Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI"

Transkrypt

1 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite R&M TS Kemont generalnym wykonawcą dużego projektu Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI Z obrotami przekraczającymi 500 mln Euro oraz zatrudnieniem na poziomie ponad pracowników BorsodChem zalicza się do wiodących przedsiębiorstw chemicznych na Węgrzech. Po rozbudowie instalacji na jesieni 2005, do której walnie przyczyniła się R&M TS Kemont Kft., obiekt w Kazincbarcika na północy Węgier będzie drugim co do wielkości zakładem chemicznym kraju. Główna działalność zakładu to produkcja podstawowych materiałów do produktów polimerowych, takich jak PCW oraz twarde poliuretany (PU). Od początku lat 60-tych koncern chemiczny, BorsodChem Rt., wytwarza produkty wyjściowe do produkcji PCW. Ten notowany na giełdzie producent wielu linii produktów związanych z tym wielostronnym tworzywem sztucznym zajmuje dziś pozycję ważnego gracza przemysłu chemicznego w Europie Centralnej i Wschodniej. Począwszy od przemysłu motoryzacyjnego poprzez meble i produkty gospodarstwa domowego po przemysł odzieżowy tworzywa sztuczne stały się niezastąpionym elementem prawie wszystkich dziedzin życia. Dlatego odpowiednio wysokie jest też zapotrzebowanie na materiały podstawowe. BorsodChem nadąża jednak stale za dynamicznym rozwojem branży plastiku. Po wdrożeniu procesów produkcyjnych zapewniających mniejsze obciążenie dla środowiska i niższe zużycie zasobów naturalnych i energii zdolności wytwórcze zakładów w Kazincbarcika do końca tego roku mają zostać prawie podwojone. Produkowane będą tam nie tylko MCW (monomery chlorku winylu) do wytwarzania proszku PCW dla produktów rurociągowych, profili, płyt itp., lecz również produkty wyjściowe MDI (diizocyjanian difenylometylenu) i TDI (diizocyjanian toluilenu) do wytwarzania twardych i miękkich pianek. Decydują dobre referencje Przy kompleksowym projekcie rozbudowy węgierski koncern chemiczny postawił na wykwalifikowanego i niezawodnego partnera: R&M TS Kemont z Tiszaújváros. Spółka ta od wielu lat uczestniczy w projektach BorsodChem i wnosi do nich nie tylko techniczne doświadczenie, lecz zapoznaje się również ze strukturami operacyjnymi danej lokalizacji. Szerokie doświadczenie tej węgierskiej spółki widoczne jest zwłaszcza w zakresie montażu. Biletem wstępu do aktualnego dużego projektu były porównywalne referencje z rafinerii MOL w Százhalombatta (patrz Globe 1/2005, str. 8) i Olefin 2 w Tiszaújváros (patrz Globe 1/2004, str. 15). Linde AG zleciła spółce R&M na jesieni 2004 generalne wykonawstwo kompleksowych robót montażowych i instalacyjnych wraz z izolacją na wszystkich ważnych komponentach instalacji. Ten trwający ponad rok duży projekt został terminowo zakończony w czerwcu W projekcie HYCO-2 węgierska spółka odpowiadała za cały montaż i wykonawstwo począwszy od rurociągów i ich połączeń poprzez kotły grzejne, silosy, zbiorniki, reaktory i pompy po wymienniki ciepła. Dokładne techniczne specyfikacje tego projektu zostały określone przez operatora. Przy tak kompleksowej instalacji Spółka R&M wykonała dostarczoną przez Linde AG instalację rozkładu powietrza w zakładzie Kazincbarcika konieczne jest dokładne wyspecyfikowanie wybranych materiałów i metod spawania w zależności od stopu, ciśnienia i temperatury, z zachowaniem europejskich dyrektyw o urządzeniach ciśnieniowych PED (Pressure Equipment Directive), wyjaśnia kierownik projektu, István Jacsó. Mamy w naszym zespole specjalistów-spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem i byliśmy w stanie zapewnić ten pakiet usług montażowych z jednej ręki. Montaż pod klucz instalacji rozkładu powietrza Dla rozbudowy produkcji izocyjanianu, produktu wyjściowego dla poliuretanu, zakłady BorsodChem potrzebują dodatkowo wodoru i azotu. Konieczną instalację rozkładu powietrza wykonała pod klucz spółka R&M na zlecenie producenta urządzeń i dostawcy gazu, firmy Linde AG. Techniczna realizacja różnych pakietów zlecenia nie zawsze była łatwa i wymagała od węgierskiej spółki odpowiednich umiejętności w zakresie zarządzania projektem i materiałami. W sumie w postaci urządzeń i aparatów przemieszczonych zostało około ton stali. Na same konstrukcje spodnie węgierska spółka R&M zużyła około 200 ton stali. Tak więc również ten projekt może oznaczać nowy bilet wstępu do kolejnych dużych zleceń. R&M Prefal poszerza specjalizację branżową Nowy kocioł odzysknicowy zakładu papierniczego w Figueira da Foz. Portugalska córka R&M, Rheinhold & Mahla Prefal Lda., rozszerzyła swe zainteresowania branżowe na kolejny segment rynku. Na zlecenie producenta maszyn papierniczych, Andritz AG, spółka ta podjęła się kompleksowych prac izolacyjnych dla zakładów papierniczych grupy Portucel-Soporcel w Figueira da Foz oraz w Cacia-Aveiro. Austriacka grupa Andritz jest renomowanym międzynarodowym oferentem wysokiej jakości systemów produkcyjnych do wytwarzania różnych standardowych i specjalistycznych produktów dla przemysłu celulozowego i papierniczego. W ramach kompleksowego projektu rozbudowy w Figueira da Foz, w Portugalii, przy izolacji kotłów, rurociągów i filtrów w tej lokalizacji grupa Andritz postawiła na portugalską spółkę R&M Prefal. Zlecenie na około m 2 izolacji stanowiło znaczący krok dla branżowej dywersyfikacji Portugalczyków. Spółka ta, nastawiona w swej dotychczasowej działalności w przemyśle energetycznym głównie na sektor naftowy i gazowy, wchodzi teraz dzięki temu w nową gałąź przemysłu przetwórczego. Grupa Portucel-Soporcel prowadzi trzy zakłady w Portugalii. Figueira da Foz to nie tylko jeden z najnowocześniejszych obiektów, zalicza się również do największych na całym Półwyspie Iberyjskim. Wytwarzane są tam masy celulozowe oraz niepowleczone papiery z okolicznego drewna eukaliptusowego. W roku 2004 obiekt został rozbudowany o nowe jednostki produkcyjne i wyposażony w wysoce nowoczesny kocioł firmy Andritz. Kierownik budowy, Hugo Pires z R&M Prefal, zarządzał tym kompleksowym zleceniem izolacyjnym od montażu po przekazanie do użytkowania: Przemysł papierniczy to dla nas wprawdzie nowy sektor, lecz komponenty w ramach różnych gałęzi przemysłu przetwórczego są tak porównywalne, że mogliśmy tu bezpośrednio wykorzystać nasze know-how z sektora energetycznego. Izolacje wykonano na wysokim na 60 m kotle, podłączonych rurociągach oraz trzech układach elektrofiltrów. Prace trwały od lutego do września ubiegłego roku. Dobra robota wykonywana przez R&M Prefal dla firmy Andritz zaowocowała od razu w połowie roku 2005 kolejnym projektem. Tym razem jest to izolacja nowego kotła w wytwórni papieru grupy Portucel-Soporcel w Cacia-Aveiro. STOPKA REDAKCYJNA Wydawca: Thomas Töpfer, Rheinhold & Mahla AG, München Osoba odpowiedzialna za treść: Frank Kunze Kierownictwo projektu: Bettina Gaebel Redakcja: Bettina Gaebel (tekst i redakcja), Beate Kneuse (tekst), Ivonne Tröger (asystentka) Adres redakcji: Zentralbereich Unternehmenskommunikation, Gneisenaustraße 15, D München Telefon: Telefaks: Internet: Przedruk dozwolony z podaniem źródła./ Prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem. ukazuje się w językach: polskim, angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, norweskim, szwedzkim i węgierskim.

2 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 1 INDUSTRIAL SERVICES EASTERN EUROPE Strona 8 Instalacja nawęglania dla EW S.A. WYDANIE 2/2005 Gazeta firmowa dla pracowników i partnerów koncernu Rheinhold & Mahla 1 Biurokratyzm, wysokie koszty, brak elastyczności? Ten, kto kwestionuje Niemcy jako miejsce lokowania kapitału i inwestycji, nie dostrzega zmiany kursu wielu firm podążających już nową drogą perspektyw rozwojowych. Widać to zwłaszcza w przemianach dokonujących się w dużych parkach tradycyjnego przemysłu chemicznego. Podstawowe zmiany dotyczą tam zwiększania innowacyjności i dochodowości oraz tworzenia warunków produkcyjnych budzących już teraz na nowo zainteresowanie inwestorów. Przejęcie Infraserv Höchst Technik w parku przemysłowym Frankfurt-Höchst oraz działu usług technicznych parku przemysłowego Griesheim przez Rheinhold & Mahla to najnowszy krok ku poprawie konkurencyjności parków przemysłowych przez długotrwałe działania usprawniające w infrastrukturze. Pomyślna integracja inteligentnych koncepcji utrzymania może stać się sygnałem zapoczątkowania nowego trendu w parkach przemysłowych. Przemysł chemiczny w Niemczech ma długą tradycję. Najwyżej notowane przedsiębiorstwa z tej branży wpływały na rozwój całych regionów i dzięki przewadze technicznej należały i należą do czołówki światowego rankingu, ciesząc się wysoką i stabilną pozycją jak pierwszorzędne akcje reprezentujące je na giełdzie, tzw. bluechips. Wraz z postępującą globalizacją w ubiegłych latach znacznie zmieniły się przemysłowe krajobrazy wokół dużych koncernów. Tam, gdzie niegdyś berło samodzielnie dzierżyły w dłoni pojedyncze firmy, wskutek fuzji, przemieszczeń, przejęć i zakupów powstały parki przemysłowe, w których szereg powiązanych ze sobą w różnym stopniu przedsiębiorstw wzajemnie profituje ze wspólnych łańcuchów tworzenia wartości i produktów. Już dawno temu parki przemysłowe odkryły dla siebie szanse czerpania korzyści ekonomicznych ze wspólnego użytkowania zasobów i koncentrowania usług. Oddzielenie usług od produkcji w takich obszarach jak logistyka, transport, dostawy kooperacyjne, zaopatrzenie w energię lub maintenance rozpoczęło się wraz z powstawaniem spółek operatorskich. Teraz zaczyna zaznaczać się nowy trend stanowiący pewną ekonomiczną tego konsekwencję: wydzielanie przemysłowego maintenance u jako technicznej działalności usługowej z zakresu usług infrastrukturalnych. Nowe szanse rozwojowe Wydzielenie dużych części technicznego działu utrzymania przemysłowego przez zewnętrznego wykonawcę usług, tak jak w połowie roku po raz pierwszy dokonała tego Rheinhold & Mahla w lokalizacji Frankfurt-Höchst i Griesheim, dało wyraźny sygnał do optymalizacji warunków w tych lokalizacjach. Wraz z podpisaniem umów Rheinhold & Mahla AG z mocą wsteczną od 1 stycznia 2005 przejęła od spółki operatorskiej Infraserv Höchst 100 % udziałów w Infraserv Höchst Technik GmbH & Co. KG (IHT). W dniu 1 lipca przejęto ponadto dział usług technicznych spółki Industriepark Griesheim GmbH & Co. KG (IPG) będącej stuprocentową spółką-córką firmy Clariant GmbH. Idealna sytuacja wyjściowa, aby zoptymalizować strukturę kosztów utrzymania w przedsiębiorstwach. Günter Illig (R&M), który wspólnie z Rolfem Berndem Hauerwasem (IHT) i dr. Joachimem Kreysingiem (IHT) prowadzi interesy Infraserv Höchst Technik występującej teraz pod firmą R&M Industrieservice Höchst GmbH, oraz Helmut Frenzel (R&M WSI Frankfurt) i Hans-Dieter Riede (IPG) jako prezesi nowej spółki R&M Industrieservice Griesheim GmbH upatrują w tej nowej konstelacji znaczne potencjały rozwojowe. Dla Rheinhold & Mahla transakcja ta oznacza znaczne zwiększenie kompetencji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Wplatając te kompetencje w sieć sprawdzonych koncepcji utrzymania funkcjonujących w koncernie R&M uzyskujemy idealną sytuację wyjściową dla zoptymalizowania struktury kosztów utrzymania w przedsiębiorstwach tej lokalizacji i dla znaczącej poprawy dyspozycyjności urządzeń, twierdzi Günter Illig. Pierwszym krokiem wdrażania działań integracyjnych i koncentrowania usług będzie teraz przeniesienie działalności R&M WSI Frankfurt do Griesheim, zaś na Stałe powiększanie spektrum robót na długotrwalej budowie Grupowanie branż dla BP w Kolonii początku 2006 r. nastąpi połączenie tej spółki z R&M Industrieservice Griesheim GmbH. Spektrum świadczeń obydwu przedsiębiorstw w Höchst i Griesheim obejmuje całość maintenance u przemysłowego uzupełnionego specjalnymi komponentami takimi jak technika pomiarowa i analityczna oraz badania materiałów. Od maszyn i napędów poprzez aparaty, skrawanie i tworzywa sztuczne po mechanikę i automatykę paleta świadczeń pasuje idealnie do portfolio koncernu R&M i strategii Solutions for Industrial Services. Dr Joachim Kreysing wskazuje dodatkowo na stabilną sytuację gospodarczą lokalizacji Frankfurt- Höchst, która już w przeszłości dużo inwestowała w swe szanse na przyszłość: Dzięki realizacji planów badawczych, rozwojowych i produkcyjnych udało się wzmocnić tę lokalizację i mimo trudnych warunków ramowych w ostatnich latach odnotować trend wzrostowy. Stan zatrudnienia w parku przemysłowym Höchst wzrósł z ok do ok Jest to po pierwsze oznaką tego, że inwestowanie w chemię i farmaceutykę ma dobre perspektywy, zaś po drugie dzięki korzystnym warunkom ramowym lokalizacji i infrastrukturze park przemysłowy cieszy się wśród przedsiębiorstw z branży wysoką atrakcyjnością. Stawiając na maintenance znajdujemy tu dobrą bazę zarówno dla zachowania ciągłości jak i dla zapewnienia rozwoju naszych firm. Dzięki wypróbowanym w koncernie R&M koncepcjom możemy wspólnie z klientami osiągać w tej lokalizacji redukcje kosztów, które w dodatku zwiększają jej atrakcyjność. Już od wielu lat w zakresie izolacji, wykonawstwa elewacji przemysłowych i zabezpieczeń antykorozyjnych Rheinhold & Mahla jest cenionym partnerem BP Köln (dziś Innovene), gdzie międzynarodowy koncern energetyczny BP zlokalizował swój petrochemiczny biznes. Poprzez zakupioną na początku 2005 nową spółkę-córkę R&M IKR Bitterfeld (patrz Globe 1/2005, str. 1) koncern Rheinhold & Mahla od lipca tego roku wnosi swe kompetencje również do tej lokalizacji w zakresie wykonawstwa rurociągów przemysłowych oraz budowy i montażu aparatury. W ten sposób zakres odpowiedzialności tego wykonawcy usług przemysłowych objął już kolejną branżę utrzymania. Pozytywny sygnał R&M dla parków przemysłowych riach, na północ od Kolonii powstają niezbędne surowce chemiczne służące przemysłowi chemicznemu jako podstawowe elementy do wytwarzania tworzyw sztucznych, farb, lekarstw, pianek, surowców kosmetycznych i środków piorących. Z wynikiem około 4,3 mln ton wyrobów petrochemicznych BP Köln należy do R&M Industrieservice Höchst GmbH, Frankfurt a. M. obroty: 91 mln Euro stan zatrudnienia: 710 R&M Industrieservice Griesheim GmbH, Griesheim obroty: 22 mln Euro stan zatrudnienia: 180 najważniejszych dostawców surowców przemysłu chemicznego. Zakład BP w Köln-Worringen jest piątym co do wielkości obiektem przemysłu petrochemicznego w Europie Zachodniej. W ramach koncernu BP stanowi on jako przedsiębiorstwo petrochemiczne pomost między przemysłem naftowym a chemicznym. Z nafty, lekkiej benzyny powsta- Kompleksowe procesy produkcyjne Procesy produkcyjne w zakładzie są bardzo złożone i ściśle ze sobą powiązane. Ponad 50 % jącej przy oczyszczaniu ropy naftowej w rafine- >> C.d. na stronie 2 Nowe impulsy generowane przez modele Full Service Rolf Bernd Hauerwas podkreśla znaczenie dyspozycyjności dla przedsiębiorstw produkujących w tej lokalizacji. Jako wiodące przedsiębiorstwo usług przemysłowych jesteśmy w stanie oferować metody zarządzania usługami technicznymi, które sięgają także do modeli typu Full Service z gwarancjami dyspozycyjności i zapewniają klientowi wymagane bezpieczeństwo przy optymalnym stosunku ceny do usługi. Jest to szczególnie ważne w lokalizacjach z tak wymagającymi produktami jak produkty farmaceutyczne i inne specjalistyczne produkty chemiczne. Około 20 do 25 % produktów chemicznych i farmaceutycznych w Niemczech jest produkowanych w szerokim regionie Renu i Menu. W toku dywersyfikacji i rozbudowy rynku zarząd Rheinhold & Mahla zmierza do rozszerzenia swych działań również na przedsiębiorstwa zlokalizowane w tym regionie. Nowe impulsy wygenerują tu modele Full Service koncernu Rheinhold & Mahla. Jesteśmy pewni, że za tym wzorem pójdą także inni. Thomas Töpfer, prezes zarządu Rheinhold & Mahla AG, widzi również pozytywne oznaki dynamiki gospodarczej Niemiec jako miejsca lokowania kapitału i inwestycji: Fakt, że w dwóch parkach przemysłowych takiego kalibru zdecydowano się na tak znaczący krok, oznacza, że wiele się dzieje i będzie się jeszcze działo. Upatruję w tym dużą szansę, nie tylko dla koncernu Rheinhold & Mahla, lecz również dla całych Niemiec jako dla miejsca lokalizacji przemysłu. Jako wiodący wykonawca usług przemysłowych koncentrujemy się na tym, aby poprzez lepszą możliwość planowania, selektywne i planowe zarządzanie zasobami i materiałami oraz inteligentne koncepcje utrzymania włożyć nasz wkład w poprawę warunków produkcyjnych i lokalizacyjnych. W miejscach o wysokim zagęszczeniu przedsiębiorstw przemysłowych mamy oczywiście najsilniejszą dźwignię do optymalizacji zarówno procesów jak i kosztów. Jesteśmy pewni, że model ten jest dopiero początkiem pewnego rozwoju i drogą tą podążą również inne parki przemysłowe. Industrial Services Central Europe Strona 2 Projekt outsourcingowy w firmie Neopac Strona 3 Remont postojowy w zakładzie ExxonMobil, Steyerberg Western Europe Strona 8 Rozbudowa rafinerii Preem/Scanraff Strona 9 Modernizacja na polu naftowym Ekofisk Eastern Europe Strona 10 Udane wejście spółki R&M Unimontex na Słowację Strona 12 Koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI Technologies Strona 5 R&M Gerber kwalifikuje się jako dostawca dla GE Strona 11 Wyposażenie wewnętrzne dla statku badawczego Maria S. Merian R&M-Holding SPIS TREŚCI Strona 11 Szkolenie i dokształcanie w R&M

3 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 2 2 C.d. ze strony 1 >> surowca, nafty, przepływa przez rurociągi i zbiorniki robocze BP Köln do instalacji krakowania, do tzw. krakerów. W instalacjach tych molekuły węglowodoru, z których składa się nafta, są rozszczepiane w temperaturach sięgających 850 C. Każdy piec do krakowania opala około 200 palników gazowych. Konieczne do tego paliwo produkuje sama instalacja. Po rozszczepieniu nafty produkty krakowania są oddzielane i oczyszczane w kolejnych operacjach. W ich wyniku uzyskuje się etylen, propylen, tak zwaną frakcję C4, benzynę krakową oraz różne produkty uboczne. W kolumnach, reaktorach i kotłach umieszczonych w srebrnych wieżach na terenie kolońskiego zakładu powstaje z gazów szereg ważnych produktów dla przemysłu chemicznego. Wysokie wymagania wobec wykonawców usług Przy około pracownikach w zakładzie najwyższy priorytet mają niezawodność, jakość i bezpieczeństwo. Dlatego też kolońska BP pracuje tylko z wykonawcami usług zapewniającymi jednakowo wysokie standardy. Od ponad 40 lat zakład petrochemiczny zawierzył w tym zakresie koncernowi Rheinhold & Mahla. Pierwsze zadania obejmowały izolację i wykonawstwo elewacji przemysłowych przez R&M WSI Düsseldorf GmbH. Od czterech lat córka R&M, ISP Service Company GmbH, obsługuje również wykonawstwo rusztowań i zabezpieczeń antykorozyjnych jako usługę w jednym pakiecie z izolacją. Od lipca 2005 Rheinhold & Mahla podjęła się również robót z zakresu wykonawstwa rurociągów oraz budowy i montażu aparatury. Celniejsze planowanie szybsze reagowanie Od momentu powstania tej długodystansowej budowy podążamy konsekwentnie drogą oferowania robót serwisowych z jednej ręki, podkreśla Huseyin Kazanci, prezes WSI Düsseldorf. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo i efektywność dla klienta, gdyż poszczególne operacje i procesy uzupełniają się płynnie i harmonijnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie konkretniej planować działania maintenance owe i szybciej reagować na potrzeby. Dodatkowo pozyskane zadania w wykonawstwie rurociągów stanowią dla nas ważną dodatkową możliwość optymalizacji działalności w zakresie utrzymania. Oprócz napraw rurociągów, uszkodzeń na estakadach rurociągowych, zbiornikach i kolumnach w pakiecie robót znajdują się również kompletne remonty postojowe. Obecnie R&M pod kierownictwem Hansa-Dietera Scherrersa obsługuje dwie trzecie całego zakładu BP w Kolonii. Obsługą tą objęte są najważniejsze działy petrochemii, czyli również krakery. W sumie na tej długotrwalej budowie pracuje stale średnio 150 pracowników. W szczycie, przy postojach, liczba ta wzrasta do 250. W ciągu roku zakład BP w Kolonii przeprowadza co najmniej jeden duży remont postojowy. Oprócz wysokiego standardu bezpieczeństwa, który udowadniamy ciągle na nowo od wielu lat, dla klienta decydujące jest to, abyśmy przy akcjach pozaplanowych byli w stanie jak najszybciej zapewnić wysoce wykwalifikowany personel - również to jest jednym z aspektów decydujących o bezpieczeństwie i jakości, posiadających olbrzymie znaczenie dla obiektów o tak rygorystycznych, lecz niezbędnych wymaganiach bhp, relacjonuje Huseyin Kazanci. W BP liczy się bezpieczeństwo i jakość. Rheinhold & Mahla zajmuje kluczową rolę w utrzymaniu tego kolońskiego zakładu w jak najlepszym stanie. Producent tub oddaje utrzymanie ruchu Nowa szwajcarska córka R&M startuje z projektem outsourcingowym w firmie Neopac Rheinhold & Mahla nadał swej europejskiej strategii ekspansji kolejny impuls. 27 czerwca 2005 ten wiodący europejski wykonawca usług przemysłowych założył spółkę-córkę w Szwajcarii. Pierwszy projekt tej zależnej spółki R&M z Zurychu to przejęcie działu utrzymania od jednego z najważniejszych producentów tub w Europie, firmy Neopac. Szwajcaria kojarzy się z zapierającymi dech górskimi krajobrazami, sielankowymi jeziorami, bajecznymi domkami letniskowymi zwanymi chalets, pyszną czekoladą i smacznym serem. Znakiem firmowym obywateli Konfederacji Szwajcarskiej są jednak precyzja i jakość, dlatego też przemysłowy maintenance cieszy się w kraju kantonów odpowiednio wysoką pozycją. Podkreślają to również analizy rynkowe przeprowadzone niedawno przez koncern R&M. Wynika z nich, że w Szwajcarii istnieje duży potencjał dla efektywnych koncepcji utrzymania. Logicznym tego krokiem było założenie w czerwcu 2005 szwajcarskiej spółki zależnej. Za losy Rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss AG z siedzibą w Zurychu odpowiadają jej dyrektorzy naczelni Franz Braun i Ralph Senz. Obaj są jednocześnie prezesami R&M HIMA Südwest GmbH w Leimen. Nowe doświadczenia Założenie nowej spółki było również strzałem startowym dla pierwszego projektu. Jest to umowa outsourcingowa z firmą Neopac w Oberdiessbach pod Bernem. Dla producenta tub jest to zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ outsourcing działów utrzymania w Szwajcarii jest jeszcze w powijakach. Jednak koncepcja przedłożona przez Rheinhold & Mahla przekonała go pod każdym względem. Neopac jest przedsiębiorstwem rodzinnym, które w roku 1998 połączyło się z wyspecjalizowaną w metalowych opakowaniach firmą Hoffmann z Thun i od tej pory występuje pod firmą Hoffmann Neopac AG. Zatrudnia około 320 pracowników i posiada międzynarodową, ekskluzywną klientelę. Podstawową działalnością jest wytwarzanie innowacyjnych wysokogatunkowych tub polifoliowych i plastikowych oraz zamknięć między innymi dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i dentystycznego. Kto myje zęby na przykład elmexem lun aronalem, trzyma w ręku tubkę Neopac. Skrojone na miarę koncepcje rozwiązań Wszystkie warianty tub pozwalają wykonywać nadruki ze wszystkich stron i zachowują stabilny kształt aż do ich całkowitego opróżnienia. Kolejnym znakiem firmowym są skrojone na miarę koncepcje rozwiązań dla klientów, którzy często mają całkiem konkretne wyobrażenia o opakowaniach tubowych. Bardzo specjalistyczne wymagania względem opakowania zawartości stawia przede wszystkim przemysł farmaceutyczny, wyjaśnia Peter Ellinger, kierownik ds. techniki i rozwoju w Neopac. Przy rozwoju tub współpracujemy ściś- Linie produkcyjne producenta tub, Neopac, będą w przyszłości utrzymywane przez R&M. le z działami odpowiedzialnymi za przygotowywanie produktów farmaceutycznych. Właśnie produkty farmaceutyczne muszą spełniać surowe wytyczne dopuszczające je do obrotu. Dlatego też przed wypuszczeniem ich na rynek muszą zaliczyć kompleksowe testy również w firmie Neopac. Chodzi tu nie tylko o wzajemne oddziaływanie między zawartością a opakowaniem, lecz również o stabilność tuby. Cały proces produkcyjny jest nadzwyczaj wrażliwy, podkreśla Peter Ellinger. To samo dotyczy konserwacji urządzeń. Ona musi być przeprowadzana nadzwyczaj precyzyjnie. Oprócz tego nie wolno przy tym stosować żadnych tradycyjnych materiałów pomocniczych, jak np. oleju, które mogą pozostawiać po sobie niepożądane ślady. Koncentracja na podstawowej działalności Producent tub, wyróżniający się wśród konkurencji przede wszystkim samodzielnie opracowaną technologią polifoliową i posiadający znakomitą pozycję na rynku, postawił na ekspansję. Zamierza jeszcze intensywniej koncentrować się na core businessie i rosnąć dalej razem z klientami, również dzięki specjalnym aplikacjom. Po wydzieleniu utrzymania i napraw oraz warsztatu mechanicznego Neopac obiecuje sobie jeszcze lepszą dyspozycyjność urządzeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa produkcyjnego. Od przedsiębiorstwa rodzinnego do koncernu Razem z 20 pracownikami działu do R&M Industrial Services Swiss AG przeszło całe wyposażenie, środki pracy oraz specyficzne materiały remontowe. Całość przebiegła bezproblemowo. Dla kierownika utrzymania (Beat Schönthal) przejście do nowego pracodawcy oznacza dodatkowe obowiązki. Dotychczas był odpowiedzialny tylko za dział utrzymania i napraw, w przyszłości będzie jeszcze odpowiadać za organizację warsztatu. Interesują go bardzo możliwości związane z usamodzielnieniem się firmy na rynku i multiplikowaniem usług maintenance owych. Oczywiście musimy najpierw przyzwyczaić się do zmienionej sytuacji z punktu widzenia pracowników, relacjonuje Beat Schönthal. Ludzie przez wiele lat budowali domowe relacje zawodowe z tradycyjnym rodzinnym zakładem. Teraz Neopac stał się klientem, co dla wszystkich zaangażowanych stron jest nowością. Po czym dodaje: Nowe jest również to, że będziemy otwierać się na rynek. Liczymy tu na dobrą pozycję rynkową koncernu R&M, który wzmocni nam plecy, może wspierać nas doświadczeniem i przyuczy nas również odpowiednio do handlowego rzemiosła. Nowe warunki powinny mieć również pozytywny wpływ na wytwarzanie części zamiennych. Dotychczas warsztat zajmował się wprawdzie wytwarzaniem części, lecz w przypadku większych narzędzi korzystano z firm zewnętrznych. Możliwe, iż w przyszłości ulegnie to zmianie, uważa Beat Schönthal, ponieważ teraz możemy korzystać z zasobów warsztatowych i produkcyjnych koncernu Rheinhold & Mahla i dokonywać zakupów na korzystniejszych warunkach. Selektywna akwizycja klientów Z drugiej strony korzystne dla szwajcarskiej córki R&M jest zachowanie know-how danej lokalizacji. Chodzi również o długoterminowe związanie się z pracownikami. Nie jest to wcale takie proste zadanie. W Szwajcarii mamy na zupełnie inne gospodarcze warunki ramowe niż na przykład w Niemczech, konstatuje Ralph Senz. W branży technicznej odsetek bezrobotnych jest bliski zera, zaś specjaliści są poszukiwani. Nowemu wykonawcy usług chodzi także o zdobycie stabilnej pozycji w kraju kantonów. Cele są wyraźnie wytyczone wykorzystanie potencjałów rynku w całej niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Umowa outsourcingowa z firmą Neopac jest tego pierwszym krokiem. W regionie Berna będziemy również sukcesywnie rozwijać nasz skuteczny system Regionalnego Zarządzania Kooperacyjnego (RKM) dla średnich zakładów, podkreśla Franz Braun i dodaje z przekonaniem: Z tak wydajnym modelem poprawy jakości utrzymania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów także w Szwajcarii pozyskamy i zadowolimy licznych klientów! W czerwcu projekt outsourcingowy z firmą Neopac został wreszcie zawarty. Na zdjęciu od lewej: Robert Scherz (dyrektor ds. finansowych/neopac), Ralph Senz (dyrektor naczelny/rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss), Anton von Felten (dyrektor naczelny/neopac), dr Guido Zimmermann (dyrektor Industrial Services Division Central Europe), Beat Schönthal (dyrektor ds. utrzymania/neopac/r&m), Franz Braun (dyrektor naczelny/rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss), Robert Hauswirth (dyrektor ds. produkcji/neopac), Peter Ellinger (dyrektor ds. techniki i rozwoju/neopac).

4 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 3 Postój w zakładzie ExxonMobil, Steyerberg Absolutny priorytet bezpieczeństwa Przeglądy instalacji w przemyśle naftowym i gazowym wymagają różnorodnych środków bezpieczeństwa i stawiają znaczne wymagania względem umiejętności i niezawodności specjalistów ds. maintenance u. Odpowiednio wysoka była też odpowiedzialność pracowników R&M E.M.S. Cloppenburg w punkcie zarządzania bezpieczeństwem podczas postoju instalacji do oczyszczania gazu ziemnego NEAG spółki ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) w dolnosaksońskim Steyerbergu. Dolna Saksonia jest centrum wydobycia gazu ziemnego w Niemczech. Około 17% rodzimego zużycia jest wydobywane właśnie tam. W instalacji oczyszczania gazu ziemnego NEAG firmy EMPG, córki światowego amerykańskiego koncernu naftowego, z wydobywanego w okolicy gazu ziemnego usuwany jest siarkowodór. Instalacja składa się z trzech linii i osiąga całkowitą wydajność 2,6 mld m 3 /rok. Po pomyślnie zakończonym w ubiegłym roku remoncie postojowym pierwszych dwóch linii produkcyjnych w tym roku na koniec maja 2005 zaplanowany był przegląd trzeciej i ostatniej linii. Przewidywał on inspekcję i poddanie wymaganym próbom ciśnieniowym wszystkich podlegających nadzorowi komponentów instalacji, demontaż różnego sprzętu i urządzeń, jak pompy, sprężarki i armatury, ich przegląd i ew. naprawę lub wymianę. Całość prac mechanicznych i związanych z czyszczeniem zlecono spółce R&M E.M.S. Warunkiem pomyślnej realizacji prac było szczegółowe przygotowanie po stronie zamawiającego i wykonawcy, wybór odpowiedniego specjalistycznego personelu, stworzenie prężnej organizacji zgodnie z podręcznikiem ds. bezpieczeństwa i organizacji oraz partnerska współpraca między zamawiającym a wykonawcą. Skrupulatne przygotowanie Po przeprowadzonym dla całego zaangażowanego personelu kierowniczego zebraniu bhp i koniecznym przeszkoleniu osób korzystających ze sprzętu ochrony dróg oddechowych rozpoczęła się dwutygodniowa faza przygotowań. Zanim można było rozpocząć właściwe prace konserwacyjne i naprawcze, należało doprowadzić cały układ instalacji do bezpiecznego stanu. Po wyłączeniu, ostudzeniu i inertyzacji (wypełnieniu instalacji gazem obojętnym) specjaliści z R&M E.M.S. według dokładnie uzgodnionego planu pozakładali na wyznaczonych połączeniach kołnierzowych tarcze odcinające na wydzielonej część instalacji dostęp gazu, cieczy i pary, aby całkowicie odseparować linię III od obu ciągle pracujących linii. Prace te zostały przeprowadzone prawie wyłącznie przy użyciu ciężkiego sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Akcja ta wymagała dobrej kondycji i wysokiego poczucia odpowiedzialności. Prace te są decydującym warunkiem dla bezpiecznej realizacji wszystkich kolejnych działań, podkreśla Bernd Rudolph, inżynier bhp w R&M E.M.S. będący jednocześnie kierownikiem projektu. Wzorowa współpraca W trzecim tygodniu podany został sygnał startowy właściwego remontu postojowego. Przez cztery na budowie trzeba było zarządzać pracą i koordynować około 120 osób. Najpierw otwarto włazy, aby zapewnić dojście do aparatów i systemów. Równocześnie rozpoczęto demontaż armatur i innych komponentów instalacji. Również te prace wykonywano jeszcze po części w sprzęcie do ochrony dróg oddechowych, gdyż inertyzacja ani przedmuchanie nie daje jeszcze 100 % pewności. Codzienne instruktaże bhp na budowie: przy postoju instalacji do uzdatniania gazu ziemnego NEAG w Steyerbergu obowiązują przepisy bhp koncernu ExxonMobil. To, że zespół współpracował ze sobą ręka w rękę, było kwestią sprawnego rozplanowania i zorganizowania prac, konstatuje Bernd Rudolph. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami także w chwilach maksymalnego stresu pokazała, że dobrze nam to wyszło. Gdy każdy wie, co ma zrobić, i to robi, nie ma żadnych strat ani niepotrzebnych tarć. W związku z różnymi wymaganiami cała drużyna została podzielona na siedem grup roboczych pracujących pod kierownictwem doświadczonych mistrzów i brygadzistów. Rekrutowali się z różnych baz R&M E.M.S. i wzorowo ze sobą współpracowali. Dzięki temu na wszystkie nieprzewidziane sytuacje zawsze udawało się reagować w sposób maksymalnie elastyczny. 30-osobowy zespół pod kierownictwem Nikolaia Berlingera zadbał m.in. o oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników, kolumn i wymienników ciepła. W zależności od stopnia zabrudzenia zapieczone resztki musiały być wybierane niekiedy metodą górniczą, usuwane myjkami ciśnieniowymi i wymiatane. Czego nie udało się oczyścić na miejscu, pozostałe zespoły w niektórych przypadkach przy użyciu specjalistycznego sprzętu demontowały i przewoziły na specjalne stanowisko mycia pod wysokim ciśnieniem. Amerykański wysoki standard bezpieczeństwa Wszystkie prace musiały być prowadzone w kontrolowanych warunkach spełniających surowe przepisy bezpieczeństwa. Instalacje niemieckiej córki ExxonMobil w Steyerbergu podlegają nie tylko nadzorowi urzędu górniczego; oprócz dyrektyw europejskich konieczne jest także spełnienie przepisów bezpieczeństwa koncernu ExxonMobil. Po zakończeniu prac rewizyjnych i próbach ciśnieniowych poszczególne komponenty ponownie zamontowano na instalacji. W trakcie tzw. kontroli poprzeglądowej zredukowana liczebnie drużyna przeprowadziła próby szczelności i na koniec powyciągała tarcze odcinające. To, że prace udało się wykonać w dobrej jakości na dwa dni przed planowanym terminem, daje nam pewność, że również w przyszłości będziemy w stanie realizować zlecenia tego rzędu wielkości ku zadowoleniu naszych klientów, bilansuje Bernd Rudolph przebieg projektu. 3 Nowa elektrownia gazowo-parowa w Hiszpanii Współpraca na szczeblu europejskim Do rosnącego zapotrzebowania na energię Hiszpania dostosowuje się realizując duże inwestycje w zakresie elektrowni gazowo-parowych. Aktualnie w Kartagenie, na południowym wybrzeżu Hiszpanii, powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa z trzema blokami energetycznymi o mocy po 400 MW, których podłączenie do sieci planowane jest na rok W projekcie tym uczestniczą spółki R&M z Niemiec, Polski, Hiszpanii i Węgier wnosząc weń swe podstawowe kompetencje. Właśnie w dużych projektach, takich jak budowa elektrowni gazowo-parowych, przy których spotykają się różne specjalistyczne kompetencje, objawia się siła koncernu Rheinhold & Mahla. Coraz sprawniej przebiega wymiana doświadczeń i umiejętności na płaszczyźnie europejskiej i coraz wyraźniej zaznaczają się zalety gęstej sieci współpracy technologicznej. Zasada ta potwierdziła się m.in. także przy budowie nowej elektrowni gazowo-parowej na południu Hiszpanii. Dwa zespoły uzupełniały się tu wzajemnie wykonując z rutyną zlecone im roboty. Spółka Bremer R&M Gasturbinen Systeme GmbH (GTS) ramię w ramię z węgierską R&M TS International Kft. z Budapesztu dostarczyły i zamontowały układy wylotowe dla turbin gazowych, podczas W sierpniu nastąpił rollout trzeciej turbiny gazowej dla nowej elektrowni gazowo-parowej w Kartagenie. gdy hiszpańska spółka Rheinhold & Mahla S.A. wspólnie z polską spółką R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. z Krapkowic realizowały zlecenie montażu izolacji na rurociągach i instalacjach kotłowych. Sprawdzony zespół, znany teren Największym dostawcą energii w Hiszpanii jest Gas Natural z siedzibą w Barcelonie. Główna działalność tego multinarodowego koncernu to sprowadzanie, dystrybucja i sprzedaż gazu. We własnym kraju do grupy Gas Natural należy jedenaście spółek gazowych. Budowę nowej elektrowni gazowo-parowej w Kartagenie firma Gas Natural zleciła francuskiemu koncernowi Alstom. To on właśnie jako generalny wykonawca odpowiada za całą koncepcję instalacji zlecając R&M GTS z Bremy engineering i wykonanie trzech układów wlotowych powietrza dla turbin gazowych. Alstom postawił przy tym na renomowaną markę, gdyż spółka R&M udowadniała swe umiejętności już wielokrotnie również w Hiszpanii. Instalacja w Kartagenie to już siódma elektrownia w kraju, w której budowie pomyślnie uczestniczy R&M GTS. Zgodnie z wypróbowaną procedurą poszczególne prefabrykowane w Niemczech elementy zostały załadowane w Antwerpii na statek i wysłane z tego portu do Hiszpanii. Na pokładzie znajdowały się również dokładne plany montażowe. Podobnie jak w innych projektach, np. przy budowie elektrowni gazowo-parowej w hiszpańskim Arrúbal (patrz Globe 2/2004, str. 11) montaż i wzniesienie konstrukcji na miejscu R&M GTS powierzyła węgierskiej siostrzanej spółce R&M TS International. Wyróżnienie za bezpieczeństwo I to nie bez przyczyny, gdyż węgierska spółka pracuje na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości. Przed pracami pracownicy przechodzą specjalne szkolenia pod kątem konkretnego zadania. Już przed rozpoczęciem robót budapeszteńska spółka R&M sporządziła szczegółowy plan bezpieczeństwa uwzględniający wszystkie przepisy z zakresu ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Oprócz tego dla poszczególnych procesów roboczych opracowano instrukcje metodologiczne i analizy ryzyka. Wszystkie operacje montażu i podnoszenia elementów były jak najdokładniej ustalone. Ostrożne przygotowanie opłaciło się. Projekt został ukończony w terminie i tradycyjnie wysokiej jakości, zaś R&M TS International została wyróżniona przez Alstom za wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jako najlepsze przedsiębiorstwo na budowie. Kompleksowa izolacja Również hiszpańska spółka Rheinhold & Mahla S.A., która od lipca 2005 razem z polską R&M IS Polska odpowiada za izolację rurociągów i kotłów, stanowi od dawna znakomicie zgrany zespół. Ostatnio oba przedsiębiorstwa kooperowały przy rozległych robotach izolacyjnych w rafinerii hiszpańskiej firmy Repsol YFP w La Coruña (patrz Globe 1/2005, str. 2). Pod kierownictwem hiszpańskiej spółki, która na miejscu koordynuje wszystkie formalności i procedury uzgodnień, R&M IS Polska wykonuje termiczną izolację rur, zbiorników i pokryw o łącznej ilości około m 2. Dla płynnego i sprawnego przebiegu prac liczne dostarczane do Hiszpanii moduły i osłony prefabrykowane są w polskim warsztacie w Krapkowicach. Gdy dalej wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, projekt ten zostanie zakończony na krótko przed Bożym Narodzeniem.

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

HSEQ podstawowy element międzynarodowej kultury BIS

HSEQ podstawowy element międzynarodowej kultury BIS Solutions for Industrial Services www.bis.bilfinger.com Hala 1, stoisko 501 Informacje Bilfinger Berger Industrial Services AG dla klientów biznesowych, partnerów i grupy przedsiębiorstw Wydanie 2/2008

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka OD REDAKCJI SPIS TREŚCI NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ WYDARZENIA I TRENDY TEMAT NUMERU Smarowanie łożysk wprzemyśle nowe wyzwania WYWIAD NUMERU Wilk Elektronik Inwestycja w technologię przyszłości OPINIE

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydanie 2009/2010, Numer 27 Magazyn Grupy KAEFER KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla Projektu Albian Sands Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe

Bardziej szczegółowo

CAT MAGAZINE POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE

CAT MAGAZINE POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE NUMER 3 2011 WWW.B-M.PL CAT MAGAZINE NA MIEJSCU: ITTEREN, HOLANDIA POSZERZANIE KORYTA RZEKI MASZYNY CAT BUDUJĄ NOWE LINIE OBRONY PRZED POWODZIĄ ŁATWIEJSZE WYBURZANIE SYLWETKA: MENEDŻER PRODUKTU BOB DE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

Nr 25/2013. W praktyce

Nr 25/2013. W praktyce Nr 25/2013 W praktyce Spis treści Od Wydawcy Source: Courtesy of IISD/Earth Negotiations Bulletin Kometa stworzona na Ziemi Efektywność energetyczna: okazje i wyzwania dla korporacji 08 10 16 Unisteel

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pracownicy, Drodzy Przyjaciele firmy KAEFER! Dynamiczny rozwój na całym świecie: Więcej niż dobre pomysły

Drodzy Pracownicy, Drodzy Przyjaciele firmy KAEFER! Dynamiczny rozwój na całym świecie: Więcej niż dobre pomysły Wydanie 2005, nr 23 Magazyn Grupy KAEFER GRUPA KAEFER. Nowe Spółki w Europie Wschodniej Chiny nowe perektywy Afryka Południowa otrzymuje nagrodę bezpieczeństwa; Safety Awards BUDOWA STATKÓW Duże zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Nr 22/2010. W praktyce

Nr 22/2010. W praktyce Nr 22/2010 W praktyce Spis treści 04 Pionier SFS Hans Huber wspomina 50 lat swojej działalności produkcyjnej. 14 Producent mebli IKEA zakończył we Francji pierwszy etap budowy największego centrum logistycznego

Bardziej szczegółowo

Pracownik największą wartością

Pracownik największą wartością CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 4 (11) / 2009 TM Cementujemy więzi Pracownik największą wartością Rozmowa z Joanną Sienkiewicz, dyrektorem Działu Zasobów Ludzkich firm Lafarge Cement, Lafarge

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH SAFETY 2012 ROK ZDROWIA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH SAFETY 2012 ROK ZDROWIA MAGAZYN GRUPY KAEFER DLA PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH WYDANIE 2011 I 2012 29 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO HEALTH & SAFETY 2012 ROK ZDROWIA I HEALTH BEZPIECZEŃSTWA & SAFETY YEAR 2012 A year

Bardziej szczegółowo

biznes Nowe zasady wypłacania diet Logistyka branży automotive za podróż służbową Jak finansować zakupy pojazdów spadku cen transportu To nie koniec

biznes Nowe zasady wypłacania diet Logistyka branży automotive za podróż służbową Jak finansować zakupy pojazdów spadku cen transportu To nie koniec marzec 3/2013 (34) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Partner wydania Temat numeru: Logistyka branży automotive Jak finansować

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA magazyn biznesowo-gospodarczy Nr 7/2014 2015 Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT) Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju ISSN 2084-0616 CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA ZAKOTWICZ TU SWÓJ BIZNES

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Business AFRISO. More. Biznes na ogrzewaniu. Michał Kulicki. Pieniądz w elektronicznej portmonetce

Business AFRISO. More. Biznes na ogrzewaniu. Michał Kulicki. Pieniądz w elektronicznej portmonetce Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych nr 3 / zima 2011& More Pieniądz w elektronicznej portmonetce Cezary Stypułkowski BRE nadal będzie wyznaczać kierunek Michał Kulicki AFRISO Biznes

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy

Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy Numer 01 czerwiec 2012 O s o b o w o ś c i m a r k i Wierzę, że ludzie są najcenniejszym zasobem każdej firmy Tomas Johansson Dyrektor Generalny Dahl, Szwecja Proces tworzenia tinos paros Głos rodziny

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo