Wielkie burzenie Detroit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkie burzenie Detroit"

Transkrypt

1 Demonstracja Ruchu Narodowego przed siedzibą rządu Tuska BÓG - HONOR - OJCZYZNA Sumliński: Zniszczyć Księdza Małkowskiego! Czerwona pajęczyna do dziś oplata Polskę Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie No. 25 Toronto PUBL. MAIL. Reg. No Delivered to the POST: June 18, 2014 $1.50 ($1.43+$0.07 GST) J ks. dr Mariusz Sztaba P O L I S H V O I C E W E E K L Y w y d a w a n y od 1908 r. since 1908 T Y G O D N I K P O L A K Ó W W K A N A D Z I E Polska tonie w absurdzie i cynizmie uż od dłuższego czasu obserwuję w Polsce, w różnych obszarach życia społecznego, tj. w polityce, w kulturze rozumianej klasycznie jako: naukę, sztukę, etykę oraz w ekonomii, pewną niemoc intelektualną i moralną. Jesteśmy świadkami współczesnego chocholego tańca, który w dramacie St. Wyspiańskiego Wesele, był symbolem marazmu i zniewolenia Polaków niezdolnych do prawdziwego i dobrego czynu. Polska na czele z tzw. elitami politycznymi tonie w absurdzie i cynizmie. Absurd to wyrażenie wewnętrznie sprzeczne, tak jak np. żonaty kawaler, czy też bezdzietny ojciec. W filozofii oznacza bezsensowność świata i ludzkiego życia, które zmierza donikąd. Z kolei cynizm, mający swoje korzenie w starożytnej greckiej szkole filozoficznej Antystenesa, to postawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem obowiązujących zasad i norm etycznych oraz lekceważącym odnoszeniem się do ogólnie szanowanych pojęć, praw i autorytetów. Cynizm głosi m.in., że życie zgodne z naturą jest najwyższą cnotą. Czy diagnoza postawiona w tytule artykułu jest prawdziwa? Fakty przemawiają za tym, że tak. Bowiem w ostatnich tygodniach, w kontekście pogrzebu W. Jaruzelskiego i debaty na temat niepodległości Polski po 1989 r. słyszeliśmy w większości mediów i w publicznej debacie prześcigające się głosy o zasługach generała dla Polski, o jego patriotyzmie i wkładzie w niepodległość po 1989 r. Ci zaś obywatele (a jest ich zdecydowana większość!), którzy śmieli pamiętać o krwawych decyzjach towarzysza generała i nie godzili się na jego pochówek z honorami przysługującymi bohaterom, są ośmieszani i szykanowani. Absurd i cynizm: radziecki kolaborant i twórca stanu wojennego - bohaterem narodowym, któremu dawni aparatczycy PZPR chcą wystawiać w wolnej Polsce pomniki. Trudno tutaj nie wspomnieć absurdalnych przemówień dostojników państwowych podczas ceremonii pogrzebowej. Innym przykładem chocholego tańca w niepodległej Polsce jest sprawa marksistowskiego profesora socjologii, majora Zygmunta Baumana, oficera politycznego Ludowego Wojska Polskiego, który po II wojnie zasłynął w walkach przeciwko zbroj- dok. na str. 10 Wielkie burzenie Detroit Amerykańskie miasto musi zrównać z ziemi¹ 40 tysięcy budynków. Koszty całej operacji s¹ ogromne. Z espół zadaniowy powołany przez administrację Obamy wydał właśnie szczegółowy raport z badań nad zniszczeniami Detroit. Autorzy raportu stwierdzają, że miasto musi wydać co najmniej 850 mln dol., by szybko wyburzyć ok. 40 tys. zdewastowanych budynków. Kolejne dziesiątki tysięcy obiektów mają zniknąć z powierzchni ziemi później. Mogą być jednak odbudowane. Trzeba też uporządkować tysiące zawalonych śmieciami działek - czytamy na łamach "New York Timesa". Autorzy raportu stwierdzają też, że pofabryczne ruiny, którymi upstrzone jest Detroit, i które są przypomnieniem przemysłowej świetności miasta, muszą być albo odbudowane albo wyburzone, co będzie kosztować dodatkowo minimum 1 mld dol. Jeśli rekomendacje tej grupy zadaniowej do spraw usuwania zniszczeń w Detroit zostaną wprowadzone w życie, to zmieni się oblicze największego w Stanach miasta bankruta. Będzie to kosztować znacznie więcej niż 450 mln dol., które wynikały z pierwotnych szacunków i zaplanowanych wydatków miasta. Pojawiły się pytania o wykonalność tak olbrzymich zadań. Stanowi to część szerszej kampanii wychodzenia z bankructwa przez upadłość i dochodzenia do stanu równowagi. cd. na str. 17

2 STRONA 2 POLSKA - ŒWIAT G OS POLSKI nr 25 Gabinet Tuska oblężony. Samotna walka narodowców trwa Poniedziałek 17 czerwca 2014 był już drugim dniem walki narodowców z rządem Tuska. Kolejna nie zarejestrowana demonstracja przeszła warszawskimi chodnikami. Tym razem przeciwnicy PO przeszli spod siedziby Ministra Spraw Wewnętrznych pod Urząd Rady Ministrów. By dostać się przed budynek MSW uczestnicy protestu wysiadali z czerwonego tramwaju na przystanku Rakowiecka, co miało samo w sobie pewien posmak symbolu. Idący na protest byli spisywani przez policję, co jest praktyką zgodną z przepisami ale sprzeczną z duchem demokracji. Uczestnictwo w protestach politycznych nie powinno być traktowane jako przestępstwo, tylko pożądana aktywność obywatelska. Ustalanie danych osobowych obywateli zatroskanych od dobro publiczne, aktywnie wypowiadających się na forum publicznym, jest instrumentem represji z arsenału państw niedemokratycznych. Spisywanie osób biorących udział w demonstracjach przez policję stanowi ewidentne zagrożenie dla demokracji i praw obywatelskich. Gdy pochód chodnikiem ruszył z Rakowieckiej policjanci z prewencji zaczęli zatrzymywać idących na końcu Siły desantowe Federacji Rosyjskiej są w stanie za jednym zamachem przerzucić na polskie Wybrzeże całą brygadę piechoty morskiej, czyli 4 tys. - napisał Nasz Dziennik. Na modernizację polskiej Marynarki Wojennej wydamy 17 mld zł. To jednak niewiele w porównaniu z programami obrony powietrznej i antyrakietowej. Plany zakupów nie przewidują pocisków manewrujących dla nowych okrętów podwodnych. W tym samym czasie Rosjanie rozwijają najnowocześniejsze metody ofensywne, utrzymując w enklawie kaliningradzkiej skoncentrowane siły wojskowe w całej Federacji. Prof. Romulad Szeremietiew, były wiceminister Obrony Narodowej podkreśla, że nasza marynarka wojenna od dłuższego czasu zanika. Wycofywane są stare jednostki, a nowych do tej ZWI ZEK NARODOWY POLSKI W KANADZIE POLISH NATIONAL UNION OF CANADA 408 Royal York Rd. Toronto, Ontario M8Y 2R5, tel Prezes Zarządu Głównego Bogus³aw Jacek Bukin Wiceprezesi: Bogdan Adamczak, Marek Urbaniak, Stefan Skulski Sekretarz gen. Danuta Bukin, Sekretarz finans. Stanis³aw Godzisz G OS POLSKI POLISH VOICE PM Agreement # Royal York Rd. #102 Toronto, Ontario M8Y 2R5 tel Sekretariat czynny od 9-12 Za jednym zamachem pory nie wprowadzono do użycia. Teraz jak zawraca uwagę ekspert pojawiają się pytania, jak ma wyglądać marynarka i jakie ma wykonywać zadania. - Dosyć liczne są takie opinie, że w gruncie rzeczy Marynarka Wojenna, biorąc pod uwagę wielkość Bałtyku i jego znaczenie, jest w Polsce niepotrzebna. Słyszałem już takie opinie, że wystarczą jakieś jednostki nadbrzeżne itd. Oczywiście to jest błędny pogląd. Bałtyk staje się w tej koncepcji, którą realizuje Federacja Rosyjska (jeżeli G³os Polski - Polish Voice Weekly Magazine of Polish National Union of Canada Editor-in-chief Wiesław Magiera Contributors: Agnieszka Buda-Rodriguez, Edward Dusza, Wiesław Cypryś, Jan Ciechanowicz, Jerzy Dąbrowski, Władysław Korowajczyk, Andrzej Legienis, Dariusz Melon, Kazimierz Murasiewicz, Lech Niekrasz, Stefan Skulski, Krystyna Starczak-Kozłowska, Aleksander Szumański, Henryk Wesołowski. Secretary Małgorzata Zuzga idzie o zwiększanie swojej obecności, swoich wpływów, na terenie zachodnim) bardzo ważnym regionem również operacyjnie, biorąc też pod uwagę Z preambu³y Konstytucji ZNPwK: Każdy obywatel kanadyjski lub osoba mająca pobyt stały w Kanadzie, pochodzenia polskiego, posiada przywilej należenia do Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, którego etyka i zasady światopoglądowe oparte są na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego. Hasłem naczelnym ZNPwK jest: BÓG, HONOR i OJCZYZNA ZNPwK jest organizacją pracującą dla dobra Kanady i narodu polskiego. Managing Board: President Eugeniusz Boryszko Financial Secretary Jan Cylke Members: Bogdan Adamczak, Andrzej Legienis, Wanda Komor, Jan Komor. Publikowane teksty niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko redakcji lub ZNPwK. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i publikowanych listów do redakcji. Nie wszystkie nadesłane listy są publikowane. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Materiały własne oraz agencyjne i internetowe. pochodu za posiadanie biało czerwonych flag czy przechodzenie po pasach gdy już migała sygnalizacja. Po drodze zatrzymani zostali Robert Winnicki i Krzysztof Bosak, nie zatrzymano Artura Zawiszy. Jest rzeczą oczywistą, że nieprzyzwoite działania policji, gdyby nie samodyscyplina protestujących doprowadzić mogły do konfrontacji. Działania policji wyglądały tak, jakby celowo miały doprowadzić do zamieszek, by potem mieć pretekst do brutalnego stłumienia protestu. Takie wykorzystywanie policji przez rządzących do realizacji swojej brudnej polityki jest szokujące. Rządzący egoistycznie dbając o swoje szemrane interesy, świadomie niszczą autorytet i zaufanie do policji - zachowanie rządzących jest zatem zachowaniem antypaństwowym, sprzecznym z interesem społecznym i normami demokracji. Zadziwiająca jest nieobecność w debacie o taśmach ujawniających degrengoladę polskiej polityki ugrupowań PiS i KNP. Naturalną rzeczą powinno być to, że partie opozycyjne w obliczu zbliżających się wyborów, wykorzystują kolejne wpadki rządu do kreowania swego lepszego wizerunku. różnego rodzaju wartości bojowe. Rosja odbywa cały czas tego typu ćwiczenia. Były ćwiczone już rzeczy dotyczące lądowań, wysadzania desantów na plażach, które przypominały plaże w okolicach Gdańska, a więc to zagrożenie niewątpliwie istnieje mówi prof. Romuald Szeremietiew, b. wiceminister Obrony Narodowej. Kilka dni temu na Bałtyku rozpoczęły się kolejne manewry statków wojennych pod rosyjską banderą. Potencjalny atak na pobliskie Trójmiasto oznaczałby blokadę kluczowego węzła transportowego dużego ośrodka przemysłowego, w tym rafinerii. Prenumerata - subscription Canada: rok $100, pół roku $50, ekspresowo $140, USA: rok $240 Polska: rok $300, Internetem: rok tylko $35 Proszę przesłać czek lub Money Order na: Głos Polski adres: 408 Royal York Rd. #102, Toronto, Ontario M8Y 2R5 Canada GST: R Jan Bodakowski

3 G OS POLSKI nr 25 "To może trzeba mu powiedzieć, jak można go bardziej okraść. Może zrozumie" - stwierdził szef MSW mówiąc o Zbigniewie Jakubasie. - Jestem zażenowany tym stwierdzeniem - przyznał Jakubas w TVN 24.bis komentując skandaliczny fragment rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Tygodnik "Wprost" ujawnił nagranie, na którym szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz rozmawia z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Bulwersujących wątków jest ogrom. Jeden z nich dotyczy współpracy NBP z Mennicą Polską, której właścicielem jest jeden z najbogatszych Polaków Zbigniew Jakubas. Marek Belka: ( ) Jesteśmy wobec trudnych negocjacji z człowiekiem [Jakubasem red.], który już uważa POLSKA - ŒWIAT STRONA 3 Jak "negocjuje" minister? Sienkiewicz: "może mu powiedzieć, jak można go okraść" Administratorzy popularnego portalu społecznościowego po raz kolejny opowiedzieli się po stronie homolobby. Usunęli wydarzenie zapraszające na publiczną modlitwę różańcową, wynagradzającą Panu Bogu i Matce Najświętszej za grzech sodomii. 14 czerwca ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła parada środowisk homoseksualnych. W związku z tym gorszącym wydarzeniem, działacze Krucjaty Młodych zachęcali do wzięcia udziału w ekspiacji tj. publicznej Pracujesz jako kelner czy sprzedawca masz szanse na zatrudnienie w dyplomacji. NIK alarmuje, że socjolog z potwierdzoną znajomością tylko jednego języka i z doświadczeniem zawodowym jedynie kelnerki i sprzedawcy został III sekretarzem jednej z polskich placówek dyplomatycznych. Z raportu Izby wynika, że 6 na 38 szczegółowo zbadanych stanowisk żeśmy go okradli. Bartłomiej Sienkiewicz: [...] To może trzeba mu powiedzieć, jak można go bardziej okraść. Może zrozumie. MB: Myślę, że on wszystko wie, ale zdaje się że on jest przyzwyczajony do tego, że jak ma partnera państwowego, to znaczy, że ma cipę przed sobą, a on sam gra twardych ludzi. Jemu wszystko wolno, a państwowemu nic nie wolno. On o tym doskonale wie. My się spodziewamy oczywiście czarnego PR z ich strony.[ ] My musimy dbać o pewne zasady, a on w ogóle ich nie przestrzega. Z tym, że w końcu tę pałę to ma państwo. BS: ( ) Mam wrażenie, że za jakiś czas to będzie bardzo przyzwoite narzędzie także do naszych gier z takimi tłustymi misiami, którzy uważali, że są zupełnie bezkarni. A byli bezkarni, dlatego, że sam CBŚ wobec takiego Jakubasa to mógł mu nagwizdać, sam UKS to mógł mu nagwizdać i wywiad skarbowy też mógł mu nagwizdać. ( ) w służbie zagranicznej obsadzonych zostało bez przeprowadzenia naborów przewidzianych ustawą o służbie cywilnej. Co więcej, minister nadając stopnie dyplomatyczne, nadużywa trybu wyjątkowego. W efekcie stopnie dyplomatyczne, były nadawane osobom, które nie miały ukończonej aplikacji lub egzaminu dyplomatyczno-konsularnego czy też potwierdzonej znajomości, conajmniej dwóch języków obcych. W tych sześciu przypadkach obsadzono stanowiska bez przeprowadzenia naborów na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Ministerstwo tłumaczyło to brakiem stosownych uregulowań w ustawie o służbie zagranicznej. Jednak zwracamy uwagę, że przepisy ustawy o służbie zagranicznej Co na to Jakubas? - Jestem zażenowany tym stwierdzeniem. Pokazuje, że pan Sienkiewicz i jemu podobni czują się jak właściciele tego państwa. To jest chyba jakaś nowa grupa oligarchiczna, która urosła w polityków - powiedział Jakubas, który w rozmowie z TVN- 14bis ocenia, że groźby Sienkiewicza stały się faktem. - Praktycznie wszystkie moje firmy zostały objęte brutalną kontrolą. Z kuluarów docierają do mnie informację, że "Jakubas się naraził, bo krytykował rząd za Pendolino i OFE" i w związku z tym trzeba mu dokopać. Jak zbieram to wszytko w całość to widzę, że państwo jest wykorzystywane przez ministra spraw wewnętrznych jako aparat represyjny. Rosja zakręci³a Ukrainie kurek z gazem Rosja wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę. Ukraiński minister energetyki zapewnia, że nie wpłynie to na tranzyt surowca z Rosji na zachód Europy. Prezes Naftohazu ocenia, że Ukraina przetrwa bez dostaw paliwa z Rosji, co najmniej do grudnia. Niedzielne rozmowy na temat rozwiązania gazowego kryzysu nie były łatwe. Plan spłaty ukraińskiego zadłużenia przygotowany przez komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger nie został przyjęty. Chwilowo rosyjscy partnerzy nie zaakceptowali tego pakietu. Nalegali, aby uzyskać od razu 1,9 mld dolarów. Nalegali na cenę 385 dolarów na cały rok zwrócił uwagę Oettinger. Facebook cenzuruje Różaniec modlitwie różańcowej, odmawianej w intencji wynagrodzenia Panu Bogu i Matce Najświętszej za wołający o pomstę do nieba grzech sodomii oraz za jego promocję. Modlitwa różańcowa ma odbyła się w piątek (13 czerwca) o godzinie 20 przy Krakowskim Przedmieściu 62. Facebookowe wydarzenie w ciągu jednej doby zgromadziło wielu chętnych do wzięcia w nim udziału. Rosjanie nie zaproponowali Ukraińcom możliwej do przyjęcia oferty. Gazprom szacuje ukraiński dług gazowy na prawie 4,5 mld dolarów. Z powodu nieuregulowania w terminie przez stronę ukraińską zaległości Gazprom przeszedł na system przedpłat w dostawach gazu na Ukrainę. Pieniądze nie wpłynęły na konta Gazpromu ten, więc przestał dostarczać gaz na Ukrainę. Oprócz tego zwrócił się do sądu arbitrażowego. Naftohaz złożył w tym samym sądzie pozew w sprawie ustalenia sprawiedliwej ceny gazu, dostarczanego Ukrainie przez Rosję. W pozwie umieszczono też żądanie wyegzekwowania od Gazpromu nadpłaty za gaz dostarczony Ukrainie w 2010 roku. Według Naftohazu nadpłata ta wynosi 6 mld dolarów. Spór gazowy to część planu, by zniszczyć Ukrainę mówi szef rządu w Kijowie. To kolejny krok rosyjskiej agresji wobec niepodległego państwa ukraińskiego. Nie zamierzamy subsydiować Gazpromu. Ukraińcy nie zamierzają wyciągać ze swoich kieszeni 5 mld dolarów rocznie dla Rosji, by kupowała broń, czołgi, samoloty i bombardowała ukraińskie terytoria powiedział premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Dr Andrzej Zapałowski ocenia, że za pomocą sporu gazowego Rosja chce wpłynąć na przyszły ustrój Ukrainy. Rosja tak naprawdę wykorzystuje Niestety, po raz kolejny administratorzy Facebooka wykazali się pro-homoseksualnymi sympatiami i uznali, że zaproszenie na modlitwę różańcową łamie zasady Facebooka. Ostatecznie usunęli wydarzenie oraz plakat promujący, a także czasowo zablokowali konta administratorów konta Krucjaty Młodych, którzy informowali o wydarzeniu. - To nie pierwszy raz gdy Facebook uznaje nasze działania i zaproszenia na modlitwę za niezgodne z regulaminem. W zeszłym roku administratorzy dwukrotnie usuwali wydarzenie promujące publiczną modlitwę różańcową. Na szczęście Facebook nie jest jedynym źródłem przekazywania informacji, dlatego jesteśmy przekonani, że wielu Warszawiaków dołączy do nas przed Kościołem Res Sacra Miser, aby publicznie wynagrodzić Panu Bogu za grzech sodomii powiedział Marcin Iwanowski, jeden z działaczy Krucjaty Młodych. gaz także do złamania rządu ukraińskiego, by zgodził się na federalizację państwa. Myślę, że to jest taki element, o którym się nie mówi, ale jest to jedna z istotnych form nacisku na Ukrainę zwraca uwagę dr Zapałowski. - Ukraina ma prawie 14 mld metrów sześciennych gazu w podziemnych magazynach. Taka ilość wystarczy na zaspokojenie potrzeb do grudnia - mówi szef Naftohazu Andrij Kobolew. Premier Rosji gotów jest kontynuować rozmowy z Ukrainą na temat dostaw gazu pod warunkiem uregulowania przez Kijów długów za odebrany surowiec. Unijny komisarz ds. energii zapowiedział, że będzie sondował możliwości dalszych rozmów. Kelner, sprzedawca ma szanse zostać dyplomat¹ odsyłają w sprawach jej nieuregulowanych do ustawy o służbie cywilnej, a ta jasno wymaga trybu otwartego i konkurencyjnego w sprawach naboru pracowników powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK. Pozostałe nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały większego wpływu na jakość kadr ani wynik postępowań.

4 STRONA 4 Mary Wagner działaczka ruchu prolife w Kanadzie, która od 23 miesięcy przebywała w areszcie śledczym w Milton jest na wolności. Sąd orzekł dwuletni okres próbny oraz zakaz zbliżania się przez kobietę do klinik aborcyjnych na odległość mniejszą niż 100 m. Pobyt w areszcie został zaliczony na poczet zasądzonej kary 9 miesięcy więzienia. Obrońca działaczki pro-life dowodził, że działała w stanie wyższej konieczności, Po raz kolejny wybory parlamentarne w Ontario wygrali liberałowie ze swą aktualną liderką Kathleen Wynne. Mimo skandali, oskarżeń o korupcję i niekompetencję, wyborcy (38,7 % głosów) dali rządowi Wynne drugą szansę. Liberałowie "wyrwali" konserwatystom 10 miejsc w parlamencie Ontario i wyborczą wygraną zmusili ich lidera Tima Hudaka do ustąpienia w atmosferze klęski. Zwycięstwa Wynne mało kto się Płocki koncern nabył za 707,5 mln zł drugą kanadyjską firmę poszukiwawczo-wydobywczą. Dzięki temu zwiększył zasoby ropy i gazu z 22 mln boe do 48,6 mln boe. PKN Orlen za pośrednictwem filmy zależnej TriOil Resources kupił 100 proc. udziałów spółki Birchill Exploration Limited Partnership, wydobywającej ropę i gaz w kanadyjskiej prowincji Alberta. Wartość transakcji wyniosła 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln zł. Część z tej kwoty będzie zatrzymana na okres jednego roku, na rachunku zastrzeżonym, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Transakcja została sfinansowana przez podwyższenie kapitału TriOil (dokonane przez Orlen Upstream Inter- Osiem największych kanadyjskich banków porozumiało się z rządem w sprawie oferowania bezpłatnych lub tanich kont bankowych dla osób o najniższych dochodach i studentów. Porozumienie to kwestia stałego dopływu nowych klientów banków. W otwartej dla imigracji Kanadzie tanie lub bezpłatne konta są jedną z najlepszych metod pozyskania nowych Kanadyjczyków". Część banków w widoczny sposób sprzyja imigrantom, udostępniając obsługę w ich języku. Wystarczy w Toronto zajrzeć do np. chińskiej dzielnicy, by w witrynach banków znaleźć znajome skądinąd plakaty, ale w wersji chińskiej. Imigranci, którzy nie mają historii kredytowej mogą też zacząć ją budować, korzystając np. z kart kredytowych z niskimi limitami zadłużenia to jedna z regularnych ofert. Obecna umowa to też operacja w dużej mierze wizerunkowa. Bankom, które osiągają dobre wyniki finansowe, trudno byłoby wytłumaczyć podwyżki opłat za usługi czy niechęć do ułatwienia życia najuboższym. Banki wdrożą nowe produkty KANADA - USA - ŒWIAT Mary Wagner na wolności! broniąc bezbronnych ludzi przed śmiercią. Sąd odrzucił taką argumentację. Z jednej strony ta sprawa jest nierozstrzygnięta, bo sąd uznaje obronę życia za przestępstwo. Niestety, sąd staje po stronie tych, którzy łamią prawa człowieka, a nie po stronie praw ludzkich. Myślę, że ani dla niej, ani dla nas ta sprawa się nie kończy. national) oraz przez wykorzystanie dostępnej linii kredytowej przejmującej firmy. - Przejęcie Birchill daje nam dostęp do nowych, znaczących zasobów, poszerza know-how w zakresie technologii wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych, a w konsekwencji zwiększa wartość grupy Orlen. Doświadczenia kanadyjskie będziemy starali się wykorzystywać podczas prac poszukiwawczych węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski, które stanowią jeden z naszych priorytetów twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. Birchill, w ostatnich czterech latach, Wygrana libera³ów w Ontario spodziewał, a jednak jej partia zdobyła przekonujące zwycięstwo i 59 miejsc, co gwarantuje rządzenie większościowe. Wynne oświadczyła, że zwróci się do gubernator o ponownie rozpatrzenie budżetu jej rządu, który nie został poparty także przez NDP. - "Nie uzyskaliśmy wyników, których oczekiwaliśmy" - powiedział Hudak do roczarowanych wynikami zwolenników w Grimsby, Ontario. Obserwatorzy podkreślają, iż propozycje Hudaka był zbyt daleko idące, jak np. redukcja miejsc pracy w sektorze publicznym w ramach szokowej terapii walki z deficytem. Podczas gdy partia Wynne zdobyła 59 mandatów (38,7% głosów), to tej pory 48, to konserwatyści Hudaka PKN Orlen sfinalizował zakup Birchilla Dobrotliwe banki? w połowie stycznia 2015 r. - poinformowało na swojej stronie internetowej kanadyjskie ministerstwo finansów. Rząd zapowiadał takie porozumienie z bankami w ubiegłym roku, a obecnie przedstawił zasady minimum dla bezpłatnych i tanich kont. Tanie konta mają kosztować miesięcznie 4 dolary czyli mniej więcej tyle, ile kosztują obecnie 3 litry benzyny lub trzy kawy. Minimalny pakiet niskokosztowego konta zawiera przynajmniej 12 transakcji debetowych na miesiąc, w tym przynajmniej dwie transakcje w oddziale banku. Do tego bezpłatna ma być karta debetowa, transakcje direct debit, deponowanie czeków i miesięczne wyciągi w formie papierowej oraz podgląd skanów zrealizowanych czeków. Ten sam pakiet ma być oferowany bezpłatnie dla młodzieży, studentów i osób starszych o najniższych emeryturach i świadczeniach rentowych. Warunki prowadzenia kont mają być sporządzane według wytycznych Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) dotyczących jasności języka tak, by klient nie był wprowadzany w błąd. FCAC na swojej stronie internetowej udostępni porównywarkę tanich i bezpłatnych kont. W dodatku w oddziałach uczestniczących w programie banków oraz na ich stronach internetowych będzie zamieszczona widoczna informacja o nowym produkcie. Jak mówił, cytowany w komunikacie, minister finansów Joe Oliver, nowy produkt jest adresowany do ponad 7 mln Kanadyjczyków. W kanadyjskich bankach są możliwości redukcji miesięcznych opłat za konto do zera, ale wiąże się to z reguły z korzystaniem przez danego klienta z produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych. To zatem wariant mało realny dla osób o najniższych dochodach. Są też dwa banki, w których konta są bezpłatne, jednak banki te działają wyłącznie w internecie. G OS POLSKI nr 25 Jestem pewien, że Mary Wagner będzie wierna sprawie solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy. ( ) Sposób argumentacji jest przygnębiający i wskazuje, że współczesne państwa liberalne bardzo często mają na celu totalitarne aspiracje i gwałcą najbardziej elementarne ludzkie prawa komentuje poseł Marek Jurek. Mary Wagner była oskarżona o naruszanie stref ochronnych wokół klinik aborcyjnych w Toronto, gdzie dokonuje się tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci na żądanie. Modliła się tam i próbowała przekonywać kobiety, by nie zabijały dzieci. Przypłaciła to więzieniem. Wyrazy solidarności z Mary Wagner napływały z całego świata, w tym z Polski. Wsparcie z naszego kraju przekazały liczne organizacje pro-life oraz posłowie. tylko 27 (31,2%), do elekcji 37. Statystycznie torysi przegrali zaledwie ok. 6 procentami. NDP zdobyło 21 miejsc (23,7%). Pocieszeniem może być dla nas Polaków wygrana w okręgu Etobicoke- Lakeshore b. radnego Toronto Piotra Milczyna, który podkreśla swe polskie pochodzenie, katolicyzm i zawsze pomaga polonijnym stowarzyszeniom. Gratulujemy Panie Piotrze! w rejonach Ferrier i Strachan odkrył i udokumentował 26,6 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej) zasobów ropy i gazu określanych według międzynarodowej terminologii jako 2P. W pierwszym kwartale tego roku średnia dzienna produkcja z tych złóż wyniosła 3,4 tys. boe. W tym wolumenie około 40 proc. stanowiły węglowodory ciekłe (ropa i kondensat). PKN Orlen przypomina, że dotychczasowe aktywa grupy w Kanadzie, zarządzane operacyjnie przez TriOil, skoncentrowane są w rejonach Pouce Coupe, Keybob i Lochend. Ich zasoby 2P wynoszą około 22 mln boe. W I kwartale uzyskano z eksploatowanych złóż średnią dzienną produkcję wynoszącą 3,7 tys. boe. Spółka podaje też, że obecnie trwa zagospodarowanie przez TriOil formacji Dunvegan w rejonie Keybob. Z kolei w formacji Montney zwiększono wydobycie kondensatu z otworów o wysokim udziale gazu oraz produkcję ropy z formacji Cardium w obszarze Lochend. Eksploatowane przez Birchill złoża ropy i gazu znajdują się w pobliżu złóż należących do TriOil (Lochend). Spółka liczy, że wiedza zdobyta dzięki eksploatacji złóż w obszarze Lochend umożliwi TriOil zwiększenie zasobów i produkcji z obszaru Ferrier i Strachan oraz z innych miejsc. Według badań Canadian Bankers Association 61 proc. Kanadyjczyków zdaje sobie sprawę, że jeśli nie podobają im się opłaty w banku, zawsze mogą go zmienić. Niezłe rozeznanie w produktach sprawia, że i tak 33 proc. nie ponosi opłat za prowadzenie konta, korzystając z istniejących już produktów bezkosztowych lub wybierając konto, przy którym opłata jest znoszona dzięki korzystaniu z internetu, korzystaniu z dodatkowych produktów czy utrzymywaniu minimalnego stanu konta. Kanadyjski sektor bankowy bez większych problemów przetrwał kryzys 2008 r., a banki regularnie publikują dobre wyniki. Na kanadyjskim rynku działa ponad 80 banków krajowych i zagranicznych, z których połowa proponuje produkty detaliczne. W efekcie ponad 96 proc. Kanadyjczyków ma konto w banku, 47 proc. klientów banków korzysta głównie z internetowego dostępu do konta, a 67 proc. przynajmniej czasami z tego dostępu korzysta. Tylko 9 proc. klientów banków chodzi do oddziału banku, by zapłacić rachunki.

5 O G OS POLSKI nr 25 NIEZNANE FAKTY STRONA 5 Poznaniak odkrywc¹ Brazylii kres wielkich odkryć geograficznych kojarzy nam się z żeglarzami z takich krajów, jak Hiszpania, Portugalia, Anglia czy Francja, ale na pewno nie z Polski. Jednak w 1500 r. na ziemi brazylijskiej stanął po raz pierwszy tajemniczy odkrywca urodzony w Polsce. Niestrudzony badacz poloników Joachim Lelewel odszukał w portugalskich archiwach informacje o tym tajemniczym żeglarzu, który okazał się Żydem urodzonym w Poznaniu prawdopodobnie w 1450 r. (wg Lelewela 1440 r., a inne źródła podają 1444 r.). Człowiek ów posiadał zadziwiającą Portugalczyków wiedzę nie tylko żeglarską, a jego zasługi dla tego kraju były tak wielkie, że ówczesny król Portugalii chwalił się nim w liście do papieża Aleksandra VI. Urodzony w Polsce Trudno stwierdzić dokładnie, kiedy urodził się Gaspar da Gama i jak się wówczas nazywał. Sam jednak twierdził, że jego rodzice byli poddanymi króla polskiego i mieszkali w mieście zwanym Posna (obecnie Poznań). Podstawowym źródłem wiedzy o nim samym i o okolicznościach jego spotkania z Portugalczykami w Indiach jest relacja Álvaro Velho, jednego z uczestników wyprawy, która 8 lipca 1497 r. pod dowództwem Vasco da Gamy wyruszyła w celu odkrycia drogi morskiej do Indii. Relację Álvaro uporządkował, doskonale poinformowany o pierwszej podróży Vasco da Gamy, Damião de Goes, kierownik archiwum portugalskiego w XVI wieku, który wcześniej był dyplomatą m.in. wysłanym do Polski. W jego przekazie czytamy, że torturowany wyznał on, że jest Żydem z Królestwa Polskiego, z miasta Poznania, stolicy Wielkopolski i siedziby biskupa, znacznego i silnie obwarowanego miasta. Gaspar opuścił Polskę w wieku ok. 10 lat i razem z rodziną udał się do Wenecji. Tam musieli przebywać przez jakiś czas, ponieważ Gaspar dobrze posługiwał się weneckim dialektem języka włoskiego. Stamtąd udali się do Jerozolimy, a następnie do Aleksandrii. Rodzina Gaspara musiała być zamożna, bo w tamtych czasach niewielu było stać na takie podróżowanie i na tak gruntowne wykształcenie syna. Nauczył się wielu języków, czytania i rysowania map, żeglarstwa (w tym rozpoznawania z przelotu ptaków, gdzie może być ląd) i oczywiście kupiectwa. Życie w Indiach Do Indii trafił prawdopodobnie w celach handlowych już jako bardzo doświadczony w podróżach młody kupiec. Tam pojął za żonę Żydówkę, która miała odgrywać w życiu gminy żydowskiej w Koczinie dużą rolę. W Indiach zajmował się kupiectwem i handlował kamieniami szlachetnymi. Zdobył rozległą wiedzę o tym kraju, jego ludności i miejscowych zwyczajach. Służył Yusufowi Adilowi Shahowi, władcy Goi i sułtanowi księstwa (sułtanatu) Bijapur. W administracji Shaha Gaspar zajmował stanowisko shahbandara - osoby odpowiedzialnej za rokowania z obcymi kupcami oraz zarządzającej cłami. Prawdopodobnie był bardzo zamożny i posiadał nawet własne statki. W maju 1498 r., kiedy Portugalczycy na czele z Vasco da Gamą przypłynęli do Indii, miał już dziewiętnastoletniego syna i oprócz włoskiego znał jeszcze hebrajski, arabski, chaldejski i kilka języków Indii. Później poznał jeszcze hiszpański i portugalski. Spotkanie z Vasco da Gamą W lipcu 1497 r. Vasco da Gama wziął dwie karaki o nazwach São Gabriel i São Rafael, karawelę Bérrio, statek transportowy São Miguel oraz 170 ludzi, by odnaleźć morską drogę do Indii. W grudniu flota wpłynęła na wody, na których nigdy nie było Europejczyków. Minęła Afrykę i w maju 1498 r. dotarła do zachodnich Indii. Znaleźli to, co chcieli, ale po nieudanych negocjacjach z miejscowymi musieli wracać, bo zagrażała im silna flota arabska. Nie sprzyjały im też warunki pogodowe i musieli płynąć wzdłuż brzegu na północ. Kiedy po miesiącu od opuszczenia Kalikatu portugalskie statki zakotwiczyły przy wyspie Angediva (ok. 20 mil od Goi), załoga mogła dokonać niezbędnych remontów. Wówczas na statku Vasco da Gamy zjawił się pewien tajemniczy człowiek, lat ok. czterdziestu, może pięćdziesięciu, z białą brodą, ubrany w lniane szaty, na głowie miał piękny turban, u pasa zaś krótki miecz. Pozdrowił Portugalczyków, prosząc po Komunikat Zarządu G³ównego Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Zebranie Zarządu Głównego ZNPwK odbędzie się w piątek 20 czerwca o godz w budynku Związku przy 408 Royal York Rd. w Toronto. (pozostałe Komunikaty - str. 10) Danuta Bukin - Sekretarz Generalny ZNPwK włosku o pozwolenie wejścia na pokład. Przedstawił się jako wysłannik władcy Goi, który chętnie przyjąłby gości z dalekiej Europy. Podejrzewając podstęp, Vasco da Gama kazał wziąć go na tortury, aby wyznał, kim jest naprawdę i w jakim celu przybył. Wtedy nieznajomy zeznał, że na informacje od niego czeka czterdzieści okrętów, których zadaniem jest zaatakowanie portugalskiej floty. On natomiast był wysłany na rekonesans. Wtedy również wyznał, że jego rodzice byli poddanymi króla polskiego. Portugalczycy mieli go zabić, ale gdy spojrzeli na mapy i przeanalizowali drogę, jaką ów człowiek musiał przebyć tu z Poznania, uznali, że jego wiedza może im się przydać. Vasco da Gama szybko zorientował się, że przybysz na dodatek znakomicie zna Indie, tutejszą mowę, zwyczaje i okoliczne wody. Postanowił więc skorzystać z jego usług i zaproponował mu przejście na służbę Portugalii. Postawił jednak warunek - musi się ochrzcić i przyjąć wiarę chrześcijańską. Nieznajomy przyjął ten warunek i już w drodze powrotnej, znając okoliczne wody, wyprowadził błądzących Portugalczyków na właściwy kurs. W Lizbonie nieznajomy został ochrzczony jako Gaspar, bo przypominał Portugalczykom dostojnego Mędrca ze Wschodu - Kacpra. Ojcem chrzestnym Gaspara został sam Vasco da Gama, który również dał mu swoje nazwisko. Przedstawił go również królowi Manuelowi I Szczęśliwemu jako wybawcę całej wyprawy i człowieka o ogromnej wiedzy. Gaspar został dworzaninem króla, uzyskując tytuł kawalera mojego domu, dzięki czemu miał nieograniczony dostęp do portugalskich bibliotek i archiwów, z czego skrzętnie skorzystał. Może nawet zdobył tam wiedzę o nieznanych współczesnym lądach z ksiąg fenickich? Od tego dnia Gaspar da Gama stał się uczestnikiem rejsów na portugalskich statkach, głównie do Indii, pełniąc na miejscu funkcję tłumacza i pośrednika handlowego. Odkrycie Brazylii Pedro Álvarez Cabral był kolejnym wielkim portugalskim żeglarzem w okresie wielkich odkryć geograficznych. Kiedyś, podczas opływania Afryki, potężny sztorm zapędził jego okręty aż do brzegów Brazylii. Wiadomo już wówczas było, że układ prądów morskich na Oceanie Atlantyckim jest taki, że aby dopłynąć do Przylądka Dobrej Nadziei, należało popłynąć na zachód. Na jednym z okrętów Cabrala nawigatorem był Gaspar da Gama. Ponoć to on, uciekając przed rozszalałym żywiołem, poradził Cabralowi obranie kursu jeszcze dalej na zachód. Było to bardzo ryzykowne, ale istnieją uzasadnione domniemania, że Gaspar mógł już wcześniej wiedzieć o istnieniu Nowego Lądu i celowo skierować flotę wystarczająco daleko na zachód. Istnieje też możliwość, że po prostu skorzystał on z umiejętności obserwacji ptasich lotów, które dały mu pewność, że tam będzie jakiś ląd. Gaspar i Nicolau Coelho byli pierwszymi osobami, które postawiły stopę na Nowym Lądzie. Ostatecznie wyprawa Cabrala po wylądowaniu w Brazylii dotarła do Indii we wrześniu 1500 r., zakładając na brzegach tego kraju pierwsze europejskie faktorie. Sam zaś Gaspar da Gama stał się doradcą dwu portugalskich wicekrólów Indii -Francisca Almeidy i Alfonsa d Albuquerque. W drodze powrotnej spotkał Amerigo Vespucciego, któremu doradzał w kwestii jego przyszłych podróży. Spotkanie syna W latach Gaspar ponownie odbył podróż do Indii z Vasco da Gamą. Podczas pobytu w Indiach doprowadził do nawiązania przez władcę Koczinu stosunków handlowych z Portugalią i otwarcia kolejnych portugalskich faktorii na Półwyspie Indyjskim. W Koczinie znalazł też w 1505 r. swojego syna, którego przekonał do przyjęcia chrztu (dostał on imię Baltazar - jak trzeci z Mędrców). Następnie przygotowywał Baltazara do objęcia funkcji tłumacza w lokalnej faktorii. Ślad o Gasparze da Gamie w kronikach portugalskich urywa się w 1510 r. - brał on wówczas udział w oblężeniu Kalikatu, gdzie podobno miał stracić życie. Inna wersja za miejsce śmierci Gaspara podaje Lizbonę, do której podobno wrócił, ponieważ jakoby ożenił się tam z Portugalką z wyższych sfer i miał z nią syna (może Melchiora?). Są też hipotezy, że nie wrócił już do Portugalii i zmarł ok r. w wieku blisko 80 lat. Nie wiadomo, jaka jest prawda, ale nie ulega wątpliwości, że potomek poznańskich Żydów wyświadczył Portugalczykom nieocenione usługi nawigacyjne, geograficzne i administracyjne. Z jego informacji o Indiach oraz opowieści o własnych podróżach w służbie portugalskiej korzystali geografowie i kartografowie europejscy w XVI wieku. Witold Iwańczak G OS POLSKI nie boi się PRAWDY. Popieraj nasi i zaprenumeruj

Polacy - jedni z najbiedniejszych

Polacy - jedni z najbiedniejszych Komunikat ZG ZNPwK: WYROK W SPRAWIE JUDSON PRAWOMOCNY GMINA 1 APELUJE (str. 3) * Republika kolesiów * Kociołek niewinny jak Jaruzelski * BRASIL: "główki" Polonusów BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku

Bardziej szczegółowo

Fałszywe oskarżenie Obszerne fragmenty artykułu Marzeny Nykiel "Fałszywe oskarżenie"

Fałszywe oskarżenie Obszerne fragmenty artykułu Marzeny Nykiel Fałszywe oskarżenie G. Braun: Nie ma państwa polskiego Obalmy układ Okrągłego stołu! Fałszywe oskarżenie BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie No. 6 Toronto PUBL. MAIL. Reg. No. 40012402 Delivered

Bardziej szczegółowo

Demokracja jest przereklamowana

Demokracja jest przereklamowana Ida czyli zakłamana Wolińska Cywilizację śmierci zbudował Kościół Jak inwestują wielcy tego świata? BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S H V O I C E W E E K L

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo

- Lulaj e Jezuniu - Snem Cichym, Szczêœliwym - Obdarz Nas Radoœci¹ i Szczêœciem Prawdziwym.. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

- Lulaj e Jezuniu - Snem Cichym, Szczêœliwym - Obdarz Nas Radoœci¹ i Szczêœciem Prawdziwym.. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! BÓG-HONOR-OJCZYZNA Zrodzony Na Sianie, w Pó³mroku Stajenki - Œpi w Ramionach Maryi, Jezus Malusieñki Œwiêta Noc Z³ocista Gwiazda Opromienia - Gromadz¹ Siê Wokó³ Przyjazne Stworzenia - Lulaj e Jezuniu -

Bardziej szczegółowo

IPO UNIO-SZOPCE HGW. łamie prawo! Polska-Izrael: zerwać stosunki? Podatki: biedny buli najwięcej! www.nczas.com. Nr 24 (995) 13 czerwca 2009 Cena 5 zł

IPO UNIO-SZOPCE HGW. łamie prawo! Polska-Izrael: zerwać stosunki? Podatki: biedny buli najwięcej! www.nczas.com. Nr 24 (995) 13 czerwca 2009 Cena 5 zł Polska-Izrael: zerwać stosunki? HGW łamie prawo! Podatki: biedny buli najwięcej! Rok XX Nr 24 (995) 13 czerwca 2009 Cena 5 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366 IPO UNIO-SZOPCE NR

Bardziej szczegółowo

Świadkowie za sześć dolarów. W stanie wojennym kilkakrotnie gościłem w swoim domu ekipy telewizji

Świadkowie za sześć dolarów. W stanie wojennym kilkakrotnie gościłem w swoim domu ekipy telewizji Nr 56 21 lutego 6 marca 2014 www.gazetaobywatelska.info cena 2,40 zł (w tym 8% VAT) str. 14-16 Nie masz w państwie nic boleśniejszego ponad to, kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych. Francis Bacon (1561-1626)

Bardziej szczegółowo

Ekoterroryści. Tysiące ekofaszystów jedzie do Poznania by podnieść podatki. EUROREGIONY: Jak budżet płaci na UPA. MORMONI: Geje chcą ich mordować!

Ekoterroryści. Tysiące ekofaszystów jedzie do Poznania by podnieść podatki. EUROREGIONY: Jak budżet płaci na UPA. MORMONI: Geje chcą ich mordować! GOSPODARKA: Cała prawda o kryzysie EUROREGIONY: Jak budżet płaci na UPA MORMONI: Geje chcą ich mordować! Rok XIX Nr 48 (967) 29 listopada 2008 Cena 5 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi»

Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» CZARNA NIEDZIELA...rok temu... Po kontrolach Domu Polskiego w Iwieńcu oraz firmy «Polonika» w Grodnie, kolej doszła do Domu Polskiego w Baranowiczach,

Bardziej szczegółowo

Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej

Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej Free i Soft.pl Przegląd ciekawych wiadomości HomeGry OnlineWrzutka Artykuły Dezyderata FAQ Grafika Muzyka Pogoda Programy Radio search Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Awantury w Sejmie o Arabskiego

Awantury w Sejmie o Arabskiego Promocja książki i istotne informacje o TV Republika Dziś o godz. 1 w Traffic Club w Warszawie (ul. Bracka 5) odbędzie się promocja książki Partyzant wolnego słowa Tomasza Sakiewicza. Na spotkaniu, które

Bardziej szczegółowo

www.goniec.com nr 44 (199) 2 listopada 2007

www.goniec.com nr 44 (199) 2 listopada 2007 s.26 Zdusić polski biznes! Konkurencja za wszelką cenę chce się pozbyć Polki, która na Pitshanger Lane, w północnym Ealingu otworzyła sklep i kawiarnię. Polska kraj nazistów i chuliganów s.32 Polska to

Bardziej szczegółowo

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 listopada 16 grudnia 2013 nr 22 (194) Wróżenie z fusów Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie

Bardziej szczegółowo

Sztandar im. Pary Prezydenckiej pojedzie na Manhattan.4

Sztandar im. Pary Prezydenckiej pojedzie na Manhattan.4 fot. Zbyszek Kaczmarek/GP # (1) Poniedziałek 4/0/01 cena1,0 ZŁ (w tym % VAT) NAKŁAD OGÓLNY 100 000 INDEKS 10065 ISSN 0-711 WYDANIE 1 Sztandar im. Pary Prezydenckiej pojedzie na Manhattan.4 Zadaj pytanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Staruchowicz na wolności!

Piotr Staruchowicz na wolności! fot. Filip Błażejowski/GP # (47) Sobota-Niedziela -/0/01 cena1,0 ZŁ (w tym % VAT) NAKŁAD OGÓLNY 1 707 INDEKS 10065 ISSN 0-711 WYDANIE 1 www.niezalezna.pl Piotr Staruchowicz na wolności! Po ośmiu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte NAFTA I GAZ 5 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 299 ROK XXIV CERAMIKA MAJ SZK O 2015 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Dlaczego Solidarność PSG ogłosiła pikietę? SPCH w Rumunii Rozmowy SPCH : z Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

ponad 2 miliony czynności konsularnych paszportowych, wizowych

ponad 2 miliony czynności konsularnych paszportowych, wizowych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 16 29 maja 2014 nr 9 (205) Posiadacze karty Polaka szybciej uzyskają obywatelstwo MSZ chce, aby okres potrzebny do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

Lustracja posłów niemieckich

Lustracja posłów niemieckich Paraliż polskiego wywiadu Lustracja posłów niemieckich Fałszywy budżet ministra Rok XXI Nr 43 (1066) 23 października 2010 Cena 5 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366 NR 43 (1066)

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje naród śląski?

Czy istnieje naród śląski? Wolne państwo Tyrol Czy istnieje naród śląski? Rokossowski ciągle żywy w WP Rok XX Nr 33 34 (1004 1005) 15 22 sierpnia 2009 numer podwójny Cena 7 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366

Bardziej szczegółowo

Rząd sięga po OFE! To nie reforma emerytalna tylko przyśpieszenie agonii systemu państwowego!

Rząd sięga po OFE! To nie reforma emerytalna tylko przyśpieszenie agonii systemu państwowego! wydanie specjalne Nr 9 (X 2013) gazeta bezpłatna, nakład 8 000 egz. czytaj codziennie Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu NGO powstała 13 grudnia 2010 r. z inicjatywy Tomasza Kwiatka Radnego Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

NIEPODLEGŁA Z NARODEM POLSKIM

NIEPODLEGŁA Z NARODEM POLSKIM OSZUSTWA WYBORCZE 2014 Kim są członkowie Państwowej Komisji Wyborczej? Wybory, d...a i kamieni kupa POLSKA wydanie nr 47 (64) 2,90 zł tygodnik ogólnopolski ISSN 2300-6161 poniedziałek-niedziela www.polskaniepodlegla.pl

Bardziej szczegółowo

Wywiad zawiódł w Smoleńsku

Wywiad zawiódł w Smoleńsku Ofensywa sejmowa czy żart? Wywiad zawiódł w Smoleńsku Dopalacze: Pan Bóg za kratki Rok XXI Nr 42 (1065) 16 października 2010 Cena 5 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366 NR 42 (1065)

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej 32/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Mamy powody do dumy SKOK PIAST jest jedną z 50 kas funkcjonujących na rynku i jest całkowicie niezależna finansowo i organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Wrzesień 2008 Nr 110 (163) Cena: 2 zł Ludzie ponad zyskami s. 2 Nacjonalizacja w USA s.3 Szpitale na sprzedaż s.3 Nowy imperializm s. 5-7

Bardziej szczegółowo

Parkuj i płać. Jeszcze więcej

Parkuj i płać. Jeszcze więcej DZIŚ: PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT-ÓW ZA 202 ROK JAK WYPEŁNIĆ PIT KROK PO KROKU JAK SKORZYSTAĆ Z ULG Płyta dostępna w prenumeracie i w punktach sprzedaży JUTRO: KTO MOŻE PRZESŁAĆ PIT PRZEZ INTERNET P A T

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R.

PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R. P A T R I O T Y C Z N Y R U C H P O L S K I N R 2 5 9, 1 5 L U T Y 2 0 1 1 R. 1 PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo