Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją"

Transkrypt

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prac porządkowych wewnątrz budynków i portierni, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 zwanej dalej Obiektem. Załącznik ten opisuje szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagania związane z ich realizacją w tym wymagania i zalecenia wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej. Wymagania związane z realizacją prac: 1) Świadczenie wszelkich usług porządkowych w Budynkach, obejmujących sprzątanie oraz utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń w tym będących przedmiotem najmu oraz związanych z nimi powierzchni ogólnodostępnych. 2) Pomieszczenia techniczne będą sprzątane w obecności użytkownika lub osoby przez niego wskazanej. 3) Wyznaczone przez Zamawiającego pomieszczenia biurowe będą sprzątane w obecności użytkownika (metraż tych powierzchni wynosi ok m²). 4) Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca przedstawi listę pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy. 5) Osoby realizujące przedmiot zamówienia na terenie siedziby Zamawiającego muszą być ubrane w ubranie oznaczone logo firmy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich czystość i dobry stan. 6) Sprzęt oraz środki czystości powinny być umieszczone na estetycznych wózkach, a wózki powinny być dostosowane do segregacji odpadów zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego. 7) Sprzątanie podstawowe odbywać się będzie w godzinach W wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach sprzątanie odbywać się będzie w godz ) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w dyspozycyjności minimum dwuosobowego personelu (tzw. serwisu dziennego) w godzinach od 7 00 do oraz jednoosobowego w w godzinach od 6 00 do 7 00 oraz od do dla potrzeb świadczenia codziennych usług utrzymania czystości. 9) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w dyspozycyjności dwuosobowego personelu (tzw. serwisu kuchennego) w godzinach od 9 00 do oraz jednoosobowego w godzinach 7 00 do 9 00 oraz od do dla potrzeb świadczenia codziennych usług w zakresie obsługi pomieszczeń socjalnych. 10) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość wykwalifikowanego personelu dla potrzeb świadczenia usług w zakresie sprzątania. Metraż powierzchni biurowej sprzątanej w godz wynosi ok m², metraż powierzchni biurowej sprzątanej podczas obecności użytkownika w godzinach wynosi ok m², metraż powierzchni sanitarnej wynosi ok. 500 m², a metraż powierzchni wspólnej wynosi ok m². 11) Wykonawca zapewni, aby personel wykonujący prace porządkowe w pomieszczeniach wartowni, serwerowni, Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Kancelarii Tajnej był uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 12) Wykonawca wyznaczy kierownika obiektu oraz jego zastępcę odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia. 13) Kierownik obiektu lub jego zastępca będzie reprezentować Wykonawcę wobec Zamawiającego w godzinach pracy personelu. 14) Wykonawca zapewni środki czyszczące, higieniczne w ilości niezbędnych do świadczenia usług na terenie siedziby Zamawiającego. Rodzaj, jakość oraz cenę środków czyszczących i higienicznych Wykonawca uzgadnia z Koordynatorem Umowy. 15) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania środków, o których mowa w pkt. 14 w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór w/w środków. Strona 1 z 9

2 16) W przypadku sytuacji awaryjnych Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby działać z należytą starannością stosownie do charakteru sytuacji. 17) Wykonawca, co najmniej raz w miesiącu będzie dokonywał z Zamawiającym sprawdzenie stanu realizacji prac i przedstawi raport z wykonanych czynności. 18) Wykonawca zobowiązuje się do zasugerowania Zamawiającemu wszelkich usprawnień, które jego zdaniem mogłyby przyczynić się do bardziej wydajnej i/lub bardziej efektywnej pracy. 19) W przypadku stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy uszkodzenia/awarii w substancji budynku, Kierownik obiektu lub jego zastępca niezwłocznie zgłasza zauważone usterki do Zamawiającego. 20) W przypadku nieobecności Użytkowników w danym pomieszczeniu, w którym wykonywany jest przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez np. zamknięcie okien, wyłączenie odbiorników radiowych, odniesienie klucza jeżeli został pozostawiony w drzwiach do depozytoru SAIK (system automatycznej identyfikacji klucza) oraz poinformowania o tym fakcie dowódcy ochrony. 21) Prace porządkowe należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. 22) Usługi utrzymania czystości (zgodnie z przepisami bhp i ppoż.) wykonywane będą do wysokości 3,00 m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z Prawa Opcji, określając zamówienie podstawowe jak w pkt. 1.1 z możliwością wykonania zmian jakościowych lub ilościowych prac określonych w załączniku nr 1 do umowy, zakupu materiałów eksploatacyjnych w tym między innymi dozowników do mydła, pojemników na papier toaletowy, koszy na śmieci itp. Usługi te stanowią Prawo Opcji i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości Prawa Opcji określonego w załączniku nr 4 do umowy. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE lp Rodzaj czynności Częstotliwość wykonania OGÓLNA POWIERZCHNIA SPRZĄTANIA (BIUROWA, WSPÓLNA, KOMUNIKACYJNA) 1 Odkurzanie wykładzin dywanowych 3 x w tygodniu 2 Czyszczenie (w tym zmywanie na mokro) różnych rodzajów podłóg przy użyciu środków odpowiednich dla danego rodzaju podłogi nie uszkadzając powłoki, nie pozostawiając smug 3 x w tygodniu 3 Odkurzanie i zamiatanie podłóg, wykładzin etc. 3 x w tygodniu 4 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych 3 x w tygodniu 5 Mycie luster 6 Usuwanie kurzu z zewnętrznych powierzchni mebli, krzeseł i parapetów 1 x w tygodniu 7 Usuwanie plam ze ścian 8 Czyszczenie klamek 1 x w tygodniu 9 Czyszczenie (w tym zmywanie na mokro) klatek schodowych 3 x w tygodniu 10 Mycie koszy na śmieci 11 Czyszczenie powierzchni zewnętrznej opraw oświetleniowych ściennych 1 x 3 miesiące 12 Mycie drzwi i ościeżnic 1 x na 6 miesięcy 13 Wycieranie kurzu z kaloryferów Strona 2 z 9

3 14 Odkurzanie ram obrazów 15 Wycieranie na wilgotno lub pranie mebli tapicerskich (krzesła, fotele, kanapy) 1 x w miesiącu 16 Czyszczenia balustrad i poręczy wewnątrz budynków 1 x w miesiącu 17 Doczyszczanie krzeseł w pomieszczeniu stołówki pracowniczej 1 x w tygodniu 18 Mycie kabin windowych 1 x w tygodniu 19 Pielęgnacja kompozycji sztucznych w budynku (mycie) 1 x w miesiącu 20 Opróżnianie pojemników niszczarek 21 Wycieranie kurzu z listew przypodłogowych 1 x w miesiącu POMIESZCZENIA I CIĄGI KOMUNIKACYJNE TECHNICZNE (SERWEROWNIE, MAGAZYNY, KORYTARZE TECHNICZNE ITP.) 1 Sprzątanie ciągów komunikacyjnych technicznych 3 x w tygodniu 2 Sprzątanie pomieszczeń technicznych 1 x w tygodniu Usuwanie kurzu m.in. z kaloryferów, gaśnic, skrzynek hydrantowych oraz z 3 elementów wszelkich instalacji technicznych 1 x w tygodniu 4 Mycie balustrad i poręczy 1 x w miesiącu 5 Wycieranie na mokro drzwi i ościeżnic 1 x na 6 miesięcy 6 Wycieranie kurzu z cokołów 1 x w tygodniu MYCIE PRZESZKLEŃ (do wysokości 3.00m) 1 x na 4 miesiące MYCIE ŚCIAN DREWNIANYCH 1 x na 4 miesiące SERWIS DZIENNY 1 Bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych 2 Sprzątanie sal konferencyjnych 5 x w tygodniu Sprzątanie pomieszczeń biurowych i technicznych tam gdzie wymagana jest obecność użytkownika Podejmowanie prac interwencyjnych w zakresie sprzątania zgłoszonych przez Zamawiającego ustnie lub telefonicznie POMIESZCZENIA SANITARNE Opróżnianie koszy na śmieci i innych pojemników oraz wymiana worków foliowych Przegląd, bieżące sprzątanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie terakoty łazienkowej, urządzeń sanitarnych, armatury, umywalek, blatów, klamek, uchwytów, pojemników na materiały higieniczne oraz innych elementów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu (co najmniej 3 x dziennie) 3 Mycie luster 4 Mycie glazury 2 x w miesiącu 5 Mycie drzwi kabin 1 x w tygodniu 6 Uzupełnianie materiałów i środków czystości w tym mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz wkładów zapachowych, etc. SERWIS KUCHENNY 1 Opróżnianie i mycie lodówki od wewnątrz 1 x w miesiącu 2 Mycie lodówki wewnątrz po rozmrożeniu 1 x na 2 miesiące 3 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych Strona 3 z 9

4 4 Mycie koszy na śmieci 5 Usuwanie kurzu z zewnętrznych powierzchni mebli, parapetów, wycieranie stolików i krzeseł 6 Bieżąca obsługa zmywarki 7 Odkurzanie wykładziny, wycieranie podłóg drewnianych oraz terakoty 5 x w tygodniu 8 Neutralizacja plam z wykładzin dywanowych 9 Czyszczenie i odkamienianie ekspresów do kawy wraz z obsługa techniczną oraz zgłaszaniem usterek 10 Mycie kuchenki mikrofalowej od wewnątrz 11 Mycie saturatorów do wody wraz z obsługa techniczną oraz zgłaszaniem usterek 12 Wymiana butli z wodą w saturatorach oraz uzupełnianie kubeczków plastikowych 13 Mycie i odkamienianie czajników 14 Zbieranie naczyń z sekretariatów 15 Odnoszenie umytych naczyń do sekretariatów Zakup i uzupełnianie uzgodnionych środków (min. kostki do zmywarek, płyny do odkamieniania itp.) sposób rozliczenia zgodny z zapisami Umowy Wykonanie pozostałych prac porządkowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego PRANIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ Zalecenia wynikające między innymi z dokumentacji techniczno ruchowej Czyszczenie powierzchni szklanych Czyszczenie powierzchni szklanych należy wykonywać przy użyciu łagodnych środków czyszczących przy użyciu np gąbki, wałka gumowego, skóry lub dostępnych w handlu rozpylnych środków czyszczących i szmatek. zgodnie z technologią zalecaną i wymaganą przez producenta tak, aby po wykonanych pracach uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug Czyszczenie podłóg szklanych Podłogi szklane muszą być czyszczone bez jakichkolwiek czynnosci powodujących zarysowanie lub ścieranie. Gąbki lub szmatki używane do czyszczenia nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń, takich jak ziarenka piasku, powodujących zarysowanie lub ścieranie. nie należy stosować stosować zasadowych lub kwasowych środków czyszczących zawierających fluorki. Zabrania się stosowania środków czyszczących z materiałami powodującymi ścieranie, zarysowanie lub szlifowanie, takich jak papier ścierny, żyletki lub wełna stalowa. Pozostałości betonu, cementu lub zaprawy nie mogą być usuwane w stanie suchym. Należy unikać wszelkich kontaktów powierzchni szkła z wodą zawierającą beton lub cement. Jeśli wystąpi jednak zabrudzenie należy natychmiast przepłukać szkło dużą ilością czystej wody. Jeśli substancja zostanie związana na powierzchni szkła to mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkła. Strona 4 z 9

5 Czyszczenie ścian szklanych należy wykonywać raz na cztery miesiące w regularnych odstępach czasu zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej w budynkach i na kondygnacjach przedstawionych w tabeli poniżej. Budynek Kondygnacja Budynek A Poziom +1 Budynek A (0) Poziom 0 Budynek A (-1) Poziom -1 Budynek W (+1) Poziom +1 Budynek W (0) Poziom 0 Budynek W (-1) Poziom -1 Budynek B (0) Poziom 0 Budynek B (-1) Poziom -1 Budynek B (-2) Poziom -2 Budynek B (-3) Poziom -3 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych Na Obiekcie obowiązuje segregacja odpadów. Wszelkie odpady z pojemników przeznaczonych na segregację należy opróżniać do odpowiednich pojemników zlokalizowanym w terenie zewnętrznym oraz w pomieszczeniu nr -103/R1 przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz pozostałe odpady. Instrukcja eksploatacji i utrzymania okładzin ceramicznych podłóg Posadzki z płytek ceramicznych typu gres nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Jednak spoina cementowa może absorbować podczas użytkowania zabrudzenia, które są przenoszone przez wodę. Stopień tych zabrudzeń jest uzależniony od intensywności oraz warunków, w jakich jest użytkowana posadzka. Spoina nie jest odporna na działanie agresywnych związków chemicznych typu: kwasy, zasady itp. Do regularnego czyszczenia i konserwacji należy, więc dobierać takie środki czyszczące, które w kontakcie z cementem nie będą powodowały jego degradacji czy zmiany koloru spoiny. Najlepiej stosować środki czyszczące firmowane przez producentów spoin, rozpuszczające brud, alkaliczne, nie zawierające rozpuszczalników, ulegające biorozkładowi. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia. W przypadku zaplamienia środek czyszczący należy nakładać w stanie nie rozcieńczonym i postępować zgodnie z instrukcją stosowania. Nie należy szorować powierzchni podłogi ceramicznej. Czyszczenie powierzchni okładzin ceramicznych podłóg może być wykonywane w zależności od zabrudzeń powierzchni np. maszyną do mycia podłóg lub np. ręcznie przy użyciu mopa. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja eksploatacji i utrzymania wykładzin ceramicznych ścian Utrzymanie w czystości płytek ceramicznych szkliwionych polega na zmyciu powierzchni miękką szmatką lub gąbką, z zastosowaniem łagodnych środków zmywających, nie zawierających fosforanów ani rozpuszczalników, ulegający biorozkładowi. Jednak spoina cementowa może absorbować podczas użytkowania zabrudzenia, które są przenoszone przez wodę. Stopień tych zabrudzeń jest uzależniony od intensywności oraz warunków, w jakich jest użytkowana posadzka. Spoina nie jest odporna na działanie agresywnych związków chemicznych typu: kwasy, zasady itp. Do regularnego czyszczenia i konserwacji należy, więc dobierać takie środki czyszczące, które w kontakcie z cementem nie będą powodowały jego degradacji czy zmiany koloru spoiny. Najlepiej stosować środki czyszczące firmowane przez producentów spoin, rozpuszczające brud. Należy przestrzegać instrukcji stosowania środka czyszczącego. Strona 5 z 9

6 Do czyszczenia nie należy używać twardych lub ostrych przedmiotów. Płytki nie są odporne na zarysowania. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja eksploatacji i utrzymania luster Utrzymanie luster w czystości polega na zmyciu powierzchni miękką flanelową lub bawełnianą ściereczką lub gąbką, zwilżoną wodą lub denaturatem, a następnie wytarciu do sucha. Nie należy stosować innych płynów niż wymienione szczególnie płynów do mycia szyb, ponieważ zawarte w nich związki chemiczne, zwłaszcza kwasy i zasady (np. kwas octowy, amoniak) mogą uszkodzić warstwę srebra. Do czyszczenia nie należy używać twardych lub ostrych przedmiotów. Lustro nie jest odporne na zarysowania. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja pielęgnacji armatury Przy pielęgnacji powierzchni armatury i urządzeń prysznicowych należy zwracać szczególna uwagę na to, aby: Używać tylko środków czyszczących, które z nazwy przeznaczone są do pielęgnacji i czyszczenia danego typu produktów, np. płyn do mycia armatury dostępny w specjalistycznych punktach sprzedaży, Nie używać środków czyszczących, które posiadają; kwas solny, kwas mrówkowy lub kwas octowy doprowadzający do uszkodzeń powłoki, Nie używać środków czyszczących zawierających kwas fosforowy, Nie stosować środków posiadających związki chloru, Nie mieszać ze sobą środków czyszczących, Nie stosować środków czyszczących, proszków, mleczek itp. Zawierających substancje ścierne, Nie stosować szorstkich ścierek i gąbek ani tekstyliów zawierających mikro włókna. Instrukcja użytkowania i konserwacji mebli Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych okleiną naturalną Meble należy czyścić z kurzu miękką wilgotną szmatką. Nie należy używać ręczników papierowych lub innych twardych materiałów. Drobne ryski na powierzchni okleiny naturalnej, wynikające z naturalnego użytkowania produktu eliminowane są za pomocą dostępnych w sprzedaży środków polerujących na bazie wosku pszczelego. Nie należy używać środków chemicznych w sprayu. Środek powinien być nałożony na miękką szmatkę, a nie bezpośrednio na mebel. Polerować powierzchnię należy miękką szmatką. Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych laminatem i z tworzyw sztucznych Elementów wykonanych z laminatu i z tworzyw sztucznych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki tych elementów. Powierzchnie mebli z laminatu i z tworzyw sztucznych należy zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką i suchą tkaniną. Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych skórą (fotele, sofy, wstawki skórzane) Z uwagi na to, że skóra naturalna i ekologiczna posiada warstwę ochronną nie należy stosować niewłaściwych środków czyszczących gdyż mogą spowodować zmiany kolorystyczne powierzchni skórzanych. Strona 6 z 9

7 Należy chronić skórę przed działaniem takich środków jak: spray, kremy, środki chemiczne na bazie nafty, alkohol, rozpuszczalnik, amoniak. Częstotliwość czyszczenia skóry zależy od intensywności użytkowania mebli. Świeżo powstałe zabrudzenia należy usunąć natychmiast za pomocą czystej suchej lub lekko nawilżonej miękkiej szmatki. Instrukcja użytkowania, czyszczenia i konserwacji wykładzin PCV Konserwacja codzienna Należy usunąć brud wilgotnym mopem przy użyciu neutralnego detergentu. Możliwe jest również zamiatanie na sucho. Konserwacja mechaniczna zapewnia lepszy efekt estetyczny. Konserwacja okresowa Należy czyścic maszyną czyszczącą na wysokich obrotach (450 obrotów na minutę) wyposażoną w czerwone podkłady lub szczotki nylonowe lub urządzenia szorujące wraz neutralnym detergentem do konserwacji. Czyszczenie powierzchni wykładzin PCV może być wykonywane w zależności od zabrudzeń powierzchni np. maszyną do mycia podłóg lub np. ręcznie przy użyciu mopa. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja użytkowania i czyszczenia posadzek epoksydowych i kamiennych Sprzątanie bieżące powinno być przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą usuwanie bieżących zabrudzeń wynikających z normalnej eksploatacji posadzki. Dotyczy to w szczególności czyszczenia miejscowych zabrudzeń oraz usuwanie twardych, ostrych materiałów sypkich mogących spowodować rysowanie i wycieranie wierzchniej posadzki (piach, błoto). Metody czyszczenia: Na sucho zamiatanie ręczne lub mechaniczne, odkurzanie odkurzaczem przemysłowym Na mokro: czyszczenie ręczne (mop), czyszczenie mechaniczne (urządzenie szorująco zbierające), mycie pod wysokim ciśnieniem (urządzenia z regulacją ciśnienia roboczego) Zalecane środki czyszczącą pielęgnujące: Środki chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o ph ok Wybór środków oraz metody czyszczenia zależy od wielkości powierzchni, a także stopnia zabrudzenia posadzki. Sposób czyszczenia i konserwacji wyrobów wykonanych z forniru naturalnego (lady recepcji) W celu zapewnienia prawidłowej konserwacji nie można dopuszczać do nadmiernego gromadzenia kurzu na powierzchni wyrobów. Powierzchnię tą należy odkurzyć suchą miękką ścierką, okresowo zaleca się także odświeżenie powierzchni wyrobów środkami czyszczącymi do powierzchni meblowych. Mycie ścian drewnianych paneli ściennych GUSTAFS Mycie ścian drewnianych paneli sciennych GUSTAFS należy wykonywać raz na cztery miesiące w regularnych odstępach czasu. Panele Gustafs można odkurzyć suchą szmatką lub odkurzaczem wyposażonym w końcówkę do czyszczenia mebli. W przypadku plam, zabrudzoną powierzchnię należy wytrzeć mocno wyciśniętą, wilgotną (woda powinna być letnia) szmatką i osuszyć. W wypadku plam tłustych można zastosować płyn do czyszczenia lub benzynę lakierniczą. Do plam trudno usuwalnych należy zastosować syntetyczny płyn do czyszczenia bez amoniaku, rozpuszczony w letniej wodzie. Instrukcja czyszczenia parapetów Strona 7 z 9

8 Parapety ze względu na fakt, że są z drewna należy je czyścić tylko i wyłącznie wilgotną szmatka nasączoną wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Parapety można czyścić środkami do drewna. Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin dywanowych Jedną z podstawowych operacji wykonywanych w ramach konserwacji wykładzin dywanowych jest odkurzanie codzienne, a w strefach narażonych na intensywne zabrudzenia częściej. Do usuwania zabrudzeń z wykładzin dywanowych należy używać odkurzaczy dwusilnikowych wyposażonych w niezależnie napędzaną szczotkę wirującą o osi obrotu równoległej (poziomej) w stosunku do powierzchni podłogi. Podczas odkurzania dla osiągnięcia najlepszego efektu należy przesuwać szczotkę ruchem powolnym i systematycznym. Instrukcja czyszczenia podłóg drewnianych Parkiet i podłogi drewniane nie powinny być przez dłuższy okres czasu zwilżone, ani tym bardziej mokre, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody do krawędzi i ich pęcznienie. Należy unikać kałuż i zawsze ścierać nawet niewielką wilgoć. Przed dokonaniem czyszczenia podłóg drewnianych należy usunąc wszelkie zabrudzenia w tym również ślady obuwia. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z firmą odpowiadającą za konserwację podłóg drewnianych. Współpraca będzie polegać na dokładnym doczyszczeniu podłóg drewnianych przez Wykonawcę, w tym usunięcie śladów obuwia, przed planowaną konserwacja oraz nie wykonywanie czyszczenia podłóg 48 h po konserwacji. Mycie drzwi i oscieżnic (wszystkie rodzaje) W siedzibie Zamawiającego znajdują się drzwi (wszystkie typy) 740 szt. w tym: drewniane przeciwpożarowe, stalowe przeciwpożarowe, drewniane, stalowe, szklane, hermetyczne. Drewnianą powierzchnię drzwi wraz z ościeżnicami najlepiej czyścić delikatnymi środkami, przeznaczonymi do pielęgnacji drewna. Przed nałożeniem preparatu należy miękką bawełnianą szmatką umyć je wodą z płynem typu ludwik. Zabrania się używania żrących substancji i rozpuszczalników, które mogłyby naruszyć strukturę drewna. Dzrzwi stalowe, malowane lakierem proszkowym można myc roztworem proszkowym z detergentem lub specjalnymi preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych (np. Reynacleen, Cosmofen itp.). do czyszczenia nie wolno uzywać rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzic powłoke lakierniczą. Szyby w drzwiach należy myć środkami do mycia szyb zwracając uwagę na to, aby woda nie dostała się przez uszczelki do wnetrza konstrukcji. Mycie drzwi należy wykonywać dwa razy w roku w regularnych odstepach czasu. Mycie kabin windowych Mycie kabin windowych znajdujących się na terenie siedziby PSE S.A. (łączna ilośc kabin windowych wynosi 7) należy wykonywać raz w tygodniu przy uzyciu łagodnego detergentu. Podczas mycia kabin windowych należy uwzglednić między innymi takie elementy jak: drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, ściany kabin, podłogi, lustra, pochwyty. Strona 8 z 9

9 Elemennty z blachy nierdzewnej (drzwi szybowe, drzwi kabinowe itp.) należy czyścić preparatem do tego przeznaczonym np. Eloxa Prima. Strona 9 z 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA Częściowa wymiana wykładziny PCV i dywanowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER MGhigiena R 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 18 marka własna MGhigiena 42 7160888 793 01 01 01 www.mghigiena.pl biuro@mghigiena.pl www.mghigiena.com KATALOG_2013 Mycie i dezynfekcja w przetwórstwie spożywczym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE edycja marzec 2010 TENZI: Profesjonalnie i czysto Sławomir Wasiak Mistrz Polski 2008 2009 budowa i przygotowanie nowego auta do sezonu 2010 RALLY TEAM Terminarz rajdów 2010

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo