Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI"

Transkrypt

1 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite R&M TS Kemont generalnym wykonawcą dużego projektu Węgierski koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI Z obrotami przekraczającymi 500 mln Euro oraz zatrudnieniem na poziomie ponad pracowników BorsodChem zalicza się do wiodących przedsiębiorstw chemicznych na Węgrzech. Po rozbudowie instalacji na jesieni 2005, do której walnie przyczyniła się R&M TS Kemont Kft., obiekt w Kazincbarcika na północy Węgier będzie drugim co do wielkości zakładem chemicznym kraju. Główna działalność zakładu to produkcja podstawowych materiałów do produktów polimerowych, takich jak PCW oraz twarde poliuretany (PU). Od początku lat 60-tych koncern chemiczny, BorsodChem Rt., wytwarza produkty wyjściowe do produkcji PCW. Ten notowany na giełdzie producent wielu linii produktów związanych z tym wielostronnym tworzywem sztucznym zajmuje dziś pozycję ważnego gracza przemysłu chemicznego w Europie Centralnej i Wschodniej. Począwszy od przemysłu motoryzacyjnego poprzez meble i produkty gospodarstwa domowego po przemysł odzieżowy tworzywa sztuczne stały się niezastąpionym elementem prawie wszystkich dziedzin życia. Dlatego odpowiednio wysokie jest też zapotrzebowanie na materiały podstawowe. BorsodChem nadąża jednak stale za dynamicznym rozwojem branży plastiku. Po wdrożeniu procesów produkcyjnych zapewniających mniejsze obciążenie dla środowiska i niższe zużycie zasobów naturalnych i energii zdolności wytwórcze zakładów w Kazincbarcika do końca tego roku mają zostać prawie podwojone. Produkowane będą tam nie tylko MCW (monomery chlorku winylu) do wytwarzania proszku PCW dla produktów rurociągowych, profili, płyt itp., lecz również produkty wyjściowe MDI (diizocyjanian difenylometylenu) i TDI (diizocyjanian toluilenu) do wytwarzania twardych i miękkich pianek. Decydują dobre referencje Przy kompleksowym projekcie rozbudowy węgierski koncern chemiczny postawił na wykwalifikowanego i niezawodnego partnera: R&M TS Kemont z Tiszaújváros. Spółka ta od wielu lat uczestniczy w projektach BorsodChem i wnosi do nich nie tylko techniczne doświadczenie, lecz zapoznaje się również ze strukturami operacyjnymi danej lokalizacji. Szerokie doświadczenie tej węgierskiej spółki widoczne jest zwłaszcza w zakresie montażu. Biletem wstępu do aktualnego dużego projektu były porównywalne referencje z rafinerii MOL w Százhalombatta (patrz Globe 1/2005, str. 8) i Olefin 2 w Tiszaújváros (patrz Globe 1/2004, str. 15). Linde AG zleciła spółce R&M na jesieni 2004 generalne wykonawstwo kompleksowych robót montażowych i instalacyjnych wraz z izolacją na wszystkich ważnych komponentach instalacji. Ten trwający ponad rok duży projekt został terminowo zakończony w czerwcu W projekcie HYCO-2 węgierska spółka odpowiadała za cały montaż i wykonawstwo począwszy od rurociągów i ich połączeń poprzez kotły grzejne, silosy, zbiorniki, reaktory i pompy po wymienniki ciepła. Dokładne techniczne specyfikacje tego projektu zostały określone przez operatora. Przy tak kompleksowej instalacji Spółka R&M wykonała dostarczoną przez Linde AG instalację rozkładu powietrza w zakładzie Kazincbarcika konieczne jest dokładne wyspecyfikowanie wybranych materiałów i metod spawania w zależności od stopu, ciśnienia i temperatury, z zachowaniem europejskich dyrektyw o urządzeniach ciśnieniowych PED (Pressure Equipment Directive), wyjaśnia kierownik projektu, István Jacsó. Mamy w naszym zespole specjalistów-spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem i byliśmy w stanie zapewnić ten pakiet usług montażowych z jednej ręki. Montaż pod klucz instalacji rozkładu powietrza Dla rozbudowy produkcji izocyjanianu, produktu wyjściowego dla poliuretanu, zakłady BorsodChem potrzebują dodatkowo wodoru i azotu. Konieczną instalację rozkładu powietrza wykonała pod klucz spółka R&M na zlecenie producenta urządzeń i dostawcy gazu, firmy Linde AG. Techniczna realizacja różnych pakietów zlecenia nie zawsze była łatwa i wymagała od węgierskiej spółki odpowiednich umiejętności w zakresie zarządzania projektem i materiałami. W sumie w postaci urządzeń i aparatów przemieszczonych zostało około ton stali. Na same konstrukcje spodnie węgierska spółka R&M zużyła około 200 ton stali. Tak więc również ten projekt może oznaczać nowy bilet wstępu do kolejnych dużych zleceń. R&M Prefal poszerza specjalizację branżową Nowy kocioł odzysknicowy zakładu papierniczego w Figueira da Foz. Portugalska córka R&M, Rheinhold & Mahla Prefal Lda., rozszerzyła swe zainteresowania branżowe na kolejny segment rynku. Na zlecenie producenta maszyn papierniczych, Andritz AG, spółka ta podjęła się kompleksowych prac izolacyjnych dla zakładów papierniczych grupy Portucel-Soporcel w Figueira da Foz oraz w Cacia-Aveiro. Austriacka grupa Andritz jest renomowanym międzynarodowym oferentem wysokiej jakości systemów produkcyjnych do wytwarzania różnych standardowych i specjalistycznych produktów dla przemysłu celulozowego i papierniczego. W ramach kompleksowego projektu rozbudowy w Figueira da Foz, w Portugalii, przy izolacji kotłów, rurociągów i filtrów w tej lokalizacji grupa Andritz postawiła na portugalską spółkę R&M Prefal. Zlecenie na około m 2 izolacji stanowiło znaczący krok dla branżowej dywersyfikacji Portugalczyków. Spółka ta, nastawiona w swej dotychczasowej działalności w przemyśle energetycznym głównie na sektor naftowy i gazowy, wchodzi teraz dzięki temu w nową gałąź przemysłu przetwórczego. Grupa Portucel-Soporcel prowadzi trzy zakłady w Portugalii. Figueira da Foz to nie tylko jeden z najnowocześniejszych obiektów, zalicza się również do największych na całym Półwyspie Iberyjskim. Wytwarzane są tam masy celulozowe oraz niepowleczone papiery z okolicznego drewna eukaliptusowego. W roku 2004 obiekt został rozbudowany o nowe jednostki produkcyjne i wyposażony w wysoce nowoczesny kocioł firmy Andritz. Kierownik budowy, Hugo Pires z R&M Prefal, zarządzał tym kompleksowym zleceniem izolacyjnym od montażu po przekazanie do użytkowania: Przemysł papierniczy to dla nas wprawdzie nowy sektor, lecz komponenty w ramach różnych gałęzi przemysłu przetwórczego są tak porównywalne, że mogliśmy tu bezpośrednio wykorzystać nasze know-how z sektora energetycznego. Izolacje wykonano na wysokim na 60 m kotle, podłączonych rurociągach oraz trzech układach elektrofiltrów. Prace trwały od lutego do września ubiegłego roku. Dobra robota wykonywana przez R&M Prefal dla firmy Andritz zaowocowała od razu w połowie roku 2005 kolejnym projektem. Tym razem jest to izolacja nowego kotła w wytwórni papieru grupy Portucel-Soporcel w Cacia-Aveiro. STOPKA REDAKCYJNA Wydawca: Thomas Töpfer, Rheinhold & Mahla AG, München Osoba odpowiedzialna za treść: Frank Kunze Kierownictwo projektu: Bettina Gaebel Redakcja: Bettina Gaebel (tekst i redakcja), Beate Kneuse (tekst), Ivonne Tröger (asystentka) Adres redakcji: Zentralbereich Unternehmenskommunikation, Gneisenaustraße 15, D München Telefon: Telefaks: Internet: Przedruk dozwolony z podaniem źródła./ Prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem. ukazuje się w językach: polskim, angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, norweskim, szwedzkim i węgierskim.

2 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 1 INDUSTRIAL SERVICES EASTERN EUROPE Strona 8 Instalacja nawęglania dla EW S.A. WYDANIE 2/2005 Gazeta firmowa dla pracowników i partnerów koncernu Rheinhold & Mahla 1 Biurokratyzm, wysokie koszty, brak elastyczności? Ten, kto kwestionuje Niemcy jako miejsce lokowania kapitału i inwestycji, nie dostrzega zmiany kursu wielu firm podążających już nową drogą perspektyw rozwojowych. Widać to zwłaszcza w przemianach dokonujących się w dużych parkach tradycyjnego przemysłu chemicznego. Podstawowe zmiany dotyczą tam zwiększania innowacyjności i dochodowości oraz tworzenia warunków produkcyjnych budzących już teraz na nowo zainteresowanie inwestorów. Przejęcie Infraserv Höchst Technik w parku przemysłowym Frankfurt-Höchst oraz działu usług technicznych parku przemysłowego Griesheim przez Rheinhold & Mahla to najnowszy krok ku poprawie konkurencyjności parków przemysłowych przez długotrwałe działania usprawniające w infrastrukturze. Pomyślna integracja inteligentnych koncepcji utrzymania może stać się sygnałem zapoczątkowania nowego trendu w parkach przemysłowych. Przemysł chemiczny w Niemczech ma długą tradycję. Najwyżej notowane przedsiębiorstwa z tej branży wpływały na rozwój całych regionów i dzięki przewadze technicznej należały i należą do czołówki światowego rankingu, ciesząc się wysoką i stabilną pozycją jak pierwszorzędne akcje reprezentujące je na giełdzie, tzw. bluechips. Wraz z postępującą globalizacją w ubiegłych latach znacznie zmieniły się przemysłowe krajobrazy wokół dużych koncernów. Tam, gdzie niegdyś berło samodzielnie dzierżyły w dłoni pojedyncze firmy, wskutek fuzji, przemieszczeń, przejęć i zakupów powstały parki przemysłowe, w których szereg powiązanych ze sobą w różnym stopniu przedsiębiorstw wzajemnie profituje ze wspólnych łańcuchów tworzenia wartości i produktów. Już dawno temu parki przemysłowe odkryły dla siebie szanse czerpania korzyści ekonomicznych ze wspólnego użytkowania zasobów i koncentrowania usług. Oddzielenie usług od produkcji w takich obszarach jak logistyka, transport, dostawy kooperacyjne, zaopatrzenie w energię lub maintenance rozpoczęło się wraz z powstawaniem spółek operatorskich. Teraz zaczyna zaznaczać się nowy trend stanowiący pewną ekonomiczną tego konsekwencję: wydzielanie przemysłowego maintenance u jako technicznej działalności usługowej z zakresu usług infrastrukturalnych. Nowe szanse rozwojowe Wydzielenie dużych części technicznego działu utrzymania przemysłowego przez zewnętrznego wykonawcę usług, tak jak w połowie roku po raz pierwszy dokonała tego Rheinhold & Mahla w lokalizacji Frankfurt-Höchst i Griesheim, dało wyraźny sygnał do optymalizacji warunków w tych lokalizacjach. Wraz z podpisaniem umów Rheinhold & Mahla AG z mocą wsteczną od 1 stycznia 2005 przejęła od spółki operatorskiej Infraserv Höchst 100 % udziałów w Infraserv Höchst Technik GmbH & Co. KG (IHT). W dniu 1 lipca przejęto ponadto dział usług technicznych spółki Industriepark Griesheim GmbH & Co. KG (IPG) będącej stuprocentową spółką-córką firmy Clariant GmbH. Idealna sytuacja wyjściowa, aby zoptymalizować strukturę kosztów utrzymania w przedsiębiorstwach. Günter Illig (R&M), który wspólnie z Rolfem Berndem Hauerwasem (IHT) i dr. Joachimem Kreysingiem (IHT) prowadzi interesy Infraserv Höchst Technik występującej teraz pod firmą R&M Industrieservice Höchst GmbH, oraz Helmut Frenzel (R&M WSI Frankfurt) i Hans-Dieter Riede (IPG) jako prezesi nowej spółki R&M Industrieservice Griesheim GmbH upatrują w tej nowej konstelacji znaczne potencjały rozwojowe. Dla Rheinhold & Mahla transakcja ta oznacza znaczne zwiększenie kompetencji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Wplatając te kompetencje w sieć sprawdzonych koncepcji utrzymania funkcjonujących w koncernie R&M uzyskujemy idealną sytuację wyjściową dla zoptymalizowania struktury kosztów utrzymania w przedsiębiorstwach tej lokalizacji i dla znaczącej poprawy dyspozycyjności urządzeń, twierdzi Günter Illig. Pierwszym krokiem wdrażania działań integracyjnych i koncentrowania usług będzie teraz przeniesienie działalności R&M WSI Frankfurt do Griesheim, zaś na Stałe powiększanie spektrum robót na długotrwalej budowie Grupowanie branż dla BP w Kolonii początku 2006 r. nastąpi połączenie tej spółki z R&M Industrieservice Griesheim GmbH. Spektrum świadczeń obydwu przedsiębiorstw w Höchst i Griesheim obejmuje całość maintenance u przemysłowego uzupełnionego specjalnymi komponentami takimi jak technika pomiarowa i analityczna oraz badania materiałów. Od maszyn i napędów poprzez aparaty, skrawanie i tworzywa sztuczne po mechanikę i automatykę paleta świadczeń pasuje idealnie do portfolio koncernu R&M i strategii Solutions for Industrial Services. Dr Joachim Kreysing wskazuje dodatkowo na stabilną sytuację gospodarczą lokalizacji Frankfurt- Höchst, która już w przeszłości dużo inwestowała w swe szanse na przyszłość: Dzięki realizacji planów badawczych, rozwojowych i produkcyjnych udało się wzmocnić tę lokalizację i mimo trudnych warunków ramowych w ostatnich latach odnotować trend wzrostowy. Stan zatrudnienia w parku przemysłowym Höchst wzrósł z ok do ok Jest to po pierwsze oznaką tego, że inwestowanie w chemię i farmaceutykę ma dobre perspektywy, zaś po drugie dzięki korzystnym warunkom ramowym lokalizacji i infrastrukturze park przemysłowy cieszy się wśród przedsiębiorstw z branży wysoką atrakcyjnością. Stawiając na maintenance znajdujemy tu dobrą bazę zarówno dla zachowania ciągłości jak i dla zapewnienia rozwoju naszych firm. Dzięki wypróbowanym w koncernie R&M koncepcjom możemy wspólnie z klientami osiągać w tej lokalizacji redukcje kosztów, które w dodatku zwiększają jej atrakcyjność. Już od wielu lat w zakresie izolacji, wykonawstwa elewacji przemysłowych i zabezpieczeń antykorozyjnych Rheinhold & Mahla jest cenionym partnerem BP Köln (dziś Innovene), gdzie międzynarodowy koncern energetyczny BP zlokalizował swój petrochemiczny biznes. Poprzez zakupioną na początku 2005 nową spółkę-córkę R&M IKR Bitterfeld (patrz Globe 1/2005, str. 1) koncern Rheinhold & Mahla od lipca tego roku wnosi swe kompetencje również do tej lokalizacji w zakresie wykonawstwa rurociągów przemysłowych oraz budowy i montażu aparatury. W ten sposób zakres odpowiedzialności tego wykonawcy usług przemysłowych objął już kolejną branżę utrzymania. Pozytywny sygnał R&M dla parków przemysłowych riach, na północ od Kolonii powstają niezbędne surowce chemiczne służące przemysłowi chemicznemu jako podstawowe elementy do wytwarzania tworzyw sztucznych, farb, lekarstw, pianek, surowców kosmetycznych i środków piorących. Z wynikiem około 4,3 mln ton wyrobów petrochemicznych BP Köln należy do R&M Industrieservice Höchst GmbH, Frankfurt a. M. obroty: 91 mln Euro stan zatrudnienia: 710 R&M Industrieservice Griesheim GmbH, Griesheim obroty: 22 mln Euro stan zatrudnienia: 180 najważniejszych dostawców surowców przemysłu chemicznego. Zakład BP w Köln-Worringen jest piątym co do wielkości obiektem przemysłu petrochemicznego w Europie Zachodniej. W ramach koncernu BP stanowi on jako przedsiębiorstwo petrochemiczne pomost między przemysłem naftowym a chemicznym. Z nafty, lekkiej benzyny powsta- Kompleksowe procesy produkcyjne Procesy produkcyjne w zakładzie są bardzo złożone i ściśle ze sobą powiązane. Ponad 50 % jącej przy oczyszczaniu ropy naftowej w rafine- >> C.d. na stronie 2 Nowe impulsy generowane przez modele Full Service Rolf Bernd Hauerwas podkreśla znaczenie dyspozycyjności dla przedsiębiorstw produkujących w tej lokalizacji. Jako wiodące przedsiębiorstwo usług przemysłowych jesteśmy w stanie oferować metody zarządzania usługami technicznymi, które sięgają także do modeli typu Full Service z gwarancjami dyspozycyjności i zapewniają klientowi wymagane bezpieczeństwo przy optymalnym stosunku ceny do usługi. Jest to szczególnie ważne w lokalizacjach z tak wymagającymi produktami jak produkty farmaceutyczne i inne specjalistyczne produkty chemiczne. Około 20 do 25 % produktów chemicznych i farmaceutycznych w Niemczech jest produkowanych w szerokim regionie Renu i Menu. W toku dywersyfikacji i rozbudowy rynku zarząd Rheinhold & Mahla zmierza do rozszerzenia swych działań również na przedsiębiorstwa zlokalizowane w tym regionie. Nowe impulsy wygenerują tu modele Full Service koncernu Rheinhold & Mahla. Jesteśmy pewni, że za tym wzorem pójdą także inni. Thomas Töpfer, prezes zarządu Rheinhold & Mahla AG, widzi również pozytywne oznaki dynamiki gospodarczej Niemiec jako miejsca lokowania kapitału i inwestycji: Fakt, że w dwóch parkach przemysłowych takiego kalibru zdecydowano się na tak znaczący krok, oznacza, że wiele się dzieje i będzie się jeszcze działo. Upatruję w tym dużą szansę, nie tylko dla koncernu Rheinhold & Mahla, lecz również dla całych Niemiec jako dla miejsca lokalizacji przemysłu. Jako wiodący wykonawca usług przemysłowych koncentrujemy się na tym, aby poprzez lepszą możliwość planowania, selektywne i planowe zarządzanie zasobami i materiałami oraz inteligentne koncepcje utrzymania włożyć nasz wkład w poprawę warunków produkcyjnych i lokalizacyjnych. W miejscach o wysokim zagęszczeniu przedsiębiorstw przemysłowych mamy oczywiście najsilniejszą dźwignię do optymalizacji zarówno procesów jak i kosztów. Jesteśmy pewni, że model ten jest dopiero początkiem pewnego rozwoju i drogą tą podążą również inne parki przemysłowe. Industrial Services Central Europe Strona 2 Projekt outsourcingowy w firmie Neopac Strona 3 Remont postojowy w zakładzie ExxonMobil, Steyerberg Western Europe Strona 8 Rozbudowa rafinerii Preem/Scanraff Strona 9 Modernizacja na polu naftowym Ekofisk Eastern Europe Strona 10 Udane wejście spółki R&M Unimontex na Słowację Strona 12 Koncern chemiczny BorsodChem inwestuje w nową linię MDI Technologies Strona 5 R&M Gerber kwalifikuje się jako dostawca dla GE Strona 11 Wyposażenie wewnętrzne dla statku badawczego Maria S. Merian R&M-Holding SPIS TREŚCI Strona 11 Szkolenie i dokształcanie w R&M

3 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 2 2 C.d. ze strony 1 >> surowca, nafty, przepływa przez rurociągi i zbiorniki robocze BP Köln do instalacji krakowania, do tzw. krakerów. W instalacjach tych molekuły węglowodoru, z których składa się nafta, są rozszczepiane w temperaturach sięgających 850 C. Każdy piec do krakowania opala około 200 palników gazowych. Konieczne do tego paliwo produkuje sama instalacja. Po rozszczepieniu nafty produkty krakowania są oddzielane i oczyszczane w kolejnych operacjach. W ich wyniku uzyskuje się etylen, propylen, tak zwaną frakcję C4, benzynę krakową oraz różne produkty uboczne. W kolumnach, reaktorach i kotłach umieszczonych w srebrnych wieżach na terenie kolońskiego zakładu powstaje z gazów szereg ważnych produktów dla przemysłu chemicznego. Wysokie wymagania wobec wykonawców usług Przy około pracownikach w zakładzie najwyższy priorytet mają niezawodność, jakość i bezpieczeństwo. Dlatego też kolońska BP pracuje tylko z wykonawcami usług zapewniającymi jednakowo wysokie standardy. Od ponad 40 lat zakład petrochemiczny zawierzył w tym zakresie koncernowi Rheinhold & Mahla. Pierwsze zadania obejmowały izolację i wykonawstwo elewacji przemysłowych przez R&M WSI Düsseldorf GmbH. Od czterech lat córka R&M, ISP Service Company GmbH, obsługuje również wykonawstwo rusztowań i zabezpieczeń antykorozyjnych jako usługę w jednym pakiecie z izolacją. Od lipca 2005 Rheinhold & Mahla podjęła się również robót z zakresu wykonawstwa rurociągów oraz budowy i montażu aparatury. Celniejsze planowanie szybsze reagowanie Od momentu powstania tej długodystansowej budowy podążamy konsekwentnie drogą oferowania robót serwisowych z jednej ręki, podkreśla Huseyin Kazanci, prezes WSI Düsseldorf. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo i efektywność dla klienta, gdyż poszczególne operacje i procesy uzupełniają się płynnie i harmonijnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie konkretniej planować działania maintenance owe i szybciej reagować na potrzeby. Dodatkowo pozyskane zadania w wykonawstwie rurociągów stanowią dla nas ważną dodatkową możliwość optymalizacji działalności w zakresie utrzymania. Oprócz napraw rurociągów, uszkodzeń na estakadach rurociągowych, zbiornikach i kolumnach w pakiecie robót znajdują się również kompletne remonty postojowe. Obecnie R&M pod kierownictwem Hansa-Dietera Scherrersa obsługuje dwie trzecie całego zakładu BP w Kolonii. Obsługą tą objęte są najważniejsze działy petrochemii, czyli również krakery. W sumie na tej długotrwalej budowie pracuje stale średnio 150 pracowników. W szczycie, przy postojach, liczba ta wzrasta do 250. W ciągu roku zakład BP w Kolonii przeprowadza co najmniej jeden duży remont postojowy. Oprócz wysokiego standardu bezpieczeństwa, który udowadniamy ciągle na nowo od wielu lat, dla klienta decydujące jest to, abyśmy przy akcjach pozaplanowych byli w stanie jak najszybciej zapewnić wysoce wykwalifikowany personel - również to jest jednym z aspektów decydujących o bezpieczeństwie i jakości, posiadających olbrzymie znaczenie dla obiektów o tak rygorystycznych, lecz niezbędnych wymaganiach bhp, relacjonuje Huseyin Kazanci. W BP liczy się bezpieczeństwo i jakość. Rheinhold & Mahla zajmuje kluczową rolę w utrzymaniu tego kolońskiego zakładu w jak najlepszym stanie. Producent tub oddaje utrzymanie ruchu Nowa szwajcarska córka R&M startuje z projektem outsourcingowym w firmie Neopac Rheinhold & Mahla nadał swej europejskiej strategii ekspansji kolejny impuls. 27 czerwca 2005 ten wiodący europejski wykonawca usług przemysłowych założył spółkę-córkę w Szwajcarii. Pierwszy projekt tej zależnej spółki R&M z Zurychu to przejęcie działu utrzymania od jednego z najważniejszych producentów tub w Europie, firmy Neopac. Szwajcaria kojarzy się z zapierającymi dech górskimi krajobrazami, sielankowymi jeziorami, bajecznymi domkami letniskowymi zwanymi chalets, pyszną czekoladą i smacznym serem. Znakiem firmowym obywateli Konfederacji Szwajcarskiej są jednak precyzja i jakość, dlatego też przemysłowy maintenance cieszy się w kraju kantonów odpowiednio wysoką pozycją. Podkreślają to również analizy rynkowe przeprowadzone niedawno przez koncern R&M. Wynika z nich, że w Szwajcarii istnieje duży potencjał dla efektywnych koncepcji utrzymania. Logicznym tego krokiem było założenie w czerwcu 2005 szwajcarskiej spółki zależnej. Za losy Rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss AG z siedzibą w Zurychu odpowiadają jej dyrektorzy naczelni Franz Braun i Ralph Senz. Obaj są jednocześnie prezesami R&M HIMA Südwest GmbH w Leimen. Nowe doświadczenia Założenie nowej spółki było również strzałem startowym dla pierwszego projektu. Jest to umowa outsourcingowa z firmą Neopac w Oberdiessbach pod Bernem. Dla producenta tub jest to zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ outsourcing działów utrzymania w Szwajcarii jest jeszcze w powijakach. Jednak koncepcja przedłożona przez Rheinhold & Mahla przekonała go pod każdym względem. Neopac jest przedsiębiorstwem rodzinnym, które w roku 1998 połączyło się z wyspecjalizowaną w metalowych opakowaniach firmą Hoffmann z Thun i od tej pory występuje pod firmą Hoffmann Neopac AG. Zatrudnia około 320 pracowników i posiada międzynarodową, ekskluzywną klientelę. Podstawową działalnością jest wytwarzanie innowacyjnych wysokogatunkowych tub polifoliowych i plastikowych oraz zamknięć między innymi dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i dentystycznego. Kto myje zęby na przykład elmexem lun aronalem, trzyma w ręku tubkę Neopac. Skrojone na miarę koncepcje rozwiązań Wszystkie warianty tub pozwalają wykonywać nadruki ze wszystkich stron i zachowują stabilny kształt aż do ich całkowitego opróżnienia. Kolejnym znakiem firmowym są skrojone na miarę koncepcje rozwiązań dla klientów, którzy często mają całkiem konkretne wyobrażenia o opakowaniach tubowych. Bardzo specjalistyczne wymagania względem opakowania zawartości stawia przede wszystkim przemysł farmaceutyczny, wyjaśnia Peter Ellinger, kierownik ds. techniki i rozwoju w Neopac. Przy rozwoju tub współpracujemy ściś- Linie produkcyjne producenta tub, Neopac, będą w przyszłości utrzymywane przez R&M. le z działami odpowiedzialnymi za przygotowywanie produktów farmaceutycznych. Właśnie produkty farmaceutyczne muszą spełniać surowe wytyczne dopuszczające je do obrotu. Dlatego też przed wypuszczeniem ich na rynek muszą zaliczyć kompleksowe testy również w firmie Neopac. Chodzi tu nie tylko o wzajemne oddziaływanie między zawartością a opakowaniem, lecz również o stabilność tuby. Cały proces produkcyjny jest nadzwyczaj wrażliwy, podkreśla Peter Ellinger. To samo dotyczy konserwacji urządzeń. Ona musi być przeprowadzana nadzwyczaj precyzyjnie. Oprócz tego nie wolno przy tym stosować żadnych tradycyjnych materiałów pomocniczych, jak np. oleju, które mogą pozostawiać po sobie niepożądane ślady. Koncentracja na podstawowej działalności Producent tub, wyróżniający się wśród konkurencji przede wszystkim samodzielnie opracowaną technologią polifoliową i posiadający znakomitą pozycję na rynku, postawił na ekspansję. Zamierza jeszcze intensywniej koncentrować się na core businessie i rosnąć dalej razem z klientami, również dzięki specjalnym aplikacjom. Po wydzieleniu utrzymania i napraw oraz warsztatu mechanicznego Neopac obiecuje sobie jeszcze lepszą dyspozycyjność urządzeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa produkcyjnego. Od przedsiębiorstwa rodzinnego do koncernu Razem z 20 pracownikami działu do R&M Industrial Services Swiss AG przeszło całe wyposażenie, środki pracy oraz specyficzne materiały remontowe. Całość przebiegła bezproblemowo. Dla kierownika utrzymania (Beat Schönthal) przejście do nowego pracodawcy oznacza dodatkowe obowiązki. Dotychczas był odpowiedzialny tylko za dział utrzymania i napraw, w przyszłości będzie jeszcze odpowiadać za organizację warsztatu. Interesują go bardzo możliwości związane z usamodzielnieniem się firmy na rynku i multiplikowaniem usług maintenance owych. Oczywiście musimy najpierw przyzwyczaić się do zmienionej sytuacji z punktu widzenia pracowników, relacjonuje Beat Schönthal. Ludzie przez wiele lat budowali domowe relacje zawodowe z tradycyjnym rodzinnym zakładem. Teraz Neopac stał się klientem, co dla wszystkich zaangażowanych stron jest nowością. Po czym dodaje: Nowe jest również to, że będziemy otwierać się na rynek. Liczymy tu na dobrą pozycję rynkową koncernu R&M, który wzmocni nam plecy, może wspierać nas doświadczeniem i przyuczy nas również odpowiednio do handlowego rzemiosła. Nowe warunki powinny mieć również pozytywny wpływ na wytwarzanie części zamiennych. Dotychczas warsztat zajmował się wprawdzie wytwarzaniem części, lecz w przypadku większych narzędzi korzystano z firm zewnętrznych. Możliwe, iż w przyszłości ulegnie to zmianie, uważa Beat Schönthal, ponieważ teraz możemy korzystać z zasobów warsztatowych i produkcyjnych koncernu Rheinhold & Mahla i dokonywać zakupów na korzystniejszych warunkach. Selektywna akwizycja klientów Z drugiej strony korzystne dla szwajcarskiej córki R&M jest zachowanie know-how danej lokalizacji. Chodzi również o długoterminowe związanie się z pracownikami. Nie jest to wcale takie proste zadanie. W Szwajcarii mamy na zupełnie inne gospodarcze warunki ramowe niż na przykład w Niemczech, konstatuje Ralph Senz. W branży technicznej odsetek bezrobotnych jest bliski zera, zaś specjaliści są poszukiwani. Nowemu wykonawcy usług chodzi także o zdobycie stabilnej pozycji w kraju kantonów. Cele są wyraźnie wytyczone wykorzystanie potencjałów rynku w całej niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Umowa outsourcingowa z firmą Neopac jest tego pierwszym krokiem. W regionie Berna będziemy również sukcesywnie rozwijać nasz skuteczny system Regionalnego Zarządzania Kooperacyjnego (RKM) dla średnich zakładów, podkreśla Franz Braun i dodaje z przekonaniem: Z tak wydajnym modelem poprawy jakości utrzymania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów także w Szwajcarii pozyskamy i zadowolimy licznych klientów! W czerwcu projekt outsourcingowy z firmą Neopac został wreszcie zawarty. Na zdjęciu od lewej: Robert Scherz (dyrektor ds. finansowych/neopac), Ralph Senz (dyrektor naczelny/rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss), Anton von Felten (dyrektor naczelny/neopac), dr Guido Zimmermann (dyrektor Industrial Services Division Central Europe), Beat Schönthal (dyrektor ds. utrzymania/neopac/r&m), Franz Braun (dyrektor naczelny/rheinhold & Mahla Industrial Services Swiss), Robert Hauswirth (dyrektor ds. produkcji/neopac), Peter Ellinger (dyrektor ds. techniki i rozwoju/neopac).

4 52281_Globe_2_2005_polV :48 Uhr Seite 3 Postój w zakładzie ExxonMobil, Steyerberg Absolutny priorytet bezpieczeństwa Przeglądy instalacji w przemyśle naftowym i gazowym wymagają różnorodnych środków bezpieczeństwa i stawiają znaczne wymagania względem umiejętności i niezawodności specjalistów ds. maintenance u. Odpowiednio wysoka była też odpowiedzialność pracowników R&M E.M.S. Cloppenburg w punkcie zarządzania bezpieczeństwem podczas postoju instalacji do oczyszczania gazu ziemnego NEAG spółki ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) w dolnosaksońskim Steyerbergu. Dolna Saksonia jest centrum wydobycia gazu ziemnego w Niemczech. Około 17% rodzimego zużycia jest wydobywane właśnie tam. W instalacji oczyszczania gazu ziemnego NEAG firmy EMPG, córki światowego amerykańskiego koncernu naftowego, z wydobywanego w okolicy gazu ziemnego usuwany jest siarkowodór. Instalacja składa się z trzech linii i osiąga całkowitą wydajność 2,6 mld m 3 /rok. Po pomyślnie zakończonym w ubiegłym roku remoncie postojowym pierwszych dwóch linii produkcyjnych w tym roku na koniec maja 2005 zaplanowany był przegląd trzeciej i ostatniej linii. Przewidywał on inspekcję i poddanie wymaganym próbom ciśnieniowym wszystkich podlegających nadzorowi komponentów instalacji, demontaż różnego sprzętu i urządzeń, jak pompy, sprężarki i armatury, ich przegląd i ew. naprawę lub wymianę. Całość prac mechanicznych i związanych z czyszczeniem zlecono spółce R&M E.M.S. Warunkiem pomyślnej realizacji prac było szczegółowe przygotowanie po stronie zamawiającego i wykonawcy, wybór odpowiedniego specjalistycznego personelu, stworzenie prężnej organizacji zgodnie z podręcznikiem ds. bezpieczeństwa i organizacji oraz partnerska współpraca między zamawiającym a wykonawcą. Skrupulatne przygotowanie Po przeprowadzonym dla całego zaangażowanego personelu kierowniczego zebraniu bhp i koniecznym przeszkoleniu osób korzystających ze sprzętu ochrony dróg oddechowych rozpoczęła się dwutygodniowa faza przygotowań. Zanim można było rozpocząć właściwe prace konserwacyjne i naprawcze, należało doprowadzić cały układ instalacji do bezpiecznego stanu. Po wyłączeniu, ostudzeniu i inertyzacji (wypełnieniu instalacji gazem obojętnym) specjaliści z R&M E.M.S. według dokładnie uzgodnionego planu pozakładali na wyznaczonych połączeniach kołnierzowych tarcze odcinające na wydzielonej część instalacji dostęp gazu, cieczy i pary, aby całkowicie odseparować linię III od obu ciągle pracujących linii. Prace te zostały przeprowadzone prawie wyłącznie przy użyciu ciężkiego sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Akcja ta wymagała dobrej kondycji i wysokiego poczucia odpowiedzialności. Prace te są decydującym warunkiem dla bezpiecznej realizacji wszystkich kolejnych działań, podkreśla Bernd Rudolph, inżynier bhp w R&M E.M.S. będący jednocześnie kierownikiem projektu. Wzorowa współpraca W trzecim tygodniu podany został sygnał startowy właściwego remontu postojowego. Przez cztery na budowie trzeba było zarządzać pracą i koordynować około 120 osób. Najpierw otwarto włazy, aby zapewnić dojście do aparatów i systemów. Równocześnie rozpoczęto demontaż armatur i innych komponentów instalacji. Również te prace wykonywano jeszcze po części w sprzęcie do ochrony dróg oddechowych, gdyż inertyzacja ani przedmuchanie nie daje jeszcze 100 % pewności. Codzienne instruktaże bhp na budowie: przy postoju instalacji do uzdatniania gazu ziemnego NEAG w Steyerbergu obowiązują przepisy bhp koncernu ExxonMobil. To, że zespół współpracował ze sobą ręka w rękę, było kwestią sprawnego rozplanowania i zorganizowania prac, konstatuje Bernd Rudolph. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami także w chwilach maksymalnego stresu pokazała, że dobrze nam to wyszło. Gdy każdy wie, co ma zrobić, i to robi, nie ma żadnych strat ani niepotrzebnych tarć. W związku z różnymi wymaganiami cała drużyna została podzielona na siedem grup roboczych pracujących pod kierownictwem doświadczonych mistrzów i brygadzistów. Rekrutowali się z różnych baz R&M E.M.S. i wzorowo ze sobą współpracowali. Dzięki temu na wszystkie nieprzewidziane sytuacje zawsze udawało się reagować w sposób maksymalnie elastyczny. 30-osobowy zespół pod kierownictwem Nikolaia Berlingera zadbał m.in. o oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników, kolumn i wymienników ciepła. W zależności od stopnia zabrudzenia zapieczone resztki musiały być wybierane niekiedy metodą górniczą, usuwane myjkami ciśnieniowymi i wymiatane. Czego nie udało się oczyścić na miejscu, pozostałe zespoły w niektórych przypadkach przy użyciu specjalistycznego sprzętu demontowały i przewoziły na specjalne stanowisko mycia pod wysokim ciśnieniem. Amerykański wysoki standard bezpieczeństwa Wszystkie prace musiały być prowadzone w kontrolowanych warunkach spełniających surowe przepisy bezpieczeństwa. Instalacje niemieckiej córki ExxonMobil w Steyerbergu podlegają nie tylko nadzorowi urzędu górniczego; oprócz dyrektyw europejskich konieczne jest także spełnienie przepisów bezpieczeństwa koncernu ExxonMobil. Po zakończeniu prac rewizyjnych i próbach ciśnieniowych poszczególne komponenty ponownie zamontowano na instalacji. W trakcie tzw. kontroli poprzeglądowej zredukowana liczebnie drużyna przeprowadziła próby szczelności i na koniec powyciągała tarcze odcinające. To, że prace udało się wykonać w dobrej jakości na dwa dni przed planowanym terminem, daje nam pewność, że również w przyszłości będziemy w stanie realizować zlecenia tego rzędu wielkości ku zadowoleniu naszych klientów, bilansuje Bernd Rudolph przebieg projektu. 3 Nowa elektrownia gazowo-parowa w Hiszpanii Współpraca na szczeblu europejskim Do rosnącego zapotrzebowania na energię Hiszpania dostosowuje się realizując duże inwestycje w zakresie elektrowni gazowo-parowych. Aktualnie w Kartagenie, na południowym wybrzeżu Hiszpanii, powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa z trzema blokami energetycznymi o mocy po 400 MW, których podłączenie do sieci planowane jest na rok W projekcie tym uczestniczą spółki R&M z Niemiec, Polski, Hiszpanii i Węgier wnosząc weń swe podstawowe kompetencje. Właśnie w dużych projektach, takich jak budowa elektrowni gazowo-parowych, przy których spotykają się różne specjalistyczne kompetencje, objawia się siła koncernu Rheinhold & Mahla. Coraz sprawniej przebiega wymiana doświadczeń i umiejętności na płaszczyźnie europejskiej i coraz wyraźniej zaznaczają się zalety gęstej sieci współpracy technologicznej. Zasada ta potwierdziła się m.in. także przy budowie nowej elektrowni gazowo-parowej na południu Hiszpanii. Dwa zespoły uzupełniały się tu wzajemnie wykonując z rutyną zlecone im roboty. Spółka Bremer R&M Gasturbinen Systeme GmbH (GTS) ramię w ramię z węgierską R&M TS International Kft. z Budapesztu dostarczyły i zamontowały układy wylotowe dla turbin gazowych, podczas W sierpniu nastąpił rollout trzeciej turbiny gazowej dla nowej elektrowni gazowo-parowej w Kartagenie. gdy hiszpańska spółka Rheinhold & Mahla S.A. wspólnie z polską spółką R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. z Krapkowic realizowały zlecenie montażu izolacji na rurociągach i instalacjach kotłowych. Sprawdzony zespół, znany teren Największym dostawcą energii w Hiszpanii jest Gas Natural z siedzibą w Barcelonie. Główna działalność tego multinarodowego koncernu to sprowadzanie, dystrybucja i sprzedaż gazu. We własnym kraju do grupy Gas Natural należy jedenaście spółek gazowych. Budowę nowej elektrowni gazowo-parowej w Kartagenie firma Gas Natural zleciła francuskiemu koncernowi Alstom. To on właśnie jako generalny wykonawca odpowiada za całą koncepcję instalacji zlecając R&M GTS z Bremy engineering i wykonanie trzech układów wlotowych powietrza dla turbin gazowych. Alstom postawił przy tym na renomowaną markę, gdyż spółka R&M udowadniała swe umiejętności już wielokrotnie również w Hiszpanii. Instalacja w Kartagenie to już siódma elektrownia w kraju, w której budowie pomyślnie uczestniczy R&M GTS. Zgodnie z wypróbowaną procedurą poszczególne prefabrykowane w Niemczech elementy zostały załadowane w Antwerpii na statek i wysłane z tego portu do Hiszpanii. Na pokładzie znajdowały się również dokładne plany montażowe. Podobnie jak w innych projektach, np. przy budowie elektrowni gazowo-parowej w hiszpańskim Arrúbal (patrz Globe 2/2004, str. 11) montaż i wzniesienie konstrukcji na miejscu R&M GTS powierzyła węgierskiej siostrzanej spółce R&M TS International. Wyróżnienie za bezpieczeństwo I to nie bez przyczyny, gdyż węgierska spółka pracuje na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości. Przed pracami pracownicy przechodzą specjalne szkolenia pod kątem konkretnego zadania. Już przed rozpoczęciem robót budapeszteńska spółka R&M sporządziła szczegółowy plan bezpieczeństwa uwzględniający wszystkie przepisy z zakresu ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Oprócz tego dla poszczególnych procesów roboczych opracowano instrukcje metodologiczne i analizy ryzyka. Wszystkie operacje montażu i podnoszenia elementów były jak najdokładniej ustalone. Ostrożne przygotowanie opłaciło się. Projekt został ukończony w terminie i tradycyjnie wysokiej jakości, zaś R&M TS International została wyróżniona przez Alstom za wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jako najlepsze przedsiębiorstwo na budowie. Kompleksowa izolacja Również hiszpańska spółka Rheinhold & Mahla S.A., która od lipca 2005 razem z polską R&M IS Polska odpowiada za izolację rurociągów i kotłów, stanowi od dawna znakomicie zgrany zespół. Ostatnio oba przedsiębiorstwa kooperowały przy rozległych robotach izolacyjnych w rafinerii hiszpańskiej firmy Repsol YFP w La Coruña (patrz Globe 1/2005, str. 2). Pod kierownictwem hiszpańskiej spółki, która na miejscu koordynuje wszystkie formalności i procedury uzgodnień, R&M IS Polska wykonuje termiczną izolację rur, zbiorników i pokryw o łącznej ilości około m 2. Dla płynnego i sprawnego przebiegu prac liczne dostarczane do Hiszpanii moduły i osłony prefabrykowane są w polskim warsztacie w Krapkowicach. Gdy dalej wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, projekt ten zostanie zakończony na krótko przed Bożym Narodzeniem.

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

... połączeni jakością

... połączeni jakością Grupa BOHLE Połączeni jakością izolacje przemysłowe Bohle technika izolacyjna Lokalizacje technika izolacyjna Gummersbach wykończenia wnętrz ochrona p. poż. konstrukcje metalowe Berlin Cottbus Hamburg

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych.

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. SYSTEMY CZYSTE POMIESZCZENIA Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu,

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań.

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Żądaj więcej niż tylko standardu. Lohmann odpowiedź na wzrastające wymagania w druku fleksograficznym. Zapotrzebowanie wciąż rosnącego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Podróbki części zamiennych zwiększają ryzyko eksploatacyjne. PI 090013

Informacja prasowa. Podróbki części zamiennych zwiększają ryzyko eksploatacyjne. PI 090013 Podróbki części zamiennych zwiększają ryzyko eksploatacyjne. PI 090013 Po branży modowej i producentach luksusowych zegarków problem dotarł do sektora maszyn budowlanych. Podróbki części zamiennych zalewają

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

Speed Up. Smart Conveying Technology.

Speed Up. Smart Conveying Technology. Speed Up. Smart Conveying Technology. Szybko, szybciej, seepex. W 2008 roku stworzyliśmy rozwiązanie Smart Stator Technology, które znacznie skraca czas konserwacji oraz czas montażu i demontażu, a przy

Bardziej szczegółowo

Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych

Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych Państwa specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych CONTAINEX firma z grupy WALTER GROUP Nasze wartości CONTAINEX jest wiodącym

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia Nadajemy stali formę Nasza firma jest wiodącym producentem normalii do budowy form i narzędzi. Już ponad 10.000 uznanych na rynku klientów czerpie korzyści z naszego nienagannego serwisu oraz bogatego,

Bardziej szczegółowo

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych HEMPACORE Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Trwałość Duża wytrzymałość farb minimalizuje uszkodzenia, które mogą powstać podczas transportu, przeładunku lub pod wpływem czynników pogodowych.

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

Maszyna FLOWTOS o modułowej konstrukcji wykorzystywana do produkcji papierowych chusteczek higienicznych Winkler + Dünnebier

Maszyna FLOWTOS o modułowej konstrukcji wykorzystywana do produkcji papierowych chusteczek higienicznych Winkler + Dünnebier Większa elastyczność przy składaniu i pakowaniu Winkler + Dünnebier: Maksymalna elastyczność dzięki technologii zdecentralizowanych napędów firmy Bosch Rexroth PI 080070 Maszyna FLOWTOS o modułowej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV PI 090022 Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED z sekcjami w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne o handlowej nazwie ED firma Bosch Rexroth wprowadziła

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Inżynieria Consult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH I PROJEKTOWANIA Sektor ropy i gazu Budowa i remonty statków Przemysł maszynowy Oferta Consult

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study:

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study: ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY Case Study: Firmy produkcyjne i usługowe mogą budować przewagę konkurencyjną na wiele sposobów. Jednym z kluczowych jest sprawna komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych > Umowy > Przeglądy > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych Dla zakładów komunalnych Dla branży spożywczej > Produkcja wody mineralnej > Produkcja napojów bezalkoholowych

Bardziej szczegółowo

Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym

Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym Węzły cieplne typu DSP przeznaczone dla systemów ciepłowniczych. Prefabrykowany Elastyczny w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

50 lat w służbie naszym Klientom

50 lat w służbie naszym Klientom 50 lat w służbie naszym Klientom NAPĘDY I URZĄDZENIA AUTOMATYKI DO ROLET, MARKIZ, BRAM I KRAT SIMU projektuje, produkuje i sprzedaje kompletne rozwiązania motoryzacyjne dla zamknięć i urządzeń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Struktura Koncernu. RAG Mining Solutions GmbH 1

Struktura Koncernu. RAG Mining Solutions GmbH 1 RAG Mining Solutions GmbH 0 27. September 2012 Struktura Koncernu RAG Mining Solutions GmbH 1 Obszary działalności RAG Mining Solutions Skoncentrowana 150-letnia wiedza górnicza i Know-how w następujących

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Serwisowanie serwocylindrów hydraulicznych Rexroth do turbin gazowych i parowych

Serwisowanie serwocylindrów hydraulicznych Rexroth do turbin gazowych i parowych Serwisowanie serwocylindrów hydraulicznych Rexroth do turbin gazowych i parowych PI 070070 Bosch Rexroth oferuje pełną gamę rozwiązań hydraulicznych dla turbin gazowych i parowych o mocy od 25 do 1600

Bardziej szczegółowo

Różnorodność opakowań

Różnorodność opakowań Różnorodność opakowań Spis treści Nasze początki... 3 Polityka cenowa... 4 Nasz park maszynowy... 6 Recycling i własny warsztat... 7 Jakości według ISO... 8 Patenty i certyfikaty... 9 Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZAMY ELEKTROWNIAMI WIATROWYMI KOMPLEKSOWO

ZARZĄDZAMY ELEKTROWNIAMI WIATROWYMI KOMPLEKSOWO ZARZĄDZAMY ELEKTROWNIAMI WIATROWYMI KOMPLEKSOWO Inwestycja w odnawialne źródła energii to ogromne przedsięwzięcie stanowiące bazę ekonomicznego sukcesu Kompleksowy zarząd techniczny to gwarancja nieprzerwanej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

NASZ SERWIS DLA PAŃSTWA SERWISU

NASZ SERWIS DLA PAŃSTWA SERWISU NASZ SERWIS DLA PAŃSTWA SERWISU Obecnie MAHLE Aftermarket zapewnia Państwu również urządzenia do serwisowania klimatyzacji Behr. MAHLE Aftermarket i Behr Service partnerstwo dla dobrego klimatu Firma Behr

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm w każdym zakresie

Profesjonalizm w każdym zakresie 3 Efektywność energetyczna według KSB Profesjonalizm w każdym zakresie Gama produktów i usług KSB KSB dostarcza pompy, armaturę, napędy i rozwiązania z zakresu automatyki dla techniki wodno-ściekowej,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE.

Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE. Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE. Najwyższa jakość produktu od MEYLE. Naszą ambicją jest zostanie najlepszym oferentem części podlegających zużyciu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more...

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more... Kontakt Agie Charmilles Sp. z o.o. Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn tel. +48 22 326 50 50 fax +48 22 326 50 99 www.gfac.com/pl Szkolenie Dla wzrostu wydajności Achieve more... Czy wiecie? 50%

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Bramy Segmentowe

Przemysłowe Bramy Segmentowe Przemysłowe Bramy Segmentowe KRISPOL BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH Firma KRISPOL jest czołowym europejskim producentem bram i stolarki otworowej oraz liderem innowacji w zakresie technologii i designu produktów.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

- od 2004 r. średnio 60 uczniów przyszłych mechaników obrabiarek od 1. - 4. roku nauki (okres nauki 3,5 roku)

- od 2004 r. średnio 60 uczniów przyszłych mechaników obrabiarek od 1. - 4. roku nauki (okres nauki 3,5 roku) Minarikova Szef produkcji fimy Havlat GmbH Zittau, Budowa form i narzędzi Kilka informacji o firmie: Budowa form i narzędzi stanowi 3-5 % obrotu Usługodawca zajmujący się obróbką części mechanicznych i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Technologia budowy modułowej Cadolto. Fascynacja konstrukcją modułową. cadolto Budynki prefabrykowane Budowane jako moduły. Przekonujące jako całość.

Technologia budowy modułowej Cadolto. Fascynacja konstrukcją modułową. cadolto Budynki prefabrykowane Budowane jako moduły. Przekonujące jako całość. Technologia budowy modułowej Cadolto Fascynacja konstrukcją modułową cadolto Budynki prefabrykowane cadolto Budynki prefabrykowane Fascynacja konstrukcją modułową cadolto Budynki prefabrykowane Technologia

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Elektryczne Systemy Grzewcze Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Dobrze zaprojektowany i prawidłowo zamontowany system ogrzewania elektrycznego pracuje niezawodnie przez długie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008 www.izostal.com.pl Prezentacja firmy Profil działalności Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Wspólnie tworzymy nowe możliwości! W NKE wszystko podporządkowane jest potrzebom Klienta: niezależnie od tego, czy chciałbyś poprawić wydajność stosowanych

Bardziej szczegółowo

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH L A T Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów MAGAZYNOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO 50 TON SILOSY ELASTYCZNE FIRMY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Transport z przyszłością!

Transport z przyszłością! TimoCom Soft- und Hardware GmbH Transport z przyszłością! TimoCom Transport mit Zukunft! 1 Firma Nazwa: TimoCom Soft- und Hardware GmbH Założona: 01. kwiecień 1997 Siedziba główna: Dusseldorf (Niemcy)

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl DMUCHAWY ROOTS'A Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku przez połączenie ponad 30-letniej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu. Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu. Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013 Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013 Henkel Ogólnoświatowy lider marek i technologii 2 Trzy obszary działalności Henkel Środki piorące i czystości

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań.

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Nie poprzestawaj na standardzie. Lohmann odpowiedź na rosnące wymagania wobec druku fleksograficznego. Zapotrzebowanie wciąż rosnącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu Henkel technologie klejenia Numer 1 na rynku klejów i uszczelniaczy Środki piorące i czystości Kosmetyki pielęgnacyjne i zapachowe Technologie klejenia

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo