Banki i system bankowy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banki i system bankowy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny"

Transkrypt

1 Banki i system bankowy

2 Zacznijmy od historii Pierwsze prymitywne instytucje kredytowe pojawiły się ponad 4 tys. lat temu w starożytnej Mezopotamii 2,5 tys. lat temu umiejętności finansowe od mieszkańców Bliskiego Wschodu przejęli Grecy, a po nich głównymi bankierami Europy zostali bankierzy z północnej części Włoch Lombardii. 2

3 Definicja banku I właśnie Włochy są kolebką współczesnego banku i bankowości. Stamtąd też wywodzi się nazwa "bank". W jęz. włoskim "banca" oznacza ławę, kontuar, przy którym pracowali ówcześni bankierzy. Przyjmowali oni pieniądz kruszcowy, w zamian za który wystawiali zaświadczenie - banknot (weksel) na bankiera w innym mieście. Pieniądz papierowy dysponował istotnymi przewagami nad kruszcem. Jego transport był bezpieczniejszy i wygodniejszy. Gdy rozliczenie trwało zbyt długo niecierpliwi klienci rozbijali ławy bankierów, narażając ich na straty. Często prowadziło to do bankructwa (bancarotta, od: banca - ława, rotta - łamanie). 3

4 Współczesna definicja banku Bank - to przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów. Jak każde przedsiębiorstwo, bank musi zarabiać, przynosić właścicielom zysk. 4

5 Definicja banku c.d. Współcześnie banki świadczą również inne usługi finansowe, w tym ubezpieczeniowe i na rynku papierów wartościowych. Ale pośrednictwem finansowym zajmują się nie tylko banki. Zatem - każdy bank jest pośrednikiem finansowym, ale nie każdy pośrednik finansowy jest bankiem. 5

6 Definicja banku c.d. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa "bank" zarezerwowana jest tylko dla BANKÓW. Bankami NIE SĄ np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. 6

7 Jaka część społeczeństwa korzysta z usług bankowych? Polacy na tle Europy % osób korzystających z usług bankow ych % EU 15 EU 10 Łotwa Polska Litwa Węgry Słowacja Grecja Cypr Republika Czech Estonia Malta Irlandia Włochy Portugalia Finlandia Hiszpania Słowenia Austria Wielka Brytania Szwecja Luksemburg Dania Niemcy Belgia Francja Holandia * osoby w wieku 18 i więcej lat. Źródło: Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Komisja Europejska, Bruksela maj 2008 r.; opracowanie własne. 7

8 Rodzaje banków Banki centralne o nich będzie później Banki operacyjne (komercyjne): uniwersalne świadczą wszystkie rodzaje usług bankowych, nie mają specjalnego profilu działania wyspecjalizowane np. hipoteczne, inwestycyjne, samochodowe Przykład: PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym ING Bank Hipoteczny SA jest bankiem hipotecznym Toyota Bank Polska SA jest bankiem samochodowym 8

9 Rodzaje banków c.d. Ze względu na prawną formę działania banki możemy podzielić na: państwowe spółdzielcze (spółdzielnie) w formie spółek akcyjnych Bank Gospodarstw Krajowego jest bankiem państwowym Bank Spółdzielczy Kampinos ma formę spółdzielni BRE Bank SA jest spółką akcyjną 9

10 Trochę danych o bankach w Polsce bank centralny to Narodowy Bank Polski (NBP) na koniec września 2008 r. funkcjonowały: 53 banki komercyjne - niemal 10 tys. placówek i ponad 142 tys. zatrudnionych 579 banków spółdzielczych - ponad 3,5 tys. placówek i ponad 31 tys. zatrudnionych Ponadto na polskim rynku bankowym działalność prowadzą oddziały instytucji kredytowych z krajów Unii Europejskiej. W chwili wejścia Polski do UE był jeden taki oddział. W ciągu nieco ponad czterech lat ich liczba wzrosła do 18. Przykład: Polbank EFG jest oddziałem banku greckiego. Listę pozostałych oddziałów znajdziemy na stronie Komisji Nadzoru Finansowego 10

11 Trochę danych o bankach na świecie Czołówkę bankowych gigantów współczesnego świata tworzą* Citigroup (USA) - 79,4 mld $ kapitałów HSBC Holdings (Wielka Brytania) - 74,4 mld $ Bank of America (USA) - 74,0 mld $ JP Morgan Chase (USA) - 72,5 mld $ Mitsubisji UFJ Financial Group (Japonia) - 63,9 mld $. i coraz szybciej wchodzą do niej banki chińskie. Wśród nich Industrial and Commercial Bank of China, którego wartość rynkowa w lipcu 2007 r. przewyższyła wartość rynkową Citigroup. *wg rankingu miesięcznika "The Banker" z 2006 r. 11

12 Dla porównania z Polską W 2005 r. wielkość kapitałów Citigroup odpowiadała 1/4 wytworzonego wtedy produktu krajowego brutto Polski i ponad 42 razy przekraczała wielkość kapitałów największego banku w Polsce PKO BP SA, który zajął 229. miejsce w rankingu The Banker. 12

13 Produkty i usługi bankowe Do podstawowych usług świadczonych przez banki należy: przyjmowanie depozytów udzielanie kredytów prowadzenie rachunków bankowych dokonywanie rozliczeń pieniężnych Rozwój technologii bankowych i wzrost konkurencji ze strony innych banków oraz parabanków prowadzi do coraz to większej ilości produktów bankowych, często dosyć skomplikowanych. Z badań wynika, że większość klientów szuka prostych i szybkich rozwiązań. 13

14 Produkty i usługi bankowe c.d. Banki świadczą również szereg usług pośrednich: wydawanie kart kredytowych leasing factoring udzielanie gwarancji obrót kapitałowy doradztwo finansowe udostępnianie skrytek i sejfów 14

15 System bankowy Na system bankowy składają się trzy elementy: instytucje - bank centralny, banki komercyjne i spółdzielcze wzajemne powiązania między nimi a otoczeniem infrastruktura prawna regulująca działalność tych instytucji 15

16 System bankowy c.d. W każdym państwie istnieje jeden bank centralny, np.: w Polsce - Narodowy Bank Polski w Wielkiej Brytanii - Bank of England w Niemczech - Deutsche Bundesbank we Francji - Banque de France na Węgrzech - Magyar Nemzeti Bank z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie rolę banku centralnego pełni System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Rezerwa Federalna lub FED - z ang. Federal Reserve), składający się z Rady Gubernatorów w Waszyngtonie oraz 12 regionalnych Banków Rezerwy Federalnej w głównych miastach kraju. 16

17 System bankowy c.d. - funkcje banku centralnego Bank centralny pełni kilka ważnych funkcji jako: bank emisyjny dokonuje emisji pieniądza gotówkowego (banknotów i monet) bank banków jest bankiem dla innych banków centralny bank państwa prowadzi bankową obsługę budżetu państwa, formułuje i realizuje politykę pieniężną Rada Polityki Pieniężnej (RPP) organ NBP dba o poziom inflacji w Polsce i ustala podstawowe stopy procentowe. 17

18 System bankowy c.d. Oprócz banków - drugim, ważnym elementem systemu bankowego - jest całokształt regulacji prawnych. Najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie polskiego systemu bankowego jest ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Prawo bankowe. Ustawa Prawo bankowe określa zasady: tworzenia i organizacji banków sprawowania nadzoru bankowego prowadzenia działalności bankowej postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków 18

19 System bankowy c.d. Główne czynniki determinujące rozwój systemu bankowego: otoczenie społeczne i gospodarcze, w jakim działają banki wielkość i struktura zapotrzebowania na usługi bankowe regulacje prawne określające działania banków skłonność i zdolność banków do innowacyjności działania 19

20 System bankowy c.d. Główne tendencje we współczesnych systemach bankowych: koncentracja i konsolidacja - przejęcia i fuzje, powstawanie holdingów i konglomeratów finansowych. W konsekwencji zmniejsza się liczba banków, zacierają się bariery pomiędzy poszczególnymi typami instytucji finansowych (banki - fundusze inwestycyjne - towarzystwa ubezpieczeniowe - domy maklerskie) globalizacja - rozwój bankowości transgranicznej, międzynarodowej 20

21 Sieć bezpieczeństwa finansowego Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) to instytucje i regulacje prawne działające na rzecz ochrony systemu finansowego przed destabilizacją. Konsekwencje destabilizacji systemu finansowego to: zakłócenia w systemach płatności i rozliczeń utrata części (lub całości) oszczędności przez deponentów kryzys walutowy Stabilność finansowa jest uznawana za atut, z którego korzystają wszyscy uczestnicy życia gospodarczego. Ze względu na szczególną rolę banków w gospodarce, w praktyce sieć bezpieczeństwa finansowego odnosi się do systemu bankowego, który jest częścią systemu finansowego. 21

22 Sieć bezpieczeństwa finansowego c.d. Najważniejsze instytucje tworzące sieć bezpieczeństwa finansowego: bank centralny (w Polsce - Narodowy Bank Polski nadzór bankowy (Komisja Nadzoru Finansowego system gwarantowania depozytów ( Sieć bezpieczeństwa finansowego pełni dwie funkcje: profilaktyczną - zapobieganie destabilizacji systemu bankowego zarządzania kryzysowego 22

23 Sieć bezpieczeństwa finansowego c.d. Kto, kiedy i jak działa? W różnych krajach istnieją różne rozwiązania, ale zazwyczaj: nadzór bankowy pełni funkcję profilaktyczną bank centralny pełni funkcję zarządzania kryzysowego system gwarantowania depozytów pełni obie funkcje Przykład: jak działa system gwarantowanie depozytów? funkcja profilaktyczna (zapobiegania) - samo jego istnienie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród klientów banków i ogranicza ryzyko systemowe; w przypadku polskiego systemu gwarantowania BFG może udzielać pomocy bankom przeżywającym kłopoty funkcja zarządzania kryzysowego - wypłata zgromadzonych przez deponentów środków w banku (w Polsce wysokość gwarancji wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro.) 23

24 Instytucje wspierające sektor bankowy Instytucje wspierające sektor bankowy: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Biuro Informacji Kredytowej (BIK) KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa SA - realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze w złotych oraz w euro. 24

25 Instytucje wspierające sektor bankowy c.d. KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są do głównych zadań należy prowadzenie kont depozytowych dla uczestników KDPW, do których należą domy maklerskie i banki. System kont depozytowych zastąpił tradycyjne (papierowe) papiery wartościowe. BIK Biuro Informacji Kredytowej prowadzi bazę danych o historii kredytowej wszystkich klientów banków (informacje o wszystkich zaciągniętych kredytach, o kartach kredytowych i debetach). 25

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

Bankowość 1. 1. Pojęcie banku...1 2. Rola banku...4 3. System bankowy...6 4. Rodzaje banków...8

Bankowość 1. 1. Pojęcie banku...1 2. Rola banku...4 3. System bankowy...6 4. Rodzaje banków...8 Bankowość 1 Plan zajęć 1. Bank i system bankowy 2. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny 3. Operacje bankowe 4. Polityka i strategia działania banku komercyjnego 5. Kształtowanie operacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Dostarczenie Studentom ogólnej wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania: 1. jednego z ogniw finansów,

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

1 System bankowy. 1.1. Sieć stabilności finansowej. Małgorzata Zaleska

1 System bankowy. 1.1. Sieć stabilności finansowej. Małgorzata Zaleska 1 System bankowy 1.1. Sieć stabilności finansowej Małgorzata Zaleska Współczesne systemy finansowe, które obejmują m.in. system bankowy, mają strukturę dwustopniową. Pierwszy, wyższy stopień, stanowią

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI Wersja z 2013-07-15 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE Podstawę konstrukcji załączonych formularzy

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nadzór bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Autor: Piotr Ciżkowicz

Nadzór bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Autor: Piotr Ciżkowicz Nadzór bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi ze stabilnością sektora bankowego oraz rolą nadzoru

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529) 1 Niniejsza ustawa dokonuje

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ I BANKI - NOTATKI

PIENIĄDZ I BANKI - NOTATKI DR ROBERT HUTERSKI PIENIĄDZ I BANKI - NOTATKI (19.02.2012) 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie ze względu na odczuwaną przez ludzkość potrzebę uproszczenia

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo