OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-21/15 Zamawiający zastrzega, iż wielkość powierzchni podane dalej a także częstotliwości wykonywania świadczeń na rzecz Zamawiającego są podane w przybliżeniu, służą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu oferty. Usługi dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest stałe sprzątanie pomieszczeń w budynku Wydziału i terenu przyległego oraz odśnieżanie dróg, chodników i parkingów, koszenie trawy, pielęgnowanie zieleni. 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I WYPOSAŻENIA Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW Budynek uczelni wyższej, w którym znajdują się: laboratoria badawcze i dydaktyczne, sale konferencyjne, sale wykładowe, pokoje biurowe, warsztat mechaniczny, pomieszczenia gospodarcze, serwerownie, biblioteka, czytelnia, korytarze, toalety, szatnia. Powierzchnia do sprzątania ok m 2. Powierzchnia terenu zieleni wokół budynku wynosi ok m 2. Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi ok m 2. Budynek posiada dwie windy osobowe objęte usługą sprzątania oraz windę towarową nie objętą usługą sprzątania. Maksymalna ilość m 2 do posprzątania w ciągu 12 miesięcy wynosi: ,00. Szacunkowa ilość m 2 do posprzątania w okresie lipiec-wrzesień wynosi: ,00. Szacunkowa ilość m 2 do posprzątania w okresie październik-czerwiec wynosi: ,00. Specyfikacja pomieszczeń zgodnie z podziałem na grupy: Korytarze Powierzchnia korytarzy ok. 1677,5 m 2 Nawierzchnie korytarzy: lastriko, wykładzina PVC, terakota, hol główny marmurowy. Klatki schodowe Powierzchnia klatek schodowych ok. 322,5 m 2 Nawierzchnia klatek schodowych: lastriko. Pokoje biurowe Powierzchnia pokojów biurowych ok m 2 Nawierzchnie pokojów biurowych: panele podłogowe, płytki PVC, wykładzina PVC, wykładzina dywanowa, lastriko. Opis: Pokoje biurowe używane przez pracowników i doktorantów wydziału do prac biurowych, wyposażone w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy. Laboratoria dydaktyczne i badawcze Powierzchnia laboratoriów dydaktycznych i badawczych ok. 3623,5 m 2 Nawierzchnie laboratoriów dydaktycznych i badawczych: wykładziny PVC, lastriko, terakota, gres. Opis: Laboratoria badawcze i dydaktyczne używane przez pracowników, doktorantów oraz studentów wydziału. W laboratoriach znajdują się meble laboratoryjne, odczynniki chemiczne, sprzęt komputerowy, szkło i urządzenia laboratoryjne oraz aparatura specjalistyczna. Sale wykładowe Powierzchnia sali wykładowych ok. 816,5 m 2 Nawierzchnie sali wykładowych: wykładzina PVC, wykładzina dywanowa, lastriko. Opis: Sale wykładowe używane głównie przez wykładowców i studentów, wyposażone w stoły, krzesła, pulpity, tablice oraz sprzęt projekcyjny i komputerowy. Toalety Powierzchnia toalet ok. 163,5 m 2 Nawierzchnia toalet: terakota. Ściany: glazura do 2/3 wysokości. Strona 1 z 6

2 Warsztat i pomieszczenia przy warsztacie Powierzchnia warsztatu ok. 596,5 m 2 Nawierzchnie warsztatu: lastriko, jastrych cementowy. Opis: Warsztat używany przez pracowników, wyposażony w maszyny do obróbki materiałów. Biblioteka Powierzchnia biblioteki ok. 128 m 2 Nawierzchnie biblioteki: wykładzina PVC, terakota. Opis: Biblioteka używana przez pracowników, wyposażona w regały na książki oraz sprzęt komputerowy. Czytelnia Powierzchnia czytelni ok. 136 m 2 Nawierzchnia czytelni: terakota. Opis: Czytelnia używana przez studentów, wyposażona w stoły, krzesła, regały. Portiernia Powierzchnia portierni ok. 10 m 2 Nawierzchnia portierni: marmur. Pomieszczenia gospodarcze (magazyny) Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych ok. 96 m 2 Nawierzchnia pomieszczeń gospodarczych: wykładzina PVC, płytki PVC lastriko, jastrych betonowy. Serwerownie Powierzchnia pomieszczeń serwerowni ok. 42 m 2 Nawierzchnia pomieszczeń serwerowni: płytki PVC, wykładzina dywanowa. Opis: Serwerownia używana przez pracowników, wyposażona w sprzęt komputerowy. Rada Wydziału Powierzchnia pomieszczenia sali Rady Wydziału ok. 67 m 2 Nawierzchnia pomieszczenia sali Rady Wydziału: wykładzina dywanowa Opis: Sala Rady Wydziału używana przez pracowników, wyposażona w stoły i krzesła oraz sprzęt AV. Sala konferencyjna Powierzchnia sali konferencyjnej ok. 71 m 2 Nawierzchnia sali konferencyjnej: wykładzina dywanowa. Opis: Sala konferencyjna używana przez pracowników, wyposażona w stoły i krzesła. Szatnia Powierzchnia szatni ok. 130 m 2 Nawierzchnia szatni: lastriko. Opis: Szatnia używana przez pracowników i studentów, wyposażona w wieszaki na okrycia wierzchnie. Pomieszczenie socjalne Nawierzchnia: terakota Opis: Pomieszczenie socjalne używane przez pracowników, wyposażone w meble kuchenne, urządzenia AGD. 1.1 INFORMACJA O PROGNOZOWANEJ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są od 1 października do 30 czerwca od poniedziałku do piątku, oraz niecykliczne zajęcia i imprezy weekendowe. W okresie od lipca do września budynek wykorzystywany jest głównie przez pracowników, przez co zmniejsza się zapotrzebowanie na częstotliwość sprzątania. Czasami przeprowadzane są remonty pomieszczeń, co ma wpływ na wyłączenie pomieszczeń ze sprzątania w określonym czasie. Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami oraz częstotliwością sprzątań zostaną przedstawiane co miesiąc w szczegółowym harmonogramie, wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wyżej wymienionym harmonogramie w zależności od bieżących potrzeb tj. zmniejszenie lub zwiększenie liczby sprzątanych pomieszczeń z zastrzeżeniem, że suma wartości wystawionych w czasie trwania umowy faktur, nie przekroczy ogólnej maksymalnej wartości umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Strona 2 z 6

3 1.2 PLAN TERENU WOKÓŁ BUDYNKU - teren utwardzony zaznaczono na szaro, w tym chodniki na jasnoszaro - trawnik z drzewami i krzewami zaznaczono na zielono Strona 3 z 6

4 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYNNOŚCI JAKIE WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ W RAMACH UMOWY Wykonawca realizując Umowę winien zarządzać czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnić zgodność działań z przepisami i zwiększać efektywność. Usługa winna być oparta o system zarządzania środowiskowego, w ramach którego Wykonawca powinien segregować odpady. Wykonawca winien jest używać specjalistyczne środki czystości, dezynfekujące, zapachowe. Powinny być one dostosowane do mycia, czyszczenia określonej powierzchni, odpowiednie dla charakteru pomieszczenia. Środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę muszą być biologicznie neutralne. Środki powinny mieć atesty i spełniać normy upoważniające do stosowania w Polsce. Na czyszczonych powierzchniach nie powinny pozostawać smugi i inne zabrudzenia wynikłe z zastosowania niewłaściwych środków chemicznych czyszczących / pielęgnujących lub ich niewłaściwego usunięcia lub nałożenia. Używane środki nie mogą powodować degradacji czyszczonych powierzchni oraz szkodzić osobom przebywającym na terenie obiektu. 2.1 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU Pomieszczenia powinny być sprzątane z częstotliwością określoną w harmonogramach Wykonawca powinien być przygotowany na pracę od godziny do od poniedziałku do piątku, z nastawieniem, że nie wszystkie pomieszczenia wymienione w harmonogramie zostaną od razu udostępnione do sprzątania. Kilka pomieszczeń winny być sprzątane pod nadzorem użytkownika W ciągu roku odbywają się niecykliczne zajęcia i imprezy weekendowe, podczas których Wykonawca winien być przygotowany na pracę od godziny do Wykonawca winien jest wykonywać następujące obowiązki: - Opróżnianie i mycie pojemników na śmieci; wymiana worków na śmieci w trzech kolorach: czarny, zielony, czerwony (worki dostarcza Wykonawca). W przypadku sortowania odpadów przez Zamawiającego, Wykonawca winien wynosić posortowane śmieci z koszy i pojemników do sortowania do odpowiednich kontenerów. - Czyszczenie posadzki marmurowej powinno być wykonywane mechanicznie na mokro, przy użyciu środków odpowiednich do materiału posadzki. - Zaleca się mechaniczne czyszczenie głównych korytarzy w budynku. - Mycie drzwi sprzątanych pomieszczeń oraz szklanych powierzchni przyległych do drzwi wraz z ramami, w tym wszystkich drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi przeciwpożarowych na parterze i pierwszym piętrze. - Czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych. - Ścieranie/usuwanie kurzu z mebli, parapetów i innych powierzchni, a także z kratek wentylacyjnych, punktów świetlnych, wentylatorów, listew ściennych i grzejników, czyszczenie osłon świetlówek oraz kloszy lamp. - Wycieranie i polerowanie mebli, mycie drzwi szaf i gablot, pokrycie płynem antystatycznym mebli biurowych. - Odkurzanie i czyszczenie wykładziny podłogowej. - Zamiatanie bezpyłowe, mycie i konserwacja podłóg, w tym i polerowanie. - Usuwanie plam i zabrudzeń z różnych powierzchni, w tym ze ścian. - Wycieranie środkami specjalistycznymi poręczy na klatkach schodowych. - Mycie stolików i krzesełek w salach dydaktycznych, systematyczne usuwanie gum do żucia. - Zdejmowanie pajęczyn z sufitów, ścian i innych elementów wyposażenia budynku. - Odkurzanie elementów pamiątkowych, informacyjnych i dekoracyjnych wewnątrz budynku. - Odkurzanie osłon kablowania sieci komputerowej, kontaktów, wyłączników itp. - Przecieranie płynem dezynfekcyjnym aparatów telefonicznych. - Odkurzanie i czyszczenie tapicerki meblowej. - Wycieranie tablic, pranie ściereczek/gąbek do tablic. - W razie potrzeby sprzątanie w trudno dostępnych miejscach typu parapety na wysokości, wysokie meble, trudno dostępne powierzchnie podłóg. Strona 4 z 6

5 - W razie potrzeby pomoc w przeniesieniu przedmiotów takich jak meble, sprzęt laboratoryjny i inne wyposażenie budynku W pomieszczeniach sanitarnych Wykonawca winien każdorazowo: umyć i zdezynfekować wszystkie urządzenia sanitarne, muszle klozetowe, pisuary, umywalki, kabiny prysznicowe oraz zlewozmywaki; zamieść i oczyścić podłogi płynem bakteriobójczym; zalewać i czyścić kratki odpływowe; umyć i wypolerować lustra, półki i części metalowe; umyć podłogi, glazury, lamperie, drzwi i ścianki kabin oraz akcesoria łazienkowe (np. pojemniki na mydło i papier); utrzymać w czystości okna na całej powierzchni wewnątrz, w przypadku części dolnych i środkowych także ram i szyb na zewnątrz, pow. okien ok. 45m2 ; opróżnić i umyć pojemnik na papier, utrzymywać w czystości pojemniki na zużyte ręczniki i wymieniać w nich worki Wykonawca winien zapewnić w godz personel (1 osobę) do bieżącego i awaryjnego sprzątania. Personel ten winien w całym budynku: opróżniać przepełnione śmietniki, wykładać śmietniki workami foliowymi, usuwać rozlane płyny z podłóg i je osuszać (w tym także z wniesionego błota i śniegu), rozprzestrzeniać środki zapachowe, sprzątać rozrzucone śmieci. Obowiązki tej osoby można łączyć z innymi obowiązkami związanymi ze sprzątaniem w budynku Windy osobowe należy sprzątać codziennie, w szczególności w każdej kabinie należy usuwać zanieczyszczenia w szynach prowadzących, umyć podłogę, drzwi na każdym piętrze z zewnątrz i wewnątrz, ściany, sufit oraz lampę, poręcze i przyciski sterujące należy czyścić i dezynfekować W pomieszczeniu socjalnym należy dodatkowo przetrzeć parapet, blaty, raz dziennie przeczyścić ekspres do kawy, a raz w tygodniu odkamienić Cztery razy w czasie obowiązywania umowy należy wyczyścić rynny i otwory odpływowe na dachu budynku (stropodach, rynny wewnętrzne i zewnętrzne). Prace te powinny być wykonywane przez osobę/y z pozwoleniem na wykonywanie prac na wysokości, powyżej 3m Raz w czasie obowiązywania umowy należy umyć całe okna (szyby i ramy) na holu, na korytarzach. Powierzchnia okien do umycia: ok. 260m2 2.2 UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE WOKÓŁ BUDYNKU Wykonawca powinien być przygotowany na pracę od godziny 6 00 do od poniedziałku do piątku, oraz w weekendy, w których odbywają się zajęcia i imprezy w czasie ustalonym przez Zamawiającego w razie wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca winien jest codziennie wykonywać następujące obowiązki: - zamiatanie i usuwanie śmieci, liści oraz innych zanieczyszczeń z całego terenu ukazanego w pkt. 1.2 (plan terenu wokół budynku) wraz z drogą dojazdową pomiędzy ul. Waryńskiego a bramą oraz chodnikiem i terenem zielonym przed bramką na długości 10 m; - utrzymywanie w czystości kiosku parkingowego z zewnątrz, bramy wjazdowej i bramki wejściowej, bram i wejść na dziedzińce B i C, szyldu wydziałowego oraz ogrodzenia w odległości 5m od bramy i bramki; - w miarę możliwości usuwanie zanieczyszczeń typu liście, gałęzie z basenu - opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci; - utrzymywanie w czystości ławek, stojaków na rowery oraz elementów zewnętrznych wejścia do gmachu Wydziału (balustrady z poręczami, kolumny, sufit i oświetlenie na daszku; - usuwanie (mechaniczne i chemiczne) trawy, chwastów, mchu i innej roślinności z utwardzonych powierzchni, np. z pomiędzy płyt i kostek chodnikowych, ze szczelin w asfalcie oraz w opasce wokół budynku, itp.; - drobne prace związane z przycięciem gałęzi drzew i krzewów; przesadzanie małych drzewek i krzewów, drobne prace gruntowe, dosiewanie trawy, podlewanie; - koszenie trawy na zlecenie Zamawiającego; koszenie winno się odbywać za pomocą urządzeń/pojazdów spalinowych, skoszona trawa winna być zbierana do pojemników Wykonawcy i wywieziona na jego koszt poza teren Wydziału; jednorazowe koszenie i usuwanie trawy nie może trwać dłużej niż 48 godzin. - odśnieżanie, w okresie opadów śniegu, winno być wykonywane codziennie; odśnieżanie winno się odbywać za pomocą odśnieżarek mechanicznych, pługów śnieżnych lub łopat do śniegu; należy odśnieżać powierzchnię terenu utwardzonego Wydziału, drogę dojazdową pomiędzy ul. Waryńskiego a bramą oraz chodnik przed furtką na długości 10 m teren zaznaczony na mapie w pkt. 1.2.; odśnieżać ciągi piesze, drogowe i parkingi do godz i w miarę potrzeb w ciągu dnia do godz , w taki sposób aby korzystanie z nich było możliwe od godz do ; posypywać drogi, chodniki i wjazd na Wydział przeznaczonymi do tego środkami (np. solą drogową, piaskiem); składowanie śniegu będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Wydziału Strona 5 z 6

6 W razie potrzeby Wykonawca winien zapewnić pomoc w przeniesieniu przedmiotów większych gabarytów, stanowiących wyposażenie terenu lub znajdujących się na terenie. Wszelkie nieczystości, odpady i inne zanieczyszczenia winny być wrzucone do odpowiednich kontenerów na śmieci lub składowane w wyznaczonych miejscach na terenie Wydziału. Należy dbać o porządek wokół tych miejsc. 2.3 WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU Każda osoba wykonująca usługę zgodnie z przedmiotem zamówienia zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną zgodnie z 6 ust. 1 Umowy, o usterkach i awariach dostrzeżonych w trakcie wykonywanie usług (np. próby włamania, popsute zamki, niedziałające oświetlenie, uszkodzenie ścian, i posadzki, niedziałające windy, wybite okna, przecieki, zalania itp.). Osoby te stanowiące nadzór ze strony Wykonawcy zgłaszać będą te problemy na Recepcji (wpis do książki usterek lub bezpośrednio do Administratora Wydziału). Osoby wykonujące usługi, zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na Wydziale i jego terenie. Osoby upoważnione, zgodnie z 6 ust. 1 Umowy, będą odpowiedzialne za odbiór robót i podpisywanie comiesięcznych Protokołów wykonania usługi. Strona 6 z 6

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczanie poprzez wrzucenie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I. Zakres sprzątania: A. Wykaz pomieszczeń: a. sale chorych, b. gabinety zabiegowe i sale opatrunkowe, c. gabinety ordynatorów i lekarskie, d. dyŝurki pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI WPROWADZENIE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, dalej zwanym Regulaminem, mają znaczenie określone Umową Najmu oraz Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo