(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 309/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zatwierdzenie y państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 309/01) Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/NN) Łotwa Region Sūdzības par iespējamo atbalstu uzņēmumam Liepājas metalurgs Podstawa prawna Rodzaj środka y ad hoc Liepajas Metalurgs Cel y Forma y Intensywność y 0 % Środek nie stanowi y Czas trwania Produkcja surówki żelazostopów; żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Latvijas Finanšu ministrija Smilsu 1 LV-1919 Riga Latvia

2 C 309/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Data de adopção da decisão Número do auxílio Estado-Membro SA (2014/N) Luxemburgo Região Regiões não assistidas Denominação (e/ou nome do beneficiário) Base jurídica Régime d'aides luxembourgeoises au transport combiné Projet de loi relatif à la promotion du transport combiné Tipo de auxílio Regime de auxílios Objectivo Forma do auxílio Orçamento Desenvolvimento sectorial Subvenção directa Orçamento global: EUR 45 (em milhões) Orçamento anual: EUR 11,25 (em milhões) Intensidade 30 % Duração Sectores económicos Nome e endereço da entidade que concede o auxílio Transporte de mercadorias por caminho-de-ferro, Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports 4, place de l'europe L-2938 Luxembourg Outras informações O texto original da decisão, expurgado dos dados confidenciais, está disponível no endereço: Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2014/N)

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 309/3 Słowenia Region Podravska Artykuł 107 ust. 3 lit. a) Program prestrukturiranja družbe MLM d.d. Podstawa prawna Program prestrukturiranja družbe MLM d.d. Rodzaj środka y Pomoc indywidualna Mariborska Livarna Maribor d.d. (MLM) Cel y Pomoc na restrukturyzację Forma y Gwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału State guarantee and debt-toequity conversion Całkowity budżet: EUR 5,1 (w mln) Intensywność y % Czas trwania PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kotnikova 5, Ljubljana Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2014/N) Niemcy Region SACHSEN-ANHALT Aufwendungen zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt Podstawa prawna Telekommunikationsgesetz (TKG) Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt (Breitbandförderrichtlinie Sachsen-Anhalt BBFöR LSA)

4 C 309/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rodzaj środka y Program y Cel y Rozwój regionalny, Działalność badawczo-rozwojowa, MŚP, Zatrudnienie, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Innowacja Forma y Dotacja bezpośrednia Całkowity budżet: EUR 140 (w mln) roczny: EUR 31,25 (w mln) Intensywność y 100 % Czas trwania do Telekomunikacja Theo Struhkamp Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Hegelstr. 42, D Magdeburg Holger Haupt Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt, D Magdeburg Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/N) Niemcy Region WALDECK-FRANKENBERG, HERSFELD-ROTENBURG, SCHWALM-EDER-KREIS, KAS- SEL, LANDKR., WERRA-MEISS- NER-KREIS Artykuł 107 ust. 3 lit. c) NGA-Cluster Nordhessen Podstawa prawna WI-Bank-Gesetz, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Hessen (ELPR) Merkblatt Breitbanddarlehen, Kreistagsbeschlüsse Haushaltsgesetz des Landes Hessen 2015

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 309/5 Rodzaj środka y Pomoc indywidualna consumers, Telecom Provider winning the operation of the municipal network, Breitband Nordhessen GmbH Cel y Rozwój regionalny Forma y Kredyt preferencyjny Intensywność y % Czas trwania Telekomunikacja Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (ELER-Zuschuss) Strahlenberger Straße 11, Offenbach Kaiser-Friedrich-Ring 75, Wiesbaden Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2014/N) Republika Czeska Region Moravskoslezko Podpora OKD, a.s. na uzavření Dolu Paskov Podstawa prawna dohoda mezi Českou republikou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, OKD, a s., New World Resources Plc a New World Resources N. V. o poskytnutí státní podpory na uzavření Dolu Paskov, usnesení Vlády České republiky č. 309 ze dne 28. dubna 2014.

6 C 309/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rodzaj środka y Pomoc indywidualna OKD, a.s., a company established under the laws of the Czech Republic, having its registered office at Stonavská 2179, Doly, Karviná, Post Code , registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Ostrava, Section B, entry number Cel y Forma y na zamykanie przedsiębiorstw Dotacja bezpośrednia Całkowity budżet: CZK 600 (w mln) Intensywność y 100 % Czas trwania Od Wydobywanie węgla kamiennego Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Na Františku 32, Praha 1, Česká republika Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/N) Finlandia Region SUOMI/FINLAND Finnvera Oyj:n pk-yrityksiin soveltama pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma Finnvera Oyj:s stödordning för undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag Podstawa prawna Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (1998/443) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus ja pääomasijoitustoiminnasta (1998/445) Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yrityksiin soveltama pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma, 8. Kesäkuuta 2015 Lag om statens specialfinansieringsbolag (1998/443) Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (1998/445) Statens specialfinansieringsbolag Finnvera Oyj:s stödordning för undsättningsoch omstruktureringsstöd till små och medelstora företag, den 8 juni 2015

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 309/7 Rodzaj środka y Program y Cel y Pomoc na ratowanie, Pomoc na restrukturyzację Forma y Odpis zadłużenia, Gwarancja, Kredyt preferencyjny Całkowity budżet: EUR 180 (w mln) roczny: EUR 30 (w mln) Intensywność y 100 % Czas trwania Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do y Finnvera Plc Eteläesplanadi 8, P.O.Box 1010, FI Helsinki Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/N) Łotwa Region Latvia Modifications to the public support measures to the Ventspils Free Port Authority soil stabilisation Podstawa prawna Republic of Latvia Cabinet of Ministers Regulation No 857 of 14 October 2008 Regulation on the activity Development of Infrastructure of Large Ports within the Framework of the»motorways of the Sea«under the operational programme»infrastructure and services«; Law on ports (1994); Law on Ventspils Free Port (1997); Law on Tax Application in Free Ports and Special Economic Zones (2002); Law on Public Procurement (2006). Rodzaj środka y ad hoc Ventspils Free Port Authority

8 C 309/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Cel y Rozwój sektorowy Forma y Dotacja bezpośrednia Całkowity budżet: EUR 5,2275 (w mln) Intensywność y 85 % Czas trwania Transport morski i wodny przybrzeżny towarów Ministry of Transport of the Republic of Latvia 3 Gogola street, Riga, latvia, LV 1743 Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/N) Austria Region KAERNTEN Artykuł 107 ust. 3 lit. c) Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch das Land Kärnten für Defensivmaßnahmen Podstawa prawna Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch das Land Kärnten für Definsivmaßnahmen Rodzaj środka y Program y Cel y Pomoc na restrukturyzację Forma y Gwarancja

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 309/9 Całkowity budżet: EUR 6 (w mln) roczny: EUR 1 (w mln) Intensywność y 100 % Czas trwania Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do y Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 2 Arnulfplatz 1 Data przyjęcia decyzji Numer y SA (2015/N) Hiszpania Region Ayuda de salvamento a Editorial Everest Podstawa prawna Acuerdo de préstamo a otorgar por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León a favor de EDITORIAL EVEREST, S.A. Rodzaj środka y ad hoc EDITORIAL EVEREST, S.A. Cel y Pomoc na ratowanie Forma y Pożyczka/Zaliczki zwrotne Całkowity budżet: EUR 3,2 (w mln)

10 C 309/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Intensywność y % Czas trwania Od Wydawanie książek Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León C/Jacinto Benavente, Arroyo de la Encomienda-Valladolid (España) Edificio de Soluciones Empresariales.

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 15.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 43/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie

Bardziej szczegółowo

15.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/21

15.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/21 15.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/21 Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa 2004/39/WE

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie

SKRYPTY BECKA. Prawo europejskie SKRYPTY BECKA Prawo europejskie W sprzedaży: J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, wyd. 2 Wykłady Becka M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy

Bardziej szczegółowo

Jana Pieriegud* Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym

Jana Pieriegud* Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym 69 * Spis treści I. Wprowadzenie II. Cele działalności i funkcje ERA w latach 2004 2014 III. Zakres działalności regulatorów rynku kolejowego w wybranych krajach UE 1. Funkcje regulatorów krajowych rynków

Bardziej szczegółowo

Stefan Akira Jarecki*

Stefan Akira Jarecki* 20 A R T Y K U Ł Y * Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle Spis treści I. Wstęp II. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Podstawowe informacje BGK założony w 1924 roku to jedyny w Polsce bank państwowy. BGK posiada długoterminowy rating Fitcha równy ratingowi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 3a Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla RECENZENT Prof. dr hab. Janusz Józef Węc PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: Š Vladvitek Dreamstime.com Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Nauk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 114/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.4.2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W ŚWIETLE POLITYKI KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2002-2010

POMOC PUBLICZNA NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W ŚWIETLE POLITYKI KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2002-2010 Krzysztof Rutkiewicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu POMOC PUBLICZNA NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W ŚWIETLE POLITYKI KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2002-2010 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia 9.12.2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia 9.12.2008 PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 9.12.2008 K(2008) 7871 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z dnia 9.12.2008 zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

(2008/C 280/03) 2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

(2008/C 280/03) 2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. 4.11.2008 C 280/5 Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa Rady 2004/39/WE) (2008/C 280/03) Artykuł

Bardziej szczegółowo

31.7.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/3

31.7.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/3 31.7.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/3 PROTOKÓŁ DODATKOWY do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. Spis treści:

EKSPERTYZA. Spis treści: EKSPERTYZA dotycząca klasyfikacji jako pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, przepisu 10 ust. 5 projektowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki szczegółowo regulującego m.in. zakres obowiązku

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ... Dziennik Ustaw Nr 61 3666 Poz. 413 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 413) WZÓR FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo