Oferta dla kandydatów od 1 września 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta dla kandydatów od 1 września 2013 roku"

Transkrypt

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSKARA KOLBERGA W KOŚCIANIE al. Kościuszki 3, Kościan tel./fax Oferta dla kandydatów od 1 września 2013 roku Klasa Nazwa klasy Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym I Język obcy II Punktowane przedmioty Zajęcia dla zainteresowanych uczniów 3) Przygotowanie do studiów 4) A POLITECHNICZNA rysunek statystyka brydż politechnicznych matematycznych ekonomicznych B POLITECHNICZNO- EKONOMICZNA zajęcia laboratoryjne z fizyki grafika komputerowa politechnicznych matematycznych ekonomicznych informatycznych informatyka C MENEDŻERSKA geografia hiszpański rosyjski 2) geografia wycieczki wyjazdy na obozy naukowe 1) wykłady z ekonomii matematycznych ekonomicznych przyrodniczych

2 D SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA- Patronat Wydziału Biologii i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu język polski francuski hiszpański 2) warsztaty psychologiczne nauka tańca 1) zajęcia z filozofii przyrodniczych społecznych E MEDYCZNO- PRZYRODNICZA Patronat Wydziału Biologii UAM w Poznaniu chemia autorski program z fizyki przygotowujący do studiów medycznych łacina 1) zajęcia laboratoryjne z chemii medycznych przyrodniczych F LINGWISTYCZNO - EUROPEJSKA Patronat Instytutu Historii i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu język wiedza o społeczeństwie język język włoski 1) język francuski 1) udział w programach europejskich udział w wymianach ze szkołami w Niemczech: w Alzey i Duisburgu filologicznych społecznych historycznych prawniczych G HUMANISTYCZNO- DZIENNIKARSKA Patronat Instytutu Historii i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu język polski wiedza o społeczeństwie francuski 2) warsztaty teatralne warsztaty filmoznawcze warsztaty dziennikarskie łacina 1) filologicznych prawniczych społecznych 1) Jeżeli szkoła pozyska środki finansowe, wówczas zajęcia będą nieodpłatne 2) Utworzenie grup językowych uwarunkowane jest liczbą chętnych uczniów

3 3) Uruchomienie zajęć dodatkowych uwarunkowane jest liczbą chętnych uczniów; zajęcia dodatkowe nie są ściśle przypisane profilowi klasy tj. istnieje możliwość wyboru zajęć dodatkowych przyporządkowanych w niniejszej tabeli do innego profilu 4) Przykładowe ogólne kierunki studiów (szczegółowe wymogi znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni) Nauczanie ku przyszłości - nowe tendencje nauczania w Kolbergu: I. Patronaty Wyższych Uczelni: A. Wydziału Biologii UAM Poznań - dla klas realizujących biologię na poziomie rozszerzonym. Współpraca pozwala poszerzać uczniom wiedzę i kompetencje podczas comiesięcznych wyjazdów na Wydział Biologii oraz podczas uczestnictwa w projektach badawczych i konkursach organizowanych na wyższej uczelni. B. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań - dla uczniów realizujących naukę w klasach o profilu dziennikarskim, społecznym i lingwistycznym. Współpraca obejmuje zajęcia w zakresie promowania kierunków studiów prowadzonych przez Wydział wśród młodzieży w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, bezpieczeństwa narodowego, politologii i stosunków międzynarodowych. Dzięki organizacji i prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, np. zajęcia warsztatowe przygotowujące do Debaty Oksfordzkiej oraz Ligii Debatanckiej w Kolbergu uczeń doskonali umiejętność komunikacji, retoryki, sztuki dyskutowania. C. Instytutu Historii - Projekt Klasa akademicka zakłada, że uczniowie korzystają z opieki merytorycznej pracowników uniwersyteckich, uczestniczą w zajęciach i wykładach, konferencjach naukowych, biorą udział w pracach studenckich kół naukowych oraz mają prawo do korzystania z zasobów czytelni i bibliotek właściwych wydziałów UAM. II. Współpraca ze Stowarzyszeniem Memoramus - 29 listopada 2011r. I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie zostało przyjęte do Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus w Poznaniu. Kościańskie I Liceum jest 16. szkołą z Wielkopolski, która został przyjęta do Stowarzyszenia, aczkolwiek podkreślić trzeba, że dominują w nim szkoły poznańskie. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie znajomości najnowszej historii Polski, zwłaszcza tematu martyrologii Polaków na Wschodzie. W związku z akcesem do Stowarzyszenia nasze Liceum weźmie udział w programie edukacyjnym Trwała Pamięć Pokoleń, którego elementami będą lekcje tematyczne z języka polskiego i historii poświęcone losom Polaków na Wschodzie, udział w wystawach, spotkania z więźniami łagrów wreszcie wykłady pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jednak najbardziej spektakularną formą działania Stowarzyszenia Memoramus jest organizowany od kilku lat Marsz Pamięci w Katyniu. III. Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach współpracy Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga mają możliwość udziału w wystawach, wykładach, konkursach, sesjach naukowych, których współorganizatorem jest IPN. W roku szkolnym

4 2012/2013 licealiści mogli pogłębiać swoją wiedzę historyczną podczas wykładów m.in. na temat Powstania Warszawskiego oraz Poznańskiego Czerwca 1956 czy też zapoznając się z wystawami dotyczącymi m.in. zagłady wielkopolskich elit , zbrodni katyńskiej, stanu wojennego. IV. Udział w projektach: A. Szkoła sukcesu - jest to ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT. W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu bierze udział łącznie w: 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka ego; 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem; kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG. Wszyscy uczniowie będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3 - letniej pracy SKN: informator turysty oraz informator inwestora. Będą one miały 3 wersje językowe - polską, niemiecką i angielską. B. Projekt eszkoła Moja Wielkopolska realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Dzięki temu, że szkoła została zakwalifikowana do projektu otrzyma pomoce naukowe, które pozwolą uczniom jeszcze lepiej kształcić umiejętności i się rozwijać. Szkoła otrzyma: nowoczesne wyposażenie serwerowni szkolnej, sieć bezprzewodową na terenie szkoły wraz z niezbędnym okablowaniem logicznym wyposażenie szkolnego laboratorium projektowego w: tablicę interaktywną, projektor multimedialny, zestaw przyłączeniowy (switcher), głośniki aktywne, urządzenia komputerowe typu: komputer, terminal, notebook, pad do pracy szkolnych zespołów uczniowskich - 4 sztuki. C. Wzorowy uczeń Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, w salach szkolnych, w grupach o liczebności średnio 10 osób. Zajęcia będą realizowane w ramach następujących bloków tematycznych i modułów: 1.BLOK ICT -60h 1 edycja- do wyboru zajęcia z zakresu:

5 a) Webmastering, b) Grafika komp., c) MS Office-zaawansowany, d) ICT- na podstawie ECDL 2.BLOK językowy -60h 1 edycja- do wyboru zajęcia z zakresu: a) Angielski, b) Niemiecki, c) Francuski 3.BLOK Matematyczno techniczno -przyrodniczy 60h 1 edycja- do wyboru zajęcia z zakresu: a) b) c) chemia d) 4. BLOK Ogólny- 60h 1 edycja- do wyboru zajęcia z zakresu: a) j. polski, b), c) geografia, d) WOS D. Odkrywać nieznane, tworzyć nowe program rozwijania zainteresowań fizyką Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga jako jedna z 80 szkół ponadgimnazjalnych z zachodniej części Polski brało udział w tym projekcie. Uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach - przede wszystkim doświadczalnych, wspomaganych możliwościami, jakie niesie ze sobą współczesna informatyka. E. Akademia Talentów Przyrodniczych W styczniu 2013 roku szkoła jako jedna z 6 w Wielkopolsce - przystąpiła do projektu, który koordynowany jest przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. W ramach umowy w I LO zostaną przeprowadzone 24 uczniowskie projekty badawcze, nawiązujące problematyką do treści realizowanych w obrębie dodatkowego przedmiotu pt. Ekologia Krajobrazu. Zajęcia będą kształciły w licealistach kompetencje badawcze oraz staną się przepustką do udziału w bezpłatnym 4-dniowym obozie naukowym, podczas którego uczniowie zostaną zaznajomieni przez naukowców z najnowszymi problemami badawczymi. V. Zertifikat Deutsch w trzyletnim cyklu edukacyjnym Jest to egzamin kończący naukę na poziomie podstawowym (B1 wg klasyfikacji Rady Europy) po około godzinach intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka ego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli 16 lat. Dyplom ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka ego. VI. Certyfikat FCE FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka ego na poziomie średniozaawansowanym. FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka ego.

6 VII. Co jeszcze Język włoski, francuski, łacina Zajęcia laboratoryjne z fizyki, chemii Autorski program z fizyki przygotowujący do studiów medycznych Zajęcia ze statystyki, grafiki komputerowej Wykłady z ekonomii Wyjazdy na obozy naukowe Wymiana ze szkołami w Niemczech i we Francji. A także.. Warsztaty teatralne Warsztaty filmoznawcze Warsztaty psychologiczne Zajęcia z filozofii Rysunku Nauka tańca Brydż W szkole działają także koła zainteresowań, sportowe oraz gazety szkolne. Działamy w imię hasła : Uczeń jest najważniejszy. Szkoła inwestuje w nowoczesne środki dydaktyczne, multimedialne, posiada dobrze wyposażone pracownie, w każdej sali lekcyjnej znajduje się laptop oraz rzutnik multimedialny. W szkole obowiązuje System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (Dziennik Elektroniczny).

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016

OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016 OFERTA KLAS PIERWSZYCH na W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa Kuli w Rzeszowie planuje utworzyć 10 klas pierwszych. W każdej klasie będą przedmioty nauczane w zakresie

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 I Liceum Ogólnokształcące im.e.dembowskiego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 ul. Zimnej Wody 8 44-100 GLIWICE tel. /fax.:(32) 231-47-32 www.zso10.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej. w Sopocie

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej. w Sopocie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie Sopot Brodwino, ul. Kolberga 15 Powstało w 1990 roku jako Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące (ŚLO) Do szkoły uczęszcza 330 uczniów podzielonych

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do naszego Liceum od zawsze nr 1 1A humanistyczno - prawna Jest to klasa o zakorzenionej tradycji w naszym liceum. Rozszerzony program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OTWIERA NASTĘPUJĄCE KLASY:

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OTWIERA NASTĘPUJĄCE KLASY: INFORMACJE OGÓLNE O KLASACH Każda z klas zapewni Ci możliwość nauki dwóch języków obcych (w wersji podstawowej lub rozszerzonej). Możesz wybrać spośród: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Języki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf.

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf. ANKIETY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą

Bardziej szczegółowo

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo