KANADYJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KANADYJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 KANADYJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Wrocław, 16 września 2008 Pensjonat Jana Pawła II ul. Św. Idziego 2 PROFILE FIRM ORAZ ORGANIZACJI KANADYJSKICH KANADYJSKIE ROZWIĄZANIA: OCHRONA ŚRODOWISKA Domexpert Firma oferująca unikalną w skali światowej technologię budowania kopuł w dwóch opatentowanych rodzajach: Agridôme - kopuły stawiane jako magazyny dla większości konwencjonalnych grup towarowych (surowce mineralne, węgiel, koks, biomasa, surowce chemiczne, kaolin, popioły, trociny, ziarna zbóŝ, cukier, nawozy,) oraz DômeConcept kopuły z przeznaczeniem architektonicznym m.in. jako budynki mieszkalne, ośrodki rekreacyjne. Econova Firma została stworzona w 2001 r. przez Michaela Ares'a, pozostającego do dzisiaj jej Prezesem i CEO. Firma opracowała kompleksowe systemy zastosowań technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej (GIS) i systemów automatycznego tworzenia map i zarządzania infrastrukturą techniczną (systemy AM/FM). Econova oferuje usługi w zakresie informatyki środowiska zdefiniowanej jako nowa dziedzina skupiająca się na opracowaniu standardów i protokołów, zarówno technicznych jak i instytucjonalnych, słuŝących integracji danych i informacji o środowisku. Firma specjalizuje się w opracowaniu narzędzi podejmowania decyzji w przypadku klęsk Ŝywiołowych i zarządzania kryzysowego, gospodarowaniu wodami podziemnymi oraz w rozwiązaniach dla rolnictwie i ochrony środowiska. Oferowane systemy informacyjne i rozwiązania typu GIS dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Głównymi klientami w Kanadzie i Belgii są miasta i agendy rządowe odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, wykorzystanie gruntów, zarządzanie zasobami wodnymi i rolnictwo. Produkty i usługi spełniają kanadyjskie wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego. Oferowane produkty i usługi: System wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego (FWS) Systemy kontroli i gospodarki wodami podziemnymi (SIGES)

2 Systemy kontroli i monitoringu dla potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska (SIAE) Mobilne systemy informacji (SIM) JK Engineering Firma macierzysta, J.K. Engineering Ltd. powstała w Calgary w 1987 roku. Firma oferuje usługi inŝynieryjne, zarówno w Kanadzie jak i za granicą, w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, wód gruntowych, kanalizacji burzowej, przygotowania terenów pod inwestycje miejskie, przemysłowe i rekreacyjne. J.K. Engineering Ltd. prowadzi równieŝ prace badawczo-wdroŝeniowe w zakresie oczyszczania wody i ścieków, monitorowania poziomu, spływu i ciśnienia przepływu wód gruntowych. J.K. Engineering Sp. z o.o. powstała w Pionkach k/radomia, w 2006 roku i prowadzi taką samą działalność inŝynieryjną i badawczo-wdroŝeniową jak firma macierzysta. J.K. Engineering Sp. z o.o. posiada infrastrukturę do produkcji urządzeń do oczyszczania wody i ścieków, wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. W Polsce, firma jest zaangaŝowana w realizację szeregu projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków oraz produkcję urządzeń do oczyszczania wody i ścieków według technologii J.K. Engineering Ltd. SNC Lavalin Światowy lider wśród firm inŝynieryjno-budowlanych. Realizuje projekty (w tym projekty typu BOT i BOOT) w dziedzinach takich jak: energetyka, infrastruktura, ochrona środowiska, transport, telekomunikacja, przemysł lotniczy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej. WCI Waste Conversion Inc. - Firma inŝynieryjna specjalizująca się w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów związanych z gospodarką odpadami. WCI prowadzi działalność od 1987 roku i moŝe się poszczycić wieloma sprawdzonymi innowacyjnymi technologiami, rozwiązującymi "pod klucz" wiele problemów w zakresie gospodarki odpadami. Firma posiada wyłączne prawa do dwóch technologii: a. Autogenous Thermophilic Aerobic Digestion - termofiliczny proces przyspieszonego rozkładu i stabilizacji odpadów organicznych odbywający się w zamkniętym zbiorniku - bioreaktorze. Proces ten umoŝliwia usuwanie większości zanieczyszczeń i zmniejszenie wydzielanych odorów i odcieków; b. Spójny Rezonator Wodny (Coherent Water Resonator) - technologia zwiększająca zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie w oparciu o emisję energii elektromagnetycznej, stosowana do oczyszczania jezior, stawów, rzek i innych akwenów wodnych. W 1994 r. WCI utworzyło kanadyjsko-polską firmę WCI Natcol Sp. z o.o. (www.wcinatcol.com). Celem firmy jest wprowadzenie północno-amerykańskich rozwiązań w zakresie systemów zrównowaŝonej gospodarki odpadami oraz oczyszczania ścieków. WCI Natcol współpracuje z wieloma firmami kanadyjskimi; opracowała szereg projektów w zakresie ochrony środowiska w aglomeracji katowickiej.

3 KANADYJSKIE ROZWIĄZANIA: BUDOWNICTWO Distribution R. Désilets Firma jest producentem paneli drewnianych dla deskowań do betonu. ZałoŜona w 1992 roku przez trzech wspólników, firma jest zlokalizowana w miejscowości Daveluyville, w prowincji Quebec. Przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaŝ kompletnego asortymentu wyrobów słuŝących do produkcji deskowań do betonu. Firma posiada biura, zakład produkcji paneli o powierzchni stóp kwadratowych i zakład elementów metalowych stóp kw. Od 1992 roku firma produkuje panele deskowania ze sklejki, elementy zamocowania, obudowy, ściągi stalowe i wszystkie akcesoria niezbędne do deskowania modułowego typu panele prefabrykowane. Ponadto zajmujemy się dystrybucją takich artykułów do deskowania jak smar do wyjmowania z formy, taśmy do uszczelniania, pętle kotwiące, proszek do oznaczania, itd. Misją firmy jest produkcja wyrobów wysokiej jakości i ich sprzedaŝ po konkurencyjnych cenach z troską o klientów wśród przedsiębiorców zajmujących się deskowaniami i dystrybutorów materiałów budowlanych. Obecnie sprzedajemy nasze wyroby w Kanadzie, Algierii, we Francji i na Hawajach. Chcielibyśmy wejść na rynki Polski i Belgii a takŝe zwiększyć sprzedaŝ we Francji. Przedsiębiorstwo zatrudnia 19 osób i obroty z ubiegłego roku wyniosły ponad 4 miliony dolarów kanadyjskich. Celem naszego uczestnictwa w Kanadyjskim Dniu Współpracy Gospodarczej jest znalezienie dystrybutorów i uŝytkowników dla naszych wyrobów. Po odejściu na emeryturę pierwszych udziałowców i współzałoŝycieli spółki: Pana Desilets w 1996 roku i pana Boucher w 2002 roku, syn pana Doucet został udziałowcem firmy. W roku 2008 firma ma dwóch udziałowców: Gilbert Doucet Prezes i Sekretarz Mathieu Doucet - Wiceprezes Fab Form Industries Ltd Misją firmy jest zamienić na placach budowy cięŝkie, sztywne, nieprzyjazne środowisku szalunki i deskowania do betonu formami z lekkich tkanin, umoŝliwiając zielone rozwiązanie dla całego przemysłu betonowego w świecie. Formy z tkaniny są do 300 razy lŝejsze i 200 razy bardziej kompaktowe niŝ tradycyjne sztywne szalunki. Formy z tkaniny są rewolucyjną zmianą w skali całego przemysłu szalunków i deskowań do betonu. Fab-Form Industries posiada liczne patenty i znaki towarowe dla technologii Fastfoot, Fastbag i Fast-Tube. Firma jest w trakcie uzyskiwania patentu Fab-Wall na tkane szalunki do wylewania ścian z betonu technologii, która zapewni znaczącą przewagę środowiskową nad tradycyjnymi sztywnymi deskowaniami do ścian. Zalety szalunków z tkaniny są następujące: - Pozostają na miejscu eliminując kosztowny recykling

4 - Zapewniają ogromne oszczędności przy transporcie, uŝytkowaniu i magazynowaniu dzięki wadze i wymiarom. Greensteel Industries Greensteel Door Systems jest czołowym producentem drzwi i ościeŝnic stalowych przeciwpoŝarowych posiadający certyfikaty odporności ogniowej dla rynków zarówno europejskich jak i północnoamerykańskich. Firma zajmuje się produkcją od roku 1966 w Winnipeg, Manitoba. W roku 1997 firma została kupiona przez Allmar International duŝego kanadyjskiego dystrybutora artykułów budowlanych i drobnych wyrobów metalowych. Firma ma dystrybutorów w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Irlandii, a takŝe poszukuje moŝliwości zbytu i bada rynki w Indiach, Dubaju i w Polsce. W 2007 roku firma dostarczyła 23 kontenery drzwi i ościeŝnic do swojego magazynu w Liverpoolu i do swoich dystrybutorów w Wielkiej Brytanii. Greensteel wykonał obszerny program testów odporności ogniowej w laboratorium Bodycote (Warrington) w Wielkiej Brytanii około 30 testów od roku To jest jeden z największych programów certyfikacji odporności ogniowej według standardów BS i EN w świecie. Przy tym niektóre modyfikacje drzwi osiągnęły 4- godzinną odporność ogniową. Niedawno otrzymaliśmy wyniki badania Global Assessment dla rynków europejskich. Nasz zakład produkuje drzwi stalowe z wypełnieniem przypominającym plastry miodu, z polistyrenu, poliuretanu i z włókien szklanych ze wzmocnieniem stalowym. Wykorzystujemy blachy stalowe galwanizowane grubości od 2.0 mm (14) do 1.2 mm (18). Renaissance Stairs Renaissance Stairs jest firmą rodzinną wchodzącą w skład SSP Placages Inc. Firma była załoŝona w 1999 roku w Daveluyville, prowincji Quebec. W swojej ofercie firma proponuje schody wyŝszej jakości niŝ tradycyjne. Nasze wysoce innowacyjne technologii pozwalają nam produkować odwrotne stopnice, podstopnice i stopnie zabiegowe w szerokim asortymencie fornirów. Nawiązując do prestiŝu i odnowy firma przedstawia swoją nową gamę prostych i naroŝnych stopnic i podstopnic schodów z dębu, brzozy i klonu. Nasza metodologia montaŝowa polega na połączeniu i zharmonizowaniu litego drewna z drewnem klejonym w wyrobach najwyŝszej jakości bez widocznych szwów. Tak więc wyroby końcowe są tak wytrzymałe jak tradycyjne schody, ale znacznie bardziej ekonomiczne. W oparciu o lata doświadczeń naszego oddziału fornirów (SSP Placages) i wykorzystanie bardzo nowoczesnego sprzętu opracowaliśmy unikatowe metody projektowania i produkcji, które pozwalają nam przedstawić ofertę wyrobów z najwyŝszej półki i o stałej jakości, gwarantującą naszym klientom pełną satysfakcję. Dysponując zakładem o powierzchni st. kw., magazynami st. kw. i ponad 30 specjalistami, moŝemy szybko reagować na wymagania naszych klientów, zachowując przy tym wysokie standardy jakości. Filozofia naszej firmy oparta na innowacji, jak i nieustanne poszukiwanie sposobów na ulepszenie naszych wyrobów pozwoliły firmie zostać liderem w branŝy. Firma Renaissance oznacza wynalezienie schodów na nowo!

5 SNC Lavalin Światowy lider wśród firm inŝynieryjno-budowlanych. Realizuje projekty (w tym projekty typu BOT i BOOT) w dziedzinach takich jak: energetyka, infrastruktura, ochrona środowiska, transport, telekomunikacja, przemysł lotniczy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej. Summit Structures / Cover-All Building Systems Summit Structures/Cover-All Building Systems jest przede wszystkim firmą inŝynieryjno-budowlaną, która jest producentem lekkich konstrukcji hal stalowych pokrytych powłokami membranowymi. Projektowanie, produkcja, dostawa i montaŝ odbywa się dla klientów na całym świecie. Od początku naszej działalności naleŝymy do wiodących producentów lekkich konstrukcji halowych dając naszym klientom rozwiązania z szerokiej gamy profili. Summit Structures udziela pełnej gwarancji na oferowane systemy. Summit Structures / Cover-All Building Systems posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 Nasz zakład produkcyjny / powierzchnia stóp / stosuje innowacyjne technologie i korzysta z najnowszych maszyn i urządzeń. Jesteśmy dumni, Ŝe nasze fabryki produkujące zarówno konstrukcje stalowe jak i pokrycia membranowe są wykonane w naszej technologii (TITAN ). Z ponad wykonanych hal oraz ponad milionami metrów kwadratowych, zrobiliśmy znacznie więcej niŝ inni producenci. Z ofertą hal do 300 stóp rozpiętości Summit Structures/Cover-All Building Systems jest najczęściej wybieranym dostawcą w branŝy. INNE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE Biuro Handlowe Ambasady Kanady Biuro Handlowe Ambasady Kanady w Warszawie naleŝy do ogólnoświatowej sieci Biur Radców Handlowych Kanady, które pomagają przedsiębiorstwom kanadyjskim zaangaŝowanym w międzynarodową współpracę gospodarczą. Praca Biura Handlowego jest skoncentrowana na rozwijaniu stosunków handlowych oraz inwestycyjnych pomiędzy Kanadą i Polską. Export Development Canada (EDC) Export Development Canada (EDC) oferuje usługi finansowe i usługi związane z zarządzaniem ryzykiem, mające na celu wspieranie rozwoju inwestycji i handlu pomiędzy przedstawicielami biznesu kanadyjskiego i ich zagranicznymi partnerami w ok. 200 krajach świata. EDC jest rządową instytucją finansową, działającą na zasadach komercyjnych. Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa Polsko Kanadyjska Izba Handlowa istnieje od 2003 roku. Skupia zarówno firmy i organizacje z kapitałem kanadyjskim funkcjonujące na polskim rynku, jak i podmioty polskie związane biznesowo z Kanadą. Celem Izby jest wspieranie rozwoju inwestycji

6 i handlu pomiędzy Polską i Kanadą. Izba organizuje regularne spotkania dla swoich członków (business mixers), spotkania dyskusyjne z osobistościami z Ŝycia politycznego i gospodarczego, słuŝy doradztwem podmiotom zainteresowanym rynkiem polskim i kanadyjskim.

Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie

Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Szanowni Państwo, budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, jak również rekonstrukcja i modernizacja istniejącej sieci drogowej, stanowi

Bardziej szczegółowo

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Relpol Spółka

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK Zielona Góra, 02.06.2008 2 Szanowni Akcjonariusze, Z ogromną satysfakcją przedstawiamy Państwu Raport za 2007 rok firmy LUG S.A. Celem niniejszego Raportu jest zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. AQUATHERM-POLSKA Jacek Ligaszewski

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. AQUATHERM-POLSKA Jacek Ligaszewski Acrux Sp. z o.o. ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Altro Nordic o/polska 02-729 Warszawa, ul. Rolna 53 tel.: +48 (22) 843 92 03, fax: +48 (22) 244 24 64 e-mail: biuro@acrux.pl Działa na rynku od 1991 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Gdańsk, 22 marca 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 1. Grupa Kapitałowa PROCAD Grupa

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. PRZEDSIĘBIORCY Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. GMINY Fundacja Innowacji i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 rok zostało

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH SZANSĄ DLA FIRMY DOBRE PRAKTYKI publikacja podsumowująca realizację projektu pt. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B,

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid.

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014 Członkowie Honorowi POiD CZŁONKOSTWO HONOROWE W ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI TO DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLET- NIE ZAANGAŻOWANIE I SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20. Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za I

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI Emitent: ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a, www.comarch.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest małżeństwo Elżbieta i Janusz Filipiak.

Bardziej szczegółowo