WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA I KLIMATYZACJA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) Otwock WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI INWESTOR: EUROMEDIC ONKOTERAPIA INWESTYCJE SP. Z O.O. UL. MOKOTOWSKA WARSZAWA BRANśA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHI-MED SOLLERS SP. Z O. O. UL. WALECZNYCH 44/ WARSZAWA AUTORZY PROJEKTU: PRACOWNIA PROJEKTOWA MIECZYSŁAW POROWSKI OS. RUSA 62/ POZNAŃ PROJEKTANT DR HAB. INś. MIECZYSŁAW POROWSKI nr uprawnień 134/84/Pw WSPÓŁPRACA MGR INś. WOJCIECH POROWSKI MGR INś. ŁUKASZ SOSIŃSKI LIPIEC 2012

2 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Opis techniczny 1.1. Wstęp Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Projekty tematycznie związane 1.2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Bilans powietrza Rozwiązanie projektowe 1.3. Wytyczne dla sterowania i automatycznej regulacji 1.4. Materiały, rewizje, izolacje termiczne 1.5. Wytyczne dla instalacji wody lodowej 1.6. Wytyczne dla instalacji zasilania nagrzewnic 1.7. Wytyczne dla instalacji elektrycznej 1.8. Wytyczne dla instalacji wod.-kan 1.9. Uwarunkowania p.poŝ Uwagi końcowe 2. Zestawienie urządzeń i materiałów Część rysunkowa Rys. 1. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut parteru, skala 1:50 Rys. 2. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut piętra, skala 1:50 Rys. 3. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut dachu, skala 1:50 Rys. 4. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - przekroje I-I XIV-XIV, skala 1:50 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 2

3 1. Opis techniczny 1.1. Wstęp Podstawa opracowania Formalną podstawą wykonania opracowania jest umowa z Inwestorem Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrębie 70) Otwock Projekty tematycznie związane Niniejsze opracowanie naleŝy rozpatrywać łącznie z następującymi projektami wykonawczymi dla przedmiotowego obiektu opracowanymi przez Archi-Med - Sollers Sp. z o.o. ul. Walecznych 44 lok. 9, Warszawa: a) projektem technologii kotłowni i pomp ciepła, b) projektem instalacji wody lodowej, c) projektem instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic, d) projektem instalacji wod.-kan., e) projektem technologii, f) projektem architektury, g) projektem konstrukcji, h) projektem instalacji elektrycznej, i) projektem AKPiA dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 3

4 1.2. Instalacja wentylacja i klimatyzacja Bilans powietrza Projektowane obliczeniowe ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie zestawiono w tablicy 1. Wynikają one z wymagań higienicznych lub technologicznych (w oparciu o dane technologiczne dostępne na etapie projektu wykonawczego). Tablica 1 zawiera równieŝ projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach lub parametry powietrza nawiewanego. Tablica 1. Obliczeniowe ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie Nr pom. Pomieszczenie Nawiew Wywiew Przeznaczenie Kub t [ C] V n V n Układ ciśnień m 3 ϕ [%] m 3 /h 1/h m 3 /h 1/h % Sposób wentylacji Nawiew Wywiew PARTER 0.01 wiatrołap , 0.03 hall wejściowy, punkt rejestracji , ,0 N-1.2 W WC pacjenta M , W-1/ WC NP./D , W-1/ archiwum 20 (+20 o C) 70 3,6 70 3,6 N-1.1 W depozyt czasowy , W łazienka WW/ NP , W-1/ komunikacja 88 (+20)/(+22 o C) 270 3,1 50 0,6 N-1.1 W ,1 gabinet badań o konsult , ,4 KB-1 KB gabinet badań o 150 3, ,4 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 4

5 konsult. 2 KB-2 KB gabinet ginekologiczny ,1 50 1,0 KB-3 KB , kab. higien-sanit ,7 W-2/ komunikacja 91 (+20)/(+22 o C) 350 3,9 50 0,6 N-1.1 W , przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia o C 50 4, W przebieralnia NP o C 50 3, W mag. bielizny czystej ,4 50 6,4 N-1.1 W ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 320 4, ,5-13% KF-11 KF klatka schodowa ,9 N pom. akceler t =22 24 C N-3 W-3 φ = 30 60% , ,0 KF-5,6 KF-5, ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 500 3, ,3-10% KF-12 KF pom. akceler t =22 24 C N-4 W-4 φ = 30 60% , ,9 KF-7,8 KF-7, ster. akceler t =22 24 C N-1.4 W-1 φ = 30 60% 680 4, ,2 KF-13 KF , pom. akceler t =22 24 C N-5 W-5 φ = 30 60% , ,5 KF-9,10 KF-9, wiatrołap magazyn , modelarnia o 350/ /28 350/ W-1/2 9/28 N-1.1 W-1/3 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 5

6 0.32 kabina CT o C 50 6,7 50 6,7 N-6 W-6 t =18 24 C 0.33 pracownia CT 116 φ = 35 70% , ,1-8% N-6 W-6 kabina CT niepełnospr. o C 50 5,7 50 5,7 N-6 W sterownia CT 51 o C N-6 W % 150 2, ,3-13% K-1,2 K-1, komunikacja 88 (+20)/(+22 o C) 200 2, ,3 N-1.1 W śluza brach. HDR brachyterapia HDR sterownia HDR przygotowanie pacjenta o C 100 4, ,5 N-7 W-7 t =24 C ± 2 φ = 30 70% , ,3 N-7 W o C N-7 W % 150 3, ,0-13% K-3 K o 220 6, ,0 18% N-8 W kab. higien-sanit ,0 t =24 C ± W-8/ bronchoskopia 50 φ = 30 70% , ,4-10% N-8 W , przebieralnia o C 50 3,1 50 3,1 N-8 W myjnia bronchoskopia 14 t =24 C ± , ,8-21% N-8 W-8/ pokój wybudzeń o C 360 6, ,0 N-8 W pom. fizyków o N-1.1 W , ,3 K-4,5 K-4, planowanie o N-1.1 W , ,2 K-6,7,8,9 K-6,7,8, planowanie HDR o N-1.1 W , ,5 K-10,11 K-10, pokój socjalny o N-1.1 W , ,5 K-12 K komunikacja 109 (+20)/(+22 o C) 555 5,1 60 0,6 N-1.1 W podciśnie ,1 nie dla pom. 0.54, sanitariat męski , W-1/ sanitariat damski , W-1/ pom. porządkowe , W-1/ mag. bielizny brudnej , W-1/ mag. odpadów ,2 medycznych 0.50 W-1/6 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 6

7 KF pom. eksp. mat ,5 skaŝonych 0.50 W-1/ komunikacja 61 (+20)/(+22 o C) 120 2, ,0 N-1.1 W szatnia personelu męska o C 180 3, ,8 N-9 W N , , sanitariat personelu ,8 W męski sanitariat personelu damski szatnia personelu damska , W o C 180 3, ,7 N-9 W N-9 do pom , , przyłącze wody , ,3 N-1.1 W-1/ komunikacja 74 (+20)/(+22 o C) 100 1, ,4 N-1.1 W pom. spręŝarek z zewnątrz W kotłownia z zewnątrz G pom. gazów medycznych ,3 70 2,3 N-1.1 W-1/ klatka schodowa ,1 N pompa próŝni z zewnątrz W-003 wyrzut z próŝni - G pokój biurowy wypoczynek 240 3, ,1 KB-5 KB a wypoczynek o 100 6, ,1 KB-4 KB pokój dyrektora o 200 4, ,7 KB-6 KB sala konferencyjna o 150/ 2,7/ 150/ 2,7/ 400 7, ,1 KB-7,8 KB-7, komunikacja 46 (+20)/(+22 o C) 100 2, ,2 N-1.1 W serwerownia ±2 o C 70 5,7 70 5,7 N-1.1 W-1 KF-1,Sz-1 KF-1,Sz pom. elektryczne 20 (+20)/(+22 o C) 100 4, ,9 N-1.1 W-1 KF-2,3 KF-2, pom. odbioru mat. sterylnego ,5 80 6,5 N-1.1 W śmietnik ,7 z zewnątrz W pom. agregatu 67 - architektura 0.78 rozdzielnie NN z zewnątrz W transformatorownia z zewnątrz W rozdzielnia SN z zewnątrz G-2 PIĘTRO 1.01 klatka schodowa , W komunikacja 104 (+20)/(+22 o C) 150 1, ,4 N-1.1 W korytarz 16 (+20)/(+22 o C) 50 3,2 50 3,2 N-1.1 W pro morte , ,3 N-1.1 W-1/9 K-13 K-13 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 7

8 1.05 magazyn leków o C , ,2 N-1.1 W pom. mycia łóŝek , ,9 N-1.1 W-1/ pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-9 KB , łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-10 KB , pokój pacjenta łóŝka 150 2,4 50 0,8 KB-11 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ miejsce spotkań o 150/ 3,8/ 150/ 3,8/ , ,0 KB-12 KB pokój pacjenta łóŝka 170 2,6 70 1,1 KB-13 KB , pokój pacjenta łóŝka 150 2,3 50 0,8 KB-14 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ Izolatka o 150 3,1 50 1,0 KB-15 KB , śluza o C 30 1, W łazienka pacjenta , W-2/ pokój lekarski o 230 4, ,3 KB-16 KB , łazienka personelu , W-2/ klatka schodowa ,9 W-1 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 8

9 komunikacja 296 (+20)/(+22 o C) 585 2,0 80 0,3 N-1.1 W , gabinet zabiegowy o 240 4, ,0 KB-17 KB łazienka pacjenta NPs , W-1/ brudownik , W-1/ pom. porządkowe , W-1/ pokój administracyjny 180 4, ,8 KB-18 KB pokój pielęgniarki oddziałowej 200 6, ,6 KB-19 KB mag. bielizny brudnej , W-1/ sanitariat personelu , W-1/ pokój socjalny o 200 3, ,6 KB-20 KB pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-21 KB , pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-22 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-23 KB , łazienka pacjenta , W-2/ mag. bielizny czystej ,3 50 3,3 N-1.1 W magazyn sprzętu ,7 70 2,7 N-1.1 W łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-24 KB-24 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 9

10 , pokój pacjenta łóŝka 280 2, ,3 KB-25,26 KB-25, , łazienka pacjenta , W-2/ punkt przygotowania o 180 4, ,0 KB-27 KB punkt pielęgniarski o N-1.1 W , ,8 KB-14,15 KB-14, komunikacja 384 (+20)/(+22 o C) 400 1, ,0 N-1.1 W łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,1 80 0,9 KB-28 KB , pokój pacjenta łóŝka 180 2,2 80 1,0 KB-29 KB , łazienka pacjenta , W-2/ łazienka pacjenta , W-2/ pokój pacjenta łóŝka 180 2,2 80 1,0 KB-30 KB , pokój pacjenta łóŝka 210 2, ,4 KB-31 KB , łazienka pacjenta , W-2/ jadalnia termoport zmywalnia kuchnia wentylatorownia o +20 o 400/ ,4/ 7,3 400/ ,4/ 7,3 N-1.3 W , ,8 N-1.1 W-1/ o 180 7, ,7 N-1.1 W-1/ o , ,7 N-1.1 W-1/16 z 1000 zewnątrz, - / W-006 w zimie m3/h 1.62 serwerownia , ,5 N-1.1 W pom. techniczne ,1 z zewnątrz, w zimie 500 m3/h W-007 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 10

11 Uwagi: 1º (+20 o C)/(+22 o C) - temperatura nawiewu dla zimy / temperatura nawiewu dla lata. 2º +20 o +23±26 o C - temperatura w pomieszczeniu dla zimy / temperatura w pomieszczeniu dla lata. 3º +24 o C / 35-55% - temperatura w pomieszczeniu / wilgotność względna w pomieszczeniu. Łączna ilość powietrza dla poszczególnych linii klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wynosi: N m³/h N m³/h N m³/h N m³/h W m³/h W-1/1 700 m³/h W-1/2 50 m³/h W-1/ m³/h W-1/4 50 m³/h W-1/5 70 m³/h W-1/6 80 m³/h W-1/7 120 m³/h W-1/8 70 m³/h W-1/9 100 m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/12 70 m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h W-1/ m³/h N m³/h W m³/h W-2/ m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h W m³/h N m³/h dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 11

12 W m³/h W-8/1 100 m³/h W-8/2 170 m³/h N m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W m³/h W /2000 m³/h W m³/h Rozwiązanie projektowe Centrale wentylacyjne lub klimatyzacyjne zlokalizowane zostały w wentylatorowni nad pom. akceleratorów (pom. 1.61). Jako czerpnię projektuje się indywidualne czerpnie zlokalizowane w ścianie zewnętrznej wentylatorowni, wyrzutnie oraz wentylatory wywiewne dachowe, a w przypadku pom rozdzielnia NN i 0.79 kom. transformatorowa - kanałowe. Instalacja powietrzna między kondygnacjami prowadzona jest w pionowych szachtach, na poszczególnych kondygnacjach poziomo nad sufitami podwieszonymi. Struktury i parametry central obróbki powietrza zestawiono w tablicy 2. dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 12

13 Nr linii Tablica 2. Struktura i parametry central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Nazwa linii Ilość powietrza N-1/W N-1/1 Komunikacja, pom. socjalne, pom. techniczne Rodzaj odzysku ciepła Nagrzewnica I Chłodnica Nagrzewnica II Nr nawilŝacza NawilŜacz [m 3 /h] Wydajność Pobór mocy Moc el. silników wentylatorów Naw. Wyw. Ilość stopni filtracji Naw. Wyw. kw kw kw - kg/h kw - - Naw. Wyw. regenerator obrotowy sorbcyjny ,5 3,0 F5,F9 F ,80 43, N-1/2 Poczekalnia ,80 24, N-1/3 Jadalnia ,40 12, N-1/4 Sterownie ,00 17,0 5,6 NP Gabinety, pokoje chorych, N-2/W glikolowy 50,30 77,3 27,00 NP-2, NP ,2 4,0 1,5 F5,F9 F5 pom. administracyjne W-2/1 Sanitariaty glikolowy ,6 - F5 N-3/W-3 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-4/W-4 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-5/W-5 Pom. akceleratora glikolowy 18,00 25,0 8,50 NP ,9 1,1 0,75 F5,F9 F5 N-6/W-6 Pom. CT glikolowy 23,00 29,0 9,60 NP ,3 1,1 1,1 F5,F9 F5 N-7/W-7 Brachyterapia HDR glikolowy 15,30 17,8 5,90 NP ,1 0,6 F5,F9 F5 N-8/W-8 Bronchoskopia glikolowy 13,20 16,0 5,00 NP ,1 0,6 F5,F9 F5 N-9/W-9 Szatnia męska i damska rekuperator 2,90 2, ,37 0,37 F5,F9 F ,70 313,8 78, ,2 18,5 9,9 dr inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. T. Murawa, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 13

14 Charakterystyka linii 1. Linie N-1/W-1, N-1/1 N-1/4, W-1/1 W-1/17 komunikacja, pom. socjalne, pom. techniczne, poczekalnia, jadalnia, sterownie, magazyny funkcja wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu odzysk ciepła regenerator obrotowy sorbcyjny filtracja nawiew F7, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra dla linii wywiewnych W-1/1 W-1/17 projektuje się wywiew górą oraz wentylator dachowy w wybranych pomieszczeniach dla funkcji chłodzenia projektuje się klimakonwektory, strefowe chłodnice kanałowe lub klimatyzatory freonowe projekt pkt b dla pom pom. teletechniczne dla funkcji chłodzenia projektuje się szafę klimatyzacyjną zasilaną glikolem w obiegu całorocznym, w redundancji jednostkę freonową KF-1 wiszącą z rozruchem zimowym w systemie split dla pom pom. elektryczne dla funkcji chłodzenia projektuje się jednostki freonowe KF-2, KF-3 wiszące z rozruchem zimowym w systemie split dla pom serwerownia dla funkcji chłodzenia projektuje się szafę chłodniczą Sz-1 zasilaną z agregatu całorocznego, redundancja Sz Linie N-2/W-2, W-2/1 gabinety, pokoje chorych, pom. administracyjne funkcja wentylacja z chłodzeniem odzysk ciepła glikolowy, dodatkowo odzysk glikolowy z sanitariatów filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra

15 wywiew góra dla linii W-2/1 projektuje się centralę wywiewną z odzyskiem glikolowym w kaŝdym pomieszczeniu dla funkcji chłodzenia projektuje się belki chłodzące (projekt pkt b). 3. Linie N-3/W-3, N-4/W-4, N-5/W-5 pom. akceleratora 1, 2 i 3 funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w pom. technicznym akceleratora dla funkcji chłodzenia projektuje się jednostkę chłodzącą freonową podwieszaną w redundancji, jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu (projekt pkt b) 4. Linie N-6/W-6 tomograf funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra/dół w sterowni CT klimakonwektory (projekt pkt b), 5. Linie N-7/W-7 brachyterapia HDR funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 15

16 nawiew F5, F9, H13 - nawiewnik wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w sterowni HDR klimakonwektor, dla pom. śluzy nagrzewnica wtórna elektryczna 6. Linie N-8/W-8 bronchoskopia funkcja klimatyzacja odzysk ciepła glikolowy filtracja nawiew F5, F9, H13 - nawiewnik wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra w wybranych pom. nagrzewnica wtórna elektryczna, dla linii W-8/1 i W-8/2 projektuje się wywiew górą oraz wentylator dachowy 7. Linie N-9/W-9 szatnia funkcja wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu odzysk ciepła rekuperator filtracja nawiew F5, F9 wywiew F5 rozdział powietrza nawiew góra wywiew góra W-001 wywiew spręŝarek pom Dla linii W-001 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 16

17 W-002 wywiew śmietnika pom Dla linii W-002 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-003 wywiew próŝni pom Dla linii W-003 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-004 wywiew rozdzielni NN pom Dla linii W-004 projektuje się wentylator wywiewny kanałowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-005 wywiew komory transformatora pom Dla linii W-005 projektuje się wentylator wywiewny kanałowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom W-006 wywiew wentylatorowni pom Dla linii W-006 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanały czerpne z Ŝaluzjami w ścianie zewnętrznej pom W-007 wywiew węzła wody lodowej pom Dla linii W-007 projektuje się wentylator wywiewny dachowy, jako nawiew kompensacyjny projektuje się kanał czerpny z Ŝaluzją w ścianie zewnętrznej pom G-1 linia grawitacyjna z kotłowni pom G-2 linia grawitacyjna dla rozdzielni SN pom dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 17

18 1.3. Wytyczne dla sterowania i automatycznej regulacji Szafy sterownicze dla wentylacji i klimatyzacji naleŝy zlokalizować w wentylatorowni. Układ sterowania systemem klimatyzacyjnym i wentylacyjnym wraz z układem sterowania instalacją wody lodowej, zasilania nagrzewnic stanowi integralną całość. Linia N-1/W-1, W-1/1 W-1/17 Komunikacja, pom. socjalne, pom. pomocnicze, sterownie, poczekalnia, jadalnia Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: N-1/W-1 Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), zabezpieczenie nagrzewnic strefowych przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnic i chłodnic strefowych, moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki), alarm na wypadek awarii, energooptymalne sterowanie działaniem regeneratora obrotowego sorpcyjnego. Funkcje szczegółowe: strefa 1 (N-1.1) komunikacja, pom. pomocnicze, pom. socjalne regulacja temperatury nawiewu w ciągu całego roku, regulacja stałego przepływu na kanale nawiewnym i wywiewnym do pomieszczeń, zmienna wydajność powietrza dla pom modelarnia ^ regulator zmiennego przepływu (zakres m³/h) na nawiewie i wywiewie, ^ regulacja zmiennego przepływu wentylatora W-1/3 (czujnik ciśnienia, falownik), ^ regulacja w funkcji uŝytkowania pomieszczenia regulator na ścianie - tryb aktywny (1100 m³/h), tryb pasywny (350 m³/h) zmienna wydajność powietrza dla pom kuchnia dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 18

19 ^ regulator zmiennego przepływu (zakres m³/h) na nawiewie i wywiewie, ^ regulacja zmiennego przepływu wentylatora W-1/16 (czujnik ciśnienia, falownik), ^ regulacja w funkcji uŝytkowania pomieszczenia regulator na ścianie - tryb aktywny (450 m³/h), tryb pasywny (150 m³/h) regulacja temperatury w pomieszczeniach dla funkcji chłodzenia: ^ modelarnia (pom. 0.31) strefowa chłodnica kanałowa, ^ pom. fizyków (pom. 0.46) klimakonwektor, ^ planowanie (pom. 0.47) klimakonwektor, ^ planowanie HDR (pom. 0.48) klimakonwektor, ^ pokój socjalny (pom. 0.49) klimakonwektor, ^ magazyn odpadów medycznych (pom. 0.55) klimakonwektor, ^ pro morte (pom. 1.04) klimakonwektor, ^ magazyn leków (pom. 1.05) strefowa chłodnica kanałowa, ^ punkt pielęgniarski (pom. 1.47) klimakonwektor. strefa 2 (N-1.2) hall wejściowy, punkt rejestracji (pom i 0.03) regulacja temperatury w pomieszczeniu w ciągu całego roku dla funkcji chłodzenia, regulacja zmiennej wydajności powietrza (regulatory zmiennego przepływu) - w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 ) funkcja nadrzędna (zakres wydajności powietrza %), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, strefa 3 (N-1.3) jadalnia (pom. 1.57) regulacja temperatury w pomieszczeniu w ciągu całego roku dla funkcji chłodzenia, regulacja zmiennej wydajności powietrza (regulatory zmiennego przepływu) - w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 ) funkcja nadrzędna (zakres wydajności powietrza %), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, strefa 4 (N-1.4) sterownie akceleratorów (pom. 0.22, 0.26, 0.27) normowanie temperatury powietrza nawiewanego w ciągu całego roku (funkcję chłodzenia pełnią urządzenia typu split), dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 19

20 regulacja wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (ϕ min = 30%, ϕ max = 60%), regulacja stałego przepływu na kanale nawiewnym i wywiewnym do pomieszczeń. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z regeneratorem obrotowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. Linie wentylatorowe W-1/1, W-1/2, W-1/4, W-1/5, W-1/6, W-1/7, W-1/9, W-1/11, W-1/12, W-1/13, W-1/14 niezaleŝna praca ciągła Linie wentylatorowe W-1/3 sprzęŝenie załączania/ wyłączania wentylatora linii W-1/3, z załączaniem/ wyłączaniem centrali N-1/W-1, indywidualnie złączanie / wyłączanie linii W-1/3 z pomieszczenia sprzęŝone ze zmianą nastaw na regulatorach przepływu na nawiewie i wywiewie z pomieszczenia. Linia wentylatorowa W-1/8 niezaleŝna praca ciągła, z opcją załączenia trybu pracy awaryjnej (czujnik eksplozymetryczny i ręcznie) Linie wentylatorowe W-1/10, W-1/15, W-1/16, W-1/17 niezaleŝna praca ciągła na niŝszym biegu (30% wydajności), załączanie ręczne w pomieszczeniu na wyŝszy bieg 100% wydajności Linia N-2/W-2 Pokoje łóŝkowe, gabinety badań, pokój dyrektora, sala konferencyjna Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: N-2/W-2 Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 20

21 sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki), alarm na wypadek awarii. Funkcje szczegółowe: normowanie temperatury nawiewu w ciągu całego roku w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego - zasilanie belek chłodzących, sprzęŝenie siłowników belek oraz zaworów elektrotermicznych grzejników ze sterownikami pomieszczeniowymi współpracującymi z pomieszczeniowymi czujnikami temperatury, normowanie minimalnej wilgotności względnej nawiewu w zimie ( ϕ min =30% ), funkcja osuszania powietrza ( wraz z wtórnym podgrzewem dla okresu letniego ), energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego, sprzęŝenie załączania/ wyłączania centrali N-2/W-2 z załączaniem/ wyłączaniem centrali W-2/1, zmienna wydajność powietrza dla sali konferencyjnej (pom. 0.71) oraz miejsca spotkań (pom. 1.13): ^ regulator zmiennego przepływu (zakres %) na nawiewie i wywiewie w funkcji jakości powietrza (czujnik CO 2 lub ręcznie), stabilizacja ciśnienia statycznego w kanałach magistralnych nawiewnych i wywiewnych poprzez ciągły pomiar ciśnienia i nadąŝną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów (falowniki), czujnik punktu rosy dla kaŝdej belki chłodzącej. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 21

22 Linia W-2/1 Wywiew z WC Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatora centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtra w centrali, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania paska klinowego silnika wentylatora (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, regulacja prędkości obrotowej silnika wentylatora (falowniki), alarm na wypadek awarii. Funkcje szczegółowe: sprzęŝenie załączania/ wyłączania centrali W-2/1 z załączaniem/ wyłączaniem centrali N- 2/W-2, energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym. Linia N-3/W-3, N-4/W-4, N-5/W-5 Pomieszczenia akceleratorów (pom 0.24, 0.25, 0.28) Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, alarm na wypadek awarii, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 22

23 regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki). Funkcje szczegółowe: normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu akceleratora w ciągu całego roku (w przyległym pomieszczeniu technicznym dodatkowo klimatyzatory split dla funkcji chłodzenia), normowanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (ϕ min = 30%, ϕ max = 60%), ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu dla funkcji chłodzenia, energooptymalne sterowanie działaniem wymiennika glikolowego. Realizacja w/w funkcji wymaga sprzęŝenia ze sterowaniem układów zasilania nagrzewnicy i chłodnicy, algorytm sterowania jak dla centrali z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą, chłodnicą i nawilŝaczem parowym. Linia N-6/W-6 Tomograf komputerowy Układ sterowania i automatycznej regulacji realizuje następujące funkcje regulacyjne, sterujące i zabezpieczające: Funkcje podstawowe: sprzęŝenie załączania / wyłączania wentylatorów centrali z otwieraniem / zamykaniem przepustnic na wejściu i wyjściu z centrali, sygnalizację stopnia zanieczyszczenia filtrów w centrali, zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznięciem, płynna regulacja wydajności nagrzewnicy i chłodnicy, sprzęŝenie z systemem instalacji p.poŝ. wg scenariusza poŝarowego, sygnalizacje zerwania pasków klinowych silników wentylatorów (w przypadku przekładni pasowych), moŝliwość programowania działania centrali w układzie dobowym lub tygodniowym, alarm na wypadek awarii, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów (falowniki). Funkcje szczegółowe: regulacja temperatury w pomieszczeniach w ciągu całego roku ^ pracownia CT (pom. 0.33) układ regulacji sprzęŝony z centralą, dr hab. inŝ. Mieczysław Porowski, mgr inŝ. W. Porowski, mgr inŝ. Ł. Sosiński 23

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo