Język węgierski MAGYAR. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język węgierski MAGYAR. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii http://pl.wikipedia.org/wiki/j%c4%99zyk_w%c4%99gierski"

Transkrypt

1 Język węgierski MAGYAR Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Beszélik: Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Izrael, Egyesült Államok, Kanada Terület: Közép-Európa Nyelvcsalád: Uráli Finnugor Ugor Írásrendszer: Latin írás Rang: 62. (a világon); 14. (Európában) Hivatalos: Magyarország; Vajdaság Autonóm Tartomány (Szerbia); Szlovénia (regionális); Ausztria (regionális); Európai Unió Nyelvkódok: ISO (hu); ISO (hun); ISO (hun) Az ISO az ISO 639 nyelvi szabványcsalád egyik tagja, a főbb nyelvek kétbetűs kódjait tartalmazza. A szabvány 2002-ben vált hivatalossá Magyar nyelv Obszar Liczba mówiących Węgry, Rumunia, Słowacja i inne 15 milionów Ranking 66. Klasyfikacja genetyczna Pismo Języki uralo-ałtajskie *Języki uralskie **Języki ugrofińskie ***Języki ugryjskie ****Język węgierski łacińskie Status oficjalny język urzędowy Regulowany przez Węgry oraz Słowenia i Wojwodina, jeden z urzędowych w Unii Europejskiej Węgierska Akademia Nauk Kody języka ISO ISO SIL hu hun HNG

2 Języki i dialekty Europy Środkowo-Wschodniej Język węgierski (magyar nyelv) należy do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (z rodziny uralskiej). Językiem tym posługuje się co najmniej 14 mln osób przede wszystkim na Węgrzech, ale także w południowej Słowacji, środkowej Rumunii (Siedmiogród), północnej Serbii (Wojwodina), zachodniej Ukrainie (Zakarpacie), wschodniej Słowenii (Prekmurje) i wschodniej Austrii (Burgenland). Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Słowenii (lokalnie) i w Wojwodinie. Jest to język aglutynacyjny. Współczesny węgierski język literacki powstał w XVI w. Do jego zapisu stosuje się pismo oparte na alfabecie łacińskim.

3 Kontrowersje wokół pochodzenia języka Począwszy od XIX wieku pochodzenie języka węgierskiego podlegało dyskusji. Początkowo roztrząsano problem, czy język ten jest bliżej spokrewniony z językiem fińskim, jak uznaje się obecnie, czy też językiem tureckim w obrębie kontrowersyjnej grupy ugro-tureckiej. Podejmowano też próby łączenia tego języka z językiem etruskim, sumeryjskim, ormiańskim i kilkudziesięcioma innymi językami. Ugrofińskie pochodzenie Węgrów kwestionowane było często z pobudek politycznych. Współcześnie język węgierski jest jednak powszechnie uznawany przez językoznawców za przedstawiciela rodziny ugrofińskiej, mimo iż wciąż wysuwane są teorie alternatywne. Alfabet Alfabet języka węgierskiego składa się z 40 liter: 14 samogłosek, 26 spółgłosek (9 złożonych z dwóch liter, 1 z trzech liter). a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs Fonetyka W języku węgierskim występuje wiele głosek nieistniejących w języku polskim. Niektóre z nich, choć pisze się tak samo w języku polskim, wymawia się zupełnie inaczej. samogłoska a á e é i í o ó ö ő u ú ü ű Wymowa samogłosek wymowa wymawiane jak a przy układzie warg jak przy o (å), krótko wymawiane prawie jak polskie a, ale z szerzej otwartymi ustami, długo (ok. 1,5 raza dłużej niż krótkie a) jak polskie e, krótko wymawiane pośrednio między yj a ij (jak niemieckie eh w słowie nehmen), długo polskie i nie zmiękczające poprzedzającej spółgłoski, krótkie jak polskie i, tylko dłużej jak polskie o, ale z bardziej ścieśnionymi wargami (zbliżające się do u), krótkie wymawiane jak ou (niemieckie oh w słowie Sohn), długo wymawiane jak y przy układzie warg jak przy u (niemieckie ö), krótko jak ö, tylko dłużej (niemieckie öh w Söhne) jak polskie u, krótko jak polskie u, tylko dłużej wymawiane jak i przy układzie warg jak przy u (niemieckie ü w München) jak ü, tylko dłużej Różnica między a a o polega na tym, że a wymawia się praktycznie jak polskie o, podczas gdy węgierskie o wymawia się jak polskie o z wyraźnie zaokrąglonymi wargami, co daje efekt głoski pomiędzy polskim o a u. Głoskę zapisywaną jako á wymawia się jako bardzo wyraźne polskie a. Samogłoski węgierskie dzielą się na: krótkie: a, e, i, o, ö, u, ü, długie: á, é, í, ó, ő, ú, ű. Należy wyraźnie różnicować głoski długie od krótkich. Głoski długie wymawiane są w przybliżeniu dwa razy dłużej niż krótkie. Należy także pamiętać, że w parach a - á, e - é dochodzi także do zmiany jakościowej głosek.

4 Wymowa spółgłosek spółgłoska cs dz dzs gy ly ny s sz ty v zs wymowa jak polskie cz jak polskie dz jak polskie dż jak zmiękczone d (jak di w wyrazach diakon/diwa) jak polskie j jak polskie ń jak polskie sz jak polskie s jak zmiękczone t jak polskie w jak polskie ż (Spółgłoski nieuwzględnione w tabeli wymawia się w przybliżeniu jak w języku polskim). Spółgłoski podwójne wymawia się dłużej zmiękczeniu podlegają d, n, t (gy, ny, ty) zachodzi zjawisko asymilacji o o o bezdźwięczne c, cs, f, k, p, s, sz, t, ty udźwięczniają się przed dźwięcznymi b, d, dz, dzs, g, gy, z, zs dźwięczne ubezdźwięczniają się przed bezdźwięcznymi spółgłoski pisane przy pomocy dwóch liter (cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs) przy podwojeniu tracą tracą drugą literę pierwszego znaku (cs+cs=ccs). Podwójne litery wymawia się długo. Pełną pisownię przywracamy przy przenoszeniu wyrazów. Akcent W języku węgierskim akcent pada zawsze na pierwszą sylabę wyrazu. Nie akcentuje się przedimków. Harmonia wokaliczna W języku węgierskim występuje zjawisko harmonii samogłoskowej. Żeby dokładniej poznać to zjawisko, należy dokonać podziału na samogłoski nisko- oraz wysokobrzmiące: niskobrzmiące: a, á, o, ó, u, ú wysokobrzmiące: e, é, i, í, ö, ő, ü, ű Harmonia samogłoskowa odgrywa ważną rolę przy dodawaniu końcówek, których przeważająca ilość na dwoistą formę zależną od samogłosek zawartych w wyrazie. Do samogłosek niskobrzmiących (tylnych) dodajemy końcówki z samogłoskami tylnymi, a do wysokobrzmiących (przednich) przednie.

5 Gramatyka W węgierskiej gramatyce wyróżnia się następujące części mowy: rzeczowniki czasowniki przymiotniki liczebniki zaimki przedimki I Rzeczownik Węgierski rzeczownik odmienia się przez przypadki, które jednak tworzy się zupełnie inaczej niż we wszystkich językach europejskich. Język węgierski posiada liczbę mnogą. Charakterystyczne są także końcówki dzierżawcze (odpowiedniki zaimków dzierżawczych). Odmiana rzeczownika W języku węgierskim nie ma rodzajów gramatycznych. Polskiej odmianie rzeczownika przez przypadki i używaniu ich z przyimkami odpowiadają końcówki okolicznikowe dodawane do wyrazów. Oczywiście ta "deklinacja", która powinna być nazywana aglutynacją, jest niczym innym jak prostym "dolepianiem" odpowiednika naszego przyimka na końcu wyrazu. I tak: vonat-ban oznacza dosłownie "pociąg-w" (= "w pociągu") - samo słowo właściwe poprzez dodanie tej końcówki przyimkowej nie zmienia formy, jak w języku polskim. nazwa przypadku końcówki znaczenie przykład nominativus - vonat - pociąg accusativus -t (biernik) vonatot (głoska o jest spójką) dativus -nak, -nek (celownik) vonatnak - pociągowi essivus-formalis -ként jako vonatként - jako pociąg essivus-modalis -ul, -ül w jaki sposób lengyelül - po polsku illativus -ba, -be do wnętrza (D); w (B) vonatba - do pociągu inessivus -ban, -ben w (Ms) vonatban - w pociągu elativus -ból, -ből z (D) vonatból - z pociągu allativus -hoz, -hez, - höz do zewnątrz (D); ku (C) vonathoz - ku pociągowi adessivus -nál, -nél przy (Ms); u (D) vonatnál - przy pociągu ablativus -tól, -től od (D) vonattól - od pociągu sublativus -ra, -re na (B) vonatra - na pociąg superessivus -n, -on, -en, -ön na (Ms) vonaton - na pociągu delativus -ról, -ről z (D); o (Ms) vonatról - o pociągu instrumentaliscomitativus causalis-finalis -val, -vel -ért z (N); N za (B); dla (D); o (B); po (B) vonattal - z pociągiem (asymilacja; "v" z przyrostków -val, -vel dołączane po spółgłosce zamienia się w tę spółgłoskę, np. kép + vel = képpel (z obrazem), ház + val = házzal (z domem), itp. Po samogłoskach zostaje v, np. óra + val = órával (z godziną). vonatért - o pociąg translativus- -vá, -vé w (B) vonattá - w pociąg (asymilacja, podobnie jak w

6 factivus terminativus -ig do czasu/miejsca (D) januárig - do stycznia formalis -képp, - képpen jako (M); w charakterze (D) przy dodawaniu końcówki -val, -vel, "v" dołączane po spółgłosce zmienia się w tę spółgłoskę, np. kép + vé = képpé (w obraz [np. zmienia się w obraz, staje się obrazem]), ház + vá = házzá (w dom), ipt. Po samogłoskach zostaje v, np. drága + vá = drágává (staje się drogie) segítségképp(en) - jako pomoc temporalis -kor o (godzinie) hét órakor - o godzinie siódmej genitivus -nak, -nek (w przybliżeniu dopełniacz) embernek (a feje) - (głowa) człowieka sociativus -stul, -stül wraz z családostul - z rodziną locativus distributivus distributivus temporalis -t, -ott, -ett, -ött -nként -nta, -nte w (dotyczy tylko niektórych miast) 1) co (oznacza, że zjawisko powtarza się co pewien okres), 2. na Oznacza, że zjawisko odnosi się do jakiegoś okresu, przedziału czasu. Győrött - w Győrze (miasto) évenként - co roku, személyenként - na osobę (przypada) hetente - tygodniowo modalis-essivus I -(a)n, -(e)n jak vidáman - wesoło modalis-essivus II multiplicativus -lag, -leg jak egyhangúlag - jednogłośnie -szor, -szer, -ször ile razy egyszer - jeden raz Warto też zauważyć ogólną zasadę, że jeśli wyraz kończy się na krótką samogłoskę a lub e, to po dodaniu wymienionych wyżej końcówek (z wyjątkiem -kor) samogłoska ta ulega wydłużeniu, np. haza (ojczyzna), hazában, hazától, hazára, hazának; megye (komitat), megyébe, megyével, megyéhez, itd. Miasta Przy odmianie nazw miejscowości rdzennie węgierskich (tzn. znajdujących się na obszarze historycznych Węgier, tzw. Korony św. Stefana) należy traktować je jak wzgórze, na które się wchodzi, a nie obszar, do którego się wchodzi. Dlatego jeśli mówimy o mieście jako o miejscu znajdowania się, najczęściej nie używamy inessivusa (-ban/-ben - w czymś), ale superessivusa (-an/- en/-ön/-n - na czymś). Analogicznie, mówiąc o celu podróży używamy nie illativusa (-ba/-be - do środka czegoś), lecz sublativusa (-ra/-re - na coś), a o punkcie wyjazdu - nie elativusa (-ból/-ből - ze środka czegoś), ale delativusa (-ról/-ről - z wierzchu czegoś). Dotyczy to też samych Węgier, ale nie dotyczy innych miast i krajów. A więc: Budapesten, Budapestre, Budapestről; Miskolcon, Miskolcra, Miskolcról; również Nagyváradon (Oradea) itd., Besztercebányán (Bańska Bystrzyca) itd.; a przede wszystkim Magyarországon, Magyarországra, Magyarországról (podobnie jak po polsku: na Węgrzech, na Węgry). Wyjątków od tej zasady jest sporo - są to miejscowości kończące się na -n, -ny i -város ("miasto"), oraz większość kończąca się na -m, -i. Czyli: Veszprémben, Veszprémbe, Veszprémből; Sopronban, Sopronba, Sopronból; Pozsonyban, Pozsonyba, Pozsonyból (Bratysława). Miejscowości zagraniczne nie stosują się do zasady "wzgórza". Czyli: Varsóban itd. (Warszawa), Bukarestben itd. Wenecja - miasto we Włoszech - odmienia się: Velencében, Velencébe, Velencéből, ale wieś między Budapesztem a Székesfehérvárem, która nazywa się tak samo - Velence - już będzie się odmieniać wg zasady "wzgórza": Velencén, Velencére, Velencéről.

7 Czasami, zamiast inessivusa i superessivusa, używa się starej, ugrofińskiej końcówki locativusa -ott/- ött/-ett (słychać ją w takich słówkach, jak itt - tu, ott - tam, alatt - pod, fölött - nad, között - między). Dotyczy ona głównie miast zakończonych na -vár (dosł. zamek) - jak Kaposvár - Kaposvárott, Gyulafehérvár - Gyulafehérvárott (Alba Iulia) oraz kilku innych, np. Pécs - Pécsett, Győr - Győrött. Dla określenia ruchu używa się tradycyjnie sublativusa i delativusa. Końcówka locativusa nie jest obowiązkowa dla tych kilku pozostałych miast i ma tu głównie znaczenie historyczne - mówi się też Pécsen, Győrben - natomiast cały czas należy używać locativusa dla miast zakończonych na -vár, a więc nie można powiedzieć: Kaposvárban lub Kaposváron. Liczba mnoga Liczbę mnogą tworzymy za pomocą końcówki -k. Np.jó - jók (dobry-dobrzy,dobre) ajtó - ajtók (jedne drzwi-kilkoro drzwi) Jeżeli wyraz kończy się na samogłoskę -a lub -e,to samogłoski te,po dodaniu do nich przyrostków,wydłużają się na -á i -é. Np.lámpa - lámpák (lampa-lampy) tábla - táblák (tablica-tablice) barna - barnák (brązowy-brązowe) lecke - leckék (lekcja-lekcje) Jeśli wyraz kończy się spółgłoską, to pomiędzy temat a przyrostek liczby mnogiej wstawiamy samogłoskę łączącą. Dla wyrazów z samogłoskami przednimi jest nią -e lub -ö,a z samogłoskami tylnymi -o lub -a. Np.érdekes - érdekesek (ciekawy-ciekawe) szék - székek (krzesło-krzesła) mennyezet - mennyezetek (sufit-sufity) rossz - rosszak (zły-złe,źli) munkás - munkások (robotnik-robotnicy) Wyrazy zakończone na -ú, otrzymują samogłoskę łączącą -a-. Np. hosszú - hosszúak (długi - długie) Wyrazy zakończone na -ű, otrzymują samogłoskę łączącą -e-. Np. gyönyörű - gyönyörűek (wspaniały - wspaniałe, wspaniali) Po liczebnikach nie ma potrzeby stawiania rzeczownika w liczbie mnogiej, liczebnik dostatecznie jasno określa ilość, np. két kutya - dwa psy (dosłownie: dwa pies), öt forint - pięć forintów (dosłownie: pięć forint). Odmiana dzierżawcza W języku węgierskim istnieją zaimki dzierżawcze (polskie: mój, twój itd. - patrz odp. sekcja), ale używa się ich rzadko. Najczęściej, podobnie jak przy odmianie rzeczownika, zastępuje się je za pomocą specjalnych końcówek dzierżawczych. Jeden posiadacz jeden przedmiot posiadany mój(a,e) -m, -om, -am, -em, -öm twój(a,e) -d, -od, -ad, -ed, öd jego/jej -a, -e, ja, -je Jeden posiadacz wiele przedmiotów posiadanych Wielu posiadaczy jeden przedmiot posiadany nasz(a,e) -nk, -unk, -ünk wasz(a,e) -tok, -tek, -tök, -otok, -atok, -etek, -ötök ich -uk, -ük, -juk, jük Wielu posiadaczy wiele przedmiotów posiadanych moi/moje -im, -aim, -eim, -jaim, -jeim nasi/nasze -ink, -aink, -eink, -jaink, -jeink twoi/twoje -id, -aid, -eid, -jaid, -jeid jego/jej -i, -ai, -ei, -jai, -jei wasi/wasze -itok, -itek, -aitok, -eitek, -jaitok, -jeitek ich -ik, -aik, -eik, -jaik, -jeik Przy odmianie rzeczowników przez osobowe końcówki dzierżawcze obowiązuje zmiana końcowych samogłosek -a i -e na -á oraz-é oraz zmiany rdzenne jakie występują przy dodawaniu końcówek przylegających samogłoskami łączącymi.

8 Przykłady: szoba (pokój) szobám (mój pokój) szobád (twój pokój) szobája (jego pokój) szobánk (nasz pokój) szobátok (wasz pokój) szobájuk (ich pokój) szobáim (moje pokoje) szobáid (twoje pokoje) szobái (jego pokoje) szobáink (nasze pokoje) szobáitok (wasze pokoje) szobáik (ich pokoje) könyv (książka) könyvem (moja książka) könyved (twoja książka) könyve (jego książka) könyvünk (nasza książka) könyvetek (wasza książka) könyvük (ich książka) könyveim (moje książki) könyveid (twoje książki) könyvei (jego książki) könyveink (nasze książki) könyveitek (wasze książki) könyveik (ich książki) Konstrukcja dzierżawcza Ponieważ język węgierski nie posiada dopełniacza, zastępuje go odpowiednia konstrukcja dzierżawcza, która polega na zestawieniu strony posiadającej z przedmiotem posiadanym. Posiadanie proste konstrukcja prosta - strona posiadająca nie przybiera żadnej końcówki, przedmiot posiadany przybiera osobową końcówkę dzierżawczą 3 os. lp. bądź lmn. - zależnie od liczby przedmiotów np.: ubranie chłopca - a fiú ruhája (gdzie fiú znaczy chłopiec, a ruha ubranie) konstrukcja złożona - strona posiadająca przybiera końcówkę -nak, -nek. Przedmiot posiadany przybiera przedimek określony 'a' lub 'az', np.: ubranie chłopca - a fiúnak a ruhája Obie konstrukcje w tłumaczeniu oznaczają to samo i nie ma między nimi żadnej różnicy poza stylistyczną. Posiadanie złożone Ma miejsce, kiedy strona posiadana jest równocześnie stroną posiadającą. Pierwsza strona posiadająca nie przybiera końcówki, natomiast druga przybiera osobową końcówkę dzierżawczą 3 os. lp. bądź lmn. oraz końcówkę -nak, -nek. Przedmiot posiadany otrzymuje przedimek a, az i osobową końcówkę dzierżawczą 3 os. np.: guzik ubrania chłopca - a fiú ruhájának a gombja (gdzie gombja znaczy: jego - ubrania - guzik) Pytania Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie: kié? (czyj?) np.: kié a ruha (czyje jest ubranie?) to używamy bezosobowej konstruckji dzierżawczej -é: odpowiedź: fiúé (chłopca), fiúké (chłopców) Ma ona zastosowanie tylko kiedy akcentujemy posiadacza, kiedy chodzi o coś takiego: "ubranie należy do chłopca" = "a ruha a fiúé", albo po prostu "a fiúé", jak z kontekstu już wiadomo, o co chodzi. W innych przypadkach możemy tak: "ez a fiú ruhája"= "to jest ubranie chłopca". Zaimek dzierżawczy Jeśli na pytanie kié? chcemy odpowiedzieć: mój, twój, nasz, jego itp., używamy zaimków dzierżawczych: enyém mój (moja, moje), tiéd twój (twoja, twoje), övé jego, jej, miénk nasz, nasza, nasze, tiétek wasz, wasza, wasze, övék ich. A więc: Kié a ruha? - Az enyém = Czyje to ubranie? - Moje.

9 Wyrażanie posiadania W języku węgierskim nie ma czasownika mieć w takiej postaci, jak w innych językach indoeuropejskich (ang. to have, niem. haben, fr. avoir, itp.; ściślej - jest czasownik bír, ale oznacza on rozporządzać czymś, posiadać coś). Do wyrażenia posiadania używa się konstrukcji typu: "posiadacz" w celowniku + czas. być + obiekt "posiadany" z końcówką dzierżawczą. Np.: Mam duży dom = Nekem van a nagy házam (ház + am = házam - mój dom) Stefan ma trzy konie = Istvánnak van három lova (ló + a = lova - jego koń; po liczebniku zawsze jest liczba pojedyncza) Węgry nie mają dostępu do morza = Magyarországnak nincs kijárata a tengerhez (nincs = nem van; kijárat + a = kijárata - jego dostęp, dosł. wyjście) Nie miałeś o tym pojęcia = Neked nem volt fogalmad erről (fogalom + ad = fogalmad - twoje pojęcie) Ale jeśli obiekt "posiadający" nie jest "właścicielem" obiektu "posiadanego", używamy nieco innej konstrukcji: "posiadacz" w adessivusie (-nál/-nél) + czas. być z przedrostkiem meg + obiekt "posiadany", niekoniecznie z końcówką dzierżawczą Mam twoją książkę = Nálam van a könyved. (końc. dzierżawcza 2. osoby - bo książka jest twoja, nie moja) Czy on ma klucz? = Van nála kulcs? (brak końcówki dzierżawczej, bo chodzi nie o jego klucz, ale ogólnie o klucz) Natomiast dwa poniższe zdania oznaczają: Czy masz prawo jazdy? (prawo jazdy - vezető jogosítvány lub krócej jogosítvány, jogsi). Ale: Van (neked) (vezetői) jogosítványod? = Czy masz uprawnienia do kierowania pojazdami? Nálad van a (vezetői) jogosítványod? = Czy masz w tej chwili przy sobie prawo jazdy? Łączenie końcówek W języku węgierskim można połączyć ze sobą najwyżej dwie końcówki, przy czym najpierw występuje końcówka dzierżawcza lub końcówka liczby mnogiej, następnie - końcówka przypadka. Ponieważ końcówki dzierżawcze dla liczby mnogiej są inne, niż dla pojedynczej, nigdy nie wystąpi końcówka dzierżawcza z końcówką liczby mnogiej. Inaczej jest w jęz. fińskim: najpierw mamy końcówkę liczby mnogiej, potem końcówkę przypadka, jako ostatnią - końcówkę dzierżawczą (a więc trzy naraz): pol.: dom - domy - mój dom - moje domy węg.: ház - ház-ak - ház-am - ház-aim fiń.: talo - talo-i - talo-ni - talo-i-ni pol.: w domu - w domach - w moim domu - w moich domach węg.: ház - ház-ak-ban - ház-am-ban - ház-aim-ban fiń.: talo - talo-i-ssa - talo-ssa-ni - talo-i-ssa-ni Należy zauważyć, że w języku węgierskim odrzuca się końcówkę biernika, jeśli występuje razem z końcówką dzierżawczą, która ma w sobie spółgłoskę: [1] Várom a barátaim - Czekam na moich przyjaciół (teoretycznie powinno być Várom a barátaimat) Eladták a kerted tudtodon kívül - Sprzedali twój ogród bez twojej wiedzy (teoretycznie powinno być Eladták a kertedet...) Ale: A szomszéd megvette a házát - Sąsiad kupił jego dom (tu mamy wszystkie końcówki: dzierżawczą -a i biernika -t) Z innymi przypadkami się tak nie robi, bo zaciemniłoby to sens wypowiedzi - w przykładzie z ogrodem mamy tudtodon kívül: tudtodon = tudat (wiedza) + końc. dzierżawcza 2. os. -od + końcówka superessivusa -on, której wymaga wyraz kívül (poza, oprócz).

10 II Czasownik W języku węgierskim wyróżnia się dwie koniugacje: Ale: Podmiotową o o o gdy czasownik jest nieprzechodni: Ülök - Siedzę. gdy czasownik jest przechodni, ale nie ma dopełnienia: Eszek - Jem. gdy przedmiot, na którym operuje jest nieokreślony: Szeretek egy embert. - Kocham człowieka. Przedmiotową o gdy przedmiotem jest imię: Szeretem Sándort. - Kocham Aleksandra. o gdy przedmiot jest określony (przez użycie przedimka a/az): Szeretem a férjet. - Kocham męża. o gdy przedmiotem jest wyraz z przyrostkiem dzierżawczym: Szeretem a férjemet. - Kocham mojego męża. o gdy przedmiotem jest jeden z wyrazów: ő (on, ona, ono), ön (pan), ez (ten, ta, to), az (tamten, tamta, tamto), valamennyi (wszyscy, wszystko), egymás (siebie), magam (ja sam), magad (ty sam), maga (on sam), magunk (my sami), magatok (wy sami), maguk (oni sami), zaimki kończące się na -ik, np. melyik? (który?): Szeretem önt. - Kocham pana. o gdy przedmiotem jest liczebnik porządkowy: Olvasom a huszadik könyvet. - Czytam dwudziestą książkę. o gdy przedmiotem jest zdanie podrzędne, a orzeczenie zdania nadrzędnego wymaga biernika: w mowie zależnej: Látom, hogy szereted a férjedet. - Widzę, że kochasz twojego męża. w mowie niezależnej: Szeretlek. - feleli Mária. - Kocham cię- odpowiada Maria. (Słowo objaśnienia - Szeretlek. - zdanie podrzędne w koniugacji podmiotowej, Feleli Mária. - zdanie nadrzędne w koniugacji przedmiotowej. Zdanie podrzędne jest przedmiotem zdania nadrzędnego.) Belépve a lakásomba, rájött, hogy világít a lámpa - Wchodząc do (mojego) mieszkania, zorientował się, że świeci się lampa; orzeczenie zdania nadrzędnego - czasownik rájön (wpaść na coś, zorientować się) - łączy się z sublativusem (końc. -ra/-re), dlatego występuje w koniugacji podmiotowej. Dokładniej byłoby:...erre rájött, hogy... - zorientował się na tym, że... Hiszem, hogy a szerelem meggyőz - Wierzę, że miłość zwycięży: orzeczenie zdania nadrzędnego - czasownik hisz (wierzyć) - łączy się w tym przypadku z inessivusem (-ban/-ben) (czyli: Abban hiszek, hogy... - Wierzę w to, że... - dosł. "wierzę w tym"), dlatego występuje w koniugacji podmiotowej. (Ale: úgy hiszem, hogy... = azt hiszem, hogy... - uważam, że...; w mowie potocznej skraca się do asszem) Örülök, hogy találkozunk - Cieszę się, że się spotykamy; örül + celownik (-nak/-nek) (cieszę się temu, że...) Bezokolicznik Bezokolicznik czasownika węgierskiego kończy się na ni np. tudni - wiedzieć. W niektórych czasownikach (zakończonych zbitkami spółgłoskowymi lub spółgłoską poprzedzoną długą samogłoską) końcówka ni jest poprzedzona samogłoską a lub e np.: hallani - słyszeć, kezdeni - zaczynać. Formą słownikową czasowników w języku węgierskim nie jest - jak to ma miejsce w przypadku większości języków - forma bezokolicznikowa, lecz forma 3. osoby l. poj. koniugacji podmiotowej. W języku węgierskim bezokolicznik może pełnić funkcje rzeczownika, jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu brzmi: imiesłów rzeczownikowy.

11 Bezokolicznik z końcówkami osobowymi Gdy bezokolicznik jest używany w połączeniu z czasownikiem bezosobowym (po polsku np.: trzeba, można, należy), często trzeba do tego bezokolicznika dołączyć końcówki, wskazujące, jakiej osoby dotyczy. osoba końcówka Én Te Ő Mi Ti Ők -om, -em -od, -ed -ia, -ie -unk, -ünk -otok, -etek -iuk, -iük Np.: szerezni (zdobywać) - szereznem, szerezned, szereznie, szereznünk, szereznetek, szerezniük; futni (biegać) - futnom, futnod, futnia, futnunk, futnatok, futniuk Takie czasowniki bezosobowe to: kell - trzeba (wraz z formą czasu przeszłego kellett - trzeba było, trybu przypuszczającego czasu teraźniejszego - kellene, czyli powinien, oraz przeszłego - kellett volna, czyli powinien był), muszáj - trzeba, ale silniejsze niż kell, szabad - wolno, można, tilos - zabronione. Często też dodaje się dopełnienie - rzeczownik w celowniku - mówiące, kogo te czasowniki dotyczą. (Nekem) Holnap munkába kell mennem - Jutro muszę iść do pracy. (Neked) Végül meg kellene javítanod ezt a kiöntőt - Powinieneś wreszcie naprawić ten zlew. Le szabad ülnöm? - Czy mogę usiąść? Itt nektek tilos dohányoznotok - Nie możecie tu palić papierosów. Końcówki czasu teraźniejszego osoba 1. Czas teraźniejszy końcówki koniugacji podmiotowej końcówki koniugacji przedmiotowej Én -ok, -ek, -ök -om, -em, -öm Te -sz -od, -ed, -öd Ő - -ja, -i Mi -unk, -ünk -juk, -jük Ti -tok, -tek, -tök -játok, -itek Ők -nak, -nek -ják, -ik Końcówki dołączamy zgodnie z zasadami harmonii samogłosek. Przykłady: vágni (ciąć) o koniugacja podmiotowa: vágok, vágsz, vág, vágunk, vágtok, vágnak o koniugacja przedmiotowa: vágom, vágod, vágja, vágjuk, vágjátok, vágják kenni (smarować) o koniugacja podmiotowa: kenek, kensz, ken, kenünk, kentek, kennek o koniugacja przedmiotowa: kenem, kened, keni, kenjük, kenitek, kenik törni (tłuc, rozbijać) o koniugacja podmiotowa: török, törsz, tör, törünk, törtök, törnek o koniugacja przedmiotowa: töröm, töröd, töri, törjük, töritek, törik

12 Uwagi dotyczące koniugacji podmiotowej W przypadku gdy temat czasownika kończy się na spółgłoskę: -s, -z, -sz, -zs, -dz w 2. os. l poj. używamy końcówek -ol, -el, öl zamiast -sz. Przykłady: olvasni (czytać) olvasol (czytasz), dolgozni (pracować) dolgozol (pracujesz), venni (brać/kupować niereg. temat vesz-) veszel (bierzesz/ kupujesz). Istnieje grupa czasowników tzw. ikowych, które w trzeciej osobie l. poj. konugacji podmiotowej przyjmują końcówkę -ik oraz przeważnie w pierwszej osobie tejże konugacji końcówki: -om, -em, -öm. Przykłady: o dolgozni dolgozom, dolgozol, dolgozik, dolgozunk, dolgoztok, dolgoznak o lakni (mieszkać) lakok lub lakom, laksz, lakik, lakunk, laktok, laknak o enni (jeść niereg. temat esz-) eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek, esznek Kiedy temat czasownika jest zakończony na dwie spółgłoski lub -ít, to przed końcówkami -sz, -oraz -nak/nek należy dodać samogłoskę łączącą a/e otrzymujemy wtedy odpowiednio: - asz/esz, oraz -anak/enek, zaś przed -tok/tek/tök dodajemy samogłski o/e/ö, otrzymując: - otok/etek/ötök. (Samogłoska łacząca jest taka sama jak samogłoska w dodawanej końcówce) Przykłady: o mondani (powiedzieć) mondok, mondasz, mond, mondunk, mondotok, mondanak o fürödni (kąpać się, cz. ikowy, niereg. temat fürd-) fürdöm lub fürdök, fürdesz lub fürödsz, fürdik, fürdünk, fürdötök, fürdenek o tanítani (uczyć kogoś) tanítok, tanítasz, tanít, tanítunk, tanítotok, tanítanak Uwagi dotyczące koniugacji przedmiotowej W końcówkach zaczynających się od -j czyli: -ja, -juk/jük, -játok, -ják spółgłoska ta asymiluje się ze spółgłoskami: dz, dzs, s, sz, z, zs. Oznacza to, że przy dołączeniu takiej końcówki j znika a spółgłoska tematu ulega w tym miejscu wydłużeniu. Przykłady: o olvasni (czytać) olvasom, olvasod, olvassa, olvassuk, olvassátok, olvassák o nézni (patrzeć) nézem, nézed, nézi, nézzük, nézitek, nézik Końcówki czasu przeszłego W czasie przeszłym wyróżnia się trzy kategorie: Osoba 2. Czas przeszły Kategoria I Kategoria II Kategoria III końcówki koniugacji podmiotowej końcówki koniugacji przedmiotowej Én -tam, -tem -tam, -tem końcówki koniugacji podmiotowej -ottam, - ettem, -öttem Te -tál, -tél -tad, -ted -ottál, -ettél końcówki koniugacji przedmiotowej -ottam, -ettem, -öttem -ottad, -etted, - ötted końcówki koniugacji podmiotowej -tam, tem -tál, -tél końcówki koniugacji przedmiotowej -tam, tem -tad, -ted Ő -t -ta, -te -ott, -ett, -ött -otta, -ette, -ötte -ott, -ett, -ött -ta, -te Mi -tunk, -tünk -tuk, -tük Ti -tatok, -tetek -tátok, -tétek Ők -tak, -tek -ták, -ték -ottunk, - ettünk, - öttünk -ottatok, - ettetek, - öttetek -ottak, -ettek, -öttek Podział czasowników na poszczególne kategorie: -ottuk, -ettük, - öttük -ottátok, - ettétek, -öttétek -ották, -ették, - ötték -tunk, -tünk -tuk, -tük -tatok, -tetek -tátok, -tétek -tak, -tek -ták, -ték

13 Kategoria I Przykłady: Kategoria II Kategoria III Przykład: czasowniki, których tematy kończą się na: j, l, ly, n, ny, r czasowniki dwusylabowe, nieprzechodnie, których tematy kończą się na ad lub ed o tanulni (uczyć się) koniugacja podmiotowa: tanultam, tanultál, tanult, tanultunk, tanultatok, tanultak koniugacja przedmiotowa: tanultam, tanultad, tanulta, tanultuk, tanultátok, tanulták czasowniki, których temat kończy się na dwie spółgłoski czasowniki, których tematy kończą się na ít czasowniki jednosylabowe, których tematy zakończone są samogłoską krótką + t Do tej kategorii należą pozostałe czasowniki. czasownik lakni (mieszkać): laktam, laktál, lakott, laktunk, laktatok, laktak. Czynność przyszłą wyraża się na dwa sposoby: 3. Czas przyszły 1. Za pomocą czasownika posiłkowego fog (dosł. łapać) łączonego z bezokolicznikiem czasownika zasadniczego, np. PODM.: fogok várni, fogsz várni, fog várni, fogunk várni, fogtok várni, fognak várni - będę, będziesz, będzie... czekać PRZEDM.: fogom várni,... Taka konstrukcja często odpowiada polskiemu aspektowi niedokonanemu, choć Węgrzy aspektów nie rozróżniają. 2. Za pomocą odpowiedniego przedrostka, np. várok - czekam, megvárom - poczekam Taka konstrukcja często odpowiada polskiemu aspektowi dokonanemu. Jednak - podobnie jak w wielu innych językach - dodanie przedrostka często zmienia znaczenie czasownika, a wtedy tego, czy mówimy o czynności przyszłej, czy teraźniejszej, należy domyślać się z kontekstu: Felhívom Lacit, ne zavarj - Dzwonię do Władka, nie przeszkadzaj. (czas teraźniejszy) Felhívom Lacit este - Zadzwonię do Władka wieczorem. (czas przyszły) Sam czasownik hívni znaczy wołać, wzywać; z przedrostkiem fel znaczy telefonować, z przedrostkiem meg - zapraszać, z przedrostkiem ki - wyzywać (na pojedynek), itp. Jedynym czasownikiem posiadającym formy czasu przyszłego jest czasownik być (lenni - p. odp. sekcja).

14 A Tryb rozkazujący Podstawowe końcówki trybu rozkazującego są następujące: osoba końcówki koniugacji podmiotowej Én -jak, -jek -jam, -jem końcówki koniugacji przedmiotowej Te -j (-jál, -jél) -d (-jad, -jed) Ő -jon, -jen, -jön -ja, -je Mi -junk, -jünk -juk, -jük Ti -jatok, -jetek -játok, -jétek Ők -janak, -jenek -ják, -jék Jak widać, wyznacznikiem trybu rozkazującego jest głoska j. Ale zachodzą następujące zmiany: 1. Jeśli temat czasownika kończy się na -s, -st oraz krótką samogłoskę + t, j zmienia się na -ss. 2. Jeśli temat czasownika kończy się na -t z wyj. p. 1, j zmienia się na -ts. 3. Jeśli temat czasownika kończy się na -sz lub -szt, j zmienia się na -ssz. 4. Jeśli temat czasownika kończy się na -z, j zmienia się na -zz. 5. Jeśli temat czasownika kończy się na -dz, j zmienia się na -ddz. 6. Dla czasowników ikowych końcówka 1. os. l. poj. koniugacji podmiotowej jest taka sama, jak dla przedmiotowej. Przykłady: égni (spalać - temat ég-): PODM.: égjek, égj(él), égjen, égjünk, égjetek, égjenek; PRZEDM.: égjem, ég(je)d, égje, égjük, égjétek, égjék vágni (ciąć - temat vág-): PODM.: vágjak, vágj(ál), vágjon, vágjunk, vágjatok, vágjanak; PRZEDM.: vágjam, vág(ja)d, vágja, vágjuk, vágjátok, vágják szőni (tkać - temat sző-): PODM.: szőjek, szőj(él), szőjön, szőjük, szőjetek, szőjenek; PRZEDM.: szőjem, sző(je)d, szője, szőjük, szőjétek, szőjék mosni (myć - temat mos-): PODM.: mossak, moss(ál), mosson, mossunk, mossatok, mossanak; PRZEDM.: mossam, mos(sa)d, mossa, mossuk, mossátok, mossák festeni (malować - temat fest-): PODM.: fessek, fess(él), fessen, fessünk, fessetek, fessenek; PRZEDM.: fessem, fes(se)d, fesse, fessük, fessétek, fessék ütni (uderzać - temat üt): PODM.: üssek, üss(él), üssen, üssünk, üssetek, üssenek; PRZEDM.: üssem, üs(se)d, üsse, üssük, üssétek, üssék tanítani (uczyć kogoś - temat tanít-): PODM.: tanítsak, taníts(ál), tanítson, tanítsunk, tanítsatok, tanítsanak; PRZEDM.: tanítsam, taníts(a)d, tanítsa, tanítsuk, tanítsátok, tanítsák sérteni (ranić - temat sért-): PODM.: sértsek, sérts(él), sértsen, sértsünk, sértsetek, sértsenek; PRZEDM.: sértsem, sérts(e)d, sértse, sértsük, sértsétek, sértsék játszani (bawić się - czasownik ikowy, temat játsz-): PODM.: játsszam, játssz(ál), játsszon, játsszunk, játsszatok, játsszanak; PRZEDM.: játsszam, játszd/játsszad, játssza, játsszuk, játsszátok, játsszák fejleszteni (rozwijać, udoskonalać - temat fejleszt-): PODM.: fejlesszek, fejlessz(él), fejlesszen, fejlesszünk, fejlesszetek, fejlesszenek; PRZEDM.: fejlesszem, fejleszd/fejlesszed, fejlessze, fejlesszük, fejlesszétek, fejlesszék hozni (nosić - temat hoz-): PODM.: hozzak, hozz(ál), hozzon, hozzunk, hozzatok, hozzanak; PRZEDM.: hozzam, hozd/hozzad, hozza, hozzuk, hozzátok, hozzák fogódzani (trzymać się czegoś - czasownik ikowy, temat fogódz-): PODM.: fogóddzam, fogóddz(ál), fogóddzon, fogóddzunk, fogóddzatok, fogóddzanak; PRZEDM.: fogóddzam, fogódzd/fogóddzad, fogóddza, fogóddzunk, fogóddzátok, fogóddzák Przeczenie w trybie rozkazującym (zakaz) wyrażamy nie słowem nem, jak przy formie oznajmującej, ale słowem ne: Ne írj az asztalon! - Hiszen nem írok. = Nie pisz po stole! - Przecież nie piszę.

15 Tryb rozkazujący stosujemy w węgierskim nie tylko w takich przypadkach, jak w polskim - do wyrażenia rozkazu, życzenia, itp. - ale też w zdaniach podrzędnych z łącznikiem żeby (w językach romańskich odpowiada mu w tym przypadku tryb łączący). Dlatego formy trybu rozkazującego tworzy się nie tylko dla 2. osoby, ale dla wszystkich osób. Słówko żeby to po węgiersku hogy - identycznie, jak że, tak więc tryb rozkazujący zmienia sens zdania z hogy. Mondta, hogy Mari vegyen néhány tojást. - Powiedział, żeby Mari kupiła kilka jajek. Mondta, hogy Mari vett néhány tojást. - Powiedział, że Mari kupiła kilka jajek. Bywają często przypadki, że formy trybu rozkazującego są identyczne z formami trybu oznajmującego - wtedy sensu takiego zdania można się tylko domyślać: Mondta, hogy Mari vegye ki a tojásokat a hűtőszekrényből. = Powiedział, żeby Mari przyniosła jajka z lodówki = Powiedział, że Mari przyniosła jajka z lodówki. (w 3. os. l. poj. koniugacji przedmiotowej formy czasownika kivenni dla obu trybów są identyczne). Przeczenie: Felhúzta a kesztyűt, hogy ne fázzon a keze. - Założył rękawiczki, żeby nie marzły mu ręce. Csak nehogy elmeneküljön! - Żeby tylko nie uciekł! Końcówki -lak/-lek Jeśli czasownik przechodni występuje w 1. osoby liczby pojedynczej, a jego dopełnienie jest w 2. osobie w bierniku, nie stosujemy do tego czasownika zwykłej końcówki koniugacji przedmiotowej, lecz końcówki -lak/-lek: Szeretek túrázni = Kocham chodzić na wycieczki. Szeretem őt = Kocham ją / jego. Szeretlek = Kocham cię. Vártam egy óráig - Czekałem godzinę. Vártam a kettest. - Czekałem na (autobus) dwójkę. Vártalak egy óráig - Czekałem na ciebie godzinę. Nem akarlak látni. - Nie chcę cię widzieć. Anyukám kérte, hogy hívjalak fel. - Mama prosiła, żebym do ciebie zadzwonił. Czas teraźniejszy B Tryb przypuszczający Końcówki trybu przypuszczającego w czasie teraźniejszym są następujące: osoba końcówki koniugacji podmiotowej końcówki koniugacji przedmiotowej Én -nék -nám, -ném Te -nál, -nél -nád, -néd Ő -na, -ne -ná, -né Mi -nánk, -nénk -nánk, -nénk Ti -nátok, -nétek -nátok, -nétek Ők -nának, -nének -nák, -nék W 1. os. l. poj. koniugacji podmiotowej końcówka jest ta sama, bez względu na samogłoskę tematu (brak harmonii wokalicznej).

16 Czas przeszły Tryb przypuszczający czasu przeszłego tworzy się przez dodanie do formy oznajmującej czasu przeszłego słówka volna. A więc: Ezt nem csinálnám - Nie robiłbym tego (teraz lub w przyszłości). Ezt nem csináltam volna - Nie robiłbym tego (w przeszłości). Zdania warunkowe Zdania warunkowe tworzymy tak samo, jak w języku polskim (jeśli to po węgiersku ha, a w połączeniu z trybem przypuszczającym będzie oznaczać gdyby): Jeśli będę miał pieniądze, pojadę do Grecji. Ha lesz pénzem, elutazom Görögországba. Gdybym miał pieniądze, pojechałbym za tydzień do Grecji. Ha lenne pénzem, elutaznék Görögországba egy hét múlva. ("za tydzień" - egy hét múlva - oznacza, że mówimy o przyszłości i używamy trybu przypuszczającego czasu teraźniejszego) Gdybym w zeszłym roku miał pieniądze, pojechałbym do Grecji. Ha tavaly lett volna pénzem, elutaztam volna Görögországba. ("w zeszłym roku" - tavaly - oznacza, że mówimy o przeszłości i używamy trybu przypuszczającego czasu przeszłego; tryb przypuszczający czasu przeszłego dla czasownika być tworzymy z użyciem formy lett, nie volt - p. sekcja "Czasownik być") Czasownik być W języku węgierskim czasownik być w bezokoliczniku brzmi lenni. Jego odmiana jest następująca: Osoba tryb oznajmujący tryb przypuszczający tryb rozkazujący czas czas teraźniejszy przeszły czas czas przyszły teraźniejszy czas przeszły czas teraźniejszy Én vagyok voltam leszek lennék lettem volna legyek Te vagy voltál leszel lennél lettél volna legyél, légy Ő van volt lesz lenne lett volna legyen Mi vagyunk voltunk leszünk lennénk lettünk volna legyünk Ti vagytok voltatok lesztek lennétek lettetek volna legyetek Ők vannak voltak lesznek lennének lettek volna legyenek W 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego trybu oznajmującego używamy czasownika być tylko do określenia posiadania albo przebywania (znajdowania się gdzieś), natomiast nie używamy do określenia stanu lub zawodu. Wówczas funkcję orzeczenia pełni np. przymiotnik. Boldog vagyok - Jestem szczęśliwy. Boldog vagy - Jesteś szczęśliwy. Ők boldogok / Tamás boldog - Oni/one są szczęśliwi/e. Tomasz jest szczęśliwy. Tamás diák. - Tomasz jest uczniem / studentem. A juh állat. - Owca to zwierzę. Munkában vagyok - Jestem w pracy. Tamás az iskolában van. - Tomasz jest w szkole. Tamás boldog lenne, ha nem lenne az iskolában. - Tomasz byłby szczęśliwy, gdyby nie był w szkole. Tamás volt tegnap a vidámparkban és nagyon boldog volt emiatt. - Tomasz był wczoraj w wesołym miasteczku i był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Legyen szíves, adjon egy üveg tejet. - Proszę dać mi butelkę mleka (dosł. Niech Pan/Pani będzie miła)

17 Przeczenie wyrażamy słówkiem nem, które w przypadku 3. osoby czasu teraźniejszego trybu oznajmującego zlewa się z czasownikiem w jeden wyraz: nem van = nincs nem vannak = nincsenek Zasada stosowania czasownika być w tym przypadku zostaje zachowana: Nem vagyok boldog. - Nie jestem szczęśliwy. Ők nem boldogok / Tamás nem boldog - Oni/one nie są szczęśliwi/e. Tomasz nie jest szczęśliwy. (nie mówimy tu nem van / nem vannak!) Nem vagyok munkában. - Nie jestem w pracy. Tamás nincs az iskolában. - Tomasza nie ma w szkole. A gyerekek már nincsenek a kertben. - Dzieci już nie ma w ogrodzie. Ne legyen ilyen vagány! - Niech Pan nie będzie taki cwany! III Przymiotnik Do przymiotników stosuje się te same zasady co do rzeczowników, czyli mogą one przyjmować te same końcówki na takich samych zasadach. Ale jeśli przymiotnik występuje jako przydawka (określa rzeczownik), nie odmienia się. A więc powiemy: Ezek a házak magasak - Te domy są wysokie. Ale: Ezek a magas házak - To są wysokie domy. Az egyiptomi piramisokat gyönyörűeknek tartják. - Piramidy egipskie uważa się za cudowne (-eknek - końc. l. mn + końc. celownika). Ale: Az egyiptomi piramisokat gyönyörű építményeknek tartják. - Piramidy egipskie uważa się za cudowne budowle. Stopniowanie przymiotników stopień wyższy tworzymy za pomocą przyrostka -bb, -abb lub -ebb, np.: magas (wysoki) magasabb (wyższy) stopień najwyższy tworzymy poprzez dodanie przedrostka leg- do stopnia wyższego np.: magasabb (wyższy) legmagasabb (najwyższy) Najczęściej spotykane wyjątki: Porównanie kicsi / kis - kisebb - legkisebb (mały - mniejszy - najmniejszy) bátor - bátrabb - legbátrabb (odważny - odważniejszy - najodważniejszy) jó - jobb - legjobb (dobry - lepszy - najlepszy) nehéz - nehezebb - legnehezebb (ciężki - cięższy - najcięższy) könnyű - könnyebb - legkönnyebb (łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy) hosszú - hosszabb - leghosszabb (długi - dłuższy - najdłuższy) lassú - lassabb - leglassabb (wolny - wolniejszy - najwolniejszy) bő - bővebb - legbővebb (szeroki - szerszy - najszerszy) Przy porównaniu używamy spójnika mint oznaczający niż np.: Az asztal nagyobb mint a szék co jest jednoznaczne ze zdaniem: stół (jest) większy niż krzesło. Inna możliwość to dodanie końcówki -nál, -nél na przykład: az asztal nagyobb a széknél, czyli: stół (jest) większy od krzesła. Warto zauważyć, że wiele przymiotników odmienia się nieregularnie.

18 IV Liczebnik Liczebniki w j. węgierskim dzieli się na określone i nieokreślone. Liczebniki określone Banknot tysiącforintowy. Słowo forint występuje w liczbie pojedynczej, rzeczownik nie przybiera w języku węgierskim formy liczby mnogiej, gdy stoi przed nim liczebnik. Do liczebników określonych należą: a) główne np. egy (jeden). Jeśli liczebnik główny występuje przed rzeczownikiem, to rzeczownik NIE PRZYBIERA liczby mnogiej, np.: négy asztal (cztery stoły, dosł. cztery stół). Nazwy liczebników: 1 - egy, 2 - két / kettő, 3 - három, 4 - négy, 5 - öt, 6 - hat, 7 - hét, 8 - nyolc, 9 - kilenc, 10 - tíz Liczebniki od 11 do 19 tworzy się przez dodanie nazwy odpowiedniej cyfry do przedrostka tizen-: 11 - tizenegy, 12 - tizenkét / tizenkettő,..., 19 - tizenkilenc Liczebnik 20 to húsz. Liczebniki od 21 do 29 tworzy się przez dodanie nazwy odpowiedniej cyfry do przedrostka huszon-: 21 - huszonegy, 22 - huszonkét / huszonkettő,... Liczebnik 30 to harminc. Dalsze "dziesiątki" tworzy się przez dodanie do nazwy odpowiedniej cyfry końcówki -van/-ven (zgodnie z zasadą harmonii wokalicznej; samogłoski długie się skracają!): 40 - negyven, 50 - ötven, 60 - hatvan,..., 90 - kilencven Liczebniki typu 33, 45, 71, itp., piszemy już bez zmiany nazwy liczebnika dziesiątek - ale łącznie (harminchárom, negyvenöt, hetvenegy). Liczebnik 100 to száz. Dalsze "setki" tworzy się przez dodanie do nazwy odpowiedniej cyfry końcówki -száz: kétszáz, háromszáz,..., kilencszáz Liczebnik 1000 to ezer (dalej - kétezer, háromezer,...), millió. b) porządkowe, które tworzymy poprzez dodanie końcówki -adik, -edik, -ödik lub -odik zgodnie z zasadami harmonii samogłoskowej. Wyjątkami są: első (pierwszy) második (drugi) c) ułamkowe. Liczebniki ułamkowe tworzy się od liczebników głównych przez dodanie przyrostka - ad, -od, -ed lub -öd, stosując zmiany rdzenia zachodzące przy tworzeniu liczebników porządkowych, np.: egy harmad (jedna trzecia). Wyjątek stanowi egy ketted, czyli jedna druga. Két / kettő Liczebnik 2 przyjmuje w języku węgierskim dwie formy: 1. Formy dłuższej kettő używamy najczęściej, gdy występuje samodzielnie: Hány kenyeret kérsz? - Kettőt. (Ile chcesz [prosisz] chlebów? - Dwa.) 2. Formy krótszej két używamy, gdy pełni funkcję przydawki (Két kenyeret kérek - Poproszę dwa chleby) oraz w złożeniach (np. kétszer - dwukrotnie, kétfejű - dwugłowy). Jednak ponieważ két jest

19 podobne w brzmieniu do hét (7), w niektórych przypadkach (jak np. przy określaniu sumy pieniędzy lub współrzędnych swojego położenia) lepiej użyć formy kettő. Podobne zasady dotyczą np. liczebnika mindkettő - obydwaj, obydwoje, a także liczebników złożonych (12, 22, 32,...) Taki "dualizm" jest cechą charakterystyczną języków ugryjskich. W języku chantyjskim mamy kat / kătɘn, zaś w mansyjskim - kit / kitiɣ. V Przedimek Przedimek w języku węgierskim jest nieokreślony (egy - dosł. jeden, jak po niemiecku, francusku, hiszpańsku) lub określony (a / az - zależnie od tego, czy wyraz zaczyna się na spółgłoskę, czy samogłoskę). Przedimka nieokreślonego używamy, gdy: chodzi nam o pojedynczą sztukę czegoś, zwłaszcza, gdy wspominamy o tym po raz pierwszy (Kérek egy tollat - Poproszę długopis. NOX ez egy magyar zenecsoport - NOX jest węgierską grupą muzyczną.) wyrażamy, że coś gdzieś jest, nie kładąc nacisku na miejsce (Az asztalon van egy telefon - Na stole jest telefon - analogicznie do hiszp. hay lub ang. there is) - ale gdy nacisk kładziemy na miejsce, użyjemy już przedimka określonego (A telefon az asztalon van - Telefon jest na stole - analogicznie do hiszp. está) Przedimka określonego używamy częściej: gdy określamy "typ" desygnatu, a nie pojedynczą sztukę (Az áruház nyolckor nyit - Dom towarowy otwierają o ósmej - w znaczeniu "domy towarowe" jako instytucja; A harangokat bronzból öntik - Dzwony odlewa się z brązu - "dzwon" jako typ przedmiotów) gdy określamy pojęcia abstrakcyjne (A szépség nem minden - Piękno to nie wszystko; Ilyen az élet - Takie jest życie) gdy określamy materiał lub gatunek, ale nie w połączeniu "coś jest zrobione z czegoś" (A víz nélkülözhetetlen az élethez - Woda jest niezbędna do życia. Szeretem a magyar borokat - Lubię węgierskie wina. Ale: Ez a táska bőrből van - Ta torba jest ze skóry; p. też przykład z dzwonami - bronz nie ma przedimka) gdy określamy czynności (Az úszás nagyon egészséges - Pływanie jest bardzo zdrowe) w połączeniu z nazwami gór, rzek, mórz, prowincji: a Duna, a Kárpátok, a Földközi tenger (Morze Śródziemne), az Alföld (Wlk. Niz. Węgierska), a Mazovia (Mazowsze), a Gellerthégy (Góra Gellerta w Budapeszcie) w połączeniu z wieloczłonowymi nazwami państw (az Egyesült Államok - Stany Zjednoczone, a Magyar Köztársaság - Republika Węgierska) w połączeniu z nazwą miasta, dzielnicy, państwa lub kontynentu, gdy nazwa ta jest określona przydawką (a régi Európa - Stara Europa, a kis Svájc - mała Szwajcaria, a szép Roma - piękny Rzym, a veszélyes Bronx - niebezpieczny Bronx); ogólnie jednak miasta, dzielnice, państwa i kontynenty nie mają żadnego przedimka w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym i z rzeczownikiem z końcówką dzierżawczą (Ez a kocsi nem az enyém - Ten samochód nie jest mój. A mi irodánk a földszinten van - Nasze biuro jest na parterze) Nie używamy żadnego przedimka w przypadkach wspomnianych wyżej, a także: gdy klasyfikujemy desygnat (np. mówimy o zawodach: A bátyám mérnök - Mój (starszy) brat jest inżynierem. Lub: Ez nem bor - To nie wino. A juh állat - Owca to zwierzę) gdy rzeczownik określa ogólne czynności lub rzeczy (Este mindig tévét nézek - Wieczorem zawsze oglądam telewizję)

20 gdy mówimy o części większej całości (Vízet kérek - Poproszę wody. Fehér lovat vettem a vásáron - Na targu kupiłem białego konia [jednego z wielu]) - w języku polskim często (choć nie zawsze) taki rzeczownik jest w dopełniaczu, w fińskim - w partitivusie w połączeniu z imionami i nazwiskami Prawidłowe użycie przedimka jest dużo ważniejsze w języku węgierskim, niż w niektórych innych, posiadających przedimki (np. angielskim czy romańskich), ponieważ od przedimka stojącego przed dopełnieniem zależy, czy czasownik rządzący tym dopełnieniem wystąpi w koniugacji podmiotowej, czy przedmiotowej. Podobnie jest w jęz. niemieckim, gdzie od przedimka zależy końcówka przydawki. Pochodzenie Słownictwo Podstawowy i najczęściej używany zasób słów w języku węgierskim jest pochodzenia ugrofińskiego, w większości widać podobieństwo do innych języków z tej rodziny. Dotyczy to słów z takich dziedzin życia, jak: części ciała (węg. faj, fiń. pää - głowa; węg. fül, komi pel` - ucho; węg. szem, fiń. silme - oko; węg. száj, fiń., est. suu - usta; węg. kéz, fiń., est. käsi - ręka) życie rodzinne (węg. anya, fiń. emä - matka; węg. ős - starodawny, fiń. isä - ojciec; węg. vő, fiń. vävy - zięć) sprawy życia pośmiertnego i pradawnej religii (węg. lélek, chant. lil - dusza, fiń. löyly - opar) nazwy najdawniej znanych metali (węg. vas - żelazo, fiń. vaski - miedź; węg. ón, mar. wulno - cyna) myślistwo i przygotowanie żywności (węg. nyíl, fiń. nuoli - strzała; węg. háló, fiń. kalin - sieć; węg. leves, fiń. liemi - zupa; węg. vaj, fin. voi - masło; węg. kő, fiń., est. kivi - kamień; węg. kés, mar. küzö - nóż; węg. méh, fiń. mehiläinen - pszczoła; węg. mell - pierś, fiń. maito - mleko; węg. vér, fiń. veri - krew) Ok. 200 lat p.n.e. Węgrzy zamieszkiwali tereny nad Kamą, gdzie kontaktowali się z Protobułgarami. Z kolei ok. VII w. n.e. znaleźli się nad Morzem Azowskim, gdzie mieli kontakt z Chazarami. Wtedy do języka węgierskiego przedostało się dużo słów pochodzenia tureckiego. Głównie dotyczyły one hodowli i uprawy ziemi (bika - byk, kecske - koza, disznó - świnia, tyúk - kura, búza - pszenica, árpa - jęczmień, alma - jabłko, szőlő - winogrona, bor - wino), mieszkania (kép - obraz, ól - chlew, sátor - namiot), prawa (törvény - ustawa), przesądów (boszorkány - czarownica, sárkány - smok, bűvöl - zaczarować), wytwórstwa i zawodów (gyárt - produkować, gyúr - miesić ciasto, ács - cieśla, szűcs - kuśnierz). Z tych czasów pochodzi też trochę słów irańskich (tehén - krowa, tej - mleko, híd - most). Po zasiedleniu basenu karpackiego (895 rok) Węgrzy przejęli dużo słów od Słowian. Dotyczą one rolnictwa (szilva - śliwka, bab - fasola, káposzta - kapusta, répa - rzepa, villa - widelec, widły, gereblye - grabie, asztag - stóg, patkó - podkowa, bárány - baran, kacsa - kaczka, galamb - gołąb), urządzenia domu (udvar - dwór, konyha - kuchnia, gerenda - belka, ale też grzęda, ablak - okno, por. obłok, kémény - komin, asztal - stół, polc - półka, kulcs - klucz), jedzenia (ebéd - obiad, uzsonna - podwieczorek, por. ros. ужин - kolacja, vácsora - kolacja, por. wieczór, kolbász - kiełbasa, szalonna - boczek, por. ros. сало - słonina), ubrania (szoknya - spódnica, por. suknia, csizma - buty z cholewami, por. ciżma), życia rodzinnego (mostoha - macocha, unoka - wnuk), spraw państwowych i kościelnych (király - król, ispán - wysoki urzędnik królewski, por. żupan, tiszt - oficer, por. czcić, pecsét - pieczęć, kereszt - krzyż, pap - ksiądz, por. ros. поп, barát - przyjaciel, ale też brat zakonny, apáca - opat), dni tygodnia (patrz sekcja Pożyczki słowiańskie), narzędzi (kalapács - młotek, por. klepać, abroncs - obręcz, vödör - wiadro, cseber - ceber), nazwy narodów (görög - Grek, német - Niemiec, lengyel - Polak, od nazwy plemienia Lędzian, szerb, horvát, ukrán). Po przyjęciu chrześcijaństwa do języka węgierskiego przeszło dużo słów z łaciny. Dotyczyły one głównie religii, edukacji oraz organizacji państwa i kościoła (angyal - anioł, ostya - opłatek, por.

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Marcin Zioło Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net Odkryj esperanto fascynujący język www.ikso.net Treść Podstawowe informacje o esperancie...03 Krótki zarys językowy esperanta...10 Osobiste wypowiedzi na temat esperanta...12 Zamenhof, inicjator esperanta...17

Bardziej szczegółowo

Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK

Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK DLACZEGO??? stary starszy ostry ostrzejszy samogłoska + ły, my, ny, ni, ry, ty, sty, wy szy spółgłoska + ły, my,

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu

Bardziej szczegółowo

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

Co o języku tureckim uczący języka polskiego jako obcego wiedzieć powinien

Co o języku tureckim uczący języka polskiego jako obcego wiedzieć powinien dr Sebastian Przybyszewski (UWM Olsztyn) Co o języku tureckim uczący języka polskiego jako obcego wiedzieć powinien 1. Z roku na rok odnotować można dostrzegalny wzrost studentów z krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JONASZA. Przewodnik po tekście hebrajskim. Piotr Briks (briks@op.pl)

KSIĘGA JONASZA. Przewodnik po tekście hebrajskim. Piotr Briks (briks@op.pl) KSIĘGA JONASZA Przewodnik po tekście hebrajskim Piotr Briks (briks@op.pl) Szczecin 2013 2 Wstęp Dawno, dawno temu, w czasie moich studiów w Jerozolimie, dość przypadkowo trafiłem do małej grupki ludzi,

Bardziej szczegółowo

(Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig?

(Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø (Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø (Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? 2014 Author Translator Publisher ISBN Type set Illustration Distribusjon

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych UWAGA! Sugeruje, ażeby Słownik pozostał w Państwa komputerach, bo niewątpliwie, w miarę potrzeb, będę go uzupełniać. W chwili przesyłania

Bardziej szczegółowo

2006-2015 SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

2006-2015 SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J 2194 j [1. litera oznaczająca spółgłoskę j; 2. spółgłoska środkowojęzykowa, dźwięczna; 3. litera oznaczająca w numeracji porządkowej: dziesiąty] (j, jat, zöngés lágy mássalhangzó) J 1 [symbol jednostki

Bardziej szczegółowo

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Egzemplarz bezpłatny Autorzy Skład i łamanie Opracowanie graficzne Ilustracje Wydawca Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny,

Bardziej szczegółowo

w d mu Co o tym sądzicie?

w d mu Co o tym sądzicie? 6 w d mu o Co o tym sądzicie? 1 Gdzie można zobaczyć budynki przedstawione na fotografiach? Zastanawiając się nad odpowiedzią, zwróćcie uwagę na to, czy domy te są przypisane do określonej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Trajektorie życiowe MISARN

Trajektorie życiowe MISARN Anna Olech Trajektorie życiowe MISARN RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PROJEKCIE "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH MISARN" FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH IW EQUAL Instytut

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 4 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Learn Norwegian on the Web

Learn Norwegian on the Web Learn Norwegian on the Web Ucz się norweskiego online Podręcznik Olaf Husby, Åsta Øvregaard, Kjell Heggvold Ullestad, Dominique Heyler Tłumaczenie na polski: Iwonna Karpińska i Joanna Opstad. Trondheim,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Barbara Górecka Atkinson Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z rodziny dwujęzycznej Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Sadal Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В БЕЛАРУСИ Материалы республиканского научно-методического

Bardziej szczegółowo

BGE teaching materials for Polish-speaking learners

BGE teaching materials for Polish-speaking learners 1 BGE teaching materials for Polish-speaking learners Anna Mogiłło 1 Basic Global English dla polskich uczniów 2 Niniejsze materiały mają na celu przedstawienie uczniom najważniejszych elementów języka

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/ 2011 POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY POLSKÉ FRAZEOLOGIZMY

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy, aby kolejne numery gazetki

Chcielibyśmy, aby kolejne numery gazetki CZEŚĆ r 1 Maj 2009 GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞 Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gazetki studenckiej Cześć.

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Germanizmy w gazetach polonijnych Beata Wałaská Vedoucí diplomové práce: Mgr. Roman Madecki Ph.D. BRNO 2008 1 Prohlášení

Bardziej szczegółowo

Monika Rościszewska-Woźniak. Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami

Monika Rościszewska-Woźniak. Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami 3 Monika Rościszewska-Woźniak Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami 4 Wstęp Z dzieckiem w świat Poradnik Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami przeznaczony jest głównie

Bardziej szczegółowo

Testy językowe z lat ubiegłych

Testy językowe z lat ubiegłych Testy językowe z lat ubiegłych Z zasady nie umieszczamy kluczy służących do sprawdzania testów. Jeden z nich podaliśmy w charakterze przykładu. XXVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO GRUPA A GRUPA

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO NA KURSACH DLA DOROSŁYCH

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO NA KURSACH DLA DOROSŁYCH WYDAWNICTWO CENTRALNEGO BIURA KURSÓW DLA DOROSŁYCH. -Ni 22. J. GAŻYŃSKA NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO NA KURSACH DLA DOROSŁYCH POZIOM U, III, IV, (STOPIEŃ III-VIII) (WSKAZÓWKI METODYCZNE I PROGRAM) Z ZAPOMOGI

Bardziej szczegółowo