REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego 1 Definicje 1. Aukcja, Aukcje internetowe oznacza aukcje organizowane przez Sklep. 2. Dostawa jest to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sklep lub za pośrednictwem Dostawcy, Produktu (Produktów) określonego w zamówieniu. 3. Dostawca to firma z którą współpracuje Sklep w celu dokonywania Dostawy towarów. 4. Godziny otwarcia oznacza dni tygodnia oraz godziny pracy Sklepu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Hasło jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 6. Klient, Kupujący oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone przez Sklep usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży. 7. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sklep na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. 8. Login jest to indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. 9. Produkt oznacza produkt (produkty) lub usługę (usługi) przedstawione przez Sklep za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego. 10. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu. 11. Rejestracja jest to czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 12. Sklep, Sklep Internetowy oznacza działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą Cherubin z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 13. Strona Internetowa Sklepu są to strony internetowe, pod którymi Sklep prowadzi działalność gospodarczą działające w domenie - Sklep Internetowy. 1

2 14. Umowa sprzedaży jest to umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sklepem. 15. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową bądź posiadająca prawo (pełnomocnictwo) do wykonywania czynności w imieniu przedsiębiorcy. 2 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy [zwany dalej "Sklep", "Sklep Internetowy"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwany dalej "Regulamin"]. 2. Właścicielem Sklepu jest: Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska; tel. (+48) oraz (+48) ; adres NIP: ; Nr. Rejestracji R / Poniższe dane dotyczące Sklepu służą w celach kontaktowych, w celu odbioru zamówień oraz w celu realizacji płatności: a) Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska (Poland) tel. (+48) oraz (+48) adres NIP: b) Godziny otwarcia: pon. pt.: w godzinach 8:00-16:00 sob.: w godzinach 8:00-14:00 c) Adres poczty elektronicznej d) Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formularz kontaktowy ; e) Dane do płatności: Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska (Poland) Konto: Bank Zachodni WBK S.A Korzystanie ze Sklepu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaż zawieranej z Klientem. 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Osoba dokonująca zakupu w Sklepie bez rejestracji w momencie dokonania zamówienia automatycznie akceptuje regulamin Sklepu. 2

3 7. Niniejszy regulamin obowiązuje w przypadku działalności Sklepu drogą elektroniczną, tradycyjną oraz pozostałych form sprzedaży elektronicznej. 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 9. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu: a) są cenami brutto (zawierają podatek VAT); b) nie zawierają kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy, na stronie internetowej Sklepu lub w inny sposób; c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych dodatkowych opłat dostawy, które są niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski. 10. Wszystkie oferowane produkty w sklepie pochodzą z legalnych źródeł. 11. Wzory pism do pobrania znajdują się w zakładce Wzory dokumentów. 3 Rejestracja 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie formularza drogą elektroniczną do Sklepu poprzez wybór funkcji Zarejestruj się znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym. 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje zgodnie z poniższymi zasadami: a) należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne - wypełnienie pól oznaczonych * (gwiazda) jest wymagane; b) Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego; niewyrażenie przez Klienta akceptacji Regulaminu uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta; c) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta na jego rzecz przez Sklep, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sklep z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Klienta. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Sklepu, które jest zamieszczone w treści przesłanej wiadomości . Z chwilą 3

4 aktywacji zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji. 4 Zamówienia 1. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy zakupu produktów będących przedmiotem zamówienia, a zatem ofertę zakupu określonego produktu (produktów). Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie na adres strony internetowej zawarty w treści wiadomości oraz poprzez potwierdzenie Sklepu o przyjęciu zamówienia. Rejestracja w Sklepie internetowym nie jest konieczna do składania zamówień przez Klientów. 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Kontakt 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; c) pocztą elektroniczną na adres {shop_ }; 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; d) telefonicznie na numery {shop_phone} przeznaczone do składania zamówień w godzinach otwarcia: pon. pt. (poniedziałek-piątek) w godzinach 8:00-17:00 oraz sob. (soboty) w godzinach 8:00-14:00. e) osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia. Pozostałe dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt; f) poprzez aukcje internetowe organizowane przez Sklep. 3. Wysłanie zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty całości kwoty zamówienia. 4. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą dostarczenia zamówienia do Klienta i przyjęcia zamówienia. 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 6. Dodatkowe informacje o realizacji zamówienia, informacje dotyczące rodzaju dowodu zakupu jakie Klient chciałby otrzymać oraz dane do faktury (nazwisko i imię lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP), inny adres dostawy niż złożony w zamówieniu należy umieścić w polu "Uwagi" w formularzu zamówienia, przekazać elektronicznie lub telefonicznie. 4

5 7. Klient może modyfikować zamówienie do chwili nadania przesyłki przez Sklep oraz do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sklep. O wszelkich zmianach dotyczących zamówienia Klient jest zobowiązany powiadomić Sklep. Dodanie przez Klienta nowych produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sklep, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące zmiany zamówienia nie będą uwzględnianie po nadaniu przesyłki. 8. Klient może zrezygnować z zamówienia poprzez poinformowanie Sklepu drogą elektroniczną bądź telefonicznie o rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest jedynie w przypadku gdy produkty nie zostały nadane do Klienta. 9. Klient może dokonać także rezerwacji produktu. Po upływie 5-dni i braku odnotowania należności lub braku zapłaty osobiście rezerwacja jest anulowana. 10. Prawa Klienta dokonującego zakupu produktów biorąc udział w aukcjach organizowanych przez Sklep podlegają niniejszemu Regulaminowi. 5 Wysyłka towaru 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 2. Wysłanie zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty całości kwoty za zamówiony towar z wyjątkiem płatności przy odbiorze osobistym. 3. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. 4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych na adres wskazany podczas zamówienia bądź po uzyskaniu od Klienta dodatkowych informacji odnośnie adresu dostawy innego niż w zamówieniu. 5. W dniu wysłania zamówienia do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru) przekazywana jest informacja na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W przypadku odbioru osobistego Sklep informuje Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Firmy. 6. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, należy zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania w tym zabezpieczeń logistycznych rekomendowane jest odmówienie przyjęcia przesyłki. 7. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Dostawcy. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu, a także stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody. Dostawca ma obowiązek poświadczyć stwierdzone 5

6 nieprawidłowości. Bez protokołu szkody Sklep nie będzie w stanie rozpatrzeć pozytywnie reklamacji Klienta, odnośnie uszkodzeń podczas transportu. 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem od Klientów. Istnieje możliwość odbioru przesyłki za pobraniem przez Sklep, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem. 6 Płatności 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówienie (określone także na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formy płatności ): a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu oraz płatność kartą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeśli płatność wykonano kartą płatniczą, realizacja i wysyłka zamówienia następuje po poprawnej autoryzacji zamówienia); b) gotówka za pobraniem, płatność u Dostawcy przy odbiorze Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym); c) gotówka przy odbiorze osobistym płatność w siedzibie Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś przedmiot zamówienia wydany zostanie w siedzibie Sklepu). d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu. 2. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. 3. Wpłatę należy dokonać do 5 dni po złożeniu zamówienia, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. 4. Zamawiający upoważnia firmę Sklep do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura oraz inne dowody zakupu wysyłane są wraz z zamówionym towarem. Faktury są wysyłane także drogą elektroniczną. W danym celu należy przesłać na adres sklepu, bądź adres sklepu podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur, korespondencji drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów. 5. Faktura VAT oraz paragon są dowodem zakupu. 6. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostaw zamieszczonym a stronie internetowej Sklepu. 7. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, Klient podnosi koszt dostawy równy wartości kosztów dostawy dla jednego zamówienia. 6

7 8. Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze oraz w przypadku dostawy poza terytorium Polski. 9. W przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych danych koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Kupujący. Zwrot należności 10. Przy zwrocie produktu do Sklepu, Sklep zwraca Klientowi kwotę odpowiadającą wartości zakupionego towaru. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku: a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega wartość całego zamówienia lub odpowiednia część zamówienia); b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z niniejszym Regulaminem; c) w przypadku uznania reklamacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 12. Zwrot kosztów przez Sklep na rzecz Klienta wynikający z Regulaminu odbywa się według procedur zamieszczonych w niniejszym Regulaminie. 13. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sklepu: a) w przypadku zapłaty z góry przelewem, Sklep dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego; b) w przypadku zapłaty za pobraniem, Sklep dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego; c) w przypadku płatności kartą, Sklep dokonuje zwrotu należności na rachunek wskazany przy płatności kartą; d) Sklep dokonuje zwrotu należności także w formie gotówki, jeżeli produkty zostaną zwrócone do Sklepu osobiście. 14. W przypadku, gdy dane na które ma nastąpić zwrot należności za zamówienie są inne od danych przekazanych w zamówieniu, Klient jest obowiązany poinformować o tym Sklep. 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta zapytania odnośnie danych do przelewu, Klient nie przekaże wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu danych od Klienta. 16. W przypadku reklamacji Klient ponosi koszty przesyłki reklamowanego zamówienia do Sklepu. Gdy reklamacja jest uzasadniona Sklep zwraca koszty wysyłki reklamowanego zamówienia do sklepu. 7

8 17. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zamówienia do Sklepu ponosi Klient i koszt ten nie podlega zwrotowi. 7 Usługi nieodpłatne 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a) Prowadzenie Konta Klienta; b) Wysłanie zapytania do Sklepu; c) Newsletter; d) Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu; e) Poleć znajomemu. 2. Usługi nieodpłatne wskazane w powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie przez Klienta. 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Z usługi Newsletter może skorzystać Klient po wyrażeniu zgody drogą elektroniczną lub telefonicznie. 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sklep do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji bądź wyrazili wolę otrzymywania usługi Newsletter. 6. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności produktów. 7. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sklep Klientom wysłania do znajomego (znajomych) wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich produktu lub produktów. Klient przed wysłaniem wiadomości określa produkt mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję Poleć znajomemu wypełnia formularz podając swój adres oraz adres osoby znajomej, której chce polecić wybrany produkt. 8

9 8. Usługa Wysłania zapytania do Sklepu, polega na wysłaniu drogą elektroniczną wiadomości do Sklepu. 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, zostanie ono usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu. 12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta. 13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłanie zapytania do Sklepu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sklepu 14. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę pocztą elektroniczną. 15. Klient może zgłosić do Sklepu reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Reklamacja może być złożona listownie, telefonicznie lub w formie elektronicznej i przesłana na adres siedziby bądź adres Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sklep nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres Klienta listownie lub na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 16. W przypadku otrzymania powiadomienia dotyczącego usługi Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu zgodnie z Regulaminem, Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 17. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 9

10 8 Reklamacje 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura). 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz z późn. zm.). 3. W przypadku reklamacji należy przesłać do Sklepu kompletne zamówienie w terminie 14 dni. 4. Reklamacji nie podlegają: a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie; b) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru; c) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru; d) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem; e) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru. 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. 6. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sklepu, natomiast produkty wraz z oryginalnym opakowaniem należy przesłać lub dostarczyć na adres Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Wzór reklamacji można pobrać w zakładce Wzory dokumentów. 7. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga opinii osób trzecich, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 8. Informacja o wydaniu decyzji na podstawie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany adres w zamówieniu lub inny adres dostawy wskazany przez Klienta elektronicznie bądź telefonicznie. 9. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji na rzecz Klienta przez Sklep wiąże się z realizacją jednego działania z propozycji wymienionych poniżej: a) wysłanie nowego produktu Klientowi; b) wymiana produktu; c) obniżenie ceny produktu; d) usunięcie niezgodności; 10

11 e) w przypadku niedostępności towaru, zwrot zapłaconej kwoty. 10. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 9 Prawo odstąpienia od umowy 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jest skuteczne jeżeli Klient złoży do Sklepu, w terminie 10 dni od odbioru towaru lub odbioru dostawy towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz gdy zwrócony produkt nie nosi śladów eksploatacji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia należy wysłać drogą elektroniczną bądź przesłać listownie na adres Sklepu. Wzór dokumentu jest dostępny w zakładce Wzory dokumentów na stronie internetowej Sklepu. 3. Klient odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sklepu zakupiony produkt. Produkt powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny oraz nie może nosić śladów eksploatacji. W szczególności należy dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało naruszone w ramach zarządu rzeczą sprzedaną. Zwrotu zamówienia można dokonać bezpośrednio poprzez dostarczenie produktów na adres siedziby Sklepu w godzinach otwarcia bądź pośrednio przez przesłanie produktów na adres Sklepu. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej w oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. (do płatności) 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej (Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 11

12 9. W przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorcy, przepisy nie przewidują natomiast uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 10 Odpowiedzialność, czy ochrona prywatności 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych do Sklepu dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Sklep. 2. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 wraz ze zmianami) w celu realizacji zamówienia, a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przez Sklep oraz partnerów Sklepu. 3. Sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 4. Dane osobowe przekazane do Sklepu podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu; b) upoważnieniem Sklepu do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, realizacji usług zawartych w Regulaminie i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sklep do Klienta informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta; 6. Sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania przestępcze. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub telefonicznie. 7. Sklep, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, telefonicznie bądź listownie. 12

13 8. Sklep stosuje mechanizm plików "cookies". Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu: a) zapamiętania informacji o Klientach; b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty; c) statystycznym. 10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu. 11. Sklep nie sprzedaje (nie przekazuje, i nie użycza zgromadzonych) danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa. 12. Sklep może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców produktów, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za własne działanie oraz zaniechanie działań należących do obowiązków Sklepu, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza. 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem. 16. Sklep oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 17. Sklep wdraża i tworzy zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej 13

14 Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sklep powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. 18. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany. 19. Informacje podane przez Klienta powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość udzielanych informacji do Sklepu. 20. Klient może w każdej chwili wystąpić o zaprzestanie otrzymywania informacji handlowej. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sklep korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w niniejszym Regulaminie. 21. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie do Sklepu żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się przez Sklep z oświadczeniem woli Klienta. 22. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek zawiadomienia o zaistniałej sytuacji Sklep. W takiej sytuacji Klient powinien zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta. 23. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi Poleć znajomemu w innym celu niż polecenie wybranego produktu. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi. 24. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sklepu i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sklep nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że: a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; b) umieszczenie oraz udostępnienie wszystkich danych przez Klienta, także danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych przez Niego treści na stronach internetowych Sklepu przez innych Klientów oraz Sklep, jak również upoważnia Sklep do ich nieodpłatnego wykorzystywania ; d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 14

15 25. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient nie jest uprawniony do: a) umieszczenia oraz udostępnienia wszystkich danych przez Klienta, także danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; b) zamieszczania informacji w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; a) zamieszczania informacji, które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; b) zamieszczania treści, które mogą posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); c) zamieszczania w ramach korzystania z usług nieodpłatnych o której mowa w niniejszym Regulaminie treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym; c) zamieszczania treści, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesem Sklepu oraz naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 26. Umieszczenie jakichkolwiek treści na stronach internetowych Sklepu niezwiązanych z działalnością Sklepu jest zabronione i wymaga wcześniejszej zgody Sklepu. 27. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, stron Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu. 28. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej i marketingowej. 29. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, należy powiadomić Sklep o potencjalnym naruszeniu. 30. Sklep powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu Internetowego treści będących przyczyną naruszenia. 31. W przypadku otrzymania powiadomienia o naruszeniu praw w przypadkach zawartych w Regulaminie, Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, także w ramach korzystania przez nich z Usługi nieodpłatnych wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 15

16 32. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień. 11 Własność intelektualna 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, stron aukcyjnych, form prezentacji Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i przepisami prawa. 2. Zabrania się wykorzystywania (kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie) jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów), a także na stronach aukcyjnych bez pisemnej zgody Sklepu. 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych produktów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. 12 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania, niejasności dotyczące działania Stron Internetowych, Stron Aukcyjnych należy przekazywać do Sklepu za pośrednictwem form kontaktowych wskazanych w niniejszym Regulaminie Sklepu. 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze stron internetowych, gdzie Sklep prezentuje swoje oferty. 16

17 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 4. Wszelkie rezygnacje, powiadomienia, zaistniałe nieprawidłowości Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14-stu (czternaście) dni od zgłoszenia zaistnienia danego zdarzenia. 13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie r. z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zastępują one poprzednio obowiązujący regulamin Sklepu. 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku naruszenia Regulaminu Sklep będzie egzekwował swoich praw. 17

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SUPERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Macieja Żarowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ ŻAROW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez HFT Brokers Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego. Regulamin Regulamin sklepu internetowego Sztućce.pl 1 Postanowienia ogólne Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem http://sztucce.pl/pl/content/3-regulamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mateusza Paszkowskiego prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany:

Najważniejsze zmiany: Niniejszy dokument prezentuje zmiany dokonane w regulaminie sklepu Lawa ubrania z polskim ogniem. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 18 lipca (0:00) 2015 r. Nowe zapisy zaznaczone zostały zielonem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Gminę Jeziorany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fibra Bartosz Nosiadek z siedzibą w Radlinie, za

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. meblewojcik.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. meblewojcik.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO meblewojcik.pl Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WULKDRIVE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WULKDRIVE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WULKDRIVE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Henryka Piróg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą w Szczytnie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Definicje 1. Cennik dostawy wykaz dostępnych kosztów i rodzajów dostawy, znajdujący się pod adresem www.provocater.pl 2. Dostawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.wakacjezmultisport.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez.net Wizards Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu. 1. Wstęp a) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zonazielona.pl (zwanym dalej "Sklepem" lub zonazielona ) za pośrednictwem witryny dostępnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez J2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo