Przesłanie Firmy. Badania i Technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przesłanie Firmy. Badania i Technologie"

Transkrypt

1 Przesłanie Firmy FC stara się poprawid konkurencyjnośd naszych klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych i pro aktywnych rozwiązao dla ich specjalnych chemicznych potrzeb, przy jednoczesnym poszanowaniu naszych klientów, pracowników i środowiska. Jest to osiągalne dzięki wysokiej jakości produktów i usług, postęp w technicznej wiedzy i zobowiązanie dla naszych klientów i pracowników na całym świecie. Nasz sukces mierzony jest przez wzbogacenie naszych klientów, pracowników i właścicieli. Badania i Technologie FC uznaje, iż to zbiorowe talenty i czyny swoich pracowników tworzą przewagę konkurencyjną. Połączenie silnej kultury organizacyjnej i pragnienie osiągnięcia, FC Research & Technology Team jest budowanie silnej reputacji swoich klientów dla innowacyjnych rozwiązao produktów, zdolności analitycznych i niezawodnych usług. Zespół składa się z trzech części. Wsparcie Techniczne Dział Pomocy Technicznej zapewnia stałą pomoc techniczną dla naszych klientów i działu sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie w obróbce cieczami chłodząco-smarującymi i walcowania produktów żelaznych i nie-żelaznych pozwala nam dostarczad rozwiązania dla sektoru i wdrożenie poprawy efektywności w naszych zakładach produkcyjnych. Każdy reprezentujący sektor ma własnego chemika technicznego wsparcia jako partnera w zakresie przeglądu danych, podejmowaniu wyzwao i zapobieganie produktu ewentualnych problemów w przyszłości. Rozwój produktu Grupa rozwoju produktu jest zaangażowana w tworzenie produktów nowej technologii i usług. Nasza wiedza jest szeroka, w tym obróbka metali, ciągnienie i tłoczenie, modyfikatory tarcia, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, oleje do walcowania produktów żelaznych i nie-żelaznych. Naszą wieloletnią rolą jest rozwój nowych produktów, które dostarczają nowych technologii na rynek przemysłowy. Dane naukowe Analizy laboratoryjna są podstawą naszej działalności i kluczowym elementem w technicznych i handlowych decyzjach naszych klientów. Nasza Grupa Globalnych Danych Naukowych dostarcza na czas, dokładnie odpowiednie analizy dla naszych klientów. Inwestycje w najnowsze oprzyrządowanie, finansowanie nowych projektów technologicznych oraz przegląd i przyjęcie najlepszych praktyk. 1

2 Odlewanie kokilowe (ciśnieniowe) FC oferuje kompletną linię nowej generacji dla przemysłu odlewania. Zmniejszenie twoich kosztów operacyjnych, nadawanie elastyczności aplikacji i rozwiązywanie Waszych problemów są mocnymi stronami FC. Nasze innowacyjne Termiczne Odlewanie środków przeciwkorozyjnych oferuje znaczące korzyści: Redukcja odpadów w skutek plam, jakości wykooczenia powierzchni i porowatości Poprawa jakości to oszczędnośd twoich pieniędzy. Nasze środki przeciwkorozyjne są stworzone by zapewnid doskonałe pozostawienie i zoptymalizowane wykooczenia powierzchni. Nasi eksperci mogą pomóc Ci w wyborze właściwego smaru i metody aplikacji w celu zminimalizowania odpadów i wyprodukowania elementów mogących się malowad, mogących pokrywad się innym materiałem z wyglądem, jakiego potrzebujesz. Redukcja przestojów do czyszczenia Odlewanie ciśnieniowe mówi nam, iż potrzeba jest produktów, które działają w czystości. Nasze środki przeciwkorozyjne nie tylko pozostawiają minimalne resztki na tłocznikach, rdzeniach, otworach wentylacyjnych i liniach zasilających, usuwają woskowe, olejowe resztki pozostawione przez inne środki przeciwkorozyjne. Szerokie okna operatywności Termiczne Odlewanie środków przeciwkorozyjnych toleruje szeroki zakres temperatur tłocznika i rozmaitośd złożoności części. Zwiększają one również tolerancję na zmiany w innych parametrach procesu. Mniej kwestii środowiskowych, zdrowia i bezpieczeostwa Szacunek dla środowiska oraz podmiotu zdrowia i bezpieczeostwa są najważniejsze we wszystkim, co robimy. Włączenie funkcji, takich jak niski dym, wolnośd od fenolu oraz odpornośd biologiczny zapach, nasze produkty są przyjemne w użyciu i przyjazne dla środowiska. Ilościowa poprawa wydajności Zmniejszone stawki odpadów Ulepszony wygląd zewnętrzny Ostateczne rozwiązanie problemu 2

3 Smary do kucia Produkty na bazie grafitu Na bazie oleju ODLEWANIE w zakresie ropy naftowej i na bazie estru związków grafitu są dostępne w szerokiej gamie lepkości, w tym pół-wklejanych preparatów do ciężkiego wytłaczania do przodu i wstecz. Lżejsze mieszanki grafitu, estru i oleju mineralnego zostały opracowane do kucia, tłoczenia na gorąco aluminium i komponentów mosiądzu, w tym trudne formy dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Na bazie wody Przy produkcji odkuwek precyzyjnych, w pobliżu odkuwek sieciowych lub odkuwek, które wymagają dobrego wykooczenia powierzchni i wysokiej tolerancji, takich jak korbowody, wały korbowe, osie lub elementy układu kierowniczego, ODLEWANIE WG w zakresie grafitu na bazie wody smary kokilowe oferują znaczące udoskonalenia w następujących obszarach: Przepływ metalu Określenie Uwalnianie Trwałośd kokili Termiczna stabilnośd Wysokie wskaźniki rozcieoczenia pozwalają na ekonomiczne użycie a nawet stosowanie ręczne lub w systemach automatycznego natrysku. Produkty bez-grafitowe FC opracował również zakres zaawansowanych syntetycznych rozwiązao bez-grafitowych i emulsje do kucia na gorąco i tłoczenia materiałów żelaznych i nieżelaznych. Zaprojektowane, by byd przyjaznym dla środowiska z dobrym odbiorem operatora, dają skuteczne uwalnianie i chłodzenie, zapewniając jednocześnie nie ścierającą się powłokę na wykrojnikach odciskowych. Ułatwia to dobry przepływ metalu, by uzyskad dobrze zdefiniowane, czyste gotowe odkuwki. Znaczące korzyści zostały uzyskane w produkcji aluminium i komponentów mosiądzu poprzez zastosowanie zaawansowanych preparatów bez-grafitowych FC, które pozostawiają czyste wykooczenie powierzchni. Zakres Thermex u rozwiązao bez-grafitowych i emulsje są zazwyczaj stosowane w sprayu lub przy użyciu wacika i tworzą stabilne roztwory, które można uruchomid na poziomie 3% - 10% rozcieoczania, w zależności od aplikacji. 3

4 Płyny do usuwania metalu Chłodziwa oleje rozpuszczalne Doskonała smarownośd Niezawodny w procesie ochrony przed korozją Doskonała akceptacja obsługującego Długa żywotnośd zbiornika (miski olejowej) Łatwośd odprowadzania ścieków mikro-emulsje Wyjątkowa żywotnośd zbiornika Niezrównana akceptacja obsługującego Szybkie odrzucenie zbędnych olejów Doskonałe zdolności do recyklingu Wszechstronne możliwości, zdolne do szerokiej gamy obróbki Operacje na wielu różnych metalach tworzywa sztuczne Bezolejowy w czyszczeniu i zredukowana mgła oleju mineralnego Całkowite odrzucenie zbędnych olejów dla łatwego usuwania Wyjątkowa żywotnośd zbiornika Niska piana 4

5 Smary ciągarskie i do tłoczenia Smary syntetyczne FLUIDFORM (postad płynna) syntetycznych smarów do tłoczenia stanowi doskonałą pomoc w radykalnej poprawie wydajności produkcji oraz obniżenia ogólnych kosztów obsługi. Poprzez przejście do bezolejowej syntetycznej FLUIDFORM (postaci płynnej), koszty związane z olejem mogą byd wyeliminowane z całego procesu produkcji. Oprócz oszczędności w obszarze formowania, oszczędności można także osiągnąd w obszarach takich jak sprzątanie, spawanie i utylizacja odpadów. Szeroki zakres uniwersalnych produktów, odpowiednie w świetle ulepszonych aplikacji Zmniejszone zużycie smaru przez mniejsze wyciąganie Doskonały spaw bez uprzedniego czyszczenia Lepsza czystośd roślin i bezpieczeostwo Oleje rozpuszczalne FLUIDFORM olei rozpuszczalnych tworzą luźne, ale stabilne emulsje. Oferują one doskonałe właściwości smarowania i dobrą stabilnośd miski olejowej. Produkty o różnym poziomie bardzo wysokiego ciśnienia dodatków dostępne są na pokrycie szerokiego zakresu problemów aplikacji. Nasze unikalne dodatki nadają większą wytrzymałośd powłoki niż zwykłe dodatki tłuszczowe. Ta wysoka wytrzymałośd powłoki przekłada się na wyższą wydajnośd, niższe tarcie i mniejsze zużycie narzędzi. Doskonała żywotnośd narzędzia Doskonała stabilnośd emulsji Dobra przyczepnośd i przenoszenie Nie-klejące się pozostałości Łatwośd w usuwaniu alkalicznych środków czyszczących Różnorodne produkty dla szerokiego zakresu zastosowao Wyeliminowanie kosztów związanych z olejem 5

6 Czyste oleje FLUIDFORM czyste oleje przeznaczone specjalnie dla bardzo wymagających aplikacji. Produkty specjalne są dostępne dla zaspokojenia wszystkich twoich potrzeb. Redukcja doskonałego wykooczenia powierzchni ceny skrawków Zwiększona trwałośd narzędzia Lepsza kontrola przepływu metalu Łatwo usunąd alkalicznymi środkami czyszczącymi Słaby zapach i niewielka mgła, wysoka akceptacja obsługującego Dostępne produkty bez-chlorowe 6

7 Smary do spęczania na zimno FC produkuje kompletną linię smarówko spęczania na zimno do obsługi wszystkiego, od najprostszego łącznika do najtrudniejszych aplikacji kształtowania na zimno. Smary FC THERM są sformułowane w oparciu o opatentowany pakiet smarowania, by znacznie zmniejszyd tarcie i generacje ciepła, co zwiększa wykooczenie powierzchni, dokładnośd wymiarów i trwałośd narzędzia. Ten wyjątkowy dodatek do smarowania tworzy film o niezwykłej odporności, z wyjątkową nośnością i ochroną przed zużyciem. Obniżenie temperatury dzięki lepszemu smarowaniu Zwiększona trwałośd narzędzia Zmniejszenie ciepła i dymienia Zwiększenie czystości części i maszyn Doskonała akceptacja operatora Dostępne produkty nie zawierające siarki i chloru Dostępne oleje głowicowe podwójnego zastosowania (bezpieczne dla systemu smarowania) zużytych olejów i popiołu 7

8 Środki czyszczące Czyściwa FC są efektywne kosztowo, łatwe w obsłudze rozwiązania dla wszystkich twoich potrzeb czyszczenia. Nasi eksperci od czyszczenia przeglądają cały system, aby zrozumied wcześniejsze i późniejsze operacje, jak również proces oczyszczania się, aby ustalid najbardziej opłacalne skuteczne rozwiązanie. Oferujemy produkcję środków czyszczących, zaprojektowanych do czyszczenia obrobionych i uformowanych części, jak również do konserwacji czyściw do czyszczenia podłóg, maszyn i misek olejowych. Produkcja czyściw Produkty do systemów natryskowych i zanurzeniowych Czyściwa procesowe zawierające środki przeciwkorozyjne Formuła umożliwia zarówno emulsyfikację lub brakowanie olejów, w zależności od modelu systemu Wysoce skoncentrowany dla minimalnego zużycia i optymalnej wydajności Przyjazne dla obsługującego Stężenie monitorowane za pomocą prostej metody miareczkowania Czyściwa konserwacyjne Produkty odpowiednie do zanurzania, natrysku lub czyszczenia ręcznego Przyjazne dla operatora, bez przykrych składników i nieprzyjemnych zapachów Środki czyszczące antypoślizgowe do podłóg odpowiednie dla większości powierzchni podłogowych( ceramika, linoleum, beton, powłoka epoksydowa, marmur) Czyściwa misek olejowych z wbudowanymi środkami biobójczymi z doskonałą kompatybilnością z wieloma chłodziwami urządzeo obróbki skrawaniem 8

9 Środki antykorozyjne FC środki antykorozyjne pokrywają większośd zastosowao, w których jest potrzebna ochrona przed korozją, od ochrony obróbki po ostateczną ochronę przed rdzą przed załadunkiem lub magazynowaniem. Linia produktów FC zawiera suchą powłokę, warstwa olejowa, niewidoczna warstwa, i woskową. Wszystkie produkty prezentują doskonałe właściwości antykorozyjne. Dostępne produkty nie zawierające azotanów Dostępne produkty nie zawierające baru Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed rdzą Właściwe dla różnych metod zastosowania (natrysk, zanurzenie, zalewanie, szczotkowanie, itd.) Baza rozpuszczalnikowa olejowa lub wodna Dostępne produkty z powłoką samo-naprawialną 9

10 Produkty do hartowania Płyny hartujące FC zostały opracowane w celu spełnienia szczególnych wyzwao przemysłowej obróbki cieplnej. Produkty FC są stworzone, aby zapewnid całkowite utwardzenie zahartowanych stopów, zmniejszyd zniekształcenia i zdolnośd do tworzenia osadu i oferuje znacznie dłuższy okres trwałości. Jeśli potrzebujesz ekonomiczny, jednak bardzo skuteczny produkt, w cenie, wysoko hamującej formuły albo samo-emulgujące oleje hartujące. Stałe i przewidywalne ilości płynów do hartowania Odpornośd na degradację i tworzenie się szlamu i osadu Zoptymalizowanie w celu przeciągnięcia strat parowania Znakomite hamowanie korozji Wysoka temperatura zapłonu i niskie dymienie Przyjazne dla środowiska Łatwe w kontroli i utrzymaniu Wydłużona żywotnośd 10

11 Płyny hydrauliczne FC oferują linię znakomitych ognioodpornych płynów hydraulicznych, zawierających wodny roztwór glikolu i ciekłe estry poliolowe. Dane produkty są idealne do używania w obecności gorąca i płomienia, takie jak instalacje odlewnicze, warsztaty spawalnicze i kuźnie. Dostosowany do Certyfikatu OM Znakomite utlenianie i hamowanie korozji Odpowiedni dla szerokiej gamy systemów ciśnieniowych Doskonałe właściwości smarownicze Kompatybilny z odmianą materiałów uszczelnieniowych 11

12 Oleje do walcowania aluminium na zimno FC ALFEMIL Series olejów do walcowania na zimno to wyjątkowe mieszanki syntetycznych alkoholi tłuszczowych, estrów i przeciwutleniaczy, które zostały sformułowane, aby zapewnid doskonałą jakośd powierzchni blachy walcowanej na zimno. Produkty są dostępne we wszystkich postaciach walcowania na zimno, od walcowni jednoklapkowych do walcowni posobnych i walcowania grubszych folii aluminiowych. Produkty te zostały opracowane, by spełnid wymagania procesów walcowania na zimno, gdzie pośrednio silne zmniejszenie jest wymagane. FC ALFEMIL XP Series zawiera dodatkowe składniki, które wykazały doskonałe osiągi w utrzymaniu spójnego powlekania walcem w pracy walcami, by dalej zapewnid doskonałą jakośd powierzchni wynikających z ich stosowania. znakomita zdolnośd redukcji łatwe uzyskanie efektu chłodzenia i kontroli stała wydajnośd walcowania brak plam na hartowanym metalu spełnia wymagania krótkiego kontaktu z żywnością AB i FDA 12

13 Oleje do walcowania aluminium na gorąco FC ALFEMIL AR Series linia olejów do walcowni gorących, posiada długą historie niezawodnej pracy i znajdują się w systemach w branży mając najniższy koszt całkowity użytkowania. ALFEMIL AR Series linia produktów jest podzielona na specjalne preparaty takich jak walcarka nawrotna i walcarka wykooczająca, bazujący na samo smarowaniu i różnicach w emulsyfikacji tych typów walcarek. ALFEMIL AR 1 Series produkty są przeznaczone by sprostad dzisiejszym walcarkom wstępnym i pośrednim. Ta linia zawiera także produkty potrzebne do kombinacji smarowania walcarek nawrotnych i wykaoczających, zaprojektowanych do posługiwania się zarówno do kruszenia sztab i wykaoczania cewek. ALFEMIL Series produkty są specyficznie zaprojektowane by sprostad wymaganiom wielopostojowych walcarek wykaoczających działających na szybszych obrotach i wymagających bardziej krytyczne wymaganie dotyczące jakości powierzchni. ALFEMIL Series uwzględnia wymagania ciągłych walcowni gorących odbierających odlewy (pojedynczej lub wielopostojowej). Zgodne osiągi walcowania Brak zależności od konkretnych dodatkowych suplementów do stałej wydajności Niskie zużycie ilości oleju Długa trwałośd chłodziwa Stabilne właściwości emulsyjne z mniejszym powstawaniem oleju retencyjnego i popiołu 13

14 Smary odlewnicze Środki smarne do form odlewniczych aluminium FC Series smarów odlewu aluminiowego został specjalnie zaprojektowany w celu zastąpienia naturalnych estrów roślinnych podczas odlewania sztab aluminiowych w operacji z automatycznymi lub ciągłymi smarownicami. Z powodu ich unikalnej chemicznej natury produkty FC nie inicjują rozwoju glonów lub bakterii w obiegowych systemach wodnych jak naturalne estry roślinne (olej arachidowy lub rycynowy). Z tego powodu produkty FC zapewniają wolnośd od wszystkich kwestii związanych z wzrostem glonów i bakterii w formach, nie tamują siatek i nie blokują kryz w pleśni. W rzeczywistości, 1% roztworu produktów FC praktycznie nie ma BOD i około połowę wymagania COD jako 1% emulsji naturalnego roślinnego estru. Jest produkowany z nietoksycznych materiałów i wymaga etykiety ostrzegającej przed nietoksycznym działaniem jakiegokolwiek rodzaju. Całkowicie syntetyczne Nie inicjuje rozwoju glonów i bakterii Całkowicie nie toksyczne Bardzo niski BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) i COD (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) w stosunku do naturalnych estrów 14

15 Wytwarzanie Puszek Smary do puszek przeznaczonych do napojów i jedzenia Smary FC do stalowych puszek przeznaczonych do napojów i jedzenia są zwięzłymi pakietami które mogą byd użyte do uniwersalnych smarowideł dla obu miseczkowania i tworzenia korpusu. Stanowią one doskonałe właściwości smarne do produkcji jasnych puszek i wykazują lepszą zmywalnośd by udoskonalid czystośd. Produkty są przeznaczone do płukania w zimnej wodzie, ale mogą byd również używane na liniach z sekcjami standardowego czyszczenia. Niskie koszty stosowania Niskie koszty utrzymania Lepsza jakośd puszki 15

16 Produkty pomocnicze Piłowanie i skórowanie Oferta SawFC i ScalpFC składa się z nieplamiących środków smarnych do przygotowania sztab aluminiowych do dalszej obróbki. Zostały specjalnie opracowane by zapewnid lepsze możliwości smarnicze by pomóc zwiększyd trwałośd noży i narzędzi, jednocześnie dając efekt gładkiej powierzchni sztaby. Nieplamiące Lepsza charakterystyka smarowania Wydłużona żywotnośd narzędzia i noża 16

17 Olitema Co to jest Olitema? Nasz zakres indywidualnych programów z FC bierze pełną odpowiedzialnośd za zarządzanie chemicznymi produktami i usługami do zarządzania tylko kluczowymi elementami twoich działao. Oba podejścia pozwalają skupid się wyłącznie na podstawowej działalności. Programy innowacyjne FC są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnid, że klienci korzystają z najlepszej klasy technologii i optymalizacji bieżących wpływów w ich działalności. Proces ten prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych, poprawę jakości, doskonali zarządzanie zasobami i daje wysoki zwrot z twoich inwestycji. Jako lider w dziedzinie chemii specjalistycznej, stale monitorujemy tendencje środowiskowe i regulacje rządowe i informujemy Cię o wszelkich zmianach w zakresie standardów ochrony środowiska. OLITEMA Zmniejszenie kosztów operacyjnych Dostęp do globalnych R & T(Badao i Technologii) Zarządzanie łaocuchem dostaw Światowej klasy standardy Ciągłe inicjatywy udoskonalające Pełne zarządzanie współdziałających systemów Osiągnięcie celów jakości Zwiększony wykaz i zarządzanie zasobami Minimalizacja odpadów poprzez skuteczny recykling Utrzymanie miski olejowej Monitorowanie wydajności i raportowanie Operacje zarządzania danymi Partnerstwo zobowiązuje się spełnid cele twojej firmy FC dąży do zapewnienia naszym klientom wysokiej wartości dodanej specjalności chemicznej i pokrewnych usług poprzez systematyczne podejście rozwiązywania problemów. Jesteśmy niezmiernie zobowiązani do spełnienia oczekiwao naszych klientów, pracy zespołowej, innowacyjności, kompetencji i poczucia pilności. 17

18 Bezpieczeostwo, Zdrowie i Środowisko FC zna nasze obowiązki wobec zdrowia i bezpieczeostwa środowiska, naszych klientów, pracowników i społeczności lokalnej. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania właściwego ustawodawstwa środowiska, zdrowia i bezpieczeostwa na lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym poziomie. Jest to niezwykle ważne, aby stale poprawiad wydajnośd środowiska poprzez odpowiednie inicjatywy, kontrole i szkolenia dla pracowników, kontrahentów i klientów. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i ochrona ludności, bez naruszania integralności naszych produktów i usług. FC zobowiązuje się do następujących zasad: Zapobieganie zanieczyszczeniom Minimalizacja zużycia niebezpiecznego materiału i produkcji odpadów Efektywne i odpowiedzialne zarządzanie i unieszkodliwianie odpadów Promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu produktów Utrzymanie wysokiej świadomości w sprawach środowiska, zdrowia i bezpieczeostwa pracowników i społeczności Zastosowanie i przegląd bezpieczeostwa, zdrowia i zadao ochrony środowiska oraz cele Zapewniamy te zasady poprzez ciągłe doskonalenie, zaangażowanie kierownictwa, rozwój produktu, zarządzanie środowiskiem produkcji, udział w społeczności, edukacje klienta i pomoc. Nasze zobowiązanie obejmuje także nasze usługi oraz oferowane przez nas produkty. Bezpieczeostwo środowiska i ludności jest naszym najwyższym priorytetem. FOUNDRY CHEM C. so Brescia TORINO ITALY Tel Fax Industrial site and Storage: Vigano di Gaggiano(MI) Bruino(TO) 18

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów

Bardziej szczegółowo

WYSOKOWYDAJNE ŚRODKI SMARNE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

WYSOKOWYDAJNE ŚRODKI SMARNE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ WYSOKOWYDAJNE ŚRODKI SMARNE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ OCHRONA ANTYKOROZYJNA ŚRODKI SMARNE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ CIECZE SMARUJĄCO-CHŁODZĄCE KOMPETENTNY PARTNER Założona ponad 75 lat temu firma Wilhelm

Bardziej szczegółowo

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS pierwsza taka technologia Firma Uponor opracowała rewolucyjną rurę produkowaną w technologii SACP (rura z bezszwową wartwą aluminiową): Uni

Bardziej szczegółowo

Integralny proces czyszczenia narzędzi do tabletkowania środkami deconex

Integralny proces czyszczenia narzędzi do tabletkowania środkami deconex Integralny proces czyszczenia narzędzi do tabletkowania środkami deconex Dr Jolanta Kurz Rzeszów, 18 września 2103 Borer Chemie AG profesjonalne rozwiązywanie problemów Wiodący producent środków czyszczących

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Właściwe rozwiązanie Do każdej aplikacji Loctite 7012 Czyszczenie części mechanicznych w warsztatach naprawczych Środek czyszczący

Bardziej szczegółowo

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR Pure Performance Spójna koncepcja bazująca na rzetelnym przygotowaniu, począwszy od określenia problemu, a kończąc na rozwiązaniu posprzedażowym.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POWIERZCHNIOWA

TECHNOLOGIA POWIERZCHNIOWA TECHNOLOGIA POWIERZCHNIOWA ZASADOWE Czyszczenie biologiczne KWASOWE Czyszczenie biologiczne ROZPUSZCZALNIKOWE Czyszczenie SPAWALNICZE Ochrona termiczna i oddzielacze CHEMSTR Chemia nie tylko dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących Maitland Road, Lion Barn Business Park, Needham Market, Suffolk, IP6 8NZ Tel.: + 44 (0) 1449 726800 Fax: + 44 (0) 1449 721719 info@masterchemical.co.uk www.masterchemical.co.uk SCROUNGER Zgarniacz oleju

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMA TRZYKROTNIE DŁUŻSZĄ EKSPLOATACJĘ* NIŻ TWÓJ OBECNY ŁAŃCUCH JEŚLI NIE, KOLEJNY ŁAŃCUCH OFERUJEMY BEZPŁATNIE.

WYTRZYMA TRZYKROTNIE DŁUŻSZĄ EKSPLOATACJĘ* NIŻ TWÓJ OBECNY ŁAŃCUCH JEŚLI NIE, KOLEJNY ŁAŃCUCH OFERUJEMY BEZPŁATNIE. WYTRZYMA TRZYKROTNIE DŁUŻSZĄ EKSPLOATACJĘ* NIŻ TWÓJ OBECNY ŁAŃCUCH JEŚLI NIE, KOLEJNY ŁAŃCUCH OFERUJEMY BEZPŁATNIE. MOCNY. WYTRZYMAŁY. JESZCZE SKUTECZNIEJSZY. Renold Synergy Po prostu najlepszy Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Większa perfekcja i precyzja podczas produkcji samochodu FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa 2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

P R Z E M Y S Ł. Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ

P R Z E M Y S Ł. Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ Propozycja Asortymentowa PRZEMYSŁ P R Z E M Y S Ł Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1. KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm] 4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem SurTec 609 Zetacoat rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem Spis treści: właściwości przebieg procesu odtłuszczanie płukanie pasywacja porady eksploatacyjne zdjęcia multi

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

nova bike Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych DZIAŁANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ź SZEROKI WYBÓR ź INNOWACYJNY SKŁAD ź SKUTECZNE ź GWARANCJA ENOVIA

nova bike Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych DZIAŁANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ź SZEROKI WYBÓR ź INNOWACYJNY SKŁAD ź SKUTECZNE ź GWARANCJA ENOVIA BY Profesjonalna linia kosmetyków motocyklowych BY www.nova-bike.pl SZEROKI WYBÓR INNOWACYJNY SKŁAD SKUTECZNE DZIAŁANIE GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI UNIVERSAL CLEANER Nova Bike Universal Cleaner - Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów Kluczbork plant Marcegaglia Poland Zakład produkcyjny Marcegaglia w Kluczborku, Polska, został uruchomiony w 2010 r. i wytwarza precyzyjne rury spawane ze stali węglowej do szerokiego zakresu zastosowań.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW ORYGINALNY WD-40 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY Od 1953 roku wielofunkcyjny preparat WD-40 spełnia swoje zadania, będąc złotym środkiem - dzięki swoim właściwościom -

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30

Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 MOTUL 8100 E-TECH LITE 0W-30 Ekonomiczny olej do silników benzynowych i Diesla. ACEA A5/B5, API SL/CF APROBATY: OPEL/GM-LL-A-025 SAE 0W-30 Olej silnikowy specjalnie zaprojektowany do długich okresów przebiegu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie

Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie Warszawa, marzec 2015 r. Urządzenie do czyszczenia części MEWA BIO-CIRCLE to optymalne rozwiązanie w zakresie produkcji, konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie Ręczne czyszczenie części maszyn

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane RÓBKI Druty certyfikowane Czy wiecie? Stosowanie nie certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych może obniżyć wydajność maszyny nawet o! Konkurencyjność Państwa maszyny

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Zaawansowane rozwiązania Pełna seria produktów Loctite Anti-Seize to doskonałej jakości pasty opracowane, aby zabezpieczać części metalowe przed

Bardziej szczegółowo

ECOKARTA karta produktu z uwzględnieniem

ECOKARTA karta produktu z uwzględnieniem Produkt: Zastosowanie: Przeznaczenie: Skład: Sposób wytwarzania / technologia: Producent: Zestaw LINK Łazienka Toaleta Polipropylen, HD PE, stal, powłoka lakiernicza Wtrysk, rozdmuch, obróbka mechaniczna,

Bardziej szczegółowo

UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA

UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA Daniel NOWAK Janusz WSZOŁEK UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA 1. Wstęp Stosowane w obróbce wiórowej i ściernej ciecze obróbkowe spełniają istotne funkcję. Do podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA NASZE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄ NIEZAWODNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ PRACY I UMOŻLIWIAJĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW. SEKTOR ROLNICZY Firma Kingspan Environmental jest liderem wśród producentów branży

Bardziej szczegółowo

enjoy technology oleje eni - nowa energia

enjoy technology oleje eni - nowa energia enjoy technology oleje eni - nowa energia Instytut badawczy Eni opracował wysokowydajną linię olejów dla motocykli oraz skuterów, oferując ulepszoną moc, osiągi i niezawodność dla wszystkich typów silników.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

CZYŚCIWA WŁÓKNINOWE I CELULOZOWE

CZYŚCIWA WŁÓKNINOWE I CELULOZOWE Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko Sp.J. ul. Warszawska 2, 16-070 Choroszcz tel +48 85 719 39 99 fax +48 85 719 38 99 http://www.idealpartner.pl CZYŚCIWA WŁÓKNINOWE I CELULOZOWE OMNI specjalna struktura

Bardziej szczegółowo

ENGEL e-connect.24. szybkie i niezawodne wznowienie pracy. be the first.

ENGEL e-connect.24. szybkie i niezawodne wznowienie pracy. be the first. ENGEL e-connect.24 szybkie i niezawodne wznowienie pracy be the first. Perfekcyjne wsparcie techniczne online bezpośrednio na Państwa maszynie: dzięki serwisowi ENGEL e-connect.24 uzyskają Państwo zdalną

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu. Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013

Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu. Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013 Znaczenie chemii technicznej Henkel w utrzymaniu ruchu Zbigniew Pliszka Warszawa, 21 maj 2013 Henkel Ogólnoświatowy lider marek i technologii 2 Trzy obszary działalności Henkel Środki piorące i czystości

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów mediów zużywanych w procesie rozlewu

Optymalizacja kosztów mediów zużywanych w procesie rozlewu 1 Optymalizacja kosztów mediów zużywanych w procesie rozlewu Robert Najman Area Marketing Manager East-North Europe Forum Technologii Browarniczych Cieszyn, 5/7.10.2011 Plan prezentacji 2 Jakie są trendy

Bardziej szczegółowo

MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych

MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych www.motul.krakow.pl info@motul.krakow.pl Kraków ul.lasówka 12 tel/fax-12-6532148 MOTUL CLASSIC OIL SAE 50 Olej do silników czterosuwowych.

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT jest stosowany wszędzie tam gdzie metal i plastik ma swoje ograniczenia. Ceramika specjalna FRIALIT jest niezwykle odporna na wysoką temperaturę, korozję środków

Bardziej szczegółowo

Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1. Niewielka, ale o dużych możliwościach

Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1. Niewielka, ale o dużych możliwościach Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1 Niewielka, ale o dużych możliwościach Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier Technologia nakładania kaptura stretchowego zapewnia wiele znaczących korzyści

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

Branża gospodarki wodnej. Kompleksowe rozwiązania. water. An ASSA ABLOY Group brand

Branża gospodarki wodnej. Kompleksowe rozwiązania. water. An ASSA ABLOY Group brand Branża gospodarki wodnej Kompleksowe rozwiązania water An ASSA ABLOY Group brand Woda surowa Branża gospodarki wodnej Systemy zamknięć Stacje uzdatniania wody Zbiorniki wody uzdatnionej Stacje pomp Stacje

Bardziej szczegółowo

Felgi Alcoa z kutego aluminium. Fakty i liczby

Felgi Alcoa z kutego aluminium. Fakty i liczby Felgi Alcoa z kutego aluminium Fakty i liczby CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE? Alcoa to najbardziej wytrzymałe felgi Każda felga na początku produkcji jest zwyczajnym blokiem niezwykle wytrzymałego, odpornego na korozję

Bardziej szczegółowo

VACUDEST ClearCat Innowacyjne urządzenia destylujące w próżni To krystalicznie czysty i praktycznie bezolejowy destylat. www.myjnie-przemyslowe.

VACUDEST ClearCat Innowacyjne urządzenia destylujące w próżni To krystalicznie czysty i praktycznie bezolejowy destylat. www.myjnie-przemyslowe. Innowacyjne urządzenia destylujące w próżni To krystalicznie czysty i praktycznie bezolejowy destylat www.myjnie-przemyslowe.pl Jedna kropla oleju zanieczyszcza 1000 litrów wody! Próżniowa destylacja jest

Bardziej szczegółowo

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA INNOWACJA Ceny netto (w ) bez VAT, ważne do 31. 07. 2016 UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA Nowy hydrauliczny uchwyt zaciskowy GARANT innowacyjne rozwiązanie wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl KATALOG PRODUKTÓW CHEMIA SAMOCHODOWA 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl tel.: 77 487-38-10 fax.: 77 487-38-11 kom.: 501-097-905 DYSTRYBUTOR DIMEX TRUCK DWUSKŁADNIKOWA

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI Wysokowydajne rozdmuchiwarki 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM ROZDMUCHIWARKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM OBNIŻENIE KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka

Transport i logistyka Transport i logistyka BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM ŚRODOWISKU Świat stoi w obliczu coraz większych zagrożeń dla bezpieczeństwa we wszystkich sektorach rynku. Potrzeby związane z bezpieczeństwem są różne w różnych

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych.

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. SYSTEMY CZYSTE POMIESZCZENIA Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Pianki specjalistyczne

Pianki specjalistyczne Pianki specjalistyczne Pianki Polietylenowe Rozwiązania z Pianki Polietylenowej Motoryzacja Elektronika Lotnictwo i kosmonautyka Budownictwo Sport i rekreacja Wojsko Pianki specjalistyczne Nieważne w jakiej

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

G L A E B K I A N R E S T K I

G L A E B K I A N R E S T K I Propozycja Asortymentowa GABINET LEKARSKI G L A E B K I A N R E S T K I Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1. KIEHL & ŻEGARSKI - czyste

Bardziej szczegółowo

Calculations through Operations

Calculations through Operations Calculations through Operations Indywidualny dobór sorbentu i sposobu dozowania www.multisorb.com Skorzystaj z niezawodnych procesów aktywnego pakowania, dostosowanych do twoich potrzeb. Calculations through

Bardziej szczegółowo

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych HEMPACORE Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Trwałość Duża wytrzymałość farb minimalizuje uszkodzenia, które mogą powstać podczas transportu, przeładunku lub pod wpływem czynników pogodowych.

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali

Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa:

Bardziej szczegółowo

SKRUBERY. Program Odor Stop

SKRUBERY. Program Odor Stop Program Odor Stop SKRUBERY PROGRAM ODOR STOP Firma oferuje różne technologie w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej. Firma specjalizuje się w stosowaniu takich technologii jak: bariery antyodorowe,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Poz. Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w % 1) rodzaj opakowań odzysku recyklingu 1. opakowań

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie O firmie CREATIO INDUSTRY jest fi rmą handlową specjalizującą się w najnowszych technologiach dla przemysłu. Nasz główny produkt system wykrywania pożaru działający w oparciu o

Bardziej szczegółowo

HYDRO CLICK WYKŁADANIE ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ

HYDRO CLICK WYKŁADANIE ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ HYDRO CLICK WYKŁADANIE ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ pl Podstawowym prawem człowieka powinien być codzienny dostęp do minimum 20 litrów czystej wody za przystępna cenę Thomas Zeller DEZA Szwajcaria PAŃSTWA WODA

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych SPOSOBY NA OBNIŻENIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA ENERGII Przewodnik dla przedsiębiorcy Czy modernizacja

Bardziej szczegółowo

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna Dane techniczne Zasilanie Moc znamionowa PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna 230V-50/60Hz Bojler - materiał RVS AISI 304 Bojler - ilość 3600 W + 1200 W Odkurzacz 1 szt. Bojler - pojemność 3 l. Pojemność

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn rolniczych Program produktów MANN-FILTER do maszyn rolniczych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry kabinowe Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej

Bardziej szczegółowo

KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS

KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS COMPACT-20 URZĄDZENIE DO USUWANIA TŁUSZCZU I REDUKCJI ZAPACHÓW W KUCHENNYCH PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH CIĄGŁE USUWANIE TŁUSZCZU CIĄGŁA REDUKCJA ZAPACHÓW KUCHENNYCH

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

katalog produktów Ekspert w Dziedzinie Higieny www.hypred.pl MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK

katalog produktów Ekspert w Dziedzinie Higieny www.hypred.pl MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK Ekspert w Dziedzinie Higieny katalog produktów przemysł MIĘSNY, RYBNY i DROBIARSKI MYCIE I DEZYNFEKCJA W UKŁADACH CIP MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH HIGIENA RĄK Hypred reprezentuje francuski

Bardziej szczegółowo

WĘŻE PTFE ORFID. Wąż gładki PTFE TYP:TEHFLEX TEHFLEX AS

WĘŻE PTFE ORFID. Wąż gładki PTFE TYP:TEHFLEX TEHFLEX AS Wąż gładki PTFE WĘŻE PTFE TYP:TEHFLEX TEHFLEX AS Zastosowanie: Przemysł chemiczny i przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny i biologiczny Zakres temperatur: od -60 C do +200ºC Budowa: Ścianka PTFE,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2015

Katalog produktów 2015 Katalog produktów 2015 Always professional Betra Floor C 250 Skoncentorowany neutralny środek przeznaczony do bieżącej pielęgnacji posadzek. Polecany do mycia ręcznego. Posiada przyjemny zapach. dozowanie:

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Zapraszamy do zakupów blachy oraz profili aluminiowych w firmie Tuplex.

Szanowni Klienci, Zapraszamy do zakupów blachy oraz profili aluminiowych w firmie Tuplex. Szanowni Klienci, Jesteśmy z Państwem już od 25 lat! Przez cały ten czas z wielką uwagą konstruujemy swoją ofertę, starając się wyprzedzać potrzeby naszych Klientów oraz budować trwałe relacje biznesowe.

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody bez chemikaliówrazem

Uzdatnianie wody bez chemikaliówrazem Uzdatnianie wody bez chemikaliówrazem z ProMinent-em Niezawodne w eksploatacji systemy UV - dla różnych zastosowań Printed in Germany, PT PM 010 04/05 PL MT05 01 04/05 PL Systemy UV Systemy UV Dulcodes

Bardziej szczegółowo