TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05"

Transkrypt

1 ŹMARCIN HERNES *, JAROSŁAW PAŁCZYŃSKI *, TOMASZ SZYDŁOWSKI * ARCHITEKTURA INFORMACJI W ROZWIĄZANIACH E-COMMERCE NA PRZYKŁADZIE MODELOWEGO INTERFEJSU SKLEPU INTERNETOWEGO ARCHITECTURE OF INFORMATION IN AN E-COMMERCE APPLICATIONS FOR EXEMPLE OF E-MARKET INTERFACE MODEL STRESZCZENIE. W niniejszym artykule przedstawiono model interfejsu sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji. Model stanowi ogólne podejście do problemu architektury informacji, którego dotychczas nie określono. Przedstawiono definicję i znaczenie architektury informacji, określono potrzeby klienta dotyczące informacji w e-commerce z uwzględnieniem wyszukiwania. Określono strukturę danych spełniającą potrzeby klienta. Opracowano modelowy interfejs sklepu internetowego wykorzystując podstawowe elementy architektury informacji, a więc określono strukturę organizacyjną danych, system etykietowania, nawigacyjny oraz system wyszukiwawczy. ABSTRACT. E-market interface model in the light of architecture of information is presented in this article. Model is an universal approach to architecture of information that did not yet determine. Definition and meaning of architecture of information, e-client information and searching requirement are presented. A data structure of e-market is determined. Elaborated model of e-market interface uses basic elements of architecture of information such like: a structure of data organization, a system of labeling, a navigation system and a searching system. 1. Wprowadzenie W dobie rozwoju sieci komputerowych i systemów rozproszonych Internet stał się platformą zróżnicowanych działań gospodarczych. E-gospodarka jest wirtualną areną, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości oraz dojrzewają kontakty pomiędzy jej uczestnikami. E-biznes natomiast jest to dowolna forma wymiany zasobów i informacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia dokonywana przez łącza elektroniczne ( Gregor B., Stawiszyński M. 2002). W niniejszym artykule będziemy zajmować się architekturą informacji w e-commerce, który jest częścią E-biznesu. E-commerce jest to handel elektroniczny, a więc proces sprzedawania i kupowania produktów i usług. Przykładami e-commerce są sklepy internetowe, aukcje internetowe, pasaże handlowe, wirtualne giełdy. Problem architektury informacji w rozwiązaniach e-commerce polega na braku standardów a co za tym idzie braku jednorodności architektury informacji. W niniejszym arty- * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 86

2 kule przedstawiono ogólny model, który może być wykorzystany jako podstawa projektowania architektury informacji w każdym rozwiązaniu e-commerce. Oczywiście w konkretnych przypadkach może zaistnieć potrzeba modyfikacji modelu, jednakże stanowi on punkt wyjścia dla większości projektów. Model opracowano na przykładzie sklepu internetowego, który jest najbardziej rozpowszechnioną formą e-commerce. Artykuł dotyczy informacji i jej prezentacji, nie został przedstawiony w nim np. problem bezpieczeństwa oraz system płatności. 2. Definicja i znaczenie architektury informacji w serwisach WWW. Termin Architektura Informacji (AI) użył po raz pierwszy architekt Richard Saul Wurman w latach 60 do kompleksowego określenia powiązań obiektów architektury miejskiej w procesie przepływu informacji analizując problem gromadzenia, przechowywania i prezentowania informacji różnym grupą ludzi. Stworzył też pojęcie architekta informacji jako osoby wyszukującej i segreguje informacje na potrzeby innych użytkowników. W chwili obecnej nie ma jednoznacznej definicji pojęcia AI. Z wielu określeń można wyróżnić dwa zasadnicze: Proces organizowania, nazywania, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją. Sztuka oraz nauka organizowania informacji w celu ułatwienia ludziom efektywnego zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych. AI zapożyczyła metody i techniki analizy z różnych dziedziny praktycznych m.in. z zarządzania, psychologii poznawczej, technologii informacyjnej, ergonomii, bibliotekarstwa, inżynierii czynników ludzkich, dziennikarstwa i edytorstwa. Stając się tym samym optymalnym narzędziem do projektowania infrastruktury stron internetowych. Dzięki AI można poprawnie określić: strukturę, nawigacje, sposoby wyszukiwania i powiązania informacji, układ komunikacji z użytkownikiem serwisu internetowego. 3. Modelowy interfejs sklepu internetowego 3.1. Sklepy internetowe potrzeby klienta, budowa i zasady funkcjonowania Sklepy internetowe (SI) są typową działalnością e-commerce. Za definicję SI można przyjąć stwierdzenie, że jest to strona WWW współpracująca z bazą danych realizująca przeglądanie, wybór i nabywanie określonego typu produktów. Każdy SI powinien zapewniać realizacje podstawowych funkcji w celu odpowiedniej komunikacji z klientem i osiągnięciu maksymalnych zysków ze sprzedaży. Można to osiągnąć przez odpowiednią realizację techniczną, która powinna zapewniać: mechanizmy uczenia się upodobań klientów, łatwy dostęp do artykułów zgrupowanych w grupy tematyczne i posiadających szczegółowy opis, podpowiadanie klientowi ofert uzupełniających i komplementarnych, 87

3 oferowanie sprzedaży wiązanej i promocyjnej, szybki proces kupowania przez tworzenie list zakupowych, wyszukiwanie produktów, grup produktów, system rabatów opartych o indywidualne profile klienta, umowy handlowe, upusty ilościowe oraz promocje, zaawansowaną obsługę klienta, włącznie z komunikacją elektroniczną oraz personalizowaną stroną przedstawiającą historię transakcji, dużą skalowalność systemu umożliwiającą integracje z innymi systemami. Realizując powyższe funkcje można podzielić strukturę SI na moduły: moduł towary: który umożliwia zarządzanie towarami. moduł transakcji: umożliwiający przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. moduł klienci: umożliwiający klientom rejestracje przez wprowadzanie i modyfikacje własnych danych, śledzenie stanu realizacji zamówienia, udostępnienie archiwum transakcji, autoryzacji zwrotów online, rejestrowanie historii odkryć produktów. moduł zarządzania witryną umożliwiający dodawanie nowych informacji za pomocą szablonów, edycję zawartości i wyglądu witryny za pomocą gotowych opcji, dynamiczne prezentowanie klientom oczekiwanych produktów na podstawie historii odkryć transakcji i odkryć produktów. moduł raportowania umożliwiający tworzenie raportów. moduł ochrony zapewniający bezpieczeństwo. Elementem łączącym te moduły powinien być wspólny layout. W różnych publikacjach, materiałach oraz podręcznikach z dziedziny architektury informacji przyjęte zostały różne schematyczne standardy budowy layout-u SI, często narzuconego przez gotowe oprogramowanie witryny SI lub oprogramowanie do jego tworzenia. Wszystkie szkielety takich stron internetowych w swej strategii zmierzają do efektywnej rozbudowy sieci sprzedaży na platformie wymiany pomiędzy klientem a sprzedawcą czyli sklepem internetowym. Abstrahując od różnych uznanych rozwiązań oraz podejść do budowy serwisu internetowego typu e-market, chcieliśmy zaprezentować własną strukturę sklepu internetowego pod kątem określonych potrzeb klienta z uwzględnieniem podstawowych metodologicznych procedur projektowania architektury informacji. Publikacja ta ma charakter innowacyjny lecz niezależnie od stopnia danego rozwiązania, jego ogólna zasada działania zawsze pozostaje ta sama: z jednej strony mamy potencjalnego klienta z drugiej sprzedawcę, a pomiędzy nimi platformę wymiany czyli sklep internetowy. Według tych założeń, uproszczony szkielet funkcjonowania takiego modelowego sklepu internetowego przedstawia rysunek 1. 88

4 Rys. 1. Schemat funkcjonowania sklepu internetowego Schemat prezentuje dokonywanie zakupów realizowanych na zasadzie pełnego uwierzytelnienia danych klienta poprzez jego rejestrację i autoryzację w bazie danych serwera. Taka sytuacja daje możliwość pełnego korzystania z oferty sklepu internetowego (produkty główne oraz podprodukty) dopiero po pomyślnym przejściu przez proces rejestracji i zalogowaniu się na serwer a jednocześnie uwzględnia wiarygodność klienta i pozwala na bezpieczne przeprowadzenia transakcji. Bez logowania możliwe jest tylko przeglądanie określonych ofert i produktów promocyjnych. Dodatkowo zastosowanie rejestracji pozwala konkretnym firmom na śledzenie poczynań klientów w zakresie ich zainteresowań oraz upodobań a co za tym idzie, pozwala na tworzenie określonych profili zakupów w postaci zbioru danych konkretnych produktów realizowanych w ramach zaopatrzenia i dystrybucji. W takim układzie wykorzystanie tego rodzaju technik pozwala na odpowiednie dopasowywanie ofert zakupu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. W prezentowanym schemacie funkcjonalnym sklepu internetowego uwzględniono i wprowadzono pojęcia tzw. informacji jawnych oraz informacji niejawnych (abstrahując od terminu tajne), gdyż w rzeczywistych relacjach pomiędzy konkretnym nabywcą a sklepem internetowym powinny zostać zachowane pewne bariery pozwalające z jednej strony zachować dbałość i formę sprzedaży, a z drugiej bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów a także zasobów sklepu on-line. 89

5 Nawiązując do analizy i syntezy powyższych rozwiązań przedstawiono modelowy przykład budowy pierwszej strony sklepu internetowego (rys. 2) uwzględniając jednocześnie wszelkie aspekty metodologii architektury informacji takie jak: przyjazny layout i nawigację rozumianą globalnie, historia zakupów, przejrzyście napisany regulamin zakupów, wyczerpująca Pomoc wraz z Forum oraz FAQ, wyczerpujące opisy produktów, opinie klientów, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem, linki do innych sklepów on-line, wyczerpujący zakres polecanych towarów z uwzględnieniem ich konkretnych zamierzonych kategorii oraz znaczenia efektywności zakupów przez klienta, zaawansowaną wyszukiwarkę zasobów posiadanych w bazie sklepu, odpowiednie rozdzielenie pomiędzy grafiką a tekstem, przejrzysty i łatwy sposób logowania do serwisu, OGŁOSZENIA REKLAMOWE Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 GDZIE JESTEM? LOGOWANIE Pasek nawigacji lokalnej NOWOŚCI I PROMOCJE Informacje o wszelkich zmianach dotyczących samych ofert sprzedaży jak i również wszelkich zmian związanych z funkcjonowaniem sklepu. Więcej OPINIE KLIENTÓW Informacje dotyczące jakości wykonywanych usług w ramach korzystania z zasobów sklepu on-line Więcej POLECAMY GORĄCO Sposób promowania wybranych produktów Więcej HITY NA TEN TYDZIEŃ Najczęściej kupowane produkty w bieżącym tygodniu Więcej WYPRZEDAŻ Wyprzedaż produktów po bardzo atrakcyjnych cenach Więcej WYSZUKIWARKA INDEX MAPA SERWISU INFORMACJE Regulamin, pomoc Faq, czat LINKI na przykład. Kontakt, reklama, łącza do innych sklepów internetowych Rys. 2. Strona startowa sklepu internetowego 90

6 Podczas uruchamiania każdego nowego projektu architektury informacji oprócz przyjęcia określonej strategii metodologicznej opartej przede wszystkim na szeroko rozumianych badaniach stanowiących niejako fundament pod rozwój określonej strategii architektury informacji kluczem do sukcesu może być przede wszystkim kierowanie się własną niepowtarzalną intuicją. Dlatego też w metodologii i strategii tworzenia architektury informacji w prezentowanym modelowym serwisie internetowym oparto się na zasadności takiego stwierdzenia, przyjmując jednocześnie metodologiczne aspekty tworzenia określonej struktury informacji pod kątem efektywnego przeprowadzenia etapu projektowania i wdrażania architektury konkretnego serwisu Struktura danych w sklepach internetowych Struktura danych sklepów internetowych jest strukturą złożoną. Występują tutaj bowiem towary, kategorie towarów, podkategorie towarów. Towar, kategoria i podkategoria są ze sobą powiązane za pomocą relacji hierarchii, równoważności (synonimii) oraz skojarzenia i posiadają swoją indywidualną strukturę danych. W niniejszym artykule przedstawimy ogólną definicję struktury danych sklepu internetowego. Oczywiście w konkretnych przypadkach może zaistnieć potrzeba modyfikacji tej struktury danych. Ogólnie strukturę danych sklepów internetowych definiujemy następująco: SI = K, P, T, H, R, S gdzie: SI sklep internetowy, K kategoria, P podkategoria, T towar, H relacja hierarchii, R relacja równoważności, S relacja skojarzenia. Każda kategoria posiada swoją nazwę, opis oraz listę podkategorii, podkategoria posiada swoją nazwę, opis oraz listę towarów. Każdy towar posiada swoją nazwę, opis, cenę, klasę jakości Budowa modelowego layoutu sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji Schemat organizacyjny Najbardziej przydatnym schematem organizacyjnym jest schemat hybrydowy, złożony z niejednoznacznych schematów tematycznych i zadaniowych oraz dokładnego schematu alfabetycznego. Towary grupujemy według tematu (kategorie i podkategorie towarów np. Kategoria RTV, podkategoria telewizory) lub zadania (czynności związanej z danym towarem, na przykład czynność oglądanie filmów może stanowić grupę do której należą takie towary jak telewizor, płyty dvd, itp.). Dla poszczególnych kategorii lub podkategorii stosujemy schemat alfabetyczny a więc nazwy kategorii lub podkategorii przedstawiamy w porządku alfabetycznym. 91

7 Struktura organizacyjna W strukturze organizacyjnej stosujemy podział hierarchiczny. Wierzchołkiem drzewa hierarchii jest nasz sklep, drugiemu i kolejnym poziomom hierarchii odpowiadają kategorie i podkategorie, na najniższym poziomie hierarchii znajdują się poszczególne towary. Przy opracowaniu hierarchii korzystamy z klasyfikacji aspektowej. Ten rodzaj klasyfikacji opiera się na tezie, że dokumenty mają wiele wymiarów tzw. aspektów, na przykład temat, audytorium, cena, zadanie. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na dwóch najbardziej popularnych aspektach a więc na temacie i zadaniu. Należy zatem stworzyć zarówno hierarchię odpowiadającą schematowi tematycznemu jak i schematowi zadaniowemu. Drzewo hierarchii (rys. 3) należy tworzyć w ten sposób aby poszczególne kategorie się wykluczały. Może się zdarzyć, że poszczególne towary należą do różnych podkategorii, jednak starajmy się aby takie sytuacje nie zdarzały się zbyt często ponieważ hierarchia straci wartość. Sklep Kategoria1 Kategoria2 Kategoria3 Kategoria4 Podkategoria 1 Podkategoria 2 Podkategoria 1 Podkategoria 2 Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Rys. 3. Przykład podziału hierarchicznego informacji Wykorzystując podział hierarchiczny tworzymy tezaurusy dla naszego systemu rysunek 4. Tezaurus jest najbardziej zaawansowanym typem słownika kontrolowanego. Określa on relacje hierarchii (uogólnienia), równoważności (synonimii) oraz skojarzenia (spokrewnienia) pomiędzy kategoriami lub towarami. Przy tworzeniu tezaurusa należy pamiętać o następujących zasadach: Relacje hierarchii nie mogą dotyczyć dwóch kategorii na tym samym poziomie, dwóch towarów na tym samym poziomie (założenie to jest intuicyjne) Relacje równoważności i skojarzenia mogą dotyczyć tylko kategorii lub towarów znajdujących się na tym samym poziomie drzewa hierarchii, Należy stworzyć tezaurus odpowiadający zarówno hierarchii tematycznej jak i zadaniowej. 92

8 Sklep Kategoria 1 R Synonim kategorii 1 H Kategoria 3 S Kategoria 4 H H Podkategoria 1 Podkategoria 2 Podkategoria 3 Podkategoria 4 H Towar 1 Spokrewniony z 3 i 4 R Synonim towaru 1 Towar 3 Towar 4 Spokrewniony Spokrewniony z 3 i 4 z 3 i 4 Towar 5 S Rys. 4. Przykładowy tezaurus Opracowanie tezaurusa jest zadaniem trudnym, jednakże należy go wykonać dokładnie ponieważ będziemy mogli wtedy stworzyć dokładny diagram związków encji dla bazy danych naszego sklepu. Na podstawie tezaurusa tworzymy także system wyszukiwawczy. Jeżeli zajmujemy się tezaurusem musimy korzystać z terminologii dotyczącej tego zagadnienia i tak (Rosenfeld L., Mougille P. 2003): termin preferowany, deskryptor jest to termin względem którego definiowane są zależności, termin zastępczy, askryptor jest to termin synonimiczny względem terminu preferowanego, termin szerszy jest poprzednikiem terminu preferowanego, w hierarchii znajduje się o jeden poziom wyżej, termin węższy jest następnikiem terminu preferowanego, w hierarchii znajduje się o jeden poziom niżej, termin spokrewniony łączy z terminem preferowanym relacja skojarzeniowa. Kolejnym krokiem podczas projektowania architektury informacji dla sklepu internetowego jest stworzenie diagramu związków encji (rys. 5). Diagram ten tworzymy na podstawie relacji opisanych w tezaurusie. Zaczynamy od stworzenia encji kategorii, podkategorii oraz towarów. Następnie należy się zastanowić jakiego rodzaju relacje występują pomiędzy encjami. Jeżeli chodzi o relację hierarchii pomiędzy kategorią i podkategorią to z naszego założenia (poszczególne kategorie lub podkategorie wykluczają się) wynika, że jest to relacja typu jeden do wielu. W przypadku relacji hierarchii pomiędzy podkategorią i towarem może wystąpić zależność wiele do wielu (dany towar może należeć do kilku podkategorii). Dlatego należy stworzyć nową encję Podkategoria-towar, która zmieni 93

9 relację typu wiele do wielu na relację typu jeden do wielu. W przypadku relacji równoważności należy stworzyć encję Askryptor. Wymagana jest także encja Skojarzenie. Askryptor kategorii Askryptor podkategorii Askryptor towaru Kategoria Podkategoria Podkategoria towar Towar Skojarzenie kategorii Skojarzenie podkategorii Skojarzenie towarów Rys. 5. Diagram związków encji Hipertekst wykorzystujemy w wypadku relacji skojarzenia. Na przykład na stronie danej kategorii, podkategorii czy też towaru możemy umieścić linki Zobacz także, które spowodują przejście do strony kategorii, podkategorii czy towarów spokrewnionych System etykietowania W systemie łącza kontekstowe powinny być wykorzystywane podczas opisu kategorii, podkategorii czy też towarów. W takim opisie należy też stosować nagłówki szczególnie opisując nazwy kategorii, podkategorii czy też towarów. Jeżeli chodzi o etykiety należące do systemów nawigacyjnych to należy stosować konsekwentnie te same nazwy na każdej stronie. Tworzymy etykiety będące nazwą kategorii, podkategorii i towarów. Należy pamiętać także o następujących etykietach nawigacyjnych: strona główna, szukaj, mapa strony, kontakt, napisz do nas, pomoc, nowości, informacje o firmie. Ważnym elementem etykietowania są hasła indeksowe. Indeks jest bardzo przydatnym narzędziem dla klientów, którzy wiedzą jakiego towaru szukają. System nawigacyjny System nawigacyjny składa się z systemu nawigacji globalnej, lokalnej i kontekstowej. Pasek nawigacji globalnej umieszczamy w górnej części naszej witryny. Na pasku tym 94

10 znajdują się kategorie towarów. Z lewej strony witryny umieszczamy pasek nawigacji lokalnej. Zawartość paska zmienia się wraz ze zmianą kategorii. Nawigacja kontekstowa ma zastosowanie w głównej części strony gdzie wyświetlane są informacje o danej kategorii czy towarze. W naszej witrynie na każdej stronie powinna znajdować się informacja w którym miejscu aktualnie się znajdujemy. Opisany system nawigacji jest systemem wbudowanym. Należy także stosować pomocnicze systemy nawigacyjne tzn. mapy serwisów i indeksy. System wyszukiwawczy W systemie wyszukiwawczym zostanie wykorzystany tezaurus za pomocą którego spróbujemy przetwarzać pytania kierowane przez użytkowników. W szczególności, tezaurus wykorzystywany jest podczas rozszerzania zapytań informacyjnych. W rzeczywistych sytuacjach należy przyjąć, że użytkownik końcowy specyfikujący swoją potrzebę wyszukiwawczą, stosować będzie deskryptory i askryptory. Jeżeli w bazie danych systemu z tezaurusem opisy obiektów zawierają wyłącznie deskryptory, to dla zagwarantowania większej kompletności wyszukania możliwe jest przeprowadzenie następującej modyfikacji zapytania: Krok 1. Wszystkie askryptory użyte w zapytaniu przez użytkownika zastępuje się odpowiednimi deskryptorami. Krok 2. Wszystkie deskryptory występujące w zapytaniu zastępuje się alternatywą tego deskryptora oraz wszystkich deskryptorów, które są względem niego węższe. Każdy z powyższych kroków realizuje się wyłącznie raz. W szczególności, nie należy iteracyjnie powtarzać kroku drugiego. Przykład. Weźmy pod uwagę zapytanie wyszukiwawcze: ( Podkategoria 4 Towar 2) Synonimtowaru 3 Rozszerzmy podane pytanie w oparciu o przykładowy tezaurus (rys 3). W pierwszym kroku przeprowadzamy przemianowanie askryptorów na deskryptory. Otrzymujemy: ( Podkategoria 4 Towar 2) Towar 3 Następnie zastępujemy deskryptory alternatywą deskryptorów bardziej szczegółowych: (( Podkategoria 4 Towar 5) Towar 2) Towar 3 Otrzymane pytanie boolowskie można teraz porównać z zawartością bazy danych. 95

11 4. Wnioski W artykule przedstawiono modelowy interfejs sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji. Model ten określa podstawowe zasady jakimi należy się kierować podczas projektowania architektury informacji w e-commerce. Określono system organizacyjny, system etykietowania, system nawigacyjny oraz wyszukiwawczy. Rozwiązanie to może stanowić podstawę budowy architektury informacji w rozwiązaniach e-commerce. W artykule nie został przedstawiony problem bezpieczeństwa oraz realizacji płatności, tematy te mogą zostać opracowane w przyszłości. 5. Literatura Gregor B., Stawiszyński M. 2002: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Łódź. Rosenfeld L., Mougille P. 2003: Architektura informacji w serwisach internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice. Teluk T. 2002: E-biznes Nowa gospodarka. Wydawnictwo Helion, Gliwice. 96

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL)

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Zaawansowany projekt programowania obiektowego Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Szkoły BTE opracował: mgr inż. Radosław Wylon PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Projekt sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Netsprint Search. Koncepcja

Netsprint Search. Koncepcja Netsprint Search Koncepcja Netsprint - fakty 10-letnie doświadczenie Pierwsza firma, która wprowadziła silnik wyszukiwawczy w Polsce Pierwszy polski zaawansowany system reklamy kontekstowej (XI 2005) Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania materiałami firmowymi

System zarządzania materiałami firmowymi System zarządzania materiałami firmowymi jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych. zadania zalety funkcje schemat PromoCentrum 4 6 8 14 zadania PromoCentrum!

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

edito Pierwszy internetowy pasaż handlowy branży meblarskiej - sklep.meble.pl Zadania i cele dla firmy Wykorzystane narzędzia technologiczne

edito Pierwszy internetowy pasaż handlowy branży meblarskiej - sklep.meble.pl Zadania i cele dla firmy Wykorzystane narzędzia technologiczne 1 Pierwszy internetowy pasaż handlowy branży meblarskiej - sklep.meble.pl Sklep.meble.pl to internetowy pasaż handlowy. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w branży dające zupełnie nowe możliwości,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie: architektura informacji

Projektowanie: architektura informacji 2012 Projektowanie: architektura informacji Barbara Rogoś - Turek Wyzwania w projektowaniu i programowaniu e-usługi Poznań, 11 października 2012 PROJEKTOWANIE: ARCHITEKTURA INFORMACJI ARCHITEKTURA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl

Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl Nowy i wiecznie młody Skąpiec.pl Na swoje 10. Urodziny Skąpiec.pl przygotował niespodziankę dla użytkowników: wprowadził nową szatę graficzną serwisu i wiele zmian ułatwiających znalezienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

Sklep Internetowy - OS Commerce

Sklep Internetowy - OS Commerce Sklep Internetowy - OS Commerce Prezentacja powstała do celów edukacyjnych. Arkadiusz Chmielewski -Student I roku Informatyki Spis treści : Czym jest OS COMMERCE? Funkcje administracyjne sklepu int. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Spis treści Krok 1. Rejestracja...2 Krok 2. Logowanie...4 Krok 3. Poruszanie się po sklepie...5 3.1. Wyszukiwanie...5 3.2. Mój cennik koszyk produktów...8

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym Sklepy internetowe Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym sposobem sprzedaży Twoich produktów - według badań GUS około 33% internautów korzysta z Internetu

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Systemu Internetowego. Sklep internetowy

Instrukcja Obsługi Systemu Internetowego. Sklep internetowy Instrukcja Obsługi Systemu Internetowego Sklep internetowy 1 Sklep internetowy to witryna składająca się z trzech zakładek, mająca na celu prezentację i sprzedaż internetową produktów lub usług. Informacje

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego www.promoterka.pl. Co to jest promoterka?... 2. Dodawanie wizytówek... 3 Dodawanie kuponów...

Podręcznik użytkownika serwisu internetowego www.promoterka.pl. Co to jest promoterka?... 2. Dodawanie wizytówek... 3 Dodawanie kuponów... Podręcznik użytkownika serwisu internetowego www.promoterka.pl Spis treści Co to jest promoterka?... 2 Jestem właścicielem firmy Dodawanie wizytówek... 3 Dodawanie kuponów... 3 Jestem konsumentem Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo...

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo... Instalacja serwera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja nazwa.pl... 3 Instalacja Home.pl... 8 Edycja grafiki strony... 17 logo... 17 Wstęp Najnowszy sklep internetowy spod znaku sellsmart,

Bardziej szczegółowo

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Zastanawiałeś się,, czy Twoje produkty mają szansę sprzedać się w Internecie? My to wiemy! Data ukazania się raportu marzec 2011 Czym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Joomla! 3.x : praktyczny kurs / Sławomir Pieszczek. Gliwice, cop Spis treści

Joomla! 3.x : praktyczny kurs / Sławomir Pieszczek. Gliwice, cop Spis treści Joomla! 3.x : praktyczny kurs / Sławomir Pieszczek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Instalacja i wstępna konfiguracja Joomla! 3 21 Wymagania techniczne 22 Pakiet XAMPP 23 Pakiet JAMP

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego Izabela Rojek-Mikołajczak Krzysztof Tyburek Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY

DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY SKASSA PL- siedziba ul. Wojciechowska 5a / 27-704 Lublin telefon: 081 441 51 88 Skype: bart.j2 twój przedstawiciel: DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY Wykonujemy zaawansowane sklepy internetowe,

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE. Internetowej platformy dystrybucyjnej Firmy Księgarskiej Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna.

WITAMY NA STRONIE. Internetowej platformy dystrybucyjnej Firmy Księgarskiej Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna. WITAMY NA STRONIE Internetowej platformy dystrybucyjnej Firmy Księgarskiej Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna. www.olesiejuk.pl Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika

Dokumentacja użytkownika SOFTBLUE S.A. Dokumentacja użytkownika SoftBlue S.A. [Wybierz datę] Dokumentacja przeznaczona dla osób korzystających z Systemu Klastra Za-Chem Spis treści 1. Strona główna... 6 1.1. Logowanie... 6 2.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) UltraGraf Studio Grafiki Ul. Wojska Polskiego 5a/69 26-200 Końskie Woj. Świętokrzyskie GG: 4850036 Tel: +48 792 62 63 42 E-mail: biuro@ultragraf.pl

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska kazienko@pwr.wroc.pl Dlaczego eksploracja danych w serwisach internetowych? Kanały

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT SYSTEM WEBLSP TO NAJNOWSZY PRODUKT ADH-SOFT. PISALIŚMY NA ŁAMACH NASZEGO BIULETYNU JUŻ O APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Tworzenie indywidualnego profilu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy Zwiększ efektywność działań w internecie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań! sklep internetowy Sprzedaż przez internet to przyszłość handlu. Z każdym dniem przybywa

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Integracja przykładowej hurtowni z serwisem aukcyjnym Allegro.

Integracja przykładowej hurtowni z serwisem aukcyjnym Allegro. Aplikacja webowa oparta na najnowszych technologiach internetowych powstała aby zintegrować system Allegro z dowolną hurtownią bądź sklepem internetowym. CECHY APLIKACJI: Przyjazny interfejs umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo