Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult"

Transkrypt

1 Informatyka w recyklingu Nowe rozwiązania w ramach projektu E-Mult Sławomir Puchalski Trudna sytuacja rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji jest spowodowana m.in. kłopotami z pozyskiwaniem wraków. To powoduje, że szereg nowych w branży MŚP szybko staje na progu bankructwa. Skutecznym rozwiązaniem dla firm potrzebujących wsparcia jest dostęp do sprawdzonej i fachowej wiedzy, głównie z dziedzin takich jak: technologie demontażu, przewidywanie zachowań rynku części zamiennych, zagadnienia prawne recyklingu pojazdów itd. Innowacyjne rozwiązania opracowane w projekcie E-Mult pozwolą na 1) zakładanie i zarządzanie sterowanymi rynkiem, dynamicznymi sieciami przedsiębiorstw (prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz 2) budowanie forum wiedzy dotyczącego aspektów działania tych przedsiębiorstw. Sytuacja na rynku recyklingu Problematyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego spotyka się w ostatnim czasie z coraz większym zrozumieniem. Obszary kryjące się pod terminami ekologia i ochrona środowiska traktowane są z coraz większą troską. Mówi się, że rygorystyczne traktowanie odpadów jest bezwzględnie konieczne. Niestety, poziom świadomości w tej dziedzinie nadal jest zastraszająco niski. Zadanie zwiększenia rzeczywistej ochrony środowiska spoczywa głównie na władzach lokalnych. Wszelkimi dostępnymi metodami należy uczulać społeczeństwo na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego, a poprzez programy edukacyjne już w wieku dziecięcym wpajać wiedzę o właściwym postępowaniu z odpadami i skutkami zaniedbań w tym zakresie. Przykładem negatywnego wpływu na środowisko naturalne są zniszczenia spowodowane bagatelizowaniem norm i istniejących regulacji prawnych w dziedzinie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). Pojazdy te, nieodpowiednio traktowane, stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska. Nie są znane dane dotyczące zużytego oleju, płynów chłodzących, kwasów z akumulatorów i innych płynów toksycznych, które każdego roku wsiąkają w ziemię, bądź trafiają na składowiska odpadów razem z wrakami samochodów. Brak świadomości konsekwencji takich działań sprzyja lekceważeniu przepisów na rzecz ochrony środowiska i jest zagrożeniem dla nas samych. Omówione w dalszej części artykułu rozwiązania mają za zadanie wesprzeć działalność przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem samochodów. Recykling samochodów poprzez swoją specyfikę oraz skalę, wynikającą z lawinowego rozwoju motoryzacji, wyma- mgr inż. Sławomir Puchalski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa ga podjęcia szybkich działań usprawniających. Optymalizacja odzysku części i materiałów pochodzących z recyklingu PWE w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na materiały pierwotne surowce, oszczędzając tym samym zasoby naturalne ziemi. Recykling PWE w Europie jest zorganizowany na bazie setek małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działają one w niezwykle trudnych warunkach spowodowanych wieloma czynnikami, począwszy od zmiennej, niekompletnej i często nieproekologicznej legislacji, poprzez działającą poza prawem szarą strefę, a kończąc na niskim poziomie wiedzy o nowych możliwościach i tendencjach rozwojowych branży recyklingu. Przedsiębiorstwa związane z recyklingiem działają często w znacznych odległościach od siebie oraz od zakładów przetwórstwa materiałów, rozproszone na terenie całej Europy. Zmiana anachronicznej sytuacji recyklingu samochodów wymaga inteligentnego i wszechstronnego innowacyjnego podejścia. Rozwiązaniem problemu może być określenie zasad współpracy przedsiębiorstw należących do łańcucha recyklingu pojazdów oraz zastosowanie nowych narzędzi w postaci systemu informatycznego. Wydaje się godnym uwagi, że budowanie sterowanych rynkiem, dynamicznych i ponadregionalnych sieci przedsiębiorstw jest właściwą, nowatorską drogą rozwoju. MŚP w kontekście projektu E-Mult Opracowywany w ramach projektu European Multi- -threaded Dynamic SME Networks for Market-Driven ELV Recycling (Europejskie, wielowątkowe, dynamiczne sieci MŚP dla sterowanego rynkiem recyklingu PWE) system E-Mult jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Celem systemu jest wspomaganie tworzenia i zarządzania dynamicznymi, wielowątkowymi, ściśle zdefi- 49

2 niowanymi sieciami przedsiębiorstw. W tradycyjnym pojmowaniu sieci, przedsiębiorstwa, które ją tworzą, w mniejszym bądź większym stopniu realizują te same zadania, a jej skład nie zmienia się znacząco w długim okresie czasu. Dynamiczne sieci przedsiębiorstw to takie, w których partnerzy mogą zmieniać się w czasie istnienia sieci oraz trwania współpracy. Sieć dynamiczną można szybko zawiązać, a po osiągnięciu określonych celów rozwiązać. Przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą w ramach sieci mogą działać wielowątkowo realizując różne zadania. System E-Mult dostarcza kompleksowych informacji finansowych związanych z procesem recyklingu, umożliwiając zwiększenie opłacalności demontażu pojazdów. Przedsiębiorstwa prowadzące demontaż pojazdów (PDP) są firmami produkcyjnymi, w których na wejściu znajduje się materiał, a na wyjściu gotowy wyrób. W tym przypadku materiałem jest wrak pojazdu, a produktem wyjściowym odzyskane części, materiały wtórne i odpady. Jednakże PDP mają znikomy wpływ na rodzaj i jakość materiału na wejściu oraz na terminowość dostaw. Podaż PWE jest bardzo niestabilna i zróżnicowana. Na wejściu PDP pojawiają się pojazdy różnych producentów, w różnym wieku i stanie technicznym. Podobnie jest na wyjściu przedsiębiorstwa, gdzie uzyskuje się cały szereg bardzo zróżnicowanych produktów. Także zbyt na rynku części pochodzących z demontażu jest uzależniony od regionu działania PDP. Nierównomierna dostawa materiałów powoduje przestoje produkcji, bądź podaż na wejściu przekracza moce przerobowe firmy. Można wyobrazić sobie sytuację, w której dwa położone blisko siebie przedsiębiorstwa znajdują się w odmiennych stanach tj. jedno ma przestój z powodu braku materiałów, natomiast drugie ma ich nadwyżkę. Należy wówczas połączyć moce przerobowe obu firm i zapewnić im zrównoważone obciążenie. Uruchomienie procedur współpracy przedsiębiorstw w celu zidentyfikowania bieżących potrzeb biznesowych firm, a następnie odnalezienie potencjalnych współpracowników, nawiązanie współpracy i poprowadzenie jej aż do zakończenia ustalonego procesu, przy jednoczesnej kontroli wszystkich aspektów jest realizowane za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania. Głównym celem projektu E-Mult było opracowanie systemu informatycznego wspomagającego tworzenie sieci przedsiębiorstw, zarządzanie współpracą sieci oraz tworzenie i zarządzanie organizacjami wirtualnymi. Wirtualne organizacje działają na podobnych zasadach jak organizacje rzeczywiste, mają konkretne cele biznesowe i dążą do ich osiągnięcia. Inna jest tylko struktura takiej organizacji, ponieważ fizycznie składa się z kilku bądź kilkunastu firm współpracujących ze sobą. Małe i średnie przedsiębiorstwa, wchodzące w skład łańcucha recyklingu samochodów, tworzą niejednolitą, raczej chaotyczną, otwartą przestrzeń przedsiębiorstw, tj. grupę firm niepowiązanych formalnie. Tworzenie wirtualnej organizacji może być realizowane na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na organizowaniu się przedsiębiorstw bezpośrednio z otwartej przestrzeni. Przedsiębiorstwa muszą znaleźć partnerów do współpracy, co jest bardzo trudne. Pomijając aspekt zaufania do potencjalnego partnera, konieczna jest co najmniej znajomość jego mocnych strony. Uzyskanie takiej informacji jest zwykle trudne. Gdy zbierze się grupa przedsiębiorstw zdecydowanych podjąć współpracę, pojawiają się kolejne problemy, które dla wielu są nie do przebrnięcia. Utworzenie przedsiębiorstwa wirtualnego rzadko kończy się sukcesem. Zdecydowanie lepsze efekty daje drugi sposób tworzenia wirtualnej organizacji bazujący na systemie informatycznym, powiązanej z nim metodyce oraz interaktywnym portalu internetowym oferującym niezbędną wiedzę. System E-Mult to trzy elementy oprogramowanie, metodyka oraz Forum Wiedzy. Przedsiębiorstwo, które chce stosować ten system musi spełnić warunki wejściowe - musi określić, na jakich warunkach jest gotowe podjąć współpracę z innymi firmami, które zasoby firmy może współdzielić, na jakich zasadach itp. Użytkownicy systemu E-Mult tworzą wirtualne środowisko działań, w ramach którego są budowane wirtualne organizacje. Jednocześnie może być tworzonych wiele organizacji, tj. różnych sieci przedsiębiorstw, w zależności od aktualnych wymogów rynku. Sieci te dynamicznie dostosowują się do zmiennych warunków, co jest istotną potrzebą dla recyklingu samochodów. Po osiągnięciu celów biznesowych, sformułowanych podczas tworzenia organizacji wirtualnej, jest możliwe jej rozwiązanie i zakończenie działań. Przynależność przedsiębiorstwa w danym okresie do jednej organizacji wirtualnej nie ogranicza możliwości przystąpienia do kolejnych organizacji w ramach innych sieci. Zaplecze informatyczne System E-Mult oferuje użytkownikom kompletną wiedzę o kondycji wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład wirtualnego środowiska działań, oraz o aktualnej sytuacji i zapotrzebowaniu rynku. Zastosowane metody statystyczne i probabilistyczne pozwalają dokonywać predykcji zmian na rynku. Pod przyjaznym użytkownikowi graficznym interfejsem kryją się złożone mechanizmy, zapewniające stabilną pracę oraz skuteczność działania. Aby osiągnąć zamierzony cel, opracowano trzy grupy algorytmów zaimplementowane w oprogramowaniu. Grupa 1. Współdzielenie zasobów i podział zadań Zadania realizowane przez algorytmy tej grupy dostarczają informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o zagospodarowaniu/współdzieleniu wolnych za- 50

3 sobów firmy oraz przekazywaniu i redystrybucji PWE między firmami. Obliczenia są przeprowadzane na podstawie dziennych raportów o stanie wolnych zasobów partnerów, kosztach transportu, kosztach demontażu, zapotrzebowaniu rynku, cen części itp. Przyjmijmy, że w sieci znajduje się szereg PDP, a każde z nich ma pewną liczbę PWE oczekujących w kolejce do wymiany między partnerami. Przy zastosowaniu algorytmu z grupy 2, PDP określa, które pojazdy będą demontowane na miejscu. Następnie szacuje się opłacalność wystawienia pojazdów nieprzeznaczonych do demontażu lokalnego na Wirtualną Giełdę. Jeśli okaże się to mało korzystne, pojazd kierowany jest do strzępiarki, po uprzednim usunięciu materiałów niebezpiecznych. Bazując na wynikowych ofertach, PDP szacuje swój przychód z recyklingu pojazdów dostępnych na Wirtualnej Giełdzie. Efektem jest macierz zainteresowań określająca, które PDP jest zainteresowane pozyskaniem poszczególnych PWE. Tworzona jest też macierz wyznaczająca zasoby firm należących do sieci, które mogą być udostępnione. Iloczyn obu macierzy wyznacza możliwe i opłacalne operacje demontażu. Wynikowa macierz pozwala na optymalny rozdział pracy między poszczególnych partnerów sieci. Dalej generowane są propozycje wymiany PWE. Po zakończeniu procesu analizy korzyści na poziomie sieci oraz ustaleniu szczegółowych warunków współpracy, tworzony jest harmonogram transportu PWE pomiędzy przedsiębiorstwami. Grupa 2. Strategia demontażu i harmonogramowanie operacji Alg 2 Definiowanie OSDS Alg 2 Czy demontować lokalnie? Alg 1 Czy wysyłać do WG? Alg 1/Alg 2 Czy PWE jest interesujący dla WG? Alg 1 Proponowanie wymiany PWE Alg 2 Harmonogramowanie operacji Alg 3 Zapisanie informacji o czasie operacji i narzędziach Alg 3 Aktualizacja statystyk Alg 3 Obliczanie wskaźników finansowych Alg 3 Symulowanie wskaźników finansowych Algorytmy tej grupy wpływają na poprawę organizacji pracy w firmie. Każdy przyjęty do przedsiębiorstwa pojazd (PWE) powinien zostać poddany szczegółowej analizie pod kątem opłacalności jego demontażu. Jeden z algorytmów pozwala na oszacowanie kosztów demontażu poszczególnych części i podzespołów oraz przychodu. Na tym etapie podejmowana jest decyzja, czy demontować poszczególne części oraz czy konkretny PWE będzie demontowany na miejscu, czy przekazany innej firmie. Wynikiem działania, przy założeniu, że pojazd będzie demontowany lokalnie, jest strategia demontażu pojazdu zawierająca listę części, których demontaż jest opłacalny. Inny algorytm z tej grupy generuje harmonogram prac dla pojazdów oczekujących na demontaż i o zdefiniowanych strategiach demontażu. Harmonogram jest generowany na podstawie strategii demontażu pojazdów oraz aktualnej informacji o zasobach firmy - liczbie stanowisk demontażu, dziennym wymiarze godzin pracy, dostępnym sprzęcie specjalistycznym, liczbie pracowników itp. Obliczenia strategii demontażu, stosowane podczas szacowania kosztów oraz opłacalności demontażu poszczególnych części pojazdu przy znacznej liczbie podzespołów są praktycznie niewykonalne. Kolejny algorytm generuje szablon wyznaczający szczegółową strategię demontażu konkretnego pojazdu. Na podstawie zgromadzonej w systemie wiedzy możliwe jest wskazanie części lub podzespołów, które są warte wymontowywania. Grupa 3. Pomiary i śledzenie wartości dodanej Zadania związane z obliczaniem wskaźników biznesowych w firmie oraz szacowaniem ich wartości są realizowane przez algorytmy grupy 3. Na podstawie bieżących pomiarów różnych wskaźników oraz wiedzy zgromadzonej w systemie, każde przedsiębiorstwo będące jego użytkownikiem może przeprowadzać analizy i generować raporty. Pomiary i analizy dotyczą nie tylko wskaźników biznesowych firmy, OSDS Demontaż lokalny Demontaż lokalny nieopłacalny Nie wysyłać PWE do WG Wysłać PWE do WG Tworzenie macierzy dostępnych zasobów i zainteresowania pojazdami Ustalenia wymiany PWE Wymiana PWE Harmonogramowanie Zapisywanie czasu przeprowadzonych operacji i użytych narzędzi Nowe wartości statystyczne Obliczone wskaźniki finansowe Symulowane wskaźniki finansowe Finalna decyzja partnera Usprawnienia działania firmy w oparciu o wyznaczone wskaźniki Przekazanie zasymulowanych wskaźników do systemu Rys. 1. Sekwencja wykonywania algorytmów: OSDS ogólna strategia demontażu samochodu, PWE pojazdy wycofane z eksploatacji, WG wirtualna giełda 51

4 ale też procesów technologicznych. Zastosowanie metod statystycznych pozwala na szacowanie wartości wskaźników biznesowych i ulepszanie procesów produkcyjnych. Opracowane w ramach projektu E-Mult algorytmy są wykonywane sekwencyjnie z uwzględnieniem licznych zależności między nimi. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie algorytmy są zawsze wykorzystywane. Użytkownik systemu E-Mult może dowolnie uruchamiać poszczególne moduły oprogramowania, w zależności od realizowanego zadania. W wielu przypadkach uruchomienie jednego modułu uzależnione będzie od wyników działania innych (rys. 1). Portal Forum Wiedzy Termin forum wiedzy w znaczeniu informatycznym pojawił się wraz z upowszechnieniem Internetu. Według jednej z licznych definicji jest przeniesioną na strony www formą grup dyskusyjnych, która służy wymianie informacji i poglądów za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy prowadząc dyskusję dodają wiadomości do omawianego tematu rozbudowując go. Inni użytkownicy mogą ustosunkować się do poprzednich wypowiedzi, tworząc tym samym nowe wątki, czyli struktury przypominające rzeczywistą dyskusję. Tym samym wszyscy uczestnicy dyskusji stają się twórcami forum. Forum Wiedzy, jako część systemu E-Mult, jest miejscem integrującym użytkowników (MŚP, przedstawiciele technologii informacyjno-komunikacyjnych, jednostki badawczo-rozwojowe) w celu wymiany i gromadzenia informacji, doświadczeń, wiedzy i pomysłów. Zawartość Forum Wiedzy stanowi wynikowy dorobek systemu E-Mult, ukierunkowany między innymi na: potencjalne nowe metody wykorzystania recyklatów operacje niezbędne do realizowania powyższych metod wskazówki dotyczące nawiązywania współpracy partnerskiej. Podczas prac nad E-Mult, konsorcjum realizujące projekt spotkało się z problemem zaufania w aspekcie planowanej współpracy użytkowników tworzonego systemu. Wyróżnienie słowa podkreśla jego rolę i znaczenie dla tworzenia systemów gromadzących lub zarządzających wymianą danych istotnych dla partnerów. Wraz ze wzrostem skali współpracy sieciowej, między firmami wzrasta odpowiedzialność nakładana na ww. systemy. Zakładając, że Forum Wiedzy realizuje pełną wymianę informacji dotyczących doświadczenia w znaczeniu działań i technologii, konieczne jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i prywatności. Strona internetowa Forum Wiedzy jest wyposażona w liczne mechanizmy ochronne, które można określić następującymi terminami: kontrola dostępu ochrona przed nieautoryzowanym dostępem autentykacja mechanizmy zapewniające potwierdzenie tożsamości poufność ochrona przed ujawnieniem prywatnych danych integralność ochrona przed nieautoryzowanym naruszeniem danych identyfikowalność mechanizmy mające na celu jednoznaczne identyfikowanie rozmówcy odpowiednie techniki administrowania sprawne zarządzanie sprawami organizacyjnymi, prawami dostępu, strukturą i odpowiedzialnością za wprowadzane treści bezpieczeństwo mechanizmy kontroli i procedury zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych danych oraz zaplecza sprzętowego. Poziomy dostępu do Forum Wiedzy oraz ich funkcjonalności zostały sklasyfikowane następująco: Funkcje dostępne publicznie: wyszukiwanie określonej zawartości przy użyciu słów kluczowych prowadzenie dyskusji na forum przeglądanie zawartości dostępnej wiedzy. Funkcje dla użytkowników zarejestrowanych: tworzenie, modyfikowanie, kasowanie zawartości (dokumenty, rysunki itp.) tworzenie nowych elementów (kategorii, artykułów, tematów forum, ankiet itp.) zarządzanie kontem systemowym użytkownika wczytywanie plików. Rys. 2. Strona główna portalu Forum Wiedzy Zawartość portalu podzielona jest na kategorie widoczne w głównym menu (rys. 2): Nowości i wydarzenia Ekonomia/prawo Nauka i szkolenie Technologie informacyjno-komunikacyjne w recyklingu Recykling samochodów Inicjatywy i projekty badawczo-rozwojowe Reklama Wyślij zawartość* Moje konto* Wyloguj*. * Elementy niedostępne w publicznym menu 52

5 Portal jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych pod adresem eu/kf na określonych zasadach. Podczas zakładania konta użytkownik może wybrać jeden z pięciu języków (angielski, niemiecki, polski, hiszpański, węgierski), w którym będą prezentowane zamieszczone materiały oraz samo menu. Należy dodać, że publikowane materiały powinny mieć swoje odpowiedniki we wszystkich językach i być prezentowane zgodnie z wybraną lokalizacją. Jeżeli tłumaczenia nie są dostępne, wtedy wyświetlany jest tekst oryginalny. Podsumowanie Problemy firm branży recyklingu PWE są głównie wynikiem nieuczciwej konkurencji. Istotny wpływ na ich działanie mają obowiązujące regulacje prawne, wyznaczające ramy działalności, oraz bardzo zmienna charakterystyka podaży PWE. Jednym z celów projektu E-Mult jest ułatwienie działalności PDS poprzez przenoszenie na ich grunt nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Udostępnienie recyklerom dostosowanych do ich rynku narzędzi zarządzania pozwoli im zbudować silne relacje partnerskie. Nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi firmami zapewni im stosowną ochronę i podniesie rentowność przedsięwzięć. Znaczący wpływ na jakość ich usług zapewni dostarczenie wspólnego, sprawdzonego i stale rozwijanego źródła wiedzy. Podniesienie rentowności legalnie działających firm powinno przyczynić się do ograniczenia działalności szarej strefy w tej branży, a pośrednio ograniczy zanieczyszczanie środowiska naturalnego człowieka. Walka o maksymalne ograniczenia szarej strefy należy do obowiązku wszystkich organów administracji państwa, przedsiębiorstw licencjonowanych i obywateli. Szara strefa jest częścią patologii społecznej. Przedsiębiorstwa działające w szarej strefie nie spełniają wymogów ochrony środowiska i innych regulacji prawnych. Demontaż pojazdów w działających nielegalnie firmach odbywa się na nieutwardzonym, niezabezpieczonym i niezadaszonym terenie. Nieosuszone pojazdy oraz wymontowane z nich części przechowywane są niedbale, bez żadnych zabezpieczeń. Olbrzymie ilości szkodliwych substancji trafiają bezpośrednio do gruntu. Więcej informacji o projekcie E-Mult można znaleźć na stronie internetowej: 53

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Forum Recyklingu Poznań 9 października 2013 Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Agenda wystąpienia 1. Czym jest akumulator kwasowo-ołowiowy? 2. Prawo jako stymulator procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w świetle aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji.

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. What s going on in Automotive industry Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. Adam Małyszko Warszawa 22-23 października 2008 r. Implementacja Dyrektywy ELV Główne cele Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw

Modele dynamicznych sieci małych i średnich przedsiębiorstw Metodyka tworzenia dynamicznych, rozproszonych sieci przedsiębiorstw Przegląd wybranych rozwiązań na podstawie cząstkowych wyników międzynarodowego projektu E-Mult Michał Smater Wspomaganie działalności

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. K O L E K C J A E X P E R T W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O AMORTYZATORY WYCIERACZKI KLIMATYZACJA PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o., 02/2007 Druk AMPiR Wzór zastrzeżony UKŁAD WYDECHOWY OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prac nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Stan prac nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Agnieszka Misiejuk Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Poznań, 9 października 2013 r. Ostatnia publikowana

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Architektura i lista głównych funkcji systemu Krzemienny

Architektura i lista głównych funkcji systemu Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Architektura i lista głównych funkcji systemu Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP Krzemienny Krąg

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Kto, co, jak i kiedy Kto? dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16 http://jablonski.wroclaw.pl O co chodzi? Celem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!! PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych. Autorzy: Marek Zachara

!!!!!!!!!!! PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych. Autorzy: Marek Zachara PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych Autorzy: Marek Zachara Opis merytoryczny Cel naukowy (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wykorzystanie Wiedzy i Wyników Europejskich Projektów Badawczych.

Rozszerzone Wykorzystanie Wiedzy i Wyników Europejskich Projektów Badawczych. Rozszerzone Wykorzystanie Wiedzy i Wyników Europejskich Projektów Badawczych www.explore-fp7.eu Cel projektu Głównym celem projektu EXPLORE jest spowodowanie zwiększenia wykorzystania wyników projektów

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo