CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o."

Transkrypt

1 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. Cechy ogólne Linie: 16 linii wejściowych które można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną), opóźnioną warunkowo, wspólną, 24-godzinną, Gong, sensor otwartych drzwi, przycisk kontroli dostępu, przycisk napadowy, itd. Dla każdej linii oddzielnie programowana parametryzacja, szybkość reakcji, czas wejścia oraz opcje monitoringu. Linie wzajemnego potwierdzenia - Podwójne naruszenie opcja linii, która oznacza, że linia wywoła alarm jeśli: - zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie - zostaną naruszone co najmniej dwie linie tej samej partycji w zaprogramowanym czasie - pozostaje naruszona dłużej niż zaprogramowany czas (np. ktoś uszkodził czujnik) Linie radiowe: po dołączeniu do centrali odbiornika FW RCV możliwość obsługi max.16 czujników bezprzewodowych oraz 20 pilotów. Centrala nadzoruje obecność czujników oraz stan ich baterii. Informuje również o stanie baterii w pilotach użytkowników. Linia Tamperów oddzielne wejście z nadzorem 24 godzinnym dla podłączenia wyłączników krańcowych zabezpieczających obudowę centrali. Wejście można również wykorzystać do podłączenia pętli tamperów czujników. Wejście Key dla dołączenia sterowania centrali dodatkowym pilotem. Po odpowiednim zaprogramowaniu centrali wejście może obsługiwać dwie partycje. Wyjścia 8 programowalnych wyjść typu Open Colector. (2x1,5A; 6x100mA). Wyjścia mogą sygnalizować alarmy, awarie, niedomagania, status systemu, itd., lub obsługiwać zamki kontroli dostępu. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznej aktywacji wyjść o zaprogramowanym czasie oraz zdalnego sterowania wyjściami za pośrednictwem linii telefonicznej. Podział na partycje centralę można podzielić logicznie na 3 niezależne partycje. Dodatkowo w każdej z nich można wydzielić grupę linii umożliwiającą użytkownikowi włączanie czuwania tylko części partycji. Linie, szyfratory, wyjścia oraz kody użytkowników przypisane do każdej partycji mogą działać niezależnie od innych. Przy systemie podzielonym każdy szyfrator może obsługiwać każdą partycję. Każda partycja może być raportowana jako indywidualny abonent stacji monitorującej. Szyfratory: max. 8 szyfratorów z nadzorem obecności i kontrolą poprawnej pracy. Odcięcie lub uszkodzenie szyfratora powoduje natychmiastową reakcję centrali. Każdy z szyfratorów wyposażony jest w przycisk wywołujący alarm napadowy. Dla każdego szyfratora oddzielnie programowana sygnalizacja beepera. Szyfrator w prosty i jednoznaczny sposób informuje użytkownika o stanie systemu i ewentualnych awariach. Trzy błędne kody sygnalizacja trzykrotnego wprowadzenia niewłaściwego kodu (aktywacja wyjścia lub raport). Włączanie czuwania jednym przyciskiem: możliwość zaprogramowania łatwego włączania czuwania partycji lub jej części, przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności wprowadzania kodu. Użytkownicy: 50 kodów użytkowników (od 3 do 6 cyfr) i/lub 20 pilotów radiowych. Dla każdego użytkownika definiowane uprawnienia ważności kodów partycjach oraz strefy czasowe ważności na każdy dzień tygodnia. Monitorig: Możliwość zaprogramowania 6 numerów telefonicznych. Wybieranie impulsowe i tonowe. Współpraca z automatyczną sekretarką lub faksem. Standard transmisji Contact Id oraz wszystkie popularne 4+2 (10pps i 20pps). Dowolne, indywidualne ustawianie parametrów transmisji, liczby prób wybierania numeru, kolejności wybierania, ważności potwierdzeń itd. Powiadomienie domowe - W wybranych indywidualnie sytuacjach System dzwoni pod zaprogramowane numery i sygnałem akustycznym lub głosem z syntezera mowy informuje o zaistnieniu danej sytuacji, np.: alarmie z linii, wyłączeniu czuwania, spadku temperatury, itd. Korzystając z powiadomienia domowego możliwe jest sterowanie centralą z klawiatury telefonu (DTMF). Syntezer mowy - Syntezer mowy 90 sek. umożliwia zapis kilkudziesięciu komunikatów alarmowych i komunikatów potwierdzających wykonanie komendy lub informujących o stanie partycji, co ułatwia użytkownikowi sterowanie centralą za pośrednictwem telefonu. Pamięć zdarzeń (LOG): przechowywanie 256 ostatnich zdarzeń, zawierających datę, godzinę, opis linii, numer użytkownika, itp. Odczyt logu jest możliwy z szyfratora lub z komputera po przesłaniu danych. Pamięć można również drukować na drukarce dołączonej bezpośrednio do gniazda na płycie centrali (RS232).

2 Nadzór linii telefonicznej: centrala kontroluje obecność linii telefonicznej i alarmuje w przypadku jej uszkodzenia. Strefy czasowe: Możliwość zaprogramowania 8 stref czasowych wykorzystywanych do określania ważności kodów, sterowania wyjściami centrali oraz automatycznych włączeń i wyłączeń czuwania partycji. Programowanie przez komputer: Bezpośrednie przez interfejs na złączu RS232 lub komunikacja przez łącza telefoniczne z komputerem wyposażonym w modem. Nawiązywanie łączności bezpośrednio lub wykorzystaniem funkcji umożliwiającej współpracę z automatyczną sekretarką (faksem). Jest również opcja zestawienia połączenia po zezwoleniu przez użytkownika. Schemat podłączeń płyty centrali Dane techniczne. Zasilanie centrali: 17V AC; Transformator 40VA Akumulator: 12V; 7 Ah Obciążalność sumaryczna wyjść zasilających (0 12V): 1A Maksymalne obciążenie wyjść Out 1 i 2: 1,5 A / 12VDC Maksymalne obciążenie wyjść Out 3,4,5,6,7,8 : 100mA /12VDC Zakres temperatur pracy: 0 C +60 C Pobór prądu z akumulatora: płyta centrali 50mA; szyfrator 40mA 2

3 Opis zacisków na płycie centrali KEY wejście wykorzystywane do uzbrojenia/ rozbrojenia centrali lub wybranych partycji za pomocą przełączników (najczęściej sterowanych pilotami bezprzewodowymi). Parametryzacja tego wejścia odbywa się analogicznie jak w przypadku wejść linii. TAMPER linia 24 godzinna przeznaczona do nadzoru urządzeń takich jak czujniki, obudowy centrali, szyfratory, sygnalizatory itp. Naruszenie (otwarcie obudowy) obwodu wywoła alarm tampera. W każdym przypadku wejście to musi być zamknięte z wykorzystaniem rezystora 2k2 lub bez (P311E1). AC Zaciski zasilania z transformatora 17 V. LINE IN wejście linii telefonicznej. LINE OUT wyjście linii, do którego podłączamy telefon, faks itp. 1/9... 8/16 wejścia linii dozorowych 0V, 12V - 3 pary zacisków zasilania urządzeń alarmowych OUT 1&2 w pełni programowalne wyjścia typu OC (Open Colector) o maksymalnym obciążeniu styków do 1,5 A/ 12 V DC. Zazwyczaj wykorzystane do zasilania sygnalizatorów alarmowych. Jednakże wyjścia te możemy wykorzystać jako analogowy, modulowany sygnał dla głośników 8 ohm/ 10 W (P310E2,3E). Ponadto wyjście 1 możemy wykorzystać jako podsłuch linii telefonicznej (tylko podczas wybierania numeru lub komunikowania się centrali przez linię tel.) P313E. OUT 3,4,5,6,7,8 pozostałe, programowalne wyjścia typu OC obciążalne do max. 100 ma. UWAGA! obciążenie tych wyjść prądem większym od 100 ma może spowodować ich uszkodzenie. POS, NEG, CLOCK, DATA zaciski służące do podłączania urządzeń wykorzystujących magistralę systemową np. klawiatura LED/ LCD, moduł głosowy PA, odbiornik radiowy RX. Zacisk LISTEN służy do przesyłania analogowego sygnału np. z linii telefonicznej do szyfratora ( który wyposażony jest w głośnik piezo) lub z modułu głosowego PA na wyjście OUT 1 lub linię tel. SERIAL PORT złącze szeregowe RS 232 służące do podłączenia modułu syntezera mowy, modułu pamięci DTU (Data Transfer Unit), drukarki umożliwiającej wydruk pamięci zdarzeń. Złącze to wykorzystywane jest również do konfiguracji i obsługi centrali za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Podłączenia rezystorów parametrycznych linii Czujniki można dołączyć do wejść linii centrali na 4 różne sposoby. W przypadku wykorzystania tylko 8 linii podłączenia wykonuje się zgodnie ze Schematem 1,2. Gdy używamy 16 linii podłączenie zgodnie ze Schematem 3 lub 4. Rezystor o wartości 4k7 odpowiada za linię z niższej ósemki (1-8), a rezystor 8k2 za linię z wyższej ósemki (9-16) Należy pamiętać o tym aby w procesie programowania centrali odpowiednio zadeklarować parametryzację poszczególnych linii (P410E & P419E). Poniższa tabela przedstawia 4 sposoby konfiguracji poszczególnych typów linii. Typy linii Parametryzacja lini 1-8 Parametryzacja lini 9-16 Tamper Typ 1 (8 linii bez rezystora EOL) P410E LEDs wył., P419E LEDs wył. bez rezystora n/d n/d Typ 2 (8 linii EOL bez tampera) P410E LEDs wył., P419E LEDs wł. 2k2 n/d n/d Typ 3 (16 linii EOL bez tampera) P410E LEDs wł., P419E LEDs wył. 4k7 8k2 n/d Typ 4 (16 linii EOL z tamperem) P410E LEDs wł., P419E LEDs wył. 4k7 8k2 2k2 Schemat 1. Typ 1 (8 linii bez EOL) Uwaga! Tylko dla linii typu NC nc Schemat 2. Typ 2 (8 linii 2k2 EOL bez tampera) nc no 2k2 3

4 Schemat 3. Typ 3 (16 linii 4k7 & 8k2 EOL bez tampera) Schemat 4. Typ 4 (16 linii 4k7 & 8k2 EOL z tamperem) nc lub no 4k7 nc lub no 8k2 nc lub no 4k7 Tamper nc lub no 8k2 Tamper 2k2 Rezystancja parametryczna linii wejściowych centrali P410E, P419E Dioda Wejście 1 & 9 1 Wejście 2 & 10 2 Wejście 3 & 11 3 Wejście 4 & 12 4 Wejście 5 & 13 5 Wejście 6 & 14 6 Wejście 7 & 15 7 Wejście 8 & 16 8 : P410E Jeśli nie zaznaczysz danego wejścia oznacza, że podłączasz do niego tylko jedną linię (typ 1 lub 2). Po zaznaczeniu - linie parametryzujemy dwoma lub trzema rezystorami (typ 3 lub 4). P419E - Linia sparametryzowana rezystorem 2k2 (EOL) typ 2 lub 4. Wskaźniki szyfratora LED/ LCD Dioda Zgaszona Świeci Pulsuje BATTERY Stan normalny Słaba bateria MAINS Stan normalny Brak 230V ARMED Nie wykorzystana Nie wykorzystana Nie wykorzystana MEMORY Stan normalny. Wyświetlanie Logu Nowe zdarzenie w Logu BYPASS Stan normalny Tryb Bypass Bypass linii w systemie PROGRAM Stan normalny Program użytkownika Program instalatora TAMPER Stan normalny Naruszony tamper Alarm z Tamperu LINE Linia telefoniczna Uszkodzona linia telefoniczna Komunikacja trwa sprawna lub brak połączenia AUX Nie wykorzystana Nie wykorzystana Nie wykorzystana Funkcja Control Wył. sygn. zbyt długo CONTROL Funkcja Control włączona wyłączona otwartych drzwi 1-16 Linia stabilna Linia naruszona Alarm linii A (0) Partycja A rozbrojona Partycja A uzbrojona Partycja A w trybie Stay B (9) Partycja B rozbrojona Partycja B uzbrojona Partycja B w trybie Stay C Partycja C rozbrojona Partycja C uzbrojona Partycja C w trybie Stay D Nie wykorzystana Nie wykorzystana Nie wykorzystana Montaż i konfiguracja szyfratora. Do centrali można podłączyć max. 8 szyfratorów. Każdy szyfrator musi mieć ustawiony swój numer (od 1 do 8). Zaletą ustawienia w każdym szyfratorze innego numeru jest większa elastyczność konfiguracji systemu, jak również możliwość nadzorowania obecności szyfratorów i ich poprawnej pracy. Fabrycznie każdy szyfrator ustawiony jest jako nr 1. Zmiana numeru odbywa się przez przestawienie wyłączników A,B,C, które z najdują się wewnątrz szyfratora. Ustawienie klawiatury LED Nr szyfratora Pozycja wyłącznika A B C 1 ON ON ON 2 OFF ON ON 3 ON OFF ON 4 OFF OFF ON 5 ON ON OFF Przełącznik D odpowiada za funkcję Tamper szyfratora (pozycja ON Tamper aktywny, pozycja OFF Tamper wyłączony). z 4

5 6 OFF ON OFF 7 ON OFF OFF 8 OFF OFF OFF Ustawienie klawiatury LCD Switch 1 Switch 2 Switch 3 Klawiatura 1 OFF OFF OFF Klawiatura 2 ON OFF OFF Klawiatura 3 OFF ON OFF Klawiatura 4 ON ON OFF Klawiatura 5 OFF OFF ON Klawiatura 6 ON OFF ON Klawiatura 7 OFF ON ON Klawiatura 8 ON ON ON Switch 5 Switch 6 Switch 7 PW-4 OFF OFF OFF PW-8 ON OFF OFF PW-16 OFF ON OFF PW-64 I ON ON OFF PW-64 II OFF OFF ON UWAGA Ustawienia manipulatora PW-64 II należy stosować dla central alarmowych w wersji i nowszych Switch 8 odpowiada za włączenie tampera na płycie Przyciski szyfratora LED/ LCD Memory naciśniecie uruchamia odczyt pamięci zdarzeń Bypass przycisk służący do wykluczenia ( bypass ) linii ze stanu czuwania. Wystarczy nacisnąć ten przycisk i następnie podać numer linii, które chcemy wykluczyć. Stay naciśnięcie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w tryb Stay. Arm naciśnięcie (z ew. potwierdzeniem kodem) włącza System w stan czuwania. Control przycisk używany do sterowania wyjściami centrali, które mogą obsługiwać elektrozamki, światło, itp. Panic naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy włącza alarm napadowy (tylko LED) Enter przycisk potwierdzania wprowadzanych danych Chime przycisk wł./ wył. gongu (tylko LCD) Zabezpieczenia szyfratora Alarm Tamper szyfratora jest generowany po czwartym wprowadzeniu błędnego kodu użytkownika. Po błędnych kodach szyfrator nie blokuje się, natomiast centrala aktywuje wyjścia zaprogramowane w Parametry wyjść (2) w adresach i/lub wysyła raport. Reset alarmu następuje po wprowadzeniu prawidłowego kodu użytkownika. Pamięć zdarzeń Centrala przechowuje w pamięci 256 ostatnie zdarzenia systemowe tj.: włączenia, wyłączenia, alarmy, problemy i awarie. Po przekroczeniu w/w liczby zdarzeń, najstarsze z nich jest usuwane. W czasie odczytu pamięci dioda Memory świeci światłem ciągłym, natomiast pulsująca oznacza, że w pamięci znajdują się zdarzenia nie przejrzane przez użytkownika. Aby przejrzeć pamięć zdarzeń wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Memory. Szyfrator będzie wyświetlał z 2-sekundowym odstępem wszystkie zdarzenia począwszy od najmłodszego w czasie. Interpretacja wyświetleń szyfratora według poniższej tabeli. Tabela do interpretacji wyświetleń pamięci zdarzeń. Zdarzenie Urządzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-16 LED 1-16 Świeci stałym LED 1-16 Świeci stałym Bypass linii Linie 1-16 Bypass Świeci stałym Tamper czujnika (zwarcie) Tamper czujnika (rozwarcie) Linie 1-8 Linie 9-16 LED 1-8 Tamper LED 9-16 Tamper Świeci stałym Pulsuje Świeci stałym Pulsuje 5

6 Linia Tamper 4 błędne kody Linia na płycie centrali oznaczona Tamp Złe kody wprowadzone na szyfratorze # Tamper Tamper LED 1-8 Pulsuje Świeci stałym Świeci stałym Słaba bateria Słaba bateria Battery Pulsuje Brak 230V kontroler zasilania 230V Mains Pulsuje Spalony bezpiecznik kontroler bezpieczników Mains Pulsuje Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-16 Słaba bateria pilota Pilot użytkownika 1-20 Nadzór pracy czujników Supervisor czujników bezprz. Linie 1-16 Linie 1-16 Batery LED 1-16 Batery LED 1-16, 17,18,19,20 LED 1-16 Tamper, Control LED 1-16 Tamper, Bypass Pulsuje Świeci stałym Pulsuje Świeci stałym Świeci stałym Pulsuje Świeci stałym Pulsuje Przymus Przymus z szyfratora # LED 1-8 Świeci stałym Tamper, Line Pulsuje Napad Napad z szyfratora # Line Pulsuje LED 1-8 Pulsuje Alarm Pożarowy Alarm z szyfratora Line, Control Pulsuje Alarm Med. Alarm z szyfratora Line, Bypass Pulsuje Włączenie stanu czuwania Partycja A A Świeci stałym Włączenie stanu czuwania Partycja B B Świeci stałym Włączenie stanu czuwania Partycja C C Świeci stałym Włączenie trybu Stay Partycja A A Pulsuje Włączenie trybu Stay Partycja B B Pulsuje Włączenie trybu Stay Partycja C C Pulsuje Awaria linii telefonicznej Dialer centrali Line Świeci stałym Wykorzystano max Dialer centrali Line, LED 1 Świeci stałym liczbę prób połączenia Nie uzyskano potwierdzenia Tryb Walk-test Dialer centrali Line, LED 2 Świeci stałym Tryb Walk-test Mains, Battery, Line, LED 1-16 Świeci stałym Montaż i konfiguracja szyfratora. Do centrali można podłączyć max. 8 szyfratorów. Każdy szyfrator musi mieć ustawiony swój numer (od 1 do 8). Zaletą ustawienia w każdym szyfratorze innego numeru jest większa elastyczność konfiguracji Systemu, jak również możliwość nadzorowania obecności szyfratorów i ich poprawnej pracy. Fabrycznie każdy szyfrator ustawiony jest jako nr 1. Zmiana numeru odbywa się przez delikatne przestawienie mikroprzełączników A,B,C, które znajdują się wewnątrz szyfratora. (szczegółowy schemat w instrukcji szyfratora). Instalacja modułu odbiornika urządzeń bezprzewodowych RX Odbiornik bezprzewodowy umożliwia współpracę centrali z urządzeniami bezprzewodowymi takimi jak czujniki ruchu, kontaktrony oraz piloty bezprzewodowe. Moduł odbiornika łączymy do magistrali systemowej (zaciski DATA, CLOCK na płycie centrali) lub do odpowiednich zacisków w szyfratorach, w zależności od miejsca najlepszego odbioru dla obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych. Odbiornik RX może być podłączany przy użyciu 0,2 mm, nieekranowanych przewodów w łącznej długości do 100 m. Zielona dioda LED w odbiorniku pulsuje podczas uczenia się kodów urządzeń nadawczych oraz świeci stałym światłem podczas odbioru wcześniej wprowadzonych kodów. 6

7 Programowanie centrali. W centrali rozróżniamy dwa tryby programowania: Użytkownika i Instalatora. a) Program Użytkownika. Umożliwia zmiany kodów poszczególnych użytkowników. Fabrycznie, do tych zmian uprawniony jest wyłącznie Użytkownik Główny, tj. Użytkownik 1. Kod fabryczny tego użytkownika: 123. Pozostałym użytkownikom można programowo nadać uprawnienie do zmiany własnych kodów. b) Program Instalatora Umożliwia zmianę wszystkich ustawień centrali. Kod fabryczny Instalatora: Wejście do programowania Użytkownika. Naciskamy kolejno: <PROGRAM>, Kod Użytkownika 1, <ENTER> Po tej sekwencji znajdujemy się w trybie programowania Użytkownika. Możemy ustawić kody (od 3 do 6 cyfr) wszystkim 50 użytkownikom. Zmiana kodu Użytkownika 1: <PROGRAM>, <1>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 2: <PROGRAM>, <2>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 3: <PROGRAM>, <3>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 4: <PROGRAM>, <4>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 12: < PROGRAM >,<12>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Użytkownika 50: <PROGRAM>,<50>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Aby usunąć (skasować) zaprogramowany kod użytkownika przy użycie szyfratora LED należy wykonać: <PROGRAM>, numer użytkownika, <ENTER>, <BYPASS>, <ENTER> Aby usunąć (skasować) zaprogramowany kod użytkownika przy użyciu szyfratora LCD należy wykonać: <PROGRAM>, numer użytkownika, <ENTER>, <CONTROL> + 0, <ENTER> Wyjście z trybu programowania: <PROGRAM>, <ENTER> Program Instalatora. Uwaga! Po podłączeniu zasilania centrali z otwartą linią opisaną na płycie Tamp, szyfrator zasygnalizuje alarm z tej linii, a centrala będzie w stanie gotowości do wejścia w program Instalatora. W tym momencie naciśnięcie przycisku Program spowoduje wejście w program Instalatora. a) Do programu Instalatora wchodzimy z trybu programowania użytkownika. Taki sposób wejścia jest opcjonalny. Jeśli, ktoś uważa za właściwe wchodzenie w program Instalatora bez przejścia przez program Użytkownika, może to zmienić w procesie programowania. Aby z programu Użytkownika przejść do programu Instalatora naciskamy kolejno: <PROGRAM>, kod Instalatora, <ENTER> Po wejściu w program Instalatora, przeglądanie zawartości komórek programu oraz ich modyfikacja odbywa się w następujący sposób: <PROGRAM>, adres komórki, <ENTER>. Po takiej sekwencji, szyfrator wyświetli aktualną zawartość danej komórki. W tym momencie możemy zmieniać jej zawartość naciskając przyciski od 1 do 9. Dokonanie zmian zatwierdzamy przyciskiem <ENTER>. Jeśli nie użyjemy tego przycisku, dane w komórce pozostaną niezmienione. b) Jeśli komórka dotyczy kilku opcji, to świecenie się odpowiedniej diody oznacza, że opcja jest aktywna. c) Komórki z danymi liczbowymi (np. czasy) programuje się identycznie jak kody. Na przykład: <PROGRAM>, adres komórki, <ENTER>, czas w sekundach <ENTER>, 7

8 przy czym: po wprowadzeniu adresu i naciśnięciu <ENTER> szyfrator wyświetli kolejno cyfry znajdujące się w danej komórce równocześnie pikając buzzerem. Po zatwierdzeniu dokonanych zmian zachowa się identycznie. Kod Instalatora P249E 249. Fabryczny kod Instalatora: Uwaga! Jeśli którakolwiek z partycji jest w stanie czuwania, instalator może wejść w program centrali tylko z poziomu programu użytkownika. Uprawnienia użytkowników (1) - P51E-P100E Nr użytkownika Dioda Partycja A o o 1 Partycja B o o 2 Partycja C o o 3 Włączać czuwanie partycji o o 4 Wyłączać czuwanie partycji o o 5 Włączać tryb Stay o o 6 Wyłączać tryb Stay o o 7 Korzystać z funkcji Control o o 8 : Partycja A, B, C kod danego użytkownika jest ważny w wybranej partycji. Przypisanie kodu do więcej niż jednej spowoduje, że dany kod będzie mógł włączać lub wyłączać je jednocześnie. Nie ma możliwości pojedynczego włączania lub wyłączania poszczególnych partycji, kodem przypisanym do więcej niż jednej partycji. Sterować wyjściami Out po odpowiednim zaprogramowaniu centrali, użytkownik ma możliwość włączania lub wyłączania wyjść na płycie centrali. Użycie kodu użytkownika dla zmiany stanu danego wyjścia jest opcjonalne. W tej tabeli deklarujemy, czy dany użytkownik będzie do tego uprawniony. Włączać, wyłączać tryb Stay w trybie Stay czuwają tylko linie z zaprogramowaną opcją Aktywna w Stay oraz linie 24 godzinne. Taki sposób włączenia czuwania partycji, najczęściej wykorzystuje się do zabezpieczenia części obiektu na noc. Uprawnienia użytkowników (2) P101E P150E Dioda Wyłączać sygn. Otwart. Drzwi o 1 Zmieniać numery telefonów o 2 Zmieniać w centrali datę i czas o 3 Inicjować wydruk zdarzeń o 4 Zezwalać na download 5 Zmieniać swój kod o 6 Zmieniać wszystkie kody o 7 Zezw. inst. na wej. w program o 8 : Wyłączać sygnalizację otwartych drzwi jeśli w centrali używana jest opcja kontroli dostępu, można zaprogramować aby linia (jedna lub więcej) była czujnikiem nadzorującym stan drzwi (otwarte, zamknięte). Gdy po przekroczeniu czasu przewidzianego na przejście przez drzwi, w dalszym ciągu pozostają one otwarte, szyfrator będzie sygnalizował ten fakt buzzerem. Aby wyłączyć sygnalizację (do chwili możliwości zamknięcia drzwi) należy wprowadzić kod, który ma zaprogramowaną tę opcję. Zmieniać w centrali datę i czas datę i czas ustawia się programując komórki o adresach od 683 do 687. Wybranie tej opcji daje użytkownikowi dostęp do tych komórek. Zezwalać na download jedną z metod zdalnego programowania centrali przez łącze telefoniczne jest zestawienie połączenia po zezwoleniu przez użytkownika. Należy wejść w program użytkownika należy wpisać 698 <Enter>. Po wykonaniu tej czynności centrala odpowie na wywołanie telefoniczne po drugim dzwonku. Zezwalać instalatorowi na wejście w program do programu instalatora można wejść bezpośrednio (opcja) lub pośrednio z poziomu programu użytkownika. Zaznaczenie tej opcji oznacz, że po wejściu do programu użytkownika danym kodem użytkownika, instalator może z tego poziomu wejść do programu centrali. 8

9 Cyfra przymusu P350E Alarm wyłączenia systemu pod przymusem jest wywoływany gdy użytkownik poprzedzi swój kod ważny w danej partycji cyfrą przymusu. Powyższa funkcja działa tylko na szyfratorze, który obsługuje daną partycję, tzn: jeśli cyfrą przymusu będzie np. 9 a kombinację: 9+kod użytkownika Partycji A wprowadzimy na szyfratorze, który nie obsługuje partycji A to nie będzie efektu. Wartość 0 oznacza wyłączoną funkcję. Alarm przymusu odwołuje się poprzez włączenie i wyłączenie czuwania partycji, w której alarm został wywołany. Strefy czasowe- P791E P814E TZ 1 TZ 2 TZ 3 TZ 4 TZ 5 TZ 6 TZ 7 TZ 8 Czas (gd:mn) Nd Pon Wt Śr Czw Pt So Start 792 Stop Start 795 Stop Start 798 Stop Start 801 Stop Start 804 Stop Start 807 Stop Start 810 Stop Start 813 Stop Dioda Stref czasowych można używać do: - określania ważności kodu użytkownika w dniach tygodnia o określonych porach - automatycznego sterowania wyjściami Out - automatycznego włączania i wyłączania czuwania partycji Każdą strefę czasową definiują trzy komórki. W dwóch określamy czas początku i końca strefy czasowej, w trzeciej zaś dni tygodnia, w których dana strefa obowiązuje. Przykład. 1) Strefa czasowa TZ1 od godz. 8:15 do godz. 17:20 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Wpisujemy: w , w , w 654 zapalamy diodki 2,3,4,5,6. 2) Strefa czasowa TZ2 od godz. 10:30 do godz. 21:50 w poniedziałek, środę, czwartek i sobotę. Wpisujemy: w , w , w 657 zapalamy diodki 2,4,5,7. Strefy czasowe dla użytkowników P151E P200E Dioda TZ 1 1 TZ 2 2 TZ 3 3 TZ 4 4 TZ 5 5 TZ 6 6 TZ 7 7 TZ 8 8 : Wybranie stref czasowych (jednej lub więcej) dla danego użytkownika określa ważność jego kodu w dniach tygodnia pomiędzy zaprogramowanymi godzinami. 9

10 Programowanie pilotów P640E 1-20E Centrala wyposażona w moduł radiowy rozpoznaje sygnał z każdego przycisku pilota, co umożliwia wykorzystanie jednego pilota z kilkoma przyciskami do różnych funkcji. W takim przypadku każdy przycisk pilota należy programować oddzielnie. Aby zaprogramować Pilota 1: <PROGRAM> 640 <ENTER> <1> <ENTER>. Szyfrator będzie wydawał krótkie dźwięki, a na module radiowym zacznie migać zielona dioda. Naciśnij wybrany przycisk w pilocie. Jeśli centrala odbierze sygnał z pilota, szyfrator przestanie wydawać dźwięki i zgaśnie dioda na module radiowym. W identyczny sposób programujemy pozostałe piloty (lub pozostałe przyciski), np.: Programowanie Pilota 2: <PROGRAM> 640 <ENTER> <2> <ENTER> Programowanie Pilota 3: <PROGRAM> 640 <ENTER> <3> <ENTER> Programowanie Pilota 18: <PROGRAM> 640 <ENTER> <18> <ENTER> Typy pilotów P641E P660E Niektórzy producenci pilotów bezprzewodowych oferują udogodnienia dla ich użytkowników, np. pilot przekazuje sygnał słabej baterii do centrali. Aby z nich skorzystać należy zdefiniować typy pilotów wprowadzając w poszczególne adresy (łącznie max. 20 pilotów) odpowiednie cyfry (fabrycznie 0): 0 standardowy pilot 1- Crow 21- Ness 31- Visonic Opcje pilotów (1) P661E P680E Pilot Dioda Partycja A 1 Partycja B 2 Partycja C 3 Włączać czuwanie 4 Wyłączać czuwanie 5 Włączać Stay 6 Wyłączać Stay 7 Nie działa w czasie alarmu 8 : Nie działa w czasie alarmu jeśli aktywujemy tę opcję, pilot nie może wyłączyć czuwania w czasie trwania alarmu. Opcje pilotów (2) P681E P700E Pilot Dioda Włączać funkcję Control 1 Wyłączać funkcję Control 2 Włączać wyjście Out 3 Wyłączać wyjście Out 4 Napad (natychmiastowy) 5 Napad (opóźniony 1,5 sek.) 6 n/u 7 n/u 8 : Napad (opóźniony 1,5 sek.) użytkownik musi przytrzymać przycisk pilota co najmniej przez 1,5 sekundy Wyłączać wyjście Out funkcja działa tylko wtedy gdy wyjście Out ma zaprogramowany czas działania na 0 Opcje pilotów (3). Przypisanie pilotów do wyjść Out P701E P720E Pilot Dioda Out 1 1 Out 2 2 Out 3 3 Out 4 4 Out 5 5 Out 6 6 Out 7 7 Out 8 8 :

11 Dołączanie czujników bezprzewodowych P620E 1-16E Przeprowadza się identycznie jak programowanie pilotów. Aby dołączyć czujnik nr 1: <PROGRAM> 620 <ENTER> <1> <ENTER>. Szyfrator będzie wydawał krótkie dźwięki, a na module radiowym zacznie migać zielona dioda. Spowoduj zadziałanie wybranego czujnika. Jeśli centrala odbierze z niego sygnał, szyfrator przestanie wydawać dźwięki i zgaśnie dioda na module radiowym. W identyczny sposób dołączamy pozostałe czujniki, np.: Dołączenie czujnika 2: <PROGRAM> 620 <ENTER> <2> <ENTER> Dołączenie czujnika 3: <PROGRAM> 620 <ENTER> <3> <ENTER> Dołączenie czujnika 16: <PROGRAM> 620 <ENTER> <16> <ENTER> Kasowanie zaprogramowanej linii odbywa się poprzez naciśnięcie <ENTER> podczas procesu uczenia się kodu. Typy czujników bezprzewodowych P621E P636E Czujnik Typ czujnika : = CROW seria AE z kontrolą stanu baterii 2 = CROW seria AE kontaktron 3 = CROW Merlin PIR (ignoracja sygnału Supervisora) 4 = CROW Merlin PIR (z sygnałem Supervisora) 5 = Free Wave (z sygnałem Supervisora) 6 = Free Wave (ignoracja sygnału Supervisora) 11 = NESS z kontrolą stanu baterii 12 = NESS kontaktron 21 = Electronics Line PIR 31 = Visonic PIR K900 Parametry wyjść (1) P201E - P208E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Praca inwersyjna 1 Pulsacja 2 Jeden impuls 3 Blokada po jednym zadziałaniu 4 Sterowane przez telefon 5 Sterowane z szyfratora Control 6 Linia Gong włącza T. Puls. 7 Pulsacja dla alarmów z linii 24 h 8 : Praca inwersyjna centrala wyposażona jest w 8 wyjść Out typu Open Colector. W wybranych programowo sytuacjach dane wyjście staje się aktywne, podając poziom 0V. Zaznaczenie tej opcji spowoduje odwrócenie działania wyjścia, tj.: w stanie nieaktywnym będzie na nim 0V. Pulsacja wyjście w stanie aktywnym pulsuje z częstością 2 razy na sekundę. Jeden impuls w zaprogramowanej sytuacji na wyjściu pojawi się jeden sekundowy impuls. Blokada po jednym zadziałaniu wyjście może być aktywowane tylko jeden raz w czasie jednego cyklu czuwania. Sterowane przez telefon zaznaczenie tej opcji umożliwia użytkownikowi włączenie i wyłączenie danego wyjścia w czasie komunikacji telefonicznej. Sterowane z szyfratora włączane i wyłączane po użyciu Kodu do sterowania wyjściami Out adres 261 Linia Gong włącza Timer pulsacyjny naruszenie linii zaprogramowanej jako Gong aktywuje wyjście, które będzie pulsować zgodnie z częstotliwością timera pulsacyjnego przez zaprogramowany czas. Pulsacja dla alarmów z linii 24 h wyjście pulsuje zgodnie z częstotliwością timera pulsacyjnego. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, wyjście pracuje w sposób ciągły, bez pulsacji. 11

12 Parametry wyjść (2) P211E P218E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Napad z szyfratora ( Panic ) 1 Alarm pożarowy z szyfratora 2 Alarm med. z szyfratora 3 Cyfra przymusu 4 4 błędne kody 5 Napad z pilota 6 Alarm 24 godzinny 7 Alarm z linii pożarowej 8 : Wybranie jednej (lub więcej) z powyższych opcji spowoduje zadziałanie wyjścia w określonej sytuacji. Alarmy z linii pożarowej spowodują aktywację wyjścia w trybie pulsacyjnym, z częstotliwością zgodną z zegarem pulsacyjnym przypisanym do danego wyjścia. Parametry wyjść (3) P221E P228E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Alarm tampera linii 1 Alarm tampera 2 Brak 230 V 3 Słaba bateria 4 Brak linii tel. 5 Brak potwierdzenia odebrania raportu 6 Automatyczna pulsacja 7 Reset czujek dymu 8 : Brak 230V Brak zasilania sieciowego uaktywni wyjście. Czas dla danego wyjścia powinien być ustawiony na 0. Słaba bateria Wykrycie przez centralę słabego akumulatora uaktywni wyjście. Czas działania danego wyjścia powinien być ustawiony na 0. Brak linii tel. Wykrycie niesprawności linii tel. spowoduje aktywację wyjścia aż do momentu powrotu sygnału linii. Brak potwierdzenia odebrania raportu Jeśli dialer osiągnie maksymalną liczbę prób nawiązania łączności i nie uzyska potwierdzenia odebrania raportu, wyjście zostanie uaktywnione. Odczytanie tej informacji z logu zdarzeń spowoduje reset wyjścia. Automatyczna pulsacja opcja ta spowoduje pulsację wyjścia ( zgodnie z zegarem pulsacyjnym) co 5 sekund. Opcję tą używa się zazwyczaj w celu zasygnalizowania błyskiem światła włączenia się alarmu. Reset czujek dymu dwusekundowy impuls na wyjściu po uzbrojeniu dowolnej partycji, w celu zresetowania czujników dymu. Impuls pojawi się tylko gdy w poprzednim cyklu czuwania miał miejsce alarm z linii 24 h. Parametry wyjść dla partycji (1) A P281E P288E B P381E P388E C P481E P488E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Alarm linii 1 Alarm linii w trybie Stay 2 Potwierdzenie uzbr./ rozbr. z pilota 3 Wszystkie linie stabilne 4 Impuls 2sek. potwierdzający uzbr./ rozbr. 5 n/w 6 Gong 7 n/w 8 A : B C Alarm linii uaktywnia wyjście podczas alarmu linii zwykłych (aktywnych po uzbrojeniu partycji) Alarm linii w trybie Stay jak wyżej dla linii aktywnych w trybie Stay Potwierdzenie uzbr./ rozbr. z pilota dwa krótkie impulsy przy uzbrajaniu partycji z pilota, 4 przy rozbrajaniu 12

13 Wszystkie linie stabilne wyjście uaktywnia się gdy wszystkie linie partycji są stabilne (nie naruszone) Impuls 2sek. potwierdzający uzbr./ rozbr. dwusekundowy impuls przy rozbrajaniu i (lub) rozbrajaniu partycji, zgodnie z ustawieniami w adresie P302E (P402E, P502E) opcje 6,7. Gong wyjście aktywne podczas gongu linii Parametry wyjść dla partycji (2) A P291E P298E B P391E P398E C P491E P498E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda Bypass linii 1 Auto Bypass linii 2 Tak jak beep w czasie na wejście 3 Tak jak beep w czasie na wyjście 4 Wyjście sterowane przyciskiem Control 5 Wskaźnik czuwania partycji 6 Wskaźnik czuwania w trybie Stay 7 Wskaźnik rozbrojenia partycji 8 A : B C Bypass linii wyjście aktywne po upłynięciu czasu na wyjście, gdy co najmniej jedna linia jest wyłączna (zbypasowana) ręcznie lub automatycznie. Czas aktywności wyjścia powinien wynosić 0 (P551E). Auto Bypass linii na wyjściu pojawi się dwusekundowy impuls po wykonaniu automatycznego bypasu. Opcja ta aktywna jest gdy po czasie na wyjście linia jest naruszona oraz dopuścimy taką możliwość w adresie P447E lub P467E. Wyjście sterowane przyciskiem Control szczegółowe ustawienia wyjścia w adresach P301E, P401E, P501E Wskaźnik czuwania partycji wyjście aktywne tylko gdy partycja czuwa (po czasie na wyjście). Czas aktywności wyjścia powinien wynosić 0 (P551E). Wskaźnik czuwania w trybie Stay jak wyżej dla trybu Stay Wskaźnik rozbrojenia partycji wyjście aktywne tylko gdy partycja nie czuwa (również w trybie Stay). Czas aktywności wyjścia powinien wynosić 0 (P551E). Automatyczne włączanie i wyłączanie wyjść P231E P238E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda TZ 1 1 TZ 2 2 TZ 3 3 TZ 4 4 TZ 5 5 TZ 6 6 TZ 7 7 TZ 8 8 : Przykład. 1) Chcemy aby wyjście Out 1 było aktywne i np. włączyło światło o godzinie 22:00, a wyłączyło o 5:00. Programujemy dowolną strefę czasową np. TZ1 (adresy 791,792,793) i w adresie 231 zapalamy diodę nr 1. 2) Chcemy aby wyjście OUT3 włączało klimatyzację o 9:00 a wyłączało o 17:30. Programujemy dowolną strefę czasową np. TZ7 (adresy 797,798799) i adresie 233 zapalamy diodę nr 7 Wartość 0 blokuje funkcję automatycznego włączania i wyłączania wyjścia. Zezwolenie na aktywację wyjść w określonych porach dnia P241E P248E Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Out 5 Out 6 Out 7 Out 8 Dioda TZ 1 1 TZ 2 2 TZ 3 3 TZ 4 4 TZ 5 5 TZ 6 6 TZ 7 7 TZ 8 8 : Jeśli zaprogramowaną wcześniej strefę czasową przydzielimy w powyższej tabeli do danego wyjścia to ograniczymy możliwość jego zadziałania tylko do określonych przedziałów czasowych. 13

14 Przykład. Załóżmy, że do wyjścia Out 1 dołączona jest syrena. Ustawiamy strefę czasową TZ3 na 22:00 9:00 na wszystkie dni tygodnia, a w adresie 241 zapalamy diodę nr 3. Przy takim ustawieniu syrena może się włączyć tylko w nocy. Wartość 0 oznacza, że wyjście może być zawsze aktywowane. Opcje szyfratorów P250E P278E Szyfrator Dioda Szyfrator w partycji A o o o o o o o o 250 Szyfrator w partycji B 251 Szyfrator w partycji C 252 Włączanie partycji w stan czuwania o o o o o o o o 253 Włączanie trybu Stay o o o o o o o o 254 Sterowanie Control o o o o o o o o 255 Aktywny przycisk Bypass o o o o o o o o 256 Aktywny przycisk Panic o o o o o o o o 257 Aktywny przycisk Panic z 2 sek. opóźnieniem o o o o o o o o 258 Napad kombinacją przycisków 1&3 o o o o o o o o 259 Alarm pożarowy przyciskami 4&6 o o o o o o o o 260 Alarm med. przyciskami 7&9 o o o o o o o o 261 Buzzer dla alarmów linii o o o o o o o o 262 Buzzer dla alarmów linii w trybie Stay o o o o o o o o 263 Buzzer dla alarmów linii 24 godzinnych o o o o o o o o 264 Buzzer dla linii gong o o o o o o o o 265 Buzzer w czasie na wyjście o o o o o o o o 266 Buzzer w czasie na wejście w trybie Stay 267 Buzzer w czasie na wejście o o o o o o o o 268 Buzzer dla supervisora czujników bezprzew. oraz o o o o o o o o 269 nadzoru pracy czujników przewodowych Buzzer dla tampera szyfratora (błędne kody) o o o o o o o o 270 Buzzer dla Tamperów linii o o o o o o o o 271 Buzzer dla wejścia Tamper o o o o o o o o 272 Buzzer dla napadu z pilota o o o o o o o o 273 Buzzer dla napadu kombinacją przycisków 1&3 o o o o o o o o 274 Buzzer dla alarmu pożarow. przyciskami 4&6 o o o o o o o o 275 Buzzer dla alarmu med. przyciskami 7&9 o o o o o o o o 276 Buzzer gdy uszkodzona linia telefoniczna 277 Wyłączenie LED-ów podczas czuwania 278 Diody 1-8 oznaczają szyfratory o odpowiednich numerach. Zaznaczenie opcji oznacza, że: -szyfrator może obsługiwać określoną partycję - na danym szyfratorze można wykonywać określone czynności np. programować kody, sterować wyjściami, włączać czuwanie partycji, wykonywać bypass linii, itd. - szyfrator będzie sygnalizował buzzerem wybrane zdarzenia np. otwarcie obudowy, stan linii telefonicznej, itd. Wybór opcji jest całkowicie dowolny. Opcje szyfratorów dla partycji (1) A P299E & P300E 1-8 B P399E & P400E 1-8 C P499E & P500E 1-8 P299E Przycisk Arm rozbraja w czasie na wyjście P300E Przycisk Stay rozbraja tryb Stay bez podania kodu Analogicznie dla partycji B i C. Opcje szyfratorów dla partycji (2) P301E, P401E, P501E A B C Dioda Uzbrajanie tylko przy liniach stabilnych o o o 1 Przycisk Arm przed kodem użytkownika 2 Włączenie Stay wymaga podania kodu 3 Włączanie czuwania wymaga podania kodu 4 Funkcja Control potwierdzana kodem 5 Funkcja Control niezależna od czasu 6 Funkcja Control zadziałanie chwilowe 7 Funkcja Control włącza i wyłącza Gong o o o 8 :

15 Przycisk Arm przed kodem użytkownika normalnie, włączenie czuwania partycji następuje po wprowadzeniu kodu użytkownika. Wybranie tej opcji oznacza, że użytkownik aby włączyć czuwanie, będzie musiał poprzedzić wprowadzenie kodu naciśnięciem przycisku Arm. Włączenie Stay wymaga podania kodu po wybraniu tej opcji włączenie czuwania w trybie Monitor wymaga naciśnięcia przycisku Monitor i następnie wprowadzeniu kodu użytkownika. Włączanie czuwania wymaga podania kodu jeśli ta opcja jest nieaktywna, włączenie czuwania partycji następuje przez naciśnięcie przycisku Arm, bez konieczności wprowadzania kodu użytkownika. Funkcja Control potwierdzana kodem jeśli ta opcja nie jest aktywna, sterowanie wyjściami centrali odbywa się przez naciśnięcie przycisku Control. Włączenie tej opcji oznacza konieczność potwierdzenia naciśnięcia Control uprawnionym kodem użytkownika. Funkcja Control niezależna od czasu po wybraniu tej opcji użycie każde użycie funkcji Control będzie zmieniać stan wyjścia Out na przeciwny, niezależnie od zaprogramowanego czasu działania wyjścia, jego stref czasowych, itd. Jeśli dla wyjścia został zaprogramowany czas, przez jaki ma być ono aktywne i użytkownik włączył wyjście korzystając z funkcji Control, to będzie ono aktywne przez ten, zaprogramowany czas. Funkcja Control zadziałanie chwilowe użycie funkcji powoduje pulsacyjne zadziałanie wyjścia Out, zgodnie z ustawieniem timera pulsacyjnego. Funkcja Control włącza i wyłącza Gong zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po naciśnięciu Control szyfrator LED wchodzi w specjalny tryb (świeci dioda Control). W tym trybie możemy klawiaturą szyfratora przełączać wyjścia zdefiniowane w adresach P201-P208 (6) potwierdzając zmiany Enterem. Drugą możliwością w tym trybie jest włączanie/ wyłączanie linii typu gong za pomocą przycisku Program. Jeśli opcja ta nie jest aktywna naciśnięcie Control przełącza wyjścia zdefiniowane w adresach P (5). Opcje automatycznego włączania partycji P303E, P403E, P503E Partycja A B C Dioda Włączenie czuwania na końcu TZ 1 Wyłączenie czuwania na początku TZ 2 Tryb Stay bez czasu wyjścia 3 Włączenie czuwania bez czasu wyjścia 4 Tryb Stay bez czasu wejścia 5 Czuwanie bez czasu wejścia 6 Używaj dla wszystkich linii czasu wejścia 7 trybu Stay Raportuj w trybie Stay o o o 8 : Uwaga! Opcje od 3 do 8 dotyczą również włączeń wykonywanych przez użytkownika Używaj dla wszystkich linii czasu wejścia trybu Stay zaznaczenie tej opcji spowoduje zignorowanie zdefiniowanych w adresach P511E P526E czasów wejścia dla wszystkich linii w partycji. Czas na wejście będzie wspólny dla tych linii, zgodnie z adresem P540E. Raportuj w trybie Stay włączenie tej opcji spowoduje włączenie raportowania alarmów i bypasów w trybie Stay w formacie Contact ID oraz alarmów linii przy powiadamianiu domowym. Brak potwierdzenia otrzymania raportu spowoduje ponawianie prób raportowania podczas wysyłania testów kontrolnych, o ile centrala nie została rozbrojona. Automatyczne włączanie i wyłączanie stanu czuwania - P290E, P390E, P490E Partycja A B C Dioda TZ 1 1 TZ 2 2 TZ 3 3 TZ 4 4 TZ 5 5 TZ 6 6 TZ 7 7 TZ 8 8 : Każda partycja może być włączana w stan czuwania i/lub wyłączana ze stanu czuwania automatycznie o zaprogramowanej godzinie. W tabeli obok wybieramy strefy czasowe dla partycji, a opcje włączeń i wyłączeń deklarujemy w tabeli Opcje automatycznego włączania partycji. Przykład. Chcemy aby Partycja A włączała automatycznie stan czuwania o 18:00, a wyłączała o 8:00. Programujemy dowolną strefę czasową TZ, np. TZ4 (adresy 800, 801, 802) tak aby zaczynała się o 8:00 i kończyła o 18:00. W adresie 290 zapalamy diodę nr 4. W tabeli Opcje automatycznego włączania partycji zapalamy diody 1 i 2 w adresie

16 Opcje dla partycji P302E, P402E, P502E A B C Dioda Wejście Key jest aktywne o o o 1 Używane drugie wejście Key 2 Wejście Key włącza czuwanie partycji o o o 3 Potwierdzenie włączenia i wyłączenia czuwania impulsem na OUT o o o 4 Potwierdzenie włączenia i wyłączenia Stay impulsem na OUT 5 Impuls 2 sekundy na OUT po włączeniu czuwania o o o 6 Impuls 2 sekundy na OUT po wyłączeniu czuwania 7 Przycisk otwarcia drzwi działa bez względu czuwanie partycji A 8 : Wejście Key jest aktywne aby były możliwe jakiekolwiek reakcje na wejście Key, należy wybrać tę opcję Używane drugie wejście Key podwójny parametr dla wejścia Key. Podłączamy szeregowo trzy rezystory (typ pętli 3 lub 4): 2k2 (jeśli tak ustawiono w P311E) (2), 4k7 i 8k2. Po zaznaczeniu tej opcji rezystor o większej wartości (8k2) jest przypisany do danej partycji. Wejście Key włącza czuwanie partycji jeśli ta opcja jest aktywna, wejście Key włącza czuwanie partycji. Jeśli opcja nie jest aktywna wejście włącza i wyłącza tryb Monitor dla partycji. Potwierdzenie włączenia i wyłączenia czuwania impulsem na OUT dwa krótkie impulsy po włączeniu czuwania i cztery krótkie impulsy po wyłączeniu czuwania partycji A. Patrz również P281E-P288E. Potwierdzenie włączenia i wyłączenia Stay impulsem na OUT jak wyżej tyle, że dla trybu Stay. Przycisk otwarcia drzwi działa bez względu czuwanie partycji jeśli ta opcja jest aktywna, działanie kontroli dostępu określają adresy 456,457,476,477. Kontrola dostępu działa nawet wtedy, gdy partycja jest w stanie czuwania. Opcje systemowe (1) P310E Dioda Ignoruj brak zasilania AC 1 Sygnał modulowany na OUT 1 2 Sygnał modulowany na OUT 2 3 Diody LED wyłączone po uzbrojeniu 4 Ignoruj tampery linii w czasie na wyjście 5 Kod instalatora bez nadzoru użytkownika o 6 Blokada wejścia w tryb programowania bez kodu instalatora 7 Partytcja C jest wspólną dla A i B o 8 : 310 Ignoruj brak zasilania AC centrala nie sygnalizuje braku napięcia sieciowego. Opcja przewidziana do pracy bez zasilania centrali z sieci 230V. Sygnał modulowany na OUT 1, 2 po zaznaczeniu tej opcji na wyjście podawany będzie analogowy sygnał modulowany dla głośników 8 ohm/ 10W. Uwaga!!! podłączenie głośników bez zaznaczenia tej opcji może spowodować ich uszkodzenie. Diody LED wyłączone po uzbrojeniu ponowne włączenie LEDów nastąpi po pojawieniu się alarmu, odliczania czasu na wejście, rozbrojeniu systemu lub przyciśnięciu dowolnego klawisza na szyfratorze. Kod instalatora bez nadzoru użytkownika kod instalatora nie wymaga uprzedniego podania kodu uprawnionego użytkownika. Zaznaczenie tej opcji umożliwia instalatorowi wejście w tryb programowania zawsze gdy system nie czuwa. Blokada wejścia w tryb programowania bez kodu instalatora jeśli aktywujemy tę opcję to przypadku zagubienia kodu instalatora, nie będziemy mogli wejść do programu centrali ani przywrócić ustawień fabrycznych. Partytcja C jest wspólną dla A i B włączenie tej opcji zdefiniuje partycję C jako wspólną dla A i B. W przeciwnym razie partycja C będzie w pełni niezależna. Opcje systemowe (2) P311E Dioda Tamper systemowy sparametryzowany rezystorem 2k2 o 1 Wej. Key sparametryzowane rezystorem 2k2 o 2 Wejście Key z parametrem 4k7 monostabilne o 3 Wejście Key z parametrem 8k2 monostabilne o 4 n/u 5 n/u 6 n/u 7 n/u 8 :

17 Tamper systemowy sparametryzowany rezystorem 2k2 jeśli wyłączymy tą opcję nie używamy rezystora tylko zamykamy pętle na krótko Wej. Key sparametryzowane rezystorem 2k2 j.w. dla wejścia Key Wejście Key z parametrem 4k7 monostabilne jeśli wyłączymy tę opcję będzie to wejście bistabilne Szybkość reakcji linii na wibracje P411E P418E Linia Wartość (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Opcja umożliwia dołączenie do linii ( tylko 1-8) centrali czujników wibracyjnych. Wpisujemy wartości z zakresu 1-8, gdzie wartość 1 oznacza najkrótszy czas reakcji. Gdy nie stosujemy czujników wibracyjnych, wartość powinna być 0. W przeciwnym przypadku wzrośnie prawdopodobieństwo występowania fałszywych alarmów. Parametry linii Linia typu NO Linia radiowa Linia partycji A Linia partycji B Możliwy Bypass Opóźniona warunkowo Podwójne naruszenie Linia 24 godzinna Linia 24 h pożarowa Aktywna w Stay Gong Ograniczenie syreny Automatyczny Bypass Status drzwi Przycisk otwarcia drzwi Gong 24 godzinny Raport wielokrotny Nadzór pracy czujników Uzbraja gdy linie stabilne Kwarantanna Wejścia centrali Dioda Linie 1/9 2/10 3/11 4/12 5/13 6/14 7/15 8/ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

18 Linia typu NO - (normalnie otwarta) deklaruje się wtedy gdy używamy detektorów ze stykiem normalnie otwartym, np.: czujniki dymu lub gazu. Niezaznaczenie tej opcji oznacza, że czujniki mają wyjście typu NC (normalnie zwarte) Linia radiowa oznacza, że: - centrala wyposażona jest odbiornik radiowy RX dołączony do zacisków szyfratorów - odbiornik obsługuje czujniki bezprzewodowe. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że odpowiadająca jej linia przewodowa będzie wyłączona. Linia partycji A ( B ) - przypisanie linii do obu partycji oznacza linię partycji C. Możliwy Bypass określa, które linie użytkownik może (w razie uszkodzenia lub naruszenia z innych powodów) pominąć funkcją BYPASS przed włączeniem czuwania partycji. Opóźniona warunkowo centrala nie reaguje na naruszenie linii opóźnionej warunkowo, gdy odlicza czas na wejście lub czas na wyjście dla danej partycji. Gdy w czuwającej partycji jako pierwsza zostania naruszona linia opóźniona, centrala rozpocznie odliczanie czasu wejścia i będzie ignorowała linie opóźnione warunkowo, natomiast...centrala zareaguje alarmem jeśli linia opóźniona warunkowo zostanie naruszona jako pierwsza. Podwójne naruszenie wybranie tej opcji oznacza, że: - linia wywoła alarm jeśli zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie Podwójne naruszenie adresy 534,535, zostanie wywołany alarm jeśli zostaną naruszone co najmniej dwie linie (tej samej partycji) z opcją podwójne naruszenie w zaprogramowanym czasie - linia wywoła alarm jeśli pozostaje naruszona dłużej niż zaprogramowany czas (np. ktoś uszkodził czujnik) Linia 24 godzinna naruszona, wywołuje alarm bez względu na to czy partycja czuwa, czy nie. Linia 24 godzinna pożarowa j.w. z tym że wyjście zdefiniowane jako pożarowe (P211E P218E - 8), będzie pulsowało. Aktywna w Stay wywołuje alarmy również wtedy gdy partycja czuwa w trybie Monitor Gong linia aktywuje buzzer szyfratora na zaprogramowany czas. (gdy partycja nie czuwa) Ograniczenie syreny w czasie czuwania partycji linia może tylko jeden raz aktywować przypisane jej wyjścia. Automatyczny Bypass linie z tą opcją zostaną automatycznie wyłączone jeśli będą naruszone w chwili upłynięcia czasu na wyjście. Linie bez tej opcji naruszone od chwili upłynięcia czasu na wyjście wywołają alarm. Status drzwi linia używana do sygnalizacji stanu drzwi: otwarte zamknięte lub otwarte bez użycia kodu (np. wyważone) Przycisk otwarcia drzwi dołączony w miejsce czujnika przycisk, będzie aktywować zamek kontroli dostępu. Gong 24 godzinny linia jest gongiem przez cały czas, bez względu na czuwanie partycji, do której należy. Raport wielokrotny w chwili wystąpienia alarmu (naruszenia czuwającej linii) do stacji monitorującej jest wysyłany raport o alarmie a następnie, ewentualny raport o powrocie linii do stanu normalnego. Jeśli zaznaczymy tę opcję, każde następne naruszenie tej samej linii będzie również raportowane. Jeśli zrezygnujemy z tej opcji raport o alarmie zostanie wysłany tylko jeden raz, do chwili wyłączenia czuwania partycji. Uwaga! Wybranie opcji może spowodować, że do stacji monitorującej zostanie wysłanych bardzo wiele raportów o tym samym alarmie np.: fałszywe alarmy spowodowane ruchem powietrza z otwartego okna. Nadzór pracy czujników opcja kontrolująca poprawność pracy czujników (eliminująca uszkodzenia, zabrudzenia oraz zasłonięcia czujników). Jeśli czujnik dołączony do wybranej linii nie pobudzi jej przynajmniej raz w określonym odcinku czasu (adres 439), centrala zareaguje na ten fakt w zaprogramowany sposób. Zaprogramowany czas jest liczony tylko wtedy gdy partycja, do której należy czujnik nie jest w stanie czuwania. Uzbraja gdy linie stabilne jeśli zaznaczone linie będą naruszone system się nie uzbroi Kwarantanna Gdy podejrzewamy linię lub czujnik o wywoływanie fałszywych alarmów możemy ją umieścić w tej grupie. Oznacza to, że naruszenie (po uzbrojeniu) z takiej linii nie wywoła alarmu systemu ani nie będzie w żaden sposób raportowane. Jedynym efektem będzie odpowiednia informacja w pamięci zdarzeń. Walk test P836E Wywołanie numeru tej komórki uruchomi tzw. Walk Test procedurę sprawdzającą poprawność działania czujników. Po włączeniu tej procedury należy kolejno pobudzać czujniki podłączone do centrali. Jeśli centrala zauważy fakt naruszenia linii to na szyfratorze zaświeci się odpowiadająca jej dioda. Świecenie diody będzie utrzymywane aż do chwili wyłączenia procedury Walk Testu przez ponowne wywołanie komórki 836. Funkcje serwisowe P830E P833E, P849E Wejście w komórkę o odpowiednim adresie spowoduje określone wyświetlenie szyfratora Automatyczne przesunięcie czasu letni/ zimowy W tym adresie zapalenie diody nr 8 oznacza włączoną funkcję przesunięcia czasu Wyświetlenie numeru szyfratora Wejście w tę komórkę powoduje wyświetlenie numeru szyfratora ustawionego zworkami. Wyświetlenie partycji obsługiwanych przez szyfrator Wejście w tę komórkę powoduje wskazanie partycji obsługiwanych przez dany szyfrator. Wyświetlenie wersji programu Wejście w tę komórkę powoduje wyświetlenie numeru wersji programu centrali. Aktywne strefy czasowe Wejście w tę komórkę powoduje wyświetlenie wszystkich aktywnych stref czasowych 18

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: 4/8 jedno/dwu parametryczne. Dowolną linię można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną),

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 3--przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver Centrala alarmowa Home Guard A2 A2 Ver. 285.01.03 1. Zastosowanie. Centrala Home Guard A2 jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do budowy małych systemów alarmowych instalowanych w

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1550 WERSJA 4.0 Kody do współpracy z centralą OBSŁUGA CENTRALI W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny ZAMKI SZYFROWE www.rozam.pl www.zamkiszyfrowe.lap.pl 1 ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 55 kodów. Elektroniczny Zamek Szyfrowy RSL-2000F-VP został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

FORZA 7 rev4c. Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych

FORZA 7 rev4c. Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych FORZA 7 rev4c Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych Centrala FORZA 7 spełnia wymagania: Dyrektywa 89/392CE ze zmianami; Dyrektywa CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96); Dyrektywa BT 73/23/CE i

Bardziej szczegółowo

RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164

RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164 RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania: 3.14 wersja dokumentacji: 1.3 Instrukcja instalatora sterownik RSW-164 2 Opis oznaczeń:! i Uwaga. Informacja, na którą

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164

Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164 Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164 wersja oprogramowania: 3.13 wersja dokumentacji: 1.2 Opis oznaczeń:! i Uwaga. Informacja, na którą należy zwrócić szczególną

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi ALARM Z1M Instrukcja obsługi ALBATROSS AUTOALARM Z1M NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1981 2 SPIS TREŚCI FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO Z1M... 4 FUNKCJE PODSTAWOWE ALARMU... 4 WŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO...

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 09/11 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo