CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o."

Transkrypt

1 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: 4/8 jedno/dwu parametryczne. Dowolną linię można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną), opóźnioną warunkowo, wspólną, 24-godzinną, Gong, przycisk napadowy, itd. Dla każdej linii oddzielnie programowana parametryzacja, szybkość reakcji, czas wejścia oraz opcje monitoringu. Linie wzajemnego potwierdzenia - Podwójne naruszenie opcja linii, która oznacza, że linia wywoła alarm jeśli: - zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie - zostaną naruszone co najmniej dwie linie tej samej partycji w zaprogramowanym czasie - pozostaje naruszona dłużej niż zaprogramowany czas (np. ktoś uszkodził czujnik) Linie radiowe: po dołączeniu do centrali odbiornika FW RCV możliwość obsługi max.4/8 czujników bezprzewodowych oraz 8 pilotów. Centrala nadzoruje obecność czujników oraz stan ich baterii. Informuje również o stanie baterii w pilotach użytkowników. Linia Tamperów oddzielne wejście z nadzorem 24 godzinnym dla podłączenia wyłączników krańcowych zabezpieczających obudowę centrali. Wejście można również wykorzystać do podłączenia pętli tamperów czujników. Wejście Key - opcja linii Tamperów dla dołączenia sterowania centrali dodatkowym pilotem. Po odpowiednim zaprogramowaniu centrali wejście może obsługiwać dwie partycje. Wyjścia 2/4 programowalne wyjścia typu Open Colector. (1,5A;100mA/2x1,5A;2x100mA). Wyjścia mogą sygnalizować alarmy, awarie, niedomagania, status systemu, itd. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania nimi z szyfratora, pomocą pilotów oraz za pośrednictwem linii telefonicznej. Podział na partycje centralę można podzielić logicznie na 2 niezależne partycje. Dodatkowo w każdej z nich można wydzielić grupę linii umożliwiającą użytkownikowi włączanie czuwania tylko pewnej części partycji. Linie, szyfratory, wyjścia oraz kody użytkowników przypisane do każdej partycji mogą działać niezależnie. Przy systemie podzielonym każdy szyfrator może obsługiwać każdą partycję. Każda partycja może być raportowana jako indywidualny abonent stacji monitorującej. Szyfratory: max. 8 szyfratorów z nadzorem obecności i kontrolą poprawnej pracy. Odcięcie lub uszkodzenie szyfratora powoduje natychmiastową reakcję centrali. Każdy z szyfratorów wyposażony jest w przycisk wywołujący alarm napadowy. Dla każdego szyfratora oddzielnie programowana sygnalizacja beepera. Szyfrator informuje użytkownika o stanie systemu i ewentualnych niedomaganiach. Włączanie czuwania jednym przyciskiem: możliwość zaprogramowania łatwego włączania czuwania partycji lub jej części, przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności wprowadzania kodu. Użytkownicy: 10 kodów użytkowników (od 3 do 6 cyfr) i/lub 8 pilotów radiowych. Dla każdego użytkownika definiowane uprawnienia i ważności kodów w partycjach. Monitorig: Możliwość zaprogramowania 4 numerów telefonicznych. Współpraca z automatyczną sekretarką lub faksem. Popularne formaty transmisji 4+2 oraz Contact Id. Dowolny wybór formatu, liczby prób wybierania numeru, kolejności wybierania, ważności potwierdzeń itd. Powiadomienie domowe - W wybranych indywidualnie sytuacjach System dzwoni pod zaprogramowane numery i sygnałem akustycznym lub syntezerem mowy informuje o zaistnieniu danej sytuacji, np.: alarmie z linii, wyłączeniu czuwania, spadku temperatury, itd. Pamięć zdarzeń (LOG): przechowywanie 128 ostatnich zdarzeń, zawierających datę, godzinę opis linii, numer użytkownika, itp. Odczyt logu jest możliwy z szyfratora lub z komputera po przesłaniu danych. Pamięć można również drukować na drukarce dołączonej bezpośrednio do gniazda na płycie centrali (RS232). Nadzór linii telefonicznej: centrala kontroluje obecność linii telefonicznej i alarmuje w przypadku jej uszkodzenia. Programowanie przez komputer: Bezpośrednie przez interfejs na złączu RS232 lub komunikacja przez łącza telefoniczne z komputerem wyposażonym w modem.

2 2. Schemat podłączeń płyty centrali Poniższy rysunek przedstawia przykładowe połączenia centrali z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi. Centrala PW8 0V 12V Zasilanie czujników i innych urządzeń przez bezpiecznik F1 Bezpiecznik F2 ochrona akumulatora Tmp Wejście do podłączenia pętli Tamperów. Opcjonalnie z rezystorem 2k2 Dane techniczne. Zasilanie centrali: 17V AC; Transformator 40VA Akumulator: 12V; 7 Ah Obciążalność sumaryczna wyjść zasilających (0 12V): 1A Maksymalne obciążenie wyjść Out 1 i 2: 1,5 A (PW4 odpowiednio 1,5A i 100mA) Maksymalne obciążenie wyjść Out 3,4, : 100mA Zakres temperatur pracy: 0 C +60 C Pobór prądu z akumulatora: płyta centrali 60mA; szyfrator 40mA 2

3 Centrala PW Podłączenie rezystorów parametrycznych linii Czujniki można dołączyć do wejść linii centrali na 3 sposoby. W przypadku wykorzystania tylko 4 linii podłączenia wykonuje się zgodnie ze Schematem 1 lub 2. Gdy używamy 8 linii podłączenie zgodnie ze Schematem 3. Rezystor o wartości 4k7 odpowiada za linię z niższej czwórki (1-4), a rezystor 8k2 za linię z wyższej czwórki (5-8) Należy pamiętać o tym aby w procesie programowania centrali odpowiednio zadeklarować parametryzację poszczególnych linii. Schemat 1. Schemat 2. Schemat 3. 4 Linie (1-4) bez Tampera 4 Linie (1-4) bez Tampera 8 Linii (1-8) z Tamperem nc no nc 2k2 nc lub no 4k7 Tamper nc lub no 8k2 2k2 Tamper 3

4 3. Wskaźniki szyfratora CONTROL ARM STAY BYPASS A B MEMORY Ready-Byp System Trouble Program PANIC 9 Przyciski szyfratora Memory naciśniecie uruchamia odczyt pamięci zdarzeń Bypass przycisk służący do wykluczenia ( bypass ) linii ze stanu czuwania. Podczas odliczania czasu na wyjście wystarczy nacisnąć ten przycisk i następnie podać numer linii, które chcemy wykluczyć. Stay naciśnięcie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w tryb Monitor. Arm naciśnięcie (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w stan czuwania. Control przycisk używany do sterowania wyjściami centrali lub włączania wyłączania funkcji Gong. Panic naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy włącza alarm napadowy Enter przycisk potwierdzania wprowadzanych danych PROGRAM 0 ENTER Dioda Zgaszona Świeci Pulsuje A Partycja A nie czuwa. Partycja A czuwa. Partycja A czuwa w trybie Stay. B Partycja B nie czuwa. Partycja B czuwa. Partycja B czuwa w trybie Stay. Ready/Excl Naruszone linie. Linie stabilne. Bypass linii w Systemie. Zones 1-8 Linia stabilna Linia naruszona Alarm linii Program Stan normalny Program użytkownika Program instalatora lub aktywna funkcja Control. Ready/byp + Program - Tryb bypassu linii. - Trouble Problem w systemie Stan normalny Nowy problem w Systemie. nie usunięty System Stan normalny Reset alarmu. Nowy alarm w systemie Przyciski szyfratora Memory naciśniecie uruchamia odczyt pamięci zdarzeń Bypass przycisk służący do wykluczenia ( bypass ) linii ze stanu czuwania. Podczas odliczania czasu na wyjście wystarczy nacisnąć ten przycisk i następnie podać numer linii, które chcemy wykluczyć. Stay naciśnięcie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w tryb Stay. Arm naciśnięcie (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w stan czuwania. Control przycisk używany do sterowania wyjściami centrali lub włączania wyłączania funkcji Gong. Panic naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy włącza alarm napadowy Enter przycisk potwierdzania wprowadzanych danych 3.2. Zabezpieczenia szyfratora Alarm Tamper szyfratora jest generowany w przypadku otwarcia jego obudowy lub przecięcia przewodu łączącego go z płytą centrali. System w zależności od programu aktywuje wyjścia i/lub wysyła raport. 4. Pamięć zdarzeń Centrala przechowuje w pamięci 128 ostatnich zdarzeń systemowe tj.: włączenia, wyłączenia, alarmy, problemy i awarii. Po przekroczeniu w/w liczby zdarzeń, najstarsze z nich jest usuwane. Pamięć zdarzeń można przejrzeć korzystając z szyfratora. Aby przejrzeć pamięć zdarzeń wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk <MEMORY>. Szyfrator będzie wyświetlał z 2-sekundowym odstępem wszystkie zdarzenia począwszy od najmłodszego w czasie. Interpretacja wyświetleń szyfratora według tabeli 4

5 Tabela do interpretacji wyświetleń pamięci zdarzeń. Zdarzenie Urządzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-4/8 LED 1-4/8 Bypass linii Linie 1-4/8 LED 1-4/8 Ready/Exclude Tamper czujnika (zwarcie lub rozwarcie) Linie 1-4 LED 1-4/8 Trouble Pulsuje Linia Tamper Linia na płycie centrali Trouble Pulsuje oznaczona Tmp Słaba bateria Słaba bateria System LED 1 Brak 230V Brak 230V System LED 2 Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-4/8 LED 1-4/8 Pulsuje Słaba bateria pilota Pilot użytkownika 1-8 LED 1-8 Trouble Pulsuje Napad Napad z szyfratora System Pulsuje (przycisk Panic lub 1 i 3 jednocześnie) Pożar (przyciski 4 i 6 jednocześnie) Pożar z szyfratora System A Pulsuje Pulsuje Alarm dodatkowy (przyciski 7 i 9 jednocześnie) Alarm dodatkowy z szyfratora. System B Pulsuje Pulsuje Napad z pilota. Napad z pilota. Użytkownik 1-8 System LED 1-8 Pulsuje Pulsuje Włączenie stanu czuwania Partycja A A Włączenie stanu czuwania Partycja B B Włączenie tryb Stay Partycja A A Pulsuje Włączenie tryb Stay Partycja B B Pulsuje Przymus Przymus. Trouble A i B Pulsują Supervisor czujnika radiowego PIR Czujnik radiowy PIR System Trouble LED 1-4/8 Pulsuje Pulsuje Brak aktywności czujnika na linii Linia 1-4/8 Ready/byp Trouble LED 1-4/8 Awaria linii telefonicznej Uszkodzona linia telefoniczna Trouble LED 3 5. Montaż i konfiguracja szyfratora. Do centrali można podłączyć max. 8 szyfratorów. Każdy szyfrator musi mieć ustawiony swój numer (od 1 do 8). Zaletą ustawienia w każdym szyfratorze innego numeru jest większa elastyczność konfiguracji systemu, jak również możliwość nadzorowania obecności szyfratorów i ich poprawnej pracy. Fabrycznie każdy szyfrator ustawiony jest jako nr 1. Zmiana numeru odbywa się przez przestawienie wyłączników z A,B,C, które z najdują się wewnątrz szyfratora. Ustawienie klawiatury LED Nr szyfratora Pozycja wyłącznika A B C 1 ON ON ON 2 OFF ON ON 3 ON OFF ON 4 OFF OFF ON 5 ON ON OFF 6 OFF ON OFF 7 ON OFF OFF 8 OFF OFF OFF Przełącznik D odpowiada za funkcję Tamper szyfratora (pozycja ON Tamper aktywny, pozycja OFF Tamper wyłączony). 5

6 Ustawienie klawiatury LCD Switch 1 Switch 2 Switch 3 Klawiatura 1 OFF OFF OFF Klawiatura 2 ON OFF OFF Klawiatura 3 OFF ON OFF Klawiatura 4 ON ON OFF Klawiatura 5 OFF OFF ON Klawiatura 6 ON OFF ON Klawiatura 7 OFF ON ON Klawiatura 8 ON ON ON Switch 5 Switch 6 Switch 7 PW-4 OFF OFF OFF PW-8 ON OFF OFF PW-16 OFF ON OFF PW-64 I ON ON OFF PW-64 II OFF OFF ON UWAGA Ustawienia manipulatora PW-64 II należy stosować dla central alarmowych w wersji i nowszych Switch 8 odpowiada za włączenie tampera na płycie 6. Programowanie centrali. W centrali rozróżniamy dwa tryby programowania: Użytkownika i Instalatora. a) Program Użytkownika Umożliwia zmiany kodów poszczególnych użytkowników. Fabrycznie, do tych zmian uprawniony jest wyłącznie Użytkownik Główny, tj. Użytkownik 1. Kod fabryczny tego użytkownika: 123. Pozostałym użytkownikom można programowo nadać uprawnienie do zmiany własnych kodów. b) Program Instalatora Umożliwia zmianę wszystkich ustawień centrali. Kod fabryczny Instalatora: Wejście do programowania Użytkownika. Naciskamy kolejno: <PROGRAM>, Kod Użytkownika 1, <ENTER> Po tej sekwencji znajdujemy się w trybie programowania Użytkownika. Możemy ustawić kody (od 3 do 6 cyfr) wszystkim 10 użytkownikom. Litera A oznacza partycje,a natomiast litera,,b oznacza partycje B. Zmiana kodu Użytkownika 1: <PROGRAM>, <1>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 2: <PROGRAM>, <2>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 3: <PROGRAM>, <3>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 4: <PROGRAM>, <4>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 10: <PROGRAM>,<1>,<0>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Aby usunąć (skasować) zaprogramowany kod użytkownika należy wykonać: <PROGRAM>, numer użytkownika, <ENTER>, <BYPASS>, <ENTER> Wyjście z trybu programowania: <PROGRAM>, <ENTER> 7. Program Instalatora. Uwaga! Przy pierwszym podłączeniu zasilania centrali z otwartą linią opisaną na płycie Tmp, szyfrator zasygnalizuje alarm z tej linii, a centrala będzie w stanie gotowości do wejścia w program Instalatora. W tym momencie naciśnięcie kolejno przycisków <PROGRAM> <ENTER> spowoduje wejście w program Instalatora. a) Do programu Instalatora wchodzimy: <PROGRAM>, kod Instalatora, <ENTER> Po wejściu w program Instalatora, przeglądanie zawartości komórek programu oraz ich modyfikacja odbywa się w następujący sposób: <PROGRAM>, adres komórki, <ENTER>. Po takiej sekwencji, szyfrator wyświetli aktualną zawartość danej komórki. W tym momencie możemy zmieniać jej zawartość naciskając przyciski od 1 do 9. 6

7 Dokonanie zmian zatwierdzamy przyciskiem <ENTER>. Jeśli nie użyjemy tego przycisku, dane w komórce pozostaną niezmienione. b) Jeśli komórka dotyczy kilku opcji, to świecenie się odpowiedniej diody oznacza, że opcja jest aktywna. c) Komórki z danymi liczbowymi (np. czasy) programuje się identycznie jak kody. Na przykład: <PROGRAM>, adres komórki, <ENTER>, czas w sekundach <ENTER>, przy czym: po wprowadzeniu adresu i naciśnięciu <ENTER> szyfrator wyświetli kolejno cyfry znajdujące się w danej komórce równocześnie pikając buzzerem. Po zatwierdzeniu ew. dokonanych zmian zachowa się identycznie Uprawnienia użytkowników. Użytkownik Dioda Partycja A o o o o o o o o o o 1 Partycja B o o o o o o o o o o 2 Włączać czuwanie partycji o o o o o o o o o o 3 Wyłączać czuwanie partycji o o o o o o o o o o 4 Włączać tryb Stay o o o o o o o o o o 5 Wyłączać tryb Stay o o o o o o o o o o 6 Zmieniać swój kod o 7 Zmieniać inne kody 8 Adres: Partycja A, B, kod danego użytkownika jest ważny w wybranej partycji. Przypisanie kodu do obu spowoduje, że dany kod będzie mógł włączać lub wyłączać je jednocześnie. Nie ma możliwości pojedynczego włączania lub wyłączania poszczególnych partycji, kodem przypisanym do obu. Włączać, wyłączać tryb Stay w trybie Stay czuwają tylko linie z zaprogramowaną opcją Aktywna w Monitor oraz linie 24 godzinne. Taki sposób włączenia czuwania partycji, najczęściej wykorzystuje się do zabezpieczenia części obiektu na noc Cyfra przymusu. cyfra Adres 230 Alarm wyłączenia systemu pod przymusem jest wywoływany gdy użytkownik poprzedzi swój kod ważny w danej partycji cyfrą przymusu z zakresu 1-9. Wartość 0 oznacza, że ta opcja nie jest aktywna. Przykładowo jeśli cyfrą przymusu będzie 4 a kod użytkownika 123 to wprowadzenie na szyfratorze sekwencji 4123 <ENTER> wywoła alarm przymusu. Alarm przymusu odwołuje się poprzez włączenie i wyłączenie czuwania partycji, w której alarm został wywołany. 8. Kod Instalatora. Adres 11. Fabryczny kod Instalatora: Parametry wyjść (1). Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Praca inwersyjna 1 Pulsacja 2 Jeden impuls 3 Blokada po jednym zadziałaniu 4 Modulacja dla głośników 5 Sterowane z szyfratora ( Control ) 6 Pulsacja dla alarmów z linii 24 h 7 Linia Gong włącza T. Puls. 8 Adres: Praca inwersyjna centrala wyposażona jest w 4 wyjścia Out typu Open Collector. W wybranych programowo sytuacjach dane wyjście staje się aktywne, podając poziom 0V. Zaznaczenie tej opcji spowoduje odwrócenie działania wyjścia, tj.: w stanie nieaktywnym będzie na nim 0V. Pulsacja wyjście w stanie aktywnym pulsuje z 2 sekundowymi przerwami. Jeden impuls w zaprogramowanej sytuacji na wyjściu pojawi się jeden sekundowy impuls. Blokada po jednym zadziałaniu wyjście może być aktywowane tylko jeden raz w czasie jednego cyklu czuwania. Modulacja dla głośników Po włączeniu tej opcji do wyjścia Out_1 i/lub Out_2 można podłączyć głośniki 10W/8 lub 16 Ohm. Gdy opcja jest nieaktywna, wyjście działa stałoprądowo. Uwaga! Podłączenie głośników bez wybrania tej opcji może spowodować ich uszkodzenie. 7

8 Sterowane z szyfratora ( Control ) włączane i wyłączane przez użycie funkcji Control Pulsacja dla alarmów z linii 24 h wyjście pulsuje zgodnie z częstotliwością timera pulsacyjnego (adres ), przez zaprogramowany czas. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, wyjście pracuje w sposób ciągły, bez pulsacji. Linia Gong włącza Timer pulsacyjny naruszenie linii zaprogramowanej jako Gong aktywuje wyjście, które będzie pulsować zgodnie z częstotliwością timera pulsacyjnego (adres ) przez zaprogramowany czas Parametry wyjść (2) Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Napad z pilota o o o o o o o o 1 Napad z szyfratora o o o o o o o o 2 Alarm pożarowy z szyfratora 3 Alarm dodatkowy z szyfratora 4 Tamper centrali (wejście Tmp ) o o o o o o o o 5 Przymus 6 Brak 230V 7 Słaba bateria 8 Adres: Wybranie jednej (lub więcej) z powyższych opcji spowoduje zadziałanie wyjścia w określonej sytuacji. W przypadku zaprogramowania Brak 230V, Słaba bateria, wyjście będzie aktywne aż do usunięcia niedomagania, chyba że czas działania wyjścia jest ustawiony inaczej Parametry wyjść (3) Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Alarm linii 1 o o o o o o o o 1 Alarm linii 2 o o o o o o o o 2 Alarm linii 3 o o o o o o o o 3 Alarm linii 4 o o o o o o o o 4 Alarm linii 5 o o o o o o o o 5 Alarm linii 6 o o o o o o o o 6 Alarm linii 7 o o o o o o o o 7 Alarm linii 8 o o o o o o o o 8 Adres: W powyższej tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być aktywowane w przypadku alarmu z określonej linii Parametry wyjść (4) Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Alarm linii 1 tryb Stay o 1 Alarm linii 2 tryb Stay o 2 Alarm linii 3 tryb Stay o 3 Alarm linii 4 tryb Stay o 4 Alarm linii 5 tryb Stay o 5 Alarm linii 6 tryb Stay o 6 Alarm linii 7 tryb Stay o 7 Alarm linii 8 tryb Stay o 8 Adres: W powyższej tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być aktywowane w przypadku alarmu z określonej linii aktywnej w trybie Monitor. Należy pamiętać o wybraniu linii aktywnych w tym trybie w adresie Parametry wyjść (5) Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Alarm linii 1 24h o 1 Alarm linii 2 24h o 2 Alarm linii 3 24h o 3 Alarm linii 4 24h o 4 Alarm linii 5 24h o 5 Alarm linii 6 24h o 6 Alarm linii 7 24h o 7 Alarm linii 8 24h o 8 Adres:

9 W powyższej tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być aktywowane w przypadku alarmu z określonej linii 24h. Należy pamiętać o wybraniu linii aktywnych w tym trybie w adresie Parametry wyjść (6) Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Gong linii 1 1 Gong linii 2 2 Gong linii 3 3 Gong linii 4 4 Gong linii 5 5 Gong linii 6 6 Gong linii 7 7 Gong linii 8 8 Adres: W powyższej tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być aktywowane dla funkcji Gong. Należy pamiętać o wybraniu linii Gong w adresie Parametry wyjść (7) Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Tamper linii 1 o o o o o o o o 1 Tamper linii 2 o o o o o o o o 2 Tamper linii 3 o o o o o o o o 3 Tamper linii 4 o o o o o o o o 4 Tamper linii 5 o o o o o o o o 5 Tamper linii 6 o o o o o o o o 6 Tamper linii 7 o o o o o o o o 7 Tamper linii 8 o o o o o o o o 8 Adres: W powyższej tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być aktywowane w przypadku naruszenia tampera określonej linii Parametry wyjść (8) Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Pilot 1 1 Pilot 2 2 Pilot 3 3 Pilot 4 4 Pilot 5 5 Pilot 6 6 Pilot 7 7 Pilot 8 8 Adres: W tabeli deklarujemy, które wyjścia mają być włączane lub wyłączane w przypadku użycia określonego pilota Parametry wyjść (9) Adres 109 czasowa blokada wyjść funkcja serwisowa. Funkcja umożliwia instalatorowi czasowe zablokowanie działania wybranych wyjść Out, np.: jeśli w adresie 109 wybierzemy wyjścia 1,2,3,4 i wyjdziemy z programu to wyjścia nie będą aktywowane w przypadku włączenia czuwania lub alarmu. Reset alarmu lub wyłączenie czuwania systemu odblokowuje wszystkie wyjścia i od tego momentu znów działają normalnie, zgodnie z ustawieniami w programie. 10. Partycja A. Opcje (1) Dioda Przycisk Arm przed kodem użytkownika 1 Przycisk Stay przed kodem użytkownika 2 Włączanie czuwania wymaga podania kodu 3 Arm w czasie wyjścia wyłącza czuwanie o 4 Tryb Stay wyłącza przycisk o 5 Tryb Stay bez buzera w czasie wyjścia 6 Wejście Key jest aktywne 7 Wejście Key jest bistabilne 8 Adres: 110 9

10 Przycisk Arm przed kodem użytkownika normalnie, włączenie czuwania partycji następuje po wprowadzeniu kodu użytkownika. Wybranie tej opcji oznacza, że użytkownik aby włączyć czuwanie, będzie musiał poprzedzić wprowadzenie kodu naciśnięciem przycisku Arm. Przycisk Stay przed kodem użytkownika opcja działająca jak opisana wyżej, tyle że dotyczy trybu Stay. Jeśli szyfrator obsługuje więcej niż jedną partycję, ta opcja powinna być włączona. Włączanie czuwania wymaga podania kodu jeśli ta opcja jest nieaktywna, włączenie czuwania partycji następuje przez naciśnięcie przycisku Arm, bez konieczności wprowadzania kodu użytkownika. Arm w czasie wyjścia wyłącza czuwanie naciśnięcie przycisku Arm w czasie odliczania czasu wyjście, spowoduje wyłączenie czuwania partycji (przydatne, gdy ktoś musi się po coś wrócić) Tryb Stay wyłącza przycisk wyłączenie czuwania partycji z trybu Stay następuje przez naciśnięcie przycisku Stay, bez konieczności podawania kodu użytkownika. Tryb Stay bez buzera w czasie wyjścia po włączeniu czuwania w trybie Stay, czas na wyjście upłynie bez sygnalizacji buzzerem szyfratora: beep..beep..beep... Wejście Key jest aktywne aby były możliwe jakiekolwiek reakcje na wejście Key, należy wybrać tę opcję Wejście Key jest bistabilne Jeśli opcja jest aktywna to reakcja następuje w chwili zmiany stanu wejścia. Jeśli opcja nie jest aktywna to reakcje powoduje chwilowe naruszenie Partycja A. Opcje (2) Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Wskaźnik stanu czuwania 1 Wskaźnik stanu Stay 2 Odwrotny wskaźnik stanu czuwania 3 Potwierdzenie pilota włączenie czuwania 4 Potwierdzenie pilota włączenie trybu Stay 5 Potwierdzenie pilota wyłączenie czuwania 6 Pulsacja w czasie czuwania partycji 7 Pulsacja gdy partycja nie czuwa 8 Adres: Wskaźnik stanu czuwania wyjście aktywne gdy partycja jest w stanie czuwania. Wskaźnik stanu Stay wyjście aktywne gdy partycja czuwa w trybie Stay. Odwrotny wskaźnik stanu czuwania wyjście aktywne gdy partycja nie czuwa. Nieaktywne gdy partycja czuwa normalnie lub w trybie Stay. Potwierdzenie pilota-włączenie stanu czuwania Po włączeniu czuwania Partycji A pilotem na wyjściu pojawią się 2 krótkie impulsy. Długość impulsów w adresach Potwierdzenie pilota włączenie trybu Stay - Po włączeniu czuwania w trybie Stay partycji A pilotem na wyjściu pojawią się 2 krótkie impulsy. Długość impulsów w adresach Potwierdzenie pilota wyłączenie czuwania Po wyłączeniu czuwania pilotem na wyjściu pojawią się 4 krótkie impulsy. Długość impulsów w adresach Pulsacja w czasie czuwania partycji wyjście pulsuje zgodnie z ustawieniami w gdy partycja czuwa. Pulsacja gdy partycja nie czuwa - wyjście pulsuje zgodnie z ustawieniami w gdy partycja nie czuwa. 11. Partycja B. Opcje (1) Dioda Przycisk Arm przed kodem użytkownika 1 Przycisk Stay przed kodem użytkownika 2 Włączanie czuwania wymaga podania kodu 3 Arm w czasie wyjścia wyłącza czuwanie o 4 Tryb Stay wyłącza przycisk o 5 Tryb Stay bez buzera w czasie wyjścia 6 Wejście Key jest aktywne dla B (rezystor 8k2) 7 Wejście Key dla B jest bistabilne 8 Adres: Partycja B. Opcje (2) Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Wskaźnik stanu czuwania 1 Wskaźnik stanu Monitor 2 Odwrotny wskaźnik stanu czuwania 3 Potwierdzenie pilota włączenie czuwania 4 Potwierdzenie pilota włączenie trybu Monitor 5 Potwierdzenie pilota wyłączenie czuwania 6 Pulsacja w czasie czuwania partycji 7 Pulsacja gdy partycja nie czuwa 8 Adres:

11 12. Partycje A i B. Opcje szyfratorów. Sz. 1 Sz. 2 Sz. 3 Sz. 4 Sz. 5 Sz. 6 Sz. 7 Sz. 8 Adres Szyfrator w partycji A o o o o o o o o 171 Szyfrator w partycji B 172 Aktyw. przycisk Panic (Napad) o o o o o o o o 173 Aktywne 1 i 3 (Napad) 174 Buzzer dla alarmu Napadowego o o o o o o o o 175 Aktywne 4 i 6 (Napad) 176 Aktywne 4 i 6 (alarm Pożarowy) 177 Aktywne 7 i 9 (alarm dodatkowy) 178 Buzzer dla alarmu dodatkowego 179 Stay wyłącza tryb Stay o o 180 Dioda: Aktyw. przycisk Panic (Napad) wybranie opcji uaktywnia przycisk Panic, którego naciśnięcie i przytrzymanie wywołuje alarm napadowy Aktywne 1 i 3 (Napad) alternatywne wywołanie alarmu napadowego. Należy nacisnąć przyciski 1 i 3 jednocześnie. Buzzer dla alarmu Napadowego w przypadku alarmu napadowego, w wybranych szyfratorach włączy się buzzer. Aktywne 4 i 6 (Napad) alternatywne wywołanie alarmu napadowego. Należy nacisnąć przyciski 4 i 6 jednocześnie. Aktywne 4 i 6 (alarm Pożarowy) jednoczesne naciśnięcie 4 i 6 wywołuje alarm pożarowy. Aktywne 7 i 9 (alarm dodatkowy) jednoczesne naciśnięcie 7 i 9 wywołuje alarm dodatkowy. Buzzer dla alarmu dodatkowego - w przypadku alarmu dodatkowego, w wybranych szyfratorach włączy się buzzer. Stay wyłącza tryb Stay po wybraniu tej opcji wyłączenie czuwania w trybie Stay następuje po naciśnięciu tego przycisku, bez konieczności wprowadzania kodu użytkownika. 13. Opcje systemowe. Dioda Wejście Tamp z rezystorem 2k2 1 Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych 2 Ignoruj brak zasilania AC 3 Włączenie czuwania tylko przy stabilnych liniach 4 Nie sygnalizuj buzzerem braku sygnału supervisora radiowego 5 Nie sygnalizuj buzzerem awarii nadzoru obecności czujników 6 Przycisk Control wyłącza funkcję Gong 7 Alarmy z linii 24h bez sygnalizacji buzzerem 8 Adres: Rezystancja parametryczna linii wejściowych centrali. Dla PW 8 Dla PW4 Dioda Wejście 1 Linia 1 parametr o 1 Wejście 2 Linia 2 parametr o 2 Wejście 3 Linie 3 parametr o 3 Wejście 4 Linie 4 parametr o 4 Wejście 1 Linia 5 - używana 5 Wejście 2 Linia 6 używana 6 Wejście 3 Linia 7 używana 7 Wejście 4 Linia 8 używana 8 Adres: 130 Dioda Wejście 1 Linia 1 parametr o 1 Wejście 2 Linia 2 parametr o 2 Wejście 3 Linie 3 parametr o 3 Wejście 4 Linie 4 parametr o 4 Wejście 1 z Tamperem 5 Wejście 2 z Tamperem 6 Wejście 3 z Tamperem 7 Wejście 4 z Tamperem 8 Adres: 130 W adresie 130 określamy parametryzację wejść centrali: - Jeśli nie używasz rezystorów 2k2 (linie 1 do 4 bez rezystora) to nie wybierasz opcji Jeśli używasz rezystorów 2k2 (linie 1 do 4 ) to wybierz opcje Jeśli wykorzystujesz również linie 5-8 czyli używasz rezystorów 4k7 i 8k2 i 2k2 wybierz opcje 5-8. Zaznaczenie opcji 5-8 przykrywa wartość odpowiednich opcji

12 15. Parametry linii. Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Linie Dioda Adres Linia pożarowa 24h 129 Linia partycji A o o o o o o o o 131 Linia partycji B 132 Czujnik typu NO 133 Czujnik radiowy 134 Możliwy Bypass o o o o o o o o 135 Automatyczny Bypass o o o o o o o o 136 Opóźniona warunkowo 137 Podwójne naruszenie 138 Aktywna w Stay o 139 Linia 24 godzinna godzinna bez zatrzasku 141 Ograniczenie zadziałań 142 Gong 143 Gong 24 godzinny 144 Ignoruj przy włączaniu 145 Raportuj gdy jest Bypass o o o o o o o o 146 Raport wielokrotny. o o o o o o o o 147 Raport tampera o o o o o o o o 148 Raport z identyfikatorem B 149 Nadzór pracy czujników 150 Czujnik typu NO opcja określa typ czujnika dołączonego do linii. Jeśli opcja jest nieaktywna oznacza czujnik NC. Czujnik radiowy wybranie opcji oznacza logiczne przypisanie czujnika bezprzewodowego do danej linii. Możliwy Bypass określa, które linie użytkownik może (w razie uszkodzenia lub naruszenia z innych powodów) pominąć funkcją BYPASS przed włączeniem czuwania partycji. Automatyczny Bypass linie z tą opcją zostaną automatycznie wyłączone jeśli będą naruszone w chwili upłynięcia czasu na wyjście. Linie bez tej opcji naruszone od chwili upłynięcia czasu na wyjście wywołają alarm. Opóźniona warunkowo centrala nie reaguje na naruszenie linii opóźnionej warunkowo, gdy odlicza czas na wejście lub czas na wyjście dla danej partycji. Gdy w czuwającej partycji jako pierwsza zostania naruszona linia opóźniona, centrala rozpocznie odliczanie czasu wejścia i będzie ignorowała linie opóźnione warunkowo, natomiast centrala zareaguje alarmem jeśli linia opóźniona warunkowo zostanie naruszona jako pierwsza. Podwójne naruszenie wybranie tej opcji oznacza, że: - linia wywoła alarm jeśli zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie Podwójne naruszenie adres zostanie wywołany alarm jeśli zostaną naruszone co najmniej dwie linie (tej samej partycji) z opcją podwójne naruszenie w zaprogramowanym czasie Podwójne naruszenie adres linia wywoła alarm jeśli pozostaje naruszona dłużej niż zaprogramowany czas (np. ktoś uszkodził czujnik) Podwójne naruszenie adres 229. Aktywna w Stay wywołuje alarmy również wtedy gdy partycja czuwa w trybie Monitor Linia 24 godzinna naruszona, wywołuje alarm bez względu na to czy partycja czuwa, czy nie. 24 godzinna bez zatrzasku działa podobnie jak linia 24 godzinna z tą różnicą, że gdy po naruszeniu powraca do stanu stabilnego powoduje zgaszenie na szyfratorze odpowiadającej jej diody LED oraz resetuje ewentualnie przypisane jej wyjście Out. Ograniczenie zadziałań w czasie czuwania partycji linia może tylko jeden raz aktywować przypisane jej wyjścia. Gong linia aktywuje buzzer szyfratora na zaprogramowany czas. (gdy partycja nie czuwa) Gong 24 godzinny linia jest gongiem przez cały czas, bez względu na czuwanie partycji, do której należy. Ignoruj przy włączaniu stan linii jest ignorowany w chwili włączania czuwania. Raportuj gdy jest Bypass fakt wykonania bypassu wybranej linii (wyłączenia jej przed włączeniem czuwania) jest raportowany do stacji monitorującej. Raport wielokrotny w chwili wystąpienia alarmu (naruszenia czuwającej linii) do stacji monitorującej jest wysyłany raport o alarmie a następnie, ewentualny raport o powrocie linii do stanu normalnego. Jeśli zaznaczymy tę opcję, każde następne naruszenie tej samej linii będzie również raportowane. Jeśli zrezygnujemy z tej opcji raport o alarmie zostanie wysłany tylko jeden raz, do chwili wyłączenia czuwania partycji. Uwaga! Wybranie opcji może spowodować, że do stacji monitorującej zostanie wysłanych bardzo wiele raportów o tym samym alarmie np.: fałszywe alarmy spowodowane ruchem powietrza z otwartego okna. Raport tampera w przypadku naruszenia tampera linii zostanie wysłany raport do stacji monitorującej. Raport z identyfikatorem B opcja używana dla linii wspólnych dla obu partycji. Jeśli opcja nie zostanie wybrana, raporty związane z działaniem tej linii będą wysyłane z identyfikatorem partycji A. Nadzór pracy czujników opcja umożliwiająca nadzór poprawnej pracy czujników, która polega na tym, że czujnik dołączony do danej linii musi zadziałać co najmniej 1 raz (np. raz w tygodniu) w zaprogramowanym czasie adres Typy czujników bezprzewodowych. W poniższej tabeli określa się typy czujników przypisywanych do poszczególnych linii. Należy wpisać tylko jedną z wartości pod odpowiedni adres!!! Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 12

13 Linie Wartość CROW seria AE + sygnał słabej baterii 1 CROW seria AE kontaktron 2 CROW Merlin PIR- ignorancją supervisora 3 CROW Melin PIR z supervisorem 4 CROW Free Wave z supervisorem 5 CROW Free Wave z ignorancją supervisora 6 Adres: CROW seria AE + sygnał słabej baterii Jeśli używamy czujników CROW serii AE zaznaczenie tej opcji spowoduje rozpoznawanie sygnału o słabej baterii. CROW seria AE kontaktron Jeśli używamy czujników kontaktronowych CROW serii AE, wybranie tej opcji spowoduje rozpoznawanie sygnałów o słabej baterii jak również stanu kontaktronu (zwarty rozwarty). CROW Merlin PIR- ignorancją supervisora wybranie tej opcji oznacza, że używamy czujników CROW Merlin, ale ignorujemy sygnały kontrolne, nadzorujące obecność i poprawną pracę czujników. CROW Melin PIR z supervisorem jak wyżej + odbieranie sygnałów kontrolnych CROW Free Wave z supervisorem - wybranie tej opcji oznacza, że używamy czujników CROW Free Wave, z odbiorem sygnałów kontrolnych, nadzorujące obecność i poprawną pracę czujników Dołączanie czujników bezprzewodowych. Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Adres Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Przypisanie czujnika do linii Dołączanie pilotów Adres Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Dołączenie pilota Opcje pilotów (1) Po dołączeniu do centrali modułu odbiornika radiowego, należy przypisać czujniki bezprzewodowe do wybranych linii. Przykład: Aby przypisać czujnik do linii nr 4 wywołujemy adres 604. Szyfrator wyda krótki dźwięk a dioda na module odbiornika zacznie pulsować. Od tej chwili centrala przez 30 sekund oczekuje na sygnał alarmowy z czujnika. Jeśli otrzyma poprawny sygnał szyfrator wyda 3 krótkie dźwięki i zakończy procedurę przypisywania czujnika do linii 4. Pozostałe czujniki przypisuje się identycznie. Aby usunąć przypisanie czujnika wystarczy wywołać odpowiedni adres i odczekać 30 sekund nie transmitując w tym czasie sygnału alarmowego, po czym nacisnąć <ENTER>. Dołączenie pilotów wykonuje się identycznie jak przypisanie czujników do linii. Pilot Dioda Partycja A o o o o o o o o 1 Partycja B 2 Włączać czuwanie partycji o o o o o o o o 3 Wyłączać czuwanie partycji o o o o o o o o 4 Włączać tryb Monitor 5 Wyłączać tryb Monitor 6-7 Zablokowany w czasie alarmu 8 Adres: Partycja A, B pilot działa w wybranej partycji. Przypisanie kodu do więcej niż jednej spowoduje, pilot będzie mógł włączać lub wyłączać je jednocześnie. Nie ma możliwości pojedynczego włączania lub wyłączania poszczególnych partycji, pilotem przypisanym do więcej niż jednej partycji. 13

14 Włączać, wyłączać tryb Stay w trybie Stay czuwają tylko linie z zaprogramowaną opcją Aktywna w Stay oraz linie 24 godzinne. Taki sposób włączenia czuwania partycji, najczęściej wykorzystuje się do zabezpieczenia części obiektu na noc. W przypadku wybrania tych opcji, opcje 3 i 4 należy wyłączyć. Zablokowany w czasie alarmu pilot nie jest ignorowany w czasie alarmu Opcje pilotów (2). Pilot Dioda Załączyć wyjście Out 1 Wyłączyć wyjście Out 2 Visonic Powercode słaba bateria 3-4 Raport sygnału napadu 5 Napad - natychmiastowa reakcja 6 Napad reakcja opóźniona o 1,5 sek. 7 NESS słaba bateria 8 Adres: Załączyć wyjście Out, Wyłączyć wyjście Out pilot steruje zaprogramowanymi wyjściami centrali. Raport sygnału napadu zaznaczenie tej opcji spowoduje wysyłanie do stacji monitorującej raportu o sygnale napadu, który przyszedł z pilota. Napad - natychmiastowa reakcja natychmiastowa reakcja na sygnał napadu z pilota. Napad reakcja opóźniona o 1,5 sek. Pilot wysyłający sygnał napadu musi nadawać co najmniej przez 1,5 sekundy. 18. Ustawianie czasu i daty Adres Czas ( ) 401 Dzień tygodnia (1=niedziela) 403 Dzień miesiąca (1-31) 405 Miesiąc (1-12) 406 Rok (00-99) Walk test Adres 627. Wywołanie numeru tej komórki uruchomi tzw. Walk Test procedurę sprawdzającą poprawność działania czujników. Po włączeniu tej procedury należy kolejno pobudzać czujniki podłączone do centrali. Jeśli centrala zauważy fakt naruszenia linii to na szyfratorze zaświeci się odpowiadająca jej dioda. Świecenie diody będzie utrzymywane aż do chwili wyłączenia procedury Walk Testu przez naciśnięcie przycisku <PROGRAM> lub <ENTER>. 20. Czasy systemowe W adresach dotyczących czasu wpisujemy wartości z zakresu Adres Czas wejścia Linia 1 Dla PW 4 (20) sek. 301 Czas wejścia Linia 2 Dla PW 4 sek. 302 Czas wejścia Linia 3 Dla PW 4 sek. 303 Czas wejścia Linia 4 Dla PW 4 sek. 304 Czas wejścia Linia 5 sek. 305 Czas wejścia Linia 6 sek. 306 Czas wejścia Linia 7 sek. 307 Czas wejścia Linia 8 sek. 308 Czas wyjścia. Partycja A (20) sek. 219 Czas wyjścia. Partycja B (20) sek. 220 Gong w szyfrat. Partycja A (20) x 1/10 sek. 209 Gong w szyfrat. Partycja B (20) x 1/10 sek. 210 Podwójne naruszenie. (60) sek. 229 Supervisor bezprzew. (240) Min. 239 Nadzór czujników (120) Godz. 240 Czas działania Out 1 (600) Sek. 311 Czas działania Out 2 (0) Sek. 312 Czas działania Out 3 (600) Sek. 313 Czas działania Out 4 (600) Sek. 314 Czas działania Out 5 (0) Sek. 315 Czas działania Out 6 (0) Sek

15 Czas działania Out 7 (0) Sek. 317 Czas działania Out 8 (0) Sek. 318 Opóźnienie zadziałania Out 1 (0) Sek. 201 Opóźnienie zadziałania Out 2 (0) Sek. 202 Opóźnienie zadziałania Out 3 (0) Sek. 203 Opóźnienie zadziałania Out 4 (0) Sek. 204 Opóźnienie zadziałania Out 5 (0) Sek. 205 Opóźnienie zadziałania Out 6 (0) Sek. 206 Opóźnienie zadziałania Out 7 (0) Sek. 207 Opóźnienie zadziałania Out 8 (0) Sek. 208 Czas Gongu Out 1 (20) x 1/10 sek. 211 Czas Gongu Out 2 (20) x 1/10 sek. 212 Czas Gongu Out 3 (20) x 1/10 sek. 213 Czas Gongu Out 4 (20) x 1/10 sek. 214 Czas Gongu Out 5 (20) x 1/10 sek. 215 Czas Gongu Out 6 (20) x 1/10 sek. 216 Czas Gongu Out 7 (20) x 1/10 sek. 217 Czas Gongu Out 8 (20) x 1/10 sek. 218 Timer pulsacyjny Out 1 (20) x 1/10 sek. 221 Timer pulsacyjny Out 2 (20) x 1/10 sek. 222 Timer pulsacyjny Out 3 (20) x 1/10 sek. 223 Timer pulsacyjny Out 4 (20) x 1/10 sek. 224 Timer pulsacyjny Out 5 (20) x 1/10 sek. 225 Timer pulsacyjny Out 6 (20) x 1/10 sek. 226 Timer pulsacyjny Out 7 (20) x 1/10 sek. 227 Timer pulsacyjny Out 8 (20) x 1/10 sek. 228 Czas wejścia dla linii zaprogramowany na zero sekund, oznacza, że linia jest natychmiastowa. Czas działania wyjścia Out zaprogramowany na 0 oznacza, że wyjście pozostaje aktywne do chwili ustania zjawiska, np.: wyłączenie czuwania partycji, powrót napięcia 230V, naprawienie linii telefonicznej. itp. Opóźnienie zadziałania Out opóźnienie aktywacji wyjścia. Pożyteczne w momencie przypadkowego wywołania alarmu przez użytkownika. MONITORING TELEFONICZNY 21. Formaty transmisji. Format Adres Telefon Telefon Telefon Telefon Contact ID 2- Powiadomienie domowe dźwięk 3- Wolne 4- Powiadomienie domowe syntezer mowy 5- Wolne 6-4+2, 10pps, 1400 Hz Handshake, 1900 Hz Transmisja 7-4+2, 10pps, 2300 Hz Handshake, 1800 Hz Transmisja 8- Wolne 9- Wolne , 20pps, 1400 Hz Handshake, 1900 Hz Transmisja , 20pps, 2300 Hz Handshake, 1800 Hz Transmisja 12- Wolne DTMF 1. Contact ID format transmisji do stacji monitorującej, używający sygnałów DTMF 2. Powiadomienie domowe modulowany dźwięk W wybranych w programie przypadkach, komunikator telefoniczny zadzwoni pod numer abonenta prywatnego i wyśle dźwięk w postaci: 5 sekund dźwięk, 5 sekund przerwa... W czasie przerwy komunikator oczekuje na potwierdzenie odsłuchania sygnału, a jest nim naciśnięcie dowolnego, numerycznego przycisku na telefonie z wybieraniem DTMF. Jeśli komunikator dostanie potwierdzenie w postaci tonowo wprowadzonego kodu użytkownika, zaniecha dalszego dzwonienia. W przypadku braku potwierdzenia, komunikator powtórzy jeszcze 3 razy 5-cio sekundowy dźwięk z oczekiwaniem na potwierdzenie, po czym rozłączy się. Liczbę prób wybierania numeru ustala się programowo. 4. Powiadomienie domowe syntezer mowy. W wybranych w programie przypadkach, komunikator zadzwoni pod numer abonenta prywatnego i odtworzy komunikat słowny zapisany wcześniej w syntezerze mowy. Następnie będzie oczekiwał 5 sekund na potwierdzenie odsłuchu. Reszta przebiega podobnie jak w punkcie Numery telefonów. Numer Adres Telefon Telefon Telefon Telefon Numer telefonu wpisujemy bezpośrednio używając przycisków numerycznych szyfratora. Wprowadzenie 2,5 sekundowej pauzy uzyskujemy przez 15naciśnięcie przycisku Control. Wprowadzenie 5 sekundowej pauzy uzyskujemy przez naciśnięcie przycisku Monitor.

16 23. Opcje wybierania numerów telefonicznych. Przebieg raportowania do stacji monitorującej lub powiadomienia abonenta prywatnego definiuje się indywidualnie, w zależności od potrzeb m.in. liczby abonentów, liczby prób dodzwonienia się itp. Tel. 1 Tel. 2 Tel. 3 Tel. 4 Dioda Dzwoń aż do uzyskania potwierdzenia o o o o 1 Wybierz następny numer 2 Ignorowanie sygnału centrali telefonicznej (400Hz) 3 Używane Kody Grup lub Numery obiektów dla partycji 4 Wysyłaj pod ten numer raporty o powrotach o o o o 5 Wysyłaj pod ten numer raporty testowe 6 Automatyczne potwierdzanie dla formatu Powiadamianie 7 domowe Nie używane 8 Adres: Dzwoń aż do uzyskania potwierdzenia komunikator wybiera numer telefoniczny aż do momentu poprawnego przesłania raportu (powiadomienia domowego). Maksymalna liczba prób wybierania jest programowana Ignorowanie sygnału zgłoszenia centrali tel. (400Hz) po podniesieniu słuchawki komunikator nie sprawdza obecności sygnału zgłoszenia centrali telefonicznej / sygnału linii telefonicznej, lecz natychmiast rozpoczyna wybieranie numeru. W RP w niewielu miejscach sygnał ma rzeczywiście 400Hz. (Stan na dzień r.) Używane Kody Grup lub Numery obiektów dla partycji Opcja dotyczy formatu Contact Id. Jeśli system jest podzielony na partycje można raportować używając oddzielnych numerów obiektów dla każdej partycji lub wysyłać raporty z jednym kodem obiektu (Partycja A), ale z innym numerem grupy dla każdej partycji: Grupa#1 Partycja A, Grupa#2 Partycja B. Opcja On = Numery Grup; Off = Numery obiektów. Automatyczne potwierdzanie dla formatu Powiadamianie domowe W przypadku gdy wymieniona opcja jest włączona, centrala wykona maksymalną liczbę powtórzeń wywołania linii telefonicznej nie czekając na sygnał potwierdzenia powiadomień domowych. Uwaga: Raportowanie zdarzeń musi odbywać się w trybie automatycznego potwierdzania. Opcja wybierania następnego numeru powinna być wyłączona jeśli zachodzi podejrzenie zajętości linii lub braku odpowiedzi, w przeciwnym razie zdarzenie nie będzie raportowane oraz automatycznie potwierdzone. Uwaga: P182E do P184E jak wyżej ale w zastosowaniu do linii telefonicznych 2-4 ** ustawić opcje 7 jako aktywną w przypadku protokołu domowego P185E Opcja tonowego długiego wybierania numeru domyślnie wyłączona (długość trwania tonu 75ms), opcja włączona (długość trwania tonu 100ms) 24. Maksymalna liczba prób wybierania numeru. Adres Telefon 1 (20) 245 Telefon 2 (20) 246 Telefon 3 (20) 247 Telefon 4 (20) Numery obiektu dla Partycji. Numer Adres Partycja A 506 Partycja B Kody raportów dla formatu 4+2. Liczba HEX Dioda LED Przycisk 0 lub A Armed A 0 B Ready/byp Panic C System Memory D Trouble Control E Ready/byp + System Arm F Ready/byp + Trouble Stay 16

17 Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Adres Adres Adres Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Alarm linii Powrót linii Bypass linii Adres Włączenie czuwania Adres Wyłączenie czuwania Adres Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Powrót z bypassu linii Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik Adres Adres Adres Tamper (sabotaż) 519 Powrót Tamper 529 Włączenie przez Key lub Arm 569 Napad 531 Powrót Napad 534 Wyłączenie przez Key lub Arm 579 Pożar 532 Powrót Pożar 535 Włączenie Stay 570 Dodatkowy 533 Powrót Dodatkowy 536 Przymus 580 Słaba bateria 537 Bateria OK. 539 Brak 220V 538 Powrót 220V 540 Test kontrolny 590 Włączenie czuwania Adres Wyłączenie czuwania Adres Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Pilotem Kody raportów dla formatu Contact ID. Od 1 do 4 dotyczy centrali PW 4 natomiast od 1 do 8 dotyczy PW 8 Zdarzenie Kod (xxx) Adres Fabrycznie Alarm linii Alarm linii Alarm linii Alarm linii Alarm linii Alarm linii Alarm linii Alarm linii Napad Pożar Alarm dodatkowy

18 28. Zdarzenia systemowe - wybór do raportowania. Dioda Przymus o 1 Brak sieci 220V o 2 Słaba bateria o 3 Słaba bateria w czujniku radiowym o 4 Tamper o 5 Uszkodzenie linii telefonicznej o 6 Brak supervisora czujników bezprzewodowych o 7 Awaria: Nadzór czujników o 8 Adres: 186 Dioda Alarm napadowy z szyfratora raport o 1 Alarm pożarowy z szyfratora raport o 2 Alarm dodatkowy z szyfratora - raport o 3 Adres: 187 W tabelach obok wybieramy zdarzenia, dla których mają być wysyłane raporty do stacji monitorującej. Dioda Raport włączenia i wyłączenia czuwania o 1 Raport włączenia i wyłączenia trybu Stay o 2 Raport o wyłączeniu czuwania tylko po alarmie 3 Raport o wyłączeniu Monitor tylko po alarmie 4 Powiadomienie o alarmach 24h przez całą dobę 5 Raport o włączeniu wysłanie natychmiastowe Adres: 188 Powiadomienie o alarmach 24h przez całą dobę jeśli używane jest powiadomienie domowe to informacja o alarmie z linii 24 godzinnej jest wysyłana tylko wtedy gdy wystąpi on w czasie czuwania partycji. Jeśli chcemy aby powiadomienie domowe o takim alarmie było realizowane zawsze, bez względu na stan, należy zaznaczyć tę opcję. Raport o włączeniu wysłanie natychmiastowe po wybraniu tej opcji raport o włączeniu czuwania zostanie wysłany bezpośrednio po włączeniu czuwania partycji. W przeciwnym przypadku raport jest wysyłany po upłynięciu czasu na wyjście. 29. Testy kontrolne - opcje. Adres Czas wysyłania testu 402 od 00:00 do 23:59 Dni wysyłania testu 404 Wybór dni, w których wysyłamy testy. 1=niedziela, 2 = poniedziałek, 3=wtorek, itd 30. Opcje komunikatora telefonicznego. Dioda Komunikator aktywny 1 Współpraca faksem lub automatyczną sekretarką 2 Wyłączona kontrola sprawności linii telefonicznej 3 Nie używane 4 Nie używane 5 Nie używane 6 Auto-detekcja modemu o 7 Protokół V21/Bell 103 (On=V21) 8 Adres: 185 Komunikator aktywny wyłączenie tej opcji powoduje całkowite zablokowanie komunikatora telefonicznego. Nie będą wysyłane raporty, ani powiadomienie domowe. Współpraca faksem lub automatyczną sekretarką Jeśli chcemy ominąć inne urządzenie dołączone do tej samej linii telefonicznej należy: - zadzwonić pod numer telefonu dołączony do centrali - po max. 3 dzwonkach rozłączyć się. Komunikator będzie przez 1 minutę czekał na następne wywołanie - zadzwonić ponownie. Centrala odpowie na wywołanie po pierwszym dzwonku Wyłączona kontrola sprawności linii telefonicznej centrala ignoruje stan linii telefonicznej. 18

19 Auto-detekcja modemu jeśli opcja jest aktywna, centrala po zaprogramowanej liczbie sygnałów dzwonienia podniesie słuchawkę i odpowie na wywołanie tonem dla protokołu V.21. Jeśli w ciągu 5 sekund nie otrzyma odpowiedzi z modemu to wygeneruje ton dla formatu Bell 103. Powyższy cykl centrala powtórzy 2 razy i w przypadku braku odpowiedzi z modemu rozłączy się. 31. Opóźnienie raportu zaniku 230V. ( ) Adres Opóźnienie raportu zaniku 230V (600) sekundy 319 Opóźnienie raportu zaniku 230V- czas opóźnienia wysłania raportu o zaniku napięcia 220Vdo stacji monitorującej. 32. Kody do sterowania wyjściami OUT (funkcja Control ) 4 cyfry kodu Adres Kod do sterowania przez telefon. Partycja A 334 Kod do sterowania przez telefon. Partycja B 335 Kod do sterowania wyjściami Out przez telefon 336 Kod do aktywacji mikrofonu przez telefon 337 Kod do sterowania przez telefon umożliwia użytkownikowi sterowanie partycją przez telefon (czuwanie i Out-y). Kod do sterowania wyjściami Out przez telefon - umożliwia użytkownikowi sterowanie wyjściami za pośrednictwem linii telefonicznej i aparatu pracującego w systemie wybierania DTMF. 33. Kod dostępu komunikacji z komputerem. Adres 505. Maksymalnie 8 cyfr. Ten kod umożliwia zestawienie połączenia z komputerem i jednocześnie zabezpiecza dostęp nieuprawnionym osobom. Od 0 do 99 Adres Odpowiedź centrali na wywołanie po liczbie dzwonków (25) Powrót do ustawień fabrycznych Adres Reset wszystkich ustawień centrali 620 Reset kodów użytkowników 621 Reset parametrów w adresach Reset parametrów w adresach Reset parametrów w adresach Reset wszystkich parametrów urządzeń bezprzewodowych 625 Skasowanie pomięci zdarzeń Ustawianie automatycznej zmiany czasu P408E P414E P408E 0-5E numer niedzieli w miesiącu zmiany czasu letni/ zimowy (domyślnie 1) P409E 0-12E miesiąc ( domyślnie październik 10 ) P410E 0-24E godzina przesunięcia czasu (domyślnie 2) P411E 0-5E numer niedzieli w miesiącu zmiany czasu zimowy/ letni (domyślnie 3) P412E 0-12E miesiąc ( domyślnie marzec 3 ) P413E 0-24E godzina przesunięcia czasu (domyślnie 2) P414E Aktywacja funkcji zmiany czasu (LED1 = ON) 36. Syntezer mowy. Syntezer mowy jest urządzeniem pozwalającym na przechowywanie i odtwarzanie komunikatów słownych. Komunikaty generowane są automatycznie gdy centrala zadzwoni pod zaprogramowany numer telefonu, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. W chwili gdy użytkownik steruje centralą przez łącze telefoniczne komunikaty informują o stanie partycji (czuwa, nie czuwa) i stanie wyjść OUT (aktywne, nieaktywne). Aby używanie komunikatora było możliwe należy dokonać odpowiedniego wpisu w komórkę o adresie Instalacja modułu syntezera mowy. UWAGA! Wszystkie czynności związane z instalacją modułu należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu centrali. 1. Wyłączyć zasilanie centrali (sieć 230V oraz akumulator) 2. Zainstalować moduł syntezera na płycie centrali 3. Włączyć zasilanie centrali 38. Programator syntezera mowy. Programator służy do nagrywania i odsłuchiwania komunikatów zapisanych w pamięci syntezera. Programator składa się z przycisków PLAY, REC, diody LED informującej o trybie pracy oraz mikrofonu i głośnika. 19 0=opcja zablokowana Wejście w jedną z komórek opisanych obok spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych określonych parametrów.

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. Cechy ogólne Linie: 16 linii wejściowych które można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną), opóźnioną warunkowo,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver Centrala alarmowa Home Guard A2 A2 Ver. 285.01.03 1. Zastosowanie. Centrala Home Guard A2 jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do budowy małych systemów alarmowych instalowanych w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJE APARATU... 1 2. PROGRAMOWANIE... 2 a. Ustawianie daty i czasu... 2 b. Ustawianie kodu centrali PBX... 2 c. Ustawianie kodu strefowego...

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJE: Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF Pamięć 30 numerów wejściowych, 5 wyjściowych i 40 VIP Tone/Pulse Regulacja głośności dzwonka Flash Pauza Powtarzanie

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INTERFACE TELEFONICZNY

INTERFACE TELEFONICZNY INTERFACE TELEFONICZNY NR REF 1083/67 Interface użytkownika nr ref 1083/67 umożliwia podłączenie telefonów lub centrali telefonicznej PABX do systemu 2Voice Dzięki niemu wszystkie podstawowe funkcje systemu

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik ogrzewania SYS-OG02

Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Instrukcja obsługi v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika ogrzewania SYS-OG02 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Ogólna zasada działania... 2 3. Uruchomienie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Home Guard A4R. Centrala alarmowa - - Home Guard A4R. Home Guard A4R. Ver

Home Guard A4R. Centrala alarmowa - - Home Guard A4R. Home Guard A4R. Ver Centrala alarmowa Home Guard A4R Ver. 239.03.05 1. Zastosowanie. Centrala Home Guard A4R jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do budowy małych systemów alarmowych instalowanych w mieszkaniach,

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM Instrukcja obsługi 2.1 Możliwości system I użytkowanie UZBRAJANIE - ARM W trybie uzbrojonym na panelu sterowania świeci się dioda [ ARM ]. Aby aktywować tryb za pomocą pilota

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo