VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:"

Transkrypt

1 VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE NASZE NOWOŚCI: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TU STREFY KONFLIKTOWE NA LINII BANK TU OPIEKA POSPRZEDAŻOWA NAD KLIENTEM W UJĘCIU BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH WARSZTATY PRAWNE Konferencja skierowana jest do: Przedstawiciei firm ubezpieczeniowych, w tym dyrektorów sprzedaży, marketingu, strategii, rozwoju, kreowania nowych produktów, departamentów Bancassurance, departamentów ubezpieczeń indywiduanych i grupowych Przedstawiciei banków, w tym dyrektorów pionu ubezpieczeń, Bancassurance, rozwoju, sprzedaży, marketingu Firm brokerskich oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem Bancassurance PATRONI MEDIALNI: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

2 VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE Szanowni Państwo, produkty Bancassurance cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kientów. Równocześnie możemy zaobserwować znaczny wzrost świadomości konsumentów przy wyborze odpowiedniego produktu da siebie. Sytuacja ta wymusiła na sojuszach bankowo - ubezpieczeniowych konieczność tworzenia nowatorskich produktów, mogących sprostać wymaganiom rozwijającego się rynku. Konferencja obejmuje nowe tematy dotąd nieporuszane na pou Bancassurance mianowicie: strefy konfiktowe na inii Bank Towarzystwo Ubezpieczeniowe; podział obowiązków czy opieka posprzedażowa. Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji i wzięcia w niej czynnego udział u. W przypadku jakichkowiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem teefonu: bądźza pośrednictwem poczty eektronicznej: Z poważaniem Grzegorz Lenkiewicz kierownik projektu ZGŁOSZENIA: te.: , fax: , e-mai:

3 13:00 PRZERWA OBIADOWA 8:45 9:00 10:00 11:00 11:15 12:15 PROGRAM KONFERENCJI Dzień I, 8 utego 2011 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BANCASSURANCE JAKO JEDEN ZE STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWO BANKOWYCH Perspektywy rozwoju nowych produktów Nowe inie produktowe jako sposób na przyciągnięcie kientów i powiększenie aktywów Sovency II a kredyt konsumencki. Czy nowe reguacje ograniczą sprzedaż gamy produktów Bancassurance w bankach? Produkty ochronne, majątkowe czy na życie na które stawiać? Ubezpieczenia indywiduane jako nowy kierunek rozwoju. Czy mają przyszłość? Główne zagrożenia da rozwoju Bancassurance w Posce na 2011 Prowadzący: Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity, GENERALI PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE (DWUGŁOS) Kasyczny podział obowiązków pomiędzy Bankiem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Podejście do kienta w obu instytucjach oraz z każdej osobno Dystrybucja produktów na przykładzie sprzedaży wiązanej i sprzedaży samodzienej Prowadzący: Małgorzata Knut, Członek Zarządu, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.; Tomasz Raczyński, Naczenik Wydziału Produktów Ubezpieczeniowych, MutiBank PRZERWA NA KAWĘ PANEL DYSKUSYJNY STREFY KONFLIKTOWE NA LINII BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Wysokość prowizji oraz sposób jej wypłacania Co w przypadku gdy kient rezygnuje z ubezpieczenia po wypłacie prowizji Wypłata naeżnych odszkodowań Moderator: Piotr Wardziak, Dziennikarz/Reporter, Radio Pin Paneiści: Henryk Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, FM Bank S.A.; Katarzyna Kasztean - Przybyska, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW; Bogdan Koczorowski, Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; Mirosława Oszewska - Karatoprakiew, Dyrektor Departamentu Bancassurance, Pobank EFG ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ BANKI REKOMENDACJI DOBRYCH PRAKTYK NA POLSKIM RYNKU W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ POWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI BANKOWYMI Nowy projekt Dobrych Praktyk rekomendowanych przez Związek Banków Poskich obowiązki Prowadzenie: Norbert Jeziołowicz, Dyrektor, Związek Banków Poskich 14:00 9:00 10:00 10:50 WARSZTATY WARSZTATY PRAWNE WYBRANE FORMY PRAWNE WSPÓŁPRACY BANKU Z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM Umowa ubezpieczenia grupowego Umowa ubezpieczenia indywiduanego Umowa agencyjna WZORY UMÓW W UJĘCIU RÓŻNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI WYKORZYSTYWANYCH W BANCASSURANCE Kanały agencyjne Inne kanały umowy na świadczenie usług da pośredników - deaerów doradców finansowych nie będących pracownikami banków POZWY ZBIOROWE W RAMACH BANCASSURANCE UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ KLAUZULE ABUZYWNE ANALIZA RYZYKA REAKCJI REGULATORA RYNKU SPOWODOWANA BRAKIEM ZWROTU OPŁAT ZA NIEWYKORZYSTANY OKRES OCHRONNY Praktyczne przykłady skarg i rekamacji kientów REKOMENDACJA T REGULACJE PRAWNE W POLSCE I UE Cechy wspóne Główne różnice Panowane zmiany w UE Noweizacja podatkowa vs. Bancassurance Prowadzenie: Mec. Aneta Ciechowicz Jaworska, Radca Prawny, Kancearia Hogan Loves; Mec. Beata Mrozowska, Starszy Prawnik, Kancearia Prawna Hogan Loves Dzień II, 9 utego 2011 OCZEKIWANIA KLIENTÓW BANKOWYCH WOBEC PRODUKTÓW BANCASSURANCE Czy nastąpił wzrost świadomości kienta w porównaniu do at poprzednich? Czego oczekuje kient przychodząc po produkt wiązany Etyka w produktach Bancassurance W jaki sposób przybiżyć kientowi produkt aby był dobrze zrozumiały i karowny Właściwe przedstawienie warunków Najepsze produkty Bancassurance z perspektywy kientów: nowe praktyczne innowacyjne rozwiązania Konfrontacja oferty produktowej a potrzeby kienta Prowadzenie: Jacek Konieczny, Dyrektor Departamentu Handowego, Inter Partner Assistance Poska SA KREOWANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWO - UBEZPIECZENIOWEGO Jak wdrożyć nowy produkt Jak zapanować wdrożenie nowego produktu Jakie są metody prognozowania sprzedaży nowego produktu Prowadzenie: Adam Burchat, Dyrektor ds. rozwoju Bancassurance, Pion Bancassurance, ING Usługi Finansowe S.A. PRZERWA NA KAWĘ

4 11:10 11:50 12:20 13:00 14:00 14:50 15:10 16:00 JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WPROWADZENIA NOWEGO PRODUKTU Właściwe rozpoznanie potrzeb kienta Wybór właściwego kanału dystrybucji Wybór odpowiedniego partnera biznesowego Optymaizacja kosztów wprowadzenia produktu i ustaenie minimum zysku w przełożeniu na okres czasowy sprzedaży produktu Prowadzenie: Aexander Leszek Konopka, Prezes, Gras Savoye Poska i Po - Assistance ZADANIA IT WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACE BANKOWO - UBEZPIECZENIOWĄ Modee wspierające Obsługa Sprzedaż CZYNNIK LUDZKI W BANCASSURANCE Dobór odpowiedniego personeu Podejście psychoogiczne do kienta Budowa świadomości sprzedażowej sprzedawców produktów bankowo ubezpieczeniowych Ustaanie właściwych ceów Sposoby motywowania pracowników Efektywna współpraca sprzedawców z kientem przy dystrybuowaniu produktów Bancassurance Prowadzenie: Bogdan Koczorowski, Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PRZERWA OBIADOWA TRANSFORMACJA MODELI BIZNESOWYCH I TWORZENIE INNOWACYJNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI Direct,Marketing i TeeMarketing-czynniki sukcesu proces sprzedażowy z pośrednictwem omawianych środków przekazu e-produkty w Bancassurance reguacje umów konsumenckich-jak właściwie sporządzić umowę w wybranym kanae sprzedaży Modyfikacje modei sprzedażowych na przykładzie poskich i zagranicznych produktów pod kontem sprzedażowo produktowym Prowadzenie: Michał Macierzyński, Dyrektor, Biuro Innowacji, PKO Bank Poski PRZERWA NA KAWĘ OPIEKA POSPRZEDAŻOWA NAD KLIENTEM W UJĘCIU BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH Czy bank uczestniczy w obsłudze poza sprzedażowej produktu Prawa i obowiązki kienta zgłaszającego się z probemem Prowadzenie: Adam Antczak, Dyrektor Zarządzający Departamentem Ubezpieczeń, Bank BPH Grupa GE Capita UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ W BANCASSURANCE Czynniki wpływające na poziom składki kontroa kosztów właściwa seekcja oferowanych produktów właściwa działaność okacyjna Prowadzący: Katarzyna Kasztean - Przybyska, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW Kontakt: Grzegorz Lenkiewicz, kierownik projektu te.: , faks: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

5 PRELEGENCI Aexander Leszek Konopka Prezes, Gras Savoye Poska i Po-Assistance Aexander Leszek Konopka jest związany z Grupą Gras Savoye Poska od 1994 roku. Poza bieżącymi funkcjami zarządczymi jest odpowiedziany za obszar ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, za masową dystrybucję ubezpieczeń w sektorach: teekomunikacyjnym, bankowym, finansowym oraz za projekty IT. Gościnnie wykłada we francuskiej wyższej szkoe ubezpieczeń ENASS (MBA) oraz występuje w roi eksperta zarówno w icznych szkoeniach i konferencjach,jakiwmediach zwłaszcza w prasie ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Studiował na Poitechnice Warszawskiej. Jest absowentem Wyższej Szkoły Biznesu oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również program AMB w IESE Business Schoo (University of Navara).Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Adam Antczak Dyrektor Zarządzający Departamentem Ubezpieczeń, Bank BPH Grupa GE Capita AbsowentWydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,kierunku Finanse i Bankowość.Posiada ponad 18-etnią praktykę w dziedzinie ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Karierę zawodową rozpoczął w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros Life, gdzie na początku był odpowiedziany za współpracę z instytucjami finansowymi, później piastował stanowisko Dyrektora Przedstawiciestwa w Gdyni. Konsutant i wykładowca w zakresie ubezpieczeń firmy Nord Contoring. Od dziesięciu at specjaizuje się w probematyce dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń poprzez kanały bankowe. Twórca i zarządzający Zespołem Kierowników Projektów Bankassurance GE Money Bank, obecnie odpowiedziany za kreację i reaizację strategii rozwoju produktów i dystrybucji ubezpieczeń i funduszy. Małgorzata Knut Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. i BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. Przewodnicząca Zespołu ds. bancassurance w Poskiej Izbie Ubezpieczeń. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziae Historyczno-Fioogicznym, posiada również dypom Wydziału Handu Zagranicznego UG oraz tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie we współpracy z Handeshochschue Leipzig i WHU Otto Beisheim Hochschue.Od ipca 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, w ramach której była odpowiedziana za rozwój oferty bancassurance oraz jej impementację w spółkach Grupy BRE Banku, projektowanie koncepcji sprzedaży ubezpieczeń w naziemnych oraz zdanych kanałach dystrybucji oraz szkoenia sieci sprzedaży.w atach zajmowała stanowiska menedżerskie w Grupie Generai w departamentach: Bancassurance, Sprzedaży oraz Departamencie rozwoju produktów. Odpowiadała za nawiązywanie współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie produktów bancassurance, przygotowanie ofert, anaiz rynku oraz prowadzenie negocjacji z partnerami ponadto za zarządzanie i rozwój sieci sprzedaży ubezpieczeń indywiduanych w regionach. Adam Burchat Dyrektor ds. rozwoju Bancassurance, Pion Bancassurance, ING Usługi Finansowe S.A. ING Usługi Finansowe S.A. Absowent Szkoły Głównej Handowej. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Bancassurance w ING Usługi Finansowe S.A., związany z grupą ING od 2006 roku. W przeszłości m. in. konsutant strategiczny w firmie A.T. Kearney oraz ekonomista Narodowego Banku Poskiego. Mec. Beata Mrozowska Starszy Prawnik, Kancearia Prawna Hogan Loves (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Posce Absowentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła apikację sędziowska oraz apikację radcowską.uprawnienia radcy prawnego uzyskała w roku 1998.W atach pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych.Od 2001 roku jest związana z kancearią Hogan Loves. Zajmuje się kompeksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczegónym uwzgędnieniem firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym związanym z wchodzeniem zagranicznych inwestorów na poski rynek ubezpieczeniowy, opracowaniem ogónych warunków ubezpieczeń, w szczegóności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń na życie i dożycie oraz umów agencyjnych da poskich firm ubezpieczeniowych. Beata Mrozowska ma szerokie doświadczenie, zdobyte także podczas staży i szkoeń min. we Francji, Wiekiej Brytanii Stanach Zjednoczonych i Japonii. Beata Mrozowska jest członkiem Koegium Redakcyjnego Kwartanika "Prawo Asekuracyjne". Autorka icznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: "Firma", "Prawo Bankowe", "Prawo Asekuracyjne", "Prawo Przedsiębiorcy". Jest również współautorką książki "Ubezpieczenia Gospodarcze". Mec. Aneta Ciechowicz-Jaworska Starszy Prawnik, Kancearia Hogan Loves Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjaistą w zakresie prawa finansowego w tym ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa pracy. Od roku 1993 do 1997 pracowała w KanceariiAdwokackiej Jasiński. Od marca 1997 do marca 1999 rokuaneta Ciechowicz-Jaworska pracowała jako Corporate Lawyer w CA-IB Securities S.A. (uprzednio Creditanstat Securities S.A.). W ramach swoich obowiązków była odpowiedziana za obsługę zarówno domu makerskiego, jak i za utworzenie i obsługę spółek od niego zaeżnych: CA-IB Investment Management S.A. oraz CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od kwietnia 1999 roku zatrudniona była w PowszechnymTowarzystwie Emerytanym Norwich Union S.A.na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego.W tej ostatniej spółce była zatrudniona od utego 2000 roku na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego,zaś od istopada 2001 roku jako członek zarządu. Od września 2003 roku do września 2007 roku Aneta Ciechowicz-Jaworska zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego w spółkach:ampico Life PierwszeAmerykańsko-PoskieTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A,AIG Asset Management (Poska) S.A.,AIG PowszechneTowarzystwo Emerytane S.A,naeżących do grupyaig.ponadto była odpowiedziana za utworzenie AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.w październiku roku 2007 dołączyła do zespołu kancearii Hogan Loves. Bogdan Koczorowski Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bogdan Koczorowski - zdobył wykształcenie w zakresie zarządzania strategicznego w Wyższej Szkoe Zarządzania / POU w Warszawie, posiada również tytuł MBA Oxford Brookes Univesity. Od 1998 roku pracuje w branży finansowej, początkowo 4 ata związany z grupą BRE Banku, gdzie m.in. był dyrektorem departamentu sprzedaży i marketingu w PTE Skarbiec Emerytura. Koejny znaczący krok w karierze zawodowej to stanowisko Wiceprezesa HDI Asekuracja S.A. (kiedyś Tryg Poska), gdzie przez 4 ata odpowiadał za zarządzanie siecią sprzedaży oraz marketing. W 2006 roku wrócił do BRE Banku jako zarządzający siecią MutiBanku. Ostatnie 3 ata pracował już jako Prezes Zarządu Konzeption.S.A., najstarszej i największej mutiagencji w Posce, naeżącej do Ergo Hestii. W pracy z zespołem stawia na: efektywność, umiejętność strategicznego myśenia oraz doskonałe kontakty międzyudzkie. Jacek Konieczny Dyrektor Departamentu Handowego, Inter Partner Assistance Poska SA Jacek Konieczny jest jednym z kuczowych ekspertów Inter Partner Assistance Poska S.A. Z firmą związany od 4 at, na początku jako Dyrektor Handowy, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Handowego. Jest autorem wieu koncepcji produktowych assistance, które w ramach współpracy z kientami instytucjonanymi decydowały zarówno o sukcesie sprzedażowym, jak i wyznaczały kierunki rozwoju całej branży. Ma na swoim koncie przygotowanie oraz wdrożenie icznych ofert pionierskich w skai krajowej i międzynarodowej.jest doradcą w obszarze pozycjonowania produktów i wsparcia sprzedaży partnerów przy wykorzystaniu świadczeń assistance. Jego ceem zawodowym jest kreacja rozwiązań, które w prosty sposób zapewniają kientom indywiduanym wsparcie w życiu codziennym, a da kienta instytucjonanego tworzą istotną wartość wspierającą reaizację ceów strategicznych. Od 15 at związany jest ze sprzedażą, od 10 at z sektorem finansowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor, Mbanku, a także zarządzając siecią sprzedaży produktów Skandii. Pracował w również w Onet.p. Jest entuzjastą nowych technoogii i orędownikiem łączenia ich z tradycyjnymi produktami assistance. Mirosława Oszewska - Karatoprakiew Dyrektor Departamentu Bancassurance, Pobank EFG Z wykształcenia prawnik, związany z ubezpieczeniami od 1985r. Doświadczenie: praca po stronie sprzedaży oraz biur produktowych, związane różnymi produktami ubezpieczeniowymi, od ubezpieczeń grupowych poprzez OC i ubezpieczeniafinansowe, a ostatnie kika at specjaizacja w zakresie produktów bancassurance po stronie banku. (Firmy:PZU SA,Aianz,ING,TUiRWarta aktuanie Pobank EFG) Egzamin brokerski i kikanaście różnego rodzaju szkoeń. Katarzyna Kasztean - Przybyska Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW Absowentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku, z Grupą Concordia związana od 2001 roku, w której odpowiadała koejno za administrowanie, rozwój i organizację sieci sprzedaży, współtworzyła i wprowadzała przełomowe zmiany organizacyjne w Grupie Concordia oraz kierowała zespołem odpowiedzianym za opracowanie koncepcji współpracy z Bankami Spółdzieczymi, obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Bancassurance i Pełnomocnika Zarządu.Członek zespołu ds.bancassurance w PIU. Wojciech Trybuszkiewicz Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity w Generai Ma wieoetnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, które zdobywał na różnych szczebach organizacyjnych, od referenta poprzez stanowiska managerskie w obszarze zarządzania strategicznymi obszarami sprzedaży B2BC ( m.in. Winthertur, Grupa Generai). Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Bancassurance & Affinity w Generai gdzie odpowiada za rozwój współpracy z Bankami i kientami instytucjonanymi. Z Grupą Generai związany od ponad 10 at, gdzie wniósł również znaczący wkład w rozwój obszaru ubezpieczeń korporacyjnych. Wojciech Trybuszkiewicz jest inicjatorem innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej współpracy z pośrednikami. W trakcie wieoetniej działaności zawodowej reaizował wiee projektów dotyczących rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Z sukcesem wdrożył strategię z zakresu Bancassurance oraz Affinity. Wojciech Trybuszkiewicz jest Absowentem programu MBA University of Denver przywyższej Szkoe Zarządzania i Marketingu wwarszawie.ukończył wiee szkoeń z dziedziny Zarządzania. Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu FM Bank S.A. Od 2006 do 2008 r. był Prezesem Zarządu Nobe Bank S.A. W atach pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. Wcześniej zajmował ważne stanowiska w znaczących instytucjach finansowych, takich jak Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.( ) - Dyrektor Zarządzający ds. Kredytów, Wiceprezes Zarządu; Bank Ochrony Środowiska S.A.( ) - Dyrektor Departamentu Kredytów; Poski Bank Inwestycyjny S.A. ( ) - Dyrektor Departamentu Marketingu,Dyrektor Departamentu Bankowości Detaicznej.Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania, wdrażania oraz sprzedaży przez banki produktów da kientów korporacyjnych oraz kientówindywiduanych.jestabsowentemwydziałuekonomikiprodukcji,sgpis.ukończył PodypomoweStudium Bankowości w Szkoe Głównej Handowej.Związany z projektem FM Banku od ipca 2008 r. Piotr Wardziak Dziennikarz/Reporter, Radio Pin Dziennikarz ekonomicznego radia PiN.Wcześniej Sekcji Poskiej Radia BBC.Wydawca i prowadzący Popołudnie Radia PiN, główna audycje podsumowująca dzień w gospodarce i poityce. Specjaizuje sie w tematyce bankowej, inwestycyjnej oraz kwestiach rozwoju przedsiębiorczości. Prywatnie zapaony kinoman. Michał Macierzyński Dyrektor Biura Innowacji, PKO BP S.A. Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Poskim.Wiceprezes Fundacji InternetPR.p. Do maja 2010 anaityk w firmie Bankier.p SA, członek zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego. Założycie i redaktor naczeny wortau finansowego PRNews.p i Przegądu Finansowego Bankier.p. Absowent Szkoły Głównej Handowej w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Eektronicznej przy ZBP.Autor icznych raportów, anaiz, pubikacji naukowych i artykułów prasowych na temat bankowości, a także marketingu i PR bankowego i bankowości eektronicznej.autor książki "Pubic reations w bankach wirtuanych". Tomasz Raczyński Naczenik Wydziału Produktów Ubezpieczeniowych w MutiBanku Wykształcenie/ kwaifikacje:gfkm,uniwersytet Gdański,RSM Erasmus University;Executive MBA, I edycja wewnętrznego programu BREmba da pracowników BRE Banku SA; tytuł MBA; praca pt. The strategy for insurance products deveopment in a retai bank Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjoogiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria, specjaność Statystyka i Demografia, tytułu magistra; praca pt. Kasyfikacja spółek giełdowych za pomocą wybranych metod statystycznych Osiągnięcia w BRE Banku: Stworzenie i rozwój od podstaw kompeksowej oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez MutiBank do kredytów hipotecznych,gotówkowych,samochodowych,do kart kredytowych i debetowych, do rachunków osobistych oraz wprowadzenie ubezpieczeń indywiduanych w Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Turystycznych (2006 ); Prowadzenie i rozwój projektu Centrum Oszczędzania wprowadzenie nowych funduszy inwestycyjnych, certyfikatów ubezpieczeniowych oraz Indywiduanych Kont Emerytanych ( ). WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

6 Program WYPEŁNIJ i WYŚLIJ Hotine: Adres: u. Wróba Warszawa VII KONFERENCJA BANCASSURANCE fax: Internet: E-mai: 8-9 utego 2011, Warszawa, hote Marriott E0518 Prosimy o nieusuwanie naepki. ZMIANA SIEDZIBY FIRMY Nowy adres firmy to: Institute for Internationa Research Sp. z o.o. u.wróba 8, Warszawa Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem ub drogą emaiową: w przypadku,gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: do PLN + 22% VAT Oszczędzasz 300 PLN od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: RBS Bank (Poska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją w wersji eektronicznej i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów nocegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipuacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwania uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezaeżnych oraz dokonywania zmian w programie ub miejsca odbywania się konferencji. Forma płatności: przeew Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziae): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki /Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Teekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Institute for Internationa Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe da kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od ponad 30 at a w Posce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawiciei różnych sektorów gospodarczych obecnych w Posce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad poskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i anaizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Preegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawiciei administracji pubicznej. Institute for Internationa Research Sp. z o.o., Warszawa, u. Wróba 8, te.: , fax: , KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Wszekie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powieanie i wykorzystywanie części ub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for Internationa Research Sp. z o.o. w formie eektronicznej ub jakiejkowiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza pubikacja podega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 utego 1994 roku Institute for Internationa Research Sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 5 sierpnia 1000 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

19 25 września 2014 r. ZŁOTA SETKA. 100 największych instytucji finansowych 25 TOP menedżerów świata finansów. fot: fotolia

19 25 września 2014 r. ZŁOTA SETKA. 100 największych instytucji finansowych 25 TOP menedżerów świata finansów. fot: fotolia 23 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 100 największych instytucji finansowych 25 TOP menedżerów świata finansów 24 ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów za I półrocze 2014 r.

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Konferencja Sales do 5 sierpnia 1000 zł taniej! Performance JAK MAKSYMALIZOWAĆ ROI W NOWYCH STRATEGIACH SPRZEDAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

II Poland Pharma Commerce Forum

II Poland Pharma Commerce Forum 7-8 czerwca 2011 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Poland Pharma Commerce Forum Sales & Marketing Strategic Performance Management jak maksymalizować ROI w nowych warunkach rynkowych Strategiczne

Bardziej szczegółowo