ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank."

Transkrypt

1 ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. ING BANK ŚLĄSKI

2 Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. 2

3 Spis treści Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 3

4 Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w 1 półroczu 2015 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów: 80,2 mld zł depozytów +10,8 mld zł (+15%) r/r 54,6 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,4 mld zł (+18%) r/r 3,9 mln klientów detalicznych wzrost netto o 280 tys. r/r 39,6 tys. klientów korporacyjnych Wzrost sprzedaży produktów kredytowych: 66,4 mld zł kredytów udzielonych klientom +11,2 mld zł (+20%) r/r 41,9 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +6,5 mld zł (+18%) r/r 24,5 mld zł kredytów detalicznych +4,7 mld zł (+24%) r/r 18,3 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,8 mld zł (+27%) r/r; 15,1% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w 1 półroczu 2015 roku Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie: 944 bankomaty własne oraz 807 wpłatomatów (wliczając 694 maszyny dwufunkcyjne i ponad 600 bezstykowych) 399 oddziałów ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 1 mln pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety); ponad 40 tys. pobrań aplikacji ING Business Opracowanie prostej i uczciwej oferty produktowej: 2,7 mln rachunków bieżących, w tym 76% Kont Direct Kampania otwartego konta oszczędnościowego Kto wie, jak oszczędzać - ten ma,,pieniądze trzeba oddać, ale to co zyskasz to Twoje kampania pożyczek gotówkowych Aleo 44 tys. aktywnych firm Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku: mln zł przychodów w 1 półroczu 2015 r. +6% r/r 890 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 1 półroczu 2015 r. +7% r/r Zysk netto na poziomie 606 mln zł w 1 półroczu 2015 r. +13% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 78% +3 p.p. r/r 4

5 Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł Zmiana % kw/kw Zmiana % do końca roku Zmiana % r/r Depozyty klientów ogółem % 6% 15% Depozyty klientów detalicznych % 9% 18% Depozyty klientów korporacyjnych % 2% 10% Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank % 9% 19% % 13% 28% Kredyty klientów ogółem % 13% 20% Kredyty dla klientów detalicznych % 12% 24% Wolumen kredytów hipotecznych % 13% 27% Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem % 14% 18% 5

6 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 8,42 7,88 7,24 7,10 7,03 7,25 7,33 7,40 7,50 7,76 8,18 8,07 8,13 8,20 8,29 8,42 8,60 8,89 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 2,00 2,36 2,67 2,89 2,99 3,03 3,14 3,19 3,22 3,30 3,37 3,41 3,47 3,56 3,70 3,84 3,95 4,11 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 6

7 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych 27 Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 7,79 6,82 6,35 6,56 6,41 6,50 6,41 6,64 6,20 7,00 7,57 7,44 7,08 7,43 7,39 7,36 7,57 7,68 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 6,34 6,60 7,09 7,19 8,19 8,16 8,09 7,99 8,07 8,03 8,20 8,32 8,66 8,92 9,03 8,97 9,30 9,89 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 7

8 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w mln zł 1H H 2015 zmiana Przychody ogółem 1 781, ,4 + 6% Koszty ogółem 951,7 997,9 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 829,8 889,5 + 7% Koszty ryzyka 117,4 148,6 + 27% Zysk brutto 712,4 740,9 + 4% Zysk netto 536,9 605,6 + 13% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,4% 52,9% - 0,5 p.p. w mln zł 2Q Q 2015 zmiana Przychody ogółem 897,7 981,4 + 9% Koszty ogółem 480,5 502,3 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 417,2 479,1 + 15% Koszty ryzyka 33,3 64,3 + 93% Zysk brutto 383,9 414,8 + 8% Zysk netto 282,3 344,6 + 22% Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,5% 51,2% - 2,3 p.p. ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów 8

9 Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa ,76 2,75 2,73 2,50 2,47 1,50 57,2 53,4 52,9 1H H H 2015 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 1H H H 2015 Przychody (mln zł) C/I (%) Salda komercyjne na pracownika , , ,1 1H H H H H H 2015 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów 9

10 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 10

11 Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów 3,9 mln klientów detalicznych 231,6 tys. nowych klientów pozyskanych w 1 półroczu 2015 roku 24,5 mld zł kredytów detalicznych +4,7 mld zł (+24%) r/r oraz +1,4 mld zł (+6%) kw/kw 18,3 mld zł kredytów hipotecznych +3,8 mld zł (+27%) r/r oraz +1,1 mld zł (+6%) kw/kw 15,1% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 1 półroczu 2015 roku 1,45 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 półroczu 2015 roku (+10% r/r); 785 mln zł sprzedaży w 2 kwartale 2015 roku (+6% r/r oraz +18% kw/kw) 54,6 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,4 mld zł (+18%) r/r oraz +2,3 mld zł (+4%) kw/kw 2,7 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 76% Kont Direct 85% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów ING BankMobile oraz ING BankMobile HD 1 mln pobrań aplikacji na smartfony i tablety 11

12 Baza klientów 3,9 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych ,81 3,88 3,60 3,67 3,73 118,8 112,8 101,7 83,6 92,9 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (w tys.) za: prowadzenie konta kartę do konta (przy wydatkach min. 300 zł miesięcznie) wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, także telefonem krajowe przelewy przez telefon i internet w PLN QoQ YtD YoY % rachunków to Konta Direct 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci indyw idualni Przedsiębiorcy Uwaga: rachunki bieżące w PLN 12

13 Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +19% +4% QoQ +2% YtD +13% YoY +28% % -4% -5% % +11% +9% +13% +19% +28% +4% QoQ +9% YtD +18% YoY 2Q Q Q Q Q 2015 Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące 13

14 Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) % % QoQ +11% 1,45 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 półroczu 2015 r. (+10% r/r) YtD +21% Sprzedaż 785 mln zł w 2 kwartale 2015 r. (+6% r/r oraz +18% kw/kw) YoY +45% % +2% +1% +10% +6% +9% +21% +3% +8% Co trzecia pożyczka sprzedawana jest przez zdalne kanały sprzedaży (Internet/mobile) +7% +13% +28% 2Q Q Q Q Q 2015 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Pożyczki gotówkowe Faktoring & Leasing 14

15 Kredyty hipoteczne 18,3 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) % % +6% % --- FX 15,1% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w I połowie 2015 r., #3 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 3,0 mld zł (+84% r/r) 91% 92% --- PLN 7,2% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,2% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec I półrocza 2015 r.) Q14 4Q14 1Q15 2Q Sektor bankowy: miesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) gru-06 mar-07 cze-07 wrz-07 PLN gru-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10 wrz-10 gru-10 mar-11 cze-11 wrz-11 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru FX mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15 1,3% 98,7%

16 Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD - od 26 sierpnia 2013 r.) ~ 1,7 mln transakcji w czerwcu 2015 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 240 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 135 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 1 mln pobrań aplikacji Teraz ING BankMobile także w wersji anglojęzycznej 399 oddziałów ze strefami samoobsługowymi 944 bankomaty własne oraz 807 wpłatomatów (wliczając 694 maszyny dwufunkcyjne) Ponad 600 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 59 punktów ING Express w centrach handlowych 85% wpłat na konto zrealizowanych samoobsługowo 193 placówek w nowym standardzie 16

17 Nowa oferta kont maklerskich i aplikacja mobilna konto elastyczne konto aktywne Aplikacja mobilna Market Mobile Bezpłatna dla posiadaczy konta elastycznego i aktywnego Podstawowe funkcjonalności platformy transakcyjnej, m.in. bieżąca wycena portfela oraz podgląd salda dostępnych środków PRZELEWY ONLINE Bezpłatne przelewy 24/7 pomiędzy kontem osobistym w ING Banku Śląskim i kontem maklerskim WSPARCIE Możliwość skorzystania z usług dodatkowych Dodatkowe, zaawansowane narzędzia, np. możliwość podglądu pięciu najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla danego waloru, wykresy dzienne i wielosesyjne, rynkowa statystyka sesji NOTOWANIA 4 MAX Profesjonalna aplikacja do analizy notowań i wykresów giełdowych, dla posiadaczy Konta Maklerskiego Aktywnego SERWIS INFORMACYJNY Najnowsze wiadomości z rynku przygotowane przez agencję Reuters dostępne dla wszystkich klientów usługi Konto Maklerskie 17

18 Bankowość Korporacyjna Wzrost wolumenów 39,6 tys. klientów korporacyjnych 41,9 mld zł kredytów korporacyjnych +6,5 mld zł (+18%) r/r oraz +3,3 mld zł (+9%) kw/kw 5,4 mld zł należności leasingowe; 2,1 mld zł należności z tytułu faktoringu 25,6 mld zł depozytów korporacyjnych +2,3 mld zł (+10%) r/r oraz +0,6 mld zł (+2%) kw/kw Największe transakcje w 1 półroczu 2015 roku: - 1,5 mld PLN kredyt konsorcjalny (udzielony wraz z grupą 3 innych banków) dla spółki Grupa Azoty S.A. - 1,0 mld PLN emisja pięcioletnich obligacji spółki Enea S.A mln EUR refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center (największego centrum handlowego w Krakowie) mln EUR refinansowanie zadłużenia Blue City Shopping (centrum handlowego w Warszawie) - Finansowanie dla Neptune Property Venture (joint venture utworzone przez TH Real Estate oraz Neinver) 81 mln EUR kredyt odnawialny 120 mln PLN kredyt długoterminowy Ponad 40 tys. pobrań aplikacji mobilnej ING Business - aplikacja wprowadzona w styczniu 2013 roku, nowa wersja udostępniona w czerwcu 2015 roku Aleo platforma handlowo-aukcyjna dla firm: 44 tys. aktywnych firm 18

19 Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) +10% +2% QoQ -2% YtD -5% YoY -4% 4,7 tys. (+27% r/r) Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a +6% +7% +22% nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w ciągu I półrocza 2015 roku Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +18% +10% QoQ +11% YtD +9% YoY +9% % +6% +24% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a 19

20 Nowoczesny system bankowości internetowej Nowa wersja aplikacji mobilnej ING Business ING Business na Apple Watch Nowa wersja aplikacji ING Business, która w czerwcu zastąpiła dotychczasową aplikację ING BusinessMobile to pierwszy krok w stronę jednego nowoczesnego systemu, który połączy: dotychczasową bankowość internetową ING BusinessOnLine oraz bankowość mobilną. ING Business to: Przejrzystość Uniwersalność Możliwość personalizacji Twoja firma działa tam, gdzie działasz Ty. W połowie lipca 2015 roku ING Bank Śląski, jako pierwszy w Polsce udostępnił aplikację bankową na Apple Watch. Wersja aplikacji mobilnej na Apple Watch to kolejny element nowoczesnego systemu bankowości internetowej dla firm. 20

21 Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) ING Direct Business Credit +18% Finansowanie przez Internet +9% Dobór produktu kredytowego QoQ YtD YoY Symulacja zdolności kredytowej % +25% +26% Złożenie wniosku kredytowego BEZ WIZYTY W ODDZIALE % +7% +13% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 21

22 Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 1H 2015 r. 5,6% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 7,2% (#4 pozycja) w 1H 2015 r. 8,6 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+42% r/r) #2 pozycja na rynku z udziałem rynkowym 13,9% 8,7 7, % +14% 1H 14 1H 15 Obroty (mld zł) 1H 14 1H 15 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) +3% +6% QoQ YtD YoY +12% % -6% -15% % QoQ YtD YoY % +11% +17% % +2% +7% % +20% +18% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a 22

23 Finansowanie przedsiębiorstw i bankowość inwestycyjna Główne transakcje w I półroczu 2015 roku TriGranit Development Corporation Refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center 193 mln EUR Wyłączny Organizator, Kredytodawca, Agent Luty 2015 r. Kredyt długoterminowy Kredyt odnawialny 116 mln PLN Wyłączny Organizator Kredyt konsorcjalny 1,5 mld PLN Organizator finansowania, Kredytodawca pierwotny Kwiecień 2015 r. Kwiecień 2015 r. 5-letni kredyt konsorcjalny 25 mln EUR Organizator finansowania, Kredytodawca Maj 2015 r. Refinansowanie zadłużenia Blue City Shopping 185 mln EUR Wiodący organizator, Dostawca transakcji zabezpieczającej, Bank prowadzący rachunek Neptune Property Venture 81 mln EUR Kredyt odnawialny 120 mln PLN Kredyt długoterminowy Wyłączny organizator, Wyłączny zabezpieczający Ogrody Shopping Centre 65 mln EUR Kredyt długoterminowy Wyłączny kredytodawca 5-letni kredyt konsorcjalny finansowanie przejęcia pakietu aktywów Grupy Agros Nova Czerwiec 2015 r. Maj 2015 r. Czerwiec 2015 r. Czerwiec 2015 r. 23

24 Rynek dłużny oraz rynek pieniężny Główne transakcje w I półroczu 2015 roku ING Securities Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) oraz liczba emitentów Emisja Pięcioletnich Obligacji (w ramach programu na 5 mld zł) 1 mld PLN Lider Konsorcjum, Agent ds. płatności, Depozytariusz, Dealer, Agent Kalkulacyjny Luty 2015 r. Prime Car Management S.A. Przyspieszona budowa księgi popytu 75 mln EUR Jeden z Globalnych Koordynatorów, Współprowadzący Księgę Popytu Kwiecień 2015 r. 11,8 11, H H 2015 Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) Liczba obsługiwanych podmiotów 1-sza pozycja na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 33,4% udziałem rynkowym na koniec czerwca 2015 roku 24

25 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 25

26 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 1 półrocze 2015 roku w mln zł 1H H 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 1 150, ,1 + 1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 555,7 513,5-8% Trading i pozostałe przychody 75,7 210, % Przychody ogółem 1 781, ,4 + 6% Koszty ogółem 951,7 997,9 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 829,8 889,5 + 7% Koszty ryzyka 117,4 148,6 + 27% Zysk brutto 712,4 740,9 + 4% Zysk netto 536,9 605,6 + 13% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,4% 52,9% - 0,5 p.p. 26

27 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 2 kwartał 2015 roku w mln zł 2Q Q 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 582,2 594,1 + 2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 279,6 263,5-6% Trading i pozostałe przychody 35,9 123, % Przychody ogółem 897,7 981,4 + 9% Koszty ogółem 480,5 502,3 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 417,2 479,1 + 15% Koszty ryzyka 33,3 64,3 + 93% Zysk brutto 383,9 414,8 + 8% Zysk netto 282,3 344,6 + 22% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,5% 51,2% - 2,3 p.p. 27

28 Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) +9% +6% % % +8% QoQ +43% +5% YoY +244% -6% % % +2% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Wynik odsetkow y netto Wynik prow izyjny netto Pozostałe przychody % 0% Wy nik odsetkowy netto + Wy nik prowizy jny netto 28

29 Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) 602-6% % +14% +5% +6% -65% +9% % -5% QoQ +13% +13% +5% +2% -11% YoY +13% +13% +16% +7% -69% % +10% % % 0% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Pozostałe prowizje Prowizje z ty tułu f aktoringu i leasingu Prowizje związane z dy stry bucją jednostek uczestnictwa, działalnością maklerską oraz za usługi powiernictwa i za przechowy wanie papierów wartościowy ch Prowizje związane z udzielaniem kredy tów Prowizje związane z kartami debetowy mi i kredy towy mi Marża transakcy jna na transakcjach wy miany walut Prowizje związane z prowadzeniem rachunków klientów 29

30 Przychody według linii biznesowych Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +9% % % 981 QoQ YoY % % +4% % % +14% 1H H 2015 Bankowość Detaliczna 2Q Q Q Q Q 2015 Bankowość Korporacyjna 30

31 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) % % +1% QoQ YoY +10% +2% +10% % +3% +15% % 0% +86% % +4% +3% % % -2% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Koszty BFG Koszty marketingu i promocji Amortyzacja 31

32 Koszty ryzyka Bank 65,2 85,1 84,3 64,3 33,3 0,50% 0,25% 0,49% 0,46% 0,58% 0,49% 0,56% 0,47% 0,50% 0,40% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 22,7 0,50% 0,27% 52,0 0,58% 66,9 0,74% 0,55% 0,55% 50,4 0,55% 0,54% 40,7 0,57% 0,42% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 10,6 0,51% 13,2 18,2 0,39% 0,38% 0,21% 0,25% 0,33% 33,9 0,59% 0,35% 23,6 0,39% 0,39% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 32

33 2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 7,2% 7,1% 7,0% 4,4% 4,2% 4,1% 7,1% 4,5% 7,0% 3,8% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,5% 7,4% 7,6% 5,3% 5,1% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% Odpisy i rezerwy na należności z przesłanką utraty wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4,9% 7,6% 5,6% 7,6% 4,6% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za maj 2015 r. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej ,6% 81,2% 81,1% 82,3% ,0% 60,6% 61,9% 65,3% 59,2% 59,1% 54,7% 56,2% 59,7% 52,5% 51,1% Q Q Q Q Q 2015 Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK 2Q Q Q Q Q Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni 2Q Q Q Q Q 2015 Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni W 2 kwartale 2015 r. sprzedano część wierzytelności korporacyjnych klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub też w całości spisane z bilansu (265,6 mln zł kapitału i naliczonych odsetek). Wpływ na portfel kredytów z utratą wartości -191,7 mln zł.

34 Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) +7% +3% Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) 2% 7% 1% 48% 98,3 96,8 1,7 1,6 6,8 0,8 7,1 0,5 46,8 49,3 99,9 102,6 105,3 1,5 1,5 1,6 7,4 7,1 6,8 0,1 1,0 0,5 50,0 52,8 57,0 1% 7% 1% 54% 53,6 33,5 +20% 56,4 57,1 35,2 34,8 +8% 64,4 59,6 QoQ 39,3 +9% 36,0 YtD +13% YoY +17% 32% 31,8 32,8 34,0 35,9 33,7 32% 10% 10,4 5,5 7,2 4,5 5,2 5% 20,1 21,2 22,3 23,6 25,1 +6% +13% +25% 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Pozostałe Należności leasingowe i faktoringowe Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom Papiery wartościowe Kredyty i należności od innych banków + środki finansowe w Banku Centralnym Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom nie obejmują należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu ani dłużnych papierów wartościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej (odpowiednik poprzedniego bilansu) w kategorii kredytów (Euroobligacje). Euroobligacje zostały ujęte w portfelu papierów wartościowych 34

35 Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) 5% 2% 12% 1% +7% 98,3 99,9 102,6 96,8 4,7 5,8 6,7 7,7 1,5 2,1 0,9 1,2 6,1 5,8 11,9 7,0 0,1 1,3 0,3 +3% 105,3 6,0 0,4 8,5 6% 0% 8% 69,7 23,7 71,7 24,6 +16% 75,7 25,4 +4% 77,6 80,8 25,1 26,0 QoQ +4% YtD +2% YoY +10% 71% 69,7 71,7 75,7 77,6 80,8 77% 46,0 47,1 50,3 52,5 54,8 +4% +9% +19% 9% 9,2 9,9 10,5 10,2 9,6 9% 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Inne zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 35

36 Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE +7% +3% +4% -7% 98,3 96,8 99,9 102,6 105,3 9,16 9,93 10,45 10,23 9,56 12,3% 12,5% 11,9% 11,9% 12,4% 1,15% 1,16% 1,10% 1,07% 1,10% 11,9% 11,8% 11,1% 10,8% 11,2% 2Q Q Q Q Q 2015 Aktyw a ROA Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) 582,2 596,9 583,2 569,0 594,1 2,73% 2,71% 2,72% 2,64% +2% 2,67% 2,52% 2,56% 2,37% +4% 2,47% 2,38% 2Q Q Q Q Q 2015 Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna 2Q Q Q Q Q 2015 Kapitał własny ROE - skory gowany ROE Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto skumulowana = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalna = kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 36

37 Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów do depozytów % 79% 76% 77% 80% 15,7% 15,0% 15,3% 14,2% 15,5% 14,2% 15,8% 14,8% 14,6% 13,7% 74% 76% 73% 75% 78% 2Q Q Q Q Q 2015 Wymogi kapitałow e ogółem (mln zł) Fundusze w łasne (mln zł) Łączny w spółczynnik kapitałow y - skonsolidow any Łączny w spółczynnik kapitałow y - jednostkow y 2Q Q Q Q Q 2015 Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów + finansow anie udzielone ING Lease przez jednostki Grupy ING spoza Grupy ING Banku Śląskiego Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów Począwszy od stycznia 2015 roku Bank uwzględnia w kalkulacji funduszy własnych 40% niezrealizowanych zysków oraz 100% niezrealizowanych strat z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego przekazanymi pismem BRB/DRB_II/0735/29/17/2015 z dnia 26 marca 2015 roku). W roku 2014 w kalkulacji funduszy własnych Bank ujmował odpowiednio 0% niezrealizowanych zysków i 80% niezrealizowanych strat z wyceny. 37

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo