BIULETYN W INVESTMENTS SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN W INVESTMENTS SA"

Transkrypt

1 BIULETYN W INVESTMENTS SA Ziemia cenniejsza niż złoto Warszawa wrzesień S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Ziemia rolna dlaczego nie?... 3 Potencjał ziemi rolnej na rynku pierwotnym w Polsce?... 4 Ziemia rolna plus rolnik w Unii Europejskiej równa się zysk... 5 Czy osoby nie posiadające statusu rolnika mogą czerpać korzyści z dopłat bezpośrednich w ramach WPR?... 6 A co będzie z inwestycjami rolnymi w przyszłości?... 6 Czy na wzroście wartości ziemi rolnej można jeszcze zarobić?... 6 Podsumowanie... 7 Nota prawna... 8 Chcesz być bogaty, inwestuj w ziemię rolną Jim Rogers 2 S t r o n a

3 WSTĘP W czasach kiedy inwestowanie w akcje wiąże się głównie ze stratami, wielu inwestorów poszukuje bardziej stabilnych inwestycji. Od początku kryzysu, czyli od sierpnia 2007 roku wartość głównych indeksów na warszawskim parkiecie istotnie się zmniejszyła (w okresie WIG stracił 37,95%, a WIG20 40,46%). Sytuacja na światowych parkietach w dalszym ciągu jest niepewna, co powstrzymuje inwestorów z decyzją o powrocie na rynek akcji. Z tego powodu inwestorzy coraz chętniej sięgają po bardziej stabilne produkty, które zapewnią im większą pewność zysku. Przez wiele lat w umysłach inwestorów królowało przeświadczenie, że w momencie istotnego pogorszenia sytuacji na rynkach akcyjnych, najlepszą i najpewniejszą lokatą jest złoto. Jednakże jak pokazały ostatnie tygodnie nawet tak mocne aktywo może zawieść inwestorów. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy cena złota spadła z poziomu 1.828,05 USD/uncję do poziomu 1.523,95 USD/uncję (-16,6 proc.). Obecnie cena złota kształtuje się na poziomie USD/uncję, co oznacza, że nadal pozostaje poniżej rocznych maksimów. Z tego powodu inwestorzy starają się lokować swoje środki w tak zwane produkty alternatywne, do których zaliczyć można dzieła sztuki, dobre jakościowo alkohole (wino, whisky) czy ziemię. Ziemia stała się popularną formą lokowania nadwyżek kapitału nie tylko dla indywidualnych inwestorów, ale również dla inwestorów instytucjonalnych. Przesłanki do inwestycji w ziemię mogą być różne. Inwestorzy długoterminowi liczą przede wszystkim na wzrost wartości ziemi i możliwość prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast bardziej agresywni inwestorzy dokonują zakupu, a następnie zmieniają klasyfikację gruntu rolnego na budowlany w celu dalszej odsprzedaży lub prowadzenia działalności inwestycyjnej. Swoje miejsce na rynku znalazły podmioty inwestujące w ziemię rolną i zarabiające na zmianie kwalifikacji gruntu z ziemi rolnej na inwestycyjną. W tym przypadku istotne jest położenie nieruchomości. Największą popularnością cieszą się lokalizacje na obrzeżach dużych miast oraz przy kluczowych ciągach komunikacyjnych - planowanych obwodnicach, drogach szybkiego ruchu itp. Silny popyt spowodował jednak istotny wzrost cen takich gruntów. Dodatkowo sytuacja panująca ostatnio na rynkach światowych wpływa negatywnie na popyt klientów, ich możliwości finansowe i kredytowe, co przekłada się na sytuację panującą obecnie na rynku budownictwa. ZIEMIA ROLNA DLACZEGO NIE? Stabilność to w obecnych czasach słowo klucz. A pewność inwestycji jest wręcz na wagę złota. Jak wyglądają więc obecnie inwestycje w najpewniejsze według wielu inwestorów aktywo ziemię? Taka inwestycja pozwala zarabiać w dwojaki sposób. Po pierwsze można liczyć na zysk wynikający ze wzrostu wartości ziemi, a po drugie w przypadku ziemi rolnej - na uzyskiwaniu dotacji do prowadzonej na niej działalności rolniczej. Za inwestycjami w ziemię rolną przemawia również fakt, że w okresie , wartość samych gruntów rolnych wzrosła o około 276 proc. i obecnie kształtuje się na poziomie 24,8 tys. zł (dane Głównego Urzędy Statystycznego), natomiast na podstawie danych z Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) średnia cena 1 hektara wynosi 18,5 tys. zł i jest obecnie wyższa o 295 proc. niż w 2004 roku. Źródło: Rynek ziemi rolnej stan i perspektywy, grudzień S t r o n a

4 Dodatkowo należy pamiętać, że średnia cena ziemi rolnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie około euro. Według danych Eurostatu najdroższe grunty znajdują się obecnie w Holandii, gdzie za hektar ziemi rolnej trzeba zapłacić euro (dane za 2010 rok). Średnia cena ziemi rolnej w Belgii, Danii i Irlandii kształtowała się na poziomie około euro. W Wielkiej Brytanii cena 1 hektara ziemi rolnej w 2010 roku wynosiła euro, a w niektórych regionach sięgnęła już nawet za akr (1 akr = 0,4 ha). Z kolei w Niemczech średnia. cena 1 hektara ziemi kształtowała się w 2010 roku wynosiła euro, a w 2011 roku wynosiła euro za hektar (wzrost o 13,8% r/r). Z drugiej strony są kraje, gdzie cena ziemi jest istotnie poniżej średniej np. w Bułgarii, Litwie, Łotwie i Słowacji ceny kształtują się w przedziale euro / hektar. Na Węgrzech, w Rumunii i w Czechach ceny kształtują się w przedziale euro/hektar. Tak więc patrząc tylko przez pryzmat ceny ziemi rolnej, w Polsce potencjał do wzrostu wynosi minimum 50 proc. Źródło: GUS i Statistisches Bundesamt POTENCJAŁ ZIEMI ROLNEJ NA RYNKU PIERWOTNYM W POLSCE? Agencja Nieruchomości Rolnych na początku lat 90-tych XX wieku przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad 4,7 mln ha ziemi państwowej. Według stanu na 30 czerwca 2012 roku w zasobie ANR pozostaje jeszcze 1,9 mln ha, z czego 1,4 mln ha znajduje się w dzierżawie, a tylko 300 tys. ha pozostaje do rozdysponowania. W tym miejscu warto powiedzieć w jaki sposób ANR dokonuje sprzedaży ziemi. Większość transakcji przeprowadzanych przez Agencję w trybie bezprzetargowym. Na podstawie zapisów w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa Agencja może organizować 4 S t r o n a

5 przetargi ograniczone do określonej grupy osób. Najczęściej są to osoby fizyczne powiększające gospodarstwa rodzinne. Są one organizowane na wniosek rolników zainteresowanych kupnem ziemi. W ramach przetargów ograniczonych sprzedawane są mniejsze obszarowo nieruchomości. Koszty przygotowania takich gruntów do sprzedaży są wyższe niż większych obszarowo nieruchomości, a procedury przetargowe są dłuższe i bardziej skomplikowane. Źródło: ANR Agencja mogła też sprzedawać nieruchomości na warunkach preferencyjnych z rozłożeniem płatności na raty, przy czym pierwsza wpłata płatna następowała przed zawarciem umowy i wynosiła 20% ceny. Pozostała należność rozkładana była na raty na okres 15 lat przy oprocentowaniu w przedziale 4-5,49% (dane z 2010 roku). W związku z tym, że w ostatnich latach ilość transakcji w trybie bezprzetargowym zaczęła maleć, głównie za sprawą ceny, dokonano nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Na mocy obowiązującej od grudnia 2011 roku ustawy, której celem jest sprzedaż ziemi polskim rolnikom, ANR oferuje im preferencyjne warunki kredytów (okres kredytowania do 15 lat z oprocentowaniem 2 proc. rocznie). Spowodowało to, że w pierwszym półroczu br. ANR w 36,8 tys. przetargach sprzedała 62,2 tys. ha, czyli o 21,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. ZIEMIA ROLNA PLUS ROLNIK W UNII EUROPEJSKIEJ RÓWNA SIĘ ZYSK Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że inwestycje w grunty rolne mogą być atrakcyjne, są dopłaty bezpośrednie wynikające z postanowień Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Jest to najstarsza europejska inicjatywa polityczna, której początki sięgają lat 60-tych XX wieku. Pierwotnie WPR koncentrowała się na bezpośrednim wsparciu wzrostu produkcji rolnej. Po osiągnięciu tego celu (lata 70-te XX wieku) zaczęto, koncentrować się na wspieraniu poziomu dochodów producentów rolnych. Z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku rozszerzono cele WPR o rozwój obszarów wiejskich. Od tego czasu zadania Wspólnej Polityki Rolnej są finansowane za pośrednictwem tzw. dwóch filarów. Filar I oferuje wsparcie działalności rolniczej, głównie za pośrednictwem wypłacanych corocznie dopłat obszarowych. Filar II, to pieniądze na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska po akcesie do Unii Europejskiej stała się beneficjentem dopłat bezpośrednich. Zgodnie z zasadą stopniowego dochodzenia do poziomu płatności bezpośrednich w początkowym okresie polscy rolnicy otrzymywali 25 proc. należnej kwoty w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) i 11 proc w ramach Uzupełniającej Płatności Obszarowej (UPO) finansowane z budżetu krajowego. Dało to łącznie kwotę 106,29 euro/hektar. W 2011 roku dopłata w ramach JPO stanowiła już 80 proc. i łącznie z UPO wynosiła 223,57 euro/hektar. Począwszy od 2013 roku dopłata JPO będzie stanowić 100 proc średnich dopłat w UE. Źródło : ARiMR Aby pozyskać dopłaty w ramach WPR należy spełnić następujące kryteria: być rolnikiem (posiadać numer rolnika nadawany przez Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji), posiadać odpowiedni areał ziemi (minimum 1 hektar), złożyć wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją o przyznanie dopłaty do ARiMR lub odpowiedniej jednostki certyfikującej, pozytywne przejść kontrolę areału przez jednostki przyznające dopłaty, 5 S t r o n a

6 wypełniać obowiązki związanych z wymogami dopłatowymi (oranie, zasiew, zbiór, koszenie itp.). Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do końca 2011 roku rolnicy otrzymali łącznie 135 mld zł dopłat, z czego na ostatnie 2 lata przypada przeszło 60 proc. tej kwoty. CZY OSOBY NIE POSIADAJĄCE STATUSU ROLNIKA MOGĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W RAMACH WPR? Mogą, ale nie w tak bezpośredni sposób jak rolnicy. Jedną z możliwości jest inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszów inwestujących w ziemię rolną. Fundusz, a tym samym inwestor zarabia na wzroście wartości ziemi, dopłatach oraz na sprzedaży plonów rolnych. Inwestycja w certyfikat inwestycyjny pozwala pasywnemu inwestorowi na bieżąco śledzić działania funduszu np. poprzez udział w Zgromadzeniu Inwestorów. Kolejnym atutem takiej inwestycji jest fakt, że każdy fundusz nadzorowany jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nad którym kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowo fundusz nadzorowany jest przez Depozytariusza, jak i Audytora. Gwarantuje to inwestorowi bezpieczeństwo i spokojny sen. A CO BĘDZIE Z INWESTYCJAMI ROLNYMI W PRZYSZŁOŚCI? Inwestycje w ziemię to inwestycje średnioterminowe, czyli w przedziale od 3 do 5 lat. Takie inwestycje bazują na wzroście wartości ziemi i/lub dopłatach unijnych. Powstaje więc pytanie - co jeśli w przyszłości zmienią się warunki WPR w zakresie dopłat? Odpowiedzi należy szukać u źródła, czyli w ustaleniach instytucji unijnych. W połowie czerwca 2012 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata Z proponowanego budżetu w wysokości 972,2 mld euro środki przeznaczone na Wspólną Politykę Rolną wynosić będą 371,72 mld euro (38,2 proc.). Środki przeznaczone na dopłaty bezpośrednie wynosić będą 281 mld euro, a pozostałe 90 mld euro na rozwój obszarów rolnych. 30 proc. płatności bezpośrednich ma być uwarunkowane przestrzeganiem kryteriów środowiskowych w rolnictwie. Poziom bezpośrednich dopłat rolnych ma być według założeń KE stopniowo zwiększany o jedną trzecią we wszystkich państwach UE, gdzie poziom dopłat bezpośrednich do hektara jest mniejszy niż 90 proc. średniej europejskiej precyzuje dokument KE. Najwięcej na zmianie poziomu dopłat bezpośrednich do hektara zyska Łotwa, Litwa, Estonia i Bułgaria, które do tej pory miały najniższy poziom dopłat w Europie. Negatywną informacją dla Polski jest zamrożenie wydatków na WPR na poziomie z 2013 roku, czyli około 418 mld euro (w tym 317 mld euro na I filar oraz 101 mld euro na II filar). W konsekwencji spowoduje to, że dopłata bezpośrednia do hektara wzrośnie w Polsce w perspektywie do 2020 roku o około kilkanaście euro z obecnego poziomu 214 euro. CZY NA WZROŚCIE WARTOŚCI ZIEMI ROLNEJ MOŻNA JESZCZE ZAROBIĆ? Duże dysproporcje w cenach ziemi w ramach Unii Europejskiej oraz zrównujący się poziom dotacji w poszczególnych krajach powodują, że pojawia się potencjał do zrównywania się jej wartości w poszczególnych krajach. Od momentu akcesji Polski do struktur unijnych cena za 1 hektar ziemi rolnej wzrosła o 275,7 proc. Dodatkowo wyrównywanie dopłat w ramach WPR będzie czynnikiem, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności ziemi. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost wartości ziemi rolnej jest położenie Polski w Europie. 6 S t r o n a

7 Polska sąsiaduje bowiem od zachodniej strony z krajami, w których ceny ziemi rolnej jest istotnie wyższa, a to dobry prognostyk dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować w grunty. PODSUMOWANIE powtórzenie sytuacji, jaka miała miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej np. w przypadku nieruchomości mieszkalnych, czyli wzroście zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem, co przełożyło się na wzrost cen aktywów. Źródło: GUS, Statistisches Bundesamt Źródło: MSWiA Z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Statistisches Bundesamt wynika, że dystans pomiędzy cenami ziemi w Polsce, a w Niemczech jest duży. Dodatkowo jak pokazują dane MSWiA, mimo spadku liczby wydanych zezwoleń na zakup ziemi rolnej przez obcokrajowców to ilość kupowanych przez nich gruntów, utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego inwestując dziś w ziemię rolną warto przyjąć założenie utrzymania inwestycji w portfelu do czasu pełnego otwarcia rynku ziemi rolnej dla obcokrajowców w maju 2016 roku. Po uwolnieniu rynku ziemi rolnej, możliwe będzie bowiem W ocenie W Investments SA średnioroczny wzrost średnich cen ziemi w Polsce do 2020 będzie utrzymywał się na poziomie 5-8 proc., podczas gdy w województwach na ścianie zachodniej (lubuskie, zachodniopomorskie) to tempo będzie szybsze i kształtować się będzie na poziomie 8-12 proc. Wpływ na to będzie mieć niska baza oraz rosnące zainteresowanie ziemią ze strony inwestorów z Niemiec i Holandii. Dodatkowo przyjmując, że zaproponowana przez KE reforma Wspólnej Polityki Rolnej wejdzie w życie w obecnym kształcie, dopłaty otrzymywane przez rolników pozytywnie wpłyną na utrzymanie opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolnego w Polsce. Oprócz wzrostu cen ziemi, inwestor nadal otrzymywał będzie swoistą dywidendę w postaci dopłat bezpośrednich oraz przychodów ze sprzedaży plonów. Zakładamy więc, że wzrost cen ziemi rolnej zostanie w najbliższych latach podtrzymany i zapewni inwestorowi satysfakcjonującą stopę zwrotu przy stosunkowo ograniczonym poziomie ryzyka. Jak mawiał bowiem Mark Twain kupujcie ziemię, już jej nie produkują. 7 S t r o n a

8 NOTA PRAWNA Biuletyn W Investments SA stanowi cykliczne opracowanie, w którym poruszane będą interesujące zdaniem zespołu W Investments S.A. tematy. Zawarte w Biuletynie WI SA komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów Autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. W Investments SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w opracowaniu. Niniejszy dokument został sporządzony przez autorów z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu osiągnięcia rzetelności, obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze opracowanie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszego dokumentu lub jego części bez pisemnej zgody W Investments SA jest zabronione. Dane prezentowane w Biuletynie WI SA zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez W Investments SA za wiarygodne i rzetelne tj. Internet, raporty Spółki, prasa i informacje branżowe. Jednakże W Investments SA nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Infinity8 S.A. na zlecenie W Investments S.A. Infinity8 S.A. jest w trakcie procesu ubiegania się o licencję na prowadzenie Domu Maklerskiego. Autor opracowania: Renata Miś Dyr. Departamentu Inwestycji Infinity8 S.A. Tel.: W Investments S.A. ul. Prosta Warszawa Tel.: Fax: S t r o n a

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. Dopłaty do nieruchomości PAŃSTWOWY FUNDUSZ ZIEMI WIELKIE GRUNTY, WIELKIE OKAZJE. Ustawa o OZE. Sprzedaż gruntu przez projekt?

DEWELOPERSKA. Dopłaty do nieruchomości PAŃSTWOWY FUNDUSZ ZIEMI WIELKIE GRUNTY, WIELKIE OKAZJE. Ustawa o OZE. Sprzedaż gruntu przez projekt? g a z e t a DEWELOPERSKA Wydawnictwo Platformy Deweloperskiej. Gazeta Deweloperska nr 10. Wrzesień 2013 www.deweloperska.com WIELKIE GRUNTY, WIELKIE OKAZJE Ustawa o OZE Sprzedaż gruntu przez projekt? Tereny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 18.12.2013 WERSJA WSTĘPNA DO DYSKUSJI Warszawa, 18.12.2013 r. Szanowny Pan Jan Styliński Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 1 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Spis treści Spis skrótów i definicji... 4 Wstęp... 5 Zasady opracowania raportu... 7 1. Rola sektora

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA Pracę wykonano na zamówienie Ministra Środowiska oraz sfinansowano ze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014?

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo