swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz * * V006 /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz *12089-66* V006 / 12089-66 1221"

Transkrypt

1 * * V006 / swingo 755B/855B/1255B Power

2 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole Charakterystyka maszyny TASKI swingo 755B/855B/1255B jest maszyną szorująco zbierającą do profesjonalnych zastosowań (np. hotele, szkoły, szpitale, fabryki, centra handlowe, biura itp.). Zgodnie informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi może być stosowana do czyszczenia na mokro twardych podłóg. Maszyna jest tylko przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Spis treści UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika urządzenia. Nieprzestrzeganie tej informacji może narazić na niebezpieczeństwo ludzi lub doprowadzić do uszkodzenia maszyny! Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Ważna informacja o właściwym użytkowaniu. Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Punkty pracy; należy kolejno wykonywać. Maszyna nie może być używana do polerowania i aplikowania wosków, czyszczenia dywanów i odkurzania na sucho kurzu i pyłów. Mycie na mokro parkietu oraz podłogi z laminatu z wykorzystaniem tej maszyny, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Modyfikacje maszyny, które nie były zaaprobowane przez Diversey będą prowadzić do anulowania Znaku Bezpieczeństwa i Zgodności CE. Jakiekolwiek użycie maszyny do innych celów niż zdefiniowane zastosowanie w Instrukcji Obsługi może doprowadzić do uszkodzeń osób, maszyny i środowiska pracy. W takich przypadkach gwarancja i żądania roszczeniowe staną się nieważne i bezzasadne. Przepisy bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Opis Przygotowanie do pracy Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy Konserwacja Awaria Transport Utylizacja Dane techniczne Akcesoria Wymiary maszyny Przepisy bezpieczeństwa Konstrukcja i stylistyka maszyn TASKI odpowiadają przepisom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartym w dyrektywach EU. Potwierdzeniem tego jest posiadanie symbolu CE.. Osoby (włączając dzieci), które nie mogą użyć tej maszyny bezpiecznie z powodu ich fizycznych, czuciowych albo umysłowych możliwości albo braku doświadczenia albo wiedzy nie mogą używać tej maszyny bez nadzoru albo szkolenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo! Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci znajdujące się w pobliżu maszyny oraz należy wyeliminować możliwość zabawy maszyną. Nie używaj maszyny w pomieszczeniach gdzie są przechowywane lub stosowane substancje wybuchowe lub łatwopalne. (benzyna, oleje łatwopalne, rozpuszczalniki). Elektryczne lub mechaniczne część mogą spowodować zapłon tych materiałów. Maszyna nie może być używana w obszarach, w których występują ładunki elektromagnetyczne (electrosmog). Nie używaj tej maszyny do sprzątania toksycznych, żrących trujących i łatwopalnych substancji. (kwasów, zasad, pyłów nieznanego pochodzenia) System filtrów nie jest przystosowany do takich materiałów Możliwość uszczerbku na zdrowiu użytkownika i osób trzecich. Szczególną uwagę zwróć na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu maszyny podczas jej pracy! W szczególnych okolicznościach szybkość maszyny powinna być zmniejszona w sąsiedztwie lokalizacji, taki jak drzwi albo rogów ścian. Maszyna może być tylko używana przez osoby, które były odpowiednio instruowane w jej użyciu. Żadne osoby ani przedmioty nie mogą być przewiezione na maszynie! W przypadku uszkodzeń części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo takie jak obudowy, rozłączenie baterii, przewód zasilający, zabezpieczenie obrotowych elementów, maszyna powinna zostać wycofana z eksploatacji do czasu usunięcia usterek! Regularnie sprawdzaj podłączenie przewodów zasilających i nie dopuszczaj do eksploatacji, jeżeli nie jest w odpowiednim stanie technicznym! Naprawa mechanicznych lub elektrycznych części maszyny musi być przeprowadzana przez autoryzowany serwis Diversey lub ekspertów, którzy mają doświadczenie w zakresie wszystkich istotnych regulacji bezpieczeństwa. Minimalne wymagania dotyczące przewodu zasilającego H05VV F3G1 lub H05VVF3G1.5. Maszyn jest przeznaczona do suchych pomieszczeń i nie może być używana ani przechowywana na otwartym powietrzu lub w wilgotnym otoczeniu. Zwróć uwagę na regulacje zapobiegania wypadkom! Wyłącz silnik ssący natychmiast, jeżeli piana albo płyn wycieka z maszyny! Zobacz stronę133 dla tej procedury. Używaj akcesoriów, wyszczególnionych w instrukcji obsługi oraz rekomendowanych przez przedstawicieli TASKI. (Strona 133). Stosowanie innych akcesoriów może być niebezpieczne. Należy zastosować przepisy bezpieczeństwa pracy zawarte w przepisach prawnych i informacjach podanych przez producenta! 123

3 2% Maszyna nie może być używana bez baterii! Mogą być stosowane tylko baterie i prostownik, które były testowane i są zgodne z normą EN ! (tylko model:co755.1/co855.1/co1255.1) Używaj maszyny na powierzchniach płaskich o nachyleniu nieprzekraczającym 2%. Ten symbol na maszynie wskazuje, że nie jest odpowiednie używanie na powierzchniach z większymi nachyleniami. Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Oświadczamy, że produkt opisany poniżej stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przez odpowiednie dyrektywy UE, zarówno pod względem projektu oraz konstrukcji, w wersji wprowadzonej przez nas na rynek. Niniejsza deklaracja przestanie obowiązywać w przypadku wprowadzenia modyfikacji produktu bez naszej zgody. Opis: maszyna szorująco zbierająca do profesjonalnych zastosowań Produkt: maszyna szorującozbierająca Model: swingo 755B power / swingo 855B power / swingo 1255B power Model: CO755.1 Numer seryjny: odnieś się do tabliczki znamionowej na maszynie Ważne! Wyłącz maszynę, jeżeli: np. przeprowadzasz czyszczenie, naprawę lub zmieniasz jej funkcje pozostawiasz maszynę bez nadzoru przechowujesz maszynę we właściwym pomieszczeniu w celu zabezpieczenia przed użyciem przez osoby niepowołane, Zrób to przez przekręcenie kluczyka i wyciągnięcie go ze stacyjki, odłączenie wtyczki baterii oraz zabezpieczenie kół przed stoczeniem się (klin, kawałek drewna). Znak towarowy: Producent: Diversey Europe Operations B.V HJ Amsterdam Netherland Pokrywa zbiornika wody musi być zamknięta podczas jazdy maszyną. Przechowywać maszynę należy w suchym, wolnym od zapyleń i czynników korozyjnych pomieszczeniu. Temperatura powinna oscylować pomiędzy 10 C a 35 C. Niska temperatura wilgoć i brud powodują zmniejszenie żywotności elementów elektrycznych. Hałas i wibracje: Maszyny TASKI i elementy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia poprzez emisję hałasu i wibracji na poziomie odpowiednim do aktualnego stanu wiedzy naukowej. Zobacz informację techniczną na stronie 132. Odpowiednie EU Dyrektywy: Dyrektywa 2006/42/EG Dyrektywa 2004/108/EG Zastosowano standardy: EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN Dzięki wewnętrznym procedurom kontrolnym produkty spełniają wymagania Dyrektyw EU oraz aktualnych standardów. Osoba upoważniona do opracowania pliku technicznego: Angelo Sabatino Mgr Regulatory Affairs Diversey Switzerland Services GmbH Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen TG Download Link for the original EU Declaration of Conformity: 124

4 Opis Manetki prędkości 2 Wąż spustowy czystej wody (niebieska nakrętka) 3 Wąż spustowy brudnej wody (czerwona nakrętka) 4 Wtyczka gniazdo rozłącznie baterii podczas ładowania (kodowana) 5 Pedał opuszczania szczotki 6 Pedał opuszczania ssawy 7 Ssawa 8 Licznik (opcja) 9 Zaczep zbiornika (opcja) 10 Narzędzie (szczotka uchwyt pada, etc.) 11 Zespół szczotek 12 Dawkowanie płynu roboczego 13 Przycisk silnika ssącego 14 Stacyjka 15 Tryb Eco 16 Kontrola dozowania roztworu 17 Wskaźnik pracy szczotki/automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) 18 Poziom rozładowania baterii 19 Wskaźnik naładowania baterii 20 Ładowanie baterii (podłączone zasilanie0 21 Wskaźnik błędu baterii lub prostownika 22 Wskaźnik przeglądu serwisowego Eco MAX 3/4 1/ max.60 C max.140 F Poziom (max.) 24 Filtr czystej wody 25 Zbiornik brudnej wody 26 Pływak (zabezpieczeni przepełnieniu się zbiornika) 27 Filtr silnika ssącego 28 Filtr nieczystości stałych 29 Zbiornik czystej wody 30 Kubek dozujący 31 Pokrywa zbiornika 32 Zaczep pokrywy

5 Przygotowanie do pracy Baterie Zachowaj bezpieczeństwo przy pracy z bateriami: Okulary ochronne muszą założone podczas pracy przy bateriach. Ładowanie baterii (baterie ze zintegrowanym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłącz przewód zasilający do zasilania głównego. Gdy baterie będą naładowane, zaświeci się zielona lampka kontrolna. Nie zbliżać się do baterii z otwartym ogniem lub źródłem ciepła istnieje niebezpieczeństwo eksplozji gazu obecnego w komórkach! Nie palić papierosów! Niebezpieczeństwo obrażeń chemicznych! Baterie muszą być suche i czyste. Nie wolno układać żadnych metalowych elementów na bateriach. Wbudowany prostownik jest przeznaczony do ładowania baterii żelowych. Schemat podłączenia baterii Baterie mogą być instalowane lub odłączane przez techników Diversey lub personel obsługi, który jest świadomy wszystkich przepisów bezpieczeństwa, które maja tutaj zastosowanie! Żółta lampka kontrolna powinna się świecić, aż do momentu naładowania się akumulatorów w.90%. Po naładowaniu baterii w 90%, lampka powinna migać aż do momentu pełnego ich naładowania. Pozostawić prostownik podłączony do sieci, aż do następnego użycia maszyny. Prostownik automatycznie monitoruje i ładuje baterie. Zużycie energii w tym trybie jest ograniczone do kilku miliwatów. W przypadku wystąpienia problemów z ładowaniem, spowodowanych uszkodzeniem prostownika połączeń lub akumulatorów, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu całkowitym baterii a przez użyciem maszyny Rozłącz przewód od gniazda zasilania głównego. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Ładowanie baterii (baterie z zewnętrznym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). SWINGO 1255B Onboard charger Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Ładowanie baterii (kwasowe baterie z zewnętrznym prostownikiem) Power board Power board Onboard charger Jeżeli maszyna jest wyposażona w zestaw do baterii kwasowych to takie baterie muszą być używane! Kwasowe baterie nie mogą być ładowane przez wewnętrzny prostownik! Komora baterii musi być uchylona podczas ładowania. SWINGO 755B SWINGO 855B Onboard charger Kwasowe baterie muszą być ładowane w wentylowanym pomieszczeniu! Może dojść do zapłonu gazu wydostającego się z baterii! Power board Power board Onboard charger Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Prawidłowe położenie zbiornika podczas ładownia. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). 126

6 Włącz prostownik. Obsługa baterii kwasowych Postępować zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Odchylanie zbiorników Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Baterie muszą być odłączone od maszyny podczas ich konserwacji! Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Opuść ssawę. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Unieś zbiornik i pozostawić go na wsporniku. Pozycja zbiornika przed konserwacją baterii. Domknij pokrywę zbiornika. Stań za maszyną. Ostrożnie odchyl zbiornik aż do wsparcia na podłodze. Pozycja zbiornika podczas prac konserwacyjnych baterii. Zamykanie zbiorników Zakończenie obsługi Przygotowanie do jazdy Mocowanie narzędzi Stań za maszyną, unieś zbiornik i zamykaj do momentu wsparcia na wsporniku. Trzymaj zbiornik przy wybrzuszeniu na froncie i pchnij wspornik do środka. Zbiornik osiedli się na właściwym miejscu. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Podnieś ssawę. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Sprawdź: czy szczotka ma odpowiednio długi włos dłuższy niż czerwony wskaźnik lub 1 cm. czy jest zamontowany pad. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Wskaźnik baterii pokazuje, że maszyna jest gotowa do pracy (w przypadku awarii przejdź do strony132). Dostosuj manetki do wygodnej pozycji Przez lekkie naciskanie manetek w kierunku jazdy maszyna jest wprawiana w ruch. Aby zatrzymać maszynę należy zwolnić manetki. Praca zużytymi, uszkodzonymi lub złymi narzędziami, może uszkodzić podłogę lub jej warstwę ochronną. Ustaw narzędzie poniżej zespołu szczotek. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. 127

7 Nożne opuszcznie szczotek Pozbaw zatrzasku dźwignię nożną i powoli opuść narzędzia. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Dozowanie: Nosić okulary ochronne i ubranie robocze podczas pracy z produktami chemicznymi! Używać środków chemicznych rekomendowanych przez producenta. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. Poruszanie maszyny nieznacznie do przodu i wstecz podczas obniżania jednostki powoduje połączenie łatwiejsze. Stosowanie innych produktów (tj. rozpuszczalniki, kwasów, chloru, kwasu solnego, itp.) może spowodować uszkodzenie maszyny. Dla dokładnego dawkowania, użyj skali na kubku dozującym. Wskaźniki na zbiorniku odpowiadają tym na kubku dozującym. Typ maszyny jest zaznaczony na kubku! Przykłady dozowania (stężenie zależy od produktu) Montaż ssawy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Połóż ssawę pod uchwytem tak, aby zaczepy były nad otworami. Dozowanie Pojemność zbiornika Kubek 0,5% 1/2 1 x 1/2 MAX 1 x MAX 1% 1/2 1 x MAX (2 x 1/2) MAX 2 x MAX Naciśnij nogą uchwyt, aby zamontować ssawę. Podłącz węże ssące do ssawy. Nalej produktu do kubka Napełnianie zbiornika Maksymalna temperatura to 60 C/140 F. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Odbezpiecz zaczep pomiędzy pokrywą a zbiornikiem. Dłoń zwróć ku w górze. Dodaj produkt z kubka do wody w zbiorniku. Podnieś nieznacznie pokrywę. Lekko pchnij wspornik do środka zbiornika. Domknij pokrywę. Naciskając na przednią część pokrywy, możesz zabezpieczyć zaczep. Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Zdemontuj kubek dozujący Kiedy używasz automatycznego systemu dozującego IntelliDose, postępuj zgodnie z Instrukcją Obsługi IntelliDose. 755 / 855 max.60 C max.140 F Napełnij wodą zbiornik. Maksymalny dopuszczalny poziom (Strona 128). 128

8 Rozpoczęcie pracy Podczas tych 5 minut: Zawsze obróć kluczyk do pozycji 0 i wyciągnij kluczyk z maszyny, jeżeli maszyna będzie pozostawiona bez nadzoru. Podczas tych 5 minut: Metody sprzątania Bezpośrednia: Czyszczenie i zbieranie jednocześnie. Pośrednia: Najpierw dozujemy roztwór roboczy i szorujemy powierzchnię, a następnie szorujemy i zbieramy urobek. Metody czyszczenia zostały opisane w Method Card. Możesz otrzymać od twojego partnera TASKI. Uzupełnianie wody Nosić buty antypoślizgowe i odpowiednie ubranie podczas pracy maszyną! Opuść ssawę. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Opuścić zespół szczotek przy użyciu pedału lub automatycznie, strona127. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk dozowania a następnie przycisk silnika ssącego. Lampki zostaną aktywowane. Hałas od pompy wskazuje, że zbiornik jest pusty. Wybierz ilość dozowanej wody ( przyciskami / na panelu). Wybrane ustawienie jest pokazane zielonymi światłami. Przez łagodnie naciskanie manetek w kierunku jazdy, maszyna rozpocznie pracę. Narzędzia zaczynają obracać się i dozowanie rozpoczęte przez środek szczotek. Maszyna wyłącza się samoczynnie po 5 minutach. żadne manipulacje nie mogą być wykonywane przy szczotkach. maszyna musi pozostać w zasięgu wzroku operatora. tylko ssawa może być wyczyszczona z brudu lub blokujących przedmiotów. operator może oddalić się, aby oczyścić elementy, ale musi widzieć maszyną i mieć nad nią nadzór. Nie czyścić bez dozowania, możliwość spowodowania uszkodzeń podłogi. Przerwać sprzątanie. Napełnić zbiornik, zobacz stronę 128. Zakończenie pracy Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Nożne opuszcznie szczotek Opróżnianie zbiorników Opróżnianie brudnej wody i czyszczenie musi być wykonane zgodnie z odpowiednimi narodowymi regulacjami. Czyszczenie zbiorników Wyłącz dozowanie. Jechać kilka metrów, aby narzędzia pracowały jeszcze jakiś czas. Unikniesz kapania z narzędzi. Zwłaszcza przy padach kontaktowych! Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Jedź jeszcze przez kilka metrów, aby zebrać resztki urobku z podłoża. Podnieś ssawę. Pozostaw pracujący silnik ssący, aby resztki zostały zassane z węża do zbiornika. Wyłącz silnik ssący a następnie maszynę kluczykiem na panelu. Zawsze po użyciu opróżniaj i czyść zbiornik brudnej wody. Jeżeli brudna woda pozostanie w zbiorniku, nieprzyjemny zapach i osad z brudu wystąpi po kilku godzinach. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Usuń wąż spustowy z uchwytu. Odkręć czerwoną lub niebieską nakrętkę umieszczoną na wężu. Opuszczając wąż pozwól na opróżnienie zbiorników. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Usuń sito nieczystości stałych (żółty) opróżnij i wyczyść. Wypłucz zbiornik brudnej wody. Wypłucz zbiornik czystej wody. Sprawdź działanie pływaka i czystość filtr ssania (żółty). W wypadku uszkodzenia lub zabrudzenia się pływaka i filtru ssania, zobacz stronę131. Po wypłukaniu i opróżnieniu zbiorników zamontuj nakrętki węży i węże w uchwytach. 129

9 Czyszczenie filtra dozowania Zablokowany filtry zmniejsza strumień wody. Może doprowadzić to do uszkodzenia podłogi. Nacisnąć sprężynę, aby zdemontować ssawę. Ssawa zostanie uwolniona. Oczyścić przy użyciu wody i szczotki do mycia. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Zbiornik powinien być pusty. Odkręcenie nakrętki filtra czystej wody i wyciągnij go z uchwytu. Optymalny wynik może być otrzymany z czystymi i nieuszkodzonymi gumami! Czyszczenie maszyny Opukuj filtr pod bieżącą wodą. W razie konieczności, filtr powinien być oczyszczony przy użyciu 10% TASKI calcacid. Czyszczenie narzędzi Filtr jest poniżej poziomu zbiornika wody. Woda pozostająca w zbiorniku wypłynie podczas odkręcania filtra. Zamontuj filtr na miejscu. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Nie czyść maszyny wodą z węża i dużego ciśnienia wody. Woda docierająca do wewnątrz maszyny powoduje uszkodzenia elektrycznych i mechanicznych części. Wycierać maszynę wilgotną tkaniną. Przechowywanie maszyny (maszyna jest bezczynna) Zalecamy odłączenie baterii od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki, kiedy magazynujemy/pakujemy maszynę. Przechowaj maszynę z otwartą pokrywą zbiornika: podnieść pokrywę zbiornika i obrócić kubek dozujący. opuść pokrywę zbiornika na kubku dozującym. Kubek dozujący pozwala na nieznacznie otwarcie pokrywy, pozwalając wyschnąć. Pozwala to na zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Nożne opuszczanie szczotek Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Konserwacja Tylko oryginalne części zamienne TASKI mogą być stosowane w przeciwnym wypadku gwarancja nie będzie uznana! Bieżąca konserwacja zapewnia jest warunkiem bezawaryjnej pracy przez długi czas. Swingo 1255B: Naciśnij stopą uchwyt do demontażu narzędzi krótko, ale mocno. Opłukuj narzędzie wodą. Symbole: = po użyciu, = co tydzień, = co miesiąc, = lampka serwisowa Czynności Strona Ładować baterie 126 Swingo 755B/855B: Używając stopy obróć narzędzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić je z uchwytu. Opłukuj narzędzie wodą. Czyścić żółte punkty Opróżnianie i czyszczenie zbiorników 129 Wycierać maszynę wilgotną tkaniną 130 Napełnij wodę destylowaną (kwasowe baterie). Zastosuj się instrukcji producenta baterii! Czyścić uszczelki, sprawdzić lub wymienić w razie potrzeby Demontaż i czyszczenie ssawy Przegląd serwisowy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Odłącz wąż ssący od ssawy. Podnieś ssawę. 130

10 Przeglądy okresowe Maszyny TASKI są konstruowane z zachowaniem najwyższych standardów. Produkcja jest wspierana przez program kontroli jakości. Elektryczne i mechaniczne części podatne są na zużycie lub starzenie się, jeżeli używane jest przez długi okres czasu. Centrum serwisowe Należy kontaktować się z serwisem w przypadku awarii lub zgłoszenia przeglądu. Proszę odczytać z naklejki i podać typ maszyny, numer maszyny oraz podać opis usterki. Informacje o numerze i typie maszyny oraz danych serwisu technicznego TASKI są dostępne na ostatniej stronie instrukcji. Wymiana gum swingo 755B/855B Dla zapewnienia niezawodności, przegląd okresowy musi być przeprowadzony po 450 godzinach pracy lub raz w roku. W ekstremalnych warunkach pracy maszyny przegląd należy przeprowadzić częściej. Odkręć gwiazdkowy uchwyt (1), wyciągnij korpus (2) ze ssawy i usuń gumy (3). Możesz obrócić lub wymienić gumę. Włóż korpus z powrotem do ssawy i przykręć uchwyt gwiazdkowy ponownie Wymiana gum swingo 1255B Guma wewnętrzna I Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi ku górze. (szczegół I1) Poluzuj śrubę (nie demontuj zupełnie) pomiędzy dwoma listowi zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół I2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź na zewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół I3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół I2) Guma zewnętrzna A X Y X Y Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi w dół (szczegół A1) Poluzuj śruby (nie demontuj zupełnie) po lewej i prawej stronie pomiędzy trzema listwami zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół A2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź do wewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół A3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół A2) Czyszczenie, wymiana pływaka (wskaźnik pełnego zbiornika brudnej wody) Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Demontaż: I1 X< Y A1 X< Y A2 A3 I2 I3 A1 I1 A2 Żółty filtr ssania może być łatwo zdemontowany. Oczyść przy pomocy wody i szczotki (pozostaw do wyschnięcia). Oczyść żółty filtr wilgotną tkaniną lub zdemontuj i opukuj pod bieżącą wodą. 131

11 Awaria Awaria Możliwy powód Rozwiązanie Maszyna nie działa Baterie/błąd elektroniki (pokazują na pulpicie sterowniczym) Baterie nie wystarczająco naładowane Szczotki nie obracają się Słabe ssanie Podłoga pozostaje mokra Nie zbiera brudu Silnik ssący wyłączony Niedostateczna ilość dozowanego płynu Piana wydostaje się z maszyny Maszyna wyłączona Strona Przekręć kluczyk na pulpicie. 125 Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. 125 Rozładowane baterie Naładować baterie 126 Baterie lub prostownik Zgłoś do serwisu uszkodzony Przewód uszkodzony lub niepodłączony do zasilania Baterie lub prostownik uszkodzony Silnik pracuje, ale narzędzia się nie obracają Pływak zabezpieczający został aktywowany (zbiornik pełny) Ssawa nie jest opuszczona na podłogę Niepodłączony wąż ssący Sprawdzić czy uszczelka nie jest uszkodzona lub brudna Zablokowany filtr silnika ssącego Zablokowany wąż ssący lub ssawa kawałkiem drewna Gumy nie dociskają do podłogi Pełny filtr nieczystości stałych (żółty) Pełny zbiornik brudnej wody Pusty zbiornik czystej wody Zablokowany filtr czystej wody Uszkodzony pływak Podłączyć przewód do zasilania głównego Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Sprawdź zbiornik brudnej wody Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. Opuść ssawę. Podłącz wąż ssący Oczyścić uszczelkę lub wymienić Usunąć blokujące elementy Usunąć blokujące elementy Oczyść ssawę Obrócić lub wymienić gumy Sprawdź, czy zawieszenie ssawy działa poprawnie Zdemontuj filtr Opróżnij nieczystości i wypłukać pod strumieniem wody. Opróżnij zbiornik Napełnij zbiornik Oczyść filtr czystej wody Wyłącz silnik ssący 125 Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. 131 Transport Maszyna musi być transportowana zawsze w pozycji pionowej z rozłączonymi bateriami. Należy właściwie zabezpieczyć maszynę podczas transportu. Utylizacja Maszyna i jej akcesoria po wyeksploatowaniu muszą być utylizowane zgodnie z właściwymi przepisami. Baterie Baterie muszą być usunięte z maszyny przed jej utylizacją. Używane baterie muszą być utylizowane nieszkodliwie dla środowiska stosownie do wytycznych EU 2006/66/EEC. Dane techniczne Maszyna swingo 755 typ CO755.1/ CO755.1X Wydajność teoretyczna, szerokość x prędkość (4,5) x 1000 swingo 855 CO855.1/ CO855.1X swingo 1255 CO1255.1/ CO1255.1X m2/h Szybkość pracy km/h Szerokość pracy cm Szerokość ssawy cm Zbiornik czystej wody l Zbiornik brudnej wody l Waga maszyny kg (gotowa do pracy Zasilanie 24V 24V 24V DC Narzędzia 1 x 43 1 x 50 2 x 28 cm Obroty szczotki min1 Nacisk szczotki kg Wymiary (L x W x H) 116x47.5x x53x x58x117 cm Moc W Poziom hałasu <70 <70 <70 db(a) ISO Wartość wibracji na uchwycie ręcznym ISO 5349 Ochrona przeciw wodna Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO1255.1/ CO1255.2) Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO755.1/ CO855.1 Klasa ochrony elektrycznej z prostownikiem <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 IPX3 IPX3 IPX3 III III III I (II) I (II) I (II) 132

12 Akcesoria Nr. Artykuł CO755.1/ CO755.1X Tarcza napędowa 43cm 1X Szczotka 43cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 43cm Szczotka do betonu miękka 43cm Tarcza napędowa 50cm 1X Szczotka 50cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 50cm Szczotka do betonu miękka 50cm Wymiary maszyny Wszystkie wymiary podane są w cm! swingo 755 1X 1X CO855.1/ CO855.1X Tarcza napędowa 28cm 2X Szczotka 28cm nylon 2X Szczotka do betonu miękka 28cm Szczotka do szorowania ścierna 28cm Wąż napełniający z uniwersalną złączką do wody 1X 1X CO1255.1/ CO1255.1X 2X 2X X X X IntelliDose kit X X X Baterie X X X Pady (brązowy, niebieski, czerwony, kontakt pady) 116 X X X 47.5 swingo swingo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla Użytkownika

Podręcznik dla Użytkownika INFORMACJE REXAIR GWARANCJA NA PIŚMIE R12977Q-2 Rexair 2005 Firma REXAIR sprzedaje urządzenia Rainbow wyłącznie niezależnym autoryzowanym dystrybutorom mającym doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo