KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty"

Transkrypt

1 KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty

2

3 Temat: Identyfikacja graficzna, www Archiwum Leśnej Historii Mówionej Klient: Instytut Badawczy Leśnictwa

4 Temat: Identyfikacja graficzna, www Archiwum Leśnej Historii Mówionej Klient: Instytut Badawczy Leśnictwa

5 Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur

6 Karolina Witowska Portfolio Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur nie spotka wa na. Na spoocho m ców Gr m okolico ki folklor zkań iższy rszaws miejsce h mies stkic i jego najbl ka - wa ą to wszy be li jak prasza Szembeka azar Szem ólnej ro za r aneu rowi kt B szczeg enie Fl one Baza anie proje cenienie ięc st arzysz do Stow kie pośw wany zo lem jest y. to dz ielnic sąsie zaprezen. Jego ce całej dz ń tkaniu e spotka dal w życiu sc i miej i pełni na pełniło E DZKI ĄSI. E S :00 E 18 I 5a AN torek) godzaribaldiego K SPOT r. (w ul. G 2013 Kocia, ia Kicia Placem rn rem i kawia Baza owian ne z ch związa itych Gro w rach storie ne hi przez rodo nizato na ga ez or i i jego go asz ni iadane zarow e i je Pozn ka opow nej Ba ojekci be j o pr święco ce Szem po ię ji mi się w iązany aną dyskus sz zw w ie i ał m st zi Dow oria ąć ud one zo i hist z wzi ieszcz snym Możes ę wła które zam si om lić ka, dzie okolic embe ógł po em Sz iesz m Będz rem i Plac my tu waliś z Baza nie projek zygoto je! ac ro co pr na st bacz na wak zo i ź ku Przyjd a Szembe : na N neur macji Klubo Stowarzy szenie Fla kich mie neur zap szk sąsiedzkie ańców Grocho rasza wszystwa beka i jeg poświęcone Baz na spotkanie o najbliż arowi tkaniu zaprezent szym okolicom. SzemNa spoow Bazar Szembeka any zostanie i miejsce projekt - warsz spotkań. awski nienie szc folklor Jego cel zeg em jest i pełni nad ólnej roli jaką to miejsce doceal w życ pełniło iu całej dzielnicy. Wię facebook. cej informacji na: com/st wojciech. Projekt współfinan suje m.st. Warszawa owarzysz eni Kontakt: eflaneur flaneur.or g.pl SP OT KA NI E SĄ SI ED 13 r. (w ZK IE torek) god Klubokawi z. 18:00 arnia Kic ia Kocia, ul. Garibal diego 5a Poz nasz nie z Bazare znane historie zwi m wiadane i Placem Szemb ązane eka opo przez rod owitych Dow Grochowia iesz się n organizat więcej o projekc orach ie i jego Mo żesz wzi święconej ąć udział w dys kusji Bazarowi i jego oko po Będ ziesz mó licom historiam gł podzielić się i związa własnymi nym i Placem Szembeka i z Bazarem zostaną, na stronie które zamieszczo ne projektu Projekt współfinansuje m.st. Warszawa fla or zenie ej inf Więc towarzys.com/s cebook fa suje m.st. awa Warsz łfinan t wspó Projek Proj ekt wsp ółfin ansu je m.st. War szaw a Przyjdź i zobacz co przygo Na Sze towaliś mbeku na wakac my je! Projekt współfinansuje m.st. Warszawa Więcej historii na

7 Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur

8 Temat: Identyfikacja projektu Młoda Polska Filharmonia Klient: Wydawnictwo Zwierciadło

9 Temat: Materiały Młoda Polska Filharmonia Klient: Wydawnictwo Zwierciadło

10 Temat: Przybornik Animatora Kultury Klient: Centrum Edukacji Obywatelskiej A. Kim jest animator kultury?? Przybornik animatora kultury Lokalne projekty twórcze nikogo na scenie nie gra jest sobą w kontakcie z innymi. W sytuacji opowiadania to, co prywatne, spotyka się z tym, co publiczne, wymaga to jednak od opowiadacza zdolności metamorfozy mówienia głosem rzezimieszków i świętych. Co więcej opowieść nie jest aktem zamkniętym, lecz raczej zaproszeniem do dialogu często opowiadacz zadaje zebranym pytania, a oni dopowiadają znane już wszystkim od wieków historie. Jak opowiadać historie? Aby opowieść była dobrze wykonana, należy praktykować opowiadanie i zapamiętywanie historii. Bardzo dobrze słucha się ich z akompaniamentem, o czym wiedzieli już starogreccy aojdowie. Długi proces szkolenia opowiadacza nie pasuje za bardzo do szybkiego tempa naszej kultury. Spróbujmy jednak zwolnić i opowiedzieć baśń czy lokalną legendę. Jak to zrobić? Pamiętajcie o kilku prostych zasadach: 2 Animacja, czyli poruszanie. Przede wszystkim umysłów. Animatorem kultury jest ten, kto działa na rzecz poruszania nieodkrytych często wymiarów życia danej społeczności. Kim jest społeczność? To bardzo pojemne słowo. Czasem to klasa, cała szkoła, czasem tylko najbliżsi sąsiedzi, albo cała wieś. Po co działa animator? Po to, by ludzie byli szczęśliwsi. Bo wierzy w ukryte potencjały, które jedynie trzeba dostrzec. Podstawą działań animatora jest wiara w to, że aktywność kulturalna jest podstawą wszelkiej innej działalności ludzkiej. Jak działa animator? Animator nie poucza, nie forsuje swojej wizji, nie jest nauczycielem. Animator jest częścią drużyny, słucha i reaguje. Animacja kultury to stwarzanie warunków, w których ludzie mogliby realizować swoje potrzeby w ramach kultury samodzielnie przez siebie odkrytej lub wynalezionej. [i] Nie jest to więc upowszechnienie kultury wysokiej czy też najwartościowszych wytworów kultury masowej [ii] ani pobudzanie amatorskiej twórczości artystycznej.[iii] Animator kultury realizuje projekty społeczne z wykorzystaniem uniwersalnego języka sztuki w celu pobudzenia potencjału grupy ludzi, z którą współpracuje. Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 3 Historia powinna być zrytmizowana na kształt pieśni. Ważny jest więc rytm i melodia opowieści, a także powtórzenia pełniące rolę refrenów, które dzielą opowieść na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia części. Zdania również powinny być krótkie i nieskomplikowane, żeby słuchacze nie zgubili się w toku opowieści. Gdy wprowadzamy postaci i ich wypowiedzi starajmy się używać mowy niezależnej czyli zamiast zając powiedział, że widzi słońce oddajmy zającowi głos Ale wielkie słońce! powiedział zając. Dzięki temu przybliżymy wydarzenia słuchaczom, a opowieść będzie bardziej dynamiczna. Każda historia ma swój punkt węzłowy, gdzie następuje pewien rodzaj przełamania akcji to moment kluczowego wydarzenia, zmieniającego dotychczasowy porządek. Pamiętajcie również o poincie czyli efektownym zakończeniu. 20 Co inspiruje animatora kultury? 1) Etnografia, antropologia i badania terenowe Animator powinien znać teren swojego działania i ludzi, z którymi zamierza pracować. Etnografia, jako dziedzina nauki badająca kulturę często odległych badaczowi społeczności, stanowi tu bardzo dobrą inspirację. Dzięki myśleniu etnograficznemu, możemy nie tylko dobrze przyjrzeć się innym, ale także spojrzeć na siebie z dystansu. Zainspirowany etnografią animator nie narzuca swoich poglądów ludziom, z którymi pracuje, stara się ich nie oceniać i nie zmieniać tego, co inne pod swoje gusta. Zrywa ze stereotypami, nie poprzestaje na ogólnikach. Dostrzega wartość w różnorodności, docenia ją i podkreśla. Jego działania wynikają z zainteresowania ludźmi i ich kulturami. Animator to antropolog w działaniu. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Bruno de la Salle francuski opowiadacz, profesor uniwersytecki, twórca Konserwatorium Współczesnej Literatury Oralnej w Chartres - instytucji dotowanej przez francuskie Ministerstwo Kultury. Bada się tam i studiuje literaturę oralną, a także szkoli opowiadaczy i gawędziarzy. Uważa się go za współtwórcę ruchu ożywienia opowiadania oraz jednego z najważniejszych inspiratorów dla polskiej grupy opowiadaczy Studni O., organizującej co roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, gdzie zapraszani są gawędziarze z wielu krajów, którzy podczas tygodniowego wydarzenia dają występy na jeden uzgodniony temat. Grupę Studnia O. tworzy kilka osób historie opowiadają razem bądź indywidualnie. Każdy z nich inspiruje się innym regionem świata w ich repertuarze znajdują się więc zarówno opowieści bliskoi środkowowschodnie (tureckie, turkmeńskie, perskie i arabskie), afrykańskie, żydowskie a również legendy warszawskie. Organizują warsztaty, spotkania w kawiarniach i miejscach kultury. Warto przyjrzeć się ich działalności i projektom, które realizują zaprosić ich do własnej miejscowości na występy specjalne, bądź wybrać się na ich występy do Warszawy. Odwiedźcie Studnię O. na: Performans Performans to chyba jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania pojęć. Funkcjonuje on na peryferiach sztuki teatru, a jednocześnie jest jej zaprzeczeniem. Wszystko to, co charakteryzuje teatr aktorstwo, odtwarzanie, scena jest tutaj zakwestionowane. Najlepiej chyba określać performans jako sytuację artystyczną, gdzie najistotniejsze staje się ciało osoby wykonującej działanie, a także jego kontekst, czas i miejsce występu. Często zdarzają się więc performanse uliczne, których widzami są przechodnie. Istotą performansu (podobnie jak w przypadku sztuki opowiadania) jest to, że to sztuka żywa, zdarzająca się tu i teraz, na oczach widzów. Jest tu miejsce na improwizację i reagowanie na bodźce z otoczenia. Celem performansu jest przekazanie publiczności pewnych istotnych 26 Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 27 Antropologia kultury i etnografia to nauki społeczne zajmujące się badaniem kultury ludzkiej. Antropologia bada różnorodność kulturową, a jej centralną postacią jest Inny. Dzięki dogłębnemu przyjrzeniu się kulturze Innego, nie tylko dowiadujemy się wiele na jego temat, ale również znajdujemy punkt odniesienia dla rozpoznań dotyczących naszej własnej kultury. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej poznać siebie i lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także wypracować w sobie postawę otwartą na różnorodność, bez oceniania i posługiwania się stereotypami. Celem badań antropologicznych jest więc odkrycie Innego w sobie i siebie w Innym i podejście do swoich przyzwyczajeń w krytyczny sposób. Etnografia to termin często stosowany zamiennie do antropologii, odnosi się także do metody badania kultur. Tutaj główne miejsce zajmuje obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe i wywiad etnograficzny. Po pobycie w terenie, czyli po przeprowadzeniu skiem? Jak reagują mieszkańcy na tak szalone miejscu. To prawdziwa sztuka site specific. Przedmiotem jego zainteresowania stały się wali się, by ją skomentować nawiązały się i obce zjawisko jak palma zamiast choinki? Te O tym i innych projektach możecie poczytać rzeczy zniszczone, na przykład połamane nowe znajomości, na krótki czas zmniejszyła pytania zadała sobie Joanna Rajkowska autorka projektu. Szerzej o projekcie i reakcjach funkcji, które normalnie byłyby traktowane i restauracje przeżywały zatrzęsienie gości. na stronie: parasole, nie mogące dalej spełniać swojej się parkowa przestępczość, a okoliczne hotele jakie wzbudził przeczytajcie tutaj: jak śmieci. Dzięki sztuce i opakowaniu, znalazły one nową rolę dzieła sztuki, płaskorzeź- Calude, wejdźcie tutaj: Jeśli chcecie prześledzić prace Christo i Jeanne Opakowanie by, reliefu. Czyli ambalaż bądź emballage ruch w sztuce Ne spoon współczesnej polegający na opakowywaniu To artystka uliczna, która zajmuje się miejską w folię lub sukno przedmiotów, pomników Prekursorami tego rodzaju sztuki byli Christo i Jeanne Claude, którzy opakowywali w pracach Agaty Oleksiak Olek, która Dziś inspiracje ambalażem można znaleźć ceramiką. Tworzy ona obrazy oraz urokliwe stemple ozdoby, które umieszcza we czy elementów krajobrazu w celu podkreślenia ich wartości i zwrócenia na nie uwagi poprzez w folię i obwiązywali sznurkiem przeróżne zamiast opakowywać przedmioty folią czy wcześniej starannie wybranych przez siebie paradoksalne ich zakrycie. Opakowanie może przedmioty tworząc z nich rzeźby. Poprzez suknem, tworzy dla nich szydełkowe ubranka miejscach w sękach drzew, pęknięciach stanowić rodzaj gry z przedmiotem lub dziełem tę przewrotną zmianę kontekstu, szereg w niezwykle jaskrawych kolorach. Opakowuje chodnika, na industrialnych elementach niewidocznych zazwyczaj w przestrzeni miejskiej, sztuki, które temu poddajemy. Ambalaż jest krzeseł, szafek i sekretarzyków trafił ze świata zaparkowane przy latarniach, zapomniane z samego założenia sztuką site specific, dlatego życia codziennego do świata sztuki, między rowery, stworzyła sweter dla lokomotywy, jak skrzynki rozdzielcze. Jej prace wyglądają że zawsze odnosi się do konkretnego przedmiotuprzestali oni jednak na niewielkich przedmiokonuje kombinezony dla ludzi i zwierząt. Jej którymi istnieje granica grubości folii. Nie po- która stanęła w łódzkiej Manufakturze, wy- jak biżuteria dla drzew przybierają często kształty zbliżone do koronowych bądź ażurowych serwet. Ne spoon często długo szuka aleje parkowe w Central Parku, australijskie nie tylko w Polsce - gdzie upiększają szarą ulitach opakowywali budynki, drzewa, wyspy, działania można znaleźć w wielu miastach odpowiedniego miejsca, dla swojej miejskiej Tadeusz Kantor - malarz oraz jeden z najbardziej liczących się twórców polskiego te- w Bernie oraz stawiali wielokilometrowe ścia- szydełko tworzy barwny, alternatywny świat, wybrzeża, szwajcarską galerię Kunsthalle cę i puszczają oczko do przechodniów. Szalone biżuterii. Gdy już znajdzie odpowiedni wyłom lub sęk, przychodzi tam z gliną, robi odcisk, atru, stosował ambalaż jako jeden z elementów swojej sztuki poświęconej przedmiotom również wymiar społeczny instalacja w Cen- miasta. Obejrzyjcie jej prace i oceńcie sami: ny z płótna w Colorado. Ich sztuka ma w sobie który zaskakuje i rozpromienia współczesne wymierza, by później wypalić broszę w piecu ceramicznym i przytwierdzić w wybranym zdegradowanym realności niższej rangi. tral Parku sprawiła, ze przechodnie zatrzymy- Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 21

11 Temat: Projekt publikacji Klient: Stowarzyszenie BORIS tach terapii zajęciowej w Ostrołęce, dwie osoby mają indywidualne nauczanie w szkole, a reszta praktycznie jest w domu. I jak podkreśla Anna Grad: ta grupa jest dla nich jedynym wyjściem z domu. W ciągu roku osoby z grupy mogą także korzystać z zajęć plastycznych w ramach świetlicy środowiskowej w gminnym ośrodku kultury. Organizowane są też wycieczki, wspólne ogniska. To wszystko ma ogromne znaczenie również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak mówi Anna Grad: nawet, jeżeli dziecko nie skorzysta w pełni, to przynajmniej oni wyjdą trochę do ludzi, porozmawiają. Kluczowym czynnikiem sukcesu wszystkich działań podejmowanych na rzecz grupy osób niepełnosprawnych w gminie Baranowo jest angażowanie do wspólnych działań, poza osobami z lokalnej społeczności, także rodziców dzieci niepełnosprawnych i całych rodzin. Sprzyja to na pewno umacnianiu ich podmiotowości wobec instytucji wsparcia i daje szansę na działania najlepiej odpowiadające istniejącym potrzebom. Wyzwaniem stojącym przed całą grupą jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na wyjście z domu coraz większej liczbie osób niepełnosprawnych. CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI NA MAZOWSZU Efekty takiego wsparcia są zauważalne. - Dzieci nawet z dość dużą niepełnosprawnością, uczestniczące w spotkaniach i zajęciach stosunkowo szybko aklimatyzowały się w szkole. I myślę, że to nie tylko zasługa szkoły, ale i tych spotkań, gdzie różni ludzie byli, przychodziły inne dzieciaki. - mówi Robert Domurad. Mocną stroną i wartością inicjatywy jest jej oddolny charakter. Bowiem dobrze działające społeczności lokalne są w stanie poprzez swoich członków rozpoznawać potrzeby społeczne i odpowiadać na nie w oparciu o własne zasoby. Drugą równie ważną kwestią jest zaangażowanie wielu partnerów i osób w realizację przedsięwzięcia. Partnerska współpraca przy organizacji imprezy potwierdza to, że naturalna znajomość i nieformalny kontakt utrzymywany przez kluczowe osoby w środowisku lokalnym sprzyjają efektywnej realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na lokalne potrzeby. 30 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 31 / Żuromin Mława Węgrów Załuzie Baranowo Pomaski Wielkie Goworowo Udrzyn Białebłoto Długosiodło Stary Podoś Stara Zblicha Węgrzynowo Biernik Michałów Korabiewice Bartniki Puszcza Mariańska Goszczyn Amelin Wąsewo Czerwonka Oględa Mchowo Leszno Dobrzankowo Bartnik Ciechanów Liw Połaź Popielów Wyszków k/liwa Borzychy Mieszkańcy aktywni i działający w różnych grupach powinni być zachęcani i wspierani przez swoje władze. Jednak dość często można zauważyć, że samorząd lokalny swoją nadmierną aktywnością niejako wyczerpuje przestrzeń do oddolnej aktywności samych mieszkańców. Lokalni włodarze często nie są zainteresowani budowaniem żywej tkanki współpracy i w takich gminach odczuwa się brak siły napędowej, chęci do edukacji i poznawania doświadczeń innych. Ludzie nie widzą potrzeby zmiany, bo dobrze jak jest i zawsze tak było i było dobrze. Ten proces otwierania się na wewnętrzną energię samej wspólnoty musi być jednak wzmocniony odpowiednimi narzędziami. Gmina, która jedynie deklaruje wsparcie społeczników, lecz nie oferuje aktywnie i skutecznie takiej pomocy, nie osiągnie oczekiwanych rezultatów. W pierwszej kolejności powinno się edukować, a następnie planować zastosowanie narzędzi wspierających lokalny rozwój społeczny (konkursy ofert dla organizacji, dotacje pozakonkursowe, dobrze zainwestowane w działania społeczne fundusze sołeckie, uruchomienie z mieszkańcami inicjatywy lokalnej, tworzenie nowych instytucji społecznych partnerstw lokalnych, stowarzyszeń rozwoju wsi, kół gospodyń wiejskich i infrastruktury społecznej np.: wielofunkcyjna remiza bądź wiejski dom kultury, centrum integracji mieszkańców lub dom sąsiedzki, świetlica wiejska, klub osiedlowy). Planowanie i stosowanie tych narzędzi musi przebiegać w ścisłej współpracy i dialogu z lokalnymi liderami, aktywnymi mieszkańcami, społecznie zaangażowanymi przedsiębiorcami, kierownikami placówek publicznych, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i innych organizacji. Tylko przy otwartej i systematycznej komunikacji można zaplanować wydatki Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 1 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 21 / 20 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu

12 Temat: Identyfikacja projektu V4/Sustainability Agenda Klient: OFOP

13 Temat: Identyfikacja projektu V4/Sustainability Agenda Klient: OFOP

14 Temat: Identyfikacja graficzna, www Klient: LUWE Architekci

15 Temat: Identyfikacja graficzna, www Klient: LUWE Architekci

16 Temat: Identyfikacja projektu Sielce Architektów Klient: WAPW, Parnerstwo Moje Sielce

17 Temat: Identyfikacja projektu Sielce Architektów Klient: WAPW, Parnerstwo Moje Sielce

18 Temat: Broszura Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Klient: Akademia Leona Koźmińskiego

19 Temat: Identyfikacja wizualna Klient: innova

20 Temat: Identyfikacja wizualna Klient: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

21 Temat: Identyfikacja projektu Teatralne Spięcie Klient: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

22 KAROLINA WITOWSKA kom

23 O MNIE Zajmuję się projektowaniem graficznym: identyfikacja wizualną, plakatem, grafiką wydawniczą oraz ilustracją. Współpracuje od lat z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz instytucjami publicznymi. Specjalizuję się również w identyfikacji wizualnej firm i osób oraz projektach z pogranicza designu, rysunku, instalacji w przestrzeni publicznej. Zarówno w projektowaniu jak i aktywności artystycznej, interesują mnie projekty zaangażowane społecznie. Działam w środowiskach lokalnych, poruszając temat sąsiedztwa i współistnienia. Prowadzę warsztaty związane z przenoszeniem komunikatu na obraz, z komunikacją w przestrzeni publicznej. Wykorzystuję narzędzia arteterapii. WSPÓŁPRACOWAŁAM m.in. z: Wydawnictwo Zwierciadło, Akademia Leona Koźmińskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia m.st. Warszawy, Instytut Badawczy Leśnictwa, LUWE Architekci, Step&Stone, Little Tree Productions, Centrum Aktywności Lokalnej ( Paca 40), Centrum Edukacji Obywatelskiej STOWARZYSZENIA: Mierz Wysoko, Boris, Teatr Węgajty, Pedagogów Teatru, Katedra Kultury, Integracja, Praktyków Kultury, Flaneur, Zielona Gmina BIO Absolwentka XXXIV Liceum im. Miguela Cervantesa w Warszawie - klasa o profilu plastycznym. W latach studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2008 dostała stypendium Erasmus na półroczne studia na Faculdad de Bellas Artes na Universidad de Granada. Dostała dyplom z wyróżnieniem rektorskim za projekt społeczny gazeta Mieszkaństwo, który obroniła w 2010r w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. W latach odbyła roczne studia podyplomowe Sztuka, przestrzeń publiczna i demokracja relacje i możliwości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła dwuletni kurs instruktorski Arteterapia - terapia przeciw wykluczeniu pod auspicjum Narodowego Centrum Kultury. Członkini: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) Stowarzyszenie Twórcze Zderzenia Stowarzyszenie badawczo-animacyjne Flaneur Stowarzyszenie ProKreatywni FUNDACJE: Venti, Pro Bono PL, Inna Przestrzeń Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Organizator projektu: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. www.pracownia.etnografia.org ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa

Organizator projektu: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. www.pracownia.etnografia.org ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa Organizator projektu: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. www.pracownia.etnografia.org ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa Projekt Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności - ARAA został

Bardziej szczegółowo

Animacja przez lupę i lunetę

Animacja przez lupę i lunetę ztuka animacj ztuka animacj 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 4 2 Animacja przez lupę i lunetę wywiad z Marią Parczewską gabriela sitek str. 8 3 Jak rzeczy nie zepsuć łukasz trzciński str. 12 4 Animator

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO

PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO PROJEKT ZOOM NA DOMY KULTURY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU UDZIELONYM PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Pokazujemy młodym, jak twórczo wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE

ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE Paweł Łukasiak, Patrycja Rokicka współpraca: Iwona Olkowicz, Tomasz Kwietniewski, Magda Wachol ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE A SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko WSTĘP Informacje o publikacji PUBLIKACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI MIESZKAŃCY-

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR KULTURY REALIZOWANIE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ANIMATOR KULTURY REALIZOWANIE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ANIMATOR KULTURY REALIZOWANIE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Fundacja Obserwatorium - Animator Kultury 2011 WWW.OBSERWATORIUM.ORG.PL kontakt@obserwatorium.org.pl Autorzy: Magdalena Góralska

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Wizjonerzy działacze brokerzy zasobów

Wizjonerzy działacze brokerzy zasobów Pracowania Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Wizjonerzy działacze brokerzy zasobów Badanie wpływu absolwentów Programu Liderzy PAFW Raport dla Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz Polsko-Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo