Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju Nadrzędny cel strategiczny nr 1. Długotrwały, transgraniczny rozwój miejski 1.3. Społecznie zrównoważone warunki życia Transgraniczna ochrona konsumentów-dwumiasto przyjazne konsumentom Poprzez realizację projektu powinna być realizowana transgraniczna informacja i doradztwo konsumenckie. Powinna nastepować przez następujące aktywności: - informację i doradztwo w dziedzinie transgranicznego osiedlani się/zamieszkiwania - wydawanie poradników dotyczących dokonywania zakupów oraz zamówień w Niemczech przez konsumentów z Polski - wydawanie nowych poradników dla konsumentów niemieckich w związku z przyszłymi zmianami prawnymi - wykłady, odczyty, referaty instytucji kształceniowych, publikacje, prasa Stowarzyszenie Konsumentów Kraju Zwiazkowego Brandenburgii, Federacja Konsumentów ok Euro rocznie Partner do wspólpracy: - Aktualizacja i transgraniczny rozwój przewodnika po mieście i poradnika dla osób mających problemy z poruszaniem się Miasto Frankfurt nad Odrą, Pełnomicnik ds. równouprawnienia i osób niepełnosprawnych, Związek osób Niepełnosprawnych Frankfurt nad Odrą Partner do wspólpracy: Wzmacnianie transgranicznej oferty kulturalnej Granica polsko-niemieckie centrum dokumentacji Polsko-niemieckie centrum dokumentacji chce zbierać, archiwizować w formie elektronicznej i wystawiać materiały, przedmioty, dokumenty, dowody dnia codziennego jak również szczególne wydarzenia z życia na polsko-niemieckim pograniczu w Słubicach i we Frankfurcie od roku 1945 do czasów obecnych. ponad Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Referat II, Archiwum miejskie we Frankfurcie, SMOK, Spółka Targów i Organizacji Imprez sp. z o.o., Wydział ds. Marketingu miejskiego Polsko-Niemiecki Tydzień Filmowy

2 2 Przez tydzień będą wyświetlane filmy polskie i niemieckie z tytułem, napisami i wprowadzeniem w danym języku. Tematyka filmów winna dotyczyć: Pogranicza w polskim i niemieckim filmie, Obrazu Polski w niemieckim kinie i Niemiec w kinie polskim, Polsko-niemieckiej granicy w filmie itp. Miasto Frankfurt nad Odrą, Referat II, SMOK Bar na plaży przy Odrze Powtarzający się rokrocznie event z okazji otwarcia sezonu- w nawiązaniu do historycznej tradycji Euro rocznie Miasto Frankfurt nad Odrą, Referat II, SMOK, Spółka Targów i Organizacji Imprez sp. z o.o., Wydział ds. Marketingu miejskiego Nadrzędny cel strategiczny nr 2. Wspólny rozwój gospodarczy, transgraniczne badania i wzrost zatrudnienia 2.1. Transgraniczne wspieranie inwestycji Wspieranie wspólnych osiedleń/kontynuacja projektu Wspólna sieć wspólpracy Investor Center Ostbrandenburg (ICOB- Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora sp. z o.o.) 1,5 mln Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Opracowanie koncepcji wzmocnienia badań podstawowych i dostosowawczych w Dwumieście Słubice i Frankfurt nad Odrą i jej wdrożenie z celem lokalizacji odpowiedniej instytucji Investor Center Ostbrandenburg (ICOB Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora sp. z o.o.)) Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Wypracowanie koncepcji mającej na celu lokalizację instytutu (szkoły wyższej) logistyki Investor Center Ostbrandenburg (ICOB Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora sp. z o.o.)) Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Poznaniu w celu stworzenia dodatkowych zdolności/możliwości badawczych i nowych kierunków studiów IHP Frankfurt nad Odrą, pani Heidrun Foerster W fazie realizacji

3 3 Uniwersytet techniczny w Poznaniu Viadukt PROInnovation Wypracowanie i przygotowanie specjalnych usług doradczych dla przedsiębiorców działajacych transgranicznie z konkretnymi potrzebami innowacyjnymi z celem podniesienia konkurencyjności regionalnych małych i średnich przedsiebiorstw po obu stronach Odry. BIC, Frankfurt nad Odrą, Pani Heike Gensing ok Euro Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze Gorzów Podmioty gospodarcze w Dwumieście-Polsko-Niemiecka Akademia przedsiębiorców Business Support Wypracowanie i wprowadzenie różnych narzędzi do stymulowania powstawania polsko-niemieckich podmiotów gospodarczych we Frankfurcie i w Słubicachw języku polskim i niemieckim z celem ich ożywiania, utrzymywania przy życiu i wspierania. Planowane jest doradztwo dla pojedyńczych podmiotów jak również wydarzenia dla grup tzn. dla wielu podmiotów. BIC, Frankfurt nad Odrą, Pani Heike Gensing, IHK- Projektgesellschaft spółka z o.o., Pan Georg Woelffling ok Euro Partner ze Słubic Działalność gospodarcza bez granic Założenie inkubatora w BIC Frankfurt(Oder) dla podmiotów z Dwumiasta z towarzyszącym doradztwem i wydarzeniami w języku polskim i niemieckim. BIC, Frankfurt nad Odrą, Pani Heike Gensing ok Euro Partner ze Słubic Trangsraniczny rozwój turystyki Bitwa pod Kunowicami Badania archeologiczne i prezentacja wyników. Fundacja Dobro Kultury Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Wspierania Gospodark, Spółka Targów i Organizacji Imprez sp. z o. o., Gmina Słubice Frankfurt nad Odrą&Słubice&okolice-modelowy region turystyki miasta granicznego Stowarszyszenie Turystyczne Frankfurt nad Odrą, Pani Petra Janke Gmina Słubice i inne

4 Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu Ochrona klimatu-koncepcja transgranicznej rozbudowy E-mobilnośći (między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych, oraz dla branży turystycznej) Zakłady Miejskie we Frankfurcie nad Odrą Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Urząd 39, Gmina Słubice 2.5. Wspólne wspieranie zatrudnienia Transgraniczne przygotowanie do rynku pracy Projekt dotyczy treningów językowych, szkoleń, praktycznego kształcenia, teorii w wybranych przyszłościowych zawodach dla polskich i niemieckich zainteresowanych, we współpracy z przedsiębiorstwami Izba Rzemieślnicza Frankfurt nad Odrą Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Nadburmistrza, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Zwiększenie mobilności i kwalifikacji osób bezrobotnych Projekt dotyczy doradztwa w zakresie niemieckiego dualnego systemu kształcenia dla polskich zainteresowanych oraz dla bezrobotnych, wspieranie kompetencji językowych i integracji systemów kształcenia pomysłodawca: Agencja Pracy Frankfurt nad Odrą Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Nadburmistrza, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Pomysł na projekt: Transgraniczne projekty dla osób długotrwale bezrobotnych i dyskryminowanej młodzieży pomysłodawca p. Marta Gębala bbw Frankfurt nad Odrą Nadrzędny cel strategiczny nr 3. Międzynarodowe miejsce kształcenia 3.1. Rozwój trangranicznej oferty kształcenia zaspokajającej potrzeby mieszkańców w każdym wieku Wspieranie i pośrednictwo transgranicznych miejsc praktyk, miejsc podejmowana kształcenia zawodowego we frankfurckich względnie słubickich zakładach wraz z towarzyszącym im kursem językowym Uwaga-mile widziana kontynuacja Umowy o współpracy z między IHK Frankfurt nad Odrą a Miastem Frankfurt nad Odrą i Powiatem Słubickim. Instytucja kształceniowe Brak Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Nadburmistrza, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Kształcenie w ramach zawodu technik elektrowni wiatrowych Centrum kształcenia bbw

5 Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, Wydział Nadburmistrza, Wydział Wspierania Gospodarki, Gmina Słubice Historia dla wszystkich-sieć edukacji historycznej Ponad 25 muzeów, instytucji, związków historycznych i inicjatyw spotyka się rokrocznie w celu zebrania ofert w broszurę informacyjną z mapą miasta i wersją on-line Euro Miasto Frankfurt nad Odrą, SMOK Koncepcja rozbudowy Eurocampu jako polsko-niemieckiego centrum spotkań PeWoBe sp. z o. o. brak Miasto Frankfurt nad Odrą, Gmina Słubice Rozszerzenie działalności Frankfurckiego Związku Rodzin na obszar Dwumiasta nowy projekt Christiane Donath, Demokratyczny Związek Kobiet- Frankfurcki Związek Rodzin brak Miasto Frankfurt nad Odrą, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Gmina Słubice Przygotowanie i kształcenie dla wychowawców w dziedzinie bilingualnych przedszkoliopieka pewobe ggmbh, Pani Heidemarie Langisch Rozszerzenie niemiecko-polskiej wzglednie miedzynarodowej oferty Eurocampu Helenesee Eurocamp Helenesee, pewobe ggmbh, Pani Manuela Demel Pomysły projektów: - Transgraniczne moduły kształcenia z zajeciami jezykowymi-int LERNEN, pomysłodawca p. Marta Gębala bbw Frankfurt nad Odrą - Aktywacja polsko-niemeickiego kampusu kaształcenia-doradztwa zawodowego o kariery, Agencja na rzecz wieloletniego uczenia się, mobilności i hostingu dla Polski i Niemiec, pomysłodawca p. Marta Gębala bbw Frankfurt nad Odrą

6 6 - Ustanownienie/Powołanie europejskiej Strefy specjalnej, pomysłodawca p. pewobe ggmbh, Pani Heidemarie Langisch - wspólpraca Stowarzyszeń osób niedosłyszących ze Słubic i Frnkfurtu nad Odrą informacje nt. Technik słuchu, działań dotyczących treningów komunikacyjnych, pomysłodawca p. Frankfurt nad Odrą 3.2. Wzmocnienie transgranicznego profilu miast poprzez rozwój kompetencji językowych mieszkańców Spotkanie w partnerstwie- nauka sąsiada i wspólne projekty między szkołami podstawowymi i innymi w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą Projekt skierowany do szkół podstawowych całego Euroregionu Pro Europa Viadrina. Do współpracy pozyskanych zostanie 20 szkół z polskiej i 20 z niemieckiej strony, które realizowały będą projekt przez 3 lata i zawrą umowę o współpracy z RAA Brandenburg, Civilitas i szkołami partnerskimi. Celem projektu jest pozyskanie 40 szkół podstawowych, realizacja programu w klasach 1-3, wzmacnianie kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych, wzmocnienie trwałej współpracy szkół podstawowych, wspieranie wielojęzyczności w regionie i kompetencji interkulturowych w szkołach. RAA Brandenburg Euro Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Miasto Frankfurt nad Odrą, Urząd 40, Gmina Słubice, ZAO Opracowanie materiałów do zajęć języka polskiego Celem projektu jest opracowanie materiałów do języka obcego języka polskiego jako 2 języka obcego dla zaawansowanych na poziomie A1/B2, które odpowiadaja wymaganiom Kraju Związkowego Brandenburgii... 1 Miejskie Gimnazjum Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą 2018 ok Euro Krajowy Instytut na rzecz szkól i mediów Brandenburgii i Berlina, Urząd ds. szkól Frankfurtu nad Odrą, CP, Uniwersytet w Poczdamie Pomysły projektów: -Alternatywne metody nauki języków-kursy dla dorosłych, pomysłodawca p. Adam Poholski-Fundacja CP -Europejskie Dwumiasto nauki języków obcych-kursy językowe i oferty turystyczne, pomysłodawca p. Adam Poholski, Fundacja CP -Wsparcie finansowe realizowanych projektów, pomysłodawca p. Friedemann, Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Nazwa programu Rodzaj działań projektowych Uprawnieni Wnioskodawcy Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo