INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI"

Transkrypt

1 15/2015 W NUMERZE: ZAJRZYJ NA PODWÓRKO str. 3 ZABYTKI NA CZTERECH KÓŁKACH Piękne, wiekowe auta jeździły po naszych drogach od 8 do 12 lipca podczas 38. Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który był jednocześnie 8. Rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, a sama impreza po raz kolejny została wpisana do międzynarodowego kalendarza rajdów pojazdów zabytkowych i uzyskała akceptację FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) w kategorii B. Rajd, którego jednym z organizatorów jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej, to dla jego uczestników nie tylko okazja do zaprezentowania szerokiemu audytorium zabytkowych pojazdów, ale również sposobność do poznania historii oraz współczesności naszego miasta. O turystycznej atrakcyjności Bielska-Bia- łej stanowią także liczne imprezy, które cyklicznie są tutaj organizowane. Mam nadzieję, że czas spędzony w Bielsku-Białej pozostawi u państwa jedynie miłe wspomnienia i w przyszłości będziecie chętnie powracać do naszego miasta powiedział prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, witając uczestników rajdu. Bazą rajdu był SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Organizatorzy spodziewali się przyjazdu ponad 70 załóg z całego kraju jak i z zagranicy z Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i Białorusi. ciąg dalszy na str.16 IKARY Z BIELSKA-BIAŁEJ str. 5 PO REMONCIE DROGI JAK MARZENIE str. 6 ZNAJDŹ NOWEGO PRZYJACIELA W SCHRONISKU str. 7 INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI W Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej realizowane są obecnie dwie ważne inwestycje związane z hermetyzacją całego procesu kompostowania odpadów. W ich efekcie zmniejszy się uciążliwość kompostowni dla otoczenia ZGO. Nowy Zakład Gospodarki Odpadami został oddany do użytku w 2012 roku. Po wprowadzeniu w połowie 2013 roku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi okazało się, że do kompostowni trafia ogromna ilość odpadów mokrych przede wszystkim skoszonej trawy i innych odpadów biodegradowalnych. Tworząc ten zakład, nie przewidywano aż tak wielkiego wzrostu oddawanych do ZGO odpadów mokrych. Mieszkańcy Lipnika, w której to dzielnicy znajduje się Zakład Gospodarki Odpadami, a nawet dalszych dzielnic Bielska-Białej, zaczęli skarżyć się na trudne do zniesienia, nieprzyjemne zapachy wydobywające się z ZGO. Prezydent miasta zdecydował o podjęciu inwestycji, które mają doprowadzić do ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z kompostowani i tym samym uciążliwości dla mieszkańców związanych z jej działaniem. Obecnie na terenie ZGO S.A realizowane są te dwie ważne inwestycje związane z hermetyzacją procesu kompostowania: od momentu przyjęcia odpadów do końcowego uzyskania ostatecznych produktów kompostowania. Taka hermetyzacja bezpośrednio przełoży się na ograniczenie występowania uciążliwości zapachowych mających źródło w kompostowni i poprawi znacząco komfort życia mieszkańców pobliskich terenów. ciąg dalszy na str. 3

2 KRONIKA DUPA HAFCIARKA SA ATA SENIORKA ZŁOTE ŁANY: INTEGRACJA NA SZKLE MALOWANE Prace hafciarki Wandy Kowalewskiej pokazano 25 czerwca w Domu Kultury Włókniarzy. Artystka jest dobrym duchem istniejącego od początku lat 80. XX wieku Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego w DK Włókniarzy. Zawsze służy radą i pomocą szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z igłą. Już w szkole Wanda Kowalewska interesowała się szydełkowaniem i robótkami na drutach. Zawodowo związana była z bielskimi zakładami włókienniczymi (Bielska Dzianina, Merilana, Wega). Po przejściu na emeryturę w 1980 r. ręczne robótki zapełniły jej wolny czas, z czego cieszą się znajomi i rodzina, których obdarowuje swoimi pracami. W swoim bogatym dorobku posiada: hafty (richelieu, angielski, pełny, przewlekany, krzyżykowy, gobelinowy, kolorowy igłą malowany); koronki (frywolitki koronki robione na czółenku); serwetki (szydełkowe i na drutach); obrusy i gobelinki. Brała udział w licznych wystawach zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Opr. Blisko 60 osób wzięło udział w ognisku integracyjnym zorganizowanym 7 lipca w leśniczówce przy ul. Górskiej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany i Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany. Najmłodszy uczestnik spotkania miał 14 miesięcy, a najstarsza w tym gronie seniorka ukończyła niedawno 90 lat. Wśród uczestników spotkania były również osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze, także ci, którzy współpracę z fundacją już zakończyli, ale czują się związani emocjonalnie z tym środowiskiem. Czas spędzony razem był okazją do wspólnych rozmów, śpiewów przy wtórze akordeonu oraz do kontaktu z przyrodą i, co ważne, do smacznego typowo piknikowego poczęstunku, czyli duszonek. Ogniska integracyjne mają wieloletnią tradycję. W zamyśle inicjatorów spotkań są imprezą łączącą wiele osób; potrzebujących pomocy z tymi, którzy jej udzielają, oraz z tymi, którzy są tylko sympatykami takiej działalności. r Podsumowano wyniki Międzynarodowego Konkursu Malarstwa na Szkle Dzieło rąk i serca, który był realizowany w ramach projektu dofinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, a jego partnerem ze Słowacji było Oravske kulturne stredisko w Dolnym Kubinie. Wzięło w nim udział 87 twórców dorosłych oraz 340 dzieci z Polski i ze Słowacji, którzy złożyli łącznie około 500 prac. Poziom prac był bardzo wysoki i równy, z tego powodu jury postanowiło wybrać 7 najlepszych bez wskazywania miejsc powiedział koordynator projektu Zbigniew Micherdziński z ROK. Nagrody otrzymali: Józef Hulka (Łękawica), Katarzyna Janik (Żywiec), Jana Michalkova (Hummenne Słowacja), Włodzimierz Ostoja-Lniski (Czersk), Lilianna Pleńkowska (Żywiec), Zdzisław Słonina (Świątniki), Marta Walczak-Stasiowska (Zakopane). Grażyna Bryniarska (Zakopane), Martina Chudajakova (Sihelne Słowacja), Jakub Gazurek (Istebna), Katarzyna Pastor (Twardorzeczka), Aniela Stanek (Chochołów), Paweł Wojcieszak (Bielsko-Biała) odebrali konkursowe wyróżnienia. W kategorii dzieci i młodzieży przyznano 12 nagród i 38 wyróżnień. FENOMEN Z APLAUZEM W dniach czerwca odbył się 36.Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2015, na którym zespół taneczny Fenomen z Domu Kultury w Kamienicy otrzymał Srebrny Aplauz w kategorii inscenizacja taneczna (jazz, modern, contemporary, balet). Jest to najwyższe wyróżnienie dla bielskiego zespołu w tej kategorii. Układ nosi nazwę Na podwórku, przygotowała go choreograf zespołu Alicja Paleta. Fenomenowi gratulujemy tego sukcesu. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XLV/1102/2014 z dnia 30 września 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku- -Białej nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 sierpnia 2015 roku do 4 września 2015 roku (z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych) w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od do w czwartki w godz. od do oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej). Zmiana studium dotyczy rezygnacji z realizacji ulicy zbiorczej o nazwie roboczej Nowopiekarska na odcinku pomiędzy ul. Komorowicką a ul. Sarni Stok. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta o godz Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 roku.

3 FAKTY 3 INWESTYCJE W KOMPOSTOWNI dokończenie ze str. 1 Pierwsza z inwestycji w ZGO polega na budowie czterech dodatkowych bioreaktorów oraz na rozbudowie kompostowni o szczelną halę przyjęcia odpadów biodegradowalnych, w której nastąpi optymalne przygotowanie odpadów do procesu kompostowania. Wykonawcą tego zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Do jego obowiązków należy: wykonanie i przekazanie projektów wykonawczych, przeprowadzenie prac ziemnych, rozbiórka dotychczasowych wiat magazynowych, wykonanie fundamentów hali, zabetonowanie płyt dennych dwóch komór bioreaktorów, rozpoczęcie prac związanych ze wznoszeniem ścian bioreaktorów, wykonanie muru oporowego sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i innych oraz budowa budynku socjalno-biurowego. Obecnie postęp prac wynosi ok. 30 proc., planowany termin zakończenia prac to 16 listopada 2015 r. Druga inwestycja dotyczy zabudowy istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki ZAJRZYJ NA PODWÓRKO mówi prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult: Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej to z pewnością nowoczesne przedsięwzięcie komunalne. Jednak po lawinowym wzroście ilości oddawanych do niego odpadów mokrych, zwłaszcza zielonych po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w mieście koniecznym stała się realizacja nowych inwestycje w ZGO dla rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem tego zakładu. Należą do nich budowa podczyszczalni odcieków ze składowiska, tworzenie czterech kolejnych bioreaktorach oraz całkowita hermetyzacja procesów zagospodarowania odpadów mokrych. Jestem przekonany, że realizacja tych ważnych dla komfortu życia mieszkańców Bielska-Białej inwestycji przyniesie dobry efekt. q końcowej kompostu/stabilizatu zamkniętą halą wraz z systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza. Wykonawcą tej inwestycji, również wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest Budimex S.A. W przypadku tego zadania prace polegają na: wykonaniu i przekazaniu projektów wykonawczych, przeprowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu palowania terenu, fundamentów hali, konstrukcji hali oraz jej przykrycie, muru oporowego, wybudowaniu budynku maszynowni oraz drogi przeciwpożarowej. Inwestycja ma zostać zakończona jesienią tego roku, postęp prac wynosi obecnie ok. 50 proc. Wykonawcy obu inwestycji zadeklarowali realizację prac w taki sposób, aby nie kolidowały one z normalną pracą kompostowni i bieżącego funkcjonowania ZGO. To już drugi zielony zakątek urządzony przez Zieleń Miejską na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ramach współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi. Po udanej inauguracji takiej współpracy podczas założenia skweru przy ul. Sobieskiego, tym razem urządzony został skwerek wielkości około 200 m kw. na dziedzińcu kamienicy przy ulicy 11 Listopada 64. Budynek ten w zeszłym roku zmienił swój wygląd za sprawą remontu elewacji przeprowadzonego przez ZGM. Jest to budynek zabytkowy, nad którym czuwa konserwator zabytków. W jego podwórku zachowano zabytkowe torowisko, które jest pozostałością sklepu i magazynu towarów żelaznych zlokalizowanego przed laty w tym miejscu. Teraz nie tylko elewacja cieszy oko przechodniów i mieszkańców, ale i niewielkie podwórko, które niemal z dnia na dzień zazieleniło się i zostało obsadzone drzewami i krzewami. Mieszkańcy doznali niemal szoku, bo rozłożyliśmy na skwerku trawnik z rolki, a więc błyskawicznie w tym miejscu wyrósł trawnik opowiada Maciej Hryculak z Zieleni Miejskiej, podkreślając, że zielone zagospodarowanie dziedzińca zostało bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców. W tym miejscu miasta nie ma zbyt wiele zieleni, więc każdy taki fragment jest pożądany. A ponieważ przez bramę na ten dziedziniec zajrzeć może każdy, to i przechodnie mogą dostrzec urodę tego miejsca. Na skwerku posadzone zostały buk purpurowy, klon ginnala i graby Pendula. Nasadzenia są łatwe w utrzymaniu, o charakterze miejskim, niewysokie. Pomysłodawcy tego rozwiązania mają nadzieję, że zieleń trwale będzie upiększać to miejsce. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Zielenią Miejską, która zaowocuje tym, że następne urocze, a zaniedbane zakątki będziemy starali się eksponować przy okazji remontów naszych kamienic, by cieszyły oczy mieszkańców mówi dyrektor ZGM Anna Nawrocka. kk

4 MIASTO 4 ŚWIĘTO BŁĘKITNYCH MUNDURÓW 15 lipca w Bielskim Centrum Kultury policjanci z garnizonu bielskiego wspólnie z mundurowymi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji uczcili obchody 96. rocznicy powstania policji. W uroczystej akademii uczestniczył zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach mł. insp. Piotr Kucia, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz parlamentarzyści. Ten szczególny dzień jest okazją do refleksji, zadumy i przemyśleń, do spojrzenia wstecz i podsumowań. Jest też okazją do podziękowań za sumienną służbę, do wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie policyjne. Jest to również sposobność, aby spotkać się z wami, szanowni goście, w odmiennej niż na co dzień świątecznej atmosferze i móc wam serdecznie podziękować za wszystko, co czynicie, aby nas wesprzeć i wzmocnić w realizacji jakże ważnych i szczytnych zadań. Dzisiejsze święto jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy z zaangażowaniem, narażeniem życia i zdrowia pełnią tę zaszczytną służbę mówił komendant miejski policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak. Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe pagony założyło 153 policjantów. Najwięcej, bo aż 35, uzyskało stopień starszego aspiranta. 14 policjantów odznaczonych zostało medalami Za długoletnią służbę oraz odznakami Zasłużony policjant. Medalem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Katowicach uhonorowany został zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Piotr Kucia. W czasie uroczystości Delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Bielska- -Białej na czele z prezesem majorem w stanie spoczynku Waldemarem Jagiełło odznaczyła komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej insp. Dariusza Matusiaka medalem Za zasługi dla osób uczestniczących w misjach poza granicami państwa i członków wspierających organizację. Kilkunastu policjantów i pracowników cywilnych policji, za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zostało uhonorowanych nagrodami rzeczowymi przez przedstawicieli władz samorządowych. Komendant miejski policji w Bielsku-Białej podziękował osobom, które szczególnie troszczą się o sprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Prezydentowi Bielska-Białej Jackowi Krywultowi wręczono statuetkę Przyjaciela policji. Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca policjantów jest trudna i z roku na rok coraz bardziej niebezpieczna. Wszystko to za sprawą coraz bardziej wyrafinowanych metod stosowanych przez przestępców. Jeszcze niedawno z wieloma bandyckimi działaniami spotykaliśmy się głównie w książkach i filmach kryminalnych. Dziś stały się one ponurą rzeczywistością. W związku z tym samo zaangażowanie i poświęcenie dla służby to zdecydowanie za mało. Obecnie policjanci muszą być doskonale wyszkoleni, wyposażeni w odpowiedni sprzęt i co chyba najważniejsze powinni posiadać umiejętność podejmowania właściwych i szybkich decyzji. Bielscy policjanci sądząc po osiąganych wynikach wszystkie te przymioty posiadają powiedział prezydent Jacek Krywult. Nasza komenda od lat szczyci się przecież wysoką wykrywalnością przestępstw i skutecznością w ich zwalczaniu. Z prawdziwą dumą chcę podkreślić, że Bielsko-Biała to jedno z najbardziej bezpiecznych miast w województwie. I za to należą się podziękowania wszystkim funkcjonariuszom miejscowego garnizonu. Warto przy okazji zwrócić uwagę na modelową wręcz, wieloletnią współpracę bielskiej komendy z lokalnym samorządem. Dzięki naszemu współdziałaniu udało się podjąć wiele inicjatyw, które dodatkowo wpłynęły na eliminację zagrożeń i tym samym na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Przykłady naszej współpracy można by mnożyć: finansowane przez miasto dodatkowe patrole, wspólne działania policji i straży miejskiej czy wreszcie nasze wspólne zaangażowanie w organizowane przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Znakomitym przykładem naszego współdziałania jest również zaangażowanie miasta w polepszenie warunków pracy policjantów. Przypomnę, że samorząd bardzo aktywnie włączył się w budowę nowej komendy. Nie tylko przekazaliśmy teren pod tę ważną i potrzebną inwestycję, ale braliśmy aktywny udział w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Dla władz Bielska-Białej sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców są absolutnie priorytetowe. Dlatego właśnie tak cenimy i pielęgnujemy naszą współpracę w policją. Chciałbym dziś zapewnić, że nadal na miarę naszych możliwości będziemy wspierać bielską Komendę we wszystkich jej działaniach. Bielscy policjanci zawsze będą mieli w lokalnym samorządzie sojusznika, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Nie jest przecież tajemnicą, że polskie prawo jest kulawe i często stawia w bardziej uprzywilejowanej sytuacji przestępców, niż stróżów prawa. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie może być tak, że policjanci z obawy przed konsekwencjami będą się bali interweniować. Ten stan rzeczy musi zostać zmieniony dodał prezydent Bielska Białej. Podczas uroczystości dyrektor bielskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Andrzej Listowski przekazał na ręce szefa bielskiego garnizonu ufundowany sprzęt laptopy, wózki do mierzenie odległości oraz aparaty fotograficzne. Obchody Święta Policji w Bielsku-Białej uświetnił występ policyjnej orkiestry. ZAPALIŁ SIĘ LAS 16 jednostek straży pożarnej gasiło duży pożar w trudno dostępnym kompleksie leśnym. W wyniku pożaru ucierpiała jedna osoba. Na szczęście to tylko niektóre z elementów ćwiczeń, które odbyły się 18 czerwca na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko. O godzinie syrena zawyła w 15 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, dając znak rozpoczęcia corocznych ćwiczeń doskonaląco-szkoleniowych dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej. Na miejsce koncentracji wybrano budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Leszczyńskiej, skąd po krótkiej odprawie zastępy udały się alarmowo do działań. W tym roku ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko w rejonie zbiorników małej retencji Leśnictwa Lipnik. Scenariusz zakładał pożar na obszarze pół hektara młodnika. Ogień rozprzestrzeniał się i objął przyległy teren leśny. Zastępy rozwinęły ponad kilometrową linię wężową i na zasadzie przepompowywania woda dotarła do prądownic strażaków bezpośrednio gaszących pożar. Z chwilą połączenia ostatnich odcinków węży motopompy pływające znajdujące się w punkcie czerpania wody z pełną mocą rozpoczęły pompowanie wody, która po chwili dotarła do zbiorników samochodów gaśniczych, a następnie pojawiła się na prądownicach. W tym momencie zrealizowany został plan bieżącego dostarczania wody do źródła ognia i rozpoczęło się natarcie na palący się las informował rzecznik PSP Bielsko-Biała kpt. Patrycja Pokrzywa. Poza jednostkami z OSP w ćwiczeniach brał również udział zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1, który przy pomocy potężnego agregatu pompowego zasysał wodę z drugiego zbiornika retencyjnego. W trakcie ćwiczeń dokonano niewielkiej pozoracji, której nie zakładał wcześniejszy scenariusz. Na drodze leśnej uległ lekkiemu wypadkowi jeden z turystów. Druhowie natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanemu. Przebieg ćwiczeń obserwowali m.in. przedstawiciele służb współdziałających Leśnictwa Lipnik, Leśnic- twa Straconka, Nadleśnictwa Bielsko, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku- -Białej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele mediów. Podsumowania ćwiczeń dokonano na terenie OSP Lipnik. Opr.

5 MIASTO 5 IKARY Z BIELSKA-BIAŁEJ Wzruszenie, zachwyt i podniosła atmosfera towarzyszyły pierwszemu pokazowi filmu pt. Ikary z Bielska-Białej, który odbył się 24 czerwca w Bielskim Centrum Kultury. W pokazie uczestniczyli nagrodzeni statuetką Ikara, ludzie kultury i sztuki oraz przyznający nagrody Ikara prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, a także radni Rady Miejskiej Bielska-Białej. Kadr z filmu, na zdjęciu Stanisław Janicki Realizatorami filmu są reżyser i scenarzysta Marek Luzar oraz dziennikarz i producent telewizyjny Mirosław Sokół, którzy w niebanalny sposób przybliżają sylwetki twórców nagrodzonych nagrodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar. Są wśród nich królowa swingu Maria Koterbska, światowej sławy rzeźbiarz Bronisław Krzysztof, aktorka Anna Guzik, wokalistka Beata Przybytek, filmowiec Stanisław Janicki, reżyser i malarz Andrzej Łabiniec, poeci Stanisław Gola i Juliusz Wątroba, dyrektor Teatru Lalek Banialuka Lucyna Kozień czy dyrektor Bielskiego Centrum Kultury Władysław Szczotka. Autorzy filmu Marek Luzar i Mirosław Sokół Nie wszyscy bohaterowie filmu są powszechnie znani, jednak ich aktywność artystyczna zasługuje na uznanie i wielki szacunek. Film pokazuje artystów w ich naturalnym środowisku. Praca przy filmie Ikary z Bielska-Białej była dla mnie wielką przy- jemnością, przede wszystkim dlatego, że poznałem wspaniałych ludzi. Niektórych z nich znałem tylko z nazwiska, innych zupełnie nie znałem, a szkoda. Tak mało jest bowiem osób wielkich, a skromnych. Potrafili oni z pasją opowiadać o swojej pracy i życiu. Pozwolili mi wejść w swój świat. O każdym ze swoich bohaterów mógłbym zrobić osobny film. Montaż materiału to było jak krojenie żywego organizmu. Dla każdego z artystów wykreowałem ich osobistą przestrzeń, w której stają się przewodnikami. Pozwoliłem się im oczarować. Do tego posłużyła mi animacja mówił Marek Luzar Autorzy filmu nawiązali do tradycji bielskiej animacji, w filmie kreuje ona światy, do których zabierają nas artyści opowiadający o swoich pasjach. Realizacja filmu trwała kilka miesięcy. Same zdjęcia filmowe odbywały się w kilku atrakcyjnych miejscach miasta. Potem były zdjęcia trickowe i to, co zajmuje najwięcej czasu, czyli animacja i wdrażanie naszych pomysłów w rzeczywistość filmową informował Mirosław Sokół. Film, który trwa 30 minut uzyskał wsparcie w ramach konkurs ofert na realizację zadań własnych miasta Bielsko-Biała z zakresu kultury i sztuki. Jest to pierwsza część cyklu filmów o Ikarach, autorzy mają nadzieję w kolejnych ukazać pozostałych twórców. Już teraz rozpoczęły się pracę nad kolejnym odcinkiem. URODZINY MARII KOTERBSKIEJ Najsłynniejsza śpiewająca mieszkanka stolicy Podbeskidzia Maria Koterbska 13 lipca obchodziła 91. urodziny. Szacowną jubilatkę wpisaną do Księgo zasłużonych dla Bielska-Białej odwiedził z tej okazji prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, składając najserdeczniejsze życzenia. Z pewnością Marię Koterbską znają niemal wszyscy dorośli obywateli naszego miasta i kraju, jednak dla młodszych czytelników przede wszystkim czytelników przypominamy w skrócie jej drogę życia. Królowa swingu bo tak ją nazywano, gdy jako pierwsza w Polsce śpiewała swingujące piosenki pochodzi z rodziny muzycznej, wielce zasłużonej dla polskiego życia muzycznego i teatralnego w Bielsku i Białej. Nic więc dziwnego, że chociaż za oficjalny debiut estradowy Marii Koterbskiej uważany jest występ w noc sylwestrową 1949 roku w Katowicach, to wcześniej znajdziemy ją w obsadzie Krakowiaków i górali Jana N. Kamińskiego wystawionych 16 czerwca 1945 r. w reżyserii Rudolfa Luszczaka, w prowizorycznej oprawie scenograficznej Elwiry Czech-Kamińskiej. Było to pierwsze przedstawienie na scenie bielskiego teatru po wojnie, przygotowane przez reaktywowana Sekcję Dramatyczną Towarzystwa Teatru Polskiego. W 1949 r. Maria Koterbska, studentka farmacji, wystąpiła w sylwestrowym programie Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w programie Studenci i aktorzy Warszawie. Usłyszał ją tam Jerzy Harald i złożył propozycję współpracy z Orkiestrą Taneczną Rozgłośni Maria Koterbska i prezydent Jacek Krywult Śląskiej Polskiego Radia. Wielki sukces M. Koterbska odniosła po nagraniu z orkiestrą radiową Jerzego Haralda (pierwszy koncert w Filharmonii Śląskiej 2 października 1950 r.) piosenek Brzydula i rudzielec, Mój chłopiec piłkę kopie i Wrocławska piosenka (muzyka Jerzy Harald, słowa Eugenia Wnukowska, 1953 r.). W latach współpracowała z krakowskim Teatrem Satyryków. Współtworzyła Wagabundę jeden z najpopularniejszych kabaretów powojennej Polski. Koncertowała z zespołami Wiktora Kolankowskiego i Tomasza Śpiewaka w kraju i za granicą, w wielu krajach Europy, w Izraelu oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Odnosiła sukcesy na wielkich krajowych festiwalach m.in. w Sopocie w roku 1963 zdobyła II nagrodę; w Opolu honorowe Grand Prix w 1987 r. Dorobek piosenkarski Marii Koterbskiej to ponad 1500 utworów. Jest laureatką Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady Prometeusz 1996 za wybitne osiągnięcia w sztuce estradowej. W filmie Irena do domu! zaśpiewała piosenkę Karuzela, która była przebojem. Piosenki w jej wykonaniu wykorzystano także w filmie Sprawa do załatwienia.

6 MIASTO 6 PO REMONCIE DROGI JAK MARZENIE 10 lipca Miejski Zarząd Dróg odebrał po remoncie dwie inwestycje drogowe. Symbolicznego otwarcia dróg dokonał prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Z wyremontowanej ulicy Sikornik cieszą się kierowcy jeżdżący w centrum miasta. Prace modernizacyjne przeprowadzono od skrzyżowania z ul. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski do ul. Rejtana oraz na ulicy Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów. Powstały tam jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodniki z kostki betonowej o długości ponad 445 metrów. Zanim jednak do tego doszło, trzeba było dokonać rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni i chodników, a później przeprowadzić zasadnicze prace. Przy tej okazji zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Rejtana i Partyzantów. W tym samym dniu prawie miesiąc przed zaplanowanym terminem zakończono remont drogi wewnętrznej, ogólnodostępnej, na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Orchidei. Tam również wyremontowano konstrukcję nawierzchni drogi oraz chodniki. Zmodernizowano też odwodnienie i wykonano nowe oznakowanie drogi. KOLEJ NA KOLEJ W MINIATURZE Drzwi bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przez trzy dni od 3 do 5 lipca otwarte były dla każdego, kto chciał na własne oczy zobaczyć, ile frajdy daje zabawa na wykonanej ręcznie realistycznej makiecie kolejowej. W hali pod Dębowcem zaprezentowano Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pod nazwą Kolej w miniaturze. Pokaz makiet kolejowych w Bielsku-Białej był integralną częścią zlotu miłośników miniaturowej kolei, podczas którego modelarze z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier spotykają się, by wspólnie bawić się w odtwarzanie realiów kolei z wybranej epoki modelarskiej. Ponad sto metrów szlaku kolejowego przygotowanego przez 35 modelarzy z 5 państw, wiernie odwzorowane makiety stacji kolejowych oraz pociągi zachwycające swoim urokiem to w dużym skrócie opis wielkiej wystawy małej kolei pod Dębowcem. Co ważne, wszystkie modele i makiety prezentowane w ramach pokazu wykonane były w skali 1:120, czyli w wielkości modelarskiej TT. Makiety zbudowane są zgodnie z określonymi normami, co pozwala na ich połączenie i wspólną zabawę w międzynarodowym gronie. Ruch pociągów odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy. Powstaje on jednorazowo dla konkretne- go ustawienia makiet, jeszcze na długo przed imprezą. Upływ czasu na makiecie odmierzają specjalne zegary modelarskie, pracujące kilka razy szybciej niż te normalne. Dzięki temu w ciągu kilku godzin odtwarzany jest ruch pociągów zapisany w jednodniowym rozkładzie jazdy informowali organizatorzy prezentacji. Modele taboru kolejowego używane w czasie pokazu to w większości modele seryjne. Często jednak są patynowane przez modelarzy. Do sterowania modeli wykorzystywany jest system sterowania cyfrowego DCC. Każdy model wyposażony jest w miniaturowy dekoder i zasilany poprzez metalowe tory z centrali sterującej. Przy użyciu specjalnych manipulatorów maszyniści mogą regulować prędkość i kierunek jazdy pociągów, a także wywoływać dodatkowe efekty wizualne, jak dym z kominów parowozów, czy kontrolować efekty dźwiękowe. I to właśnie te efekty najbar- dziej podobały się zebranym na pokazie widzom. Podobne zloty modelarzy kolejowych nie są rzadkością i odbywają się niemal co miesiąc w różnych miastach w całym kraju. Są świetną okazją do zrobienia ciekawych zdjęć, filmów i złapania bakcyla zabawy w miniaturową kolej. Pokaz makiet kolejowych w Bielsku-Białej był organizowany społecznie przez środowisko modelarzy, dzięki przychylności władz miasta oraz Bielsko- -Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy przedsięwzięcia już zapowiadają, że chcą, aby impreza na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń w Bielsku-Białej. Opr.

7 MIASTO 7 ZNAJDŹ NOWEGO PRZYJACIELA W SCHRONISKU Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 26 czerwca zorganizowało już po raz trzeci Paradę Psów Schroniskowych. Pochód zwierzaków i ich opiekunów przeszedł ulicami miasta na bielski Rynek, gdzie odbywały się koncerty. Chcemy pokazać mieszkańcom miasta, że nasze schroniskowe pieski są całkiem normalne, że niczego im nie brakuję, są zdrowe i zadbane. One również potrafią chodzić na spacer, dobrze się zachowują. Jedyne, czego nie mają, to własny dom. Podczas parady ludzie będą mogli je poznać, a gdy pojawi się pomiędzy nimi więź, to może postanowią zaoferować czworonogowi dom. Chcemy, aby takie adopcje by- ły przemyślane i trwałe, dlatego nic nie robimy na siłę przekonywał kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej Zdzisław Szwabowicz. Licznie zgromadzeni wielbiciele czworonogów wśród których był również prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oprócz oglądania bezdomnych psów, mogli na Rynku miło spędzić czas. Przygotowano tam koncer- ty zespołów muzycznych Factory of Blues, Raspberry Hills, Le Fleur i New Year s Day. Odbył się też pokaz psów pracujących, wyświetlano filmy rysunkowe z Reksiem w roli głównej, organizowano konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji. PSIE PIĘKNOŚCI Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bielsku-Białej zorganizował 4 lipca na terenie ZIAD 1. Krajową Wystawę Psów II, V i IX grupy FCI Fédération Cynologique Internationale, Międzynarodowej Federacja Kynologicznej. Na tej wystawie mogły się prezentować tylko psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym lub w uznanych przez FCI innych organizacjach kynologicznych. Na krajowej wystawie prezentowano psy 73 ras, tak więc miłośnicy czworonogów mieli możliwość zobaczenia wielu rzadkich zwierząt. Samych pudli na wystawie poznaliśmy pięć ras! Nas szczególnie zainteresowały obecnie bardzo modne tzw. pieski do towarzystwa. Rosyjski Toy Długowłosy to rasa która wymarła jakiś czas temu. Te psy wywodziły się z terierów. 60 lat temu udało się odtworzyć tę rasę i stworzyć z czasem coś tak wspaniałego. My chcieliśmy mieć coś wyjątkowego, za czym ludzie będą się oglądać informowała Justyna Jarych, właścicielka psów rasy Rosyjski Toy Długowłosy. Psy wystawiamy w zależności od potrzeb hodowlanych. Jedne bardzo lubią pokazy i same od razu się prężą tak jak nasza starsza gwiazda, inne podczas pokazów stroją fochy tak jak nasza młodsza, która jest jak księżniczka na ziarnku grochu dodała J. Jarych. 5 lipca bielski oddział Związku Kynologicznego na terenie ZIAD zorganizował 41. Beskidzką Wystawą Psów Rasowych.

8 MIASTO 8 ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NA START! Sport do zdrowie i dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Wiedzą to także podopieczni świetlic środowiskowych, którzy jak co roku wakacje rozpoczęli od sportowej rywalizacji podczas 11. Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej. W rozgrywkach od 30 czerwca do 2 lipca udział wzięli podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy oraz świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Klub Inteligencji Katolickiej. Młodzi pasjonaci sportu rozegrali finałowe mecze piłki nożnej, siatkówki i dwóch ogni; do których eliminacje odbywały się od kwietnia, w salach gimnastycznych i na boiskach zaprzyjaźnionych szkół. Sześciobój, skok w dal, rzut piłką lekarską, sprint i sztafeta to kolejne dyscypliny olimpiady, które wzbudziły duże emocje. Wszystkie mecze i konkurencje rozegrano w dwóch, bądź trzech kategoriach wiekowych. Podopieczni świetlic socjoterapeutycznych: Kraina Narni, Zakątek Uśmiechu i Fabryka Marzeń przygotowali występy taneczne i muzyczne, które w pierwszym i drugim dniu olimpiady uatrakcyjniły zmagania sportowe. Olimpiada była okazją nie tylko do sprawdzenia indywidualnych i drużynowych umiejętności sportowych, ale także czasem dobrej zabawy i integracji ponad 200 podopiecznych naszych placówek powiedziała dyrektor Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej Anna Olszowska. Dzięki uprzejmości Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji korzystaliśmy z miejskich obiektów sportowych. Puchary i medale dla zwycięzców ufundował Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Dziękujemy za wsparcie. Składamy również podziękowania Grzegorzowi Bogdanikowi za ufundowanie nagród dla drużyn towarzyskiego meczu wychowawców i podopiecznych Środowiskowego Centrum Pomocy, który odbył się w drugim dniu olimpiady dodała dyrektor. Opr. WYNIKI sześciobój: I miejsce Świetlica Środowiskowa Przyjazna Przestrzeń, II klub młodzieżowy Nad Dachami, III Świetlica Socjoterapeutyczna Kraina Narnii piłka nożna: kategoria wiekowa 2002 i młodsi I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II Świetlica Socjoterapeutyczna Zakątek Uśmiechu, III miejsce Świetlica Socjoterapeutyczna Fabryka Marzeń; kategoria wiekowa I miejsce Nad Dachami, II Kraina Narnii, III Przyjazna Przestrzeń dwa ognie: kategoria wiekowa 2005 i młodsi i miejsce Zakątek Uśmiechu, II Przyjazna Przestrzeń, II Fabryka Marzeń; kategoria wiekowa I miejsce Fabryka Marzeń, II Świetlica Środowiskowa Matusiaki, III Przyjazna Przestrzeń siatkówka: I miejsce Nad Dachami, II Przyjazna Przestrzeń, III Kraina Narnii rzut piłką lekarską: kategoria wiekowa 2005 i młodsi I miejsce Filip Mendrok, Zakątek Uśmiechu, II Aniela Hewlik, Fabryka Marzeń, III Bartłomiej Chudy, Nad Stawami kategoria wiekowa I miejsce Nikodem Spaczek, Matusiaki; II Paweł Górowicz, Przyjazna Przestrzeń; III Magdalena Opalińska, Ster kategoria wiekowa I miejsce Maciej Matejko, Nad Dachami; II Przemysław Mendrok, Przyjazna Przestrzeń, III Paweł Kręcichwost, Przyjazna Przestrzeń skok w dal z miejsca: kategoria wiekowa 2005 i młodsi I miejsce Kacper Komendera, Przyjazna Przestrzeń; II Nikola Pietraszewska, Matusiaki, III Jakub Wigłasz, Fabryka Marzeń kategoria wiekowa I miejsce Gabriel Gwóźdź, Przyjazna Przestrzeń, II Alicja Wróblewska, Pod Aniołami, III Jakub Hanek, Zakątek Uśmiechu kategoria wiekowa I miejsce Przemysław Mędrzak, Przyjazna Przestrzeń, II Adrian Puchalik, Przyjazna Przestrzeń, III Robert Lach, Kraina Narnii sprint: kategoria wiekowa 2005 i młodsi I miejsce Natalia Pach, Kraina Narnii; II Magdalena Gronkiewicz, Fabryka Marzeń, III Oliwier Woliński, Nad Stawami; kategoria wiekowa I miejsce Kaludia Momot, Kraina Narnii, II Magdalena Opalińska, Ster; III Dawid Palczewski, świetlica KIK Dzieciątka Jezus kategoria wiekowa I miejsce Patryk Habdas, Kraina Narnii, II Kamil Dokudowiec, Nad Dachami; III Andrzej Moll, W dolinie Wapienicy sztafeta: kategoria wiekowa 2005 i młodsi I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II Kraina Narnii, III Nad Stawami kategoria wiekowa I miejsce Przyjazna Przestrzeń, II Pod Aniołami, III Matusiaki kategoria wiekowa I miejsce Nad Dachami, II Kraina Narnii, III Przyjazna Przestrzeń OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW Przedszkolaki z Bielska-Białej uczestniczyły w 10. Olimpiadzie Przedszkolaków 2015 organizowanej wspólnie przez Przedszkole Nr 39 i Gimnazjum nr 14. Już w marcu organizatorzy wysłali do bielskich przedszkoli regulamin. Chęć udziału w zabawie zgłosiło 25 placówek. Eliminacje odbyły się 15 czerwca zawody drużynowe na czas, które pozwoliły wyłonić 10-osobowe drużyny 5- i 6-latków z 10 bielskich placówek. 17 czerwca o godz nastąpił przemarsz uczestników za flagą olimpijską niesioną przez uczniów gimnazjum. Dyrektor Przedszkola nr 39 Danuta Midura powitała gości zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Janusza Kapsa, st. inspektor MZO Iwonę Bojarską, dyrektorów z bielskich przedszkoli oraz dzieci głównych bohaterów imprezy. Na wesoło część artystyczną poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego z gimnazjum Jan Bal, przedszkolaki i uczniowie z gimnazjum zaprosili wszystkich do zaczarowanego zamku księżniczek. Nastrojowa muzyka i piękny taniec uwieńczone zostały odkryciem przez księżniczki skarbu cukierków, którymi obdarowano sportowców małych i dużych. Zapalenie znicza olimpijskiego przez Janusza Kapsa zainaugurowało zawody. Zmagania sportowe rozegrano w konkurencji skoku w dal, rzutu piłeczką palantową, rzutu piłką lekarską (1 kg), biegu na czas 30 m. Na koniec odbył się wyścig sztafetowy wszystkich drużyn. Małym zawodnikom pomagali i dopingowali ich starsi koledzy z gimnazjum. Janusz Kaps udekorował wszystkich sportowców okolicznościowymi medalami, następnie wręczył medale i statuetki za indywidualne osiągnięcia, puchary otrzymały zwycięskie przedszkola: I miejsce Przedszkole Nr 55, II miejsce Przedszkole Nr 25, III miejsce Przedszkole Nr 51. Osiągnięcia indywidualne w poszczególnych zawodach X Olimpiady Przedszkolaków 2015 Rzut piłeczką palantową: Dziewczynki I miejsce Marta Biedroń z P55 11,40 m II miejsce Nikola Wojtusiak z P25 10,70 m

9 MIASTO 9 KONKURS Z POCZUCIEM HUMORU Finał II Bielskiego Konkursu Satyrycznego Wrzuć na luz zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury pod hasłem wywoławczym: Wrzuć na luz... i coś śmiesznego z nami stwórz! odbył się 29 maja w Saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek. W konkursie wzięło udział 151 miłośników dobrego humoru z całej Polski. W kategorii tekstowej 64 osoby nadesłały blisko trzysta utworów prozą i wierszem, 71 osób przysłało 114 dzieł(ek) plastycznych w kategorii rysunkowej, a 19 osób zaprezentowało 56 zdjęć w kategorii fotograficznej. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, najstarszy dobijał osiemdziesiątki. Warto podkreślić, że na konkurs wpłynęły prace debiutantów, jak i uznanych autorów. Jury obradowało w składzie: Juliusz Wątroba (szef podkomisji ds. tekstu), Marek Widget Mosor (szef podkomisji ds. rysunku), Aleksander Dyl (szef podkomisji ds. foto), Lech Kotwicz (szef konkursu i jego kurator), dyrektor Miejskiego Domu Kultury Franciszek Kopczak (szef wszystkich szefów). W kategorii tekstowej 1. miejsce zajęła Ewa Jabłońska z Otwocka za zestaw prozatorski pt. Zgaduj zgadula, co to za lektura, 2. miejsce Maciej Michalski ze Słupska za wiersz Tatry na zdrowie, 3 miejsce Bogusław Jaroszek z Bielska-Białej za utwór prozatorski pt. Przepis na kaczkę. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Ferdynand Głodzik (Gorzów Wielkopolski), Bogdan Krajewski (Warilla w Australii), Zofia Nowacka-Wilczek (Lublin), Joanna Rogula (Częstochowa), Ryszard Wasilewski (Łask). W grupie dziecięco-młodzieżowej 1. miejsce zajęła Olga Kiełbasiak lat 18 (Sieradz) za utwór prozatorski pt. Pa)(ryż, 2. miejsce Filip Peringer lat 17 (Bielsko-Biała) za wiersz Końca świata być nie może, 3. miejsce Magdalena Szczurek lat 14 (Jordanów) za wiersz pt. Na Dzień Dobry/Dobry Dzień. Jury podkreślało bogactwo form literackich zaprezentowanych w konkursie. Dużym wzięciem wśród uczestników cieszyły się limeryki. Konkurs przyczynił się do popularyzacji Bielska-Białej jako miejsca z pozytywną energią. W kategorii rysunkowej 1. miejsce zajął Adam Koguciuk z Pławanic za obrazek pt. Baba z wozu koniu lżej, 2. miejsce Sławomir Lizoń z Częstochowy za rysunek pt. Kopalnia kamieni, 3. miejsce Waldemar Rukść z Olecka za rysunek pt. Miejscówka. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Henryk Cebula z Przeworska, Michał Graczyk z Nysy, Jan Surma z Niska, Gabriela Białas z Olesna. Jury postanowiło przyznać pierwszą w historii konkursu nagrodę zespołową uczniom Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie za dojrzałość artystyczną i fantastyczne poczucie humoru. Wśród dzieci i młodzieży z Podbeskidzia największe wrażenie na jurorach zrobiły prace Artura Gandyka (Czechowice-Dziedzice), Moniki Magiery (Bielsko-Biała) i Sandry Stojańskiej. W kategorii fotograficznej 1. miejsce zajęła Sabina Kowalówka z Bielska-Białej za zestaw zdjęć. 2. miejsce zajęła Gabriela Kowalówka (Bielsko-Biała) zestaw zdjęć, a 3. miejsce Anatol Pająk z miejscowości Chociwel za zestaw zdjęć. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Marek Bednarz z Bierunia, Nikoletta Maćkowiak (Jabłonowo Pomorskie), Konrad Wójcik z Dąbrówki Gorzyckie. As z Rękawa Dyrektora i nagroda pieniężna w kwocie 444 zł dla najlepszej pracy ponad kategoriami trafiły w ręce Waldemara Rukścia z Olecka. Asiki z Rękawa Dyrektora i nagrody w kwocie 111 zł otrzymali: Marek Bednarz i Ryszard Wasilewski. oprac. kk III miejsce Daria Kobiela z P2 10,00 m Chłopcy I miejsce Ksawery Boryn z P2 21,70 m II miejsce Bogdan Tomaszewski z P44 18,50 m III miejsce Jakub Biela z P54 18,20 m Skok w dal z miejsca : Dziewczynki I miejsce Kinga Sieracka z P39 1,54 m II miejsce Natalia Gołyszny z P54 1,54 m III miejsce Helena Łopatka z P2 1,38 m Chłopcy I miejsce Jan Pięciórek z P54 1,53 m II miejsce Sebastian Jakubas z P31 1,52 m III miejsce Dawid Maciejowski z P55 1,44 m Rzut piłką lekarską ( 1 kg) Dziewczynki I miejsce Oliwia Brzezińska z P55 4,30 m II miejsce Joanna Grendys z P31 4,20 m III miejsce Urszula Smalcerz z P4 4,10 m Chłopcy I miejsce Szczęsny Hubert z P31 5,30 m II miejsce Igor Gołębiowski z P25 5,20 m III miejsce Filip Tomys z P55-5,15 m Bieg płaski na 30 m Dziewczynki I miejsce Anna Sośniaczyńska z P s II miejsce Amelia Gąsiorek z P s III miejsce Victoria Gaura z P s Chłopcy I miejsce Mateusz Mucek z P s II miejsce Mateusz Stańco z P s III miejsce Jan Cibicki z P s Po wręczeniu pucharów, medali, dyplomów i nagród, dyrektor Przedszkola nr 39 podziękowała sponsorowi nagród Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej. Szczególne podziękowania skierowane były do dyrektora Gimnazjum nr 14 Małgorzaty Nowak dla nauczycieli Marzeny Łozińskiej-Wrzeszcz i Jana Bali za przeprowadzenie eliminacji i finału olimpiady, Aleksandry Pacek za część artystyczną, Doroty Filipowskiej za piękną dekorację oraz uczniów gimnazjum za pomoc i zaangażowanie. Najsmutniejszym momentem było zgaszenie znicza i opuszczenie flagi zwiastujące zakończenie zawodów. Do zobaczenia za rok. q

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK 26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ str. 3 ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA str. 4 STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK KARATECY I AKROBATKI Z SUKCESAMI str.

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386 Buziaki śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 KALEJDOSKOP Zabrzmiał Dzwon Pokoju Z okazji Dnia Pioniera 27 marca odbyło się spotkanie na Placu Grunwaldzkim. Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy, żeby radość i nadzieja, które przynosi Wielkanoc, zagościły w naszych rodzinach na dłużej.

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy, żeby radość i nadzieja, które przynosi Wielkanoc, zagościły w naszych rodzinach na dłużej. 6/2013 W NUMERZE: NAJNOWSZE USTALENIA W SPRAWIE ODPADÓW Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy, żeby radość i nadzieja, które przynosi Wielkanoc, zagościły w naszych rodzinach na dłużej. Niech

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 25/2013 W NUMERZE: ŚWIĘTA NA STARÓWCE str. 16 NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 26 listopada oficjalne oddano do użytku nową elektrociepłownię w Bielsku-Białej. Zastąpiła ona stary zakład EC1. Zbudował

Bardziej szczegółowo

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego których aktywnie włączył się Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile. Podczas imprezy podziwiać można było specjalne ekspozycje, na których swoimi ogrodowymi skarbami chwaliły się nie tylko trzcianeckie

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010 Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585 1 Powrót do tradycji Mieszkañcy Ochab pokazali dawne obrzêdy weselne. Zdjêcie Archiwum so³ectwa. Jubileuszowe, piąte spotkanie Powrót do

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon W SKRÓCIE Fot. Archiwum SPR fot. mateusz miszon Nie biorę! 21 grudnia w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Brackiej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228)

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) Fot. Katarzyna Marcinkiewicz Jest już nowy skwer i zdrój! Będzie nowe rondo Polna/Piłsudskiego! Laureaci konkursu na 50-lecie miasta otrzymali bilety na Euro

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Konkursy. Jubileuszowy XV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej - str.10. Nr 7-8/119-120 LIPIEC-SIERPIEŃ 2008

Konkursy. Jubileuszowy XV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej - str.10. Nr 7-8/119-120 LIPIEC-SIERPIEŃ 2008 Nr 7-8/119-120 LIPIEC-SIERPIEŃ 2008 ISSN 1425-7386 Konkursy Wygraj z TPV : l telewizor LCD 26" marki AOC l cyfrowe ramki fotograficzne 8" do zdjęć - str. 5 a także bilety wstępu: l na mecze żużlowe l na

Bardziej szczegółowo

Wielkiego inwestowania nie będzie

Wielkiego inwestowania nie będzie REKLAMA W numerze: Wypięknieje Westerplatte Południa str. 2 Seweryn i Marcin wracają do Gambii str. 3 Dziewczyny z bielskiego kalendarza str. 20 Zamów e-wydanie wyślij email na adres: Tygodnik bezpłatny.

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo