OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem Wizytacja terenu z inwestorem i projektantem w maju 2008r Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz z 2006 r.) ze zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.Nr 140 poz. 906) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 2.1. Przedmiotem inwestycji jest remont budynku stacji hydrologicznometeorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna Teren posesji stanowi działka nr ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 3.1. Działka oznaczona geod. nr 27 położona jest pomiędzy: - od strony północnej z ulicą dojazdową do budynku ul. Graniczną, - od strony wschodniej graniczy z działką zabudowaną nr 28, - od strony zachodniej graniczy z ul. Joanny Żubr Działka uzbrojona jest w: - linię energetyczną ebnn przebiegającą od budynku stacji w kierunku południowym do granicy działki, od budynku stacji do budynku gospodarczego oraz z ul. Granicznej do budynku stacji, - linię teletechniczną t przebiegającą od ul. Granicznej do budynku stacji i dalej na wschód do budynku mieszczącego się na sąsiedniej działce, - kanalizację k200 przebiegającą od ul. Granicznej do budynku stacji, - wodociąg w100 przebiegający od ul. Granicznej do budynku stacji Na terenie działki w części północnej znajduje się budynek stacji hydrologicznometeorologicznej. Po wschodniej stronie działki usytuowany jest budynek gospodarczy, śmietnik oraz szopa murowana pozostałość po dawnym śmietniku. W centralnej części działki po południowej stronie budynku stacji znajduje się Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 1

2 ogródek meteorologiczny. Cała działka ogrodzona jest płotem, brama wjazdowa oraz furtka na teren działki znajduje się od strony północnej od ul. Granicznej. 4. ROZWIĄZANIA ARCH.-BUD PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU: Istniejący, remontowany budynek służy jako: - piwnica pomieszczenia piwniczne, kotłownia, serwerownia, - parter pomieszczenia biurowe i socjalne stacji, - piętro mieszkanie służbowe stacji oraz pomieszczenia socjalne. Forma architektoniczna budynku jest zwarta i dobrze wkomponowana na działce w otaczający teren. Podporządkowana jest przestrzennie względem otoczenia oraz stron świata. PIWNICA Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 00.1 magazyn 4,38 m klatka schodowa 5,96 m kotłownia 15,50 m magazyn 3,10 m magazyn 18,30 m magazyn 7,84 m magazyn 13,53 m komunikacja 2,12 m magazyn 1,60 m komunikacja 11,17 m spiżarnia 5,12 m serwerownia 19,90 m przedsionek 11,65 m klatka schodowa 2,25 m magazyn 3,86 m 2 razem 126,28 m 2 PARTER 0.1 klatka schodowa 11,93 m kuchnia 8,33 m korytarz 4,18 m łazienka 3,72 m pokój gościnny 20,64 m pomieszczenie biurowe 19,94 m 2 Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 2

3 0.7 przedsionek 1,62 m pomieszczenie biurowe 13,61 m pomieszczenie biurowe 20,37 m hall + komunikacja 18,10 m łazienka 4,13 m schody 5,04 m 2 razem 131,61 m 2 PIĘTRO 1.1 klatka schodowa 3,85 m kuchnia 14,75 m sypialnia 11,52 m pokój 16,88 m pokój 11,85 m pokój 20,64 m przedsionek 2,99 m kuchnia 3,73 m korytarz 5,23 m łazienka 4,46 m korytarz 6,82 m klatka schodowa 3,10 m klatka schodowa 1,04 m 2 razem 106,86 m 2 Pow. użyt. budynku 364,75 m 2 Kubatura 888,00 m ZAKRES REMONTU Po analizach i badaniach istniejącej infrastruktury budynku pod kątem przeprowadzenia remontu, starano się zminimalizować zmiany. Z uwagi na wyeksploatowaną i mało energooszczędną instalację centralnego ogrzewania projektuje się wymianę instalcji c.o. na gazową. REMONTOWANE POMIESZCZENIA PIWNICA Pomieszczenia na poziomie piwnicy - zmycie starej farby na ścianach i sufitach, Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 3

4 - dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi kolor biały, PARTER Pomieszczenie 01 - zmycie starej farby na ścianach i sufitach, - ułożenie paneli podłogowych, Pomieszczenie 02 - zmycie starej farby na ścianach i sufitach, - wymiana płytek na posadzce, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie 03 - zerwanie starych tapet na ścianach i suficie, - wymiana drzwi - ułożenie paneli podłogowych, Pomieszczenie 04 - zmycie starej farby na ścianach i sufitach, - wymiana drzwi, Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 4

5 - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie 05 - zerwanie starych tapet na ścianach i suficie, - wymiana drzwi, - ułożenie paneli podłogowych, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie 06 - zerwanie starej tapety na ścianach, - zmycie starej farby na suficie, - wymiana drzwi, - ułożenie paneli podłogowych, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie 07 - zmycie starej farby na ścianach i suficie, - ułożenie płytek ceramicznych na posadzce, Pomieszczenie 08 - zerwanie starych tapet na ścianach i suficie, - wymiana drzwi, Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 5

6 - ułożenie paneli podłogowych, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie 09 - zerwanie starych tapet na ścianach i suficie, - wymiana drzwi, - ułożenie paneli podłogowych, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie zerwanie starych tapet na ścianach i suficie, - wymiana drzwi, - ułożenie paneli podłogowych, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie zmycie starej farby na ścianach i suficie, - skucie płytek na ścianie i posadzce, - wymiana drzwi, - ułożenie płytek na ścianach i posadzce, - wymiana parapetu okiennego, Pomieszczenie zmycie starej farby na ścianach i suficie, Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 6

7 PIĘTRO Pomieszczenia na poziomie piętra - zmycie starej farby na ścianach i sufitach, - zamurowanie otworu drzwiowego w pom. nr 1.13 Na zewnątrz budynku projektuje się: - wymianę drzwi zewnętrznych w elewacji frontowej i tylnej, - uzupełnienie ubytków betonowych podestu wejściowego i ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych i mrozoodpornych, - uzupełnienie ubytków powierzchni schodów elewacji tylnej, - oczyszczenie i malowanie balustrady schodów elewacji tylnej, - uzupełnienie ubytków betonowych w murkach przy okienkach piwnicznych. Z uwagi na zastosowanie kotła na gaz likwiduje się pomieszczenie kotłowni w budynku stacji, a nowe pomieszczenie kotłowni znajdować się będzie w budynku gospodarczym. Pomieszczenie kotłowni w budynku gospodarczym - zmycie starej farby na ścianach i suficie, - skucie płytek na ścianie i posadzce, - wymurowanie ściany działowej gr. 12cm z cegły pełnej, - tynkowanie ściany działowej, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ściany działowej, - wykucie 2 ościeżnic stalowych, - zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej, - montaż 2 ościeżnic stalowych oraz metalowych skrzydeł drzwi, - położenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na posadzce, - wykonanie nawiewu i wywiewu pomieszczenia, - montaż kotła wg części instalacyjnej. Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 7

8 4.3. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE WYPOSAŻENIA BUDYNKU Budynek wyposażony jest w: - istniejącą instalację wodociągową, - istniejącą instalacje kanalizacji sanitarnej, - istniejącą instalację elektryczną Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej (gniazda, włączniki, oprawy, okablowanie) - istniejąca instalację centralnego ogrzewania Projektuje się wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz przeniesienia pomieszczenia kotłowni. Szczegółowe dane w części instalacyjnej. - istniejąca kanalizacje deszczową, - istniejącą instalację teletechniczną. 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Budynek stacji - kategoria zagrożenia ludzi: ZL-IV - ilość kondygnacji piwnica, parter, poddasze wyskość do krawędzi dachu - 8,72 m - wymagana klasa odporności ogniowej budynku D Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia. Ewakuacja: - wyjścia z pomieszczeń pomieszczeń szerokości 0,90 m w świetle ościeżnicy 6. DANE TECHNICZNE UZUPEŁNIAJĄCE CZĘŚĆ GRAFICZNĄ PROJEKTU Ta część opisu może służyć inwestorowi i wykonawcy jako wytyczne. Każdorazowo, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przyjętych (tak na budowie jak i w dokumentacji) rozwiązań należy skontaktować się z projektantem i uzyskać jego zgodę na zmiany. UWAGA! W trakcie realizacji remontu budynku wykonać otwory, bruzd, wnęki dla rur i kabli instalacji, sieci. Otwory i ewentualne przebicia zaizolować zgodnie z systemem SCHOMBURG lub DEITERMANN. 6.1.Metoda realizacji Realizacja remontu budynku metodą tradycyjną w systemie gospodarczym, z pomocą zatrudnionych rzemieślników i koncesjonowanych instalacyjnych firm specjalistycznych lub przez specjalistyczną firmę budowlaną. Szczegóły, detale techniczne i materiałowe wykonania prac budowlanych wg projektu architektonicznego oraz oddzielnych opracowań branżowych. UWAGA! Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przepisami BHP, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania tymi pracami oraz kontrolowania ich jakości SCHODY ZEWNĘTRZNE Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 8

9 Zewnętrzne istniejące: Powierzchnie schodów należy oczyścić poprzez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Następnie uzupełnić ubytki, a potem wykonać warstwę wyrównującą i wygładzającą. Jako warstwę wyrównującą należy zastosować zaprawę cementową PODEST Uzupełnić ubytki w powierzchni betonu podestu. Ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe, mrozoodporne. Kolor beżowy do uzgodnienia z inwestorem MURKI PIWNICZNE Uzupełnić ubytki w powierzchni betonu murków piwnicznych POSADZKI panele podłogowe Na uprzednio przygotowane podłoże układać panele podłogowe o wysokiej odporności na ścieranie. Kolor buk lub wiśnia do uzgodnienia z inwestorem płytki ceramiczne Należy wyrównać posadzkę betonową w pomieszczeniu socjalnym i wc poprzez Ułożyć płytki ceramiczne 20x20 cm grub. ~1 cm na kleju. Cokoły wykonać z płytek ceramicznych wysokości 10 cm ŚCIANKA DZIAŁOWA ściankę działową murować na podłożu betonowym posadzki z cegły pełnej gr. 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej ZAMUROWANIA Otwory drzwiowe murować cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej TYNKI - na wewnętrznych ścianach - tynk cementowo-wapienne kat. III z wyrównaniem gładzią gipsową 6.9. DRZWI Rozmieszczenie drzwi patrz rys. rzut parteru rys. nr 2 i pomieszczenie kotłowni rys. nr 10. Drzwi wewnętrzne 80 z ościeżnicą regulowaną kolor wiśnia - SYSTEM PORTA DECOR Drzwi wewnętrzne do łazienek 80 z ościeżnicą regulowaną kolor wiśnia, z ramką małą i kratką wentylacyjną - SYSTEM PORTA DECOR, Drzwi zewnętrzne 90 z ościeżnicą drewnianą Gdynia wzór 3 kolor sosna 5 złota, klamka z szyldem + szyld górny SYSTEM PORTA GDYNIA Drzwi do pomieszczenia kotłowni metalowe bez progu z 2cm szczeliną nad posadzką, otwierane na zewnątrz SYSTEM PORTA OKŁADZINY ŚCIAN wewnętrznych Pomieszczenie 011 łazienka - projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych do wys. 2,12 m., ułożone na kleju do ceramiki, spoinowanie płytek w natrysku klejem o wysokiej odporności na wodę. Rodzaj płytek, ich wielkość, kolorystyka i układ do wyboru i ustalenia z inwestorem. Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna 45. 9

10 6.11. MALOWANIE Wszystkie ściany i sufity poza powierzchniami wykładzin malować 2 x farbą emulsyjną. Kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem PARAPETY WEWNĘTRZNE Wykonać parapety lastryko lub zakupić gotowe systemowe BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA Należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną. Opracował: mgr inż. arch. Aleksandra Wąsiewicz Poznań, lipiec 2008r. Opis techniczny do projektu remontu budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Wieluniu, ul. Graniczna

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO 33 33-330 GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : 74225100-3

EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO 33 33-330 GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : 74225100-3 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ENERGETYKÓW 13 INWESTOR: GMINA MIASTO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH MARZEC 2007 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH SEGMENT C TOM 5 OBIEKT: Budynki wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Hipolita Cegielskiego ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE

Bardziej szczegółowo