RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013."

Transkrypt

1 RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych do Marcin Kraska Poznań 2014

2 Przygotowanie metodyki badań: Marcin Kraska Jarosław Tomaszewski Obróbka danych i przygotowanie wykresów: Michał Koralewski Wydano w formie elektronicznej. Poznań, styczeń 2014

3 Spis treści Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. WSTĘP Cel badania Jednostki objęte badaniem i próba badawcza WYNIKI BADAŃ... 7

4 1. Wstęp 1.1 Cel badania Badanie Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w Polsce zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka" (UEPA), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie miało na celu zebranie opinii różnych podmiotów na temat wybranych rozwiązań zaproponowanych w ramach propozycji uproszczeń Projektu UEPA planowanych do wdrożenia centralnie, mających na celu szybszy rozwój e-administracji w Polsce. Autorzy badania dążyli także do zebrania informacji na temat prowadzonych rejestrów publicznych i stanu ich elektronizacji, działań podejmowanych przez resorty odnośnie uproszczenia procedur i identyfikacji barier dotyczących elektronizacji procedur, wykorzystania szkoleń e-learningowych, a także na temat przygotowywania elementów niezbędnych do uruchomienia elektronicznych usług, takich jak ich opisy, wzory dokumentów urzędowych oraz elektronicznych. Zebrane informacje mają być pomocne w dalszym wdrażaniu postanowień zawartych w Dyrektywie 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym oraz równolegle z tym związanym dalszym rozwoju Pojedynczego Punktu Kontaktowego. 1.2 Jednostki objęte badaniem i próba badawcza Badanie Instytutu Logistyki i Magazynowania skierowane zostało do trzech grup jednostek, takich jak: resorty, centralne organy publiczne, organizacje opiniotwórcze w temacie e-administracji W ramach pierwszej grupy podmiotów ankietę wysłano do wszystkich resortów (wzorzec ankiety zamieszczono jako Załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Zwrotnie ankiety otrzymano od następujących resortów: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W przypadku pięciu resortów nie otrzymano odpowiedzi, do tej grupy należały: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych W efekcie końcowym otrzymano poziom 72,2% zwrotu ankiet. W przypadku jednostek centralnych zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu wysłano do 46 podmiotów. 22 podmioty odpowiedziały pozytywnie, przesyłając wypełnione ankiety (uzyskano 25 ankiet - Główny Inspektorat Transportu Drogowego przesłał 4 ankiety, z poszczególnych biur Inspektoratu), wśród których znalazły się następujące instytucje: Centrum Edukacji Artystycznej,

5 Dyrekcja Archiwów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Komenda Główna Policji, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Naczelna Izba Lekarska, Główny Inspektorat Weterynarii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urząd Transportu Kolejowego, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Patentowy RP, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds.. Transportu Międzynarodowego), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro Prawne), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds. Elektronicznego Poboru Opłat), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro Informatyki i Łączności). 21 podmiotów nie odpowiedziało pozytywnie na zaproszenie do udziału w badaniu i nie przesłało zwrotnie ankiet. Do tej grupy należeli: Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT", Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Urbanistów, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Adwokacka, Narodowy Bank Polski, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowa Inspekcja Pracy, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Regulacji Energetyki. Trzy podmioty odmówiły wzięcia udziału w badaniu argumentując, że nie należą do jednostek centralnych: Komisja Nadzoru Audytowego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych,

6 Polski Klub Wyścigów Konnych. W efekcie w tej grupie otrzymano poziom 48 % zwrotu ankiet. W przypadku trzeciej grupy podmiotów zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu wysłano do 12 podmiotów. 5 podmiotów odpowiedziało pozytywnie, przesyłając wypełnione ankiety (uzyskano 9 ankiet Unia Metropolii Polskich przesłała 5 ankiet, z poszczególnych oddziałów miejskich), wśród których były: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Maszyn Matematycznych, PKPP Lewiatan, Unia Metropolii Polskich (Gdańsk), Unia Metropolii Polskich (Poznań), Unia Metropolii Polskich (Wrocław), Unia Metropolii Polskich (Szczecin), Unia Metropolii Polskich (Katowice), IAB Polska. 7 podmiotów nie przesłało zwrotnie wypełnionych kwestionariuszy badań, wśród których były następujące instytucje: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Miast Polskich. W efekcie poziom zwrotu ankiet dla tej grupy wyniósł 41,6%.

7 2. Wyniki badań 1. Zakres informacji, którymi dysponuje resort Wnioski z analizy Wykres Doświadczenia Projektu UEPA pokazały, że w polskiej administracji nie ma praktyki tworzenia wykazów procedur administracyjnych realizowanych przez organy publiczne na różnych szczeblach administracji. Próba pozyskania katalogu procedur administracyjnych istniejących w Polsce od różnych podmiotów centralnych zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Co ciekawsze w ostatnich latach zrezygnowano nawet z prowadzenia rejestru rejestrów publicznych. Zdaniem autora niniejszego raportu posiadanie katalogu zidentyfikowanych procedur administracyjnych i rejestrów publicznych, odpowiednio pokategoryzowanych według ustalonych kryteriów, jest kluczową wiedzą w budowie elektronicznej administracji, gdyż pozwala na ocenę skali prac do wykonania w rozwoju e-administracji, wyznaczenie konkretnych celów, a także skutecznego alokowania środków finansowych, kontrolując wdrażanie e-usług i systemów na różnych szczeblach administracji. Brak tej podstawowej wiedzy prowadzi do bieżącej sytuacji, w której nie ma możliwości identyfikacji i inwentaryzacji prowadzonych prac w e-administracji. Administracja posługuje się różnym językiem do opisu tych samych spraw, co także wpływa na ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Projekty realizowane przez różne urzędy nie prowadzą do tych samych efektów, ponosząc niepotrzebnie środki na finansowanie tych samych prac. Wnioski z projektu UEPA potwierdzają także przeprowadzone badania, które jasno pokazują, że mało który z resortów prowadzi ewidencję procedur administracyjnych i rejestrów publicznych. W trakcie badań zapytano resorty o fakt posiadania różnych wykazów procedur, wzorów dokumentów i rejestrów, a także o fakt zbierania pewnych statystyk odnośnie realizowanych spraw administracyjnych w różnych konfiguracjach. Najczęściej w resortach można znaleźć wykaz rejestrów, który resort prowadzi, a także dane dotyczące liczby realizowanych w formie elektronicznej procedur administracyjnych przez dany resort w ciągu roku. Rysuje się także obraz większego zainteresowania sprawami z kategorii tzw. zadań własnych, niż sprawami będącymi w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez dany resort, ale prowadzonych przez organy niższego szczebla. Znamienny jest brak w każdym z resortów, które odpowiedziały na ankietę, centralnego wykazu problemów, zbieranego od organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych. Doświadczenia z konsultacji opisów procedur administracyjnych i propozycji uproszczeń z organami wykonawczymi w ramach Projektu UEPA pokazały, że jest to niezmiernie ważne źródło informacji o realnych problemach w interpretacji przepisów, a także w sferze wykonawczej danych procedur, które obowiązkowo powinny być zbierane przez resorty aby budować lepsze prawo odpowiadające praktyce. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek, co daje 69,2% odpowiedzi. Z uwagi na fakt, że jeden resort przekazał zbyt ogólną odpowiedź, do obliczeń wzięto pod uwagę jedynie 8 resortów.

8 75% 63% 75% 50% 38% 38% 38% 38% 38% 25% 25% % Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które resort realizuje. Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i realizowanych przez organy wykonawcze (np. instytucje, JST, itp.). Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich wzorów dokumentów urzędowych, wydanych przez resort w aktach prawa (np. rozporządzeniach). Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich wzorów dokumentów elektronicznych, za które resort odpowiada. Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi. Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i prowadzonych przez organy lokalne (np. instytucje, JST, itp.). Odp. 7. Dane dotyczące liczby realizowanych przez Państwa resort w ciągu roku procedur administracyjnych, Odp. 8. Dane dotyczące liczby realizowanych w formie elektronicznej procedur administracyjnych przez Państwa resort w ciągu roku, Odp. 9. Dane dotyczące liczby realizowanych w formie papierowej procedur administracyjnych przez Państwa resort w ciągu roku, Odp. 10. Dane dotyczące liczby realizowanych w ciągu roku, przez urzędy wykonawcze, procedur administracyjnych (z wyszczególnieniem ich rodzaju), będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 11. Dane dotyczące średniego czasu realizacji indywidualnych procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 12. Centralny wykaz problemów, zbierany od organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych

9 2. Zakres informacji, które byłyby przydatne do skutecznego zarządzania organizacją pracy resortu Wnioski z analizy Pytanie odnośnie tego, jaki zakres informacji byłby przydatny do skutecznego zarządzania organizacją pracy resortu zadano trzem grupom badawczym: resortom, centralnym organom publicznym oraz organizacjom opiniotwórczym. Analizując odpowiedzi resortów widać wyraźnie, że większość resortów, które odpowiedziały na ankietę uważa, że zaproponowane wykazy procedur administracyjnych i rejestrów byłyby przydatne w skutecznym zarządzaniu organizacją pracy w resorcie. Jest to ważna informacja dla resortu właściwego ds. informatyzacji, który mógłby z poziomu centralnego stworzyć centralny katalog procedur, który przechowywałby istotne informacje na temat wszystkich zidentyfikowanych procedur administracyjnych w Polsce. Ciekawostką są odpowiedzi resortów odnośnie centralnego wykazu problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych. Aż 58% resortów stwierdziło, że taki wykaz byłby przydatny. Wyniki tych badań mogłyby być inspiracją dla resortów, aby takie wykazy zaczęły przygotowywać i aby konsultacje z organami wykonawczymi w sprawach będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez dany resort stały się bieżącą praktyką, a nie tylko w przypadku poważnych zmian prawa w celu szybkiej identyfikacji problemów i potrzeby zmian. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 12 resortów na 13, które przesłały ankietę, co daje 92,3% odpowiedzi. Wykresy 83% 75% 67% 75% 67% 67% 83% 67% 50% 42% 42% 42% 25% 42% 42% 58% 8% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych nadzorowanych przez poszczególne departamenty resortu Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które resort realizuje Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych realizowanych przez poszczególne departamenty resortu Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej Odp. 7. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi Odp. 8. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i prowadzonych przez organy lokalne Odp. 9. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu Odp. 10. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament resortu, w wybranych okresie czasu

10 Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 12. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju Odp. 13. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji Odp. 14. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 15. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 16. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych Odp. 17. Inne CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 20 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 80% odpowiedzi. Wykresy 40% 55% 35% 40% 25% 60% 20% 30% 20% 25% 25% 30% 30% 45% 5% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych nadzorowanych przez poszczególne departamenty organu Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które organ realizuje Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych realizowanych przez poszczególne departamenty organu Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa (ustawy, rozporządzenia) Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej (np. rolnictwo, gospodarka, gospodarka morska, informatyzacja, środowisko, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, itp.) Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które organ prowadzi Odp. 7. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu Odp. 8. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament organu, w wybranych okresie czasu Odp. 9. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 10. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju (np. województwach, powiatach, itd.) Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji (papierowej, elektronicznej) Odp. 12. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 13. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 14. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych Odp.15. Inne

11 ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek, co daje 100% odpowiedzi wśród tych, które przesłały odpowiedzi na ankietę. 67% 67% 56% 56% 56% 44% Wykresy 33% 33% 22% 22% 22% 0% 0% 0% 0% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych z przypisanym rodzajem organów publicznych, które je realizują Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych z przypisanym z uwzględnieniem właściwości miejscowych, indywidualnym organem publicznym i jego departamencie, który go realizuje Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa (ustawy, rozporządzenia) Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej Odp. 7. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu przez indywidualne organy administracji publicznej Odp. 8. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament indywidualnych organów administracji publicznej, w wybranych okresie czasu Odp. 9. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 10. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju (np. województwach, powiatach, itd.) Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji (papierowej, elektronicznej) Odp. 12. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 13. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 14. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 15. Inne

12 3. Słuszność istnienia centralnej bazy, przechowującej informacje na temat instytucji publicznych oraz ich jednostek organizacyjnych Wnioski z analizy Kolejnym problemem zauważonym w trakcie realizacji Projektu UEPA był brak centralnej bazy instytucji publicznych. Niezmiernie problematyczne okazało się to w przypadku budowy Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Dążąc do uniknięcia potrzeby budowania kolejnej bazy podmiotów publicznych, twórcy PPK próbowali wykorzystać referencyjną bazę podmiotów publicznych, aby ograniczyć podmiotom publicznym konieczność przechowywania i aktualizacji danych teleadresowych w kolejnym systemie administracji centralnej. Niestety żaden z resortów takiej bazy nie posiadał, a rejestr REGON nie ma wystarczających danych, aby je wykorzystać do celów PPK. Analizując wyniki badań widać wyraźnie, że przeważająca liczba badanych podmiotów opowiedziała się za słusznością istnienia takiej centralnej bazy. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 resortów, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 8 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 89% odpowiedzi. Wykresy 46% 56% 50% 23% 8% 23% 20% 4% 20% 25% 13% 13% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowało by to strukturę organizacyjną Odp. 2. Raczej TAK, ale opcjonalnie do wyboru przez każdy z organów Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, niepotrzebne dodatkowe obciążenie administracyjne

13 4. Forma w jakiej powinna funkcjonować centralna baza przechowująca informacje na temat instytucji publicznych oraz ich jednostek organizacyjnych Wnioski z analizy W trakcie badania zadano pytanie czy centralna baza o instytucjach publicznych powinna powstać jako baza nowa, czy powinna opierać się o istniejący rejestr REGON, który już w chwili obecnej przechowuje podstawy zakres danych. Co ciekawe, większość z badanych podmiotów opowiedziała się za centralną, dedykowana bazą, a nie za rozbudową rejestru REGON. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 11 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 84,6% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 22 z 25 jednostek, które przesłały ankietę, co daje 88% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 8 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 89% odpowiedzi. Wykresy 55% 73% 50% 38% 18% 27% 18% 9% 13% Legenda Odp. 1. Centralna, dedykowana baza Odp. 2. Rozbudowa REGON o informacje na temat jednostek organizacyjnych Odp. 3. Inna

14 5. Problemy występujące w związku z zadaniem prowadzenia rejestrów publicznych Wnioski z analizy Wśród największych problemów związanych z prowadzonymi rejestrami, wszystkie badane podmioty zgodnie wskazują nieaktualność danych wśród rejestrów oraz brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi. Jest to niestety naturalna konsekwencja rozproszenia rejestrów publicznych w administracji polskiej, a także brak ich elektronizacji. Potwierdzają to także szczegółowe badania 103 rejestrów w trakcie projektu UEPA. Szerzej na temat zidentyfikowanych problemów w funkcjonowaniu rejestrów można znaleźć w Dokumencie Propozycji Uproszczeń nr 29 zawierającym propozycję budowy Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej wypracowaną w ramach analizy rejestrów publicznych w projekcie UEPA. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 12 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 92,3% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. 83% 83% 79% 89% 100% Wykresy 33% 42% 42% 33% 33% 17% 11% 47% 47% 42% 47% 37% 21% 11% 22% 11% 44% 44% Legenda Odp. 1. Zbyt mała częstość przesyłania przez organy aktualizacji danych pochodzących z rejestrów lokalnych Odp. 2. Część danych w rejestrze może być nieaktualna Odp. 3. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 4. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 5. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 6. Brak środków na elektronizację rejestrów Odp. 7. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze Odp. 8. Inne Odp. 1. Zbyt mała częstość przesyłania przez organy aktualizacji danych pochodzących z rejestrów lokalnych Odp. 2. Część danych w rejestrze może być nieaktualna Odp. 3. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 4. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 5. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 6. Brak środków na elektronizację rejestrów Odp. 7. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze Odp. 8. Inne Odp. 1. Część danych w rejestrach publicznych jest nieaktualna Odp. 2. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 3. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 4. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 5. Brak środków na elektronizację rejestrów publicznych Odp. 6. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli i przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z przepisów, dotyczących aktualizacji danych w rejestrach Odp. 7. Inne

15 6. Stopień elektronizacji rejestrów publicznych Wnioski z analizy W trakcie badania zebrano także informacje na temat stopnia elektronizacji rejestrów publicznych. Poniżej przedstawiono dane podmiotów, które odpowiedziały na zadane pytanie w ankiecie. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 8 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 62% odpowiedzi. CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Wykresy 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 55% 50% 5% 0% 0% Legenda Odp. 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Odp. 2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Odp. 3 Ministerstwo Sportu i Turystyki Odp. 4 Ministerstwo Edukacji Narodowej Odp. 5 Ministerstwo Kultury i Dz. Nar. Odp. 6 Ministerstwo Nauki i Sz. Wyż. Odp. 7 Ministerstwo Rolnictwa i Roz. Wsi Odp. 8 Ministerstwo Transportu, Bud. i Gosp. Mor. Odp. 1 Dyrekcja Archiwów Państwowych Odp. 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odp. 3 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Odp. 4 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Odp. 5 Główny Urząd Miar Odp. 6 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Odp. 7 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Odp. 8 Naczelna Izba Lekarska Odp. 9 Główny Inspektorat Weterynarii Odp. 10 Urząd Komunikacji Elektronicznej Odp. 11 Polska Izba Inżynierów Budownictwa Odp. 12 Urząd Lotnictwa Cywilnego Odp. 13 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Odp. 14 Urząd Transportu Kolejowego Odp. 15 Wyższy Urząd Górniczy Odp. 16 Urząd Dozoru Technicznego Odp. 17 Urząd Patentowy RP Odp. 18 Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna Odp. 19 Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biura ds.. Transportu Międzynarodowego)

16 7. Stopień udostępniania danych z rejestrów Wnioski z analizy W trakcie badania zebrano także informacje na temat stopnia udostępniania danych z rejestrów publicznych. Poniżej przedstawiono dane podmiotów, które odpowiedziały na zadane pytanie w ankiecie. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 8 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 62% odpowiedzi. CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Wykresy 100% 100% 50% 100% 90% 100% 95% 50% 100% 100% 33% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 70% 100% 20% 57% 0% 1% bd 0% 0% 0% Legenda Odp. 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Odp. 2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Odp. 3 Ministerstwo Sportu i Turystyki Odp. 4 Ministerstwo Edukacji Narodowej Odp. 5 Ministerstwo Kultury i Dz. Nar. Odp. 6 Ministerstwo Nauki i Sz. Wyż. Odp. 7 Ministerstwo Rolnictwa i Roz. Wsi Odp. 8 Ministerstwo Transportu, Bud. i Gosp. Mor. Odp. 1 Dyrekcja Archiwów Państwowych Odp. 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odp. 3 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Odp. 4 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Odp. 5 Główny Urząd Miar Odp. 6 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Odp. 7 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Odp. 8 Naczelna Izba Lekarska Odp. 9 Główny Inspektorat Weterynarii Odp. 10 Urząd Komunikacji Elektronicznej Odp. 11 Polska Izba Inżynierów Budownictwa Odp. 12 Urząd Lotnictwa Cywilnego Odp. 13 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Odp. 14 Urząd Transportu Kolejowego Odp. 15 Wyższy Urząd Górniczy Odp. 16 Urząd Dozoru Technicznego Odp. 17 Urząd Patentowy RP Odp. 18 Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna Odp. 19 Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biura ds.. Transportu Międzynarodowego)

17 8. Stopień poparcia powszechnego wykorzystania centralnej platformy BIP Wnioski z analizy W trakcie badań poproszono o opinię odnośnie sensowności budowania centralnej platformy BIP w odróżnieniu od stron BIP przygotowywanych przez urzędy we własnym zakresie. W obecnym stanie obserwowana jest duża dowolność w budowaniu stron BIP, co w konsekwencji prowadzi do dużej różnorodności rodzaju publikowanych informacji, ich rozmieszczenia na stronie, co utrudnia przeglądanie BIP przez użytkowników, którzy korzystają ze stron różnych urzędów. Centralna platforma BIP byłaby szansą na uporządkowanie tego stanu rzeczy i wprowadzenia takich samych wymagań co do stron BIP wszystkich urzędów. Wśród badanych podmiotów istnieje opinia o słuszności budowania centralnej platformy BIP, jedynie można się doszukiwać różnic w zdaniu czy korzystanie z niej powinno być obowiązkowe. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 jednostek z 13, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Wykresy 54% 46% 64% 28% 44% 33% 0% 0% 0% 8% 11% 11% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowałoby to BIP-y oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone przez poszczególne organy publiczne Odp. 2. Raczej TAK, ale każdy organ publiczny powinien mieć wybór czy chce z niej korzystać Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, każdy organ powinien zadbać o BIP we własnym zakresie

18 9. Stopień poparcia co do budowy centralnej platformy do obsługi elektronicznej rejestrów publicznych Wnioski z analizy W ramach realizacji projektu UEPA przeanalizowano 103 różnych rejestrów i zauważono, iż większość z nich działa w bardzo podobny sposób. Działanie dowolnego z rejestrów można zaklasyfikować do jednego z zaledwie kilku możliwych modeli działania. Zainspirowało to do rozważenia pomysłu zbudowania Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej, który pełniłby rolę platformy informatycznej dla wszystkich rejestrów związanych z działalnością reglamentowaną. Fakt, iż jest zaledwie kilka modeli funkcjonowania rejestrów oznacza możliwość wykorzystywania tej samej funkcjonalności systemu przez wiele rejestrów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W trakcie badań zapytano o opinię, czy taka inicjatywa jest słuszna z punktu widzenia doświadczeń badanych podmiotów. Większość badanych podmiotów opowiedziało się pozytywnie za taką inicjatywą i podobnie jak w przypadku centralnego BIP różnice zdań można zauważyć w obowiązkowości z ich korzystania (szerzej na ten temat można znaleźć w Dokumencie Propozycji Uproszczeń nr 29 zawierającym propozycję budowy Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej wypracowaną w ramach analizy rejestrów publicznych w projekcie UEPA). RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 12 jednostek z 13, które przesłały ankietę,, co daje 92,3% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. 50% Wykresy 33% 8% 8% 36% 32% 20% 12% 33% 22% 33% 11% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowałoby to rejestry publiczne, zwiększyło dostęp do nich oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone w związku z ich prowadzeniem Odp. 2. Raczej TAK, ale każdy organ publiczny powinien mieć wybór czy chce korzystać z tej platformy czy nie Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, każdy organ powinien zadbać o prowadzenie rejestrów publicznych we własnym zakresie

19 10. Stopień poparcia powszechnego wykorzystania elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych na platformie epuap przy założeniu, iż funkcjonalność epuap spełniać będzie wszystkie potrzeby i wymagania Wnioski z analizy Kolejnym ważnym pytaniem jakie zadaje się od dłuższego czasu jest słuszność idei posiadania przez każdy podmiot publiczny skrzynki podawczej na platformie epuap przy założeniu, że skrzynka podawcza będzie wzbogacona o funkcjonalności dotychczas niedostępne a kluczowe dla tych podmiotów, które zdecydowały się na wykup skrzynki podawczej u dostawcy zewnętrznego, z uwagi właśnie na możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności. We wszystkich grupach większość badanych podmiotów opowiedziało się za udostępnieniem skrzynek podawczych na epuap. Większość resortów opowiedziało się nawet za opcją, że każdy organ publiczny powinien mieć TYLKO jedną elektroniczną skrzynkę podawczą i powinna ona być na epuap. Wśród organów centralnych i organizacji opiniotwórczych najwięcej głosów zebrała opcja druga, która przewiduje powinność posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na epuap przy jednoczesnej możliwości posiadania dowolnej innej skrzynki podawczej. Całkowicie nie znalazła poparcia budowa e-administracji na bazie i. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 jednostek z 13, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 23 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 92% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę,, co daje 100% odpowiedzi. Wykresy 62% 38% 26% 48% 22% 22% 44% 33% 22% 0% 0% 0% 9% 4% 0% Legenda Odp. 1. Każdy organ publiczny powinien mieć TYLKO jedną elektroniczną skrzynkę podawczą i powinna ona być na epuap. Uporządkowałoby to komunikację elektroniczną oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone w związku z ich prowadzeniem Odp. 2. Każdy organ publiczny powinien mieć elektroniczną skrzynkę podawczą na epuap jednak dodatkowo może posiadać dowolne inne skrzynki podawcze Odp. 3. Każdy organ publiczny powinien mieć możliwość wyboru dostawcy elektronicznej skrzynki podawczej Odp. 4. Zamiast skomplikowanej elektronicznej skrzynki podawczej, do komunikacji elektronicznej powinno stosować się Odp. 5. Inny

20 11. Stopień poparcia budowy centralnej platformy do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. Platforma zapewniałaby niezbędną infrastrukturę i oprogramowanie, natomiast samo konfigurowanie procesów byłoby w kompetencji organu korzystającego z platformy Wnioski z analizy Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie niesie elektroniczna administracja cały proces powinien być możliwy do obsługi w sposób elektroniczny, także wliczając w to wewnętrzne procesy obiegu dokumentów w podmiotach publicznych. Niezbędny w tym celu jest system elektronicznego obiegu dokumentów. Niestety w obecnej rzeczywistości wiele podmiotów publicznych takiego systemu nie wykorzystuje i nawet jeżeli ma wystawione elektroniczne usługi, po odbiorze elektronicznego dokumentu od klienta drukuje dokument i proceduje sprawę wewnątrz urzędu w sposób tradycyjny w wersji papierowej. Szansą dla urzędów, których nie stać na taki system lub dla tych którzy nie mają odpowiedniej kadry aby przeprowadzić wdrożenie, mogłaby być centralna platforma do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów udostępniona tym urzędom. Przekonanie takie podziela większość badanych resortów i centralnych jednostek, wśród których duża cześć opowiedziała się zdecydowanie za opcją budowy takiej platformy oraz część za budową dla mniejszych urzędów. Zdecydowanie negatywnie natomiast wypowiedziały się w tym temacie organizacje opiniotwórcze, które w większości stwierdziły, że każdy organ powinien zadbać o taki system we własnym zakresie. Warto także zacytować uwagę jaką dodało do ankiety Ministerstwo Edukacji Narodowej: Obecnie MEN wdraża system elektronicznego zarządzania dokumentacją, przygotowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. System ten jest już wdrożony w 13 urzędach wojewódzkich (niektóre razem z urzędami administracji zespolonej) i kilku urzędach centralnych. Z tego powodu jesteśmy przekonani, że nie jest racjonalne budowanie od nowa centralnej platformy do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, jeśli nie wykorzysta ona systemu, który już funkcjonuje i który jest własnością Skarbu Państwa (jest bezpłatnie udostępniany innym jednostkom Skarbu Państwa). RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 23 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 92% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Wykresy 46% 38% 15% 39% 26% 13% 22% 22% 22% 56% 0% % Legenda Odp. 1. TAK, pozwoliłoby to wszystkim organom wykorzystać technologie informatyczną oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone w związku z jej wykorzystaniem Odp. 2. Raczej TAK, może to być ważne dla mniejszych urzędów, których nie stać na taki system Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, każdy organ powinien zadbać o taki system we własnym zakresie

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1)

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) U S T AWA Projekt z dnia 12 lipca 2013 r. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji L.p Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN) 1 E-turysta - Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna 8 245 313,50 2 Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UEPA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 2a Punkt Kontaktowy nakłada na organy administracji publicznej obowiązek:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA Kategoria regulowanej pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie. Za taką działalność uznano m.in. niektóre z rodzajów wymagające dotychczas zezwoleń. Definicja regulowanej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Wdrożenie jednolitego systemu EZD w administracji zespolonej województwa podlaskiego Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania

Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt założeń do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych 1 Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/28 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133596-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia... 2014 r.

M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia... 2014 r. Projekt, 16.01.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia... 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Centralna administracja rządowa Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej L.p Treść uwagi Zgłaszający

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp EZD PUW w administracji publicznej RP EZD PUW jednolity system będący własnością Skarbu

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Naturalny dokument elektroniczny w administracji

Naturalny dokument elektroniczny w administracji Naturalny dokument elektroniczny w administracji Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Magdalena Sawicka Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne,

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Września: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329642-2017:text:pl:html -Września: Roboty budowlane 2017/S 160-329642 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry

Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zadaniem organu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny. Obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwy wojskowej

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny. Obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwy wojskowej stan prawny: 25 marca 2015 roku Alert prawny Obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwy wojskowej Dnia 24 marca bieżącego roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351934-2017:text:pl:html Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S 172-351934 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1-

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1- Uwagi do wybranych części Dokumentu Propozycji Uproszczeń nr 17, zawierającego propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z wpisem, zmianą danych i wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA dr Marcin Kraska KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW GMINA ISTEBNA, 13-14 LUTEGO 2014 R.. UEPA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZAM: Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26.11.2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 279/13 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2013 r. STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji Projekt 11.04.2008 r. Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji W celu przedstawienia spójnej koncepcji systemu ewidencji i informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Białymstoku - Białystok, u. Mickiewicza -- OK.II.DB.-90/09 PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 00 ROK Szkolenia planowane w 00 roku Sposób realizacji planu w 00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 12 lipca 2013 r. Uzasadnienie

projekt z dnia 12 lipca 2013 r. Uzasadnienie projekt z dnia 12 lipca 2013 r. Uzasadnienie Podstawowym celem projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy Dostawy - 445215-2016 17/12/2016 S244 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 244-445215 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r. Określone w ustawie wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 786.981 tys.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej?

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej? Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe Wskazane poniżej akty prawne określają zasady uzyskania (również utraty) koncesji, zezwoleń,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 PRAWO FARMACEUTYCZNE ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI 02-106 Warszawa, ul. Pawioskiego 3a, tel. (22)5720855 KIEROWNIK ZAKŁADU: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski GODZINY PRZYJĘD W SPRAWACH STUDENCKICH: śro-czw-pt

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo