Przesłanie Firmy. Badania i Technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przesłanie Firmy. Badania i Technologie"

Transkrypt

1 Przesłanie Firmy FC stara się poprawid konkurencyjnośd naszych klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych i pro aktywnych rozwiązao dla ich specjalnych chemicznych potrzeb, przy jednoczesnym poszanowaniu naszych klientów, pracowników i środowiska. Jest to osiągalne dzięki wysokiej jakości produktów i usług, postęp w technicznej wiedzy i zobowiązanie dla naszych klientów i pracowników na całym świecie. Nasz sukces mierzony jest przez wzbogacenie naszych klientów, pracowników i właścicieli. Badania i Technologie FC uznaje, iż to zbiorowe talenty i czyny swoich pracowników tworzą przewagę konkurencyjną. Połączenie silnej kultury organizacyjnej i pragnienie osiągnięcia, FC Research & Technology Team jest budowanie silnej reputacji swoich klientów dla innowacyjnych rozwiązao produktów, zdolności analitycznych i niezawodnych usług. Zespół składa się z trzech części. Wsparcie Techniczne Dział Pomocy Technicznej zapewnia stałą pomoc techniczną dla naszych klientów i działu sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie w obróbce cieczami chłodząco-smarującymi i walcowania produktów żelaznych i nie-żelaznych pozwala nam dostarczad rozwiązania dla sektoru i wdrożenie poprawy efektywności w naszych zakładach produkcyjnych. Każdy reprezentujący sektor ma własnego chemika technicznego wsparcia jako partnera w zakresie przeglądu danych, podejmowaniu wyzwao i zapobieganie produktu ewentualnych problemów w przyszłości. Rozwój produktu Grupa rozwoju produktu jest zaangażowana w tworzenie produktów nowej technologii i usług. Nasza wiedza jest szeroka, w tym obróbka metali, ciągnienie i tłoczenie, modyfikatory tarcia, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, oleje do walcowania produktów żelaznych i nie-żelaznych. Naszą wieloletnią rolą jest rozwój nowych produktów, które dostarczają nowych technologii na rynek przemysłowy. Dane naukowe Analizy laboratoryjna są podstawą naszej działalności i kluczowym elementem w technicznych i handlowych decyzjach naszych klientów. Nasza Grupa Globalnych Danych Naukowych dostarcza na czas, dokładnie odpowiednie analizy dla naszych klientów. Inwestycje w najnowsze oprzyrządowanie, finansowanie nowych projektów technologicznych oraz przegląd i przyjęcie najlepszych praktyk. 1

2 Odlewanie kokilowe (ciśnieniowe) FC oferuje kompletną linię nowej generacji dla przemysłu odlewania. Zmniejszenie twoich kosztów operacyjnych, nadawanie elastyczności aplikacji i rozwiązywanie Waszych problemów są mocnymi stronami FC. Nasze innowacyjne Termiczne Odlewanie środków przeciwkorozyjnych oferuje znaczące korzyści: Redukcja odpadów w skutek plam, jakości wykooczenia powierzchni i porowatości Poprawa jakości to oszczędnośd twoich pieniędzy. Nasze środki przeciwkorozyjne są stworzone by zapewnid doskonałe pozostawienie i zoptymalizowane wykooczenia powierzchni. Nasi eksperci mogą pomóc Ci w wyborze właściwego smaru i metody aplikacji w celu zminimalizowania odpadów i wyprodukowania elementów mogących się malowad, mogących pokrywad się innym materiałem z wyglądem, jakiego potrzebujesz. Redukcja przestojów do czyszczenia Odlewanie ciśnieniowe mówi nam, iż potrzeba jest produktów, które działają w czystości. Nasze środki przeciwkorozyjne nie tylko pozostawiają minimalne resztki na tłocznikach, rdzeniach, otworach wentylacyjnych i liniach zasilających, usuwają woskowe, olejowe resztki pozostawione przez inne środki przeciwkorozyjne. Szerokie okna operatywności Termiczne Odlewanie środków przeciwkorozyjnych toleruje szeroki zakres temperatur tłocznika i rozmaitośd złożoności części. Zwiększają one również tolerancję na zmiany w innych parametrach procesu. Mniej kwestii środowiskowych, zdrowia i bezpieczeostwa Szacunek dla środowiska oraz podmiotu zdrowia i bezpieczeostwa są najważniejsze we wszystkim, co robimy. Włączenie funkcji, takich jak niski dym, wolnośd od fenolu oraz odpornośd biologiczny zapach, nasze produkty są przyjemne w użyciu i przyjazne dla środowiska. Ilościowa poprawa wydajności Zmniejszone stawki odpadów Ulepszony wygląd zewnętrzny Ostateczne rozwiązanie problemu 2

3 Smary do kucia Produkty na bazie grafitu Na bazie oleju ODLEWANIE w zakresie ropy naftowej i na bazie estru związków grafitu są dostępne w szerokiej gamie lepkości, w tym pół-wklejanych preparatów do ciężkiego wytłaczania do przodu i wstecz. Lżejsze mieszanki grafitu, estru i oleju mineralnego zostały opracowane do kucia, tłoczenia na gorąco aluminium i komponentów mosiądzu, w tym trudne formy dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Na bazie wody Przy produkcji odkuwek precyzyjnych, w pobliżu odkuwek sieciowych lub odkuwek, które wymagają dobrego wykooczenia powierzchni i wysokiej tolerancji, takich jak korbowody, wały korbowe, osie lub elementy układu kierowniczego, ODLEWANIE WG w zakresie grafitu na bazie wody smary kokilowe oferują znaczące udoskonalenia w następujących obszarach: Przepływ metalu Określenie Uwalnianie Trwałośd kokili Termiczna stabilnośd Wysokie wskaźniki rozcieoczenia pozwalają na ekonomiczne użycie a nawet stosowanie ręczne lub w systemach automatycznego natrysku. Produkty bez-grafitowe FC opracował również zakres zaawansowanych syntetycznych rozwiązao bez-grafitowych i emulsje do kucia na gorąco i tłoczenia materiałów żelaznych i nieżelaznych. Zaprojektowane, by byd przyjaznym dla środowiska z dobrym odbiorem operatora, dają skuteczne uwalnianie i chłodzenie, zapewniając jednocześnie nie ścierającą się powłokę na wykrojnikach odciskowych. Ułatwia to dobry przepływ metalu, by uzyskad dobrze zdefiniowane, czyste gotowe odkuwki. Znaczące korzyści zostały uzyskane w produkcji aluminium i komponentów mosiądzu poprzez zastosowanie zaawansowanych preparatów bez-grafitowych FC, które pozostawiają czyste wykooczenie powierzchni. Zakres Thermex u rozwiązao bez-grafitowych i emulsje są zazwyczaj stosowane w sprayu lub przy użyciu wacika i tworzą stabilne roztwory, które można uruchomid na poziomie 3% - 10% rozcieoczania, w zależności od aplikacji. 3

4 Płyny do usuwania metalu Chłodziwa oleje rozpuszczalne Doskonała smarownośd Niezawodny w procesie ochrony przed korozją Doskonała akceptacja obsługującego Długa żywotnośd zbiornika (miski olejowej) Łatwośd odprowadzania ścieków mikro-emulsje Wyjątkowa żywotnośd zbiornika Niezrównana akceptacja obsługującego Szybkie odrzucenie zbędnych olejów Doskonałe zdolności do recyklingu Wszechstronne możliwości, zdolne do szerokiej gamy obróbki Operacje na wielu różnych metalach tworzywa sztuczne Bezolejowy w czyszczeniu i zredukowana mgła oleju mineralnego Całkowite odrzucenie zbędnych olejów dla łatwego usuwania Wyjątkowa żywotnośd zbiornika Niska piana 4

5 Smary ciągarskie i do tłoczenia Smary syntetyczne FLUIDFORM (postad płynna) syntetycznych smarów do tłoczenia stanowi doskonałą pomoc w radykalnej poprawie wydajności produkcji oraz obniżenia ogólnych kosztów obsługi. Poprzez przejście do bezolejowej syntetycznej FLUIDFORM (postaci płynnej), koszty związane z olejem mogą byd wyeliminowane z całego procesu produkcji. Oprócz oszczędności w obszarze formowania, oszczędności można także osiągnąd w obszarach takich jak sprzątanie, spawanie i utylizacja odpadów. Szeroki zakres uniwersalnych produktów, odpowiednie w świetle ulepszonych aplikacji Zmniejszone zużycie smaru przez mniejsze wyciąganie Doskonały spaw bez uprzedniego czyszczenia Lepsza czystośd roślin i bezpieczeostwo Oleje rozpuszczalne FLUIDFORM olei rozpuszczalnych tworzą luźne, ale stabilne emulsje. Oferują one doskonałe właściwości smarowania i dobrą stabilnośd miski olejowej. Produkty o różnym poziomie bardzo wysokiego ciśnienia dodatków dostępne są na pokrycie szerokiego zakresu problemów aplikacji. Nasze unikalne dodatki nadają większą wytrzymałośd powłoki niż zwykłe dodatki tłuszczowe. Ta wysoka wytrzymałośd powłoki przekłada się na wyższą wydajnośd, niższe tarcie i mniejsze zużycie narzędzi. Doskonała żywotnośd narzędzia Doskonała stabilnośd emulsji Dobra przyczepnośd i przenoszenie Nie-klejące się pozostałości Łatwośd w usuwaniu alkalicznych środków czyszczących Różnorodne produkty dla szerokiego zakresu zastosowao Wyeliminowanie kosztów związanych z olejem 5

6 Czyste oleje FLUIDFORM czyste oleje przeznaczone specjalnie dla bardzo wymagających aplikacji. Produkty specjalne są dostępne dla zaspokojenia wszystkich twoich potrzeb. Redukcja doskonałego wykooczenia powierzchni ceny skrawków Zwiększona trwałośd narzędzia Lepsza kontrola przepływu metalu Łatwo usunąd alkalicznymi środkami czyszczącymi Słaby zapach i niewielka mgła, wysoka akceptacja obsługującego Dostępne produkty bez-chlorowe 6

7 Smary do spęczania na zimno FC produkuje kompletną linię smarówko spęczania na zimno do obsługi wszystkiego, od najprostszego łącznika do najtrudniejszych aplikacji kształtowania na zimno. Smary FC THERM są sformułowane w oparciu o opatentowany pakiet smarowania, by znacznie zmniejszyd tarcie i generacje ciepła, co zwiększa wykooczenie powierzchni, dokładnośd wymiarów i trwałośd narzędzia. Ten wyjątkowy dodatek do smarowania tworzy film o niezwykłej odporności, z wyjątkową nośnością i ochroną przed zużyciem. Obniżenie temperatury dzięki lepszemu smarowaniu Zwiększona trwałośd narzędzia Zmniejszenie ciepła i dymienia Zwiększenie czystości części i maszyn Doskonała akceptacja operatora Dostępne produkty nie zawierające siarki i chloru Dostępne oleje głowicowe podwójnego zastosowania (bezpieczne dla systemu smarowania) zużytych olejów i popiołu 7

8 Środki czyszczące Czyściwa FC są efektywne kosztowo, łatwe w obsłudze rozwiązania dla wszystkich twoich potrzeb czyszczenia. Nasi eksperci od czyszczenia przeglądają cały system, aby zrozumied wcześniejsze i późniejsze operacje, jak również proces oczyszczania się, aby ustalid najbardziej opłacalne skuteczne rozwiązanie. Oferujemy produkcję środków czyszczących, zaprojektowanych do czyszczenia obrobionych i uformowanych części, jak również do konserwacji czyściw do czyszczenia podłóg, maszyn i misek olejowych. Produkcja czyściw Produkty do systemów natryskowych i zanurzeniowych Czyściwa procesowe zawierające środki przeciwkorozyjne Formuła umożliwia zarówno emulsyfikację lub brakowanie olejów, w zależności od modelu systemu Wysoce skoncentrowany dla minimalnego zużycia i optymalnej wydajności Przyjazne dla obsługującego Stężenie monitorowane za pomocą prostej metody miareczkowania Czyściwa konserwacyjne Produkty odpowiednie do zanurzania, natrysku lub czyszczenia ręcznego Przyjazne dla operatora, bez przykrych składników i nieprzyjemnych zapachów Środki czyszczące antypoślizgowe do podłóg odpowiednie dla większości powierzchni podłogowych( ceramika, linoleum, beton, powłoka epoksydowa, marmur) Czyściwa misek olejowych z wbudowanymi środkami biobójczymi z doskonałą kompatybilnością z wieloma chłodziwami urządzeo obróbki skrawaniem 8

9 Środki antykorozyjne FC środki antykorozyjne pokrywają większośd zastosowao, w których jest potrzebna ochrona przed korozją, od ochrony obróbki po ostateczną ochronę przed rdzą przed załadunkiem lub magazynowaniem. Linia produktów FC zawiera suchą powłokę, warstwa olejowa, niewidoczna warstwa, i woskową. Wszystkie produkty prezentują doskonałe właściwości antykorozyjne. Dostępne produkty nie zawierające azotanów Dostępne produkty nie zawierające baru Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed rdzą Właściwe dla różnych metod zastosowania (natrysk, zanurzenie, zalewanie, szczotkowanie, itd.) Baza rozpuszczalnikowa olejowa lub wodna Dostępne produkty z powłoką samo-naprawialną 9

10 Produkty do hartowania Płyny hartujące FC zostały opracowane w celu spełnienia szczególnych wyzwao przemysłowej obróbki cieplnej. Produkty FC są stworzone, aby zapewnid całkowite utwardzenie zahartowanych stopów, zmniejszyd zniekształcenia i zdolnośd do tworzenia osadu i oferuje znacznie dłuższy okres trwałości. Jeśli potrzebujesz ekonomiczny, jednak bardzo skuteczny produkt, w cenie, wysoko hamującej formuły albo samo-emulgujące oleje hartujące. Stałe i przewidywalne ilości płynów do hartowania Odpornośd na degradację i tworzenie się szlamu i osadu Zoptymalizowanie w celu przeciągnięcia strat parowania Znakomite hamowanie korozji Wysoka temperatura zapłonu i niskie dymienie Przyjazne dla środowiska Łatwe w kontroli i utrzymaniu Wydłużona żywotnośd 10

11 Płyny hydrauliczne FC oferują linię znakomitych ognioodpornych płynów hydraulicznych, zawierających wodny roztwór glikolu i ciekłe estry poliolowe. Dane produkty są idealne do używania w obecności gorąca i płomienia, takie jak instalacje odlewnicze, warsztaty spawalnicze i kuźnie. Dostosowany do Certyfikatu OM Znakomite utlenianie i hamowanie korozji Odpowiedni dla szerokiej gamy systemów ciśnieniowych Doskonałe właściwości smarownicze Kompatybilny z odmianą materiałów uszczelnieniowych 11

12 Oleje do walcowania aluminium na zimno FC ALFEMIL Series olejów do walcowania na zimno to wyjątkowe mieszanki syntetycznych alkoholi tłuszczowych, estrów i przeciwutleniaczy, które zostały sformułowane, aby zapewnid doskonałą jakośd powierzchni blachy walcowanej na zimno. Produkty są dostępne we wszystkich postaciach walcowania na zimno, od walcowni jednoklapkowych do walcowni posobnych i walcowania grubszych folii aluminiowych. Produkty te zostały opracowane, by spełnid wymagania procesów walcowania na zimno, gdzie pośrednio silne zmniejszenie jest wymagane. FC ALFEMIL XP Series zawiera dodatkowe składniki, które wykazały doskonałe osiągi w utrzymaniu spójnego powlekania walcem w pracy walcami, by dalej zapewnid doskonałą jakośd powierzchni wynikających z ich stosowania. znakomita zdolnośd redukcji łatwe uzyskanie efektu chłodzenia i kontroli stała wydajnośd walcowania brak plam na hartowanym metalu spełnia wymagania krótkiego kontaktu z żywnością AB i FDA 12

13 Oleje do walcowania aluminium na gorąco FC ALFEMIL AR Series linia olejów do walcowni gorących, posiada długą historie niezawodnej pracy i znajdują się w systemach w branży mając najniższy koszt całkowity użytkowania. ALFEMIL AR Series linia produktów jest podzielona na specjalne preparaty takich jak walcarka nawrotna i walcarka wykooczająca, bazujący na samo smarowaniu i różnicach w emulsyfikacji tych typów walcarek. ALFEMIL AR 1 Series produkty są przeznaczone by sprostad dzisiejszym walcarkom wstępnym i pośrednim. Ta linia zawiera także produkty potrzebne do kombinacji smarowania walcarek nawrotnych i wykaoczających, zaprojektowanych do posługiwania się zarówno do kruszenia sztab i wykaoczania cewek. ALFEMIL Series produkty są specyficznie zaprojektowane by sprostad wymaganiom wielopostojowych walcarek wykaoczających działających na szybszych obrotach i wymagających bardziej krytyczne wymaganie dotyczące jakości powierzchni. ALFEMIL Series uwzględnia wymagania ciągłych walcowni gorących odbierających odlewy (pojedynczej lub wielopostojowej). Zgodne osiągi walcowania Brak zależności od konkretnych dodatkowych suplementów do stałej wydajności Niskie zużycie ilości oleju Długa trwałośd chłodziwa Stabilne właściwości emulsyjne z mniejszym powstawaniem oleju retencyjnego i popiołu 13

14 Smary odlewnicze Środki smarne do form odlewniczych aluminium FC Series smarów odlewu aluminiowego został specjalnie zaprojektowany w celu zastąpienia naturalnych estrów roślinnych podczas odlewania sztab aluminiowych w operacji z automatycznymi lub ciągłymi smarownicami. Z powodu ich unikalnej chemicznej natury produkty FC nie inicjują rozwoju glonów lub bakterii w obiegowych systemach wodnych jak naturalne estry roślinne (olej arachidowy lub rycynowy). Z tego powodu produkty FC zapewniają wolnośd od wszystkich kwestii związanych z wzrostem glonów i bakterii w formach, nie tamują siatek i nie blokują kryz w pleśni. W rzeczywistości, 1% roztworu produktów FC praktycznie nie ma BOD i około połowę wymagania COD jako 1% emulsji naturalnego roślinnego estru. Jest produkowany z nietoksycznych materiałów i wymaga etykiety ostrzegającej przed nietoksycznym działaniem jakiegokolwiek rodzaju. Całkowicie syntetyczne Nie inicjuje rozwoju glonów i bakterii Całkowicie nie toksyczne Bardzo niski BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) i COD (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) w stosunku do naturalnych estrów 14

15 Wytwarzanie Puszek Smary do puszek przeznaczonych do napojów i jedzenia Smary FC do stalowych puszek przeznaczonych do napojów i jedzenia są zwięzłymi pakietami które mogą byd użyte do uniwersalnych smarowideł dla obu miseczkowania i tworzenia korpusu. Stanowią one doskonałe właściwości smarne do produkcji jasnych puszek i wykazują lepszą zmywalnośd by udoskonalid czystośd. Produkty są przeznaczone do płukania w zimnej wodzie, ale mogą byd również używane na liniach z sekcjami standardowego czyszczenia. Niskie koszty stosowania Niskie koszty utrzymania Lepsza jakośd puszki 15

16 Produkty pomocnicze Piłowanie i skórowanie Oferta SawFC i ScalpFC składa się z nieplamiących środków smarnych do przygotowania sztab aluminiowych do dalszej obróbki. Zostały specjalnie opracowane by zapewnid lepsze możliwości smarnicze by pomóc zwiększyd trwałośd noży i narzędzi, jednocześnie dając efekt gładkiej powierzchni sztaby. Nieplamiące Lepsza charakterystyka smarowania Wydłużona żywotnośd narzędzia i noża 16

17 Olitema Co to jest Olitema? Nasz zakres indywidualnych programów z FC bierze pełną odpowiedzialnośd za zarządzanie chemicznymi produktami i usługami do zarządzania tylko kluczowymi elementami twoich działao. Oba podejścia pozwalają skupid się wyłącznie na podstawowej działalności. Programy innowacyjne FC są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnid, że klienci korzystają z najlepszej klasy technologii i optymalizacji bieżących wpływów w ich działalności. Proces ten prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych, poprawę jakości, doskonali zarządzanie zasobami i daje wysoki zwrot z twoich inwestycji. Jako lider w dziedzinie chemii specjalistycznej, stale monitorujemy tendencje środowiskowe i regulacje rządowe i informujemy Cię o wszelkich zmianach w zakresie standardów ochrony środowiska. OLITEMA Zmniejszenie kosztów operacyjnych Dostęp do globalnych R & T(Badao i Technologii) Zarządzanie łaocuchem dostaw Światowej klasy standardy Ciągłe inicjatywy udoskonalające Pełne zarządzanie współdziałających systemów Osiągnięcie celów jakości Zwiększony wykaz i zarządzanie zasobami Minimalizacja odpadów poprzez skuteczny recykling Utrzymanie miski olejowej Monitorowanie wydajności i raportowanie Operacje zarządzania danymi Partnerstwo zobowiązuje się spełnid cele twojej firmy FC dąży do zapewnienia naszym klientom wysokiej wartości dodanej specjalności chemicznej i pokrewnych usług poprzez systematyczne podejście rozwiązywania problemów. Jesteśmy niezmiernie zobowiązani do spełnienia oczekiwao naszych klientów, pracy zespołowej, innowacyjności, kompetencji i poczucia pilności. 17

18 Bezpieczeostwo, Zdrowie i Środowisko FC zna nasze obowiązki wobec zdrowia i bezpieczeostwa środowiska, naszych klientów, pracowników i społeczności lokalnej. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania właściwego ustawodawstwa środowiska, zdrowia i bezpieczeostwa na lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym poziomie. Jest to niezwykle ważne, aby stale poprawiad wydajnośd środowiska poprzez odpowiednie inicjatywy, kontrole i szkolenia dla pracowników, kontrahentów i klientów. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i ochrona ludności, bez naruszania integralności naszych produktów i usług. FC zobowiązuje się do następujących zasad: Zapobieganie zanieczyszczeniom Minimalizacja zużycia niebezpiecznego materiału i produkcji odpadów Efektywne i odpowiedzialne zarządzanie i unieszkodliwianie odpadów Promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu produktów Utrzymanie wysokiej świadomości w sprawach środowiska, zdrowia i bezpieczeostwa pracowników i społeczności Zastosowanie i przegląd bezpieczeostwa, zdrowia i zadao ochrony środowiska oraz cele Zapewniamy te zasady poprzez ciągłe doskonalenie, zaangażowanie kierownictwa, rozwój produktu, zarządzanie środowiskiem produkcji, udział w społeczności, edukacje klienta i pomoc. Nasze zobowiązanie obejmuje także nasze usługi oraz oferowane przez nas produkty. Bezpieczeostwo środowiska i ludności jest naszym najwyższym priorytetem. FOUNDRY CHEM C. so Brescia TORINO ITALY Tel Fax Industrial site and Storage: Vigano di Gaggiano(MI) Bruino(TO) 18

jak KORZySTAĆ Z TEGO KATALOGu

jak KORZySTAĆ Z TEGO KATALOGu jak KORZySTAĆ Z TEGO KATALOGu Linia produktów Norton dzieli się na łatwe w użyciu, kodowane kolorami, grupy: ŚCIERNICE DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA NARZĘDZIA ŚCIERNE NASyPOWE/BEARTEx NARZĘDZIA ŚCIERNE

Bardziej szczegółowo

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Środki chłodząco-smarujące rhenus Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Materiały chłodząco-smarujące rhenus Ogólne informacje 6 Wstęp 8 Mieszające się z wodą środki chłodząco-smarujące 10 Przykłady:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE #1 2012 ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE 2 ESAB News 1 2012 Od redakcji Szanowni Państwo, Mija właśnie 80 lat od opracowania w fi rmie ESAB pierwszych elektrod otulonych do stali

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów worldwide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów światowa jakość W każdych warunkach 1 2 3 4 5 6 7 8 Spis treści Strony O firmie 3 Plastyczne Metale 4 8 Repair Stick 9 Kleje

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Nowe średnice: 75 i 160 75, 90, 110, 125 i 160 Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Gama Blutop Spis treści Strona 3 W harmonii ze zmieniającymi się potrzebami

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne rozwiązania chłodnicze OR/1

Profesjonalne rozwiązania chłodnicze OR/1 Profesjonalne rozwiązania chłodnicze OR/1 Profesjonalne rozwiązania chłodnicze 2/3 Systemowa technika chłodnicza Viessmann Grupa Viessmann należy do wiodących europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Właściwy wybór. REDLINE osprzęt do instalacji zasilających dla gazów specjalnych.

Właściwy wybór. REDLINE osprzęt do instalacji zasilających dla gazów specjalnych. Właściwy wybór. REDLINE osprzęt do instalacji zasilających dla gazów specjalnych. Potrzebny specjalista? Odpowiedzią jest osprzęt REDLINE. Zastosowanie gazów specjalnych wymaga dobrze ugruntowanej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów PL w orld wide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów W każdych warunkach! światowa jakość światowa jakość Witamy, Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

XXX NBQSP TLG DPN. Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF. Przedłużanie Cyklu Życia Łożyska

XXX NBQSP TLG DPN. Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF. Przedłużanie Cyklu Życia Łożyska ;BLVQ PÝZTLB ;BUS[ZNBOJF 1 SBD B B SBD 1 0T JPX BOJ F PO UBÝ %FN XB XP B TUB UZL 1PE HOPT EJB XXX NBQSP TLG DPN Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF Grupa SKF 2008 Treść niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo