W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug."

Transkrypt

1 Jednymi z trudniejszych prac budowlanych są końcowe roboty związane z fugowaniem, czyszczeniem, szlifowaniem oraz polerowaniem. RUBI oferuje do tego typu zadań maszyny nowej technologii, które ułatwiają pracę oraz pozwalają na osiągnięcie najlepszych efektów. Cała gama RUBILIM jest wyposażona w opcje zmiany prędkości, które umożliwiają dostosowanie działania maszyny do konkretnych czynności. Modele D posiadają zbiornik pozwalający na dozowanie stosowanych produktów chemicznych. W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug. RUBI oferuje dwa modele wibratorów do podłóg, które umożliwiają wyrównanie świeżo położonych płytek. Ręczny, lekki wibrator niewielkich rozmiarów jest idealny do małych powierzchni, a wibrator rolkowy pozwala na szybkie wyrównanie płytek na dużych powierzchniach.

2 CENTRALNIE WYMIANY AKCESORIÓW bez konieczności używania innych narzędzi z wielokrotną re dukcj napędu umieszczony ją w aluminiowej obudowie o dużej wytrzymałości i większej żywotności POD zwię i żyw eciążania y maszyny na całym świecie Z dzięki zastosowanym przegrodom NIA NIE GU O C SKIEM niezwykle łatwy w obsłudze

3 Wibratory, Vb Vibradores, urzàdzenia Limpiadoras czyszczàce y Abrillantadoras i polerujàce SPOMATIC 94 Elektryczne urzàdzenie czyszczàce z chłonnà i wydajnà gàbkà. Przeznaczone do czyszczenia pozostałoêci mas fugowych zwykłych i epoksydowych. Mechanizm zraszania i odsàczania gàbki z automatycznie regulowanà siłà nacisku. Podawanie wody poprzez pomp, ciênienie regulowane przy pomocy zaworu. Maksymalna szerokoêç czyszczenia: 43 cm. Wbudowany system regulacji siły nacisku na gàbk z dwoma ustawieniami. Łatwa obsługa i mycie maszyny po u ytkowaniu. Wygodny uchwyt z mo liwoêcià zdemontowania do transportu. Dołàczona gàbka (Ref ) o du ej wydajnoêci. Ci ar 38 kg. Przewód elektryczny 10 m.

4 SPOMATIC-250 Ref SPOMATIC-250 Silnik jednofazowy 0,5 KM 0,37 kw V 50 Hz V 50 Hz. UK V 50 Hz. CH V 50 Hz. AUSTR V 60 Hz V 50 Hz. UK V 60 Hz. USA AKCESORIA DO SPOMATIC 250 GÑ GÑ S ko wanie GÑ O FUG EPOKSYDOWY CH PŁYN PRZECIWPIENIÑCY Przeznaczony do u ywania przy zmywaniu okreêlonych rodzajów fug (250 cm 3 ) * Dost pne sà równie inne cz Êci zamienne do SPOMATIC-250 (nie załàczone w katalogu patrz karta techniczna SPOMATIC-250).

5 Wibratory, Vb Vibradores, urzàdzenia Limpiadoras czyszczàce y Abrillantadoras i polerujàce RUBILIM 96 Nowa wersja urzàdzenia RUBILIM z ulepszonymi funkcjami. Jedyny w swoim rodzaju układ wielonapi ciowy umo liwiajàcy u ytkowanie w krajach o ró nych wartoêciach napi cia. Funkcje płynnego startu i natychmiastowego zatrzymania zapewniajà niezwykłà wydajnoêç podczas czyszczenia, polerowania, krystalizowania itp. Układ elektroniczny zabezpieczony w szczelnej obudowie spełniajàcej wymogi bezpieczeƒstwa IP57 dotyczàce wody i zawilgocenia. Nowe umiejscowienie regulatora pr dkoêci, aluminiowe ràczki bardziej odporne na zu ycie. System unieruchamiania drà ka roboczego, ulepszone ci arki dociskowe oraz transportowe kółka gumowe zapewniajàce wi kszà stabilnoêç podczas pracy. Dodatkowa osłona zapobiegajàca rozchlapywaniu masy. Polerowanie mo liwe po zastosowaniu ZESTAWU DOCISKÓW DO POLEROWANIA (Ref ).

6 40-NS 50-NS HP/kW RUBILIM-40-NS Silnik jednofazowy Ârednica robocza 40 cm. 3 pr dkoêci robocze: 60/120/180 obr/min. Kabel elektryczny 10 m. Ci ar: 36 kg. W zestawie szczotka polipr op ylenowa (Ref ). RUBILIM-40-NDS Silnik jednofazowy Te same dane jak w przypadku RUBILIM-40-NS; dodatko wo dołàczony pojemnik (13 l) na płyny ro bocze; ci ar : 38 kg. RUBILIM-50-NS Silnik jednofazowy Ârednica robocza 50 cm. 3 pr dkoêci robocze: 60/120/180 obr/min. Kabel elektryczny 10 m. Ci ar: 41 kg. W zestawie szczotka polipr op ylenowa (Ref ). RUBILIM-50-NDS Silnik jednofazowy Te same dane jak w przypadku RUBILIM-50-NS; dodatko wo dołàczony pojemnik (13 l) na płyny ro bocze; ci ar : 43 kg KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz UK KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz CH KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz USA KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz AUSTR KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz UK KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz CH KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz USA KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz AUSTR KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz. UK KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz. CH KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz. USA KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz. AUSTR KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz UK KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz CH KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz USA KM 1,5 kw 120/240V 50/60 Hz AUSTR

7 Vibradores, yes Limpiadoras enia czyszczàce y Abrillantadoras i polerujàce R Ref /21 Ref Ref Ref. 6 Do czyszczenia ogólnego M LENOWA SZCZOTKA Z NATURALNEGO WŁ OSIA Ø 40 cm Ø 50 cm Do nabłyszczania SZCZOTKA KARBORUNDOWA Ø 40 cm Ø 50 cm Specjalna szczotka poliamidowo-karborundowa. Do intensywnego czyszczenia GŁOWICA VULKOLAN Ø 40 cm Ø 50 cm Głowica przeznaczona do rozprowadzania masy fugowej ZAMIENNE SZPACHELKI GUMOWE VULKOLAN Ø 40 cm Ø 50 cm Wymienne w do głowicy vulkolan KOMPLET C DO POLEROWANIA Dwa ci arki (po 8 kg) do RUBILIM-40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM-50-N/ND/NS/NDS. Ko nieczne do efektywneg o polerowania urzàdzeniami z gamy RUBILIM. PŁYTKI DIAMENTOWE 60 (zielona bardzo mocno Êcierna) (czarna Êcierna) (bràzowa gładka) ( ółta delikatna) (biała bardzo delikatna) Do szlifo wania i polerowania marmuru, lastryko W celu uzyskania lepszych efektó w, zalecane stosowanie 4 sztuk Wy dajnoêç 1000 m 2 z kompletem 4 szt. U ywaç z podsta wà lub 60974

8 Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref M ŁADKI ÂCIERNE Ø 40 cm Ø50 cm Słu y do przyczepiania nakładek tràcych NAKŁ ADKA MOCNO ÂCIERNA Ø 40 cm Ø 50 cm Do powierzchni twardych NAKŁ ADKA ÂREDNIO ÂCIERNA Ø 40 cm Ø 50 cm Do powierzchni normalnych 99 NAKŁ ADKA MI KKA KA Ø 40 cm Ø 50 cm Do powierzchni marmurowych i pozostałych mi kkich NAKŁ ADKA BARDZO MI KKA KA Ø 40 cm Ø 40 cm Do woskowania m) nia wraz z RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS oraz RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS ÂCIERNA NR Do krystalizacji i nabłyszczania przy u yciu RUBILIM-N lub RUBILIM-ND po polerowaniu. Do lastryko i marmuru. Opakowanie: worek z 4 szpulami po 2,5 kg. PODSTAWA KAMIE FRANKFURT Ø 40 cm (biała) Ø 50 cm (biała) Do woskowania Maksymalnà wydajnoêç urzàdzeƒ SPOMATIC i RUBILIM uzyskuje si korzystajàc równoczeênie z produktów RUBINET przeznaczonych do czyszczenia, ochrony i konserwacji płytek

9 Vibradores, yes Limpiadoras enia czyszczàce y Abrillantadoras i polerujàce RUBILIM-25 RUBILIM-25-D KM/kW 100 na maszyna do czyszczenia, nabłyszczania i poler owania schodów, listw przypodłogowych i cokołów Silnik jednofazowy 1,1 KM 0,8 kw 230 V 50 Hz ,1 KM 0,8 kw 220 V 60 Hz Podstawa prostokàtna 250 mm x 115 mm Głowica nastawnaa Kabel elektryczny: 10 m Waga: 11 kg RRUBILIM-25-D Silnik jednofazowy 1,1 KM 0,8 kw 230 V 50 Hz ,1 KM 0,8 kw 220 V 60 Hz Takie same parametry techniczne, jak RUBILIM-25, ze zbiornikiem 13 l Waga: 13 kg

10 Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref M-25 ŁADKI NAKŁ ADKA BARDZO ÂCIERNA 25 x 11,5 cm (czarna) O wi kszej trwałoêci, bardziej wydajna i mocna Do bardziej intensywnego czyszczenia zabrudzonych powierzchni 101 CIERNA rodzaju powierzchni x 11,5 cm (bràzowa) Do czyszczenia bardziej delikatnych powierzchni NAKŁ ADKA BARDZO MI KKA KA 25 x 11,5 cm (biała) Do nabłyszczania i wosko wania powierzchni PŁYTKI DIAMENTOWE 22,5 x 2,5 cm 60 (zielona bardzo Êcierna) (czarna Êcierna) (bràzowa Êrednio gładka) ( ółta gładka) (biała bardzo gładka) Do szlifo wania i polerowania marmuru i lastryko Powierzchnia musi byç wilgotna lub nale y jà delikatnie zraszaç Stosowaç z podstawà Ref

11 Wibratory, Vb Vibradores, urzàdzenia Limpiadoras czyszczàce y Abrillantadoras i polerujàce RY 102 R R CZNY VM-75 Do układania podłóg z płytek ceramicznych na małych powierzchniach Silnik 74 W / 45 V z 2 pr dkoêciami z wyłàcznikiem i z 2 dodatkowymi pr dkoêciami z transformatorem Z transformatorem 45 V 74 W 230 V jednofazowym WIBRATOR ROLKOWY VR-220 Do układania podłóg z płytek ceramicznych na du ych powierzchniach Silnik 230W / 45 V z 2 pr dkoêciami z wyłàcznikiem i z 2 dodatkowymi pr dkoêciami z transformatorem Z transformatorem 45 V 230 W 230 V jednofazowym RPM 7500 / 9000 / / Z regulatorem pr dkoêci WIBRATOR ROLKOWY Do układania podłóg z płytek ceramicznych na du ych powierzchniach Silnik 180 W / 45 V / Hz. Z transformatorem 45 V 180 W 230 V jednofazowym RPM 5250 / 6750 / 7000 / 9000 Z regulatorem pr dkoêci Wymiary: długoêç 50 cm x szerokoêç 30 cm x wysokoêç 25 cm Ci ar: 6 kg Układ rolek zintegrowanych. Wi ksza powierzchnia styku, wi ksza wydajnoêç Składana konsola o du ej sztywnoêci i ergonomicznym uchwycie Wymiary: długoêç 121 cm x szerokoêç 50 cm x wysokoêç 46 cm Ci ar: 42 kg Z regulatorem pr dkoêci Wymiary: długoêç 57 cm x szerokoêç 41 cm x wysokoêç 24 cm Ci ar: 33,5 kg

12 VM-75 VR-220 Ref WIBRATOR R CZNY VM V 50 Hz V 50 Hz. CH V 60 Hz WIBRATOR ROLKOWY VR V 50 Hz V 50 Hz. CH WIBRATOR ROLKOWY 230 V 50 Hz

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz antracyt w sercu żółty. Kärcher Professional: urządzenia wysokociśnieniowe

Na zewnątrz antracyt w sercu żółty. Kärcher Professional: urządzenia wysokociśnieniowe Na zewnątrz antracyt w sercu żółty Kärcher Professional: urządzenia : HD bez podgrzewania wody Strona 6 HDS z podgrzewaniem wody Strona 0 HD z silnikiem spalinowym Strona 30 HDS z silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY katalog 2011 PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY Katalog 2011 Spis treêci Index produktów............................... VI-XIII I. Naczynia kuchenne............................ 2 17 Garnki 3-ply z pokrywkami.........................

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E Myjnie Samochodowe www.cih.com.pl Poznański Lider Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Czystości CIH Systemy Czyszczące ul. Grunwaldzka 399 60-173 Poznań, Poland

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Kleje strukturalne Katalog

Kleje strukturalne Katalog Kleje strukturalne Katalog Nowoczesne rozwiązania Marka Loctite, b dąca cz ścią Henkla od 1997, słynie ze swoich doskonałych klejów i uszczelniaczy. Przez ponad 50 lat dostarcza rozwiązania z całego spektrum

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny i efektywny niezawodny.

Precyzyjny i efektywny niezawodny. METAL Precyzyjny i efektywny niezawodny. System wiercenia rdzeniowego FEIN. WPROWADZENIE Praktyczne rozwiązania od specjalistów. FEIN to specjalista w zakresie niezawodnych elektronarzędzi oraz praktycznych

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Odkurzacze przemysłowe Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Mocny, inteligentny i oszczędny jakikolwiek odkurzacz wybierzesz Nilfisk-ALTO oferuje pełny asortyment innowacyjnych i mocnych odkurzaczy

Bardziej szczegółowo

strona 62 Urządzenia filtrowentylacyjne do dymów lutowniczych oraz zapachów KAF strona 63 Modułowe pochłaniacze pyłów DUSTEX F strona 64 Akcesoria

strona 62 Urządzenia filtrowentylacyjne do dymów lutowniczych oraz zapachów KAF strona 63 Modułowe pochłaniacze pyłów DUSTEX F strona 64 Akcesoria SPIS TREŚCI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O ZAPYLENIU POWIETRZA O FIRMIE ESTA MOBILNE POCHŁANIACZE PYŁU Przegląd produktów DUSTOMAT-10 do 67, DUSTOVAC DUSTOMAT K-21 do -67 DUSTOMAT-S serie Metody czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

PEŁNE WYPOSAŻENIE: WSZYSTKO DO PRACY PRZY ŚCIANACH, ELEWACJACH I OKNACH.

PEŁNE WYPOSAŻENIE: WSZYSTKO DO PRACY PRZY ŚCIANACH, ELEWACJACH I OKNACH. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE: WSZYSTKO DO PRACY PRZY ŚCIANACH, ELEWACJACH I OKNACH. Do ochrony elewacji istniejących budynków przed czynnikami atmosferycznymi potrzebna

Bardziej szczegółowo

P7820c ABG, P8820c ABG. ROZŚCIEŁACZE GĄSIENICOWE VOLVO 2.5-13.0 m - 175-200 kw

P7820c ABG, P8820c ABG. ROZŚCIEŁACZE GĄSIENICOWE VOLVO 2.5-13.0 m - 175-200 kw P7820c ABG, P8820c ABG ROZŚCIEŁACZE GĄSIENICOWE VOLVO 2.5-13.0 m - 175-200 kw 1 Usiądź w fotelu operatora i poczuj moc rozściełaczy gąsienicowych Volvo ABG P7820C i P8820C, które zbudowano z myślą o wydajności

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS KATALOG 2012 GARNKI PROFI LINE - GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze Lechler skuteczna ochrona roêlin i Êrodowiska naturalnego Nowoczesna ochrona roêlin to coê wi cej ni stosowanie przyjaznych Êrodowisku preparatów.

Bardziej szczegółowo

HTC Professional Floor Systems Katalog produktów

HTC Professional Floor Systems Katalog produktów HTC Professional Floor Systems Katalog produktów 2009-2010 PL Nie musisz być macho, żeby operować tą maszyną. Choć prawdopodobnie tak się poczujesz. Spis treści Wstęp Wstęp 3 HTC Sweden AB 4, 5 HTC Inc.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro.

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro. Co wybrać? Urządzenia należy dobrać pod kątem wielkości, wydajności i parametrów technicznych znajdziesz te dane w tym katalogu lub na stronie internetowej www.rmgastro.pl. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Systemy Czyszcz¹ce. Urządzenia wysokociśnieniowe. www.cih.com.pl S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z Ą C E

Systemy Czyszcz¹ce. Urządzenia wysokociśnieniowe. www.cih.com.pl S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z Ą C E Systemy Czyszcz¹ce Urządzenia wysokociśnieniowe S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z Ą C E Poznański Lider Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Czystości Deklaracja zgodności CE Rzetelna Firma CIH Systemy

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE BIURA DZIAŁ XIII. Meble biurowe. Fotele, krzesła. Szafki na klucze i apteczki. Tabliczki informacyjne, antyramy

WYPOSAŻENIE BIURA DZIAŁ XIII. Meble biurowe. Fotele, krzesła. Szafki na klucze i apteczki. Tabliczki informacyjne, antyramy DZIAŁ XIII WYPOSAŻENIE BIURA 230 32 232 33 235 36 236 40 237 49 238 239 241 Meble biurowe Fotele, krzesła Szafki na klucze i apteczki Tabliczki informacyjne, antyramy Wieszaki na odzież, drabina Testery,

Bardziej szczegółowo