Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:"

Transkrypt

1 Sutco Polska Newsletter - numer 2/2015 W NUMERZE:»» Instalacje Sutco w Polsce»» Co nowego w Sutco Polska?»» Jak to działa? poznajemy etapy realizacji kontraktu w firmie Sutco»» Dział Kadr i Płac»» LM Group»» Biologiczna stabilizacja tlenowa

2 OD REDAKCJI: Mamy nadzieję, że pierwszy numer naszego Newslettera był dla Państwa ciekawą lekturą, która przybliżyła trochę sprawy którymi żyje firma Sutco i że z przyjemnością sięgnęli Państwo po bieżący, drugi numer. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele się wydarzyło w naszej firmie. Odwiedzili na kolejni goście z zagranicy, otworzony został kolejny zakład w którego powstawaniu uczestniczyliśmy jako firma, uruchomiliśmy kolejne, nowe urządzenie na hali produkcyjnej. Wiele dzieje się również w branży przetwarzania odpadów. Cieszylibyśmy się bardzo gdyby nasz Newsletter stał się pomocny w uporządkowaniu nowinek z branży i z życia naszej firmy. Jednocześnie chciałabym poinformować, że nasz Newsletter będzie ukazywał się 3 razy w roku. Zapraszam do kontaktu z redakcją: Redakcja: Anna Syrek Współautorzy tekstów: Michał Dulik: Dział Przygotowania Produkcji i Kooperacji Maciej Gromadka: Dyrektor Techniczny Adrian Kosiura: Dział Informatyczny Artur Zdrojewicz: Manager ds. Personalnych INSTALACJE SUTCO W POLSCE: ZZO W LULKOWIE K. GNIEZNA JUŻ OTWARTE! czerwca tego roku otwarty został Zakład Gospodarki Odpadami w Lulkowie k. Gniezna, jest to kolejny nowy zakład dla którego technologię przetwarzania odpadów dostarczała firma Sutco-Polska. Do realizacji kontraktu firma Sutco przystąpiła po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą, w lipcu 2013 roku, pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się montaż maszyn i urządzeń, a obecnie czekamy na podpisanie protokołu odbioru końcowego. Nowo powstały zakład mechanicznego przetwarzania odpadów w Lulkowie k. Gniezna będzie przyjmował w pierwszej kolejności zmieszane odpady komunalne z obszaru zamieszkanego przez 200 tys. mieszkańców, dla tych odpadów przepustowość zakładu wynosi Mg/rok. Zakład został zaprojektowany w ten sposób aby mógł przyjmować w przyszłości przede wszystkim strumień odpadów zbieranych selektywnie w zależności od zmian zachodzących w gospodarce zbieraniu odpadów na terenach obsługiwanych gmin. Obecnie zainstalowane maszyny i urządzenia pozwalają na wydzielanie kilkunastu frakcji surowcowych przeznaczonych do odzysku, zakład został zaprojektowany jednak w ten sposób aby było możliwe jego doposażenie w przyszłości np. w separator optyczny kartoników tetra pak. Linia technologiczna w hali sortowni z ZGO Lulkowo

3 Do zakresu dostawy firmy Sutco-Polska należały następujące maszyny i urządzenia: Przenośniki o łącznej długości ponad 700 m, Sito bębnowe dzielące frakcje na 0-80mm; mm i >340mm; długość siewna sita wynosi 12,5 m, a średnica bębna wynosi 3m, 1 separator balistyczny, wykorzystujący właściwości materiałów (ich ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału na frakcję ciężką- -twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (np. folia), 3 separatory metali żelaznych i nieżelaznych 6 separatorów optycznych. Powodem realizacji przedsięwzięcia było dążenie do zapewnienia gminom objętym projektem możliwości wieloletniego odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Celem realizacji przedsięwzięcia była natomiast redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 3 KOLEJNA ROZBUDOWA EKO DOLINY ZAKOŃCZONA! W czerwcu zakończyliśmy rozbudowę części linii technologicznej sortowni odpadów dla naszego wieloletniego klienta zakładu Eko Dolina w Łężycach k. Gdyni. Realizacja rozbudowy trwała od września 2014 i obejmowała dostawę: sita wibracyjnego, separatora powietrznego oraz systemu przenośników, a także przebudowę istniejącego sita bębnowego. Obecnie trwają próby eksploatacyjne nowo dostarczonych elementów. Separator powietrzny dostarczony w ramach rozbudowy linii technologicznej w Koleczkowie.

4 CO NOWEGO W SUTCO-POLSKA? NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE Realizujemy nasze plany inwestycyjne, o których wspominaliśmy już w pierwszym numerze Newslettera. W czerwcu został dostarczony nowy wózek widłowy firmy Clark, który zastąpił wyeksploatowany 12-sto letni wózek. W połowie lipca bieżącego roku rozpoczęła pracę na hali nr 1 walcarka hydrauliczna czterorolkowa, typu AHS 20/20 tureckiej firmy Akyapak. O znaczeniu tego urządzenia dla produkcji w naszej firmie wspominaliśmy już krótko w pierwszym numerze Newslettera. Dzisiaj podajemy parametry walcarki i prezentujemy zdjęcia. Dane techniczne: długość robocza 2100 mm, maks. grubość zwijanego materiału: 25 mm; maks. grubość podginanego materiału: 20 mm; górna rolka : 330 mm; dolna rolka : 300 mm; boczne rolki : 240 mm. Dotychczasową pracę na nowym urządzeniu i nowy sposób wytwarzania blach sitowych pozytywnie ocenia pan Tomasz Nocoń. Od kilku miesięcy wykorzystujemy w sposób innowacyjny linię do wiercenia i cięcia Ficep, a mianowicie, został wdrożony proces rozwiercania otworów stożkowych w blachach sitowych. W ten sposób wykorzystany został dodatkowy potencjał tej maszyny i osiągnięty cel dla którego została ona zakupiona. W czerwcu na wydziale lakierni, uruchomiony został drugi agregat do malowania elektrostatycznego. W ocenie mistrza Michała Kalarusa, użytkowanie tego typu urządzeń, zmniejsza zapylenie podczas malowania. 4 Walcarka hydrauliczna czterorolkowa typu AHS 20/20

5 PRACE INWESTYCYJNE W czerwcu, na budynku hali nr 2, została wykonana nowa instalacja odgromowa. W drugiej połowie roku, w tej hali jest przewidziana dalsza wymiana oświetlenia. Do tej pory zostało zainstalowanych tam 30 energooszczędnych lamp indukcyjnych. W okresie wiosennym, w budynku hali nr 3, zostały wymienione pozostałe okna na parterze oraz drzwi wejściowe. Obecnie trwa remont korytarza i klatki schodowej, wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Klatka schodowa w części biurowej w hali nr 3 KONTRAKTY P-4953 I P W REALIZACJI W drugiej połowie 2012 roku rozpoczęliśmy realizację kontraktu: Zaprojektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc. Od początku tego roku realizowana jest wysyłka poszczególnych części kontraktu. W marcu dostarczyliśmy sito bębnowe, w lipcu zostały wysłane 2 separatory balistyczne, a w sierpniu 2 separatory balistyczne bębnowe. Na początku października do Kielc pojedzie prasa kanałowa UPAMAT-V. Oprócz wymienionych maszyn, do końca lipca 2015 r. Sutco-Polska dostarczyła na ten kontrakt ca kg przenośników, przesypów, podpór i innych elementów. Formalny koniec realizacji kontraktu jest przewidziany na pierwsza połowę 2017 roku. 5 Separator bębnowy i przenośniki przygotowane do wysyłki na kontrakt w Kielcach

6 JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA? POZNAJEMY POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI KONTRAKTU W FIRMIE SUTCO. Zapraszam Państwa do lektury stałej rubryki w naszym Newsletterze, która ma na celu lepsze wzajemne poznanie się pracowników firmy Sutco-Polska. Okazuje się, że znamy się z widzenia, ale nie zawsze wiemy jakie zakresy obowiązków mają osoby które codziennie spotykamy i jak to wszystko działa. Rzeczywiście, kiedy spróbujemy zagłębić się we wzajemne relacje i zależności w naszej firmie okazuje się, że jest to bardzo złożona organizacja. Dlatego postanowiliśmy, krok po kroku opisać w kolejnych numerach Newslettera jak wygląda realizacja zamówienia w naszej firmie, który dział czym się zajmuje, przy okazji przedstawić nowych pracowników Sutco. Sami Państwo zobaczą, że zadanie tylko z pozoru jest proste. Całe szczęście realizacja zamówienia zaczyna się Dziale Sprzedaży i Marketingu gdzie znajduje się redakcja Newslettera. W tym numerze poznajemy Działy: Sprzedaży i Marketingu, Dział Prawny oraz Zespół Konstruktorów. W następnym numerze pod koniec roku pokażemy pracę Kierowników Projektu oraz Działu Przygotowania Produkcji i Kooperacji. SKĄD SIĘ BIORĄ ZAMÓWIENIA W SUTCO? Obecnie firma Sutco realizuje na terenie Polski 14 kontraktów, większość z nich udzielona została w drodze przetargu publicznego, są to zatem w większości inwestycje publiczne. W krótkim artykule postaramy się wyjaśnić w jaki sposób Sutco PL pozyskuje zamówienia na instalacje technologiczne na terenie naszego kraju. KIM SĄ KLIENCI SUTCO-POLSKA? Inwestorami zainteresowanymi budową sortowni lub kompostowni w Polsce są na ogół zakłady komunalne czy związki międzygminne, których właścicielem jest samorząd. Rzadko zdarza się w Polsce in- 6 Zespół bez konkurencji - konstruktorzy Sutco-Polska: Monika Guzenda oraz od lewej Bartek Lenartowski i Darek Boroń

7 Zespół zajmujący się Sprzedażą i Marketingiem, z przodu od lewej: pani prawnik Agnieszka Bisaga, Asia Kubarska, Małgorzata Bańdo, Ania Syrek i Patrycja Szyma, z tyłu od lewej: Adam Jurkiewcz, Paweł Ząbek i Marek Klimek; 7 westor prywatny, który chce zainwestować własne pieniądze w gospodarkę odpadami. Ponieważ projekty na budowę zakładów przetwarzania odpadów w większości są finansowane z pieniędzy publicznych i są projektami o dużej wartości, przy wyborze wykonawcy obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych. Właśnie ogłoszenie na portalu TED Europa (System informacyjny europejskich zamówień publicznych) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych jest początkiem drogi prowadzącej do pozyskania zamówienia na dostawę technologii dla zakładu przetwarzania odpadów. POCZĄTEK DROGI CZYLI PRZYGOTOWANIE OFERTY. Po ukazaniu się treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w Dziale Sprzedaży i Marketingu analizowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej. Chodzi przede wszystkim o to aby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dostarczyć taką technologię, jaką chce mieć u siebie Zamawiający. Po podjęciu decyzji o starcie w przetargu następuje kolejny etap jakim jest opracowanie oferty. Część formalną oferty stanowią różne oświadczenia i dokumenty np. zaświadczenie o niezleganiu w opłacaniu składek na ZUS i w Urzędzie Skarbowym, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ale także zaświadczenie o wpłaceniu wadium czy opinia bankowa na temat firmy. Zamawiający wymaga również udokumentowania wiedzy, doświadczenia oraz wykazania się w ofercie potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania zamówienia. Oferta oprócz części formalnej zawiera również część techniczną, składa się na nią wiele elementów, które określone są w SIWZ, miedzy innymi: rysunki i, schematy technologiczne, wykazy dostarczanych maszyn i urządzeń czy opis segregacji odpadów jaka jest przewidywana w danym zakładzie. Oferta którą tworzymy w naszej firmie musi uwzględniać szereg urządzeń, których Sutco nie SIWZ jest na ogół bardzo obszernym dokumentem liczącym ca str.. Rekordzistą był SIWZ na realizowaną obecnie budowę sortowni i kompostowni dla PGO w Kielcach, który liczył ok. 500 str. Analiza SIWZ jest etapem kiedy możemy zadawać zamawiającemu pytania, prosić o wyjaśnienia jeśli coś w opisie warunków zamówienia nie jest dla nas jasne.

8 je otwarcie ofert, możemy wówczas zwykle dowiedzieć się jakie oferty złożyły firmy konkurencyjne. Zamawiający w wyborze oferty kieruje się wcześniej określonymi kryteriami takimi jak: cena, okres gwarancji, termin wykonania. W końcu, jeżeli po podliczeniu punktów za kolejne kryteria okaże się, że firma Sutco uzyskała ich najwięcej, w najbliższych dniach otrzymujemy pisemną informację o wyborze oferty. Tym samym dla naszej firmy rozpoczyna się nowy etap, którym jest realizacja zamówienia. POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA. Ewelina Pawłowska, kobieca siła w Dziale Przygotowania Produkcji i Kooperacji. produkuje, ale które są niezbędne do funkcjonowania całej linii technologicznej i którą dostarczamy, takich jak: separatory metali Fe i nfe, separatory optoelektroniczne, kabiny wraz z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem czy rozrywarka worków. ZŁOŻENIE OFERTY. Zamówienia pozyskiwane w drodze przetargu publicznego, to nie jedyne zamówienia, które realizuje firma Sutco-Polska. Oprócz opisanych kontraktów, trafiają do nas również zamówienia z Grupy LM, do której należy Sutco-Polska. Są to na przykład zamówienia serwisowe oraz zamówienia dodatkowe do realizowanych kontraktów w Sutco Recyclingtechnik lub Ludden i Mennekes. Zamówienia te trafiają do pani Patrycji Szymy, Asystenki Biura Zarządu, która oprócz obsługi wymienionych zamówień wspiera na co dzień w pracy pana Adama Jurkiewicza i panią Małgosię Bańdo. Istnieje jeszcze grupa zamówień na bębny napinające i przyspieszające, które również otrzymujemy w ramach Grupy, a którymi zajmuje się pani Ewelina Pawłowska z Działu Przygotowania Produkcji i Kooperacji. 8 Każda oferta składana w drodze przetargu publicznego tworzy obszerny segregator, który należy złożyć w ścisłe określonym terminie, zazwyczaj w siedzibie Zamawiającego. Po złożeniu oferty następu- internetowej. Proszę więc pamiętać, że udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu w galerii Sutco i na stronie www. Spośród najlepszych zdjęć jury wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone. KONKURS FOTOGRAFICZNY Aby zatrzymać miłe, wakacyjne chwile na dłużej, ogłaszamy konkurs fotograficzny pt.: SUTCO NA WAKACJACH! Temat jest obszerny, ale nie chcemy ograniczać Państwa wakacyjnej wyobraźni, jedynym warunkiem jest aby na zdjęciu był czytelny napis Sutco lub rozpoznawalne logo Sutco-Polska. Zebrane prace zostaną zaprezentowane wraz z podpisami w stworzonej w tym celu w naszej firmie galerii, a także na stronie OCENIANE BĘDĄ: - pomysł na ciekawe zdjęcie i aranżację napisu/logo Sutco na zdjęciu, - poczucie humoru, - jakość zdjęcia (czy zdjęcie jest wyraźne, dobrze doświetlone, skadrowane). Gotowe zdjęcia prosimy przesyłać do na adres pl, lub przynieść do czerwonego budynku na I p. do pok. nr. 10, w celu zeskanowania. Wraz ze zdjęciem trzeba będzie podać kto jest autorem zdjęcia, gdzie i kiedy (mniej więcej) zostało ono wykonane. Wszystkim Pracownikom firmy Sutco oraz ich najbliższym życzymy udanego i słonecznego czasu urlopowego oraz reporterskiego oka przy wykonywaniu zdjęć! Dział sprzedaży i Marketingu Tel:

9 INFORMATYCZNE NOWINKI ZMIANY W WIELKIM WIRTUALNYM ŚWIECIE. Dawno, dawno temu, kiedy PC miały po 16 kilobajtów (16 kb) pamięci RAM (tyle ile dziś ma byle zegarek z elektronicznym notesem), nie miał twardego dysku, dyskietka 5,25 miała 180 kb, a modem przyjemnie skwierczał kiedy łączył się z internetem Ups, to nie ta bajka. Nadeszła rzeczywistość. Firma Sutco-Polska wkracza w 21 wiek z impetem. Rozpoczynamy od wdrożenia procedur związanych z dodatkowym bezpieczeństwem. Sporo osób często pyta co to dokładnie za zmiany. Oto kilka najważniejszych: W związku z powyższymi zmianami, do działu IT częściej niż zazwyczaj zgłaszane są rozmaite problemy. Chcemy uspokoić wszystkich korzystających z komputerów, że staramy się rozwiązywać zgłaszane problemy na bieżąco. Praca z nowym serwerem i inne zmiany wymagają ciężkiej pracy i chociaż dział IT stara się przetestować je przed uruchomieniem, nie zawsze jest to możliwe. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie uwagi prosimy wysyłać na maila. Przy okazji podajemy garść porad od działu IT: jeśli coś nie działa - zrób restart! jeśli brakuje prądu - włącz listwę lub wezwij elektryka, jeśli drukarka nie drukuje - wymień toner. Wybudowanie drugiej serwerowni od teraz nawet w przypadku pożaru jednej z nich wszyscy dalej mogą pracować. Integracja domeny sutco z lm-gruppe. Wszyscy pracownicy będą się logować do tej samej domeny (Sieci) co nasi koledzy z Niemiec. Integracja domen wymusiła na nas zabezpieczenie nowym sprawdzonym programem antywirusowym Kaspersky i dodatkowo nowymi urządzeniami sieciowymi z wbudowanymi mechanizmami, które blokują szpiegujący albo niepotrzebny ruch sieciowy. 9 Kolejnym etapem, na który sporo osób niecierpliwie czeka, będzie zmiana poczty z aktualnej Ogicoma na postawioną na naszych własnych serwerach. Plusem takiego rozwiązania będzie całkowita odporność na uszkodzenie komputera i pełna integracja z tabletami czy telefonami. Na przyszły rok zaplanowana jest wymiana naszego systemu informatycznego na inny. Alicja Kucharska, która wspiera od niedawna nasz Dział Kadr i Płac. DZIAŁ KADR I PŁAC Od dnia Dział Personalny zasiliła Alicja Kucharska. Ala objęła stanowisko Pracownika ds. Kadr i Płac. Na dzień dzisiejszy Alicja wdraża się w nowe obowiązki, co czyni z dużym zaangażowaniem J. Życzymy Alicji wielu sukcesów w nowym miejscu pracy! Nowa serwerownia w naszej firmie i pan informatyk Adrian Kosiura.

10 LM GROUP HISTORIA GRUPY: 1985 Założenie Sutco RecyclingTechnik GmbH& Co. KG w Bergisch Gladbach przez Pana Thomasa Schmitza 1991 Otwarcie zakładu produkcyjnego Sutco-Polska w Sosnowcu 1993 Założenie Sutco Biura Inżynierskiego Krakowie 2000 Sprzedaż większości udziałów Sutco-Polska firmie Trienekens AG, 2003 Sprzedaż większości udziałów Sutco-Polska firmie Ludden&Mennekes Entsorgungssysteme, Przeniesienie siedziby firmy Sutco-Polska do Katowic, unowocześnienie produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych, 2008 Przeniesienie Biura Inżynierskiego do Katowic 2009 Założenie spółki córki Sutco Iberica w Hiszpanii 2011 Nabycie 50% akcji OKLM Sutco jest 100% właścicielem OKLM w Wielkiej Brytanii, dzisiaj Sutco UK 2012 Przyłączenie Sutco Biuro Inżynierskie do Sutco-Polska 2014 Założenie Przedsiębiorstwa Joint Venture w Brazylii

11 Biuro Inżynierskie, stara siedziba w Krakowie 11 Stara siedziba Sutco-Polska w Sosnowcu

12 Instalacja do kompostowania i biostabilizacji w systemie statycznym Biodegma jest do biologicznego przetwarzania. Celem biologicznego przetwarzania jest stabilizacja i redukcja masy odpadów biodegradowalnych pochodzenia organicznego, a więc zmiana ich właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 12 Na instalacjach MBP dostarczonych przez firmę Sutco w Polsce najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest kierowanie frakcji 0-80 mm, po wcześniejszym zastosowaniu separatorów metali, bezpośrednio z hali sortowni, do części biologicznej instalacji, w systemie dynamicznym Biofix lub statycznym Biodegma. CZYM JEST BIOSTABILIZACJA? Przerzucarka - element instalacji do kompostowania i biostabilizacji w systemie dynamicznym Biofix BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, JAK TO ROBI SUTCO? PO CO STABILIZUJE SIĘ BIOLOGICZNIE? W części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów projektowanych i dostarczanych przez firmę Sutco-Polska, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, wydzielana jest frakcja 0-80 mm, która kierowana Biostabilizacja tlenowa jest niczym innym jak rozkładem substancji organicznej przez mikroorganizmy w obecności tlenu i przy zachowaniu odpowiednich warunków (dostęp tlenu, wilgotności). Jednym z parametrów charakteryzujących odpad biologicznie ustabilizowany jest parametr AT4, który określa zapotrzebowanie/ ubytek tlenu, zużytego przez mikroorganizmy znajdujące się w próbce odpadu w ciągu 4 dni (jednostka: mg O2/g suchej masy). Po okresie 6-12 tygodni, obejmującym fazę stabilizacji w urządzeniu zamkniętym oraz biostabilizację w pryzmach uzyskuje się stabilizat, który może być składowany na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Warto mieć świadomość, że chociaż w instalacjach Sutco można prowadzić również proces kompostowania, to ze względu na rodzaj odpadów, które do nich trafiają służą one głównie biologicznej stabilizacji. Po odsianiu ze stabilizatu tzw. frakcji podsitowej 0-20 mm może on być użyty np. do rekultywacji składowisk. OFERTA SUTCO Sutco ma w ofercie 3 rozwiązania służące stabilizacji tlenowej, oferowane w zależności od ilości odpadów które mają być przetwarzane: stabilizację w systemie statycznym Biodegma, stabilizację w systemie dynamicznym Biofix oraz od niedawna stabilizację w betonowych tunelach.

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219653-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie)

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Podstawa opracowania Przykładowa lista analizowanych materiałów: Ponad 1000 stron dokumentacji!!! Pismo Burmistrza Wołomina z 16.09.2011 do

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196289-2011:text:pl:html PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 119-196289 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Frakcja positowa wydzielić co dalej?

Frakcja positowa wydzielić co dalej? Frakcja positowa wydzielić co dalej? dr inż. Andrzej Białowiec Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, UWM Olsztyn e-mail: andrzej.bialowiec@uwm.edu.pl tel. 089 523 38 76 Charakterystyka jakościowa

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Stan istniejący gospodarki odpadami w Elblągu 1963-1995 odpady komunalne z miasta Elbląg składowano na wysypisku w Gronowie Górnym 1998 oddano

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cybinka.pl Cybinka: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2014R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2014R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2014R. CZŁUCHÓW SIERPIEŃ 2015R. Działając zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zakłady zagospodarowywania odpadów elementem stabilnego rozwoju regionu. Forum Sudeckie, maja 2015

Nowoczesne zakłady zagospodarowywania odpadów elementem stabilnego rozwoju regionu. Forum Sudeckie, maja 2015 Nowoczesne zakłady zagospodarowywania odpadów elementem stabilnego rozwoju regionu Forum Sudeckie, 21-22 maja 2015 Obecnie w regionie dolnośląskim południowym funkcjonują trzy Regionalne Instalacje do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy BPM.ZZP.271.540.2014 Nowy Sącz: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych w ramach projektu pn.: Internet

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik:

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik: załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Nazwa (firma), siedziba, Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres prowadzenia dział. gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów 11 13.05.2015 r. Białka Tatrzańska Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Lucyna

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo