KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty"

Transkrypt

1 KAROLINA WITOWSKA wybrane projekty

2

3 Temat: Identyfikacja graficzna, www Archiwum Leśnej Historii Mówionej Klient: Instytut Badawczy Leśnictwa

4 Temat: Identyfikacja graficzna, www Archiwum Leśnej Historii Mówionej Klient: Instytut Badawczy Leśnictwa

5 Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur

6 Karolina Witowska Portfolio Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur nie spotka wa na. Na spoocho m ców Gr m okolico ki folklor zkań iższy rszaws miejsce h mies stkic i jego najbl ka - wa ą to wszy be li jak prasza Szembeka azar Szem ólnej ro za r aneu rowi kt B szczeg enie Fl one Baza anie proje cenienie ięc st arzysz do Stow kie pośw wany zo lem jest y. to dz ielnic sąsie zaprezen. Jego ce całej dz ń tkaniu e spotka dal w życiu sc i miej i pełni na pełniło E DZKI ĄSI. E S :00 E 18 I 5a AN torek) godzaribaldiego K SPOT r. (w ul. G 2013 Kocia, ia Kicia Placem rn rem i kawia Baza owian ne z ch związa itych Gro w rach storie ne hi przez rodo nizato na ga ez or i i jego go asz ni iadane zarow e i je Pozn ka opow nej Ba ojekci be j o pr święco ce Szem po ię ji mi się w iązany aną dyskus sz zw w ie i ał m st zi Dow oria ąć ud one zo i hist z wzi ieszcz snym Możes ę wła które zam si om lić ka, dzie okolic embe ógł po em Sz iesz m Będz rem i Plac my tu waliś z Baza nie projek zygoto je! ac ro co pr na st bacz na wak zo i ź ku Przyjd a Szembe : na N neur macji Klubo Stowarzy szenie Fla kich mie neur zap szk sąsiedzkie ańców Grocho rasza wszystwa beka i jeg poświęcone Baz na spotkanie o najbliż arowi tkaniu zaprezent szym okolicom. SzemNa spoow Bazar Szembeka any zostanie i miejsce projekt - warsz spotkań. awski nienie szc folklor Jego cel zeg em jest i pełni nad ólnej roli jaką to miejsce doceal w życ pełniło iu całej dzielnicy. Wię facebook. cej informacji na: com/st wojciech. Projekt współfinan suje m.st. Warszawa owarzysz eni Kontakt: eflaneur flaneur.or g.pl SP OT KA NI E SĄ SI ED 13 r. (w ZK IE torek) god Klubokawi z. 18:00 arnia Kic ia Kocia, ul. Garibal diego 5a Poz nasz nie z Bazare znane historie zwi m wiadane i Placem Szemb ązane eka opo przez rod owitych Dow Grochowia iesz się n organizat więcej o projekc orach ie i jego Mo żesz wzi święconej ąć udział w dys kusji Bazarowi i jego oko po Będ ziesz mó licom historiam gł podzielić się i związa własnymi nym i Placem Szembeka i z Bazarem zostaną, na stronie które zamieszczo ne projektu Projekt współfinansuje m.st. Warszawa fla or zenie ej inf Więc towarzys.com/s cebook fa suje m.st. awa Warsz łfinan t wspó Projek Proj ekt wsp ółfin ansu je m.st. War szaw a Przyjdź i zobacz co przygo Na Sze towaliś mbeku na wakac my je! Projekt współfinansuje m.st. Warszawa Więcej historii na

7 Temat: Identyfikacja projektu Na Szembeku, www Klient: Stowarzyszenie Flaneur

8 Temat: Identyfikacja projektu Młoda Polska Filharmonia Klient: Wydawnictwo Zwierciadło

9 Temat: Materiały Młoda Polska Filharmonia Klient: Wydawnictwo Zwierciadło

10 Temat: Przybornik Animatora Kultury Klient: Centrum Edukacji Obywatelskiej A. Kim jest animator kultury?? Przybornik animatora kultury Lokalne projekty twórcze nikogo na scenie nie gra jest sobą w kontakcie z innymi. W sytuacji opowiadania to, co prywatne, spotyka się z tym, co publiczne, wymaga to jednak od opowiadacza zdolności metamorfozy mówienia głosem rzezimieszków i świętych. Co więcej opowieść nie jest aktem zamkniętym, lecz raczej zaproszeniem do dialogu często opowiadacz zadaje zebranym pytania, a oni dopowiadają znane już wszystkim od wieków historie. Jak opowiadać historie? Aby opowieść była dobrze wykonana, należy praktykować opowiadanie i zapamiętywanie historii. Bardzo dobrze słucha się ich z akompaniamentem, o czym wiedzieli już starogreccy aojdowie. Długi proces szkolenia opowiadacza nie pasuje za bardzo do szybkiego tempa naszej kultury. Spróbujmy jednak zwolnić i opowiedzieć baśń czy lokalną legendę. Jak to zrobić? Pamiętajcie o kilku prostych zasadach: 2 Animacja, czyli poruszanie. Przede wszystkim umysłów. Animatorem kultury jest ten, kto działa na rzecz poruszania nieodkrytych często wymiarów życia danej społeczności. Kim jest społeczność? To bardzo pojemne słowo. Czasem to klasa, cała szkoła, czasem tylko najbliżsi sąsiedzi, albo cała wieś. Po co działa animator? Po to, by ludzie byli szczęśliwsi. Bo wierzy w ukryte potencjały, które jedynie trzeba dostrzec. Podstawą działań animatora jest wiara w to, że aktywność kulturalna jest podstawą wszelkiej innej działalności ludzkiej. Jak działa animator? Animator nie poucza, nie forsuje swojej wizji, nie jest nauczycielem. Animator jest częścią drużyny, słucha i reaguje. Animacja kultury to stwarzanie warunków, w których ludzie mogliby realizować swoje potrzeby w ramach kultury samodzielnie przez siebie odkrytej lub wynalezionej. [i] Nie jest to więc upowszechnienie kultury wysokiej czy też najwartościowszych wytworów kultury masowej [ii] ani pobudzanie amatorskiej twórczości artystycznej.[iii] Animator kultury realizuje projekty społeczne z wykorzystaniem uniwersalnego języka sztuki w celu pobudzenia potencjału grupy ludzi, z którą współpracuje. Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 3 Historia powinna być zrytmizowana na kształt pieśni. Ważny jest więc rytm i melodia opowieści, a także powtórzenia pełniące rolę refrenów, które dzielą opowieść na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia części. Zdania również powinny być krótkie i nieskomplikowane, żeby słuchacze nie zgubili się w toku opowieści. Gdy wprowadzamy postaci i ich wypowiedzi starajmy się używać mowy niezależnej czyli zamiast zając powiedział, że widzi słońce oddajmy zającowi głos Ale wielkie słońce! powiedział zając. Dzięki temu przybliżymy wydarzenia słuchaczom, a opowieść będzie bardziej dynamiczna. Każda historia ma swój punkt węzłowy, gdzie następuje pewien rodzaj przełamania akcji to moment kluczowego wydarzenia, zmieniającego dotychczasowy porządek. Pamiętajcie również o poincie czyli efektownym zakończeniu. 20 Co inspiruje animatora kultury? 1) Etnografia, antropologia i badania terenowe Animator powinien znać teren swojego działania i ludzi, z którymi zamierza pracować. Etnografia, jako dziedzina nauki badająca kulturę często odległych badaczowi społeczności, stanowi tu bardzo dobrą inspirację. Dzięki myśleniu etnograficznemu, możemy nie tylko dobrze przyjrzeć się innym, ale także spojrzeć na siebie z dystansu. Zainspirowany etnografią animator nie narzuca swoich poglądów ludziom, z którymi pracuje, stara się ich nie oceniać i nie zmieniać tego, co inne pod swoje gusta. Zrywa ze stereotypami, nie poprzestaje na ogólnikach. Dostrzega wartość w różnorodności, docenia ją i podkreśla. Jego działania wynikają z zainteresowania ludźmi i ich kulturami. Animator to antropolog w działaniu. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Bruno de la Salle francuski opowiadacz, profesor uniwersytecki, twórca Konserwatorium Współczesnej Literatury Oralnej w Chartres - instytucji dotowanej przez francuskie Ministerstwo Kultury. Bada się tam i studiuje literaturę oralną, a także szkoli opowiadaczy i gawędziarzy. Uważa się go za współtwórcę ruchu ożywienia opowiadania oraz jednego z najważniejszych inspiratorów dla polskiej grupy opowiadaczy Studni O., organizującej co roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, gdzie zapraszani są gawędziarze z wielu krajów, którzy podczas tygodniowego wydarzenia dają występy na jeden uzgodniony temat. Grupę Studnia O. tworzy kilka osób historie opowiadają razem bądź indywidualnie. Każdy z nich inspiruje się innym regionem świata w ich repertuarze znajdują się więc zarówno opowieści bliskoi środkowowschodnie (tureckie, turkmeńskie, perskie i arabskie), afrykańskie, żydowskie a również legendy warszawskie. Organizują warsztaty, spotkania w kawiarniach i miejscach kultury. Warto przyjrzeć się ich działalności i projektom, które realizują zaprosić ich do własnej miejscowości na występy specjalne, bądź wybrać się na ich występy do Warszawy. Odwiedźcie Studnię O. na: Performans Performans to chyba jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania pojęć. Funkcjonuje on na peryferiach sztuki teatru, a jednocześnie jest jej zaprzeczeniem. Wszystko to, co charakteryzuje teatr aktorstwo, odtwarzanie, scena jest tutaj zakwestionowane. Najlepiej chyba określać performans jako sytuację artystyczną, gdzie najistotniejsze staje się ciało osoby wykonującej działanie, a także jego kontekst, czas i miejsce występu. Często zdarzają się więc performanse uliczne, których widzami są przechodnie. Istotą performansu (podobnie jak w przypadku sztuki opowiadania) jest to, że to sztuka żywa, zdarzająca się tu i teraz, na oczach widzów. Jest tu miejsce na improwizację i reagowanie na bodźce z otoczenia. Celem performansu jest przekazanie publiczności pewnych istotnych 26 Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 27 Antropologia kultury i etnografia to nauki społeczne zajmujące się badaniem kultury ludzkiej. Antropologia bada różnorodność kulturową, a jej centralną postacią jest Inny. Dzięki dogłębnemu przyjrzeniu się kulturze Innego, nie tylko dowiadujemy się wiele na jego temat, ale również znajdujemy punkt odniesienia dla rozpoznań dotyczących naszej własnej kultury. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej poznać siebie i lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także wypracować w sobie postawę otwartą na różnorodność, bez oceniania i posługiwania się stereotypami. Celem badań antropologicznych jest więc odkrycie Innego w sobie i siebie w Innym i podejście do swoich przyzwyczajeń w krytyczny sposób. Etnografia to termin często stosowany zamiennie do antropologii, odnosi się także do metody badania kultur. Tutaj główne miejsce zajmuje obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe i wywiad etnograficzny. Po pobycie w terenie, czyli po przeprowadzeniu skiem? Jak reagują mieszkańcy na tak szalone miejscu. To prawdziwa sztuka site specific. Przedmiotem jego zainteresowania stały się wali się, by ją skomentować nawiązały się i obce zjawisko jak palma zamiast choinki? Te O tym i innych projektach możecie poczytać rzeczy zniszczone, na przykład połamane nowe znajomości, na krótki czas zmniejszyła pytania zadała sobie Joanna Rajkowska autorka projektu. Szerzej o projekcie i reakcjach funkcji, które normalnie byłyby traktowane i restauracje przeżywały zatrzęsienie gości. na stronie: parasole, nie mogące dalej spełniać swojej się parkowa przestępczość, a okoliczne hotele jakie wzbudził przeczytajcie tutaj: jak śmieci. Dzięki sztuce i opakowaniu, znalazły one nową rolę dzieła sztuki, płaskorzeź- Calude, wejdźcie tutaj: Jeśli chcecie prześledzić prace Christo i Jeanne Opakowanie by, reliefu. Czyli ambalaż bądź emballage ruch w sztuce Ne spoon współczesnej polegający na opakowywaniu To artystka uliczna, która zajmuje się miejską w folię lub sukno przedmiotów, pomników Prekursorami tego rodzaju sztuki byli Christo i Jeanne Claude, którzy opakowywali w pracach Agaty Oleksiak Olek, która Dziś inspiracje ambalażem można znaleźć ceramiką. Tworzy ona obrazy oraz urokliwe stemple ozdoby, które umieszcza we czy elementów krajobrazu w celu podkreślenia ich wartości i zwrócenia na nie uwagi poprzez w folię i obwiązywali sznurkiem przeróżne zamiast opakowywać przedmioty folią czy wcześniej starannie wybranych przez siebie paradoksalne ich zakrycie. Opakowanie może przedmioty tworząc z nich rzeźby. Poprzez suknem, tworzy dla nich szydełkowe ubranka miejscach w sękach drzew, pęknięciach stanowić rodzaj gry z przedmiotem lub dziełem tę przewrotną zmianę kontekstu, szereg w niezwykle jaskrawych kolorach. Opakowuje chodnika, na industrialnych elementach niewidocznych zazwyczaj w przestrzeni miejskiej, sztuki, które temu poddajemy. Ambalaż jest krzeseł, szafek i sekretarzyków trafił ze świata zaparkowane przy latarniach, zapomniane z samego założenia sztuką site specific, dlatego życia codziennego do świata sztuki, między rowery, stworzyła sweter dla lokomotywy, jak skrzynki rozdzielcze. Jej prace wyglądają że zawsze odnosi się do konkretnego przedmiotuprzestali oni jednak na niewielkich przedmiokonuje kombinezony dla ludzi i zwierząt. Jej którymi istnieje granica grubości folii. Nie po- która stanęła w łódzkiej Manufakturze, wy- jak biżuteria dla drzew przybierają często kształty zbliżone do koronowych bądź ażurowych serwet. Ne spoon często długo szuka aleje parkowe w Central Parku, australijskie nie tylko w Polsce - gdzie upiększają szarą ulitach opakowywali budynki, drzewa, wyspy, działania można znaleźć w wielu miastach odpowiedniego miejsca, dla swojej miejskiej Tadeusz Kantor - malarz oraz jeden z najbardziej liczących się twórców polskiego te- w Bernie oraz stawiali wielokilometrowe ścia- szydełko tworzy barwny, alternatywny świat, wybrzeża, szwajcarską galerię Kunsthalle cę i puszczają oczko do przechodniów. Szalone biżuterii. Gdy już znajdzie odpowiedni wyłom lub sęk, przychodzi tam z gliną, robi odcisk, atru, stosował ambalaż jako jeden z elementów swojej sztuki poświęconej przedmiotom również wymiar społeczny instalacja w Cen- miasta. Obejrzyjcie jej prace i oceńcie sami: ny z płótna w Colorado. Ich sztuka ma w sobie który zaskakuje i rozpromienia współczesne wymierza, by później wypalić broszę w piecu ceramicznym i przytwierdzić w wybranym zdegradowanym realności niższej rangi. tral Parku sprawiła, ze przechodnie zatrzymy- Przybornik animatora kultury Przybornik animatora kultury 21

11 Temat: Projekt publikacji Klient: Stowarzyszenie BORIS tach terapii zajęciowej w Ostrołęce, dwie osoby mają indywidualne nauczanie w szkole, a reszta praktycznie jest w domu. I jak podkreśla Anna Grad: ta grupa jest dla nich jedynym wyjściem z domu. W ciągu roku osoby z grupy mogą także korzystać z zajęć plastycznych w ramach świetlicy środowiskowej w gminnym ośrodku kultury. Organizowane są też wycieczki, wspólne ogniska. To wszystko ma ogromne znaczenie również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak mówi Anna Grad: nawet, jeżeli dziecko nie skorzysta w pełni, to przynajmniej oni wyjdą trochę do ludzi, porozmawiają. Kluczowym czynnikiem sukcesu wszystkich działań podejmowanych na rzecz grupy osób niepełnosprawnych w gminie Baranowo jest angażowanie do wspólnych działań, poza osobami z lokalnej społeczności, także rodziców dzieci niepełnosprawnych i całych rodzin. Sprzyja to na pewno umacnianiu ich podmiotowości wobec instytucji wsparcia i daje szansę na działania najlepiej odpowiadające istniejącym potrzebom. Wyzwaniem stojącym przed całą grupą jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na wyjście z domu coraz większej liczbie osób niepełnosprawnych. CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI NA MAZOWSZU Efekty takiego wsparcia są zauważalne. - Dzieci nawet z dość dużą niepełnosprawnością, uczestniczące w spotkaniach i zajęciach stosunkowo szybko aklimatyzowały się w szkole. I myślę, że to nie tylko zasługa szkoły, ale i tych spotkań, gdzie różni ludzie byli, przychodziły inne dzieciaki. - mówi Robert Domurad. Mocną stroną i wartością inicjatywy jest jej oddolny charakter. Bowiem dobrze działające społeczności lokalne są w stanie poprzez swoich członków rozpoznawać potrzeby społeczne i odpowiadać na nie w oparciu o własne zasoby. Drugą równie ważną kwestią jest zaangażowanie wielu partnerów i osób w realizację przedsięwzięcia. Partnerska współpraca przy organizacji imprezy potwierdza to, że naturalna znajomość i nieformalny kontakt utrzymywany przez kluczowe osoby w środowisku lokalnym sprzyjają efektywnej realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na lokalne potrzeby. 30 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 31 / Żuromin Mława Węgrów Załuzie Baranowo Pomaski Wielkie Goworowo Udrzyn Białebłoto Długosiodło Stary Podoś Stara Zblicha Węgrzynowo Biernik Michałów Korabiewice Bartniki Puszcza Mariańska Goszczyn Amelin Wąsewo Czerwonka Oględa Mchowo Leszno Dobrzankowo Bartnik Ciechanów Liw Połaź Popielów Wyszków k/liwa Borzychy Mieszkańcy aktywni i działający w różnych grupach powinni być zachęcani i wspierani przez swoje władze. Jednak dość często można zauważyć, że samorząd lokalny swoją nadmierną aktywnością niejako wyczerpuje przestrzeń do oddolnej aktywności samych mieszkańców. Lokalni włodarze często nie są zainteresowani budowaniem żywej tkanki współpracy i w takich gminach odczuwa się brak siły napędowej, chęci do edukacji i poznawania doświadczeń innych. Ludzie nie widzą potrzeby zmiany, bo dobrze jak jest i zawsze tak było i było dobrze. Ten proces otwierania się na wewnętrzną energię samej wspólnoty musi być jednak wzmocniony odpowiednimi narzędziami. Gmina, która jedynie deklaruje wsparcie społeczników, lecz nie oferuje aktywnie i skutecznie takiej pomocy, nie osiągnie oczekiwanych rezultatów. W pierwszej kolejności powinno się edukować, a następnie planować zastosowanie narzędzi wspierających lokalny rozwój społeczny (konkursy ofert dla organizacji, dotacje pozakonkursowe, dobrze zainwestowane w działania społeczne fundusze sołeckie, uruchomienie z mieszkańcami inicjatywy lokalnej, tworzenie nowych instytucji społecznych partnerstw lokalnych, stowarzyszeń rozwoju wsi, kół gospodyń wiejskich i infrastruktury społecznej np.: wielofunkcyjna remiza bądź wiejski dom kultury, centrum integracji mieszkańców lub dom sąsiedzki, świetlica wiejska, klub osiedlowy). Planowanie i stosowanie tych narzędzi musi przebiegać w ścisłej współpracy i dialogu z lokalnymi liderami, aktywnymi mieszkańcami, społecznie zaangażowanymi przedsiębiorcami, kierownikami placówek publicznych, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i innych organizacji. Tylko przy otwartej i systematycznej komunikacji można zaplanować wydatki Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 1 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu 21 / 20 / Czerwiec Aktywnych Społeczności Na Mazowszu

12 Temat: Identyfikacja projektu V4/Sustainability Agenda Klient: OFOP

13 Temat: Identyfikacja projektu V4/Sustainability Agenda Klient: OFOP

14 Temat: Identyfikacja graficzna, www Klient: LUWE Architekci

15 Temat: Identyfikacja graficzna, www Klient: LUWE Architekci

16 Temat: Identyfikacja projektu Sielce Architektów Klient: WAPW, Parnerstwo Moje Sielce

17 Temat: Identyfikacja projektu Sielce Architektów Klient: WAPW, Parnerstwo Moje Sielce

18 Temat: Broszura Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Klient: Akademia Leona Koźmińskiego

19 Temat: Identyfikacja wizualna Klient: innova

20 Temat: Identyfikacja wizualna Klient: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

21 Temat: Identyfikacja projektu Teatralne Spięcie Klient: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

22 KAROLINA WITOWSKA kom

23 O MNIE Zajmuję się projektowaniem graficznym: identyfikacja wizualną, plakatem, grafiką wydawniczą oraz ilustracją. Współpracuje od lat z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz instytucjami publicznymi. Specjalizuję się również w identyfikacji wizualnej firm i osób oraz projektach z pogranicza designu, rysunku, instalacji w przestrzeni publicznej. Zarówno w projektowaniu jak i aktywności artystycznej, interesują mnie projekty zaangażowane społecznie. Działam w środowiskach lokalnych, poruszając temat sąsiedztwa i współistnienia. Prowadzę warsztaty związane z przenoszeniem komunikatu na obraz, z komunikacją w przestrzeni publicznej. Wykorzystuję narzędzia arteterapii. WSPÓŁPRACOWAŁAM m.in. z: Wydawnictwo Zwierciadło, Akademia Leona Koźmińskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia m.st. Warszawy, Instytut Badawczy Leśnictwa, LUWE Architekci, Step&Stone, Little Tree Productions, Centrum Aktywności Lokalnej ( Paca 40), Centrum Edukacji Obywatelskiej STOWARZYSZENIA: Mierz Wysoko, Boris, Teatr Węgajty, Pedagogów Teatru, Katedra Kultury, Integracja, Praktyków Kultury, Flaneur, Zielona Gmina BIO Absolwentka XXXIV Liceum im. Miguela Cervantesa w Warszawie - klasa o profilu plastycznym. W latach studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2008 dostała stypendium Erasmus na półroczne studia na Faculdad de Bellas Artes na Universidad de Granada. Dostała dyplom z wyróżnieniem rektorskim za projekt społeczny gazeta Mieszkaństwo, który obroniła w 2010r w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. W latach odbyła roczne studia podyplomowe Sztuka, przestrzeń publiczna i demokracja relacje i możliwości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła dwuletni kurs instruktorski Arteterapia - terapia przeciw wykluczeniu pod auspicjum Narodowego Centrum Kultury. Członkini: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) Stowarzyszenie Twórcze Zderzenia Stowarzyszenie badawczo-animacyjne Flaneur Stowarzyszenie ProKreatywni FUNDACJE: Venti, Pro Bono PL, Inna Przestrzeń Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie

KAROLINA WITOWSKA PORTFOLIO WYBRANE LOGOTYPY I PLAKATY

KAROLINA WITOWSKA PORTFOLIO WYBRANE LOGOTYPY I PLAKATY KAROLINA WITOWSKA PORTFOLIO WYBRANE LOGOTYPY I PLAKATY www.karolinawitowska.com Logotyp i infografika projektu Majówka Targówka dla Stowarzyszenia Katedra Kultury + plakaty+ stworzenie muralu Dżungla z

Bardziej szczegółowo

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł?

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł? Pierwsze kroki Czym jest Podwórkowa Gwiazdka? Dobrowolnym, sąsiedzkim świętem; Wydarzeniem, które nie wymaga nakładów finansowych, tylko dobrych chęci i odrobiny zaangażowania; Okazją do nawiązania dobrosąsiedzkich

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

MISHOWA SEKCJA KULTURY

MISHOWA SEKCJA KULTURY Samorząd Studentów Kolegium MISH UW ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa E-mail samomish@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/mish.uw http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/ Kim jesteśmy? Sekcja Kultury powstała

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

JA TO BYM... czyli Twój pomysł na dom kultury

JA TO BYM... czyli Twój pomysł na dom kultury JA TO BYM. czyli Twój pomysł na dom kultury Gdański Archipelag Kultury w stronę społecznego domu kultury Kim jesteśmy? Gdański Archipelag Kultury (GAK) - samorządowa instytucja kultury - składa się z

Bardziej szczegółowo

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Wydział Polityki Społecznej Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Magdalena Skiba Referat Integracji Społ. i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA. Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec

DIAGNOZA. Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec DIAGNOZA Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec Złocieniecki Ośrodek Kultury w Programie Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 3 Złocieniec, 3 Wstęp Złocieniecki

Bardziej szczegółowo

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Czy cyfrowe świetlice mają szanse stać się stałym elementem krajobrazu wsi? -doświadczenia z powiatu siemiatyckiego Katarzyna KAMECKA LACH Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Łowcy Marzeń, projekt: idea: Udoskonalanie Miejsca Zamieszkania. Wojewoda Świętokrzyski

Stowarzyszenie Łowcy Marzeń, projekt: idea: Udoskonalanie Miejsca Zamieszkania. Wojewoda Świętokrzyski Stowarzyszenie Łowcy Marzeń, projekt: idea: Udoskonalanie Miejsca Zamieszkania Wojewoda Świętokrzyski Cele projektu Pomaluj mój świat 1. Stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, 2. Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Forum) powstało

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI Białoborskie Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zostało założone 30 października 2008 r. PRZEZ OPIEKUNÓW ŚWIETLIC. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Powodem założenia stowarzyszenia były

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Fundacją Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

3. Organizacje wspierające realizację przedsięwzięcia:

3. Organizacje wspierające realizację przedsięwzięcia: Plan projektu 1. Tytuł projektu: Wyzwolenie przez sztukę 2. Imię i Nazwisko autora: Aneta Słąba 3. Organizacje wspierające realizację przedsięwzięcia: Aktywni Pedagodzy Sekcja Szkoleń i Eventów KUL Samorząd

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w Projekt realizowany był przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych,,ę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Opis zasobu: Twoje strony, mocne strony 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka

Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka Czas: 2 godz. lekcyjne (w tym projekcja filmu) Treści nauczania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ KD- 6/2016 dzień drugi, część 1. Łomża, 3 listopada 2016 r. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy Two zen e przestrzen biur socjologiczny projekt badawczy Wywiady pogłębione Storytelling OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA Motto projektu Zadaniem etnografii, a w każdym razie jednym z zadań, jest dostarczanie,

Bardziej szczegółowo

Krąg Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (KW ONI) Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Krąg Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (KW ONI) Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Krąg Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (KW ONI) Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Tytuł dzisiejszego seminarium nawiązuje bezpośrednio do spotkania

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ Test opracowany i wydany w ramach projektu Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA +

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Rządowy program wspomagania w latach 2015 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Tytuł Samorząd Równych Szans 2011

Tytuł Samorząd Równych Szans 2011 szczęście to chwile ulotne niczym motyle, które równie łatwo przychodzą jak i odchodzą... Nie da się ich zatrzymać, ani dogonić... Można do nich jedynie wracać pamięcią... Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Mapa kumulacji problemów społecznych Liczba rodzin w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, Liczba dzieci

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ELFÓW Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska

AKADEMIA ELFÓW Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska AKADEMIA ELFÓW Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska ZwalczNude.pl to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli szukający ciekawych form rozrywki jaki rodziny z dziećmi szukających

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Dołączyli do PREMD: - Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro. - Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Dołączyli do PREMD: - Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro. - Stowarzyszenie Mierz Wysoko Dołączyli do PREMD: - Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro - Stowarzyszenie Mierz Wysoko - Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne - Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. 2015/2016

SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. 2015/2016 SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. / Rok szkolny / był trzecim rokiem realizacji projektu "Szkoła w mieście". W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 1-5. Wychowawcy oraz

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Damian Dec 16 października 2009 Misja Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wspieranie społeczności Dolnego Śląska w sferze pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Projekty

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Młodzi LUBią Kulturę - Program Narodowego Centrum Kultury program wspierania edukacji kulturalnej 3-letni program (2016-2018) 16 regionalnych operatorów m.in. Centrum Kultury Zamek

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ocena celująca posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy IV i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Warmińsko-mazurskie. www.funduszgoldap.pl, www.ekomuzeamazur.pl, w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Warmińsko-mazurskie. www.funduszgoldap.pl, www.ekomuzeamazur.pl, w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum Wymagania edukacyjne plastyka kl. I Gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę semestralną celującą, jeśli spełnia następujące kryteria: a. uczeń potrafi samodzielnie, w sposób twórczy, posługując się wskazanymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku.

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015

Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Konkursu Kolpingowskie Dzieło Roku 2015 Formularz należy wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: konkurs@kolping.pl lub w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji pozarządowych, partnerów instytucjonalnych oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Podpisanie umowy o dofinansowanie dr Piotr Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Inspiruj. Działaj! Bądź aktywny lokalnie. Spotkanie podsumowujące działalność CIL. Poznań, 15 grudnia 2016 r.

Inspiruj. Działaj! Bądź aktywny lokalnie. Spotkanie podsumowujące działalność CIL. Poznań, 15 grudnia 2016 r. Inspiruj. Działaj! Bądź aktywny lokalnie. Spotkanie podsumowujące działalność CIL Poznań, 15 grudnia 2016 r. Czym jest Centrum Inicjatyw Lokalnych? CIL to program Miasta Poznania. Wszedł w życie w 2016r.

Bardziej szczegółowo

Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik 30 listopada 2015, Chodzież

Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik 30 listopada 2015, Chodzież Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl 30 listopada 2015, Chodzież Plan wystąpienia 1. Doświadczenie Fundacji Civis Polonus

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Co się kryje w muzeum? Co sie kryje w muzeum?

Co się kryje w muzeum? Co sie kryje w muzeum? Co sie kryje w muzeum? Każdy człowiek posiada potrzebę obcowania z dziełem sztuki, nie każdy jednak potrafi odebrać nadany przez twórcę dzieła komunikat. Społeczeństwo w trakcie edukacji szkolnej wdraża

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I: PUBLICZNA DEBATA

PROJEKT I: PUBLICZNA DEBATA PROJEKT I: PUBLICZNA DEBATA Projekt polega na organizacji debaty z udziałem mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych oraz ekspertów w danej dziedzinie pochodzących z waszej miejscowości. W ten

Bardziej szczegółowo

REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU

REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU REGION.KULTURA.ROZWÓJ......to program budowy partnerstwa kreatywnego pomiędzy kulturą a obszarami takimi jak: edukacja, szkolenia, biznes,

Bardziej szczegółowo

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013 IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 listopada 2013 W dniu 27 listopada 2013 roku na scenie Starej Prochowni SCEK odbył się IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo