swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz * * V006 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz *12089-66* V006 / 12089-66 1221"

Transkrypt

1 * * V006 / swingo 755B/855B/1255B Power

2 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole Charakterystyka maszyny TASKI swingo 755B/855B/1255B jest maszyną szorująco zbierającą do profesjonalnych zastosowań (np. hotele, szkoły, szpitale, fabryki, centra handlowe, biura itp.). Zgodnie informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi może być stosowana do czyszczenia na mokro twardych podłóg. Maszyna jest tylko przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Spis treści UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika urządzenia. Nieprzestrzeganie tej informacji może narazić na niebezpieczeństwo ludzi lub doprowadzić do uszkodzenia maszyny! Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Ważna informacja o właściwym użytkowaniu. Nieprzestrzeganie tej informacji może prowadzić do błędu lub uszkodzenia maszyny! Punkty pracy; należy kolejno wykonywać. Maszyna nie może być używana do polerowania i aplikowania wosków, czyszczenia dywanów i odkurzania na sucho kurzu i pyłów. Mycie na mokro parkietu oraz podłogi z laminatu z wykorzystaniem tej maszyny, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Modyfikacje maszyny, które nie były zaaprobowane przez Diversey będą prowadzić do anulowania Znaku Bezpieczeństwa i Zgodności CE. Jakiekolwiek użycie maszyny do innych celów niż zdefiniowane zastosowanie w Instrukcji Obsługi może doprowadzić do uszkodzeń osób, maszyny i środowiska pracy. W takich przypadkach gwarancja i żądania roszczeniowe staną się nieważne i bezzasadne. Przepisy bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Opis Przygotowanie do pracy Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy Konserwacja Awaria Transport Utylizacja Dane techniczne Akcesoria Wymiary maszyny Przepisy bezpieczeństwa Konstrukcja i stylistyka maszyn TASKI odpowiadają przepisom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartym w dyrektywach EU. Potwierdzeniem tego jest posiadanie symbolu CE.. Osoby (włączając dzieci), które nie mogą użyć tej maszyny bezpiecznie z powodu ich fizycznych, czuciowych albo umysłowych możliwości albo braku doświadczenia albo wiedzy nie mogą używać tej maszyny bez nadzoru albo szkolenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo! Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci znajdujące się w pobliżu maszyny oraz należy wyeliminować możliwość zabawy maszyną. Nie używaj maszyny w pomieszczeniach gdzie są przechowywane lub stosowane substancje wybuchowe lub łatwopalne. (benzyna, oleje łatwopalne, rozpuszczalniki). Elektryczne lub mechaniczne część mogą spowodować zapłon tych materiałów. Maszyna nie może być używana w obszarach, w których występują ładunki elektromagnetyczne (electrosmog). Nie używaj tej maszyny do sprzątania toksycznych, żrących trujących i łatwopalnych substancji. (kwasów, zasad, pyłów nieznanego pochodzenia) System filtrów nie jest przystosowany do takich materiałów Możliwość uszczerbku na zdrowiu użytkownika i osób trzecich. Szczególną uwagę zwróć na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu maszyny podczas jej pracy! W szczególnych okolicznościach szybkość maszyny powinna być zmniejszona w sąsiedztwie lokalizacji, taki jak drzwi albo rogów ścian. Maszyna może być tylko używana przez osoby, które były odpowiednio instruowane w jej użyciu. Żadne osoby ani przedmioty nie mogą być przewiezione na maszynie! W przypadku uszkodzeń części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo takie jak obudowy, rozłączenie baterii, przewód zasilający, zabezpieczenie obrotowych elementów, maszyna powinna zostać wycofana z eksploatacji do czasu usunięcia usterek! Regularnie sprawdzaj podłączenie przewodów zasilających i nie dopuszczaj do eksploatacji, jeżeli nie jest w odpowiednim stanie technicznym! Naprawa mechanicznych lub elektrycznych części maszyny musi być przeprowadzana przez autoryzowany serwis Diversey lub ekspertów, którzy mają doświadczenie w zakresie wszystkich istotnych regulacji bezpieczeństwa. Minimalne wymagania dotyczące przewodu zasilającego H05VV F3G1 lub H05VVF3G1.5. Maszyn jest przeznaczona do suchych pomieszczeń i nie może być używana ani przechowywana na otwartym powietrzu lub w wilgotnym otoczeniu. Zwróć uwagę na regulacje zapobiegania wypadkom! Wyłącz silnik ssący natychmiast, jeżeli piana albo płyn wycieka z maszyny! Zobacz stronę133 dla tej procedury. Używaj akcesoriów, wyszczególnionych w instrukcji obsługi oraz rekomendowanych przez przedstawicieli TASKI. (Strona 133). Stosowanie innych akcesoriów może być niebezpieczne. Należy zastosować przepisy bezpieczeństwa pracy zawarte w przepisach prawnych i informacjach podanych przez producenta! 123

3 2% Maszyna nie może być używana bez baterii! Mogą być stosowane tylko baterie i prostownik, które były testowane i są zgodne z normą EN ! (tylko model:co755.1/co855.1/co1255.1) Używaj maszyny na powierzchniach płaskich o nachyleniu nieprzekraczającym 2%. Ten symbol na maszynie wskazuje, że nie jest odpowiednie używanie na powierzchniach z większymi nachyleniami. Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU Oświadczamy, że produkt opisany poniżej stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przez odpowiednie dyrektywy UE, zarówno pod względem projektu oraz konstrukcji, w wersji wprowadzonej przez nas na rynek. Niniejsza deklaracja przestanie obowiązywać w przypadku wprowadzenia modyfikacji produktu bez naszej zgody. Opis: maszyna szorująco zbierająca do profesjonalnych zastosowań Produkt: maszyna szorującozbierająca Model: swingo 755B power / swingo 855B power / swingo 1255B power Model: CO755.1 Numer seryjny: odnieś się do tabliczki znamionowej na maszynie Ważne! Wyłącz maszynę, jeżeli: np. przeprowadzasz czyszczenie, naprawę lub zmieniasz jej funkcje pozostawiasz maszynę bez nadzoru przechowujesz maszynę we właściwym pomieszczeniu w celu zabezpieczenia przed użyciem przez osoby niepowołane, Zrób to przez przekręcenie kluczyka i wyciągnięcie go ze stacyjki, odłączenie wtyczki baterii oraz zabezpieczenie kół przed stoczeniem się (klin, kawałek drewna). Znak towarowy: Producent: Diversey Europe Operations B.V HJ Amsterdam Netherland Pokrywa zbiornika wody musi być zamknięta podczas jazdy maszyną. Przechowywać maszynę należy w suchym, wolnym od zapyleń i czynników korozyjnych pomieszczeniu. Temperatura powinna oscylować pomiędzy 10 C a 35 C. Niska temperatura wilgoć i brud powodują zmniejszenie żywotności elementów elektrycznych. Hałas i wibracje: Maszyny TASKI i elementy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia poprzez emisję hałasu i wibracji na poziomie odpowiednim do aktualnego stanu wiedzy naukowej. Zobacz informację techniczną na stronie 132. Odpowiednie EU Dyrektywy: Dyrektywa 2006/42/EG Dyrektywa 2004/108/EG Zastosowano standardy: EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN Dzięki wewnętrznym procedurom kontrolnym produkty spełniają wymagania Dyrektyw EU oraz aktualnych standardów. Osoba upoważniona do opracowania pliku technicznego: Angelo Sabatino Mgr Regulatory Affairs Diversey Switzerland Services GmbH Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen TG Download Link for the original EU Declaration of Conformity: 124

4 Opis Manetki prędkości 2 Wąż spustowy czystej wody (niebieska nakrętka) 3 Wąż spustowy brudnej wody (czerwona nakrętka) 4 Wtyczka gniazdo rozłącznie baterii podczas ładowania (kodowana) 5 Pedał opuszczania szczotki 6 Pedał opuszczania ssawy 7 Ssawa 8 Licznik (opcja) 9 Zaczep zbiornika (opcja) 10 Narzędzie (szczotka uchwyt pada, etc.) 11 Zespół szczotek 12 Dawkowanie płynu roboczego 13 Przycisk silnika ssącego 14 Stacyjka 15 Tryb Eco 16 Kontrola dozowania roztworu 17 Wskaźnik pracy szczotki/automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) 18 Poziom rozładowania baterii 19 Wskaźnik naładowania baterii 20 Ładowanie baterii (podłączone zasilanie0 21 Wskaźnik błędu baterii lub prostownika 22 Wskaźnik przeglądu serwisowego Eco MAX 3/4 1/ max.60 C max.140 F Poziom (max.) 24 Filtr czystej wody 25 Zbiornik brudnej wody 26 Pływak (zabezpieczeni przepełnieniu się zbiornika) 27 Filtr silnika ssącego 28 Filtr nieczystości stałych 29 Zbiornik czystej wody 30 Kubek dozujący 31 Pokrywa zbiornika 32 Zaczep pokrywy

5 Przygotowanie do pracy Baterie Zachowaj bezpieczeństwo przy pracy z bateriami: Okulary ochronne muszą założone podczas pracy przy bateriach. Ładowanie baterii (baterie ze zintegrowanym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłącz przewód zasilający do zasilania głównego. Gdy baterie będą naładowane, zaświeci się zielona lampka kontrolna. Nie zbliżać się do baterii z otwartym ogniem lub źródłem ciepła istnieje niebezpieczeństwo eksplozji gazu obecnego w komórkach! Nie palić papierosów! Niebezpieczeństwo obrażeń chemicznych! Baterie muszą być suche i czyste. Nie wolno układać żadnych metalowych elementów na bateriach. Wbudowany prostownik jest przeznaczony do ładowania baterii żelowych. Schemat podłączenia baterii Baterie mogą być instalowane lub odłączane przez techników Diversey lub personel obsługi, który jest świadomy wszystkich przepisów bezpieczeństwa, które maja tutaj zastosowanie! Żółta lampka kontrolna powinna się świecić, aż do momentu naładowania się akumulatorów w.90%. Po naładowaniu baterii w 90%, lampka powinna migać aż do momentu pełnego ich naładowania. Pozostawić prostownik podłączony do sieci, aż do następnego użycia maszyny. Prostownik automatycznie monitoruje i ładuje baterie. Zużycie energii w tym trybie jest ograniczone do kilku miliwatów. W przypadku wystąpienia problemów z ładowaniem, spowodowanych uszkodzeniem prostownika połączeń lub akumulatorów, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu całkowitym baterii a przez użyciem maszyny Rozłącz przewód od gniazda zasilania głównego. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Ładowanie baterii (baterie z zewnętrznym prostownikiem) Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). SWINGO 1255B Onboard charger Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Ładowanie baterii (kwasowe baterie z zewnętrznym prostownikiem) Power board Power board Onboard charger Jeżeli maszyna jest wyposażona w zestaw do baterii kwasowych to takie baterie muszą być używane! Kwasowe baterie nie mogą być ładowane przez wewnętrzny prostownik! Komora baterii musi być uchylona podczas ładowania. SWINGO 755B SWINGO 855B Onboard charger Kwasowe baterie muszą być ładowane w wentylowanym pomieszczeniu! Może dojść do zapłonu gazu wydostającego się z baterii! Power board Power board Onboard charger Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Prawidłowe położenie zbiornika podczas ładownia. Podłączyć baterie do prostownika zewnętrznego przez podłączenie wtyczki (zwróć uwagę na napięcie zasilania głównego). 126

6 Włącz prostownik. Obsługa baterii kwasowych Postępować zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Odchylanie zbiorników Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi prostownika! Baterie muszą być odłączone od maszyny podczas ich konserwacji! Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu. Rozłącz baterie od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki. Opuść ssawę. Sprawdź czy zbiornik wody jest pusty. Odbezpiecz zaczep mocujący zbiornik śrubokrętem i odchyl zbiornik aż do wsparcia na podpórce. Unieś zbiornik i pozostawić go na wsporniku. Pozycja zbiornika przed konserwacją baterii. Domknij pokrywę zbiornika. Stań za maszyną. Ostrożnie odchyl zbiornik aż do wsparcia na podłodze. Pozycja zbiornika podczas prac konserwacyjnych baterii. Zamykanie zbiorników Zakończenie obsługi Przygotowanie do jazdy Mocowanie narzędzi Stań za maszyną, unieś zbiornik i zamykaj do momentu wsparcia na wsporniku. Trzymaj zbiornik przy wybrzuszeniu na froncie i pchnij wspornik do środka. Zbiornik osiedli się na właściwym miejscu. Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. Podnieś ssawę. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Sprawdź: czy szczotka ma odpowiednio długi włos dłuższy niż czerwony wskaźnik lub 1 cm. czy jest zamontowany pad. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Wskaźnik baterii pokazuje, że maszyna jest gotowa do pracy (w przypadku awarii przejdź do strony132). Dostosuj manetki do wygodnej pozycji Przez lekkie naciskanie manetek w kierunku jazdy maszyna jest wprawiana w ruch. Aby zatrzymać maszynę należy zwolnić manetki. Praca zużytymi, uszkodzonymi lub złymi narzędziami, może uszkodzić podłogę lub jej warstwę ochronną. Ustaw narzędzie poniżej zespołu szczotek. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. 127

7 Nożne opuszcznie szczotek Pozbaw zatrzasku dźwignię nożną i powoli opuść narzędzia. Podczas obniżania, jednostka zaczyna powoli obracać się. Powoduje to zamocowanie narzędzia na miejscu. Dozowanie: Nosić okulary ochronne i ubranie robocze podczas pracy z produktami chemicznymi! Używać środków chemicznych rekomendowanych przez producenta. Lampka sygnalizacyjna zostanie aktywowana. Poruszanie maszyny nieznacznie do przodu i wstecz podczas obniżania jednostki powoduje połączenie łatwiejsze. Stosowanie innych produktów (tj. rozpuszczalniki, kwasów, chloru, kwasu solnego, itp.) może spowodować uszkodzenie maszyny. Dla dokładnego dawkowania, użyj skali na kubku dozującym. Wskaźniki na zbiorniku odpowiadają tym na kubku dozującym. Typ maszyny jest zaznaczony na kubku! Przykłady dozowania (stężenie zależy od produktu) Montaż ssawy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Połóż ssawę pod uchwytem tak, aby zaczepy były nad otworami. Dozowanie Pojemność zbiornika Kubek 0,5% 1/2 1 x 1/2 MAX 1 x MAX 1% 1/2 1 x MAX (2 x 1/2) MAX 2 x MAX Naciśnij nogą uchwyt, aby zamontować ssawę. Podłącz węże ssące do ssawy. Nalej produktu do kubka Napełnianie zbiornika Maksymalna temperatura to 60 C/140 F. Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Odbezpiecz zaczep pomiędzy pokrywą a zbiornikiem. Dłoń zwróć ku w górze. Dodaj produkt z kubka do wody w zbiorniku. Podnieś nieznacznie pokrywę. Lekko pchnij wspornik do środka zbiornika. Domknij pokrywę. Naciskając na przednią część pokrywy, możesz zabezpieczyć zaczep. Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Zdemontuj kubek dozujący Kiedy używasz automatycznego systemu dozującego IntelliDose, postępuj zgodnie z Instrukcją Obsługi IntelliDose. 755 / 855 max.60 C max.140 F Napełnij wodą zbiornik. Maksymalny dopuszczalny poziom (Strona 128). 128

8 Rozpoczęcie pracy Podczas tych 5 minut: Zawsze obróć kluczyk do pozycji 0 i wyciągnij kluczyk z maszyny, jeżeli maszyna będzie pozostawiona bez nadzoru. Podczas tych 5 minut: Metody sprzątania Bezpośrednia: Czyszczenie i zbieranie jednocześnie. Pośrednia: Najpierw dozujemy roztwór roboczy i szorujemy powierzchnię, a następnie szorujemy i zbieramy urobek. Metody czyszczenia zostały opisane w Method Card. Możesz otrzymać od twojego partnera TASKI. Uzupełnianie wody Nosić buty antypoślizgowe i odpowiednie ubranie podczas pracy maszyną! Opuść ssawę. Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Opuścić zespół szczotek przy użyciu pedału lub automatycznie, strona127. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk dozowania a następnie przycisk silnika ssącego. Lampki zostaną aktywowane. Hałas od pompy wskazuje, że zbiornik jest pusty. Wybierz ilość dozowanej wody ( przyciskami / na panelu). Wybrane ustawienie jest pokazane zielonymi światłami. Przez łagodnie naciskanie manetek w kierunku jazdy, maszyna rozpocznie pracę. Narzędzia zaczynają obracać się i dozowanie rozpoczęte przez środek szczotek. Maszyna wyłącza się samoczynnie po 5 minutach. żadne manipulacje nie mogą być wykonywane przy szczotkach. maszyna musi pozostać w zasięgu wzroku operatora. tylko ssawa może być wyczyszczona z brudu lub blokujących przedmiotów. operator może oddalić się, aby oczyścić elementy, ale musi widzieć maszyną i mieć nad nią nadzór. Nie czyścić bez dozowania, możliwość spowodowania uszkodzeń podłogi. Przerwać sprzątanie. Napełnić zbiornik, zobacz stronę 128. Zakończenie pracy Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Nożne opuszcznie szczotek Opróżnianie zbiorników Opróżnianie brudnej wody i czyszczenie musi być wykonane zgodnie z odpowiednimi narodowymi regulacjami. Czyszczenie zbiorników Wyłącz dozowanie. Jechać kilka metrów, aby narzędzia pracowały jeszcze jakiś czas. Unikniesz kapania z narzędzi. Zwłaszcza przy padach kontaktowych! Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Jedź jeszcze przez kilka metrów, aby zebrać resztki urobku z podłoża. Podnieś ssawę. Pozostaw pracujący silnik ssący, aby resztki zostały zassane z węża do zbiornika. Wyłącz silnik ssący a następnie maszynę kluczykiem na panelu. Zawsze po użyciu opróżniaj i czyść zbiornik brudnej wody. Jeżeli brudna woda pozostanie w zbiorniku, nieprzyjemny zapach i osad z brudu wystąpi po kilku godzinach. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Usuń wąż spustowy z uchwytu. Odkręć czerwoną lub niebieską nakrętkę umieszczoną na wężu. Opuszczając wąż pozwól na opróżnienie zbiorników. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Otwórz wieko aż do osadzenia się wspornika na ścianie zbiornika. Usuń sito nieczystości stałych (żółty) opróżnij i wyczyść. Wypłucz zbiornik brudnej wody. Wypłucz zbiornik czystej wody. Sprawdź działanie pływaka i czystość filtr ssania (żółty). W wypadku uszkodzenia lub zabrudzenia się pływaka i filtru ssania, zobacz stronę131. Po wypłukaniu i opróżnieniu zbiorników zamontuj nakrętki węży i węże w uchwytach. 129

9 Czyszczenie filtra dozowania Zablokowany filtry zmniejsza strumień wody. Może doprowadzić to do uszkodzenia podłogi. Nacisnąć sprężynę, aby zdemontować ssawę. Ssawa zostanie uwolniona. Oczyścić przy użyciu wody i szczotki do mycia. Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Zbiornik powinien być pusty. Odkręcenie nakrętki filtra czystej wody i wyciągnij go z uchwytu. Optymalny wynik może być otrzymany z czystymi i nieuszkodzonymi gumami! Czyszczenie maszyny Opukuj filtr pod bieżącą wodą. W razie konieczności, filtr powinien być oczyszczony przy użyciu 10% TASKI calcacid. Czyszczenie narzędzi Filtr jest poniżej poziomu zbiornika wody. Woda pozostająca w zbiorniku wypłynie podczas odkręcania filtra. Zamontuj filtr na miejscu. Automatyczne opuszczanie szczotek (opcja 1255) Przekręć kluczyk na pulpicie. Lampki zostaną aktywowane. Naciśnij włącznik szczotek, aby podnieś narzędzia. Nie czyść maszyny wodą z węża i dużego ciśnienia wody. Woda docierająca do wewnątrz maszyny powoduje uszkodzenia elektrycznych i mechanicznych części. Wycierać maszynę wilgotną tkaniną. Przechowywanie maszyny (maszyna jest bezczynna) Zalecamy odłączenie baterii od elementów elektroniki przez wyciągnięcie wtyczki, kiedy magazynujemy/pakujemy maszynę. Przechowaj maszynę z otwartą pokrywą zbiornika: podnieść pokrywę zbiornika i obrócić kubek dozujący. opuść pokrywę zbiornika na kubku dozującym. Kubek dozujący pozwala na nieznacznie otwarcie pokrywy, pozwalając wyschnąć. Pozwala to na zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Nożne opuszczanie szczotek Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Naciśnij pedał i zablokuj go na miejscu by podnieść narzędzie. Konserwacja Tylko oryginalne części zamienne TASKI mogą być stosowane w przeciwnym wypadku gwarancja nie będzie uznana! Bieżąca konserwacja zapewnia jest warunkiem bezawaryjnej pracy przez długi czas. Swingo 1255B: Naciśnij stopą uchwyt do demontażu narzędzi krótko, ale mocno. Opłukuj narzędzie wodą. Symbole: = po użyciu, = co tydzień, = co miesiąc, = lampka serwisowa Czynności Strona Ładować baterie 126 Swingo 755B/855B: Używając stopy obróć narzędzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić je z uchwytu. Opłukuj narzędzie wodą. Czyścić żółte punkty Opróżnianie i czyszczenie zbiorników 129 Wycierać maszynę wilgotną tkaniną 130 Napełnij wodę destylowaną (kwasowe baterie). Zastosuj się instrukcji producenta baterii! Czyścić uszczelki, sprawdzić lub wymienić w razie potrzeby Demontaż i czyszczenie ssawy Przegląd serwisowy Wyłącz maszynę kluczykiem na panelu Odłącz wąż ssący od ssawy. Podnieś ssawę. 130

10 Przeglądy okresowe Maszyny TASKI są konstruowane z zachowaniem najwyższych standardów. Produkcja jest wspierana przez program kontroli jakości. Elektryczne i mechaniczne części podatne są na zużycie lub starzenie się, jeżeli używane jest przez długi okres czasu. Centrum serwisowe Należy kontaktować się z serwisem w przypadku awarii lub zgłoszenia przeglądu. Proszę odczytać z naklejki i podać typ maszyny, numer maszyny oraz podać opis usterki. Informacje o numerze i typie maszyny oraz danych serwisu technicznego TASKI są dostępne na ostatniej stronie instrukcji. Wymiana gum swingo 755B/855B Dla zapewnienia niezawodności, przegląd okresowy musi być przeprowadzony po 450 godzinach pracy lub raz w roku. W ekstremalnych warunkach pracy maszyny przegląd należy przeprowadzić częściej. Odkręć gwiazdkowy uchwyt (1), wyciągnij korpus (2) ze ssawy i usuń gumy (3). Możesz obrócić lub wymienić gumę. Włóż korpus z powrotem do ssawy i przykręć uchwyt gwiazdkowy ponownie Wymiana gum swingo 1255B Guma wewnętrzna I Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi ku górze. (szczegół I1) Poluzuj śrubę (nie demontuj zupełnie) pomiędzy dwoma listowi zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół I2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź na zewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół I3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół I2) Guma zewnętrzna A X Y X Y Połóż dyszę na twardej powierzchni; podłoga, stół, gumami zwróconymi w dół (szczegół A1) Poluzuj śruby (nie demontuj zupełnie) po lewej i prawej stronie pomiędzy trzema listwami zaciskowymi aż listwy będą mogły być usunięte w całości. (szczegół A2) Wyczyść dyszę zbierającą (gumy, mocowanie) używając wody i szczotki. Zamontuj gumę odpowiednią stroną (dobra krawędź do wewnątrz) lub wymienić na nową. Zaczep metalową listwę na gumę do dyszy, aby otwory listy pokryły się z zaczepami dyszy.(szczegół A3). Dokręć śrubę tak, aby guma dokładnie przylegała do obudowy dyszy (szczegół A2) Czyszczenie, wymiana pływaka (wskaźnik pełnego zbiornika brudnej wody) Wyłącz maszynę przy pomocy kluczyka. Demontaż: I1 X< Y A1 X< Y A2 A3 I2 I3 A1 I1 A2 Żółty filtr ssania może być łatwo zdemontowany. Oczyść przy pomocy wody i szczotki (pozostaw do wyschnięcia). Oczyść żółty filtr wilgotną tkaniną lub zdemontuj i opukuj pod bieżącą wodą. 131

11 Awaria Awaria Możliwy powód Rozwiązanie Maszyna nie działa Baterie/błąd elektroniki (pokazują na pulpicie sterowniczym) Baterie nie wystarczająco naładowane Szczotki nie obracają się Słabe ssanie Podłoga pozostaje mokra Nie zbiera brudu Silnik ssący wyłączony Niedostateczna ilość dozowanego płynu Piana wydostaje się z maszyny Maszyna wyłączona Strona Przekręć kluczyk na pulpicie. 125 Podłącz baterie do elementów elektronicznych przez podłączenie wtyczki. 125 Rozładowane baterie Naładować baterie 126 Baterie lub prostownik Zgłoś do serwisu uszkodzony Przewód uszkodzony lub niepodłączony do zasilania Baterie lub prostownik uszkodzony Silnik pracuje, ale narzędzia się nie obracają Pływak zabezpieczający został aktywowany (zbiornik pełny) Ssawa nie jest opuszczona na podłogę Niepodłączony wąż ssący Sprawdzić czy uszczelka nie jest uszkodzona lub brudna Zablokowany filtr silnika ssącego Zablokowany wąż ssący lub ssawa kawałkiem drewna Gumy nie dociskają do podłogi Pełny filtr nieczystości stałych (żółty) Pełny zbiornik brudnej wody Pusty zbiornik czystej wody Zablokowany filtr czystej wody Uszkodzony pływak Podłączyć przewód do zasilania głównego Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Zgłoś do serwisu Sprawdź zbiornik brudnej wody Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. Opuść ssawę. Podłącz wąż ssący Oczyścić uszczelkę lub wymienić Usunąć blokujące elementy Usunąć blokujące elementy Oczyść ssawę Obrócić lub wymienić gumy Sprawdź, czy zawieszenie ssawy działa poprawnie Zdemontuj filtr Opróżnij nieczystości i wypłukać pod strumieniem wody. Opróżnij zbiornik Napełnij zbiornik Oczyść filtr czystej wody Wyłącz silnik ssący 125 Sprawdź, czy pływak działa poprawnie. 131 Transport Maszyna musi być transportowana zawsze w pozycji pionowej z rozłączonymi bateriami. Należy właściwie zabezpieczyć maszynę podczas transportu. Utylizacja Maszyna i jej akcesoria po wyeksploatowaniu muszą być utylizowane zgodnie z właściwymi przepisami. Baterie Baterie muszą być usunięte z maszyny przed jej utylizacją. Używane baterie muszą być utylizowane nieszkodliwie dla środowiska stosownie do wytycznych EU 2006/66/EEC. Dane techniczne Maszyna swingo 755 typ CO755.1/ CO755.1X Wydajność teoretyczna, szerokość x prędkość (4,5) x 1000 swingo 855 CO855.1/ CO855.1X swingo 1255 CO1255.1/ CO1255.1X m2/h Szybkość pracy km/h Szerokość pracy cm Szerokość ssawy cm Zbiornik czystej wody l Zbiornik brudnej wody l Waga maszyny kg (gotowa do pracy Zasilanie 24V 24V 24V DC Narzędzia 1 x 43 1 x 50 2 x 28 cm Obroty szczotki min1 Nacisk szczotki kg Wymiary (L x W x H) 116x47.5x x53x x58x117 cm Moc W Poziom hałasu <70 <70 <70 db(a) ISO Wartość wibracji na uchwycie ręcznym ISO 5349 Ochrona przeciw wodna Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO1255.1/ CO1255.2) Klasa ochrony elektrycznej bez prostownika (tylko model: CO755.1/ CO855.1 Klasa ochrony elektrycznej z prostownikiem <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 IPX3 IPX3 IPX3 III III III I (II) I (II) I (II) 132

12 Akcesoria Nr. Artykuł CO755.1/ CO755.1X Tarcza napędowa 43cm 1X Szczotka 43cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 43cm Szczotka do betonu miękka 43cm Tarcza napędowa 50cm 1X Szczotka 50cm nylon 1X Szczotka do szorowania ścierna 50cm Szczotka do betonu miękka 50cm Wymiary maszyny Wszystkie wymiary podane są w cm! swingo 755 1X 1X CO855.1/ CO855.1X Tarcza napędowa 28cm 2X Szczotka 28cm nylon 2X Szczotka do betonu miękka 28cm Szczotka do szorowania ścierna 28cm Wąż napełniający z uniwersalną złączką do wody 1X 1X CO1255.1/ CO1255.1X 2X 2X X X X IntelliDose kit X X X Baterie X X X Pady (brązowy, niebieski, czerwony, kontakt pady) 116 X X X 47.5 swingo swingo

swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ru pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz * * V005 /

swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ru pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz * * V005 / *1208966* V005 / 1208966 1133 swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ru pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed

Bardziej szczegółowo

swingo 1650/1850 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv ro pt pl no nl it fr fi es en de cz * * V006 /

swingo 1650/1850 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv ro pt pl no nl it fr fi es en de cz * * V006 / *12089-52* V006 / 12089-52 1043 swingo 1650/1850 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole Zastosowanie maszyny TASKI swingo 1650/1850 do czyszczenia twardych podłóg w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-14* V010 / 12089-14 1027

swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-14* V010 / 12089-14 1027 *12089-14* V010 / 12089-14 1027 swingo 450E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 tr sv pt pl no nl it fr fi es en de da cz Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

swingo 4000/5000 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-77* V004 / 12089-77 1145

swingo 4000/5000 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv pt pl no it fr fi es en de da cz cn *12089-77* V004 / 12089-77 1145 *12089-77* V004 / 12089-77 1145 swingo 4000/5000 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT

Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT Nowa generacja maszyn szorująco-zbierających RA 505 IBC RA 505 IBCT 1 Nowe 55 litrowe maszyny Doskonała podłoga. A wszystko dzięki nowym, wyprodukowanym w 100% w Szwajcarii, maszynom zbierająco szorującym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

swingo 150 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz * * V007 /

swingo 150 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz * * V007 / *089-59* V007 / 089-59 003 swingo 50 I5 I4 I3 I I I0 I9 I8 I7 I6 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz Swingo 50 CLICK 3 4 x M6x0 5 6 x x M6x0 7? x Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki 24 CT 110 Wysoka produktywność Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach Długi czas pracy Napęd szczotki z automatycznym zatrzymaniem 3 programy podawania środka myjącego Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz VAX ZACZYNAMY!

Odkurzacz VAX ZACZYNAMY! Odkurzacz VAX ZACZYNAMY! Bezpieczeństwo Podstawy bezpieczeństwa Odkurzacz ten jest przeznaczony do użytku domowego, nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego lub handlowego. Jest to urządzenie o zasilaniu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

Combimat 500 E Combimat 1000 E

Combimat 500 E Combimat 1000 E UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji Obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

- 1 - Instrukcja obsługi TTB 6652/100/200/ST

- 1 - Instrukcja obsługi TTB 6652/100/200/ST - 1 - Instrukcja obsługi TTB 6652/100/200/ST - 2 - Instrukcja obsługi TTB 6652/100/200/ST Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych. 1 Mocna

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB) INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO K A N I A (KAB) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

Automaty szorująco-zbierające SCRUBTEC R 4

Automaty szorująco-zbierające SCRUBTEC R 4 Automaty szorująco-zbierające 4 4 wypełnia lukę między prowadzonymi a dużymi, samojezdnymi automatami szorująco-zbierającymi. Wrażenia z pracy tym urządzeniem są bardzo pozytywne. Zapewnia ono operatorowi

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R P Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (benzyna). 1 Główna szczotka walcowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW

CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW WAŻNY OD 01.01.2015 Informacja o produktach i adresy dystrybutorów : www.vipercleaning.pl PODZIAŁ NA GRUPY PRODUKTÓW I Odkurzacze biurowe IV Polerka wysokoobrotowa 1 DSU 8 /

Bardziej szczegółowo

MAMIBOT INSTRUKCJA OBSŁUGI. ProVac CN-X1. Odkurzacz automatyczny

MAMIBOT INSTRUKCJA OBSŁUGI. ProVac CN-X1. Odkurzacz automatyczny MAMIBOT Odkurzacz automatyczny ProVac CN-X1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ------------------------------------ 2 WAŻNE UWAGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

swingo 455E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 I13 tr sv pt pl no fr fi es en de cz cn * * V001 /

swingo 455E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 I13 tr sv pt pl no fr fi es en de cz cn * * V001 / *12089-85* V001 / 12089-85 1133 swingo 455E I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 I13 tr sv pt pl no fr fi es en de cz cn Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole UWAGA! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic

- 1 - Instrukcja obsługi TT - 4550 S. EURO-MATIC.PL - Autoryzowany Sklep Numatic - 1 - - 2 - Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

CHARGER KIT EU VERSION VF90271-EU 1 20BRUSH VF BLADE FRONT VF SQUEEGEE KIT VF BLADE REAR VF BRUSH VF

CHARGER KIT EU VERSION VF90271-EU 1 20BRUSH VF BLADE FRONT VF SQUEEGEE KIT VF BLADE REAR VF BRUSH VF Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności i wydłużyło pracę maszyny na jednym napełnieniu

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika

Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika Witaj Gratulujemy zakupu nowego ecoboxa. Twój ecobox zawiera przewód zasilający (US71059) oraz pilota (US71058). 2 Nazwisko sprzedawcy EcoQuest Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo

Automaty szorująco-zbierające BA/CA 451

Automaty szorująco-zbierające BA/CA 451 Podłoga jest myta i suszona podczas pojedyńczego przejazdu, z kolei kompaktowa budowa pozwala na czyszczenie w trudnodostępnych miejscach. Wersje z trakcją mogą być wyposażone opcjonalnie w system ECOFLEX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup fontanny do oczka wodnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).

Bardziej szczegółowo

urządzenia profesjonalne

urządzenia profesjonalne urządzenia profesjonalne ABC Service, jest prywatną Grupą Kapitałową, której założycielami są Ryszard Brząkała i Ryszard Gawron. Powstała w 1991 r. rozpoczynając od świadczenia usług utrzymania czystości.

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp

Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp Samojezdna szorowarka typu Step-on o konstrukcji umożliwiającej sprawne manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. Może być wykorzystywana zarówno na dużych jak

Bardziej szczegółowo