Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekretarz redakcji: Anna Jórasz"

Transkrypt

1

2

3

4 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) fax: Projekt graficzny okładki: Marcin Bogusławski Wydawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) fax: Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może odbywać się za zgodą redakcji. Biuletyn opiera się na stenogramie ze spotkania i zawiera teksty autoryzowane. Skład, korekta, druk, oprawa: Centrum Obsługi KPRP Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa Warszawa 2012 Biuletyny w formie elektronicznej są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP (prezydent.pl) w zakładce Forum Debaty Publicznej

5 Spis treści Od redakcji... 6 Wstęp... 7 Rozdział I Materiały przygotowane przed Debatą... 8 Informacja o Pomnikach Historii... 8 Kryteria wyboru zatwierdzone przez Radę Ochrony Zabytków Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiegow Warszawie Hubert Mącik, Urząd Miasta Lublina, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmna Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Sławomir Dudziński, Prezes Totalizatora Sportowego Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Kielak, Ochrona dziedzictwa kulturowego dylematy ponowoczesności Rozdział II Wybrane wypowiedzi uczestników debaty Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Ochrony Zabytków Bogusław Szmygin, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamościa Janusz Sepioł, Senator RP Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Izaak Kapała, Przeor Opactwa Benedyktynów w Lubiniu Sławomir Dudziński, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Paweł Skrzywanek, Prezes Fundacji Lubiąż Ksiądz Jakub Przybylski, Przedstawiciel Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu Ewa Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków Jacek Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Waldemar Baraniewski, Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmna Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Bogumiła Rouba, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków Wiesław Kaczmarek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Wojciech Wróblewski, Członek Rady Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Łukasz Jastrzembski, Burmistrz Miasta Leśnicy Jerzy Grochulski, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Uczestnicy Debaty

6 Od redakcji Biuletyn Forum Debaty Publicznej,,Pomniki historii źródło dziedzictwa kultury drugi w obszarze tematycznym Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski stanowi zbiór wystąpień uczestników dyskusji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 29 czerwca 2011 roku. Podczas debaty podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania: jak uwypuklić bogactwo wartości zdeponowanych w Pomnikach Historii jako obiektach wzmacniających poczucie więzi społecznych i tożsamości kulturowej? jak sprawić, aby odpowiedzialność za Pomniki Historii poprzez rozwój turystyki i działalności kulturalnej przyczyniła się do wzrostu gospodarczego regionu? jak poszerzyć możliwości finansowania Pomników Historii? jak usprawnić współpracę instytucji państwowych, samorządu, organizacji społecznych, właścicieli oraz sektora prywatnego na rzecz Pomników Historii? jak wykorzystać Pomniki Historii jako instrument promocji Polski w świecie? jak sprawić, aby Pomniki Historii zagościły na stałe w świadomości Polaków? Pierwsza część Biuletynu zawiera materiały przygotowane przed debatą przez osoby zaproszone do udziału w dyskusji. Znajdą tu Państwo referaty, tezy, uwagi, myśli wprowadzające. Część tę cechuje zróżnicowanie treściowo-formalne, gdyż referentom pozostawiono dowolność w konstruowaniu materiałów. W części drugiej zostały zamieszczone wybrane wypowiedzi uczestników debaty. Zapraszamy do lektury! 6

7 Wstęp Dzisiejsze Forum Debaty Publicznej w obszarze Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski koncentrować się będzie na tematyce związanej z Pomnikami Historii. Zabytek nieruchomy lub park kulturowy może zostać uznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Od roku 1994 do chwili obecnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał 43 obiekty na listę Pomników Historii. Należy uznać, że obiekt wpisany na tę listę, zostaje włączony do elitarnego grona najważniejszych zabytków o szczególnym znaczeniu. Uznanie obiektu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii oznacza zatem nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Świadomość społeczna tej rangi, a nawet istnienia Pomników Historii, nie jest wysoka. Uważam, że należy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w tym wyróżnieniu i doprowadzić do tego, aby marka Pomnika Historii została wzmocniona. Działania te należy rozpocząć od integracji społeczności lokalnych wokół tych obiektów. Poczucie więzi społecznych, dumy i odpowiedzialności za Pomniki Historii może stanowić impuls do działalności kulturalnej, rozwoju turystyki, a tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu. Obiekty te powinny stać się wyjątkowym instrumentem promocji Polski w świecie. Aby tak się stało, Pomniki Historii muszą na stałe zagościć w świadomości przede wszystkim Polaków. Dzisiejsza debata Pomniki Historii źródło dziedzictwa kultury będzie także impulsem do rozmowy na temat zapewnienia odpowiedniego finansowania tych obiektów. Z wielką satysfakcją obserwujemy przykłady dobrych praktyk współpracy na rzecz Pomników Historii; między instytucjami państwowymi, samorządem, sektorem prywatnym, organizacjami społecznymi oraz właścicielami. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym mechanizmom, upowszechnić je, ale także rozważyć możliwość udoskonalenia istniejących rozwiązań związanych zarówno z ochroną, jak i finansowaniem oraz promocją Pomników Historii. Na Forum Debaty Publicznej zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, a także eksperci oraz właściciele i zarządzający Pomnikami Historii. Spodziewam się, że to Gremium, przedstawiając szerokie spektrum poglądów związanych z tematem, zapewni interesującą dyskusję, która pozwoli rozpocząć prace nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony Pomników Historii. Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wypowiedź z 29 czerwca 2011 roku 7

8 Rozdział I Materiały przygotowane przed Debatą Informacja o Pomnikach Historii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury; określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. (Art. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U Nr 162 poz z późn. zm.). Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków. Od roku 1994 do chwili obecnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał 43 obiekty na listę Pomników Historii. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. W trybie przewidzianym dla jego akceptacji istnieje możliwość cofnięcia uznania zabytku nieruchomego za Pomnik Historii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na "Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191). Obiekty wpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii: 1. Biskupin rezerwat archeologiczny 2. Bochnia kopalnia soli 3. Chełmno stare miasto 4. Częstochowa Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów 5. Frombork zespół katedralny 6. Gdańsk miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku 7. Gdańsk pole bitwy na Westerplatte 8. Gniezno katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha 9. Gostyń-Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 10. Góra Św. Anny komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy 11. Grunwald Pole Bitwy 8

9 12. Kalwaria Zebrzydowska krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego 13. Kamień Pomorski zespół katedralny 14. Kanał Augustowski droga wodna 15. Kanał Elbląski 16. Katowice osiedle robotnicze Nikiszowiec 17. Kazimierz Dolny 18. Kozłówka zespół pałacowo-parkowy 19. Kraków historyczny zespół miasta 20. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego kopalnie krzemienia z okresu neolitu 21. Krzeszów zespół dawnego opactwa cystersów 22. Ląd zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą 23. Legnickie Pole pobenedyktyński zespół klasztorny 24. Leżajsk zespół klasztorny oo. bernardynów 25. Lubiń zespół opactwa benedyktynów 26. Lublin historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny 27. Łańcut zespół zamkowo-parkowy 28. Łęknica Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym 29. Malbork zespół zamku krzyżackiego 30. Nysa zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy 31. Ostrów Lednicki 32. Poznań historyczny zespół miasta 33. Racławice teren historycznej Bitwy Racławickiej 34. Srebrna Góra Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku 35. Stargard Szczeciński zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta 36. Tarnowskie Góry podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni Czarnego Pstrąga 37. Toruń Stare i Nowe Miasto 38. Warszawa historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem 39. Wieliczka kopalnia soli 40. Wrocław zespół historycznego centrum 41. Wrocław Hala Stulecia 9

10 42. Zamość historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku 43. Żagań poaugustiański zespół klasztorny Kryteria wyboru zatwierdzone przez Radę Ochrony Zabytków Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest szczególną formą nobilitacji. Do tego trudnego i niezwykłego uprzywilejowania można zgłaszać zabytek nieruchomy o znaczeniu ponadregionalnym o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego. Zabytek musi być utrwalony w świadomości społecznej i stanowić źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Ponadto muszą to być zabytki, które: zachowały pierwotną kompozycję przestrzenną lub uległy nieznacznym przekształceniom, są jednorodne stylowo lub posiadają czytelne i zharmonizowane ze sobą nawarstwienia, są należycie wyeksponowane w przestrzeni miejskiej lub krajobrazie i zachowały pierwotne relacje z otoczeniem, są dziełami wybitnych twórców, np.: architektów, planistów, architektów krajobrazu, ogrodników, są dobrze zachowane lub w stanie pozwalającym na ich rewaloryzację, są przedmiotem troski konserwatorskiej. Pomnikami Historii mogą być: krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, które: tworzą zespół zabudowy o jednorodnym stylowo i artystycznie charakterze (zmiany i przekształcenia nie wpływają w sposób istotny na kompozycję i dyspozycję zespołu), zachowały pierwotne funkcje użytkowe, stanowią świadectwo ciągłości tradycji; dzieła architektury i budownictwa lub zespoły tych dzieł o wspólnych cechach stylowych, użytkowych lub konstrukcyjnych, które: prezentują wybitne walory architektoniczne, stanowią przykład nowatorskich bądź unikatowych rozwiązań budowlanych i inżynierskich, są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowanych ze sobą nawarstwieniach, 10

11 zawierają wybitny artystycznie wystrój i elementy wyposażenia związane historycznie z obiektem; dzieła budownictwa obronnego, które: reprezentują wybitne przykłady architektury militaris i inżynierii wojskowej o zdefiniowanym systemie obronnym, wiążą się z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, prezentują wybitne walory kompozycyjne, przestrzenne i krajobrazowe; obiekty dziedzictwa przemysłowego, inżynierii lądowej i wodnej, które: reprezentują tradycyjne lub unikalne dziedziny przemysłu zakorzenione w kulturze przemysłowej ziem polskich, stanowią zespoły zabudowy przemysłowej i robotniczej o czytelnym układzie urbanistycznym, posiadają zachowane dawne urządzenia produkcyjne (linie technologiczne, maszyny) pozwalające na odtworzenie tradycyjnych sposobów wytwarzania, stanowią dzieła inżynierskie z zachowanymi urządzeniami technicznymi w historycznym układzie przestrzennym i krajobrazowym; parki i ogrody, które: są założeniami o wybitnych walorach kompozycyjnych, krajobrazowych i przyrodniczych, tworzą wraz z zabudową rezydencjonalną i gospodarczą oraz małą architekturą założenia architektoniczno-parkowe o wybitnych walorach kompozycyjnych, architektonicznych i artystycznych, posiadają urozmaiconą szatę roślinną, w tym wartościowy drzewostan o charakterze pomnikowym (pomniki przyrody), zachowały historyczny lub możliwy do odtworzenia układ kompozycyjny i szatę roślinną; cmentarze, które: zachowały historyczny układ przestrzenny, zawierają dzieła sztuki sepulkralnej o dużych wartościach artystycznych lub będące przejawem miejscowej tradycji kamieniarskiej, kryją prochy wybitnych Polaków, są świadectwem ważnych wydarzeń historycznych, posiadają wartościowy drzewostan; 11

12 miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź związane z działalnością wybitnych osobistości lub instytucji, które: stanowią materialne świadectwo przenikania kultur, religii i postaw patriotycznych, są związane z ideami, symbolami, wierzeniami lub żywymi tradycjami artystycznymi, wiążą się z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub działalnością wybitnych postaci historycznych i instytucji, zachowały historyczny układ przestrzenny (nawiązujący do wydarzeń, które te miejsca upamiętniają); zabytki archeologiczne, takie jak pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej, które: stanowią trwały ślad egzystencji lub działalności człowieka, zawierają czytelne nawarstwienia kulturowe, zawierają wartościowe wytwory kultury materialnej. Minister Kultury występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie zabytku za Pomnik Historii, jeżeli zgłaszany zabytek spełnia wskazane kryteria. W przypadku zabytków architektury obiekty o jednorodnych cechach i wartościach reprezentujące wspólny krąg kulturowy mogą być grupowane w zespoły. 12

13 Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie 1. Promocja Pomników Historii wpisanych na listę w celu uwypuklenia bogactwa wartości w nich zdeponowanych: specjalne oznakowanie Pomnika Historii z podkreśleniem nadania w drodze rozporządzenia prezydenckiego. Do rozważenia nagroda prezydencka za najlepszą i najefektywniejszą promocję obiektu znajdującego się na liście Pomników Historii, nagroda prezydencka dla szkoły, która w sposób nowatorski promuje lub wzbogaca swoją ofertą organizacyjną, artystyczną itp. program obiektu wpisanego na listę. Utworzenie strony internetowej informującej i promującej Pomniki Historii. 2. Program wydawniczy związany z popularyzacją turystyczną obiektów na liście Pomników Historii (różnego rodzaju przewodniki, mapy z obiektami, informatory praktyczne). 3. Partnerstwo wielu podmiotów na rzecz finansowania ochrony i konserwacji obiektów wpisanych na listę propozycja organizacyjna. 4. Promocja na świecie obiektów na liście Pomników Historii w oparciu o materiały przygotowane do promocji krajowej, ale zredagowane w sposób przyjęty przez zagraniczne agencje i biura podróży ( szlaki turystyczne, turystyka kulinarna, turystyka rekreacyjna, turystyka zakupowa ). 5. Specjalne potraktowanie rezydencji królewskich symboli Majestatu Rzeczypospolitej jako miejsc pod szczególną protekcją prezydencką. 13

14 Hubert Mącik, Urząd Miasta Lublina, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Pomnik Historii jako produkt kultury Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( ) nie określa zasad ochrony dla Pomnika Historii, ale wyróżnienie zabytku tym tytułem przez Prezydenta RP jest kwestią prestiżową. Obiekt taki dostaje się do elitarnego grona najważniejszych zabytków o znaczeniu ogólnokrajowym (za stroną internetową Narodowego Instytutu Dziedzictwa: podkr. H.M.). W aktualnym stanie prawnym, w sytuacji, gdy w praktyce uznanie za Pomnik Historii nie pociąga za sobą innych możliwości ochrony, obowiązków ani uprawnień w stosunku do Pomników Historii niż istniejące dla pozostałych zabytków wpisanych do rejestru, najistotniejsze wydaje się znaczenie wyróżnienia, jakim jest nadanie statusu Pomnika. Wyróżnienie to może zostać wykorzystane promocyjnie i w zakresie public relations zarówno w stosunku do turystów i odwiedzających Pomnik, jak również, co wydaje się istotniejsze, dla budowania świadomości mieszkańców i władz samorządowych miejscowości, gdzie znajdują się Pomniki. Aktualnie bowiem trudno zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w materiałach publikowanych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, iż Pomnik Historii to zabytek nieruchomy o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalony w świadomości społecznej i stanowiący źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń (za stroną internetową Narodowego Instytutu Dziedzictwa: podkr. H.M.). W szczególności taka rola wydaje się istotna w przypadku miejsc, które jak dotychczas nie są zabytkami o wartości utrwalonej w świadomości społecznej, takich jak Lublin, Chełmno czy w odniesieniu do innych niż miasta zespołów zabytkowych, np. opactwo w Lubiniu. Promocja Pomnika Historii jako marki powinna doprowadzić do ukształtowania świadomości, co oznacza określenie Pomnik Historii i jakie wartości reprezentują obiekty uznane za Pomniki Historii. Pomnik Historii jako marka powinien być zatem rozumiany jako certyfikat wartości dający potwierdzenie mieszkańcom danego miejsca (miejscowości, gminy, okolicy etc.) oraz odwiedzającym, że mają do czynienia z dziedzictwem o szczególnym znaczeniu. Takie przekonanie należy dopiero zbudować. Ponieważ Pomnikami Historii są także miejsca o utrwalonej w świadomości społecznej wartości zabytkowej (np. Warszawa, Kraków, Jasna Góra), już samo zestawienie w ich kontekście postawienie na podobnym poziomie miejsc również bardzo cennych, a mniej znanych przynieść może istotny efekt marketingowy. Poszczególne Pomniki Historii będą oddziaływać na siebie i wspólnie pracować na swój wysoki status (a także na korzyści ekonomiczne). Pomnik Historii byłby marką parasolową (wg terminologii marketingowej) skupiającą większą ilość produktów pojedynczych 14

15 Pomników Historii miejsc o własnej tożsamości, indywidualnej charakterystyce i co najważniejsze odrębnych, sobie tylko właściwych wartościach. Aktualnie (czerwiec 2011) na terenie Polski znajduje się łącznie 99 samorządów, na terenie których znajdują się Pomniki Historii samorządów potencjalnie zainteresowanych ich promocją: 52 gminy, 32 powiaty i 15 województw. Znacząca część tych samorządów ponosi istotne wydatki na promocję, głównie w zakresie tzw. marketingu terytorialnego. Wydaje się, iż przy odpowiedniej koordynacji działań promocyjnych, prowadzonej z możliwie wysokiego poziomu, możliwe byłoby skierowanie części środków wydawanych przez samorządy na wspólne, zintegrowane działania mające na celu budowanie świadomości wartości Pomników Historii i zarazem ich promocję. Rozmieszczenie gmin, na których terenie znajdują się Pomniki Historii (stan na VI 2011), opr. H. Mącik. 15

16 Rozmieszczenie gmin i powiatów, na których terenie znajdują się Pomniki Historii (stan na VI 2011), opr. H. Mącik. Narzędzia, jakie można wykorzystywać w promocji produktu kultury, jakim jest Pomnik Historii, należą do szeroko pojętych dziedzin: edukacji, public relations, marketingu społecznego, marketingu dziedzictwa (heritage marketing), marketingu terytorialnego (marketingu miejsc) i marketingu turystyki. W opozycji do stwierdzeń, jakoby warunkiem przetrwania dziedzictwa we współczesnym świecie miało być dostosowanie go do oczekiwań społecznych, a zwłaszcza upodobnienie zabytku do wzorców kultury masowej ( jeśli zamek to niczym z kreskówek Walta Disneya ), można wysunąć tezę, iż odpowiednie, świadome traktowanie Pomnika Historii jako produktu marketingowego, w jego specyficznej postaci, jaką jest produkt kultury, może przynieść pozytywny skutek w postaci kształtowania świadomości i zarazem promocji turystycznej Pomnika w oparciu o jego rzeczywiste indywidualne wartości i jego tożsamość, jak również dzięki temu utrzymanie go jako zabytku w jak najlepszym stanie i w jak największym stopniu autentycznej substancji. Modyfikacjom i kształtowaniu w kierunku zaspokajania potrzeb konsumenta produktu podlegać powinny wyłącznie pewne elementy rozszerzenia produktu (produkty dodatkowe dodatkowe usługi, przeżycia przynależności etc.) ale nie rdzeń produktu sam Pomnik Historii w znaczeniu zabytku nieruchomego. Wynika to 16

17 z założenia, iż to właśnie przeżycia związane z autentycznym zabytkiem dokumentem przeszłości stanowią główną treść produktu kultury, jakim jest Pomnik Historii, są jego, używając terminologii marketingowej, unikalną propozycją sprzedaży (unique selling proposition). Podsumowując, można stwierdzić, że podstawowym celem działań promocyjnych podejmowanych w stosunku do Pomnika Historii powinna być promocja jego chronionych wartości, a krótkoterminowe cele ekonomiczne nie powinny determinować podejmowanych działań. 17

18 Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmna 1. Zabytkowa starówka Chełmna wpisana została na Listę Pomników Historii Prezydenta RP w 2005 roku. W jej obrębie z zachowanych do dziś zabytków warto zobaczyć średniowieczne mury obronne, szachownicowy układ ulic, gotycko-renesansowy ratusz perłę architektury renesansowej na Pomorzu i sześć gotyckich kościołów, w tym kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (farny) z relikwiami św. Walentego patrona zakochanych. 2. Chełmno jako przykład dobrego partnerstwa. W Chełmnie dzięki środkom UE prowadzone są nieprzerwanie od 2005 roku prace restauracyjne, możliwe jest to również dzięki partnerstwu Gminy, Powiatu, Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. 3. Problem utrzymania i udostępniania turystom obiektów już odrestaurowanych. Rozwiązaniem mogą być kolejne programy wspierające ich działalność (np. promocja zatrudnienia). 4. Mały wpływ miasta na możliwość wykorzystanie dla celów turystycznych obiektów, które nie są ich własnością. W Chełmnie większość zabytkowych obiektów jest własnością Kościoła (wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na działalność komercyjną). 5. Obwarowania prawne, formalne uniemożliwiające wykonanie prac remontowych, wręcz zniechęcające do inwestowania, opóźniające prace i podwyższające koszty prywatnych właścicieli zabytkowych obiektów. 6. Rola miejskiego konserwatora zabytków. 7. Konieczność szerszego zaangażowania mediów publicznych do promocji Pomników Historii, organizowanie spotkań, konferencji w różnych miejscach, również niewielkich i oddalonych od centrum. Większe zaangażowanie w promocję Pomników Historii instytucji do tego powołanych spowoduje ich wyjścia poza lokalne ramy, tego rodzaju instytucje mają też większą możliwość promocji międzynarodowej. 18

19 Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie 1. Przedmiot i zakres ochrony konserwatorskiej zabytków kultury powinien być precyzyjnie określony w dokumentach ustanawiających tę ochronę, bardziej niż to jest przyjęte w obecnej praktyce. Konieczna integracja form ochrony kulturowej i przyrodniczej. 2. Właściciel lub posiadacz zabytku (w rejestrze i ewidencji) w granicach Pomnika Historii powinien posiadać plan opieki nad zabytkiem (konieczny do wprowadzenia wymóg ustawowy), będący szczegółowym określeniem wartości zabytku i instrukcją użytkowania zabytku. Plan opieki powinien również (a) uzasadnić konieczność ograniczenia praw własności w dysponowaniu zabytkiem i (b) jednocześnie określić zindywidualizowany dla każdego zabytku katalog prac przy zabytku, które właściciel może wykonywać bez pozwolenia organów ochrony zabytków. 3. Oba powyższe postulaty prowadzą do poprawy stanu opieki i użytkowania zabytków, zmienią restrykcyjną ochronę na rzecz ochrony subsydiarnej wobec opiekuna zabytku. Motywatorem do przestrzegania planu opieki może być uprawnienie do uzyskania jednorazowej dotacji celowej na prace przy zabytku, a w szczególnych przypadkach na jego okresowe utrzymanie. 4. Każdy Pomnik Historii powinien być wyposażony w publikację opisującą przedmiot i zakres ochrony ze szczególnym naciskiem położonym na wartości zabytków. Publikacja powinna zawierać plany ochrony w podziale przestrzenno-własnościowym według ewidencji gruntów. Publikacja powinna wskazywać działania naprawcze, jak na przykład likwidację elementów przestrzennych w granicach Pomnika niebędących zabytkami i obniżających jego wartość. Wytyczne takie powinny określić parametry gabarytowe, estetyczne i funkcjonalne dla postulowanego ekwiwalentu lub rezygnację z niego. Podanie do wiadomości publicznej kryteriów ochrony i opieki spełni postulaty jawności i transparentności w zarządzaniu zabytkami, wzmocni kontrolę i pomoc społeczną w ochronie i opiece. Uzasadni powody i cele ograniczenia własności w imię interesu publicznego. Ustabilizuje obrót własnościowy nieruchomościami zabytków w kierunku osób, które preferują opiekę nad zabytkami. 5. Realizacja powyższych dezyderatów pozwoli na wyeliminowanie uznaniowości administracyjnej, skrajnie zmiennej w czasie i pod względem personalnym. Ochrona zabytku powinna być jak najbardziej niezmienna i nie może podlegać nieustannej kontekstualizacji 19

20 procesów decyzyjnych. Jasne i stabilne reguły ochrony i opieki pozytywnie wpłyną na poglądy i działanie właścicieli i posiadaczy zabytków oraz władz lokalnych. 6. Pomniki powinny mieć wytyczone strefy ochrony krajobrazowej i funkcjonalnej. Otoczenie i Pomniki Historii obszarowe powinny posiadać plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio opisujące ustalenia dla miejsc nieobjętych wpisem do rejestru zabytków, lecz znajdujących się w granicach Pomnika. 7. W granicach Pomników Historii powinny istnieć mechanizmy fiskalnej preferencji wspierającej opiekunów zabytków właściwie wykonujących plan opieki. Instytucje publiczne powinny mieć możliwość uzyskiwania dotacji na scalanie gruntów, o ile będzie to korzystne dla opieki nad Pomnikiem Historii. 8. Lokalne lub regionalne muzeum powinno być stałym operatorem upowszechniania i promocji Pomnika Historii. Sławomir Dudziński, Prezes Totalizatora Sportowego 1. Totalizator Sportowy planuje udzielić wsparcia projektowi Pomniki Historii poprzez uruchomienie dedykowanych produktów. 2. Planowane działania w zakresie dedykowanych loterii Totalizatora Sportowego będą zarazem narzędziem promocji projektu Pomników Historii. 3. Przewidujemy, że dla osiągnięcia sukcesu tego zamierzenia niezbędnym będzie: aktywny udział dysponentów projektu Pomników Historii, wymierne i zaangażowane działania ogólnopolskich i regionalnych mediów. 20

21 Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Pomniki Historii jako źródła dziedzictwa kultury, ale także przedmiot szczególnej dumy narodowej stanowią bez wątpienia wizytówkę kraju i społeczeństwa. Jako nieakceptowaną należy uznać sytuację, w której stwierdza się niewłaściwy stan techniczny lub estetyczny obiektu budowlanego stanowiącego Pomnik Historii lub wchodzącego w jego skład, a jako niewyobrażalną sytuację, gdy taki obiekt powoduje stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. 2. W przypadku pomników jednoobiektowych takie zagrożenia są niewielkie (znany właściciel, opieka konserwatorska), ale w przypadku pomników wieloobiektowych (typu historyczne centrum miasta, zespoły zabudowy etc) ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk rośnie. 3. Niektóre nieruchomości mogą mieć nieuregulowane stany własności (kilku właścicieli) bądź ich właściciele są nieosiągalni, a co za tym idzie trudne jest ustalenie adresata obowiązku utrzymania obiektu we właściwym stanie. 4. Postulaty de lege ferenda: a) każdy Pomnik Historii musi mieć ustalonego właściciela lub podmiot odpowiedzialny za jego stan techniczny; b) jeżeli właściciel nie jest w stanie zapewnić właściwego stanu zobowiązanym do zapewnienia właściwego stanu obiektu powinien być samorząd gminny pomnik historii w sposób naturalny promuje gminę; c) w sytuacjach wskazanych w pkt b nakłady samorządu powinny obciążać hipotekę obiektu; d) organami właściwymi w rozumieniu Prawa budowlanego w sprawach pomników historii powinni być wojewodowie i wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. 5. Warto rozważyć, czy organy nadzoru budowlanego nie powinny uczestniczyć (opinia dot. stanu technicznego) w procedurze poprzedzającej ustanowienie pomnika historii. 21

Mateusz Klimek. Pomniki historii

Mateusz Klimek. Pomniki historii Mateusz Klimek Pomniki historii Ale o co chodzi? Jeśli zobaczysz pomnik historii, to znaczy, że: ten zabytek się nie rusza, czyli jest nieruchomy ma duże e znaczenie (a nawet ponadregionalne) prezentuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii

Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii 6 października 2005 r. Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury przyjęła i zarekomendowała do stosowania Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii" (Rada Ochrony Zabytków będzie wydawać

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010 Innowacyjność a potencjał dziedzictwa Warszawa, 16.09.2010 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA Nasza misja: Narodowy Instytut Dziedzictwa to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zabytków w Polsce rekomendacje społeczne

Finansowanie ochrony zabytków w Polsce rekomendacje społeczne Finansowanie ochrony zabytków w Polsce rekomendacje społeczne MAREK KARABON Spotkanie z wojewodą Jerzym Millerem Kraków, 13 stycznia 2014 roku Agenda Kontekst Propozycja społeczna Narodowy Fundusz Rewaloryzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 2291/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 05.09.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Numer sprawy: 221/DOR/2014 Podmiot zadający pytanie: Urząd Gminy X Imię i nazwisko eksperta: dr Stanisław Bułajewski Afiliacja eksperta: UWM w Olsztynie OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Cel spotkania uzyskanie informacji na temat sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 22.03.2016 r. przygotowanie: arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz BIURO

Bardziej szczegółowo

Programy operacyjne na lata 2014-2020

Programy operacyjne na lata 2014-2020 Programy operacyjne na lata 2014-2020 Na czym polega limit 3% (np. po 1% w latach 2014-2020) w zakresie zaliczkowania? Płatności zaliczkowe w momencie rozpoczęcia programów gwarantują, że państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 r.

Plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 r. Projekt Planu przygotowany przez zespół ekspertów powołany przez Prezydenta Krakowa. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele: - Zakładu Geografii Religii UJ - Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Akademii

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin

Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin Szanowny Pan PiotrUszok Prezydent Miasta Katowice Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin Podstawą prawną do dokonywania szeroko rozumianych zmian terytorialnych gmin (ustalania

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miasto Lublin Problemy zarządzania dziedzictwem i propozycje rozwiązań. Opracowanie: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 2014

Miasto Lublin Problemy zarządzania dziedzictwem i propozycje rozwiązań. Opracowanie: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 2014 Miasto Lublin Problemy zarządzania dziedzictwem i propozycje rozwiązań Opracowanie: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 2014 Próba diagnozy: - odpowiedzialność gminy za dziedzictwo - diagnoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oprac. mgr Piotr Rochowski Drewniana rzeźba ludowa Matki Bożej z Dzieciątkiem we wnęce szczytowej kapliczki z 1808 r. w Młynce Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Trafostacja Sztuki" w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA

ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA M G R I N Ż. M A R I A C H O M I C Z, U P W P O Z N A N I U M G R M A C I E

Bardziej szczegółowo

Jarosław Rusiecki Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jarosław Rusiecki Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ostrowiec Św., dnia 24 lipca 2012 r. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Miasto Radomsko Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska 2016-02-04 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II.

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Rada Seniorów. 19 czerwca 2015 roku

Rada Seniorów. 19 czerwca 2015 roku Rada Seniorów 19 czerwca 2015 roku Formalne umocowanie RS Art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo