Z perspektywy 15 lat digitalizacja i technologie IT w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Iwona Święch, Marta Miskowiec (Kraków, wrzesień 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z perspektywy 15 lat digitalizacja i technologie IT w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Iwona Święch, Marta Miskowiec (Kraków, wrzesień 2012)"

Transkrypt

1 Z perspektywy 15 lat digitalizacja i technologie IT w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Iwona Święch, Marta Miskowiec (Kraków, wrzesień 2012) Muzeum Historii Fotografii w Krakowie weszło w elektroniczny system dokumentacji zbiorów bardzo wcześnie, bo już w 1997 roku (zakup programu MONA roku), maszyny do pisania były jeszcze wtedy w powszechnym użyciu. Używaliśmy pierwszej, DOS-owej wersji MONY, do której instrukcję zapisu danych opracowali sami pracownicy Muzeum. Było to o tyle korzystne, że dało możliwość lepszego poznania zalet nowych rozwiązań, niemniej przyzwyczajenie do wprowadzania kart w komputerową bazę danych okazało się być dłuższym procesem. Wyzbycie się dystansu do zupełnie nowej rzeczywistości - w sytuacji kiedy powstająca baza była ciągle mało zasobna, a kustosze to, jak wiadomo, chodzące i obdarzone inteligencją katalogi zbiorów wymagało czasu. Chęć rozwijania umiejętności korzystania z systemów komputerowych była jednak silniejsza od pewnej nieufności, bowiem już po trzech latach brak możliwości podpinania wizerunków opisywanych muzealiów stał się tak doskwierający, że zdecydował o odejściu od MONY nie dającej wtedy takich możliwości i zakupieniu programu pod system Windows. Nasze kilkuletnie już doświadczenie okazało się niezwykle przydatne podczas przeglądu ofert i prezentacji, bowiem nawet zaawansowanym technologicznie firmom specyfika pracy muzealnej była zupełnie obca, stąd oczekiwanie współpracy było obustronne. Wybrany ostatecznie produkt firmy Infogenia o nazwie Musnet zanim osiągnął zadowalającą nas funkcjonalność, także wymagał

2 intensywnej wielomiesięcznej pracy wspólnie z Infogenią, która ostatecznie zakończyła się wdrożeniem programu odpowiadającego ówczesnym naszym wymaganiom. Można powiedzieć, że w nowe stulecie weszliśmy z nowym programem, wymienioną infrastrukturą sieciową w budynku oraz nowymi komputerami z kolorowymi monitorami. Program Musnet od początku był przez nas traktowany dynamicznie. Wraz z rozwiązywaniem pojawiających się problemów, rosnącym doświadczeniem, wreszcie poznawaniem zalet nowych rozwiązań jest on cały czas udoskonalany i unowocześniany. Przykładowo: zmodernizowaliśmy słownik miejscowości, który został podzielony na słownik nazw geograficznych i słownik nazw administracyjnych. Nowe słowniki uwzględniają nazwy historyczne miejscowości oraz nazewnictwo oryginalne w języku kraju. Liczymy się z tym, że przy kolejnej innowacji zastosujemy również oznaczenia GeoNames. Nowe możliwości pojawiają się tak szybko, że żadnego rozwiązania nie traktujemy ostatecznie, dbając jednocześnie, by stanowiły ciągłość i kontynuację. W programie Musnet karty opracowywane są na podstawie dokumentu wewnętrznego - Instrukcji do opracowywania kart Musnet, w której szczegółowo opisane jest jak należy interpretować każde pole, w jaki sposób wprowadzać opis obiektu i jak korzystać ze słowników. Instrukcja ta jest aktualizowana po wprowadzaniu kolejnych funkcji programu. Usystematyzowany, oparty na przejrzystych strukturach inwentarz elektroniczny jest podstawą, która legitymizuje digitalizację, nadaje graficznym

3 plikom charakter muzealnej kolekcji wirtualnej, stąd nasza świadomość jego fundamentalnego znaczenia. W ciągu tych 15 lat poza bieżącym komputerowym opracowywaniem zbiorów przepisaliśmy cały stary (maszynowy) inwentarz, zaś w sumie wprowadziliśmy w system już prawie 49 tys. kart. Cyfrową dokumentację wizualną zbiorów prowadzimy od 10 lat stopniowo wypracowując metody i procedury digitalizacji oraz sposoby archiwizowania dostosowane do specyfiki naszych zbiorów i zmieniające się wraz z nowym sprzętem i nowymi możliwościami technologicznymi. Dla uniknięcia niejasności, a co za tym idzie dowolności w procesie digitalizacji, dużą wagę przywiązywaliśmy zawsze do czytelnie opracowanych instrukcji. Praktyka, ciągle doskonalona zmieniała się (i nadal tak będzie), natomiast nasze założenia i cel pozostają niezmienne. Po pierwsze i najważniejsze digitalizacja nie jest (i nie może być) produkcją fotokopii, jej celem jest uchwycenie esencji oryginału. Digitalizacja materiałów fotograficznych jest powszechną praktyką w bardzo wielu, bardzo różnych instytucjach, jest cudownym narzędziem, które umożliwia rozpowszechnianie obrazów i ułatwia do nich dostęp. W instytucji muzealnej, zwłaszcza o takiej specyfice jak nasza niezbędna jest jednak przy tym świadomość, iż zdjęcia są wielowarstwowym źródłem historycznym o niepowtarzalnej i kompleksowej formie, a nie wyłącznie informacją przekazaną w obrazie. Wizerunek cyfrowy powstały według takich założeń w naszej Pracowni Dokumentacji Obrazowej, będący dokumentacją obiektu muzealnego powinien stworzyć możliwość wykorzystania go do realizacji wielu statutowych

4 zadań muzeum, bez konieczności ponownego sięgania po oryginał, którego ochrona ma w muzealnictwie pierwszorzędne znaczenie. Już samo wyjaśnienie tego stanowiska czy też tej filozofii podmiotom zewnętrznym, z którymi pracowaliśmy nie było łatwe. Naszym drugim celem, wynikającym bezpośrednio z prowadzonej systematycznie digitalizacji stało się udostępnienie zbiorów w Internecie. Przełomem w tym zakresie było stworzenie programu Wirtualne Muzeum Historii Fotografii. W 2010 roku pozyskaliśmy na ten cel środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dzięki temu unowocześniliśmy stronę internetową muzeum i stworzyliśmy katalog zbiorów online. Nasza baza danych, systematycznie poszerzana, udostępniana jest w wersji polskiej i angielskiej. Wykorzystujemy do tego program Navigart, powstały przy współpracy z Muzeum w 2010 roku i tak samo jak Musnet wyprodukowany przez firmę Infogenia. Wybór i układ pól, rodzaje wyszukiwarek zostały zaprojektowane przez pracowników Muzeum i Marcina Przybyłkę. Nasze działania zostały docenione na tyle, że zostaliśmy zaproszeni do Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, w ramach którego muzeum pozyskało środki na dalszy rozwój katalogu online i prac dotyczących baz danych, a przede wszystkim na modernizację serwerowni i pracowni digitalizacyjnej oraz zakup sprzętu. Pracownia oraz serwerownia, która jest jednocześnie repozytorium plików zostały w pełni profesjonalnie urządzone zgodnie z najlepszymi standardami.

5 Dla zapewnienia stabilności i wysokiej jakości działań digitalizacyjnych został opracowany nowy dokument pt. Procedury tworzenia dokumentacji obrazowej MHF, który zawiera szczegółowo opisane procedury digitalizacyjne oraz związane z nim reguły dotyczące ruchu muzealiów wraz z aneksem wykonawczym. Dokument ten został przygotowany z uwzględnieniem zaleceń Katalogu Dobrych Praktyk i norm ISO oraz w oparciu o uwzględniające naszą specyfikę poprzednie wewnętrzne instrukcje dotyczące digitalizacji. Opisana w regulaminie ścieżka działań rozpoczyna się od kwalifikacji konserwatorskiej do digitalizacji, poprzez sposób postępowania podczas przemieszczania obiektów wewnątrz muzeum, digitalizację zgodną z charakterem przedmiotu uwzględniającą przyjęte normy, po archiwizację na macierzach znajdujących się w serwerowni. Regulamin precyzuje dość szczegółowo jakie pliki cyfrowe powinny być wykonane dla każdego rodzaju obiektów jak fotografie pozytywowe, negatywy, dzieła złożone z kilku fotografii, cykle, reportaże, albumy czy sprzęt fotograficzny i jaki ma być ich zapis. Regulamin wprowadza podział na pliki robocze podpinane do kart katalogowych i gromadzone w bazie dostępnej pracownikom i wzorcowe archiwizowane w repozytoriach, tak jak oryginały w magazynach. Każdy obiekt ma zwykle kilka, a nawet kilkanaście wizerunków i ta dokumentacyjna baza może rosnąć w zależności od potrzeb, badania szczegółów obrazu, zmian po konserwacji. Ze względu na charakter naszych zbiorów prowadzimy badania nad dawnymi technikami fotograficznymi. Badania te połączone są również z poszukiwaniem najlepszych metod dokumentacji zdjęć. Różne podłoża, struktura ziarna emulsji,

6 gęstość obrazu - muszą zostać w odpowiedni sposób zarejestrowane. W oparciu o te doświadczenia wypracowujemy najlepsze metody digitalizacji fotografii. Część wykonawcza dotycząca procedur obowiązujących w Pracowni Dokumentacji Obrazowej została opracowana przez jej pracowników i zawiera dokładny opis organizacji pracy, podział obowiązków, normy, którym podlega digitalizacja, zarządzanie kolorem, postępowanie przy skanowaniu różnych typów obiektów jak refleksyjne, transparentne, kolorowe, szklane. W dalszej części regulaminu znajdziemy też procedury kalibracyjne sprzętu, postępowanie podczas reprodukcji kamerą różnych typów obiektów płaskich, a także procedury specjalne w przypadkach takich jak konieczność innego ustawienia obiektu, dagerotypia i inne szczególne techniki, wysrebrzanie emulsji, niski kontrast obrazu, wyrazista faktura, suche pieczęcie itp. Regulamin mówi także o postępowaniu podczas reprodukcji obiektów trójwymiarowych, ustala sposoby przetwarzania plików, wprowadzania ich do serwera oraz procedury kontrolne. Muzeum Historii Fotografii posiada opracowany plan działalności digitalizacyjnej do 2015 roku i ramowy program na lata następne. Jest on tak pomyślany, żeby w każdym kolejnym roku zakończyć digitalizację przynajmniej jednej zwartej kolekcji ze zbiorów np. sprzętu fotograficznego, fotografii artystycznej, społecznej i reportażowej, wojskowej i wojennej czy zespołów dotyczących zakładów fotograficznych.

7 Oczywiście doskonalenie naszej bazy sprzętowej oraz kwalifikacji pracowników MHF odpowiedzialnych za digitalizację traktujemy jako proces ciągły. Poza rozwijaną systematycznie stroną internetową i katalogiem zbiorów online, efekt naszej pracy będzie można też zobaczyć na stronach Europeany. Współpraca z dziewiętnastoma instytucjami europejskimi, które biorą udział w tym projekcie, pozwala nam wymieniać doświadczenia związane ze sposobami archiwizacji i dokumentacji zbiorów fotograficznych oraz ich opracowań tekstowych i słownikowych. W efekcie tych prac do 2015 roku zostanie udostępnionych ponad pół miliona zdjęć obrazujących życie i kulturę europejską oraz zmiany cywilizacyjne w Europie na przestrzeni stu lat ( ), z naszym parotysięcznym udziałem. Muzeum Historii Fotografii wspiera z kolei polskie instytucje swoją wiedzą na temat funkcjonowania baz danych oraz procesów digitalizacji, udzielając konsultacji i organizując warsztaty. Promocja zbiorów poprzez Internet jest nam o tyle bliska, że radość z oglądania i odkrywania zdjęć na monitorze kojarzy się z odległymi emocjami tych, którzy 170 lat temu oglądali po raz pierwszy siebie i świat na fotografiach. Ale też zdajemy sobie sprawę, że ten wciąż nowy sposób upowszechniania zbiorów jest trochę przeciw analitycznemu myśleniu o fotografii. Dlatego dbając nieustannie o jakość digitalizacji i wynikającą z niej możliwość działań w rzeczywistości wirtualnej, tym większą wagę przywiązujemy do wystaw w realnej przestrzeni muzeum, na których możemy proponować interpretacje, odsłaniać nowe znaczenia i budzić emocje.

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE?

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? Lidia M. Karecka, Karolina Tabak JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? fektem przeprowadzenia pełnej digitalizacji dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych jest jego szczegółowy opis wprowadzony do

Bardziej szczegółowo

SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE Agnieszka Widacka-Bisaga, Tomasz Zaucha SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE igitalizacja. Ten modny i powszechnie dzisiaj stosowany termin przyjmuje zazwyczaj dość wąskie znaczenie.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ

DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ Marcin Kłos, Anita Nowacka DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ ompleksowe przedstawienie regulacji związanych z organizacją procesu digitalizacji

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW Magdalena Mielnik, Katarzyna Zielonka STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW rojekty realizowane w ostatnim czasie w polskich muzeach pokazują, że dostrzeżono znaczącą rolę digitalizacji w promocji, udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji jest dokumentem definiującym wymagania w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych. Ze względu na różnorodność

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH KONFERENCJA Biblioteka 2.0 Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KATOWICE 2008 Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wstęp - geneza rozporządzeń

Wstęp - geneza rozporządzeń Kazimierz Schmidt Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Zakład Naukowy Archiwistyki Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo