PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa polikliniki pod kątem montażu angiografu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, Poznań Kod zamówienia według CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Zawartość opracowania: A. Część opisowa B. Część informacyjna Autorzy opracowania: Małgorzata Polaczyk Badzińska Marlena Kozłowska Remigiusz Karmiński 1

2 Zawartość opracowania: A. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia 1.2.Charakterystyczne parametry 1.3.Aktualne uwarunkowania 2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 3.3.Organizacja robót budowlanych 3.4.Przygotowanie terenu 3.5.Bezpieczeństwo pożarowe 3.6.Wymogi sanitarnohigieniczne 3.7.Akustyka 3.8.Wyposażenie medyczne montowane na stałe i wymagające trwałego podłączenia instalacyjnego 3.9.Architektura Wykończenie Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG Okna zewnętrzne i pomiędzy pomieszczeniami Drzwi Ściany działowe Sufity Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń Konstrukcja Stan techniczny kondygnacji budynku polikliniki Instalacje wodno-kanalizacyjne Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Zimna woda Ciepła woda użytkowa z cyrkulacją Gazy medyczne Źródła zasilania Instalacje gazów medycznych Instalacje elektryczne Wytyczne ogólne Zasilanie Instalacje wewnętrzne Ochrona od porażeń Instalacje teletechniczne System kontroli dostępu i inne Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej Zasilanie dedykowane Instalacja p. poż Ogrzewanie Wentylacja i klimatyzacja 2

3 B. Część informacyjna 1. Dane ogólne 1.1. Stan prawny nieruchomości 1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty 1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 4. Załącznik graficzny 3

4 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy polikliniki pod kątem montażu angiografu. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami branżowymi uwzględniającymi technologię funkcjonowania Pracowni Naczyniowej oraz Zakładu RTG. Wykonanie przebudowy części budynku polikliniki wynikająca z obowiązujących przepisów oraz specyfiki działania planowanej Pracowni Naczyniowej oraz Zakładu RTG. Przeniesienia istniejących aparatów, wyposażenia oraz instalacji (m.in. system kolejkowy do rejestracji Zakładu RTG, wentylację mechaniczną do Zakłady RTG). 1.2.Charakterystyczne parametry W przebudowywanym obszarze należy przy spełnieniu wymagań określonych przepisów zapewnić powierzchnię niezbędną dla: I. Pracowni Naczyniowej: Sali zabiegowej, Sali operacyjnej hybrydowej, Sterowni dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 2 pomieszczenia, Myjni lekarzy, Myjni narzędzi, Śluzy pacjenta, Pomieszczenia przygotowania pacjenta, Śluzy materiałowo-narzędziowej, Magazyn materiałowy, Magazyn narzędziowy, Pomieszczenie na odpady medyczne, Gabinet ordynatora z sekretariatem, Szatnia dla personelu tzw. brudna, Szatnia dla personelu tzw. czysta wraz z natryskiem i WC, Pomieszczenie socjalne dla personelu, Korytarz wewnętrzny, Pomieszczenie techniczne (dla komponentów aparatu angiografu i systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego). II. Zakładu RTG Pomieszczenie pod aparat kostny RTG 1, Pomieszczenie pod aparat klatkowy - RTG 2, Sterowni jedno pomieszczenie wspólne dla dwóch aparatów, Rejestracji trzy stanowiskowej, Pomieszczenia USG, Korytarza wewnętrznego. 4

5 Powierzchnia wydzielona do przebudowy wynosi około 360 m Aktualne uwarunkowania Teren przygotowania kondygnacji do przebudowy wymaga następujących przygotowań - Do przystąpienia wykonania przebudowy pod kątem montażu angiografu niezbędne jest wykonanie obszaru Zakładu RTG i przeniesienie sprzętu (min. aparatu kostnego firmy Siemens) do przygotowanych pomieszczeń. - Podczas prac funkcjonowanie polikliniki nie będzie wstrzymane. Powoduje to konieczność wykonania szczelnej przegrody pomiędzy funkcjonującą częścią a przebudowywaną. - Do transportu materiałów budowlanych zamontować podnośnik od strony zewnętrznej budynku bądź traktem komunikacji wewnętrznej po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku Tabela 1. Szczegółowy program użytkowy Lp Ilość pom. (szt.) Nazwa pomieszczenia Orientacyjna powierzchnia w m 2 Uwagi Pracownia Naczyniowa 1 1 Sala zabiegowa 27 Wejście z pomieszczenia przygotowania pacjenta, wejście ze sterowni, wejście z myjni lekarzy. Okno podawcze do myjni narzędzi, okno pomiędzy sterownią a salą. 2 1 Sala operacyjna hybrydowa 38 Wejście z pomieszczenia przygotowania pacjenta, wejście z myjni lekarzy. Okno podawcze do myjni narzędzi, okno pomiędzy sterownią a salą. 3 2 Sterownie dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 20 Wejście do sterowni z korytarza wewnętrznego, pomiędzy sterownią a salą zabiegową przejście. W sterowniach zamontować okna pomiędzy nimi a salami. 4 1 Myjnia lekarzy 8 Wejście od korytarza wewnętrznego, wejście osobne do pomieszczenia zabiegowego i sali hybrydowej. 5 1 Myjnia narzędzi 5 Wejście od śluzy pacjenta, okna podawcze do sali zabiegowej i sali hybrydowej 6 1 Śluza pacjenta 16 Wejście od korytarza zewnętrznego. Z śluzy jest wejście do pomieszczenia informatycznego, 2-ch pomieszczeń przygotowania pacjenta i do myjni narzędzi. 7 2 Pomieszczenia przygotowania pacjenta 18 Wejście od śluzy pacjenta wejścia do pom. zabiegowego i sali hybrydowej. 8 1 Śluza materiałowo-narzędziowa 3,5 Wejście od korytarza zewnętrznego, okna podawcze do magazynów. 9 1 Magazyn materiałowy 11 Wejście z korytarza wewnętrznego, okno podawcze ze śluzy materiałowonarzędziowej 5

6 10 1 Magazyn narzędziowy 5 Wejście z korytarza wewnętrznego, okno podawcze ze śluzy materiałowonarzędziowej 11 1 Pomieszczenie na odpady 3 Wejście od korytarza zewnętrznego. medyczne 12 1 Gabinet ordynatora z sekretariatem 9,5 Sekretariat przejściowy pomiędzy szatnią brudną i pokojem ordynatora 13 1 Szatnia dla personelu tzw. brudna 7, Szatnia dla personelu tzw. czysta z prysznicem i WC 15 1 Pomieszczenie socjalne dla personelu 16 1 Korytarz wewnętrzny Pomiędzy WC a umywalką ścianka systemowa z drzwiami. 11 Wejście z korytarza wewnętrznego, pomiędzy pokojem ordynatora a pomieszczeniem socjalnym naswietle o wymiarach min. 2mx1m 17 1 Pomieszczenie techniczne 20 Pomieszczenie znajduje się kondygnacje niżej, wejście do niego z zewnątrz budynku polikliniki Zakład RTG 1 1 Pomieszczenie pod aparat kostny 24 Wejście z korytarza wewnętrznego dla wózków jezdnych, oddzielnie przez kabinę dla pacjentów, wejście ze sterowni. 2 1 Pomieszczenie pod aparat klatkowy 21,5 Pomieszczenie z dwoma kabinami wejściowymi dla pacjentów, wejście ze sterowni. 3 1 Sterownia dla pomieszczeń z aparatami RTG 11 Wejście z korytarza wewnętrznego. Zamontować okna pomiędzy sterownią a pomieszczeniami z aparatami. Montaż okna zewnętrznego. 4 1 Pomieszczenie dla USG 12 Wejście z korytarza wewnętrznego 5 1 Korytarz wewnętrzny Rejestracja 12 Trzy stanowiska rejestrujące, wejście od korytarza zewnętrznego, szklane przegrody pomiędzy stanowiskami 3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Budynek polikliniki, w którym będzie przeprowadzana przebudowa został wybudowany w roku Budynek polikliniki jest podpiwniczony i ma 4 kondygnacje. W przyziemiu, na parterze, 1 i 2 piętrze jest on zespolony z budynkiem łóżkowym poprzez łącznik. W budynku na poziomie: - przyziemia znajdują się: magazyny, warsztaty techniczne, bufet, szatnie, - parteru znajdują się: poradnie oraz pracownie specjalistyczne, apteka, kiosk, - pierwszego piętra znajdują się: poradnie specjalistyczne oraz część administracyjna, - drugiego piętra znajduje się: blok operacyjny, który częściowo rozpościera się w głąb polikliniki. 6

7 3.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania była należyta i zgodna z normami. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Dostawy materiałowe mogą być realizowane zewnętrzną windą zamontowaną przez Wykonawcę bądź traktem komunikacyjnym wewnętrznym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, - zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z wykonywanymi pracami, Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca ma dokonywać na wysypisko komunalne. Odpady trudne należy wywieść do odpowiedniego punktu i przekazać Inwestorowi dokumenty potwierdzające dokonania utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Ze względu na stan przylegających do budynków dróg, transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 20 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów dostawczych, oraz napraw dróg w razie ich uszkodzenia. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi i programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający ustanawia następujące osoby: - inspektora nadzoru, - kierownika działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiory częściowe, - odbiór końcowy, - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Warunkiem dokonania odbioru wentylacji będzie uzyskanie odpowiedniej krotności wymiany powietrza potwierdzonej badaniami (wykonanymi na koszt Wykonawcy). 7

8 Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: - szczelne zabudowy oddzielające część przebudowywaną od funkcjonującej, - mechaniczny transport materiałów budowlanych umiejscowiony przy ścianie zewnętrznej, 3.3.Organizacja robót budowlanych Roboty budowlane należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwości lub utrudnienia dla Szpitala. Dla ruchu pracowników Wykonawcy, bez transportu materiałów, udostępniona zostanie klatka schodowa boczna w budynku polikliniki. Transport materiału odbywać się będzie zamontowanym własnym zewnętrznym pionem komunikacyjnym, np. winda przyścienna: alternatywnie dopuszcza się inny zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. W trakcie realizacji robót strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonowania Szpitala. Ponieważ prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy: - do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas, dobierając odpowiednio technologie realizacji robót, - na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza, - stosować zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w wyniku ruchu pracowników i pojazdów oraz sprzętu budowlanego. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, uzgodni z Zamawiającym harmonogram określający termin planowanych ograniczeń w funkcjonowaniu poradni. Zaplecze budowy należy zorganizować w wskazanych pomieszczeniach znajdujących się w przyziemiu polikliniki. Wytypowane pomieszczenia obejmują 37 mkw i w skład nich wchodzą szatnia, WC, magazynek. Opłata za zaplecze będzie regulowana zgodnie z umową Przygotowanie terenu Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i pracowni należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować Bezpieczeństwo pożarowe 8

9 Wymagana klasa odporności pożarowej budynku B. Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Należy wziąć pod uwagę wytyczne i wymogi opracowanej dla całego kompleksu szpitalnego instrukcji przeciwpożarowej, a szczególnie warunków w zakresie usunięcia elementów zagrożenia życia Wymogi sanitarnohigieniczne Ze względu na specyfikę pracowni, przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać najwyższe standardy w zakresie wymogów sanitarnohigienicznych. Podczas opracowywania dokumentacji, rozwiązania projektowe należy konsultować oraz zdobyć akceptację: - Zespołu od Spraw Zakażeń, - Kierownika pracowni Angiografii, - Kierownika Działu Informatyki, Aparatury Medycznej i Łączności, - Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji, - Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW/ rzeczoznawca d.s. sanitarnohigienicznych. - Rzeczoznawcy d.s. bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 3.7. Akustyka W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania urządzeń emitujących hałas lub drgania, należy opracować projekt ochrony akustycznej i zrealizować wynikające z niego zalecenia. Poziom hałasu w pomieszczeniach, w tym zwłaszcza w pomieszczeniach poniżej jak i powyżej rezonansu nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów określonych w normach dla tego typu pomieszczeń. Projektowanie przegrody budowlane, drzwi, kanały wentylacyjne itp. powinny, po wybudowaniu spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej, co potwierdzone zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakończeniu prac oraz powtórnie po uruchomieniu oddziału. Pomiary powinna wykonać niezależna jednostka na rzecz Wykonawcy. Do minimum należy ograniczyć możliwość przenoszenia drgań z urządzeń wyposażonych w silniki na strukturę budynku Wyposażenie medyczne montowane na stałe i wymagające trwałego podłączenia instalacyjnego Aparatura i urządzenia medyczne montowane na stałe wymagają odpowiedniego przygotowania podłączeń instalacyjnych oraz konstrukcji mocujących, dostosowanych do możliwych obciążeń statycznych oraz dynamicznych. Wszelkie nowopowstałe instalacje jak i istniejące mają być prowadzone wewnątrz budynku (szachty wentylacyjne) w taki sposób aby był do nich niezależny dostęp poza obrysem Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG (od strony korytarza zewnętrznego). Sprawdzić nośność stropów i podłogi pod wymogi planowanych do montażu urządzeń Architektura Wszystkie rozwiązania funkcjonalne powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w projekcie technologii medycznej a potem w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach branżowych wykonanych przez Wykonawcę. Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń konstrukcji. Rozwiązania techniczne układów mechanicznych powinny być zaprojektowane w taki sposób aby 9

10 były tanie i nie kłopotliwe w eksploatacji. Wykończenie wewnętrzne powinno zapewniać wysoki standard i łatwość utrzymania czystości Wykończenie Pracowni Naczyniowej i Zakładu RTG Okna zewnętrzne i pomiędzy pomieszczeniami Drzwi - W indywidualnych przypadkach należy przewidzieć naprawę okien zewnętrznych (wymiana okuć). - Wymaga się zamontowania okna podawczego ochronnego pomiędzy sterownią i salą operacyjną hybrydową, o wymiarach minimum 50x50 cm i ochronności zgodnej z projektem ochrony radiologicznej. Otwierane ręcznie od strony myjni narzędzi 2szt - Wymaga się zamontowania okna podawczego pomiędzy śluzą materiałowo/narzędziową a magazynami. Minimalne wymiary 50x50 cm rozwierane w kierunku magazynów 2 szt. - Wymaga się zamontowania okien podawczych pomiędzy salami (hybrydową, zabiegową) a myjnią narzędzi 2 szt. - Wymaga się zamontowanie pomiędzy pokojem ordynatora a pomieszczeniem socjalnym oraz pomiędzy sekretariatem i korytarzem zewnętrznym naświetla o wymiarach 200x100 cm 2 szt. - Wymaga się zamontowania okna ochronnego pomiędzy sterownią i pomieszczeniem z aparatem kostnym minimum 80x80 cm i ochronności zgodnej z projektem ochrony radiologicznej oraz okna tymczasowego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem z aparatem klatkowym o wymiarach minimum 80 x 80 cm (z możliwością docelowego zamontowania okna z ochronnością zgodnej z projektem ochrony radiologicznej) 2szt. - W sterowni znajdującej się pomiędzy pomieszczeniem RTG1 a RTG 2 wykonać okno zewnętrzne rozwieralno/uchylne o wymiarach minimalnych 100x150 cm 1 szt. a) Pracownia Naczyniowa - wejście do śluzy pacjenta drzwi otwierane automatycznie aluminiowe, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - wejście do śluzy pacjenta na salę zabiegową drzwi rozsuwane automatycznie aluminiowe (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1szt. - wejście do śluzy pacjenta na salę hybrydową drzwi rozwieralne automatycznie aluminiowe (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - drzwi wejściowe do pomieszczenia przy śluzie pacjenta na salę hybrydową szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obudstronnie klamka, od strony pracowni klamka, uzbrojenie w samozamykacz z funkcja stop przy 90 stopniach rozwarcia drzwi, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana srebrna - 1 szt. - drzwi wejściowe do pomieszczenia przy pracowni angiografii - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym 10

11 ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ochronny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone - 1 szt. - - wejście do sali operacyjnej hybrydowej - drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozsuwane automatycznie (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 120 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie pomieszczenia przygotowania pacjenta 1szt. - drzwi pomiędzy sterownią i salą zabiegową - drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej), otwierane automatycznie (automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie sterowni 1szt. - drzwi pomiędzy pomieszczeniem myjni lekarzy a salą operacyjną hybrydową oraz salą zabiegową- drzwi ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej), otwierane automatycznie automatyka nożna), otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Części mechaniczne muszą być po stronie pomieszczenia myjni lekarzy 2szt. - drzwi pomiędzy szatnią czystą a korytarzem wewnętrznym pracowni naczyniowej- drzwi rozsuwane aluminiowe, białe, otwierane ręcznie, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, (dolna część pełna, górna część szyba bezpieczna nieprzeźroczysta) 1 szt. - drzwi wejściowe do: pracowni naczyniowej od strony wejścia personelu, - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ochronny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone - 1 szt. - drzwi wejściowe do: pomieszczenia na odpady medyczne oraz do śluzy materiałowo/narzędziowej- szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF. Kolor zieleń oliwkowa, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, samozamykacz z możliwością zatrzymania drzwi otwartych, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane zielone 2 szt. - drzwi wejściowe do szatni brudnej dla personelu: szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, uzbrojenie w dostęp kodowany samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana srebrna - 1 szt. - drzwi wewnętrzne w pracowni naczyniowej: szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor biały, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane srebrna - 11 szt. 11

12 - drzwi do pomieszczenia technicznego zewnętrzne stalowe, białe, o szer. minimum 100 cm b) Zakład RTG - drzwi wejściowe dla wjazdu łóżek do pomieszczenia z aparatem kostnym RTG1- ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 110 cm, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pracowni klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 1 szt. - drzwi wejściowe z kabin przygotowania pacjenta do pomieszczenia RTG1- ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, od strony wejścia pochwyt prosty, od strony pomieszczenia klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 1 szt. - Drzwi tymczasowe z kabin przygotowania pacjenta w po. RTG2 szer. min. 90 cm 2szt - drzwi wejściowe ze sterowni do pomieszczenia RTG1 i RTG2 - ochronne (równoważnik ołowiu zgodny z projektem ochrony radiologicznej) rozwieralne, otwór drzwiowy o szerokości w świetle minimum 90 cm, obustronnie klamka, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnica stalowa regulowana - 2 szt. - drzwi do kabin przygotowania pacjenta oraz pomieszczenia USG - szer. 90cm, z klejonego drewna iglastego wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wzmocnione wewnętrznym ramiakiem, obustronnie obłożona płytą HDF, kolor szary, obustronny panel dolny ze stali nierdzewnej, obustronnie klamka, od strony wejścia pochwyt prosty z drugiej strony klamka, elektrozaczep, samozamykacz, wkładka patentowa, ościeżnice stalowe regulowane srebrne - 5 szt. Wszystkie zastosowane drzwi muszą spełniać normy higieniczne dla odpowiednich pomieszczeń. Kolorystykę, rodzaje okuć należy uszczegółowić i uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym Ściany działowe Zastosowana technologia ścian działowych, krotność ich opłytowania, nośność płyt, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny umożliwiać zawieszenie w dowolnym miejscu na ścianach aparatury medycznej, oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Wymaga się, aby dopuszczalne obciążenie w kierunku pionowym pojedynczego kołka rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu ściany nie było mniejsze niż 50 kg. Za wystarczające uznaje się zastosowanie typowych płyt gipsowo-kartonowych z podwójnym obłożeniem jednostronnym. W przypadku zabudowy pomieszczeń przegrodą szklaną bądź naświetlami, szkło musi spełniać wszelkie zasady bezpieczeństwa i umożliwiać swobodne mycie i dezynfekcje. Ściany sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczenia RTG1 muszą mieć wykonane osłony przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem ochrony radiologicznej Sufity W pomieszczeniu sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczeniu RTG1 i RTG2 wykonać sufit zgodnie z zasadami obowiązującymi w tego typu pomieszczeniach. 12

13 W pozostałych pomieszczeniach wykonać sufit typu rastrowy z płytami z wełny szklanej, niepalne, odporne na wilgoć (do 95% przy temp. 30 o C), o module 60x60x2cm, łatwe do demontażu. W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach przyziemia uwzględnić montaż sufitu podwieszanego. Sufity sali operacyjnej hybrydowej, sali zabiegowej, pomieszczenia RTG1 muszą mieć wykonane osłony przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem ochrony radiologicznej Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń a) Pracownia Naczyniowa - wyposażenie istniejące wskazane przez Zamawiającego należy przenieść i zamontować w wytypowanych pomieszczeniach. - baterie w myjni lekarzy bezdotykowe lekarskie, koryto do mycia rąk ze stali nierdzewnej minimum dwustanowiskowe, - w pomieszczeniach przygotowania pacjenta zlewozmywaki i umywalki z blachy nierdzewnej wpuszczane w blat, zlewozmywaki z bateriami stojącymi z wyciąganą wylewką, baterie umywalkowe stojące lekarskie, szafka na nóżkach min. 10 cm, blaty i fronty gładkie z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję, - w myjni narzędzi zlewozmywak i umywalka w szafce modułowej ze stali nierdzewnej, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciągana wylewką, bateria umywalkowa stojąca, - w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak i umywalka wpuszczane w blat z blachy nierdzewnej wytrzymałe na dezynfekcję, zlewozmywak z baterią stojącą z wyciąganą wylewką, bateria umywalkowa stojąca, szafka na nóżkach min. 10 cm, blaty i fronty gładkie z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję, - w szatni czystej umywalka z baterią stojącą, syfon gruszkowy mosiężny niklowany, bateria odcinana zaworkami z filtrem, - ściany w sali operacyjnej hybrydowej, zabiegowej, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, myjni lekarzy, myjni narzędzi, pomieszczeniu na odpady medyczne, szatnię czystą z natryskiem i WC, pokryć wykładziną ścienną: homogeniczną z winylu, klasa ogniotrwałosci PN EN , trwałość kolorów EN B02, odporność chemiczna EN 423, odporność na grzyby i bakterie DIN EN ISO 846. Wykładzinę kłaść pasami poziomymi wzdłuż pomieszczenia. - pozostałe ściany pokryć farbą lateksową matową odporną na mycie i dezynfekcję i nieabsorbującą chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń (np. krew) - wykładzina podłogowa w klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg. PN- EN649, grupa ścieralności wg. PN-EN660-1, odporna na środki dezynfekcyjne, bakteriobójcza, antypoślizgowa, antyelekrostatyczna, termo i chemoodporna, szczelna, trudnozapalna, odporna na ścieranie, zgrzewana na stykach, wywinięcie na ścianę na wysokość 10 cm, na styku ściana podłoga zamontować listwy wyoblające. W sali operacyjnej hybrydowej w sali zabiegowej, w sterowniach, pomieszczeniu przygotowania pacjenta: wykładzina elektroprzewodząca z instalacją do odprowadzania ładunków. - w pomieszczeniu socjalnym przy module zlewozmywakowo-umywalkowym nałożyć dodatkową warstwę ochronną z żywicy epoksydowej, - vertikale pcv dodatkowo łańcuszek operacyjny dolny i wzmocnienia przy wieszakach, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, - vertikale materiałowe - poliester o dobrej stabilności koloru i szerokości 127 mm. - w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, wózkami itp. wymaga się zastosowania elementów chroniących ściany i drzwi przed uszkodzeniem: systemowych zabezpieczeń 13

14 kątowych szerokości min. 35 mm, składających się z profilu nośnego z aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian, systemowych ciągłych osłon przeciwuderzeniowych o wysokości min. 15 cm, składających się z profilu aluminiowego wyposażonego w panewki amortyzujące, na którym zamocowany jest profil z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości; osłony stosować na min. dwóch poziomach. b) Zakład RTG - ściany pokryć farbą lateksową matową odporną na mycie i dezynfekcję i nieabsorbującą chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń (np. krew) - wykładzina podłogowa w klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg. PN- EN649, grupa ścieralności wg. PN-EN660-1, odporna na środki dezynfekcyjne, bakteriobójcza, antypoślizgowa, antyelekrostatyczna, termoi chemoodporna, szczelna, trudnozapalna, odporna na ścieranie, zgrzewana na stykach, wywinięcie na ścianę na wysokość 10 cm, na styku ściana podłoga zamontować listwy wyoblające. W pomieszczeniu RTG1, sterowni oraz USG wykładzina elektroprzewodząca z instalacją do odprowadzania ładunków. Wymianie podlega również wykładzina na istniejącym korytarzu zakładu diagnostyki obrazowej. W obszarach gdzie znajdują się gresy podłogowe (rejestracja) należy je skuć, posadzkę wyrównać i położyć wykładzinę tak aby poziom nowopołożonej posadzki był równy z istniejącą, na połączeniach zamontować listwy podłogowe odporne na mycie i uszkodzenia mechaniczne. - rejestracje wykonać w zabudowie lekkiej zabezpieczonej obustronnie na mechaniczne uderzenia, stanowiska przedzielić przegrodami z szkła bezpiecznego, każde stanowisko zamykane z zewnątrz żaluzją wandaloodporną zamykaną mechanicznie. - vertikale materiałowe - poliester o dobrej stabilności koloru i szerokości 127 mm. - w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, wózkami itp. wymaga się zastosowania elementów chroniących ściany i drzwi przed uszkodzeniem: systemowych zabezpieczeń kątowych szerokości min. 35 mm, składających się z profilu nośnego z aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian, systemowych ciągłych osłon przeciwuderzeniowych o wysokości min. 15 cm, składających się z profilu aluminiowego wyposażonego w panewki amortyzujące, na którym zamocowany jest profil z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o stałej grubości; osłony stosować na min. dwóch poziomach 14

15 15

16 Tabela nr 2. Wymagane wyposażenie w zakresie instalacji sanitarnych i sprzętu Lp Nazwa pomieszczenia Wentylacja Instalacje wodno-kanalizacyjne Tlen medyczny Próżnia Sprężone powietrze Pracownia Naczyniowa 1 Sala zabiegowa Sala z wentylacja mechaniczną z regulacją temperatury. 2 Sala operacyjna hybrydowa 3 Sterownie dla pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej Sala z wentylacja mechaniczną z regulacją temperatury. Nawiew laminarny z boku. 4 Myjnia lekarzy Klimatyzacja, grawitacja 5 Myjnia narzędzi Klimatyzacja, grawitacja 6 Śluza pacjenta Klimatyzacja, grawitacja 7 Pomieszczenia Wentylacja przygotowania mechaniczna z pacjenta regulacją temperatury Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu. Przewody instalacji wodnej w otulinach. Jeden punkt Jeden punkt 0,5 MPa Jeden punkt Jeden punkt Jeden punkt Jeden punkt Sprzęt specjalistyczny do montażu Istniejący aparat angiografu Nowy aparat angiografu klimatyzacja Montaż vertikali okienny z PCV Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu, wykonanie rozejść do armatury. Przewody instalacji wodnej w otulinach Wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji od posadzki parteru do sufitu, wykonanie rozejść do armatury. Przewody instalacji wodnej w otulinach wodnej w otulinach Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. Jeden punkt w każdym pomieszczeniu Jeden punkt w każdym pomieszcze niu Jeden punkt w każdym pomieszcz eniu Inne Koryto do mycia chirurgicznego dwustanowiskowe, baterie lekarskie mechaniaczne. Moduł zlewozmywakowoumywalkowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), Bateria umywalkowa lekarska mechaniczna, bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką Osłony ścienne na dwóch poziomach Moduł zlewozmywakowoumywalkowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), szerokość blatu 60 cm Bateria umywalkowa stojąca lekarska mechaniczna, bateria zlewozm. stojąca z 16

17 8 Śluza materiałowonarzedziowa 9 Magazyn materiałowy 10 Magazyn narzędziowy 11 Pomieszczenie na odpady medyczne 12 Gabinet ordynatora z sekretariatem 13 Szatnia dla personelu tzw. brudna 14 Szatnia dla personelu tzw. czysta z prysznicem i WC 15 Pomieszczenie socjalne dla personelu Grawitacja wyciągana wylewką. Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego cm z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. Poprowadzenie przewodów zimnej i ciepłej wody jak i kanalizacji z przyziemia budynku (kondygnacja poniżej). Przewody wodne w otulinach. głowicą termostatyczną. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. W części suchej montaż grzejnika higienicznych z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. W części mokrej montaż grzejnika drabinkowego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Umywalka szer. 50 cm z syfonem gruszkowym niklowanym, bateria stojąca, WC podwieszane ze zbiornikiem podtynkowym, brodzik dopasowany do wnęki, drzwi natryskowe otwierane. Moduł zlewozmywakowoumywalkowy za stali nierdzewnej wpuszczany w blat na szafce z nogami (10 cm), z materiału odpornego na mycie i dezynfekcje. Bateria umywalkowa stojąca, bateria zlewozm. stojąca z wyciągana wylewką. Montaż vertikali okiennych z PCV 16 Korytarz Pozostawić istniejące grzejniki 17

18 wewnętrzny 17 Pomieszczenie techniczne Klimatyzacja, grawitacja Agregaty, urządzenia do wentylacji mechanicznej na sale z aparatami angiografu higieniczne. Montaż vertikali okienny z PCV, powierzchnia okien 45mkw 20 Korytarz Grawitacyjna 2 sztuki grzejników higienicznych 100x60 cm Zakład RTG 1 Pomieszczenie pod aparat kostny 2 Pomieszczenie pod aparat klatkowy 3 Sterownia dla pomieszczeń z aparatami RTG 4 Pomieszczenie dla USG Klimatyzacja, grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG Grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Klimatyzacja, grawitacja Klimatyzacja, grawitacja Montaż grzejnika higienicznego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Vertikale okienne PCV. Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej z istniejącego zakładu RTG 5 Korytarz wewnętrzny grawitacja Osłony ciągłe na dwóch poziomach 6 Rejestracja Grawitacja. Montaż grzejnika higienicznego z zaworem term. i głowicą term. Od frontu rejestracja zamykana żaluzjami antywłamaniowymi otwieranymi automatycznie 18

19 Tabela nr 3 Wymagane wyposażenie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Lp Nazwa pomieszczenia Gniazda instalacji elektr. 230V Gniazda instalacji elektr. 400V Zasilanie awaryjne Zasilanie dedykowane Instalacja sieci informatycznotelefonicznej (punkty x ilość gniazd) Domofon Wejście z prawem dostępu Pracownia Naczyniowa 1 Sala zabiegowa x2 2 Sala operacyjna x2 hybrydowa 3 Sterownie dla + + 2x2 + pomieszczenia zabiegowego i sali operacyjnej hybrydowej 4 Myjnia lekarzy + 5 Myjnia narzędzi + 1x2 6 Śluza pacjenta Pomieszczenia + przygotowania pacjenta 8 Śluza materiałowonarzedziowa + 9 Magazyn materiałowy + 10 Magazyn narzędziowy + 11 Pomieszczenie na + odpady medyczne 12 Gabinet ordynatora z + 2x2 sekretariatem 13 Szatnia dla personelu + + tzw. brudna 14 Szatnia dla personelu + tzw. czysta z prysznicem i WC 15 Pomieszczenie socjalne + 1x2 + dla personelu 16 Korytarz wewnętrzny + 17 Pomieszczenie + techniczne Zakład RTG 1 Pomieszczenie pod x2 19

20 aparat kostny 2 Pomieszczenie pod x2 aparat klatkowy 3 Sterownia dla + + 4x2 pomieszczeń z aparatami RTG 4 Pomieszczenie dla USG + 4x2 5 Korytarz wewnętrzny + 2x2 6 Rejestracja + 8x2 20

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY. będącego

ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY. będącego Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA: ROBOTA BUDOWLANA PRZYGOTOWANIE SALI POD REZONANS MAGNETYCZNY będącego częścią Zadania 1 pod nazwą: Dostawa rezonansu magnetycznego i robota

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Program funkcjonalno użytkowy (zwany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ Wymagana wysokość pomieszczeń (w świetle): - w zespole

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Adres: 25-900 Kielce, Plac Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej z częścią technologiczną oraz kosztową na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6.

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 1 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 381 22 20, fax. 52 320 65 62 Załącznik nr 10 I PIĘTRO 1. Pokoje nr 101, 107, 108, 109 - malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWOANK Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie szkoły w Bolechowie

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo