Zoltan Kodaly - seminarium na temat życia i twórczości z cyklu Sekcja teorii zaprasza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoltan Kodaly - seminarium na temat życia i twórczości z cyklu Sekcja teorii zaprasza"

Transkrypt

1 Agnieszka Krajewska PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie dnia r Zoltan Kodaly - seminarium na temat życia i twórczości z cyklu Sekcja teorii zaprasza Dwa lata przed śmiercią Zoltana Kodaly a, a więc 40 lat temu, słynny skrzypek, Yehudi Menuhin, powiedział takie słowa: Zoltan Kodaly już teraz pozostawił swojej ojczyźnie i ludzkości trzy żywe pomniki: 1. utwory muzyczne 2. pracę badawczą prowadzoną wraz z Bartokiem w dziedzinie folkloru węgierskiego 3. i nową metodę wychowanie muzycznego dzieci. Dzisiaj, właśnie po 40 latach, okazuje się, że wszystkie trzy filary działalności Kodaly a są trwałe i dalej się umacniają, przede wszystkim na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych Ameryki czy w Australii. W Polsce istnieje ruch kodayowski, tzw.: Koło Kodalyowskie, założone 22 lata temu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Drugi ośrodek, jest w W-wie w Akademii Muzycznej, a kolejne także w Katowicach czy Lublinie. W tych ośrodkach mądrzy ludzie adaptują metodę nauczanie Zoltana Kodaly a. do polskich szkół muzycznych i nietylko muzycznych. A wiec Kodaly jako pedagog, ściślej mówiąc, metoda Kodaly a. jest u nas bardzo znana. Podobnie ma się z folklorystami, mają oni dużo materiałów w postaci pozostawionych prac naukowych o tradycyjnej muzyce węgierskiej, czy po prostu transkrypcje oryginalnych pieśni. Jeśli zaś chodzi o utwory muzyczne Zoltana Kodaly a, to w Polsce, w porównaniu z innym państwami Europy zachodniej, Rosji czy USA i Australii, są bardzo rzadko grywane, (być może bardziej znane kodayowcom w Polsce). Nawet jest pewien problem z płytami kompaktowymi... Podobnie jest z biografią. W polskim języku jest jedyna pozycja zawierająca uwagi i charakter metody Kodaly a, kilka tłumaczeń tekstów wykładów i teksty wybrane z pracy jego biografa. Brakuje monografii o tym wielkim człowieku. Na podstawie zebranych materiałów tekstowych i dźwiękowych pragnę przybliżyć postać Zoltana Kodaly a kompozytora, folklorystę i pedagoga. Z. Kodaly urodził się w 1882 roku 16 XII a więc, miałby 16 XII tego roku 123 lata. W tym samym roku urodzili się m.in. Igor Strawiński czy Karol Szymanowski. Z. Kodaly urodził się w miejscowości KECSKEMET a zmarł w Budapeszcie, żył 85 lat. 1

2 Pochodził z muzykalnej rodziny; jak to zwykle bywa u muzyków. Jego ojciec sprawował urząd poważny na kolei, ale również muzykował grając na skrzypcach, matka zaś śpiewała i grała na fortepianie. Dzieciństwo spędził w małej wiosce GALANCIE w zach. Węgrzech, w której mieszkali Węgrzy, Słowacy i Niemcy. Propozycja posłuchania: Tańce z Galanty, na orkiestrę, są pewnego rodzaju poematem tanecznym. Motywy dawnych tańców zaczerpnął kompozytor ze zbioru wydanego na pocz. XIX w. To forma zbliżona do ronda: Refren gra klarnet a Kuplety to różne tańce nawiązujące do ludowych wzorów. Gdy Z. Kodaly miał 10 lat zamieszkał z rodzicami w miejscowości Nagyszombat. Tam uczył się w gimnazjum i jednocześnie uczył się gry na fortepianie, skrzypcach, altówce i wiolonczeli, jego biograf podkreśla, że uczył się o własnych siłach. Prawdopodobnie Kodaly nigdy nie chciał być muzykiem wykonawcą. Już jako dziecko był małomówny, działał raczej w grupie niż sam i to działanie w grupie i realizowanie się potwierdza jego udział w chórze kościelnym. Wtedy po raz pierwszy widział stare zbiory pieśni ludowych. Kiedy miał 15 lat skomponował już na potrzeby szkolnych zespołów muzycznych m.in. Uwertura d-moll, Trio smyczkowe Es-dur, 2 opracowania modlitwy Ave Maria, utwory te wykonywał wspólnie z rówieśnikami ze szkoły. Gdy miał 18 lat zdał maturę i przeprowadził się do Budapesztu, ponieważ rozpoczął tam studia humanistyczne a dokładnie studiował literaturę węgierską, niemiecką oraz językoznawstwo na Uniwersytecie w Budapeszcie. Ta wszechstronna znajomość języków i literatury przydała się później Kodalyowi do tworzenia utworów wokalno - instrumentalnych, gdzie, jak oceniają znawcy, słowa i muzyka tworzą idealną całość. Wraz ze studiami humanistycznymi uczy się kompozycji w Akademii Muzycznej w Budapeszcie im F. Liszta i już w czasie studiów poznał teksty ludowe zebrane przez znawcę węgierskiej poezji ludowej Belę Vikara. Co ciekawe i ważne dla rozwoju badań folklorystycznych, Bela Vikar nagrywał te teksty na fonograf wynaleziony przez Edisona. I to bardzo zaciekawiło Zoltana i później sam będzie jeździł po kraju i nagrywał autentyczną węgierską muzykę ludową. Już jako wykształcony w pełni kompozytor, ( otrzymał dyplom z kompozycji mając 22 lata) podróżował po Węgrzech, pierwszy raz pojechał za granicę do Bayreuth, Monachium, Salzburga, Berlin i Paryża. Podczas pobytu w Paryżu poznał C. Debussy ego i bardzo zafascynowały go kompozycje, mało znanego jeszcze kompozytora, a na pewno odmiennego od późno romantycznych twórców. Szczególnie harmonia, brzmienie muzyki Debussy ego, znalazło upodobanie u Kodaly a. (dla przypomnienia, Debussy stosował skale modalne, całotonową..) Po tym spotkaniu, po poznaniu jeszcze innych szat brzmieniowych podczas swoich podróży, Kodaly odkrył w sobie powołanie, aby tworzyć muzykę narodową. Chce od tej pory służyć ojczyźnie i w tym momencie można już mówić o narodzeniu indywidualnego stylu kompozytorskiego. Od 1907 roku, gdy ma 25 lat, prowadzi klasę teorii i kompozycji na Akademii Muzycznej. 2

3 3 lata później, wiosną 1910 roku debiutuje jako dojrzały kompozytor. Na pierwszym publiczny koncercie wykonano m.in. - I Kwartet smyczkowy op.2, utwory fortepianowe op.3, sonata wiolonczelowa op.4. Propozycja słuchania: Cz. III, I Kwartetu smyczkowego to Presto, rodzaj scherza z wyraźnymi wpływami muzyki węierskiej. Z tego okresu pochodzi jeszcze zbiór około 50 pieśni oraz prace folklorystyczne, m.in.: Pentatonika w węgierskiej muzyce ludowej. W wieku 28 lat poślubił Emmę Sandor swoją uczennicę, kompozytorkę, pianistkę, poetkę i tłumaczkę. Rok 1923 rozpoczyna okres wystawiania wielkich dzieł scenicznych i chóralnych utworów. Do dzieł scenicznych należą głównie 2 singspiele rodzaj opery z mówionymi partiami; Hary Janos singspiel, czyli śpiewogra, wodewil. Hary Janos to taki nasz Zagłoba, albo czeski wojak Szfejk. Wysłużony żołnierz, sympatyczny łgarz, który przeżyte przygody ubarwia wieloma sytuacjami. Muzyka w singspielu oparta jest na węgierskiej muzyce ludowej. Dzieło powstało w 1926 roku a 6 lat później Kodaly napisał suitę orkiestrową złożoną z 5 części. Propozycja sluchania: 2 cz. suity pt. Wiedeńskie dzwony, w formie ronda. Tu Hary Janos opowiada o grającym automacie widzianym w Wiedniu podczas swojej służby wojskowej. Szekelyfono czyli Wieczór prządek z 1932 to ludowa ballada dramatyczna. Przedstawione są w 7 scenach różne sytuacje na wsi, na jarmarku, w domu gospodyni: sąsiadka gospodyni domu wraz z z dziewczętami wybrała się na targ i chce kupić najpierw: kurę nioskę, indyczkę, kaczkę, barana, świnkę. Śpiewa o tym, jakie dźwięki wydają zwierzęta: Do utworów chóralnych, wok-instr. należą m.in: Psalmus hungaricus, Te Deum Sik Sandora i Te Deum budeńskie. Te Deum Budeńskie 1936( od nazwy miasta Buda) w 250 rocznice uwolnienia Budy spod władzy tureckiej. Te Deum Sik Sandora: Posłuchajmy tu tego śpiewu na chór a cappella. Autor tekstu: S. Sandor dziękuje Bogu za różne cechy swojego charakteru i za pewne sytuacje życiowe np. ( własne tłumaczenie z języka rosyjskiego z książeczki dołączonej do płyty analogowej) Dziękuję za chleb powszedni i że nie musiałem zbierać go na czarną godzinę, za grosze dla żebraków i że nie musiałem prosić o jałmużnę, za to że rozumiałem innych i że nie trzeba było płakać aby zrozumieć mnie. za to, że cudownie było płakać z płaczącymi i nie śmiać się z każdym śmiejącym się. za to, że pokazałeś mi wszystko co piękne a co złe... 3

4 Psalmus hungaricus oratorium, wystawione na 50-lecie połączenia miast: Budy, Pesztu i Obudy, zyskało od razu ogromny sukces. Role testa, czyli narratora, opowiadacza pełni chór a nie jak w klasycznych oratoriach 1 osoba. Psalm jest oparty na 55 tekście psalmu Dawida ale z okresu reformacji, czyli z XVI wieku przetłumaczony został na język węgierski. Psalm był zawsze pieśnią prześladowanych i uciskanych, wyrazem ich cierpienia, ale także przynosił pocieszenie, siłę i nadzieje na lepsze czasy. Tworzył również utwory na fortepian, organy, wiolonczelę, na różne składy kameralne, nawet na lutnię. Zoltan Kodaly w trudnych czasach dla Węgrów, czyli po przystąpieniu Austrii - Węgier do Niemiec hitlerowskich, sprzeciwił się temu. To oczywiście pociągnęło za sobą konsekwencje. Zaczął się okres prześladowania i wprowadzono zakaz wykonywania jego utworów, a szczególnie utworu symfonicznego Wzleciał rajski ptak, ( Wzleciał paw ) który oparty jest na poezji ludowej, o pięknym ptaku, który ma wzlecieć ponad wszystko i przynieść upragnioną wolność. Mimo tego czasu prześladowań, bliscy pamiętali o nim i w urodziny, kiedy kończył 60 lat w roku 1942, Węgierskie Towarzystwo Etnomuzykologiczne przyznało mu księgę pamiątkową. Rząd sprzeciwiał się ale po w końcu uległ, po zorientowaniu się jak wielki to człowiek w kraju i poza granicami, niechętnie, ale przyznał Kodalyowi Krzyż Węgierski Orderu Zasłużonych dla kompozytorów i pedagogów. Odwaga Kodaly a została nagrodzona. Utwór jest w formie wariacji na temat węgierskiej pieśni ludowej w skali pentatonicznej: Tekst można przetłumaczyć w ten sposób: Wzleć rajski ptaku na dach ratusza, przynieś wolność nieszczęśliwym więźniom. Wzleciał ptak na dach ratusza, ale nie przyniósł wolności więźniom w lochach. Wzleciał ptak na dach ratusza i przyniósł nieszczęśliwym więźniom wolność. Wariacje symfoniczne zostały napisane w 1939 roku z okazji jubileuszu 50-lecia sławnej orkiestry w Amsterdamie. Krytycy uważają ten utwór za najlepsze symfoniczne dzieło kompozytora. Temat do wariacji wprowadza obój, po nim jest 16 opracowań tematu zakończonych kodą. W czasie II wojny światowej, Zoltan Kodaly również komponował, ale w ukryciu. W wyniku prześladowań przez węgierską partię faszystowską musiał z żoną schronić się do jednego z klasztorów w Budapeszcie, gdzie kończył swoje dzieło Missa brevis. Później zmieniał miejsca pobytu i pierwsze miesiące 1945 roku spędził w piwnicach gmachu Opery. 4

5 Po II wojnie światowej odegrał ważną rolę w odradzającym się życiu muzycznym i kulturalnym kraju, świadczą o tym funkcje na jakie został wybrany: - poseł zgromadzenia narodowego, - przewodniczący zarządu Akademii Muzycznej, - przewodniczący Węgierskiej Rady Artystycznej i Wolnej Organizacji Muzyków - honorowy członek Węgierskiej Akademii Nauk. Mimo późnego wieku nadal wyjeżdżał na tournee do Anglii, Stanów Zjednoczonych i ówczesnego ZSRR, gdzie dyrygował swoimi dziełami. Tak w skrócie przedstawiłam postać Zoltana Kodalya jako kompozytora. Drugim obszarem zainteresowań Kodalya, nie mniejszym niż komponowanie są badania węg. muzyki ludowej. Zbierał materiał w różnych miejscowościach postaci pieśni, muzyki instrumentalnej a także podania, legendy. Podobnie jak nasz Oskar Kolberg. Kodaly prowadził badania z różnymi ludźmi, m.in. z Bela Bartokiem, z którym połączyła go wielka przyjaźń. Dzięki badaniom powstały ważne dla folklorystyki dzieła etnomuzykologiczne, oraz metodyka badań. Najważniejszym dziełem jest praca pt. Węgierska muzyka ludowa wydana jeszcze przed II wojną światową w 1937 roku a po wojnie w 1951 roku powstało monumentalne dzieło o łacińskiej nazwie Corpus musicae popularis Hungaricae, które obejmuje ponad tysięcy pieśni. Równolegle z komponowaniem, badaniami folkloru Węgier Z. Kodaly zajmuje się pedagogiką. To trzeci wielki obszar jego zainteresowań. Dziś, po latach można powiedzieć, że najwięcej przyczynił się do umuzykalnienia swojego kraju. Dążył do podniesienia rodzimej kultury muzycznej do poziomu europejskiego, i dlatego postulował powszechne umuzykalnienie społeczeństwa poprzez wprowadzenie przede wszystkim: - nauki śpiewu i solfeżu w szkołach podstawowych, - rozszerzenie ruchu chóralnego i śpiewaniu przez te chóry utworów opartych na folklorze węgierskim. Za podstawę kształcenia muzycznego uważał naukę śpiewu, radził wszystkim instrumentalistom, aby śpiewać zadany utwór, nucić go, wtedy frazy muzyczne same się przed nami odkryją. Domagał się, aby wychowanie muzyczne rozpoczynało się już w przedszkolu. Stworzył odpowiednie materiały, prace, na podstawie węg. melodii ludowych, dla małych i dużych, Uczył, jak nauczyciele powinni uczyć, a wiec według swojej koncepcji kształcił też przyszłych nauczycieli wychowania muzycznego. Jego motto życiowe to uczmy ucząc się O popularności jego metody i przyjęciu jej świadczy liczba szkół powstałych do 1967 roku, aż 120. Szkoły nazwane zostały śpiewającymi lub po prostu Kodalyowskimi. Kolejne ważne jego słowa to: 5

6 Każda szkoła powinna się zajmować rodzimą muzyką ludową podobnie wnikliwie jak językiem ojczystym. Tylko wówczas można właściwie zrozumieć muzykę obcą. (Chóry dziecięce, 1929r.) Otrzymał wiele prestiżowych nagród, honorowe doktoraty na uniwersytecie w: Budapeszcie, Oksfordzie, wówczas wschodnim Berlinie, w Toronto. Zoltan Kodaly pracował przez dwa lata jako krytyk muzyczny. Bartok nazwał go: krytykiem węgierskim o najostrzejszym spojrzeniu, ponieważ był trafny i pewny w swoich osądach, czy to na temat dzieł dawnych czy współczesnych kompozytorów. Nie ograniczał się jednak do oceny wykonania, lecz przeprowadzał analizę utworu i podawał informacje na temat jego twórcy. Podsumowując wykład o Z. Kodaly u przypomnę: - żył on w latach trudnych, najpierw w państwie nie do końca ustalonej tożsamości Austro Węgry, - przeżył dwie wojny światowe. - w czasie II wojny odważnie sprzeciwił się hitlerowcom i mimo prześladowań pozostał w kraju, służył ojczyźnie jak potrafił, pielęgnował kulturę narodową, wychowywał śpiewem, muzyką. Można by powiedzieć, że tak jak my mamy Oskara Kolberga czy Karola Szymanowskiego, tak Węgrzy chwalą się Zoltanem Kodalyem. Do końca życia Kodaly tworzył w pełnym znaczeniu tego słowa. Można by zapytać: dzięki czemu taki sukces? odpowiedź jest prosta, znając życie tego człowieka: dzięki wszechstronności. Kodaly urodził się kompozytorem, naukowcem stał się dzięki wnikliwym studiom, a pedagogiem został wskutek konieczności i dzięki własnym skłonnościom do zaszczepiania miłości do muzyki. 6

1 capriccio (wym. kapriczio) to gatunek muzyki instrumentalnej baroku którego cechą jest swobodna forma.

1 capriccio (wym. kapriczio) to gatunek muzyki instrumentalnej baroku którego cechą jest swobodna forma. Jan Sebastian Bach 1 Jan Sebastian Bach pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Wielu jego przodków zajmowało się muzyką, niektórzy nawet byli zawodowymi muzykami w różnych miastach Turyngii, krainy leżącej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

kalendarium październik 12 X 5 X 17 X 6 X 18 X 10 X 24 X 11 X 25 X 30 X 11 X 69. sezon artystyczny 2014/2015

kalendarium październik 12 X 5 X 17 X 6 X 18 X 10 X 24 X 11 X 25 X 30 X 11 X 69. sezon artystyczny 2014/2015 kalendarium październik 69. sezon artystyczny 2014/2015 5 X /niedziela/ godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii Gala Finałowa WAMA Film Festiwal Piotr Sułkowski dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FW-M MUZYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 7 Agata Kusto: Muzyczna kultura tradycyjna w regionie lubelskim w kontekście wyzwań współczesności... 11 Zofia Bernatowicz:»Droga do Chicago«, czyli krótka historia muzyczno-scenicznych

Bardziej szczegółowo

Dla nas wrzesień jest zawsze miesiącem szczególnie miłym, gdyż Ikar obchodzi wtedy urodziny. W tym roku dziewiąte. Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Dla nas wrzesień jest zawsze miesiącem szczególnie miłym, gdyż Ikar obchodzi wtedy urodziny. W tym roku dziewiąte. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Fot. chadashim.pl Wakacje się skończyły, błogie lenistwo za nami, a więc do pracy! Wiemy jednak z własnego doświadczenia, że powrót do obowiązków bywa niełatwy i po okresie wypoczynku tym trudniej wdrożyć

Bardziej szczegółowo

Fandango w nowej scenerii

Fandango w nowej scenerii MIASTO KATOWICE nr 122 maj 2015 ISSN 1731-206X Fandango w nowej scenerii W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM Patronat Honorowy: Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki Szczególną ozdobą nowej ekspozycji

Bardziej szczegółowo

kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 20 IV 10 IV 24 IV 11 IV 25 IV 12 IV 30 IV 17 IV

kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 20 IV 10 IV 24 IV 11 IV 25 IV 12 IV 30 IV 17 IV kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 10 IV /piątek/ godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii Mistrzowskie Recitale Fortepianowe Marian Sobula fortepian CHOPIN, HAYDN, SZYMANOWSKI 11 IV /sobota/

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Fryderyk CHOPIN (1810-1849) klasy 4-6

Fryderyk CHOPIN (1810-1849) klasy 4-6 Fryderyk CHOPIN (1810-1849) klasy 4-6 Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 r. we wsi Żelazowa Wola nieopodal Warszawy. Przyszedł na świat w dworku należącym do posiadłości hrabiów Skarbków.

Bardziej szczegółowo

Synteza komizmu z tragizmem

Synteza komizmu z tragizmem MIASTO KATOWICE nr 82 maj 2011 ISSN 1731-206X WIOSNA Z MOZARTEM Synteza komizmu z tragizmem Przeglądając katalog dzieł Mozarta, można odnieść wrażenie, że był on twórcą wyjątkowo wszechstronnym, właściwie

Bardziej szczegółowo

B E E T H O V E N Nr 17

B E E T H O V E N Nr 17 WIOSNA 2 0 1 3 B E E T H O V E N Nr 17 m a g a z i n e Rys. Tymek Borowski G Ó R E C K I L U T O S! A W S K I P E N D E R E C K I GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM Marcin Maciejowski festiwal krzysztofa pendereckiego

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

Jazzowy. koniec roku PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY. muzyka: Dźwięki Galicji 4 felieton: Bohaterowie kultury masowej, cz.1 Czas wielkiej małpy 35

Jazzowy. koniec roku PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY. muzyka: Dźwięki Galicji 4 felieton: Bohaterowie kultury masowej, cz.1 Czas wielkiej małpy 35 muzyka: Dźwięki Galicji 4 felieton: Bohaterowie kultury masowej, cz.1 Czas wielkiej małpy 35 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY Jazzowy ISSN 1895-3972 koniec roku Polsko-Ukraińskie Warsztaty Jazzowe Adam JAREMKO

Bardziej szczegółowo

KIELCE. Kielce. pełna kultura K I E L E C K I R A D I O W Y. 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Raport czytaj str.

KIELCE. Kielce. pełna kultura K I E L E C K I R A D I O W Y. 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Raport czytaj str. KIELCE K I E L E C K I T Y G O D N I K R A D I O W Y 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kielce pełna kultura Raport czytaj str. 5-7 Kielce plus AKTUALNOŚCI Droga zagrożona, prezydent

Bardziej szczegółowo

aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej

aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej newsletter maj 2014 aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej Miesiąc maj kojarzy nam się z rozkwitem przyrody

Bardziej szczegółowo

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow MIASTO KATOWICE nr 93 czerwiec lipiec 2012 ISSN 1731-206X PORTRETY MUZYCZNE - SIERGIEJ RACHMANINOW Wokaliza i preludia Siergiej Rachmaninow Sto lat temu, we wrześniu 1912 roku w moskiewskim Teatrze Wielkim

Bardziej szczegółowo

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny

Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Halina Guryn Opera i balet. Zeszyt edukacyjny I N S T Y T U C J A K U L T U R Y S A M O R Z Ą D U W O J E W Ó D Z T W A Ł Ó D Z K I E G O Opera i balet. Zeszyt edukacyjny Spis treści Wyobraźnia a nie inwencja

Bardziej szczegółowo

nr 83 czerwiec lipiec 2011

nr 83 czerwiec lipiec 2011 MIASTO KATOWICE nr 83 czerwiec lipiec 2011 ISSN 1731-206X W KLIMACIE SŁOWIAŃSKIEJ MUZYKI SKRZYPCOWEJ Pogodna sonata i błyszcząca fantazja Rok 1943 - już piąty rok trwa wojna w Polsce. To trzeci rok tzw.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Ewa Kobierska-Maciuszko Grafika strony tytułowej: Maksymilian Hau. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie ORGANIZATOR

Redakcja: Ewa Kobierska-Maciuszko Grafika strony tytułowej: Maksymilian Hau. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie ORGANIZATOR Redakcja: Ewa Kobierska-Maciuszko Grafika strony tytułowej: Maksymilian Hau Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie ORGANIZATOR PRZY WSPÓŁPRACY DOFINANOSOWANO ZE ŚRODKÓW PATRONAT MEDIALNY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kierunek Wychowanie Fizyczne PRACA MAGISTERSKA Izabela Czepiel Sylwetka Barbary Ślizowskiej Konopki na tle

Bardziej szczegółowo

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy.

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy. W numerze Historia 4 Sztuka jezuitów - fotoreportaż Przemysław Wysogląd SJ Malarstwo 12 Święta Przestrzeń Przemysław Wysogląd SJ 16 Pasja życia zakonnego Rafał Strzebrakowski SJ 20 Michał Anioł XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT Raport Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT 2014 Rok Oskara Kolberga Raport Prof. Małgorzata Omilanowska fot. MKiDN Rok Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Henryk Jordan Patron naszej szkoły

Henryk Jordan Patron naszej szkoły Henryk Jordan Patron naszej szkoły Życiorys Henryk Jordan urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu. Jego rodzice pochodzili ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Ojciec pracował jako nauczyciel, zarabiał

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net Odkryj esperanto fascynujący język www.ikso.net Treść Podstawowe informacje o esperancie...03 Krótki zarys językowy esperanta...10 Osobiste wypowiedzi na temat esperanta...12 Zamenhof, inicjator esperanta...17

Bardziej szczegółowo

iszy Numer poświęcony ludziom Bliżej ludzi 10 Zrozum muzykę Szachy to mój Gra edukacyjna konik życiowy Drodzy czytelnicy!

iszy Numer poświęcony ludziom Bliżej ludzi 10 Zrozum muzykę Szachy to mój Gra edukacyjna konik życiowy Drodzy czytelnicy! Numer poświęcony ludziom SPIS TREŚCI Kajetana Maciejska-Roczan prezes ZG PZG temat numeru: 4 Szachy to mój konik życiowy Drodzy czytelnicy! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy drukowany numer

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. www.mm-gazeta.de. Błogosławiony Jan Paweł II Wielki. Santo subito Błogosławiony Jan Paweł II Wielki str.

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. www.mm-gazeta.de. Błogosławiony Jan Paweł II Wielki. Santo subito Błogosławiony Jan Paweł II Wielki str. BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE www.mm-gazeta.de nr 03 (24) maj / czerwiec 2011 D W U M I E S I Ę C Z N I K Santo subito Błogosławiony Jan Paweł II Wielki str. 9 Język polski dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo