ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank."

Transkrypt

1 ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. ING BANK ŚLĄSKI

2 Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. 2

3 Spis treści Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 3

4 Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w 1 półroczu 2015 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów: 80,2 mld zł depozytów +10,8 mld zł (+15%) r/r 54,6 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,4 mld zł (+18%) r/r 3,9 mln klientów detalicznych wzrost netto o 280 tys. r/r 39,6 tys. klientów korporacyjnych Wzrost sprzedaży produktów kredytowych: 66,4 mld zł kredytów udzielonych klientom +11,2 mld zł (+20%) r/r 41,9 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +6,5 mld zł (+18%) r/r 24,5 mld zł kredytów detalicznych +4,7 mld zł (+24%) r/r 18,3 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,8 mld zł (+27%) r/r; 15,1% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w 1 półroczu 2015 roku Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie: 944 bankomaty własne oraz 807 wpłatomatów (wliczając 694 maszyny dwufunkcyjne i ponad 600 bezstykowych) 399 oddziałów ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 1 mln pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety); ponad 40 tys. pobrań aplikacji ING Business Opracowanie prostej i uczciwej oferty produktowej: 2,7 mln rachunków bieżących, w tym 76% Kont Direct Kampania otwartego konta oszczędnościowego Kto wie, jak oszczędzać - ten ma,,pieniądze trzeba oddać, ale to co zyskasz to Twoje kampania pożyczek gotówkowych Aleo 44 tys. aktywnych firm Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku: mln zł przychodów w 1 półroczu 2015 r. +6% r/r 890 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 1 półroczu 2015 r. +7% r/r Zysk netto na poziomie 606 mln zł w 1 półroczu 2015 r. +13% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 78% +3 p.p. r/r 4

5 Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł Zmiana % kw/kw Zmiana % do końca roku Zmiana % r/r Depozyty klientów ogółem % 6% 15% Depozyty klientów detalicznych % 9% 18% Depozyty klientów korporacyjnych % 2% 10% Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank % 9% 19% % 13% 28% Kredyty klientów ogółem % 13% 20% Kredyty dla klientów detalicznych % 12% 24% Wolumen kredytów hipotecznych % 13% 27% Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem % 14% 18% 5

6 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 8,42 7,88 7,24 7,10 7,03 7,25 7,33 7,40 7,50 7,76 8,18 8,07 8,13 8,20 8,29 8,42 8,60 8,89 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 2,00 2,36 2,67 2,89 2,99 3,03 3,14 3,19 3,22 3,30 3,37 3,41 3,47 3,56 3,70 3,84 3,95 4,11 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 6

7 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych 27 Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q 15 2Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 7,79 6,82 6,35 6,56 6,41 6,50 6,41 6,64 6,20 7,00 7,57 7,44 7,08 7,43 7,39 7,36 7,57 7,68 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2Q15 6,34 6,60 7,09 7,19 8,19 8,16 8,09 7,99 8,07 8,03 8,20 8,32 8,66 8,92 9,03 8,97 9,30 9,89 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 7

8 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w mln zł 1H H 2015 zmiana Przychody ogółem 1 781, ,4 + 6% Koszty ogółem 951,7 997,9 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 829,8 889,5 + 7% Koszty ryzyka 117,4 148,6 + 27% Zysk brutto 712,4 740,9 + 4% Zysk netto 536,9 605,6 + 13% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,4% 52,9% - 0,5 p.p. w mln zł 2Q Q 2015 zmiana Przychody ogółem 897,7 981,4 + 9% Koszty ogółem 480,5 502,3 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 417,2 479,1 + 15% Koszty ryzyka 33,3 64,3 + 93% Zysk brutto 383,9 414,8 + 8% Zysk netto 282,3 344,6 + 22% Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,5% 51,2% - 2,3 p.p. ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów 8

9 Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa ,76 2,75 2,73 2,50 2,47 1,50 57,2 53,4 52,9 1H H H 2015 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 1H H H 2015 Przychody (mln zł) C/I (%) Salda komercyjne na pracownika , , ,1 1H H H H H H 2015 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów 9

10 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 10

11 Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów 3,9 mln klientów detalicznych 231,6 tys. nowych klientów pozyskanych w 1 półroczu 2015 roku 24,5 mld zł kredytów detalicznych +4,7 mld zł (+24%) r/r oraz +1,4 mld zł (+6%) kw/kw 18,3 mld zł kredytów hipotecznych +3,8 mld zł (+27%) r/r oraz +1,1 mld zł (+6%) kw/kw 15,1% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 1 półroczu 2015 roku 1,45 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 półroczu 2015 roku (+10% r/r); 785 mln zł sprzedaży w 2 kwartale 2015 roku (+6% r/r oraz +18% kw/kw) 54,6 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,4 mld zł (+18%) r/r oraz +2,3 mld zł (+4%) kw/kw 2,7 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 76% Kont Direct 85% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów ING BankMobile oraz ING BankMobile HD 1 mln pobrań aplikacji na smartfony i tablety 11

12 Baza klientów 3,9 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych ,81 3,88 3,60 3,67 3,73 118,8 112,8 101,7 83,6 92,9 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (w tys.) za: prowadzenie konta kartę do konta (przy wydatkach min. 300 zł miesięcznie) wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, także telefonem krajowe przelewy przez telefon i internet w PLN QoQ YtD YoY % rachunków to Konta Direct 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci indyw idualni Przedsiębiorcy Uwaga: rachunki bieżące w PLN 12

13 Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +19% +4% QoQ +2% YtD +13% YoY +28% % -4% -5% % +11% +9% +13% +19% +28% +4% QoQ +9% YtD +18% YoY 2Q Q Q Q Q 2015 Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące 13

14 Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) % % QoQ +11% 1,45 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 półroczu 2015 r. (+10% r/r) YtD +21% Sprzedaż 785 mln zł w 2 kwartale 2015 r. (+6% r/r oraz +18% kw/kw) YoY +45% % +2% +1% +10% +6% +9% +21% +3% +8% Co trzecia pożyczka sprzedawana jest przez zdalne kanały sprzedaży (Internet/mobile) +7% +13% +28% 2Q Q Q Q Q 2015 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Pożyczki gotówkowe Faktoring & Leasing 14

15 Kredyty hipoteczne 18,3 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) % % +6% % --- FX 15,1% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w I połowie 2015 r., #3 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 3,0 mld zł (+84% r/r) 91% 92% --- PLN 7,2% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,2% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec I półrocza 2015 r.) Q14 4Q14 1Q15 2Q Sektor bankowy: miesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) gru-06 mar-07 cze-07 wrz-07 PLN gru-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10 wrz-10 gru-10 mar-11 cze-11 wrz-11 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru FX mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15 1,3% 98,7%

16 Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD - od 26 sierpnia 2013 r.) ~ 1,7 mln transakcji w czerwcu 2015 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 240 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 135 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 1 mln pobrań aplikacji Teraz ING BankMobile także w wersji anglojęzycznej 399 oddziałów ze strefami samoobsługowymi 944 bankomaty własne oraz 807 wpłatomatów (wliczając 694 maszyny dwufunkcyjne) Ponad 600 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 59 punktów ING Express w centrach handlowych 85% wpłat na konto zrealizowanych samoobsługowo 193 placówek w nowym standardzie 16

17 Nowa oferta kont maklerskich i aplikacja mobilna konto elastyczne konto aktywne Aplikacja mobilna Market Mobile Bezpłatna dla posiadaczy konta elastycznego i aktywnego Podstawowe funkcjonalności platformy transakcyjnej, m.in. bieżąca wycena portfela oraz podgląd salda dostępnych środków PRZELEWY ONLINE Bezpłatne przelewy 24/7 pomiędzy kontem osobistym w ING Banku Śląskim i kontem maklerskim WSPARCIE Możliwość skorzystania z usług dodatkowych Dodatkowe, zaawansowane narzędzia, np. możliwość podglądu pięciu najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla danego waloru, wykresy dzienne i wielosesyjne, rynkowa statystyka sesji NOTOWANIA 4 MAX Profesjonalna aplikacja do analizy notowań i wykresów giełdowych, dla posiadaczy Konta Maklerskiego Aktywnego SERWIS INFORMACYJNY Najnowsze wiadomości z rynku przygotowane przez agencję Reuters dostępne dla wszystkich klientów usługi Konto Maklerskie 17

18 Bankowość Korporacyjna Wzrost wolumenów 39,6 tys. klientów korporacyjnych 41,9 mld zł kredytów korporacyjnych +6,5 mld zł (+18%) r/r oraz +3,3 mld zł (+9%) kw/kw 5,4 mld zł należności leasingowe; 2,1 mld zł należności z tytułu faktoringu 25,6 mld zł depozytów korporacyjnych +2,3 mld zł (+10%) r/r oraz +0,6 mld zł (+2%) kw/kw Największe transakcje w 1 półroczu 2015 roku: - 1,5 mld PLN kredyt konsorcjalny (udzielony wraz z grupą 3 innych banków) dla spółki Grupa Azoty S.A. - 1,0 mld PLN emisja pięcioletnich obligacji spółki Enea S.A mln EUR refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center (największego centrum handlowego w Krakowie) mln EUR refinansowanie zadłużenia Blue City Shopping (centrum handlowego w Warszawie) - Finansowanie dla Neptune Property Venture (joint venture utworzone przez TH Real Estate oraz Neinver) 81 mln EUR kredyt odnawialny 120 mln PLN kredyt długoterminowy Ponad 40 tys. pobrań aplikacji mobilnej ING Business - aplikacja wprowadzona w styczniu 2013 roku, nowa wersja udostępniona w czerwcu 2015 roku Aleo platforma handlowo-aukcyjna dla firm: 44 tys. aktywnych firm 18

19 Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) +10% +2% QoQ -2% YtD -5% YoY -4% 4,7 tys. (+27% r/r) Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a +6% +7% +22% nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w ciągu I półrocza 2015 roku Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +18% +10% QoQ +11% YtD +9% YoY +9% % +6% +24% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a 19

20 Nowoczesny system bankowości internetowej Nowa wersja aplikacji mobilnej ING Business ING Business na Apple Watch Nowa wersja aplikacji ING Business, która w czerwcu zastąpiła dotychczasową aplikację ING BusinessMobile to pierwszy krok w stronę jednego nowoczesnego systemu, który połączy: dotychczasową bankowość internetową ING BusinessOnLine oraz bankowość mobilną. ING Business to: Przejrzystość Uniwersalność Możliwość personalizacji Twoja firma działa tam, gdzie działasz Ty. W połowie lipca 2015 roku ING Bank Śląski, jako pierwszy w Polsce udostępnił aplikację bankową na Apple Watch. Wersja aplikacji mobilnej na Apple Watch to kolejny element nowoczesnego systemu bankowości internetowej dla firm. 20

21 Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) ING Direct Business Credit +18% Finansowanie przez Internet +9% Dobór produktu kredytowego QoQ YtD YoY Symulacja zdolności kredytowej % +25% +26% Złożenie wniosku kredytowego BEZ WIZYTY W ODDZIALE % +7% +13% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 21

22 Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 1H 2015 r. 5,6% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 7,2% (#4 pozycja) w 1H 2015 r. 8,6 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+42% r/r) #2 pozycja na rynku z udziałem rynkowym 13,9% 8,7 7, % +14% 1H 14 1H 15 Obroty (mld zł) 1H 14 1H 15 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) +3% +6% QoQ YtD YoY +12% % -6% -15% % QoQ YtD YoY % +11% +17% % +2% +7% % +20% +18% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a 22

23 Finansowanie przedsiębiorstw i bankowość inwestycyjna Główne transakcje w I półroczu 2015 roku TriGranit Development Corporation Refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center 193 mln EUR Wyłączny Organizator, Kredytodawca, Agent Luty 2015 r. Kredyt długoterminowy Kredyt odnawialny 116 mln PLN Wyłączny Organizator Kredyt konsorcjalny 1,5 mld PLN Organizator finansowania, Kredytodawca pierwotny Kwiecień 2015 r. Kwiecień 2015 r. 5-letni kredyt konsorcjalny 25 mln EUR Organizator finansowania, Kredytodawca Maj 2015 r. Refinansowanie zadłużenia Blue City Shopping 185 mln EUR Wiodący organizator, Dostawca transakcji zabezpieczającej, Bank prowadzący rachunek Neptune Property Venture 81 mln EUR Kredyt odnawialny 120 mln PLN Kredyt długoterminowy Wyłączny organizator, Wyłączny zabezpieczający Ogrody Shopping Centre 65 mln EUR Kredyt długoterminowy Wyłączny kredytodawca 5-letni kredyt konsorcjalny finansowanie przejęcia pakietu aktywów Grupy Agros Nova Czerwiec 2015 r. Maj 2015 r. Czerwiec 2015 r. Czerwiec 2015 r. 23

24 Rynek dłużny oraz rynek pieniężny Główne transakcje w I półroczu 2015 roku ING Securities Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) oraz liczba emitentów Emisja Pięcioletnich Obligacji (w ramach programu na 5 mld zł) 1 mld PLN Lider Konsorcjum, Agent ds. płatności, Depozytariusz, Dealer, Agent Kalkulacyjny Luty 2015 r. Prime Car Management S.A. Przyspieszona budowa księgi popytu 75 mln EUR Jeden z Globalnych Koordynatorów, Współprowadzący Księgę Popytu Kwiecień 2015 r. 11,8 11, H H 2015 Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) Liczba obsługiwanych podmiotów 1-sza pozycja na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 33,4% udziałem rynkowym na koniec czerwca 2015 roku 24

25 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku 25

26 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 1 półrocze 2015 roku w mln zł 1H H 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 1 150, ,1 + 1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 555,7 513,5-8% Trading i pozostałe przychody 75,7 210, % Przychody ogółem 1 781, ,4 + 6% Koszty ogółem 951,7 997,9 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 829,8 889,5 + 7% Koszty ryzyka 117,4 148,6 + 27% Zysk brutto 712,4 740,9 + 4% Zysk netto 536,9 605,6 + 13% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,4% 52,9% - 0,5 p.p. 26

27 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 2 kwartał 2015 roku w mln zł 2Q Q 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 582,2 594,1 + 2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 279,6 263,5-6% Trading i pozostałe przychody 35,9 123, % Przychody ogółem 897,7 981,4 + 9% Koszty ogółem 480,5 502,3 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 417,2 479,1 + 15% Koszty ryzyka 33,3 64,3 + 93% Zysk brutto 383,9 414,8 + 8% Zysk netto 282,3 344,6 + 22% Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 13,7% - 1,3 p.p. ROA (%) 1,15% 1,10% - 0,05 p.p. ROE (%) 11,9% 11,2% - 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,5% 51,2% - 2,3 p.p. 27

28 Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) +9% +6% % % +8% QoQ +43% +5% YoY +244% -6% % % +2% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Wynik odsetkow y netto Wynik prow izyjny netto Pozostałe przychody % 0% Wy nik odsetkowy netto + Wy nik prowizy jny netto 28

29 Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) 602-6% % +14% +5% +6% -65% +9% % -5% QoQ +13% +13% +5% +2% -11% YoY +13% +13% +16% +7% -69% % +10% % % 0% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Pozostałe prowizje Prowizje z ty tułu f aktoringu i leasingu Prowizje związane z dy stry bucją jednostek uczestnictwa, działalnością maklerską oraz za usługi powiernictwa i za przechowy wanie papierów wartościowy ch Prowizje związane z udzielaniem kredy tów Prowizje związane z kartami debetowy mi i kredy towy mi Marża transakcy jna na transakcjach wy miany walut Prowizje związane z prowadzeniem rachunków klientów 29

30 Przychody według linii biznesowych Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +9% % % 981 QoQ YoY % % +4% % % +14% 1H H 2015 Bankowość Detaliczna 2Q Q Q Q Q 2015 Bankowość Korporacyjna 30

31 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) % % +1% QoQ YoY +10% +2% +10% % +3% +15% % 0% +86% % +4% +3% % % -2% 1H H Q Q Q Q Q 2015 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Koszty BFG Koszty marketingu i promocji Amortyzacja 31

32 Koszty ryzyka Bank 65,2 85,1 84,3 64,3 33,3 0,50% 0,25% 0,49% 0,46% 0,58% 0,49% 0,56% 0,47% 0,50% 0,40% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 22,7 0,50% 0,27% 52,0 0,58% 66,9 0,74% 0,55% 0,55% 50,4 0,55% 0,54% 40,7 0,57% 0,42% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 10,6 0,51% 13,2 18,2 0,39% 0,38% 0,21% 0,25% 0,33% 33,9 0,59% 0,35% 23,6 0,39% 0,39% 2Q Q Q Q Q 2015 Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 32

33 2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 7,2% 7,1% 7,0% 4,4% 4,2% 4,1% 7,1% 4,5% 7,0% 3,8% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,5% 7,4% 7,6% 5,3% 5,1% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% Odpisy i rezerwy na należności z przesłanką utraty wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4,9% 7,6% 5,6% 7,6% 4,6% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za maj 2015 r. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej ,6% 81,2% 81,1% 82,3% ,0% 60,6% 61,9% 65,3% 59,2% 59,1% 54,7% 56,2% 59,7% 52,5% 51,1% Q Q Q Q Q 2015 Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK 2Q Q Q Q Q Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni 2Q Q Q Q Q 2015 Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni W 2 kwartale 2015 r. sprzedano część wierzytelności korporacyjnych klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub też w całości spisane z bilansu (265,6 mln zł kapitału i naliczonych odsetek). Wpływ na portfel kredytów z utratą wartości -191,7 mln zł.

34 Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) +7% +3% Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) 2% 7% 1% 48% 98,3 96,8 1,7 1,6 6,8 0,8 7,1 0,5 46,8 49,3 99,9 102,6 105,3 1,5 1,5 1,6 7,4 7,1 6,8 0,1 1,0 0,5 50,0 52,8 57,0 1% 7% 1% 54% 53,6 33,5 +20% 56,4 57,1 35,2 34,8 +8% 64,4 59,6 QoQ 39,3 +9% 36,0 YtD +13% YoY +17% 32% 31,8 32,8 34,0 35,9 33,7 32% 10% 10,4 5,5 7,2 4,5 5,2 5% 20,1 21,2 22,3 23,6 25,1 +6% +13% +25% 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Pozostałe Należności leasingowe i faktoringowe Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom Papiery wartościowe Kredyty i należności od innych banków + środki finansowe w Banku Centralnym Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom nie obejmują należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu ani dłużnych papierów wartościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej (odpowiednik poprzedniego bilansu) w kategorii kredytów (Euroobligacje). Euroobligacje zostały ujęte w portfelu papierów wartościowych 34

35 Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) 5% 2% 12% 1% +7% 98,3 99,9 102,6 96,8 4,7 5,8 6,7 7,7 1,5 2,1 0,9 1,2 6,1 5,8 11,9 7,0 0,1 1,3 0,3 +3% 105,3 6,0 0,4 8,5 6% 0% 8% 69,7 23,7 71,7 24,6 +16% 75,7 25,4 +4% 77,6 80,8 25,1 26,0 QoQ +4% YtD +2% YoY +10% 71% 69,7 71,7 75,7 77,6 80,8 77% 46,0 47,1 50,3 52,5 54,8 +4% +9% +19% 9% 9,2 9,9 10,5 10,2 9,6 9% 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Inne zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 35

36 Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE +7% +3% +4% -7% 98,3 96,8 99,9 102,6 105,3 9,16 9,93 10,45 10,23 9,56 12,3% 12,5% 11,9% 11,9% 12,4% 1,15% 1,16% 1,10% 1,07% 1,10% 11,9% 11,8% 11,1% 10,8% 11,2% 2Q Q Q Q Q 2015 Aktyw a ROA Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) 582,2 596,9 583,2 569,0 594,1 2,73% 2,71% 2,72% 2,64% +2% 2,67% 2,52% 2,56% 2,37% +4% 2,47% 2,38% 2Q Q Q Q Q 2015 Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna 2Q Q Q Q Q 2015 Kapitał własny ROE - skory gowany ROE Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto skumulowana = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalna = kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 36

37 Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów do depozytów % 79% 76% 77% 80% 15,7% 15,0% 15,3% 14,2% 15,5% 14,2% 15,8% 14,8% 14,6% 13,7% 74% 76% 73% 75% 78% 2Q Q Q Q Q 2015 Wymogi kapitałow e ogółem (mln zł) Fundusze w łasne (mln zł) Łączny w spółczynnik kapitałow y - skonsolidow any Łączny w spółczynnik kapitałow y - jednostkow y 2Q Q Q Q Q 2015 Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów + finansow anie udzielone ING Lease przez jednostki Grupy ING spoza Grupy ING Banku Śląskiego Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów Począwszy od stycznia 2015 roku Bank uwzględnia w kalkulacji funduszy własnych 40% niezrealizowanych zysków oraz 100% niezrealizowanych strat z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego przekazanymi pismem BRB/DRB_II/0735/29/17/2015 z dnia 26 marca 2015 roku). W roku 2014 w kalkulacji funduszy własnych Bank ujmował odpowiednio 0% niezrealizowanych zysków i 80% niezrealizowanych strat z wyceny. 37

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał Warszawa, 10 maja 2016 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał Warszawa, 10 maja 2016 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 Warszawa, maja 2016 r. Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy Warszawa, 4 lutego 2016 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy Warszawa, 4 lutego 2016 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2015 Warszawa, 4 lutego 2016 r. Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2012 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2012 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 maja 2013 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 maja 2013 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2013 r. Warszawa 8 maja 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2013 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 12 lutego 2014 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2013 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 12 lutego 2014 r. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 12 lutego 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 5 maja 2011 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 5 maja 2011 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 kwartał 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Disclaimer ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał Warszawa, 2 lutego 2017 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał Warszawa, 2 lutego 2017 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Warszawa, 2 lutego 2017 r. Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za I półrocze/ 2 kw r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 11 sierpnia 2010 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za I półrocze/ 2 kw r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 11 sierpnia 2010 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za I półrocze/ 2 kw. 2010 r. Warszawa, 11 sierpnia 2010 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze/ 2 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 4 sierpnia 2011 r.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze/ 2 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa, 4 sierpnia 2011 r. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze/ 2 kwartał 2011 r. Warszawa, 4 sierpnia 2011 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2017 roku Wyniki Citi Handlowy Zysk

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 3 kwartał 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 3 kwartał 2015 r. 9 listopada 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 3 kwartał 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Kontynuacja realizacji strategii: stabilność, odporność,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008 ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008 www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań i prognoz na

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo