III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 09/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ WRZESIEŃ 2011 W numerze: III Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Wolontariat zmienia nas czyli jak zostać europejskim wolontariuszem Zamość łączy sieć Dzieci bezpieczniejsze w sieci Mój pierwszy krok w wolontariat Europejski Dzień Języków Obcych Nowa usługa dla Przedsiębiorców Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Południowa Wielkopolska funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski do udziału w III Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja konkursu została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Pana Marka Woźniaka. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego (limit wieku 21 lat), których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu), przesłanym w terminie do 15 października 2011 r. przez placówkę szkolną. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą pod adres: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych Ostrów Wielkopolski z dopiskiem - "Konkurs" bądź faksem pod numer lub też w wersji elektronicznej na adres: Konkurs odbędzie się 25 października 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43, o godzinie (szczegółowy program Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Konkurs będzie miał charakter testu pisemnego składającego się z 35 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut. Zakres pytań obejmował będzie następujące dziedziny: Prezydencja Priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej na 2011 rok Historia powstania Unii Europejskiej; Europejskie symbole; Polska w Unii Europejskiej; Proces rozszerzenia Unii Europejskiej; Wspólna waluta europejska; Struktura władzy w Unii Europejskiej; Organy i instytucje Unii Europejskiej; Najważniejsze traktaty europejskie; Agencje europejskie; Parlament europejski - deputowani, frakcje. Honorowy Patronat: Szczegółowe informacje znajdują się na: SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

2 Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska WOLONTARIAT ZMIENIA NAS CZYLI JAK ZOSTAĆ EUROPEJSKIM WOLONTARIUSZEM? Wyzwania, podróże, spotkania z ludźmi, poznawanie innych kultur, zdobywanie nowych umiejętności... Tego wszystkiego może doświadczyć osoba, która zdecyduje się na uczestnictwo w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Jakie warunki należy spełnić aby zostać wolontariuszem? Co wolontariusz ma zapewnione podczas pobytu za granicą? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi poznali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, którzy uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wolontariatu w dniu 21 września 2011r. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Punktu Informacyjnego Europe Direct Południowa Wielkopolska. Warsztaty pn. "WOLONTARIAT ZMIENIA NAS CZYLI JAK ZOSTAĆ EUROPEJSKIM WOLONTARIUSZEM?" zostały zorganizowane w związku z trwającym Europejskim Rokiem Wolontariatu. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zagadnieniem wolontariatu oraz przedstawienie im możliwości uczestniczenia w ciekawych projektach, także o zasięgu europejskim. Uczniowie poznali podstawy prawne, cele i ciekawostki związane z wolontariatem. Dowiedzieli się, że w ramach Akcji 2 programu Młodzież w działaniu, angażując się w pracę na rzecz innych osób, będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, dojazd na miejsce projektu i powrót, ubezpieczenie, szkolenia, certyfikat Youthpass a także kieszonkowe na drobne wydatki za granicą. Prowadząca, Pani Roksana Tomaszewska z regionalnego biura Eurodesk we Wrocławiu, poleciła młodzieży najlepsze strony internetowe, na których można poszukiwać ofert projektów. Uczestnicy otrzymali także zestawy materiałów informacyjnych, do których będą mogli sięgnąć organizując swoje wolontariackie, wzbogacające w doświadczenia wyjazdy. Warsztaty o podobnej tematyce przeprowadzają konsultanci Eurodesku. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć w swojej placówce powinni się kontaktować bezpośrednio z organizacją konsultanta prowadzącego warsztaty. Kontakty do wszystkich prowadzących znajdują się na stronie: eurodesk-w-polsce

3 ZAMOŚĆ ŁĄCZY SIEĆ Na co dzień odpowiadają na najróżniejsze pytania dotyczące UE, organizują lekcje europejskie i przybliżają Polakom Unię. Ponad sześćdziesięciu konsultantów Sieci Informacyjnej Europe Direct pracuje w całej Polsce. Blisko czterdziestu z nich spotkało się 27 września w Zamościu, żeby wymieniać się doświadczeniami, omawiać wspólne działania na przyszły rok, podszkolić się w autoprezentacji oraz poznać pracę swoich kolegów na Ukrainie. W dniach września blisko czterdzieści osób z dwudziestu jeden Punktów Informacyjnych Europe Direct przyjechało na drugi już w tym roku ogólnopolski zjazd konsultantów Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. Tym razem spotkanie zorganizował Punkt ED w Zamościu prowadzony przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. Przybyłych przywitał rektor dr inż. Jan Andreasik, który przybliżył działalność szkoły i życzył wszystkim owocnego spotkania. Jak oddychać, żeby być słyszanym bez mikrofonu podczas przemówienia? Jak artykułować dźwięki, żeby nie zaciskać gardła i nie stracić głosu po 30 minutach ciągłego mówienia? Ile ośrodków rezonujących podczas mówienia posiada człowiek? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielił mgr Piotr Szymański, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, podczas szkolenia z emisji głosu, czyli "90 minut o o oddychaniu". Podczas półtoragodzinnego wykładu połączonego z licznymi ćwiczeniami, konsultanci ED dowiedzieli się, jak ważne w artykulacji głosu jest oddychanie. Początkowo nieco skrępowani, nieśmiało wykonywali zadania proponowane przez prowadzącego, aby po chwili trzymając się za przeponę i głowę jednocześnie, gremialnie wypowiadać, niezrozumiałe dla niebiorących udział w zajęciach osób, dźwięki: sły szły fły chły śły, słe szłe fłe chłe śłe, itp. Zadanie wydawało się dość łatwe. Jednak, kiedy szkoleniowiec nadał bardzo szybkie tempo, okazało się ono dosyć karkołomne. Uwieńczeniem półtoragodzinnego wysiłku było wspólne sprostanie "zemsty logopedy", czyli bezwysiłkowe i z piękną dykcją przeczytanie mrożącego krew w żyłach zdania: Mysz żre ryż, żre mysz ryż, ryż mysz żre, jeż żre też. Śpiewać każdy może, również dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr Janusz Skwarek, który przybliżył konsultantom ED tajniki autoprezentacji. Kontakt wzrokowy, odpowiedni tembr głosu, tempo mówienia i powtarzanie najważniejszych kwestii - to zasady, którymi rządzi się dobre wystąpienie. Dodatkowo warto zaskoczyć słuchaczy, co niewątpliwie uczynił prowadzący wyciągając gitarę i śpiewając m.in. piosenki z okresu swych szkolnych lat. Po potężnej dawce wiedzy, uczestnicy spotkania udali się w magiczną wędrówkę po Zamościu poznając jego historię i legendy. Pan Andrzej Urbański, dyrektor Muzeum Zamojskiego, oprowadzał po zakątkach miasta przybliżając m.in. sposób wykorzystania środków europejskich w rewitalizacji zespołów zabytkowych Światowego dziedzictwa Kultury - Zamościa. Kto chce strzelić z siedemnastowiecznej dubeltówki? Zapytał dyrektor Muzeum. Pani Kasia! - odkrzyknęli chórem konsultanci. I tym sposobem Katarzyna Pszczoła, koordynatorka Sieci Europe Direct w Polsce oddała strzał z broni palnej. 30 września był dla biorących udział w ogólnopolskim spotkaniu Sieci Informacyjnej Europe Direct dniem pod znakiem Ukrainy. Pierwsze spotkanie odbyło się w Żółkwi w Punkcie Informacji Europejskiej przy Agencji Rozwoju Regionalnego Trans - Trakt, gdzie uczestnicy dowiedzieli się o zakresie współpracy polsko - ukraińskiej oraz o działalności Punktu. Co ciekawe, gdy w Warszawie trwał Szczyt Partnerstwa Wschodniego, konsultanci ED udali się do Lwowa, gdzie zostali przyjęci przez Lwowską Akademię Komercyjną i wzięli udział w wykładach z cyklu "Ukraina na drodze do UE" Wykłady zaowocowały wieloma pytaniami, a w konsekwencji dyskusją dotyczącą drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Dyskusja była kontynuowana podczas zajęć terenowych, kiedy to dr Włodzimierz Gorycz opowiadał o wdrażaniu doświadczeń krajów UE w zakresie modernizacji obiektów zabytkowych. Uwieńczeniem ukraińskich doświadczeń była wizyta na przepięknym Cmentarzu Łyczakowskim oraz w Operze Lwowskiej, gdzie konsultanci ED obejrzeli "Jezioro łabędzie" Piotra Czajkowskiego. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w kwietniu 2012 r. Tym razem gospodarzem będzie Europe Direct w Kołobrzegu prowadzony przez tamtejszy Urząd Miasta.

4 DZIECI BEZPIECZNIEJSZE W SIECI? Jest lepiej, ale wciąż trzeba zrobić więcej, żeby zagwarantować, że dzieci korzystające z technologii cyfrowych są bezpieczne - uznała w swoim sprawozdaniu Komisja Europejska. KE sprawdziła jak poszczególne kraje UE wdrażają zalecenia UE z lat 1998 i 2006 dotyczące ochrony osób małoletnich korzystających z usług audiowizualnych i internetowych. Wprowadzone środki są niewystarczające W sprawozdaniu wskazano przykłady ilustrujące, że państwa UE nie reagują w odpowiedni sposób bądź stosują odmienne podejścia w zakresie zwalczania i zgłaszania niezgodnych z prawem lub szkodliwych treści, zapewniania dzieciom dostępu do treści odpowiednich dla ich wieku, zwiększania poziomu bezpieczeństwa dzieci w serwisach społecznościowych oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi grami wideo. Przykładowo pomiędzy państwami członkowskimi występuje wiele różnic odnośnie do sposobu sprawdzania przez centra interwencyjne zgodności z prawem lub szkodliwości zgłaszanych im treści, odnajdywania ich źródeł i ich zgłaszania właściwym organom. W analogiczny sposób państwa UE stosują różne systemy klasyfikacji wiekowej oraz środki techniczne mające na celu dostosowanie stron internetowych i gier do wieku użytkowników. W sprawozdaniu wskazano, iż w tych sektorach pozostaje nadal do wykonania wiele pracy w celu wzmocnienia ochrony dzieci. Komisja podejmie te kwestie pod koniec bieżącego roku w ramach szeroko zakrojonej inicjatywy mającej na celu ochronę i wzmocnienie pozycji dzieci korzystających z nowych technologii. Coraz młodsze dzieci coraz częściej korzystają z internetu i odkrywają możliwości, które daje ekscytujący świat cyfrowy - ocenia Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej. Jej zdaniem trzeba pilnie zwiększyć tempo działań, wzmocnić ochronę dzieci w ciągle zmieniającym się świecie cyfrowym. Musimy dać rodzicom i nauczycielom pewność, która umożliwi im realizację ich obowiązków. Strategia, którą przedstawię pod koniec bieżącego roku, będzie bezpośrednio podejmować te problemy - dodała. W sprawozdaniu zaproponowano szereg działań, m.in.: Niezgodne z prawem i szkodliwe treści Rozpowszechnianie wiedzy o numerach interwencyjnych oraz usprawnianie zaplecza infrastrukturalnego, aby skuteczniej usuwać treści niezgodne z prawem. Serwisy społecznościowe i ochrona prywatności Zwiększenie znajomości zagrożeń i sposoby ich ograniczania. Systemy klasyfikacji wiekowej i klasyfikacji treści Bardziej powszechne stosowanie systemów klasyfikacji wiekowej (np. PEGI) odnośnie do gier internetowych; opracowanie kodeksów postępowania oraz innych sposobów uświadamiania sprzedawcom kwestii związanych z klasyfikacją wiekową, aby zapobiegać sprzedaży gier osobom niespełniającym kryterium wieku. Jednym z priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Według sondażu EUKidsOnline w Europie dzieci w wieku 9-10 lat, które korzystają z sieci, przyznają, że przeciętnie rozpoczynają przygodę z internetem w wieku 7 lat. 33 proc. dzieci korzystających z internetu używa do tego celu telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego. W Europie 77 proc. dzieci w wieku lat oraz 38 proc. dzieci w wieku 9-12 lat, które korzystają z internetu, posiada swój profil w serwisie społecznościowym; jedna czwarta respondentów korzystających z serwisów społecznościowych podaje, że ich profile są publiczne. Każda unijna strategia w tej dziedzinie musi uwzględniać globalny i nieustannie zmieniający się charakter środowiska cyfrowego i elastycznie reagować na nowe wyzwania. Unijne zalecenia w sprawie ochrony małoletnich wydane w latach 1998 i 2006 były reakcją na fakt, że prawodawstwo unijne i krajowe nie zawsze nadąża za wysokim tempem rozwoju sytuacji w dziedzinie usług audiowizualnych i internetowych usług informacyjnych. Na szczeblu unijnym oraz w większości państw członkowskich wprowadzono odpowiednie przepisy (poprzez dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych ), ale tylko w odniesieniu do treści w mediach audiowizualnych. Powyższe powoduje, że wiedza o nowych wyzwaniach w zakresie ochrony małoletnich i popularyzacja odpowiednich warunków ramowych poprzez współpracę zainteresowanych stron oraz współregulację i samoregulację stają się jeszcze bardziej istotne dla państw członkowskich i usługodawców. Sprawozdanie ma znaczenie dla kilku działań określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej. Komisja zobowiązała się w szczególności do "wspierania wielostronnego dialogu oraz samoregulacji wśród europejskich i globalnych dostawców usług (np. portale społecznościowe, dostawcy łączności ruchomej), w szczególności w odniesieniu do korzystania nieletnich z ich usług". W agendzie cyfrowej wzywa się również państwa członkowskie do "pełnego wdrożenia numerów interwencyjnych służących do powiadamiania o obraźliwych lub szkodliwych treściach internetowych, organizowania kampanii uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie, oferowania szkołom kursów bezpiecznego korzystania z internetu oraz zachęcania dostawców usług internetowych do wdrażania środków w zakresie samoregulacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie do 2013 r. Komisja podejmuje również prace mające na celu wspieranie tworzenia dostosowanych do wieku odbiorców treści internetowych o wysokiej jakości. Zgodnie z wynikami sondażu EUKidsOnline jeden na trzech 9-12-latków uważa, że w internecie znajdują się treści, które są dla nich odpowiednie. Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

5 EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH Każdy język obcy daje ci nowe życie; jeżeli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz. To czeskie przysłowie jest jednym ze sloganów 10. Europejskiego Dnia Języków, przypadającego 26 września. Organizowane w drugiej połowie września obchody obejmą konferencje, quizy, spotkania poetyckie i gry miejskie. Celem jest propagowanie nauki języków i celebrowanie różnorodności językowej Europy: od 23 języków urzędowych UE po bogactwo innych języków urzędowych państw członkowskich, języków regionalnych, języków mniejszości i dialektów. Korzyści ze znajomości języków obcych są oczywiste. Niezależnie od tego, czy pracujemy w Niemczech, studiujemy we Francji, czy spędzamy wakacje na Cyprze, możliwość bezpośredniego komunikowania się z mieszkańcami danego kraju jest niezwykle przydatna. Nauka języków inspiruje, poszerza horyzonty i zwiększa szanse na znalezienie pracy powiedziała komisarz Vassiliou. UE inwestuje miliard euro rocznie w podnoszenie umiejętności językowych i innych kompetencji poprzez inicjatywy takie jak program Erasmus, który umożliwia studentom odbycie części studiów lub szkolenia w innym kraju. Każdego roku osób, głównie młodych, korzysta ze stypendiów wspierających mobilność w ramach programu Erasmus i innych programów, takich jak Leonardo da Vinci (szkolenia zawodowe) i Młodzież w działaniu (wolontariat/praca z młodzieżą). O zaangażowaniu Komisji we wspieranie nauki języków obcych i umiejętności językowych świadczy jej zamiar podwojenia liczby tych stypendiów w ramach projektu budżetu na lata Ponadto UE inwestuje ok. 50 mln euro rocznie we wspieranie działań i projektów związanych z językami. Pierwszy Europejski Dzień Języków, obchodzony w 45 krajach, odbył się w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy. Ma on na celu zwiększanie świadomości opinii publicznej na temat języków używanych w Europie, propagowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz zachęcanie do nauki języków. Kilka złotych myśli o językach: Człowiek, który nie zna innych języków, musi mieć braki w myśleniu, chyba że jest geniuszem Victor Hugo, francuski pisarz i poeta ( ) Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafiasz do jego serca Nelson Mandela, były prezydent RPA, przywódca ruchu walki z apartheidem (1918 ) Każdy język obcy daje ci nowe życie. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz czeskie przysłowie Inny język to inna wizja życia Federico Fellini, włoski reżyser, któremu sławę przyniósł film Słodkie życie ( ) Dziesięć faktów o polityce językowej UE 1. Polityka językowa UE ma na celu wspieranie różnorodności językowej i propagowanie znajomości języków ze względów związanych z tożsamością kulturową i integracją społeczną, ale także dlatego, że wielojęzycznym obywatelom łatwiej korzystać z możliwości kształcenia i pracy w ramach jednolitego rynku. 2. Głównym celem polityki jest Europa, w której wszyscy obywatele począwszy od bardzo młodego wieku uczą się dwóch języków oprócz swojego języka ojczystego. Cel język ojczysty+2 został wyznaczony przez szefów państw lub rządów UE na szczycie w Barcelonie w dniach marca 2002 r. 3. W Unii Europejskiej obowiązują 23 języki urzędowe i robocze: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 4. Prawa i obowiązki związane z językami gwarantuje prawo europejskie. Na przykład w Traktacie UE (art. 3) i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 21 i 22) zakazano dyskryminacji ze względu na język, stanowiąc, że Unia szanuje różnorodność językową. 5. W pierwszym rozporządzeniu Wspólnoty, przyjętym w 1958 r., zawarto wymóg tłumaczenia prawodawstwa UE na wszystkie języki urzędowe (art. 4) oraz udzielania odpowiedzi na pytania obywateli w tym samym języku, w którym je zadano (art. 2, także art. 20 i 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 6. Łączny koszt tłumaczeń pisemnych i ustnych we wszystkich instytucjach UE (włączając Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów) wynosi ok. 1 mld euro rocznie. Stanowi to mniej niż 1 proc. budżetu UE, czyli tylko nieco ponad 2 euro na obywatela. Komisja Europejska zatrudnia na stałe ok tłumaczy pisemnych i ustnych. 7. Nie ma prawnego wymogu tłumaczenia stron internetowych Komisji. Komisja dokłada jednak wszelkich starań, aby jak najwięcej informacji na jej stronach było dostępnych w możliwie największej liczbie języków. 8. Najczęściej używanym językiem ojczystym w UE jest niemiecki, natomiast 51 proc. dorosłych deklaruje, że rozumie język angielski. 9. Według badania Eurobarometru w sprawie Europejczyków i ich języków przeprowadzonego w 2006 r. 56 proc. obywateli potrafi prowadzić rozmowę w języku innym od ojczystego, a 28 proc. opanowało dwa języki obce. 44 proc. Europejczyków przyznaje, że włada tylko językiem ojczystym.

6 MÓJ PIERWSZY KROK W WOLONTARIAT KONKURS "Mój pierwszy krok w wolontariat" - to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu propagującego aktywność obywatelską. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak wykorzystałbyś jedną godzinę wolnego czasu w tygodniu? Grając na komputerze, spacerując po galerii handlowej czy siedząc na osiedlowej ławce? A może wolisz pomagać osobom starszym z sąsiedztwa, udzielasz się w stowarzyszeniu wspierającym niepełnosprawnych lub organizujesz zbiórki na rzecz ubogich? Może chciałbyś to robić, ale nie wiesz, od czego zacząć? Jeżeli tak - ten konkurs jest dla Ciebie. Żyjemy w świecie, w którym czas jest na wagę złota i często to on jest największym prezentem, jaki możemy ofiarować innym. Zazwyczaj tak niewiele wystarcza, aby wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Wyobraź sobie, że jest Was trójka i że możecie przeznaczyć na pomaganie innym, choć jedną godzinę w tygodniu. To daje razem 12 godzin w miesiącu - pół dnia przeznaczone na czynienie dobra dla innych. - Ten konkurs to szansa, żeby zrobić ten pierwszy krok, a przy okazji pomóc początkującym wolontariuszom - mówi Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. - Chcemy wyróżnić tych, którzy już zaangażowali się w wolontariat i mogą udzielić przydatnych rad początkującym, jak również tych, którzy dopiero zamierzają to zrobić i mają świetne pomysły jak zachęcić swoich kolegów i koleżanki by przyłączyli się do pomagania innym. Zamierzeniem organizatorów jest promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ci, którzy są już wolontariuszami będą mieli za zadanie przedstawienie swoich doświadczeń: w jaki rodzaj aktywności zaangażowali się po raz pierwszy? Jakie problemy napotkali i czego ich one nauczyły? Co uważają za swój największy sukces? Dlaczego sądzą, że warto być wolontariuszem? Czy udało im się nakłonić innych do zaangażowania się w swoje działania? Jakich rad udzieliliby swoim kolegom i koleżankom, którzy dopiero debiutują jako wolontariusze? Uczniowie, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie posiadają będą mogli przedstawić swoje pomysły na to, jak planują zaangażować się w wolontariat: na czym miałyby polegać ich działania i do kogo będą skierowane? Dlaczego sądzą, że ich pomysł nie okaże się wyłącznie słomianym zapałem? Czy zamierzają włączyć w swoje działania inne osoby, np. swoich kolegów ze szkoły albo członków rodzin? Wolontariusze oraz chętni do pomagania innym mogą również opisać swój pomysł na to, jak sami w przyszłości, po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, chcieliby się zaangażować w wolontariat europejski. - Chociaż jest on przeznaczony dla osób pełnoletnich chcemy przybliżyć jego zasady młodzieży w Polsce - podkreśla Rafał Rudnicki. - Kto wie, może w przyszłości będą chcieli się zaangażować w ten rodzaj aktywności społecznej. Pole do manewru Wachlarz dziedzin wolontariatu, których dotyczy konkurs jest bardzo szeroki - od klasycznych form pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, dzieci mających trudności w nauce po wolontariat w zakresie kultury, sportu, ekologii, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wiele innych. A jednak nagroda Choć wolontariat jest działalnością bezinteresowną, biorąc udział w tym konkursie masz szansę otrzymać atrakcyjne nagrody: członkowie trzech najlepszych zespołów z gimnazjów i trzech ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym finale konkursu, połączonym z wręczeniem laureatom nagród, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz podczas uroczystej gali towarzyszącej międzynarodowej konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu Finał będzie mieć miejsce w Warszawie na początku grudnia Na najlepszych czeka również wizyta studyjna w Brukseli, połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej. Regulamin w skrócie W konkursie mogą brać udział wyłącznie trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane technika, szkoły specjalne). Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu. Pracę należy zapisać na CD lub DVD i wysłać ją wraz z formularzem zgłoszeniowym do 17 października 2011 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10/ Warszawa z dopiskiem "Mój pierwszy krok w wolontariat" Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich. Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je przede wszystkim na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zwłaszcza w Regulaminie konkursu oraz w opracowaniu "Pytania i odpowiedzi", które będzie na bieżąco aktualizowane na tej stronie. Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: Żródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

7 NOWA USŁUGA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCICI GOSPODARCZEJ Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. wraz z Wielkopolskim Instytutem Jakości Sp. z o. o w Poznaniu, zaprasza Przedsiębiorców do skorzystania z usługi: Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Asysta jest usługą opartą o standardy Krajowego Systemu Usług Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów: Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy w 4 obszarach: spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego); marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.); organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.); finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia zatorem płatniczym, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.). Więcej informacji pod numerem telefonu: Adres redakcji: Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 10/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo