WellCommerce Poradnik: Edycja szablonów. autor: Adrian Potępa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WellCommerce Poradnik: Edycja szablonów. autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsobware.pl)"

Transkrypt

1 WellCommerce Poradnik: Edycja szablonów autor: Adrian Potępa

2 2 Spis treści W tej części poradnika zobaczysz jak edytować kod HTML oraz CSS aby dopasować wygląd sklepu do Twoich potrzeb! Tworzenie szablonu... 3 Style CSS... 4 Struktura szablonu... 6 header.tpl nagłówek strony... 8 navbar.tpl menu poziome breadcrumb.tpl - nawigacja okruszkowa footer.tpl stopka strony Paginacja Siatka i lista produktów Karta produktu (productbox) Produkty w kategorii (productsincategorybox) Koszyk (cartbox)... 24

3 3 Tworzenie szablonu Najprostszym sposobem, aby utworzyć swój szablon jest skopiowanie domyślnego szablonu sklepu. W tym celu należy w Panelu Administracyjnym wybrać kolejno Szablony stylów - > Biblioteka szablonów i klikamy przycisk Edytuj w opcjach jednego z domyślnych szablonów WellCommerce Technologiczny. Po kliknięciu przycisku Edytuj, oprogramowanie WellCommerce utworzy kopię wybranego szablonu domyślnego i automatycznie przekieruje do edytora plików. Każdy szablon składa się z czterech nadrzędnych katalogów: asset zawiera pliki ze stylami CSS, domyślne ikony i pliki graficzne, pliki Java Scripts info katalog, w którym znajdują się informacje na temat autorów skórki oraz miniaturka wyglądu szablonu

4 4 sexngs tutaj zapisywane są ustawienia wyglądu szablonu, wygenerowane za pomocą Edytora Styli (Panel Administracyjny - > Szablony stylów - > Edytor styli) templates katalog, zawierający kod HTML poszczególnych boksów, bądź elementów strony Style CSS Pliki ze stylami CSS naszego szablonu dostępne są w subkatalogu CSS, który z kolei znajduje się w jednym z głównych katalogów skórki asset. Wszelkie zmiany i modyfikacje styli naszego sklepu powinny być umieszczane w pliku style.css, który jest odpowiedzialny za wygląd naszego sklepu. W oprogramowaniu WellCommerce, dla każdego utworzonego element strony boksu, generowany jest indywidualny identyfikator id. Owa funkcja umożliwia zmodyfikowanie styli danego elementu wyglądu strony, bez konieczności tworzenia dodatkowej klasy dla tego obiektu. Aby sprawdzić jakie id zostało wygenerowane dla danego elementu najlepiej posłużyć się przeglądarkami Google Chrome bądź Mozzila Firefox. W tym celu w przeglądarce Chrome należy wcisnąć skrót klawiszowy Ctrl + J i najechać na dany element ukażą się nam informacje na temat zaznaczonego obiektu. W przypadku przeglądarki Firefox postępujemy analogicznie, z tym, że wciskamy Ctrl + Shi^ + J.

5 5 Jak widać na powyższym obrazku, dla każdego obiektu przypisywany jest identyfikator mający postać id= layout- box- ***, gdzie *** jest wartością liczbową, dynamicznie generowaną przez oprogramowanie WellCommerce.

6 6 Struktura szablonu Szablon sklepu opartego na oprogramowaniu WellCommerce składa się z trzech części statycznych: nagłówka, menu poziomego i stopki, a także z części dynamicznej, zmieniającej się w zależności od treści zawartych na podstronie. Treść dynamiczna strony content składa się z tak zwanych boksów, które są swego rodzaju kontenerami, zawierającymi różne informacje. Rodzaj informacji zawartych w poszczególnych boksach użytkownik określa na etapie jego tworzenia. Więcej o tworzeniu boksów i konfiguracji sklepu można przeczytać w jednym z naszych poradników, które dostępne są na stronie głównej WellCommerce.pl, w dziale pomoc.

7 7

8 8 Szkielet każdego elementu strony zapisany jest w kodzie HTML, w plikach o rozszerzeniu.tpl, które znajdują się w jednym z głównych katalogów skórki - templates. header.tpl nagłówek strony W pliku header.tpl, który znajdziemy w katalog templates, osadzona została struktura <head> odpowiedzialna za określenie podstawowych właściwości naszej strony. Poza kodem HTML, w plikach.tpl znajdują się instrukcje PHP. W pliku header.tpl możemy spotkać instrukcję include w postaci {% include '***' %}, gdzie *** to ścieżka do pliku.tpl, którego zawartość ma być w tym miejscu wczytana. Poprzez instrukcję include, do naszego nagłówka implementowane są zawartości następujących plików.tpl: meta.tpl zawiera kod HTML z meta tagami naszej strony javascript.tpl w treści tego pliku znajdują się linki do bibliotek Java Script oraz zawartość script tagów quicklogin.tpl zawiera strukturę okienka szybkiego logowania, dostępnego po najechaniu na odnośnik Logowanie, w nagłówku strony navbar.tpl struktura HTML menu poziomego breadcrumb.tpl kod źródłowy nawigacji okruszkowej Wszystkie powyższe pliki.tpl znajdują się w katalogu templates szablonu. W kodzie plików.tpl są osadzone również znaczniki {% trans %} i {% endtrans %}. Między nimi znajduje się zmienna do której przypisane jest tłumaczenie dla danego języka. Np. {% trans %}TXT_LOGOUT{% endtrans %} będzie wyświetlało w polskiej wersji językowej Wyloguj, a w angielskiej wersji Log out. Tworzenie kolejnych zmiennych językowych, edycja tłumaczeń i wersji językowych możliwa jest po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego i przejściu kolejno Konfiguracja - > Zaawansowane - > Tłumaczenia. Klasę header nagłówka możemy podzielić na 3 części: logo, wiersz logowania, wiersz kontaktu. Obiekt logo: <div class="span5"> <h1><a href="{{ path('frontend.mainside') }}" title="{{ SHOP_NAME }}">{{ SHOP_NAME }}</a></h1> </div> {{ path('frontend.mainside') }} ścieżka do strony głownej sklepu {{ SHOP_NAME }} zmienna z nazwą sklpeu

9 9 Grafika loga jest przypisywane jako tło (background) znacznika <a>. W celu ustawienia własnego loga należy zalogować się do Panelu Administracyjnego i wybrać kolejno Konfiguracja - > Sklepy - > Nazwa sklepu - > Zakładka Logo.

10 10 Wiersz logowania i kontaktu: Po prawej stronie nagłówka oznaczonej klasą span7, znajdują się dwa wiersze (oznaczone klasami row pull- right): górny z wyborem waluty oraz odsyłamczem rejestracji i logowania, a także dolnym z informacjami kontaktowi i podglądem koszyka. navbar.tpl menu poziome Struktura menu poziomego, znajdującego się pod sekcją header zapisana jest w pliku navbar.tpl. Na menu poziome składa się lista odnośników do podstron oraz pole tekstowe wyszukiwarki. Lista odnośników do podstron sklepu oparta jest na liście nie uporządkowanych punktów <li>. Pierwsze cztery pozycje prowadzą do strony głównej, rozwijanej listy kategorii produktów, podstrony promocji i nowości w sklepie. Pozostała cześć pozycji menu, to odnośniki do stron statycznych, które stworzone zostały w Panelu Administracyjnym na podstronie CMS. <li class="home {% if CURRENT_CONTROLLER == 'mainside' %}active{% endif %}"> <a href="{{ path('frontend.home') }}"><span class="ico">{% trans %} TXT_MAINSIDE{% endtrans %}</span></a> </li> Przykład pozycji menu: {% if CURRENT_CONTROLLER == 'mainside' %}actve{% endif %} warunek dla którego obiekt <li> po wczytaniu danej strony (w tym wypadku mainside strona główna) ma przyjąć dodatkową klasę acbve {% trans %}TXT_MAINSIDE{% endtrans %} zmienna tłumaczenia Przykład pozycji menu z rozwijaną listą kategorii: Możliwe jest również dodanie rozwijanego submenu do menu poziomego. W tym celu należy do danej pozycji <li></li> dodać klasę dropdown oraz zawrzeć w niej listę <ul class= dropdown- menu ></ul> zawierającą submenu. <li class="dropdown"> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="link_odsyłacza">pozycja 1</a></li> <li><a href="link_odsyłacza_2">pozycja 2</a></li> </ul> </li>

11 11 breadcrumb.tpl -nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa oparta jest na liście <ul></ul>, której ostatni element <li></li> jest obecnie wyświetlaną podstroną, a każdy wcześniejszy kolejną stroną do niej prowadzącą. <ul class="breadcrumb" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"> {% for crumb in breadcrumb %} {% if loop.last %} <li class="active" typeof="v:breadcrumb">{{ crumb.title }}</li> {% else %} <li typeof="v:breadcrumb"> <a href="{{ path('frontend.home') }}{{ crumb.link }}" rel="v:url" property="v:title">{{ crumb.title }}</a> <span class="divider">/</span></li> {% endif %} {% endfor %} </ul> {{ crumb.ttle }} wyswietlana nazwa strony {{ path('frontend.home') }}{{ crumb.link }} ścieżka proawdząca do danej strony footer.tpl stopka strony W pliku footer.tpl znajduje się zawartość stopki naszego sklepu. Domyślnie składa się z obszaru, w którym wyświetlana jest zawartość pliku newslexer.tpl oraz trzech pionowych menu: O firmie, Dla kupującego, Twoje konto. Poniżej tych elementów znajdują się linki udostępniające adres sklepu na portalach społecznościowych oraz informacje na temat praw autorskich. Menu pionowe są generowane automatycznie, na podstawie stworzonych przez użytkownika stron statycznych w Panelu Administracyjnym na podstronie CMS. Poniżej znajduje się kod odpowiedzialny za wyświetlanie menu stron statycznych.

12 12 {{ subcat.link }} ścieżka do danej strony statycznej, {{ subcat.name }} nazwa danej strony statycznej <div class="span4"> <h3 class="font">{{ cat.name }}</h3> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> {% if cat.children is not empty %} {% for subcat in cat.children if subcat.footer == 1 %} <li><a href="{{ subcat.link }}">{{ subcat.name }}</a></li> {% endfor %} {% endif %} </ul> </div> Poza dynamicznie generowanymi menu pionowymi, w stopce znajduje się również menu z pozycjami prowadzącymi do ustawień użytkownika: <div class="span4"> <h3 class="font">{% trans %}TXT_YOUR_ACCOUNT{% endtrans %}</h3> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> {% if client is not empty %} <li><a href="{{ path('frontend.clientsettings') }}">{% trans %} TXT_SETTINGS{% endtrans %}</a></li> <li><a href="{{ path('frontend.clientorder') }}">{% trans %}TXT_ORDERS{% endtrans %}</a></li> <li><a href="{{ path('frontend.clientaddress') }}">{% trans %} TXT_CLIENT_ADDRESS{% endtrans %}</a></li> {% else %} <li><a href="{{ path('frontend.clientlogin') }}">{% trans %} TXT_LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT{% endtrans %}</a></li> <li><a href="{{ path('frontend.registration') }}">{% trans %}TXT_REGISTER{% endtrans %}</a></li> <li><a href="{{ path('frontend.clientorder') }}">{% trans %} TXT_ORDER_STATUS{% endtrans %}</a></li> {% endif %} </ul> </div> {{ path('frontend.clientseyngs') }} ścieżka do podstrony z ustawieniami konta klienta {{ path('frontend.clientorder') }} ścieżka do podstrony z zamówieniami klienta {{ path('frontend.clientaddress') }} ścieżka do podstrony z zapisanymi przez użytkownika adresami {{ path('frontend.clientlogin') }} ścieżka do podstrony z formularzem logowania {{ path('frontend.registraton) }} ścieżka do podstrony z formularzem rejestracji

13 13 Paginacja Za wyświetlanie paginacji, czyli kolejnych stron z produktami w danej kategorii odpowiedzialny jest plik paginaton.tpl znajdujący się w folderze templates. Całość opiera się na dodawaniu odnośników w postaci elementów <li> listy <ul>, które prowadzą do kolejno wygenerowanych kart z produktami. {{ link.class }} w zależności od sytuacji wyświetla klasę actve, bądź disable {{ link.link }} ścieżka do kolejnej karty z produktami w danej kategorii {{ link.label }} wyświetla numer karty Siatka i lista produktów W oprogramowaniu WellCommerce istnieją dwa warianty wyświetlania produktów w danej kategorii jako siatka, lub jako lista. Siatka (templates/products_grid.tpl) Ten sposób prezentacji produktów charakteryzuje się tym, że w każdym wierszu wyświetlane są obok siebie pozycje - produkty. Podstawowa zawartość opisu każdej pozycji, to zdjęcie produktu, jego nazwa, zdefiniowane statusy, cena oraz przycisk do koszyka.

14 14 {{ path('frontend.productcart', {"param": item.seo}) }} ścieżka do karty produktu {{ item.name }} nazwa produktu {{ status.symbol }} wyświetla zdefiniowany status produktu {{ item.photo }} zdjęcie produktu {{ item.discountprice priceformat }} wyświetla cenę promocyjną {{ item.price priceformat }} wyświetla cenę normalną {{ path('frontend.contact', {"param": item.id }) }} ścieżka do formularza kontaktowego z zapytaniem o dany produkt

15 15 Lista (templates/products_list.tpl) Wyświetlanie listy produktów, różni się od wcześniej opisanego sposobu prezentacji tym, że w jednym wierszu wyświetlany jest jeden produkt. Krótki opis zdefiniowany podczas dodawania produktu jest wyświetlany obok miniaturki produktu - {{ item.shortdescripton }}.

16 16 Karta produktu (productbox) Podstawowym elementem sklepu internetowego jest karta produktu, która zawiera opis i podstawowe informacje na temat produktu. W oprogramowaniu WellCommerce karta produktu (podstrona sklepu) podzielona jest na dwa główne boksy: produkt i opis produktu. Podstronę produktu można również rozbudować o dodatkowe boksy (np. menu, newslexer itp.), w tym celu należy zalogować się do Panelu Administracyjnego i wybrać kolejno Szablony stylów à Układ stron sklepu à Karta produktu.

17 17

18 18 Pliki zawierające strukturę karty produktu znajdują się w katalogu productbox, który z kolei mieści się folderze templates. Szkielet karty produktu zapisany jest w sześciu plikach: index.tpl kod zawierający strukturę html boksu Produkt oraz spajający pozostałe, niżej wymienione pliki.tpl files.tpl element karty produktu, który umożliwia pobranie załączonych do danego produktu plików info_notabs.tpl struktura boksu Opis produktu, który zawiera takie informacje jak: atrybuty produktu, opis produktu, opcje dostawy, dane techniczne, opinie klientów info_tabs.tpl zawiera wszystkie elementy info_notabs.tpl, ale każdy z tych elementów wyświetlany jest w formie zakładek opinions.tpl kod html odpowiedzialny za wyświetlanie i dodawanie opinii Boks produkt (productbox/index/index.tpl) Element zawierający podstawowe informacje na temat produkt: nazwę i krótki opis produktu, galerię zdjęć, opcję udostępniania oraz cenę, pole tekstowe określające liczbę zamawianych sztuk, obiekt select umożliwiający wybór wariantu i przycisk do koszyka. Galeria zdjęć: {{ path('frontend.productcart', {"param": product.previous}) }} ścieżka do następnego produktu w kategorii {{ path('frontend.productcart', {"param": product.next}) }} ścieżka do poprzedniego produktu w kategorii {{ product.mainphoto.large }} - ścieżka do zdjęcia głównego produktu, zdefiniowanego jako największe (Panel Administracyjny à Konfiguracja à Globalna konfiguracja à Ustawienia galerii) {{ product.mainphoto.normal }} - ścieżka do zdjęcia głównego produktu, zdefiniowanego jako normalne (Panel Administracyjny à Konfiguracja à Globalna konfiguracja à Ustawienia galerii)

19 19 {{ product.otherphoto.large[key] }} - ścieżka do kolejnego zdjęcia danego produktu, zdefiniowanego jako największe (Panel Administracyjny à Konfiguracja à Globalna konfiguracja à Ustawienia galerii) {{ product.productname }} nazwa produktu Krótki opis: {{ status.symbol }} symbol określający dany status {{ status.name }} wyświetla nazwę statusu np. Polecany, Nowść (Panel Administracyjny à Katalog à Status produktu) {{ product.ratng }} wyświetla ocenę danego produktu {{ product.shortdescripton }} wyświetla krótki opis produktu {{ path('frontend.producerlist', {"param": product.producerurl}) }} ścieżka do podstrony producenta {{ product.producername }} wyświetla nazwę producenta Warianty produktu: {{ product.discountprice priceformat }} wyświetla cenę promocyjną produktu i symbol waluty {{ product.price priceformat }} - wyświetla cenę regularną produktu i symbol waluty {{ deliverymin priceformat }} wyświetla najtańszą opcję wysyłki {{ product.availablityname }} wyświetla w jakim czasie od zakupu produkt będzie dostępny {{ adributesgroup.name }} nazwa grupy wariantów {{ variant }} wariant produktu {{ product.packagesize }} wymiary produktu {{ product.unit }} jednostka produktu tj. sztuka, komplet itp. {{ path('frontend.contact', {"param": product.idproduct}) }} ścieżka do formularza kontaktowego z zapytaniem o dany produkt Boks opis produktu (productbox/index/info_tabs.tpl info_notabs.tpl) Element, w którym wyświetlane są takie informacje jak koszty wysyłki, atrybuty, opis produktu, atrybuty, a także wyświetlane są opinie klientów o danym produkcie oraz widnieje pole tekstowe umożliwiające dodanie własnej opinii. W boksie opis produktu, zawarte są instrukcje include wyświetlające zawartość plików files.tpl, opinions.tpl i technicaldata.tpl. Plik files.tpl: {{ file.name }} nazwa załączonego do opisu pliku {{ URL }}redirect/view/{{ file.idfile }} ścieżka z lokalizacją załączonego pliku Plik opinions.tpl:

20 20 {{ opinionadded }} komunikat z potwierdzeniem dodania opinii {{ r.id }} wyświetla skale oceny (gwiazdki) {{ clientdata.firstname }} wyświetla imię zalogowane klienta {{ path('frontend.clientlogin') }} ścieżka do formularza logowania {{ path('frontend.registraton') }} ścieżka do formularza rejestracyjnego {{ range.name }} nazwa stopnia oceny {{ opinion.nick }} nick osoby dodającej opinie {{ opinion.adddate }} data dodania opinii {{ opinion.review }} opinia wpisana przez użytkownika Plik technicaldata.tpl: {{ group.name }} wyświetla nazwę grupy atrybutów {{ spec.name }} wyświetla nazwę atrybutu {{ spec.value }} pokazuję wartość atrybutu np. tak/nie, wartość liczbową, procentową

21 21 Produkty w kategorii (productsincategorybox) Struktura podstrony każdej z kategorii w naszym sklepie, znajduje się w folderze productsincategoriesbox w głównym katalogu templates. Głównym elementem podstrony jest boks Lista produktów w kategorii, który zawiera opis kategorii, menu poziome wyświetlające linki do subkategorii, zakładki (tabs) promocje i nowości, listę produktów przypisanych do danej kategorii wraz z paskiem opcji wyświetlania i sortowania produktów. W folderze productsincategoriesbox znajdziemy sześć plików: index.tpl, index_no_products.tpl, news.tpl, products.tpl, promotons.tpl, subcategories.tpl.

22 22

23 23 Index.tpl Plik zawierający główny, macierzysty kod HTML boksu Lista produktów w kategorii. W pliku index.tpl znajdują się również instrukcje include wyświetlające zawartość pozostałych plików z katalogu productsincategoriesbox. {{ box.heading }} wyświetla nazwę podstrony - kategorii {{ currentcategory.photo }} wyświetla zdjęcie kategorii* {{ currentcategory.descripton }} wyświetla opis kategorii* {{ currentcategory.shortdescripton }} wyświetla krótki opis kategorii* {{ subcategory.name }} wyświetla nazwę subkategorii {{ path('frontend.categorylist', {"param": subcategory.seo}) }} ścieżka prowadząca do subkategorii {% include 'productsincategorybox/index/news.tpl' %} - wyświetla zawartość pliku news.tpl {% include 'productsincategorybox/index/promotons.tpl' %} wyświetla zawartość pliku promozons.tpl {{ sort.link }} wyświetla aktywny sposób sortowania {{ sort.label }} wyświetla alternatywny (nieaktywny) sposób sortowania {% include 'paginaton.tpl' %} - wyświetla zawartość pliku paginazon.tpl {% include 'products.tpl' %} wyświetla zawartość pliku products.tpl *zdefiniowane wcześniej w ustawieniach danej kategorii w Panelu Administracyjnym à Katalog à Kategorie index_no_products.tpl Zawartość tego pliku wyświetla się w momencie, gdy w danej kategorii nie znajdują się żadne produkty. news.tpl i promobons.tpl Powyższe pliki zawierają strukturę zakładki nowości oraz promocje na podstronie danej kategorii. W ów zakładce wyświetlają się tylko te produkty, które zostały przypisane do danej kategorii i oznaczone statusem nowość lub promocja. subcategories.tpl Plik odpowiedzialny za wyświetlanie zawartości subkategorii. products.tpl Najważniejszy element podstrony kategorii, odpowiedzialny za wyświetlanie wszystkich produktów przypisanych do danej kategorii. Plik zawiera również instrukcje include, które wyświetlają zawartość pliku templates/product.tpl oraz zawartość pliku tempates/paginaton.tpl.

24 24 Koszyk (cartbox) Nieodłączny element każdego sklepu internetowego jest koszyk. Jest to swego rodzaju wirtualna kasa, w której klient może zwiększyć ilość zamawianych produktów, może wybrać metodę płatności, sposób dostawy zakupionych dóbr.

25 25

26 26 Podobnie jak karta produktu (productbox) koszyk również składa się z głównego pliku zawierającego szkielet boksu (index.tpl) oraz plików: table.tpl zawiera strukturę tabelki, w której znajdują się podstawowe informacje dotyczące zamówienia (zawarte w poniższych plikach.tpl) {{ minimumordervalue priceformat }} wyświetla minimalną kwotę, na którą musi opiewać suma dodanych do koszyka produktów, aby transakcja doszła do skutku {{ path('frontend.mainside') }} ścieżka do strony głównej {{ path('frontend.checkout') }} ścieżka do finalizacji zamówienia coupons.tpl kod HTML odpowiedzialny za wyświetlanie pola tekstowego, w którym klient może wpisać wcześniej otrzymany kod rabatowy uprawniający do rabatu, bądź darmowej wysyłki {{ coupon.code }} wyświetla pole tekstowe, w którym klient wpisuje kod rabatowy {{ couponvalue priceformat }} wyświetla wartość kuponu delivery.tpl plik, którego zadaniem jest wyświetlanie formularza wyboru metody dostawy produktów wraz z kosztem każdego z nich {{ delivery.dispatchmethodid }} id zdefiniowanej metody wysyłki {{ delivery.name }} wyświetla nazwę danej metody wysyłki {{ delivery.dispatchmethodcost priceformat }} wyświetla koszt danej metody wysyłki empty.tpl zawiera treść alertu, który wyświetlany jest w momencie gdy w koszyku nie znajdują się żadne produkty gi^wrap.tpl plik zawiera tabelkę, która wyświetla opcję możliwość zapakowania produktu w formie prezentu {{ gihwrap.product.discountprice priceformat }} cena opakowania ozdobnego po rabacie (jeśli jest rabat na opakowanie ozdobne) {{ gihwrap.product.price priceformat }} - cena opakowania ozdobnego methods.tpl wyświetla tabelę z wyborem opcji dostawy i płatności wysyłki {{ order.dispatchmethod.dispatchmethodcost priceformat }} wyświetla cenę finalną wybranej metody

27 27 payment.tpl wybór sposobu płatności za zakupy {{ payment.idpaymentmethod }} id zdefiniowanej metody płatności {{ payment.name }} nazwa danej metody płatności products.tpl kod tabelki, której zadaniem jest prezentacja dodanych do koszyka produktów, ich ceny i ilość {{ product.smallphoto }} miniaturka produktu produktu {{ path('frontend.productcart', {"param": product.seo}) }} ścieżka prowadząca do podstrony danego {{ product.name }} nazwa produtku {{ product.newprice priceformat }} nowa cena produktu {{ product.pricebeforepromotongross priceformat }} stara cena produktu {{ product.qty }} pole tekstowe wyświetlające ilość zamawianego produktu {{ product.qtyprice priceformat }} wyświetla iloczyn {{ product.newprice priceformat }} i ilości {{ product.qty }} danego produktu dodanej do koszyka {{ adribprod.smallphoto }} miniaturka wybranego wariantu produktu produktu {{ path('frontend.productcart', {"param": adribprod.seo}) }} ścieżka do podstrony z wariantem danego {{ adribprod.name }} nazwa wariantu produktu {{ feature.group }} nazwa wariantu {{ feature.adributename }} wartość wariantu {{ adribprod.newprice priceformat }} nowa cena wariantu produktu {{ adribprod.pricebeforepromotongross priceformat }} stara cena wariantu produktu {{ adribprod.qtyprice priceformat }} wyświetla iloczyn {{ product.newprice priceformat }} i ilości {{ product.qty }} danego wariantu produktu dodanej do koszyka rules.tpl plik odpowiedzialny za wyświetlanie alertu informującego o rabacie z racji wybrania danej metody płatności {{ rule.name }} nazwa reguły

28 28 {{ rule.descripton }} opis reguły {{ rule.discount }} wartość reguły {{ conditon }} warunek reguły discounts.tpl, finalizazon.tpl zawiera tabelkę, której zadaniem jest wyświetlanie łączej kwoty zakupów, bądź kosztów wysyłki {{ s.label }} nazwa podsumowania np. Koszt dostawy {{ s.value }} wartość podsumowania np. 10 zł summary.tpl wyświetla łączną koszt zamówienia (wartość produktów i koszt wysyłki) {{ checkedpayment.paymentmethodname }} wyświetla nazwę wybranej metody płatności wysyłki {{ order.pricewithdispatchmethod priceformat }} wyświetla łączną wartość zamówienia wraz z kosztem {{ order.pricewithdispatchmethodpromo priceformat }} - wyświetla łączną wartość zamówienia wraz z promocyjną ceną wysyłki

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

KQS.store - Twój Sklep Internetowy v3.5 (2012-02-17)

KQS.store - Twój Sklep Internetowy v3.5 (2012-02-17) KQS.store - Twój Sklep Internetowy v3.5 (2012-02-17) Autor programu: Krzysztof Szmelter Wszelkie Prawa Zastrzeżone! All rights Reserved! Wstęp KQS.store jest oprogramowaniem opartym na językach PHP, HTML,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0 Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik wersja 2.0 Obowiązuje od 16. 08. 2010 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Słownik... 5 1.2. Logowanie... 6 1.3. Wylogowanie... 7 1.4. Zamówienia modułów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

I. Konfiguracja. I.1. Twój sklep. I.2. Ustawienia sklepu. I.3. Ustawienia dla hurtownii

I. Konfiguracja. I.1. Twój sklep. I.2. Ustawienia sklepu. I.3. Ustawienia dla hurtownii I. Konfiguracja I.1. Twój sklep Są to ustawienia dotyczące własnego sklepu typu: nazwa, nr telefonów, adres email itd. Dane wprowadzone w tym miejscu są później wykorzystywane przy wyświetlanych informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wellcommerce Poradnik Szybki start

Wellcommerce Poradnik Szybki start Well Poradnik Szybki start 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn 21

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA TAGÓW W SZABLONACH cstore 3.1

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA TAGÓW W SZABLONACH cstore 3.1 INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA TAGÓW W SZABLONACH cstore 3.1 Struktura sklepu: /template/header.html Zmienne: [%cat_link%] - link do szablonu, np. http://www.sklep.com/themes/theme1 [%shop_name%] - nazwa sklepu

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Webidea CMS. Poradnik szybki start

Webidea CMS. Poradnik szybki start Webidea CMS Poradnik szybki start Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...10 Aktualności...10 Fotogaleria i galeria wideo...11 Download...13 Przekierowanie...14 Formularz...15 Katalog produktów...16

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KQS.store - Oprogramowanie Sklepu Internetowego v4.0 (2014-09-17)

KQS.store - Oprogramowanie Sklepu Internetowego v4.0 (2014-09-17) KQS.store - Oprogramowanie Sklepu Internetowego v4.0 (2014-09-17) Autor programu: Krzysztof Szmelter Wszelkie Prawa Zastrzeżone! All rights Reserved! Wstęp KQS.store jest oprogramowaniem opartym na językach

Bardziej szczegółowo

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83 3aCMS prezentacja systemu 3arrow Sp. z o.o. adres: ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław telefon: 504 29 35 29 e-mail: www: info@3arrow.pl NIP: REGON: KRS: 894-299-57-83 021223146 0000352856 Czemu płacić

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo