CODEMA Systems Group. Główne wartości naszych rozwiązao:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CODEMA Systems Group. Główne wartości naszych rozwiązao:"

Transkrypt

1 PL

2 Firma CODEMA dostarcza hodowcom i inwestorom d osk o n a łe n arzędzia i rozwiązania w celu rozwoju i poprawy jakości produkcji oraz redukcji kosztów. Siła firmy CODEMA leży w jej dogłębnej wiedzy, 50 latach doświadczenia i wyjątkowym, zintegrowanym podejściu. To sprawia, że Codema jest jedną z nielicznych firm na świecie, która p o t r a f i z a p r o j e k t o w a d, opracowad i dostarczyd całk o wicie zin tegrowa n e rozwiązania dla branży ogrodniczej. CODEMA Systems Group CODEMA Systems Group to firma holdingowa firm HAWE, B-E De Lier, SDF i WEVAB. Posiadając ponad 50 lat doświadczenia jest światowym liderem oferującym innowacyjne i zindywidualizowane rozwiązania w zakresie upraw, systemów logistycznych, systemów zarządzania i kontroli oraz oprogramowania dla branży ogrodniczej. Główne wartości naszych rozwiązao: Wzrost produkcji: Wzrost możliwości produkcyjnych szklarni w wyniku lepszego zagospodarowania przestrzeni i logistyki. Redukcja kosztów: Nasze indywidualne systemy logistyczne wpływają na redukcję kosztów produkcji i hodowli. Nasze rozwiązania w sposób istotny zmniejszają zużycie energii i wody w hodowli. Unika się kosztów wynikających z błędów ograniczając zależnośd od pracy manualnej. Zindywidualizowane rozwiązania: Dostarczamy hodowcom zindywidualizowane rozwiązania w oparciu o rodzaj upraw, wielkośd farmy, zdolności produkcyjne, dostępnośd zasobów oraz innych konkretne potrzeby i wymagania. Firma CODEMA posiada szeroki portfel indywidualnych rozwiązao od prostych manualnych do w pełni zautomatyzowanych rozwiązao wykorzystujących najnowocześniejszą technologię. Całkowita kontrola: Dostarczamy rozwiązania, które są zgodne z przyszłymi strategiami rozwoju naszych klientów. Nasze rozwiązania zapewniają całkowitą kontrolę nad procesem hodowli, umożliwiając naszym klientom planowanie produkcji z dużym wyprzedzeniem, dając im przewagę na konkurencyjnym rynku. Zapewniona jakość: Firma CODEMA stała się synonimem produktów i usług wysokiej jakości w branży ogrodniczej na całym świecie. Firma CODEMA na świecie 1

3 Firma HAWE specjalizuje się w projektowaniu i opracowywaniu innowacyjnych systemów hodowli, systemów logistyki wewnętrznej i transportu dla branży ogrodniczej. Rozwiązania firmy HAWE umożliwiają hodowcom dopasowanie wewnętrznych procesów logistycznych w celu zwiększenia produkcji, poprawy jakości i redukcji kosztów robocizny. Firma B-E De Lier uważa, że podejście»nie da się«nie istnieje. To przekonanie pomogło firmie zdobyd pozycję lidera w automatyzacji dla sektora ogrodniczego. Firma oferuje szeroki wybór technologii i zindywidualizowanych rozwiązao dla potrzeb branży ogrodniczej w zakresie gospodarki wodnej, kontroli środowiska, gospodarki energetycznej, instalacji elektrycznych i automatyzacji systemów. SDF jest pionierem w zakresie tworzenia zindywidualizowanego oprogramowania i sprzętu operacyjnego i zarządczego, spełniającego specyficzne wymagania i potrzeby branży ogrodniczej. Rozwiązania firmy SDF są stosowane w całym łaocuchu wartości obejmującego hodowcę, dystrybutora i detalistę. Oprogramowanie do rejestrowania, planowania i zarządzania hodowlą oraz oprogramowanie sterujące dla wewnętrznych systemów logistycznych to tylko kilka przykładów rozwiązao oferowanych przez SDF. 2 Firma WEVAB specjalizuje się w projektowaniu i produkcji stołów ekspozycyjnych, taśm montażowych, przenośników wałkowych oraz konstrukcji blaszanych i aluminiowych. Rozwiązania firmy WEVAB są bardzo popularne w segmencie detalicznym ogrodnictwa i kwiaciarstwa oraz w ośrodkach ogrodniczych w Europie.

4 3

5 Rozwiązania firmy HAWE Rozwiązania firmy HAWE dla logistyki wewnętrznej hodowli w cieplarniach i na polach zapewniają hodowcom istotne zwiększenie wydajności i przyspieszenie procesu produkcyjnego. Obniżone zostają też wysokie koszty robocizny. Transport zbiorów, przeładunek materiałów i pracochłonne zadania to czynności niezbędne w ramach systemów produkcji roślinnej w całkowicie kontrolowanym środowisku (CEPPS). Zarządzanie materiałami i zasobami jest elementem krytycznym uprawy roślin (np. rozsady, zbiory, nawadnianie itd.). Niemal każdy etap uprawy roślin wymaga transportu materiałów lub przeniesienia prac do kolejnych etapów. W związku z tym, branża ogrodnicza na całym świecie uznaje wartośd dodaną wynikającą ze stosowania rozwiązao firmy HAWE, które integrują możliwości transportowe i automatyzacji, co w sposób istotny usprawnia wysiłki zarządzającego oraz ogólną sprawnośd systemu produkcyjnego. W skrócie, podstawowe wartości rozwiązao HAWE są następujące: Mniejsze zużycie energii Niższe koszty robocizny Niższy wskaźnik błędów Mniejsze zużycie pestycydów Wyższy poziom higieny Wyższa wydajnośd Sprawne zarządzanie Silniejsze grudy ziemi wokół korzeni Zindywidualizowane rozwiązania Doskonale rozumiemy potrzeby roślin i wymagania hodowców i dlatego oferujemy najbardziej odpowiednie i zindywidualizowane rozwiązania dla każdego z naszych klientów. Nasze rozwiązania obejmują szeroki zakres procesów, począwszy od procesów manualnych lub zmechanizowanych (mechanizacja) do elastycznych procesów automatyzacji (robotyka), lub połączenie obu w celu obsługi różnych rodzajów operacji w typowej szklarni. Każdemu naszemu klientowi zapewniamy wybór odpowiednich technologii i procesów, aby uzyskad długoterminowe korzyści ekonomiczne. Firma HAWE może zaoferowad następujące rozwiązania logistyczne: 4 Rozwiązania manualne / mechaniczne Rozwiązania półautomatyczne Rozwiązania w pełni automatyczne

6 5

7 Rozwiązania firmy B-E De Lier Firma B-E De Lier rozpoczęła działalnośd w 1959 roku od produkcji systemów zraszania dla upraw polowych i w szklarniach. W ciągu 52 lat działalności firma rozwinęła się i zdywersyfikowała zakres produktów i usług obejmując wiele innych działao związanych z branżą ogrodniczą. Firma B-E De Lier uważa, że podejście»nie da się«nie istnieje. To przekonanie pomogło firmie zdobyd pozycję lidera w dziedzinie automatyzacji dla sektora ogrodniczego. Działalnośd firmy B-E De Lier obejmuje dziedzinę automatyzacji ze szczególną uwagą zwróconą na produkty i usługi w branży ogrodniczej. Jej działalnośd można zasadniczo podzielid na sześd obszarów: 1. Technologia wodna: Firma B-E De Lier wywodzi się zasadniczo z obszaru inżynierii wodnej i nawadniania. Dostarcza zindywidualizowane rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Firma B-E De Lier instaluje systemy gospodarki wodnej w szklarniach z hodowlami roślin doniczkowych, kwiatów, drzewek, warzyw, cykorii w wodzie itp. 2. Technologia elektryczna: Firma B-E De Lier posiada wszystkie kwalifikacje do wykonywania prac i instalacji elektrotechnicznych. Posiada własną linię komputerów osobistych pod nazwą Compact Line oraz dostarcza własne tablice sterowania, skrzynki i szafki. Ponadto dostarcza rozwiązania i instalacje oświetleniowe, systemy dźwiękowe, sprzęt telefoniczny, systemy wentylacyjne, alarmowe i ochrony. 3. Automatyka: Firma B-E De Lier dostarcza komputery do sterowania klimatyzacją i gospodarką wodną z możliwością zainstalowania wielu stacji sterowania. Oferowane systemy automatyzacji stają się coraz sprawniejsze i wydajniejsze dzięki zastosowaniu inteligentnych sterowników w układach szynowych, co umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami za pomocą jednego kabla przesyłu danych. Te systemy automatyki wymagają mniejszej ilości kabli i w związku z tym obniżają koszty, co także upraszcza system oraz jego instalację i utrzymanie. 4. Technologia środowiskowe: Firma B-E De Lier poważnie podchodzi do ochrony środowiska. Zrealizowała wiele projektów w szklarniach z zastosowaniem rozwiązao przyjaznych środowisku, takich jak systemy zbierania deszczówki. Przed wykorzystaniem wody w szklarni dla potrzeb hodowli deszczówka zbierana w ogromnych zbiornikach jest poddawana dezynfekcji z zastosowaniem niskociśnieniowego urządzenia sterylizacyjnego wykorzystującego światło ultrafioletowe firmy B-E De Lier. We współpracy z Koppert Biological Systems firma zaprojektowała i opracowała Biomotus innowacyjny system do przygotowywania ekstraktu z kompostu. 5. Technologia energetyczna: Firma B-E De Lier posiada wieloletnie doświadczenie w różnych aspektach technologii energetycznych. Opracowała własne oprogramowanie dla gospodarki magazynowaniem ciepła i bufory gorącej wody. Posiada systemy sterujące dostarczaniem CO 2 i ciepła do klastrów obejmujących połączenia OCAP. Jednym z najważniejszych osiągnięd w technologiach energetycznych jest projekt geotermalny w Berkel en Rodenrijs, Holandia. (OCAP oznacza: Organic Carbon dioxide for Assimilation of Plants) 6 6. Serwisowanie/zarządzanie: Systemy firmy B-E De Lier zapewniają osiąganie pełnej wydajności przez szklarnie. Firma B-E De Lier posiada liczny zespół serwisowania i konserwacji gwarantujący, że wszystkie instalacje funkcjonują bezawaryjnie i sprawnie, bez powodowania strat z powodu awarii.

8 7

9 Rozwiązania firmy SDF W celu zoptymalizowania procesu zarządzania informacjami firma SDF opracowała połączone oprogramowanie do planowania, kontroli kosztów, sterowania systemami logistycznymi i sprzedaży. Najnowocześniejszy system wizyjny firmy SDF został opracowany specjalnie do sortowania kwiatów w szklarniach. Zasadniczo rozwiązania firmy SDF mogą byd podzielone na następujące obszary: Systemy zarządzania informacjami Sprzedaż i obróbka zamówieo to kluczowe czynniki sukcesu każdej firmy. Setki dużych i mniejszych szkółek używa naszego oprogramowania do obsługi zamówieo, stworzonego specjalnie dla branży ogrodniczej. Planowanie z wykorzystaniem oprogramowania firmy SDF umożliwia lepsze zagospodarowanie zasobów i aktywne organizowanie działalności. Zapewnia precyzyjne informacje o przyszłej dostępności produktów. Moduły firmy SDF zapewniają całkowitą kontrolę nad produkcją oraz wszystkimi kosztami, w tym kosztami robocizny, przestrzeni, wody, nawozów i energii. Kontrola logistyczna Wiele szkółek w Europie używa automatycznego systemu kontroli zadao firmy SDF. System zapewnia całkowity ogląd szklarni ze szczegółami stanu upraw. Umożliwia także kontrolowanie przesadzania uprawianych roślin lub prac związanych z kolejnymi etapami uprawy roślin, a także maszyn i innych urządzeo jedynie za pomocą kliknięcia myszką. Połączone planowanie i sterowanie za pośrednictwem oprogramowania firmy SDF gwarantuje możliwośd określenia silnych i słabych punktów firmy i procesów. Ponadto, nowoczesnymi systemami logistycznymi, takimi jak systemy kontenerów i dostaw, można zarządzad i sterowad za pomocą systemów firmy SDF. Systemy wizyjne Firma SDF Vision Systems znany na całym świecie dostawca najnowocześniejszych kamer do sortowania. Firma SDF opracowała oprogramowanie zintegrowane z kamerą do sortowania, umożliwiając sortowanie żywych organizmów. System wizyjny firmy SDF może byd zainstalowany jako system zintegrowany lub samodzielny. Setki takich systemów funkcjonuje w wielu zastosowaniach na całym świecie. 8 6

10 9

11 Rozwiązania firmy WEVAB Firma WEVAB specjalizuje się w projektowaniu i produkcji narzędzi ekspozycyjnych i transportowych, takich jak taśmy montażowe, przenośniki wałkowe i różne zindywidualizowane produkty, zgodnie z potrzebami rynkowymi w branży ogrodniczej. Rozwiązania firmy WEVAB są bardzo popularne w segmencie detalicznym ogrodnictwa i kwiaciarstwa oraz w ośrodkach ogrodniczych w Europie. Narzędzia ekspozycyjne Będąc liderem na rynku holenderskim, firma WEVAB oferuje szeroki wachlarz narzędzi ekspozycyjnych. Zgodnie z potrzebami klientów, firma WEVAB zaprojektowała i opracowała wiele nowych innowacyjnych koncepcji oraz stołów ekspozycyjnych w celu ulepszenia prezentacji kwiatów w kwiaciarniach i centrach ogrodniczych. Standardowe stoły ekspozycyjne dla centrów ogrodniczych to podstawa oferty produktowej firmy WEVAB, ale cały pakiet jest odpowiedzią na niemal wszystkie potrzeby centrów ogrodniczych. Uchwyty na fotografie, stoły na doniczki i stoły robocze, stoły koocowe i boczne, stoły górne, stoły sześciokątne to kolejne przykłady produktów firmy WEVAB. Narzędzia transportowe Przenośniki wałkowe i taśmy montażowe produkowane przez firmę WEVAB to preferowany wybór branży ogrodniczej w Europie ze względu na ich solidną konstrukcję, niewielka wagę, wytrzymałośd i bezpieczeostwo. Narzędzia transportowe firmy WEVAB są dostępne we wszystkich rodzajach i rozmiarach oraz mogą byd w łatwy sposób łączone z zastosowaniem sprawnych, praktycznych i oszczędnych systemów logistycznych z firmy HAWE. Systemy sterowania i automatyki dla tych narzędzi transportowych są produkowane przez firmę SDF. Nowe modularne koncepcje konstrukcyjne Firma WEVAB podąża za trendami rynkowymi, potrzebami i wymogami sektora ogrodniczego. W odpowiedzi na nie firma WEVAB opracowała nową generację modułowych stołów ekspozycyjnych jako uzupełnienie istniejącego szerokiego zakresu produktowego. Nowe modułowe stoły ekspozycyjne zapewniają wysoka elastycznośd i kontrolę, umożliwiając proste dostosowanie dla potrzeb centrów ogrodniczych, zgodnie z wymogami i gustem klienta. Nowe modułowe stoły ekspozycyjne są wyposażone w uchwyty do kart informacyjnych i kart z cenami, które mogą byd łączone bez zgrzewania. 10

12 T: +31 (0) F: +31 (0) T: +31 (0) F: +31 (0) Oosteindsepad EP Bergschenhoek Niderlandy T: +31 (0) F: +31 (0) Visit us: T: +31 (0) F: +31 (0)

Doradztwo dla Handlu Detalicznego

Doradztwo dla Handlu Detalicznego Doradztwo dla Handlu Detalicznego Seria BEETLE POS / BEETLE M Systemy Modułowe Profesjonalne Skalowalne Wybiegające w przyszłość Aby sprostać powyższym wyzwaniom firma Wincor Nixdorf opracowała profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie i zaufanie na całym świecie

Doświadczenie i zaufanie na całym świecie T H E P O W E R O F D E L I V E R Y viastore: Doświadczenie i zaufanie na całym świecie 03 Kompetentni dostawcy napędzają handel. My dajemy im te kompetencje. Naszym hasłem przewodnim jest The Power of

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Globalne możliwości. Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie

Globalne możliwości. Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie Globalne możliwości Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie EMERSON Wyprzedzanie rozwoju trendów technologicznych i biznesowych,

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system doju

Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut Zrobotyzowany system doju www.lely.com innovators in agriculture Zaplanuj przyszłość dla swojego gospodarstwa Co mówią użytkownicy naszych produktów z całego świata Pani Guibert (Francja):

Bardziej szczegółowo

Dedykowane rozwiązania projektowe

Dedykowane rozwiązania projektowe Dedykowane rozwiązania projektowe Decyduje zastosowanie Festo Państwa partner w procesie automatyzacji Wczesna współpraca zwiększa sukces Festo specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY Firma CommScope oferuje rozwiązania infrastruktury stosowane w inteligentnych budynkach, zapewniające solidną, wspólną platformę i możliwość konwergencji

Bardziej szczegółowo

MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu.

MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu. MAXTERM Oferta dla branży ciepłowniczej Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu. Nasze atuty: Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.; Doświadczony zespół kilkudziesięciu specjalistów

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU news POLAND 28 THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER PAŹDZIERNIK 2013 > METRO W CHINACH Huasuitong lub sztuka drążenia tuneli > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU Hydrogeneratory Watt&Sea i regaty Vendée Globe

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM!

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM! 2011 WYDANIE 15 ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW BIZNESU W TYM NUMERZE BIULETYNU ONE NAJWAŻNIEJSZE SĄ KORZYŚCI Co robić, gdy firma się rozwija, a jej oprogramowanie okazuje się niewystarczające ABY SZYBCIEJ OSIĄGNĄĆ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo