swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz * * V006 /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz *12089-66* V006 / 12089-66 1221"

Transkrypt

1 * * V006 / swingo 755B/855B/1255B Power

2 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole Charakterystyka maszyny TASKI swingo 755B/855B/1255B jest maszyną szorująco zbierającą do profesjonalnych zastosowań (np. hotele, szkoły, szpitale, fabryki, centra handlowe, biura itp.). Zgodnie informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi może być stosowana do czyszczenia na mokro twardych podłóg. Maszyna jest tylko przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Spis treści UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika urządzenia. Nieprzestrzeganie tej informacji może narazić na niebezpieczeństwo ludzi lub doprowadzić do uszkodzenia maszyny! Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Ważna informacja o właściwym użytkowaniu. Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Punkty pracy; należy kolejno wykonywać. Maszyna nie może być używana do polerowania i aplikowania wosków, czyszczenia dywanów i odkurzania na sucho kurzu i pyłów. Mycie na mokro parkietu oraz podłogi z laminatu z wykorzystaniem tej maszyny, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Modyfikacje maszyny, które nie były zaaprobowane przez Diversey będą prowadzić do anulowania Znaku Bezpieczeństwa i Zgodności CE. Jakiekolwiek użycie maszyny do innych celów niż zdefiniowane zastosowanie w Instrukcji Obsługi może doprowadzić do uszkodzeń osób, maszyny i środowiska pracy. W takich przypadkach gwarancja i żądania roszczeniowe staną się nieważne i bezzasadne. Przepisy bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Opis Przygotowanie do pracy Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy Konserwacja Awaria Transport Utylizacja Dane techniczne Akcesoria Wymiary maszyny Przepisy bezpieczeństwa Konstrukcja i stylistyka maszyn TASKI odpowiadają przepisom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartym w dyrektywach EU. Potwierdzeniem tego jest posiadanie symbolu CE.. Osoby (włączając dzieci), które nie mogą użyć tej maszyny bezpiecznie z powodu ich fizycznych, czuciowych albo umysłowych możliwości albo braku doświadczenia albo wiedzy nie mogą używać tej maszyny bez nadzoru albo szkolenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo! Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci znajdujące się w pobliżu maszyny oraz należy wyeliminować możliwość zabawy maszyną. Nie używaj maszyny w pomieszczeniach gdzie są przechowywane lub stosowane substancje wybuchowe lub łatwopalne. (benzyna, oleje łatwopalne, rozpuszczalniki). Elektryczne lub mechaniczne część mogą spowodować zapłon tych materiałów. Maszyna nie może być używana w obszarach, w których występują ładunki elektromagnetyczne (electrosmog). Nie używaj tej maszyny do sprzątania toksycznych, żrących trujących i łatwopalnych substancji. (kwasów, zasad, pyłów nieznanego pochodzenia) System filtrów nie jest przystosowany do takich materiałów Możliwość uszczerbku na zdrowiu użytkownika i osób trzecich. Szczególną uwagę zwróć na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu maszyny podczas jej pracy! W szczególnych okolicznościach szybkość maszyny powinna być zmniejszona w sąsiedztwie lokalizacji, taki jak drzwi albo rogów ścian. Maszyna może być tylko używana przez osoby, które były odpowiednio instruowane w jej użyciu. Żadne osoby ani przedmioty nie mogą być przewiezione na maszynie! W przypadku uszkodzeń części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo takie jak obudowy, rozłączenie baterii, przewód zasilający, zabezpieczenie obrotowych elementów, maszyna powinna zostać wycofana z eksploatacji do czasu usunięcia usterek! Regularnie sprawdzaj podłączenie przewodów zasilających i nie dopuszczaj do eksploatacji, jeżeli nie jest w odpowiednim stanie technicznym! Naprawa mechanicznych lub elektrycznych części maszyny musi być przeprowadzana przez autoryzowany serwis Diversey lub ekspertów, którzy mają doświadczenie w zakresie wszystkich istotnych regulacji bezpieczeństwa. Minimalne wymagania dotyczące przewodu zasilającego H05VV F3G1 lub H05VVF3G1.5. Maszyn jest przeznaczona do suchych pomieszczeń i nie może być używana ani przechowywana na otwartym powietrzu lub w wilgotnym otoczeniu. Zwróć uwagę na regulacje zapobiegania wypadkom! Wyłącz silnik ssący natychmiast, jeżeli piana albo płyn wycieka z maszyny! Zobacz stronę133 dla tej procedury. Używaj akcesoriów, wyszczególnionych w instrukcji obsługi oraz rekomendowanych przez przedstawicieli TASKI. (Strona 133). Stosowanie innych akcesoriów może być niebezpieczne. Należy zastosować przepisy bezpieczeństwa pracy zawarte w przepisach prawnych i informacjach podanych przez producenta! 123

3 2% Maszyna nie może być używana bez baterii! Mogą być stosowane tylko baterie i prostownik, które były testowane i są zgodne z normą EN ! (tylko model:co755.1/co855.1/co1255.1) Używaj maszyny na powierzchniach płaskich o nachyleniu nieprzekraczającym 2%. Ten symbol na maszynie wskazuje, że nie jest odpowiednie używanie na powierzchniach z większymi nachyleniami. Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Oświadczamy, że produkt opisany poniżej stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przez odpowiednie dyrektywy UE, zarówno pod względem projektu oraz konstrukcji, w wersji wprowadzonej przez nas na rynek. Niniejsza deklaracja przestanie obowiązywać w przypadku wprowadzenia modyfikacji produktu bez naszej zgody. Opis: maszyna szorująco zbierająca do profesjonalnych zastosowań Produkt: maszyna szorującozbierająca Model: swingo 755B power / swingo 855B power / swingo 1255B power Model: CO755.1 Numer seryjny: odnieś się do tabliczki znamionowej na maszynie Ważne! Wyłącz maszynę, jeżeli: np. przeprowadzasz czyszczenie, naprawę lub zmieniasz jej funkcje pozostawiasz maszynę bez nadzoru przechowujesz maszynę we właściwym pomieszczeniu w celu zabezpieczenia przed użyciem przez osoby niepowołane, Zrób to przez przekręcenie kluczyka i wyciągnięcie go ze stacyjki, odłączenie wtyczki baterii oraz zabezpieczenie kół przed stoczeniem się (klin, kawałek drewna). Znak towarowy: Producent: Diversey Europe Operations B.V HJ Amsterdam Netherland Pokrywa zbiornika wody musi być zamknięta podczas jazdy maszyną. Przechowywać maszynę należy w suchym, wolnym od zapyleń i czynników korozyjnych pomieszczeniu. Temperatura powinna oscylować pomiędzy 10 C a 35 C. Niska temperatura wilgoć i brud powodują zmniejszenie żywotności elementów elektrycznych. Hałas i wibracje: Maszyny TASKI i elementy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia poprzez emisję hałasu i wibracji na poziomie odpowiednim do aktualnego stanu wiedzy naukowej. Zobacz informację techniczną na stronie 132. Odpowiednie EU Dyrektywy: Dyrektywa 2006/42/EG Dyrektywa 2004/108/EG Zastosowano standardy: EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN Dzięki wewnętrznym procedurom kontrolnym produkty spełniają wymagania Dyrektyw EU oraz aktualnych standardów. Osoba upoważniona do opracowania pliku technicznego: Angelo Sabatino Mgr Regulatory Affairs Diversey Switzerland Services GmbH Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen TG Download Link for the original EU Declaration of Conformity: 124

4 Opis Manetki prędkości 2 Wąż spustowy czystej wody (niebieska nakrętka) 3 Wąż spustowy brudnej wody (czerwona nakrętka) 4 Wtyczka gniazdo rozłącznie baterii podczas ładowania (kodowana) 5 Pedał opuszczania szczotki 6 Pedał opuszczania ssawy 7 Ssawa 8 Licznik (opcja) 9 Zaczep zbiornika (opcja) 10 Narzędzie (szczotka uchwyt pada, etc.) 11 Zespół szczotek 12 Dawkowanie płynu roboczego 13 Przycisk silnika ssącego 14 Stacyjka 15 Tryb Eco 16 Kontrola dozowania roztworu 17 Wskaźnik pracy szczotki/automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) 18 Poziom rozładowania baterii 19 Wskaźnik naładowania baterii 20 Ładowanie baterii (podłączone zasilanie0 21 Wskaźnik błędu baterii lub prostownika 22 Wskaźnik przeglądu serwisowego Eco MAX 3/4 1/ max.60 C max.140 F Poziom (max.) 24 Filtr czystej wody 25 Zbiornik brudnej wody 26 Pływak (zabezpieczeni przepełnieniu się zbiornika) 27 Filtr silnika ssącego 28 Filtr nieczystości stałych 29 Zbiornik czystej wody 30 Kubek dozujący 31 Pokrywa zbiornika 32 Zaczep pokrywy

5 Przygotowanie do pracy Baterie Zachowaj bezpieczeństwo przy pracy z bateriami: Okulary ochronne muszą założone podczas pracy przy bateriach. Ładowanie baterii (baterie ze zintegrowanym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłącz przewód zasilający do zasilania głównego. Gdy baterie będą naładowane, zaświeci się zielona lampka kontrolna. Nie zbliżać się do baterii z otwartym ogniem lub źródłem ciepła istnieje niebezpieczeństwo eksplozji gazu obecnego w komórkach! Nie palić papierosów! Niebezpieczeństwo obrażeń chemicznych! Baterie muszą być suche i czyste. Nie wolno układać żadnych metalowych elementów na bateriach. Wbudowany prostownik jest przeznaczony do ładowania baterii żelowych. Schemat podłączenia baterii Baterie mogą być instalowane lub odłączane przez techników Diversey lub personel obsługi, który jest świadomy wszystkich przepisów bezpieczeństwa, które maja tutaj zastosowanie! Żółta lampka kontrolna powinna się świecić, aż do momentu naładowania się akumulatorów w.90%. Po naładowaniu baterii w 90%, lampka powinna migać aż do momentu pełnego ich naładowania. Pozostawić prostownik podłączony do sieci, aż do następnego użycia maszyny. Prostownik automatycznie monitoruje i ładuje baterie. Zużycie energii w tym trybie jest ograniczone do kilku miliwatów. W przypadku wystąpienia problemów z ładowaniem, spowodowanych uszkodzeniem prostownika połączeń lub akumulatorów, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu całkowitym baterii a przez użyciem maszyny Rozłącz przewód od gniazda zasilania głównego. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Ładowanie baterii (baterie z zewnętrznym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). SWINGO 1255B Onboard charger Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Ładowanie baterii (kwasowe baterie z zewnętrznym prostownikiem) Power board Power board Onboard charger Jeżeli maszyna jest wyposażona w zestaw do baterii kwasowych to takie baterie muszą być używane! Kwasowe baterie nie mogą być ładowane przez wewnętrzny prostownik! Komora baterii musi być uchylona podczas ładowania. SWINGO 755B SWINGO 855B Onboard charger Kwasowe baterie muszą być ładowane w wentylowanym pomieszczeniu! Może dojść do zapłonu gazu wydostającego się z baterii! Power board Power board Onboard charger Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Prawidłowe położenie zbiornika podczas ładownia. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). 126

6 Włącz prostownik. Obsługa baterii kwasowych Postępować zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Odchylanie zbiorników Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Baterie muszą być odłączone od maszyny podczas ich konserwacji! Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Opuść ssawę. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Unieś zbiornik i pozostawić go na wsporniku. Pozycja zbiornika przed konserwacją baterii. Domknij pokrywę zbiornika. Stań za maszyną. Ostrożnie odchyl zbiornik aż do wsparcia na podłodze. Pozycja zbiornika podczas prac konserwacyjnych baterii. Zamykanie zbiorników Zakończenie obsługi Przygotowanie do jazdy Mocowanie narzędzi Stań za maszyną, unieś zbiornik i zamykaj do momentu wsparcia na wsporniku. Trzymaj zbiornik przy wybrzuszeniu na froncie i pchnij wspornik do środka. Zbiornik osiedli się na właściwym miejscu. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Podnieś ssawę. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Sprawdź: czy szczotka ma odpowiednio długi włos dłuższy niż czerwony wskaźnik lub 1 cm. czy jest zamontowany pad. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Wskaźnik baterii pokazuje, że maszyna jest gotowa do pracy (w przypadku awarii przejdź do strony132). Dostosuj manetki do wygodnej pozycji Przez lekkie naciskanie manetek w kierunku jazdy maszyna jest wprawiana w ruch. Aby zatrzymać maszynę należy zwolnić manetki. Praca zużytymi, uszkodzonymi lub złymi narzędziami, może uszkodzić podłogę lub jej warstwę ochronną. Ustaw narzędzie poniżej zespołu szczotek. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. 127

7 Nożne opuszcznie szczotek Pozbaw zatrzasku dźwignię nożną i powoli opuść narzędzia. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Dozowanie: Nosić okulary ochronne i ubranie robocze podczas pracy z produktami chemicznymi! Używać środków chemicznych rekomendowanych przez producenta. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. Poruszanie maszyny nieznacznie do przodu i wstecz podczas obniżania jednostki powoduje połączenie łatwiejsze. Stosowanie innych produktów (tj. rozpuszczalniki, kwasów, chloru, kwasu solnego, itp.) może spowodować uszkodzenie maszyny. Dla dokładnego dawkowania, użyj skali na kubku dozującym. Wskaźniki na zbiorniku odpowiadają tym na kubku dozującym. Typ maszyny jest zaznaczony na kubku! Przykłady dozowania (stężenie zależy od produktu) Montaż ssawy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Połóż ssawę pod uchwytem tak, aby zaczepy były nad otworami. Dozowanie Pojemność zbiornika Kubek 0,5% 1/2 1 x 1/2 MAX 1 x MAX 1% 1/2 1 x MAX (2 x 1/2) MAX 2 x MAX Naciśnij nogą uchwyt, aby zamontować ssawę. Podłącz węże ssące do ssawy. Nalej produktu do kubka Napełnianie zbiornika Maksymalna temperatura to 60 C/140 F. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Odbezpiecz zaczep pomiędzy pokrywą a zbiornikiem. Dłoń zwróć ku w górze. Dodaj produkt z kubka do wody w zbiorniku. Podnieś nieznacznie pokrywę. Lekko pchnij wspornik do środka zbiornika. Domknij pokrywę. Naciskając na przednią część pokrywy, możesz zabezpieczyć zaczep. Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Zdemontuj kubek dozujący Kiedy używasz automatycznego systemu dozującego IntelliDose, postępuj zgodnie z Instrukcją Obsługi IntelliDose. 755 / 855 max.60 C max.140 F Napełnij wodą zbiornik. Maksymalny dopuszczalny poziom (Strona 128). 128

8 Rozpoczęcie pracy Podczas tych 5 minut: Zawsze obróć kluczyk do pozycji 0 i wyciągnij kluczyk z maszyny, jeżeli maszyna będzie pozostawiona bez nadzoru. Podczas tych 5 minut: Metody sprzątania Bezpośrednia: Czyszczenie i zbieranie jednocześnie. Pośrednia: Najpierw dozujemy roztwór roboczy i szorujemy powierzchnię, a następnie szorujemy i zbieramy urobek. Metody czyszczenia zostały opisane w Method Card. Możesz otrzymać od twojego partnera TASKI. Uzupełnianie wody Nosić buty antypoślizgowe i odpowiednie ubranie podczas pracy maszyną! Opuść ssawę. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Opuścić zespół szczotek przy użyciu pedału lub automatycznie, strona127. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk dozowania a następnie przycisk silnika ssącego. Lampki zostaną aktywowane. Hałas od pompy wskazuje, że zbiornik jest pusty. Wybierz ilość dozowanej wody ( przyciskami / na panelu). Wybrane ustawienie jest pokazane zielonymi światłami. Przez łagodnie naciskanie manetek w kierunku jazdy, maszyna rozpocznie pracę. Narzędzia zaczynają obracać się i dozowanie rozpoczęte przez środek szczotek. Maszyna wyłącza się samoczynnie po 5 minutach. żadne manipulacje nie mogą być wykonywane przy szczotkach. maszyna musi pozostać w zasięgu wzroku operatora. tylko ssawa może być wyczyszczona z brudu lub blokujących przedmiotów. operator może oddalić się, aby oczyścić elementy, ale musi widzieć maszyną i mieć nad nią nadzór. Nie czyścić bez dozowania, możliwość spowodowania uszkodzeń podłogi. Przerwać sprzątanie. Napełnić zbiornik, zobacz stronę 128. Zakończenie pracy Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Nożne opuszcznie szczotek Opróżnianie zbiorników Opróżnianie brudnej wody i czyszczenie musi być wykonane zgodnie z odpowiednimi narodowymi regulacjami. Czyszczenie zbiorników Wyłącz dozowanie. Jechać kilka metrów, aby narzędzia pracowały jeszcze jakiś czas. Unikniesz kapania z narzędzi. Zwłaszcza przy padach kontaktowych! Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Jedź jeszcze przez kilka metrów, aby zebrać resztki urobku z podłoża. Podnieś ssawę. Pozostaw pracujący silnik ssący, aby resztki zostały zassane z węża do zbiornika. Wyłącz silnik ssący a następnie maszynę kluczykiem na panelu. Zawsze po użyciu opróżniaj i czyść zbiornik brudnej wody. Jeżeli brudna woda pozostanie w zbiorniku, nieprzyjemny zapach i osad z brudu wystąpi po kilku godzinach. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Usuń wąż spustowy z uchwytu. Odkręć czerwoną lub niebieską nakrętkę umieszczoną na wężu. Opuszczając wąż pozwól na opróżnienie zbiorników. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Usuń sito nieczystości stałych (żółty) opróżnij i wyczyść. Wypłucz zbiornik brudnej wody. Wypłucz zbiornik czystej wody. Sprawdź działanie pływaka i czystość filtr ssania (żółty). W wypadku uszkodzenia lub zabrudzenia się pływaka i filtru ssania, zobacz stronę131. Po wypłukaniu i opróżnieniu zbiorników zamontuj nakrętki węży i węże w uchwytach. 129

9 Czyszczenie filtra dozowania Zablokowany filtry zmniejsza strumień wody. Może doprowadzić to do uszkodzenia podłogi. Nacisnąć sprężynę, aby zdemontować ssawę. Ssawa zostanie uwolniona. Oczyścić przy użyciu wody i szczotki do mycia. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Zbiornik powinien być pusty. Odkręcenie nakrętki filtra czystej wody i wyciągnij go z uchwytu. Optymalny wynik może być otrzymany z czystymi i nieuszkodzonymi gumami! Czyszczenie maszyny Opukuj filtr pod bieżącą wodą. W razie konieczności, filtr powinien być oczyszczony przy użyciu 10% TASKI calcacid. Czyszczenie narzędzi Filtr jest poniżej poziomu zbiornika wody. Woda pozostająca w zbiorniku wypłynie podczas odkręcania filtra. Zamontuj filtr na miejscu. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Nie czyść maszyny wodą z węża i dużego ciśnienia wody. Woda docierająca do wewnątrz maszyny powoduje uszkodzenia elektrycznych i mechanicznych części. Wycierać maszynę wilgotną tkaniną. Przechowywanie maszyny (maszyna jest bezczynna) Zalecamy odłączenie baterii od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki, kiedy magazynujemy/pakujemy maszynę. Przechowaj maszynę z otwartą pokrywą zbiornika: podnieść pokrywę zbiornika i obrócić kubek dozujący. opuść pokrywę zbiornika na kubku dozującym. Kubek dozujący pozwala na nieznacznie otwarcie pokrywy, pozwalając wyschnąć. Pozwala to na zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Nożne opuszczanie szczotek Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Konserwacja Tylko oryginalne części zamienne TASKI mogą być stosowane w przeciwnym wypadku gwarancja nie będzie uznana! Bieżąca konserwacja zapewnia jest warunkiem bezawaryjnej pracy przez długi czas. Swingo 1255B: Naciśnij stopą uchwyt do demontażu narzędzi krótko, ale mocno. Opłukuj narzędzie wodą. Symbole: = po użyciu, = co tydzień, = co miesiąc, = lampka serwisowa Czynności Strona Ładować baterie 126 Swingo 755B/855B: Używając stopy obróć narzędzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić je z uchwytu. Opłukuj narzędzie wodą. Czyścić żółte punkty Opróżnianie i czyszczenie zbiorników 129 Wycierać maszynę wilgotną tkaniną 130 Napełnij wodę destylowaną (kwasowe baterie). Zastosuj się instrukcji producenta baterii! Czyścić uszczelki, sprawdzić lub wymienić w razie potrzeby Demontaż i czyszczenie ssawy Przegląd serwisowy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Odłącz wąż ssący od ssawy. Podnieś ssawę. 130

10 Przeglądy okresowe Maszyny TASKI są konstruowane z zachowaniem najwyższych standardów. Produkcja jest wspierana przez program kontroli jakości. Elektryczne i mechaniczne części podatne są na zużycie lub starzenie się, jeżeli używane jest przez długi okres czasu. Centrum serwisowe Należy kontaktować się z serwisem w przypadku awarii lub zgłoszenia przeglądu. Proszę odczytać z naklejki i podać typ maszyny, numer maszyny oraz podać opis usterki. Informacje o numerze i typie maszyny oraz danych serwisu technicznego TASKI są dostępne na ostatniej stronie instrukcji. Wymiana gum swingo 755B/855B Dla zapewnienia niezawodności, przegląd okresowy musi być przeprowadzony po 450 godzinach pracy lub raz w roku. W ekstremalnych warunkach pracy maszyny przegląd należy przeprowadzić częściej. Odkręć gwiazdkowy uchwyt (1), wyciągnij korpus (2) ze ssawy i usuń gumy (3). Możesz obrócić lub wymienić gumę. Włóż korpus z powrotem do ssawy i przykręć uchwyt gwiazdkowy ponownie Wymiana gum swingo 1255B Guma wewnętrzna I Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi ku górze. (szczegół I1) Poluzuj śrubę (nie demontuj zupełnie) pomiędzy dwoma listowi zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół I2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź na zewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół I3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół I2) Guma zewnętrzna A X Y X Y Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi w dół (szczegół A1) Poluzuj śruby (nie demontuj zupełnie) po lewej i prawej stronie pomiędzy trzema listwami zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół A2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź do wewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół A3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół A2) Czyszczenie, wymiana pływaka (wskaźnik pełnego zbiornika brudnej wody) Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Demontaż: I1 X< Y A1 X< Y A2 A3 I2 I3 A1 I1 A2 Żółty filtr ssania może być łatwo zdemontowany. Oczyść przy pomocy wody i szczotki (pozostaw do wyschnięcia). Oczyść żółty filtr wilgotną tkaniną lub zdemontuj i opukuj pod bieżącą wodą. 131

11 Awaria Awaria Możliwy powód Rozwiązanie Maszyna nie działa Baterie/błąd elektroniki (pokazują na pulpicie sterowniczym) Baterie nie wystarczająco naładowane Szczotki nie obracają się Słabe ssanie Podłoga pozostaje mokra Nie zbiera brudu Silnik ssący wyłączony Niedostateczna ilość dozowanego płynu Piana wydostaje się z maszyny Maszyna wyłączona Strona Przekręć kluczyk na pulpicie. 125 Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. 125 Rozładowane baterie Naładować baterie 126 Baterie lub prostownik Zgłoś do serwisu uszkodzony Przewód uszkodzony lub niepodłączony do zasilania Baterie lub prostownik uszkodzony Silnik pracuje, ale narzędzia się nie obracają Pływak zabezpieczający został aktywowany (zbiornik pełny) Ssawa nie jest opuszczona na podłogę Niepodłączony wąż ssący Sprawdzić czy uszczelka nie jest uszkodzona lub brudna Zablokowany filtr silnika ssącego Zablokowany wąż ssący lub ssawa kawałkiem drewna Gumy nie dociskają do podłogi Pełny filtr nieczystości stałych (żółty) Pełny zbiornik brudnej wody Pusty zbiornik czystej wody Zablokowany filtr czystej wody Uszkodzony pływak Podłączyć przewód do zasilania głównego Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Sprawdź zbiornik brudnej wody Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. Opuść ssawę. Podłącz wąż ssący Oczyścić uszczelkę lub wymienić Usunąć blokujące elementy Usunąć blokujące elementy Oczyść ssawę Obrócić lub wymienić gumy Sprawdź, czy zawieszenie ssawy działa poprawnie Zdemontuj filtr Opróżnij nieczystości i wypłukać pod strumieniem wody. Opróżnij zbiornik Napełnij zbiornik Oczyść filtr czystej wody Wyłącz silnik ssący 125 Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. 131 Transport Maszyna musi być transportowana zawsze w pozycji pionowej z rozłączonymi bateriami. Należy właściwie zabezpieczyć maszynę podczas transportu. Utylizacja Maszyna i jej akcesoria po wyeksploatowaniu muszą być utylizowane zgodnie z właściwymi przepisami. Baterie Baterie muszą być usunięte z maszyny przed jej utylizacją. Używane baterie muszą być utylizowane nieszkodliwie dla środowiska stosownie do wytycznych EU 2006/66/EEC. Dane techniczne Maszyna swingo 755 typ CO755.1/ CO755.1X Wydajność teoretyczna, szerokość x prędkość (4,5) x 1000 swingo 855 CO855.1/ CO855.1X swingo 1255 CO1255.1/ CO1255.1X m2/h Szybkość pracy km/h Szerokość pracy cm Szerokość ssawy cm Zbiornik czystej wody l Zbiornik brudnej wody l Waga maszyny kg (gotowa do pracy Zasilanie 24V 24V 24V DC Narzędzia 1 x 43 1 x 50 2 x 28 cm Obroty szczotki min1 Nacisk szczotki kg Wymiary (L x W x H) 116x47.5x x53x x58x117 cm Moc W Poziom hałasu <70 <70 <70 db(a) ISO Wartość wibracji na uchwycie ręcznym ISO 5349 Ochrona przeciw wodna Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO1255.1/ CO1255.2) Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO755.1/ CO855.1 Klasa ochrony elektrycznej z prostownikiem <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 IPX3 IPX3 IPX3 III III III I (II) I (II) I (II) 132

12 Akcesoria Nr. Artykuł CO755.1/ CO755.1X Tarcza napędowa 43cm 1X Szczotka 43cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 43cm Szczotka do betonu miękka 43cm Tarcza napędowa 50cm 1X Szczotka 50cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 50cm Szczotka do betonu miękka 50cm Wymiary maszyny Wszystkie wymiary podane są w cm! swingo 755 1X 1X CO855.1/ CO855.1X Tarcza napędowa 28cm 2X Szczotka 28cm nylon 2X Szczotka do betonu miękka 28cm Szczotka do szorowania ścierna 28cm Wąż napełniający z uniwersalną złączką do wody 1X 1X CO1255.1/ CO1255.1X 2X 2X X X X IntelliDose kit X X X Baterie X X X Pady (brązowy, niebieski, czerwony, kontakt pady) 116 X X X 47.5 swingo swingo

swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-14* V010 / 12089-14 1027

swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-14* V010 / 12089-14 1027 *12089-14* V010 / 12089-14 1027 swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

swingo 4000/5000 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-77* V004 / 12089-77 1145

swingo 4000/5000 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-77* V004 / 12089-77 1145 *12089-77* V004 / 12089-77 1145 swingo 4000/5000 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT

Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT 1 Nowe 55 litrowe maszyny Doskonała podłoga. A wszystko dzięki nowym, wyprodukowanym w 100% w Szwajcarii, maszynom zbierająco szorującym

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Combimat 500 E Combimat 1000 E

Combimat 500 E Combimat 1000 E UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji Obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic - 1 - - 2 - Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

urządzenia profesjonalne

urządzenia profesjonalne urządzenia profesjonalne ABC Service, jest prywatną Grupą Kapitałową, której założycielami są Ryszard Brząkała i Ryszard Gawron. Powstała w 1991 r. rozpoczynając od świadczenia usług utrzymania czystości.

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

ARPOL S.C. WWW.EKSTRALODY.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH

ARPOL S.C. WWW.EKSTRALODY.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH 1 Witamy: Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób zalecamy dokładne przeczytanie powyższej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 C Bp Pack

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 C Bp Pack Szorowarki kompaktowe BR 35/12 C Bp Pack Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C Bp Pack to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa:

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa: Robbo Maxx Ogólne informacje bezpieczeństwa: Trzymaj folie i opakowania z dala od dzieci (istnieje ryzyko uduszenia) Nigdy nie zostawiaj pracującego Robo Maxx bez nadzoru Ponieważ Robo Max jeździ obok

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa)

Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa) Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa) Szorowarka prowadzona ręcznie. Przykładowa konfiguracja z trakcją, głowicą rolkową, szerokością roboczą 55 cm i baterią (105Ah). Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

HITACHI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY WDE-3600. Instrukcja obsługi

HITACHI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY WDE-3600. Instrukcja obsługi HITACHI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY Instrukcja obsługi WDE-3600 Uwaga: Niniejszą instrukcję należy przeczytać i zrozumieć jej treść przed rozpoczęciem użytkowania odkurzacza. Uwaga: Niniejszą instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE Turboszczotki TURBOCAT TM zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o zapewnieniu długotrwałej i niezawodnej eksploatacji oraz wygody użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka walcowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka walcowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Z 2 szczotkami walcowymi.

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

BR 40/25 C Bp. Łatwość użycia. Łatwa w utrzymaniu. Kompaktowa i łatwa w manewrowaniu. Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe

BR 40/25 C Bp. Łatwość użycia. Łatwa w utrzymaniu. Kompaktowa i łatwa w manewrowaniu. Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe BR 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Z 2 szczotkami walcowymi. 1 2 3 4 1 2 Łatwość

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

PL Odkurzacz Instrukcja obsługi

PL Odkurzacz Instrukcja obsługi PL Odkurzacz Instrukcja obsługi 2 Polski Dziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux ERGORAPIDO. ERGORAPIDO to bezprzewodowy, ręczny odkurzacz przeznaczony do sprzątania lekkich i suchych zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Eco Steam Master 2 w 1 Instrukcja obsługi Dziękujmy za zakup tego urządzenia. Przed skorzystaniem z urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu Instrukcja obsługi Nr produktu: 574383 Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wejść, wjazdów, etc. Lampa ścienna

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

KM 90/60 R Bp Adv. Tact: W pełni automatyczny system oczyszczania filtra. Kompaktowy design

KM 90/60 R Bp Adv. Tact: W pełni automatyczny system oczyszczania filtra. Kompaktowy design KM 90/60 R Bp Adv Stanowi wygodną alternatywę w stosunku do zamiatarek prowadzonych ręcznie. Urządzenie najlepiej sprawdza się na powierzchniach średnich i dużych. Zasilana bateryjnie. 1 2 3 4 1 2 Kompaktowy

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER TWISTER z dozownikiem chloru (tabletki 200g). 1 UWAGI DOTYCZĄCE BASENU I SYSTEMU FILTRUJĄCEGO Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy: - Sprawdzić stan linera. W

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

zmywarki do posadzek

zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek model czas pracy teoretyczny* szerokość czyszczenia zasilanie waga maszyny waga baterii szczotki nacisk na szczotkę nacisk [kg/cm ] obroty [obr./min.] pojemność

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowa pompka pneumatyczna

Akumulatorowa pompka pneumatyczna Akumulatorowa pompka pneumatyczna Części składowe urządzenia Akumulatorowa pompka pneumatyczna: 1. Nakrętka 2. Wąż ciśnieniowy 3. Zasilacz do piłek 4. Zasilacz wentyla 5. Zasilacz do materaca powietrznego

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo