Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 16 wrzesień 2008 r. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PAŃSTW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (PRMB). W ostatnich latach współpraca gospodarcza Polski z krajami Rejonu Morza Bałtyckiego rozwija się bardzo dobrze. W 2007 roku wartości polskiego eksportu do tych krajów zwiększyła się w porównaniu z 2001 rokiem ponad dwukrotnie (dynamika 213,9%). W ujęciu wartościowym eksport zwiększył się o kwotę ,1 mln. W tym okresie wzrósł także import (o mln ; dynamika importu 204,9%). Najważniejszą pozycję zarówno w eksporcie jak i imporcie stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. W 2007 roku ich udział stanowił 38,9% całości eksportu do PRMB, a po stronie importu - 30,6%. Kolejnymi pozycjami w naszym eksporcie do tych państw są wyroby metalurgiczne (14,8%) oraz wyroby przemysłu chemicznego, które stanowią 11,2% wartości eksportu do PRMB. W przypadku importu również duży udział w całości importu stanowią wyroby przemysłu chemicznego (14,8%) oraz wyroby metalurgiczne 13,9%. Deficyt w obrotach handlowych odnotowuje Polska tylko z trzema krajami PRMB tj. z Rosją 5.792,3 mln, z Niemcami mln oraz z Finlandią - 847,8 mln. Z pozostałymi krajami występuje dodatnie saldo handlowe, w tym największe w handlu z: Litwą 989,2 mln oraz Łotwą 608,9 mln. NIEMCY Niemcy są najważniejszym dla Polski partnerem handlowym. Eksport do tego kraju stanowił w 2007 roku 62,8% wartości całego eksportu do PRMB oraz 61,0% wartość importu do tych państw. Udział Niemiec w strukturze całego naszego eksportu i importu w 2007 roku wynosił odpowiednio: 25,9% i 24,1%. Z każdym kolejnym rokiem obroty handlowe szybko wzrastają. W 2007 roku eksport Polski do tego kraju wyniósł mln i wyższy o mln w porównaniu z 2001 rokiem. Odpowiednie wielkości dotyczące importu wyniosły: i mln. Najważniejszą grupą towarową są wyroby przemysłu elektromaszynowego. Ich udział w eksporcie stanowił 38,7% całego importu z Niemiec, a imporcie 41,7%. Kolejną ważną dla obu krajów grupą towarową są wyroby metalurgiczne. W eksporcie Polski ich udział wynosił 16,6%, a w imporcie 16,3%. W 2007 roku Polska odnotowała w obrotach handlowych z Niemcami deficyt w wysokości mln, podczas gdy w 2006 roku wynosił on tylko 332 mln. Wzrost ten wynikał 1

2 głównie ze zwiększenia importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego, w tym głównie w grupie towarowej: pojazdy, wyroby metalurgiczne i przemysłu chemicznego. Największy deficyt handlowy Polska odnotowuje w handlu wyrobami przemysłu chemicznego. W 2007 roku wyniósł on mln i był większy w porównaniu z rokiem poprzednim o 268 mln. Także znaczący deficyt wystąpił w handlu wyrobami przemysłu elektromaszynowego mln i był większy w porównaniu z 2006 rokiem o 909 mln. Natomiast dodatnie saldo handlowe uzyskuje Polska w obrotach handlowych ujętych w pozycji: artykuły różne. Dotyczy to głównie mebli. Dodatnie saldo w tej grupie towarowej wyniosło mln. Duże dodatnie saldo handlowe występuje również w handlu artykułami rolno-spożywczymi. W 2007 roku zamknęło się ono kwotą mln i było wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 32 mln. Także dodatnie saldo handlowe odnotowuje Polska w obrotach handlowych wyrobami przemysłu lekkiego oraz drzewnopapierniczego. Najważniejsze pozycje towarowe w polskim eksporcie wg 4-cyfrowego kodu CN to: części i akcesoria do pojazdów samochodowych oraz meble do siedzenia, silniki spalinowe tłokowe, pojazdy samochodowe, drut izolowany. W 2007 roku największymi dostawcami towarów do Niemiec podobnie jak w 2006 r. były: KGHM S.A., Volkswagen Motor Polska, Volkswagen Poznań, Węglokoks S.A., Tele-Fonika Kable S.A., Stocznia Gdynia S.A., TRW Polska, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, General Motors Manufakturing Poland, Man Star Trucks, LG Electronics Mława, Wabco Polska, Faurecia Wałbrzych, Stocznia Szczecińska Nowa, Polski Koks S.A. Inwestycje kapitałowe Drugą dziedziną współpracy gospodarczej z Niemcami jest współpraca inwestycyjnokapitałowa. Niemcy są na drugim miejscu (po Niderlandach) najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Wg danych NBP wartość niemieckich inwestycji na koniec 2006 r. wyniosła 15,1 mld, co stanowiło 16% udziału w inwestycjach zagranicznych ogółem. Niemieckie zaangażowanie kapitałowe to przede wszystkim inwestycje typu greenfield, w mniejszym stopniu przejęcia i prywatyzacje. W 2006 r. inwestorzy niemieccy zainwestowali 2,7 mld. W Polsce na koniec 2006 roku funkcjonowało spółek z udziałem kapitału niemieckiego. Firm, które zainwestowały powyżej 1 mln USD było 646. Zdecydowana większość kapitału niemieckiego ulokowana została w sektorze bankowofinansowym, handlu detalicznym i hurtowym, przemyśle motoryzacyjnym, materiałów budowlanych, spożywczym i chemicznym. Najwięksi niemieccy inwestorzy to: Metro AG, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG; Volkswagen AG, Commerzbank AG, RWE Plus AG, Deutsche Bank AG, Siemens AG, Deutsche Bank AG; Allianz AG. Skumulowana wartość polskich inwestycji w Niemczech na koniec 2007 roku szacuje się na około 700 mln 1. Wśród największych inwestorów znajdują się m.in. PKN Orlen S.A., Boryszew S.A., Sanplast S.A., ComArch S.A., Unimil S.A. Największą inwestycją w Niemczech, zrealizowaną w 2003 roku, był zakup przez PKN Orlen 494 stacji benzynowych. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 140 mln. 1 Szacunek WPHiI w Berlinie 2

3 W Niemczech swoje oddziały ma około 100 polskich firm usługowo-budowlanych (m.in. Budimex S.A., Kopex S.A., Polservice S.A). Niezależnie od tych dużych firm budowlanych, w Niemczech prowadzą swoją działalność głównie małe firmy. Szacunki wskazują, że na koniec 2007 roku w Niemczech działało nawet 100 tys. polskich podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowaną większość stanowiły firmy jednoosobowe. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiło ułatwienie legalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w formie rejestracji małych przedsiębiorstw, działających zwykle na zasadzie samozatrudnienia. Na uwagę zasługuje wzrost liczby polskich firm rzemieślniczych działających w Niemczech na koniec 2007 r. funkcjonowało około 25 tys. podmiotów, z czego 95% zarejestrowano po 1 maja 2004 r. ROSJA Spośród państw rejonu morza Bałtyckiego bardzo ważnym dla Polski partnerem gospodarczym jest Rosja. Rok 2007 był relatywnie korzystnym okresem dla współpracy pomiędzy oboma krajami. Eksport Polski liczony w euro zwiększył się o 25,2%, a import o 7,8%. Dzięki ukształtowaniu się takich właśnie relacji nieznacznie, bo o 186 mln, zmniejszył się deficyt handlowy w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosja jest drugim po Chinach (deficyt mln ) krajem, z którym Polska odnotowuje największy deficyt handlowy. W 2007 roku wyniósł on mln. W ostatnich latach zwiększa się systematycznie eksport polskich towarów do Rosji. W 2007 roku w porównaniu z 2001 rokiem eksport do tego kraju zwiększył się prawie czterokrotnie. W 2001 roku wynosił on mln, a w 2007 roku mln. Wzrost eksportu nie był jednak w stanie zrównoważyć rosnącej wartości zakupów gazu i ropy naftowej, w dużej mierze w wyniku wzrostu ich cen, które stanowią główną pozycję w imporcie z Rosji. Stąd też zwiększający się systematycznie deficyt w obrotach handlowych Rosją. W 2001 roku wynosił on mln. Dla Polski Rosja była w 2007 roku drugim po Niemczech krajem pod względem wielkości importu oraz szóstym pod względem wielkości eksportu. Natomiast Polska była dziewiątym, co do wielkości, odbiorcą rosyjskich towarów. Eksport Rosji do Polski stanowił 3,8% wartości całego rosyjskiego eksportu. Podobne relacje notowano w latach poprzednich. Wg rosyjskiej statystyki import z Polski stanowił w 2007 roku 2,3% ich całego importu, co stawia Polskę na miejscu jako dostawcy towarów na rosyjski rynek. Najwięcej Rosja importuje z Niemiec (13,2%), Chin (12,1%) i Ukrainy (6,8%). Najważniejszą pozycją w imporcie z Rosji są produkty mineralne tj. ropa naftowa. W 2007 roku wartość tego importu zamknęła się kwotą mln, co stanowiło 74,8% całego naszego importu z tego kraju. Drugą ważną pozycję stanowiły towary ujęte w sekcji XXII (specjalne transakcje handlowe) obejmujące m.in. gaz na kwotę mln. Najważniejszą pozycją w eksporcie do Rosji pozostają wyroby przemysłu elektromaszynowego. Wartość eksportu wyniosła mln i była o 47,7% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. W tej grupie towarowej Polska osiągnęła najwyższe dodatnie saldo handlowe w obrotach z Rosją (w kwocie mln ). Szybko wzrasta również eksport wyrobów metalurgicznych - o 31,0% oraz wyrobów przemysłu chemicznego - o 16,5%. Pomimo czasowych obostrzeń ze strony rosyjskiej nadal zwiększa się eksport artykułów rolno-spożywczych. Jego wartość w 2007 roku wyniosła 454 mln, a dodatnie 3

4 saldo zamknęło się kwotą 403 mln. Dominującą pozycję zajmują artykuły gotowe, które stanowią 65,4% całości eksportu w tej grupie towarowej. Inwestycje kapitałowe Wg danych Narodowego Banku Polskiego wartość zainwestowanego w Polsce kapitału pochodzącego z Rosji na koniec 2006 roku wyniosła 501,7 mln. Liczba inwestorów nie jest znacząca. Największe kwoty w Polsce zainwestował Gazprom, który posiada 48% udziałów Europol Gaz S.A. oraz 32% w Polgaz Telekom S.A. Gazprom jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, wydobywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem gazu ziemnego. Dysponuje około 32% światowych zasobów gazu, a jego udział w światowym wydobyciu wynosi 27%. Gazprom użytkuje ok. 140 tys. km gazociągów przesyłowych w Rosji, a także w Niemczech, Włoszech, Bułgarii, Grecji i Turcji. Drugim znaczącym inwestorem w Polsce jest firma Lukoil, która posiada w Polsce Spółkę LUKOIL Polska, utworzoną w 1997 r. Od 2006 roku spółka ta konsekwentnie realizuje program utworzenia sieci stacji paliwowych w Polsce, przejmując m.in. w 2007 roku od ConocoPhillips 83 stacji benzynowych JET. W kolejnych latach planowany jest dynamiczny rozwój sieci. Spółka dostarcza na rynek polski produkty naftowe z rafinerii LUKOIL w Rosji, w tym węglowodorowe gazy płynne, olej napędowy, oleje silnikowe, parafiny i inne. Wartość polskich inwestycji w Rosji na koniec 2006 roku wyniosła 203,4 mln (wg danych rosyjskich - 295,2 mln USD tj. 224 mln 2 ). Nie jest to dużo zważywszy na fakt, iż wg rosyjskich danych skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji na koniec 2006 roku wyniosły 142,9 mld USD. Według stanu na koniec 2006 roku, najwięcej kapitału zainwestowały w Federacji Rosyjskiej firmy zarejestrowane na Cyprze: 32,3 mld USD (22,6%), w Holandii 23,5 mld USD (16,4%), w Luksemburgu - 22,9 mld USD (16,0%), Niemczech - 12,3 mld USD (8,6%), Wielkiej Brytanii 11,8 mld USD (8,2%), USA 7,7 mld USD (5,4%), Wyspach Wirginii 4,3 mld USD (3,0%), Francji - 3,7 mld USD (2,6%), Szwajcarii - 2,8 (2,0%) oraz Japonii 2,7 mld USD (1,9%). Polskie przedsiębiorstwa inwestują w Rosji głównie w przemyśle przetwórczym, w którym ulokowane jest ponad 70,0% wszystkich polskich inwestycji. Wśród znaczących firm działających na rynku można wymienić między innymi Budimex, Construction (budownictwo), Chołod System (produkcja sprzętu chłodniczego), Dospel (wentylacja), Maspex (produkcja kawy). Do liczących się polskich inwestorów na rosyjskim rynku należą takie firmy jak: Pfleiderer Grajewo, produkująca płyty wiórowe, Cersanit S.A, produkcja płytek ceramicznych, Indykpol, Amica, Bella i FORTE RUS. W samym tylko Obwodzie Moskiewskim zarejestrowano około 30 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału. SZWECJA Szwecja jest trzecim pod względem obrotów handlowych partnerem gospodarczym Polski wśród PRMB. W 2007 roku eksport Polski do tego kraju zwiększył się o 16,1% a import o 19,6%. Z każdym kolejnym rokiem wzajemne obroty handlowe wzrastają. Szczególnie dynamicznie rośnie polski eksport. W 2007 roku wyniósł on mln, co oznacza prawie trzykrotny wzrost (dynamika 297%) w porównaniu 2001 rokiem. Import w tym okresie zwiększył się o 75,9%. Takie ukształtowanie się relacji w obrotach handlowych sprawiło, iż z 2 Wyliczenia własne w oparciu o kursy walut na koniec grudnia 2006 roku. 4

5 każdym kolejnym rokiem Polska odnotowuje coraz wyższe dodatnie saldo handlowe. W 2007 roku wyniosło ono 614 mln, podczas gdy w 2001 roku było ujemne - 408,6 mln. Najważniejszą pozycję w polskim eksporcie do Szwecji stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. W 2007 roku ich udział stanowił 49,1%. Drugą pozycję zajmują wyroby metalurgiczne 10,1% wartości całego polskiego eksportu do Szwecji. W imporcie ze Szwecji wyroby przemysłu elektromaszynowego stanowią najważniejszą pozycję. Ich udział w 2007 roku wynosił 35,2%. Kolejne miejsce zajmują wyroby przemysłu chemicznego - 15,9% całości importu. Największe dodatnie saldo handlowe Polska odnotowuje w handlu wyrobami przemysłu elektromaszynowego. W 2007 roku zamknęło się ono kwotą 670,3 mln i było o 87,4% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast największe ujemne saldo występuje w obrotach handlowych wyrobami przemysłu chemicznego (203,3 mln ) oraz wyrobami metalurgicznymi (145,7 mln ). Dobre wyniki w eksporcie są także w znacznym stopniu wynikiem eksportu szwedzkich inwestorów działających w Polsce. Inwestycje kapitałowe Szwecja należy do krajów, której firmy systematycznie zwiększają inwestycje w Polsce. Wartość zaangażowanego kapitału na koniec 2006 roku wyniosła 3.616,2 mln, co stanowi 3,8% wartości wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce. Według danych GUS, na koniec 2006 roku zarejestrowane były 664 podmioty gospodarcze (826 udziałowców) z udziałem kapitału szwedzkiego. Firmy szwedzkie obecne są w wielu sektorach gospodarki i odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce. W sektorze bankowym zainwestowały m.in. Nordea Bank i Skandinaviska Enskilda Banken, który posiada 47,0% udziałów w Banku Ochrony Środowiska, a w produkcję samochodów - Volvo i Scania. W Polsce systematycznie zwiększają swoją obecność renomowane firmy takie jak Ericsson i Eletrolux AB. Szwedzkie firmy funkcjonują także w budownictwie. Firma Skanska Kraft AB posiada 94,0% akcji firmy Exbud Kielce. Jej przychody za rok 2007 wyniosły 3,2 mld zł. Zatrudnienie na koniec 2007 roku wyniosło pracowników. Skanska jest obecna na rynku całej Polski poprzez oddziały zlokalizowane w głównych miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Lesznie, Rzeszowie i Kielcach. Do największych inwestorów należą: Vattenfall, który posiada większościowy pakiet akcji Elektrociepłowni Warszawskich S.A. oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, IKEA, posiadająca w Polsce sieć dużych sklepów oraz zakładów zajmujących się produkcją mebli. W Polsce znajduje się siedem sklepów, a w planach jest kolejnych sześć. Do Ikei należy grupa przemysłowa Swedwood, czyli tartaki i fabryki mebli. Aż 15 spośród 36 zakładów Swedwoodu znajduje się w Polsce. Dotychczas zainwestowała w Polsce około 4,0 mld zł i planuje dalsze inwestycje, Telia AB, która inwestuje w telekomunikację oraz w wydawnictwa. Wg danych NBP wartość inwestycji polskich firm w Szwecji na koniec 2006 roku wyniosła 312,4 mln. Jest to bardzo mało w relacji do ogólnej kwoty napływu BIZ do Szwecji. Wg danych UNCTAD do tego kraju w 2006 roku w formie BIZ napłynęło 27,2 mld USD, a wartość zagranicznych inwestycji zamknęła się kwotą 218,4 mld USD. 5

6 DANIA Kolejnym ważnym dla Polski partnerem gospodarczym w omawianym rejonie jest Dania. W 2007 roku eksport Polski do tego kraju zwiększył się o 12,6% a import o 18,0%. Z każdym kolejnym rokiem wzajemne obroty handlowe wzrastają. W 2007 roku eksport był większy o 86,0% w porównaniu z 2001 rokiem. Dania jest krajem, z którym Polska uzyskuje dodatnie saldo handlowe, które wzrasta. W 2007 roku zamknęło się kwotą 404,2 mln, podczas gdy w 2001 roku wynosiło 60,0 mln. Udział polskiego eksportu do Danii i duńskiego eksportu na rynek polski wyniósł odpowiednio 2,4% i 1,9% w całkowitym eksporcie i imporcie Polski do i z państw UE. Dania zajęła 14 pozycję wśród państw UE eksportujących na rynek polski oraz 12 pozycję wśród państw Wspólnoty będących rynkami zbytu polskich towarów. Największy udział w eksporcie polskim na duński rynek mają wyroby przemysłu elektromaszynowego 32,0%, a następnie artykuły rolno spożywcze 13,2% oraz wyroby metalurgiczne 11,1%. Również w imporcie z Danii największy udział stanowią produkty przemysłu elektromaszynowego 28,2%, a następnie artykuły rolno spożywcze 24,1%, wyroby przemysłu chemicznego 16,2% oraz wyroby metalurgiczne 11,1%. W handlu wyrobami przemysłu elektromaszynowego Polska uzyskuje największe dodatnie saldo handlowe. W 2007 roku wyniosło ono 189,9 mln i zwiększyło się o 51,7 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast największe ujemne saldo występuje w handlu artykułami rolno-spożywczymi - 116,3 mln. Współpraca kapitałowa Duńscy przedsiębiorcy postrzegają Polskę jako atrakcyjny rynek do prowadzenia działalności gospodarczej. Duńskie firmy zrealizowały inwestycje kapitałowe w wielu branżach gospodarczych i regionach Polski. Wg danych GUS na koniec 2006 roku funkcjonowało w Polsce 619 firm (745 udziałowców) z udziałem duńskiego kapitału. Wartość BIZ, wg danych NBP, na koniec 2006 roku wyniosła 2.365,1 mln. Do znaczących inwestorów duńskich na polskim rynku należą firmy: Statoil A/S oddział duński (branża paliwowa), House of Prince A/S (branża tytoniowa), Carlsberg Breweries A/S (branża browarnicza) i TDC Mobile International A/S (branża telekomunikacyjna). Rynek Danii nie wydaje się być obszarem inwestycyjnego zainteresowania polskich podmiotów gospodarczych. Podejmowanie działalności gospodarczej na tym rynku przez polskie firmy miałoby szanse powodzenia w warunkach współdziałania z miejscowymi partnerami. Przykładem pozytywnego rezultatu współpracy firm na duńskim rynku jest wykupienie przez spółkę AMICA S.A. z Wronek w 2001 roku znanej na rynku skandynawskim duńskiej firmy GRAM DOMESTIC (producent lodówek) w celu dystrybucji wyrobów wytwarzanych we Wronkach przy wykorzystaniu sieci sprzedaży i marki handlowej firmy duńskiej. Wg danych NBP wartość zainwestowanego kapitału pochodzącego z Polski na koniec 2006 roku wyniosła zaledwie 5,6 mln. NORWEGIA W ostatnich kilku latach bardzo dobrze rozwija się także współpraca gospodarcza z Norwegią. Polski eksport do tego kraju zwiększył się 2007 roku o 7,9%, a import był 6

7 mniejszy o 2,2%. Jednakże w porównaniu z 2001 rokiem eksport zwiększył aż czterokrotnie, a import o 2,4 raza. Takie ukształtowanie się relacji w zakresie importu i eksportu spowodowało, iż z każdym kolejnym okresem Polska odnotowuje dodatnie saldo handlowe. W 2007 roku wyniosło ono 523,8 mln, podczas gdy w 2001 roku było ono ujemne i zamknęło się kwotą 90,5 mln. Główną pozycję w eksporcie stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego, których udział w całości polskiego eksportu do Norwegii w 2007 roku stanowił 64,1%. W tej pozycji towarowej Polska odnotowała także największe dodatnie saldo handlowe w wysokości 819,8 mln. Szczególnie korzystnie kształtuje się współpraca w przemyśle stoczniowym. Branża stoczniowa jest głównym eksporterem do Norwegii. Rynek norweski dla większości polskich stoczni remontowych pozostaje głównym odbiorcą usług i produktów. Stocznie produkcyjne również uznają ten rynek za jeden z kluczowych. Wśród innych istotnych zmian w strukturze polskiego eksportu wymienić należy znaczny wzrost eksportu gotowych konstrukcji i części konstrukcji budowlanych. Wzrost ten wiąże się również z rosnącą liczbą polskich firm podwykonawczych działających w Norwegii. Wraz z utrzymującym się boomem inwestycyjnym w Norwegii, wzrost eksportu konstrukcji, jak i wartość wykonanych usług budowlanych powinny systematycznie rosnąć. Bardzo ważnym czynnikiem, bezpośrednio związanym z migracją Polaków do Norwegii, jest wzrost liczby firm zakładanych w Norwegii przez osoby pochodzenia polskiego. Liczba Polaków i firm polskiego pochodzenia już pracujących w Norwegii może w najbliższej przyszłości przełożyć się na wzrost wymiany handlowej między Polską a Norwegią oraz bezpośrednie inwestycje firm polskich w Norwegii i norweskich przedsiębiorstw w Polsce. Współpraca kapitałowa Wartość inwestycji norweskich w Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, nie jest znacząca. Wg danych NBP ich wartość na koniec 2006 roku wyniosła 287,5 mln. Wg danych GUS na koniec 2006 roku prowadziło działalność gospodarczą w Polsce 275 firm (359 udziałowców) z tego kraju. Wwartość polskiego kapitału zainwestowanego w Norwegii na koniec 2006 roku wyniosła zaledwie 36,6 mln. W 2007 roku inwestycje polskie w tym kraju zwiększyły się w wyniku przedsięwzięcia PGNiG S.A, które w lutym 2007 roku podpisało warunkową umowę kupna 15% udziałów w złożach Skarv i Snadd. Sfinalizowanie umowy miało nastąpić po wyrażeniu przez norweski rząd zgody na eksploatację złóż i po podjęciu decyzji o opodatkowaniu wydobycia. Podkreślenia wymaga fakt, że zakup powyższych złóż odbudował wiarygodność polskiej spółki utraconą po zerwaniu kontraktów na dostawy gazu z Norwegii i Danii z 2001 r. i stanowił punkt zwrotny w rozmowach ze stroną norweską na temat uczestnictwa PGNiG w projekcie Skanled i połączenia polskiego i duńskiego systemu gazowego poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe. PGNiG S.A. zostało zobowiązane prawem norweskim do utworzenia spółki celowej z siedzibą w Norwegii, która będzie eksploatować te złoża. Rejestracja nowej spółki PGNiG Norway AS i uzyskanie niezbędnych decyzji do nabycia złóż została zakończona we wrześniu 2007 r. Ministerstwo Paliw i Energii Norwegii 17 września 2007 r. wydało dla PGNiG Norway AS decyzję o kwalifikacji uprawniającą do inwestowania w sektorze ropy i 7

8 gazu. Sfinalizowanie transakcji zakupu nastąpiło 30 października 2007 r. Rozpoczęcie wydobycia gazu i ropy naftowej ze złóż Skarv, Snadd / Idun przewidywane jest na przełomie 2011 i 2012 r. Spółkę Lotos Exploration and Production Norge AS otworzyła Grupa LOTOS drugi co do wielkości producent paliw w Polsce. LOTOS podobnie jak PGNiG S.A., aby rozpocząć faktyczną działalność musi otrzymać licencję, która jest wydawana po przejściu procesu prekwalifikacyjnego. FINLANDIA Wzrost obrotów handlowych z Finlandią w 2007 roku należał do najwyższych spośród Państw Rejonu Morza Bałtyckiego. Eksport wzrósł o 22,5%, a import o 21,4%. Najważniejszą pozycję w obrotach handlowych stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Ich udział w eksporcie stanowił 40,6% całego polskiego eksportu do Finlandii i 30,6% całego importu z tego kraju. W 2007 roku eksport wyrobów przemysłu elektromaszynowego wzrósł o 40,5%, a import o 8,2%. Takie ukształtowanie się relacji spowodowało znaczne obniżenie skali deficytu w tej grupie towarowej. W 2007 roku wyniósł on 165,4 mln i był o 74,7 mln mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. W strukturze eksportu kolejnymi ważnymi grupami towarowymi są wyroby metalurgiczne - 19,5% udziału w eksporcie oraz wyroby przemysłu chemicznego 9,0% udziału. W imporcie z Finlandii, oprócz wyrobów przemysłu elektromaszynowego, dominująca rolę odgrywają wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, których udział w całości importu wyniósł 21,1%, wyroby metalurgiczne 14,6% i produkty mineralne - 16,3%. Polska w obrotach handlowych z Finlandią od lat odnotowuje deficyt handlowy. W 2007 roku wyniósł on 847,8 mln i był o 144,1 mln wyższy niż w roku poprzednim. Wzrost deficytu wynikał głównie z większego o 177 mln importu produktów mineralnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy deficyt występuje w handlu wyrobami przemysłu drzewnopapierniczego - 293,9 mln oraz produktów mineralnych 188,4 mln. Współpraca kapitałowa Wartość fińskich inwestycji w Polsce wyniosła, wg NBP, łącznie 940 mln. Wg danych GUS na koniec 2006 roku funkcjonowało w Polsce 172 podmioty z udziałem fińskiego kapitału. Natomiast brak jest informacji o polskich firmach inwestujących w Finlandii. KRAJE NADBALTYCKIE Bardzo dynamicznie rozwija się współpraca gospodarcza z krajami nadbałtyckimi, w tym szczególnie z Litwą. Polski eksport do tego kraju w 2007 roku zwiększył się o 27,4%, a import o 14,6%. W porównaniu z 2001 rokiem eksport Polski zwiększył się prawie dwukrotnie, a import ponad dwukrotnie. Polska w obrotach handlowych z Litwą od lat odnotowuje dodatnie saldo handlowe. Największą pozycję w polskim eksporcie stanowią wyrobu przemysłu elektromaszynowego. Ich udział w 2007 roku wynosił 21,4% całości polskiego eksportu na Litwę. 8

9 Największe dodatnie saldo w 2007 roku Polska odnotowała w handlu wyrobami przemysłu elektromaszynowego - 257,7 mln oraz artykułami rolno-spożywczymi - 241,4 mln. Natomiast największe ujemne saldo wystąpiło w handlu wyrobami produktami mineralnymi - 114,1 mln oraz wyrobami przemysłu drzewno-papierniczego - 76,7 mln. Poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a pozostałymi dwoma państwami nadbałtyckimi tj. Estonią i Łotwą jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu z Litwą. Eksport na Łotwę w 2007 roku wyniósł 791 mln, a do Estonii mln. W wymianie handlowej z tymi krajami Polska odnotowuje duże dodatnie saldo handlowe. Z Łotwą wyniosło ono 609 mln, a z Estonią 478 mln. Jednakże z każdym kolejnym okresem obroty handlowe z tymi krajami szybko rośną. Eksport Polski do Estonii był w 2007 roku ponad pięciokrotnie większy w porównaniu z 2001 rokiem, a import - ponad dwukrotnie. Natomiast polski eksport na Łotwę wzrósł trzykrotnie, a import - pięciokrotnie. Współpraca kapitałowa Litwa jest krajem, w którym polskie firmy zainwestowały znaczne kwoty. Zajmuje ona trzecie miejsce pod względem wielkości zainwestowanego kapitału. Na koniec 2006 roku wartość polskich inwestycji na Litwie wyniosła mln, co stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród inwestorów zagranicznych w tym kraju. Polskie inwestycje na koniec 2006 roku stanowiły 21,3% wszystkich BIZ. Kolejne miejsca zajęły: Dania - 12,5%, Szwecja - 10,9%, Niemcy - 8,9%, Rosja - 8,4%, Estonia - 5,9%, Finlandia - 5,2%. Łączny udział krajów skandynawskich (Szwecji, Danii, Finlandii) wyniósł 28,6%. Bezpośrednie inwestycje państw UE-27 stanowiły 81,9%, UE-15-47,1%, krajów WNP - 8,6%. Największą polską inwestycją jest zakup rafinerii na Litwie. 15 grudnia 2006 PKN Orlen przejął kontrolny pakiet akcji rafinerii w Możejkach. Płocki koncern nabył za 1,49 mld USD pakiet 53,7% akcji Mazeiku Nafta od zbankrutowanej rosyjskiej firmy Yukos International UK B.V. oraz za sumę ponad 852 mln USD kolejne 30,66% akcji należących do rządu Litwy. Według zapisów umów władze Litwy otrzymały 5-letnią opcję sprzedaży pozostałego, 10- procentowego pakietu akcji rafinerii Możejki na rzecz PKN Orlen z zastrzeżeniem, iż jeśli opcja ta zostanie wykonana w przeciągu pierwszych 3 lat, cena oferowana za ten pakiet wyniesie 284 mln USD, a w przeciągu dwóch kolejnych lat 278 mln USD. Transakcja ta jest największą pojedynczą polską inwestycją bezpośrednią ulokowaną poza granicami Polski. Według zapowiedzi przedstawicieli zarządu PKN Orlen, spółka w ciągu najbliższych 6 lat zamierza zainwestować na Litwie dodatkowo ponad 1,6 mld USD. Inni polscy inwestorzy, to: Grupa PZU ( PZU Lietuva, PZU Baltija, PZU Lietuva gyvybes draudimas ), działająca w sektorze ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie; Grupa WARTA ( Panevezio Stiklas w Poniewieżu, produkcja szkła); Ceramika Opoczno SA ( Dvarcionu Ceramika w Wilnie, produkcja płytek ceramicznych); Grupa LOTOS SA ( UAB Lotos Baltija handel olejami mineralnymi), Commercial Union Polska ( Commercial Union Lietuva Gyvybes Draudimas w Wilnie, ubezpieczenia na życie). Łącznie wg litewskich danych na Litwie obecnych jest 144 polskich inwestorów. Najwięcej litewskich inwestycji przypada na Łotwę - 30,3%, Rosję - 14,4%, w Polskę - 10,7%, Estonię - 9,5%. Ponad połowa litewskich BIZ w Federacji Rosyjskiej przypada na Obwód Kaliningradzki (53,6%). 9

10 Stan zobowiązań z tytułu litewskich inwestycji w Polsce na koniec 2006 roku wyniósł 17,1 mln, a liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce wyniosła 59. Największe litewskie inwestycje w Polsce to kupno przez firmę SANITAS zakładu farmaceutycznego JELFA w Jeleniej Górze, sieć aptek EUROAPTEKA należąca do grupy VP MARKET, sieć sklepów z obuwiem DANIJA należąca do litewskiego oddziału duńskiej firmy, handlowe centrum rolnicze AGROMAX, należące do największego litewskiego producenta nawozów ACHEMA, restauracje litewskiej sieci CILI PIZZA. Obserwuje się zainteresowanie firm litewskich współpracą z polskimi przedsiębiorstwami budowlanymi, szczególnie na terenie północno-wschodniej Polski. Poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a pozostałymi dwoma państwami nadbałtyckimi tj. Estonią i Łotwą jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu z Litwą. Eksport na Łotwę w 2007 roku wyniósł 791 mln, a do Estonii mln. W wymianie handlowej z tymi krajami Polska odnotowuje duże dodatnie saldo handlowe. Z Łotwą wyniosło ono 609 mln, a z Estonią 478 mln. Jednakże z każdym kolejnym okresem obroty handlowe z tymi krajami szybko rosną. Eksport Polski do Estonii był w 2007 roku ponad pięciokrotnie większy w porównaniu z 2001 rokiem, a import - ponad dwukrotnie. Odpowiednie wielkości dla Łotwy wynosiły: ponad trzykrotnie i prawie pięciokrotnie. Rozwijającej się dynamicznie współpracy handlowej pomiędzy Polską a Łotwą i Estonią nie towarzyszy znacząca współpraca kapitałowa. 10

11 Tabela 1. Napływ BIZ do Państw Regionu Morza Bałtyckiego ( mln USD) Napływ BIZ w latach do Kraj r r r r. średniorocz. Stan BIZ na koniec 2006 r. 1. Dania Estonia Finlandia Islandia Litwa Łotwa Niemcy Norwegia Polska Rosja Szwecja Unia Europejska Świat Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD, NBP Tabela 2. Odpływ BIZ z Państw Regionu Morza Bałtyckiego (mln USD) Kraj Napływ BIZ w latach do Stan należności koniec r r r r. średniorocz r. 1. Dania Estonia Finlandia Islandia Litwa Łotwa - 4, Niemcy Norwegia Polska Rosja Szwecja Unia Europejska Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD, NBP 11

12 Tabela 3. Napływ BIZ do Polski z Państw Regionu Morza Bałtyckiego (mln USD) Kraj Napływ BIZ w latach Stan BIZ na 2000 r r r r r r r. koniec 2006 r. 1. Dania 126,4 308,4 125,3 127,6 221,7 606,5 194, ,4 2. Estonia - 0,3-0,4 0,5 12,1 3,7 3,6 4,9 27,7 3. Finlandia 104,1 27,7 30,9 74,6 6,8 564,4 14, ,4 4. Islandia 0,4-2,3-0,4 0,3 0,8 3,6-0,3 5,1 5. Litwa - 0,1-0,3 1,5 2,0-0,7 4,9 87,0 22,7 6. Łotwa - 0,0 x - 3,2 0,1 7,2 5,7 10,0 7. Niemcy 940, ,6 508,7 250, , , , ,7 8. Norwegia 3,8 11,4 12,8 11,2 101,8-55,8-108,8 379,2 9. Rosja - 20,7 38,3-38,1-82,7-720,3 34,4-39,0 660,7 10. Szwecja 595,4 24,7-33,7 92,0 630,5 574,8 300, ,5 UE , , , , , , , ,9 Świat 9.343, , , , , , , ,5 Źródło: DAP MG na podstawie danych NBP Tabela 4. Inwestycje zagraniczne Polski w Państwach Regionu Morza Bałtyckiego (mln USD) Kraj Inwestycje Polski w latach w 2005 r r. Stan należności na koniec 2006 r. 1. Dania 5,5-3,9 7,4 2. Estonia - 0,2 0,4 2,9 3. Finlandia 5,7-7,8-1,1 4. Islandia x x 0,1 5. Litwa 16, , ,3 6. Łotwa 6,8 6,8 20,3 7. Niemcy - 72,8 101,6 423,8 8. Norwegia 17,5 34,3 47,9 9. Rosja 126,6 67,0 267,5 10. Szwecja 296,0 65,4 411,2 UE , , ,3 Świat ,6 Źródło: DAP MG na podstawie danych NBP 12

13 Tabela 5. Dynamika eksportu i importu Polski w mln euro Kraj 2001/ / / / / / /2006 eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import 1. Niemcy 115,9 106,1 101,0 105,2 109,3 103,7 116,8 118,3 112,5 115,1 118,5 120,9 110,5 119,9 2. Dania 112,4 115,5 114,9 102,8 93,7 88,1 118,7 121,2 112,7 101,8 115,4 119,4 112,6 118,1 3. Estonia 119,1 117,9 110,5 93,9 118,8 129,4 136,8 122,3 156,7 112,2 137,3 109,4 129,0 128,4 4. Finlandia 133,7 98,6 89,8 95,6 105,2 100,3 149,8 109,8 117,1 105,4 107,4 123,7 122,5 121,4 5. Islandia 1 322,1 399,5 18,3 203,5 77,5 53,0 96,6 112,3 304,2 100,8 85,3 190,1 113,6 60,6 6. Litwa 138,2 102,5 116,6 65,3 119,2 133,1 85,8 142,5 97,9 128,0 132,0 119,7 127,4 114,6 7. Łotwa 113,9 105,0 117,1 106,6 104,5 98,5 113,9 365,4 128,1 146,8 137,7 57,2 125,8 151,6 8. Norwegia 124,5 124,8 168,9 129,7 130,3 150,2 105,8 96,3 140,5 123,1 113,4 105,6 107,9 97,8 9. Rosja 126,0 98,9 119,0 94,0 95,1 99,0 171,4 112,0 137,9 139,7 118,6 135,0 125,2 107,8 10. Szwecja 117,9 99,1 127,2 101,9 122,3 102,3 121,6 122,3 105,3 96,3 128,4 119,7 116,1 119,6 PRMB 118,9 104,5 105,7 102,2 109,4 103,4 119,0 116,8 115,5 118,1 119,4 122,9 113,7 116,2 Świat 117,4 105,8 107,5 103,7 109,5 103,4 125,7 118,4 119,6 113,8 123,1 124,2 115,8 119,5 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG Tabela 6. Dynamika eksportu Polski w mln USD Kraj 2001/ / / / / / /2006 eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import 1. Niemcy 112,4 102,9 106,7 111,3 130,4 123,7 128,1 129,5 114,0 116,6 117,7 120,3 120,9 130,8 2. Dania 108,9 112,3 121,6 108,5 111,8 105,3 130,1 132,6 113,9 102,9 114,7 119,1 123,3 129,4 3. Estonia 115,6 113,3 116,9 99,0 141,7 154,1 150,2 133,9 158,0 113,7 137,3 109,2 141,1 141,0 4. Finlandia 129,6 95,5 94,9 101,0 125,6 119,6 164,0 120,3 118,6 106,5 106,9 123,3 134,3 132,9 5. Islandia 1 237,5 388,8 19,9 217,8 93,3 62,6 105,3 124,5 305,6 101,7 86,3 188,1 122,5 67,9 6. Litwa 134,7 99,8 123,3 69,0 142,2 158,8 94,2 156,4 98,6 128,6 132,1 119,9 139,3 125,1 7. Łotwa 110,5 102,2 123,8 112,4 124,9 117,6 124,7 402,3 129,2 149,7 137,8 56,3 137,3 165,3 8. Norwegia 122,3 121,3 178,9 136,9 155,0 179,0 116,8 105,4 143,2 126,0 112,4 104,1 117,5 108,6 9. Rosja 122,8 95,7 125,8 99,7 113,6 118,3 188,0 122,6 139,3 140,6 119,0 135,2 136,5 118,2 10. Szwecja 114,3 96,1 135,0 107,9 145,5 122,0 133,3 133,9 106,7 97,7 127,7 119,0 127,1 130,8 PRMB 115,4 101,3 111,8 108,1 130,5 123,5 130,5 127,9 117,0 119,5 118,8 122,5 124,3 127,0 Świat 114,0 102,7 113,6 109,6 130,6 123,4 137,7 129,6 121,1 115,2 122,6 123,7 126,6 130,7 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG 13

14 Tabela 7. Wartość eksportu Polski mln euro Kraj eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo 1. Niemcy Dania Estonia Finlandia Islandia , , Litwa Łotwa Norwegia Rosja Szwecja PRMB Świat Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG Tabela 8. Wartość eksportu Polski mln USD Kraj eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo eksport import saldo 1. Niemcy Dania Estonia Finlandia Islandia Litwa Łotwa Norwegia Rosja Szwecja PRMB Świat Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG 14

15 Tabela 9. Udział państw w eksporcie i imporcie Polski liczony w euro Kraj eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import 1. Niemcy 34,40 23,97 32,31 24,33 32,27 24,39 30,00 24,38 28,20 24,67 27,15 24,01 25,89 24,09 2. Dania 2,58 1,75 2,76 1,73 2,36 1,48 2,23 1,51 2,10 1,35 1,97 1,30 1,92 1,29 3. Estonia 0,29 0,08 0,30 0,07 0,32 0,09 0,35 0,09 0,46 0,09 0,51 0,08 0,57 0,09 4. Finlandia 0,83 1,68 0,69 1,55 0,66 1,51 0,79 1,40 0,78 1,29 0,68 1,29 0,71 1,31 5. Islandia 0,56 0,05 0,10 0,10 0,07 0,05 0,05 0,05 0,13 0,04 0,09 0,06 0,09 0,03 6. Litwa 2,10 0,55 2,27 0,35 2,48 0,45 1,69 0,54 1,38 0,61 1,48 0,58 1,63 0,56 7. Łotwa 0,63 0,07 0,69 0,07 0,66 0,07 0,60 0,20 0,64 0,26 0,72 0,12 0,78 0,15 8. Norwegia 1,13 0,97 1,78 1,22 2,12 1,77 1,78 1,44 2,09 1,56 1,93 1,32 1,80 1,08 9. Rosja 2,93 8,82 3,25 8,00 2,82 7,65 3,85 7,24 4,44 8,89 4,28 9,66 4,62 8, Szwecja 2,73 2,69 3,23 2,64 3,61 2,62 3,50 2,70 3,08 2,29 3,21 2,21 3,22 2, PRMB 48,19 40,64 47,39 40,06 47,37 40,06 44,85 39,55 43,31 41,05 42,02 40,65 41,23 39,53 Świat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG Tabela 10. Udział państw w eksporcie i imporcie Polski liczony w USD Kraj eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import 1. Niemcy 34,40 23,96 30,53 22,99 36,37 27,51 30,00 24,37 28,22 24,67 27,10 23,99 25,87 24,02 2. Dania 2,59 1,75 2,61 1,64 2,67 1,67 2,24 1,51 2,10 1,35 1,97 1,30 1,92 1,29 3. Estonia 0,29 0,08 0,28 0,07 0,36 0,10 0,35 0,09 0,46 0,09 0,51 0,08 0,57 0,09 4. Finlandia 0,83 1,69 0,65 1,47 0,75 1,70 0,79 1,40 0,78 1,29 0,68 1,29 0,71 1,31 5. Islandia 0,55 0,05 0,09 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,13 0,04 0,09 0,06 0,09 0,03 6. Litwa 2,10 0,55 2,15 0,33 2,79 0,50 1,69 0,54 1,38 0,60 1,49 0,58 1,63 0,56 7. Łotwa 0,63 0,07 0,65 0,06 0,74 0,07 0,60 0,20 0,64 0,26 0,72 0,12 0,78 0,15 8. Norwegia 1,13 0,98 1,68 1,15 2,38 2,00 1,79 1,44 2,11 1,57 1,94 1,32 1,80 1,08 9. Rosja 2,93 8,80 3,07 7,56 3,18 8,65 3,85 7,25 4,43 8,85 4,30 9,67 4,63 8, Szwecja 2,73 2,69 3,06 2,50 4,07 2,95 3,49 2,70 3,08 2,29 3,21 2,20 3,22 2, PRMB 48,17 40,61 44,78 37,86 53,40 45,21 44,86 39,55 43,33 41,03 42,00 40,62 41,22 39,48 Świat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG 15

16 Tabela 11. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski w mln Wyszczególnienie 2006 rok 2007 rok dynamika Udział w % w eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu eksporcie imporcie I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 3 139, , , , , ,4 113,5 123,5 3,50 1,45 II - Produkty pochodzenia roślinnego 1 536, ,1-431, , ,8-630,0 126,7 130,9 1,91 2,14 III - Tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 170,7 353,1-182,4 246,7 388,8-142,0 144,6 110,1 0,24 0,32 IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoń, 3 730, ,8 975, , ,6 967,5 116,1 122,1 4,25 2,79 Artykuły rolno-spożywcze (I-IV) 8.577, , , , , ,7 117,6 124,4 9,76 6,70 V Produkty mineralne 4 239, , , , , ,4 98,2 114,3 4,09 10,89 VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 4 442, , , , , ,6 120,3 112,7 5,25 8,84 VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 5 431, , , , , ,7 118,3 117,9 6,31 7,33 Wyroby przem. chemicznego (VI,VII) 9.874, , , , , ,3 119,2 115,0 11,56 16,17 VIII Skóry, wyroby z nich; art. podróżne, torby, pojemniki 355,8 755,5-399,7 388,0 800,8-412,8 109,1 106,0 0,38 0,66 IX drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, słomy, wyroby koszykarskie 2 335,3 999, , , , ,4 112,3 123,3 2,57 1,02 X ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier i tektura 2 548, ,1-328, , ,6-294,7 116,9 113,8 2,93 2,72 Wyr. przem. drzewno-papiern. (IX,X) 4.883, , , , , ,8 114,7 116,2 5,50 3,74 XI materiały i wyroby włókiennicze 3 150, , , , , ,8 108,6 111,1 3,36 4,24 XII obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty 341,6 473,9-132,3 369,0 575,7-206,8 108,0 121,5 0,36 0,48 Wyroby przem. lekkiego (XI, XII) 3.492, , , , , ,5 108,6 112, ,72 XIII - wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu; wyroby ceramiczne i szklane 1 982, ,7 609, , ,8 536,1 116,5 129,2 2,27 1,47 XIV perły, metale i kamienie szlachetne i półszlachetne, sztuczna biżuteria 519,3 194,1 325,2 524,9 281,6 243,3 101,1 145,1 0,52 0,23 Wyroby ceramiczne (XIII, XIV) 2.501, ,8 935, , ,4 779,4 113,3 131,2 2,79 1,70 16

17 XV wyroby metalurgiczne , ,5-419, , , ,7 117,4 128,2 13,29 12,71 XVI urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru , , , , , ,2 121,2 115,2 24,93 24,54 dźwięku XVII pojazdy, , , , , , ,1 112,9 126,8 16,58 11,40 XVIII - Przyrządy i aparaty optyczne, etc. 747, , ,2 827, , ,6 110,7 150,5 0,81 2,41 Wyroby przem. elektromaszynowego (XVI-XVIII) , , , , , ,7 117,6 120,2 42,32 38,35 XIX - Broń i amunicja 11,6 56,5-44,9 49,1 95,8-46,7 422,7 169,4 0,05 0,08 XX - Wyroby różne 5 774, , , , , ,2 112,1 124,0 6,36 1,74 XXI - Dzieła sztuki 20,6 4,2 16,4 9,2 6,0 3,2 44,7 141,8 0,01 0,00 XXII - Pozostałe 16, , ,7 30, , ,1 184,4 95,1 0,03 1,69 PCN nieznane lub błędne 0,0 342,9-342,9 0, , ,2 293,4 0,00 0,84 RAZEM , , , , , ,0 115,8 119,5 100,00 100,00 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG 17

18 Tabela 12. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Niemcami w mln Wyszczególnienie 2006 rok 2007 rok dynamika Udział w % w eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu eksporcie imporcie I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 861,2 237,7 623, ,7 348,4 704,3 122,2 146,6 3,99 1,20 II - Produkty pochodzenia roślinnego 390,3 181,2 209,1 565,5 347,4 218,1 144,9 191,8 2,14 1,20 III - Tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 127,0 103,8 23,2 160,5 101,2 59,3 126,4 97,5 0,61 0,35 IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoń, 725,5 555,5 170,0 781,1 705,1 76,0 107,7 126,9 2,96 2,43 Artykuły rolno-spożywcze (I-IV) 2.104, , , , , ,7 121,7 139,3 9,70 5,18 V Produkty mineralne 886,8 915,4-28,6 914, ,5-389,0 103,1 142,4 3,47 4,49 VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 695, , ,1 901, , ,4 129,5 115,3 3,42 8,83 VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 1 536, , , , , ,8 113,2 112,1 6,59 10,41 Wyroby przem. chemicznego (VI,VII) 2.232, , , , ,3-2944,2 118,3 113,5 10,01 19,24 VIII Skóry, wyroby z nich; art. podróżne, torby, pojemniki 168,2 98,6 69,6 168,9 98,6 70,3 100,4 100,0 0,64 0,34 IX drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, słomy, wyroby koszykarskie 713,1 297,8 415,3 744,9 378,9 366,0 104,5 127,2 2,82 1,31 X ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier i tektura 637,0 999,3-362,3 766, ,9-423,8 120,3 119,1 2,91 4,10 Wyr. przem. drzewno-papiern. (IX,X) 1.350, ,1 53, , ,8 57,8 111,9 120,9 5,73 5,41 XI materiały i wyroby włókiennicze 1 102,6 848,8 253, ,8 847,8 284,0 102,7 99,9 4,29 2,92 XII obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty 80,4 23,5 56,9 79,6 26,1 53,5 99,1 111,2 0,30 0,09 Wyroby przem. lekkiego (XI, XII) 1.183,0 872,3 310, ,4 873,9 337,5 102,4 100,2 4,59 3,01 XIII - wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu; wyroby ceramiczne i szklane 427,0 413,5 13,6 484,4 539,0-54,6 113,4 130,4 1,84 1,86 XIV perły, metale i kamienie szlachetne i półszlachetne, sztuczna biżuteria 143,3 34,5 108,8 68,4 38,5 29,9 47,7 111,7 0,26 0,13 Wyroby ceramiczne (XIII, XIV) 570,3 448,0 122,4 552,8 577,5-24,7 96,9 128,9 2,10 1,99 XV wyroby metalurgiczne 3 984, ,8 95, , ,7-340,1 110,1 121,6 16,64 16,29 18

19 XVI urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru 5 356, ,5-958, , ,7-876,3 119,6 115,3 24,29 25,09 dźwięku XVII pojazdy, 3 600, ,4 229, , ,9-713,3 98,5 126,4 13,45 14,67 XVIII - Przyrządy i aparaty optyczne, etc. 222,0 486,8-264,9 264,1 576,3-312,1 119,0 118,4 1,00 1,99 Wyroby przem. elektromaszynowego (XVI-XVIII) 9.178, ,7-993, , , ,8 111,3 119,1 38,74 41,75 XIX - Broń i amunicja 0,1 5,3-5,3 0,5 11,3-10,8 814,8 211,7 0,00 0,04 XX - Wyroby różne 2 203,6 370, , ,2 418, ,8 99,8 112,9 8,34 1,44 XXI - Dzieła sztuki 2,3 1,5 0,8 1,8 1,3 0,5 76,2 85,2 0,01 0,00 XXII - Pozostałe 6,3 135,4-129,1 7,3 237,7-230,4 116,3 175,6 0,03 0,82 PCN nieznane lub błędne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 0,00 RAZEM , ,7-332, , , ,0 110,5 119,9 100,00 100,00 Źródło: DAP MG na podstawie danych CISG 19

20 Tabela 13. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski z Danią w mln Wyszczególnienie 2006 rok 2007 rok dynamika udział w % w eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu eksporcie imporcie I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 156,8 180,7-24,0 109,5 226,8-117,3 69,9 125,5 5,61 14,65 II - Produkty pochodzenia roślinnego 35,1 27,4 7,7 45,6 52,6-7,0 130,1 192,2 2,34 3,40 III - Tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 1,7 9,4-7,7 1,1 10,5-9,4 62,3 111,8 0,05 0,68 IV Gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoń, 86,1 75,7 10,4 100,7 83,3 17,4 117,0 110,2 5,16 5,38 Artykuły rolno-spożywcze (I-IV) 279,7 293,2-13,5 256,9 373,2-116,3 91,8 127,3 13,16 24,11 V Produkty mineralne 163,6 58,3 105,3 173,4 66,7 106,7 106,0 114,3 8,88 4,31 VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 54,2 173,1-118,9 53,2 154,4-101,2 98,3 89,2 2,73 9,97 VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 70,4 84,7-14,3 84,7 96,3-11,6 120,2 113,6 4,34 6,22 Wyroby przem. chemicznego (VI,VII) 124,6 257,8 133,2 137,9 259,7-112,6 110,7 97,2 7,07 16,19 VIII Skóry, wyroby z nich; art. podróżne, torby, pojemniki 10,2 22,0-11,8 14,0 16,4-2,4 137,5 74,3 0,72 1,06 IX drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, słomy, wyroby koszykarskie 138,4 30,9 107,4 174,2 42,7 131,5 125,9 138,1 8,92 2,76 X ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier i tektura 26,9 19,7 7,3 38,7 29,0 9,7 143,8 147,6 1,98 1,88 Wyr. przem. drzewno-papiern. (IX,X) 165,3 50,6 114,7 212,9 71,7 141,2 128,8 122,3 9,64 4,64 XI materiały i wyroby włókiennicze 147,5 103,8 43,7 152,9 111,1 41,8 103,7 107,0 7,83 7,17 XII obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty 20,6 0,7 19,9 21,9 1,7 20,2 106,7 263,1 1,12 0,11 Wyroby przem. lekkiego (XI, XII) 168,1 104,5 63,6 174,8 112,8 62,0 104,0 107,9 8,95 7,28 XIII - wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu; wyroby ceramiczne i szklane 50,0 8,0 42,0 49,7 14,1 35,6 99,3 174,8 2,54 0,91 XIV perły, metale i kamienie szlachetne i półszlachetne, sztuczna biżuteria 1,1 0,1 0,9 0,9 0,6 0,3 82,0 477,7 0,04 0,04 Wyroby ceramiczne (XIII, XIV) 51,1 8,1 42,9 50,6 14,7 35,9 99,0 181,5 2,58 0,95 20

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg 4. Dwustronna współpraca gospodarcza 4.1. Wymiana handlowa Dwustronna współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a iem oparta jest na dwóch filarach: wymianie handlowej i zagranicznych inwestycjach bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 2 Felietony 1.Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel

Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel DOI: 10.18276/pz.2015.4-02 p r z e g l ą d z a c h o d n i o p o m o r s k i ROCZNIK XXX (LIX) Rok 2015 zeszyt 4 A R T Y K U Ł Y Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-marzec 2016 r. wskazuje na niewielki

Bardziej szczegółowo

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu Skala działalności Z międzynarodowym rozmachem Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugim co do wielkości

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Analiza

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Pięć

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 2 Chorwacja jest zaliczana do państw europejskich o najwyższym poziomie inwestycji zagranicznych per capita. Łączna wartość inwestycji zagranicznych w Chorwacji

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42 2 Finlandia jest dla inwestorów zagranicznych bardzo atrakcyjnym rynkiem. Technologie na najwyższym poziomie, innowacje wprowadzane do każdej gałęzi gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 26.11.2013 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. www.pwc.pl/rynkikapitalowe Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w I kwartale 2012 r. 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012 PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012 1 Podsumowanie polskiego rynku paliw ciekłych w oparciu o dane z monitoringu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 2 To zapamiętamy Rynek paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo