PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych adinistracyjnych w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : ul Kościuszki 1C Poznań INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul Libelta 22 i Poznań BRANŻA : Elektryczna DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Pozio cen : 3 kw 25 Ceny średnie RMS (Intercenbud) NARZUTY Koszty zakupu [Kz] % M Koszty pośrednie [Kp] % R Zysk [Z] % Rbezp, M+Kz(M) VAT [V] % Σ(R+Kp(R)+Z(Rbezp), M+Kz(M)+Z(M), S) Roboty nieprzewidziane [Rn] % Σnetto kosztorys Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkie VAT : Ogółe wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Projekt reontu instalacji WLZ i ADM wraz z przediare robót stanowi podstawę do opracowania kosztorysu ofertowwego przez Wy konawcę WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 1 Prace deontażowe 2 Tablice rozdzielcze i piętrowe 3 Wewnętrzne linie zasilające OBMIAR Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 Prace deontażowe 11 KNR 4-03 Deontaż przewodów o przekroju do 35 2 z rur instalacyjnych - ADG RAZEM KNR 4-03 Deontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do tablice piętrowe szt szt 5000 RAZEM KNR 4-03 kpl Deontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl KNR 4-03 kpl Deontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 1 kpl 1000 KNR 4-03 Deontaż rur płaszczowych o śr do 29 instalacji natynkowej kpl 11-1 kpl KNR 4-04 Transport ou saochode skrzyniowy z załadunkie i wyładunkie t 11- ręczny na odl do 1 k 8 t 80 RAZEM 80 2 Tablice rozdzielcze i piętrowe 21 KNR 4- Wykucie wnęk o głębokdo 1 ceg w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 12+6* RAZEM KSNR 5 Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o asie do 10 kg wraz z konstrukcją szt - ocowaną przez zabetonowanie do podłoża - Tablica WLZ rozdzielnica - Tablica ADMC z wyposażenie wg scheatu 1 szt KSNR 5-24 KNR Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o asie do 10 kg wraz z konstrukcją szt ocowaną przez zabetonowanie do podłoża - rozdzielnice piętrowe rozdzielnica piętrowa ZPL2 - z wyposażenie wg scheatu 5 szt 5000 RAZEM 5000 Wykontynków zwykłych wewnkatiii z zaprawy ce-wap na ościeżach szerdo c RAZEM Wewnętrzne linie zasilające 31 KNNR Wykucie bruzd dla rur WLZ w cegle RAZEM KNNR 5 Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu -08 inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA KNNR 5-34 KNNR KNR KNR RAZEM Przewody izolowane wciągane do rur Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śrrury do 40 otw 5 otw 5000 RAZEM 5000 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śrrury do 100 otw 3 otw 3000 RAZEM Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

3 3 Wewnętrzne linie zasilające OBMIAR Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 37 KSNR Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na elewacji - instalacje prowadzone na wysokości powyżej 4 do 12 rury AROT VA50 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 50 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv KSNR KNNR KNR KNR KNNR KNNR KNNR 5-3 KSNR KNNR KNNR KNNR KNNR 5 - RAZEM Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na tynku w piwnicy rury AROT VA 50 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 50 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv RAZEM Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do na szt napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4 szt 4000 RAZEM 4000 Wykontynku zwykkatiii z zaprawy ce-wap w iejscach po zaurowanych szt przebiciach o pow 1 iejsca do na ścianach 8 szt 8000 RAZEM 8000 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt bolce (przekrój żył do 120 2) 40 szt RAZEM Wykucie bruzd dla rur WLZ zalicznikowego - do rozdzielnicy ADMC Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA Przewody izolowane wciągane do rur - WLZ zalicznikowy - do rozdzielnicy ADMC Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv RAZEM RAZEM RAZEM Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na elewacji - instalacje prowadzone na wysokości powyżej 4 do 12 rury AROT VA32 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 32 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla WLZ zalilicznikowego - do rozdzielnicy ADMC RAZEM Wykucie bruzd dla rur WLZ przedlicznikowego - do ieszkań Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA RAZEM RAZEM 5000 Przewody izolowane wciągane do rur - WLZ przedlicznikowy do ieszkań Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv RAZEM Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

4 3 Wewnętrzne linie zasilające 4 Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 5 Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych OBMIAR Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 320 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 30 2 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe - WLZ przedliczikowy do iesz- kań Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv KNNR Cennik Enea Operator 323 KNR RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla WLZ przedlicznikowego - do ieszkań RAZEM Wyłączenie i załączenie zasilania przez Pogotowie Energetyczne + koszty kpl oplobowania układów poiarowych - opłata wg cennika ENEA Operator 1 kpl 1000 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt bolce (przekrój żył do 120 2) 30 szt RAZEM Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 41 KNNR Wykucie bruzd dla instalacji ADM - dla instalacji poza trasai WLZ RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 75 2 układane pt w gotowych 05- bruzdach w podłożu inny niż betonowe RAZEM KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla instalacji ADM poza trasai WLZ RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw przebicia do 1 ceg - śrrury do 25 6 otw 6000 RAZEM KSNR 5 Montaż opraw oświetleniowych - klatki schodowe kpl 05- O1 Oprawa LED z czujnikie ruchu in18w 6 kpl 6000 RAZEM KSNR 5 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - oprawa nad wejściai kpl 05- od strony podwórza O3 Oprawa heretyczna in IP55 naściernna 1 kpl KSNR 5 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych kpl 05- Nuer policyjny - oprawa heretyczna naścienna 1 kpl Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 51 KNNR Instalacja oświetlenia - przewody w rurach ochronnych RB SPECIAL 18 Przewód kabelkowy iedziany, typu YDY 3x1,5 2, 750 V KNNR KNNR KNR Instalacja CCTV - gniazdo na styrychu - przewody w rurach ochronnych RB SPECIAL 18 Przewód kabelkowy iedziany, typu YDY 3x2,5 2, 750 V RAZEM RAZEM Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 25 szt 2 Puszka rozgałęźna natynkowa 100x100 heretyczna IP szt RAZEM Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw przebicia do 1 ceg - śrrury do 25 otw 000 RAZEM Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

5 5 Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 6 Ruraż dla instalacji teletechnicznej 7 Przeniesienie oprawy ulicznej 8 Poiary OBMIAR Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 55 KNNR 5 Montaż na gotowy podłożu gniazd wtyczkowych natynkowych - gniazdo n/t szt heretyczne z pokrywką IP44 230V z dedykowaną puszką instalacyjną n/t w wykonaniu szczelny - gniazdo w po strychu(zasilanie serwerowni onitoringu) -wypust CCTV Gniazdo podwójne n/t heretyczne z pokrywką IP44 230V z dedykowaną puszką instalacyjną n/t w wykonaniu szczelny 1 szt Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt Łącznik nadtynkowy IP-44 10A, 10AX 250V~schodowy 8 szt KSNR RAZEM 8000 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - oprawy w piwnicy i kpl po ADM O2 Oprawa kanałowa heretyczna IP55 ax 40W 4+4 kpl 8000 RAZEM Ruraż dla instalacji teletechnicznej 61 KNNR Wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle RAZEM KNNR 5 Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu -08 inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 0 RAZEM RAZEM KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia otw 10- do 1 cegły - śrrury do 40 4 otw 4000 RAZEM KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia otw do 2 cegły - śrrury do otw 8000 RAZEM KNR 4- Wykontynku zwykkatiii z zaprawy ce-wap w iejscach po zaurowanych szt - przebiciach o pow 1 iejsca do na ścianach 6 szt 6000 RAZEM KNNR Wykucie bruzd dla rur instalacji teletechnicznej do ieszkań RAZEM KNNR 5 Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu -08 inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA RAZEM KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla instalacji teletechnicznych do ieszkań RAZEM Przeniesienie oprawy ulicznej 71 KNR zo Przeniesienie oprawy oświetlenia zewnętrznego - 1 lapa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku - roboty w budowlach na wys z wykorzystanie istniejącego przewodu zasiljącego (skrócenie obwodu) kplopr aw 1 kplopr aw 8 Poiary 81 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 4 poiar RAZEM Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

6 8 Poiary OBMIAR Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 82 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 2 poiar 2000 RAZEM KNR Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 1 poiar KNR KNR KNP Pierwszy poiar skutecznosci zerowania poiar 1 poiar 1000 Następny poiar skutecznosci zerowania poiar 4 poiar 4000 RAZEM 4000 Badanie instalacji ochronnej z zastosowanie przekaźnika przeciwporażeniowego kpl różnicowo-prądowego 1 kpl Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

7 1 Prace deontażowe 2 Tablice rozdzielcze i piętrowe 3 Wewnętrzne linie zasilające KOSZTORYS OFERTOWY Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena Prace deontażowe 11 KNR Deontaż przewodów o przekroju do 35 2 z rur instalacyjnych - ADG KNR Deontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 05 szt tablice piętrowe 13 KNR kpl 1 Deontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 14 KNR przykręcanych Deontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego KNR Deontaż rur płaszczowych o śr do 29 instalacji natynkowej 16 KNR Transport ou saochode skrzyniowy z załadunkie i wyładunkie ręczny na odl do 1 k Raze dział: Prace deontażowe 2 Tablice rozdzielcze i piętrowe 21 KNR Wykucie wnęk o głębokdo 1 ceg w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 22 KSNR 5-23 KSNR 5 - Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o asie do 10 kg wraz z konstrukcją ocowaną przez zabetonowanie do podłoża - Tablica WLZ rozdzielnica - Tablica ADMC z wyposażenie wg scheatu Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o asie do 10 kg wraz z konstrukcją ocowaną przez zabetonowanie do podłoża - rozdzielnice piętrowe rozdzielnica piętrowa ZPL2 - z wyposażenie wg scheatu 24 KNR Wykontynków zwykłych wewnkatiii z zaprawy ce- wap na ościeżach szerdo c Raze dział: Tablice rozdzielcze i piętrowe 3 Wewnętrzne linie zasilające 31 KNNR Wykucie bruzd dla rur WLZ w cegle 32 KNNR KNNR 5 - Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA Przewody izolowane wciągane do rur Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv kpl 1 kpl 1 t *5 = 2500 szt 1 szt KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do KNR Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z otw 5 cegły o długości przebicia do 1 cegły - śrrury do KNR Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z otw 3 20 cegły o długości przebicia do 2 cegły - śrrury do KSNR KSNR KNNR Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na elewacji - instalacje prowadzone na wysokości powyżej 4 do 12 rury AROT VA50 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 50 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na tynku w piwnicy rury AROT VA 50 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 50 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 35 2, 0,6/1 kv Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt 4 Wartość (5 x 6) Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

8 3 Wewnętrzne linie zasilające 4 Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych KOSZTORYS OFERTOWY Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena KNR 4- - Wykontynku zwykkatiii z zaprawy ce-wap w iejscach po zaurowanych przebiciach o pow 1 iejsca do szt na ścianach 311 KNR Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwini- szt KNNR KNNR KNNR 5-3 KSNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR Cennik Enea Operator towej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 2) Wykucie bruzd dla rur WLZ zalicznikowego - do rozdzielnicy ADMC Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA Przewody izolowane wciągane do rur - WLZ zalicznikowy - do rozdzielnicy ADMC Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych AROT VA75 - wlz prowadzony na elewacji - instalacje prowadzone na wysokości powyżej 4 do 12 rury AROT VA32 uchwyty etalowe skręcane do rur fi 32 Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla WLZ zalilicznikowego - do rozdzielnicy ADMC Wykucie bruzd dla rur WLZ przedlicznikowego - do ieszkań Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA Przewody izolowane wciągane do rur - WLZ przedlicznikowy do ieszkań Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 30 2 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe - WLZ przedliczikowy do ieszkań Kabel elektroenergetyczny iedziany, typu YKY 5x 6 2, 0,6/1 kv Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla WLZ przedlicznikowego - do ieszkań 10 Wyłączenie i załączenie zasilania przez Pogotowie kpl 1 Energetyczne + koszty oplobowania układów poiarowych - opłata wg cennika ENEA Operator 323 KNR Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej szt 30 pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 2) Raze dział: Wewnętrzne linie zasilające 4 Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 41 KNNR Wykucie bruzd dla instalacji ADM - dla instalacji poza KNNR KNNR KNR KSNR KSNR trasai WLZ Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 75 2 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla instalacji ADM poza trasai WLZ Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg - śrrury do 25 Montaż opraw oświetleniowych - klatki schodowe O1 Oprawa LED z czujnikie ruchu in18w Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - oprawa nad wejściai od strony podwórza O3 Oprawa heretyczna in IP55 naściernna otw 6 kpl 6 kpl 1 Wartość (5 x 6) Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

9 4 Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 5 Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 6 Ruraż dla instalacji teletechnicznej 7 Przeniesienie oprawy ulicznej 8 Poiary KOSZTORYS OFERTOWY Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena KSNR Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych kpl 1 Nuer policyjny - oprawa heretyczna naścienna Raze dział: Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 5 Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 51 KNNR Instalacja oświetlenia - przewody w rurach ochronnych RB SPECIAL 18 Przewód kabelkowy iedziany, typu YDY 3x1,5 2, KNNR KNNR KNR KNNR V Instalacja CCTV - gniazdo na styrychu - przewody w rurach ochronnych RB SPECIAL 18 Przewód kabelkowy iedziany, typu YDY 3x2,5 2, 750 V Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 25 2 Puszka rozgałęźna natynkowa 100x100 heretyczna IP55 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg - śrrury do 25 Montaż na gotowy podłożu gniazd wtyczkowych natynkowych - gniazdo n/t heretyczne z pokrywką IP44 230V z dedykowaną puszką instalacyjną n/t w wykonaniu szczelny - gniazdo w po strychu(zasilanie serwerowni onitoringu) -wypust CCTV Gniazdo podwójne n/t heretyczne z pokrywką IP44 230V z dedykowaną puszką instalacyjną n/t w wykonaniu szczelny 56 1 Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik nadtynkowy IP-44 10A, 10AX 250V~schodowy 57 KSNR Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - oprawy w piwnicy i po ADM O2 Oprawa kanałowa heretyczna IP55 ax 40W Raze dział: Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 6 Ruraż dla instalacji teletechnicznej 61 KNNR Wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle 62 KNNR 5-08 Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA szt 12+5 = otw szt 1 szt 8 kpl 4+4 = KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do KNR Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z otw 4 cegły o długości przebicia do 1 cegły - śrrury do KNR Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z otw 8 20 cegły o długości przebicia do 2 cegły - śrrury do KNR KNNR KNNR 5-08 Wykontynku zwykkatiii z zaprawy ce-wap w iejscach po zaurowanych przebiciach o pow 1 iejsca do na ścianach Wykucie bruzd dla rur instalacji teletechnicznej do ieszkań Rury winidurowe o śrdo 47 układane pt w gotowych bruzdach w podłożu inny niż beton - wlz w ścianie rury ICTA szt KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 - r - dla instalacji 12 teletechnicznych do ieszkań Raze dział: Ruraż dla instalacji teletechnicznej 7 Przeniesienie oprawy ulicznej 71 KNR zo kplopraw 1 Przeniesienie oprawy oświetlenia zewnętrznego - 1 lapa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku - roboty w budowlach na wys z wykorzystanie istniejącego przewodu zasiljącego (skrócenie obwodu) Raze dział: Przeniesienie oprawy ulicznej Wartość (5 x 6) Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

10 8 Poiary KOSZTORYS OFERTOWY Kościuszki 1C- WLZ KST Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena Poiary 81 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu poiar 4 elektrycznego niskiego napięcia 82 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 2,3-fazowego obwodu poiar 2 elektrycznego niskiego napięcia 83 KNR Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 1 84 KNR Pierwszy poiar skutecznosci zerowania poiar KNR Następny poiar skutecznosci zerowania poiar 4 86 KNP Badanie instalacji ochronnej z zastosowanie przekaźnika kpl 1 08 przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego Raze dział: Poiary Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkie VAT Ogółe wartość kosztorysowa robót Słownie: Wartość (5 x 6) TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp Nazwa Robocizna Materiały Kz Kp Z Upro szcz one 1 Prace deontażowe 2 Tablice rozdzielcze i piętrowe 3 Wewnętrzne linie zasilające 4 Instalacja adinistracyjna - oświetlenie klatek schodowych 5 Instalacja adinistracyjna - piwnica i strych 6 Ruraż dla instalacji teletechnicznej 7 Przeniesienie oprawy ulicznej 8 Poiary RAZEM netto VAT Roboty nieprzewidziane Raze brutto RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 451 Nr seryjny: 56

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3.

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Budowa sygnalizacji

Bardziej szczegółowo