Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją"

Transkrypt

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prac porządkowych wewnątrz budynków i portierni, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 zwanej dalej Obiektem. Załącznik ten opisuje szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagania związane z ich realizacją w tym wymagania i zalecenia wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej. Wymagania związane z realizacją prac: 1) Świadczenie wszelkich usług porządkowych w Budynkach, obejmujących sprzątanie oraz utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń w tym będących przedmiotem najmu oraz związanych z nimi powierzchni ogólnodostępnych. 2) Pomieszczenia techniczne będą sprzątane w obecności użytkownika lub osoby przez niego wskazanej. 3) Wyznaczone przez Zamawiającego pomieszczenia biurowe będą sprzątane w obecności użytkownika (metraż tych powierzchni wynosi ok m²). 4) Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca przedstawi listę pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy. 5) Osoby realizujące przedmiot zamówienia na terenie siedziby Zamawiającego muszą być ubrane w ubranie oznaczone logo firmy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich czystość i dobry stan. 6) Sprzęt oraz środki czystości powinny być umieszczone na estetycznych wózkach, a wózki powinny być dostosowane do segregacji odpadów zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego. 7) Sprzątanie podstawowe odbywać się będzie w godzinach W wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach sprzątanie odbywać się będzie w godz ) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w dyspozycyjności minimum dwuosobowego personelu (tzw. serwisu dziennego) w godzinach od 7 00 do oraz jednoosobowego w w godzinach od 6 00 do 7 00 oraz od do dla potrzeb świadczenia codziennych usług utrzymania czystości. 9) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w dyspozycyjności dwuosobowego personelu (tzw. serwisu kuchennego) w godzinach od 9 00 do oraz jednoosobowego w godzinach 7 00 do 9 00 oraz od do dla potrzeb świadczenia codziennych usług w zakresie obsługi pomieszczeń socjalnych. 10) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość wykwalifikowanego personelu dla potrzeb świadczenia usług w zakresie sprzątania. Metraż powierzchni biurowej sprzątanej w godz wynosi ok m², metraż powierzchni biurowej sprzątanej podczas obecności użytkownika w godzinach wynosi ok m², metraż powierzchni sanitarnej wynosi ok. 500 m², a metraż powierzchni wspólnej wynosi ok m². 11) Wykonawca zapewni, aby personel wykonujący prace porządkowe w pomieszczeniach wartowni, serwerowni, Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Kancelarii Tajnej był uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 12) Wykonawca wyznaczy kierownika obiektu oraz jego zastępcę odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia. 13) Kierownik obiektu lub jego zastępca będzie reprezentować Wykonawcę wobec Zamawiającego w godzinach pracy personelu. 14) Wykonawca zapewni środki czyszczące, higieniczne w ilości niezbędnych do świadczenia usług na terenie siedziby Zamawiającego. Rodzaj, jakość oraz cenę środków czyszczących i higienicznych Wykonawca uzgadnia z Koordynatorem Umowy. 15) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania środków, o których mowa w pkt. 14 w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór w/w środków. Strona 1 z 9

2 16) W przypadku sytuacji awaryjnych Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby działać z należytą starannością stosownie do charakteru sytuacji. 17) Wykonawca, co najmniej raz w miesiącu będzie dokonywał z Zamawiającym sprawdzenie stanu realizacji prac i przedstawi raport z wykonanych czynności. 18) Wykonawca zobowiązuje się do zasugerowania Zamawiającemu wszelkich usprawnień, które jego zdaniem mogłyby przyczynić się do bardziej wydajnej i/lub bardziej efektywnej pracy. 19) W przypadku stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy uszkodzenia/awarii w substancji budynku, Kierownik obiektu lub jego zastępca niezwłocznie zgłasza zauważone usterki do Zamawiającego. 20) W przypadku nieobecności Użytkowników w danym pomieszczeniu, w którym wykonywany jest przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez np. zamknięcie okien, wyłączenie odbiorników radiowych, odniesienie klucza jeżeli został pozostawiony w drzwiach do depozytoru SAIK (system automatycznej identyfikacji klucza) oraz poinformowania o tym fakcie dowódcy ochrony. 21) Prace porządkowe należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. 22) Usługi utrzymania czystości (zgodnie z przepisami bhp i ppoż.) wykonywane będą do wysokości 3,00 m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z Prawa Opcji, określając zamówienie podstawowe jak w pkt. 1.1 z możliwością wykonania zmian jakościowych lub ilościowych prac określonych w załączniku nr 1 do umowy, zakupu materiałów eksploatacyjnych w tym między innymi dozowników do mydła, pojemników na papier toaletowy, koszy na śmieci itp. Usługi te stanowią Prawo Opcji i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości Prawa Opcji określonego w załączniku nr 4 do umowy. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE lp Rodzaj czynności Częstotliwość wykonania OGÓLNA POWIERZCHNIA SPRZĄTANIA (BIUROWA, WSPÓLNA, KOMUNIKACYJNA) 1 Odkurzanie wykładzin dywanowych 3 x w tygodniu 2 Czyszczenie (w tym zmywanie na mokro) różnych rodzajów podłóg przy użyciu środków odpowiednich dla danego rodzaju podłogi nie uszkadzając powłoki, nie pozostawiając smug 3 x w tygodniu 3 Odkurzanie i zamiatanie podłóg, wykładzin etc. 3 x w tygodniu 4 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych 3 x w tygodniu 5 Mycie luster 6 Usuwanie kurzu z zewnętrznych powierzchni mebli, krzeseł i parapetów 1 x w tygodniu 7 Usuwanie plam ze ścian 8 Czyszczenie klamek 1 x w tygodniu 9 Czyszczenie (w tym zmywanie na mokro) klatek schodowych 3 x w tygodniu 10 Mycie koszy na śmieci 11 Czyszczenie powierzchni zewnętrznej opraw oświetleniowych ściennych 1 x 3 miesiące 12 Mycie drzwi i ościeżnic 1 x na 6 miesięcy 13 Wycieranie kurzu z kaloryferów Strona 2 z 9

3 14 Odkurzanie ram obrazów 15 Wycieranie na wilgotno lub pranie mebli tapicerskich (krzesła, fotele, kanapy) 1 x w miesiącu 16 Czyszczenia balustrad i poręczy wewnątrz budynków 1 x w miesiącu 17 Doczyszczanie krzeseł w pomieszczeniu stołówki pracowniczej 1 x w tygodniu 18 Mycie kabin windowych 1 x w tygodniu 19 Pielęgnacja kompozycji sztucznych w budynku (mycie) 1 x w miesiącu 20 Opróżnianie pojemników niszczarek 21 Wycieranie kurzu z listew przypodłogowych 1 x w miesiącu POMIESZCZENIA I CIĄGI KOMUNIKACYJNE TECHNICZNE (SERWEROWNIE, MAGAZYNY, KORYTARZE TECHNICZNE ITP.) 1 Sprzątanie ciągów komunikacyjnych technicznych 3 x w tygodniu 2 Sprzątanie pomieszczeń technicznych 1 x w tygodniu Usuwanie kurzu m.in. z kaloryferów, gaśnic, skrzynek hydrantowych oraz z 3 elementów wszelkich instalacji technicznych 1 x w tygodniu 4 Mycie balustrad i poręczy 1 x w miesiącu 5 Wycieranie na mokro drzwi i ościeżnic 1 x na 6 miesięcy 6 Wycieranie kurzu z cokołów 1 x w tygodniu MYCIE PRZESZKLEŃ (do wysokości 3.00m) 1 x na 4 miesiące MYCIE ŚCIAN DREWNIANYCH 1 x na 4 miesiące SERWIS DZIENNY 1 Bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych 2 Sprzątanie sal konferencyjnych 5 x w tygodniu Sprzątanie pomieszczeń biurowych i technicznych tam gdzie wymagana jest obecność użytkownika Podejmowanie prac interwencyjnych w zakresie sprzątania zgłoszonych przez Zamawiającego ustnie lub telefonicznie POMIESZCZENIA SANITARNE Opróżnianie koszy na śmieci i innych pojemników oraz wymiana worków foliowych Przegląd, bieżące sprzątanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie terakoty łazienkowej, urządzeń sanitarnych, armatury, umywalek, blatów, klamek, uchwytów, pojemników na materiały higieniczne oraz innych elementów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu (co najmniej 3 x dziennie) 3 Mycie luster 4 Mycie glazury 2 x w miesiącu 5 Mycie drzwi kabin 1 x w tygodniu 6 Uzupełnianie materiałów i środków czystości w tym mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz wkładów zapachowych, etc. SERWIS KUCHENNY 1 Opróżnianie i mycie lodówki od wewnątrz 1 x w miesiącu 2 Mycie lodówki wewnątrz po rozmrożeniu 1 x na 2 miesiące 3 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych Strona 3 z 9

4 4 Mycie koszy na śmieci 5 Usuwanie kurzu z zewnętrznych powierzchni mebli, parapetów, wycieranie stolików i krzeseł 6 Bieżąca obsługa zmywarki 7 Odkurzanie wykładziny, wycieranie podłóg drewnianych oraz terakoty 5 x w tygodniu 8 Neutralizacja plam z wykładzin dywanowych 9 Czyszczenie i odkamienianie ekspresów do kawy wraz z obsługa techniczną oraz zgłaszaniem usterek 10 Mycie kuchenki mikrofalowej od wewnątrz 11 Mycie saturatorów do wody wraz z obsługa techniczną oraz zgłaszaniem usterek 12 Wymiana butli z wodą w saturatorach oraz uzupełnianie kubeczków plastikowych 13 Mycie i odkamienianie czajników 14 Zbieranie naczyń z sekretariatów 15 Odnoszenie umytych naczyń do sekretariatów Zakup i uzupełnianie uzgodnionych środków (min. kostki do zmywarek, płyny do odkamieniania itp.) sposób rozliczenia zgodny z zapisami Umowy Wykonanie pozostałych prac porządkowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego PRANIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ Zalecenia wynikające między innymi z dokumentacji techniczno ruchowej Czyszczenie powierzchni szklanych Czyszczenie powierzchni szklanych należy wykonywać przy użyciu łagodnych środków czyszczących przy użyciu np gąbki, wałka gumowego, skóry lub dostępnych w handlu rozpylnych środków czyszczących i szmatek. zgodnie z technologią zalecaną i wymaganą przez producenta tak, aby po wykonanych pracach uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug Czyszczenie podłóg szklanych Podłogi szklane muszą być czyszczone bez jakichkolwiek czynnosci powodujących zarysowanie lub ścieranie. Gąbki lub szmatki używane do czyszczenia nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń, takich jak ziarenka piasku, powodujących zarysowanie lub ścieranie. nie należy stosować stosować zasadowych lub kwasowych środków czyszczących zawierających fluorki. Zabrania się stosowania środków czyszczących z materiałami powodującymi ścieranie, zarysowanie lub szlifowanie, takich jak papier ścierny, żyletki lub wełna stalowa. Pozostałości betonu, cementu lub zaprawy nie mogą być usuwane w stanie suchym. Należy unikać wszelkich kontaktów powierzchni szkła z wodą zawierającą beton lub cement. Jeśli wystąpi jednak zabrudzenie należy natychmiast przepłukać szkło dużą ilością czystej wody. Jeśli substancja zostanie związana na powierzchni szkła to mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkła. Strona 4 z 9

5 Czyszczenie ścian szklanych należy wykonywać raz na cztery miesiące w regularnych odstępach czasu zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej w budynkach i na kondygnacjach przedstawionych w tabeli poniżej. Budynek Kondygnacja Budynek A Poziom +1 Budynek A (0) Poziom 0 Budynek A (-1) Poziom -1 Budynek W (+1) Poziom +1 Budynek W (0) Poziom 0 Budynek W (-1) Poziom -1 Budynek B (0) Poziom 0 Budynek B (-1) Poziom -1 Budynek B (-2) Poziom -2 Budynek B (-3) Poziom -3 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych Na Obiekcie obowiązuje segregacja odpadów. Wszelkie odpady z pojemników przeznaczonych na segregację należy opróżniać do odpowiednich pojemników zlokalizowanym w terenie zewnętrznym oraz w pomieszczeniu nr -103/R1 przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz pozostałe odpady. Instrukcja eksploatacji i utrzymania okładzin ceramicznych podłóg Posadzki z płytek ceramicznych typu gres nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Jednak spoina cementowa może absorbować podczas użytkowania zabrudzenia, które są przenoszone przez wodę. Stopień tych zabrudzeń jest uzależniony od intensywności oraz warunków, w jakich jest użytkowana posadzka. Spoina nie jest odporna na działanie agresywnych związków chemicznych typu: kwasy, zasady itp. Do regularnego czyszczenia i konserwacji należy, więc dobierać takie środki czyszczące, które w kontakcie z cementem nie będą powodowały jego degradacji czy zmiany koloru spoiny. Najlepiej stosować środki czyszczące firmowane przez producentów spoin, rozpuszczające brud, alkaliczne, nie zawierające rozpuszczalników, ulegające biorozkładowi. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia. W przypadku zaplamienia środek czyszczący należy nakładać w stanie nie rozcieńczonym i postępować zgodnie z instrukcją stosowania. Nie należy szorować powierzchni podłogi ceramicznej. Czyszczenie powierzchni okładzin ceramicznych podłóg może być wykonywane w zależności od zabrudzeń powierzchni np. maszyną do mycia podłóg lub np. ręcznie przy użyciu mopa. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja eksploatacji i utrzymania wykładzin ceramicznych ścian Utrzymanie w czystości płytek ceramicznych szkliwionych polega na zmyciu powierzchni miękką szmatką lub gąbką, z zastosowaniem łagodnych środków zmywających, nie zawierających fosforanów ani rozpuszczalników, ulegający biorozkładowi. Jednak spoina cementowa może absorbować podczas użytkowania zabrudzenia, które są przenoszone przez wodę. Stopień tych zabrudzeń jest uzależniony od intensywności oraz warunków, w jakich jest użytkowana posadzka. Spoina nie jest odporna na działanie agresywnych związków chemicznych typu: kwasy, zasady itp. Do regularnego czyszczenia i konserwacji należy, więc dobierać takie środki czyszczące, które w kontakcie z cementem nie będą powodowały jego degradacji czy zmiany koloru spoiny. Najlepiej stosować środki czyszczące firmowane przez producentów spoin, rozpuszczające brud. Należy przestrzegać instrukcji stosowania środka czyszczącego. Strona 5 z 9

6 Do czyszczenia nie należy używać twardych lub ostrych przedmiotów. Płytki nie są odporne na zarysowania. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja eksploatacji i utrzymania luster Utrzymanie luster w czystości polega na zmyciu powierzchni miękką flanelową lub bawełnianą ściereczką lub gąbką, zwilżoną wodą lub denaturatem, a następnie wytarciu do sucha. Nie należy stosować innych płynów niż wymienione szczególnie płynów do mycia szyb, ponieważ zawarte w nich związki chemiczne, zwłaszcza kwasy i zasady (np. kwas octowy, amoniak) mogą uszkodzić warstwę srebra. Do czyszczenia nie należy używać twardych lub ostrych przedmiotów. Lustro nie jest odporne na zarysowania. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja pielęgnacji armatury Przy pielęgnacji powierzchni armatury i urządzeń prysznicowych należy zwracać szczególna uwagę na to, aby: Używać tylko środków czyszczących, które z nazwy przeznaczone są do pielęgnacji i czyszczenia danego typu produktów, np. płyn do mycia armatury dostępny w specjalistycznych punktach sprzedaży, Nie używać środków czyszczących, które posiadają; kwas solny, kwas mrówkowy lub kwas octowy doprowadzający do uszkodzeń powłoki, Nie używać środków czyszczących zawierających kwas fosforowy, Nie stosować środków posiadających związki chloru, Nie mieszać ze sobą środków czyszczących, Nie stosować środków czyszczących, proszków, mleczek itp. Zawierających substancje ścierne, Nie stosować szorstkich ścierek i gąbek ani tekstyliów zawierających mikro włókna. Instrukcja użytkowania i konserwacji mebli Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych okleiną naturalną Meble należy czyścić z kurzu miękką wilgotną szmatką. Nie należy używać ręczników papierowych lub innych twardych materiałów. Drobne ryski na powierzchni okleiny naturalnej, wynikające z naturalnego użytkowania produktu eliminowane są za pomocą dostępnych w sprzedaży środków polerujących na bazie wosku pszczelego. Nie należy używać środków chemicznych w sprayu. Środek powinien być nałożony na miękką szmatkę, a nie bezpośrednio na mebel. Polerować powierzchnię należy miękką szmatką. Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych laminatem i z tworzyw sztucznych Elementów wykonanych z laminatu i z tworzyw sztucznych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki tych elementów. Powierzchnie mebli z laminatu i z tworzyw sztucznych należy zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką i suchą tkaniną. Sposób czyszczenia i konserwacji mebli wykończonych skórą (fotele, sofy, wstawki skórzane) Z uwagi na to, że skóra naturalna i ekologiczna posiada warstwę ochronną nie należy stosować niewłaściwych środków czyszczących gdyż mogą spowodować zmiany kolorystyczne powierzchni skórzanych. Strona 6 z 9

7 Należy chronić skórę przed działaniem takich środków jak: spray, kremy, środki chemiczne na bazie nafty, alkohol, rozpuszczalnik, amoniak. Częstotliwość czyszczenia skóry zależy od intensywności użytkowania mebli. Świeżo powstałe zabrudzenia należy usunąć natychmiast za pomocą czystej suchej lub lekko nawilżonej miękkiej szmatki. Instrukcja użytkowania, czyszczenia i konserwacji wykładzin PCV Konserwacja codzienna Należy usunąć brud wilgotnym mopem przy użyciu neutralnego detergentu. Możliwe jest również zamiatanie na sucho. Konserwacja mechaniczna zapewnia lepszy efekt estetyczny. Konserwacja okresowa Należy czyścic maszyną czyszczącą na wysokich obrotach (450 obrotów na minutę) wyposażoną w czerwone podkłady lub szczotki nylonowe lub urządzenia szorujące wraz neutralnym detergentem do konserwacji. Czyszczenie powierzchni wykładzin PCV może być wykonywane w zależności od zabrudzeń powierzchni np. maszyną do mycia podłóg lub np. ręcznie przy użyciu mopa. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać efekt czystej powierzchni bez smug. Instrukcja użytkowania i czyszczenia posadzek epoksydowych i kamiennych Sprzątanie bieżące powinno być przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą usuwanie bieżących zabrudzeń wynikających z normalnej eksploatacji posadzki. Dotyczy to w szczególności czyszczenia miejscowych zabrudzeń oraz usuwanie twardych, ostrych materiałów sypkich mogących spowodować rysowanie i wycieranie wierzchniej posadzki (piach, błoto). Metody czyszczenia: Na sucho zamiatanie ręczne lub mechaniczne, odkurzanie odkurzaczem przemysłowym Na mokro: czyszczenie ręczne (mop), czyszczenie mechaniczne (urządzenie szorująco zbierające), mycie pod wysokim ciśnieniem (urządzenia z regulacją ciśnienia roboczego) Zalecane środki czyszczącą pielęgnujące: Środki chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o ph ok Wybór środków oraz metody czyszczenia zależy od wielkości powierzchni, a także stopnia zabrudzenia posadzki. Sposób czyszczenia i konserwacji wyrobów wykonanych z forniru naturalnego (lady recepcji) W celu zapewnienia prawidłowej konserwacji nie można dopuszczać do nadmiernego gromadzenia kurzu na powierzchni wyrobów. Powierzchnię tą należy odkurzyć suchą miękką ścierką, okresowo zaleca się także odświeżenie powierzchni wyrobów środkami czyszczącymi do powierzchni meblowych. Mycie ścian drewnianych paneli ściennych GUSTAFS Mycie ścian drewnianych paneli sciennych GUSTAFS należy wykonywać raz na cztery miesiące w regularnych odstępach czasu. Panele Gustafs można odkurzyć suchą szmatką lub odkurzaczem wyposażonym w końcówkę do czyszczenia mebli. W przypadku plam, zabrudzoną powierzchnię należy wytrzeć mocno wyciśniętą, wilgotną (woda powinna być letnia) szmatką i osuszyć. W wypadku plam tłustych można zastosować płyn do czyszczenia lub benzynę lakierniczą. Do plam trudno usuwalnych należy zastosować syntetyczny płyn do czyszczenia bez amoniaku, rozpuszczony w letniej wodzie. Instrukcja czyszczenia parapetów Strona 7 z 9

8 Parapety ze względu na fakt, że są z drewna należy je czyścić tylko i wyłącznie wilgotną szmatka nasączoną wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Parapety można czyścić środkami do drewna. Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin dywanowych Jedną z podstawowych operacji wykonywanych w ramach konserwacji wykładzin dywanowych jest odkurzanie codzienne, a w strefach narażonych na intensywne zabrudzenia częściej. Do usuwania zabrudzeń z wykładzin dywanowych należy używać odkurzaczy dwusilnikowych wyposażonych w niezależnie napędzaną szczotkę wirującą o osi obrotu równoległej (poziomej) w stosunku do powierzchni podłogi. Podczas odkurzania dla osiągnięcia najlepszego efektu należy przesuwać szczotkę ruchem powolnym i systematycznym. Instrukcja czyszczenia podłóg drewnianych Parkiet i podłogi drewniane nie powinny być przez dłuższy okres czasu zwilżone, ani tym bardziej mokre, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody do krawędzi i ich pęcznienie. Należy unikać kałuż i zawsze ścierać nawet niewielką wilgoć. Przed dokonaniem czyszczenia podłóg drewnianych należy usunąc wszelkie zabrudzenia w tym również ślady obuwia. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z firmą odpowiadającą za konserwację podłóg drewnianych. Współpraca będzie polegać na dokładnym doczyszczeniu podłóg drewnianych przez Wykonawcę, w tym usunięcie śladów obuwia, przed planowaną konserwacja oraz nie wykonywanie czyszczenia podłóg 48 h po konserwacji. Mycie drzwi i oscieżnic (wszystkie rodzaje) W siedzibie Zamawiającego znajdują się drzwi (wszystkie typy) 740 szt. w tym: drewniane przeciwpożarowe, stalowe przeciwpożarowe, drewniane, stalowe, szklane, hermetyczne. Drewnianą powierzchnię drzwi wraz z ościeżnicami najlepiej czyścić delikatnymi środkami, przeznaczonymi do pielęgnacji drewna. Przed nałożeniem preparatu należy miękką bawełnianą szmatką umyć je wodą z płynem typu ludwik. Zabrania się używania żrących substancji i rozpuszczalników, które mogłyby naruszyć strukturę drewna. Dzrzwi stalowe, malowane lakierem proszkowym można myc roztworem proszkowym z detergentem lub specjalnymi preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych (np. Reynacleen, Cosmofen itp.). do czyszczenia nie wolno uzywać rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzic powłoke lakierniczą. Szyby w drzwiach należy myć środkami do mycia szyb zwracając uwagę na to, aby woda nie dostała się przez uszczelki do wnetrza konstrukcji. Mycie drzwi należy wykonywać dwa razy w roku w regularnych odstepach czasu. Mycie kabin windowych Mycie kabin windowych znajdujących się na terenie siedziby PSE S.A. (łączna ilośc kabin windowych wynosi 7) należy wykonywać raz w tygodniu przy uzyciu łagodnego detergentu. Podczas mycia kabin windowych należy uwzglednić między innymi takie elementy jak: drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, ściany kabin, podłogi, lustra, pochwyty. Strona 8 z 9

9 Elemennty z blachy nierdzewnej (drzwi szybowe, drzwi kabinowe itp.) należy czyścić preparatem do tego przeznaczonym np. Eloxa Prima. Strona 9 z 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego CEM.ZP.261.1/17 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie Zamawiającego na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w budynku C3 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Tab. nr 1 Obiekty aktualnie uŝytkowane Lp Zakres wykonywanych prac Częstotliwość I. WILLA Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Usługi

Specyfikacja Techniczna Usługi Specyfikacja Techniczna Usługi Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/PN/2312/05/900/09 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych o powierzchni ok. 4000 m 2

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości części ogólnodostępnej Terminala Portu Lotniczego Olsztyn Mazury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: I. Utrzymanie czystości polega w odniesieniu do każdego obiekty na codziennym : 1. zamiataniu i myciu z użyciem detergentów podłóg i schodów

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m²

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m² LOKALIZACJA BUDYNKU- KROSNO UL. BIESZCZADZKA 1 ( powierzchnia uŝytkowa i biurowa do sprzątania 3021,82 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek LOKALIZACJA BUDYNKU- RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 1 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 10.214,90 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

Zakres usługi. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni, obejmuje:

Zakres usługi. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni, obejmuje: Zakres usługi Załącznik Nr 1 do Umowy Utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni,

Bardziej szczegółowo

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 :

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : LOKALIZACJA pow. wykładzina inne parkiet beton toalety malowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kod Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kod Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1. POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13 Gdańsk, dnia 202012 r. Nr postępowania: ZP/7/055/D/12 dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU

OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU Pokoje hotelowe 2 Wycieranie kurzu (m.in. meble, parapety, wysięgniki i odbiorniki TV) Mycie kaloryferów 4 Mycie podłóg 5 Pastowanie parkietów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 BZP.2421.4.2014.AB Załącznik nr 7b do SIWZ Przetarg pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości budynków Uniwersytetu Wrocławskiego: Zadanie nr 1 - Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji wokół budynków

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 6134,19 m 2 Sikorskiego 3 Powierzchnia budynku piętrowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Załącznik Nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne hali basenu, sali gimnastycznej, saun, siłowni, sali walki wręcz, holu głównego, klatek schodowych, toalet,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w Zał. nr 1 - Tabele Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń Pomieszczenia 1 Biura 2 Sanitariaty 3 Kuchnie 4 Sala konferencyjna na 1p (25 m2) codziennie min. 3 w tygodniu 1 tydzień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe, należyte sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien i praniem firan i zasłon, w budynkach Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG SPRZĄTANIA W POMIESZCZENIACH TN

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG SPRZĄTANIA W POMIESZCZENIACH TN SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG SPRZĄTANIA W POMIESZCZENIACH TN I. Zestawienie powierzchni do sprzątania w systemie codziennym i doraźnym z podziałem na rodzaj powierzchni: a) Zestawienie powierzchni do sprzątania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika, utrzymywanie czystości ścieŝki

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIA

SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK NR 1a A,B,C SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIA A. WYKAZ CZYNNOŚCI CODZIENNYCH Lp. Opis czynności Sposób wykonywania czynności 1. Wycieranie kurzu z mebli, parapetów(we wszystkich pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim.

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4 Rybnik ul. 3 Maja 2 Załącznik nr 4b do SIWZ Częstotliwość w 3 razy w roku raz w roku gaszenie światła przed światła zgaszone; 2 usuwanie pajęczyn brak pajęczyn;

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com.

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com. Usługi dla auta Mycie podstawowe Mycie ręczne podstawowe (mycie karoserii, felg, wosk w płynie) Odkurzanie, bez foteli Odkurzanie Podstawowe: (odkurzenie dywaników, foteli, mycie dywaników gumowych) Odkurzanie

Bardziej szczegółowo

wycieranie poręczy, mycie podłóg, czyszczenie schodów, dezynfekcja zsypów, sprzątanie wind, zamiatanie przed wejściem do budynku,

wycieranie poręczy, mycie podłóg, czyszczenie schodów, dezynfekcja zsypów, sprzątanie wind, zamiatanie przed wejściem do budynku, Sprzątanie osiedli zamiatanie, mycie podłóg, mycie okien, mycie lamperii, mycie drzwi wejściowych do budynku oraz pomieszczeń wspólnych, wycieranie kurzu oraz zamiatanie pajęczyn, mycie kabin wind, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĄTANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 10 ORAZ WIND OSOBOWYCH PRZY PRZEJŚCIACH PODZIEMNYCH NA TERENIE MIASTA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Zał. Nr 2 do SIWZ. Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Częstotliwość a) b) sprzątanie biurowych i socjalnych; sprzątanie technicznych;

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach: Budynku Administracyjnym, Budynku Hotelowym nr 2, Budynku Dydaktyczno - Hotelowym, Budynku

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet)

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet) Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 30 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku SP ZOZ Przychodni Miejskiej 05-420

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr Zawarta w dniu. 2012 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania wraz z harmonogramem wykonania poszczególnych czynności.

I. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania wraz z harmonogramem wykonania poszczególnych czynności. Załącznik nr 1 ZAKRES PRAC ORAZ HARMONOGRAM SPRZĄTANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA OPISANEGO W PKT. 1 PPKT. 1) ROZDZIAŁU III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA. I. Wykaz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Parzniew, dnia 5 sierpnia 2016r. Zamawiający: Krajowa Rada Izb Rolniczych. ul. Żurawia 24 lok. 15, Warszawa NIP:

Parzniew, dnia 5 sierpnia 2016r. Zamawiający: Krajowa Rada Izb Rolniczych. ul. Żurawia 24 lok. 15, Warszawa NIP: Parzniew, dnia 5 sierpnia 2016r. Zamawiający: Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa NIP: 526-17-62-562 ZAPYTANIE OFERTOWE Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ I. Charakterystyka obiektów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budynek przy ul. Lompy 14 Budynek przy ul. Wita Stwosza 31 Budynek przy

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE:

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: a) usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego oraz elektrycznego sprzętu biurowego. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG /13. Umowa nr... wzór. Zawarta w Białymstoku w dniu 20 r. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG /13. Umowa nr... wzór. Zawarta w Białymstoku w dniu 20 r. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-23/13 Umowa nr... wzór Zawarta w Białymstoku w dniu 20 r. pomiędzy: Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie.

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie. załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, schodów i terenów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia BZP.2421.19.2014.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz pomieszczeń oraz zakres prac porządkowych przewidzianych do realizacji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot Curie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świdnica: Usługi - sprzątanie pomieszczeń biurowych (własny sprzęt, środki czyszczące i higieniczne) w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i ul. Różanej 2 oraz sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.waw.pl Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r.

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r. Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 13.09.2010 do 31.12.2010 r. Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 4.651,03 m

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załacznik nr do umowy nr Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, schodów oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.10.2016.BD OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2 Zakres prac porządkowych i wykaz pomieszczeń objętych sprzątaniem w budynku Instytutu Archeologii, w budynku

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto ZAŁĄCZNIK NR 1 PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WR.SOP AJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ WR.SOP AJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ WR.SOP.0160.108.2014.AJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT 1: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU BIUROWYM I OTOCZENIU W RAKOWICACH WIELKICH 15 POWIAT LWÓWECKI - o całkowitej powierzchni

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie Nr spr: 420000-ILGW-253-21/10/BK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego w następujących lokalizacjach Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20.

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20. Załącznik Nr do SIWZ ZP/NIFC 59/20 WIELKOŚĆ POWIERZCHNI I ZAKRES SPRZĄTANIA Muzeum Chopina Dane dot. powierzchni sprzątanej I Powierzchnie wewnętrzne budynku II.Powierzchnie zewnętrzne budynku.powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna)

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna) Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE Wartość Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość/m-c jednostkowa netto VAT % netto (roczna) 1 Denaturat a 0,5 l szt 10 2 Druciak plastykowy szt 10 3 Folia

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur Sprzątanie 1,85 zł/m² jednorazowa usługa 1,25 zł/m² cztery razy w miesiącu 0,75 zł/m² dwanaście

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2013-12-11 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I I. Zakres prac wymaganych do wykonania w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach zlokalizowanego w Wadowicach, przy ul. Żwirki i Wigury 9. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac porzadkowych

Harmonogram prac porzadkowych Harmonogram prac porzadkowych Załącznik nr do Umowy nr IN/HA/U/ / Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne opróżnianie kosze na śmieci, wymiana worków na nowe, wynoszenie odpadów segregowanych do wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

WZP/WO/U /16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sanitariatów, kuchni i dwukrotne mycie okien

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur wycieranie kurzu z powierzchni zewnętrznych mebli biurowych oraz sprzętu, odkurzanie wykładzin

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Numer sprawy ZAP 370/20/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

a) Zakres obowiązków - sprzątanie w trakcie imprez - zakres okazjonalny (serwis)

a) Zakres obowiązków - sprzątanie w trakcie imprez - zakres okazjonalny (serwis) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: A) Hala

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Powierzchnia podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca pomieszczenia morskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 2

ZAŁACZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 2 ZAŁACZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 2 ZAŁACZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 2 Zakres prac wykonywanych w ramach usługi sprzątania w domkach i pawilonach

Bardziej szczegółowo

Budynek 4 Administracja 1. Sprzątanie od poniedziałku do piątku tylko w dni robocze od godziny Zakres czynności:

Budynek 4 Administracja 1. Sprzątanie od poniedziałku do piątku tylko w dni robocze od godziny Zakres czynności: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości (sprzątanie), które powinno być wykonywane na zasadach określanych poniżej w oparciu o stosowna umowę i jej załączniki. 1. Usługa wykonywana będzie w budynkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania: 1.1. własnym sprzętem, minimalną ilością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówie podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca morskiego przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo