Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników. Raport badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników. Raport badawczy"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników Raport badawczy Warszawa, październik 2007

2 Wykonała : mgr Anna Macyszyn-Wilk Uniwersytet Wrocławski SPIS TREŚCI 1. Założenia badawcze 3 2. Badanie firm Co firma robi z nieaktualną, zbędną dokumentacją Problem Kradzieży tożsamości 6 3. Badanie stacji przeładunkowych Dokumenty pochodzące z biur, instytucji Dokumenty pochodzące z prywatnych domów Dokumenty niewiadomego pochodzenia Wybrane skrajne przykłady znalezionych dokumentów Wnioski z rekonesansu badawczego 14 2

3 1. ZAŁOŻENIA BADAWCZE Niniejszy raport jest sprawozdaniem z rekonesansu badawczego przeprowadzonego we wrześniu 2007 roku w Warszawie. Badanie jest kontynuacją cyklu badań przeprowadzanych w latach ubiegłych w Warszawie, jak i we Wrocławiu. Podstawowy cel badań nie uległ zmianie - było nim poznanie odpowiedzi na pytanie: czy obyczaje i nawyki związane z wyrzucaniem różnych dokumentów mogą zdradzić tożsamość właściciela? Wcześniejsze badania pokazały, iż problem kradzieży tożsamości pomimo istnienia w świadomości badanych jednostek w małym stopniu wpływa na ich postawy. Subiektywne opinie jednostek na temat zabezpieczania zbędnej dokumentacji były bardzo pozytywne, co jednak nie pokrywało się ze stanem faktycznym. Badania pokazały, iż zarówno osoby prywatne, jak i firmy nie przywiązują należytej uwagi do zabezpieczenia dokumentacji zawierającej istotne informacje. Spojrzenie na tegoroczne badania przez cykl badań na temat kradzieży tożsamości pozwoliło także na próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy obecność tematu w mediach (w formie artykułów, komentarzy) wpłynęła na znajomość tematu wśród jednostek? I co się z tym wiąże: czy zmieniły się nawyki warszawiaków związane z wyrzucaniem dokumentów? Metodologia badań pozostała bez zmian. Składało się ono z dwóch etapów. Celem pierwszego było poznanie subiektywnych opinii jednostek na temat zabezpieczania lub niszczenia zbędnej dokumentacji zawierającej istotne dane. Badania przeprowadzone zostały wśród pracowników losowo wybranych warszawskich firm. Celem drugiego etapu badań było sprawozdanie, czy i jakie dokumenty zawierające istotne dane są po prostu przez jednostki wyrzucane. Ta część badań przeprowadzona została we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie, które udostępniło badaczom stacje przeładunkowe. Prezentowane tu badanie należy traktować jako rekonesans badawczy, gdyż nie zostały spełnione wszystkie warunki klasycznego problemu badawczego. Badanie miało na celu przybliżenie i sformułowanie problemu, który powinien być dalej i dogłębniej analizowany. 3

4 2. BADANIE FIRM Przed pierwszym etapem badań postawiono dwa cele. Pierwszym było uzyskanie informacji o subiektywnych opiniach badanych na temat zabezpieczania zbędnej, a zawierającej istotne informacje dokumentacji czy i w jaki sposób jest niszczona, zabezpieczana. Drugim było poznanie odpowiedzi na pytanie czy problem kradzieży tożsamości zaistniał się w świadomości jednostek? A co za tym idzie czy znajomość problemu kradzieży tożsamości wpływa na zachowania i nawyki jednostek związane z wyrzucaniem dokumentów? Ankieterzy przebadali 323 losowo wybrane warszawskie firmy. Do próby weszły firmy znajdujące się w 6 obszarach miasta : Mokotów, Ursynów, Centrum, Praga Północ, Praga Południe, Wola. Największą grupę przebadanych firm stanowią małe przedsiębiorstwa (59%), zatrudniające kilka osób. 26% stanowiły średnie, zatrudniające kilkanaście osób. Najmniej liczą grupą (15%) były przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt osób. 4

5 2.1 Co firma robi z nieaktualną, zbędną dokumentacją Zdaniem wiekszości badanych nieaktualna dokumentacja zawierająca istotne dane jest w ich firmie niszczona. Taką opinię wyraziło 40% badanych. Co piąty badany (23%) twierdzi, że taka dokumentacja jest oddawana na makulaturę. 11% badanych firm przekazuje dokumentację specjalistycznej firmie zajmującej się jej niszczeniem. Jedynie 5% badanych przyznało, że po prostu wyrzuca niepotrzebną dokumentację do śmieci. Interesujące wydaje się fakt, że 6% badncych przyznało, że w ich firmie zbędna dokumentacja jest różne niszczona w zależności od rodzaju dokumentu i zawartych w nich danych. Podsumowując aż 86% badanych uznało, że dokumentacja jest w ich firmie niszczona. Jedynie 14% przyznało, że wyrzuca dokumentację bez żadnego zabezpieczenia (po prostu wyrzuca; część niszczy, część wyrzuca). 5

6 2.2 Problem Kradzieży tożsamości Pomimo szerokiego omawiania problemu kradzieży tożsamości w mediach aż 44% badanych stwierdziło, że nie zna terminu i z niczym go nie kojarzy. Jest to wynik dość zaskakujący w stosunku do zeszłorocznych badań, z których wynikało, iż termin kradzież tożsamości był obcy tylko 25% badanych. 6

7 Tak jak w ubiegłych badanich, tak i w tym roku zabezpieczenie się przed kradzieżą tożsamości w większości (52%) kojarzone jest z należytym niszczeniem dokumentów. Niespełna 19% badanych uznało także, że chronią ich zabezpieczenia komputerowe, takie jak hasła, blokady. Ponad 10% uznalo, iż w ich firme wszystkie dokumenty są archiwizowane lub przekazywane do centrali. Niespełna 8% respondentów pomimo znajomości problemu i niebezpieczeństw z nim związanych przyznało, że nie zabezpiecza się wcale. 3. BADANIE STACJI PRZEŁADUNKOWYCH Badania terenowe przeprowadzone zostały na terenie trzech stacji przeładunkowych na ulicach Kopijników, Marsa oraz Burakowskiej. Ankieterzy pracowali na stacjach po 10 dni. W tym czasie przebadali 6120 worków, wśród których znaleziono 2046 worków zawierających dokumenty. 7

8 Worki zawierające dokumenty w przeważającej większości pochodziły z firm lub instytucji (1569 worków). Jednak w kontekście tych badań należy pamiętać, iż to właśnie instytucje i biura w większości tworzą różnego rodzaju dokumentację. Aż 12% worków zawierających dokumenty pochodziła z prywatnych domów, co pozwala przypuszczać, że jednostki same naraziły się na niebezpieczeństwo rozpowszechnienia istotnych danych. W przypadku 220 worków nie udało się ustalić miejsca ich pochodzenia. 3.1 WORKI POCHODZĄCE Z BIUR I INSTYTUCJI Wśród worków wyrzuconych z firm i instytucji, a zawierających dokumenty z istotnymi informacjami przeważały worki zawierające same dokumenty. Innymi słowy w 64% ankieterzy znajdowali worki wypchane dokumentami. 8

9 Wśród worków biurowych było tylko 63% (987) zniszczonych dokumentów. Jako zniszcone określane były dokumenty chociażby przedarte na pół (co nie oznacza, iż były nie czytelne). Aż 459 worków zawierało dokumentacje wyrzuconą w całości, często zapakowaną w folie lub zbindowaną. Dość znamienny obraz nawyków związanych z wyrzucaniem i zabezpieczaniem dokumentacji pokazuje trzeci wariant odpowiedzi 8% (122) worków zawierało część dokumentów zniszczonych, a część nie. Oznacza to, iż jednostki nie zawsze lub nie wszystkie dokumenty niszczą w jednakowy sposób. Przyglądając się bliżej kategorii dokumentów zniszczonych można zauważyć, że aż 44%, a więc 489 było całkowicie identyfikowalnych. Innymi słowy wszystkie zawarte na dokumentach informacje były możliwe do odtworzenia. Podsumowując, można powiedzieć, iż w workach pochodzących z biur lub instytucji na łączną liczbę 1569 worków, w których znajdowały się dokumenty, aż w 948 z nich dokumenty były 9

10 całkowicie identyfikowalne i czyletne (459 dokumentów niezniszczonych i 489 dokumentów zniszczonych ale identyfikowalnych). Identyfikowalność "zniszczonych" dokumentów 56% 44% Identyfikowalne Nieidentyfikowalne Wśród znalezionych dokumentów pochodzących z biur do najliczniejszych kategorii należały: pisma wewnętrzne, czyli stany magazynowe, zestawienia, raporty, kontrole wewnętrzne, opisy pracy (272), faktury (259), Korespondencja firmowa (210), Rachunki, dowody wpłaty, protokoły (154), Umowy, zamówienia, zlecenia, zgłoszenia reklamacyjne (126), Dokumentacja osobista, listy pracowników, płac, klientów, inne dokumenty z ich danymi (117), Łącznie w 1569 workach biurowych znaleziono 1482 czytelne dokumenty. 10

11 3.2 DOKUMENTY POCHODZĄCE Z PRYWATNYCH DOMÓW Druga część worków zawierających dokumenty została zidentyfikowana jako pochodząca z domu. Wśród nich przeważały worki wypełnione także innymi odpadkami (83%). 11

12 Analizując poniższy wykres mogłoby się wydawać, że aż 40% wyrzucanych przez jednostki dokumentów jest niszczonych. Jednak pamiętając o założeniu badawczym mówiącym, że zniszczony dokument to także ten przedarty na pół, musimy spojrzeć na dalsze analizy. Wynika z nich, iż praktycznie wszystkie, bo aż 97% zniszczonych dokumentów, jest całkowicie identyfikowalnych, czyli możliwe jest odtworzenie wszystkich zawartych w nich informacji. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że na 257 worków domowych zawierających dokumenty tylko 3 były całkowicie zniszczone, natomiast w 5 część była zniszczonych, część nie. Identyfikowalność "zniszczonych" dokumentów 3% Identyfikowalne 97% Nieidentyfikowalne Wśród znalezionych dokumentów wyrzuconych z domu przeważały: Rachunki (66), Wyciągi z banku, korespodencja z bankiem (64), Bilingi (59), Faktury VAT (40), Dokumentacja osobista (38). 12

13 Łącznie w 257 workach pochodzących z domu, a zawierających istotne dla jednostek informacje, znaleziono 368 dokumentów. 3.3 WORKI NIEZNANEGO POCHODZENIA W przypadku 220 worków z dokumentami nie sposób było ustalić miejsce pochodzenia worka. Mogło to być biuro, instytucja jak i prywatne mieszkanie. Przyglądając się sposobowi pakowania śmieci papierowych łatwo zauważyć, iż najczęściej wyrzucane są z innymi odpadkami. 13

14 Analizując stan wyrzuconych dokumentów należy zwrócić uwagę, że tak jak w przypadku dokumentów domowych kategoria dokumenty zniszczone nie pokazuje wszystkich aspektów zjawiska. Wykres Identyfikowalność zniszczonych dokumentów wskazuje, że aż 85% dokumentów zniszczonych jest całkowicie identyfikowalnych. W liczbach bezwzględnych oznacza to iż, w 220 workach z dokumentami, 199 było całkowicie czytelnych. Identyfikowalność "zniszczonych" dokumentów 15% Identyfikowalne 85% Nieidentyfikowalne 14

15 Wśród znalezionych dokumentów przeważały: Faktury VAT (57), Pisma wewnętrzne (36), Wyciągi z banku, korespondencja z bankiem (30), Dokumentacja osobista (27). Tak więc w 220 workach znalezniono 265 identyfikowalnych i czytelnych dokumentów. 15

16 4. WYBRANE SKRAJNE PRZYKŁADY ZNALEZIONYCH DOKUMENTÓW Wybrane poniżej skrajne przykłady wyrzuconych dokumentów pozwalają uzmysłowić jak często pozostawiamy ślady na papierze. Dane osobowe konwojentów z trzech firm ochroniarskich wzory legitymacji, podpisy, typy i nr rejestracyjne samochodów, umowy, potwierdzenia przyjęcia pieniędzy Akredytacje dziennikarzy przy Sejmie RP Przeterminowana karta kredytowa nie zniszczona Kody jednorazowe do konta, nie otwarte przeterminowane razem z umową na założenie konta i wydrukami transakcji Rolka kalki z urządzenia kopiującego z negatywem różnych dokumentów Kilkadziesiąt CV młodych kobiet z klubu lub kawiarni Wydruk scenariusza filmu lub serialu Twardy dysk z prywatnymi danymi listami, zdjęciami i pracą licencjacką. Dokumentacja osobowa uczniów ze szkoły podstawowej 5. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEGO REKONESANSU BADAWCZEGO Tylko 14% badanych stwierdziło, że nieaktualna zawierająca istotne dane dokumentacja jest wyrzycana do śmieci. Większość badanych jest zadania, że ich dokumentacja firmowa jest całkowcie niszczona. Jednak podczas prac na stacjach przeładunkowych ankieterzy przebadali 6120 worków, wśród których znaleziono 2046 worków zawierających dokumenty. Badania pokazały iż wśród badanych w stosunku do zeszłego roku znacząco spadła znajomość problemu kradzieży tożsamości. Aż 44% respondentów stwierdziła, że nie zna tego terminu (spadek o 19 punktów procentowych). Stosowanie różnego rodzaju procedur zabezpieczenia i niszczenia dokumentów jest dość powszechnym działaniem w badanych firmach. Jedynie 8% badanych znających problem kradzieży tożsamości nie zabezpiecza się wcale. Deklaracje respondentów należy jednak postawić w konetkście badań na stacjch przeładunkowych. W workach pochodzących z biur lub instytucji na 1569 w których znajdowały się dokumanty aż 948 (całkowicie identyfikowalne i czyletne). Wśród worków pochodzących z prywatnych domów na 257 zawierających dokumenty znaleziono 368 identyfikowalnych dokumentów, natomiast tylko 3 były całkowicie zniszczone. 16

Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników

Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników 1 Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników Raport badawczy Warszawa, październik 2014 Wykonała: dr Anna Wilk 2 WPROWADZENIE Niniejszy raport jest sprawozdaniem z rekonesansu badawczego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI fellowes 2011

NISZCZARKI fellowes 2011 NISZCZARKI fellowes 2011 produkty biurowe najwyższej jakości od 1917 roku Dlaczego należy niszczyć? Codziennie mamy do czynienia z tysiącem informacji zarówno w pracy jak i w domu, od szczegółów dotyczących

Bardziej szczegółowo

FELLOWES. Kradzież tożsamości. Raport z badań. Anna Wilk 2013-10-03

FELLOWES. Kradzież tożsamości. Raport z badań. Anna Wilk 2013-10-03 FELLOWES Kradzież tożsamości Raport z badań Anna Wilk 2013-10-03 [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie jest zazwyczaj krótkim podsumowaniem treści dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.monitoringzzp.pl. Wydawcy:

Strona internetowa projektu: www.monitoringzzp.pl. Wydawcy: Strona internetowa projektu: www.monitoringzzp.pl Wydawcy: tel.: +48 22 628 40 80 e-mail: centrum@centrumcsr.pl www.centrumcsr.pl www.facebook.com/centrumcsrpl tel.: +48 22 831 78 61 e-mail: biuro@feswar.org.pl

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r.

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. SPIS TREŚCI 5 7 13 25 29 41 45 51 57 61 65 71 75 81 87 WPROWADZENIE GDZIE UKRYWA SIĘ E-HANDEL BEZPIECZNY ESKLEP

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ ISBN 978-83-932962-3-1 ISBN 978-83-932962-3-1 Projekt realizowany przy Projekt wsparciu realizowany Szwajcarii przy w ramach wsparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

RAPORT CERT POLSKA. Zabezpieczenie prywatności w usługach internetowych. na przykładzie. dostarczycieli darmowych kont poczty elektronicznej

RAPORT CERT POLSKA. Zabezpieczenie prywatności w usługach internetowych. na przykładzie. dostarczycieli darmowych kont poczty elektronicznej RAPORT CERT POLSKA Zabezpieczenie prywatności w usługach internetowych na przykładzie dostarczycieli darmowych kont poczty elektronicznej Andrzej Chrząszcz, Mirosław Maj CERT POLSKA cert@cert.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Analiza rynku ASP w Polsce: perspektywy opłacalności Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Autor: Jarosław Żeliński Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, przez dwa lata wykładowca w

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego

Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Opracowanie wykonane na zlecenie: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Autorzy Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Paulina Błajet Nina Baczyńska

Bardziej szczegółowo

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013 Marcin Drabek, Marta

Bardziej szczegółowo

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo