ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Biblioteka z pomieszczeniami towarzyszącymi centrala Cnw Straż Miejska z pomieszczeniami towarzyszącymi CENTRALA CNW CENTRALA CNW KLIMAKONWEKTORY KANAŁY, NAWIEWNIKI, IZOLACJE INSTALACJE CHŁODZĄCE W SERWEROWNIACH Biblioteka Straż Miejska Zestawienie jednostek klimatyzacyjnych freonowych Materiały, izolacje, próba ciśnieniowa Zestawienie freonowej instalacji rurowej ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH WYMAGANIA ODBIOROWE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH Sprawdzenie kompletności wykonanych prac BADANIE OGÓLNE BADANIE WENTYLATORÓW I INNYCH URZĄDZEN WENTYLACYJNYCH BADANIE KLAP P-POŻ. I PRZEPUSTNIC WIELOPŁASZCZYZNOWYCH BADANIE SIECI PRZEWODÓW BADANIE NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW Kontrola działania instalacji PRACE WSTĘPNE PROCEDURA PRAC Przepisy związane POLSKIE NORMY INNE DOKUMENTY...11 Załączniki : Zestawienia elementów instalacji wentylacyjnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut piwnic-wentylacja Rzut parteru I część, wentylacja Rzut parteru II część, wentylacja Rzut piętra-wentylacja Rzut dachu-wentylacja Przekroje-wentylacja Schematy wentylacyjne rys nr IS-01 rys nr IS-02 rys nr IS-03 rys nr IS-04 rys nr IS-05 rys nr IS-06 rys nr IS-07 str. 2

2 INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA Projekt architektoniczny wykonawczy Projekt instalacji ogrzewczych i chłodzących Projekt instalacji wod-kan. Inwentaryzacje instalacji istniejących Obowiązujące normy i przepisy Wytyczne inwestorskie Uzgodnienia branżowe 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem projektu są rozwiązania techniczne instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń Biblioteki (Mediateki) oraz Straży Miejskiej oraz indywidualne klimatyzatory freonowe pomieszczeń technicznych-serwerowniach. Zakresem swoim projekt obejmuje w/w instalacje dla poszczególnych kondygnacji budynku. 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH Podstawowym elementem wentylacyjnym są centrale wewnętrzne nawiewno-wywiewne wydatkujące powietrze w ilościach higienicznie niezbędnych (zgodnie z wymaganiami PN).Centrale zostały zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym (piwnica). Dobrane zostały następujące centrale: Cnw1 - Biblioteka Jest to centrala klimatyzacyjna, wewnętrzna firmy SWEGON typu GOLD TYP.RX 40 (filtrowanie, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła, tłumienie, o całkowitym wydatku powietrza nawiew: m 3 /h, wywiew 9105 m 3 /h. Cnw2 - Straż Miejska - biura Jest to centrala klimatyzacyjna, wewnętrzna firmy SWEGON typu GOLD TYP.RX 20 (filtrowanie, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła, tłumienie, o całkowitym wydatku powietrza nawiew: 4800 m 3 /h, wywiew 3400 m 3 /h. Cnw3 Straż Miejska - szatnie Jest to centrala klimatyzacyjna, wewnętrzna firmy SWEGON typu GOLD TYP.PX 14 (filtrowanie, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła, tłumienie, o całkowitym wydatku powietrza nawiew: 3200 m 3 /h, wywiew 4320 m 3 /h. Centrale dostarczać będą powietrze do wszystkich klimatyzowanych (wentylowanych) pomieszczeń w układzie rozdziału pionowego (centralne piony nawiewno-wywiewne) oraz poziomego (rozprowadzenie kanałów w stropach podwieszonych pomieszczeń poszczególnych poziomów). Kanały nawiewne i wywiewne wprowadzone zostaną do obsługiwanych pomieszczeń biblioteki, straży miejskiej i pomieszczeń im towarzyszących. Pomieszczenia sanitarne biblioteki posiadać będą niezależną wentylację mechaniczną wywiewną. Powietrze wywiewane z pomieszczeń sanitarnych straży miejskiej zostało włączone do linii wywiewnej centrali C3NW. Chłodzenie poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie na indywidualnych, wewnętrznych urządzeniach zlokalizowanych w każdym z obsługiwanych pomieszczeń. Będą to międzystropowe klimakonwektory w układzie 4-rurowym produkcji YORK typu YLIH, do których doprowadzane jest powietrze recyrkulowane poprzez perforacje w stropie podwieszonym. Czynnikiem chłodzącym dla klimakonwektorów oraz chłodnicy centrali wentylacyjnej będzie woda chłodząca 7/14 o C przygotowywana w centralnej wytwornicy wody chłodzącej. Klimakonwektory pozwalają na indywidualne programowanie temperatur w każdym pomieszczeniu (programatory naścienne York typu CTEIR). Źródłem ciepła dla nagrzewnic central wentylacyjnych oraz klimakonwektorów będzie woda 70/50 o C z węzła cieplnego. str. 3

3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 4.1 BIBLIOTEKA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI CENTRALA CNW1 POW. KRYTERIUM WENT. NAWIEW WYWIEW NR POM. NAZWA [m 2 ] [m 3 /h m 2 ] [W/h] [m 3 /h] [m 3 /h] PARTER B.01 Biblioteka 674, B.02 Toaleta męska 17, B.02a Toaleta damska 8, B.02b WC męski dla pracowników 8, B.02c WC damski dla pracowników 5, B.02d WC dla niepełnosprawnych B.03 Pom. Gospodarcze 5, B.04 Sala wielofunkcyjna B.06 Pokój biurowy 27, B.07 Serwer 13, B.08 Pom. Socjalne 13, B.09 Komunikacja 14, B.10 Pokój biurowy 17, B.11 Pom. Techniczne 10, B.12 Pom. Gospodarcze 7, B.05 Pom. Biurowe 27, M.01 Multicentrum 126, M.02 Multicentrum hall 24, M.03 Multicentrum sala 34, M.04 Multicentrum sala 35, M.05 Multicentrum 35, M.06 Pom. Techniczne Hall Hall 109, PIWNICA B.13 Pom. Techniczne 36, B.13a Pom. Techniczne 7, B.14 Pom. Techniczne 27, CENTRALA WENTYLATOR STRAŻ MIEJSKA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI CENTRALA CNW2 POW. KRYTERIUM WENT. NAWIEW WYWIEW NR POM. NAZWA [m 2 ] [m 3 /h m 2 ] [W/h] [m 3 /h] [m 3 /h] PARTER S.01 Stanowisko dyżurne 24, S.02 Serwer S.03 Komunikacja 180, S.04 Pokój biurowy/sekretariat 15, S.05 Pokój biurowy/dyrektor 25, S.05a Poczekalnia 16, S.06 Sala odpraw 80, str. 4

4 NR POM. NAZWA POW. KRYTERIUM WENT. NAWIEW WYWIEW [m 2 ] [m 3 /h m 2 ] [W/h] [m 3 /h] [m 3 /h] S.06a Pokój do przyjmowania interesantów 25, S.07 Pom. Socjalne 13, S.08 Pom. magazynowe 12, S.09 WC męski dla pracowników S.09a WC damski dla pracowników 7, S.09b WC damski dla interesantów 5, S.09c WC męski dla interesantów 9, S.10 Pom. Techniczne 20, S.11 Pom. Gospodarcze 5, S.12 Pom. Gospodarcze 5, S.13 Pom. Biurowe 26, S.14 Pom. Biurowe 26, S.15 Pom. Socjalne 26, S.16 Pom. Biurowe 26, S.17 Pom. Biurowe S.18 Pom. Biurowe 25, S.19 Pokój do przyjmowania interesantów 17, S.19a Poczekalnia/Pom. Gospodarcze S.20 Pom. Biurowe 8, S.21 Pom. Biurowe 17, S.22 Pom. Magazynowe 12, S.23 Pom. Magazynowe 8, S.12a Komunikacja 10, CENTRALA CENTRALA CNW3 POW. KRYTERIUM WENT. NAWIEW WYWIEW NR POM. NAZWA [m 2 ] [m 3 /h m 2 ] [W/h] [m 3 /h] [m 3 /h] PIWNICA U.S06 Szatnie męskie 91, U.S06a Sanitariaty męskie 17, U.S02 Komunikacja 17, U.S04 Szatnia damska 42, U.S04a Sanitariaty damskie 18, U.S05 Pom. Techniczne U.S03 Pom. Techniczne 10, U.S03a Pom. Gospodarcze 5, PARTER S.09 WC męski dla pracowników S.09a WC damski dla pracowników 7, S.09b WC damski dla interesantów 5, S.09c WC męski dla interesantów 9, CENTRALA str. 5

5 5.0 KLIMAKONWEKTORY Rozmieszczenie klimakonwektorów zgodnie z rzutami. Elementy mocujące stropu podwieszonego profile, pod klimakonwektorami typu. YLIH muszą być rozbieralne w celu zapewnienia dostępu do klimatyzatorów w celach serwisowych konserwacyjnych (wymiana filtrów powietrza). Klimakonwektory wyposażone są na zasilaniu w otwór prostokątny powietrza recyrkulowanego. Wymiary otworu oraz liczba króćców określona jest w specyfikacji. Głębokość skrzynki ssawnej wynosi 25 cm, szerokość i wysokość zależna jest od wielkości klimakonwektora.na wylocie z klimakonwektora zamontowana jest skrzynka rozprężna dostarczania powietrza zaopatrzona w króćce d= 200. Ilość króćców i ich rozmieszczenie wg rzutu i załączonej specyfikacji. Głębokość skrzynki rozprężnej wynosi 25 cm, pozostałe wymiary zależą od wielkości klimakonwektorów. Poniżej podane zostały wymiary klimakonwektorów (wysokość i szerokość). Typ klimakonwektora Wysokość (mm) Szerokość(mm) Otwór w skrzynce ssawnej 1. YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x YLIH x145 Wymiary skrzynek ssawnych zasysanego powietrza oraz rozprężnych dostarczania powietrza należy sprawdzić po dostarczeniu klimakonwektorów na budowę. Wszystkie skrzynki wyłożyć od wewnątrz izolacją akustyczną (np. płyty Rockwool INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 grubości 20 mm). Oznaczenia skrzynek w specyfikacji: - skrzynka ssawna SS/YLIH.. gdzie: SS- skrzynka ssawna, YLIH.. typ klimakonwektora, - skrzynka rozprężna SR/YLIH../2 gdzie: SS- skrzynka rozprężna, YLIH.. typ klimakonwektora, 2 liczba króćców d=200 mm Oznaczenia klimakonwektorów YLIH220-2/L(P): YLIH 220 typ klimakonwektora 2- liczba szeregów wężownicy L(P)- prawe lub lewe podłączenie Wszystkie klimakonwektory będą pracować na średnim biegu. Klimakonwektory w pomieszczeniach Biblioteki dodatkowo izolować akustycznie zewnętrzne płyty, np. Rockwool INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 grubości 30 mm). Klimakonwektory w izolacji wraz ze skrzynkami montować min. 2 cm od stropu. 6.0 KANAŁY, NAWIEWNIKI, IZOLACJE Nawiewniki typu DQJR-SR w kasetach stropów podwieszanych. Wywiew przez perforacje w suficie podwieszonym. Powierzchnia efektywna otworów zgodnie z rysunkami. Regulacja ilości powietrza odbywa się poprzez przepustnice jednopłaszczyznowe oraz przepustnice wbudowane w skrzynki rozprężne z izolacją akustyczną. Zastosowano kształtki i kanały wentylacyjne: - prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H Są to kanały typu A/I wg BN Połączenia wzdłużne i poprzeczne płaszczy kanału na zakładkę. Kołnierze kanału wentylacyjnego odpowiadające wymiarom zewnętrznym przewodów wykonać wg BN typu A/I z bednarki stalowej wg PN/H lub kątownika wg PN/H okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii SPIRO. Szczelność połączeń w klasie B wg. PN/B Uszczelki na połączeniach kołnierzowych elastomerowe typ NBR. str. 6

6 Kanały mocowane na zawiesiach stropowych (z separacyjnymi podkładkami na przewodach). Podpory kanałów w rozstawie 2,0 m. Izolować termicznie wszystkie kanały nawiewne z central i klimakonwektorów. Dla kanałów wewnętrznych (piony i pomieszczenia) izolację wykonać z mat wełny mineralnej zbrojonych folią aluminiową, np. Rockwool, maty ALU LAMELA MAT grubości 30 mm. Dla zewnętrznych kanałów dachowych przy centrali (nawiew i wywiew) izolację wykonać z mat wełny mineralnej zbrojonych jednostronnie siatką z drutu ocynkowanego: np. Rockwool ALU LAMELA MAT grubości 50 mm; całość w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie zewnętrzne kanały wentylacyjne, czerpnia i wyrzutnia montowane będą bezpośrednio na wykończonej płycie dachowej na konstrukcjach stalowych wykorzystujących systemowe stopy wsporcze typu Big Foot oraz Multi Foot firmy WALRAVEN. Strzałka ugięcia między podporami na kanałach wentylacyjnych nie powinna być większa od 2,0 cm. Mocowania wewnętrznych kanałów wentylacyjnych, stropowe lub ścienne wg rozwiązań systemowych, np. firmy FISCHER. Flex y pomiędzy skrzynkami rozprężnymi klimakonwektorów, a nawiewnikami w systemowej izolacji termicznej. Ilości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach wyregulować wg wartości podanych na rysunkach. Na liniach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych należy przewidzieć wyczystki umożliwiające okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych lokalizacja wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". COBRTI INSTAL, Warszawa Trasy przewodów zgodnie z rysunkami. 7.0 INSTALACJE CHŁODZĄCE W SERWEROWNIACH 7.1 BIBLIOTEKA Pomieszczenie serwerowni posiada niezależny, freonowy układ chłodzący typu Inverter Split (jednostki zewnętrzne zgodnie z rzutem + klimatyzatory ścienne w pomieszczeniu ). Układ dla tego pomieszczenia został zdublowany- jeden pracuje, drugi rezerwowy. Pomieszczenia elektryczne biblioteki zasilane są z freonowego układu typu Inverter Multi Split (jedna jednostka zewnętrzna na dachu antresoli + klimatyzator ścienny w każdym z pomieszczeń). Jednostki przystosowane do pracy całorocznej. Całość firmy FUJITSU. 7.2 STRAŻ MIEJSKA Pomieszczenie serwerowni posiada niezależny, freonowy układ chłodzący typu Inverter Split (jednostki zewnętrzne zgodnie z rzutem + klimatyzatory ścienne w pomieszczeniu ). Układ dla tego pomieszczenia został zdublowany- jeden pracuje, drugi rezerwowy. Pomieszczenie elektryczne straży miejskiej zasilane jest z freonowego układu typu Inverter Split (jedna jednostka zewnętrzna na dachu antresoli + klimatyzator ścienny w pomieszczeniu). Pomieszczenie stanowiska dyżurnego zasilane jest z freonowego układu Inverter Split (jednostka zewnętrzna zgodnie z rzutem + klimatyzator kasetonowy zamontowany w suficie podwieszanym). Jednostki przystosowane do pracy całorocznej. Całość firmy FUJITSU. 7.3 ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH FREONOWYCH Pomieszczenia serwerowni oraz elektryczne będą obsługiwane przez klimatyzatory: Pomieszczenie Zyski ciepła (kw)/ Straty ciepła(kw) Moc chłodnicza(kw) Moc cieplna(kw) Klimatyzator Pomieszczenia biblioteki 1.M.06 Pom. tech 1,0 2,3 kw ASYA07LA 1 U.B03 Pom. tech 1,3 2,7 kw ASYA09LA 1 B.07 Serwerownia 3,5 5,2 kw ASYA18LE 2 Pomieszczenia straży miejskiej S.02 Serwerownia 3,0 5,2 kw ASYA18LE 2 S.10 Pom. tech 3,5 5,2 kw ASYA18LE 1 S.01 Stanowisko dyżurne 2,2/3,2 3,5 kw AUYF12LA 1 Ilość str. 7

7 Z dachu, gdzie znajduje się agregat skraplający, wyprowadzony został pion instalacji freonowej. Czynnikiem chłodzącym jest R 410 C. Poziomy instalacyjne prowadzone są w przestrzeni stropów podwieszanych. Trasy przewodów podstropowych przedstawiono na rysunkach. Skropliny ze wszystkich jednostek wewnętrznych odprowadzone średnicą dn 32 PP (10PN do pionów kanalizacyjnych z zasyfonowaniem (syfon kondensacyjny do urządzeń klimatyzacyjnych z klapą antyzapachową i rewizją, typ HL 136N φ32/φ40 firmy Hutterer-Lechner). Przewody skroplin w pomieszczeniach serwerowni prowadzone są w bruzdach. 7.4 MATERIAŁY, IZOLACJE, PRÓBA CIŚNIENIOWA Instalację rurową wykonano z miedzi (rury i kształtki firmy Fujitsu lub ich odpowiedniki) w połączeniach lutowanych.poniżej została podana tabela przeliczeniowa średnic rur firmy Fujitsu. Przewody montowane na zawiesiach stropowych, stalowych rozkręcanych z podkładką izolacyjną. Wszystkie przewody zaizolować termicznie (przeciwkondensacyjnie). Izolować również armaturę odcinającą i regulacyjną. Dla wszystkich średnic zastosowano otuliny AF/Armaflex typu F. Przewody prowadzone na zewnątrz, do agregatów skraplających izolować otulinami AF/Armaflex typu H + płaszcz z blachy stalowej. Po zamontowaniu całości instalacji, a przed izolowaniem należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno, na ciśnienie min. 6,0 barów. Przejścia dla ścian i stropów o wymaganej odporności ogniowej wykonać wg systemu zabezpieczeń ogniochronnych np. PYRO-SAFE. 7.5 ZESTAWIENIE FREONOWEJ INSTALACJI RUROWEJ L.p. Nazwa Ilość Producent Instalacja freonowa i cieczowa Biblioteka 1 Rury miedziane Dz= 6,35(1/4") 61,0 mb Fujitsu 2 Rury miedziane Dz= 9,52(3/8") 68,0 mb Fujitsu 3 Rury miedziane Dz=15,88(5/8") 58,0 mb Fujitsu 4 Kolanka Dz= 6,35(1/4") 25 szt Fujitsu 5 Kolanka Dz=9,52(3/8") 25 szt Fujitsu 6 Kolanka Dz=15,88(5/8") 20 szt Fujitsu Straż Miejska 1 Rury miedziane Dz= 6,35(1/4") 118,0 mb Fujitsu 2 Rury miedziane Dz= 9,52(3/8") 24,0 mb Fujitsu 3 Rury miedziane Dz=15,88(5/8") 92,0 mb Fujitsu 4 Kolanka Dz= 6,35(1/4") 46 szt Fujitsu 5 Kolanka Dz=9,52(3/8") 6 szt Fujitsu 6 Kolanka Dz=15,88(5/8") 40 szt Fujitsu Instalacja skroplin z rur PP 32 (PN 10) 7 Rura PP 32 64,0 mb 8 Kolanka PP32 28 szt. Uwaga: Montaż instalacji i urządzeń chłodzących serwerownie firmy Fujitsu należy przeprowadzić zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w DTR urządzeń. str. 8

8 8.0 ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Zestawienie urządzeń wentylacyjnych oraz elementów kanałów wentylacyjnych znajduje się w załączonej specyfikacji. UWAGI OGÓLNE: 1) Rysunki i część opisowa są dokumentacją wzajemnie się uzupełniającą. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winy być traktowane jakby były ujęte w obu. 2) W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. 9.0 WYMAGANIA ODBIOROWE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 9.1 SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektowa, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości; b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje; d) Sprawdzenie czystości instalacji; e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać następujące badania: BADANIE OGÓLNE a) Dostępności dla obsługi; b) Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; d) Kompletności znakowania; e) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i ogniochronnych; f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; g) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; BADANIE WENTYLATORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; f) Sprawdzenie zamocowania silników; g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; h) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); i) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej BADANIE KLAP P-POŻ. I PRZEPUSTNIC WIELOPŁASZCZYZNOWYCH Sprawdzenie rodzaju przepustnic i klap, zastosowanych siłowników, uszczelnienia BADANIE SIECI PRZEWODÓW a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykową; str. 9

9 b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem; c) Wykonanie badań szczelności przewodów oddymiających zgodnie z PN-B-76001: BADANIE NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 9.2 KONTROLA DZIAŁANIA INSTALACJI Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie PRACE WSTĘPNE Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; d) Nastawienie regulatorów stałego przepływu i przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; PROCEDURA PRAC Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych a) Kierunek obrotów wentylatorów; b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; c) Działanie wyłącznika; d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych (regulatorów stałego przepływu); h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. Kontrola działania klap i przepustnic wielopłaszczyznowych: Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych: Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; c) Działania włącznika rozruchowego; str. 10

10 d) Działania przeciwzamrożeniowego; f) Działania regulacji strumienia powietrza; g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 9.3 PRZEPISY ZWIĄZANE POLSKIE NORMY PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymiary. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym Wymiary. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania. PN-B-76001:1996 Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelność. Wymagania i badania. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne PN-B-76002:1976 Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych ENV 12097:1997 Wentylacja budynków Siec przewodów Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów INNE DOKUMENTY Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 89, poz.414) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki z późniejszymi zmianami Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". COBRTI INSTAL, Warszawa Poznań str. 11

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo