BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, Miękinia tel: lub MEMORANDUM INFORMACYJNE BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego Poznań tel./fax: (0-61) Dariusz Giza Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr NIP: czerwiec 2012

2 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia Położenie geograficzne Strategia rozwoju Gminy Podstawowe informacje o inwestycji Lokalizacja Założenia urbanistyczne Założenia architektoniczne Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/ Bilans powierzchni budynków Wizualizacje Koncepcja finansowania inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Dochody placówki Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia... 16

3 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 1.1 Położenie geograficzne Gmina Miękinia należy do najatrakcyjniejszych regionów Dolnego Śląska. Bogata przeszłość historyczna i piękno nadodrzańskiej przyrody łączy się tutaj z nowoczesną koncepcją zarządzania gminą, której istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się o atrakcyjności położenia gminy. Miękinia leży w centrum województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim śląskim, na lewym brzegu Odry, od wschodu bezpośrednio graniczy z Wrocławiem stolicą Dolnego Śląska, od południowego-wschodu z gminą Kąty Wrocławskie, od południa z gminą Kostomłoty, od zachodu z gminą Środa Śląska, od północy z miastem Brzeg Dolny i gminą Oborniki Śląskie. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 Wrocław Legnica, która następnie biegnie w kierunku Zielonej Góry i Szczecina, oraz dwie magistrale kolejowe: Wrocław Legnica Drezno oraz Wrocław Szczecin Berlin. Gmina leży nad Odrą, która jest szlakiem floty śródlądowej biegnącej z Gliwic do Szczecina. Dodatkowym atutem komunikacyjnym gminy jest niewielka odległość od portu lotniczego we Wrocławiu (10 km) oraz autostrady A4 (25 km). Miękinia leży na Równinie Wrocławskiej, głównie na jej części zwanej Wysoczyzną Średzką i w Dolinie Odry. Są to dwa krajobrazowo różne obszary. Krajobraz południowej części jest lekko pagórkowaty. Wzgórza te niemal w całości są użytkowane rolniczo, nie ma tu skupisk leśnych. W części północnej przeważają tereny równinne oraz piaszczyste wzgórza porośnięte lasami sosnowymi, poprzecinane dość głębokimi dolinami dawnych rzek, gdzie utworzyły się zatorfione obniżenia liściastymi lasami łęgowymi. Duży stopień naturalności tych lasów sprawił, że utworzono tu rezerwat przyrody Zabór, który jest niezwykłą atrakcją dla miłośników przyrody. Położona na lewym brzegu Odry, w centralnej części Dolnego Śląska w powiecie średzkim śląskim graniczy ze wschodu z miastem Wrocław. Źródło: 3

4 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Powierzchnia i ludność Gminy: Powierzchnia wynosi ha. Liczba mieszkańców 12 tys. Liczba sołectw Strategia rozwoju Gminy Władze samorządowe Gminy Miękinia przejawiają dużą troskę o przyszłość Gminy. Oprócz rozwiązywania codziennych problemów, wykazują dużą aktywność w tworzeniu zrębów długofalowej polityki rozwoju. W tym celu została stworzona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, w której zamieszczono misję, wizję i cele strategiczne Gminy. Misja Gminy sformułowana jest następująco: Misją Gminy Miękinia jest stworzenie dogodnych warunków do życia, inwestowania i wypoczynku przez umiejętne wykorzystanie lokalizacji gminy oraz jej unikalnych walorów rekreacyjnych. WIZJA Gmina Miękinia Gmina o kluczowym znaczeniu dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ze względu na: atrakcyjne miejsce do zamieszkania, korzystną lokalizację biznesu dla inwestorów, wyjątkowe i tętniące życiem tereny do rekreacji i wypoczynku weekendowego. 2. Gmina jako przykład wykorzystania szans wynikających nie tylko z lokalizacji, ale również możliwości finansowania szerokiego zakresu inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych. Wizerunek gminy o wysokiej dynamice rozwoju dzięki skutecznej absorpcji środków unijnych gminy umiejętnie zarządzanej. 3. Dobrze skomunikowana wewnętrznie gmina o wydatnie poprawionej infrastrukturze technicznej (zakończono budowę mostu przy równoczesnym zabezpieczeniu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, zakończony I etap budowy kanalizacji Miękinia, Mrozów, Brzezina Wilkszyn itd.) 4. Pełnoprawny dynamicznie rozwijający się park przemysłowy centrum rozwoju gospodarczego gminy, skutecznie przyciągający nowych, dużych inwestorów i mniejszych związanych łańcuchem dostaw będących źródłem nowych miejsc pracy 4

5 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 5. Wdrożony i konsekwentnie realizowany program przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zawodowego (baza edukacyjna, punkty doradztwa gospodarczego, pomoc prawna, kształcenie ustawiczne) 6. Optymalna do potrzeb, dobrze wyposażona baza oświatowa (zespoły szkół i przedszkola) oraz doskonale rozwinięta sieć oparcia społecznego (służba zdrowia, pomoc społeczna) 7. Gmina znana na Dolnym Śląsku z nowoczesnego zaplecza kulturalno-rekreacyjnosportowego dla turystyki weekendowej Dom Kultury w Miękini, Dom Turystyki Edukacyjnej, wykorzystana do celów turystycznych Odra, dynamicznie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oraz baza noclegowa, gastronomiczna i sportowa 8. e-gmina Miękinia: e-administracja, multimedialna biblioteka, każdy mieszkaniec ma możliwość dostępu do Internetu, bezpłatny Internet w samej Miękini (HOT-SPOT) 9. Wysoka świadomość i poczucie przynależności do gminy Miękini jej mieszkańców Cele strategiczne System celów strategicznych gminy Miękinia tworzy trzypoziomową piramidę. Na jej szczycie ustawiony jest nadrzędny cel strategiczny, poniżej trzy kierunkowe cele strategiczne, a podstawę stanowi szereg celów szczegółowych. SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH Cel nadrzędny Zrównoważony rozwój gminy oparty o intensywne budownictwo mieszkaniowe, atrakcyjne tereny rekreacyjno - wypoczynkowe oraz rozwój strefy gospodarczej Cele kierunkowe Stworzenie mieszkańcom gminy Miękinia dogodnych warunków do życia poprzez rozwój infrastruktury technicznej Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aktywizacja gospodarcza oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Cele szczegółowe 1. Rozwój wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego 2. Kompleksowa kanalizacja Gminy oraz dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej 3. Gmina o ukształtowanej równowadze ekologicznej oraz przyjaznych warunkach życia 1. Podniesienie poziomu wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom gminy 3. Poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie 4. Stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku weekendowego 5. Zaktywizowanie i integracja mieszkańców gminy 1. Rozwój strefy przemysłowej w oparciu o Park Przemysłowy Źródła - Błonie 2. Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i innych obszarach aktywności zawodowej 3. Aktywne wspieranie rozwoju gminy poprzez działania informacyjne i promocyjne Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Miękinia 5

6 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2. Podstawowe informacje o inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową w Lutyni na terenie działki nr 406/1, gdzie obecnie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. 2.1 Lokalizacja Planowany do wybudowania zespół szkół znajdował się będzie w miejscowości Lutynia, na terenie Gminy Miękinia. Poniższa mapka przybliża położenie Lutyni na terenie Gminy Miękinia: Źródło: Kolejne dwie mapy przedstawiają lokalizację terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, a także przybliżają samą działkę. 6

7 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Źródło: Źródło: 7

8 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2.2 Założenia urbanistyczne Koncepcja zespołu szkolno-przedszkolnego zakłada wprowadzenie układu brył, w którym każda zawiera wydzieloną funkcjonalnie strefę. Zespół stanowią trzy obiekty - budynek gimnazjum, szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej połączone ze sobą parterowymi łącznikami zawierającymi funkcje uzupełniające - administrację, przedszkole (dla 100 dzieci), a także pomieszczenia integracji uczniów - bibliotekę oraz stołówkę. Wszystkie sale lekcyjne zostaną zaprojektowane w ten sposób, by posiadały korzystne warunki oświetleniowe - wschód / zachód. Układ brył zespołu wytwarza strefy rekreacji przeznaczone dla uczniów - atrium dla uczniów gimnazjum, przestrzeń pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły - dla uczniów szkoły podstawowej oraz południowy ogród - dla uczęszczających do przedszkola. 2.3 Założenia architektoniczne Główne części zespołu - szkoła podstawowa, gimnazjum oraz sala gimnastyczna przekryte są dachami dwuspadowymi, nawiązując do istniejącego układu okolicznych budynków. Większość pomieszczeń zespołu zlokalizowana jest na parterze, przez co są łatwo dostępne dla uczniów. Wyjątek stanowią pomieszczenia do nauki dzieci starszych, które znajdują się również na wyższych kondygnacjach. Główna oś (W-E) komunikacyjna spaja ze sobą strefy przeznaczone dla uczniów, dodatkowo wprowadzone ciągi komunikacyjne (N-S) zapewniają dostęp do pomieszczeń nauki. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, tj. tereny zielone, parkingi, drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne. 2.4 Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/1 nr nazwa powierzchnia [m 2 ] [%] 1. powierzchnia zabudowy projektowanej 4 844,5 36,90% 2. parkingi, komunikacja kołowa, chodniki projektowane 3 381,1 25,8% 3. zieleń urządzona (powierzchnia biologicznie czynna) 4 082,1 31,1% 4. nawierzchnia poliuretanowa 822,4 6,3% Razem ,1 100% 2.5 Bilans powierzchni budynków Poniższe tabele przedstawiają zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią: 8

9 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Przedszkole: numer nazwa pow poczekalnia 30, komunikacja 138, sala ćwiczeń 61, sala 5 60, szatnia 5 13, wc 5 13, magazyn 8, pokój nauczycielski 12, izolatka 7, szatnia. 1 18, sala 1 60, wc 1 13, wc nauczycieli 4, szatnia. 2 14, sala 2 60, wc 2 13, wc zewnętrzne 8, pom. porz. 4, szatnia. 3 14, sala 3 60, wc 3 13, szatnia. 4 18, sala 4 60, wc 4 13, magazyn 8, leżakownia 1 37, komun. 8, leżakownia 2 37, komun. 8, leżakownia 3 37, komun. 8, leżakownia 4 37, komun. 8,5 razem 913,8 Szkoła podstawowa: numer nazwa pow wiatrołap 15, hall 2 171, szatnia 3 16, szatnia 2 16, szatnia 1 15, zaplecze 14, pracownia kulinarna 56, korytarz 1 33, komunikacja 56, sala 3A P 60, sala 2A P 60, prac. komp. P 60, pok. naucz. 45, sala 1A P 59, sala 3B P 60, sala 2B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 1B P 61, korytarz 2 140, sala 6A P 60, sala 5A P 60, prac. przyrodnicza 60, zaplecze 9, magazyn 9, pom. soc. 24, sala 4A P 60, sala 6B P 60, sala 5B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 4B P 61, korytarz 3 140,2 razem 1773,4 9

10 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Gimnazjum: numer nazwa pow wiatrołap 9, portier 6, hall 1 171, sala lekc. G 60, sala lekc. G 40, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, komunikacja 37, korytarz 1 109, magazyn 14, sala 1A G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, sala 2A G 70, sala 3A G 60, sala 1B G 60, pok. naucz. 45, prac. komputerowa 60, sala 2B G 60, sala 3B G 60, korytarz 2 140, sala + G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, pom. soc. 21, zaplecze 23, mag. 23, prac. fizyki 60, prac. historii 60, zaplecze 11, zaplecze 11, prac. chemii 60, prac. biologii 60, zaplecze 10, zaplecze 10, prac. geografii 60, korytarz 3 140,2 razem 1862,1 Sala gimnastyczna: numer nazwa pow wiatrołap 10, hall 3 156, sala gim. 1300, p. techn. 9, n. w-f 16, n. w-f wc 6, wc n. 3, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9, komunikacja 33, przebieralnia 9, przebieralnia 9, wc 3, umywalnia 13, przebieralnia 9, przebieralnia 9, umywalnia 13, wc 3, magazyn sprzętu 33, komunikacja 33, komunikacja 71, siłownia 132, sala korekcyjna 124, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9,4 razem 2073,7 10

11 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Stołówka / biblioteka: numer nazwa pow stołówka 227, zaplecze kuch. 96, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, biblioteka 143, mag. książek 75, korytarz 57, świetlica 110, węzeł 19, serwerownia 13, konserwator 15, kotłownia 33,0 razem 829,5 Administracja: numer nazwa pow dyrektor 15, sekretariat 11, z-ca dyr. 11, archiwum 9, gab. ped. 13, gab. psych. 13, gab. lek 15, komunikacja 61, gab. pierw. 17, sklepik 28, magazyn 32,5 razem 229,8 Łączna powierzchnia użytkowa: 7 682,3 m Wizualizacje Poniższe grafiki przedstawiają wstępną wizualizację rozmieszczenia poszczególnych brył kompleksu: 11

12 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3. Koncepcja finansowania inwestycji Aby sprostać wyzwaniom realizacji i zarządzania tak dużym obiektem edukacyjnym, Gmina Miękinia planuje powołać spółkę prawa handlowego, której celem będzie budowa, zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, celem umożliwienia Gminie Miękinia zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań związanych z edukacją publiczną, kulturą oraz kulturą fizyczną. Spółka na cele realizacji inwestycji zaciągnie komercyjne zobowiązanie. Dopuszczalne zabezpieczenia: hipoteka banku na nieruchomości, cesja umów wynajmu powierzchni, weksel In blanco, 12

13 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. umowa wsparcia, zawarta pomierzy spółką a jej jedynym wspólnikiem, Gminą Miękinia, określająca warunki i sytuację w których wspólnik zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na spłatę zobowiązań spółki. Umowa wsparcia, potwierdzona będzie zapisami WPF Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Miękinia. Obniżanie wartości hipoteki proporcjonalnie do wysokości spłaconego kapitału. 3.1 Harmonogram realizacji inwestycji 2012 rok opracowanie koncepcji oraz projektu budynków zespołu szkolno- przedszkolnego (Urząd Gminy) 2013 rok powołanie spółki celowej rozpoczęcie budowy budynku szkoły podstawowej i łączników 2014 rok rozpoczęcie budowy gimnazjum wyburzenie (lipiec-sierpień) starego budynku szkoły podstawowej rozpoczęcie od września prowadzenia szkoły 2015 rok budowa przedszkola rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej rozpoczęcie od września prowadzenia gimnazjum 2016 rok rozpoczęcie od września prowadzenia przedszkola i Sali gimnastycznej 3.2 Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół SZKOŁA PODSTAWOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 2045, ,50 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1973, ,69 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1973, ,77 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1973, ,55 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1973, ,64 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1973, ,40 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1973, ,66 8. wyposażenie parteru i łączników ,00 9. wyposażenie 1 piętra , wyposażenia 2 piętra ,00 suma ,21 13

14 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. GIMNAZJUM nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 559, ,15 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1862, ,79 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1862, ,07 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1862, ,05 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1862, ,24 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1862, ,82 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1862, ,06 8 wyposażenie parteru ,00 9 wyposażenie 1 piętra ,00 10 wyposażenie 2 piętra ,00 suma ,18 PRZEDSZKOLE nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 839, ,45 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 913, ,62 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 456,7 913, ,46 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 913, ,90 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 913, ,72 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 913, ,96 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 913, ,68 8. wyposażenie ,00 suma ,79 SALA GIMNASTYCZNA nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678, , ,80 2. stan surowy m 2 p.u. 789, , ,63 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 256, , ,79 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260, , ,85 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 95, , ,98 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 114, , ,54 7. wentylacja m 2 p.u. 198, , ,82 8. wyposażenie ,00 suma ,41 ZAGOSPODAROWANIE TERENU nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. tereny utwardzone m 2 p. 245,6 3381, ,16 2. zieleń/rekreacja m 2 p. 85,5 4082, ,55 3. przyłącze wodociągowe mb ,00 4. przyłącze kanalizacji deszczowej mb ,00 5. przyłącze kanalizacji sanitarnej mb ,00 6. przyłącze elektroenergetyczne mb ,00 7. oświetlenie terenu mb ,00 8. telekomunikacyjna linia światłowodowa mb ,00 suma ,71 14

15 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Całkowity koszt planowanej inwestycji: ,30 PLN Koszty związane z wyburzeniem starej szkoły należy przyjąć w kwocie około ,70 PLN, stąd całkowity koszt inwestycji (brutto): PLN. 3.3 Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Poniższa tabelka przedstawia szacowane koszty eksploatacyjne obiektu w skali roku: Opis Szkoła podstawowa Gimnazjum Przedszkole Stołówka Hala sportowa Środki czystości Materiały biurowe, druki Woda Gaz Energia Śmieci, ścieki Przeglądy RAZEM Zatem według szacunków, koszty eksploatacyjne obiektu powinny wynieść około PLN rocznie Kolejna tabelka zawiera informacje nt. spodziewanych kosztów osobowych. Lp. Opis Kwota 1. Gimnazjum nauczyciele Gimnazjum obsługa Podstawówka nauczyciele Podstawówka obsługa Przedszkole nauczyciele Przedszkole obsługa Stołówka Hala obsługa + instruktorzy razem Powyższe szacunki nie uwzględniają kosztów zarządu planowanej do powołania spółki celowej Całkowite koszty utrzymania obiektu Zespołu Szkół w Lutyni powinny zatem wynieść około 3,3 mln PLN rocznie. 15

16 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3.4 Dochody placówki Planowane dochody placówki można przyjąć na następującym poziomie: Lp. Opis Kwota 1. Subwencja oświatowa (¾ SP + ¼ GP) Wpłaty rodziców za przedszkole Dotacja dla publicznego przedszkola (12 m-cy) Wpływy za wynajem hali i siłowni RAZEM Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia Poniższe tabele przedstawiają Wieloletnia Prognozę Finansową inwestora Gminy Miękinia. Jest to załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/173/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia, podjętej dnia 29 lutego 2012 roku. 16

17 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 17

18 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 18

19 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 19

20 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 20

21 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 21

22 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 22

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN, UL. ŁĄCZNA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

SZCZECIN, UL. ŁĄCZNA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Świdnica Polska Nr 36 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Świdnica Polska Ulica, nr budynku Nr 36 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie.

Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie. Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie. LOKALIZACJA 1: Działka 352 Stryków, róg ul. Kościuszki i ul. Warszawskiej LOKALIZACJA nr 1: Działka 352 Stryków, róg ul. Kościuszki i ul.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie pomieszczeń w podziale na kondygnacje Kondygnacja -1

Zestawienie pomieszczeń w podziale na kondygnacje Kondygnacja -1 Zestawienie pomieszczeń w podziale na kondygnacje Kondygnacja -1 KONDYGNACJA B1 - PIWNICE NUMER NAZWA MATERIAŁ POW [m 2 ] P.01 sala gimnastyczna posadzka sportowa typ A 1 409,88 P.02 magazyn sprzętu sportowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popielów woj. opolskie Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wolności 10a Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Marwałd Ulica, nr budynku 23 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 79,05 m kw.

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/../11 z dnia 24 listopada 2011 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2025 Do opracowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA Nieruchomość

DZIAŁKA Nieruchomość SADY SADY - MIEJSCOWOŚĆ Sady wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Tarnowo Podgórne, liczy 900 mieszkańców, jest usytuowana bezpośrednio przy trasie Poznań - Świecko - Berlin. Położenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA Rawicz-Sarnowa, ul. Kolejowa 50 Poznań, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży Prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 52,28 m² usytuowanego na parterze w budynku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Rybotycze 26. Nieruchomość na sprzedaż

Rybotycze 26. Nieruchomość na sprzedaż Rybotycze 26 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Rybotycze, gmina Fredropol, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 26 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew Informacje ogólne: Gmina Karczew leży w centralnej części Województwa

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż Sątoczno 4 Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Sątoczno Ulica, nr budynku 4 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 43,68

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska przedstawia: OFERTĘ NR: 3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą wielofunkcyjną z zapleczem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Stare Jabłonki Ulica, nr budynku Pocztowa 4 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem innym

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA DEWELOPERSKA Zielonka, ul. Wojska Polskiego SEPTEMBER 2011

DZIAŁKA DEWELOPERSKA Zielonka, ul. Wojska Polskiego SEPTEMBER 2011 DZIAŁKA DEWELOPERSKA Zielonka, ul. Wojska Polskiego SEPTEMBER 2011 WSTĘP CBRE prowadzi w imieniu Nolan Investments na zasadach wyłączności proces sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości deweloperskiej zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE BIUROWE Łódź, al. Kościuszki 5/7 (gmina Łódź M., powiat m. Łódź, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Łódź, al. Kościuszki 5/7 Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo