Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: Nr faksu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: 373 22 12 Nr faksu: 373 22 12"

Transkrypt

1 Ankieta online Część I: Informacja ogólna Pełna nazwa szkoły: Zespół Szkół w Barwicach Jeśli szkoła ubiegająca Zespół Szkół w Barwicach - Gimnazjum się o Znak Jakości jest częścią Zespołu Szkół, to należy podać jej nazwę: Ulica, nr domu: ul. Moniuszki 12 Kod pocztowy: Miejscowość: Barwice Gmina: Barwice Powiat: Szczecinek Województwo: Zachodniopomorskie Numer kierunkowy: 94 Nr telefonu: Nr faksu: WWW: Liczba nauczycieli: 45 Liczba klas: 18 Liczba uczniów: 356 Dyrektor: mgr Wojciech Kleszczonek Osoba wypełniająca mgr Piotr Sadura tabelę Część II: Samoocena 1. Szkoła posiada własną witrynę WWW otwierającą się i funkcjonującą poprawnie. Adres strony WWW Opis zawartości merytorycznej witryny WWW (z uwzględnieniem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska, ze wskazaniem na funkcje: informacyjną, integrującą środowisko oraz sprawozdawczą) (maks znaków). Strona internetowa Zespołu Szkół w Barwicach funkcjonuje od roku Każdego roku strona podlega ewaluacji, jest rozbudowywana i wzbogacana o nowe funkcjonalne elementy. Ze względu na swój charakter informacyjno sprawozdawczo promocyjny oraz przede wszystkim edukacyjny adresowana jest do całej społeczności gminy Barwice oraz powiatu szczecineckiego. Oprócz bieżących informacji z życia szkoły, na stronie umieszczane są informacje o ECDL, egzaminach i konkursach, informacjach dla ucznia, nauczyciela, rodzica, prawie szkolnym. Od września 2009 rodzice korzystają z Wirtualnego Dziennika, w którym na bieżąco, poprzez stronę internetową, można śledzić postępy w nauce oraz frekwencję uczniów. Na stronie funkcjonuje chat. Wyrównanie szans edukacyjnych, dodatkowe materiały na lekcje umieszczone są na platformie e-learningowej Moodle. Na stronie umieszczony jest również moduł testów on-line, który wykorzystywany jest przez

2 wszystkich uczniów na lekcjach informatyki. W wolnych chwilach użytkownicy strony mogą relaksować się przy grach on-line. Swoje podstrony posiadają: szkolne radio, zespół muzyczny oraz SKKT PTTK. Szkolna strona posiada obszerną galerię fotograficzną oraz filmową. Współdziałanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców na stronie Zespołu Szkół zostało docenione przez portal Edukator, zajmując 2 miejsce w kraju w konkursie "Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele - działamy razem dla wspólnego dobra" oraz 1 miejsce w konkursie na najlepszą witrynę Zespołu Szkół organizowanym przez portal Eduseek. Strona Zespołu Szkół otrzymała Certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom, certyfikat Gwiazdor.pl, Certyfikat Klasyfikacji Bezpieczeństwa McAfee oraz w roku 2009/2010 certyfikat Zdamy.pl Informacje o częstotliwości i zakresie aktualizacji strony (maks. 400 znaków). Strona aktualizowana jest na bieżąco z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu, w każdej z wersji językowej, zgodnie z kalendarzem wydarzeń w Zespole Szkół w Barwicach. Uczestnicy koła fotograficznego, każdą nową wiadomość umieszczoną na stronie internetowej wzbogacają dokumentacją fotograficzną. Na początku roku szkolnego aktualizacji poddaje się całą zawartość strony, wraz z dokumentacją umieszczoną do pobierania przez użytkowników Opis aktywności uczniów na stronie (maks. 600 znaków). Początkowo strona internetowa Zespołu Szkół posiadała możliwość logowania się oraz aktywnego udziału w komentowaniu bieżących informacji. Jednakże brak możliwości kontroli wpisów on-line, oraz przede wszystkim weryfikacji użytkowników poprzez adres spowodował, że zaniechano tej praktyki, ze względów bezpieczeństwa. Obecnie aktywność uczniów sprowadza się do opracowywania nowych wiadomości, które na zajęciach pozalekcyjnych są na bieżąco aktualizowane. Aktywną obecność uczniów na stronie odzwierciedlają również komentarze newsów na szkolnych korytarzach oraz statystyki odwiedzin strony. Strona jest bardzo popularna w lokalnym środowisku, nie tylko uczniowskim Strona funkcjonuje w następujących wersjach językowych w zakresie pełnym lub częściowym. Jeśli częściowym, to należy wskazać, w jakim (maks. 600 znaków). Strona funkcjonuje w wersji polskiej oraz niemieckiej. W wersji niemieckiej wszystkie bieżące wiadomości szkolne są aktualizowane na bieżąco z kilkudniowym opóźnieniem, że względu na tłumaczenie tekstów. Przewodnim językiem zachodnim strony jest język niemiecki ze względu na wymianę młodzieży z Bad Malente oraz Juelsminde. Strona główna w wersji niemieckiej jest przetłumaczona w całości. Tłumaczenie na język niemiecki okazał się sukcesem, ponieważ szkoła otrzymała listy od czytelników z Niemiec. Link do strony internetowej szkoły, na której są odnośniki (zakładki) do wszelkich wymaganych dokumentów związanych z ubieganiem się szkoły o Znak Jakości. 2. Nauczyciele, rodzice i uczniowie działają na rzecz bezpieczeństwa w sieci 2.1. Opis metod stosowanych przez szkołę (programy zabezpieczające, program profilaktyczny) zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi społecznymi,

3 etycznymi i prawnymi konsekwencjami korzystania z komputerów oraz Internetu (maks znaków). W Zespole Szkół w Barwicach kładzie się duży nacisk na rzecz bezpieczeństwa uczniów w sieci ze względu na zakres informatyzacji szkoły, przede wszystkim dostęp uczniów do Internetu. W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji, serwerownia. Sale lekcyjne, świetlica, radiowęzeł wyposażone są komputery z Internetem. W związku z tak szerokim dostępem do sieci przez uczniów wprowadzono kontrolę treści poprzez instalacje programów zabezpieczających od roku 2006 Cenzor. W roku szkolnym 2008/2009 utworzony i wprowadzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej program profilaktyczny pt. GIMNET pozytywna kontrola dostępu. Celem programu jest uświadamianie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom z jakimi zagrożeniami można spotkać się podczas korzystania z Internetu oraz w jaki sposób rodzić sobie z nimi, ukierunkowanie na stosowanie oprogramowania służącego do filtrowania zawartości treści Internetu, przedstawianie możliwości ochrony komputerów przez wirusami, niechcianym oprogramowaniem oraz atakami z zewnątrz, uświadamianie uczniom, nauczycielom i rodzicom istnienia prawa autorskiego, licencji oprogramowania oraz wskazanie konsekwencji nieprzestrzegania prawa, stosowanie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców zasad netykiety, działania szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkolnej sieci. Sam dostęp do sieci szkolnej również podlega autoryzacji, co zwiększa bezpieczeństwo całej szkolnej sieci. W związku z wprowadzeniem programu profilaktycznego, w szkole świadomość przestrzegania reguł dla korzystających z Internetu jest bardzo wysoka. Dzięki współdziałaniu uczniów i nauczycieli oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa w sieci, organizacji konkursów tematycznych, lekcji wychowawczych, pogadanek z pedagogiem szkolnym, tworzeniu prezentacji multimedialnych oraz ankiet program profilaktyczny podlega ciągłej ewaluacji, przynosząc niewymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej. W roku szkolnym 2006/2007 Zespół Szkół otrzymał Certyfikat Bezpiecznego Internetu. Co roku organizowany jest Dzień Bezpiecznego Internetu, szkoła należy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpiecznego Internetu. Program bezpieczeństwa w sieci oraz sprawozdania z realizowanych projektów profilaktycznych powinny się znaleźć w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 3. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne, stosują komputery i technologię informacyjną i komunikacyjną, w pracy dydaktycznej lub jako element swojego warsztatu pracy Należy podać autorów i tytuły publikacji. Ważniejsze publikacje nauczycieli Zespołu Szkół w Barwicach: Wojciech Kleszczonek, Zasoby przyrody i ich ochrona w gminie Barwice. Waldemar Siliczak, Korelacje międzyprzedmiotowe i treści wychowawcze na lekcjach geografii. Waldemar Siliczak, Źródła informacji geograficznej. Waldemar Siliczak, Dookoła piaskowej góry. Waldemar Siliczak, Program autorski nauczania geografii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Tomasz Podsiadło, Powstania narodowe w poezji i muzyce. Anna Kieling, Kilka refleksji na temat przyjaźni. Małgorzata Zaborowska, Szkoła wolna od przemocy.

4 Barbara Kulińska, Biologia może być ciekawa, Refleksje Nr 6 Tomasz Podsiadło Konstytucja 3 Maja autorski scenariusz apelu Piotr Sadura, Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum. Piotr Sadura, Os commerce wdrażanie sklepu internetowego - materiały pomocnicze do lekcji informatyki lub zajęć pozalekcyjnych szkoły ponadgimnazjalnej. Piotr Sadura, Architektura procesorów dla komputerów PC - materiały pomocnicze do lekcji technologii informacyjnej lub zajęć pozalekcyjnych szkoły ponadgimnazjalnej. Piotr Sadura, Przydatność ergonomiczna i dydaktyczna komputerowych programów edukacyjnych, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputer narzędzie wspomagające proces nauczania rysunku technicznego, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Program CadStd Lite Version komputerowe wspomaganie rysunku technicznego, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego cz. II, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, Komputerowe wspomaganie nauki rysunku technicznego cz. III, Wychowanie Techniczne w szkole, Piotr Sadura, współautor podręcznika do techniki dla uczniów gimnazjum, Technika wokół nas, Wydawnictwo TEMAT W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele przystąpili również do programu Szkoła Myślenia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na stronie internetowej programu (http://www.ceo.org.pl/portal/b_szkola_myslenia) umieszczone są publikacje nauczycieli Zespołu Szkół, którzy realizowali zadania w I semestrze. Do programu przystąpiło 9 nauczycieli. W zależności od wielkości szkoły, w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości powinny się znaleźć 4 (dla M 1 ), 8 (dla S 2 ), 12 (dla D 3 ) publikacji z następujących dziedzin (do wyboru): nauczanie początkowe, humanistyczna, przyrodnicza, matematyczna, informatyczna, artystyczna, przedmioty zawodowe Ilu nauczycieli posiada wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z TI)? Należy krótko opisać. W Zespole Szkół w Barwicach dwóch nauczycieli posiada wykształcenie kierunkowe do nauczania przedmiotu informatyka i technologia informacyjna. Czterech nauczycieli posiada studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania przedmiotu informatyka. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających, że nauczyciele posiadają w wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z TI), należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty W jakich innych nieobowiązkowych szkoleniach nauczyciele uczestniczyli (np. w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych; minimum 30 h odbytego szkolenia)? Należy podać nazwę szkoleń, liczbę godzin, liczbę nauczycieli w nich uczestniczących oraz datę i miejsce. Nauczyciele Zespołu Szkół w Barwicach uczestniczyli w następujących nieobowiązkowych szkoleniach: - Supporting MS Windows 2000 Professional and Server (MS2152), 40 godz M: szkoła mała do 300 uczniów S: szkoła średniej wielkości do 600 uczniów D: szkoła duża powyżej 600 uczniów

5 nauczyciel, 2001 rok, Altkom Akademia, - Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej w wspieraniu zarządzania szkołą, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Zastosowanie technologii informacyjnych w warsztacie pracy, 60 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Technologie informacyjne, 72 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Intel nauczanie ku przyszłości, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Podstawy Internetu w dydaktyce, 40 godz., 1 nauczyciel, 2004 rok, Szczecin - Przygotowanie do korzystania z różnych w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej przekazu w celu wspomagania procesu kształcenia, 72 godz., 2 nauczycieli, 2004 rok, Szczecin - Opiekun pracowni internetowej, 80 godz., 1 nauczyciel, 2006 rok, Szczecin - Internet w dydaktyce, 40 godz., 1 nauczyciel, 2006 rok, Szczecin - Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki, OKE Poznań, 1 nauczyciel, 2007 rok - Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela, 40 godz., 10 nauczycieli, 2007 rok, Barwice szkolenie w ramach WDN, - Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli projekt realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 72 godz., 15 nauczycieli, 2007 rok, Barwice - Komputer dla ucznia, cz. I, 16 godz., 42 nauczycieli, 2008 rok, Barwice Kserokopie zaświadczeń nauczycieli potwierdzających ich udział we wspomnianych wyżej szkoleniach należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty. 4. Informatyzacja pracy szkoły 4.1. Opis zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania szkołą, w tym także wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kontaktach z rodzicami. Wskazanie na korzyści (efekty) wynikające z informatyzacji pracy szkoły (maks znaków). Zarządzanie Zespołem Szkół w Barwicach odbywa się poprzez wspomagające rozwiązania informatyczne. Wykorzystuje się je w codziennej pracy szkoły przy ewidencji pracowników zatrudnionych w placówce, podczas sporządzania arkusza organizacyjnego, sporządzaniu planu lekcji, różnego rodzaju statystykach semestralnych i końcoworocznych, wypełnianiu świadectw, analizie wyników egzaminów gimnazjalnych, prowadzeniu dokumentacji szkolnej, komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. W bibliotece zainstalowano program biblioteczny, który wspomaga pracę w bibliotece. Przeglądarki katalogów książek zainstalowane są w całej szkole, umożliwiając przeszukiwanie wybranych książek w bazie danych. Na potrzeby naszej szkoły opracowano programy: Elektroniczny dziennik lekcyjny, na bazie arkusza kalkulacyjnego, który wspomaga pracę wychowawców podczas opracowywania statystyki dla poszczególnych uczniów w klasie, a później w kontaktach z rodzicami oraz program KWOZ Kryterium wystawiania ocen zachowania, który oblicza punkty dla ucznia z zachowania i wystawia ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami. Do kontaktu z rodzicami wykorzystuje się również stronę internetową Zespołu Szkół. Na stronie internetowej funkcjonuje Wirtualny Dziennik. W szkole, narzędzia technologii informacyjnej wykorzystuje się w dwóch pracowniach

6 komputerowych, w salach lekcyjnych, w Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece, w gabinetach dyrektora, wicedyrektora, sekretariacie, pedagoga szkolnego, pokoju nauczycielskim, świetlicy, radiowęźle. Szkoła posiada 70 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Posiadamy następujące programy do zarządzania szkołą: - Arkusz organizacyjny szkoły, - Sekretariat DDJ wspomaganie pracy sekretariatu. Program przekazuje dane o uczniach do systemu Hermes oraz współpracuje z Systemem Informacji Oświatowej, które również wykorzystywane są w sekretariacie. - Kadry, - Świadectwa, - Plan Lekcji, - Zarządzanie szkołą od A do Z. - Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce. - Poradnik Dyrektora Szkoły - Biblos CS program biblioteczny. Dzięki informatyzacji szkoły oraz narzędziom pozwalającym na komunikację z rodzicami, jakość pracy oraz jej efektywność stale wzrasta, znacząco zmieniając obraz szkoły z małomiasteczkowej i prowincjonalnej na nowoczesną skomputeryzowaną placówkę oświatową. 5. Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji Opis pracy biblioteki szkolnej i tytuły prezentacji multimedialnych opracowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli (maks. 600 znaków) Biblioteka Zespołu Szkół składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni z Multimedialnym Centrum Informacji. Wypożyczalnia to zarazem magazyn książek. Cały księgozbiór podzielony jest na trzy części: główny, podręczników i broszur oraz zbiorów audiowizualnych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, pracuje w programie BIBLOS CS. Przykładowe prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów, dostępne w bibliotece: - I Wojna Światowa; - Niepohamowane obrazy czyli manga w pełnej odsłonie; - Polscy Nobliści w dziedzinie literatury; - Układ ruchu szkielet; - Algorytm Euklidesa; Na podstronie poświęconej ubieganiu się o Znak Jakości należy zamieścić prezentację multimedialną przedstawiającą opis pracy biblioteki szkolnej. Należy wskazać na efekty dydaktyczne i organizacyjne związane z potraktowaniem biblioteki, jako szkolnego multimedialnego centrum informacji. Należy też zamieścić prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów pod opieką nauczycieli, a przekazane do biblioteki szkolnej. (M: 2 prezentacje, S: 3 prezentacje i D: 4 prezentacje).

7 6. Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań. Wykaz i opis konkursów, jakie organizowała szkoła (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym): o zasięgu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (maks.1500 znaków). 7 września 2005 r. w Lublinie podpisano porozumienie między Polskim Biurem ECDL a Zespołem Szkół na mocy którego nasza szkoła stała się ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym przygotowującym kandydatów do egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Od tego też czasu szkoła promuje ideę ECDL w środowisku lokalnym i regionalnym m.in. poprzez organizację Regionalnego Konkursu Informatycznego ECDL. Konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów z całego powiatu. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Mirosław Zajdel zachodniopomorski koordynator ECDL. Szkoła organizuje konkursy informatyczne: 2009/ IV Regionalny Konkurs Informatyczny ( 3 powiaty) maj Szkolny Konkurs Informatyczny marzec Dzień Bezpiecznego Internetu 2009/2010 Wielka Antygala Wirusów i Gala Antywirusów - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2008/ III Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL maj Szkolny Konkurs Informatyczny kwiecień Dzień Bezpiecznego Internetu 2008/2009 konkurs na edukacyjne prezentacje multimedialne; 2007/ II Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL - Szkolny Konkurs Informatyczny - Dzień Bezpiecznego Internetu 2007/2008 konkurs plastyczny Piktogram bezpieczeństwo w sieci - Konkurs na kartkę świąteczną wykonaną w programie Paint (konkurs szkolny) - Konkurs na najładniejszy plakat - Koncert Kolęd - edycja III (konkurs szkolny) - Konkurs na okładkę kalendarza szkolnego - wydanie II (konkurs szkolny) Opis konkurów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Wykaz, konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, w których uczestniczyli uczniowie szkoły (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym) (maks znaków). Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących konkursach: 2009/ VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2010r lat wspólnie prezentacje multimedialne - Dialnet Masters IV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

8 - Dzień Bezpiecznego Internetu 2009/ / XVII Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym ; 2007/ XVI Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym ; - II Konkurs Informatyczny Bóbr; - Konkurs szkoła; - II Powiatowy Konkurs Informatyczny ECDL; Opis konkurów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Opis największych osiągnięć uczniów szkoły (dla M 4 uczniów, dla S 8 uczniów, dla D 12 uczniów) (w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych i bieżącym roku szkolnym) (maks (M), 2000 (S), 3000 (D) znaków). Osiągnięcia uczniów w konkursach: 2009/2010 II etap VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych 2010r. Michał Klempka, Adrian Bogdański 2008/2009 Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interklasa na rok szkolny 2008/2009 prestiżowa nagroda, w której udział ma cała społeczność szkolna. II miejsce w III Regionalnym Konkursie Informatycznym ECDL Bartłomiej Arciuszkiewicz 2007/2008 II miejsce w II Powiatowym Konkursie Informatycznym ECDL Emil Sierda; 2006/2007 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Informatycznym ECDL Adrian Swarcewicz; II etap XV Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego (Koszalin) Paweł Urbanowicz, Emil Sierda, Iwona Harasim; Adrian Swarcewicz; I miejsce w konkursie Eduseek na szkolną stronę internetową w kategorii Zespół Szkół zespół kółka informatycznego II miejsce w konkursie Edukatora pt. "Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele - działamy razem dla wspólnego dobra". - zespół kółka informatycznego, cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Opis osiągnięć uczniów powinien znaleźć się w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości Kserokopie dyplomów uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursach i olimpiadach, w których komputer i Internet był elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty. 7. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą.

9 7.1. Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi (maks znaków). Współpraca lokalna Nasza szkoła stale współpracuje z innymi gminnymi szkołami: Szkołą Podstawową w Barwicach, Szkołą Podstawową w Piaskach, Szkołą Podstawową w Starym Chwalimiu, przedszkolem Bajkowa Kraina oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej. Co roku uczniowie z tych szkół zapraszani są na warsztaty edukacyjne organizowane przez szkołę. Uczniowie korzystają w pracowni komputerowych z programów edukacyjnych oraz Internetu. Od roku 2009 szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Edukacji, Kultury i Rehabilitacji Szansa. Współpraca regionalna Od roku szkolnego 2008/2009 Gimnazjum Zespołu Szkół w Barwicach oraz Gimnazjum Nr 11 w Rudzie Śląskiej podpisały Umowę o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy pt. "Morze przyjaźni, kopalnia przygód - uczniowie nie gęsi i wspólny język mają. Wspólne określanie celów wymiany oraz przygotowania na tym etapie oparte są przede wszystkim na korespondencji drogą elektroniczną. Odbyły się już wymiany młodzieży z obu szkół. Od roku szkolnego 2008/2009 Zespół Szkół w Barwicach oraz Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu podpisały Umowę o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy. Dzięki tej współpracy uczniowie odwiedzili już Uniwersytet oraz uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców akademickich. Współpraca polsko niemiecka Od roku 2000 uczniowie Zespółu Szkół w Barwicach biorą udział w wymianie młodzieży z Realschule w niemieckim Bad Malente. 9 letnia współpraca obfituje w wymianę informacji poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, komunikatorów. Podczas wspólnych spotkań młodzież wykorzystuje technologię informacyjną do realizacji określonych celów m.in. opisów spotkań, opracowywaniu artykułów oraz tworzeniu prezentacji multimedialnych dokumentujących spotkania. Współpraca ze szkołą sportową Hellebjerg w Juelsminde w Danii W październiku 2007 w Juesminde została podpisana umowa o współpracy i wymianie młodzieży. Podpisanie umowy poprzedziła wizyta nauczycieli z Danii w naszej szkole oraz wizyta nauczycieli z Zespołu Szkół w Barwicach w Danii. Współpraca została wypracowana dzięki wykorzystaniu Internetu i korespondencji drogą elektroniczną. Projekty PO KL 2009/2010 Od II semestru 2009/2010 szkoła uczestniczy w projekcie Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat! (http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl/) Od roku szkolnego 2010/2011 wszyscy uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyć będą w projekcie e-akademia Przyszłości (http://www.eakademiaprzyszlosci.pl/) Prezentację multimedialną poświęconą kontaktom uczniów i nauczycieli z partnerami w kraju i za granicą należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 8. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty (maks znaków).

10 Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem pracowni informatycznych: Koło informatyczne - Programowanie w TurboPascalu zajęcia z podstaw programowania dla uczniów gimnazjum; Kółko internetowe udostępnienie uczniom dostępu do komputerów i Internetu; Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego korzystanie z programu komputerowego BERDE oraz prezentacji z pierwszej pomocy przedmedycznej; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Kółko szachowe wykorzystanie komputerowych narzędzi wspomagających naukę gry w szachy Koło ekologiczne wykorzystanie programu Measure do tworzenia pomiarów; Radiowęzeł przygotowanie audycji i wywiadów, obróbka dźwięku; Zespół School Stars tworzenie podkładów muzycznych przez Zespół wokalno instrumentalny. Pracownie komputerowe w szerokim zakresie wykorzystywane są przez nauczycieli Zespołu Szkół. Od wykorzystania Internetu, poprzez tworzenie różnych dokumentów, w tym konspektów, dyplomów, plakatów. Nauczyciele wykorzystają m.in. programy: CaTest, GENTest oraz Generator Testów służące do przygotowywania arkuszy testów sprawdzających. Kursy dla nauczycieli. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono w pracowni komputerowej szkolenie w ramach WDN pt Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela. W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono kurs dla nauczycieli naszej gminy pt. Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli projekt realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się szkolenie dla całej rady pedagogicznej w ramach programu Prezesa Rady Ministrów Komputer dla ucznia. Kursy dla dorosłych W roku szkolnym 2006/2007 w ramach rządowego programu Solidarność pokoleń 50+ Urząd Miasta zorganizował w naszej pracowni szkolenie komputerowe. Szkolenia i egzaminy ECDL W związku z tym, że nasza szkoła jest ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym przygotowującym kandydatów do egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w pracowniach komputerowych przeprowadzane są szkolenia i egzaminy ECDL. W roku 2009 pracownia komputerowa otrzymała Certyfikat Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL (PL-LAB0508) Prezentację multimedialną przedstawiającą wykaz zajęć pozalekcyjnych i inicjatyw oraz ich efekty należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.1. Opis udziału szkoły w innowacji pedagogicznej polegającej na wdrażaniu kształcenia otwartego (e-learning). Opis sposobu wykorzystania TI w nauczaniu uczniów o

11 specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. tych długo przebywających poza szkołą) (maks znaków). Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne ale także edukacyjne. Od początku szczególną uwagę zwracano na realizację nauki przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pomocną jest strona internetowa szkoły, na której umieszczono część lekcji on-line dostępnych na portalu Interklasa. Na lekcjach wykorzystuje się zasoby portalu Interklasa oraz Scholaris, zasoby te wykorzystywane są również przez uczniów w domu. Od roku szkolnego 2006/2007 realizowane są w szkole innowacje pedagogiczne polegające na wykorzystaniu technologii informacyjnych w programach autorskich: z przedmiotu Informatyka w gimnazjum (platforma e-learningowa) oraz z geografii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (wykorzystanie komputerów na zajęciach lekcyjnych) oraz innowacja pedagogiczna Gimnazjaliści przedszkolakom z wykorzystaniem technologii informacyjnej na zajęciach z przedszkolakami. W roku szkolnym 2007/2008 stronę Zespołu Szkół wzbogacono o platformę e- learningową Moodle. Dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej nauczyciel komunikuje się z uczniami on-line. Prowadzone są konsultacje miedzy uczniami a nauczycielem w czasie pracy nad projektem lub lekcją. Uczniowie samodzielnie rozwiązują problem a następnie po ukończonym kursie przystępują do rozwiązania testu on-line. Na platformie e- learningowej Zespołu Szkół umieszczono kursy z informatyki, kółka informatycznego dotyczącego programowania w Turbo Pascalu oraz kółka bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku szkolnym 2009/2010 wprowadzone zostało hybrydowe nauczanie informatyki z wykorzystaniem podręcznika i serwisu internetowego Helion. Dzięki platformie uczniowie logują się do systemu i wykonują ćwiczenia, zadania oraz testy on-line z przedmiotu informatyka. Prezentację multimedialną poświęcona wyrównaniu szans edukacyjnych w szkole należy zamieścić w dziale poświęconym ubieganiu się o Znak Jakości 10. Uczniowie przystępują do zdawania egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Kapituła może uznać również inne formy certyfikatów potwierdzające umiejętności komputerowe, przedstawiane przez szkołę, np. Futurekids, CISCO, AutoDesk Liczba uczniów w szkole i ilość zdanych egzaminów ECDL. Szkoła liczy 356 uczniów (gimnazjum). Do końca marca 2010 uczniowie zdali 126 egzaminów ECDL z poszczególnych modułów. W kwietniu planowane jest przeprowadzenie egzaminów ECDL e-citizen. Do egzaminów przystąpi 15 uczniów. Egzaminatorem ECDL w Zespole Szkół w Barwicach jest Pan Piotr Sadura. Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z ECDL Core, ECDL e-citizen oraz ECDL WebStarter. Kserokopie certyfikatów ECDL uczniów należy przedstawić Wizytatorowi Kuratorium Oświaty.

12 Podane w ankiecie informacje dotyczące osiągnięć uczniów, organizowanych konkursów, przygotowania nauczycieli, itd. są rzetelne i prawdziwe. Wymagane podpisy: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Nauczycieli informatyki Dyrektora Zapoznałem się z osiągnięciami szkoły oraz zawartością ankiety. data i podpis Wizytatora Kuratorium Oświaty

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Data dodania: 2006-03-19 11:30:00 Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego. Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Są rzeczy, które większości ludziom wydają się nie do wiary, szczególnie tym, którzy nie mieli do czynienia z matematyką. Archimedes Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku PLAN ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki (gimnazjum publiczne, bezpłatne) w roku 2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 S/032-2/13 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie za rok 2012 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 Mierniki określające stopień realizacji celu koniec

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia ul. Kolista 17 54-151 Wrocław Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Ewa Kowalska nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim

Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy szkoły, m.in. : wykorzystanie pracowni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Aneta Galas Zawiercie, dnia... Zespół Szkół im. gen. J. Bema Zawiercie, ul. Parkowa 7 Nauczyciel mianowany Podstawa prawna Nr zada -nia Treść zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO I. ORGANIZACYJNA L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI Sformułowanie wniosku 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ

ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ HANNA SZAŁKOWSKA MATKA syn lat 28, POLONISTKA staż pracy 22 lata, EGZAMINATOR I WERYFIKATOR OKE 10 lat, ZASTĘPCA BURMISTRZA JAROCINA oświata, kultura, sprawy społeczne

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 I. Podstawa prawna rekrutacji ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek Zatwierdzam do realizacji od 01 września 2006 r. pieczęć i podpis dyrektora szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE mgr Aneta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Poznań 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Barbara Nowak - Baryś Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas : 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Włodarczyk-Jarzębska Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Ruciński Sławomir Nauczyciel mianowany Nauczanie zintegrowane Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Informacje personalne imię i

Bardziej szczegółowo