SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz łącznika pomiędzy budynkiem M i B. (CPV: ) I. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy I.1. Część I od dnia podpisania umowy do r. - całodobowe świadczenie usług sprzątania oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (Izba Przyjęć Główna); I.2. Część II od r. do r. - całodobowe świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach budynku M oraz w łączniku pomiędzy budynkiem M i B. II. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług część I: II.1. Profesjonalne doczyszczanie zabrudzonych powierzchni w zależności od rodzaju, w ilości określonej w załączniku nr 1.1 oraz ich konserwacja zabezpieczanie ich powłokami ochronnymi, antypoślizgowymi (akrylowymi). II.2. Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich powierzchni w oddziale. II.2.1. sprzątanie profilaktyczne codziennie, II.2.2. sprzątanie gruntowne comiesięczne. II.3. Sprzątanie powierzchni w zależności od zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z Planem Higieny SPWSZ (załącznik nr 1.3 do SIWZ): II.3.1. pomieszczenia o wysokim ryzyku (m.in. gabinety zabiegowe, sale chorych, sale intensywnego nadzoru, windy), II.3.2. pomieszczenia o bardzo wysokim ryzyku (m.in. toalety, łazienki, brudowniki, magazyny składowania odpadów, pomieszczenia pro morte), II.3.3. pomieszczenia o średnim ryzyku (m.in. poczekalnie, gabinety diagnostyki nieinwazyjnej, tj. RTG, korytarze wewnątrzoddziałowe, dyżurki pielęgniarskie, gabinety lekarskie), II.3.4. pomieszczenia pozbawione ryzyka (m.in. pomieszczenia pomocnicze szatnie, pomieszczenia piwniczne, pokoje socjalne). II.4. Utrzymanie na bieżąco w czystości podłóg we wszystkich pomieszczeniach, na korytarzach i klatkach schodowych uwzględniając wszystkie rodzaje powierzchni. II.5. Utrzymanie na bieżąco w czystości wszystkich lamperii, glazury, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, instalacji CO, armatury łazienkowej, toalet oraz osprzętu. II.6. Mycie i dezynfekcja sanitariatów i umywalek wraz z bateriami, kabin prysznicowych wraz z bateriami. II.7. Mycie i dezynfekcja dozowników na mydło i środki dezynfekcyjne do rąk oraz podajników na ręczniki jednorazowego użycia oraz ich bieżące uzupełnianie. II.8. Odkurzanie sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach (m.in. telefonów, komputerów, drukarek i monitorów) stanowiących wyposażenie pomieszczeń z wyłączeniem specjalistycznej aparatury). II.9. Czyszczenie mebli i wyposażenia, w tym mycie i dezynfekcja. II.10. Mycie i dezynfekcja wózków transportowych (dla pacjentów, na bieliznę, na odpady). II.11. Mycie i rozmrażanie lodówek, zamrażarek. II.12. Mycie przeszkleń wewnętrznych i gablot. II.13. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych i wind. II.14. Opróżnianie i mycie pojemników na odpady oraz wymiana worków na odpady w odpowiednim kolorze. II.15. Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego (zgodnie z aktualnie obowiązującą w Szpitalu instrukcją). II.16. Czyszczenie żaluzji pionowych i poziomych we wszystkich pomieszczeniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeszkleń (zdejmowanie i zawieszanie firan leży po stronie Wykonawcy), wykonanie usługi musi być zgłoszone do odbioru i kontroli). II.17. Utrzymanie w czystości włączników elektrycznych, kontaktów, kabli, paneli oświetleniowych, gniazd gazów medycznych, skrzynek. 1

2 II.18. Mycie punktów świetlnych (zdejmowanie i zakładanie opraw punków świetlnych leży po stronie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu). II.19. Mycie i dezynfekcja lamp bakteriobójczych. II.20. Mycie i polerowanie luster, czyszczenie półek pod lustrami. II.21. Mycie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych. II.22. Wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych, awariach, itp. II.23. Sprzątanie generalne (mycie, dezynfekcja, doczyszczanie wszystkich powierzchni, w tym sufitów). II.24. Sprzątanie w sytuacjach nagłych: II usuwanie mokrych zabrudzeń szczególnie w porze jesienno - zimowej, II w przypadku awarii technicznych. II.25. W przypadku prac remontowych wykonywanych przez Zamawiającego bieżące sprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi, a po zakończeniu prac sprzątanie pomieszczeń oddawanych do użytkowania. II.26. Pomoc w obsłudze pacjentów pod nadzorem personelu medycznego: II.27. Pomoc pielęgniarce przy prostych czynnościach pielęgnacyjnych: II.28. Pomoc przy myciu pacjenta przytrzymanie, asysta, II.29. Podanie pacjentowi miski z wodą, miski nerkowatej, II.30. Przytrzymanie pacjenta, II.31. Asysta i pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta, II.32. Pomoc przy rozbieraniu/ubieraniu pacjenta przytrzymanie, asysta, II.33. Asysta przy bezpiecznym ułożeniu i przygotowaniu pacjenta do transportu przytrzymanie, pomoc przy przełożeniu, zabezpieczenie pacjenta, II.34. Pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych: II.35. Dostarczanie pojemników na wydaliny do łóżka pacjenta (kaczki, baseny, miski nerkowate, miski, wanienki) i bezzwłoczne wyniesienie ich po użyciu również na prośbę pacjenta, po powiadomieniu personelu medycznego (podanie w/w pojemników pacjentowi i ich odbiór od pacjenta leży po stronie personelu medycznego). II.36. Pomoc przy założeniu i zmianie pacjentowi pampersów, wkładek, itp., II.37. Pomoc przy rozbieraniu/ubieraniu pacjenta (przytrzymanie, asysta), II.38. Transport wewnętrzny pacjentów: II pomoc w transporcie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, II pomoc przy przewozie zwłok i szczątków ludzkich do pomieszczeń pro morte. II pomoc w obsłudze pacjentów bez nadzoru personelu medycznego na zlecenie personelu medycznego: II.39. Dostarczanie i odbiór wyników oraz materiału biologicznego (krew, mocz i inne) w godzinach od 14:00 do 07:00 w dni robocze i całodobowo w soboty, niedziele oraz dni świąteczne, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych, II.40. Reagowanie na sygnalizację przyzywową w oddziale szpitalnym. II.41. Bezzwłoczne zgłaszanie przez pracowników Wykonawcy personelowi medycznemu zauważonych w toku pracy nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu i mieniu pacjentów, personelu lub osób trzecich. II.42. Zmiana bielizny pościelowej na pustych łóżkach, ścielenie łóżek. II.43. Opróżnianie, mycie i dezynfekcja basenów, kaczek, misek nerkowatych, misek, wanienek, aparatury ssącej. II.44. Opróżnianie, mycie i dezynfekcja słoi na dobową zbiórkę moczu (DZM) na zlecenie pielęgniarki. II.45. Bieżące sprzątanie rozlanych płynów ustrojowych. II.46. Pomoc przy spisywaniu depozytu i jego zabezpieczeniu, II.47. Przekazywanie odzieży pacjentów do Magazynu Depozytowego oraz ich odbiór z Magazynu Depozytowego i dostarczanie do oddziału szpitalnego. III. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług część II: III.1. Profesjonalne doczyszczanie zabrudzonych powierzchni w zależności od rodzaju, w ilości określonej w załączniku nr 1.1 oraz ich konserwację, III.2. Sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni w piwnicach, klatkach schodowych, łączniku M-B: III.2.1. mycie podłóg za pomocą maszyny czyszcząco-zbierającej III.2.2. mycie schodów, cokołów; III.2.3. mycie i dezynfekcja poręczy i balustrad; 2

3 III.2.4. utrzymanie w czystości kafli naściennych, ścian, sufitów; III.2.5. mycie drzwi, klamek i przeszkleń; III.2.6. mycie odbojnic; III.2.7. mycie i dezynfekcja umywalki; III.2.8. mycie i dezynfekcja baterii umywalkowej; III.2.9. dezynfekcja syfonu przy umywalce; III dezynfekcja i mycie dozownika na papier ZZ, mydło w płynie i środek dezynfekcyjny - części zewnętrznych i wewnętrznych; III mycie okien; III mycie detergentem parapetów, grzejników; III mycie skrzynek pożarowych oraz obudowy rozdzielni elektrycznych; III mycie osłon lamp sufitowych, bocznych i wywietrzników zdejmowanie i zakładanie osłon lamp leży po stronie Zamawiającego; III opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady i założenie worka; III oczyszczanie wycieraczek; III doczyszczanie gruntowne wraz z impregnacją powierzchni. III mycie krzeseł plastikowych III pielęgnacja i podlewanie roślin doniczkowych III sprzątanie powierzchni zgodnie z Planem Higieny SPWSZ (załącznik nr 1.3 do SIWZ). III.3. Utrzymanie na bieżąco w czystości podłóg na korytarzach i klatkach schodowych uwzględniając wszystkie rodzaje powierzchni. III.4. Opróżnianie i mycie pojemników na odpady oraz wymiana worków na odpady w odpowiednim kolorze. III.5. Usuwanie śmieci i transport do punktu zbiorczego (zgodnie z aktualnie obowiązującą w SPWSZ instrukcją Załącznik nr 1.2 do SIWZ). III.6. Utrzymanie w czystości włączników elektrycznych, kontaktów. III.7. Mycie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych. III.8. Wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych, awariach itp. III.9. Sprzątania w sytuacjach nagłych, np.: III.9.1. usuwanie mokrych zabrudzeń w porze jesienno zimowej; III.9.2. w przypadku awarii technicznych. IV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy: IV.1. Zapewnienie realizacji usług sprzątania w dni powszednie, soboty i niedziele i święta - całodobowo. IV.2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę kompetentnych pracowników (od dnia podpisania umowy minimum 5 osób, a od r. minimum 9 osób), która zagwarantuje wykonanie usługi zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. IV.3. Zamawiający wymaga, aby rytm pracy dostosowany był do specyfiki danej jednostki. Wykonawca nie będzie wykonywał rutynowych czynności porządkowych w salach chorych w godzinach od do 06.00, podczas wizyt lekarskich, w gabinetach zabiegowych - podczas wykonywania badań i zabiegów u pacjentów oraz w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich podczas odpraw lekarskich i pielęgniarskich (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). IV.4.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, tj, m.in. Plan Higieny SPWSZ, Instrukcja postępowania z odpadami, Instrukcja postępowania z bielizną szpitalną itp. IV.5. Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż. oraz innymi procedurami i standardami, procedurami postępowania z materiałem zakaźnym i odpadami szpitalnymi, szczątkami i zwłokami ludzkimi, zasadami higieny i ochrony osobistej, zasadami korzystania z dróg i wind szpitalnych (czystych i brudnych) oraz innymi przepisami prawa. IV.6. Wykonawca określi i opracuje w porozumieniu z Zamawiającym: IV.6.1. rodzaj stanowisk, IV.6.2. czas wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, IV.6.3. grafik organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach imienny dla wszystkich grup personelu, 3

4 IV.6.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia planów higieny dostosowanych do potrzeb jednostki zamawiającej i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego umieszczenia ich we wszystkich pomieszczeniach obiektu. IV.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia krotności i jakości sprzątania w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego i epidemii w konkretnych pomieszczeniach. IV.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: IV.8.1. zmiany ilości i rodzaju powierzchni objętej przedmiotem zamówienia w przypadku remontów, modernizacji, przebudowy lub zmian organizacyjnych, IV.8.2. zlecenia dodatkowych czynności związanych z przedmiotem zamówienia, wynikających z awarii technicznych lub zdarzeń losowych w ramach zakresu obowiązującej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru kontroli wykonywania usług przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. IV.8.3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Szpitalu zasad i procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym w zakresie pełnienia usługi. Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą staranności w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U ). IV.9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru kontroli wykonywania usług przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. IV.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001:2008 lub inny dowód zewnętrznej akredytacji przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający, że realizowane przez Wykonawcę usługi są prowadzone według opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur, procesów. IV.11. Do dyspozycji Wykonawcy zostaną wydane wskazane pomieszczenia gospodarczo porządkowe w oddziale szpitalnym. IV.12. Do dyspozycji Wykonawcy, Zamawiający udostępni, do wspólnego użytkowania z personelem Zamawiającego, pomieszczenia socjalne w obrębie oddziału oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie personelu. IV.13. Jeżeli w wyniku działalności Wykonawcy, na terenie Zamawiającego będą powstawały odpady inne niż komunalne, np. z grupy odpadów niebezpiecznych, Wykonawca winien je sklasyfikować i prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie i na własny koszt. IV.14. Za szkody w mieniu i na osobach powstałe na skutek nienależytego wykonania usługi odpowiada Wykonawca. IV.15. Wyznaczenie osoby koordynującej do prowadzenia nadzoru nad pracownikami Wykonawcy oraz do kontaktowania się z nadzorem bezpośrednim (pielęgniarka, kierownik lub osoba odpowiadająca za daną komórkę organizacyjną). Osoba koordynująca powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w koordynacji zespołu pracowników wykonujących usługi sprzątania w placówkach ochrony zdrowia. IV.16. Do zadań osoby koordynującej należy: IV nadzór nad pracownikami; IV prowadzenie kontroli świadczenia usługi; IV wprowadzanie na stanowiska pracy nowych pracowników oraz sprawdzanie wykonania powierzonych im obowiązków; IV zapewnienie odpowiedniej obsady stanowisk oraz organizowanie zastępstw; IV.17. Usuwanie odpadów i transport do punktu zbiorczego musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy, którzy zajmują się przenoszeniem odpadów, muszą być przeszkoleni w bezpiecznym postępowaniu w wypadkach w miejscu pracy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu zapisy o szkoleniach. IV.18. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnego protokołu kontroli realizacji usługi - raz w miesiącu do Działu Administracyjno - Gospodarczego. IV.19. Wszelkie uwagi przekazywane będą przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego osobie wyznaczonej przez Wykonawcę. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zamawiający sporządzi Protokół nienależytego wykonania usługi Załącznik nr 7.1 do SIWZ. Protokół zostanie podpisany przez osobę koordynującą ze strony Wykonawcy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy. IV.20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych procedur porządkowo dezynfekcyjnych w przypadku: 4

5 IV stwierdzenia przez osoby kontrolujące źle wykonanej usługi (na podstawie protokołu kontroli) i na wniosek Pielęgniarki Epidemiologicznej; IV uzyskania dodatnich posiewów środowiskowych na podstawie wyników badań mikrobiologicznych; IV wystąpienia zakażeń na podstawie informacji Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych; IV nakazu wykonania prac porządkowo dezynfekcyjnych przez Inspekcję Sanitarną. IV.21. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć imienny wykaz personelu świadczącego usługi oraz okazać książeczki zdrowia personelu. Wykonawca nie może dopuścić do świadczenia usługi osoby, która nie posiada aktualnej książeczki zdrowia oraz szczepień ochronnych przeciwko WZW typ B. V. Wykonawca zostanie obciążony kosztami mandatów wynikających z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia nakładanych na Zamawiającego przez instytucje upoważnione do kontroli w tym Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. VI. Personel Wykonawcy realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do zachowania wymaganych reżimów sanitarno epidemiologicznych. VII. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu w zakresie używania środków chemicznych i ich dozowania oraz stosowania Instrukcji dotyczący realizacji usługi, raz na 6 miesięcy. VIII. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu szkoleń oraz dokumentów potwierdzających sprawdzenie przekazywanych wiadomości certyfikaty, zaświadczenia wydane przez uprawnione ośrodki kształcenia. IX. Pracownicy wykonujący czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenia badań okresowych, aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych oraz obowiązkowo muszą być zaszczepieni przeciw WZW typu B. X. Pracownicy muszą posiadać jednolitą odzież ochronną z identyfikatorem, obuwie ochronne oraz muszą stosować własny sprzęt ochrony osobistej. XI. Pracowników wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów oraz pracowników Zamawiającego. XII. Pracownik Wykonawcy może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu zmiennikowi zleceń i udzieleniu informacji dotyczących bieżącej pracy oraz sprzętu. XIII. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własny profesjonalny sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji: XIII.1. wózki do sprzątania wózki z systemem dwuwiadrowym z wyciskarką lub systemem wannowym, wyposażone w worek i wiaderka różnego koloru; XIII.2. ściereczki jednokrotnego użycia; XIII.3. mopy z możliwością prania mechanicznego w pralni ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni; XIII.4. drabiny i trzonki teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów usytuowanych na wysokości powyżej jednego metra. XIII.5. Stosowany sprzęt musi być oznakowany. XIII.6. Sprzęt powinien być wysuszony po użyciu i przechowywany w odpowiednich warunkach zapewniających jego czystość. XIII.7. Stosowane przez wykonawcę środki i preparaty dezynfekcyjne do utrzymania czystości, konserwacji muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, a wprowadzanie nowych środków i preparatów musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. XIII.8. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz musza być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia zgodnie z Ustawą z r. o produktach biobójczych (Dz.U z poźn. zm.) oraz wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, dobrą biodegradację oraz brak działania drażniącego na skórę. XIII.9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć karty charakterystyk wszystkich preparatów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U z późn. zm,) oraz ulotki informacyjne dotyczące stosowanych produktów. XIII.10. Zasady doboru preparatów dezynfekcyjnych oraz zasady bezpiecznego ich stosowania muszą być zgodne z treścią Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w zależności od stref higienicznych określonych w Planie Higieny SPWSZ oraz posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. XIII.11. Przy doborze preparatów dezynfekcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 5

6 XIII do dezynfekcji powierzchni stosuje się roztwory preparatów działające skutecznie w czasie nie dłuższym niż 15 min; XIII stosowanie preparatów mających udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i sporów bakteryjnych; XIII preparaty z aldehydem glutarowym w urządzeniach spryskujących mogą być stosowane tylko do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc; XIII preparaty muszą być bezpieczne dla człowieka i środowiska, uzgodnione i zaakceptowane przez Pielęgniarkę Epidemiologiczna; XIII W przypadku przekroczenia dopuszczanych norm skażeń mikrobiologicznych powierzonych powierzchni szpitalnych wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów badań środowiskowych. XIII Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych i Pielęgniarką Epidemiologiczną celem wymiany uwag dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz stosowanych środków. XIV. Wykonawca zapewnia w cenie usługi: XIV.1. preparaty dezynfekcyjne, środki czystościowe; XIV.2. mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni; XIV.3. worki na odpady z naklejkami do opisu odpowiednim kodem (o grubości folii i parametrach określonych w załączniku nr do SIWZ, dostosowane wielkością do pojemników); XIV.4. mydło w płynie uzupełnianie dozowników leży po stronie Wykonawcy; XIV.5. środek dezynfekcyjny do rąk - uzupełnianie dozowników leży po stronie Wykonawcy XIV.6. specjalistyczny sprzęt do sprzątania i materiał porządkowy (posiadający atest PZH), w odpowiedniej ilości; XIV.7. wózki do sprzątania wózki z systemem dwuwiadrowym z wyciskarką lub systemem wannowym, wyposażone w worek i wiaderka różnego koloru; XIV.8. ściereczki jednokrotnego użycia (zróżnicowane kolorystycznie); XIV.9. mopy z możliwością prania mechanicznego w pralni ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni; XIV.10. dezynfekcję i pranie mopów. XIV.11. drabiny i trzonki teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów usytuowanych na wysokości powyżej jednego metra. XIV.12. Stosowany sprzęt musi być oznakowany w zależności od miejsca użytkowania (wózki do sprzątania) XIV.13. Sprzęt powinien być wysuszony po użyciu i przechowywany w odpowiednich warunkach zapewniających jego czystość, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. XIV.14. Wózkiem do sprzątania nie można wjeżdżać do sprzątanych pomieszczeń (sale chorych). XV. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom: XV.1. mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk; XV.2. ręczniki papierowe i papier toaletowy; XV.3. środki ochrony osobistej; XV.4. identyfikatory, ubrania robocze, obuwie (zmiana odzieży na odzież roboczą jest obowiązkowa); XV.5. szafki z przegrodą na odzież (osobista robocza); XV.6. apteczkę podręczną m.in. z środkami opatrunkowymi i plastrem wodoszczelnym; XV.7. XV.8. systematyczne pranie i dezynfekcję odzieży roboczej; swoiste postępowanie po ekspozycji zawodowej potencjalnie infekcyjnym materiałem mogącym przenosić zakażenia HIV, HBV, HCV. 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG I. KOMPLEKSOWA USŁUGA ŻYWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 1. Sporządzaniu i dostarczaniu odpowiednich diet dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 SPIS TREŚCI PREAMBUŁA...5 1. WSTĘP...6 1.1. Przedmiot STWiORB... 6 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 6 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I. Zakres sprzątania: A. Wykaz pomieszczeń: a. sale chorych, b. gabinety zabiegowe i sale opatrunkowe, c. gabinety ordynatorów i lekarskie, d. dyŝurki pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo