Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:"

Transkrypt

1 Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:»» Instalacje Sutco w Polsce»» Co nowego w Sutco Polska?»» Jak to działa? poznajemy etapy realizacji kontraktu w firmie Sutco»» Dział Kadr i Płac»» LM Group»» Biologiczna stabilizacja tlenowa

2 OD REDAKCJI: Mamy nadzieję, że pierwszy numer naszego Newslettera był dla Państwa ciekawą lekturą, która przybliżyła trochę sprawy którymi żyje firma Sutco i że z przyjemnością sięgnęli Państwo po bieżący, drugi numer. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele się wydarzyło w naszej firmie. Odwiedzili na kolejni goście z zagranicy, otworzony został kolejny zakład w którego powstawaniu uczestniczyliśmy jako firma, uruchomiliśmy kolejne, nowe urządzenie na hali produkcyjnej. Wiele dzieje się również w branży przetwarzania odpadów. Cieszylibyśmy się bardzo gdyby nasz Newsletter stał się pomocny w uporządkowaniu nowinek z branży i z życia naszej firmy. Jednocześnie chciałabym poinformować, że nasz Newsletter będzie ukazywał się 3 razy w roku. Zapraszam do kontaktu z redakcją: Redakcja: Anna Syrek Współautorzy tekstów: Michał Dulik: Dział Przygotowania Produkcji i Kooperacji Maciej Gromadka: Dyrektor Techniczny Adrian Kosiura: Dział Informatyczny Artur Zdrojewicz: Manager ds. Personalnych INSTALACJE SUTCO W POLSCE: ZZO W LULKOWIE K. GNIEZNA JUŻ OTWARTE! czerwca tego roku otwarty został Zakład Gospodarki Odpadami w Lulkowie k. Gniezna, jest to kolejny nowy zakład dla którego technologię przetwarzania odpadów dostarczała firma Sutco-Polska. Do realizacji kontraktu firma Sutco przystąpiła po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą, w lipcu 2013 roku, pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się montaż maszyn i urządzeń, a obecnie czekamy na podpisanie protokołu odbioru końcowego. Nowo powstały zakład mechanicznego przetwarzania odpadów w Lulkowie k. Gniezna będzie przyjmował w pierwszej kolejności zmieszane odpady komunalne z obszaru zamieszkanego przez 200 tys. mieszkańców, dla tych odpadów przepustowość zakładu wynosi Mg/rok. Zakład został zaprojektowany w ten sposób aby mógł przyjmować w przyszłości przede wszystkim strumień odpadów zbieranych selektywnie w zależności od zmian zachodzących w gospodarce zbieraniu odpadów na terenach obsługiwanych gmin. Obecnie zainstalowane maszyny i urządzenia pozwalają na wydzielanie kilkunastu frakcji surowcowych przeznaczonych do odzysku, zakład został zaprojektowany jednak w ten sposób aby było możliwe jego doposażenie w przyszłości np. w separator optyczny kartoników tetra pak. Linia technologiczna w hali sortowni z ZGO Lulkowo

3 Do zakresu dostawy firmy Sutco-Polska należały następujące maszyny i urządzenia: Przenośniki o łącznej długości ponad 700 m, Sito bębnowe dzielące frakcje na 0-80mm; mm i >340mm; długość siewna sita wynosi 12,5 m, a średnica bębna wynosi 3m, 1 separator balistyczny, wykorzystujący właściwości materiałów (ich ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału na frakcję ciężką- -twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (np. folia), 3 separatory metali żelaznych i nieżelaznych 6 separatorów optycznych. Powodem realizacji przedsięwzięcia było dążenie do zapewnienia gminom objętym projektem możliwości wieloletniego odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Celem realizacji przedsięwzięcia była natomiast redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 3 KOLEJNA ROZBUDOWA EKO DOLINY ZAKOŃCZONA! W czerwcu zakończyliśmy rozbudowę części linii technologicznej sortowni odpadów dla naszego wieloletniego klienta zakładu Eko Dolina w Łężycach k. Gdyni. Realizacja rozbudowy trwała od września 2014 i obejmowała dostawę: sita wibracyjnego, separatora powietrznego oraz systemu przenośników, a także przebudowę istniejącego sita bębnowego. Obecnie trwają próby eksploatacyjne nowo dostarczonych elementów. Separator powietrzny dostarczony w ramach rozbudowy linii technologicznej w Koleczkowie.

4 CO NOWEGO W SUTCO-POLSKA? NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE Realizujemy nasze plany inwestycyjne, o których wspominaliśmy już w pierwszym numerze Newslettera. W czerwcu został dostarczony nowy wózek widłowy firmy Clark, który zastąpił wyeksploatowany 12-sto letni wózek. W połowie lipca bieżącego roku rozpoczęła pracę na hali nr 1 walcarka hydrauliczna czterorolkowa, typu AHS 20/20 tureckiej firmy Akyapak. O znaczeniu tego urządzenia dla produkcji w naszej firmie wspominaliśmy już krótko w pierwszym numerze Newslettera. Dzisiaj podajemy parametry walcarki i prezentujemy zdjęcia. Dane techniczne: długość robocza 2100 mm, maks. grubość zwijanego materiału: 25 mm; maks. grubość podginanego materiału: 20 mm; górna rolka : 330 mm; dolna rolka : 300 mm; boczne rolki : 240 mm. Dotychczasową pracę na nowym urządzeniu i nowy sposób wytwarzania blach sitowych pozytywnie ocenia pan Tomasz Nocoń. Od kilku miesięcy wykorzystujemy w sposób innowacyjny linię do wiercenia i cięcia Ficep, a mianowicie, został wdrożony proces rozwiercania otworów stożkowych w blachach sitowych. W ten sposób wykorzystany został dodatkowy potencjał tej maszyny i osiągnięty cel dla którego została ona zakupiona. W czerwcu na wydziale lakierni, uruchomiony został drugi agregat do malowania elektrostatycznego. W ocenie mistrza Michała Kalarusa, użytkowanie tego typu urządzeń, zmniejsza zapylenie podczas malowania. 4 Walcarka hydrauliczna czterorolkowa typu AHS 20/20

5 PRACE INWESTYCYJNE W czerwcu, na budynku hali nr 2, została wykonana nowa instalacja odgromowa. W drugiej połowie roku, w tej hali jest przewidziana dalsza wymiana oświetlenia. Do tej pory zostało zainstalowanych tam 30 energooszczędnych lamp indukcyjnych. W okresie wiosennym, w budynku hali nr 3, zostały wymienione pozostałe okna na parterze oraz drzwi wejściowe. Obecnie trwa remont korytarza i klatki schodowej, wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Klatka schodowa w części biurowej w hali nr 3 KONTRAKTY P-4953 I P W REALIZACJI W drugiej połowie 2012 roku rozpoczęliśmy realizację kontraktu: Zaprojektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc. Od początku tego roku realizowana jest wysyłka poszczególnych części kontraktu. W marcu dostarczyliśmy sito bębnowe, w lipcu zostały wysłane 2 separatory balistyczne, a w sierpniu 2 separatory balistyczne bębnowe. Na początku października do Kielc pojedzie prasa kanałowa UPAMAT-V. Oprócz wymienionych maszyn, do końca lipca 2015 r. Sutco-Polska dostarczyła na ten kontrakt ca kg przenośników, przesypów, podpór i innych elementów. Formalny koniec realizacji kontraktu jest przewidziany na pierwsza połowę 2017 roku. 5 Separator bębnowy i przenośniki przygotowane do wysyłki na kontrakt w Kielcach

6 JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA? POZNAJEMY POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI KONTRAKTU W FIRMIE SUTCO. Zapraszam Państwa do lektury stałej rubryki w naszym Newsletterze, która ma na celu lepsze wzajemne poznanie się pracowników firmy Sutco-Polska. Okazuje się, że znamy się z widzenia, ale nie zawsze wiemy jakie zakresy obowiązków mają osoby które codziennie spotykamy i jak to wszystko działa. Rzeczywiście, kiedy spróbujemy zagłębić się we wzajemne relacje i zależności w naszej firmie okazuje się, że jest to bardzo złożona organizacja. Dlatego postanowiliśmy, krok po kroku opisać w kolejnych numerach Newslettera jak wygląda realizacja zamówienia w naszej firmie, który dział czym się zajmuje, przy okazji przedstawić nowych pracowników Sutco. Sami Państwo zobaczą, że zadanie tylko z pozoru jest proste. Całe szczęście realizacja zamówienia zaczyna się Dziale Sprzedaży i Marketingu gdzie znajduje się redakcja Newslettera. W tym numerze poznajemy Działy: Sprzedaży i Marketingu, Dział Prawny oraz Zespół Konstruktorów. W następnym numerze pod koniec roku pokażemy pracę Kierowników Projektu oraz Działu Przygotowania Produkcji i Kooperacji. SKĄD SIĘ BIORĄ ZAMÓWIENIA W SUTCO? Obecnie firma Sutco realizuje na terenie Polski 14 kontraktów, większość z nich udzielona została w drodze przetargu publicznego, są to zatem w większości inwestycje publiczne. W krótkim artykule postaramy się wyjaśnić w jaki sposób Sutco PL pozyskuje zamówienia na instalacje technologiczne na terenie naszego kraju. KIM SĄ KLIENCI SUTCO-POLSKA? Inwestorami zainteresowanymi budową sortowni lub kompostowni w Polsce są na ogół zakłady komunalne czy związki międzygminne, których właścicielem jest samorząd. Rzadko zdarza się w Polsce in- 6 Zespół bez konkurencji - konstruktorzy Sutco-Polska: Monika Guzenda oraz od lewej Bartek Lenartowski i Darek Boroń

7 Zespół zajmujący się Sprzedażą i Marketingiem, z przodu od lewej: pani prawnik Agnieszka Bisaga, Asia Kubarska, Małgorzata Bańdo, Ania Syrek i Patrycja Szyma, z tyłu od lewej: Adam Jurkiewcz, Paweł Ząbek i Marek Klimek; 7 westor prywatny, który chce zainwestować własne pieniądze w gospodarkę odpadami. Ponieważ projekty na budowę zakładów przetwarzania odpadów w większości są finansowane z pieniędzy publicznych i są projektami o dużej wartości, przy wyborze wykonawcy obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych. Właśnie ogłoszenie na portalu TED Europa (System informacyjny europejskich zamówień publicznych) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych jest początkiem drogi prowadzącej do pozyskania zamówienia na dostawę technologii dla zakładu przetwarzania odpadów. POCZĄTEK DROGI CZYLI PRZYGOTOWANIE OFERTY. Po ukazaniu się treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w Dziale Sprzedaży i Marketingu analizowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej. Chodzi przede wszystkim o to aby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dostarczyć taką technologię, jaką chce mieć u siebie Zamawiający. Po podjęciu decyzji o starcie w przetargu następuje kolejny etap jakim jest opracowanie oferty. Część formalną oferty stanowią różne oświadczenia i dokumenty np. zaświadczenie o niezleganiu w opłacaniu składek na ZUS i w Urzędzie Skarbowym, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ale także zaświadczenie o wpłaceniu wadium czy opinia bankowa na temat firmy. Zamawiający wymaga również udokumentowania wiedzy, doświadczenia oraz wykazania się w ofercie potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania zamówienia. Oferta oprócz części formalnej zawiera również część techniczną, składa się na nią wiele elementów, które określone są w SIWZ, miedzy innymi: rysunki i, schematy technologiczne, wykazy dostarczanych maszyn i urządzeń czy opis segregacji odpadów jaka jest przewidywana w danym zakładzie. Oferta którą tworzymy w naszej firmie musi uwzględniać szereg urządzeń, których Sutco nie SIWZ jest na ogół bardzo obszernym dokumentem liczącym ca str.. Rekordzistą był SIWZ na realizowaną obecnie budowę sortowni i kompostowni dla PGO w Kielcach, który liczył ok. 500 str. Analiza SIWZ jest etapem kiedy możemy zadawać zamawiającemu pytania, prosić o wyjaśnienia jeśli coś w opisie warunków zamówienia nie jest dla nas jasne.

8 je otwarcie ofert, możemy wówczas zwykle dowiedzieć się jakie oferty złożyły firmy konkurencyjne. Zamawiający w wyborze oferty kieruje się wcześniej określonymi kryteriami takimi jak: cena, okres gwarancji, termin wykonania. W końcu, jeżeli po podliczeniu punktów za kolejne kryteria okaże się, że firma Sutco uzyskała ich najwięcej, w najbliższych dniach otrzymujemy pisemną informację o wyborze oferty. Tym samym dla naszej firmy rozpoczyna się nowy etap, którym jest realizacja zamówienia. POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA. Ewelina Pawłowska, kobieca siła w Dziale Przygotowania Produkcji i Kooperacji. produkuje, ale które są niezbędne do funkcjonowania całej linii technologicznej i którą dostarczamy, takich jak: separatory metali Fe i nfe, separatory optoelektroniczne, kabiny wraz z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem czy rozrywarka worków. ZŁOŻENIE OFERTY. Zamówienia pozyskiwane w drodze przetargu publicznego, to nie jedyne zamówienia, które realizuje firma Sutco-Polska. Oprócz opisanych kontraktów, trafiają do nas również zamówienia z Grupy LM, do której należy Sutco-Polska. Są to na przykład zamówienia serwisowe oraz zamówienia dodatkowe do realizowanych kontraktów w Sutco Recyclingtechnik lub Ludden i Mennekes. Zamówienia te trafiają do pani Patrycji Szymy, Asystenki Biura Zarządu, która oprócz obsługi wymienionych zamówień wspiera na co dzień w pracy pana Adama Jurkiewicza i panią Małgosię Bańdo. Istnieje jeszcze grupa zamówień na bębny napinające i przyspieszające, które również otrzymujemy w ramach Grupy, a którymi zajmuje się pani Ewelina Pawłowska z Działu Przygotowania Produkcji i Kooperacji. 8 Każda oferta składana w drodze przetargu publicznego tworzy obszerny segregator, który należy złożyć w ścisłe określonym terminie, zazwyczaj w siedzibie Zamawiającego. Po złożeniu oferty następu- internetowej. Proszę więc pamiętać, że udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu w galerii Sutco i na stronie www. Spośród najlepszych zdjęć jury wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone. KONKURS FOTOGRAFICZNY Aby zatrzymać miłe, wakacyjne chwile na dłużej, ogłaszamy konkurs fotograficzny pt.: SUTCO NA WAKACJACH! Temat jest obszerny, ale nie chcemy ograniczać Państwa wakacyjnej wyobraźni, jedynym warunkiem jest aby na zdjęciu był czytelny napis Sutco lub rozpoznawalne logo Sutco-Polska. Zebrane prace zostaną zaprezentowane wraz z podpisami w stworzonej w tym celu w naszej firmie galerii, a także na stronie OCENIANE BĘDĄ: - pomysł na ciekawe zdjęcie i aranżację napisu/logo Sutco na zdjęciu, - poczucie humoru, - jakość zdjęcia (czy zdjęcie jest wyraźne, dobrze doświetlone, skadrowane). Gotowe zdjęcia prosimy przesyłać do na adres pl, lub przynieść do czerwonego budynku na I p. do pok. nr. 10, w celu zeskanowania. Wraz ze zdjęciem trzeba będzie podać kto jest autorem zdjęcia, gdzie i kiedy (mniej więcej) zostało ono wykonane. Wszystkim Pracownikom firmy Sutco oraz ich najbliższym życzymy udanego i słonecznego czasu urlopowego oraz reporterskiego oka przy wykonywaniu zdjęć! Dział sprzedaży i Marketingu Tel:

9 INFORMATYCZNE NOWINKI ZMIANY W WIELKIM WIRTUALNYM ŚWIECIE. Dawno, dawno temu, kiedy PC miały po 16 kilobajtów (16 kb) pamięci RAM (tyle ile dziś ma byle zegarek z elektronicznym notesem), nie miał twardego dysku, dyskietka 5,25 miała 180 kb, a modem przyjemnie skwierczał kiedy łączył się z internetem Ups, to nie ta bajka. Nadeszła rzeczywistość. Firma Sutco-Polska wkracza w 21 wiek z impetem. Rozpoczynamy od wdrożenia procedur związanych z dodatkowym bezpieczeństwem. Sporo osób często pyta co to dokładnie za zmiany. Oto kilka najważniejszych: W związku z powyższymi zmianami, do działu IT częściej niż zazwyczaj zgłaszane są rozmaite problemy. Chcemy uspokoić wszystkich korzystających z komputerów, że staramy się rozwiązywać zgłaszane problemy na bieżąco. Praca z nowym serwerem i inne zmiany wymagają ciężkiej pracy i chociaż dział IT stara się przetestować je przed uruchomieniem, nie zawsze jest to możliwe. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie uwagi prosimy wysyłać na maila. Przy okazji podajemy garść porad od działu IT: jeśli coś nie działa - zrób restart! jeśli brakuje prądu - włącz listwę lub wezwij elektryka, jeśli drukarka nie drukuje - wymień toner. Wybudowanie drugiej serwerowni od teraz nawet w przypadku pożaru jednej z nich wszyscy dalej mogą pracować. Integracja domeny sutco z lm-gruppe. Wszyscy pracownicy będą się logować do tej samej domeny (Sieci) co nasi koledzy z Niemiec. Integracja domen wymusiła na nas zabezpieczenie nowym sprawdzonym programem antywirusowym Kaspersky i dodatkowo nowymi urządzeniami sieciowymi z wbudowanymi mechanizmami, które blokują szpiegujący albo niepotrzebny ruch sieciowy. 9 Kolejnym etapem, na który sporo osób niecierpliwie czeka, będzie zmiana poczty z aktualnej Ogicoma na postawioną na naszych własnych serwerach. Plusem takiego rozwiązania będzie całkowita odporność na uszkodzenie komputera i pełna integracja z tabletami czy telefonami. Na przyszły rok zaplanowana jest wymiana naszego systemu informatycznego na inny. Alicja Kucharska, która wspiera od niedawna nasz Dział Kadr i Płac. DZIAŁ KADR I PŁAC Od dnia Dział Personalny zasiliła Alicja Kucharska. Ala objęła stanowisko Pracownika ds. Kadr i Płac. Na dzień dzisiejszy Alicja wdraża się w nowe obowiązki, co czyni z dużym zaangażowaniem J. Życzymy Alicji wielu sukcesów w nowym miejscu pracy! Nowa serwerownia w naszej firmie i pan informatyk Adrian Kosiura.

10 LM GROUP HISTORIA GRUPY: 1985 Założenie Sutco RecyclingTechnik GmbH& Co. KG w Bergisch Gladbach przez Pana Thomasa Schmitza 1991 Otwarcie zakładu produkcyjnego Sutco-Polska w Sosnowcu 1993 Założenie Sutco Biura Inżynierskiego Krakowie 2000 Sprzedaż większości udziałów Sutco-Polska firmie Trienekens AG, 2003 Sprzedaż większości udziałów Sutco-Polska firmie Ludden&Mennekes Entsorgungssysteme, Przeniesienie siedziby firmy Sutco-Polska do Katowic, unowocześnienie produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych, 2008 Przeniesienie Biura Inżynierskiego do Katowic 2009 Założenie spółki córki Sutco Iberica w Hiszpanii 2011 Nabycie 50% akcji OKLM Sutco jest 100% właścicielem OKLM w Wielkiej Brytanii, dzisiaj Sutco UK 2012 Przyłączenie Sutco Biuro Inżynierskie do Sutco-Polska 2014 Założenie Przedsiębiorstwa Joint Venture w Brazylii

11 Biuro Inżynierskie, stara siedziba w Krakowie 11 Stara siedziba Sutco-Polska w Sosnowcu

12 Instalacja do kompostowania i biostabilizacji w systemie statycznym Biodegma jest do biologicznego przetwarzania. Celem biologicznego przetwarzania jest stabilizacja i redukcja masy odpadów biodegradowalnych pochodzenia organicznego, a więc zmiana ich właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 12 Na instalacjach MBP dostarczonych przez firmę Sutco w Polsce najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest kierowanie frakcji 0-80 mm, po wcześniejszym zastosowaniu separatorów metali, bezpośrednio z hali sortowni, do części biologicznej instalacji, w systemie dynamicznym Biofix lub statycznym Biodegma. CZYM JEST BIOSTABILIZACJA? Przerzucarka - element instalacji do kompostowania i biostabilizacji w systemie dynamicznym Biofix BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, JAK TO ROBI SUTCO? PO CO STABILIZUJE SIĘ BIOLOGICZNIE? W części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów projektowanych i dostarczanych przez firmę Sutco-Polska, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, wydzielana jest frakcja 0-80 mm, która kierowana Biostabilizacja tlenowa jest niczym innym jak rozkładem substancji organicznej przez mikroorganizmy w obecności tlenu i przy zachowaniu odpowiednich warunków (dostęp tlenu, wilgotności). Jednym z parametrów charakteryzujących odpad biologicznie ustabilizowany jest parametr AT4, który określa zapotrzebowanie/ ubytek tlenu, zużytego przez mikroorganizmy znajdujące się w próbce odpadu w ciągu 4 dni (jednostka: mg O2/g suchej masy). Po okresie 6-12 tygodni, obejmującym fazę stabilizacji w urządzeniu zamkniętym oraz biostabilizację w pryzmach uzyskuje się stabilizat, który może być składowany na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Warto mieć świadomość, że chociaż w instalacjach Sutco można prowadzić również proces kompostowania, to ze względu na rodzaj odpadów, które do nich trafiają służą one głównie biologicznej stabilizacji. Po odsianiu ze stabilizatu tzw. frakcji podsitowej 0-20 mm może on być użyty np. do rekultywacji składowisk. OFERTA SUTCO Sutco ma w ofercie 3 rozwiązania służące stabilizacji tlenowej, oferowane w zależności od ilości odpadów które mają być przetwarzane: stabilizację w systemie statycznym Biodegma, stabilizację w systemie dynamicznym Biofix oraz od niedawna stabilizację w betonowych tunelach.

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Straty wody i działania dla ich ograniczania - str. 5 Kujawy - modernizacja za unijne pieniądze - str. 9 Słodka kolonia - Rowy 2013 - str.

Straty wody i działania dla ich ograniczania - str. 5 Kujawy - modernizacja za unijne pieniądze - str. 9 Słodka kolonia - Rowy 2013 - str. Nr 66, wrzesień 2013 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Straty wody i działania dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011!

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011! Biuletyn informacyjny 2/2012 Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL RX 50 produktem roku 2011! MX-X Nowa odsłona OD REDAKCJI 3 SPIS TREŚCI biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

zarządzanie dostępem do systemów IT

zarządzanie dostępem do systemów IT www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 2/2008 (12) ISSN 1734-4212 temat numeru zarządzanie dostępem do systemów IT > Przegląd nowoczesnych metod uwierzytelniania i autoryzacji transakcji > Uwierzytlenianie

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, Zachęcam serdecznie do lektury

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Grudzień 2014 issn 2391-5781 nr 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Zmiany w ochronie danych Najczęściej popełniane błędy w związku z ochroną danych Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-2609. Nr 4 (12) PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2005. Zagoń światło do roboty. Światło w kuchni. Światło w łazience. Światło w biurze.

ISSN 1730-2609. Nr 4 (12) PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2005. Zagoń światło do roboty. Światło w kuchni. Światło w łazience. Światło w biurze. ISSN 1730-2609 Nr 4 (12) PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2005 Zagoń światło do roboty Światło w kuchni Światło w łazience Światło w biurze Reklamy świetlne AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY BRILUX Gostynin DYSTRYBUTOR

Bardziej szczegółowo