REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego 1 Definicje 1. Aukcja, Aukcje internetowe oznacza aukcje organizowane przez Sklep. 2. Dostawa jest to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sklep lub za pośrednictwem Dostawcy, Produktu (Produktów) określonego w zamówieniu. 3. Dostawca to firma z którą współpracuje Sklep w celu dokonywania Dostawy towarów. 4. Godziny otwarcia oznacza dni tygodnia oraz godziny pracy Sklepu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Hasło jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 6. Klient, Kupujący oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone przez Sklep usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży. 7. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sklep na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. 8. Login jest to indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. 9. Produkt oznacza produkt (produkty) lub usługę (usługi) przedstawione przez Sklep za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego. 10. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu. 11. Rejestracja jest to czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 12. Sklep, Sklep Internetowy oznacza działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą Cherubin z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 13. Strona Internetowa Sklepu są to strony internetowe, pod którymi Sklep prowadzi działalność gospodarczą działające w domenie - Sklep Internetowy. 1

2 14. Umowa sprzedaży jest to umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sklepem. 15. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową bądź posiadająca prawo (pełnomocnictwo) do wykonywania czynności w imieniu przedsiębiorcy. 2 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy [zwany dalej "Sklep", "Sklep Internetowy"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwany dalej "Regulamin"]. 2. Właścicielem Sklepu jest: Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska; tel. (+48) oraz (+48) ; adres NIP: ; Nr. Rejestracji R / Poniższe dane dotyczące Sklepu służą w celach kontaktowych, w celu odbioru zamówień oraz w celu realizacji płatności: a) Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska (Poland) tel. (+48) oraz (+48) adres NIP: b) Godziny otwarcia: pon. pt.: w godzinach 8:00-16:00 sob.: w godzinach 8:00-14:00 c) Adres poczty elektronicznej d) Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formularz kontaktowy ; e) Dane do płatności: Cherubin ul. Gruszkowa 29a Szczecin Polska (Poland) Konto: Bank Zachodni WBK S.A Korzystanie ze Sklepu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaż zawieranej z Klientem. 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Osoba dokonująca zakupu w Sklepie bez rejestracji w momencie dokonania zamówienia automatycznie akceptuje regulamin Sklepu. 2

3 7. Niniejszy regulamin obowiązuje w przypadku działalności Sklepu drogą elektroniczną, tradycyjną oraz pozostałych form sprzedaży elektronicznej. 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 9. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu: a) są cenami brutto (zawierają podatek VAT); b) nie zawierają kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy, na stronie internetowej Sklepu lub w inny sposób; c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych dodatkowych opłat dostawy, które są niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski. 10. Wszystkie oferowane produkty w sklepie pochodzą z legalnych źródeł. 11. Wzory pism do pobrania znajdują się w zakładce Wzory dokumentów. 3 Rejestracja 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie formularza drogą elektroniczną do Sklepu poprzez wybór funkcji Zarejestruj się znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym. 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje zgodnie z poniższymi zasadami: a) należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne - wypełnienie pól oznaczonych * (gwiazda) jest wymagane; b) Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego; niewyrażenie przez Klienta akceptacji Regulaminu uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta; c) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta na jego rzecz przez Sklep, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sklep z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Klienta. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Sklepu, które jest zamieszczone w treści przesłanej wiadomości . Z chwilą 3

4 aktywacji zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji. 4 Zamówienia 1. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy zakupu produktów będących przedmiotem zamówienia, a zatem ofertę zakupu określonego produktu (produktów). Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie na adres strony internetowej zawarty w treści wiadomości oraz poprzez potwierdzenie Sklepu o przyjęciu zamówienia. Rejestracja w Sklepie internetowym nie jest konieczna do składania zamówień przez Klientów. 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Kontakt 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; c) pocztą elektroniczną na adres {shop_ }; 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 7 (siedem) dni w tygodniu; d) telefonicznie na numery {shop_phone} przeznaczone do składania zamówień w godzinach otwarcia: pon. pt. (poniedziałek-piątek) w godzinach 8:00-17:00 oraz sob. (soboty) w godzinach 8:00-14:00. e) osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia. Pozostałe dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt; f) poprzez aukcje internetowe organizowane przez Sklep. 3. Wysłanie zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty całości kwoty zamówienia. 4. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą dostarczenia zamówienia do Klienta i przyjęcia zamówienia. 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 6. Dodatkowe informacje o realizacji zamówienia, informacje dotyczące rodzaju dowodu zakupu jakie Klient chciałby otrzymać oraz dane do faktury (nazwisko i imię lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP), inny adres dostawy niż złożony w zamówieniu należy umieścić w polu "Uwagi" w formularzu zamówienia, przekazać elektronicznie lub telefonicznie. 4

5 7. Klient może modyfikować zamówienie do chwili nadania przesyłki przez Sklep oraz do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sklep. O wszelkich zmianach dotyczących zamówienia Klient jest zobowiązany powiadomić Sklep. Dodanie przez Klienta nowych produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sklep, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące zmiany zamówienia nie będą uwzględnianie po nadaniu przesyłki. 8. Klient może zrezygnować z zamówienia poprzez poinformowanie Sklepu drogą elektroniczną bądź telefonicznie o rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest jedynie w przypadku gdy produkty nie zostały nadane do Klienta. 9. Klient może dokonać także rezerwacji produktu. Po upływie 5-dni i braku odnotowania należności lub braku zapłaty osobiście rezerwacja jest anulowana. 10. Prawa Klienta dokonującego zakupu produktów biorąc udział w aukcjach organizowanych przez Sklep podlegają niniejszemu Regulaminowi. 5 Wysyłka towaru 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 2. Wysłanie zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty całości kwoty za zamówiony towar z wyjątkiem płatności przy odbiorze osobistym. 3. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. 4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych na adres wskazany podczas zamówienia bądź po uzyskaniu od Klienta dodatkowych informacji odnośnie adresu dostawy innego niż w zamówieniu. 5. W dniu wysłania zamówienia do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru) przekazywana jest informacja na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W przypadku odbioru osobistego Sklep informuje Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Firmy. 6. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, należy zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania w tym zabezpieczeń logistycznych rekomendowane jest odmówienie przyjęcia przesyłki. 7. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Dostawcy. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu, a także stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody. Dostawca ma obowiązek poświadczyć stwierdzone 5

6 nieprawidłowości. Bez protokołu szkody Sklep nie będzie w stanie rozpatrzeć pozytywnie reklamacji Klienta, odnośnie uszkodzeń podczas transportu. 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem od Klientów. Istnieje możliwość odbioru przesyłki za pobraniem przez Sklep, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem. 6 Płatności 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówienie (określone także na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formy płatności ): a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu oraz płatność kartą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeśli płatność wykonano kartą płatniczą, realizacja i wysyłka zamówienia następuje po poprawnej autoryzacji zamówienia); b) gotówka za pobraniem, płatność u Dostawcy przy odbiorze Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym); c) gotówka przy odbiorze osobistym płatność w siedzibie Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś przedmiot zamówienia wydany zostanie w siedzibie Sklepu). d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu. 2. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. 3. Wpłatę należy dokonać do 5 dni po złożeniu zamówienia, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. 4. Zamawiający upoważnia firmę Sklep do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura oraz inne dowody zakupu wysyłane są wraz z zamówionym towarem. Faktury są wysyłane także drogą elektroniczną. W danym celu należy przesłać na adres sklepu, bądź adres sklepu podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur, korespondencji drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów. 5. Faktura VAT oraz paragon są dowodem zakupu. 6. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostaw zamieszczonym a stronie internetowej Sklepu. 7. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, Klient podnosi koszt dostawy równy wartości kosztów dostawy dla jednego zamówienia. 6

7 8. Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze oraz w przypadku dostawy poza terytorium Polski. 9. W przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych danych koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Kupujący. Zwrot należności 10. Przy zwrocie produktu do Sklepu, Sklep zwraca Klientowi kwotę odpowiadającą wartości zakupionego towaru. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku: a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega wartość całego zamówienia lub odpowiednia część zamówienia); b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z niniejszym Regulaminem; c) w przypadku uznania reklamacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 12. Zwrot kosztów przez Sklep na rzecz Klienta wynikający z Regulaminu odbywa się według procedur zamieszczonych w niniejszym Regulaminie. 13. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sklepu: a) w przypadku zapłaty z góry przelewem, Sklep dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego; b) w przypadku zapłaty za pobraniem, Sklep dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego; c) w przypadku płatności kartą, Sklep dokonuje zwrotu należności na rachunek wskazany przy płatności kartą; d) Sklep dokonuje zwrotu należności także w formie gotówki, jeżeli produkty zostaną zwrócone do Sklepu osobiście. 14. W przypadku, gdy dane na które ma nastąpić zwrot należności za zamówienie są inne od danych przekazanych w zamówieniu, Klient jest obowiązany poinformować o tym Sklep. 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta zapytania odnośnie danych do przelewu, Klient nie przekaże wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu danych od Klienta. 16. W przypadku reklamacji Klient ponosi koszty przesyłki reklamowanego zamówienia do Sklepu. Gdy reklamacja jest uzasadniona Sklep zwraca koszty wysyłki reklamowanego zamówienia do sklepu. 7

8 17. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zamówienia do Sklepu ponosi Klient i koszt ten nie podlega zwrotowi. 7 Usługi nieodpłatne 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a) Prowadzenie Konta Klienta; b) Wysłanie zapytania do Sklepu; c) Newsletter; d) Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu; e) Poleć znajomemu. 2. Usługi nieodpłatne wskazane w powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie przez Klienta. 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Z usługi Newsletter może skorzystać Klient po wyrażeniu zgody drogą elektroniczną lub telefonicznie. 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sklep do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji bądź wyrazili wolę otrzymywania usługi Newsletter. 6. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności produktów. 7. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sklep Klientom wysłania do znajomego (znajomych) wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich produktu lub produktów. Klient przed wysłaniem wiadomości określa produkt mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję Poleć znajomemu wypełnia formularz podając swój adres oraz adres osoby znajomej, której chce polecić wybrany produkt. 8

9 8. Usługa Wysłania zapytania do Sklepu, polega na wysłaniu drogą elektroniczną wiadomości do Sklepu. 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, zostanie ono usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu. 12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta. 13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłanie zapytania do Sklepu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sklepu 14. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę pocztą elektroniczną. 15. Klient może zgłosić do Sklepu reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Reklamacja może być złożona listownie, telefonicznie lub w formie elektronicznej i przesłana na adres siedziby bądź adres Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sklep nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres Klienta listownie lub na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 16. W przypadku otrzymania powiadomienia dotyczącego usługi Zamieszczanie opinii na stronach internetowych Sklepu zgodnie z Regulaminem, Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 17. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 9

10 8 Reklamacje 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura). 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz z późn. zm.). 3. W przypadku reklamacji należy przesłać do Sklepu kompletne zamówienie w terminie 14 dni. 4. Reklamacji nie podlegają: a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie; b) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru; c) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru; d) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem; e) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru. 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. 6. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sklepu, natomiast produkty wraz z oryginalnym opakowaniem należy przesłać lub dostarczyć na adres Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Wzór reklamacji można pobrać w zakładce Wzory dokumentów. 7. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga opinii osób trzecich, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 8. Informacja o wydaniu decyzji na podstawie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany adres w zamówieniu lub inny adres dostawy wskazany przez Klienta elektronicznie bądź telefonicznie. 9. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji na rzecz Klienta przez Sklep wiąże się z realizacją jednego działania z propozycji wymienionych poniżej: a) wysłanie nowego produktu Klientowi; b) wymiana produktu; c) obniżenie ceny produktu; d) usunięcie niezgodności; 10

11 e) w przypadku niedostępności towaru, zwrot zapłaconej kwoty. 10. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 9 Prawo odstąpienia od umowy 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jest skuteczne jeżeli Klient złoży do Sklepu, w terminie 10 dni od odbioru towaru lub odbioru dostawy towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz gdy zwrócony produkt nie nosi śladów eksploatacji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia należy wysłać drogą elektroniczną bądź przesłać listownie na adres Sklepu. Wzór dokumentu jest dostępny w zakładce Wzory dokumentów na stronie internetowej Sklepu. 3. Klient odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sklepu zakupiony produkt. Produkt powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny oraz nie może nosić śladów eksploatacji. W szczególności należy dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało naruszone w ramach zarządu rzeczą sprzedaną. Zwrotu zamówienia można dokonać bezpośrednio poprzez dostarczenie produktów na adres siedziby Sklepu w godzinach otwarcia bądź pośrednio przez przesłanie produktów na adres Sklepu. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej w oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. (do płatności) 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej (Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 11

12 9. W przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorcy, przepisy nie przewidują natomiast uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 10 Odpowiedzialność, czy ochrona prywatności 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych do Sklepu dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Sklep. 2. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 wraz ze zmianami) w celu realizacji zamówienia, a także wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej przez Sklep oraz partnerów Sklepu. 3. Sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 4. Dane osobowe przekazane do Sklepu podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu; b) upoważnieniem Sklepu do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, realizacji usług zawartych w Regulaminie i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sklep do Klienta informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta; 6. Sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania przestępcze. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub telefonicznie. 7. Sklep, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, telefonicznie bądź listownie. 12

13 8. Sklep stosuje mechanizm plików "cookies". Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu: a) zapamiętania informacji o Klientach; b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty; c) statystycznym. 10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu. 11. Sklep nie sprzedaje (nie przekazuje, i nie użycza zgromadzonych) danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa. 12. Sklep może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców produktów, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za własne działanie oraz zaniechanie działań należących do obowiązków Sklepu, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza. 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem. 16. Sklep oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 17. Sklep wdraża i tworzy zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej 13

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego obowiązuje od dnia 25.04.2014r. 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat S.A. z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Element Earth

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Element Earth REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Element Earth z dnia 17 marca 2015 roku 1 Definicje 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez mybodie S.C. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mybodie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Gminę Jeziorany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo