SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz łącznika pomiędzy budynkiem M i B. (CPV: ) I. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy I.1. Część I od dnia podpisania umowy do r. - całodobowe świadczenie usług sprzątania oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (Izba Przyjęć Główna); I.2. Część II od r. do r. - całodobowe świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach budynku M oraz w łączniku pomiędzy budynkiem M i B. II. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług część I: II.1. Profesjonalne doczyszczanie zabrudzonych powierzchni w zależności od rodzaju, w ilości określonej w załączniku nr 1.1 oraz ich konserwacja zabezpieczanie ich powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi (akrylowymi). II.2. Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich powierzchni w oddziale. II.2.1. sprzątanie profilaktyczne codziennie, II.2.2. sprzątanie gruntowne comiesięczne. II.3. Sprzątanie powierzchni w zależności od zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z Planem Higieny SPWSZ (załącznik nr 1.3 do SIWZ): II.3.1. pomieszczenia o wysokim ryzyku (m.in. gabinety zabiegowe, sale chorych, sale intensywnego nadzoru, windy), II.3.2. pomieszczenia o bardzo wysokim ryzyku (m.in. toalety, łazienki, brudowniki, magazyny składowania odpadów, pomieszczenia pro morte), II.3.3. pomieszczenia o średnim ryzyku (m.in. poczekalnie, gabinety diagnostyki nieinwazyjnej, tj. RTG, korytarze wewnątrzoddziałowe, dyżurki pielęgniarskie, gabinety lekarskie), II.3.4. pomieszczenia pozbawione ryzyka (m.in. pomieszczenia pomocnicze szatnie, pomieszczenia piwniczne, pokoje socjalne). II.4. Utrzymanie na bieżąco w czystości podłóg we wszystkich pomieszczeniach, na korytarzach i klatkach schodowych uwzględniając wszystkie rodzaje powierzchni. II.5. Utrzymanie na bieżąco w czystości wszystkich lamperii, glazury, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, instalacji CO, armatury łazienkowej, toalet oraz osprzętu. II.6. Mycie i dezynfekcja sanitariatów i umywalek wraz z bateriami, kabin prysznicowych wraz z bateriami. II.7. Mycie i dezynfekcja dozowników na mydło i środki dezynfekcyjne do rąk oraz podajników na ręczniki jednorazowego użycia oraz ich bieżące uzupełnianie. II.8. Odkurzanie sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach (m.in. telefonów, komputerów, drukarek i monitorów) stanowiących wyposażenie pomieszczeń z wyłączeniem specjalistycznej aparatury). II.9. Czyszczenie mebli i wyposażenia, w tym mycie i dezynfekcja. II.10. Mycie i dezynfekcja wózków transportowych (dla pacjentów, na bieliznę, na odpady). II.11. Mycie i rozmrażanie lodówek, zamrażarek. II.12. Mycie przeszkleń wewnętrznych i gablot. II.13. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych i wind. II.14. Opróżnianie i mycie pojemników na odpady oraz wymiana worków na odpady w odpowiednim kolorze. II.15. Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego (zgodnie z aktualnie obowiązującą w Szpitalu instrukcją). II.16. Czyszczenie żaluzji pionowych i poziomych we wszystkich pomieszczeniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeszkleń (zdejmowanie i zawieszanie firan leży po stronie Wykonawcy), wykonanie usługi musi być zgłoszone do odbioru i kontroli). II.17. Utrzymanie w czystości włączników elektrycznych, kontaktów, kabli, paneli oświetleniowych, gniazd gazów medycznych, skrzynek. 1

2 II.18. Mycie punktów świetlnych (zdejmowanie i zakładanie opraw punków świetlnych leży po stronie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu). II.19. Mycie i dezynfekcja lamp bakteriobójczych. II.20. Mycie i polerowanie luster, czyszczenie półek pod lustrami. II.21. Mycie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych. II.22. Wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych, awariach, itp. II.23. Sprzątanie generalne (mycie, dezynfekcja, doczyszczanie wszystkich powierzchni, w tym sufitów). II.24. Sprzątanie w sytuacjach nagłych: II usuwanie mokrych zabrudzeń szczególnie w porze jesienno - zimowej, II w przypadku awarii technicznych. II.25. W przypadku prac remontowych wykonywanych przez Zamawiającego bieżące sprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi, a po zakończeniu prac sprzątanie pomieszczeń oddawanych do użytkowania. II.26. Pomoc w obsłudze pacjentów pod nadzorem personelu medycznego: II.27. Pomoc pielęgniarce przy prostych czynnościach pielęgnacyjnych: II.28. Pomoc przy myciu pacjenta przytrzymanie, asysta, II.29. Podanie pacjentowi miski z wodą, miski nerkowatej, II.30. Przytrzymanie pacjenta, II.31. Asysta i pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta, II.32. Pomoc przy rozbieraniu/ubieraniu pacjenta przytrzymanie, asysta, II.33. Asysta przy bezpiecznym ułożeniu i przygotowaniu pacjenta do transportu przytrzymanie, pomoc przy przełożeniu, zabezpieczenie pacjenta, II.34. Pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych: II.35. Dostarczanie pojemników na wydaliny do łóżka pacjenta (kaczki, baseny, miski nerkowate, miski, wanienki) i bezzwłoczne wyniesienie ich po użyciu również na prośbę pacjenta, po powiadomieniu personelu medycznego (podanie w/w pojemników pacjentowi i ich odbiór od pacjenta leży po stronie personelu medycznego). II.36. Pomoc przy założeniu i zmianie pacjentowi pampersów, wkładek, itp., II.37. Pomoc przy rozbieraniu/ubieraniu pacjenta (przytrzymanie, asysta), II.38. Transport wewnętrzny pacjentów: II pomoc w transporcie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, II pomoc przy przewozie zwłok i szczątków ludzkich do pomieszczeń pro morte. II pomoc w obsłudze pacjentów bez nadzoru personelu medycznego na zlecenie personelu medycznego: II.39. Dostarczanie i odbiór wyników oraz materiału biologicznego (krew, mocz i inne) w godzinach od 14:00 do 07:00 w dni robocze i całodobowo w soboty, niedziele oraz dni świąteczne, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych, II.40. Reagowanie na sygnalizację przyzywową w oddziale szpitalnym. II.41. Bezzwłoczne zgłaszanie przez pracowników Wykonawcy personelowi medycznemu zauważonych w toku pracy nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu i mieniu pacjentów, personelu lub osób trzecich. II.42. Zmiana bielizny pościelowej na pustych łóżkach, ścielenie łóżek. II.43. Opróżnianie, mycie i dezynfekcja basenów, kaczek, misek nerkowatych, misek, wanienek, aparatury ssącej. II.44. Opróżnianie, mycie i dezynfekcja słoi na dobową zbiórkę moczu (DZM) na zlecenie pielęgniarki. II.45. Bieżące sprzątanie rozlanych płynów ustrojowych. II.46. Pomoc przy spisywaniu depozytu i jego zabezpieczeniu, II.47. Przekazywanie odzieży pacjentów do Magazynu Depozytowego oraz ich odbiór z Magazynu Depozytowego i dostarczanie do oddziału szpitalnego. III. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług część II: III.1. Profesjonalne doczyszczanie zabrudzonych powierzchni w zależności od rodzaju, w ilości określonej w załączniku nr 1.1 oraz ich konserwację, III.2. Sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni w piwnicach, klatkach schodowych, łączniku M-B: III.2.1. mycie podłóg za pomocą maszyny czyszcząco-zbierającej III.2.2. mycie schodów, cokołów; III.2.3. mycie i dezynfekcja poręczy i balustrad; 2

3 III.2.4. utrzymanie w czystości kafli naściennych, ścian, sufitów; III.2.5. mycie drzwi, klamek i przeszkleń; III.2.6. mycie odbojnic; III.2.7. mycie i dezynfekcja umywalki; III.2.8. mycie i dezynfekcja baterii umywalkowej; III.2.9. dezynfekcja syfonu przy umywalce; III dezynfekcja i mycie dozownika na papier ZZ, mydło w płynie i środek dezynfekcyjny - części zewnętrznych i wewnętrznych; III mycie okien; III mycie detergentem parapetów, grzejników; III mycie skrzynek pożarowych oraz obudowy rozdzielni elektrycznych; III mycie osłon lamp sufitowych, bocznych i wywietrzników zdejmowanie i zakładanie osłon lamp leży po stronie Zamawiającego; III opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady i założenie worka; III oczyszczanie wycieraczek; III doczyszczanie gruntowne wraz z impregnacją powierzchni. III mycie krzeseł plastikowych III pielęgnacja i podlewanie roślin doniczkowych III sprzątanie powierzchni zgodnie z Planem Higieny SPWSZ (załącznik nr 1.3 do SIWZ). III.3. Utrzymanie na bieżąco w czystości podłóg na korytarzach i klatkach schodowych uwzględniając wszystkie rodzaje powierzchni. III.4. Opróżnianie i mycie pojemników na odpady oraz wymiana worków na odpady w odpowiednim kolorze. III.5. Usuwanie śmieci i transport do punktu zbiorczego (zgodnie z aktualnie obowiązującą w SPWSZ instrukcją Załącznik nr 1.2 do SIWZ). III.6. Utrzymanie w czystości włączników elektrycznych, kontaktów. III.7. Mycie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych. III.8. Wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych, awariach itp. III.9. Sprzątania w sytuacjach nagłych, np.: III.9.1. usuwanie mokrych zabrudzeń w porze jesienno zimowej; III.9.2. w przypadku awarii technicznych. IV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy: IV.1. Zapewnienie realizacji usług sprzątania w dni powszednie, soboty i niedziele i święta - całodobowo. IV.2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę kompetentnych pracowników (od dnia podpisania umowy minimum 5 osób, a od r. minimum 9 osób), która zagwarantuje wykonanie usługi zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. IV.3. Zamawiający wymaga, aby rytm pracy dostosowany był do specyfiki danej jednostki. Wykonawca nie będzie wykonywał rutynowych czynności porządkowych w salach chorych w godzinach od do 06.00, podczas wizyt lekarskich, w gabinetach zabiegowych - podczas wykonywania badań i zabiegów u pacjentów oraz w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich podczas odpraw lekarskich i pielęgniarskich (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). IV.4.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, tj, m.in. Plan Higieny SPWSZ, Instrukcja postępowania z odpadami, Instrukcja postępowania z bielizną szpitalną itp. IV.5. Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż. oraz innymi procedurami i standardami, procedurami postępowania z materiałem zakaźnym i odpadami szpitalnymi, szczątkami i zwłokami ludzkimi, zasadami higieny i ochrony osobistej, zasadami korzystania z dróg i wind szpitalnych (czystych i brudnych) oraz innymi przepisami prawa. IV.6. Wykonawca określi i opracuje w porozumieniu z Zamawiającym: IV.6.1. rodzaj stanowisk, IV.6.2. czas wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, IV.6.3. grafik organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach imienny dla wszystkich grup personelu, 3

4 IV.6.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia planów higieny dostosowanych do potrzeb jednostki zamawiającej i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego umieszczenia ich we wszystkich pomieszczeniach obiektu. IV.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia krotności i jakości sprzątania w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego i epidemii w konkretnych pomieszczeniach. IV.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: IV.8.1. zmiany ilości i rodzaju powierzchni objętej przedmiotem zamówienia w przypadku remontów, modernizacji, przebudowy lub zmian organizacyjnych, IV.8.2. zlecenia dodatkowych czynności związanych z przedmiotem zamówienia, wynikających z awarii technicznych lub zdarzeń losowych w ramach zakresu obowiązującej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru kontroli wykonywania usług przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. IV.8.3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Szpitalu zasad i procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym w zakresie pełnienia usługi. Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą staranności w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U ). IV.9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru kontroli wykonywania usług przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. IV.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001:2008 lub inny dowód zewnętrznej akredytacji przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający, że realizowane przez Wykonawcę usługi są prowadzone według opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur, procesów. IV.11. Do dyspozycji Wykonawcy zostaną wydane wskazane pomieszczenia gospodarczo porządkowe w oddziale szpitalnym. IV.12. Do dyspozycji Wykonawcy, Zamawiający udostępni, do wspólnego użytkowania z personelem Zamawiającego, pomieszczenia socjalne w obrębie oddziału oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie personelu. IV.13. Jeżeli w wyniku działalności Wykonawcy, na terenie Zamawiającego będą powstawały odpady inne niż komunalne, np. z grupy odpadów niebezpiecznych, Wykonawca winien je sklasyfikować i prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie i na własny koszt. IV.14. Za szkody w mieniu i na osobach powstałe na skutek nienależytego wykonania usługi odpowiada Wykonawca. IV.15. Wyznaczenie osoby koordynującej do prowadzenia nadzoru nad pracownikami Wykonawcy oraz do kontaktowania się z nadzorem bezpośrednim (pielęgniarka, kierownik lub osoba odpowiadająca za daną komórkę organizacyjną). Osoba koordynująca powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w koordynacji zespołu pracowników wykonujących usługi sprzątania w placówkach ochrony zdrowia. IV.16. Do zadań osoby koordynującej należy: IV nadzór nad pracownikami; IV prowadzenie kontroli świadczenia usługi; IV wprowadzanie na stanowiska pracy nowych pracowników oraz sprawdzanie wykonania powierzonych im obowiązków; IV zapewnienie odpowiedniej obsady stanowisk oraz organizowanie zastępstw; IV.17. Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy, którzy zajmują się przenoszeniem odpadów, muszą być przeszkoleni w bezpiecznym postępowaniu w wypadkach w miejscu pracy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu zapisy o szkoleniach. IV.18. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnego protokołu kontroli realizacji usługi - raz w miesiącu do Działu Administracyjno - Gospodarczego. IV.19. Wszelkie uwagi przekazywane będą przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego osobie wyznaczonej przez Wykonawcę. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zamawiający sporządzi Protokół nienależytego wykonania usługi Załącznik nr 7.1 do SIWZ. Protokół zostanie podpisany przez osobę koordynującą ze strony Wykonawcy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy. IV.20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych procedur porządkowo dezynfekcyjnych w przypadku: 4

5 IV stwierdzenia przez osoby kontrolujące źle wykonanej usługi (na podstawie protokołu kontroli) i na wniosek Pielęgniarki Epidemiologicznej; IV uzyskania dodatnich posiewów środowiskowych na podstawie wyników badań mikrobiologicznych; IV wystąpienia zakażeń na podstawie informacji Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych; IV nakazu wykonania prac porządkowo dezynfekcyjnych przez Inspekcję Sanitarną. IV.21. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć imienny wykaz personelu świadczącego usługi oraz okazać książeczki zdrowia personelu. Wykonawca nie może dopuścić do świadczenia usługi osoby, która nie posiada aktualnej książeczki zdrowia oraz szczepień ochronnych przeciwko WZW typ B. V. Wykonawca zostanie obciążony kosztami mandatów wynikających z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia nakładanych na Zamawiającego przez instytucje upoważnione do kontroli w tym Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. VI. Personel Wykonawcy realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do zachowania wymaganych reżimów sanitarno epidemiologicznych. VII. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu w zakresie używania środków chemicznych i ich dozowania oraz stosowania Instrukcji dotyczący realizacji usługi, raz na 6 miesięcy. VIII. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu szkoleń oraz dokumentów potwierdzających sprawdzenie przekazywanych wiadomości certyfikaty, zaświadczenia wydane przez uprawnione ośrodki kształcenia. IX. Pracownicy wykonujący czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenia badań okresowych, aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych oraz obowiązkowo muszą być zaszczepieni przeciw WZW typu B. X. Pracownicy muszą posiadać jednolitą odzież ochronną z identyfikatorem, obuwie ochronne oraz muszą stosować własny sprzęt ochrony osobistej. XI. Pracowników wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów oraz pracowników Zamawiającego. XII. Pracownik Wykonawcy może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu zmiennikowi zleceń i udzieleniu informacji dotyczących bieżącej pracy oraz sprzętu. XIII. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własny profesjonalny sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji: XIII.1. wózki do sprzątania wózki z systemem dwuwiadrowym z wyciskarką lub systemem wannowym, wyposażone w worek i wiaderka różnego koloru; XIII.2. ściereczki jednokrotnego użycia; XIII.3. mopy z możliwością prania mechanicznego w pralni ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni; XIII.4. drabiny i trzonki teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów usytuowanych na wysokości powyżej jednego metra. XIII.5. Stosowany sprzęt musi być oznakowany. XIII.6. Sprzęt powinien być wysuszony po użyciu i przechowywany w odpowiednich warunkach zapewniających jego czystość. XIII.7. Stosowane przez wykonawcę środki i preparaty dezynfekcyjne do utrzymania czystości, konserwacji muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, a wprowadzanie nowych środków i preparatów musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. XIII.8. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz musza być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia zgodnie z Ustawą z r. o produktach biobójczych (Dz.U z poźn. zm.) oraz wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, dobrą biodegradację oraz brak działania drażniącego na skórę. XIII.9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć karty charakterystyk wszystkich preparatów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U z późn. zm,) oraz ulotki informacyjne dotyczące stosowanych produktów. XIII.10. Zasady doboru preparatów dezynfekcyjnych oraz zasady bezpiecznego ich stosowania muszą być zgodne z treścią Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w zależności od stref higienicznych określonych w Planie Higieny SPWSZ oraz posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. XIII.11. Przy doborze preparatów dezynfekcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 5

6 XIII do dezynfekcji powierzchni stosuje się roztwory preparatów działające skutecznie w czasie nie dłuższym niż 15 min; XIII stosowanie preparatów mających udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i sporów bakteryjnych; XIII preparaty z aldehydem glutarowym w urządzeniach spryskujących mogą być stosowane tylko do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc; XIII preparaty muszą być bezpieczne dla człowieka i środowiska, uzgodnione i zaakceptowane przez Pielęgniarkę Epidemiologiczna; XIII W przypadku przekroczenia dopuszczanych norm skażeń mikrobiologicznych powierzonych powierzchni szpitalnych wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów badań środowiskowych. XIII Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych i Pielęgniarką Epidemiologiczną celem wymiany uwag dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz stosowanych środków. XIV. Wykonawca zapewnia w cenie usługi: XIV.1. preparaty dezynfekcyjne, środki czystościowe; XIV.2. mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni; XIV.3. worki na odpady z naklejkami do opisu odpowiednim kodem (o grubości folii i parametrach określonych w załączniku nr do SIWZ, dostosowane wielkością do pojemników); XIV.4. mydło w płynie uzupełnianie dozowników leży po stronie Wykonawcy; XIV.5. środek dezynfekcyjny do rąk - uzupełnianie dozowników leży po stronie Wykonawcy XIV.6. specjalistyczny sprzęt do sprzątania i materiał porządkowy (posiadający atest PZH), w odpowiedniej ilości; XIV.7. wózki do sprzątania wózki z systemem dwuwiadrowym z wyciskarką lub systemem wannowym, wyposażone w worek i wiaderka różnego koloru; XIV.8. ściereczki jednokrotnego użycia (zróżnicowane kolorystycznie); XIV.9. mopy z możliwością prania mechanicznego w pralni ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni; XIV.10. dezynfekcję i pranie mopów. XIV.11. drabiny i trzonki teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów usytuowanych na wysokości powyżej jednego metra. XIV.12. Stosowany sprzęt musi być oznakowany w zależności od miejsca użytkowania (wózki do sprzątania) XIV.13. Sprzęt powinien być wysuszony po użyciu i przechowywany w odpowiednich warunkach zapewniających jego czystość, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. XIV.14. Wózkiem do sprzątania nie można wjeżdżać do sprzątanych pomieszczeń (sale chorych). XV. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom: XV.1. mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk; XV.2. ręczniki papierowe i papier toaletowy; XV.3. środki ochrony osobistej; XV.4. identyfikatory, ubrania robocze, obuwie (zmiana odzieży na odzież roboczą jest obowiązkowa); XV.5. szafki z przegrodą na odzież (osobista robocza); XV.6. apteczkę podręczną m.in. z środkami opatrunkowymi i plastrem wodoszczelnym; XV.7. XV.8. systematyczne pranie i dezynfekcję odzieży roboczej; swoiste postępowanie po ekspozycji zawodowej potencjalnie infekcyjnym materiałem mogącym przenosić zakażenia HIV, HBV, HCV. 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usług sprzątania w obiektach SPWSZ w Szczecinie w okresie od 01.08.2013 do 06.06.2014 r. (CPV: 90.91.00.00-9) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi

Załącznik nr 1. I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi Załącznik nr 1 I. Wymagania organizacyjno technologiczne realizacji usługi 1) Kompleksowe utrzymanie czystości, prace porządkowe w pomieszczeniach budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 18.11.2011r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości (sprzątanie), które powinno być wykonywane na zasadach określanych poniżej w oparciu o stosowną umowę i jej załączniki. 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE załącznik 1 ZAKRES PRAC PERSONELU POMCNICZEGO CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1. Pomoc przy karmieniu pacjentów ciężko chorych i niepełnosprawnych Przy każdym posiłku 2. Mycie sztućców

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 Oddziały szpitalne i inne pomieszczenia HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Sale chorych we wszystkich oddziałach strefa II Lp. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości ma na celu stałe usuwanie i redukcje mikroflory, co zapobiega zakażeniom wynikającym z

Bardziej szczegółowo

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. ZAŁĄCZNIK nr 1 Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. S1 strefa najwyższych wymagań higienicznych 1.1. sale operacyjne bloku operacyjnego 1.2. sale

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Załącznik nr 2 so SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach i na zewnątrz w otoczeniu budynków. II. Podział pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 11 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia 07.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356834-2011:text:pl:html PL-Bartoszyce: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2011/S 220-356834 Szpital Powiatowy im.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr Zawarta w dniu. 2012 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości I. NOWY BUDYNEK: Utrzymaniu czystości i sprzątaniu podlegają: 1. Wypożyczalnie: 6 pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku SP ZOZ Przychodni Miejskiej 05-420

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/06/PN/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I I. Zakres prac wymaganych do wykonania w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach zlokalizowanego w Wadowicach, przy ul. Żwirki i Wigury 9. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200

Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200 Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 90910000, 90919200 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania i całodobowego

Bardziej szczegółowo

Plan higieny gabinetu zabiegowego (1)

Plan higieny gabinetu zabiegowego (1) Plany higieny chemia FARMOS Plan higieny gabinetu zabiegowego (1) Czynności 2 X dziennie 1 X dziennie Mycie i dezynfekcja umywalek i baterii Mycie i dezynfekcja stołów zabiegowych, leżanek lekarskich (mycie

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami

Bardziej szczegółowo

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Pakiet Nr 6 -Oddzial Reumatologiczny Pakiet.. 6 " Pieczec naglówkowa firmy Zespól Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 Nazwa oddzialu: ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Warlosc uslugi Warlosc

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI PERSONELU POMOCNICZEGO BLOKU OPERACYJNEGO

WYKAZ CZYNNOŚCI PERSONELU POMOCNICZEGO BLOKU OPERACYJNEGO WYKAZ CZYNNOŚCI PERSONELU POMOCNICZEGO BLOKU OPERACYJNEGO Blok Operacyjny Oddziałów: Chirurgii Ogólnej,Urologii i Ortopedyczno-Urazowego; Chirurgii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej; Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

V. Nazwa i adres Wykonawcy

V. Nazwa i adres Wykonawcy Formularz na wykonanie usługi sprzątanie i utrzymanie czystości poniżej 14000 euro ( nazwa rodzaju zamówienia ) I. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie ul.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH Załącznik 1 PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH W celu utrzymania czystości w Szpitalu w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m².

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Załącznik nr 7 stanowiący załącznik do SIWZ oraz do umowy z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Nr pozycji Nazwa pomieszczenia NISKI PARTER Pow.

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek LOKALIZACJA BUDYNKU- RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 1 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 10.214,90 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: usługę ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie.

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie. załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, schodów i terenów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usług związanych z kompleksowym utrzymaniem czystości oraz czynności związane z realizacją transportu wewnętrznego i pomiędzy obiektami Zamawiającego I. Harmonogram sprzątania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE Nr Sprawy 47/2014 Załącznik nr 7 do umowy WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie Gminne Przedszkole w Podegrodziu oraz Gminny Żłobek w Podegrodziu 33 386 Podegrodzie 248, reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.waw.pl Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 30 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 28/2015/PN Gdańsk, 2 października 2015 r.

Znak sprawy 28/2015/PN Gdańsk, 2 października 2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82 Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres prac wymaganych do wykonania w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach zlokalizowanym w Wadowicach, przy ul. Żwirki i Wigury 9. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego Opracował Sprawdził Zatwierdził Naczelna Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Ćwirzeń Krystyna Sprawka Asystent ds. san.-epid. i ośw. zdrowotnej Joanna Adamczyk wydanie 5 / str. 1 z 21 Dyrektor Szpitala

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m²

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m² LOKALIZACJA BUDYNKU- KROSNO UL. BIESZCZADZKA 1 ( powierzchnia uŝytkowa i biurowa do sprzątania 3021,82 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy:

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: ... (pieczęć Firmy) Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: WYKONAWCĄ... z siedzibą w... zarejestrowanym...pod numerem... reprezentowanym przez: a ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZYUL. KOMANDORSKIEJ 16 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Wola w 2011 roku

Umowa nr... na świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Wola w 2011 roku Umowa nr... na świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Wola w 2011 roku zawarta w Warszawie w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE:

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: a) usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego oraz elektrycznego sprzętu biurowego. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75 Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn NIP: 739-050-39-12 http:/www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 12 maja 2013r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr.. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA

Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA zawarta w dniu w Dobrej pomiędzy: 1) Gminą Dobra, ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra; NIP 851-294-80-83; REGON 811685496 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2012-12-20 14:10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 470140-2012 z dnia 2012-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: ZO/KO/01/2015

Zapytanie ofertowe nr: ZO/KO/01/2015 o KRAKODLEW Spółka Akcyjna ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polska odlewnia żeliwa szarego, sferoidalnego i wermikularnego Kraków 2015-07-09 Zapytanie ofertowe nr: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim.

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4 Rybnik ul. 3 Maja 2 Załącznik nr 4b do SIWZ Częstotliwość w 3 razy w roku raz w roku gaszenie światła przed światła zgaszone; 2 usuwanie pajęczyn brak pajęczyn;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 110/PNE/SW/2010 PLAN HIGIENY. ilość razy dziennie. 1 x. 1 x. boczne. pow. dotykowa. 1 x

Nr sprawy: 110/PNE/SW/2010 PLAN HIGIENY. ilość razy dziennie. 1 x. 1 x. boczne. pow. dotykowa. 1 x Nr sprawy: 110/NE/SW/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ lan LAN HIGIENY I. strefa ciągłej czystości 492 m 2 parapetów mebli, blatów, wyposaŝenia pow. zewnętrzne Mycie lamp oświetleniowych powierzchni drzwi okienek

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 23.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.);

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.); zal 8 do Projektu umowy Zakres sprzątania (powierzch wewnętrzne raz w miesiącu) Lp. Przedmiot 1 mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 2 3 4 froterowa posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Umowa nr.../2011/...

(Wzór) Umowa nr.../2011/... Załącznik nr 10 do SIWZ (Wzór) Umowa nr.../2011/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur Sprzątanie 1,85 zł/m² jednorazowa usługa 1,25 zł/m² cztery razy w miesiącu 0,75 zł/m² dwanaście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówie podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca morskiego przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika, utrzymywanie czystości ścieŝki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĄTANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 10 ORAZ WIND OSOBOWYCH PRZY PRZEJŚCIACH PODZIEMNYCH NA TERENIE MIASTA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe, należyte sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien i praniem firan i zasłon, w budynkach Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac porzadkowych

Harmonogram prac porzadkowych Harmonogram prac porzadkowych Załącznik nr do Umowy nr IN/HA/U/ / Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne opróżnianie kosze na śmieci, wymiana worków na nowe, wynoszenie odpadów segregowanych do wyznaczonych

Bardziej szczegółowo