Partnerstwo Grundtvig «Rural Heritage Promoter» Katalog dobrych praktyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo Grundtvig «Rural Heritage Promoter» Katalog dobrych praktyk"

Transkrypt

1 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Partnerstwo Grundtvig «Rural Heritage Promoter» Katalog dobrych praktyk w zakresie mobilizowania/uwrażliwiania obywateli do podejmowania aktywnej roli w budowaniu przynależności terytorialnej oraz promowaniu zasobów dziedzictwa

2 Projekt N FR1-GRU

3 Spis treści Spis treści... 3 Wprowadzenie... 5 Dobre praktyki z naszych krajów europejskich... 7 Francja : Koncepcja Ścieżek Dziedzictwa... 7 Francja : Animacja ścieżki dziedzictwa France : PETRA PATRIMONIA Francja : Promowanie/rozwój dziedzictwa Belgia : «Verviers & Moi» Niemcy : «Wszystko zaczęło się w lesie bawarskim» Słowacja : Odbudowa i konserwacja dziedzictwa Hiszpania : Plan rozpowszechniania w obiekcie archeologicznym - Cerro (Wzgórze) de las Cabezas Hiszpania : Plan Rozpowszechniania w Muzeum Miejskim Włochy : Balkon widokowy skok księcia Ventimiglia Portugalia : Przewodnicy z Geoparku Arouca Portugalia : Konkurs «Najlepszy chleb domowej roboty» Szkocja : Odnowa krajobrazu w Cally Polska : «Śladami przeszłości po gminie Podedwórze. Monografia historyczna.» Podsumowanie Projekt N FR1-GRU

4 Projekt N FR1-GRU

5 Wprowadzenie Wiele terytoriów europejskich, w szczególności obszarów wiejskich podjęło wysiłek zrealizowania programów odnowy dziedzictwa i jego promowania. Projekty te są głównymi osiami rozwoju, wspieranymi przez Komisję europejską poprzez takie programy jak LEADER. Jednakże lokalna społeczność w niewielkim tylko stopniu bierze udział w ich rozwijaniu i utrzymaniu trwałości. Często jest pozostawiana poza zasięgiem animacji, działań związanych z zarządzaniem i promocją swojego dziedzictwa, pomimo tego, że stanowi żywy trzon danego obszaru. Dzisiaj wydaje się zasadne zrzeszanie zarówno organizacji jak i obywateli, angażowanie ich od zarania projektów oraz w trakcie działań skoncentrowanych na promowaniu zasobów dziedzictwa, na utożsamianiu się ze swoim terytorium (w wymiarze kulturowym, historycznym, architektonicznym, przyrodniczym etc.), w taki sposób by lokalni mieszkańcy stali się rzeczywistymi podmiotami rewitalizacji dziedzictwa oraz świadomie utożsamiali się ze swoim terytorium. Projekt Rural Heritage Promoter ma za zadanie przeniesienie obywateli ze świata wiejskiego do serca projektów ochrony dziedzictwa. Projekt będzie kładł nacisk na wypracowanie pewnych synergii wśród podmiotów, stworzenie partnerskiej dynamiki «wspólnego działania» oraz wspólne budowanie działań lokalnych na danym obszarze, integrujących pokolenia (młodych, osoby szukające pracy oraz seniorów). Będzie oferował działania towarzyszące powrotowi do poczucia przynależności, działania szkoleniowe i edukacyjne związane z promowaniem dziedzictwa i ożywianiem terytorium, tak aby wpisały się trwale do wspólnego rozwoju mieszkańców i ich obszaru. Projekt pozwoli na stworzenie ram dla europejskiej wymiany oraz popularyzacji dobrych praktyk lokalnych. Celem niniejszego katalogu dobrych praktyk jest zaprezentowanie oraz popularyzacja w Europie dobrych praktyk lokalnych związanych z mobilizowaniem i uwrażliwianiem obywateli do podejmowania aktywnej roli w budowaniu przynależności terytorialnej oraz promowaniu zasobów dziedzictwa. Partnerzy projektu zachęcają czytelników do korzystania z tych dobrych praktyk, które już zostały z powodzeniem zastosowane w kilku regionach Europy. Projekt N FR1-GRU

6 Projekt N FR1-GRU

7 Dobre praktyki z naszych krajów europejskich Francja : Koncepcja Ścieżek Dziedzictwa Nazwa dobrej praktyki : Koncepcja Ścieżek Dziedzictwa Instytucja i / lub osoba : Office de l Environnement de la Corse Kontakt : Nazwisko : Charles Antoine Pasqualini Adres : O.E.C. Avenue Jean Nicoli Corte Tel : Mail : Streszczenie praktyki : «Ścieżki dziedzictwa» to koncepcja związana z promowaniem dziedzictwa macierzystego jako składnik oferty skierowanej do ogółu ludności, a w szczególności do turystów. Produkt ten adresowany jest zarówno do miejscowej ludności jak i do turystów. Co więcej, stanowi on siłę napędową rozwoju lokalnego, poprzez odzyskanie dawnej wiedzy oraz wytworzenie wartości dodanej na poziomie jednostek terytorialnych, które chcą się wpisywać w strategie związane z zachowaniem dziedzictwa dotychczas bagatelizowanego, jego pokazaniem oraz komercjalizacją. Trasy wycieczkowe wiodące poprzez miasteczka i otaczające obszary wiejskie powinny zawierać wiele elementów tradycyjnego dziedzictwa : budowle kamienne będące wyznacznikami wiejskich ciągów komunikacyjnych, elementy dotąd nie chronionego dziedzictwa (piece, sadzawki, pralnie...), miejsca symbolizujące wydarzenia historyczne, religijne i świeckie oraz wszystko to, co może świadczyć o sztuce życia na danym terytorium i oddać lokalnego ducha tych miejsc. Takie przedstawienie tematu wymaga przygotowania miejsc do zwiedzania w sposób szczególny, z wyjątkową starannością, tak aby odwiedzający je turysta miał satysfakcję, ale by same eksponaty nie doznały uszczerbku, a przyciągały kolejnych turystów zapewniając przychody dla lokalnej gospodarki. Realizacja koncepcji «Ścieżek dziedzictwa» wygląda następująco : Projekt N FR1-GRU

8 - Rozwój lokalny : opracowanie baz danych terytorialnych, - Turystyka : określenie tras «ścieżek dziedzictwa», - Dziedzictwo i szkolenia : inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, wycena kosztów oraz metod odbudowy. Fazy wykonawcze opracowane przez zespół ekspertów wyglądają następująco : - Opracowanie programu wykonawczego oraz przedstawienie go do akceptacji lokalnym podmiotom - Opracowanie strategicznego planu zachowania dziedzictwa, określenie wyposażenia niezbędnego do realizacji produktu turystycznego - Monitorowanie realizacji planu wykonawczego - Wymiar komunikacyjny : stworzenie narzędzia multimedialnego oraz narzędzi komunikacji o przeznaczeniu publicznym. Trasy zrealizowane w ramach programu «ścieżki dziedzictwa» znajdują się w miejscowościach : Lama, Lumio, Luri, Penta di Casinca, San Petru di Venaco, Serra di Scopamena, Sorio di Tenda, Veru. Kontekst realizacji : «Ścieżki dziedzictwa» to koncepcja związana z promowaniem dziedzictwa macierzystego jako składnik oferty skierowanej do ogółu ludności, a w szczególności do turystów. W związku z tym wpisują się w założenia osi 3 programu FEADER (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) przeznaczony na zachowanie dziedzictwa na poziomie lokalnym. Odbiorcy : - Ludność/ mieszkańcy regionu - Podmioty lokalne i regionalne - Uczniowie / młodzież - Gminy i związki gmin - Podmioty gospodarcze działające w branży środowiska, rzemiosła, rolnictwa i turystyki Odnośnie realizacji projektu przez OEC, w zakresie ewaluacji, zatwierdzenia i finansowania : OEC zapewnia środki na przeprowadzone prace, oznakowanie oraz zarządzanie projektem w ramach osi 3 FEADER przeznaczonej na zachowanie dziedzictwa na poziomie lokalnym. W tym celu, organizacja wyznaczyła za własne środki wielodyscyplinarny zespół złożony z ekspertów z dziedzin : turystyka, dziedzictwo, szkolenia, komunikacja i rozwój lokalny, aby opracowana koncepcja uwzględniała wszystkie te zagadnienia; realizuje to zadanie poprzez wcześniej podjęte kroki związane z zatwierdzeniem programu, badania, monitorowanie realizacji, animację aż po opracowanie koncepcji oraz monitorowanie realizacji oficjalnego oznakowania «ścieżek dziedzictwa» (zgodnie z deklaracją). Projekt N FR1-GRU

9 Cele przedsięwzięcia : - Pokazać i ułatwić zrozumienie tego, co do tej pory było niedostępne lub niezrozumiałe. Czasem oba problemy naraz. - Zorganizować trasy odkrywcze na małych odcinkach, łatwych do pokonania. - Zjednoczyć, usystematyzować i sharmonizować działania gmin, które chciały chronić i promować swoje dziedzictwo, aby ożywić miejsca, wokół których istniały różne inicjatywy jednakże rozproszone i niespójne. - Wspierać tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w dziedzinie środowiska, rzemiosła, rolnictwa i turystyki - Ożywiać i dynamizować «Korsykę środkową» Rezultaty : - Szybka identyfikacja «Ścieżki dziedzictwa» przez ludność - Zapewnienie jakości trasy i sprawienie, że odwiedzający ma chęć zobaczyć kolejną - Znacząca poprawa częstotliwości zwiedzania tras dzięki ścieżkom dziedzictwa(ludność miejscowa i turyści) - Utożsamianie się ludności lokalnej z miejscami i przestrzenią bezpośrednio związanymi z terytorium; utożsamianie w sensie związku «miejsca» z «ludnością» - Odkrycie przez zwiedzających miejsc dotychczas mało rozpowszechnionych - Działania szkoleniowe skierowane do szerokiego grona odbiorców - Zwiedzanie z przewodnikiem - Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w dziedzinie środowiska, rzemiosła, rolnictwa i turystyki - Ożywienie mikro-regionów na terenie środkowej Korsyki, dotychczas defaworyzowanych, w przeciwieństwie do rozwijanych obszarów nadbrzeżnych i równinnych. - Ponowne otwarcie przestrzeni i zakątków zamkniętych przez naturę - Dobra widoczność i czytelność przekazu dotyczącego dziedzictwa poprzez zbiór działań dydaktycznych i komunikacyjnych. - Wydanie dokumentacji poświęconej dziedzictwu Perspektywy dla zastosowania i rozpowszechniania: - Podjęcie działań uwrażliwiania i komunikowania o projekcie «Ścieżki dziedzictwa» wobec potencjalnych podmiotów zainteresowanych produktem : organizacja zwiedzania tras z przewodnikiem, obsługa grup szkolnych, organizacji dni szkoleniowych i informacyjnych, wydawanie publikacji, realizacja narzędzi interaktywnych. - Tworzenie i rozwój sieci regionalnej. Działania powiązane : - Działania promujące i rozpowszechniające informacje o ścieżkach dziedzictwa - Używanie języka korsykańskiego przy okazji różnych działań (zwiedzanie z przewodnikiem po korsykańku dla lokalnych odbiorców, wydanie dwujęzycznych publikacji) - Działanie szkoleniowe na temat ochrony środowiska i technik odnawiania budynków metodą tradycyjną, przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw budowlanych, urzędników gminnych, artystów, rolników oraz osób w czasie reintegracji społecznej, kobiet oraz innych odbiorców. Projekt N FR1-GRU

10 Francja : Animacja ścieżki dziedzictwa Nazwa dobrej praktyki : Animacja ścieżki dziedzictwa Instytucja i / lub osoba : Coop Eco Patrimoine Kontakt : Nazwisko : Dogaru Ramona Adres : Palais Brogniard, Paris Mail : Streszczenie dobrej praktyki : Ta praktyka opiera się na ekspertyzie «ścieżek dziedzictwa» (ścieżki dydaktyczne w górach) zrealizowanej przez organizację na rzecz rozwoju zatrudnienia «Sud Concept». Sud Concept działa w dziedzinie zarządzania, animacji i odnowy zasobów dziedzictwa w ramach polityki zarządzania dziedzictwem oraz realizacji wieloletniego planu tworzenia «ścieżek dziedzictwa» przez Office de l Environnement de la Corse (OEC). Stanowi ona element pionierskich działań w zakresie uwrażliwiania, animacji, poszukiwania i tworzenia narzędzi promowania dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego terytoriów. Praktyka ta jest włączona do projektów związanych z animacją i szkoleniami mającymi na celu powiązanie lokalnych mieszkańców i turystów, tak aby skutkowało ono znaczącym rozwojem lokalnych działań. W ten właśnie sposób z inicjatywy OEC zrealizowano projekt LAB NET+ (program «Morski» ) oraz «Spotkania wokół żywego Dziedzictwa» (2011/2012), w których punktem wyjścia były zasoby dziedzictwa, pojmowane nie jako bierny podmiot, ale jako żywa i dynamiczna materia, mająca wiele wspólnego z życiem codziennym oraz projektami mieszkańców terytorium, jako «pole doświadczalne» utożsamiania się z przeszłością oraz projekcji na przyszłość. W rezultacie, nasze miasteczka, nasze trasy, nasze krajobrazy mówią o nas. W nich zachowana jest istota danej wspólnoty, przechowywana jest pewna pamięć zbiorowa, świadcząca o tożsamości danego obszaru. Te elementy to nasze dziedzictwo i nasze miejsce na ziemi. Projekt N FR1-GRU

11 Kontekst realizacji : Opisane działania oraz dobra praktyka były realizowane w projekcie LAB NET +, prowadzonego przez OEC w ramach programu «Morskiego» program współpracy transgranicznej Korsyka- Sardynia- Toskania Liguria. W ramach tego projektu, OEC było odpowiedzialne za realizację pilotażowych warsztatów animacji i szkoleń na terenie 5 regionów Korsyki (Alta Rocca Serra di Scopamena, Balagne- Lama, Casinca-Penta di Casinca, Haute-Gravona- Vero, Nebbiu- Sorio). Na bazie tego narzędzia stworzono i zrealizowano «Spotkania wokół żywego Dziedzictwa» w 2011/2012 roku. Odbiorcy : - Podmioty terytorialne i lokalne - Ludność / mieszkańcy lokalni - Zrzeszone podmioty, w związku z animacją ścieżek dziedzictwa : Rolnicy, sadownicy, leśnicy, specjaliści w zakresie dawnej wiedzy powiązani z promowaniem ścieżek dziedzictwa Stowarzyszenia, szczególnie stowarzyszenia na rzecz kultury, związane z historią regionu / obszaru i z promowaniem dziedzictwa danego terytorium Centra szkoleniowe Lokalne władze Struktury związane z rozwojem lokalnym W obu przypadkach dziedzictwo jest przedmiotem badań i konkretnym polem pilotażowych działań. Bardziej niż historia, ta nauczana w szkole czy książkach, dziedzictwo wprowadza jednostkę do świata pamięci zbiorowej, ponieważ należy do jej codziennej rodzinnej rzeczywistości. Historia dziedzictwa może współgrać z historią danej rodziny, dziedzictwo jest więc nie tylko spojrzeniem w przeszłość, staje się szerokim polem doświadczeń, które otwiera się na wiele różnych tematyk : architektura, archeologia, legendy, dawna wiedza... Opisana praktyka, oferując żywe podejście sensoryczne pozwala na dołączenie do niej ważnego czynnika jakim jest działanie, to które towarzyszy refleksji i pobudza zaangażowanie jednostki w projekt. Od wczoraj do dzisiaj jak postrzegamy nasze miejsce do życia, nasze dziedzictwo? Jak «żyjemy» i jak «ożywiamy» nasze terytorium? Czego możemy się nauczyć i co możemy dać naszemu regionowi? To w tym sposobie myślenia umiejscawia się nasze działanie animacyjne na ścieżkach dziedzictwa. Cel przedsięwzięcia : Współtworzenie programów animacji z lokalnymi podmiotami. Chodzi o włączenie w działania radnych, stowarzyszeń, władz lokalnych i mieszkańców w taki sposób, Rezultaty : - Uczestnictwo odbiorców w działaniach animacyjnych ( w formie warsztatów). - Wydarzenia i animacje oparte na działaniach uwrażliwiających, szkolenia teoretyczne i praktyczne. Projekt N FR1-GRU

12 by zapewnić jak najlepsze warunki diagnozy potrzeb animacji danego obszaru. - Stworzenie diagnozy terytorium z udziałem wszystkich podmiotów uwzględniającej ich oczekiwania i spostrzeżenia - Opracowanie programu animacji - Wydanie materiałów reklamowych i informacyjnych - Realizacja dynamicznych programów animacji Chodzi o wzbudzenie lokalnej dynamiki pozwalającej szerokiej publice zobaczyć, wiedzieć, zrozumieć i wziąć udział, tak by projekt zyskał wymiar społeczny i kulturowy. Założony cel : uwrażliwić mieszkańców, zapewnić szerokie rozpowszechnienie i informację o dziedzictwie (ścieżki dziedzictwa), wspierać rozwój trwałych działań edukacyjnych i kulturowych, inicjować tworzenie działań społeczno-ekonomicznych w regionie. Zasadniczą kwestią jest uwzględnienie specyfiki lokalnej oraz oczekiwań mieszkańców. - Ponowne odkrycie przez mieszkańców dawnej wiedzy i technik związanych z tożsamością i przynależnością terytorialną, dziedzictwem lokalnym ze wszystkimi jego składowymi poprzez proponowane działania (działania uwrażliwiające i szkoleniowe, przyjaźnie spędzony czas...) skierowane do różnych odbiorców: Radni i specjaliści Personel zarządzający obiektami (dni szkoleniowe poświęcone technikom utrzymania obiektów i ich odnawiania) mieszkańcy (uwrażliwianie, wprowadzenie do tematu) uczniowie i młodzież (edukacja, wprowadzenie do tematu) - Dynamizacja terytorium w duchu odnowionej praktyki «wspólnego działania» Perspektywy dla zastosowania i rozpowszechniania : Wsparcie partnerstwa lokalnego we «wspólnym działaniu» tzn. w budowaniu wspólnie programu animacji (wydarzenia i szkolenia) oraz w poszukiwaniu wspólnie środków na rozwijanie działań. Przeistoczenie terytorium w laboratorium, miejsce nauki i rozpowszechniania żywej wiedzy o dziedzictwie, poprzez ścieżki dziedzictwa, «pola doświadczeń» ponowne odkrywanie pamięci, projekcji na przyszłość. Powiązane działania : Sprawdzone w ramach projektu LAB.NET+ biuro OEC zostało powołane do zrealizowania «pilotażowych warsztatów animacji i szkoleń» w 5 regionach Korsyki w dziedzinie dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego, skierowanych do mieszkańców tych regionów. Biuro OEC połączyło siły i doświadczenia z Coop Eco Patrimoine, aby zrealizować działania związane z uwrażliwianiem, animacją, poszukiwaniem i opracowaniem narzędzi do promowania dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego danych regionów. Ponowne odkrycie i konkretne użycie dawnych technik w codziennym życiu mieszkańców : szczepienie drzew, budowa murów z kamienia suchego, użycie aromatycznych roślin w kuchni, tradycyjna budowa ogrodzeń, zastosowanie narzędzi i dawnej wiedzy... Projekt N FR1-GRU

13 France : PETRA PATRIMONIA Nazwa dobrej praktyki : PETRA PATRIMONIA Instytucja i / lub osoba : Spółdzielnia pracy Petra Patrimonia Kontakt : Nazwisko : Marie-Louise CLÉMENT Adres : Lieu-dit Lugo VENACO Tel : mail : Streszczenie praktyki : Poprzez stworzenie spółdzielni na rzecz rozwoju zatrudnienia w branży eko-budowlanej, odnowy/rozwoju dziedzictwa region wzbogacił się o strukturę z dziedziny ekonomii społecznej. Jej zadaniem jest rozwój projektów budownictwa ekologicznego oraz związanych z odnawianiem i rozwojem dziedzictwa z zapewnieniem dostępu do tej nowej branży dla osób z niskimi kwalifikacjami, powracających na rynek pracy oraz dla kobiet - poprzez zastosowanie testowego okresu zatrudnienia. Założenie spółdzielni pracy w sektorze budownictwa ekologicznego /odnowy / rozwoju dziedzictwa architektonicznego pozwoliło na : - promowanie rozwoju «budownictwa zrównoważonego» (o neutralnym wpływie na środowisko i pozytywnej energii) - odnowę istniejących budynków z uwzględnieniem poprawy ich oddziaływania na środowisko (zmniejszenie poboru energii) - wprowadzenie nowych norm w nowych budynkach (z czasem staną się one obowiązkowe) - promowanie oznaczeń i znaków jakości (HQE i innych...) - wsparcie dla przedsiębiorstw z branży w dostosowaniu się do zmian w sektorze (nowe technologie, szkolenia pracowników, strukturyzacja sektora, etc.) - rozwój lokalnych kompetencji Spółdzielnia na rzecz rozwoju zatrudnienia w branży eko-budowlanej, odnowie/rozwoju dziedzictwa jest oparta na czterech działach : - Testowy okres zatrudnienia, w którym istnieją dwie możliwości : praca na podstawie bezpiecznej umowy (forma zatrudnienia w prawie francuskim zbliżona do pracy subsydiowanej) lub jako przedsiębiorca z umową o pracę. Projekt N FR1-GRU

14 - Dział związany z sektorem usług - Dział innowacji i eksperymentów Polega to na : - realizacji próbnej działalności dla liderów projektów w dziedzinie budownictwa ekologicznego, odnowy/rozwoju dziedzictwa architektonicznego, - rozwoju nowej formy zatrudnienia w sektorze budownictwa ekologicznego, odnowy/rozwoju dziedzictwa architektonicznego, - stworzeniu centrum rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju, poprzez dział innowacji i eksperymentów, który ma być wsparciem w zakresie inżynierii, opracowywania, testowania i rozpowszechniania informacji oraz organizować szkolenia w dziedzinie budownictwa ekologicznego, odnowy/rozwoju dziedzictwa architektonicznego. - wspieraniu w tworzeniu synergii kompetencji i wiedzy branżowej pozwalającej na lepszą adaptację do zmian rynkowych - wspieraniu powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem - uczestniczeniu w profesjonalizacji sektora : szkolenia, programy mentorskie, spotkania spółdzielców... - stworzeniu modelu ekonomicznego, który umożliwia umocnienie i wymianę doświadczeń oraz wspiera trwałość przedsiębiorstwa - realizacji rozwiązań finansowanych z hybrydowym źródeł (publiczne/prywatne ; komercyjne/niekomercyjne) - umożliwieniu przedsiębiorcom zaangażowanie się próbne w projekty uwzględniające zagadnienia zrównoważonego rozwoju (tworzenie kapitału społecznego ze wskazaniem na oddziaływanie gospodarcze, społeczne i środowiskowe ich przedsiębiorstwa). Kontekst jej realizacji : Sektor budownictwa ekologicznego, odnowy/rozwoju dziedzictwa oraz cała branża budowlana są ściśle związane z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju i ich oddziaływania na środowisko : - poprzez fakt używania dużej ilości surowców, materiałów budowlanych, wytwarzanie odpadów, emisję szkodliwych substancji do powietrza i wody ; - pośredni wpływ budynków na środowisko poprzez pobór energii (ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja...) emisję gazów cieplarnianych, zajmowaną powierzchnię... Analiza zebranych danych ekonomicznych i społecznych dotyczących terytorium pozwoliła określić potrzeby lokalne w zakresie odnowy/rozwoju dziedzictwa architektonicznego i budownictwa ekologicznego a dzięki temu również pozwoliła poznać potencjał rozwoju dla powstającej spółdzielni w tej branży. Odbiorcy : - osoby chcące rozwijać się zawodowo w branżach związanych z odnową lub rozwojem dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego jak również te już związane z budownictwem ekologicznym (liderzy projektów, kobiety wracające na rynek pracy, bezrobotni, młodzież), - właściciele przedsiębiorstw i samozatrudnieni z sektorów dotkniętych trudnościami, którzy szukają alternatywy rozwoju - przedsiębiorstwa z sektora, które mają coraz większe trudności ze znalezieniem fachowców i rekrutacją pracowników, - lokalne społeczności chcące rozwijać swoje dziedzictwo oraz ożywiać region (organizacja «dni obywatelskich») Projekt N FR1-GRU

15 Cele przedsięwzięcia : - Wzmocnienie atrakcyjności mikro regionu, uwzględniające ochronę środowiska, respektowanie człowieka i jego rozwoju oraz zachowanie dynamiki ekonomicznej. - Działanie w sposób odpowiedzialny, udział w tworzeniu praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Wykreowanie pewnej dynamiki na poziomie mikro regionu, która sprawi, że społeczności, obywatele, organizacje i przedsiębiorstwa będą działać w porozumieniu i synergii. Rezultaty : - Testowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego ze wsparciem w zakresie tworzenia, produkcji, prowadzenia przedsiebiorstwa. - Ograniczenie izolacji liderów projektów i dostarczenie wsparcia na poziomie szkoleń, wymiany doświadczeń i strukturyzacji ich projektów oraz mentoring. Szerzej, o o Propozycja nowatorskiego modelu ekonomicznego, wiążącego zatrudnienie, rozwój społeczny, wyniki ekonomiczne i dbałość o środowisko. Stworzenie w tym miejscu laboratorium, centrum szkoleń i rozpowszechniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w MŚP w ramach profesjonalnego wsparcia. Co więcej, spółdzielnia, poprzez swój dział innowacji/eksperymentów odgrywa ważną rolę w zakresie uwrażliwiania na zagadnienia zrównoważonego rozwoju wszystkich podmiotów i mieszkańców regionu : dostęp do materiałów w centrum informacji, organizacja wydarzeń tematycznych, warsztatów, wizyt w budynkach zrównoważonych... Perspektywy dla zastosowania i rozpowszechniania : W kontekście kryzysu gospodarczego, sektor budowlany : budownictwo ekologiczne, odnowa/rozwój dziedzictwa architektonicznego może być postrzegane jako alternatywa dla bezrobocia osób marginalizowanych a zainteresowanych tą dziedziną i możliwość utworzenia miejsc pracy. Budownictwo ekologiczne, czynnik zrównoważonego rozwoju jest również odpowiedzią na wymagania wynikające z Karty Środowiskowej. Sektor ten stanowi ważny potencjalny rynek oraz oferuje możliwości zatrudnienia i rozwijania nowych kompetencji dla osób, które chcą otwierać działalność dospodarczą. Działania powiązane : Spółdzielnia pełni również rolę przedsiębiorstwa na rzecz kultury, gdyż jej celem jest ochrona i rozwój dziedzictwa. Wymaga to również nowych kompetencji, tak jak uwrażliwianie społeczeństwa i mieszkańców regionu. Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców organizowane są konferencje tematyczne przeznaczone dla specjalistów, ale i do ogółu społeczeństwa. W szkołach odbywają się warsztaty praktyczne. Inicjatywy te dają mieszkańcom możliwość zaangażowania się w ochronę i rozwój ich dziedzictwa. Co więcej, taka praktyczna nauka pozwala na większe uwrażliwienie wszystkich podmiotów i lepsze poznanie zrównoważonych technik odnowy/rozwoju dziedzictwa. Projekt N FR1-GRU

16 Francja : Promowanie/rozwój dziedzictwa Nazwa dobrej praktyki : Promowanie/rozwój dziedzictwa Instytucja i /lub osoba : Institut pour le Développement et la Formation Kontakt : Nazwisko : Ramona DOGARU Adres : Institut pour le Développement et la Formation 2, Chemin de l Annonciade Bastia Tel : Mail : Streszczenie praktyki: L Institut pour le Développement et la Formation (Instytut Rozwoju i Szkoleń) wypracował dobrą praktykę w oparciu o różne szkolenia, które prowadzi w dziedzinie promowania/rozwoju dziedzictwa, a w szczególności dotyczące kwalifikacji wstępnej «Technik rzeczoznawca dziedzictwa» oraz szkolenia certyfikowane «Rzeczoznawca dziedzictwa». Działania te pozwalają odbiorcom (osoby szukające pracy, szkolenia na warsztatach szkolnych): - zrealizować prace - promować, oprowadzać po obiekcie dziedzictwa, uwrażliwiać odbiorców - rozwijać lokalne zatrudnienie - stworzyć, pilotować, zarządzać projektem promowania dziedzictwa - rozszerzyć zakres swoich kompetencji i działań - wyspecjalizować się i nabyć nowe uzupełniające kompetencje, tak by byli w stanie brać udział w odnawianiu lub utrzymaniu dawnego budynku z użyciem specyficznych materiałów i dawnej wiedzy, - wybrać techniki budowlane oraz materiały uwzględniając historię i otoczenie obiektu - zarejestrować swoje działania zgodnie z prawem francuskim - samemu poprowadzić budowę lub odbudowę obiektów z kamienia suchego Działania takie pozwalają jednocześnie na realizację prac, które będą podnosiły wartość danego obiektu (budowa lub Projekt N FR1-GRU

17 odbudowa obiektów z kamienia suchego, zwłaszcza dzięki zastosowaniu technik pokrycia i bielenia wapnem) oraz na rozwijanie umiejętności animowania takich przestrzeni i uwrażliwiania odbiorców na kwestie związane z dziedzictwem. Poziom specjalizacji «rozwój/promocja dziedzictwa» sytuuje się pomiędzy kierownikiem budowy a robotnikiem kwalifikowanym. Zakres jego pracy określa siępomiędzy budową, kierownikiem budowy lub architektem, rzeczoznawca monituruje realizację projektu. Jako osoba zaznajomiona z tradycyjnymi technikami odbudowy, respektującymi reguły fachu, rzeczoznawca działa autonomicznie, ale również w zespole. Opisywana dobra praktyka oraz to działanie wpisały się w rzeczywiście wykonaną pracę partnerów przeprowadzoną w projekcie wspólnie z Office de l Environnement de la Corse w ramach programu RACINE ( ) «międzynarodowe działania innowacyjne», które zostały prawnie zatwierdzone jako szkolenia : * kwalifikacja wstępna «Technik rzeczoznawca dziedzictwa», zrealizowane w Sorio i w Luri w 2010 r. ; * szkolenie certyfikowane «Rzeczoznawca dziedzictwa», zrealizowane w Sorio w 2011 r. i w Penta di Casinca w 2012 r. Kontekst realizacji : Zarządzanie, animacja i odnowa dziedzictwa są dzisiaj w centrum zagadnień związanych z rozwojem regionalnym. Co za tym idzie, rozwój gospodarczy terytoriów sprawia, że pojawiają się nowe działalności i nowe miejsca pracy Jednak oprócz zachowania krajobrazów coraz ważniejsza staje się atrakcyjność danego miejsca, jego poczucie odrębności i żywotność. Klasyczne podejście do przekazywania wiedzy dzisiaj powinno być rozszerzone przez podejście wielodyscyplinarne. Stworzenie koncepcji «rzeczoznawcy dziedzictwa» podkreślając znaczenie zasobów terytorialnych pozwala na wykreowanie nowego modelu rozwoju. Realizacja tej praktyki wpisuje się w kontekst mobilizacji partnerów i pracy w partnerstwie. Odbiorcy : - Poszukujący pracy (praca w powiązaniu z Rejestrem Pracy- odpowiednik rejestru bezrobotnych) - Specjaliści z branży budowlanej - Każda osoba chcąca kontynuować/rozwinąć swój własny projekt w powiązaniu z wymaganiami dotyczącymi dziedzictwa i konieczności dostosowania się do przepisów z nimi związanych. Cel przedsięwzięcia : - Szkolenie do zawodu technik «rzeczoznawca dziedzictwa» dla osób bezrobotnych pozwalające na uzyskanie kwalifikacji potwierdzających umiejętności zawodowe (certyfikacja) - Wprowadzenie certyfikacji zawodowej przyznawanej przez Federację Szkolenia Zawodowego (potwierdzenie kompetencji) pozwalającej każdemu stażyście, po zakończeniu toku szkolenia, uzyskać certyfikat zawodowy ułatwiający powrót na rynek pracy. - Ukazanie wartości/promowanie lokalnych zasobów dziedzictwa poprzez koncepcje «rzeczoznawcy Rezultaty : Przeprowadzone prace pozwoliły na stworzenie narzędzi animacji terytorialnej (przewodnik dydaktyczny, metoda oceny kompetencji...) poprzez seminaria dotyczące animacji i krzyżowej ekspertyzy co do organizacji prac budowlanych w ramach powrotu na rynek pracy, szkolenia i animacji terytorialnej. Ta dobra praktyka spowodowała : - mobilizację podmiotów lokalnych odnośnie wprowadzenia szkoleń certyfikowanych «rzeczoznawca dziedzictwa» - ożywienie regionalne, wpisujące się w ramy odnowionej praktyki «Wspólnego działania» - ponowne przyswojenie przez odbiorców docelowych dawnej wiedzy i technik związanych z odnową lokalnego dziedzictwa, Projekt N FR1-GRU

18 dziedzictwa», promowanie nowego modelu rozwoju terytorialnego opartego na potencjale dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego gmin. - Współudział w rozwijaniu zatrudnienia lokalnego poprzez szkolenia/kwalifikacje, w ramach tej dobrej praktyki. jego wpływu na region jako czynnika identyfikacji terytorialnej. - Szkolenie/kwalifikację odbiorców docelowych, powrót na rynek pracy - Rozwój lokalnego zatrudnienia Perspektywy zastosowania i rozpowszechniania : Zdobyte doświadczenie pozwoli rzeczoznawcy na robienie postępów ku pełnieniu funkcji współpracownika osób kierujących przedsiębiorstwami, zwłaszcza w organizacjach rzemieślniczych, których główną działalnością jest odnowa i odbudowa dziedzictwa. Co więcej, po uzupełnieniu szkoleń z zakresu zarządzania specjalista taki będzie mógł stworzyć lub poprowadzić małe przedsiębiorstwo Działania powiązane : Polityka zarządzania dziedzictwem prowadzona przez (CTC Wspólnota Terytorialna Korsyki), realizacja wieloletnich programów zagospodarowania takich jak «Ścieżki Dziedzictwa», zapotrzebowanie ze strony gmin i związków gmin pokazują rzeczywiste potrzeby w zakresie zachowania i odnowy dziedzictwa. Ta dobra praktyka dostarcza konkretnych rozwiązań związanych z tymi potrzebami. Obecnie polityki zarządzania terytorialnego uwzględniają rozszerzenie tej dobrej praktyki, szczególnie w zakresie rozwijania kwalifikacji na danym obszarze i powiązania jej z pragnieniem gmin odnośnie nadania znaczenia ich dziedzictwu. Projekt N FR1-GRU

19 Belgia : «Verviers & Moi» Nazwa dobrej praktyki : «Verviers & Moi» Instytucja i /lub osoba: Centre d Information et d Education populaire de Verviers Centrum informacji i edukacji powszechnej w Verviers Kontakt : Nazwisko : Philippe Taquet Adres : Rue du centre 81, 4800 Verviers Tel : 0479/ mail : Streszczenie praktyki : Miasto Verviers posiada niezaprzeczalnie bogate dziedzictwo zarówno architektoniczne, kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Verviers jest piątym miastem walońskim pod wzgledem klasyfikacji dóbr. Projekt «Verviers & Ja» zainicjowany przez CIEP ma na celu wspólne stworzenie aplikacji audioprzewodnika w celu promowania najcenniejszych miejsc zwiazanych z dziedzictwem. Grupa złożona z mieszkańców i mieszkanek Verviers pod kierownictwem CIEP ma za zadanie wybór różnych znaczących budynków (dziedzictwo architektoniczne) i jednej lub dwóch oznakowanych ścieżek (dziedzictwo przyrodnicze) posiadających atuty turystyczne. Celem jest stworzenie aplikacji audioprzewodnika na smartfony, który byłby aktualny, udostępniany za darmo każdej zainteresowanej osobie (mieszkańcowi Verviers lub turyście) chcącej odkrywać skarby dziedzictwa Verviers. Po ściągnięciu aplikacji na telefon komórkowy, użytkownik może się udać na wirtualną wycieczkę po Verviers i otaczających je terenach. Projekt pozwala na promowanie dziedzictwa Verviers w celach turystycznych, mobilizując jednocześnie mieszkańców w programie, który podkreśla ich kompetencje osobiste oraz zainteresowanie własnym miastem. Obecnie grupa projektowa spotyka się regularnie by opracowywać nowe trasy, a wiele tras miejskich zostało już opracowanych. Kontekst realizacji : Miasto Verviers jest dawnym międzynarodowym centrum produkcji wełny, którego rozwój rozpoczął się w czasie pierwszej rewolucji przemysłowej. Wiele budynków i zabudowań miejskich świadczy o tej przemysłowej bogatej historii, co należy podkreślić, Odbiorcy : - Mieszkańcy regionu - Turyści - Uczniowie i młodzież - Podmioty gospodarcze, społeczne, organizacje działające w dziedzinie edukacji, szkoleń, ochrony środowiska, Projekt N FR1-GRU

20 również w sposób negatywny wpłynęło na lokalne środowisko. Na skutek kryzysu w latach 70-tych i koniec przemysłu produkcji wełny Verviers zubożało i stało się miastem o wysokim poziomie bezrobocia i ze znaczącym udziałem ludności obcego pochodzenia. Obecnie cierpi na tym wizerunek miasta, zarówno postrzeganie go przez własnych mieszkańców jak i z zewnątrz. W związku z tym, miasto Verviers zamówiło wykonanie badania, które ma określić jego współczesny wizerunek i tożsamość, zwłaszcza wobec bliskiego sąsiada miasta Liege, które pretenduje do miana regionalnej metropolii. rolnictwa i turystyki. Cel przedsięwzięcia : - Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego Verviers na bazie kompetencji i zainteresowania mieszkańców własnym miastem ; - Propozycja tras wycieczkowych, które są dość krótkie i łatwe do pokonania ; - Użycie nowych technologii (audioprzewodnik) jako narzędzia promowania dziedzictwa ; - Stworzenie sieci kompetencji związanych z rozwojem turystyki kładąc nacisk na udział czynnika obywatelskiego ; - Ożywienie i aktywizacja Verviers, przywrócenie mieszkańcom poczucia dumy z własnego miasta, chęci inwestowania w nie i jego promowanie. Rezultaty : - Świadomość konieczności zaangażowania obywateli ; - świadomość wartości promowania dziedzictwa jako dźwigni rozwoju społeczno-gospodarczego regionu ; - stworzenie aplikacji audioprzewodnika ; - zorganizowanie obywatelskiej grupy chcącej promować dziedzictwo swojego miasta ; - poczucie przynależności terytorialnej u lokalnej ludności ; - odkrycie przez zwiedzających miejsc dotąd nie promowanych ; - stworzenie oferty uzupełniającej dla dotychczas istniejącej a związanej z dziedzictwem ; - podkreślenie wagi istniejących inicjatyw promowania dziedzictwa ; - powiązanie działań w sieć ; - dobre informowanie o naszych działaniach. Perspektywy zastosowania i rozpowszechniania: - powiadomienie o naszych działaniach agencji turystycznych i propozycja zastosowania naszego modułu audioprzewodnika; - obrona założenia o konieczności zaangażowania mieszkańców (podejście partycypacyjne) w promowanie dziedzictwa regionalengo ; - kontynuacja opracowywania tematycznych tras z przewodnikiem oraz użycie audioprzewodnika ; - tworzenie i rozwój regionalnej sieci promowania dziedzictwa. Specjalizacja w podejściu obywatelskim. Działania powiązane : - Działania promujące grupy projektowej oraz rozpowszechnianie naszych tras z przewodnikiem ; - Wpisanie się do sieci agencji turystycznych ; - Rozwój kompetencji eksperckich w zakresie rozwoju regionalnego. Projekt N FR1-GRU

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego

Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego Cezary Ulasiński Kraków, 29.10.21 PRZYKŁADOWE REALIZACJE STRATEGICZNE: NASZE PODEJŚCIE DO STRATEGII

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police tel. (0-91) 424 13 06 www.zspolice.pl Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich przyjętego dnia 16.0.017 r. roku uchwałą nr 4/017 Zarządu Stowarzyszenia CIW KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie. Środkowej i Wschodniej INTENSE IEE/07/823/SI2.

Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie. Środkowej i Wschodniej INTENSE IEE/07/823/SI2. Od Estonii do Chorwacji: inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej INTENSE Ogólnie o projekcie Skąd wzięła się idea projektu odpowiedź

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo