PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa polikliniki pod kątem montażu angiografu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, Poznań Kod zamówienia według CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Zawartość opracowania: A. Część opisowa B. Część informacyjna Autorzy opracowania: Małgorzata Polaczyk Badzińska Marlena Kozłowska Remigiusz Karmiński 1

2 Zawartość opracowania: A. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia 1.2.Charakterystyczne parametry 1.3.Aktualne uwarunkowania 2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 3.3.Organizacja robót budowlanych 3.4.Przygotowanie terenu 3.5.Bezpieczeństwo pożarowe 3.6.Wymogi sanitarnohigieniczne 3.7.Akustyka 3.8.Wyposażenie medyczne montowane na stałe i wymagające trwałego podłączenia instalacyjnego 3.9.Architektura Wykończenie Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG Okna zewnętrzne i pomiędzy pomieszczeniami Drzwi Ściany działowe Sufity Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń Konstrukcja Stan techniczny kondygnacji budynku polikliniki Instalacje wodno-kanalizacyjne Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Zimna woda Ciepła woda użytkowa z cyrkulacją Gazy medyczne Źródła zasilania Instalacje gazów medycznych Instalacje elektryczne Wytyczne ogólne Zasilanie Instalacje wewnętrzne Ochrona od porażeń Instalacje teletechniczne System kontroli dostępu i inne Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej Zasilanie dedykowane Instalacja p. poż Ogrzewanie Wentylacja i klimatyzacja 2

3 B. Część informacyjna 1. Dane ogólne 1.1. Stan prawny nieruchomości 1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty 1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 4. Załącznik graficzny 3

4 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy polikliniki pod kątem montażu angiografu. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami branżowymi uwzględniającymi technologię funkcjonowania Pracowni Naczyniowej oraz Zakładu RTG. Wykonanie przebudowy części budynku polikliniki wynikająca z obowiązujących przepisów oraz specyfiki działania planowanej Pracowni Naczyniowej oraz Zakładu RTG. Przeniesienia istniejących aparatów, wyposażenia oraz instalacji (m.in. system kolejkowy do rejestracji Zakładu RTG, wentylację mechaniczną do Zakłady RTG). 1.2.Charakterystyczne parametry W przebudowywanym obszarze należy przy spełnieniu wymagań określonych przepisów zapewnić powierzchnię niezbędną dla: I. Pracowni Naczyniowej: Sali zabiegowej, Sali operacyjnej hybrydowej, Sterowni dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 2 pomieszczenia, Myjni lekarzy, Myjni narzędzi, Śluzy pacjenta, Pomieszczenia przygotowania pacjenta, Śluzy materiałowo-narzędziowej, Magazyn materiałowy, Magazyn narzędziowy, Pomieszczenie na odpady medyczne, Gabinet ordynatora z sekretariatem, Szatnia dla personelu tzw. brudna, Szatnia dla personelu tzw. czysta wraz z natryskiem i WC, Pomieszczenie socjalne dla personelu, Korytarz wewnętrzny, Pomieszczenie techniczne (dla komponentów aparatu angiografu i systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego). II. Zakładu RTG Pomieszczenie pod aparat kostny RTG 1, Pomieszczenie pod aparat klatkowy - RTG 2, Sterowni jedno pomieszczenie wspólne dla dwóch aparatów, Rejestracji trzy stanowiskowej, Pomieszczenia USG, Korytarza wewnętrznego. 4

5 Powierzchnia wydzielona do przebudowy wynosi około 360 m Aktualne uwarunkowania Teren przygotowania kondygnacji do przebudowy wymaga następujących przygotowań - Do przystąpienia wykonania przebudowy pod kątem montażu angiografu niezbędne jest wykonanie obszaru Zakładu RTG i przeniesienie sprzętu (min. aparatu kostnego firmy Siemens) do przygotowanych pomieszczeń. - Podczas prac funkcjonowanie polikliniki nie będzie wstrzymane. Powoduje to konieczność wykonania szczelnej przegrody pomiędzy funkcjonującą częścią a przebudowywaną. - Do transportu materiałów budowlanych zamontować podnośnik od strony zewnętrznej budynku bądź traktem komunikacji wewnętrznej po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku Tabela 1. Szczegółowy program użytkowy Lp Ilość pom. (szt.) Nazwa pomieszczenia Orientacyjna powierzchnia w m 2 Uwagi Pracownia Naczyniowa 1 1 Sala zabiegowa 27 Wejście z pomieszczenia przygotowania pacjenta, wejście ze sterowni, wejście z myjni lekarzy. Okno podawcze do myjni narzędzi, okno pomiędzy sterownią a salą. 2 1 Sala operacyjna hybrydowa 38 Wejście z pomieszczenia przygotowania pacjenta, wejście z myjni lekarzy. Okno podawcze do myjni narzędzi, okno pomiędzy sterownią a salą. 3 2 Sterownie dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 20 Wejście do sterowni z korytarza wewnętrznego, pomiędzy sterownią a salą zabiegową przejście. W sterowniach zamontować okna pomiędzy nimi a salami. 4 1 Myjnia lekarzy 8 Wejście od korytarza wewnętrznego, wejście osobne do pomieszczenia zabiegowego i sali hybrydowej. 5 1 Myjnia narzędzi 5 Wejście od śluzy pacjenta, okna podawcze do sali zabiegowej i sali hybrydowej 6 1 Śluza pacjenta 16 Wejście od korytarza zewnętrznego. Z śluzy jest wejście do pomieszczenia informatycznego, 2-ch pomieszczeń przygotowania pacjenta i do myjni narzędzi. 7 2 Pomieszczenia przygotowania pacjenta 18 Wejście od śluzy pacjenta wejścia do pom. zabiegowego i sali hybrydowej. 8 1 Śluza materiałowo-narzędziowa 3,5 Wejście od korytarza zewnętrznego, okna podawcze do magazynów. 9 1 Magazyn materiałowy 11 Wejście z korytarza wewnętrznego, okno podawcze ze śluzy materiałowonarzędziowej 5

6 10 1 Magazyn narzędziowy 5 Wejście z korytarza wewnętrznego, okno podawcze ze śluzy materiałowonarzędziowej 11 1 Pomieszczenie na odpady 3 Wejście od korytarza zewnętrznego. medyczne 12 1 Gabinet ordynatora z sekretariatem 9,5 Sekretariat przejściowy pomiędzy szatnią brudną i pokojem ordynatora 13 1 Szatnia dla personelu tzw. brudna 7, Szatnia dla personelu tzw. czysta z prysznicem i WC 15 1 Pomieszczenie socjalne dla personelu 16 1 Korytarz wewnętrzny Pomiędzy WC a umywalką ścianka systemowa z drzwiami. 11 Wejście z korytarza wewnętrznego, pomiędzy pokojem ordynatora a pomieszczeniem socjalnym naswietle o wymiarach min. 2mx1m 17 1 Pomieszczenie techniczne 20 Pomieszczenie znajduje się kondygnacje niżej, wejście do niego z zewnątrz budynku polikliniki Zakład RTG 1 1 Pomieszczenie pod aparat kostny 24 Wejście z korytarza wewnętrznego dla wózków jezdnych, oddzielnie przez kabinę dla pacjentów, wejście ze sterowni. 2 1 Pomieszczenie pod aparat klatkowy 21,5 Pomieszczenie z dwoma kabinami wejściowymi dla pacjentów, wejście ze sterowni. 3 1 Sterownia dla pomieszczeń z aparatami RTG 11 Wejście z korytarza wewnętrznego. Zamontować okna pomiędzy sterownią a pomieszczeniami z aparatami. Montaż okna zewnętrznego. 4 1 Pomieszczenie dla USG 12 Wejście z korytarza wewnętrznego 5 1 Korytarz wewnętrzny Rejestracja 12 Trzy stanowiska rejestrujące, wejście od korytarza zewnętrznego, szklane przegrody pomiędzy stanowiskami 3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Budynek polikliniki, w którym będzie przeprowadzana przebudowa został wybudowany w roku Budynek polikliniki jest podpiwniczony i ma 4 kondygnacje. W przyziemiu, na parterze, 1 i 2 piętrze jest on zespolony z budynkiem łóżkowym poprzez łącznik. W budynku na poziomie: - przyziemia znajdują się: magazyny, warsztaty techniczne, bufet, szatnie, - parteru znajdują się: poradnie oraz pracownie specjalistyczne, apteka, kiosk, - pierwszego piętra znajdują się: poradnie specjalistyczne oraz część administracyjna, - drugiego piętra znajduje się: blok operacyjny, który częściowo rozpościera się w głąb polikliniki. 6

7 3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania była należyta i zgodna z normami. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Dostawy materiałowe mogą być realizowane zewnętrzną windą zamontowaną przez Wykonawcę bądź traktem komunikacyjnym wewnętrznym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, - zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z wykonywanymi pracami, Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca ma dokonywać na wysypisko komunalne. Odpady trudne należy wywieść do odpowiedniego punktu i przekazać Inwestorowi dokumenty potwierdzające dokonania utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Ze względu na stan przylegających do budynków dróg, transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 20 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów dostawczych, oraz napraw dróg w razie ich uszkodzenia. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi i programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający ustanawia następujące osoby: - inspektora nadzoru, - kierownika działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiory częściowe, - odbiór końcowy, - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Warunkiem dokonania odbioru wentylacji będzie uzyskanie odpowiedniej krotności wymiany powietrza potwierdzonej badaniami (wykonanymi na koszt Wykonawcy). 7

8 Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: - szczelne zabudowy oddzielające część przebudowywaną od funkcjonującej, - mechaniczny transport materiałów budowlanych umiejscowiony przy ścianie zewnętrznej, 3.3.Organizacja robót budowlanych Roboty budowlane należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwości lub utrudnienia dla Szpitala. Dla ruchu pracowników Wykonawcy, bez transportu materiałów, udostępniona zostanie klatka schodowa boczna w budynku polikliniki. Transport materiału odbywać się będzie zamontowanym własnym zewnętrznym pionem komunikacyjnym, np. winda przyścienna: alternatywnie dopuszcza się inny zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. W trakcie realizacji robót strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonowania Szpitala. Ponieważ prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy: - do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas, dobierając odpowiednio technologie realizacji robót, - na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza, - stosować zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w wyniku ruchu pracowników i pojazdów oraz sprzętu budowlanego. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, uzgodni z Zamawiającym harmonogram określający termin planowanych ograniczeń w funkcjonowaniu poradni. Zaplecze budowy należy zorganizować w wskazanych pomieszczeniach znajdujących się w przyziemiu polikliniki. Wytypowane pomieszczenia obejmują 37 mkw i w skład nich wchodzą szatnia, WC, magazynek. Opłata za zaplecze będzie regulowana zgodnie z umową Przygotowanie terenu Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i pracowni należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować Bezpieczeństwo pożarowe 8

9 Wymagana klasa odporności pożarowej budynku B. Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Należy wziąć pod uwagę wytyczne i wymogi opracowanej dla całego kompleksu szpitalnego instrukcji przeciwpożarowej, a szczególnie warunków w zakresie usunięcia elementów zagrożenia życia Wymogi sanitarnohigieniczne Ze względu na specyfikę pracowni, przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać najwyższe standardy w zakresie wymogów sanitarnohigienicznych. Podczas opracowywania dokumentacji, rozwiązania projektowe należy konsultować oraz zdobyć akceptację: - Zespołu od Spraw Zakażeń, - Kierownika pracowni Angiografii, - Kierownika Działu Informatyki, Aparatury Medycznej i Łączności, - Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji, - Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW/ rzeczoznawca d.s. sanitarnohigienicznych. - Rzeczoznawcy d.s. bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 3.7. Akustyka W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania urządzeń emitujących hałas lub drgania, należy opracować projekt ochrony akustycznej i zrealizować wynikające z niego zalecenia. Poziom hałasu w pomieszczeniach, w tym zwłaszcza w pomieszczeniach poniżej jak i powyżej rezonansu nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów określonych w normach dla tego typu pomieszczeń. Projektowanie przegrody budowlane, drzwi, kanały wentylacyjne itp. powinny, po wybudowaniu spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej, co potwierdzone zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakończeniu prac oraz powtórnie po uruchomieniu oddziału. Pomiary powinna wykonać niezależna jednostka na rzecz Wykonawcy. Do minimum należy ograniczyć możliwość przenoszenia drgań z urządzeń wyposażonych w silniki na strukturę budynku Wyposażenie medyczne montowane na stałe i wymagające trwałego podłączenia instalacyjnego Aparatura i urządzenia medyczne montowane na stałe wymagają odpowiedniego przygotowania podłączeń instalacyjnych oraz konstrukcji mocujących, dostosowanych do możliwych obciążeń statycznych oraz dynamicznych. Wszelkie nowopowstałe instalacje jak i istniejące mają być prowadzone wewnątrz budynku (szachty wentylacyjne) w taki sposób aby był do nich niezależny dostęp poza obrysem Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG (od strony korytarza zewnętrznego). Sprawdzić nośność stropów i podłogi pod wymogi planowanych do montażu urządzeń Architektura Wszystkie rozwiązania funkcjonalne powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w projekcie technologii medycznej a potem w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach branżowych wykonanych przez Wykonawcę. Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń konstrukcji. Rozwiązania techniczne układów mechanicznych powinny być zaprojektowane w taki sposób aby 9

10 były tanie i nie kłopotliwe w eksploatacji. Wykończenie wewnętrzne powinno zapewniać wysoki standard i łatwość utrzymania czystości Wykończenie Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG Okna zewnętrzne i pomiędzy pomieszczeniami Drzwi - W indywidualnych przypadkach należy przewidzieć naprawę okien zewnętrznych (wymiana okuć). - Wymaga się zamontowania okna podawczego ochronnego pomiędzy sterownią i salą operacyjną hybrydową, o wymiarach minimum 50x50 cm i ochronności zgodnej z projektem ochrony radiologicznej. Otwierane ręcznie od strony myjni narzędzi 2szt - Wymaga się zamontowania okna podawczego pomiędzy śluzą materiałowo/narzędziową a magazynami. Minimalne wymiary 50x50 cm rozwierane w kierunku magazynów 2 szt. - Wymaga się zamontowania okien podawczych pomiędzy salami (hybrydową, zabiegową) a myjnią narzędzi 2 szt. - Wymaga się zamontowanie pomiędzy pokojem ordynatora a pomieszczeniem socjalnym oraz pomiędzy sekretariatem i korytarzem zewnętrznym naświetla o wymiarach 200x100 cm 2 szt. - Wymaga się zamontowania okna ochronnego pomiędzy sterownią i pomieszczeniem z aparatem kostnym minimum 80x80 cm i ochronności zgodnej z projektem ochrony radiologicznej oraz okna tymczasowego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem z aparatem klatkowym o wymiarach minimum 80 x 80 cm (z możliwością docelowego zamontowania okna z ochronnością zgodnej z projektem ochrony radiologicznej) 2szt. - W sterowni znajdującej się pomiędzy pomieszczeniem RTG1 a RTG 2 wykonać okno zewnętrzne rozwieralno/uchylne o wymiarach minimalnych 100x150 cm 1 szt. a) Pracownia Naczyniowa - wejście do śluzy pacjenta drzwi otwierane automatycznie aluminiowe, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - wejście do śluzy pacjenta na salę zabiegową drzwi rozsuwane automatycznie aluminiowe (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1szt. - wejście do śluzy pacjenta na salę hybrydową drzwi rozwieralne automatycznie aluminiowe (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - drzwi wejściowe do pomieszczenia przy śluzie pacjenta na salę hybrydową szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obudstronnie klamka, od strony pracowni klamka, uzbrojenie w samozamykacz z funkcja stop przy 90 stopniach rozwarcia drzwi, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana srebrna - 1 szt. - drzwi wejściowe do pomieszczenia przy pracowni angiografii - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym 10

11 ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ochronny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone - 1 szt. - - wejście do sali operacyjnej hybrydowej - drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozsuwane automatycznie (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie pomieszczenia przygotowania pacjenta 1szt. - drzwi pomiędzy sterownią i salą zabiegową - drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej), otwierane automatycznie (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie sterowni 1szt. - drzwi pomiędzy pomieszczeniem myjni lekarzy a salą operacyjną hybrydową oraz salą zabiegową- drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej), otwierane automatycznie automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie pomieszczenia myjni lekarzy 2szt. - drzwi pomiędzy szatnią czystą a korytarzem wewnętrznym pracowni naczyniowej- drzwi rozsuwane aluminiowe, białe, otwierane ręcznie, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - drzwi wejściowe do: pracowni naczyniowej od strony wejścia personelu, - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ochronny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone - 1 szt. - drzwi wejściowe do: pomieszczenia na odpady medyczne oraz do śluzy materiałowo/narzędziowej- szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, samozamykacz z możliwością zatrzymania drzwi otwartych, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone 2 szt. - drzwi wejściowe do szatni brudnej dla personelu: szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana srebrna - 1 szt. - drzwi wewnętrzne w pracowni naczyniowej: szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane srebrna - 11 szt. 11

12 - drzwi do pomieszczenia technicznego zewnętrzne stalowe, białe, o szer. minimum 100 cm b) Zakład RTG - drzwi wejściowe dla wjazdu łóżek do pomieszczenia z aparatem kostnym RTG1- ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 110 cm, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 1 szt. - drzwi wejściowe z kabin przygotowania pacjenta do pomieszczenia RTG1- ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pomieszczenia klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 1 szt. - Drzwi tymczasowe z kabin przygotowania pacjenta w po. RTG2 szer. min. 90 cm 2szt - drzwi wejściowe ze sterowni do pomieszczenia RTG1 i RTG2 - ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, obustronnie klamka, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 2 szt. - drzwi do kabin przygotowania pacjenta oraz pomieszczenia USG - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor szary, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, od strony wejścia pochwyt prosty z drugiej strony klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane srebrne - 5 szt. Wszystkie zastosowane drzwi muszą spełniać normy higieniczne dla odpowiednich pomieszczeń. Kolorystykę, rodzaje okuć należy uszczegółowić i uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym Ściany działowe Zastosowana technologia ścian działowych, krotność ich opłytowania, nośność płyt, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny umożliwiać zawieszenie w dowolnym miejscu na ścianach aparatury medycznej, oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Wymaga się, aby dopuszczalne obciążenie w kierunku pionowym pojedynczego kołka rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu ściany nie było mniejsze niż 50 kg. Za wystarczające uznaje się zastosowanie typowych płyt gipsowo-kartonowych z podwójnym obłożeniem jednostronnym. W przypadku zabudowy pomieszczeń przegrodą szklaną bądź naświetlami, szkło musi spełniać wszelkie zasady bezpieczeństwa i umożliwiać swobodne mycie i dezynfekcje. Ściany sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczenia RTG1 muszą mieć wykonane osłony przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem ochrony radiologicznej Sufity W pomieszczeniu sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczeniu RTG1 i RTG2 wykonać sufit zgodnie z zasadami obowiązującymi w tego typu pomieszczeniach. 12

13 W pozostałych pomieszczeniach wykonać sufit typu rastrowy z płytami z wełny szklanej, niepalne, odporne na wilgoć (do 95% przy temp. 30 o C), o module 60x60x2cm, łatwe do demontażu. W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach przyziemia uwzględnić montaż sufitu podwieszanego. Sufity sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczenia RTG1 muszą mieć wykonane osłony przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem ochrony radiologicznej Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń a) Pracownia Naczyniowa - wyposażenie istniejące wskazane przez Zamawiającego należy przenieść i zamontować w wytypowanych pomieszczeniach. - baterie w myjni lekarzy bezdotykowe lekarskie, koryto do mycia rąk ze stali nierdzewnej minimum dwustanowiskowe, - w pomieszczeniach przygotowania pacjenta zlewozmywaki i umywalki z blachy nierdzewnej wpuszczane w blat, zlewozmywaki z bateriami stojącymi z wyciąganą wylewką, baterie umywalkowe stojące lekarskie, szafka na nóżkach min. 10 cm, blaty i fronty gładkie z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję, - w myjni narzędzi zlewozmywak i umywalka w szafce modułowej ze stali nierdzewnej, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciągana wylewką, bateria umywalkowa stojąca, - w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak i umywalka wpuszczane w blat z blachy nierdzewnej wytrzymałe na dezynfekcję, zlewozmywak z baterią stojącą z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa stojąca, szafka na nóżkach min. 10 cm, blaty i fronty gładkie z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję, - w szatni czystej umywalka z baterią stojącą, syfon gruszkowy mosiężny niklowany, bateria odcinana zaworkami z filtrem, - ściany w sali operacyjnej hybrydowej, zabiegowej, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, myjni lekarzy, myjni narzędzi, pomieszczeniu na odpady medyczne, szatnię czystą z natryskiem i WC, pokryć wykładziną ścienną: homogeniczną z winylu, klasa ogniotrwałosci PN EN , trwałość kolorów EN B02, odporność chemiczna EN 423, odporność na grzyby i bakterie DIN EN ISO 846. Wykładzinę kłaść pasami poziomymi wzdłuż pomieszczenia. - pozostałe ściany pokryć farbą lateksową matową odporną na mycie i dezynfekcję i nieabsorbującą chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń (np. krew) - wykładzina podłogowa w klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg. PN- EN649, grupa ścieralności wg. PN-EN660-1, odporna na środki dezynfekcyjne, bakteriobójcza, antypoślizgowa, antyelekrostatyczna, termo i chemoodporna, szczelna, trudnozapalna, odporna na ścieranie, zgrzewana na stykach, wywinięcie na ścianę na wysokość 10 cm, na styku ściana podłoga zamontować listwy wyoblające. W sali operacyjnej hybrydowej w sali zabiegowej, w sterowniach, pomieszczeniu przygotowania pacjenta: wykładzina elektroprzewodząca z instalacją do odprowadzania ładunków. - w pomieszczeniu socjalnym przy module zlewozmywakowo-umywalkowym nałożyć dodatkową warstwę ochronną z żywicy epoksydowej, - vertikale pcv dodatkowo łańcuszek operacyjny dolny i wzmocnienia przy wieszakach, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, - vertikale materiałowe - poliester o dobrej stabilności koloru i szerokości 127 mm. - w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, wózkami itp. wymaga się zastosowania elementów chroniących ściany i drzwi przed uszkodzeniem: systemowych zabezpieczeń 13

14 kątowych szerokości min. 35 mm, składających się z profilu nośnego z aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian, systemowych ciągłych osłon przeciwuderzeniowych o wysokości min. 15 cm, składających się z profilu aluminiowego wyposażonego w panewki amortyzujące, na którym zamocowany jest profil z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości; osłony stosować na min. dwóch poziomach. b) Zakład RTG - ściany pokryć farbą lateksową matową odporną na mycie i dezynfekcję i nieabsorbującą chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń (np. krew) - wykładzina podłogowa w klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg. PN- EN649, grupa ścieralności wg. PN-EN660-1, odporna na środki dezynfekcyjne, bakteriobójcza, antypoślizgowa, antyelekrostatyczna, termoi chemoodporna, szczelna, trudnozapalna, odporna na ścieranie, zgrzewana na stykach, wywinięcie na ścianę na wysokość 10 cm, na styku ściana podłoga zamontować listwy wyoblające. W pomieszczeniu RTG1, sterowni oraz USG wykładzina elektroprzewodząca z instalacją do odprowadzania ładunków. Wymianie podlega również wykładzina na istniejącym korytarzu zakładu diagnostyki obrazowej. W obszarach gdzie znajdują się gresy podłogowe (rejestracja) należy je skuć, posadzkę wyrównać i położyć wykładzinę tak aby poziom nowopołożonej posadzki był równy z istniejącą, na połączeniach zamontować listwy podłogowe odporne na mycie i uszkodzenia mechaniczne. - rejestracje wykonać w zabudowie lekkiej zabezpieczonej obustronnie na mechaniczne uderzenia, stanowiska przedzielić przegrodami z szkła bezpiecznego, każde stanowisko zamykane z zewnątrz żaluzją wandaloodporną zamykaną mechanicznie. - vertikale materiałowe - poliester o dobrej stabilności koloru i szerokości 127 mm. - w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, wózkami itp. wymaga się zastosowania elementów chroniących ściany i drzwi przed uszkodzeniem: systemowych zabezpieczeń kątowych szerokości min. 35 mm, składających się z profilu nośnego z aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian, systemowych ciągłych osłon przeciwuderzeniowych o wysokości min. 15 cm, składających się z profilu aluminiowego wyposażonego w panewki amortyzujące, na którym zamocowany jest profil z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości; osłony stosować na min. dwóch poziomach 14

15 15

16 Tabela nr 2. Wymagane wyposażenie w zakresie instalacji sanitarnych i sprzętu Lp Nazwa pomieszczenia Wentylacja Instalacje wodno-kanalizacyjne Tlen medyczny Próżnia Sprężone powietrze Pracownia Naczyniowa 1 Sala zabiegowa Sala z wentylacja mechaniczną z regulacją temperatury. 2 Sala operacyjna hybrydowa 3 Sterownie dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej Sala z wentylacja mechaniczną z regulacją temperatury. Nawiew laminarny z boku. 4 Myjnia lekarzy Klimatyzacja, grawitacja 5 Myjnia narzędzi Klimatyzacja, grawitacja 6 Śluza pacjenta Klimatyzacja, grawitacja 7 Pomieszczenia Wentylacja przygotowania mechaniczna z pacjenta regulacją temperatury Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu. Przewody instalacji wodnej w otulinach. Jeden punkt Jeden punkt 0,5 MPa Jeden punkt Jeden punkt Jeden punkt Jeden punkt Sprzęt specjalistyczny do montażu Istniejący aparat angiografu Nowy aparat angiografu klimatyzacja Montaż vertikali okienny z PCV Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu, wykonanie rozejść do armatury. Przewody instalacji wodnej w otulinach Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu, wykonanie rozejść do armatury. Przewody instalacji wodnej w otulinach wodnej w otulinach Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. Jeden punkt w każdym pomieszczeniu Jeden punkt w każdym pomieszcze niu Jeden punkt w każdym pomieszcz eniu Inne Koryto do mycia chirurgicznego dwustanowiskowe, baterie lekarskie mechaniaczne. Moduł zlewozmywakowoumywalkowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), Bateria umywalkowa lekarska mechaniczna, bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką Osłony ścienne na dwóch poziomach Moduł zlewozmywakowoumywalkowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), szerokość blatu 60 cm Bateria umywalkowa stojąca lekarska mechaniczna, bateria zlewozm. stojąca z 16

17 8 Śluza materiałowonarzedziowa 9 Magazyn materiałowy 10 Magazyn narzędziowy 11 Pomieszczenie na odpady medyczne 12 Gabinet ordynatora z sekretariatem 13 Szatnia dla personelu tzw. brudna 14 Szatnia dla personelu tzw. czysta z prysznicem i WC 15 Pomieszczenie socjalne dla personelu Grawitacja wyciągana wylewką. Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego cm z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. głowicą termostatyczną. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. W części suchej montaż grzejnika higienicznych z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. W części mokrej montaż grzejnika drabinkowego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Umywalka szer. 50 cm z syfonem gruszkowym niklowanym, bateria stojąca, WC podwieszane ze zbiornikiem podtynkowym, brodzik dopasowany do wnęki, drzwi natryskowe otwierane. Moduł zlewozmywakowoumywalkowy za stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), z materiału odpornego na mycie i dezynfekcje. Bateria umywalkowa stojąca, bateria zlewozm. stojąca z wyciągana wylewką. Montaż vertikali okiennych z PCV 16 Korytarz Pozostawić istniejące grzejniki 17

18 wewnętrzny 17 Pomieszczenie techniczne Klimatyzacja, grawitacja Agregaty, urządzenia do wentylacji mechanicznej na sale z aparatami angiografu higieniczne. Montaż vertikali okienny z PCV, powierzchnia okien 45mkw 20 Korytarz Grawitacyjna 2 sztuki grzejników higienicznych 100x60 cm Zakład RTG 1 Pomieszczenie pod aparat kostny 2 Pomieszczenie pod aparat klatkowy 3 Sterownia dla pomieszczeń z aparatami RTG 4 Pomieszczenie dla USG Klimatyzacja, grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Vertikale okienne PCV. Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG 5 Korytarz wewnętrzny grawitacja Osłony ciągłe na dwóch poziomach 6 Rejestracja Grawitacja. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem term. i głowicą term. Od frontu rejestracja zamykana żaluzjami antywłamaniowymi otwieranymi automatycznie 18

19 Tabela nr 3 Wymagane wyposażenie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Lp Nazwa pomieszczenia Gniazda instalacji elektr. 230V Gniazda instalacji elektr. 400V Zasilanie awaryjne Zasilanie dedykowane Instalacja sieci informatycznotelefonicznej (punkty x ilość gniazd) Domofon Wejście z prawem dostępu Pracownia Naczyniowa 1 Sala zabiegowa x2 2 Sala operacyjna x2 hybrydowa 3 Sterownie dla + + 2x2 + pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 4 Myjnia lekarzy + 5 Myjnia narzędzi + 1x2 6 Śluza pacjenta Pomieszczenia + przygotowania pacjenta 8 Śluza materiałowonarzedziowa + 9 Magazyn materiałowy + 10 Magazyn narzędziowy + 11 Pomieszczenie na + odpady medyczne 12 Gabinet ordynatora z + 2x2 sekretariatem 13 Szatnia dla personelu + + tzw. brudna 14 Szatnia dla personelu + tzw. czysta z prysznicem i WC 15 Pomieszczenie socjalne + 1x2 + dla personelu 16 Korytarz wewnętrzny + 17 Pomieszczenie + techniczne Zakład RTG 1 Pomieszczenie pod x2 19

20 aparat kostny 2 Pomieszczenie pod x2 aparat klatkowy 3 Sterownia dla + + 4x2 pomieszczeń z aparatami RTG 4 Pomieszczenie dla USG + 4x2 5 Korytarz wewnętrzny + 2x2 6 Rejestracja + 8x2 20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Modernizacja dwóch sal w Krzywem (sali muzealnej i sali edukacyjnej) Sporządził Marek Wrona Styczeń 205 . Roboty rozbiórkowe:. Rozebranie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo