WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA I KLIMATYZACJA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) Otwock WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI INWESTOR: EUROMEDIC ONKOTERAPIA INWESTYCJE SP. Z O.O. UL. MOKOTOWSKA WARSZAWA BRANśA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHI-MED SOLLERS SP. Z O. O. UL. WALECZNYCH 44/ WARSZAWA AUTORZY PROJEKTU: PRACOWNIA PROJEKTOWA MIECZYSŁAW POROWSKI OS. RUSA 62/ POZNAŃ PROJEKTANT DR HAB. INś. MIECZYSŁAW POROWSKI nr uprawnień 134/84/Pw WSPÓŁPRACA MGR INś. WOJCIECH POROWSKI MGR INś. ŁUKASZ SOSIŃSKI LIPIEC 2012

2 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Opis techniczny 1.1. Wstęp Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Projekty tematycznie związane 1.2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Bilans powietrza Rozwiązanie projektowe 1.3. Wytyczne dla sterowania i automatycznej regulacji 1.4. Materiały, rewizje, izolacje termiczne 1.5. Wytyczne dla instalacji wody lodowej 1.6. Wytyczne dla instalacji zasilania nagrzewnic 1.7. Wytyczne dla instalacji elektrycznej 1.8. Wytyczne dla instalacji wod.-kan 1.9. Uwarunkowania p.poŝ Uwagi końcowe 2. Zestawienie urządzeń i materiałów Część rysunkowa Rys. 1. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut parteru, skala 1:50 Rys. 2. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut piętra, skala 1:50 Rys. 3. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut dachu, skala 1:50 Rys. 4. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - przekroje I-I XIV-XIV, skala 1:50 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 2

3 1. Opis techniczny 1.1. Wstęp Podstawa opracowania Formalną podstawą wykonania opracowania jest umowa z Inwestorem Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrębie 70) Otwock Projekty tematycznie związane Niniejsze opracowanie naleŝy rozpatrywać łącznie z następującymi projektami wykonawczymi dla przedmiotowego obiektu opracowanymi przez Archi-Med - Sollers Sp. z o.o. ul. Walecznych 44 lok. 9, Warszawa: a) projektem technologii kotłowni i pomp ciepła, b) projektem instalacji wody lodowej, c) projektem instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic, d) projektem instalacji wod.-kan., e) projektem technologii, f) projektem architektury, g) projektem konstrukcji, h) projektem instalacji elektrycznej, i) projektem AKPiA dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 3

4 1.2. Instalacja wentylacja i klimatyzacja Bilans powietrza Projektowane obliczeniowe ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie zestawiono w tablicy 1. Wynikają one z wymagań higienicznych lub technologicznych (w oparciu o dane technologiczne dostępne na etapie projektu wykonawczego). Tablica 1 zawiera równieŝ projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach lub parametry powietrza nawiewanego. Tablica 1. Obliczeniowe ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie Nr pom. Pomieszczenie Nawiew Wywiew Przeznaczenie Kub t [ C] V n V n Układ ciśnień m 3 ϕ [%] m 3 /h 1/h m 3 /h 1/h % Sposób wentylacji Nawiew Wywiew PARTER 0.01 wiatrołap , 0.03 hall wejściowy, punkt rejestracji , ,0 N-1.2 W WC pacjenta M , W-1/ WC NP./D , W-1/ archiwum 20 (+20 o C) 70 3,6 70 3,6 N-1.1 W depozyt czasowy , W łazienka WW/ NP , W-1/ komunikacja 88 (+20)/(+22 o C) 270 3,1 50 0,6 N-1.1 W ,1 gabinet badań o konsult , ,4 KB-1 KB gabinet badań o 150 3, ,4 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 4

5 konsult. 2 KB-2 KB gabinet ginekologiczny ,1 50 1,0 KB-3 KB , kab. higien-sanit ,7 W-2/ komunikacja 91 (+20)/(+22 o C) 350 3,9 50 0,6 N-1.1 W , przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia NP o C 50 3, W mag. bielizny czystej ,4 50 6,4 N-1.1 W ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 320 4, ,5-13% KF-11 KF klatka schodowa ,9 N pom. akceler t =22 24 C N-3 W-3 φ = 30 60% , ,0 KF-5,6 KF-5, ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 500 3, ,3-10% KF-12 KF pom. akceler t =22 24 C N-4 W-4 φ = 30 60% , ,9 KF-7,8 KF-7, ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 680 4, ,2 KF-13 KF , pom. akceler t =22 24 C N-5 W-5 φ = 30 60% , ,5 KF-9,10 KF-9, wiatrołap magazyn , modelarnia o 350/ /28 350/ W-1/2 9/28 N-1.1 W-1/3 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 5

6 0.32 kabina CT o C 50 6,7 50 6,7 N-6 W-6 t =18 24 C 0.33 pracownia CT 116 φ = 35 70% , ,1-8% N-6 W-6 kabina CT niepełnospr. o C 50 5,7 50 5,7 N-6 W sterownia CT 51 o C N-6 W % 150 2, ,3-13% K-1,2 K-1, komunikacja 88 (+20)/(+22 o C) 200 2, ,3 N-1.1 W śluza brach. HDR brachyterapia HDR sterownia HDR przygotowanie pacjenta o C 100 4, ,5 N-7 W-7 t =24 C ± 2 φ = 30 70% , ,3 N-7 W o C N-7 W % 150 3, ,0-13% K-3 K o 220 6, ,0 18% N-8 W kab. higien-sanit ,0 t =24 C ± W-8/ bronchoskopia 50 φ = 30 70% , ,4-10% N-8 W , przebieralnia o C 50 3,1 50 3,1 N-8 W myjnia bronchoskopia 14 t =24 C ± , ,8-21% N-8 W-8/ pokój wybudzeń o C 360 6, ,0 N-8 W pom. fizyków o N-1.1 W , ,3 K-4,5 K-4, planowanie o N-1.1 W , ,2 K-6,7,8,9 K-6,7,8, planowanie HDR o N-1.1 W , ,5 K-10,11 K-10, pokój socjalny o N-1.1 W , ,5 K-12 K komunikacja 109 (+20)/(+22 o C) 555 5,1 60 0,6 N-1.1 W podciśnie ,1 nie dla pom. 0.54, sanitariat męski , W-1/ sanitariat damski , W-1/ pom. porządkowe , W-1/ mag. bielizny brudnej , W-1/ mag. odpadów ,2 medycznych 0.50 W-1/6 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 6

7 KF pom. eksp. mat ,5 skaŝonych 0.50 W-1/ komunikacja 61 (+20)/(+22 o C) 120 2, ,0 N-1.1 W szatnia personelu męska o C 180 3, ,8 N-9 W N , , sanitariat personelu ,8 W męski sanitariat personelu damski szatnia personelu damska , W o C 180 3, ,7 N-9 W N-9 do pom , , przyłącze wody , ,3 N-1.1 W-1/ komunikacja 74 (+20)/(+22 o C) 100 1, ,4 N-1.1 W pom. spręŝarek z zewnątrz W kotłownia z zewnątrz G pom. gazów medycznych ,3 70 2,3 N-1.1 W-1/ klatka schodowa ,1 N pompa próŝni z zewnątrz W-003 wyrzut z próŝni - G pokój biurowy wypoczynek 240 3, ,1 KB-5 KB a wypoczynek o 100 6, ,1 KB-4 KB pokój dyrektora o 200 4, ,7 KB-6 KB sala konferencyjna o 150/ 2,7/ 150/ 2,7/ 400 7, ,1 KB-7,8 KB-7, komunikacja 46 (+20)/(+22 o C) 100 2, ,2 N-1.1 W serwerownia ±2 o C 70 5,7 70 5,7 N-1.1 W-1 KF-1,Sz-1 KF-1,Sz pom. elektryczne 20 (+20)/(+22 o C) 100 4, ,9 N-1.1 W-1 KF-2,3 KF-2, pom. odbioru mat. sterylnego ,5 80 6,5 N-1.1 W śmietnik ,7 z zewnątrz W pom. agregatu 67 - architektura 0.78 rozdzielnie NN z zewnątrz W transformatorownia z zewnątrz W rozdzielnia SN z zewnątrz G-2 PIĘTRO 1.01 klatka schodowa , W komunikacja 104 (+20)/(+22 o C) 150 1, ,4 N-1.1 W korytarz 16 (+20)/(+22 o C) 50 3,2 50 3,2 N-1.1 W pro morte , ,3 N-1.1 W-1/9 K-13 K-13 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 7

8 1.05 magazyn leków o C , ,2 N-1.1 W pom. mycia łóŝek , ,9 N-1.1 W-1/ pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-9 KB , łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-10 KB , pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-11 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ miejsce spotkań o 150/ 3,8/ 150/ 3,8/ , ,0 KB-12 KB pokój pacjenta łóŝka 170 2,6 70 1,1 KB-13 KB , pokój pacjenta łóŝka 150 2,3 50 0,8 KB-14 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ Izolatka o 150 3,1 50 1,0 KB-15 KB , śluza o C 30 1, W łazienka pacjenta , W-2/ pokój lekarski o 230 4, ,3 KB-16 KB , łazienka personelu , W-2/ klatka schodowa ,9 W-1 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 8

9 komunikacja 296 (+20)/(+22 o C) 585 2,0 80 0,3 N-1.1 W , gabinet zabiegowy o 240 4, ,0 KB-17 KB łazienka pacjenta NPs , W-1/ brudownik , W-1/ pom. porządkowe , W-1/ pokój administracyjny 180 4, ,8 KB-18 KB pokój pielęgniarki oddziałowej 200 6, ,6 KB-19 KB mag. bielizny brudnej , W-1/ sanitariat personelu , W-1/ pokój socjalny o 200 3, ,6 KB-20 KB pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-21 KB , pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-22 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-23 KB , łazienka pacjenta , W-2/ mag. bielizny czystej ,3 50 3,3 N-1.1 W magazyn sprzętu ,7 70 2,7 N-1.1 W łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-24 KB-24 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 9

10 , pokój pacjenta łóŝka 280 2, ,3 KB-25,26 KB-25, , łazienka pacjenta , W-2/ punkt przygotowania o 180 4, ,0 KB-27 KB punkt pielęgniarski o N-1.1 W , ,8 KB-14,15 KB-14, komunikacja 384 (+20)/(+22 o C) 400 1, ,0 N-1.1 W łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-28 KB , pokój pacjenta łóŝka 180 2,2 80 1,0 KB-29 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,2 80 1,0 KB-30 KB , pokój pacjenta łóŝka 210 2, ,4 KB-31 KB , łazienka pacjenta , W-2/ jadalnia termoport zmywalnia kuchnia wentylatorownia o +20 o 400/ ,4/ 7,3 400/ ,4/ 7,3 N-1.3 W , ,8 N-1.1 W-1/ o 180 7, ,7 N-1.1 W-1/ o , ,7 N-1.1 W-1/16 z 1000 zewnątrz, - / W-006 w zimie m3/h 1.62 serwerownia , ,5 N-1.1 W pom. techniczne ,1 z zewnątrz, w zimie 500 m3/h W-007 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 10

11 Uwagi: 1º (+20 o C)/(+22 o C) - temperatura nawiewu dla zimy / temperatura nawiewu dla lata. 2º +20 o +23±26 o C - temperatura w pomieszczeniu dla zimy / temperatura w pomieszczeniu dla lata. 3º +24 o C / 35-55% - temperatura w pomieszczeniu / wilgotność względna w pomieszczeniu. Łączna ilość powietrza dla poszczególnych linii klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wynosi: N m³/h N m³/h N m³/h N m³/h W m³/h W-1/1 700 m³/h W-1/2 50 m³/h W-1/ m³/h W-1/4 50 m³/h W-1/5 70 m³/h W-1/6 80 m³/h W-1/7 120 m³/h W-1/8 70 m³/h W-1/9 100 m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/12 70 m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h N m³/h W m³/h W-2/ m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 11

12 W m³/h W-8/1 100 m³/h W-8/2 170 m³/h N m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W /2000 m³/h W m³/h Rozwiązanie projektowe Centrale wentylacyjne lub klimatyzacyjne zlokalizowane zostały w wentylatorowni nad pom. akceleratorów (pom. 1.61). Jako czerpnię projektuje się indywidualne czerpnie zlokalizowane w ścianie zewnętrznej wentylatorowni, wyrzutnie oraz wentylatory wywiewne dachowe, a w przypadku pom rozdzielnia NN i 0.79 kom. transformatorowa - kanałowe. Instalacja powietrzna między kondygnacjami prowadzona jest w pionowych szachtach, na poszczególnych kondygnacjach poziomo nad sufitami podwieszonymi. Struktury i parametry central obróbki powietrza zestawiono w tablicy 2. dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 12

13 Nr linii Tablica 2. Struktura i parametry central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Nazwa linii Ilość powietrza N-1/W N-1/1 Komunikacja, pom. socjalne, pom. techniczne Rodzaj odzysku ciepła Nagrzewnica I Chłodnica Nagrzewnica II Nr nawilŝacza NawilŜacz [m 3 /h] Wydajność Pobór mocy Moc el. silników wentylatorów Naw. Wyw. Ilość stopni filtracji Naw. Wyw. kw kw kw - kg/h kw - - Naw. Wyw. regenerator obrotowy sorbcyjny ,5 3,0 F5,F9 F ,80 43, N-1/2 Poczekalnia ,80 24, N-1/3 Jadalnia ,40 12, N-1/4 Sterownie ,00 17,0 5,6 NP Gabinety, pokoje chorych, N-2/W glikolowy 50,30 77,3 27,00 NP-2, NP ,2 4,0 1,5 F5,F9 F5 pom. administracyjne W-2/1 Sanitariaty glikolowy ,6 - F5 N-3/W-3 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-4/W-4 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-5/W-5 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-6/W-6 Pom. CT glikolowy 23,00 29,0 9,60 NP ,3 1,1 1,1 F5,F9 F5 N-7/W-7 Brachyterapia HDR glikolowy 15,30 17,8 5,90 NP ,1 0,6 F5,F9 F5 N-8/W-8 Bronchoskopia glikolowy 13,20 16,0 5,00 NP ,1 0,6 F5,F9 F5 N-9/W-9 Szatnia męska i damska rekuperator 2,90 2, ,37 0,37 F5,F9 F ,70 313,8 78, ,2 18,5 9,9 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 13

14 Charakterystyka linii 1. Linie N-1/W-1, N-1/1 N-1/4, W-1/1 W-1/17 komunikacja, pom. socjalne, pom. techniczne, poczekalnia, jadalnia, sterownie, magazyny funkcja wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu odzysk ciepła regenerator obrotowy sorbcyjny filtracja nawiew F7, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra dla linii wywiewnych W-1/1 W-1/17 projektuje się wywiew górą oraz wentylator dachowy w wybranych pomieszczeniach dla funkcji chłodzenia projektuje się klimakonwektory, strefowe chłodnice kanałowe lub klimatyzatory freonowe projekt pkt b dla pom pom. teletechniczne dla funkcji chłodzenia projektuje się szafę klimatyzacyjną zasilaną glikolem w obiegu całorocznym, w redundancji jednostkę freonową KF-1 wiszącą z rozruchem zimowym w systemie split dla pom pom. elektryczne dla funkcji chłodzenia projektuje się jednostki freonowe KF-2, KF-3 wiszące z rozruchem zimowym w systemie split dla pom serwerownia dla funkcji chłodzenia projektuje się szafę chłodniczą Sz-1 zasilaną z agregatu całorocznego, redundancja Sz Linie N-2/W-2, W-2/1 gabinety, pokoje chorych, pom. administracyjne funkcja wentylacja z chłodzeniem odzysk ciepła glikolowy, dodatkowo odzysk glikolowy z sanitariatów filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra

15 wywiew góra dla linii W-2/1 projektuje się centralę wywiewną z odzyskiem glikolowym w kaŝdym pomieszczeniu dla funkcji chłodzenia projektuje się belki chłodzące (projekt pkt b). 3. Linie N-3/W-3, N-4/W-4, N-5/W-5 pom. akceleratora 1, 2 i 3 funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w pom. technicznym akceleratora dla funkcji chłodzenia projektuje się jednostkę chłodzącą freonową podwieszaną w redundancji, jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu (projekt pkt b) 4. Linie N-6/W-6 tomograf funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra/dół w sterowni CT klimakonwektory (projekt pkt b), 5. Linie N-7/W-7 brachyterapia HDR funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 15

16 nawiew F5, F9, H13 - nawiewnik wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w sterowni HDR klimakonwektor, dla pom. śluzy nagrzewnica wtórna elektryczna 6. Linie N-8/W-8 bronchoskopia funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9, H13 - nawiewnik wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w wybranych pom. nagrzewnica wtórna elektryczna, dla linii W-8/1 i W-8/2 projektuje się wywiew górą oraz wentylator dachowy 7. Linie N-9/W-9 szatnia funkcja wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu odzysk ciepła rekuperator filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra W-001 wywiew spręŝarek pom Dla linii W-001 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 16

17 W-002 wywiew śmietnika pom Dla linii W-002 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-003 wywiew próŝni pom Dla linii W-003 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-004 wywiew rozdzielni NN pom Dla linii W-004 projektuje się wentylator wywiewny kanałowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-005 wywiew komory transformatora pom Dla linii W-005 projektuje się wentylator wywiewny kanałowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-006 wywiew wentylatorowni pom Dla linii W-006 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanały czerpne z Ŝaluzjami w ścianie zewnętrznej pom W-007 wywiew węzła wody lodowej pom Dla linii W-007 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom G-1 linia grawitacyjna z kotłowni pom G-2 linia grawitacyjna dla rozdzielni SN pom dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 17

18 1.3. Wytyczne dla sterowania i automatycznej regulacji Szafy sterownicze dla wentylacji i klimatyzacji naleŝy zlokalizować w wentylatorowni. Układ sterowania systemem klimatyzacyjnym i wentylacyjnym wraz z układem sterowania instalacją wody lodowej, zasilania nagrzewnic stanowi integralną całość. Linia N-1/W-1, W-1/1 W-1/17 Komunikacja, pom. socjalne, pom. pomocnicze, sterownie, poczekalnia, jadalnia Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: N-1/W-1 Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), zabezpieczenie nagrzewnic strefowych przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnic i chłodnic strefowych, moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki), alarm na wypadek awarii, energooptymalne sterowanie działaniem regeneratora obrotowego sorpcyjnego. Funkcje szczegółowe: strefa 1 (N-1.1) komunikacja, pom. pomocnicze, pom. socjalne regulacja temperatury nawiewu w ciągu całego roku, regulacja stałego przepływu na kanale nawiewnym i wywiewnym do pomieszczeń, zmienna wydajność powietrza dla pom modelarnia ^ regulator zmiennego przepływu (zakres m³/h) na nawiewie i wywiewie, ^ regulacja zmiennego przepływu wentylatora W-1/3 (czujnik ciśnienia, falownik), ^ regulacja w funkcji uŝytkowania pomieszczenia regulator na ścianie - tryb aktywny (1100 m³/h), tryb pasywny (350 m³/h) zmienna wydajność powietrza dla pom kuchnia dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 18

19 ^ regulator zmiennego przepływu (zakres m³/h) na nawiewie i wywiewie, ^ regulacja zmiennego przepływu wentylatora W-1/16 (czujnik ciśnienia, falownik), ^ regulacja w funkcji uŝytkowania pomieszczenia regulator na ścianie - tryb aktywny (450 m³/h), tryb pasywny (150 m³/h) regulacja temperatury w pomieszczeniach dla funkcji chłodzenia: ^ modelarnia (pom. 0.31) strefowa chłodnica kanałowa, ^ pom. fizyków (pom. 0.46) klimakonwektor, ^ planowanie (pom. 0.47) klimakonwektor, ^ planowanie HDR (pom. 0.48) klimakonwektor, ^ pokój socjalny (pom. 0.49) klimakonwektor, ^ magazyn odpadów medycznych (pom. 0.55) klimakonwektor, ^ pro morte (pom. 1.04) klimakonwektor, ^ magazyn leków (pom. 1.05) strefowa chłodnica kanałowa, ^ punkt pielęgniarski (pom. 1.47) klimakonwektor. strefa 2 (N-1.2) hall wejściowy, punkt rejestracji (pom i 0.03) regulacja temperatury w pomieszczeniu w ciągu całego roku dla funkcji chłodzenia, regulacja zmiennej wydajności powietrza (regulatory zmiennego przepływu) - w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 ) funkcja nadrzędna (zakres wydajności powietrza %), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, strefa 3 (N-1.3) jadalnia (pom. 1.57) regulacja temperatury w pomieszczeniu w ciągu całego roku dla funkcji chłodzenia, regulacja zmiennej wydajności powietrza (regulatory zmiennego przepływu) - w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 ) funkcja nadrzędna (zakres wydajności powietrza %), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, strefa 4 (N-1.4) sterownie akceleratorów (pom. 0.22, 0.26, 0.27) normowanie temperatury powietrza nawiewanego w ciągu całego roku (funkcję chłodzenia pełnią urządzenia typu split), dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 19

20 regulacja wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (ϕ min = 30%, ϕ max = 60%), regulacja stałego przepływu na kanale nawiewnym i wywiewnym do pomieszczeń. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z regeneratorem obrotowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. Linie wentylatorowe W-1/1, W-1/2, W-1/4, W-1/5, W-1/6, W-1/7, W-1/9, W-1/11, W-1/12, W-1/13, W-1/14 niezaleŝna praca ciągła Linie wentylatorowe W-1/3 sprzęŝenie załączania/ wyłączania wentylatora linii W-1/3, z załączaniem/ wyłączaniem centrali N-1/W-1, indywidualnie złączanie / wyłączanie linii W-1/3 z pomieszczenia sprzęŝone ze zmianą nastaw na regulatorach przepływu na nawiewie i wywiewie z pomieszczenia. Linia wentylatorowa W-1/8 niezaleŝna praca ciągła, z opcją załączenia trybu pracy awaryjnej (czujnik eksplozymetryczny i ręcznie) Linie wentylatorowe W-1/10, W-1/15, W-1/16, W-1/17 niezaleŝna praca ciągła na niŝszym biegu (30% wydajności), załączanie ręczne w pomieszczeniu na wyŝszy bieg 100% wydajności Linia N-2/W-2 Pokoje łóŝkowe, gabinety badań, pokój dyrektora, sala konferencyjna Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: N-2/W-2 Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 20

21 sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki), alarm na wypadek awarii. Funkcje szczegółowe: normowanie temperatury nawiewu w ciągu całego roku w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego - zasilanie belek chłodzących, sprzęŝenie siłowników belek oraz zaworów elektrotermicznych grzejników ze sterownikami pomieszczeniowymi współpracującymi z pomieszczeniowymi czujnikami temperatury, normowanie minimalnej wilgotności względnej nawiewu w zimie ( ϕ min =30% ), funkcja osuszania powietrza ( wraz z wtórnym podgrzewem dla okresu letniego ), energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego, sprzęŝenie załączania/ wyłączania centrali N-2/W-2 z załączaniem/ wyłączaniem centrali W-2/1, zmienna wydajność powietrza dla sali konferencyjnej (pom. 0.71) oraz miejsca spotkań (pom. 1.13): ^ regulator zmiennego przepływu (zakres %) na nawiewie i wywiewie w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 lub ręcznie), stabilizacja ciśnienia statycznego w kanałach magistralnych nawiewnych i wywiewnych poprzez ciągły pomiar ciśnienia i nadąŝną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów (falowniki), czujnik punktu rosy dla kaŝdej belki chłodzącej. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 21

22 Linia W-2/1 Wywiew z WC Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatora centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtra w centrali, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania paska klinowego silnika wentylatora (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silnika wentylatora (falowniki), alarm na wypadek awarii. Funkcje szczegółowe: sprzęŝenie załączania/ wyłączania centrali W-2/1 z załączaniem/ wyłączaniem centrali N- 2/W-2, energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym. Linia N-3/W-3, N-4/W-4, N-5/W-5 Pomieszczenia akceleratorów (pom 0.24, 0.25, 0.28) Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, alarm na wypadek awarii, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 22

23 regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki). Funkcje szczegółowe: normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu akceleratora w ciągu całego roku (w przyległym pomieszczeniu technicznym dodatkowo klimatyzatory split dla funkcji chłodzenia), normowanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (ϕ min = 30%, ϕ max = 60%), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. Linia N-6/W-6 Tomograf komputerowy Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, alarm na wypadek awarii, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki). Funkcje szczegółowe: regulacja temperatury w pomieszczeniach w ciągu całego roku ^ pracownia CT (pom. 0.33) układ regulacji sprzęŝony z centralą, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 23

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

TOM IWS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

TOM IWS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADANIA I LECZENIA CZĘŚCIOWEJ GŁUCHOTY ETAP III UL. MOKRA 17, KAJETANY K. WARSZAWY 05-830 NADARZYN NR EWID. DZIAŁKI: 29/1 TOM IWS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 1 TOM 6.2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 3.2. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

TOM WLS INSTALACJE WODY LODOWEJ

TOM WLS INSTALACJE WODY LODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADANIA I LECZENIA CZĘŚCIOWEJ GŁUCHOTY ETAP III UL. MOKRA 17, KAJETANY K. WARSZAWY 05-830 NADARZYN NR EWID. DZIAŁKI: 29/1 TOM WLS INSTALACJE WODY LODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE Strona 1 WENTYLACJA KLIMATYZACJA Beata Berezowska Ul. Ruskowy Bród 87B 03-289 Warszawa Tel. 0501-088-173 PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów Egz. Nr. Projekt wykonawczy magazynu zbiorów bibliotecznych Adres: Warszawa, Koszykowa 26/28 Inwestor: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa INSTALACJA KLIMATYZACJI VII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 NA ODCINKU WARSZAWA GDYNIA Obszar LCS Iława. Stacja Redaki- Granica LCS Iława od km 226,000 do km 236,920

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 NA ODCINKU WARSZAWA GDYNIA Obszar LCS Iława. Stacja Redaki- Granica LCS Iława od km 226,000 do km 236,920 Spis treści Spis treści... 1 I. Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz.... 2 1.0 Zakres opracowania... 2 2.0 ZałoŜenia projektowe...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku domu dziecka w Tarnowie Opolski, Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. bud.

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku domu dziecka w Tarnowie Opolski, Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. bud. Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Opis instalacji nagrzewnic wodnych 4. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Spis zawartości projektu III. Opis techniczny Rysunki: Rys. nr 1 Rzut parteru instalacja klimatyzacji - skala 1:100 Rys. nr 2 Rzut piętra instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz.

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. 1.0 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: 1.1. Zlecenia Inwestora 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. NAZWA SKALA 1 RZUT PARTERU - PRZEKROJE 1:50 2 RZUT STRYCHU - PRZEKROJE 1:50 3 RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLO- 1:100 GICZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Specyfikacja III. Rysunki 1. Rzut piwnicy część prawa 2. Rzut III piętra 3. Rzut poddasza 4.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Specyfikacja III. Rysunki 1. Rzut piwnicy część prawa 2. Rzut III piętra 3. Rzut poddasza 4. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Specyfikacja III. Rysunki 1. Rzut piwnicy część prawa 2. Rzut III piętra 3. Rzut poddasza 4. Przekroje 2 I. Opis techniczny do projektu instalacji klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 VIPAIR Violetta Pietrzak 05-110 JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX 774 20 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo