Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nazwie Wille Sowińskiego-etap B, składającego się z 42 mieszkań, rozumianego jako część Przedsięwzięcia Deweloperskiego tj. Budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z 219 mieszkań. W każdym miejscu, gdzie podawana informacja dotyczy Przedsięwzięcia Deweloperskiego należy rozumieć, że informacja ta odnosi się do Zadania Inwestycyjnego. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, KRS ) Kielce, Aleja Solidarności 36 siedziba 2) Poznań, ul. Sowińskiego/Słoneczna biuro sprzedaży 3) Poznań, ul. Rubież 14/44 biuro sprzedaży 4) Poznań, ul. Karpia 29A/3 biuro sprzedaży 5) Poznań, ul. Wojskowa 5/66 biuro sprzedaży Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu 1) ) ) /702 4) ) Adres poczty elektronicznej 1) 2) 3) 4) 5) Nr faksu 1) ) Adres strony internetowej dewelopera Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Nad Wartą Poznań, ul. Mostowa PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Kasztanowa Aleja etap II Poznań, ul. Wojskowa OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Hortus Apartments Kraków, ul. Piotra Borowego 12 A,B,C,D Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Obręb: Nr 0039, Łazarz Położenie: ul. Sowińskiego / ul. Słoneczna Działki numer 28/4 o powierzchni (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) metry kwadratowe PO1P/ /9 Brak obciążeń i wniosków Nie dotyczy przeznaczenie w planie działka nr 4/11, 4/26: 5MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych w parterach budynków mieszkalnych działka nr 4/27: 3ZP tereny publicznej zieleni urządzonej: skwer miejski działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP tereny publicznej zieleni urządzonej: park miejski działka nr 15/3: 2KD-L tereny dróg publicznych działka nr 22/5: 3KD-L tereny dróg publicznych działka nr 15/9: MN/U teren zabudowy mieszkaniowousługowej działka nr 15/10: 2ZP/U tereny zieleni towarzyszącej zabytkowym obiektom budowlanym działka nr 15/1: Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, bu- dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy działki Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr E tereny obiektów elektroenergetycznych działka nr 9, 38/1: 1KD-L tereny dróg publicznych działka nr 4/11, 4/26: 5MW nie więcej niż 15 m od poziomu rzędnej 85,00 m npm. Pierzeja o wysokości zabudowy w przedziale m od poziomu rzędnej 85,00 m npm. działka nr 4/27: 3ZP nie ustala się działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP nie ustala się działka nr 15/3: 2KD-L nie ustala się działka nr 22/5: 3KD-L nie ustala się działka nr 15/9: MN/U nie większa niż 12 m od poziomu rzędnej 85,00 m npm działka nr 15/10: 2ZP/U nie ustala się działka nr 15/1: 2E z dopuszczeniem budowy i rozbudowy stacji transformatorowych do wysokości 2 m oraz linii kablowych działka nr 9, 38/1: 1KD-L nie ustala się działka nr 4/11, 4/26: 5MW 30% działka nr 4/27: 3ZP 0% działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP 0% działka nr 15/3: 2KD-L 0% działka nr 22/5: 3KD-L 0% działka nr 15/9: MN/U 25% działka nr 15/10: 2ZP/U 20% działka nr 15/1: 2E 60% działka nr 9, 38/1: 1KD-L 0% Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu): Mpzp terenu Gospody Targowej w Poznaniu, XCIX/1120/IV/2006, , między ulicami Grunwaldzką, Sowińskiego, Słoneczną i Palacza Mpzp dla obszaru Grunwald część B w Poznaniu, LVI /863/VI/2013, , teren obszaru objętego planem określa rysunek planu Mpzp terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia,

5 dowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Bułgarska w Poznaniu, XCI/1020/IV/2006, , ograniczony ulicami: Ptasią, Bułgarską, Rumuńską, Grunwaldzką, Miczurina oraz Laskiem Marcelińskim Oraz zestawienie poniżej: Decyzje o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy oraz lokalizacje celu publicznego (źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ): podanie/decyzja * nr decyzji data przedmiot podania/decyzji numery działek położenie pozytywna 66/ dla budowy linii kablowej SN-15kV od MST-92 do MST-76 u od MST-92 do MST-65 39/23/1/10, 39/23/1/11, 39/23/1/12, 39/23/11/3, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/190, 39/23/39/3 ul.grochowska nr brak, ul.grunwaldzka nr brak pozytywna 55/ dla gazociągu śr.c. teren dróg publicznych 427/ dla wymiany sieci wodociągowej 39/16/29/32, 39/16/32/12, 39/16/36/11, 39/16/36/9, 39/16/37/6, 39/16/38/3, 39/16/39/5, 39/16/40/9, 39/16/50/16, 39/16/50/17, 39/16/50/26, 39/16/52/5, 39/16/55/39 ul.husarska nr brak 39/23/1/15, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/190, 39/23/39/3, 39/23/58/1, 39/23/59, 39/25/14, 39/25/15/1 ul.grochowska nr brak pozytywna 31/ dla osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych 39/16/3/1, 39/16/3/24, 39/16/3/25, 39/16/3/26, 39/16/3/28, 39/16/3/29, 39/16/3/3, 39/16/3/30, 39/16/3/5, 39/16/3/7, 39/16/4/1, 39/16/4/13, 39/16/4/14 ul.pawła Włodkowica nr 17-25,27-35,37-45, ul.grochowska nr 66 teren dróg publicznych 295/ teren dróg publicznych, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 151/ sieci i przyłącza cieplnego do projektowanych budynków mieszkalnych elektroenergetycznej sieci kablowej 15 k 39/22/28/1, 39/22/3/6, 39/23/8/1, 39/23/9 39/21/2/12, 39/21/2/2, 39/21/24, 39/21/2/5, 39/21/317, 39/22/13/60 ul.józefa Sowińskiego nr -, ul.józefa Sowińskiego nr brak ul.macieja Palacza nr -, ul.olszynka nr -, ul.macieja Palacza nr teren dróg publicznych 67/ sieci kanalizacji deszczowej 39/22/14, 39/22/15/3, 39/22/22/5, 39/22/4/19, 39/22/4/6 ul.heweliusza nr -, ul.słoneczna nr - teren dróg publicznych, teren zieleni 68/ osiedlowej sieci cieplnej - zadanie 1 i 2 39/02/12/2, 39/02/4/139, 39/02/4/150, 39/02/79/1, 39/02/80/4, 39/02/80/5, 39/02/81 ul.ognik nr - teren dróg publicznych 2831/ dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej 39/21/2/12, 39/21/2/2, 39/22/13/55, 39/22/14, 39/22/15/3, 39/22/22/5, 39/22/4/19, 39/22/4/6 ul.macieja Palacza nr -, ul.heweliusza nr -, ul.słoneczna nr - teren dróg publicznych 2812/ pozytywna 176/ zmiana decyzji pozw. na budowę kiosku handlowego w zakresie przedłużenia terminu użytkowania obiektu 35/04/84/9 ul.piotra Ściegiennego nr brak dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku - schornisko dla Osób Bezdomnych i prośba o przełożenie akt ze spr.ua-iii-u wraz z opłatą skarbową 35/04/24 ul.pogodna nr 55 teren dróg publicznych 2513/ zjazdu indywidualnego z ulicy 39/21/237/3, 39/21/266 ul.racławicka nr 67 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

6 teren sportu i rekreacji 2309/ teren zieleni, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren dróg publicznych 2223/ parkingu przy Inea Stadion w Poznaniu - UA-VII-A /31/1/4, 39/19/62/4, 39/19/62/5 ul.bułgarska nr 17 rozdzielczej sieci cieplnej dla os. mieszkaniowego 39/22/13/60, 39/22/13/65, 39/22/13/68 ul.macieja Palacza nr - zdrowie 2082/ dla przebudowy pomieszczeń w celu wykonania pracowni rezonansu magnetycznego wraz z salą operacyjną w Szpitalu Klinicznym im.h.święcickiego w Poznaniu 39/14/7 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 teren dróg wewnętrznych, teren zieleni, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej - oświata, teren dróg publicznych 1757/ sieci cieplnej na os. księdza Jerzego Popiełuszki 39/02/4/105, 39/02/4/111, 39/02/4/113, 39/02/4/114, 39/02/4/115, 39/02/4/117, 39/02/4/139, 39/02/4/14, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/4/57, 39/02/78/3, 39/02/78/4 ul.promyk nr -, ul.bułgarska nr -, ul.bukowska nr -, ul.ognik nr -, ul.promyk nr 4 teren sportu i rekreacji 1747/ teren dróg publicznych 1716/ dla przebudowy przestrzeni pod IV trybuną Inea Stadion na pom.biurowe 36/32/1/4, 36/32/41/1 ul.bułgarska nr 17 wolnostojącego znaku informacyjnego 39/22/13/47 ul.grunwaldzka nr brak zdrowie 1679/ dla wykonania remontu pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej części północnej budynku Katedry Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 oświata 1576/ dla przebudowy szkoły 39/04/4/112 ul.sierakowska nr 23 teren dróg publicznych 1555/ sieci wodociągowej DN200 w ul.słonecznej 39/23/1/3, 39/23/190, 39/23/88/1, 39/23/88/2 ul.słoneczna nr brak pozytywna 88/ teren dróg publicznych, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1106/ dla sieci kablowej nn-0,4kv wraz ze złączami kablowymi oraz szafka kablową 39/21/24, 39/21/317 ul.macieja Palacza nr brak sieci cieplnej spinającej 2xDN125mm w ul.potworowskiego i Jarochowskiego 39/29/20/73, 39/29/26/12, 39/29/26/13, 39/31/164 ul.kazimierza Jarochowskiego nr -, ul.gustawa Potworowskiego nr - teren dróg publicznych 1032/ dla przebudowy odcinka energetycznej linii napowietrznej nn na kablową nn 36/33/43/7 ul.jugosłowiańska nr - teren dróg publicznych 293/ pozytywna 157/ przebudowa istn. linii napowietrznej nn 0,4 kv kolidujacej z projektowanym zjazdem dla sieci gazowej - UA-III-U /21/2/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2014:07:29) ul.macieja Palacza nr brak 39/16/52/3, 39/16/52/5, 39/16/52/6, 39/16/52/7, 39/16/52/8, 39/16/52/9, 39/16/56/11, 39/16/59/8, 39/17/100/1, 39/17/68/1, 39/17/9/1, 39/17/9/2 ul.cześnikowska nr brak pozytywna 154/ dla osiedlowej sieci cieplnej na terenie ks. J. Popiełuszki - zadanie IV i V 39/02/12/2, 39/02/13, 39/02/4/102, 39/02/4/105, 39/02/4/107, 39/02/4/111, 39/02/4/112, 39/02/4/113, 39/02/4/114, 39/02/4/115, 39/02/4/117, 39/02/4/118, 39/02/4/119, 39/02/4/122, 39/02/4/124, 39/02/4/127, 39/02/4/138, 39/02/4/139, 39/02/4/14, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/4/18, 39/02/4/57, 39/02/4/84, 39/02/4/99, 39/02/5/3, 39/02/5/4, 39/02/78/3, 39/02/78/4, 39/02/9/2 os.ks.jerzego Popiełuszki nr brak Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

7 pozytywna 153/ zdrowie 2252/ dla osiedlowej sieci cieplnej na terenie ks. J. Popiełuszki - zadanie I i II 39/02/12/2, 39/02/17/9, 39/02/4/128, 39/02/4/139, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/79/1, 39/02/80/4, 39/02/80/5, 39/02/81 os.ks.jerzego Popiełuszki nr brak - remont części połaci dachowej budynku Katedry Patomorfologii Klinicznej 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 pozytywna 145/ pozytywna 141/ /23/1/13 (decyzja zarejestrowana 2013:12:31), 39/23/1/14 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/1/15, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/39/1 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/3, 39/23/39/4 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/5 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/9 (decyzja zarejestrowana dla 2013:12:31), 39/23/58/1, 39/23/59, budowy wodociągu 39/23/88/2, 39/25/14, 39/25/15/1 ul.grochowska nr brak dla zadaszenia dla ambulansów Ratownictwa Medycznego + przełożenie załączników ze spr. UA-III- U /16/35 ul.rycerska nr 10 pozytywna 118/ dla sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 39/23/1/17, 39/23/1/3, 39/23/39/7 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/9 (decyzja zarejestrowana 2013:12:31), 39/23/88/1, 39/23/88/2 ul.słoneczna nr brak pozytywna 117/ dla zmiany sp.użytkowania pomieszczeń piwnicznych na mroźnię i chłodnię krwi w budynku głównym (biurowolaboratoryjnym) 39/14/2, 39/14/3/7 ul.marcelińska nr 44 teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej - biurowej, teren zabudowy usługowej - handel, teren dróg publicznych 1908/ zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną towarzyszącą i zagospodarowaniem działki, budowa dwóch zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ul.palacza 39/21/2/2, 39/21/2/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2014:07:29), 39/22/13/59, 39/22/13/60 ul.macieja Palacza nr brak pozytywna 106/ oświata 1769/ ustawienie prefabrykowanego elementu ustojowego transformatora 15/6 kv 39/18/10/3 ul.bułgarska nr 67 nowej siedziby Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk 39/22/13/67 ul.księżycowa nr brak pozytywna 98/ dla przebudowy energetycznej linii napowietrznej nn na kablową nn na odcinku przed działką nr 42/3 przy ul.jugosłowiańskiej 36/33/43/7 ul.jugosłowiańska nr brak inna 1532/ myjni samochodowej 6-cio stanowiskowej z budynkami o funkcji socjalnoadministracyjnej 39/21/3/7, 39/21/3/9 teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1427/ dwóch zjazdów z ulicy ul.grunwaldzka nr brak, ul.macieja Palacza nr brak 39/22/13/24, 39/22/13/25, 39/22/14 ul.heweliusza nr brak pozytywna 41/ dla budowy budynku wolnostojącego czterokondygnacyjnego w tym jedna kondygnacja podziemna 39/14/2 ul.marcelińska nr 44 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

8 pozytywna, teren zieleni 20/ dla budowy sieci cieplnej spinającej magistralę cieplną "wschodnią" i "zachodnią" Miasta Poznania - odcinek: od rozdzielni ciepła J8/35 (ul.palacza) do rozdzielni ciepła G5/0 (rejon ul.kopanina) 35/05/12/3, 35/05/128/56, 35/05/128/57, 35/05/128/58, 35/05/128/74, 35/05/128/88, 35/05/154, 35/05/155/39, 35/05/155/46, 35/05/220/8, 35/05/221/9, 35/05/222/6, 35/05/233/1, 35/05/233/7, 35/05/36/1, 35/05/36/3, 35/05/36/5, 35/05/36/7, 35/05/36/8, 35/05/46/12, 35/05/5, 35/05/77/2, 35/05/77/3, 35/05/78, 35/05/79/2, 35/05/83/1, 35/05/83/2, 35/05/84/1, 35/05/85/1, 35/05/86/3, 35/13/152/3, 35/13/152/6, 35/13/152/7, 35/13/5, 39/36/94/10, 39/36/94/14, 39/36/98/11, 39/36/98/12, 39/36/98/5, 39/36/98/8 ul.adama Logi nr brak, ul.kazimierza Jarochowskiego nr brak, ul.piotra Ściegiennego nr brak, ul.macieja Palacza nr brak warunki zabudowy pozytywna 135/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy kompleksu budynków oświatowych 39/19/8/2, 39/19/9/2 ul.bułgarska nr 55/57 oświata 300/ dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń części północnej budynku kotłowni SPSK2 i przebudowa ich na salę seminaryjną Katedry Medycyny Rodzinnej UM 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 warunki zabudowy pozytywna 84/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 35/01/3/16 ul.edmunda Taczanowskiego nr brak, ul.jugosłowiańska nr brak teren obiektów produkcyjnych 167/ dla zmiany sposobu użytkowania części budynków: garażowego i warsztatowego na zakład zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elktr. i elektromechanicznego wraz z elektromechanicznym chłodnictwo, klimatyzacja oraz prośba o przełożen 39/25/5/2 ul.promienista nr - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren dróg publicznych 165/ sieci wodociagowej warunki zabudowy pozytywna 29/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy parkingu 35/02/185/6, 35/03/11/12 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/11/18, 35/03/11/19 (decyzja zarejestrowana 2013:11:29), 35/03/11/7 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/11/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/1/62 ul.rembertowska nr brak 39/19/17/8 (decyzja zarejestrowana 2013:04:19) ul.świerzawska nr brak warunki zabudowy pozytywna 931/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu biurowego i hotelowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz prośba o przełożenie akt ze sprawy UA.III.U07/ /11 39/18/16/15, 39/18/16/19, 39/18/16/23, 39/18/16/25, 39/18/16/6 ul.bułgarska nr 63/65,65a zdrowie 2643/ dla adaptacji pomieszczenia na serwerownię w Szpitalu Klinicznym im.h.święcickiego Uniwersytetu Medycznego 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 teren dróg publicznych 2614/ kanalizacji sanitarnej 35/02/185/6, 35/16/29/5 ul.raszyńska nr brak, ul.rembertowska nr brak pozytywna 133/ na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń części północnej budynku kotłown na salę seminaryjną Zakładu Medycyny Rodzinnej UM 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

9 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy jest ostateczne Czy jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy tak* tak* tak* nie* nie* nie* 558/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania decyzja powolenie na budowę; Decyzja o przeniesieniu Decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 2 czerwca 2014r rozpoczęcie zakończenie liczba budynków 3 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) PN-ISO 9836: % środki własne Nie dotyczy bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Nie dotyczy Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr bud. D1 bud. D2: 13,7 m bud. D2 bud. D3: 13,7 otwarty* zamknięty* Płatność poszczególnych rat ceny sprzedaży następować będą na wskazany przez Dewelopera mieszkaniowy otwarty rachunek powierniczy prowadzony przez DNB Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem ), numer rachunku. (zwany dalej Subkontem ). Stosownie do Umowy z dnia 17 lipca 2015 roku Bank wypłaci środki z Rachunku pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wypłaty:

10 1) otrzymania przez Bank harmonogramu Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz aktualnego prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego (część ogólna), 2) Stwierdzenie przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: a) pisemnego raportu okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także rekomendację do wypłaty Deweloperowi odpowiadającej temu etapowi części powierzonych środków w przypadku wcześniejszych niż ostatni etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, b) oryginału ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku objętego Przedsięwzięciem - w przypadku ostatniego etapu Przedsięwzięcia, Koszty prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera. Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach DNB Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 15C, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy zł (wpłacony w całości) 1. Roboty ziemne, fundamenty, zbiorniki żelbetowe, przekładki sieci, zaplecze 10%; 2. Konstrukcje żelbetowe stanu zero budynku10%; 3. Izolacje ścian fundamentowych, zasypki z zagęszczeniem, konstrukcje żelbetowe nadziemia (parter i piętro): 10%; 4. Konstrukcje żelbetowe nadziemia (pozostałe kondygnacje), ściany murowane (parter)10%; 5. Ściany murowane (pozostałe kondygnacje), wykonanie sieci i przyłączy wewnętrznych, pokrycie dachu, drzwi zewnętrzne: 10%; 6. Okna, izolacje pod tynki i okładziny kamienne elewacji, obróbki blacharskie: 10%; 7. Roboty wykończeniowe - tynki i okładziny elewacyjne, balustrady, wykończenie balkonów i tarasów, zadaszenie rampy zjazdowej, ścianki działowe, trasy kablowe 10%; 8. Wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, teletechniczne, wod.-kan., c.o., wentylacja), oświetlenie terenu, węzeł cieplny 10%; 9. Montaż wind, stolarka drzwiowa wewnetrzna, izolacja i tynki ścian i sufitów, montaż grzejników, ogrodzenia: 10% 10. Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych oraz robót zewnętrznych -wykończenie posadzek, wykończenie ścian i sufitów, wyposażenie, nawierzchnie utwardzone, zieleń i DFA, oprawy, osprzęt 10% Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

11 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Nie dotyczy WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1. Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej odstąpić od tej umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy deweloperskiej lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1, przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca zobowiązany jest wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej. 3. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku nie spełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 5, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwanie Nabywcy, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

12 Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 6. Odstąpienie woli Dewelopera o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga formy pisemnej. 7. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskie Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 8. W razie odstąpienia od umowy deweloperskie Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskie przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w umowie deweloperskie, roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w umowie deweloperskie w sytuacji, odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego. INNE INFORMACJE 10. Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej przez Dewelopera. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: 1 ze wzoru umowy deweloperskiej: 4. Deweloper oświadcza, że: W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

13 stanu działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się, że uzyska od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem arcitektoniczno-budowlanym. Dokumenty zawarte w punktach od 1) do 5) dostępne w biurze sprzedaży przy ul. Sowińskiego/Słonecza, Poznań Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

14 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper zł/m2 brutto (cena nie obejmuje ceny przynależności komórki lokatorskiej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach nieruchomości wspólnej) liczba kondygnacji 4 technologia wykonania zgodnie ze standardem załącznik a) standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości zgodnie ze standardem załącznik a) liczba lokali w budynku bud. D1-14, bud. D2-14, bud.d3-14, liczba miejsc garażowych i postojowych 28 miejsc naziemnych oraz 43 miejsca postojowe w hali garażowej dla inwestycji Wille Sowińskiego- etap B dostępne media w budynku instalacje wod-kan, co, wentylacja, elektryka, teletechnika - przyłącza Zgodnie ze standardem załącznik a) dostęp do drogi publicznej Teren na którym realizowane jest Przedsięwzięcie Deweloperskie posiada dostęp do drogi publicznej poprzez: - drogę publiczną ul. Sowińskiego, działka o nr geodezyjnym 9 (arkusz 23, obręb Łazarz) - drogę oznaczoną symbolem 2KD- L działka o nr geodezyjnym 15/3 (arkusz 22, obręb Łazarz) i dalej ul. Słoneczną Lokal mieszkalny: nr.. usytuowany w budynku.. na. piętrze (. kondygnacja) Lokal mieszkalny nr. o powierzchni użytkowej.. m 2, składający się z:.. Wykończony zgodnie ze standardem Załącznik a) Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

15 Załączniki: a) Opis standardu wykończenia lokalu, b) Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, c) Rzut kondygnacji -1 (hala garażowa) z zaznaczeniem komórki lokatorskiej d) Wzór Umowy deweloperskiej. Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Potwierdzam odbiór prospektu informacyjnego dla inwestycji Wille Sowiskiego-etap B w dniu 2015 roku i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonywania przez Spółkę Echo Investment Spółka Akcyjna obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. podpis Nabywcy Zapoznałem/łam się z treścią prospektu informacyjnego,.... (data, podpis Nabywcy). Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Nr NIP i REGON Nr

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego -.-. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Nr NIP i REGON Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-.. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7, 2139/7, 2140/7

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-.- PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.06.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS:

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS: UCINONE D E V E L O P E R Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.08.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C3 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Nowbud Sp. z o.o. KRS:

Nowbud Sp. z o.o. KRS: Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 04.05.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY - wzór CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nowbud Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo