwa publicznego bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów o profilu praktycznym, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku. Wybierz BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i dołącz do nas! Zostań członkiem społeczności akademickiej Collegium Polonicum i tym samym jednego z najlepszych Uniwersytetów w Polsce o blisko stuletniej historii. Dziś liczy się nie tylko wyższe wykształcenie, ale także to, gdzie uzyskałeś dyplom. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to renomowana uczelnia, która łączy w sobie akademicką tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, które w połączeniu z wiedzą ekspercką wykładowców, nowoczesnymi salami wykładowymi, własnymi studiami telewizyjnym i radiowym oraz bogato wyposażonymi pracowniami komputerowymi pozwolą Ci ukończyć kierunek studiów umożliwiający zatrudnienie w wielu branżach.

2 Studia I stopnia Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE prowadzony jest na studiach I stopnia (3-letnich licencjackich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Collegium Polonicum w Słubicach. Oferujemy do wyboru dwie specjalności. Każda koncentruje się na innym aspekcie bezpieczeństwa. Wybierając jedną z nich sam sprofilujesz swoją drogę edukacji kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami zawodowymi. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata będziesz mógł podjąć studia II stopnia (2-letnie magisterskie) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Kadra Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, ale także praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, na zajęciach pokazują oni praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Studiuj za granicą Chcesz studiować w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech? To nic trudnego. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest jednym z liderów współpracy w ramach programu ERASMUS, który umożliwia odbycie części studenckiej przygody za granicą. Każdego roku około 130 studentów Wydziału spędza semestr lub dwa na jednym z 50 zaprzyjaźnionych uniwersytetów w państwach partnerskich. Dodatkowe możliwości Swoje pasje studenci mogą rozwijać współtworząc koła naukowe: Nauki o Bezpieczeństwie Samorządu Terytorialnego Polityki Ekonomicznej i Społecznej Stosunków Międzynarodowych Dzięki współpracy Wydziału z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy. Coś więcej Studia to nie tylko nauka i spędzanie czasu w bibliotece. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Collegium Polonicum w Słubicach jest też częstym gospodarzem spotkań z politykami, funkcjonariuszami służb specjalnych, dyplomatami, dziennikarzami, publicystami czy celebrytami. Odbywają się tu imprezy integracyjne organizowane przez samorząd studencki oraz powstają unikatowe w skali kraju inicjatywy. Jednym słowem dzieje się bardzo dużo, a pomysły te realizowane są w przyjaznych zespołach. Dołącz do nas już dziś!

3 W ramach studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE wybierz jedną z 2 oferowanych specjalności: Administracja bezpieczeństwa publicznego Wybierając tą specjalność staniesz się specjalistą z zakresu zagrożeń, z którymi styka się na co dzień administracja publiczna. Poznasz zasady funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w sferze bezpieczeństwa oraz posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom publicznym. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. Bezpieczeństwo międzynarodowe Jeśli interesują się kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tą specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym. Celem każdej z ww. specjalności będzie sprecyzowanie i rozbudzenie specyficznych zainteresowań studenta oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej do pracy zawodowej na zróżnicowanym popytem rynku pracy. Studenci, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce mogą jednocześnie studiować dwie specjalności. Uwaga: ww. specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 20 osób. Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach drugiego stopnia w UAM na kierunku bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub innym.

4 Perspektywy zatrudnienia: samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne) rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne) zespoły reagowania kryzysowego Policja Inspekcja Transportu Drogowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralne Biuro Antykorupcyjne Agencja Wywiadu Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Wywiadu Wojskowego Biuro Ochrony Rządu Służba Graniczna Służba Celna Służba Więzienna Służba Ochrony Kolei Straż Ochrony Lotnisk Straż Gminna (miejska) Państwowa Straż Pożarna Formacje Obrony Cywilnej Kraju Siły Zbrojne RP agencje ochrony osób i mienia placówki dyplomatyczne instytucje Unii Europejskiej organizacje międzynarodowe służby społeczne biznes organizacje społeczne własna firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia

5 Oto : Stopień Tryb I stopień (licencjackie) Collegium Polonicum w Słubicach Stacjonarne Niestacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego Bezpieczeństwo międzynarodowe Administracja bezpieczeństwa publicznego Bezpieczeństwo międzynarodowe Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku, od października do czerwca z podziałem na semestr zimowy i letni. Natomiast zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywać się będą w soboty i niedziele od października (w kolejnych latach od drugiej połowy września) do czerwca, co dwa tygodnie. Egzaminy i zaliczenia organizowane będą w trakcie roku akademickiego, w miarę kończenia się zajęć z poszczególnych przedmiotów. We wrześniu odbywać się będzie poprawkowa sesja egzaminacyjna. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich modułów kształcenia i praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu licencjackiego.

6 Stopień Tryb Warunki przyjęcia na studia Collegium Polonicum w Słubicach I stopień Stacjonarne Niestacjonarne Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc Podstawowe informacje dla kandydatów 1. Harmonogram: Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Termin Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR). 1 czerwca 2013 r. Zakończenie rejestracji. 30 sierpnia 2013 r. Ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej. 30 sierpnia 2013 r. Rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów. Od 1 czerwca do 30 sierpnia 2013 r. 5. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego. 30 sierpnia 2013 r. Uwaga! Możliwe jest uruchomienie dodatkowej, która będzie prowadzona do 30 września 2013 r. 2. postępowania 1.1. Rejestracja kandydatów na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 prowadzona jest w formie elektronicznej poprzez Portal Kandydata na stronie internetowej amu.edu.pl lub przez stronę internetową rejestracja.amu.edu.pl. 2. Rejestracja kandydata poprzez system IR jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego W systemie Internetowej Rekrutacji kandydat wykonuje następujące czynności: 1) zakłada osobiste konto rejestracyjne, gdzie identyfikatorem konta ( loginem ) jest numer PESEL kandydata (cudzoziemcy podlegający postępowaniu rekrutacyjnemu na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy nie posiadają numeru PESEL zgłaszają się w celu rejestracji do Działu Nauczania UAM, ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 25), 2) wypełnia i zatwierdza formularz internetowy zawierający niezbędne dane osobowe, 3) dokonuje wyboru rodzaju studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz kierunku studiów (bezpieczeństwo narodowe w Collegium Polonicum w Słubicach), 4) wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na każdym kierunku/specjalności studiów, 5) przypisuje opłatę rekrutacyjną do wybranego lub wybranych kierunków/specjalności studiów, 6) podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku/specjalności studiów,

7 7) załącza plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji studenckiej. 2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. 3. Opłatę rekrutacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 4, kandydat wnosi na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez system IR podczas procesu rejestracji. W przypadku wyboru większej liczby kierunków/specjalności studiów kwota, którą kandydat zobowiązany jest wnieść na indywidualne konto stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez Rektora. Ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są w terminie do r. doręczyć Komisji następujące dokumenty: 1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia; 2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectwa dojrzałości), 3. wydrukowane i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat, 4. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego -w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości, 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady - dotyczy kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad i ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w tym trybie, 6. 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), 7. poświadczona przez UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata. Dokumenty można wysyłać pocztą, listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru), na adres: Collegium Polonicum ul. T. Kościuszki Słubice lub złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 14:30 w Dziale Spraw Studenckich w Collegium Polonicum. Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłata za studia na roku I w roku akademickim 2013/2014 wynosi 3.600,00 PLN za rok nauki. Jest ona płatana w: dwóch ratach po 1.800,00 PLN każda (pierwsza w terminie do r., a druga do r.), lub dziesięciu ratach po 360,00 PLN każda. Pierwsza płatna do 15 października 2013 r., a następne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca aż do czerwca 2014 r. Raty 6 i 7 płatne są łącznie do 15 marca 2014 r. Innych informacji w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów udziela: Dział Spraw Studenckich Collegium Polonicum w Słubicach, ul. T. Kościuszki 1, tel , od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00, strona internetowa: sekretariat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89a, pok. 34 lub 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30, tel , , , strona internetowa:

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo