Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński"

Transkrypt

1 Dr Grzegorz Żabiński Siemianowice Śląskie, r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Historii Al. Armii Krajowej Częstochowa Archeo-Logos Mieszka I Siemianowice Śląskie Autoreferat 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 2012 Magister Archeologia, Uniwersytet Warszawski. Temat rozprawy: Wybrane zagadnienia technologii produkcji mieczów z ziem polskich od okresu wpływów rzymskich do końca średniowiecza. Promotor: dr Bartosz Kontny (obecnie dr hab.) 2006 MLitt Archeologia Średniowieczna, University of Glasgow. Temat rozprawy: Viking Age Swords in Scotland. Promotor: dr Colleen Batey 2005 PhD Studia Średniowieczne, Central European University, Budapeszt. Temat rozprawy: Mogiła and Henryków: A Comparative Economic History of Cistercian Monasteries within Their Social Context (Up to the End of the Thirteenth Century). Promotor: Prof. Gerhard Jaritz; recenzenci: Prof. Constance Bouchard, University of Akron, USA i Prof. Martina Schattkowsky, Technische Universität Dresden, Niemcy 2002 Doktor Historia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Temat rozprawy: Komentarze do traktatu szermierczego Johannesa Liechtenauera próba analizy źródłoznawczej). Promotor: Prof. Krzysztof Baczkowski; recenzenci: Prof. Marian Głosek, Uniwersytet Łódzki i Prof. Zdzisław Żygulski jr., Muzeum XX. Czartoryskich, Kraków 1

2 2000 MA Studia Średniowieczne, Central European University, Budapeszt. Temat rozprawy: Credit activity of the Catholic Church in the medieval diocese of Cracow. Promotor: Prof. János Bak 1998 Magister Historia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Temat rozprawy: Bratczykowie w dziejach Węgier w XV wieku. Promotor: Prof. Krzysztof Baczkowski 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. X 2011-obecnie Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: adiunkt IV 2010-obecnie Archeo Logos (własna działalność gospodarcza): badania naukowe w dziedzinie archeologii i historii, tłumaczenia naukowe VII 2010-III 2011 Muzeum Zamkowe w Malborku, Kolekcja Militariów: kierownik 2008-VI 2010 Muzeum Zamkowe w Malborku, Dział Historii, Pracownia Średniowiecza Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach: adiunkt 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Badania nad uzbrojeniem średniowiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki technologicznej (publikacja monograficzna i cykl artykułów) b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 1. Żabiński, G., Stępiński, J., Biborski, M. Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford: Archaeopress Archaeology, ss. VI

3 2. Żabiński, G., Stępiński, J. A sword from Gdańsk a technological revolution or a pageant replica? Fasciculi Archaeologiae Historicae (Weaponry as a Mirror of the Epoch) 27 (2014), s Biborski, M., Pudło, P., Stępiński, J., Żabiński, G., A Barbarian Weapon? A Sax Find from the Vicinity of Malbork in Prussia. W Barbarians at the Gates, Mare Integrans, Studies of the history of shores of Baltic Sea, wyd.. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2013, s Żabiński, G. Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research. W Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe. Ed. L. Marek. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2013, s Żabiński, G., Muntowski, P. Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena na Zamku w Malborku. W XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Materiały z konferencji listopada Red. E. Fudzińska. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku 2013, s Klimek, L., Stępiński, J., Strzyż, P., Żabiński, G. Late medieval wrought iron firearms from the Museum in Biecz. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26 (2013), s Stępiński, J., Żabiński, G., Strzyż, P. The light field cannon from Kurzętnik a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order s state in Prussia). Acta Militaria Mediaevalia 9 (2013), s Żabiński, G. The Grose Bochse a Teutonic supergun from Fasciculi Archaeologiae Historicae (Recent Research into Medieval and Post Medieval Firearms and Artillery) 25 (2012), s Chodyński, A. R., Żabiński, G. Medieval Swords from the Castle Museum in Malbork and the Polish National Museum in Szczecin. The Journal of the Arms & Armour Society XX.4, September 2011, ss Żabiński, G. Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order s arms and armour resources. W: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2011, s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Szczerbiec (The Jagged Sword) The Coronation Sword of The Kings of Poland. Gladius 31 (2011), s Pudło, P., Żabiński, G. Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (A formal analysis of the swords from the collection of the Museum of the First Piasts at Lednica). W Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza (Medieval swords from Ostrów Lednicki and Giecz). Red. A. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło. Biblioteka Studiów Lednickich. Fontes 3. Dziekanowice-Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów 2011, s

4 13. Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Badania metaloznawcze sześciu mieczy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Archaeometallurgical examinations of six swords from the Museum of the First Piasts at Lednica). W Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza (Medieval swords from Ostrów Lednicki and Giecz). Red. A. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło. Biblioteka Studiów Lednickich. Fontes 3. Dziekanowice-Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów 2011, s Biborski, M., Jagodziński, M. F., Pudło, P., Stępiński, J., Żabiński, G. Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia. Waffen-und Kostümkunde Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 52.1 (2010), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Nowe badania nad Szczerbcem mieczem koronacyjnym królów polskich. Studia Waweliana 14 (2009), s Żabiński, G. Viking Age Swords from Scotland. Acta Militaria Mediaevalia 3 (2007), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. An Early Medieval Sword from Czermno/Cherven. Waffen-und Kostümkunde Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 48.2 (2006), s Biborski, M., Żabiński, G. Two Late Medieval Swords from Little Poland. Acta Archaeologica Carpathica 41 (2006), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. An Early Renaissance Sword from Racibórz. Gladius 24 (2004): Żabiński, G. Uzbrojenie na późnośredniowiecznych freskach z kościoła parafialnego w Koziegłowach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52.3 (2004), s c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. Problematyka dawnej wojskowości budziła moje zainteresowania naukowe już podczas studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obok zagadnień dawnych sztuk wojennych (zob. poniżej omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych), uwagę zwróciłem także na kwestie uzbrojenia jako takiego. Pierwszym opublikowanym efektem moich dociekań był artykuł poświęcony uzbrojeniu na późnośredniowiecznych freskach w kościele w Koziegłowach, pow. Myszków ( Uzbrojenie na późnośredniowiecznych freskach z kościoła parafialnego w Koziegłowach, 2004). Chcąc poszerzyć problematykę badawczą o kwestie związane z technologią produkcji uzbrojenia, nawiązałem także współpracę z drem (obecnie dr hab.) Marcinem Biborskim (IA UJ) oraz mgrem inż. (obecnie dr inż.) Januszem Stępińskim (AGH). W jej wyniku opublikowany został szereg artykułów monograficznych, poświęconych mieczom 4

5 średniowiecznym. W artykule An Early Renaissance Sword from Racibórz (2004) omówiono wyniki badań typochronologicznych i technologicznych miecza z grobu księcia raciborskiego Walentyna (zm. w 1521 r.), wskazując, iż głownia tego oręża może być nieco wcześniejsza niż pozostałe jego części. W tym samym roku ukazał się kolejny artykuł, dotyczący dwóch luźnych znalezisk mieczów z terenu Małopolski ( Two Late Medieval Swords from Little Poland, 2004). Z kolei w przyczynku poświęconym znalezisku miecza z okolic Czermna (wczesnośredniowieczny Czerwień) wykazano, iż jest to okaz pochodzący z wczesnego średniowiecza, a nie, jak dotychczas sądzono, z okresu rzymskiego. Badania metaloznawcze wskazały ponadto, iż przy produkcji głowni mieczowej użyto technologii pakietowania, spotykanej już w okresie lateńskim i rzymskim ( An Early Medieval Sword from Czermno/Cherven, 2006). W międzyczasie, wykorzystując pobyt studyjny na Uniwersytecie w Glasgow, udało mi się przygotować rozprawę dotyczącą mieczów okresu wikińskiego ze Szkocji ( Viking Age Swords from Scotland, 2007), będącą pierwszą w literaturze naukowej próbą całościowego omówienia tego zagadnienia dla tego kraju. W badaniach nad dawnym uzbrojeniem, prowadzonych wspólnie z drem hab. M. Biborskim i drem inż. J. Stępińskim, poczesne miejsce zajmują studia nad Szczerbcem ( Nowe badania nad Szczerbcem mieczem koronacyjnym królów polskich, 2009; Szczerbiec (The Jagged Sword) The Coronation Sword of the Kings of Poland, 2011). Badania technologiczne tego niezwykle interesującego zabytku były praktyczną realizacją postulatu przeprowadzenia takich analiz, wysuniętego jeszcze w 1968 r. przez prof. dr hab. Andrzeja Nadolskiego. Ponadto rozwiały one wyrażane w literaturze wątpliwości dotyczące średniowiecznej metryki miecza. Z kolei badania typologiczne oraz analizy stylistyczne pozwoliły na wysunięcie przypuszczenia, iż jest to broń nawiązująca do śródziemnomorskiego, najprawdopodobniej iberyjskiego kręgu kulturowego. Istotnym punktem w moich studiach bronioznawczych było podjęcie badań nad zespołem elementów mieczów z wczesnośredniowiecznego emporium skandynawskiego Truso w Prusach (wspólnie z drem hab. M. Biborskim, drem inż. J. Stępińskim, drem M. Jagodzińskim i drem P. Pudło), obejmujących także analizy technologiczne ( Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia, 2010). Pozwoliły one na wysunięcie hipotezy, iż Truso mogło być miejscem produkcji takiego oręża, co dodatkowo podnosiłoby rangę i znaczenie tego ośrodka handloworzemieślniczego. Kolejnym zagadnieniem badawczym, któremu poświęciłem uwagę, był zespół mieczów średniowiecznych z kolekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W większości przypadków są to miecze wczesnośredniowieczne, związane z istniejącym na Ostrowie Lednickim ośrodkiem grodowym pierwszych Piastów. Przeprowadzone analizy typochronologiczne (wraz z drem P. Pudło: Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011) oraz technologiczne (wraz z drem hab. M. Biborskim i drem inż. J. Stępińskim: Badania metaloznawcze 5

6 sześciu mieczy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011) pozwoliły w niektórych przypadkach na wysunięcie hipotez dotyczących pochodzenia tych zabytków. Jednocześnie stwierdzono, iż wbrew pojawiającym się w literaturze przedmiotu twierdzeniom, badany zespół mieczów nie daje podstaw do podtrzymania hipotezy o skandynawskim charakterze załogi grodu lednickiego. Wykorzystując fakt zatrudnienia w latach w Muzeum Zamkowym w Malborku, moje zainteresowania badawcze objęły także problematykę wojskowości Zakonu Niemieckiego. Zaowocowały one publikacjami dotyczącymi wartości zakonnych źródeł rachunkowych i inwentarzowych dla badań bronioznawczych ( Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order s arms and armour resources, 2011; Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research, 2013). Kilka innych publikacji poświęconych zostało zabytkom uzbrojenia z Prus, zarówno z okresu istnienia państwa Zakonu (wspólnie z mgrem Antonim R. Chodyńskim: Medieval Swords from the Castle Museum in Malbork and the Polish National Museum in Szczecin, 2011; wspólnie z mgrem Patrykiem Muntowskim: Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena na Zamku w Malborku, 2013), jak i czasów wcześniejszych (wspólnie z drem hab. M. Biborskim, drem inż. J. Stępińskim i drem P. Pudło: A Barbarian Weapon? A Sax Find from the Vicinity of Malbork in Prussia, 2013). Za szczególnie istotny uważam tu artykuł dotyczący zabytku miecza z Gdańska, uważanego za późnośredniowieczny (wraz z drem inż. J. Stępińskim: A sword from Gdańsk a technological revolution or a pageant replica?, 2014). Miecz ten był traktowany dotychczas (za prof. drem hab. Jerzym Piaskowskim) jako przykład zastosowania ciekłego żelaza w produkcji broni siecznej i tym samym dowód na rewolucję technologiczną pod koniec wieków średnich. Na podstawie badań morfologicznych i analiz technologicznych wykazano ponad wszelką wątpliwość, iż miecz ten jest repliką, którą datować można najwcześniej na koniec XIX w. W okresie tym swoje zainteresowania badawcze rozszerzyłem także na problematykę broni palnej. Prowadzone w tym zakresie badania zaowocowały artykułem dotyczącym wielkiej bombardy zakonnej z roku 1408 ( The Grose Bochse a Teutonic supergun from 1408, 2012), a także obszernym omówieniem jednego z najstarszych zachowanych w zbiorach polskich egzemplarzy broni palnej lekkiego działa polowego z Kurzętnika (wraz z drem inż. J. Stępińskim i drem Piotrem Strzyżem: The light field cannon from Kurzętnik a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order s state in Prussia), 2013). W tym ostatnim przypadku przeprowadzone badania technologiczne wykazały, iż lufa działa wykonana została z miedzi antymonowej, a nie z brązu czy spiżu, jak przyjmowano w literaturze przedmiotu. Zdobyte podczas tych badań doświadczenie udało się wykorzystać podczas analiz późnośredniowiecznych zabytków broni palnej z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu (wraz z 6

7 prof. drem hab. Leszkiem Klimkiem, drem inż. J. Stępińskim i drem P. Strzyżem: Late medieval wrough iron firearms from the Museum in Biecz, 2013). Za podsumowanie moich dotychczasowych osiągnięć badawczych uważam opublikowaną wraz z drem inż. J. Stępińskim (przy współpracy dra hab. M. Biborskiego) rozprawę Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland (2014) (praca ta powstała dzięki grantowi badawczemu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, nr projektu N N ). Praca bazuje na wynikach analiz technologicznych 45 głowni mieczowych (z wyjątkiem kilku egzemplarzy, zabytków dotychczas niezbadanych), które uzupełniono dotychczas opublikowanymi wynikami badań głowni mieczowych z obecnego terytorium Polski (łączna liczba przebadanych zabytków przekracza 130). Jako tło porównawcze wykorzystano dostępne wyniki badań z innych obszarów Europy. W pracy tej ukazano zmiany technologii głowni na badanym terytorium okres lateński to generalnie dominacja technologii prostych, dających wyroby dość niskiej jakości. Możliwe, iż w znacznej mierze jest to produkcja miejscowa, zaś nieliczne przypadki głowni mieczowych dobrej jakości mogły pochodzić z importu. W okresie rzymskim większość wysokiej jakości głowni, wykonywanych za pomocą skomplikowanych technologii, pochodziła prawdopodobnie z terenów Imperium Rzymskiego, zaś niektóre głownie niższej jakości, wykonywane z jednego kawałka metalu, mogły być pochodzenia miejscowego. Okres migracyjny i wczesne średniowiecze to czas największego zróżnicowania rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony, w porównaniu z okresem rzymskim o wiele trudniej jest określić miejsce pochodzenia głowni na podstawie technologii produkcji. W okresie rozwiniętego i późnego średniowiecza w użyciu pozostaje jedynie kilka rozwiązań technologicznych (głownie nawęglane powierzchniowo, wykonywane w całości ze stali oraz głownie z żelaznym rdzeniem i stalowymi nakładkami ostrzowo-płazowymi). Były to najprawdopodobniej technologie uznane przez wytwórców za najprostsze, najtańsze i najpewniejsze dla zagwarantowania należytej jakości wyrobów. Obok znaczenia regionalnego pracy, zawiera ona także propozycję schematu technologicznego głowni mieczowych. Oparty jest on zarówno na dotychczasowej literaturze przedmiotu, jak na badaniach prowadzonych na potrzeby omawianej rozprawy. Schemat ten daje się zastosować dla głowni mieczowych od czasu pojawienia się żelaza do okresu nowożytnego. Ponadto, na potrzeby projektu badawczego prowadzona była strona internetowa wraz z bazą danych (www.gladificium.org). Wykorzystany na jej potrzeby schemat organizacji danych planuje się wykorzystać w późniejszych badaniach porównawczych nad technologią produkcji głowni mieczowych w Europie. 7

8 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Na moje pozostałe osiągnięcia badawcze składają się publikacje mieszczące się w różnych dziedzinach badań mediewistycznych i historycznych. Pierwsza z nich to dawne europejskie sztuki wojenne: 21. Żabiński, G., Mitchell, R. A., Fritz, F. A Falchion / Langes Messer Fencing Treatise by Johannes Lecküchner (1482). Hammaborg Historischer Schwertkampf Internet (jest to tłumaczenie i krytyczny komentarz do traktatu walki kordem z roku 1482) 22. Żabiński, G. The Longsword Teachings of Master Liechtenauer The Early Sixteenth Century Swordsmanship Comments in the Goliath Manuscript. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 (opublikowana wersja rozprawy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim) 23. Żabiński, G. Goliath An Anonymous Fighting Treatise from the Preussische Königliche Staatsbibliothek (ms. germ. quart. 2020). W Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. Kucypera, P., Pudło, P., Żabiński, G, s Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009 (omówienie anonimowego rękopisu szermierczego z początków XVI w., będącego tematem rozprawy doktorskiej) 24. Żabiński, G. Unarmoured Longsword Combat of Master Liechtenauer via Priest Döbringer. W Masters of Medieval and Renaissance Martial Arts. Rediscovering the Western Combat Heritage, red. Clements, J., s Boulder, Co.: Paladin Press, 2008 (transkrypcja, tłumaczenie i krytyczny komentarz najstarszego znanego przekazu tradycji szermierczej Johannesa Liechtenauera z końca XIV w.) 25. Hull, J. Knightly Dueling. The Fighting Arts of German Chivalry. By Jeffrey Hull. With transcriptions by Monika Maziarz and Grzegorz Żabiński. Boulder, Co.: Paladin Press, 2008 (transkrypcje tekstów traktatów szermierczych) 26. Żabiński, G., Walczak, B. (wyd.) Codex Wallerstein: A Medieval Fighting Book from the Fifteenth Century on the Longsword, Falchion, Dagger and Wrestling. Wstęp John Clements. Boulder, CO: Paladin Press, 2002 (wydanie traktatu szermierczego z połowy XV w.) 27. Żabiński, G. Several Remarks on the Bloßfechten Section of Codex Wallerstein. (12 marca 2001). Journal of Western Martial Art. Internet (uwagi dotyczące walki pieszo mieczem bez zbroi w traktacie szermierczym z połowy XV w.) 8

9 Drugim obszarem moich zainteresowań były problemy historii społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cystersów. Badania te zaowocowały następującymi publikacjami: 28. Żabiński, G. Mogiła and Henryków: Patterns of Economic Development in Two Eastern European Cistercian Monasteries. Cîteaux: Commentarii cistercienses (2010), s (artykuł ten jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, obronionej w Central European University w Budapeszcie) 29. Żabiński, G., Sepiał, M. A. Ursprung und Anfänge der Stadt Ratibor. Oberschlesisches Jahrbuch 23/24 (2007/2008), s (artykuł omawia początki miasta Raciborza na Górnym Śląsku) 30. Żabiński, G. A pre-cistercian Settlement of a Future Monastic Site: the Case of Henryków. Quaestiones Medii Aevi Novae 10 (2005), s (artykuł omawia środowisko osadnicze mikroregionu, w którym ufundowany został klasztor cysterski w Henrykowie) 31. Żabiński, G. Swine for Pearls? Animals in the Thirteenth-Century Cistercian Houses of Henryków and Mogiła. W Animal Diversities. Red. Gerhard Jaritz, Alice Choyke. Medium Aevum Quotidianum Sonderband 16 (2005), s (artykuł omawia rolę hodowli zwierząt w gospodarce klasztorów cysterskich w Henrykowie i Mogile) 32. Żabiński, G. Die Einträge der zweiten Hand zum Heinrichauer Totenbuch. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 61 (2003), s (przyczynek poświęcony nekrologowi klasztoru cystersów w Henrykowie). 33. Żabiński, G. Królewscy dłużnicy duchownych wierzycieli w diecezji krakowskiej w XV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1262 (2003). Prace Historyczne 130, s (artykuł omawia problematykę kredytu udzielanego władcom przez duchowieństwo diecezji krakowskiej w XV w.) 34. Żabiński, G. Mogiła A Case Study of the Credit Activity of a Cistercian Monastery in the Medieval Diocese of Cracow. Annual of Medieval Studies at CEU 9 (2003), s (artykuł omawia rolę klasztoru cystersów w Mogile jako ośrodka kredytowego) Pozostałe publikacje dotyczą różnych zagadnień historycznych: 35. Żabiński, G. Działalność braci Piotra i Mikołaja Komorowskich na Górnych Węgrzech w okresie rządów Macieja Korwina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 1268 (2001). Prace Historyczne 128, s (artykuł omawia działalność militarno-polityczną polskich 9

10 możnowładców Piotra i Mikołaja Komorowskich na terytorium Górnych Węgier w czasach króla Macieja Korwina) 36. Żabiński, G. Działalność braci Piotra i Mikołaja Komorowskich na Górnych Węgrzech w latach w świetle badań w Archiwum Bardiowskim. Studia Historyczne (Kraków) 43.1 (2000), s (artykuł przedstawia działalność militarno-polityczną polskich możnowładców Piotra i Mikołaja Komorowskich na terytorium Górnych Węgier w okresie rządów Władysława Warneńczyka i Władysława Pogrobowca) 37. Żabiński, G. Uwagi dotyczące niektórych aspektów pobytu wojsk Jana Jiskry oraz bratczyków na Górnych Węgrzech w XV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 1230 (1999). Prace Historyczne 126, s (artykuł porusza problematykę działalności czeskiego kondotiera Jana Jiskry oraz wywodzących się z dawnych wojsk husyckich grup zaciężnych żołnierzy i grasantów na Górnych Węgrzech w okresie od lat 40-tych do lat 70-tych XV w.) 38. Żabiński, G. Polish Economic Thought before Physiocracy. W Physiocracy Yesterday and Today: Economy Philosophy Politics, red. Janina Rosicka, s Cracow: Academy of Economics, 1996 (przyczynek poświęcony dziejom polskiej myśli ekonomicznej przed XVIII w.) 39. Żabiński, G. O nowy ład społeczny. Wojciech Korfanty a społeczna nauka Kościoła. W Zeszyty Humanistyczne Palacu Mlodziezy w Katowicach 1. Wojciech Korfanty. Rozprawy i Szkice Historyczno-Literackie, wyd. Dariusz Rott i Eugeniusz Skorwider, s Katowice: Pałac Młodzieży 1993 (wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na poglądy polityczne Wojciecha Korfantego) * w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/ prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie 6. Udział w projektach badawczych Technologia produkcji mieczy na ziemiach polskich od V do końca XV w. Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr N N kierownik projektu Atlas historyczno-geograficzny Raciborza (w ramach Atlasu Historycznego Miast Polskich ). Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 2H01G06225 wykonawca (kier. projektu prof. dr hab. Antoni Barciak, Uniwersytet Śląski) Gesta principum Polonorum kronika Galla Anonima. Wydane jako: Gesta principum Polonorum-Deeds of the Princes of the Poles, ed. János M. Bak, Frank Schaer. Budapest: CEU Press, 2003 wykonawca 10

11 7. Udział w konferencjach naukowych 2013 A sword from Gdańsk: a technological revolution or a pageant replica?: XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze. Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Łódź (wraz z J. Stępińskim) 2011 Badania wykopaliskowe w północno-wschodniej części Przedzamcza malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach (wraz z E. Fudzińską): XVIII Sesja Pomorzoznawcza, Muzeum Zamkowe w Malborku Militaria z badań archeologicznych na wale Plauena w Malborku (wraz z P. Muntowskim): XVIII Sesja Pomorzoznawcza, Muzeum Zamkowe w Malborku 2010 Badania wykopaliskowe w północno-wschodniej części Przedzamcza malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach (wraz z E. Fudzińską): I Pomorska Sesja Sprawozdawcza, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 2010 Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research: Weapons Bring Peace? International Conference on Arms and Armour, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2009 Legendo Discimus? Structures of Selected Medieval and Early Renaissance Swordsmanship Teachings as a Reflection of the Practical Teaching Course of the Art of the Long Sword : Die Kunst des Fechtens. Forschungsstand und perspektiven frühneuhochdeutscher Ringund Fechtlehren, Austriacka Akademia Nauk, Krems, Austria 2008 Goliath an anonymous fighting treatise from the Preussische Königliche Staatsbibliothek (ms. germ. quart. 2020) : I Toruńskie Spotkanie Bronioznawcze, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2006 Why Different?: Economies of the Eastern European Cistercian Monasteries of Mogiła and Henryków up to the End of the 13 th Century : International Medieval Congress, Leeds, Anglia 2001 Several Remarks on the Bloßfechten Section of Codex Wallerstein : 36 th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Stany Zjednoczone 11

12 1996 Polish Economic Thought before Physiocracy : konferencja Physiocracy Yesterday and Today, Kraków 8. Praca dydaktyczna X 2011-obecnie Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie blok Prahistoria ziem polskich na tle europejskim (od 2013 r.) wykład i konwersatorium translatoria Translatorium z języka łacińskiego, Neografia niemiecka z elementami translatorium laboratoria Nauki pomocnicze historii, Statystyka i demografia historyczna konwersatoria specjalistyczne Typochronologia w archeologii, Gospodarka zakonu cystersów w średniowieczu, Komputer w warsztacie historyka wykłady monograficzne Dawna metalurgia żelaza, Historia archeologii blok Historia krajów niemieckojęzycznych i Historia kultury krajów niemieckojęzycznych wykład i konwersatorium (dla studentów kierunku filologia germańska Instytutu Filologii Obcych AJD) blok Historia współczesna świata wykład i konwersatorium (dla studentów kierunku politologia Instytutu Nauk Politycznych AJD) Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach lektorat Język łaciński konwersatorium Nauki pomocnicze historii 9. Stypendia naukowe Soros Foundation: Central European University, Budapeszt 1997 Fundacja Stefana Batorego: grant badawczy na wyjazd do archiwów na Słowacji 1997 Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft: Georg-August-Universität, Göttingen, Niemcy 10. Członkostwo w towarzystwach naukowych Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde (Niemcy) Grzegorz Żabiński 12

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA Dyrektor: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk 11.30 13.00 13.15 14.45 18.30 20.00 11.30 13.00 13.15 14.45 GODZ. W ROK I STOPIEŃ I

Bardziej szczegółowo

Zespół I. Karta pracy

Zespół I. Karta pracy 01 Zespół I 1. Na podstawie legendy o Popielu i Piaście (tekst źródłowy nr 1 i nr 2) oraz historyjki obrazkowej ustal przebieg wydarzeń i napisz pod każdym obrazkiem swój krótki komentarz: 01 2. Ustal

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wykład specjalizacyjny II i konwersatorium specjalistyczne - Archeologia uzbrojenia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w

Bardziej szczegółowo

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Imię Nazwisko Wykształcenie Uczelnia Instytucja Nazwa działu Miasto Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Karol Babilas Akademia Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka. Amerykanistyka) Studia stacjonarne 1.

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka. Amerykanistyka) Studia stacjonarne 1. Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin Forma I rok II rok III rok I. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Historia filozofii 2 0 2 0 zal. 2. Język obcy nowożytny* 5 0 5 120 0 120 zal. 3. Język łaciński 5 0 5 60

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka. Amerykanistyka) Studia stacjonarne 1.

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka. Amerykanistyka) Studia stacjonarne 1. Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka. Amerykanistyka) Studia stacjonarne 1. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin Forma I rok II rok III

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć zaliczenia 1. Vademecum studiów 5 ćwiczenia 0 zaliczenie historycznych. Nauki pomocnicze historii wykład 0 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA 1996 1. Konczewski P., Dąbrowa T., Opalińska M., Gralak T., Kwaśnica K., Żuchliński P. Osada kultury łużyckiej Ślęża Plasterki, woj. Wrocławskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 23.07.2015 Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na Starym Mieście w Kaliszu w sezonie 2015. Wykopaliska te są wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Archeologii i Etnologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE II I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium ROK AKADEMICKI 2013/2014. 8.30-10.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE II I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium ROK AKADEMICKI 2013/2014. 8.30-10. I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium 7 30-9 00 Wychowanie Fizyczne ul. Piastowska 26 grupa I Źródłoznawstwo arch. 1 dr hab. K.Sobczyk, dr M.Wojenka, dr J.Dębowska-Ludwin,

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III)

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma zajęć ECTS Liczba godzin Sposób Efekty kształcenia I sem II

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Archeologia historyczna - Seminarium magisterskie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA: SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Plan dla osób, które kontynuują tę specjalność

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Teka Kom. Hist. OL PAN, 2010, VII, 11-15 SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Katarzyna Pisarek-Małyszek Katedra Archeologii Polski, Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017 Kierunek: UDAISTYKA STUDIA STACNARNE I-go STPNIA (LICENCACKIE) Rok akad. 2016/2017 I RK STUDIÓW, I semestr: Z Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć /F Forma zaliczenia Liczba godzin H Dzieje starożytnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJAT

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJAT Lp. Wydział: Humanistyczny Kierunek: Historia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr I rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJAT E ZO Z I II

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 117-135 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI

PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI Sprawozdania Archeologiczne, t. 49, 1997 PL ISSN 0081-3834 PROF. DR HAB. JERZY SZYDŁOWSKI 1931-1997 Wspomnienie pośmiertne W dniu 29 lipca 1997 roku zmarł nagle Profesor Jerzy Szydłowski - śląski archeolog,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 nik nr 1 do Uchwały nr 2914/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 r. Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA PROGRAM DLA STUDENTÓW MISHUS CYKL ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W ROKU 2014/15

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA PROGRAM DLA STUDENTÓW MISHUS CYKL ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W ROKU 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu: STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA PROGRAM DLA STUDENTÓW MISHUS CYKL ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W ROKU 2014/15 I I ROK Semestr II Prowadzący Wykłady obowiązkowe Statystyka i demografia

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Załącznik nr 4 Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Przed doktoratem: Stanisławski Błażej, 1997a. Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina-Portu, a procesy dystrybucji naczyń,,,materiały

Bardziej szczegółowo

Historia. (na podstawie Wikipedii) Strona 1

Historia. (na podstawie Wikipedii) Strona 1 Historia (na podstawie Wikipedii) Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Periodyzacja...3 3 Nauki pomocnicze historii...3 3.A Archeologia...3 3.B Archiwistyka i archiwoznawstwo...4 3.C Chronologia...4 3.D

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

O/F. emin.dyp. ćw.lab./s. ECTS w. ćw. ćw.

O/F. emin.dyp. ćw.lab./s. ECTS w. ćw. ćw. Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slomo we O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE HISTORIA specjalności: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Turystyka historyczno-wojskowa i promocja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW

Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW Prof. dr hab. Martin Gojda Prace w języku angielskim The development

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich Urząd Miasta Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury Tomaszów Lubelski W ramach programu Chrzest 966. 1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Początki chrześcijaństwa na

Bardziej szczegółowo

3-letnie studia dzienne licencjackie na kierunku ARCHEOLOGIA Program studiów

3-letnie studia dzienne licencjackie na kierunku ARCHEOLOGIA Program studiów Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Archeologii 3-letnie studia dzienne licencjackie na kierunku ARCHEOLOGIA Program studiów Wrocław 2005 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Historii Sztuki

Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I moduł Kod modułu ODK-I-04 Efekty kształcenia dla modułu WIEDZA kształcenia K_W05 ma podstawową wiedzę o dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU ZESZYTY RYBNICKIE 9 K O N F E R E N C J E HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Kraków, 6.03.2014 r. PROGRAM LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry naukowej poprzez finansowanie

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek Historia. Semestr I. Konwersatorium, ćwiczenia. (liczba godzin) Vademecum studiów historycznych

Kierunek Historia. Semestr I. Konwersatorium, ćwiczenia. (liczba godzin) Vademecum studiów historycznych Kierunek Historia Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez (przedmioty do wyboru zapisano wytłuszczonym drukiem i kursywą). Semestr I kontaktowe Vademecum studiów historycznych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia

Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dawne inflanty polskie: dziedzictwo i historia Kraków, 18-19 listopada 2010 r. 2 18 listopada (czwartek) 3 18 listopada (czwartek) Miejsce: Aula Collegium Novum

Bardziej szczegółowo

Grodziska Pomorza Wschodniego

Grodziska Pomorza Wschodniego Jerzy Sikora Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Grodziska Pomorza Wschodniego Syllabus Opis przedmiotu Pomorze Wschodnie we wczesnym średniowieczu stanowi obszar stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2014/2015 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie PiNwE I Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo