TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05"

Transkrypt

1 ŹMARCIN HERNES *, JAROSŁAW PAŁCZYŃSKI *, TOMASZ SZYDŁOWSKI * ARCHITEKTURA INFORMACJI W ROZWIĄZANIACH E-COMMERCE NA PRZYKŁADZIE MODELOWEGO INTERFEJSU SKLEPU INTERNETOWEGO ARCHITECTURE OF INFORMATION IN AN E-COMMERCE APPLICATIONS FOR EXEMPLE OF E-MARKET INTERFACE MODEL STRESZCZENIE. W niniejszym artykule przedstawiono model interfejsu sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji. Model stanowi ogólne podejście do problemu architektury informacji, którego dotychczas nie określono. Przedstawiono definicję i znaczenie architektury informacji, określono potrzeby klienta dotyczące informacji w e-commerce z uwzględnieniem wyszukiwania. Określono strukturę danych spełniającą potrzeby klienta. Opracowano modelowy interfejs sklepu internetowego wykorzystując podstawowe elementy architektury informacji, a więc określono strukturę organizacyjną danych, system etykietowania, nawigacyjny oraz system wyszukiwawczy. ABSTRACT. E-market interface model in the light of architecture of information is presented in this article. Model is an universal approach to architecture of information that did not yet determine. Definition and meaning of architecture of information, e-client information and searching requirement are presented. A data structure of e-market is determined. Elaborated model of e-market interface uses basic elements of architecture of information such like: a structure of data organization, a system of labeling, a navigation system and a searching system. 1. Wprowadzenie W dobie rozwoju sieci komputerowych i systemów rozproszonych Internet stał się platformą zróżnicowanych działań gospodarczych. E-gospodarka jest wirtualną areną, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości oraz dojrzewają kontakty pomiędzy jej uczestnikami. E-biznes natomiast jest to dowolna forma wymiany zasobów i informacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia dokonywana przez łącza elektroniczne ( Gregor B., Stawiszyński M. 2002). W niniejszym artykule będziemy zajmować się architekturą informacji w e-commerce, który jest częścią E-biznesu. E-commerce jest to handel elektroniczny, a więc proces sprzedawania i kupowania produktów i usług. Przykładami e-commerce są sklepy internetowe, aukcje internetowe, pasaże handlowe, wirtualne giełdy. Problem architektury informacji w rozwiązaniach e-commerce polega na braku standardów a co za tym idzie braku jednorodności architektury informacji. W niniejszym arty- * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 86

2 kule przedstawiono ogólny model, który może być wykorzystany jako podstawa projektowania architektury informacji w każdym rozwiązaniu e-commerce. Oczywiście w konkretnych przypadkach może zaistnieć potrzeba modyfikacji modelu, jednakże stanowi on punkt wyjścia dla większości projektów. Model opracowano na przykładzie sklepu internetowego, który jest najbardziej rozpowszechnioną formą e-commerce. Artykuł dotyczy informacji i jej prezentacji, nie został przedstawiony w nim np. problem bezpieczeństwa oraz system płatności. 2. Definicja i znaczenie architektury informacji w serwisach WWW. Termin Architektura Informacji (AI) użył po raz pierwszy architekt Richard Saul Wurman w latach 60 do kompleksowego określenia powiązań obiektów architektury miejskiej w procesie przepływu informacji analizując problem gromadzenia, przechowywania i prezentowania informacji różnym grupą ludzi. Stworzył też pojęcie architekta informacji jako osoby wyszukującej i segreguje informacje na potrzeby innych użytkowników. W chwili obecnej nie ma jednoznacznej definicji pojęcia AI. Z wielu określeń można wyróżnić dwa zasadnicze: Proces organizowania, nazywania, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją. Sztuka oraz nauka organizowania informacji w celu ułatwienia ludziom efektywnego zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych. AI zapożyczyła metody i techniki analizy z różnych dziedziny praktycznych m.in. z zarządzania, psychologii poznawczej, technologii informacyjnej, ergonomii, bibliotekarstwa, inżynierii czynników ludzkich, dziennikarstwa i edytorstwa. Stając się tym samym optymalnym narzędziem do projektowania infrastruktury stron internetowych. Dzięki AI można poprawnie określić: strukturę, nawigacje, sposoby wyszukiwania i powiązania informacji, układ komunikacji z użytkownikiem serwisu internetowego. 3. Modelowy interfejs sklepu internetowego 3.1. Sklepy internetowe potrzeby klienta, budowa i zasady funkcjonowania Sklepy internetowe (SI) są typową działalnością e-commerce. Za definicję SI można przyjąć stwierdzenie, że jest to strona WWW współpracująca z bazą danych realizująca przeglądanie, wybór i nabywanie określonego typu produktów. Każdy SI powinien zapewniać realizacje podstawowych funkcji w celu odpowiedniej komunikacji z klientem i osiągnięciu maksymalnych zysków ze sprzedaży. Można to osiągnąć przez odpowiednią realizację techniczną, która powinna zapewniać: mechanizmy uczenia się upodobań klientów, łatwy dostęp do artykułów zgrupowanych w grupy tematyczne i posiadających szczegółowy opis, podpowiadanie klientowi ofert uzupełniających i komplementarnych, 87

3 oferowanie sprzedaży wiązanej i promocyjnej, szybki proces kupowania przez tworzenie list zakupowych, wyszukiwanie produktów, grup produktów, system rabatów opartych o indywidualne profile klienta, umowy handlowe, upusty ilościowe oraz promocje, zaawansowaną obsługę klienta, włącznie z komunikacją elektroniczną oraz personalizowaną stroną przedstawiającą historię transakcji, dużą skalowalność systemu umożliwiającą integracje z innymi systemami. Realizując powyższe funkcje można podzielić strukturę SI na moduły: moduł towary: który umożliwia zarządzanie towarami. moduł transakcji: umożliwiający przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. moduł klienci: umożliwiający klientom rejestracje przez wprowadzanie i modyfikacje własnych danych, śledzenie stanu realizacji zamówienia, udostępnienie archiwum transakcji, autoryzacji zwrotów online, rejestrowanie historii odkryć produktów. moduł zarządzania witryną umożliwiający dodawanie nowych informacji za pomocą szablonów, edycję zawartości i wyglądu witryny za pomocą gotowych opcji, dynamiczne prezentowanie klientom oczekiwanych produktów na podstawie historii odkryć transakcji i odkryć produktów. moduł raportowania umożliwiający tworzenie raportów. moduł ochrony zapewniający bezpieczeństwo. Elementem łączącym te moduły powinien być wspólny layout. W różnych publikacjach, materiałach oraz podręcznikach z dziedziny architektury informacji przyjęte zostały różne schematyczne standardy budowy layout-u SI, często narzuconego przez gotowe oprogramowanie witryny SI lub oprogramowanie do jego tworzenia. Wszystkie szkielety takich stron internetowych w swej strategii zmierzają do efektywnej rozbudowy sieci sprzedaży na platformie wymiany pomiędzy klientem a sprzedawcą czyli sklepem internetowym. Abstrahując od różnych uznanych rozwiązań oraz podejść do budowy serwisu internetowego typu e-market, chcieliśmy zaprezentować własną strukturę sklepu internetowego pod kątem określonych potrzeb klienta z uwzględnieniem podstawowych metodologicznych procedur projektowania architektury informacji. Publikacja ta ma charakter innowacyjny lecz niezależnie od stopnia danego rozwiązania, jego ogólna zasada działania zawsze pozostaje ta sama: z jednej strony mamy potencjalnego klienta z drugiej sprzedawcę, a pomiędzy nimi platformę wymiany czyli sklep internetowy. Według tych założeń, uproszczony szkielet funkcjonowania takiego modelowego sklepu internetowego przedstawia rysunek 1. 88

4 Rys. 1. Schemat funkcjonowania sklepu internetowego Schemat prezentuje dokonywanie zakupów realizowanych na zasadzie pełnego uwierzytelnienia danych klienta poprzez jego rejestrację i autoryzację w bazie danych serwera. Taka sytuacja daje możliwość pełnego korzystania z oferty sklepu internetowego (produkty główne oraz podprodukty) dopiero po pomyślnym przejściu przez proces rejestracji i zalogowaniu się na serwer a jednocześnie uwzględnia wiarygodność klienta i pozwala na bezpieczne przeprowadzenia transakcji. Bez logowania możliwe jest tylko przeglądanie określonych ofert i produktów promocyjnych. Dodatkowo zastosowanie rejestracji pozwala konkretnym firmom na śledzenie poczynań klientów w zakresie ich zainteresowań oraz upodobań a co za tym idzie, pozwala na tworzenie określonych profili zakupów w postaci zbioru danych konkretnych produktów realizowanych w ramach zaopatrzenia i dystrybucji. W takim układzie wykorzystanie tego rodzaju technik pozwala na odpowiednie dopasowywanie ofert zakupu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. W prezentowanym schemacie funkcjonalnym sklepu internetowego uwzględniono i wprowadzono pojęcia tzw. informacji jawnych oraz informacji niejawnych (abstrahując od terminu tajne), gdyż w rzeczywistych relacjach pomiędzy konkretnym nabywcą a sklepem internetowym powinny zostać zachowane pewne bariery pozwalające z jednej strony zachować dbałość i formę sprzedaży, a z drugiej bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów a także zasobów sklepu on-line. 89

5 Nawiązując do analizy i syntezy powyższych rozwiązań przedstawiono modelowy przykład budowy pierwszej strony sklepu internetowego (rys. 2) uwzględniając jednocześnie wszelkie aspekty metodologii architektury informacji takie jak: przyjazny layout i nawigację rozumianą globalnie, historia zakupów, przejrzyście napisany regulamin zakupów, wyczerpująca Pomoc wraz z Forum oraz FAQ, wyczerpujące opisy produktów, opinie klientów, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem, linki do innych sklepów on-line, wyczerpujący zakres polecanych towarów z uwzględnieniem ich konkretnych zamierzonych kategorii oraz znaczenia efektywności zakupów przez klienta, zaawansowaną wyszukiwarkę zasobów posiadanych w bazie sklepu, odpowiednie rozdzielenie pomiędzy grafiką a tekstem, przejrzysty i łatwy sposób logowania do serwisu, OGŁOSZENIA REKLAMOWE Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 GDZIE JESTEM? LOGOWANIE Pasek nawigacji lokalnej NOWOŚCI I PROMOCJE Informacje o wszelkich zmianach dotyczących samych ofert sprzedaży jak i również wszelkich zmian związanych z funkcjonowaniem sklepu. Więcej OPINIE KLIENTÓW Informacje dotyczące jakości wykonywanych usług w ramach korzystania z zasobów sklepu on-line Więcej POLECAMY GORĄCO Sposób promowania wybranych produktów Więcej HITY NA TEN TYDZIEŃ Najczęściej kupowane produkty w bieżącym tygodniu Więcej WYPRZEDAŻ Wyprzedaż produktów po bardzo atrakcyjnych cenach Więcej WYSZUKIWARKA INDEX MAPA SERWISU INFORMACJE Regulamin, pomoc Faq, czat LINKI na przykład. Kontakt, reklama, łącza do innych sklepów internetowych Rys. 2. Strona startowa sklepu internetowego 90

6 Podczas uruchamiania każdego nowego projektu architektury informacji oprócz przyjęcia określonej strategii metodologicznej opartej przede wszystkim na szeroko rozumianych badaniach stanowiących niejako fundament pod rozwój określonej strategii architektury informacji kluczem do sukcesu może być przede wszystkim kierowanie się własną niepowtarzalną intuicją. Dlatego też w metodologii i strategii tworzenia architektury informacji w prezentowanym modelowym serwisie internetowym oparto się na zasadności takiego stwierdzenia, przyjmując jednocześnie metodologiczne aspekty tworzenia określonej struktury informacji pod kątem efektywnego przeprowadzenia etapu projektowania i wdrażania architektury konkretnego serwisu Struktura danych w sklepach internetowych Struktura danych sklepów internetowych jest strukturą złożoną. Występują tutaj bowiem towary, kategorie towarów, podkategorie towarów. Towar, kategoria i podkategoria są ze sobą powiązane za pomocą relacji hierarchii, równoważności (synonimii) oraz skojarzenia i posiadają swoją indywidualną strukturę danych. W niniejszym artykule przedstawimy ogólną definicję struktury danych sklepu internetowego. Oczywiście w konkretnych przypadkach może zaistnieć potrzeba modyfikacji tej struktury danych. Ogólnie strukturę danych sklepów internetowych definiujemy następująco: SI = K, P, T, H, R, S gdzie: SI sklep internetowy, K kategoria, P podkategoria, T towar, H relacja hierarchii, R relacja równoważności, S relacja skojarzenia. Każda kategoria posiada swoją nazwę, opis oraz listę podkategorii, podkategoria posiada swoją nazwę, opis oraz listę towarów. Każdy towar posiada swoją nazwę, opis, cenę, klasę jakości Budowa modelowego layoutu sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji Schemat organizacyjny Najbardziej przydatnym schematem organizacyjnym jest schemat hybrydowy, złożony z niejednoznacznych schematów tematycznych i zadaniowych oraz dokładnego schematu alfabetycznego. Towary grupujemy według tematu (kategorie i podkategorie towarów np. Kategoria RTV, podkategoria telewizory) lub zadania (czynności związanej z danym towarem, na przykład czynność oglądanie filmów może stanowić grupę do której należą takie towary jak telewizor, płyty dvd, itp.). Dla poszczególnych kategorii lub podkategorii stosujemy schemat alfabetyczny a więc nazwy kategorii lub podkategorii przedstawiamy w porządku alfabetycznym. 91

7 Struktura organizacyjna W strukturze organizacyjnej stosujemy podział hierarchiczny. Wierzchołkiem drzewa hierarchii jest nasz sklep, drugiemu i kolejnym poziomom hierarchii odpowiadają kategorie i podkategorie, na najniższym poziomie hierarchii znajdują się poszczególne towary. Przy opracowaniu hierarchii korzystamy z klasyfikacji aspektowej. Ten rodzaj klasyfikacji opiera się na tezie, że dokumenty mają wiele wymiarów tzw. aspektów, na przykład temat, audytorium, cena, zadanie. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na dwóch najbardziej popularnych aspektach a więc na temacie i zadaniu. Należy zatem stworzyć zarówno hierarchię odpowiadającą schematowi tematycznemu jak i schematowi zadaniowemu. Drzewo hierarchii (rys. 3) należy tworzyć w ten sposób aby poszczególne kategorie się wykluczały. Może się zdarzyć, że poszczególne towary należą do różnych podkategorii, jednak starajmy się aby takie sytuacje nie zdarzały się zbyt często ponieważ hierarchia straci wartość. Sklep Kategoria1 Kategoria2 Kategoria3 Kategoria4 Podkategoria 1 Podkategoria 2 Podkategoria 1 Podkategoria 2 Towar 1 Towar 2 Towar 3 Towar 4 Rys. 3. Przykład podziału hierarchicznego informacji Wykorzystując podział hierarchiczny tworzymy tezaurusy dla naszego systemu rysunek 4. Tezaurus jest najbardziej zaawansowanym typem słownika kontrolowanego. Określa on relacje hierarchii (uogólnienia), równoważności (synonimii) oraz skojarzenia (spokrewnienia) pomiędzy kategoriami lub towarami. Przy tworzeniu tezaurusa należy pamiętać o następujących zasadach: Relacje hierarchii nie mogą dotyczyć dwóch kategorii na tym samym poziomie, dwóch towarów na tym samym poziomie (założenie to jest intuicyjne) Relacje równoważności i skojarzenia mogą dotyczyć tylko kategorii lub towarów znajdujących się na tym samym poziomie drzewa hierarchii, Należy stworzyć tezaurus odpowiadający zarówno hierarchii tematycznej jak i zadaniowej. 92

8 Sklep Kategoria 1 R Synonim kategorii 1 H Kategoria 3 S Kategoria 4 H H Podkategoria 1 Podkategoria 2 Podkategoria 3 Podkategoria 4 H Towar 1 Spokrewniony z 3 i 4 R Synonim towaru 1 Towar 3 Towar 4 Spokrewniony Spokrewniony z 3 i 4 z 3 i 4 Towar 5 S Rys. 4. Przykładowy tezaurus Opracowanie tezaurusa jest zadaniem trudnym, jednakże należy go wykonać dokładnie ponieważ będziemy mogli wtedy stworzyć dokładny diagram związków encji dla bazy danych naszego sklepu. Na podstawie tezaurusa tworzymy także system wyszukiwawczy. Jeżeli zajmujemy się tezaurusem musimy korzystać z terminologii dotyczącej tego zagadnienia i tak (Rosenfeld L., Mougille P. 2003): termin preferowany, deskryptor jest to termin względem którego definiowane są zależności, termin zastępczy, askryptor jest to termin synonimiczny względem terminu preferowanego, termin szerszy jest poprzednikiem terminu preferowanego, w hierarchii znajduje się o jeden poziom wyżej, termin węższy jest następnikiem terminu preferowanego, w hierarchii znajduje się o jeden poziom niżej, termin spokrewniony łączy z terminem preferowanym relacja skojarzeniowa. Kolejnym krokiem podczas projektowania architektury informacji dla sklepu internetowego jest stworzenie diagramu związków encji (rys. 5). Diagram ten tworzymy na podstawie relacji opisanych w tezaurusie. Zaczynamy od stworzenia encji kategorii, podkategorii oraz towarów. Następnie należy się zastanowić jakiego rodzaju relacje występują pomiędzy encjami. Jeżeli chodzi o relację hierarchii pomiędzy kategorią i podkategorią to z naszego założenia (poszczególne kategorie lub podkategorie wykluczają się) wynika, że jest to relacja typu jeden do wielu. W przypadku relacji hierarchii pomiędzy podkategorią i towarem może wystąpić zależność wiele do wielu (dany towar może należeć do kilku podkategorii). Dlatego należy stworzyć nową encję Podkategoria-towar, która zmieni 93

9 relację typu wiele do wielu na relację typu jeden do wielu. W przypadku relacji równoważności należy stworzyć encję Askryptor. Wymagana jest także encja Skojarzenie. Askryptor kategorii Askryptor podkategorii Askryptor towaru Kategoria Podkategoria Podkategoria towar Towar Skojarzenie kategorii Skojarzenie podkategorii Skojarzenie towarów Rys. 5. Diagram związków encji Hipertekst wykorzystujemy w wypadku relacji skojarzenia. Na przykład na stronie danej kategorii, podkategorii czy też towaru możemy umieścić linki Zobacz także, które spowodują przejście do strony kategorii, podkategorii czy towarów spokrewnionych System etykietowania W systemie łącza kontekstowe powinny być wykorzystywane podczas opisu kategorii, podkategorii czy też towarów. W takim opisie należy też stosować nagłówki szczególnie opisując nazwy kategorii, podkategorii czy też towarów. Jeżeli chodzi o etykiety należące do systemów nawigacyjnych to należy stosować konsekwentnie te same nazwy na każdej stronie. Tworzymy etykiety będące nazwą kategorii, podkategorii i towarów. Należy pamiętać także o następujących etykietach nawigacyjnych: strona główna, szukaj, mapa strony, kontakt, napisz do nas, pomoc, nowości, informacje o firmie. Ważnym elementem etykietowania są hasła indeksowe. Indeks jest bardzo przydatnym narzędziem dla klientów, którzy wiedzą jakiego towaru szukają. System nawigacyjny System nawigacyjny składa się z systemu nawigacji globalnej, lokalnej i kontekstowej. Pasek nawigacji globalnej umieszczamy w górnej części naszej witryny. Na pasku tym 94

10 znajdują się kategorie towarów. Z lewej strony witryny umieszczamy pasek nawigacji lokalnej. Zawartość paska zmienia się wraz ze zmianą kategorii. Nawigacja kontekstowa ma zastosowanie w głównej części strony gdzie wyświetlane są informacje o danej kategorii czy towarze. W naszej witrynie na każdej stronie powinna znajdować się informacja w którym miejscu aktualnie się znajdujemy. Opisany system nawigacji jest systemem wbudowanym. Należy także stosować pomocnicze systemy nawigacyjne tzn. mapy serwisów i indeksy. System wyszukiwawczy W systemie wyszukiwawczym zostanie wykorzystany tezaurus za pomocą którego spróbujemy przetwarzać pytania kierowane przez użytkowników. W szczególności, tezaurus wykorzystywany jest podczas rozszerzania zapytań informacyjnych. W rzeczywistych sytuacjach należy przyjąć, że użytkownik końcowy specyfikujący swoją potrzebę wyszukiwawczą, stosować będzie deskryptory i askryptory. Jeżeli w bazie danych systemu z tezaurusem opisy obiektów zawierają wyłącznie deskryptory, to dla zagwarantowania większej kompletności wyszukania możliwe jest przeprowadzenie następującej modyfikacji zapytania: Krok 1. Wszystkie askryptory użyte w zapytaniu przez użytkownika zastępuje się odpowiednimi deskryptorami. Krok 2. Wszystkie deskryptory występujące w zapytaniu zastępuje się alternatywą tego deskryptora oraz wszystkich deskryptorów, które są względem niego węższe. Każdy z powyższych kroków realizuje się wyłącznie raz. W szczególności, nie należy iteracyjnie powtarzać kroku drugiego. Przykład. Weźmy pod uwagę zapytanie wyszukiwawcze: ( Podkategoria 4 Towar 2) Synonimtowaru 3 Rozszerzmy podane pytanie w oparciu o przykładowy tezaurus (rys 3). W pierwszym kroku przeprowadzamy przemianowanie askryptorów na deskryptory. Otrzymujemy: ( Podkategoria 4 Towar 2) Towar 3 Następnie zastępujemy deskryptory alternatywą deskryptorów bardziej szczegółowych: (( Podkategoria 4 Towar 5) Towar 2) Towar 3 Otrzymane pytanie boolowskie można teraz porównać z zawartością bazy danych. 95

11 4. Wnioski W artykule przedstawiono modelowy interfejs sklepu internetowego z punktu widzenia architektury informacji. Model ten określa podstawowe zasady jakimi należy się kierować podczas projektowania architektury informacji w e-commerce. Określono system organizacyjny, system etykietowania, system nawigacyjny oraz wyszukiwawczy. Rozwiązanie to może stanowić podstawę budowy architektury informacji w rozwiązaniach e-commerce. W artykule nie został przedstawiony problem bezpieczeństwa oraz realizacji płatności, tematy te mogą zostać opracowane w przyszłości. 5. Literatura Gregor B., Stawiszyński M. 2002: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Łódź. Rosenfeld L., Mougille P. 2003: Architektura informacji w serwisach internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice. Teluk T. 2002: E-biznes Nowa gospodarka. Wydawnictwo Helion, Gliwice. 96

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2009 (19) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Mambo. Tworzenie, edycja i zarz¹dzanie stron¹. Niebieski podrêcznik

Mambo. Tworzenie, edycja i zarz¹dzanie stron¹. Niebieski podrêcznik Mambo. Tworzenie, edycja i zarz¹dzanie stron¹. Niebieski podrêcznik Autor: Ric Shreves T³umaczenie: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-0998-7 Tytu³ orygina³u: Mambo: Your visual blueprint for building and maintaining

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo