Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)"

Transkrypt

1 Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie. Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) Archiwum tekstów Towarzystwo Strażnica znane jest z tego, że powoływało się przez wiele lat na Nowy Testament wydany przez spirytystę J. Grebera (edycje niemiecka i angielska). Nie było to tylko okazjonalne przytaczanie tego przekładu, ale dotyczyło to także ważnych publikacji Świadków Jehowy, takich jak leksykon biblijny czy podręcznik doktrynalny. Artykuł nasz stanowić będzie przede wszystkim archiwum tekstów związanych z osobą spirytysty J. Grebera, które znalazły się w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Zamieścimy je w następujących rozdziałach: J. Greber jako spirytysta; J. Greber potwierdzający teksty biblijne Świadków Jehowy; J. Greber odrzucony przez Towarzystwo Strażnica; Wspólne nauki Towarzystwa Strażnica i spirytysty J. Grebera; Spirytysta John S. Thompson przywoływany przez Towarzystwo Strażnica; Niektóre cechy wspólne przekładom J. Grebera i Towarzystwa Strażnica. Ostatni z rozdziałów przedstawimy w drugiej części tego artykułu. J. Greber jako spirytysta Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 1

2 Towarzystwo Strażnica znało J. Grebera jako spirytystę od co najmniej roku 1955: It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled Communication with the Spirit World, Its laws and Its Purpose. (1932, Macoy Publishing Company, New York) In its Foreword he makes the typical misstatement: The most significant spiritualistic book is the Bible; for its principal contents hinge upon the messages of the beyond to those existing in the present. (ang. Strażnica s. 603 [brak polskiego odpowiednika; por. poniżej tekst z polskiej broszury]). Powyższe słowa zamieszczono też w broszurze wydanej po angielsku także w roku 1955: It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled "Communication with the Spirit World, Its Laws and Its Purpose." (1932, Macoy Publishing Company, New York) In its Foreword he makes the typical misstatement: "The most significant spiritualistic book is the Bible; for its principal contents hinge upon the messages of the beyond to those existing in the present." (What Do the Scriptures Say About Survival After Death? 1955 s. 88). Tekst ten ukazał się w języku polskim w roku 1958: Nie dziwi zatem fakt, że niejaki Johannes Greber, były duchowny katolicki, stał się spirytystą i wydał książkę pod tytułem»communication with the Spirit World, Its Laws and Its Purpose«/Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel/ (1932, Macoy Publishing Company, Newe York). W przedmowie podaje on typowe fałszywe wyjaśnienie:»najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie.«( Co Pismo Święte mówi o»życiu pozagrobowym«? 1958 [ang. 1955] s , par. 137). W roku 1956 kolejny raz napisano o spirytyście J. Greberze: Says Johannes Greber in the introduction of his translation of The New Testament, copyrighted in 1937: I myself was a Catholic priest, and until I was forty-eight years old had never as much as believed in the possibility of communicating with the world of God s spirits. The day came, however, when I involuntarily took my first step toward such communication, and experienced things that shook me to the depths of my soul.... My experiences are related in a book that has appeared in both German and English and bears the title, Communication with the Spirit-World: Its Laws and Its Purpose. (Page 15, 2, 3) In keeping with his Roman Catholic extraction Greber s translation is bound with a gold-leaf cross on its stiff front cover. In the Foreword of his aforementioned book ex-priest Greber says: The most significant spiritualistic book is the Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 2

3 Bible. Under this impression Greber endeavors to make his New Testament translation read very spiritualistic. (ang. Strażnica s ). Ten sam tekst w języku polskim opublikowano w roku 1961: Niejaki Johannes Greber pisze we wstępie do swego przekładu Nowego Testamentu, wydanego w roku 1937:»Byłem księdzem katolickim i do czterdziestego ósmego roku życia w ogóle nie wierzyłem w możliwość kontaktu ze światem duchów Bożych. Potem jednak nastał dzień, kiedy niechcący zrobiłem pierwszy krok w kierunku takich kontaktów. Przeżyłem rzeczy, które aż do największych głębi wstrząsnęły moim jestestwem. (...) Przeżycia swe opisałem w książce, która ukazała się w języku niemieckim i angielskim, a nosi tytuł: Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele. «(Strona 17, 1, 2) Stosownie do swego katolickiego pochodzenia Greber dał na okładce swego przekładu wytłoczyć złoty krzyż. W przedmowie do ostatnio wspomnianej książki były ksiądz Greber powiada:»biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną.«kierując się takim wrażeniem Greber stara się swemu przekładowi Nowego Testamentu nadać nutę jak najbardziej spirytystyczną. (Strażnica Nr 8, 1961 s. 3). J. Greber potwierdzający teksty biblijne Świadków Jehowy Już w tym samym roku 1961, w którym w polskich publikacjach Towarzystwo Strażnica pisało o spirytyście J. Greberze, rozpoczęło ono powoływać się na jego przekład Nowego Testamentu. Wpierw anonimowo, nie podając jego nazwiska, a w rok później już wymieniając je oficjalnie, ale nie pisząc nic o jego spirytystycznym powołaniu. Greber cytowany anonimowo? Po raz pierwszy, ale anonimowo (bez wymienienia nazwiska), Towarzystwo Strażnica powołało się prawdopodobnie na spirytystę J. Grebera w roku 1961 i to już w styczniu: A reasonable solution to this problem is given by the rendering of the verses in question in the New World Translation of the Christian Greek Scriptures. While a literal translation, it puts clarity of thought ahead of literalness. It reads: And the memorial tombs were opened and many bodies of the holy ones that had fallen asleep were thrown up, (and persons, coming out from among the memorial tombs after his being raised up, entered into the holy city,) and they became visible to many people. From this translation it is evident that this was no resurrection of sleeping saints but merely a throwing of bodies out of their tombs by the earthquake that attended Jesus death. Nor is the New World Translation alone in rendering these verses thus. A modern German translation reads quite similarly: Tombs were laid open, and many bodies of those buried were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 3

4 by the place on their way back to the city. Matt. 27:52, 53. (ang. Strażnica s ). Ten sam tekst w języku polskim opublikowano także w roku 1961: Rozsądnym rozwiązaniem tego zagadnienia jest sposób przetłumaczenia omawianych wierszy w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskich Pism Greckich. Chociaż jest to przekład literalny, to jednak nad dosłowność przekłada on jasność myśli. Czytamy więc:»i pootwierały się grobowce pamięci, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli«, zostało wyrzuconych (a wychodzący spomiędzy grobowców pamięci po jego wzbudzeniu weszli do miasta świętego) i stały się one widoczne dla wielu.«z tego przekładu jasno wynika, że nie chodziło tu o zmartwychwstanie»świętych, którzy zasnęli«, lecz jedynie o wyrzucenie zwłok z grobowców wskutek trzęsienia ziemi, które towarzyszyło śmierci Jezusa. Nie tylko sam Przekład Nowego Świata tak tłumaczy te wiersze. Pewien nowoczesny przekład niemiecki podaje zupełnie podobnie:»grobowce się odkryły i wiele ciał tych, których pochowano, zostało podrzuconych na stojąco. W tej pozycji wystawały z grobów i były widziane przez wielu, którzy tamtędy przechodzili wracając do miasta.«- Mat. 27:52, 53. (Strażnica Nr 8, 1961 s ). Ciekawe, że powyższy fragment w języku polskim był umiejscowiony w tej samej Strażnicy, w której opisywano J. Grebera jako spirytystę (patrz powyżej Strażnica Nr 8, 1961 s. 3). Greber cytowany oficjalnie Kolejny raz, tym razem z podaniem nazwiska, powołano się na spirytystę J. Grebera w roku Zauważmy, że nie podaje się już jego spirytystycznego zajęcia, a raczej akcentuje się, że to były ksiądz: Similar is the reading by a former Roman Catholic priest: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a god. This was with God in the beginning. Everything came into being through the Word, and without it nothing created sprang into existence. (John 1:1-3)* * The New Testament - A New Translation and Explanation Based on the Oldest Manuscripts, by Johannes Greber (a translation from German into English), edition of 1937, the front cover of this bound translation being stamped with a golden cross. (ang. Strażnica s. 554 [brak polskiego odpowiednika; por. poniżej tekst z polskiej broszury). Powyższe słowa zamieszczono też w broszurze wydanej po angielsku także w roku 1962: Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 4

5 Similar is the reading by a former Roman Catholic priest: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a god. This was with God in the beginning. Everything came into being through the Word, and without it nothing created sprang into existence." (John 1:1-3)** ** The New Testament - A New Translation and Explanation Based on the Oldest Manuscripts, by Johannes Greber (a translation from German into English), edition of 1937, the front cover of this bound translation being stamped with a golden cross. ( The Word Who Is He? According to John 1962 s. 5). Tekst ten ukazał się w języku polskim w roku 1965: Podobnie oddaje ten tekst pewien były duchowny rzymskokatolicki:»początkowo było Słowo, a Słowo było u Boga, i Słowo było bogiem. To było początkowo u Boga. Wszystko powstało poprzez Słowo, a bez niego nie zaczęło istnieć nic stworzonego.«(jana 1:1-3)* *»Nowy Testament - nowy przekład z objaśnieniami«, oparty na najstarszych, rękopisach, sporządzonych przez Johannesa Grebera, wydanie 1937, na okładce wytłoczono złoty krzyż. (»Słowo«- kogo miał na myśli apostoł Jan? 1965 [ang. 1962] s. 5). Na przekład spirytysty J. Grebera Towarzystwo Strażnica powoływało się też w swoim podręczniku doktrynalnym, wydanym w roku Zestawiono w nim tekst Grebera obok Biblii Świadków Jehowy: Modern translations and Greek grammar make meaning clear (...) John 1:1 (...)»In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was a god«the New Testament A New Translation and Explanation Based on the Oldest Manuscripts (a translation from German into English; 1937), by Johannes Greber.»In the beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god«new World Translation (New York; 1961) (Make Sure of All Things; Hold Fast to What Is Fine 1965 s. 489 [brak polskiego odpowiednika]). Na omawiany przekład spirytysty J. Grebera Towarzystwo Strażnica dwukrotnie powoływało się nawet w swoim leksykonie biblijnym, wydanym w roku 1971: (...) compare 2 Peter 1:4, where divine nature is promised to Christ s joint heirs. A translation by a former Roman Catholic priest, Johannes Greber (1937 ed.) renders the second appearance of the word god in the sentence as a god. And The Four Gospels - A New Translation, by Professor Charles Cutler Torrey (second ed., 1947) says:... (Aid to Bible Understanding 1971 s [brak polskiego odpowiednika]); Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 5

6 Matthew 27:52, 53 (...) in 1962, when two hundred corpses in the cemetery were thrown out of their tombs by a violent earth tremor. - El Tiempo, Bogota, Colombia, July 31, The translation by Johannes Greber (1937) of these verses reads as follows: "Tombs were laid open, and many bodies of those buried were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city." (Aid to Bible Understanding 1971 s [brak polskiego odpowiednika]). Dziwne, że w tym leksykonie biblijnym powołano się na spirytystę, gdyż Towarzystwo Strażnica zapewniało swoich czytelników, że przy opracowywaniu jego odsiano plewy od pszenicy: Zespół pracujący nad wydaniem Pomocy do zrozumienia Biblii usilnie starał się o stosowanie rady biblijnej:»upewniajcie się o wszystkim; co godne, tego mocno się trzymajcie«(1 Tes. 5:21, NW). Dążył do odsiania pszenicy od plew w zakresie informacji zawartych w różnych podręcznikach, encyklopediach i słownikach (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 21 s. 7). W roku 1974 Towarzystwo Strażnica wydało niemiecką wersję swojego doktrynalnego podręcznika, który w języku angielskim nosił tytuł Make Sure of All Things; Hold Fast to What Is Fine (1965), zaś w niemieckim Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist. Tak jak ten pierwszy, tak ten drugi, też powoływał się on na przekład spirytysty J. Grebera. Tym razem na jego niemiecką wersję Nowego Testamentu, a nie na angielską. W podręczniku tym zestawiono tekst Grebera obok Biblii Świadków Jehowy: Moderne Übersetzungen und griechische Grammatik zeigen, was gemeint ist (...)»Joh. 1:1 (...) Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war ein Gott«(Das Neue Testament Eine Übersetzung mit Erklärungen, auf den ältesten Manuskripten aufgebaut, Ausgabe 1937, von Johannes Greber).»Im Anfang war das WORT, und das WORT war bei GOTT, und das WORT war ein Gott«(Neue-Welt-Übersetzung [New York, 1971]) (Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist 1974 s. 119 [w tym przekładzie Grebera użyto słowa Gott, gdyż w języku niemieckim rzeczowniki pisze się dużą literą, choć rodzajnik nieokreślony ein naprowadza czytelnika na myśl autora. Ale w Biblii Świadków Jehowy zastosowano dodatkowo kapitaliki dając rozróżnienie: GOTT i Gott]). Kolejny tekst obejmujący spirytystę J. Grebera ukazał się w roku 1975: Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 6

7 Without wresting the Greek grammar, a translator can render Matthew 27:52, 53 in a way that suggests that a similar exposing of corpses resulted from the earthquake occurring at Jesus death. Thus the translation by Johannes Greber (1937) renders these verses: Tombs were laid open, and many bodies of those buried there were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city. - Compare the New World Translation. (ang. Strażnica s. 640). Ten sam fragment w języku polskim opublikowano w roku 1977: Bez naruszania zasad gramatyki greckiej można tekst Mateusza 27:52, 53 przetłumaczyć w taki sposób, żeby z niego wynikało, iż podobne odsłonięcie zwłok nastąpiło wskutek trzęsienia ziemi w chwili śmierci Jezusa. Na przykład Johannes Greber oddał te teksty (w roku 1937), jak następuje:»groby się odkryły, a wiele ciał tam pochowanych uległo podrzuceniu do postawy stojącej. W takiej pozycji wystawały z grobów i widziało je wielu przechodniów wracających tamtędy do miasta«. A oto dla porównania brzmienie»przekładu Nowego Świata«:»A grobowce pamięci się pootwierały i stanęło wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, (a wychodzący spomiędzy grobowców pamięci po jego powstaniu, weszli do miasta świętego) i widziało je mnóstwo ludzi«(strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 24). W roku 1976 znów przywołano J. Grebera, oczywiście nie podając, że to spirytysta: A report in the Bible, as translated by Johannes Greber, says that when Jesus died, the earth quaked, and the rocks were shattered. Tombs were laid open, and many bodies of those buried there were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city. Hence, rather than a resurrection, as some Bible translations imply, there appears to have been merely an exposure of the dead to observers, as in Guatemala. Matt. 27: (ang. Strażnica s. 231). Ten sam fragment po polsku opublikowano w roku 1979: Sprawozdanie biblijne w przekładzie Johannesa Grebera podaje, że kiedy Jezus umarł,»ziemia się zatrzęsła i pokruszyły się skały. Odsłoniły się grobowce i liczne zwłoki pochowanych tam zmarłych zostały podrzucone do pionu. W tej pozycji wystawały z grobów i oglądało je wiele osób, które wracając do miasta mijały to miejsce«. Zatem okazuje się, że zamiast zmartwychwstania, jak sugerują niektóre tłumaczenia Biblii, nastąpiło wtenczas jedynie odsłonięcie zwłok i ukazanie ich oczom obserwatorów, co powtórzyło się teraz w Gwatemali. Mat. 27:51-53 (Strażnica Rok C [1979] Nr 4 s. 24). Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 7

8 To był ostatni tekst o J. Greberze zamieszczony w publikacjach polskich Świadków Jehowy. Pamiętajmy jednak, że cytowanym leksykonem biblijnym pt. Aid to Bible Understanding (1971) w Towarzystwie Strażnica posługiwano się aż do roku 1988, gdy wydano nowy słownik biblijny, o czym powiemy poniżej. Jednak jeszcze w roku 1982 w niemieckim leksykonie biblijnym (odpowiednik angielskiego Aid to Bible Understanding 1971) znalazł się cytat z przekładu J. Grebera dotyczący Mt 27:52-53 (patrz Hilfe zum Verständnis der Bibel 1982 t. 3, s. 465). Przedstawiamy też w tabeli porównanie tekstów J 1:1 i Mt 27:52-53 z Nowego Testamentu spirytysty J. Grebera oraz z przekładów Towarzystwa Strażnica. The New Testament - A New Translation and Explanation Johannes Greber, 1937 J 1:1 - In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was a god. Mt 27: Tombs were laid open, and many bodies of those buried there were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city. Tłumaczenie wg Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 24: Groby się odkryły, a wiele ciał tam pochowanych uległo podrzuceniu do postawy stojącej. W takiej pozycji wystawały z grobów i widziało je wielu przechodniów wracających tamtędy do miasta. New World Translation of the Holy Scriptures 1984 J 1:1 - In the beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. Mt 27:52-53 And the memorial tombs were opened and many bodies of the holy ones that had fallen asleep were raised up, (and persons, coming out from among the memorial tombs after his being raised up, entered into the holy city,) and they became visible to many people. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997 J 1:1 - Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. Mt 27:52-53 I pootwierały się grobowce pamięci, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało podniesionych (a osoby, które wychodziły spomiędzy grobowców pamięci po jego wskrzeszeniu, weszły do świętego miasta) i stało się widocznych dla wielu ludzi. Jak widzimy podobieństwo tekstów jest uderzające. Nie dziwi więc to, że Towarzystwo Strażnica na potwierdzenie swoich fragmentów przywoływało wielokrotnie Nowy Testament spirytysty J. Grebera. Wydaje się więc, że ten wydany w roku 1937 przekład był wzorcem dla tekstu biblijnego Świadków Jehowy z roku Przynajmniej dotyczyło to niektórych wersetów biblijnych. Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 8

9 J. Greber odrzucony przez Towarzystwo Strażnica W roku 1983 napisano, wbrew prawdzie, że rzekomo dopiero w roku 1980 odkryto w Towarzystwie Strażnica, iż J. Greber był spirytystą. To miało być powodem odrzucenia jego przekładu Nowego Testamentu, który dotychczas przez wiele lat potwierdzał Biblię Świadków Jehowy. Przytaczamy angielską i polską wersję tego tekstu: Why, in recent years, has The Watchtower not made use of the translation by the former Catholic priest, Johannes Greber? This translation was used occasionally in support of renderings of Matthew 27:52, 53 and John 1:1, as given in the New World Translation and other authoritative Bible versions. But as indicated in a foreword to the 1980 edition of The New Testament by Johannes Greber, this translator relied on God s Spirit World to clarify for him how he should translate difficult passages. It is stated: His wife, a medium of God s Spiritworld was often instrumental in conveying the correct answers from God s Messengers to Pastor Greber. The Watchtower has deemed it improper to make use of a translation that has such a close rapport with spiritism. (Deuteronomy 18:10-12) The scholarship that forms the basis for the rendering of the above-cited texts in the New World Translation is sound and for this reason does not depend at all on Greber s translation for authority. Nothing is lost, therefore, by ceasing to use his New Testament (ang. Strażnica s. 31; patrz też ang. Strażnica s Why is Greber s New Testament not used in The Watchtower? 4/1). Wersję tę przytaczano od czasu do czasu na poparcie sposobu, w jaki»new World Translation«(Przekład Nowego Świata) oraz inne miarodajne tłumaczenia Biblii oddają tekst Ewangelii według Mateusza 27:52,53 oraz według Jana 1:1. Niemniej jednak w roku 1980 ukazała się w przedmowie do»nowego Testamentu«Johannesa Grebera wzmianka o istotnym znaczeniu, z której wynika, że tłumacz ten w poszukiwaniu sposobów wyjaśnienia trudniejszych fragmentów zdał się na»boski świat duchów«. Powiedziano tam:»jego żona, będąca medium Boskiego świata duchów, często pośredniczyła w przekazywaniu księdzu Greberowi trafnych odpowiedzi pochodzących od posłańców Bożych«. Uznano za niestosowne, by»strażnica«korzystała z przekładu, który ma tak ścisłe powiązania ze spirytyzmem (Powt. Pr. 18:10-12). Podstawy naukowe, na jakich opiera się sposób oddania powyższych wersetów w»new World Translation«, są dostatecznie mocne i dlatego nie ma potrzeby, by powoływać się w tej sprawie na tłumaczenie Grebera (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 22 s. 24). Po wydaniu nowego leksykonu biblijnego w roku 1988 Towarzystwo Strażnica już nie zamieściło w nim fragmentów z Nowego Testamentu J. Grebera. Dotyczyło to tekstów Mt 27:52-53 i J 1:1. Ukazujemy to w tabeli. Aid to Bible Understanding 1971 Insight on the Scriptures 1988 Wnikliwe poznawanie Pism 2006 Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 9

10 Matthew 27:52, 53 (...) and again in Bogotá, Colombia, in 1962, when two hundred corpses in the cemetery were thrown out of their tombs by a violent earth tremor. - El Tiempo, Bogota, Colombia, July 31, The translation by Johannes Greber (1937) of these verses reads as follows: "Tombs were laid open, and many bodies of those buried were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city." (s. 1134). (...) Col 2:9; compare 2 Peter 1:4, where divine nature is promised to Christ s joint heirs. A translation by a former Roman Catholic priest, Johannes Greber (1937 ed.) renders the second appearance of the word god in the sentence as a god. And The Four Gospels - A New Translation, by Professor Charles Cutler Torrey (second ed., 1947) says:... (s. 1669). Matthew 27:52, 53 (...) and again in Bogotá, Colombia, in 1962, when 200 corpses in the cemetery were thrown out of their tombs by a violent earth tremor.- El Tiempo, Bogotá, Colombia, July 31, 1962 (t. 2, s. 369). (...) Col 2:9; compare 2Pe 1:4, where divine nature is promised to Christ s joint heirs. The Four Gospels - A New Translation, by Professor Charles Cutler Torrey, says:... (t. 2, s. 1203). Mateusza 27:52, 53 (...) a w r w kolumbijskim mieście Sonson, gdzie na cmentarzu nagle trzęsienie ziemi wyrzuciło z grobów 200 zwłok (El Tiempo, 31 lipca 1962, Bogota, Kolumbia) (t. 1, s. 756). (...) (Kol 2:9; por. 2Pt 1:4, gdzie»boską naturę«obiecano współdziedzicom Chrystusa). Profesor C. C. Torrey w The Four Gospels - A New Translation (wyd. 2, 1947) napisał:... (t. 2 s. 759). Widzimy, że prócz mało istotnej zmiany dotyczącej miast Bogota i Sonson (jednak są one sporo oddalone od siebie), Towarzystwo Strażnica w nowszych leksykonach nie zamieściło już fragmentów dotyczących spirytysty J. Grebera. Warto dodać, że w roku 1987 wycofano treść dotyczącą spirytysty J. Grebera i jego tekstu J 1:1 z niemieckiego wydania leksykonu biblijnego pt. Hilfe zum Verständnis der Bibel 1987 t. 8, s. 1582, hasło Wort (odpowiednik ang. Aid to Bible Understanding 1971). Natomiast o tekście Mt 27:52-53 zamieszczonym w tym słowniku pisaliśmy powyżej. Po wycofaniu się przez Towarzystwo Strażnica w roku 1983 z powoływania się na Nowy Testament spirytysty J. Grebera dziś tylko angielski skorowidz tej organizacji z roku 1986 wspomina o tej osobie: Hasła: Bible Translation Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 10

11 Greber: close rapport with spiritism: w83 4/1 31 John 1:1: w (Watch Tower Publications Index s. 92). Greber, Johannes The New Testament by: close rapport with spiritism: w83 4/1 31 John 1:1: w (jw. s. 372). Questions From Readers Greber s New Testament, why not used in Watchtower: w83 4/1 31 (jw. s. 701). Te same teksty zawierają też nowsze wersje tego skorowidza wydane w latach 1990 i Skorowidz z roku 1994 zawarty jest też na płycie Watchtower Library Edition (Biblioteka Strażnicy). Na niej też zawarte są powyżej cytowane teksty angielskie: ang. Strażnica s. 603; ang. Strażnica s ; ang. Strażnica s ; ang. Strażnica s. 554; ang. Strażnica s. 640; ang. Strażnica s. 231; ang. Strażnica s. 31; ang. Strażnica s. 31. Natomiast na polskiej płycie Watchtower Library 2010 wydanie polskie [Biblioteka Strażnicy] zawarte są tylko trzy teksty dotyczące J. Grebera: Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 11

12 Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 24; Strażnica Rok C [1979] Nr 4 s. 24; Strażnica Rok CIV [1983] Nr 22 s. 24. Interesujący jest też fakt, że J. Greber nie znalazł się z nazwiska we wspomnianym angielskim skorowidzu w haśle Spiritism. Podsumowanie faktów 1932 rok spirytysta J. Greber wydaje po angielsku książkę pt. Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel. Wspomina o tym samo Towarzystwo Strażnica rok spirytysta J. Greber wydaje swój niemiecki i angielski Nowy Testament. Wspomina o tym samo Towarzystwo Strażnica rok Towarzystwo Strażnica po raz pierwszy opisuje J. Grebera jako spirytystę rok Towarzystwo Strażnica na poparcie swej Biblii powołuje się w Strażnicy na pewien nowoczesny przekład niemiecki rok - Towarzystwo Strażnica pierwszy raz na poparcie swej Biblii powołuje się oficjalnie na J. Grebera w Strażnicy i broszurze, nie wspominając, że to spirytysta rok - Towarzystwo Strażnica na poparcie swej Biblii powołuje się na J. Grebera w swym podręczniku doktrynalnym, nie wspominając, że to spirytysta rok - Towarzystwo Strażnica na poparcie swej Biblii powołuje się na J. Grebera w swym leksykonie biblijnym, nie wspominając, że to spirytysta rok - Towarzystwo Strażnica na poparcie swej Biblii powołuje się w angielskiej Strażnicy ostatni raz na J. Grebera, nie wspominając, że to spirytysta rok - Towarzystwo Strażnica na poparcie swej Biblii powołuje się w polskiej Strażnicy ostatni raz na J. Grebera, nie wspominając, że to spirytysta rok Towarzystwo Strażnica ostatni raz powołuje się w niemieckim leksykonie biblijnym na J. Grebera, nie wspominając, że to spirytysta rok - Towarzystwo Strażnica przyznaje się, że na poparcie swej Biblii powoływało się na spirytystę J. Grebera, ale twierdzi iż jego profesję odkryło dopiero w roku 1980! Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 12

13 Wspólne nauki Towarzystwa Strażnica i spirytysty J. Grebera Jarosław Zabiełło w artykule pt. Kim jest Johannes Greber? (http://watchtower.org.pl/jz-greber.php) wymienił między innymi nauki wspólne spirytysty J. Grebera i Towarzystwa Strażnica. Przywołujemy je tutaj, ale bez potwierdzających je cytatów, odsyłając zainteresowanych do wspomnianego opracowania. Oto one w formie podrozdziałów z wyżej wymienionego artykułu: Bóg posiada ciało Bóg nie jest wszechobecny Bóg nie jest wszechwiedzący Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą Pismo Święte pokazuje, że Chrystus nie jest Bogiem Chrystus nie zmartwychwstał cieleśnie z martwych Ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu były materializacjami Jezus był zdolny aby zgrzeszyć Trójca jest ludzkim wymysłem Doktryny na temat piekła. Widzimy z powyższego, że całkiem spora ilość tematów łączy Towarzystwo Strażnica i spirytystę. Spirytysta John S. Thompson przywoływany przez Towarzystwo Strażnica Podaliśmy, że od roku 1983 Towarzystwo Strażnica przestało przywoływać J. Grebera. Ale już w roku 1985 organizacja ta znalazła sobie innego spirytystę, Johna S. Thompsona, na którego przekład zaczęła się powoływać w sprawie tekstu J 1:1. Jednak do dziś Towarzystwo Strażnica nie przyznało się do tego, że on był spirytystą. Warto nadmienić, że już od kilku lat stawiany jest tej organizacji zarzut w tej sprawie. Czyżby musiało minąć kilkanaście lat, jak w przypadku J. Grebera, by Świadkowie Jehowy odcięli się od kolejnych związków ze spirytyzmem? Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 13

14 Oto fragmenty, w których Towarzystwo Strażnica podpiera swój przekład J 1:1 tłumaczeniem spirytysty Thompsona: 1829 and the Logos was a god The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists, by John S. Thompson, Baltimore (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985 s. 1139) [rok] i Logos był bogiem The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists, tom. 1, John S. Thompson, Baltimore ( Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata 1994 s. 414). W piśmie pt. American Quaterly Review (1830 t. 8, s ) opublikowano bujny życiorys Johna S. Thompsona uwieńczony jego działalnością spirytystyczną. Kilka fragmentów z tego opracowania zamieścił Jarosław Zabiełło w swoim artykule pt. Kim jest John S. Thompson? (http://watchtower.org.pl/jz-thompson.php). Nie chce się wierzyć, by organizacji Świadków Jehowy te fakty nie były znane. Tymczasem Towarzystwo Strażnica nadal w różnych swoich przekładach powołuje się na spirytystę Johna S. Thompsona. Oto przykładowe teksty wydane przez tę organizację: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata język grecki s. 414, edycja z roku 1993; język litewski s. 473, edycja z roku Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata język węgierski s. 1821, edycja z roku 2003; język rumuński s. 1690, edycja z roku 2006; język rosyjski s. 1741, edycja z roku 2008; język turecki s. 1761, edycja z roku 2011; język chorwacki s. 1697, edycja z roku Wszystkie te przekłady dostępne są na oficjalnej internetowej stronie Towarzystwa Strażnica: Author: Włodzimierz Bednarski Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1) 14

Czy pewien nowoczesny przekład niemiecki to Nowy Testament spirytysty J. Grebera?

Czy pewien nowoczesny przekład niemiecki to Nowy Testament spirytysty J. Grebera? Czy pewien nowoczesny przekład niemiecki to Nowy Testament spirytysty J. Grebera? Towarzystwo Strażnica zanim zaczęło oficjalnie cytować przekład Nowego Testamentu spirytysty J. Grebera, na potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Jak Towarzystwo Strażnica kupowało publikacje spirytysty J. Grebera?

Jak Towarzystwo Strażnica kupowało publikacje spirytysty J. Grebera? Jak Towarzystwo Strażnica kupowało publikacje spirytysty J. Grebera? Towarzystwo Strażnica nie tylko przez wiele powoływało się na spirytystę J. Grebera i jego Nowy Testament, ale i zamawiało jego inne

Bardziej szczegółowo

Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Duch Święty siłą czy mocą według Towarzystwa Strażnica?

Duch Święty siłą czy mocą według Towarzystwa Strażnica? Duch Święty siłą czy mocą według Towarzystwa Strażnica? Świadkowie Jehowy od dawna odrzucają osobowość Ducha Świętego. Pomimo tego nie mogą się zdecydować "czym" On dla nich jest. Energią, wpływem, siłą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Biblia Świadków Jehowy i słup sygnałowy

Biblia Świadków Jehowy i słup sygnałowy Świadkowie Jehowy są prawdopodobnie jedynym wyznaniem religijnym, które wpierw uznawało krzyż na którym umarł Jezus, a później zamieniło go na pal. Jak do tego doszło? Nasz tekst stara się te kwestie przybliżyć.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

13. IMIĘ JEHOWA W BIBLII NOWEGO ŚWIATA

13. IMIĘ JEHOWA W BIBLII NOWEGO ŚWIATA Wersja na styczeń 2014 roku 13. IMIĘ JEHOWA W BIBLII NOWEGO ŚWIATA 13.1. ŚJ słyną z specyficznych nauk. Aby były one zgodne z Biblią wydano w Brooklynie Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym 1przekład

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym 1przekład Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 1) Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Rz 10:13 i antytrynitarze

Rz 10:13 i antytrynitarze Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało z interpretacją tego wersetu w Towarzystwie Strażnica. Popatrzmy sami. Rz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze! Pokolenie roku 1914 raz jeszcze! W Strażnicy z 15 lutego 2008 r. Towarzystwo Strażnica przedstawiło swoją znowelizowaną wykładnię słów Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego Jon Tappenden Notatki z warsztatów TEPIS 15.10.2011 Poniżej przedstawiam parę

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Druki firmowe bilet wizytowy imienny 14 papier firmowy

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków Zbigniew Jaroszewicz Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18 03-805 Warszawa e-mail: mmtzjaroszewicz@post.pl 1 Jak oczy (i mózg) nas oszukują Widzenie

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak. Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011

Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak. Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 str. 1 Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Wydanie rozszerzone i uzupełnione o kolejne lata Styczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu UJ prowadzi nabór tekstów dotyczących obszaru Słowiańszczyzny południowej

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł Strona 1 A jak Australia, moje marzenie B jak Boże Narodzenie, piękne święta już niedługo C jak ciasta, ciastka i ciasteczka p. Ani Szostak D jak deska do prasowania (nie cierpię prasować) E jak encyklopedia,

Bardziej szczegółowo