LAT INSTYTUTU PLASTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LAT INSTYTUTU PLASTYKI"

Transkrypt

1 30 LAT INSTYTUTU PLASTYKI AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1977/ /2008 SZTUKA, NAUKA, EDUKACJA

2 2

3 30 SZTUKA, NAUKA, EDUKACJA 1

4 2

5 / /1978 SZTUKA, NAUKA, EDUKACJA PATRONAT HONOROWY JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Zygmunt Bąk KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW Krystyna Szwajkowska / przewodnicząca Grzegorz Banaszkiewicz, Andrzej Desperak, Włodzimierz Karankiewicz, Włodzimierz Kulej, Janusz Pacuda, Jerzy Piwowarski, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek

6 4

7 30 SPIS TREŚCI 3Grafika 3129 Warsztatowa 3167 Komunikacja Wizualna 213 Fotografia 221 Struktury Wizualne 245 Kształtowanie Przestrzeni 251 Metodyka Edukacji Plastycznej Wystawa 30 lat Instytutu Plastyki. Sztuka, Nauka, Edukacja Andrzej Desperak, O wystawie 30 lat Instytutu Plastyki. Sztuka, Nauka, Edukacja Dokumentacja fotograficzna wystawy Absolwenci kierunku Wychowanie plastyczne /Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w latach AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki Spis treści 5

8 AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki K. Szwajkowska, Przedmowa W bieżącym roku akademickim mija 30 lat od utworzenia kierunku Wychowanie plastyczne, którego pierwsi słuchacze rozpoczęli studia w październiku 1977 r. w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania, analizy oraz prezentacji dorobku naukowego, artystycznego i dydaktycznego Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Na przestrzeni trzydziestu lat nastąpiło wiele zmian, zarówno organizacyjnych, jak i dydaktycznych. Niewielki, bo tworzony zaledwie przez kilku pracowników Zakład Wychowania Plastycznego przekształcił się następnie w Instytut Wychowania Artystycznego; a w 1990 roku po utworzeniu w naszej uczelni Wydziału Wychowania Artystycznego powstał wchodzący w jego skład Instytut Plastyki. Dzięki wysiłkowi i ambicjom jego pracowników dokonano wielu zmian programowych w obszarze dydaktyki, rozbudowano programy nauczania poprzez wprowadzanie nowych przedmiotów, poszerzając ofertę kształcenia artystycznego; uruchomiono pracownie specjalistyczne i obowiązek realizacji dyplomu artystycznego stanowiącego integralną cześć dyplomu ukończenia uczelni. Od 2001 roku Wychowanie plastyczne zmieniło nazwę na Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, a nasi absolwenci legitymują się dyplomem magistra sztuki. Z okazji 30-lecia wspomnianego kierunku, w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie zaprezentowana została od 25 października do 16 listopada 2008 r. okolicznościowa wystawa. Przygotowana dla szerokiej publiczności ekspozycja zawierała prace artystów zatrudnionych w Instytucie Plastyki, a także współpracowników oraz twórców już nieżyjących. Integralną częścią wystawy był pokaz prac semestralnych oraz dyplomowych naszych studentów i absolwentów. Obchodom 30-lecia asystuje również niniejsza publikacja, w której okolicznościowym artykułom towarzyszy bogata dokumentacja dorobku artystycznego i naukowego pracowników, a także wybrane prace dyplomowe i semestralne studentów obrazujące osiągnięcia dydaktyczne poszczególnych zakładów. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, których twórczy intelekt i praca przyczyniły się do realizacji całokształtu przedsięwzięcia 30-lecia Instytutu Plastyki. Krystyna Szwajkowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów 30-lecia Dyrektor Instytutu Plastyki w kadencji

9 Publikacja 30 lat Instytutu Plastyki. Sztuka, nauka, edukacja towarzyszy kolejnej rocznicy funkcjonowania kierunku Wychowanie plastyczne / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie Akademii im. Jana Długosza w Częstocho- wie. Z tej okazji został w niej zamieszczony artykuł sytuujący kształcenie estetyczne i działalność m.in. PT Pracowników Instytutu Plastyki w trwającym od prehistorii rozwoju kulturowym, a także omówiono przykłady funkcjonowania naszych studentów i absolwentów w Świecie Sztuki. Przedstawiono także status quo częstochowskiej placówki. Następnie znajduje się spis pracowników zatrudnionych w Instytucie Plastyki w roku akademickim 2007/2008, po którym zaprezentowano także sylwetki poszczególnych twórców. W każdym przypadku podano informacje biograficzne oraz elementy dorobku artystyczno-naukowego istotnego z punktu widzenia Uczelni. Zważywszy na ograniczoną ilość miejsca, zamieszczono przede wszystkim wybory ważniejszych działań wystawienniczych oraz realizacji np. projektowych, a także bibliografię recenzowanych publikacji i spis nagród uzyskanych za twórczość. Prezentacja nastąpiła w kolejności wynikającej z wspomnianego spisu, jednak dwukrotnie zasady tej nie zastosowano. Stało się tak w przypadku prof. Andrzeja Desperaka i prof. Janusza Pacudy, którzy mimo kierowania w roku jubileuszowym zakładami Wychowania przez Sztukę oraz Rzeźby umieszczeni zostali w gronie pracowników macierzystego Zakładu Komunikacji Wizualnej. Bardzo istotną częścią opracowania jest dokumentacja dorobku dydaktycznego, w której przedstawione zostały wybrane dokonania semestralne i dyplomowe studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Uzupełniają je prace autorów z kierunku Malarstwo, których zaproszenie jest naturalną konsekwencją poszerzenia wydziałowej oferty dydaktycznej w oparciu o kadrę Instytutu Plastyki. Publikację uzupełnia fotograficzna relacja z jubileuszowej ekspozycji w częstochowskiej Miejskiej Galerii Sztuki, a także spis absolwentów z lat Dopełniając informacji o zawartości opracowania, chciałbym także przeprosić część PT Autorów, że z uwagi na wspomniane ograniczone możliwości wydawnicze nie wszystkie dostarczone przez nich materiały zostały wykorzystane. Bez wątpienia wzbogacą one kolejną monografię. Życząc Szanownym Czytelnikom interesującej lektury, pragnę równocześnie podziękować wszystkim osobom, których praca pozwoliła przygotować niniejszą publikację. Jerzy Piwowarski Redaktor AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki J. Piwowarski, Od redaktora 7

10 8

11 Laboratorium Sztuki Coraz trudniej przewidzieć przyszłość, natomiast coraz lepsze wyniki przynosi nam odkrywanie przeszłości. Zdumiewające, jak dzięki najnowszym technikom i badaniom moment pojawienia się człowieka twórczego, człowieka artysty, przesuwa się coraz głębiej w przeszłość 1. Tak Ryszard Kapuściński, zmarły w styczniu 2007 roku wybitny pisarz, poeta, fotograf, dziennikarz nazywany cesarzem reportażu rozpoczyna swoją refleksję o fascynujących odkryciach końca XX wieku, odkryciach dotyczących prapoczątków ludzkiej kultury. Pisze: W grudniu 1994 francuski badacz Jean-Marie Chauvet natrafił w pobliżu ujścia Rodanu na jaskinię, w której znalazł, jak to natychmiast uznano - najstarsze malowidło świata, bo mające około 32 tysięcy lat. Wydany wkrótce potem album fotografii tych rysunków, nosi tytuł Świt sztuki: Jaskinia Chauveta. Najstarsze malowidła świata. Ledwie jednak album Chauveta pojawił się w księgarniach Paryża, a później Nowego Jorku i Londynu, a już świat obiegła wiadomość, że w innej części naszej planety - w Australii odkryto znacznie, znacznie wcześniejsze ślady sztuki. A mianowicie Richard Fullagar i grupa australijskich archeologów znaleźli w północno-zachodniej Australii wykute w skałach sylwetki zwierząt kangurów i krokodyli, a także podobizny duchów. Ustalono, że dzieła te powstały 75 tysięcy lat temu, to znaczy, że są co najmniej dwukrotnie starsze niż malowidła z jaskini Chauveta. Ale to nie wszystko, bo jednocześnie znaleziono resztki ochry i narzędzi kamiennych służących do malowania na skałach, mających 116 tysięcy lat, a przy dokładniejszych badaniach ich wiek będzie można określić prawdopodobnie na 176 tysięcy lat 2. Oznacza to największą rewolucję w naukach historycznych od czasów Homera i Tukidydesa. Trzeba będzie od nowa pisać zupełnie inną, niż wszystkie dotychczasowe, historię rodzaju ludzkiego, historię świata. Ale paradoks nauki polega na tym, że im więcej odkryć, tym więcej pytań, im więcej mamy danych, tym więcej napotykamy niewiadomych 3. Datowania wizerunków zwierząt z Groty Chauveta zostały w pełni potwierdzone za pomocą metody węgla C-14, co stanowi logiczną przesłankę do przepisania całej historii sztuki i zrewidowania jej utrwalonych już hipotez i teorii. Ryszard Kapuściński, który tak kategorycznie podkreśla rewolucyjną doniosłość tego odkrycia, wydaje się być w mniejszości, zdającej sobie sprawę z wagi i znaczenia obrazów, które wyłoniły się z głębi dziejów. Nie wtórują mu, niestety, inni polscy intelektualiści, zwłaszcza historycy sztuki 4. Pomimo upływu ponad 14 lat od odkrycia w Vallon-Pont d Arc we Francji kilkuset niezwykłych, fenomenalnych wręcz rysunków, malowideł i rytów, starszych dwukrotnie od Groty Lascaux, fakt ten pozostaje poza zbiorową świadomością twórców, studentów szkół artystycznych, ludzi kultury. Czy to nie zadziwiające? Jedynie Andrzej M. Kobos 5 poruszony odkryciem, podejmuje, jak sam pisze, próbę niezwykle skróconego opisu sztuki jaskiniowej i najnowszego stanu jej interpretacji, jak również zasygnalizowania pewnych problemów poznawczych w najwcześniejszej historii ludzkiej sztuki i wierzeń 6. Analizując metodologię i rezultaty datowania odkrytych w Grocie Chauveta rysunków i malowideł oraz nawiązując do przytoczonej na wstępie refleksji Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzej Kobos nazywa sztukę prehistoryczną najdłuższym artystycznym okresem ludzkości 7. W artykule pod tym właśnie tytułem pisze: Określenie sztuka prehistoryczna jest bardzo płynne. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu ostatnich około 60 lat, historię tej sztuki przepisywano co najmniej trzykrotnie a zanosi się na pisanie jej po raz czwarty. I dalej: (...) niewiele pewnego wiemy o motywacjach tej sztuki, jej symbolice i znaczeniu, powodach nagromadzenia malowideł i rytów w pewnych tylko jaskiniach, o ówczesnej sztuce dla sztuki. Czy te dekorowane w tak trudnych warunkach jaskinie były świątyniami kultowymi? galeriami sztuki? szkołami sztuki? 8. Są to zasadnicze pytania, które Andrzej M. Kobos racjonalista o ścisłym wykształceniu stawia, znając przecież dobrze odpowiedzi udzielane dotychczas przez historyków i badaczy tej sztuki, opisujące jej powolny i mozolny rozwój, style i epoki oraz praktyczne zastosowania. Teorie te wydają się być raczej projekcją kultury, której produktem są ci badacze a nie logicznymi wnioskami, wyprowadzonymi z dostępnych przesłanek, czyli odkrytych dotąd i zbadanych śladów przeszłości. Budząca niedowierzanie, wręcz szokująca, zwłaszcza w zestawieniu z ustalonymi datowaniami, jest biegłość, z jaką rysunki zwierząt w Grocie Chauveta zostały wykonane oraz ich dokumentalny obiektywizm; precyzja i różnorodność obserwacji; bogactwo użytych technik plastycznych. Gdzie tu jest miejsce na rozwój? Jaki i od kiedy? Co było wcześniej? Podręcznikowe interpretacje, mówiące o magicznej, obrzędowej funkcji sztuki paleolitycznej, skonfrontowane z realizmem wizerunków zwierząt, sportretowanych w Grocie Chauveta i to w większości tych gatunków, na które twórca tego bestiarium nie polował! domagają się ponownego przemyślenia. Jak mogłyby one służyć za swego rodzaju dekorację miejsca kultu czy ilustrację dla magicznych obrzędów myśliwskich, skoro nie znaleziono śladów takich praktyk? Jak wyobrazić sobie tę grotę jako sanktuarium, skoro nie ma w niej żadnego wyróżnionego, centralnego miejsca, w którym mogliby gromadzić się uczestnicy obrządku? Czy za takie centrum można uznać ustawioną na kamiennym bloku czaszkę niedźwiedzia jaskiniowego? Jak wytłumaczyć fakt, że paleolityczni twórcy umieścili swe rysunki i ryty nie w największej, imponującej powierzchnią (ok m²) Sali Legowisk Niedźwiedzi 9 w Grocie Chauveta, ale w jej niskich i ciasnych ramionach, które nie mogły pomieścić większej grupy widzów? Jak należałoby interpretować śladową ledwie obecność przedstawień człowieka, zredukowanego do odcisków dłoni i atrybutów płci żeńskiej, wobec tak dużej liczby i niewiarygodnej perfekcji wizerunków zwierząt i zdumiewającej rozmaitości reprezentowanych przez nie gatunków? Stawiam te pytania z pozycji obserwatora, skazanego na świadectwa z drugiej ręki na publikacje i fotografie profesjonalnych badaczy prehistorii, wśród nich jednego z pierwszych, szczególnie dla sztuki prehistorycznej zasłużonego niezwykłego księdza Hénri Breuila, przy tym utalentowanego i wykształconego rysownika 10. Wystawa 11, poświęcona temu niestrudzonemu odkrywcy, którą zaprezentowano w lecie 2006 roku w muzeum w L Isle-Adam, uświadomiła mi, że był on pierwszym współczesnym człowiekiem, który za pomocą języka wizualnego nawiązał kontakt z twórcami sprzed tysiącleci. Sporządzając naukową dokumentację swoich odkryć, Henri Breuil rysował, odrysowywał, malował, kalkował i interpretował za pomocą różnorodnych technik plastycznych to, co widział na ścianach grot, w miejscach trudno dostępnych i słabo oświetlonych. Czynił to z prawdziwą pasją badacza-artysty, świadomego siły i znaczenia przekazu wizualnego, artysty, który swój własny talent plastyczny wykorzystał jako narzędzie dla upowszechnienia odkrywanych przez siebie dzieł paleolitycznych twórców. Powstały w ten sposób prace zadziwiające: jako dokumenty naukowe konkurują z istniejącą już przecież fotografią, lepiej niż ta technika oddając istotę skopiowanych przez Breuila obrazów; jako samoistne dzieła o niewątpliwie artystycznym charakterze urzekają prostotą, z jaką odzwierciedlają ducha i piękno swoich pierwowzorów, sporządzonych przed tysiącleciami na ścianach grot. Na współczesnym, papierowym podłożu, ponad oceanem czasu artystabadacz Henri Breuil stworzył pomost i wzorzec dialogu ludzi-twórców, AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki G. Banaszkiewicz, Laboratorium Sztuki 9

12 AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki G. Banaszkiewicz, Laboratorium Sztuki posługujących się uniwersalnym, odwiecznym językiem rysunku; ukształtował również swoisty kanon relevés 12 konturowych, graficznych wyciągów z malowideł naskalnych, do dziś obecny w publikacjach na temat sztuki prehistorycznej. Chociaż teorie i hipotezy Breuila, tak istotne dla rozwoju badań nad kulturą i sztuką paleolitu, dziś sam autor musiałby zapewne zrewidować w świetle najnowszych odkryć, to wizualny zapis jego pracy naukowej rysunki pozostają dziełami, których wartość estetyczna i kulturowa wykracza poza pierwotną intencję obiektywnego, dokumentalnego zapisu, będąc niezwykłym świadectwem trwania duchowej więzi łączącej nas z przeszłością. Czyż nie dzieje się tak od wieków, że rejestracja poprzedza kreację? Że wnikliwa obserwacja i wierne kopiowanie rzeczywistości prowadzi nieuchronnie do jej interpretacji, wydobywania z niej najbardziej skrytych, tajemnych aspektów? I że w konsekwencji ten proces rejestracji i interpretacji jest istotnym dla człowieka sposobem i narzędziem poznania świata, a także samego siebie? Przywilej i przyjemność kopiowania rzeczywistości odebrała artystom fotografia mechaniczne, perfekcyjne i niezmordowane medium, pozwalające człowiekowi nie tylko rejestrować, zapisywać to, co widzą oczy, ale też sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. Jej powstaniu towarzyszyła obawa o los sztuki uwolnionej od rzemieślniczej powinności tworzenia wizerunku świata, obawa o przyszłość malarstwa, któremu wyrosła zabójcza konkurencja. Dziś wiemy, że dzięki postępowi nauki i techniki sztuka poszerzyła swój obszar, wciągając i wykorzystując nie tylko fotografię, lecz wszelkie techniki i procesy, którymi zawładnąć może wyobraźnia człowieka a więc twórcy. Fotografia wyręczyła Daguerre a 13 i innych malarzy obrazów w stwarzaniu iluzji i szybko trafiła do szerokiej publiczności; wkrótce pojawiły się kolejne wynalazki stereoskopia i kinematografia. Powstało kino, telewizja, a wreszcie cyfrowy zapis obrazu. Konfrontacja malarstwa i fotografii, a ściślej manualnych i fotomechanicznych technik obrazowania przebiegła zadziwiająco pokojowo. Sztuka, której przepowiadano rychły koniec, oswoiła i przyswoiła sobie tzw. nowe media a artyści do swych warsztatów włączyli kamery fotograficzne i filmowe, komputery, drukarki, projektory. Nie porzucili przy tym bynajmniej węgla drzewnego, pędzli z włosia, rylców i dłut, farb i barwników naturalnych, czyli narzędzi i materiałów używanych od tysiącleci; zmianie uległy jedynie cele i zakresy stosowania coraz liczniejszych, coraz wydajniejszych, precyzyjnych i bardziej wścibskich technik obrazowania. W epokach przedfotograficznych, gdy odręczny rysunek był jedynym możliwym zapisem wizualnym, istniała swoista unia personalna pomiędzy artystą twórcą dzieła sztuki, a artystą wnikliwym obser- watorem Natury. Jej ucieleśnieniem i niedoścignionym reprezentantem wręcz jedności artystycznego i naukowego spojrzenia na świat, pozostaje oczywiście Leonardo da Vinci, którego zapiski rysunkowe z kilkusetletnim wyprzedzeniem antycypują dzisiejsze standardy i techniki rejestracji oraz dokumentacji obrazu, w tym najnowsze, jak rentgenogramy czy tomografię komputerową 14. Nowożytnym echem (jeśli możemy tak mówić o obrazach!) odwiecznej pasji człowieka, by zarejestrować, zapisać, narysować, namalować WSZYSTKO wszystko, co ważne są i od kilku stuleci pozostają niezmiennie efektowne wydawnictwa encyklopedyczne; bogato ilustrowane, drukowane od czasów Diderota i d Alemberta 15, a współcześnie coraz częściej również multimedialne, na płytach CD czy DVD. Patronują im nie tylko wielcy Leonardo da Vinci, czy Albrecht Dürer, bardziej znany jako malarz i grafik niż matematyk-geometra 16, autor własnoręcznie ilustrowanych traktatów naukowych, lecz także anonimowi twórcy z Groty Chauveta, autorzy pierwszego Tierleben 17 w dziejach ludzkości, których sukcesorami i graficznymi kontynuatorami są młodsi od nich o ponad 15 tysiącleci słynni malarze i rysownicy z Groty Lascaux oraz mniej znani rytownicy z Groty Combarelles 18. To, co dziś wydaje się nam oczywiste wszechobecność obrazu nie wydaje się być pewnikiem w rozwoju ludzkiego gatunku; raczej zadziwiającą aberracją, mutacją genetyczną, która nagle uzyskała możliwość ekspresji i tym samym przesądziła o kierunku zmian, kształtujących podstawowe, głębokie struktury naszego mózgu. Mózgu człowieka, zdolnego do tworzenia pojęć i obrazów, posiadającego przy tym umiejętność ich zapisywania i odczytywania. Słowo, Obraz i dużo później Pismo przypuszczalnie w takiej właśnie kolejności chronologicznej powstałe są stworzonymi przez nas nośnikami informacji, którymi się posługujemy. Czy te specyficzne sposoby gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji nie są tym właśnie, co najbardziej odróżnia nas od zwierząt? Ian Tattersall w książce I stał się człowiek. Ewolucja i wyjątkowość człowieka, w jej ostatnim rozdziale zatytułowanym Być człowiekiem pi- sze: Może wydać się dziwne, lecz po omówieniu pięciu milionów lat naszej ewolucji, dochodzimy w końcu do wniosku, że wszystko, co wiemy, nie daje nam szerszych podstaw do wnioskowania o pochodzeniu naszej natury i naszej wyjątkowości. (...) Istoty ludzkie są tak niezwykłe i tak bezprecedensowe, że tylko introspekcja pozwoli nam poznać samych siebie. W tym celu musimy zacząć od świadomości, z której wszystko inne bierze początek 19. I dalej: Jest czymś frustrującym, że doszedłszy do koń- 10

13 ca naszej opowieści, musimy przyznać, że wciąż nie wiemy zbyt dobrze, jak, gdzie i kiedy, i w jaki sposób człowiek zdobył świadomość, która tak bardzo wyróżnia go spośród milionów innych stworzeń 20. Zachęcony przez eksperta 21 tak jednoznacznym zaproszeniem do umysłowych spekulacji, przyglądam się niezliczonym rysunkom, obrazom, rytom, płaskorzeźbom, figurom i znakom sprzed tysiącleci z narastającym podziwem, ale i z przeświadczeniem, że w nich ukryte jest rozwiązanie zagadki rewolucji intelektualnej człowieka przed kilkoma dziesiątkami tysięcy lat. Patrząc na dzieła artystów paleolitu, dochodzę do wniosku, że to właśnie przez nich dokonany niezwykły wynalazek obrazu odegrał rolę szczególną w rozwoju umysłu, języka i inteligencji naszych praprzodków, na wiele tysięcy lat przed wynalezieniem pisma. Wiarygodny i uniwersalny, logiczny i trwały, przekraczający miarę pojedynczego ludzkiego życia, międzypokoleniowy komunikat wizualny był osiągnięciem, wpływającym zasadniczo na możliwości poznawcze człowieka i jego stosunek do otaczającej rzeczywistości. Obraz był zarówno aktem zmysłowego i świadomego poznania reprezentowanego przezeń obiektu, jak i odzwierciedleniem wiedzy i pamięci o nim, wyrażonej w stworzonym wizerunku. Istota, która go sporządziła, miała niewątpliwie świadomość swej odrębności oraz rozwinięte potrzeby i umiejętności intelektualne. Zostawiła nam przecież przekonujący tego dowód: realistyczny, kompetentny zapis swej wiedzy o otaczającym ją świecie 22. Wcześniejsze wynalazki hominidów, w tym człowieka neandertalskiego, przez tysiąclecia współistniejącego z naszym przodkiem, takiego jasnego, oczywistego dowodu świadomości nam nie dostarczyły. Opanowanie ognia, wspólne polowania, organizacja społeczna, udoskonalane przez tysiące lat kamienne i kościane narzędzia, zdobienie ciała i uroczyste grzebanie zmarłych nie zapowiadają przecież tego wielkiego wybuchu intelektualnego, paleolitycznej rewolucji kulturalnej, której przejawem jest masowe sporządzanie przez naszego przodka realistycznych wizerunków innych istot oraz (chociaż znacznie rzadziej!) swoich pobratymców. Wynalazek obrazu oraz metod jego jakże trwałego zapisu jest moim zdaniem przejawem i równocześnie motorem nowego etapu ewolucji, w którym mechanizm doboru naturalnego zastąpi kultura zbiorowe dzieło ludzi, powiązanych unikalną, niezwykłą umiejętnością gromadzenia i wymiany informacji o otaczającej ich rzeczywistości. Nie wiemy, czy pierwszy obraz, rysunek, rzeźba powstały przez dostrzeżenie znajomego kształtu w gotowej, istniejącej wcześniej w naturze formie cienia, chmury, kamienia czy korzenia czy był raczej mozolnym poszukiwaniem przez tysiąclecia sposobu na opisanie świata, ciągiem wielu prób i błędów. Widzimy jednak, że nauka komunikacji wizualnej nie trwała zbyt długo, jak na wymogi ewolucji gatunku. Zapis wizualny wydaje się pojawiać od razu w dojrzałej, wyrafinowanej i skończonej postaci; nie potrafimy wskazać jego form pierwotnych czy przejściowych. Dzięki wiarygodnym metodom datowania wiemy, że 15 tysięcy lat, które dzielą Grotę Chauveta od Groty Lascaux, dla rozwoju sztuki obrazowania nie mają większego znaczenia; widzimy, że dzieła obu tych szkół są równie biegle i porywające, mimo dających się dostrzec warsztatowych i stylistycznych odrębności. Jeśli odrzucimy pokusę, by Kosmitom przypisać przekazanie naszym przodkom tajemnicy rysunku, musimy uznać, że odkryliśmy go sami w sobie i w otaczającym nas świecie. Tak rozpoczęła się najważniejsza w dziejach rewolucja intelektualna. Wkrótce po zasiedleniu Europy nasz praprzodek począł systematycznie tworzyć, wypełniać, kompletować swoją pinakotekę. Ten wielce kreatywny analfabeta pozostawił zapisy swej obecności i swojej wiedzy w postaci niezliczonych rysunków, rytów, płaskorzeźb, figur i malowideł w ponad 500 miejscach, rozsianych od Półwyspu Iberyjskiego aż po Ural. Swoje dzieło ukrywał w trudno dostępnych miejscach, uzupełniał i wzbogacał przez następne 20 tysięcy lat, lub dłużej, do czasu wynalezienia pisma. My, jego dzisiejsi sukcesorzy, inwentaryzowaniem, opisywaniem i interpretowaniem europejskiej części tego gigantycznego zasobu infor- macji wizualnej zajmujemy się świadomie dopiero od około 120 lat 23. To doprawdy zbyt mało, byśmy mogli w pełni zrozumieć zawarte w nim przesłanie, zważywszy, że również na innych kontynentach znajdują się tysiące podobnych miejsc. Trudno jednak nie dostrzec, że autor tego zbiorowego dzieła udowodnił swoją odrębność od wszelkich innych stworzeń i intelektualną nad nimi przewagę. Ciekawe, że pierwszych odkryć prehistorycznych dzieł sztuk plastycznych dokonano w tym samym niemal czasie, gdy powstawał współczesny instrument rejestracji obrazów fotografia 24. Dlaczego nasz przodek, zajęty walką o byt wykonywał pracochłonne wizerunki zwierząt, w tym bardzo często takich, na które nie polował i których nie jadał? Po co je gromadził? Raz sporządzony, obraz mógł być nazywany, opisywany w oderwaniu od realnej sytuacji, do której się odnosił; mógł być po wielekroć odczytywany, komentowany i przeżywany na nowo. Wizerunek zwierzęcia sąsiada, konkurenta, istoty od człowieka niezależnej i odrębnej dzięki swej ważności, złożoności i precyzji, stymulował powstanie nowych słów, pojęć i nowych związków pomiędzy nimi. Domagał się szczegółowego opisu, wyjaśnienia, komentarza. To właśnie obraz w powiązaniu ze słowem stworzył nową jakość w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji, a jego odkrywca i użytkownik zyskał nieznaną wcześniejszym hominidom sprawność intelektualną a wraz z nią specyficznie ludzkie możliwości zdobywania i utrwalania wiedzy o świecie. Czy obraz, ryt nie był więc toutes les proportions gardées najstarszym ilustrowanym wykładem, prehistorycznym pierwowzorem artykułu encyklopedycznego, przez wieki na żywo komentowanym i uzupełnianym i przez wieki z należnym pietyzmem chronionym i przechowywanym w Grocie? Opar- ta jedynie na kontemplacji obrazu i jego oczywistych właściwości, moja amatorska hipoteza zakłada, że rozwój złożonego, wyrafinowanego języka wizualnego nastąpił na długo przed powstaniem języka pisanego, kształtując i wzbogacając język mówiony, a wraz z nim umysły istot, które się nim posługiwały. Dzięki umiejętności tworzenia i zapisywania obrazów człowiek paleolitu skutecznie i wytrwale budował wizerunek swojego świata, podobnie jak człowiek współczesny czyni to dzisiaj za pomocą mediów fotomechanicznych. Czy hipoteza ta może zostać łatwo obalona? Znany fakt, że dzieci rysują i uczą się mowy tak samo chętnie i sprawnie, i w tym samym okresie swojego indywidualnego rozwoju, powinien budzić uwagę organizatorów systemów oświatowych oraz pedagogów. Czy ta powszechna zdolność nie zasługiwałaby na więcej przychylności? Skoro dzieci emigrantów tak łatwo stają się dwujęzyczne, jeśli tylko się im na to pozwoli lub umożliwi, to czy nie można byłoby zaryzykować hipotezy, że również język obrazów dzieci opanowałyby w równym stopniu, gdyby były do tego zachęcane przez wychowanie i szkołę? Że ucząc się języka swych rodziców i społeczeństwa, w którym się wychowują, mogłyby również przyswoić uniwersalny język wizualnej komunikacji, aby w przyszłości móc się nim posługiwać równie biegle i tak powszechnie, jak dziś angielskim? A może w zamierzchłej przeszłości tak właśnie było? Może sztuka, której obiekty występują w zastanawiającej nadreprezentacji pośród zachowanych przedmiotów codziennego użytku należących do naszych praprzodków i dominują nad nimi wyrafinowaniem formy, była przywilejem młodzieży i jej nauczycieli, specjalistów rysunku, rytu i rzeźby? Kto wykonywał te rysunki i malowidła w warunkach wymagających nie tylko dobrego oka i fotograficznej pamięci, ale również fizycznej wytrzymałości, cierpliwego znoszenia wielogodzinnej pracy w niewygodnej pozycji? Czyje palce i dłonie zostały tak licznie odbite w tak wielu grotach? A może do edukacji plastycznej w zakresie sztuk plastycznych nasi przodkowie przywiązywali szczególną wagę, widząc AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki G. Banaszkiewicz, Laboratorium Sztuki 11

14 AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie Instytut Plastyki G. Banaszkiewicz, Laboratorium Sztuki w niej, jak na dobrych rodziców przystało, szansę rozwoju dla swoich dzieci? Sztuka człowieka, który zasiedlił Europę i był naszym bezpośrednim, choć jakże dalekim przodkiem, jest bezspornym dowodem jego inteligencji, zdolności do wnikliwej obserwacji, zdumiewającej pamięci, manualnej sprawności; stanowi przy tym informację, zapisaną zrozumiałym dla nas językiem, którą dziś możemy odczytać i poddać analizie. Jakie więc niesie nam ona przesłanie? O czym nas informuje? Grota Lascaux, której obrazy rozpoczynają każdy niemal podręcznikowy wykład historii sztuki, nazywana bywa często Kaplicą Sykstyńską Prehistorii. W tej nazwie zawarta jest transcendentalna interpretacja zjawiska i kulturowe uwarunkowania badaczy. Niech tak pozostanie, siłą tradycji. Na własny użytek, Grotę Chauveta pozwalam sobie określać tytułem Akademii Nauki i Sztuki Paleolitu. Nazwa ta wydaje mi się dobrze odzwierciedlać uniwersytecki charakter tej fenomenalnej, prehistorycznej pinakoteki, której obiektywizm, naukowa wiarygodność i wysoce prawdopodobna funkcja edukacyjna narzucają się nieodparcie mojej wyobraźni. Artystycznej dodam wyobraźni, która posługuje się okiem, nie szkiełkiem chociaż nie widzę sprzeczności moich wyobrażeń ze znalezionymi tam, w Grocie, śladami i dokonanymi dotąd ustaleniami. W Grocie Chauveta widzę więcej racjonalizmu niż magii czy szamanizmu, tak chętnie przywoływanych dla wyjaśnienia fenomenu sztuki paleolitu. Widzę w niej pracownię i galerię sztuk plastycznych; najstarsze archiwum, bibliotekę i szkołę; funkcjonującą przez całe tysiąclecia instytucję użyteczności publicznej. W fascynującej przygodzie obrazu uczestniczy od lat trzydziestu czyli przez ~1 promil dotychczas ustalonego czasu jej trwania Instytut Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, nasze skromne Laboratorium Sztuki. W jego Pracowniach wraz z naszymi studentami uprawiamy starożytny proceder tworzenia i interpretowania wizerunku świata. Zaczynamy od najprostszych ćwiczeń rysunkowych: sporządzania szkicowych zapisów, odręcznych notatek otaczającej rzeczywistości; przechodzimy przez kolejne etapy wtajemniczenia w warsztatowe procesy, prowadzące do stworzenia Obrazu. Stosowane przez nas techniki obrazowania obejmują zarówno tradycyjne narzędzia, materiały i technologie, których zalążki widzimy już w Grocie Chauveta 25, jak też wynalazki ostatnich stuleci fotografię, video, techniki cyfrowej rejestracji i przetwarzania materiałów wizualnych. Gdzieś pomiędzy tak wyznaczonymi biegunami technologicznymi naszego Laboratorium plasują się liczne techniki malar- skie i rzeźbiarskie, ceramika, oraz techniki graficzne, w których powstające matryce wypukłe, wklęsłe, płaskie, ażurowe, transparentne i wirtualne 26 rodzą i powielają obrazy w procesie druku. Niezwykła jest przy tym współzależność, komplementarność i nieustająca aktualność tego tak zróżnicowanego zaplecza technologicznego sztuki, która nie pozbywa się niemal żadnego ze swoich technicznych wynalazków, pozwalając z nich twórczo korzystać kolejnym pokoleniom. Choć zmieniają się sposoby widzenia, mody, style i kierunki w sztuce, jej adepci i mistrzowie spotykają się we wciąż tych samych warsztatach, nazywanych pracowniami, w których zachodzi proces przekazywania wiedzy o obrazie oraz o metodach i sposobach jego wytwarzania. Przy obrazie i w rozmowach za jego pośrednictwem odbywanych, dyskusjach i korektach kształtowana jest świadomość i umiejętność profesjonalnego operowania przekazem informacji wizualnej oraz twórczego stosowania jej nieustannie zmieniających się form. Jako praktyk tej profesji, od 30 już lat zdumiewam się, jak skuteczny jest ten rodzaj edukacji, jak gruntowna, pozytywna przemiana dokonuje się w naszych studentach w ciągu niewielu lat studiów. Przyrost kompetencji i umiejętności adeptów sztuk wizualnych w dużym stopniu przypisuję stymulującej i dyscyplinującej roli, jaką odgrywa w Sztuce warsztat. Techniki artystyczne, angażujące ręce, oczy i mózg, a przy tym stosunkowo proste zwłaszcza w relacji do efektów, jakie przynoszą wydają się być szczególnie udanym konglomeratem czynności, pobudzających rozwój manualnych i intelektualnych zdolności człowieka i dostarczających mu przy tym satysfakcji tworzenia. Bowiem nie sam nauczyciel kształtuje osobowość studenta, adepta, dyplomanta studiów artystycznych, lecz w równym stopniu warsztat, technika, którą się obaj posługują. Połączenie, współistnienie i współzależność tych elementów jest dla mnie najstarszym, historycznie udokumentowanym modelem kształcenia 27. Model ten, składający się z nauczyciela artysty oraz warsztatu pracowni, służącej do pracy i nauki, to historyczny fenomen edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych 28, w której słowo i obraz wspierają się wzajemnie i wzmacniają w wydajnym, przez wieki wypraktykowanym, twórczym procesie. Dzięki wyposażeniu naszego niewielkiego Laboratorium w podstawowe, sprawdzone technologie, wyselekcjonowane przez wieki praktyki artystycznej, nasi studenci mają pełne ręce roboty, a obiekty, które wytwarzają w pracowniach, stają się w naturalny sposób cząstką historii wizualnego opisania świata. Po opuszczeniu szkoły nasi absolwenci znajdują, mimo wielu przeszkód, swoje miejsca i samodzielne role w społecznym otoczeniu jako nauczyciele plastyki, animatorzy różnych przedsięwzięć artystycznych, pracownicy instytucji kultury, agencji 12

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI Andrzej Modzelan OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM NAUKI GRY W SZACHY W TRZECH PIERWSZYCH LATACH NAUCZANIA /W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 Relacje ISSN 1895 8834 nterpretacje Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 60 lat Teatru Lalek Banialuka Sztuka współczesna w Muzeum 38. Bielska Jesień Teresa Sztwiertnia

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza

Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza Foto: Gabriela Habrom-Rokosz Uczestnicy spotkania opłatkowego w skupieniu słuchają kolęd wykonywanych przez studentów (s. 3) Św. Mikołaj w raciborskim szpitalu (s. 8)

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Praca dydaktyczna w okresie do uzyskania kwalifikacji I stopnia. Na stanowisku naukowo dydaktycznym asystenta.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

wiadomości wydziałowe

wiadomości wydziałowe 32 wydział artystyczny instytut Muzyki Nowa promocja doktorska instytut Sztuk wizualnych Profesor Andrzej Bobrowski Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2012 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI GDYNIA 1998 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Jerzy Apanowicz (zastępca przewodniczącego), Tomasz Białas, Alfred Czermiński (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 14 1 AD REM I/2008 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11

3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11 3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11 Społeczeństwo informacyjne często (nie)zadawane pytania

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

migracje transgraficzne transgraphic migrations

migracje transgraficzne transgraphic migrations migracje transgraficzne transgraphic migrations migracje transgraficzne Grzegorz Banaszkiewicz Janusz BaRan Małgorzata Bielecka Barbara Czapor-Zaręba Tomasz Chudzik Andrzej Dudek-Dürer Andrzej Fydrych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo projektu DARe-Learning

Wydawnictwo projektu DARe-Learning Wydawnictwo projektu DARe-Learning nr 1/2012 W numerze: Premiera przewodnika Dotknij kultury 4 Jak powstał przewodnik Dotknij kultury? 6 Do zobaczenia w muzeum 12 Komunikacja wizualna dla osób niewidomych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr XIX, wrzesień 2006

Spis treści. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr XIX, wrzesień 2006 Spis treści INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO... 4 Szkoły w nauce i kultura intelektualna. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. dr. h.c. Czesława Głombika... 4 Akademia musi umieć poważnie siebie traktować.

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo