VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII BANCASSURANCE KONFERENCJA 8-9 LUTEGO 2011 NASZE NOWOŚCI: SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW. Konferencja skierowana jest do:"

Transkrypt

1 VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE NASZE NOWOŚCI: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TU STREFY KONFLIKTOWE NA LINII BANK TU OPIEKA POSPRZEDAŻOWA NAD KLIENTEM W UJĘCIU BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH WARSZTATY PRAWNE Konferencja skierowana jest do: Przedstawiciei firm ubezpieczeniowych, w tym dyrektorów sprzedaży, marketingu, strategii, rozwoju, kreowania nowych produktów, departamentów Bancassurance, departamentów ubezpieczeń indywiduanych i grupowych Przedstawiciei banków, w tym dyrektorów pionu ubezpieczeń, Bancassurance, rozwoju, sprzedaży, marketingu Firm brokerskich oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem Bancassurance PATRONI MEDIALNI: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

2 VII KONFERENCJA SOJUSZ BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI DLA DOBRA KLIENTÓW 8-9 LUTEGO 2011 WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT BANCASSURANCE Szanowni Państwo, produkty Bancassurance cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kientów. Równocześnie możemy zaobserwować znaczny wzrost świadomości konsumentów przy wyborze odpowiedniego produktu da siebie. Sytuacja ta wymusiła na sojuszach bankowo - ubezpieczeniowych konieczność tworzenia nowatorskich produktów, mogących sprostać wymaganiom rozwijającego się rynku. Konferencja obejmuje nowe tematy dotąd nieporuszane na pou Bancassurance mianowicie: strefy konfiktowe na inii Bank Towarzystwo Ubezpieczeniowe; podział obowiązków czy opieka posprzedażowa. Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji i wzięcia w niej czynnego udział u. W przypadku jakichkowiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem teefonu: bądźza pośrednictwem poczty eektronicznej: Z poważaniem Grzegorz Lenkiewicz kierownik projektu ZGŁOSZENIA: te.: , fax: , e-mai:

3 13:00 PRZERWA OBIADOWA 8:45 9:00 10:00 11:00 11:15 12:15 PROGRAM KONFERENCJI Dzień I, 8 utego 2011 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BANCASSURANCE JAKO JEDEN ZE STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWO BANKOWYCH Perspektywy rozwoju nowych produktów Nowe inie produktowe jako sposób na przyciągnięcie kientów i powiększenie aktywów Sovency II a kredyt konsumencki. Czy nowe reguacje ograniczą sprzedaż gamy produktów Bancassurance w bankach? Produkty ochronne, majątkowe czy na życie na które stawiać? Ubezpieczenia indywiduane jako nowy kierunek rozwoju. Czy mają przyszłość? Główne zagrożenia da rozwoju Bancassurance w Posce na 2011 Prowadzący: Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity, GENERALI PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW NA LINII BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE (DWUGŁOS) Kasyczny podział obowiązków pomiędzy Bankiem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Podejście do kienta w obu instytucjach oraz z każdej osobno Dystrybucja produktów na przykładzie sprzedaży wiązanej i sprzedaży samodzienej Prowadzący: Małgorzata Knut, Członek Zarządu, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.; Tomasz Raczyński, Naczenik Wydziału Produktów Ubezpieczeniowych, MutiBank PRZERWA NA KAWĘ PANEL DYSKUSYJNY STREFY KONFLIKTOWE NA LINII BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Wysokość prowizji oraz sposób jej wypłacania Co w przypadku gdy kient rezygnuje z ubezpieczenia po wypłacie prowizji Wypłata naeżnych odszkodowań Moderator: Piotr Wardziak, Dziennikarz/Reporter, Radio Pin Paneiści: Henryk Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, FM Bank S.A.; Katarzyna Kasztean - Przybyska, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW; Bogdan Koczorowski, Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; Mirosława Oszewska - Karatoprakiew, Dyrektor Departamentu Bancassurance, Pobank EFG ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ BANKI REKOMENDACJI DOBRYCH PRAKTYK NA POLSKIM RYNKU W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ POWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI BANKOWYMI Nowy projekt Dobrych Praktyk rekomendowanych przez Związek Banków Poskich obowiązki Prowadzenie: Norbert Jeziołowicz, Dyrektor, Związek Banków Poskich 14:00 9:00 10:00 10:50 WARSZTATY WARSZTATY PRAWNE WYBRANE FORMY PRAWNE WSPÓŁPRACY BANKU Z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM Umowa ubezpieczenia grupowego Umowa ubezpieczenia indywiduanego Umowa agencyjna WZORY UMÓW W UJĘCIU RÓŻNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI WYKORZYSTYWANYCH W BANCASSURANCE Kanały agencyjne Inne kanały umowy na świadczenie usług da pośredników - deaerów doradców finansowych nie będących pracownikami banków POZWY ZBIOROWE W RAMACH BANCASSURANCE UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ KLAUZULE ABUZYWNE ANALIZA RYZYKA REAKCJI REGULATORA RYNKU SPOWODOWANA BRAKIEM ZWROTU OPŁAT ZA NIEWYKORZYSTANY OKRES OCHRONNY Praktyczne przykłady skarg i rekamacji kientów REKOMENDACJA T REGULACJE PRAWNE W POLSCE I UE Cechy wspóne Główne różnice Panowane zmiany w UE Noweizacja podatkowa vs. Bancassurance Prowadzenie: Mec. Aneta Ciechowicz Jaworska, Radca Prawny, Kancearia Hogan Loves; Mec. Beata Mrozowska, Starszy Prawnik, Kancearia Prawna Hogan Loves Dzień II, 9 utego 2011 OCZEKIWANIA KLIENTÓW BANKOWYCH WOBEC PRODUKTÓW BANCASSURANCE Czy nastąpił wzrost świadomości kienta w porównaniu do at poprzednich? Czego oczekuje kient przychodząc po produkt wiązany Etyka w produktach Bancassurance W jaki sposób przybiżyć kientowi produkt aby był dobrze zrozumiały i karowny Właściwe przedstawienie warunków Najepsze produkty Bancassurance z perspektywy kientów: nowe praktyczne innowacyjne rozwiązania Konfrontacja oferty produktowej a potrzeby kienta Prowadzenie: Jacek Konieczny, Dyrektor Departamentu Handowego, Inter Partner Assistance Poska SA KREOWANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWO - UBEZPIECZENIOWEGO Jak wdrożyć nowy produkt Jak zapanować wdrożenie nowego produktu Jakie są metody prognozowania sprzedaży nowego produktu Prowadzenie: Adam Burchat, Dyrektor ds. rozwoju Bancassurance, Pion Bancassurance, ING Usługi Finansowe S.A. PRZERWA NA KAWĘ

4 11:10 11:50 12:20 13:00 14:00 14:50 15:10 16:00 JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WPROWADZENIA NOWEGO PRODUKTU Właściwe rozpoznanie potrzeb kienta Wybór właściwego kanału dystrybucji Wybór odpowiedniego partnera biznesowego Optymaizacja kosztów wprowadzenia produktu i ustaenie minimum zysku w przełożeniu na okres czasowy sprzedaży produktu Prowadzenie: Aexander Leszek Konopka, Prezes, Gras Savoye Poska i Po - Assistance ZADANIA IT WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACE BANKOWO - UBEZPIECZENIOWĄ Modee wspierające Obsługa Sprzedaż CZYNNIK LUDZKI W BANCASSURANCE Dobór odpowiedniego personeu Podejście psychoogiczne do kienta Budowa świadomości sprzedażowej sprzedawców produktów bankowo ubezpieczeniowych Ustaanie właściwych ceów Sposoby motywowania pracowników Efektywna współpraca sprzedawców z kientem przy dystrybuowaniu produktów Bancassurance Prowadzenie: Bogdan Koczorowski, Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PRZERWA OBIADOWA TRANSFORMACJA MODELI BIZNESOWYCH I TWORZENIE INNOWACYJNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI Direct,Marketing i TeeMarketing-czynniki sukcesu proces sprzedażowy z pośrednictwem omawianych środków przekazu e-produkty w Bancassurance reguacje umów konsumenckich-jak właściwie sporządzić umowę w wybranym kanae sprzedaży Modyfikacje modei sprzedażowych na przykładzie poskich i zagranicznych produktów pod kontem sprzedażowo produktowym Prowadzenie: Michał Macierzyński, Dyrektor, Biuro Innowacji, PKO Bank Poski PRZERWA NA KAWĘ OPIEKA POSPRZEDAŻOWA NAD KLIENTEM W UJĘCIU BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH Czy bank uczestniczy w obsłudze poza sprzedażowej produktu Prawa i obowiązki kienta zgłaszającego się z probemem Prowadzenie: Adam Antczak, Dyrektor Zarządzający Departamentem Ubezpieczeń, Bank BPH Grupa GE Capita UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ W BANCASSURANCE Czynniki wpływające na poziom składki kontroa kosztów właściwa seekcja oferowanych produktów właściwa działaność okacyjna Prowadzący: Katarzyna Kasztean - Przybyska, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW Kontakt: Grzegorz Lenkiewicz, kierownik projektu te.: , faks: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

5 PRELEGENCI Aexander Leszek Konopka Prezes, Gras Savoye Poska i Po-Assistance Aexander Leszek Konopka jest związany z Grupą Gras Savoye Poska od 1994 roku. Poza bieżącymi funkcjami zarządczymi jest odpowiedziany za obszar ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, za masową dystrybucję ubezpieczeń w sektorach: teekomunikacyjnym, bankowym, finansowym oraz za projekty IT. Gościnnie wykłada we francuskiej wyższej szkoe ubezpieczeń ENASS (MBA) oraz występuje w roi eksperta zarówno w icznych szkoeniach i konferencjach,jakiwmediach zwłaszcza w prasie ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Studiował na Poitechnice Warszawskiej. Jest absowentem Wyższej Szkoły Biznesu oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również program AMB w IESE Business Schoo (University of Navara).Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Adam Antczak Dyrektor Zarządzający Departamentem Ubezpieczeń, Bank BPH Grupa GE Capita AbsowentWydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,kierunku Finanse i Bankowość.Posiada ponad 18-etnią praktykę w dziedzinie ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Karierę zawodową rozpoczął w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros Life, gdzie na początku był odpowiedziany za współpracę z instytucjami finansowymi, później piastował stanowisko Dyrektora Przedstawiciestwa w Gdyni. Konsutant i wykładowca w zakresie ubezpieczeń firmy Nord Contoring. Od dziesięciu at specjaizuje się w probematyce dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń poprzez kanały bankowe. Twórca i zarządzający Zespołem Kierowników Projektów Bankassurance GE Money Bank, obecnie odpowiedziany za kreację i reaizację strategii rozwoju produktów i dystrybucji ubezpieczeń i funduszy. Małgorzata Knut Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. i BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. Przewodnicząca Zespołu ds. bancassurance w Poskiej Izbie Ubezpieczeń. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziae Historyczno-Fioogicznym, posiada również dypom Wydziału Handu Zagranicznego UG oraz tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie we współpracy z Handeshochschue Leipzig i WHU Otto Beisheim Hochschue.Od ipca 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, w ramach której była odpowiedziana za rozwój oferty bancassurance oraz jej impementację w spółkach Grupy BRE Banku, projektowanie koncepcji sprzedaży ubezpieczeń w naziemnych oraz zdanych kanałach dystrybucji oraz szkoenia sieci sprzedaży.w atach zajmowała stanowiska menedżerskie w Grupie Generai w departamentach: Bancassurance, Sprzedaży oraz Departamencie rozwoju produktów. Odpowiadała za nawiązywanie współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie produktów bancassurance, przygotowanie ofert, anaiz rynku oraz prowadzenie negocjacji z partnerami ponadto za zarządzanie i rozwój sieci sprzedaży ubezpieczeń indywiduanych w regionach. Adam Burchat Dyrektor ds. rozwoju Bancassurance, Pion Bancassurance, ING Usługi Finansowe S.A. ING Usługi Finansowe S.A. Absowent Szkoły Głównej Handowej. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Bancassurance w ING Usługi Finansowe S.A., związany z grupą ING od 2006 roku. W przeszłości m. in. konsutant strategiczny w firmie A.T. Kearney oraz ekonomista Narodowego Banku Poskiego. Mec. Beata Mrozowska Starszy Prawnik, Kancearia Prawna Hogan Loves (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Posce Absowentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła apikację sędziowska oraz apikację radcowską.uprawnienia radcy prawnego uzyskała w roku 1998.W atach pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych.Od 2001 roku jest związana z kancearią Hogan Loves. Zajmuje się kompeksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczegónym uwzgędnieniem firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym związanym z wchodzeniem zagranicznych inwestorów na poski rynek ubezpieczeniowy, opracowaniem ogónych warunków ubezpieczeń, w szczegóności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń na życie i dożycie oraz umów agencyjnych da poskich firm ubezpieczeniowych. Beata Mrozowska ma szerokie doświadczenie, zdobyte także podczas staży i szkoeń min. we Francji, Wiekiej Brytanii Stanach Zjednoczonych i Japonii. Beata Mrozowska jest członkiem Koegium Redakcyjnego Kwartanika "Prawo Asekuracyjne". Autorka icznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: "Firma", "Prawo Bankowe", "Prawo Asekuracyjne", "Prawo Przedsiębiorcy". Jest również współautorką książki "Ubezpieczenia Gospodarcze". Mec. Aneta Ciechowicz-Jaworska Starszy Prawnik, Kancearia Hogan Loves Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjaistą w zakresie prawa finansowego w tym ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa pracy. Od roku 1993 do 1997 pracowała w KanceariiAdwokackiej Jasiński. Od marca 1997 do marca 1999 rokuaneta Ciechowicz-Jaworska pracowała jako Corporate Lawyer w CA-IB Securities S.A. (uprzednio Creditanstat Securities S.A.). W ramach swoich obowiązków była odpowiedziana za obsługę zarówno domu makerskiego, jak i za utworzenie i obsługę spółek od niego zaeżnych: CA-IB Investment Management S.A. oraz CA-IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od kwietnia 1999 roku zatrudniona była w PowszechnymTowarzystwie Emerytanym Norwich Union S.A.na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego.W tej ostatniej spółce była zatrudniona od utego 2000 roku na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego,zaś od istopada 2001 roku jako członek zarządu. Od września 2003 roku do września 2007 roku Aneta Ciechowicz-Jaworska zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Działu Prawnego w spółkach:ampico Life PierwszeAmerykańsko-PoskieTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A,AIG Asset Management (Poska) S.A.,AIG PowszechneTowarzystwo Emerytane S.A,naeżących do grupyaig.ponadto była odpowiedziana za utworzenie AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.w październiku roku 2007 dołączyła do zespołu kancearii Hogan Loves. Bogdan Koczorowski Prezes Zarządu, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bogdan Koczorowski - zdobył wykształcenie w zakresie zarządzania strategicznego w Wyższej Szkoe Zarządzania / POU w Warszawie, posiada również tytuł MBA Oxford Brookes Univesity. Od 1998 roku pracuje w branży finansowej, początkowo 4 ata związany z grupą BRE Banku, gdzie m.in. był dyrektorem departamentu sprzedaży i marketingu w PTE Skarbiec Emerytura. Koejny znaczący krok w karierze zawodowej to stanowisko Wiceprezesa HDI Asekuracja S.A. (kiedyś Tryg Poska), gdzie przez 4 ata odpowiadał za zarządzanie siecią sprzedaży oraz marketing. W 2006 roku wrócił do BRE Banku jako zarządzający siecią MutiBanku. Ostatnie 3 ata pracował już jako Prezes Zarządu Konzeption.S.A., najstarszej i największej mutiagencji w Posce, naeżącej do Ergo Hestii. W pracy z zespołem stawia na: efektywność, umiejętność strategicznego myśenia oraz doskonałe kontakty międzyudzkie. Jacek Konieczny Dyrektor Departamentu Handowego, Inter Partner Assistance Poska SA Jacek Konieczny jest jednym z kuczowych ekspertów Inter Partner Assistance Poska S.A. Z firmą związany od 4 at, na początku jako Dyrektor Handowy, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Handowego. Jest autorem wieu koncepcji produktowych assistance, które w ramach współpracy z kientami instytucjonanymi decydowały zarówno o sukcesie sprzedażowym, jak i wyznaczały kierunki rozwoju całej branży. Ma na swoim koncie przygotowanie oraz wdrożenie icznych ofert pionierskich w skai krajowej i międzynarodowej.jest doradcą w obszarze pozycjonowania produktów i wsparcia sprzedaży partnerów przy wykorzystaniu świadczeń assistance. Jego ceem zawodowym jest kreacja rozwiązań, które w prosty sposób zapewniają kientom indywiduanym wsparcie w życiu codziennym, a da kienta instytucjonanego tworzą istotną wartość wspierającą reaizację ceów strategicznych. Od 15 at związany jest ze sprzedażą, od 10 at z sektorem finansowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor, Mbanku, a także zarządzając siecią sprzedaży produktów Skandii. Pracował w również w Onet.p. Jest entuzjastą nowych technoogii i orędownikiem łączenia ich z tradycyjnymi produktami assistance. Mirosława Oszewska - Karatoprakiew Dyrektor Departamentu Bancassurance, Pobank EFG Z wykształcenia prawnik, związany z ubezpieczeniami od 1985r. Doświadczenie: praca po stronie sprzedaży oraz biur produktowych, związane różnymi produktami ubezpieczeniowymi, od ubezpieczeń grupowych poprzez OC i ubezpieczeniafinansowe, a ostatnie kika at specjaizacja w zakresie produktów bancassurance po stronie banku. (Firmy:PZU SA,Aianz,ING,TUiRWarta aktuanie Pobank EFG) Egzamin brokerski i kikanaście różnego rodzaju szkoeń. Katarzyna Kasztean - Przybyska Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Poska TUW Absowentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku, z Grupą Concordia związana od 2001 roku, w której odpowiadała koejno za administrowanie, rozwój i organizację sieci sprzedaży, współtworzyła i wprowadzała przełomowe zmiany organizacyjne w Grupie Concordia oraz kierowała zespołem odpowiedzianym za opracowanie koncepcji współpracy z Bankami Spółdzieczymi, obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Bancassurance i Pełnomocnika Zarządu.Członek zespołu ds.bancassurance w PIU. Wojciech Trybuszkiewicz Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity w Generai Ma wieoetnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, które zdobywał na różnych szczebach organizacyjnych, od referenta poprzez stanowiska managerskie w obszarze zarządzania strategicznymi obszarami sprzedaży B2BC ( m.in. Winthertur, Grupa Generai). Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Bancassurance & Affinity w Generai gdzie odpowiada za rozwój współpracy z Bankami i kientami instytucjonanymi. Z Grupą Generai związany od ponad 10 at, gdzie wniósł również znaczący wkład w rozwój obszaru ubezpieczeń korporacyjnych. Wojciech Trybuszkiewicz jest inicjatorem innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej współpracy z pośrednikami. W trakcie wieoetniej działaności zawodowej reaizował wiee projektów dotyczących rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Z sukcesem wdrożył strategię z zakresu Bancassurance oraz Affinity. Wojciech Trybuszkiewicz jest Absowentem programu MBA University of Denver przywyższej Szkoe Zarządzania i Marketingu wwarszawie.ukończył wiee szkoeń z dziedziny Zarządzania. Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu FM Bank S.A. Od 2006 do 2008 r. był Prezesem Zarządu Nobe Bank S.A. W atach pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. Wcześniej zajmował ważne stanowiska w znaczących instytucjach finansowych, takich jak Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.( ) - Dyrektor Zarządzający ds. Kredytów, Wiceprezes Zarządu; Bank Ochrony Środowiska S.A.( ) - Dyrektor Departamentu Kredytów; Poski Bank Inwestycyjny S.A. ( ) - Dyrektor Departamentu Marketingu,Dyrektor Departamentu Bankowości Detaicznej.Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania, wdrażania oraz sprzedaży przez banki produktów da kientów korporacyjnych oraz kientówindywiduanych.jestabsowentemwydziałuekonomikiprodukcji,sgpis.ukończył PodypomoweStudium Bankowości w Szkoe Głównej Handowej.Związany z projektem FM Banku od ipca 2008 r. Piotr Wardziak Dziennikarz/Reporter, Radio Pin Dziennikarz ekonomicznego radia PiN.Wcześniej Sekcji Poskiej Radia BBC.Wydawca i prowadzący Popołudnie Radia PiN, główna audycje podsumowująca dzień w gospodarce i poityce. Specjaizuje sie w tematyce bankowej, inwestycyjnej oraz kwestiach rozwoju przedsiębiorczości. Prywatnie zapaony kinoman. Michał Macierzyński Dyrektor Biura Innowacji, PKO BP S.A. Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Poskim.Wiceprezes Fundacji InternetPR.p. Do maja 2010 anaityk w firmie Bankier.p SA, członek zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego. Założycie i redaktor naczeny wortau finansowego PRNews.p i Przegądu Finansowego Bankier.p. Absowent Szkoły Głównej Handowej w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Eektronicznej przy ZBP.Autor icznych raportów, anaiz, pubikacji naukowych i artykułów prasowych na temat bankowości, a także marketingu i PR bankowego i bankowości eektronicznej.autor książki "Pubic reations w bankach wirtuanych". Tomasz Raczyński Naczenik Wydziału Produktów Ubezpieczeniowych w MutiBanku Wykształcenie/ kwaifikacje:gfkm,uniwersytet Gdański,RSM Erasmus University;Executive MBA, I edycja wewnętrznego programu BREmba da pracowników BRE Banku SA; tytuł MBA; praca pt. The strategy for insurance products deveopment in a retai bank Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjoogiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria, specjaność Statystyka i Demografia, tytułu magistra; praca pt. Kasyfikacja spółek giełdowych za pomocą wybranych metod statystycznych Osiągnięcia w BRE Banku: Stworzenie i rozwój od podstaw kompeksowej oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez MutiBank do kredytów hipotecznych,gotówkowych,samochodowych,do kart kredytowych i debetowych, do rachunków osobistych oraz wprowadzenie ubezpieczeń indywiduanych w Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Turystycznych (2006 ); Prowadzenie i rozwój projektu Centrum Oszczędzania wprowadzenie nowych funduszy inwestycyjnych, certyfikatów ubezpieczeniowych oraz Indywiduanych Kont Emerytanych ( ). WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

6 Program WYPEŁNIJ i WYŚLIJ Hotine: Adres: u. Wróba Warszawa VII KONFERENCJA BANCASSURANCE fax: Internet: E-mai: 8-9 utego 2011, Warszawa, hote Marriott E0518 Prosimy o nieusuwanie naepki. ZMIANA SIEDZIBY FIRMY Nowy adres firmy to: Institute for Internationa Research Sp. z o.o. u.wróba 8, Warszawa Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem ub drogą emaiową: w przypadku,gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: do PLN + 22% VAT Oszczędzasz 300 PLN od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: RBS Bank (Poska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją w wersji eektronicznej i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów nocegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipuacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwania uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezaeżnych oraz dokonywania zmian w programie ub miejsca odbywania się konferencji. Forma płatności: przeew Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziae): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki /Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Teekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Institute for Internationa Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe da kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od ponad 30 at a w Posce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawiciei różnych sektorów gospodarczych obecnych w Posce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad poskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i anaizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Preegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawiciei administracji pubicznej. Institute for Internationa Research Sp. z o.o., Warszawa, u. Wróba 8, te.: , fax: , KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Wszekie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powieanie i wykorzystywanie części ub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for Internationa Research Sp. z o.o. w formie eektronicznej ub jakiejkowiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza pubikacja podega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 utego 1994 roku Institute for Internationa Research Sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Warszawa, 19-20 listopada 2015 r. Hotel Mercure Centrum, sala nr 4, ul. Złota 48/52 Patronat nad seminarium objęła Komisja Nadzoru Finansowego Prelegenci seminarium: Beata

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r.

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z wejściem w życie Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015 2015-06-24 19:58 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu Raport bieżący 69/2015 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA:

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA: www.cooperconferences.pl PARTNER: WARSZTATY REKLAMA LEKÓW GŁ ÓWNE ZAGADNIENIA: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REKLAMIE LEKÓW. WYROKI TS, ZMIANY USTAWOWE Kancelaria Prawno - Patentowa KONDRAT WPŁYW NAJNOWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie E-usługi: jak się przygotować, by spełnić obowiązki i nie naruszyć praw konsumenta

Zaproszenie na szkolenie E-usługi: jak się przygotować, by spełnić obowiązki i nie naruszyć praw konsumenta Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zainteresować Państwa i jednocześnie serdecznie zaprosić na organizowane przez nas szkolenie pt. E-usługi: jak się praw konsumenta. Stawiamy sobie bardzo prosty cel przekazać

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych 27.05.2015r. Warszawa FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych Rosnące wymagania wobec Działów Prawnych i Biur Zarządu spółek kapitałowych a także ciągłe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r.

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Warszawa, 25 październik 2012 r. Małgorzata Knut Przewodnicząca zespołu ds. Bancassurance, Polska

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Tomasz Bogus Dyrektor Banku ds. Sieci Oddziałów Korporacyjnych BRE Bank SA Prezentacja dla mediów 20 lipca 2006 r. Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 30 marca 2017 r. Hotel Mercure Centrum sala nr 2, ul. Złota 48/54

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 30 marca 2017 r. Hotel Mercure Centrum sala nr 2, ul. Złota 48/54 Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów (pożyczek) konsumenckich wprowadzone ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Warszawa, 30 marca 2017

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BION PROGRAM. 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott

KONFERENCJA BION PROGRAM. 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott 9:30-10:00 Rejestracja gości i kawa poranna PROGRAM 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott 10:00-10:30 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Konferencji Profesor Krzysztof Rybiński - Rektor Akademii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich analiza sprawozdań finansowych - ocena krytyczna sytuacji finansowej podmiotu istota restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia

Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia WARSZTATY Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia 10 KWIETNIA 2015, WARSZAWA Cel szkolenia: Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY 27 stycznia 2017 r., Warszawa Nowe przepisy wykonawcze do ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i ustawy,,szkodowej"

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w JST

Ochrona danych osobowych w JST WARSZTATY Ochrona danych osobowych w JST UWAGA NOWELIZACJA! 30 MARCA 2015, WARSZAWA Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowano

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Vademecum nowych produktów hipotecznych

Vademecum nowych produktów hipotecznych 10 kwietnia 2008 r. Hotel Gromada Pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa Sala Malwa Złota Instytucja Wspierająca: Instytucje Wspierające: Patronat Medialny: Vademecum nowych produktów hipotecznych Główne

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA SZKOLENIE PRAKTYCZNA ROLA DOKUMENTACJI W SPRAWOWANIU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA 4-5 MARCA 2015, WARSZAWA NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA SZKOLENIA: Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji:

29-30 listopada 2010 hotel Marriott, Warszawa. Główne zagadnienia konferencji: GOŚCIE SPECJALNI: Caroine Visser Programme Manager Road Finance & ITS Internationa Road Federation Andrzej Maciejewski Zastępca Generanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA PANEL DYSKUSYJNY:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA

FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA FORUM DISTRIBUTION & SALES FOR INSURANCE 9-10.04.2015, AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA nadajemy sprzedazy nowa dynamike! DISTRIBUTION & SALES FOR INSURANCE INSPIRATORZY FORUM Marcin Olszewik Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? www.trioconferences.pl ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? Warsztaty, 21 czerwca 2016 r., Warszawa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner KONKURS dla przedsiębiorców MSP O r g a n i z a t o r Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Partner Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości P a t r

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozstrzygania sporów z konsumentami szanse i zagrożenia dla banków

Nowe zasady rozstrzygania sporów z konsumentami szanse i zagrożenia dla banków Nowe zasady rozstrzygania sporów z konsumentami szanse i zagrożenia dla banków Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym po roku

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Rewolucja w kredytach konsumenckich zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego II edycja Warszawa, 8 listopada 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota

Bardziej szczegółowo