Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: Nr faksu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: 373 22 12 Nr faksu: 373 22 12"

Transkrypt

1 Ankieta online Część I: Informacja ogólna Pełna nazwa szkoły: Zespół Szkół w Barwicach Jeśli szkoła ubiegająca Zespół Szkół w Barwicach - Gimnazjum się o Znak Jakości jest częścią Zespołu Szkół, to należy podać jej nazwę: Ulica, nr domu: ul. Moniuszki 12 Kod pocztowy: Miejscowość: Barwice Gmina: Barwice Powiat: Szczecinek Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: Nr faksu: WWW: Liczba nauczycieli: 45 Liczba klas: 18 Liczba uczniów: 356 Dyrektor: mgr Wojciech Kleszczonek Osoba wypełniająca mgr Piotr Sadura tabelę Część II: Samoocena 1. Szkoła posiada własną witrynę WWW otwierającą się i funkcjonującą poprawnie. Adres strony WWW Opis zawartości merytorycznej witryny WWW (z uwzględnieniem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska, ze wskazaniem na funkcje: informacyjną, integrującą środowisko oraz sprawozdawczą) (maks znaków). Strona internetowa Zespołu Szkół w Barwicach funkcjonuje od roku Każdego roku strona podlega ewaluacji, jest rozbudowywana i wzbogacana o nowe funkcjonalne elementy. Ze względu na swój charakter informacyjno sprawozdawczo promocyjny oraz przede wszystkim edukacyjny adresowana jest do całej społeczności gminy Barwice oraz powiatu szczecineckiego. Oprócz bieżących informacji z życia szkoły, na stronie umieszczane są informacje o ECDL, egzaminach i konkursach, informacjach dla ucznia, nauczyciela, rodzica, prawie szkolnym. Od września 2009 rodzice korzystają z Wirtualnego Dziennika, w którym na bieżąco, poprzez stronę internetową, można śledzić postępy w nauce oraz frekwencję uczniów. Na stronie funkcjonuje chat. Wyrównanie szans edukacyjnych, dodatkowe materiały na lekcje umieszczone są na platformie e-learningowej Moodle. Na stronie umieszczony jest również moduł testów on-line, który wykorzystywany jest przez

2 wszystkich uczniów na lekcjach informatyki. W wolnych chwilach użytkownicy strony mogą relaksować się przy grach on-line. Swoje podstrony posiadają: szkolne radio, zespół muzyczny oraz SKKT PTTK. Szkolna strona posiada obszerną galerię fotograficzną oraz filmową. Współdziałanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców na stronie Zespołu Szkół zostało docenione przez portal Edukator, zajmując 2 miejsce w kraju w konkursie "Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele - działamy razem dla wspólnego dobra" oraz 1 miejsce w konkursie na najlepszą witrynę Zespołu Szkół organizowanym przez portal Eduseek. Strona Zespołu Szkół otrzymała Certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom, certyfikat Gwiazdor.pl, Certyfikat Klasyfikacji Bezpieczeństwa McAfee oraz w roku 2009/2010 certyfikat Zdamy.pl Informacje o częstotliwości i zakresie aktualizacji strony (maks. 400 znaków). Strona aktualizowana jest na bieżąco z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu, w każdej z wersji językowej, zgodnie z kalendarzem wydarzeń w Zespole Szkół w Barwicach. Uczestnicy koła fotograficznego, każdą nową wiadomość umieszczoną na stronie internetowej wzbogacają dokumentacją fotograficzną. Na początku roku szkolnego aktualizacji poddaje się całą zawartość strony, wraz z dokumentacją umieszczoną do pobierania przez użytkowników Opis aktywności uczniów na stronie (maks. 600 znaków). Początkowo strona internetowa Zespołu Szkół posiadała możliwość logowania się oraz aktywnego udziału w komentowaniu bieżących informacji. Jednakże brak możliwości kontroli wpisów on-line, oraz przede wszystkim weryfikacji użytkowników poprzez adres spowodował, że zaniechano tej praktyki, ze względów bezpieczeństwa. Obecnie aktywność uczniów sprowadza się do opracowywania nowych wiadomości, które na zajęciach pozalekcyjnych są na bieżąco aktualizowane. Aktywną obecność uczniów na stronie odzwierciedlają również komentarze newsów na szkolnych korytarzach oraz statystyki odwiedzin strony. Strona jest bardzo popularna w lokalnym środowisku, nie tylko uczniowskim Strona funkcjonuje w następujących wersjach językowych w zakresie pełnym lub częściowym. Jeśli częściowym, to należy wskazać, w jakim (maks. 600 znaków). Strona funkcjonuje w wersji polskiej oraz niemieckiej. W wersji niemieckiej wszystkie bieżące wiadomości szkolne są aktualizowane na bieżąco z kilkudniowym opóźnieniem, że względu na tłumaczenie tekstów. Przewodnim językiem zachodnim strony jest język niemiecki ze względu na wymianę młodzieży z Bad Malente oraz Juelsminde. Strona główna w wersji niemieckiej jest przetłumaczona w całości. Tłumaczenie na język niemiecki okazał się sukcesem, ponieważ szkoła otrzymała listy od czytelników z Niemiec. Link do strony internetowej szkoły, na której są odnośniki (zakładki) do wszelkich wymaganych dokumentów związanych z ubieganiem się szkoły o Znak Jakości. 2. Nauczyciele, rodzice i uczniowie działają na rzecz bezpieczeństwa w sieci 2.1. Opis metod stosowanych przez szkołę (programy zabezpieczające, program profilaktyczny) zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi społecznymi,

3 etycznymi i prawnymi konsekwencjami korzystania z komputerów oraz Internetu (maks znaków). W Zespole Szkół w Barwicach kładzie się duży nacisk na rzecz bezpieczeństwa uczniów w sieci ze względu na zakres informatyzacji szkoły, przede wszystkim dostęp uczniów do Internetu. W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji, serwerownia. Sale lekcyjne, świetlica, radiowęzeł wyposażone są komputery z Internetem. W związku z tak szerokim dostępem do sieci przez uczniów wprowadzono kontrolę treści poprzez instalacje programów zabezpieczających od roku 2006 Cenzor. W roku szkolnym 2008/2009 utworzony i wprowadzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej program profilaktyczny pt. GIMNET pozytywna kontrola dostępu. Celem programu jest uświadamianie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom z jakimi zagrożeniami można spotkać się podczas korzystania z Internetu oraz w jaki sposób rodzić sobie z nimi, ukierunkowanie na stosowanie oprogramowania służącego do filtrowania zawartości treści Internetu, przedstawianie możliwości ochrony komputerów przez wirusami, niechcianym oprogramowaniem oraz atakami z zewnątrz, uświadamianie uczniom, nauczycielom i rodzicom istnienia prawa autorskiego, licencji oprogramowania oraz wskazanie konsekwencji nieprzestrzegania prawa, stosowanie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców zasad netykiety, działania szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkolnej sieci. Sam dostęp do sieci szkolnej również podlega autoryzacji, co zwiększa bezpieczeństwo całej szkolnej sieci. W związku z wprowadzeniem programu profilaktycznego, w szkole świadomość przestrzegania reguł dla korzystających z Internetu jest bardzo wysoka. Dzięki współdziałaniu uczniów i nauczycieli oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa w sieci, organizacji konkursów tematycznych, lekcji wychowawczych, pogadanek z pedagogiem szkolnym, tworzeniu prezentacji multimedialnych oraz ankiet program profilaktyczny podlega ciągłej ewaluacji, przynosząc niewymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej. W roku szkolnym 2006/2007 Zespół Szkół otrzymał Certyfikat Bezpiecznego Internetu. Co roku organizowany jest Dzień Bezpiecznego Internetu, szkoła należy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpiecznego Internetu. Program bezpieczeństwa w sieci oraz sprawozdania z realizowanych projektów profilaktycznych powinny się znaleźć w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 3. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne, stosują komputery i technologię informacyjną i komunikacyjną, w pracy dydaktycznej lub jako element swojego warsztatu pracy Należy podać autorów i tytuły publikacji. Ważniejsze publikacje nauczycieli Zespołu Szkół w Barwicach: Wojciech Kleszczonek, Zasoby przyrody i ich ochrona w gminie Barwice. Waldemar Siliczak, Korelacje międzyprzedmiotowe i treści wychowawcze na lekcjach geografii. Waldemar Siliczak, Źródła informacji geograficznej. Waldemar Siliczak, Dookoła piaskowej góry. Waldemar Siliczak, Program autorski nauczania geografii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Tomasz Podsiadło, Powstania narodowe w poezji i muzyce. Anna Kieling, Kilka refleksji na temat przyjaźni. Małgorzata Zaborowska, Szkoła wolna od przemocy.

4 Barbara Kulińska, Biologia może być ciekawa, Refleksje Nr 6 Tomasz Podsiadło Konstytucja 3 Maja autorski scenariusz apelu Piotr Sadura, Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum. Piotr Sadura, Os commerce wdrażanie sklepu internetowego - materiały pomocnicze do lekcji informatyki lub zajęć pozalekcyjnych szkoły ponadgimnazjalnej. Piotr Sadura, Architektura procesorów dla komputerów PC - materiały pomocnicze do lekcji technologii informacyjnej lub zajęć pozalekcyjnych szkoły ponadgimnazjalnej. Piotr Sadura, Przydatność ergonomiczna i dydaktyczna komputerowych programów edukacyjnych, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputer narzędzie wspomagające proces nauczania rysunku technicznego, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Program CadStd Lite Version komputerowe wspomaganie rysunku technicznego, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego cz. II, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego cz. III, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, współautor podręcznika do techniki dla uczniów gimnazjum, Technika wokół nas, Wydawnictwo TEMAT W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele przystąpili również do programu Szkoła Myślenia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na stronie internetowej programu (http://www.ceo.org.pl/portal/b_szkola_myslenia) umieszczone są publikacje nauczycieli Zespołu Szkół, którzy realizowali zadania w I semestrze. Do programu przystąpiło 9 nauczycieli. W zależności od wielkości szkoły, w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości powinny się znaleźć 4 (dla M 1 ), 8 (dla S 2 ), 12 (dla D 3 ) publikacji z następujących dziedzin (do wyboru): nauczanie początkowe, humanistyczna, przyrodnicza, matematyczna, informatyczna, artystyczna, przedmioty zawodowe Ilu nauczycieli posiada wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z TI)? Należy krótko opisać. W Zespole Szkół w Barwicach dwóch nauczycieli posiada wykształcenie kierunkowe do nauczania przedmiotu informatyka i technologia informacyjna. Czterech nauczycieli posiada studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania przedmiotu informatyka. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających, że nauczyciele posiadają w wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z TI), należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty W jakich innych nieobowiązkowych szkoleniach nauczyciele uczestniczyli (np. w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych; minimum 30 h odbytego szkolenia)? Należy podać nazwę szkoleń, liczbę godzin, liczbę nauczycieli w nich uczestniczących oraz datę i miejsce. Nauczyciele Zespołu Szkół w Barwicach uczestniczyli w następujących nieobowiązkowych szkoleniach: - Supporting MS Windows 2000 Professional and Server (MS2152), 40 godz M: szkoła mała do 300 uczniów S: szkoła średniej wielkości do 600 uczniów D: szkoła duża powyżej 600 uczniów

5 nauczyciel, 2001 rok, Altkom Akademia, - Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej w wspieraniu zarządzania szkołą, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Zastosowanie technologii informacyjnych w warsztacie pracy, 60 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Technologie informacyjne, 72 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Intel nauczanie ku przyszłości, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Podstawy Internetu w dydaktyce, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Przygotowanie do korzystania z różnych w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej przekazu w celu wspomagania procesu kształcenia, 72 godz., 2 nauczycieli, 2004 rok, Szczecin - Opiekun pracowni internetowej, 80 godz., 1 nauczyciel, 2006 rok, Szczecin - Internet w dydaktyce, 40 godz., 1 nauczyciel, 2006 rok, Szczecin - Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki, OKE Poznań, 1 nauczyciel, 2007 rok - Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela, 40 godz., 10 nauczycieli, 2007 rok, Barwice szkolenie w ramach WDN, - Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli projekt realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 72 godz., 15 nauczycieli, 2007 rok, Barwice - Komputer dla ucznia, cz. I, 16 godz., 42 nauczycieli, 2008 rok, Barwice Kserokopie zaświadczeń nauczycieli potwierdzających ich udział we wspomnianych wyżej szkoleniach należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty. 4. Informatyzacja pracy szkoły 4.1. Opis zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania szkołą, w tym także wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kontaktach z rodzicami. Wskazanie na korzyści (efekty) wynikające z informatyzacji pracy szkoły (maks znaków). Zarządzanie Zespołem Szkół w Barwicach odbywa się poprzez wspomagające rozwiązania informatyczne. Wykorzystuje się je w codziennej pracy szkoły przy ewidencji pracowników zatrudnionych w placówce, podczas sporządzania arkusza organizacyjnego, sporządzaniu planu lekcji, różnego rodzaju statystykach semestralnych i końcoworocznych, wypełnianiu świadectw, analizie wyników egzaminów gimnazjalnych, prowadzeniu dokumentacji szkolnej, komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. W bibliotece zainstalowano program biblioteczny, który wspomaga pracę w bibliotece. Przeglądarki katalogów książek zainstalowane są w całej szkole, umożliwiając przeszukiwanie wybranych książek w bazie danych. Na potrzeby naszej szkoły opracowano programy: Elektroniczny dziennik lekcyjny, na bazie arkusza kalkulacyjnego, który wspomaga pracę wychowawców podczas opracowywania statystyki dla poszczególnych uczniów w klasie, a później w kontaktach z rodzicami oraz program KWOZ Kryterium wystawiania ocen zachowania, który oblicza punkty dla ucznia z zachowania i wystawia ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami. Do kontaktu z rodzicami wykorzystuje się również stronę internetową Zespołu Szkół. Na stronie internetowej funkcjonuje Wirtualny Dziennik. W szkole, narzędzia technologii informacyjnej wykorzystuje się w dwóch pracowniach

6 komputerowych, w salach lekcyjnych, w Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece, w gabinetach dyrektora, wicedyrektora, sekretariacie, pedagoga szkolnego, pokoju nauczycielskim, świetlicy, radiowęźle. Szkoła posiada 70 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Posiadamy następujące programy do zarządzania szkołą: - Arkusz organizacyjny szkoły, - Sekretariat DDJ wspomaganie pracy sekretariatu. Program przekazuje dane o uczniach do systemu Hermes oraz współpracuje z Systemem Informacji Oświatowej, które również wykorzystywane są w sekretariacie. - Kadry, - Świadectwa, - Plan Lekcji, - Zarządzanie szkołą od A do Z. - Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce. - Poradnik Dyrektora Szkoły - Biblos CS program biblioteczny. Dzięki informatyzacji szkoły oraz narzędziom pozwalającym na komunikację z rodzicami, jakość pracy oraz jej efektywność stale wzrasta, znacząco zmieniając obraz szkoły z małomiasteczkowej i prowincjonalnej na nowoczesną skomputeryzowaną placówkę oświatową. 5. Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji Opis pracy biblioteki szkolnej i tytuły prezentacji multimedialnych opracowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli (maks. 600 znaków) Biblioteka Zespołu Szkół składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni z Multimedialnym Centrum Informacji. Wypożyczalnia to zarazem magazyn książek. Cały księgozbiór podzielony jest na trzy części: główny, podręczników i broszur oraz zbiorów audiowizualnych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, pracuje w programie BIBLOS CS. Przykładowe prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów, dostępne w bibliotece: - I Wojna Światowa; - Niepohamowane obrazy czyli manga w pełnej odsłonie; - Polscy Nobliści w dziedzinie literatury; - Układ ruchu szkielet; - Algorytm Euklidesa; Na podstronie poświęconej ubieganiu się o Znak Jakości należy zamieścić prezentację multimedialną przedstawiającą opis pracy biblioteki szkolnej. Należy wskazać na efekty dydaktyczne i organizacyjne związane z potraktowaniem biblioteki, jako szkolnego multimedialnego centrum informacji. Należy też zamieścić prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów pod opieką nauczycieli, a przekazane do biblioteki szkolnej. (M: 2 prezentacje, S: 3 prezentacje i D: 4 prezentacje).

7 6. Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań. Wykaz i opis konkursów, jakie organizowała szkoła (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym): o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (maks.1500 znaków). 7 września 2005 r. w Lublinie podpisano porozumienie między Polskim Biurem ECDL a Zespołem Szkół na mocy którego nasza szkoła stała się ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym przygotowującym kandydatów do egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Od tego też czasu szkoła promuje ideę ECDL w środowisku lokalnym i regionalnym m.in. poprzez organizację Regionalnego Konkursu Informatycznego ECDL. Konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów z całego powiatu. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Mirosław Zajdel zachodniopomorski koordynator ECDL. Szkoła organizuje konkursy informatyczne: 2009/ IV Regionalny Konkurs Informatyczny ( 3 powiaty) maj Szkolny Konkurs Informatyczny marzec Dzień Bezpiecznego Internetu 2009/2010 Wielka Antygala Wirusów i Gala Antywirusów - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2008/ III Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL maj Szkolny Konkurs Informatyczny kwiecień Dzień Bezpiecznego Internetu 2008/2009 konkurs na edukacyjne prezentacje multimedialne; 2007/ II Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL - Szkolny Konkurs Informatyczny - Dzień Bezpiecznego Internetu 2007/2008 konkurs plastyczny Piktogram bezpieczeństwo w sieci - Konkurs na kartkę świąteczną wykonaną w programie Paint (konkurs szkolny) - Konkurs na najładniejszy plakat - Koncert Kolęd - edycja III (konkurs szkolny) - Konkurs na okładkę kalendarza szkolnego - wydanie II (konkurs szkolny) Opis konkurów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Wykaz, konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, w których uczestniczyli uczniowie szkoły (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym) (maks znaków). Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących konkursach: 2009/ VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2010r lat wspólnie prezentacje multimedialne - Dialnet Masters IV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

8 - Dzień Bezpiecznego Internetu 2009/ / XVII Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym ; 2007/ XVI Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym ; - II Konkurs Informatyczny Bóbr; - Konkurs szkoła; - II Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL; Opis konkurów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Opis największych osiągnięć uczniów szkoły (dla M 4 uczniów, dla S 8 uczniów, dla D 12 uczniów) (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym) (maks (M), 2000 (S), 3000 (D) znaków). Osiągnięcia uczniów w konkursach: 2009/2010 II etap VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2010r. Michał Klempka, Adrian Bogdański 2008/2009 Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interklasa na rok szkolny 2008/2009 prestiżowa nagroda, w której udział ma cała społeczność szkolna. II miejsce w III Regionalnym Konkursie Informatycznym ECDL Bartłomiej Arciuszkiewicz 2007/2008 II miejsce w II Powiatowym Konkursie Informatycznym ECDL Emil Sierda; 2006/2007 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Informatycznym ECDL Adrian Swarcewicz; II etap XV Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego (Koszalin) Paweł Urbanowicz, Emil Sierda, Iwona Harasim; Adrian Swarcewicz; I miejsce w konkursie Eduseek na szkolną stronę internetową w kategorii Zespół Szkół zespół kółka informatycznego II miejsce w konkursie Edukatora pt. "Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele - działamy razem dla wspólnego dobra". - zespół kółka informatycznego, cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Opis osiągnięć uczniów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Kserokopie dyplomów uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursach i olimpiadach, w których komputer i Internet był elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty. 7. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą.

9 7.1. Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi (maks znaków). Współpraca lokalna Nasza szkoła stale współpracuje z innymi gminnymi szkołami: Szkołą Podstawową w Barwicach, Szkołą Podstawową w Piaskach, Szkołą Podstawową w Starym Chwalimiu, przedszkolem Bajkowa Kraina oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej. Co roku uczniowie z tych szkół zapraszani są na warsztaty edukacyjne organizowane przez szkołę. Uczniowie korzystają w pracowni komputerowych z programów edukacyjnych oraz Internetu. Od roku 2009 szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Edukacji, Kultury i Rehabilitacji Szansa. Współpraca regionalna Od roku szkolnego 2008/2009 Gimnazjum Zespołu Szkół w Barwicach oraz Gimnazjum Nr 11 w Rudzie Śląskiej podpisały Umowę o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy pt. "Morze przyjaźni, kopalnia przygód - uczniowie nie gęsi i wspólny język mają. Wspólne określanie celów wymiany oraz przygotowania na tym etapie oparte są przede wszystkim na korespondencji drogą elektroniczną. Odbyły się już wymiany młodzieży z obu szkół. Od roku szkolnego 2008/2009 Zespół Szkół w Barwicach oraz Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu podpisały Umowę o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy. Dzięki tej współpracy uczniowie odwiedzili już Uniwersytet oraz uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców akademickich. Współpraca polsko niemiecka Od roku 2000 uczniowie Zespółu Szkół w Barwicach biorą udział w wymianie młodzieży z Realschule w niemieckim Bad Malente. 9 letnia współpraca obfituje w wymianę informacji poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, komunikatorów. Podczas wspólnych spotkań młodzież wykorzystuje technologię informacyjną do realizacji określonych celów m.in. opisów spotkań, opracowywaniu artykułów oraz tworzeniu prezentacji multimedialnych dokumentujących spotkania. Współpraca ze szkołą sportową Hellebjerg w Juelsminde w Danii W październiku 2007 w Juesminde została podpisana umowa o współpracy i wymianie młodzieży. Podpisanie umowy poprzedziła wizyta nauczycieli z Danii w naszej szkole oraz wizyta nauczycieli z Zespołu Szkół w Barwicach w Danii. Współpraca została wypracowana dzięki wykorzystaniu Internetu i korespondencji drogą elektroniczną. Projekty PO KL 2009/2010 Od II semestru 2009/2010 szkoła uczestniczy w projekcie Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat! (http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl/) Od roku szkolnego 2010/2011 wszyscy uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyć będą w projekcie e-akademia Przyszłości (http://www.eakademiaprzyszlosci.pl/) Prezentację multimedialną poświęconą kontaktom uczniów i nauczycieli z partnerami w kraju i za granicą należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 8. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty (maks znaków).

10 Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem pracowni informatycznych: Koło informatyczne - Programowanie w TurboPascalu zajęcia z podstaw programowania dla uczniów gimnazjum; Kółko internetowe udostępnienie uczniom dostępu do komputerów i Internetu; Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego korzystanie z programu komputerowego BERDE oraz prezentacji z pierwszej pomocy przedmedycznej; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Kółko szachowe wykorzystanie komputerowych narzędzi wspomagających naukę gry w szachy Koło ekologiczne wykorzystanie programu Measure do tworzenia pomiarów; Radiowęzeł przygotowanie audycji i wywiadów, obróbka dźwięku; Zespół School Stars tworzenie podkładów muzycznych przez Zespół wokalno instrumentalny. Pracownie komputerowe w szerokim zakresie wykorzystywane są przez nauczycieli Zespołu Szkół. Od wykorzystania Internetu, poprzez tworzenie różnych dokumentów, w tym konspektów, dyplomów, plakatów. Nauczyciele wykorzystają m.in. programy: CaTest, GENTest oraz Generator Testów służące do przygotowywania arkuszy testów sprawdzających. Kursy dla nauczycieli. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono w pracowni komputerowej szkolenie w ramach WDN pt Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela. W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono kurs dla nauczycieli naszej gminy pt. Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli projekt realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się szkolenie dla całej rady pedagogicznej w ramach programu Prezesa Rady Ministrów Komputer dla ucznia. Kursy dla dorosłych W roku szkolnym 2006/2007 w ramach rządowego programu Solidarność pokoleń 50+ Urząd Miasta zorganizował w naszej pracowni szkolenie komputerowe. Szkolenia i egzaminy ECDL W związku z tym, że nasza szkoła jest ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym przygotowującym kandydatów do egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w pracowniach komputerowych przeprowadzane są szkolenia i egzaminy ECDL. W roku 2009 pracownia komputerowa otrzymała Certyfikat Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL (PL-LAB0508) Prezentację multimedialną przedstawiającą wykaz zajęć pozalekcyjnych i inicjatyw oraz ich efekty należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.1. Opis udziału szkoły w innowacji pedagogicznej polegającej na wdrażaniu kształcenia otwartego (e-learning). Opis sposobu wykorzystania TI w nauczaniu uczniów o

11 specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. tych długo przebywających poza szkołą) (maks znaków). Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne ale także edukacyjne. Od początku szczególną uwagę zwracano na realizację nauki przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pomocną jest strona internetowa szkoły, na której umieszczono część lekcji on-line dostępnych na portalu Interklasa. Na lekcjach wykorzystuje się zasoby portalu Interklasa oraz Scholaris, zasoby te wykorzystywane są również przez uczniów w domu. Od roku szkolnego 2006/2007 realizowane są w szkole innowacje pedagogiczne polegające na wykorzystaniu technologii informacyjnych w programach autorskich: z przedmiotu Informatyka w gimnazjum (platforma e-learningowa) oraz z geografii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (wykorzystanie komputerów na zajęciach lekcyjnych) oraz innowacja pedagogiczna Gimnazjaliści przedszkolakom z wykorzystaniem technologii informacyjnej na zajęciach z przedszkolakami. W roku szkolnym 2007/2008 stronę Zespołu Szkół wzbogacono o platformę e- learningową Moodle. Dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej nauczyciel komunikuje się z uczniami on-line. Prowadzone są konsultacje miedzy uczniami a nauczycielem w czasie pracy nad projektem lub lekcją. Uczniowie samodzielnie rozwiązują problem a następnie po ukończonym kursie przystępują do rozwiązania testu on-line. Na platformie e- learningowej Zespołu Szkół umieszczono kursy z informatyki, kółka informatycznego dotyczącego programowania w Turbo Pascalu oraz kółka bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku szkolnym 2009/2010 wprowadzone zostało hybrydowe nauczanie informatyki z wykorzystaniem podręcznika i serwisu internetowego Helion. Dzięki platformie uczniowie logują się do systemu i wykonują ćwiczenia, zadania oraz testy on-line z przedmiotu informatyka. Prezentację multimedialną poświęcona wyrównaniu szans edukacyjnych w szkole należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 10. Uczniowie przystępują do zdawania egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Kapituła może uznać również inne formy certyfikatów potwierdzające umiejętności komputerowe, przedstawiane przez szkołę, np. Futurekids, CISCO, AutoDesk Liczba uczniów w szkole i ilość zdanych egzaminów ECDL. Szkoła liczy 356 uczniów (gimnazjum). Do końca marca 2010 uczniowie zdali 126 egzaminów ECDL z poszczególnych modułów. W kwietniu planowane jest przeprowadzenie egzaminów ECDL e-citizen. Do egzaminów przystąpi 15 uczniów. Egzaminatorem ECDL w Zespole Szkół w Barwicach jest Pan Piotr Sadura. Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z ECDL Core, ECDL e-citizen oraz ECDL WebStarter. Kserokopie certyfikatów ECDL uczniów należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty.

12 Podane w ankiecie informacje dotyczące osiągnięć uczniów, organizowanych konkursów, przygotowania nauczycieli, itd. są rzetelne i prawdziwe. Wymagane podpisy: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Nauczycieli informatyki Dyrektora Zapoznałem się z osiągnięciami szkoły oraz zawartością ankiety. data i podpis Wizytatora Kuratorium Oświaty

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Iwona Rzańska ul. Kotlarska 1 m. 8 64 610 Rogoźno KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE Razem, młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystkiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Nowe zadania biblioteki pedagogicznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Biuletyn dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych Nr 4, czerwiec 2014.

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Biuletyn dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych Nr 4, czerwiec 2014. MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Biuletyn dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych Nr 4, czerwiec 2014. W bieżącym numerze: Koniec roku szkolnego i co dalej? więcej na stronie 2 Mapa punktów zbierania

Bardziej szczegółowo